IJburgerNieuws

22 september 2017

IJburgerNieuws 22 september 2017


Statushouders komen half jaar later

IJBURG Iedereen die op de een of andere manier bezig is met de komst van de statushouders op Kavel 13A heeft wat meer lucht in de agenda. De statushouders komen namelijk niet in december, maar op z'n vroegst in mei volgend jaar. De reden? Er zijn geen heipalen te krijgen voor het project met tijdelijke woningen voor rond de 180 statushouders.

Het klinkt als een van de vreemdste redenen ooit, maar het is echt waar. In Nederland is door de oplevende woningbouw vrijwel geen heipaal meer te krijgen en die moeten toch echt de grond in voordat er gewoond kan worden.

Half jaar uitgesteld

De komst van de bewoners is daarom met een half jaar uitgesteld. Het uitstel betekent overigens niet dat de statushouders een half jaar korter zullen blijven. Er is afgesproken dat de termijn maximaal tien jaar is en die gaat in op het moment dat de bewoners arriveren.
Inmiddels wordt achter de schermen hard gewerkt aan de komst van de nieuwe IJburgers. Aan de ene kant is er Expeditie IJburg Rijker dat de statushouders wil verwelkomen met onder andere acht filmpjes die inzicht geven wat IJburg zoal te bieden heeft.
En aan de andere kant zijn er bewoners die de messen slijpen om op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend (dit wordt vandaag, vrijdag, verwacht) officieel bezwaar te maken.

'IJburg wordt te veel van een afstand bestuurd'

IJBURG IJburg wordt te veel vanaf een afstand bestuurd door mensen die niets met IJburg hebben.

In deze bewoordingen laat dominee Rob Visser zich vandaag uit in een interview in deze krant. Hij onderschrijft zijn uitspraken met twee voorbeelden. Het eerste is het gegeven dat de Boerderij op IJburg niet in het Diemerpark komt, terwijl zelfs de architect van het park dit een goed idee vond. En het tweede voorbeeld is het kerstfeest dat Visser elk jaar organiseert. Dat werd tot ieders tevredenheid gehouden in de sporthal aan het Ed Pelsterpak, maar dat mocht niet meer.

Blij zijn

"Een ambtenaar die ik niet eens ken, roept dat het beleid is dat alle sportzalen in de stad tijdens kerst dichtgaan en dat is het dan. Zo moet een stad niet worden bestuurd. Je moet juist blij zijn met mensen die dit soort dingen als vrijwilligers willen opzetten."

Afscheid

Rob Visser neemt op 10 december dit jaar afscheid als dominee en als aanjager van meerdere initiatieven, zoals de Boerderij op IJburg, het Parentshouse en de herdenkingsplek voor de oorlogsslachtoffers op 4 mei in het Ed Pelsterpark.

8

Diemen is om: Nuonweg mag open

DIEMEN De Overdiemerweg over het Nuonterrein, ook bekend als de Nuonweg, mag toch weer open, vindt het Diemense college van B en W. Ook de gemeenteraad lijkt het hiermee eens te zijn.

De Nuonweg kent een lange en roerige geschiedenis. Het stukje weg was vier jaar open geweest, maar werd afgesloten op het moment dat in 2014 de Uylanderbrug in gebruik werd genomen. Dat leidde tot een storm van protest, vooral uit IJburg, waarop de gemeente Amsterdam Diemen vroeg de weg weer open te stellen. Diemen stelde vervolgens een lange lijst met eisen op. Een daarvan was dat er een onderzoek moest komen naar onder meer verkeerstechnische zaken, veiligheid, geluidsoverlast en verkeershinder, maar ook over de economische effecten en de aansprakelijkheid bij schadeclaims.

Amsterdam deed dat, en nadat eerder dit jaar Diemen nog niet helemaal tevreden was met de gepresenteerde resultaten, was het vlak voor de zomer toch zover: in een brief aan het Amsterdamse college van B en W liet het Diemense college weten dat blijkt dat er geen negatieve effecten kleven aan de openstelling.

3

Heeft u een plan?

IJBURG Tot en met maandag 24 september kunnen IJburgers projecten aandragen voor het Gebiedsplan 2018. Er zijn al 31 projecten voorgesteld door burgers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren.

Alle voorstellen worden gepubliceerd, waarna burgers tot 1 november de tijd hebben om te reageren. De Bestuurscommissie Oost weegt alle input voordat ze het Gebiedsplan eind dit jaar vaststellen.

Watersportvereniging heeft geld nodig voor de kombuis

Het clubgebouw van Watersportvereniging IJburg op de hoek van de haven wordt een echte blikvanger, maar nog steeds is er geld nodig om het af te ronden. Vorige week deed het bestuur een oproep om voor de inrichting van de kombuis een plankje te kopen. Alle plankjes gaan met de namen van de gevers erop een mooie wand vormen.

Oud hout

IJburger Arno Pronk bouwt van bekistingsmallen - zeg maar afgedankt hout - aan de Bert Haanstrakade een woning die iconisch is.

7

'De dieren hoeven nu gelukkig nooit meer weg"

Grote dierenverhuizing Boerderij op IJburg

Eind september verhuist de Boerderij op IJburg naar de Overdiemerweg in Diemen. Handjes en andere hulp zijn erg welkom, net als geld.

Er moet nog veel werk worden verzet om de Boerderij komend weekend te kunnen verhuizen.

IJBURG De Boerderij op IJburg blijft 'De Boerderij op IJburg', maar vanaf eind deze maand is toch echt Diemen de gemeente waar de boerderij officieel gevestigd zal zijn. En hoewel het slikken is om IJburg te verlaten: dit is wél een prachtstek.

Zita Pels van de Boerderij is dan ook vooral blij dat niet alleen zij, maar iedereen enthousiast is. "Mensen die hier nu lopend heen gaan, zeggen 'Nou, dan pak ik voortaan de fiets'. Ik heb niet de indruk dat er iemand zal wegblijven omdat we een paar honderd meter verderop zitten." En er is een soort bonus: "Ik zal blij zijn als het allemaal achter de rug is en dat ik kan constateren dat de dieren nooit meer weg hoeven."

Regelwerk

'Verhuizen van de pony's wordt een bonte optocht met kinderen'

De afgelopen vijf maanden waren voor Zita en het bestuur hectisch, vooral wat betreft het regelwerk. Gelukkig kwam er subsidie om het terrein aan de Overdiemerweg (naast Paviljoen Puur en Fort Diemerdam) door professionele bedrijven gereed te laten maken zodat de dieren (dertien pony's, vier varkens, drie schapen, twee geiten, twee poezen, drie konijnen, vijf cavia's en twee honden) en bezoekers er met een gerust hart kunnen verblijven. Maar het echte verhuiswerk de komende twee weekends komt neer op het legertje vaste vrijwilligers, kinderen en anderen die de handen uit de mouwen willen steken. "Het eerste weekend breken we de schuur af en op de nieuwe plek weer op en we willen dan ook de pony's verhuizen. Het weekend daarop gaan we alle speeltoestellen en de kleindieren verhuizen. In oktober gaan we dan ons oude terrein opruimen, want we moeten dat schoon opleveren."

Grote operatie

Het is een grote operatie en hulp is welkom. "Er is voor iedereen wel wat te doen. We hebben spierballen nodig, maar ook mensen om schoon te maken en voor de catering. We zouden vooral blij zijn met mensen die het niet vervelend vinden om een schroevendraaier te gebruiken. Rollend materieel? Als iemand een stevige wagen heeft of een goede aanhanger, dan houden we ons zeker aanbevolen."

Ligdouche

De gemeente Amsterdam betaalt de verhuizing, maar de Boerderij heeft nog ongeveer 190.000 euro nodig om alle plannen te realiseren. Pels: "We willen dat het terrein volledig toegankelijk is voor mensen in een rolstoel of met een andere beperking. En we hebben de wens dat er voor de kinderen van de Stichting Omega (dagcentrum voor meervoudig gehandicapte kinderen-red.) waar we een samenwerking mee hebben een ligdouche komt. Inmiddels hebben we met crowdfunding vijfduizend euro opgehaald en we houden er in november nog één. Ook supermarkt Deen heeft geld gegeven en heeft toegezegd zich nog een keer voor ons in te zetten. En recent hebben we vijf grote fondsen aangeschreven."

Meer informatie of opgeven kan via pony@boerderijopijburg.nl.

Open Nuonweg duurt nog zeker twee jaar

Vervolg van voorpagina

IJBURG Het gaat nog minimaal twee jaar duren voordat de Nuonweg weer open kan, maar alle seinen staan inmiddels op groen nu de gemeente Diemen haar bezwaren heeft laten varen.

Uit onderzoeken die gedaan zijn naar de openstelling van de Nuonweg blijkt dat het risico op sluipverkeer door Diemen door uitbreiding van de A1 en de A9 afneemt en de openstelling heeft zelfs als bijkomend gunstig effect dat de verkeersdruk op de afslag naar de Weteringweg in Diemen afneemt. Ook de eerder geuite zorg van Diemen dat openstelling nadelig zou zijn voor de Diemense winkeliers is minder groot. Het college schrijft dat die er nog wel zal zijn, maar mede door de groei van Diemen is die niet zo groot dat het voorzieningenaanbod in Diemen in gevaar komt.

Overheidssteun

Er was verder nog een zekere angst dat de openstelling van de weg een onrechtmatige overheidssteun is aan de ondernemers van winkelcentrum Maxis, maar zelfs daar lijkt geen sprake van te zijn. Conclusie: er was geen enkele reden meer om de heropening af te wijzen.

Voordelen

Er zijn overigens ook veel voordelen aan de nieuwe openstelling. Zo wordt het mogelijk om van de parallelweg langs de A1 naar de Maxis een busbaan te maken. Amsterdam wil dat graag en ook het Diemense college vindt dat een goed plan.
De kosten van alle nodige verkeerstechnische aanpassingen bedragen volgens de Diemense wethouder Scholten (hij zei dit tijdens een informatieve raadsvergadering vorige week donderdag) op zes à zeven miljoen euro en die komen voor rekening van Amsterdam.

Scholieren

De openstelling zal ook voor de tientallen scholieren die tussen IJburg en Muiden en Weesp pendelen, veel beter worden. D66 in Diemen vroeg of voor deze weggebruikers de weg niet al open kan voor het bestemmingsplan gewijzigd is, maar volgens de wethouder is dat niet veilig. Voor een veilige fietsroute vraagt Diemen speciale aandacht. Besloten moet nog worden of die er komt met verkeerslichten of, nog veiliger, een fietstunnel.
Als de gemeenteraad akkoord gaat met het raadsvoorstel, duurt het nog zeker twee jaar omdat nog veel zaken moeten worden geregeld.

Gezocht: IJburgers die berg willen beklimmen

Lex Szanto, Danny Wouters van War Child, en Steve Relyveld gaan helemaal voor de Kili-Challenge.

IJBURG Gezocht: IJburgse bikkels die de uitdaging willen aangaan om op 23 januari de Kilimanjaro te beklimmen én om minimaal 2400 euro aan sponsorgeld voor War Child binnen te halen. Dit heet de Kili-Challenge en je kunt rekenen op ondersteuning door Steve Relyveld van BootBurg Outdoor Workouts.

Steve Relyveld werd recent gevraagd door mede-IJburger filmproducent Lex Szanto om een team van minimaal vijf man te formeren die voor War Child de Kilimanjaro wil gaan beklimmen. Enthousiast als hij is, besloot Steve ervoor te gaan. En binnen de kortste keren en zonder publicitaire aandacht had hij een team bij elkaar. Klaar? Niet dus, want als het zo makkelijk gaat, dacht Relyveld, kunnen we ook wel twee teams samenstellen en daarmee schiet het ook op. Maar er kunnen nog mensen bij. Waar moeten zij aan voldoen? Relyveld, die er ervaring mee heeft om mensen klaar te maken voor een bergbeklimming: "Ze moeten vooral de drive hebben om geld op te halen voor War Child en natuurlijk om die berg te beklimmen."

Rare berg

Afgelopen vrijdag kwamen de teamleden voor het eerst bij elkaar en binnenkort starten de trainingen. "We trainen minimaal twee keer in de week. Op IJburg, maar we gaan ook met War Child een keer naar de Ardennen. Het is een klim van zeven dagen en de Kilimanjaro is een rare berg, met allerlei klimaatinvloeden. Het is zwaar, maar absoluut haalbaar."

Ervaren helpers

Tijdens de klim word je trouwens bijgestaan door ervaren helpers. "Het enige dat je zelf hoeft mee te nemen naar boven is een dagrugzak. Als jij gaat lopen pakken die mensen je tent in, vervolgens halen ze je in en slaan de tent weer op in het volgende kamp."
Omdat het een actie is van War Child, moet er geld worden ingezameld én de reis moet uit eigen zak worden betaald. "De reis kost ongeveer 3800 euro en ieder teamlid moet minimaal 2400 euro sponsorgeld binnenhalen. Maar ter geruststelling: het is nog nooit gebeurd dat iemand dat niet gehaald heeft. Als je vastloopt, helpt War Child je."
Meer informatie is te krijgen bij Steve, tel: 06-10604883 of via een e-mail naar trainer@bootburg.com.

De speelboom die maar geen speelboom wil worden

Sinds oktober vorig jaar staan er hekken rond één boom in het Theo van Goghpark en veel kinderen hebben geen idee waarom. Het antwoord: het is een bijzondere boom. De boom is geplant door Natuurmonumenten, dat hiermee haar belofte die het deed op het OERRR festival op IJburg in 2014 nakwam. De kinderen van IJburg wilden namelijk meer bomen om in te spelen. Maar nu, een jaar later, kunnen we vaststellen dat dit hierin niet gaat gebeuren, want er is geen boom op IJburg die er zo zielig bij staat. Takken zijn afgebroken en iedereen ziet: deze boom gaat het niet redden. De kinderen op IJburg hebben langzamerhand recht op een nieuwe speelboom die wél aanslaat.

Blijburg moet weer verhuizen

IJBURG Blijburg zou twaalf jaar mogen blijven op de huidige locatie, maar daar is een streep doorheen gezet. Ergens eind 2020 moet het strandpaviljoen weg zijn. Stanja van Mierlo is er verre van blij mee, gaat in overleg met de gemeente maar wil verder niet reageren.

Toen Van Mierlo toestemming kreeg om te investeren in de nieuwe strandtent was er geen enkele aanleiding om aan te nemen dat IJburg 2 snel zou worden aangelegd. Maar in korte tijd, sinds vorig jaar, kookt de woningmarkt in Amsterdam over en wordt elk plekje benut om huizen te bouwen. Dat heeft de aanleg van IJburg 2 versneld en daarbij zit Blijburg in de weg.

Vijfde keer

Het is de vijfde keer dat Blijburg moet verhuizen en daar is Van Mierlo wel klaar mee. Blijburg kan een nieuwe plek krijgen op IJburg 2, maar waar, daar is de gemeente nog niet uit. Daarover vindt overleg plaats.

Winkeliers Pampuslaan verenigen zich

IJBURG Ondernemers aan de Pampuslaan hebben plannen om zich te verenigen in een ondernemersvereniging. Het doel is om gezamenlijk activiteiten te kunnen ondernemen om van de Pampuslaan een gezellige winkelstraat te maken

De status is dat een aantal actieve ondernemers het voortouw heeft genomen door kleinschalige evenementen te organiseren en om de straat voor hun winkelpand schoon te houden. De ambitie is om alle ondernemers hierbij te betrekken.

Streep door bioscoop

IJBURG Het was een mooi idee: een theater, bioscoop en expositieruimte op één locatie op IJburg. Maar het gaat er niet van komen.

Het idee was dat het nieuwe complex zou komen op Kavel 42a, bij de haven. Maar er is voor een projectontwikkelaar gekozen die plannen heeft gepresenteerd waarin hier geen ruimte voor is. Er wordt nu door stadsdeel Oost gekeken of delen van het plan elders kunnen worden gerealiseerd, maar vooralsnog is er geen geschikte locatie.

Iconisch huis gebouwd van afvalhout

Arno Pronk bouwt huis van afgedankte bekistingsmallen

IJburger Arno Pronk bouwt een iconisch huis aan de Bert Haanstrakade dat is opgetrokken uit afgedankte bekistingsmallen.

IJBURG Het opvallende huis op de hoek met de Diemerparklaan is het geesteskind van IJburger Arno Pronk. Hij kreeg als docent bouwkunde aan de TU Eindhoven de vraag van Geelen Beton of hij een idee had voor de grote berg afgedankte houten bekistingsmallen die om betonnen constructies gaan. Dat had hij wel: zijn eigen huis ervan bouwen.

Pronk legt uit: "Ik wilde graag op IJburg mijn eigen huis bouwen en zag meteen de uitdaging om van deze mallen deze twee woningen - er is nog een woning voor een vriend van me - te bouwen. Het viel allemaal samen op het goede moment. Ik vind het bovendien leuk om te experimenteren."

Duurzaam

Arno Pronk op een van de twee trappen van het dakterras. De trap is ook een bekistingsmal.
Voor alle nieuwsgierige IJburgers hangt er een verhaal over 'Het mallenkerkhof van IJburg' aan het hek.

'Het viel allemaal samen op het goede moment'

Vooral speelt mee dat hergebruik duurzaam is. "Door de uitvoering van dit soort pilot projecten willen we bijdragen aan het debat over hergebruik van materialen. Deze woningen zijn niet bedoeld als pilot voor een nieuw concept, maar je weet nooit wat er uit voortkomt. In elk geval bewijs ik dat je van dat afvalhout een woning kunt bouwen."

Opvallend

Drie aspecten vallen extra op. Allereerst zijn de mallen ook om een elektriciteitshuisje aangebracht, zodat dit niet meer opvalt. Het tweede is de boog in het dak. Pronk: "Ik heb iets met gebouwen in de vorm van een schaal en ik vond dat dit in de woning moest terugkomen." Ten derde is er de inpandige boomstam waar een wenteltrap omheen komt. "Je hoeft een boom niet te verzagen je kunt hem ook gebruiken in zijn pure vorm en daarnaast is het ook vooral een gimmick", zegt Pronk. En o ja, voor de goede orde: de woningen worden nog ingepakt met een gevelbekleding van zwart doek en houten latten. In januari hoopt hij zijn woning te betrekken,. "En dan gaan we vooral genieten van het uitzicht over het IJmeer", zegt hij.

'We moeten vernieuwing niet in de weg zitten'

Begin 2010 begon dominee Visser op IJburg en op 10 december dit jaar gaat hij met pensioen (met emeritaat). In die bijna zeven jaar heeft hij de Kerk op IJburg op de kaart gezet én heeft hij ook op andere manieren bijgedragen aan de gemeenschap. Want dat is wat een moderne kerk volgens hem moet zijn: verbindend in de samenleving. Vandaag deel 2 van een afscheidsinterview over randzaken en spiritualiteit.

Rob Visser hoopt dat de Binnenwaai zich zal ontwikkelen tot een buurtcentrum.

Een van de eerste initiatieven die je nam buiten het kerkelijk leven is de kinderboerderij die Boerderij op IJburg is gaan heten. Hoe kijk je naar de ontwikkeling waarbij de Boerderij binnenkort verhuist?
"Het is alweer, denk ik, vijf jaar geleden dat Robert Borghuis voorzitter werd van de boerderij. Ik heb nog een tijdje meegelopen, maar Robert heeft dat heel goed opgepakt en ik heb toen mijn handen er vanaf getrokken. Ik ben ook benieuwd hoe het met Zita gaat en hoe op het nieuwe terrein zal gaan, hoewel ik het nog steeds heel erg jammer vind dat op IJburg zelf geen plek was te vinden."
"Ik heb me er echt aan geërgerd dat de Boerderij in het Diemerpark voor de gemeente onbespreekbaar was. Zelfs de architect van het park vond het een goed idee. Een van de argumenten is dat vanwege de befaamde 'schoenendoos' die ervoor moet zorgen dat het gif onder het park niet kan opspelen, er geen waterleidingen zouden mogen worden aangelegd. Alsof de sportverenigingen die er nu zitten geen water hebben. Waarom het zo gelopen is? Doordat de mensen die moeten beslissen over IJburg zich niet voldoende verdiepen in IJburg. Dit eiland wordt vanaf een afstand bestuurd, zeker nadat het stadsdeel in feite is opgeheven."

Laat je het Parentshouse (op IJburg zijn twee huizen voor tijdelijke huisvesting voor ouders die door een scheiding geen huisvesting hebben en hun kinderen daardoor niet meer kunnen ontvangen-red. Daarnaast zijn er inmiddels twee huizen in Amsterdam–West en twee in Amersfoort) dat jij hebt opgezet met een goed gevoel achter?
"De Stichting Parentshouse heeft met Peter Roggeveen een heel bekwame voorzitter en er zijn meer mensen, onder andere vanuit de kerk, bij betrokken. Momenteel wordt er gewerkt aan de oprichting van een landelijke stichting, want helaas is dat nodig."

Je hebt ook de aanzet gegeven dat de 4-meiherdenkingsplaats op IJburg voor de kerk is?
"Die was destijds op het Joris Ivensplein, maar dat was geen goede plek. Daar mocht niets eens een vlaggenstok de grond in. Later is het nog een keer in het Theo van Goghpark geweest, maar het Ed Pelsterpark was er gewoon ideaal voor. Niet om als kerk die viering te annexeren, maar omdat het een prachtlocatie is."

'Dit eiland wordt helaas vanaf een afstand bestuurd'

Het inmiddels traditionele kerstfeest heb je samen met het kerkteam opgezet. Ben je daar dit jaar nog de motor van?
"Dat is niet de bedoeling. Ik neem afscheid op 10 december en dan moet je na die datum niet meer de krenten uit de pap willen halen. Alexander Noordwijk is lid van het kernteam van de kerk en pakt dat ongetwijfeld voortvarend op. Dat gun ik hem ook. En dat is ook het leuke van mijn werk: je zet iets op en dan is het tijd om het los te laten."
"Trouwens, de afstand tussen bestuur en IJburg zie je ook bij het kerstfeest. We hadden een prachtplek in de sportzaal van het CVT naast het kerkcentrum. Maar een ambtenaar die ik niet eens ken, roept dat het beleid is dat alle sportzalen in de stad tijdens kerst dicht gaan en dat is het dan. Ik vind dat tragisch. Zo moet een stad niet worden bestuurd. Je moet juist blij zijn met mensen die dit soort dingen als vrijwilligers willen opzetten."

Zeggen al die initiatieven die je op IJburg hebt genomen ook iets over de wijze waarop je vindt dat een moderne kerk moet worden vormgegeven?
"Zeker. Ik vind dat een kerk veel meer is dan de kerkdienst op zondagochtend. Die kerkdienst is fijn, maar dan zijn er nog 6,5 dagen over om op een andere wijze aanwezig te zijn in de gemeenschap. Verbindend zijn, dat is waar het volgens mij om draait."

'God schenkt ons het leven, maar God is echt niet beledigd als wij het leven teruggeven''

Terug naar de kerk. Ben je tevreden over de manier waarop de kerkgemeenschap zich heeft ontwikkeld op IJburg?
"Ik heb al een zekere afstand genomen de afgelopen periode en alles draait gewoon door, dat doet me deugd. Er zijn gemiddeld rond de 35 kerkgangers en daaromheen zit een groep van rond de honderd IJburgers die zich betrokken voelen bij en zich regelmatig inzetten voor de kerk en er is een hecht kernteam met twaalf leden dat alles goed regelt en nieuwe dingen opzet."
"Vier jaar terug al heeft het bestuur van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) tot mijn vreugde besloten door te gaan met de Binnenwaai, zij het dat ik toen ook voor de helft van mijn tijd stadsdominee van Amsterdam werd. Mijn naderende afscheid was wel een moment om weer eens goed na te denken over de vraag 'Hoe nu verder?' en dat heeft ertoe geleid dat Zeeburgereiland bij IJburg wordt getrokken. Daar komt een pionier. De aanstelling zal pas in de loop van 2018 plaatsvinden. Dus op je vraag hoe de Binnenwaai ervoor staat: er is gezaaid en het gras groeit, maar het blijft kwetsbaar."
"Los daarvan: ik ben ervan overtuigd dat de kerk in de oude vorm zijn beste tijd heeft gehad, en dat is helemaal niets om verdrietig over te zijn. In de kerkwereld heerst veelal de gedachte om het oude te koesteren en om aan oude waarden vast te houden, maar dat werkt niet. We leven in een andere tijd, met andere vragen en andere uitdagingen. Hoe het precies zal lopen weet ik ook niet, maar de kerk moet op ontdekkingstocht. Mensen die hechten aan het oude vertrouwde moeten hun plaats weten te vinden, maar ook de nieuwkomers die er anders in staan zijn welkom en moet je niet frustreren. We moeten vernieuwing niet in de weg zitten. Wij zijn kinderen van God, zo staat het in de Bijbel omschreven. Prima toch, laten we kinderen zijn, lekker gaan spelen en kijken hoe het zich allemaal ontwikkelt."
"Zonder dat ik het nieuwe team voor de voeten wil lopen, hoop ik ook dat de Binnenwaai zich ontwikkelt tot een spiritueel centrum dat zijn naam eer aan doet: je moet er kunnen binnenwaaien voor een praatje, een kopje koffie, misschien wat te eten. Ik zou het ook fantastisch vinden als de Binnenwaai en de FlexBieb die hier vlakbij zit meer gaan samenwerken of zelfs gaan samensmelten. En ik vind het best jammer dat ik afscheid moet nemen, maar dat is nu eenmaal niet anders."

Dit klinkt allemaal niet als iemand die is uitgeblust. Wat ga je doen na 10 december?
"Binnenkort heb ik in Utrecht een gesprek om pionierbegeleider te worden, om nieuwe dominees te begeleiden en een gemeente in het midden van het land heeft gevraagd of ik daar interim-predikant wil worden. Verder woon ik inmiddels in Rhenen, waar we een grote tuin hebben en tuinieren vind ik wel leuk. En ik ben van plan een studie waar ik ooit aan ben begonnen - hoe om te gaan met mensen in de laatste dagen van hun leven en met mensen die een wens hebben om het leven te beëindigen - weer op te pakken. Hoe ik in de discussie over euthanasie sta? Ik heb heel veel mensen gezien die echt zwaar leden onder hun leven. Dat kan lichamelijk en/of geestelijk van aard zijn. Helaas heb ik in mijn werkzame leven veel suïcides meegemaakt. Gezien wat het betekent wanneer iemand zich ophangt of voor de trein springt. Dat laatste ook gezien door een machinistenbril. Ik zie het zo: God schenkt ons het leven, maar God is naar mijn mening echt niet beledigd als wij op een gegeven moment ook het leven teruggeven op het moment dat het leven onleefbaar wordt."

Weerbericht

IJburg, het populaire eldorado voor verliefde stelletjes

September wordt ook wel 'herfstmaand' genoemd. In sommige jaren zou 'nazomermaand' meer van toepassing zijn, maar niet dit jaar. In september 2016 was het volop nazomeren. Er kwamen zeven zomerse dagen voor van 25 graden en hoger. Op 13, 14 en 15 september werd het zelfs 30 graden. Daar kunnen we in deze koele, natte september alleen van dromen. Het lijkt erop dat we dit jaar het beste septemberweer in de laatste week voorgeschoteld krijgen.

Tot eind volgende week lijkt de najaarszon het weerbeeld te gaan bepalen dankzij een Scandinavisch hogedrukgebied waardoor de wind oostelijk wordt met aanvoer van droge continentale lucht. Aan het buiencircus komt rond de aanvang van de astronomische herfst op 22 september een einde. Er viel deze maand ruim 130 mm neerslag op IJburg tegen 70 mm normaal. Vorig jaar was september kurkdroog. Er viel toen slechts 16 mm over de hele maand. Vanaf zaterdag schommelt het maximum rond 20 graden. Dat is iets boven normaal. De gemiddelde ofwel normale temperatuur voor eind september bedraagt bijna 18 graden.

Sjokken

Onlangs zag ik een eend en een gans samen sjokken over de verregende boulevard aan het IJmeer. De boulevard was verlaten en de zomer leek iets uit een ver verleden. De herfst was vroeg. Er dwarrelden al herfstbladeren uit sommige bomen. De eend waggelde in paradepas achter de gans aan. Ze leken onafscheidelijk en een hechte vriendschap te hebben gesloten. Of was het meer dan dat? Voorbijgangers bleven staan kijken. Zoals ook Jeroen en Chyou. Ze leken eveneens onafscheidelijk. Ze zaten dicht tegen elkaar aan op de 100 meter lange rode bank met uitzicht over het IJmeer. Ze leken hevig verliefd. "We wilden in een romantische omgeving samen zijn", glimlachte Jeroen. Ze besloten daarom een weekendje naar IJburg te gaan, als populair eldorado voor verliefde stelletjes.

Misschien vonden die eend en die gans dat ook wel. IJburg blijkt voor verliefde paren een goedkoop alternatief te zijn voor een ver tropisch eiland. Op Blijburg Strand vind je zelfs een paar wuivende palmbomen. Heel fraai, mits het 'Indian summer' is en dat ontbreekt helaas. Jeroen woont in Leiden, bekende hij en Chyou in Peking (Beijing). "Vanavond eten we hier bij May in Chinees restaurant De Gouden Kom", zei Jeroen. May komt uit Hong Kong, maar Chyou wist dat dit het perfecte adres is voor pekingeend. De eend en de gans waggelden onrustig verder, alsof ze dit klinkklaar begrepen. "Wees maar niet bang," riep Chyou, "ik lust jou niet hoor, ik lust alleen pekingeend", terwijl ze Jeroen kuste.

Boerderij op IJburg gaat verhuizen naar Diemen.

Vrijdag 22 september

Stoppen met roken

Gezondheidscentrum 14.00 uur

De Burendag wordt zaterdag gehouden in het Theo van Goghpark.

In Gezondheidscentrum Haveneiland is tussen 14.00 en 18.00 uur in het kader van Stoptober een workshop Stoppen met roken. De cursus staat onder leiding van Wendy, die gecertificeerd stoppen-met-rokencoach is.

Film

Theater Vrijburcht 20.30 uur

In de film 'Manchester by the Sea' wordt na het plotselinge overlijden van zijn oudere broer Lee Chandler aangesteld als voogd voor diens zoon. Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zorgen. Daar moet hij om zien te gaan met zowel zijn ex-vrouw Randi als de gemeenschap van North Shore. Entree is 6,50 euro.

Nazomerborrel

FlexBieb 17.00 uur

In de FlexBieb kan iedereen bijpraten over van alles en nog wat en schrijfster Tine van Wijk vertelt wat schrijven voor haar betekent: chocola van het leven maken. Je betaalt je eigen drankje en Stadsdorp IJburg (want dat is de organisator, waarmee helder is dat deze middag zich richt op vooral ouderen) regelt de knabbels en hapjes.

Zaterdag 23 september

Burendag

Theo van Goghpark 11.00 uur

Burendag 2017 (een leef- en beweegmarkt) biedt sportieve workshops, clinics en toernooien en een informatiemarkt in het Theo van Goghpark.

Open dag Papieratelier

Doggerstraat 5 13.00 uur

Een open middag van het Papieratelier. Naast handgemaakte dozen van Janine Vos de Mooij zijn er papierwerken te zien van diverse kunstenaars uit Nederland en Groot-Brittanië. De papierkunst is te bewonderen en deels te koop. Verder zijn er leuke papierwaren, zoals tasjes, etiketten en ansichtkaarten voor een vriendelijke prijs.

Verhuizen

Boerderij op IJburg 10.00 uur

Het eerste verhuisweekend van de Boerderij op IJburg naar de Overdiemerweg in Diemen. De handen moet uit de mouwen worden gestoken. Opgeven als hulp kan nog steeds (zie ook het artikel op pagina 3).

Muziek

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Het IJburgse duo Gross&Lucini brengt afwisselend repertoire dat zich uitstrekt van Spaans temperament, folklore uit de Balkan, melancholie van de Argentijnse tango tot Braziliaanse berimbeau-ritmes. Entree is 10 euro.

Bankjescollectief

Zaterdag schijnt het ongelooflijk te gaan nazomeren en dat treft, want dan wordt weer een bankjescollectief gehouden. Iedereen met een bankje, zitje, muurtje of wat dan ook voor de deur kan zelf iets ondernemen om gasten te ontvangen, waarna het 'evenement' kan worden aangemeld op de gezamenlijke website bankjescollectief.nl. Elke optie is welkom, zolang het maar gezellig wordt.
Geen bankje? Geen probleem, want je kunt ook gewoon op een kleedje voor de deur zitten of op een openbaar bankje.

Zondag 24 september

Verhuizen

Boerderij op IJburg 10.00 uur

Dag twee van het eerste verhuisweekend van de Boerderij op IJburg naar de Overdiemerweg in Diemen. De handen moet uit de mouwen worden gestoken. Opgeven als hulp kan nog steeds.

Vrijdag 29 september

Film: 'American Honey'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Star, een tienermeisje dat niets te verliezen heeft, sluit zich aan bij een groep rondtrekkende verkopers. Op die manier raakt ze verstrikt in een wervelstorm aan wilde feestjes, aanvaringen met de politie en de eerste prille liefde. Entree is 6,50 euro.

Zaterdag 30 september

Boerderij op IJburg 10.00 uur

De eerste dag van het tweede verhuisweekend van de Boerderij op IJburg naar de Overdiemerweg in Diemen. Vandaag worden de zogenoemde 'kleindieren' verhuisd.

Zondag 1 oktober

Boerderij op IJburg 10.00 uur

Als het goed is wordt dit weekend de mega-operatie die de verhuizing van de Boerderij op IJburg is, afgerond.

Vrijdag 6 oktober

Film: 'Jackie' 20.30 uur

In 'Jackie' kruipt Oscarwinnares Natalie Portman in de huid van first lady Jackie Kennedy. De film vertelt het verhaal van de moord op John F. Kennedy en de vier dagen van nationale rouw door de ogen van deze charismatische first lady.

Vrijdag 13 oktober

Film: 'Moonlight' 20.30 uur

Chiron groeit op in een harde buurt van Miami, waar hij worstelt met de afwezigheid van zijn vader, de drugsverslaving van zijn moeder en zijn sluimerende homoseksualiteit.

Zondag 15 oktober

Jeugdfilm 13.30 uur

'Storm' speelt zich af in de middeleeuwse Lage Landen, waar de 12-jarige Storm ziet hoe zijn vader Klaas wordt gearresteerd door de Inquisitie voor het drukken van een brief van Maarten Luther. Leeftijd 9+, de entree bedraagt 5,50 euro, inclusief versnapering.

11 / 12

Lars was klaar met de regeltjes en bezorgt nu vroeg in de ochtend brood

Opvallende carrièreswitch: van algemeen directeur naar De Bakkersfiets

Lars van Borssum Waalkes (54) was helemaal klaar met alle regeltjes waar hij als directeur in de zorg tegenaan liep en besloot tot een ingrijpende carrièreswitch: het werd De Bakkersfiets op IJburg.

Lars van Borssum Waalkes was directeur, maar is nu bezorgbakker op IJburg, tot volle tevredenheid.

IJBURG De afgelopen vijf jaar was Lars, die zelf in de Watergraafsmeer woont, algemeen directeur bij een zorgorganisatie met rond de 150 medewerkers, maar hij was er klaar mee. "Al die regels, de bureaucratie, de politieke spelletjes: ik wilde dat niet meer."

Eind 2015 was de emmer vol en nam hij ontslag. Hij besloot om interimwerk te doen, maar liep daarin weer tegen dezelfde problemen aan, waarna hij besloot dat het roer radicaal om moest. "Een jaar of drie geleden bedacht ik aan de keukentafel met een vriendin die in Broek in Waterland woonde dat het wel erg handig zou als daar de bakker langs de deuren zou komen. Dat is er nooit van gekomen, maar dat idee zat nog in mijn hoofd en dat is het dus geworden."
De vraag 'waarom bakker?' beantwoordt hij met: "Brood heeft een specifieke uitdaging. Het is namelijk lastig om goed brood op het juiste moment, 's morgens voordat mensen gaan ontbijten, te krijgen."

Bestaansrecht

'Ik kan hier vooral mijn gang gaan en dat bevalt goed'

Hij werkte het idee verder uit en kwam tot de conclusie dat het idee bestaansrecht had. "Er ontstond ook vanzelf een heel leuke energie bij mensen om me heen. De naam was er eigenlijk al, de een bedacht het logo, een ander wilde wel wat doen voor de website en voor mij waren al die enthousiaste reacties de aanleiding om ermee door te gaan. De volgende stap was dan ook naar de bank en ook daar kreeg ik de handen op elkaar."

IJburg

'Al die regels, de bureaucratie, de politieke spelletjes: ik wilde dat niet meer'

Maar toen kwam de belangrijkste vraag: waar dan? Het antwoord bleek niet moeilijk: IJburg was ideaal. "In de Watergraafsmeer en alle andere oude wijken in de stad kun je lastig met een fiets brood rondbrengen, want er zijn veel te veel obstakels. Op IJburg heb je dat niet. Hier zijn alle straten recht, de meeste deuren goed te bereiken, er zijn relatief weinig winkels op IJburg en er liggen prachtige fietspaden. Van IJburg weet je ook wat IJburg is. De grenzen zijn helder. En IJburgers staan volgens mij meer dan gemiddeld open voor nieuwe initiatieven."
Bijkomend voordeel was dat hij zijn brood wilde betrekken bij bakkerij BBROOD. Zij hebben elf winkels in de stad, maar niet op IJburg. "Dat viel allemaal mooi te combineren."
En dus begon hij op 1 oktober 2016 met De Bakkersfiets, de bezorgdienst en daarnaast een bakkerswinkel aan de IJburglaan. In deze winkel, die compleet is ingericht met ambachtelijke vintage spullen waaronder een oude weegschaal, wordt het brood geleverd en afgebakken. Inmiddels is er een trouwe klantenkring opgebouwd, zegt Lars. "Veel mensen blijven ook gewoon even lekker zitten met een koffie, helemaal prima. En we hebben ook een piano staan. Als iemand de behoefte voelt om daarop te spelen: be my guest. En dat gebeurt regelmatig."

Ontmoeten

De winkel ontpopt zich gaandeweg tot een ontmoetingsplek voor de buurt, maar de kern blijft het bezorgen met de (elektrische) bakfietsen. "We rijden nu met twee, drie en soms vier fietsen de bezorgingen. We hangen de bestelling aan de deur en als mensen dat willen, bellen we aan, maar de meeste hebben daar geen behoefte aan. Klanten kunnen zich via internet registreren en kunnen tot 15.00 uur de bestelling voor de volgende dag opgeven. De klanten betalen voor het bezorgen maandelijks tien euro, naast de kosten van het brood en eventueel verse jus d'orange."

Gevonden

De hamvraag is: heeft hij gevonden wat hij zocht. "Absoluut, in elk opzicht. Ik heb nu ook te maken met regels, maar die zijn helder en er is geen log bureaucratisch apparaat. Maar ik kan hier vooral mijn gang gaan en dat bevalt goed."