IJburgerNieuws

28 maart 2018

IJburgerNieuws 28 maart 2018


Warm Welkom voor statushouders

IJBURG IJburg bereidt zich steeds massaler voor op de komst van de statushouders en studenten en jongeren op kavel 13A. De bewoners krijgen op 25 mei de sleutel en de statushouders maakten onlangs kennis met IJburg. De selectie van de studenten en jongeren die hier ook gaan wonen, vindt momenteel plaats.

Sinds een drukbezochte bijeenkomst op 16 november groeit het aantal IJburgers dat een of andere activiteiten wil opzetten voor de nieuwe IJburgers snel.
Initiatieven die onder de noemer 'Warm Welkom' in elk geval worden uitgevoerd, zijn onder andere een Taalcafé (hier leren de statushouders Nederlands), een Buurtgids (ongeveer tien IJburgers willen de nieuwe IJburgers wegwijs maken op het eiland), een groenproject om de omgeving aan te kleden met onder andere planten en bomen en een zogenoemde Weggeefmarkt daags na de overhandiging van de sleutel. Hiervan is het de bedoeling dat IJburgers gratis overtollige huisraad aanbieden aan de bewoners.

Vebinding

Volgens de coördinatoren van de activiteiten, Mireille de Ruiter, Jolanda Kirpensteijn en Jeske Rutgers, is het nadrukkelijk de bedoeling dat de activiteiten een verbindende rol hebben tussen nieuwe bewoners en omwonenden van het complex, waar momenteel volop wordt gebouwd.

7


GroenLInks, VVD, D66 en PvdA vormen stadsdeel- commissie

IJBURG Fenna Swart (GroenLinks), Frans van Vliet (VVD), Philip Monas (D66) en Paul Paulusma (PvdA) vormen de komende vier jaar de eerste stadsdeelcommissie IJburg/Zeeburgereiland. Zij werden afgelopen woensdag gekozen.

Naast een stem uitbrengen voor de gemeenteraad konden IJburgers ook stemmen voor de nieuwe stadsdeelcommissie. Deze commissie, die naast deze vier bestaat uit drie aangewezen politieke bestuurders, brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het gemeentebestuur van Amsterdam en is het alternatief voor de Bestuurscommissie Oost.
Een andere primeur is dat ook burgerpartijen zonder politieke achtergrond konden meedoen aan deze verkiezingen. Wijburg, Zeeburgereilanders, de WIJburgerrraad en Milton Clijdesdale op persoonlijke titel deden dat. Geen van vieren haalde de kiesdrempel.

3

Oproep: maak uw eigen straat schoon

IJBURG Als IJburgers hun eigen stoep en de directe omgeving schoon houden, dan ziet IJburg er al een stuk schoner uit.

Dat is de boodschap die de actiegroep IJburg Schoon wil uitdragen naar IJburg. IJburg Schoon is een initiatief van Lieneke Koornstra, die zich inmiddels omringd weet door een projectgroep met enkele actieve IJburgers. IJburg Schoon heeft tot doel het zwerfvuil aan te pakken. Daarvoor krijgt het subsidie (IJburg Schoon is opgenomen in het gebiedsplan 2018) waarmee het onder andere projecten wil starten om leerlingen bewust te maken van de troep die zij kunnen maken.

11

Werken aan brug tussen Haveneiland en Centrumeiland

Foto: IJburgerNieuws

IJBURG Er wordt sinds kort hard bij de Wim Noordhoekkade gewerkt aan een nieuwe brug en watergang tussen Haveneiland en Centrumeiland. Deze moet eind dit jaar gereed zijn. De wegwerkzaamheden brengen dot jaar de nodige verkeersuitdagingen met zich mee.

Meer bewegen

Steve Relyveld is op missie: hij wil IJburgse kinderen bewust maken dat ze meer moeten bewegen en gezonder moeten leven.

5

Burgerpartijen deden mee voor spek en bonen

GroenLinks, VVD, D66 en PvdA vormen de stadsdeelcommissie

De uitslag voor de stadsdeelcommissie IJburg/Zeeburgereiland is geworden zoals die te voorspellen viel.

Lineke Kooistra, Jikke Reiber (achter de tafel eerste en tweede van rechts) en Jeroen Overweel nemen de uitslagen van de verkiezingen door.

IJBURG De burgerinitiatieven die meededen aan de verkiezingen hebben voor spek en bonen meegedaan, want de vier zetels in de stadsdeelcommissie IJburg/Zeeburgereiland worden bezet door Fenna Swart van GroenLinks, Frans van Vliet (VVD), Philip Monas (D66) en Paul Paulusma (PvdA). Ter illustratie: Jikke Reiber kreeg met Wijburg 490 stemmen, terwijl de PvdA met 912 het laagste aantal stemmen had dat recht geeft op een plek in de stadsdeelcommissie.

Stemmen

Op IJburg/Zeeburgereiland is GroenLinks de grootste met 2211 stemmen. De VVD volgt met 1769 stemmen, D66 staat op plek 3 (1755) en de PvdA op de vierde plaats. Jikke Reiber haalde 490 stemmen, exact evenveel als DENK, maar meer dan de 326 van 50PLUS. De Zeeburgereilanders van Lineke Kooistra en de WIJburgerraad van Jeroen Overweel waren elk goed voor 220 stemmen. Milton Clijdesdale wist 111 mensen voor zich te winnen.

'Van democratie van onderop is niks terechtgekomen'

Jikke Reiber is blij met de 490 stemmen, maar beseft dat ze bij voorbaat kansloos was. "Helaas zijn het er niet genoeg voor een zetel. Ik hoopte dat in een ander stadsdeel een onafhankelijke kandidaat wél een zetel zou hebben gehaald, maar ook dit is niet het geval. De communicatie over de stadsdeelcommissie had beter gekund. Naar mijn idee wisten veel mensen niet precies wat dit inhield en hebben ze daarom maar gewoon aangekruist wat ze ook voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben aangekruist."

Failliet

Jeroen Overweel noemt de uitslag het failliet van het nieuwe systeem. "Toen duidelijk werd dat ook de reguliere partijen meededen, waren we kansloos. De bedoeling was dat de democratie van onderop zou komen, maar daar is niks van terechtgekomen."

Vier partijen

Het wordt dus een stadsdeelcommissie met vier politieke partijen. Het is de bedoeling dat het viertal met de leden van de drie andere commissies in Oost bij elkaar komt om 'zwaarwegende adviezen' te geven aan het stadsbestuur. Maar omdat de vier gebieden erg verschillen, ligt het voor de hand dat IJburg/Zeeburgereiland geregeld een eigen koers zal varen. En binnen de stadsdeelcommissie is het soms lastig om consensus te vinden. Frans van Vliet van de VVD denkt dat dit doorgaans wel gaat lukken. "Maar als wij lijnrecht tegenover de andere drie staan, dan behoud ik het recht voor om andere wegen te bewandelen. Een voorbeeld is de openstelling van de Nuonweg. Daar wordt verschillend over gedacht."
Ook Philip Monas van D66 heeft zo zijn verwachtingen ten aanzien van de stadsdeelcommissie. "Ik denk dat wij met z'n vieren goed kunnen samenwerken. En als wij binnen de stadsdeelcommissie een afwijkende mening hebben, dan geven we dat aan. Het lijkt me logisch dat het zo gaat werken."

Containers voor afval

IJBURG De bestuurscommissie Oost heeft onlangs op IJburg acht nieuwe locaties aangewezen voor afvalcontainers. Verder komen er aan de Daguerrestraat vanwege de komst van de statushouders in mei vier extra ondergrondse afvalcontainers en één aanbiedlocatie voor grofvuil.

De gemeente heeft de ambitie om het percentage gescheiden huishoudelijk afval in Amsterdam te verhogen naar 65 procent in 2020. Daarvoor worden in de hele stad nieuwe plekken ingeruimd voor afvalcontainers. Acht daarvan komen op IJburg.

Hier komen ze

Aan de Wim Noordhoekkade (ter hoogte van nummer 620) voor twee ondergrondse afvalcontainers (restafval en plastic), aan de Eva Besnyöstraat (633) komt één ondergrondse restafvalcontainer en even verderop bij nummer 388 komen twee ondergrondse containers (papier en glas), nabij de Frits Dietrich Kahlenbergstraat (60) komt een bovengrondse textielcontainer.

Ter hoogte van nummer 366 aan de Emy Andriessestraat komen vier ondergrondse afvalcontainers (twee voor restafval, en elk één voor plastic en glas), aan de Frits Dietrich Kahlenbergstraat (32) komt een ondergrondse plasticcontainer, aan de Jan Vrijmanstraat (174) komt een ondergrondse restafvalcontainer en aan de Frits Dietrich Kahlenbergstraat (4) komen twee ondergrondse papiercontainers.

Daguerrestraat

Verder komen er aan de Daguerrestraat (119) vier extra ondergrondse afvalcontainers en één aanbiedlocatie ter hoogte van nummer 142 voor grofvuil. Tegen de plaatsing van de laatste containers kan nog tot en met 27 april met een zogeheten zienswijze bezwaar worden aangetekend.

Praten over veiligheid

IJBURG Veiligheidscoördinator IJburg en Zeeburgereiland Joe Jordan houdt sinds kort elke maandag spreekuur in de Flexbieb.

Tussen 09.00 en 11.00 uur zijn IJburgers welkom om met Joe in gesprek te gaan over onderwerpen die te maken hebben met leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dit spreekuur komt in de plaats van het mobiele steunpunt IJburg dat tot 1 december 2017 op het Joris Ivensplein heeft gestaan.

'Kinderen moeten meer bewegen'

Steve Relyveld heeft als missie zo veel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen.

IJBURG Kinderen bewegen te weinig en dat moet veranderen. En dat gaat veranderen, want Steve Relyveld van BootBurg Outdoor Workouts gaat in samenwerking met een aantal andere partijen kinderen in beweging zetten. Daarnaast heeft Relyveld een overeenkomst gesloten met buitenschoolse kinderopvang Sport BSO KidsArt om kinderen van 7 tot 13 jaar in de buitenlucht te laten bewegen én om ze bij te brengen wat er in bepaalde producten aan suiker zit. Dit project start in mei.

Steve Relyveld heeft ervaring met dit soort projecten. Vier jaar geleden draaide hij samen met het IJburg College het project 'Pimp your life', waarbij 130 leerlingen van de brugklas én werden gewezen op het nut van gezonde voeding én op meer bewegen. Vanwege geldgebrek is dit project niet vervolgd, maar dat laat onverlet dat Steve nog steeds op missie is om mensen meer te laten bewegen. En dat is echt nodig, want recent nog liet de gemeente Amsterdam weten dat van de kinderen op de basisschool meer dan de helft te weinig beweging heeft, met alle gevolgen van dien.
"Dat is natuurlijk tragisch", zegt Relyveld. "Hoe dat komt? Er zijn verschillende oorzaken. Ze zitten te veel achter een schermpje, maar er zijn er ook waar geen geld is om op een sportvereniging te gaan. En zo zijn er meer oorzaken."

Ook opvoeden

Naast kinderen laten bewegen, vindt Relyveld het ook belangrijk dat ze worden opgevoed om anders naar voeding en beweging te kijken. "We leren ze etiketten lezen, zodat ze weten hoeveel suiker en andere rotzooi er in een blikje Cola of een pakje gesuikerde vruchtensap zit. En we leren ze dan ook welke gezonde alternatieven er zijn om te drinken. In feite is dit het programma dat we op het IJburg College hebben aangeboden, maar het heeft wegens geldgebrek een tijdje stilgelegen."
Dat Relyveld dit binnenkort weer oppakt, nu samen met aan aantal partners, heeft als oorzaak dat hij het tijd vindt dat er meer en vooral juiste aandacht aan een gezonde levensstijl gegeven moet worden. De omgeving van IJburg biedt namelijk veel mogelijkheden om outdoor te sporten.

Werkzaam- heden leiden tot onveilig verkeer

IJBURG De werkzaamheden ten behoeve van een brug voor de toekomstige gracht bij de Wim Noordhoekkade leveren onveilige verkeerssituaties op. De oorzaak is dat veel automobilisten zich niet hielden aan het ingestelde eenrichtingsverkeer op de Peter Mertensstraat ter hoogte van de ingang van de bouwplaats. De situatie is aangepast.

Veel bewoners en bezoekers van de wijk rijden vanaf de Muiderlaan ondanks het inrijverbod gewoon de wijk in. Dit levert onveilige situaties op, zeker wanneer er grote vrachtwagens rijden. Aannemer Boskalis heeft daarom in overleg besloten om de maatregel eenrichtingsverkeer in te trekken en in plaats daarvan een zgn. 'om-en-om'-regeling in te stellen op dit gedeelte van de Peter Mertensstraat. De maatregel is op 16 maart ingegaan.

Verder maken veel voetgangers en fietsers geen gebruik van het speciaal aangelegde fiets- en voetpad. Dat kan onveilig zijn door de aanwezigheid van grote vrachtwagens.

Op IJburg is nu ook tafeltennis

IJBURG Tafeltennisvereniging Diemen is gestart met een afdeling op IJburg voor jongeren en volwassenen, nadat eerder al IJburgse kinderen konden tafeltennissen.

Het tafeltennisgebeuren heeft weinig meer om het lijf dan dat er tegen een kleine vergoeding een balletje kan worden geslagen. Wél zijn er lessen voor kinderen van 6 t/m 13 jaar en sinds 13 maart kunnen ook jongeren en volwassenen terecht. Plaats van handeling is elke dinsdagavond van half 8 tot half 10 in de gymzaal van Laterna Magica aan de Eva Besnyöstraat 493.

Nieuwe homepage halloijburg.nl

IJBURG Halloijburg.nl is sinds kort voorzien van een nieuwe homepage.

Door de nieuwe indeling kan er meer informatie worden geplaatst en kan beter worden bepaald welke onderwerpen aandacht verdienen. Heeft u suggesties om Halloijburg.nl nog beter te maken? Plaats dan een reactie op de website.

Bent u ook zo benieuwd naar de inhoud van de Thermosfles?

Foto: Natuurlijk IJburg

IJBURG Een groep IJburgers bracht onlangs een bezoek aan de energiecentrale van Nuon in Diemen: de plek waar elektriciteit en stadswarmte voor onder meer IJburg vandaan komen. Veel IJburgers zijn nieuwsgierig naar de centrale en de opslag voor warm water die een paar jaar geleden is gebouwd (ook wel de Thermosfles genoemd). En die nieuwsgierigheid kan worden bevredigd, want iedereen kan zich aanmelden voor een rondleiding door de centrale. Mail naar stadswarmte@nuon.com en bij genoeg aanmeldingen wordt een geschikte datum voor een rondleiding gezocht. Meer informatie is te vinden op natuurlijkijburg.nl.

Steeds meer IJburgers willen wat organiseren voor statushouders

Eerste activiteit: weggeefmarkt op 26 mei

IJburgers verenigen zich massaal om de statushouders en studenten en jongeren op kavel 13A een Warm Welkom te geven.

De statushouders maakten vorige week kennis met de buurt waar ze komen te wonen.

IJBURG Voor de groep IJburgers die zich inspant om de statushouders en studenten die op 25 mei op IJburg komen wonen geldt zo ongeveer: zwaan kleef aan. De groep groeit namelijk zowat met de dag. Inmiddels staan er meerdere activiteiten op stapel én er wordt gewerkt aan veel meer activiteiten. Het is langzamerhand zaak om ervoor te zorgen dat de nieuwe IJburgers niet worden bedolven onder de goede bedoelingen.

Deze uitdaging ligt op het bordje van Mireille de Ruiter, die in samenwerking met Jolanda Kirpensteijn en Jeske Rutgers de activiteiten coördineert waarmee de statushouders en studenten op SET Amsterdam welkom worden geheten. SET Amsterdam is de naam van het complex met 180 tijdelijke wooneenheden op kavel 13A aan de Daguerrestraat, waar momenteel druk wordt gebouwd om op 25 mei de sleutels te kunnen overhandigen. Intussen werkt achter de schermen een groeiende groep IJburgers aan een zogenoemd Warm Welkom. Of een zachte landing, zo wordt het ook omschreven.

Weggeefmarkt

Huisraad voor de vrijwel lege woningen
is zeer welkom

Medio november was er een avond in het IJburg College waar IJburgers kenbaar konden maken welke activiteit(en) zij willen opzetten. Een groot aantal wordt uitgevoerd. Op zaterdag 26 mei bijvoorbeeld is er een weggeefmarkt waar IJburgers overtollige spullen kunnen inleveren. De woningen van de statushouders en studenten zijn namelijk nagenoeg leeg en huisraad is zeer welkom. Trouwens, ook alle huidige IJburgers die willen geven en delen kunnen hier gebruik van maken. Ook zijn een Taalcafé, de Buurtgids, Maatjes en het Groenproject concreet. Verder wordt gewerkt aan een welkomstcadeautje, een openingsfeest met BBQ, sport en spel (voorjaar 2019), een zogenoemde 'SET4' thema-avond, muzikale avonden met eten in SET en op andere locaties, sportactiviteiten en ook enkele ondernemers van IJburg hebben zich gemeld. Maar dat is allemaal voor de langere termijn.

Dynamiek

'Tientallen IJburgers zijn bezig met dit
Warm Welkom'

De dynamiek die ontstaan is rond de komst van de nieuwe IJburgers raakt Mireille de Ruiter en Jolanda Kirpensteijn diep. Mireille, die betrokken is (geweest) bij meerdere initiatieven op IJburg, en Jolanda, die op Vrijburcht woont en onder andere betrokken is bij een project om statushouders te integreren op Zeeburgereiland, moeten IJburgers eerder afremmen dan aanmoedigen. "Ons werk bestaat eigenlijk uit het verbinden van de mensen achter de verschillende initiatieven. Dat is waanzinnig dankbaar met zo veel enthousiasme", zegt Mireille.

Pioniersgeest

Jolanda: "Het mooie is dat we mensen vanuit hun kracht actief laten zijn. Niet wat je niet, maar wat je wél kunt en wilt bijdragen, dat is de essentie. En dat gaat ontzettend goed." Mireille: "Tientallen IJburgers zijn bezig met dit Warm Welkom, dat is bijzonder om te zien." Jolanda: "Dit is natuurlijk ook wel kenmerkend voor IJburg. Die pioniersgeest zit er bij veel mensen echt in."
Een andere taak is waar mogelijk de verbinding zoeken. Zoals met omwonenden, die helemaal niet blij zijn met de komst van de nieuwe bewoners. "We willen hen natuurlijk graag betrekken bij de komst. En dat is ook in hun belang. Het groenproject bijvoorbeeld richt zich op het vergroenen van de omgeving en dat raakt de omwonenden ook."
Bij dit alles is het overigens een voorwaarde dat het allemaal niet te veel in één keer wordt. "De mensen moeten ook nog kunnen ademhalen, klopt. Maar daar gaan we ook zeker voor zorgen", zegt Mireille.

Op www.set-ijburg.nl en www.halloijburg.nl kan iedereen de status volgen van alle projecten. Mailen: buurt@set-ijburg.nl.

IJburgse moeders zijn terug in Nepal

Iets minder dan drie jaar geleden gingen zes moeders, van wie drie uit IJburg, met hun toen 16-jarige zonen naar Nepal. Daar gingen ze voor de organisatie Habitat for Humanity een huis bouwen in Panauti, ten oosten van de hoofdstad Kathmandu. Het kwam er niet van, want ze waren er net of de aarde begon te beven, waarna ze ijlings weer naar Nederland terug moesten. Op 23 maart gingen vijf moeders met nog tien anderen terug.

Marie-Christine Ruijs zit na de aardbeving temidden van mensen die getroffen zijn door de aardbeving.

IJBURG "Het gevoel is dubbel: blij dat wij veilig zijn, verdrietig om zo'n mooi land in chaos achter te laten. Gefrustreerd dat we niet de hulp hebben kunnen bieden die we hadden willen bieden, maar dankbaar vanwege de donatie die we mede dankzij jullie hebben kunnen doen." Dit schreef teamlid en IJburger Marie-Christine Ruijs eind april 2015 op Facebook na deze ingrijpende ervaring. Zij, Margo de Kok (die de reis als vrijwilliger van Habitat for Humanity begeleidt. Ze doet dat regelmatig met groepen), Esther Gruson, Rachel van den Noord en Willeke Kuijpers reizen 23 maart weer af naar Nepal met exact hetzelfde doel – een huis bouwen voor arme Nepalezen (zie kader). Maar anders dan voor de andere tien deelneemsters, ook deels uit IJburg, zitten zij er anders in. Zij waren er namelijk met hun zonen bij toen op 25 april 2015 vlak na een urenlange reis de aarde begon te beven. Het was een van de zwaarste bevingen ooit in Nepal (7,8 op de schaal van Richter), waarbij er bijna achtduizend doden en duizenden gewonden vielen en waarbij veel dorpen en steden werden verwoest.

Verkennen

De IJburgers waren net in Kathmandu gearriveerd en verkenden op hun dooie akkertje de omgeving. Toen ze een helling op liepen richting een tempel, begon de aarde opeens te beven. "Van het ene op het andere moment hing er een heel aparte sfeer", zegt Marie-Christine. "Als eerste reageerden de vogels en andere dieren heel vreemd, direct raakten mensen totaal in paniek en toen kwam er een heel vreemd geluid en trilde de aarde. Wij wisten niet wat er gebeurde, maar onze gids zei dat het een aardbeving was."

De Nepalita's zijn in Nepal om er een huis te bouwen.
De IJburgse moeders met hun kinderen toen er nog niets aan de hand was.

Niemand gewond

Iedereen beleefde dat bijzondere moment op zijn eigen manier, maar er was vooral de zorg om hun zonen, die op dat moment iets verderop waren. Maar de vrouwen zagen al snel dat niemand van hun gezelschap gewond was geraakt en daarna werden ze door de gids zo snel mogelijk naar een veilige plek gebracht.

Veiligheid

Margo legt uit: "Habitat kijkt in dit soort situaties allereerst naar de veiligheid van de mensen die er namens hen zijn en als het nodig is, willen ze hen zo snel mogelijk weg hebben. Vanwege hun veiligheid, maar ook omdat ze op zo'n moment niets kunnen betekenen voor de getroffen bevolking." Marie-Christine voegt toe: "Wij zijn slechts goedwillende mensen uit een ver land die met geld komen en verder met twee linkerhanden. Nou ja, de een is wat minder handig dan de ander. Op dat moment hadden ze reddingswerkers nodig en dat zijn wij niet. Zondagochtend wisten we dat we terug konden en dinsdag zijn we vertrokken."

Verwerkt

Hoewel niemand van de groep gewond was geraakt en ze verder ook geen zwaargewonden of doden hebben gezien, heeft iedereen de ervaring op zijn eigen manier verwerkt. Margo en Marie-Christine bijvoorbeeld raakten er relatief snel overheen ("Maar ik ben sindsdien wel alert op bepaalde geluiden. Als er bijvoorbeeld langs mijn huis een vrachtwagen rijdt waardoor je de grond voelt trillen, ben ik me daar altijd bewust van", zegt Marie-Christine), maar voor Esther duurde de verwerking langer. Zij zegt dan ook: "Het geeft mij een heel goed gevoel dat we nu weer gaan, want dan kunnen we zien hoe het er nu is, maar vooral dat we af kunnen maken waarvoor we waren gekomen: het bouwen van een huis in Nepal."

Indonesië

Een huis bouwen hebben ze trouwens al gedaan, een paar maanden later zelfs, maar dan in Indonesië. Marie-Christine: "We zijn daar met dezelfde groep heen gegaan, dus met onze zonen, en hebben daar een huis kunnen bouwen. Dat gaf enorm veel voldoening. Voor mij hoefde Nepal niet per se, maar binnen de groep was er het gevoel om terug te gaan."

Hecht

De groep is door de ervaring trouwens enorm hecht geworden. "We waren al goede vriendinnen en we zijn hierdoor alleen maar meer naar elkaar toe getrokken, want deze unieke ervaring delen wij met elkaar voor de rest van ons leven", vertelt Esther.

Traumaverwerking

Margo: "We zijn de dag nadat we terugkwamen in Nederland direct bij elkaar geweest om erover te praten. Dat was geïnitieerd door Willeke, die vanuit haar beroep ervaring heeft met traumaverwerking. Dat was heel fijn. En als we elkaar zien, hebben we het er vaak over. Niet lang, maar het komt meestal wel even op de een op andere manier langs. En sinds 2015 komen we elk jaar op 24 april bij elkaar, dat is een goede gewoonte geworden." Marie-Christine meent: "Voor de verwerking scheelt het enorm dat we geen dode mensen hebben gezien, want dan was het waarschijnlijk wel anders geweest."

Nog een keer

Voor het merendeel van de groep stond eigenlijk sinds de afgebroken reis vast dat ze nog eens naar Nepal zouden gaan. Zonder hun zonen, want die hebben inmiddels hun diploma (de reis vond plaats vlak voordat ze examen deden) en hebben de leeftijd dat ze studeren, langdurig op reis gaan of werken en lieten weten geen behoefte te hebben om mee te gaan.

Samen met Willeke gaf Margo afgelopen zomer de aanzet om de plannen om te zetten in een nieuw avontuur dat op 23 maart is begonnen. De vijf IJburgers zijn onderdeel van een groep met in totaal vijftien vrouwen waarmee ze inmiddels uitgebreid kennis hebben gemaakt.

Andere reis

Marie-Christine antwoordt op de vraag of ze er nu 'iets' zoeken: "Ik weet niet hoe de anderen erin staan, maar ik hoef niet specifiek te zien hoe het na de aardbeving is. Het is meer dat we kunnen afmaken waar we aan begonnen zijn." Margo beaamt dit en verwacht dat het natuurlijk wel een andere reis wordt. "Het is niet meer onbekend. We komen in Kathmandu, logeren in hetzelfde hotel en zeker in het begin komen er dan herinneringen boven. Maar daarna gaan we naar het dorp om een huis, en liever twee of nog meer, te bouwen en die ervaring hebben we nog niet, althans, niet in Nepal."

Fondsenwerving

Habitat for
Humanity

Habitat for Humanity vindt dat iedereen recht heeft op een goed dak boven zijn hoofd. "Een eigen huis is de basis voor een gezond en veilig bestaan. Kinderen kunnen er veilig opgroeien, ouders krijgen meer kans om in hun eigen inkomen te voorzien", stelt de organisatie die in 1976 is opgericht en die meer dan 13 miljoen mensen heeft geholpen aan een thuis en een toekomst.

Het huis

Er is een breed scala aan projecten dat zich vanuit de basis – het huis – richt op een aantal pijlers. Zo zijn er projecten die specifiek zijn opgezet voor kwetsbare doelgroepen, waaronder weeskinderen en vrouwen, maar ook noodhulp en wederopbouw na natuurrampen zijn belangrijke pijlers van Habitat wereldwijd. Habitat richt zich bovendien steeds meer op innovatief en duurzaam bouwen.

70 landen

Habitat is actief in meer dan 70 landen over de hele wereld.

De afgelopen maanden deden de moeders aan fondsenwerving en hoewel geld nog steeds welkom is, heeft bijna iedereen de benodigde som binnen. Marie-Christine: "Eind december was er een fundraisingavond in NAP. De laatste jaren was die voor Serious Request, maar afgelopen december waren de inkomsten voor onze missie. Ik had het gevoel dat veel mensen die daar waren bij wijze van spreken niet wisten dat er een ander fonds was, maar daar werd heel positief op gereageerd. In elk geval was het waanzinnig druk en gezellig en met de entree, de opbrengsten van een veiling en een loterij die ter plekke werden gehouden en nog een aantal andere activiteiten die we de afgelopen periode hebben georganiseerd, hebben we allemaal het benodigde geld – 2500 euro per deelnemer – binnen."

Zin in

En verder? Ze hebben er vooral zin in. Op de vraag of ze bang zijn dat er weer een aardbeving kan gebeuren, zegt Marie-Christine stellig: "Volgens de kansberekening is de kans dat er nu weer een aardbeving in dat gebied plaatsvindt nihil, vrijwel nul." Margo: "Je wint nog eerder de lotto en die kans is al klein."

Op Facebook is de pagina 'Nepalita's' aangemaakt waar je kunt zien welke acties er zijn en waar nog op geboden kan worden. Ook is hier meer informatie over de reis te vinden.

Weerbericht

Op het IJmeer zag je bevroren golfjes deinen in de ijzige wind

Op 1 maart begon de meteorologische lente en op 20 maart de astronomische lente. Nochtans sluit maart veelal eerder bij de winter aan. Het is vooral het toenemende licht dat ons de indruk geeft dat de winter voorbij is. De bekende staart van maart is echter zo lang als de maand zelf. Vooral begin maart moeten we niet te veel van het weer verwachten, maar er zijn uitzonderingen.

Dat is het geval wanneer een lagedrukgebied langs de westflank van een Midden-Europees hogedrukgebied noordwaarts trekt, maar op voldoende afstand blijft voor de bewolking en regen die bij het lagedrukgebied horen. Deze situatie veroorzaakt een versterkte aanvoer van warme lucht uit het zuiden. Met dit weertype keren trekvogels terug uit de westelijke Middellandse Zee.

Op 9 maart 2014 werd het 19 graden. Op 17 en 18 maart 1990 werd het recordvroeg warm met 21 graden. Dit jaar was het andersom. De 17e maart was recordkoud met -0.3 graden als maximum. Ook op 18 maart was het snijdend koud bij +1 graad. Een Scandinavisch hogedrukgebied veroorzaakte een stevige oostenwind met aanvoer van koude vrieslucht uit Noord-Rusland. Begin maart was ook ijzig koud. Met Pasen voor de boeg blijft maart zijn staart roeren met wisselvalligheid. De temperatuur lijkt nog steeds wat tegen te vallen.

Maart begon met een bijzonder natuurschouwspel. Op het IJmeer zag je bevroren golfjes deinen in de ijzige wind. Doordat de vorst verscherpte veranderde het IJmeer in een soort schubbenzee. De Groene Tunnel werd in het winterkoude maartse lentelicht een walhalla voor schaatsers. Onderwijl was het pannenkoekijs op het IJmeer het tafereel van wandelaars, half glijdend op weg naar een anders zo moeilijk bereikbaar eilandje. Sprookjesachtige ijssculpturen schitterden daar in het zonlicht. Na een korte dooi sloeg half maart de winter wederom toe.

Op IJburg was het toen al druk met vogelwandelaars, waaronder vogelaar Bertus Vogel. Met wollen muts en dikke handschoenen tuurde Bertus door zijn verrekijker. "Ik verwelkom terugkerende trekvogels met applaus", sprak Bertus joviaal. "Mijn aandacht richt zich op meerkoeten die uit de Baltische staten terugkeren. Ik vind ze heldhaftig, want daar was het nog een tandje kouder."

"Naast deze avonturiers zijn er ook meerkoeten die het hele jaar hier blijven. Dat vind ik luie trutten", grijnsde Bertus. Er kwam net een groepje terugkomers aangevlogen. Ze leken uitgeput en broodmager. Gelijktijdig was een paartje blijvers gestart met het bouwen van een nest. Luie trutten en heldhaftige avonturiers. De natuur leek iets menselijks te krijgen daar aan het IJmeer.

De fietsverbindingen van en naar IJburg worden op 19 april besproken in de FlexBieb.

Donderdag 29 maart

Stadsdorp

Flexbieb 15.30 uur

Ponymaatjes op de Boerderij op IJburg.


Op donderdag 29 maart is er weer een bijeenkomst van trefpunt Stadsdorp. Een leuke gelegenheid om andere IJburgers te ontmoeten. Iedereen is welkom, entree is gratis.

Vrijdag 30 maart

Film: 'Happy End'

Vrijburcht 20.30 uur


Het verhaal speelt zich af in het noorden van Frankrijk, tegen de achtergrond van de vluchtelingencrisis en de kampen in Calais. Terwijl het land in crisis verkeert, wordt er een blik geworpen op een Franse familie. Een familie die blind is voor hetgeen er zich om hen heen afspeelt in de wijde wereld. Entree bedraagt 6,50 euro, de film begint om 20.30 uur.

Maandag 2 april

Eieren zoeken

Boerderij op IJburg 14.00 uur


Maandag 2 april (tweede paasdag) kunnen kinderen meedoen aan een spelletjesmiddag ter gelegenheid van Pasen. Je kunt een speciaal paasparcours met de pony's afleggen en eieren zoeken die over de hele Boerderij verstopt zijn. Deelname is 5 euro en er wordt gestart om 14.00 uur. Opgeven kan door een mail te sturen naar pony@boerderijopijburg.nl.

Vrijdag 6 april

Film: 'Vele hemels boven de zevende'

Vrijburcht 20.30 uur


Verfilming van Griet Op de Beecks succesvolle debuutroman over disfunctionele Vlaamse familie, waarvan alle leden in meer of mindere mate verknipt zijn. Entree 6,50 euro, de film wordt om 20.30 uur op de spoelen gelegd.

Zaterdag 7 april

Muziek: Riccardo Bozolo

Vrijburcht 20.30 uur


Riccardo Bozolo's repertoire als solist omvat de hele muziekgeschiedenis, van de barok tot moderne werken. Zijn voorkeur gaat uit naar de romantische en laat-romantische periode, naar Russische muziek en naar werken van ten onrechte vergeten componisten. Deze avond speelt hij verschillende werken van Liszt en een ouverture van Wagner. Entree bedraagt 10 euro.

Zaterdag 7 april

Expositie

Nautilusgebouw 11.00 uur


In het Nautilusgebouw op Zeeburgereiland is zaterdag 7 en zondag 8 april een expositie, inclusief muziek. Entree is gratis.

Zondag 8 april

Ponymaatjes

Boerderij op IJburg 14.00 uur


Kom tijdens de instuif kennismaken met de pony's, de verzorging en met voltige! Voor alle leeftijden. Kinderen kunnen zo lang meedoen als ze leuk vinden. Deelname kost 5 euro per persoon.

Politiepaardentraining

Boerderij op IJburg 14.30 uur


Zwaailampen, rook, autobanden op straat... politiepaarden moeten overal tegen kunnen. Je leert hoe je een pony kunt uitleggen dat iets niet eng is en hem kan overtuigen dat hij jou kan vertrouwen. Opgeven kan via pony@boerderijopijburg.nl.

Donderdag 12 april

5 jaar FlexBieb

FlexBieb 20.00 uur


Een speciale avond ter gelegenheid van het feit dat de FlexBieb vijf jaar bestaat. Het volledige programma staat op flexbieb.nl.

Vrijdag 13 april

Film: 'C'est la vie'

Vrijburcht 20.30 uur


Energieke komedie over het laatste kunstje van de uitgebluste cateraar Max (Bacri): een chique trouwpartij in een enorm kasteel. De aanvang is 20.30 uur, een kaartje kost 6,50 euro.

Zondag 15 april

Kinderfilm: 'Coco'

Vrijburcht 14.30 uur


Miguel wil dolgraag muziek maken maar mag dit niet van zijn familie. Tijdens zijn zoektocht naar de reden hiervan komt hij – op de Mexicaanse Dag van de Doden – terecht in het Land van de Doden. Daar begint het avontuur pas echt. De entree is 6,50 euro, inclusief een glaasje drinken.

Donderdag 19 april

Fietsavond

FlexBieb 20.00 uur

De Fietsersbond hield onlangs onder IJburgers een onderzoek naar de fietsverbindingen van en naar het eiland. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens een speciale avond en natuurlijk wordt erover gesproken.

Vrijdag 20 april

Film: 'Visages villages'

Vrijburcht 20.30 uur


Een bijna uitgestorven mijnwerkersstraatje, een geitenmelkerij en een van een klif gevallen bunker zijn slechts enkele van de bijzondere locaties die fotograffiti-kunstenaar JR en nouvellevaguecoryfee Agnès Varda bezoeken in hun avontuurlijke docu-roadmovie door Frankrijk. Je mag naar binnen voor 6,50 euro.

Dinsdag 24 april

Veiligheid

FlexBieb 13.00 uur


Veiligheidscoördinator Joe Jordan houdt spreekuur. IJburgers die vragen of opmerkingen hebben over de veiligheid op IJburg, in de meest uitgebreide zin van het woord, kunnen bij hem terecht.

IJburg Schoon roept IJburgers op om eigen straatje schoon te houden

Een van de actiepunten: projecten op school

IJburg kan - nee, moet - een stuk schoner worden. Dit is de missie van een groeiende groep IJburgers die zich serieus zorgen maakt over alle zwerfvuil. Er is een plan van aanpak.

Een beruchte vuilhotspot is de hoek van de IJburglaan met de Lumièrestraat. Hier wordt regelmatig (grof) vuil gedumpt. Foto: Ilonka van Enk

IJBURG De groep IJburgers die zich inzet voor een schoner IJburg doet een beroep op alle IJburgers om mee te werken het probleem van het zwerfvuil aan te pakken. Hoe? Door hun buurtgenoten enthousiast te krijgen om de eigen stoep en straat schoon te houden. "Dan schieten we al een eind op", zegt Lieneke Koornstra, initiatiefneemster van IJburg Schoon.

Veel mensen zien het niet eens, maar IJburg verrommelt zichtbaar. Her en der ligt of drijft zwerfvuil dat achteloos door bewoners is neergegooid. Tussen de keien aan de Bert Haanstrakade bijvoorbeeld liggen talloze (plastic) zakjes, flesjes, blikjes en tasjes. Goed zichtbaar is ook het afval bij de plekken waar afvalcontainers staan. Veel mensen nemen niet de moeite het afval in de containers te gooien.

Stapel laminaat

'Als we niks doen, hollen we alleen maar achteruit'

Grofvuil wordt in grote massa's gedumpt. "Onlangs had iemand een grote stapel laminaat bij de containers aan de Lumièrestraat gegooid en daar was de wind mee gaan spelen. De laminaatplanken vlogen je om de oren. Ik heb ze alsnog in de container gegooid, maar het is te gek voor woorden dat het zo moet", zegt Lieneke.

Vuilgrijper

Karrenvrachten brood in het IJmeer werkt verstikkend

Ruim een jaar geleden kon Lieneke het niet langer aanzien en ging ze met een vuilgrijper en plastic zakken op pad om vuil te rapen. Het leverde tientallen zakken vuilnis op, waarbij het behoorlijk frustrerend was dat er een paar dagen later weer overal rommel lag. Maar onvermoeibaar als ze was ging ze weer aan de slag en daarna weer, tot ze er bijna moedeloos van werd. In maart vorig jaar deed IJburg Schoon – want het was inmiddels een project geworden met deze naam – mee aan de Nationale Opschoondag, waaraan een aantal IJburgers enthousiast meedeed.

Niet meer alleen

We zijn nu ruim een jaar verder en Lieneke doet het niet meer alleen. Er is een projectgroep die, naast Lieneke, bestaat uit Jeske Rutgers, Jerry van den Broeke, Michel Vogler, Marinus Knulst, Nico Moen en (namens de gemeente) Riny de Jonge en Fred Scheepmaker. De groep komt regelmatig bij elkaar om nieuwe plannen te smeden. Inmiddels is IJburg Schoon door de gemeente opgenomen in het Gebiedsplan 2018 voor IJburg en wordt er samengewerkt met de Stichting Natuurlijk IJburg die zich inspant voor een groen, sociaal en duurzaam IJburg.

Vier sporen

De komende tijd zet IJburg Schoon in op vier sporen, te weten: 1. het project zwerfafval op scholen, 2. het werven van adoptanten om een stuk straat schoon te houden, 3. publiciteit genereren en druk (blijven) uitoefenen op de gemeente om zaken te verbeteren, 4. het uitdelen van knijpers en ringen.
Wat het project met de scholen betreft: er wordt contact gezocht met de leiders van de basisscholen en het IJburg College om te kijken hoe dit handen en voeten kan krijgen. "Het is geen geheim dat bouwers veel zwerfafval veroorzaken en dat ook de jeugd veel rommel zomaar weggooit. Als we daar iets kunnen bereiken zijn we een heel eind", zegt Koornstra.

Gemeente

Wat betreft de druk op de gemeente: onlangs sprak IJburg Schoon met Rick Vermin (tot voor kort lid van het dagelijks bestuur Stadsdeel Oost met onder andere afval in zijn portefeuille), waarbij handtekeningen zijn aangeboden van een dertigtal bewoners van Blok 34 om de 'vuilhotspot' IJburglaan/Lumièrestraat aan te pakken. Maar er is meer. Een groot probleem bijvoorbeeld is dat IJburgers karrenvrachten brood en andere etensresten in de grachten en het IJmeer kieperen. Lieneke: "Dat trekt ratten aan. Bijkomend probleem is dat al dat eten naar de bodem zakt en verstikkend werkt voor de flora en fauna in het water. IJburg Schoon ondersteunt de gemeentelijke campagne om daar iets aan te doen."

Adoptanten

En dan is er nog punt 2: het werven van adoptanten om een bepaald stuk straat schoon te houden. Daarvan wordt veel verwacht. Marinus Knulst: "We gaan niet het vingertje heffen. De boodschap is dat we mensen willen bewegen iets verder te kijken dan de eigen stoep. Dat is lastig, klopt, en bovendien een kwestie van de lange adem, dat geef ik direct toe, maar ik ben een onverbeterlijke optimist. Als we niks doen, hollen we alleen maar achteruit."

Winkeliers

Niet benoemd, maar zeker een punt van aandacht is dat er ook een appel wordt gedaan op winkeliers. Lieneke: "Als de ijswinkel aan de Pampuslaan weer opengaat, zie je rondom meteen overal ijsbakjes liggen. Het is een goed idee om ook met ondernemers te gaan praten over hoe we met elkaar het straatafval kunnen beperken."

Heeft u materiaal nodig om aan de slag te gaan? Bel: 06-22 378 711.