IJburgerNieuws

22 november 2017

IJburgerNieuws 22 november 2017


Warm welkom en protest tegelijk

IJBURG Aan de ene kant bereiden IJburgers de statushouders en jongeren die gaan wonen op Kavel 13A een warm welkom voor, maar aan de andere kant worden de messen geslepen om het aantal van rond de 180 terug te brengen naar een acceptabeler niveau, rond de 110. Er worden momenteel voorbereidingen getroffen voor meerdere rechtszaken om het aantal te verlagen en om een ander bouwplan te krijgen.

Dit is de actuele situatie rond de komst van statushouders en jongeren/studenten op Kavel 13A. De gemeente heeft besloten dat op het kavel tijdelijke woningen (maximaal twaalf jaar) komen voor rond de 90 statushouders en evenzoveel jongeren en studenten. Dat de nieuwe IJburgers komen is wel zeker, maar het aantal wordt door een aantal bewoners aangevochten. Zij gaan naar de rechter. Een paar weken geleden was het nog de vraag of er voldoende geld zou zijn voor een rechtsgang, maar de oorlogskas is inmiddels goed gevuld. Ook meerdere particulieren gaan naar de rechter.

Warm welkom

Inmiddels groeit aan de andere kant van het spectrum de groep IJburgers die de nieuwe bewoners een warm welkom willen heten gestaag. Bij een bijeenkomst van IJburgDroomt IJburgDoet vorige week waar IJburgers ideeën konden pitchen, kwamen rond de negentig mensen die willen helpen.

9

IJburg start in voorjaar met scheiden van gf-afval

IJBURG Bij de start van het nieuwe voorjaar wordt de eerste container voor het gescheiden inzamelen van gf-afval (groente en fruit) op IJburg geplaatst. Over een oplossing voor tuinafval wordt nog verder nagedacht. Hierbij wordt gedacht aan het plaatsen van korven.

Dit is de intentie van de gemeente Amsterdam, die daartoe is aangemoedigd door een groeiende groep IJburgers en IJburgse instellingen.

Instanties

Het initiatief hiervoor is genomen door Jeske Rutgers en Janneke Verwey, die onlangs aan wethouder Choho en portefeuillehouder Rick Vermin handtekeningen van ruim duizend individuen en 28 organisaties, waaronder een groot aantal scholen, op IJburg hebben overhandigd die gescheiden gft-afval willen aanbieden. Vooralsnog betreft het een container voor groente- en fruitafval, terwijl over tuinafval nog wordt nagedacht.

IJburg neemt afscheid van dominee Visser

IJBURG Dominee Rob Visser neemt zondag 10 december tijdens een speciale viering in het IJburg College afscheid van IJburg. Iedereen is hierbij welkom.

Visser kwam in 2010 in de herfst van zijn loopbaan als dominee op IJburg, waar hij voortvarend van start ging met kerkcentrum de Binnenwaai.
Maar Visser toonde zich ook op veel andere vlakken een zeer betrokken IJburger. Hij was onder meer betrokken bij de oprichting van de Boerderij op IJburg, startte met het Parentshuse (een noodopvang voor gescheiden ouders) en aanstaande zaterdag is hij voor de laatste keer Sinterklaas op IJburg.

Tientallen IJburgers willen statushouders helpen

IJburg De komst van de statushouders komend voorjaar werpt zijn schaduw vooruit. Vorige week was er een drukbezochte avond waar IJburgers ideeën konden neerleggen om een rol te spelen bij de komst van de nieuwe bewoners. IJburgTV maakte opnamen.

9

Woonschip

Evert Jan de Vries heeft zijn droom verwezenlijkt: een duurzaam woonschip dat aan alle eisen van comfort voldoet en dat op IJburg ligt bovendien.

7

2 / 12

Gebruikspark, natuurpark, of van alles een beetje?

Discussie blijft zich toespitsen op parkeerplaatsen

Het Diemerpark is de enige plek op IJburg die niet wordt 'verbaksteend'. Velen hebben dan ook een idee hoe met het park om te gaan.

IJburgers lichtten toe wat zij van het Diemerpark verwachten.

Het Diemerpark is een belangrijk stadspark voor IJburg. Hele volksstammen wandelen er, trimmen er, sporten er, laten er hun hond uit of fietsen er doorheen. Het langgerekte park heeft een oppervlakte van 90 hectare en is daarmee ongeveer twee keer zo groot als het Vondelpark.

Tegenstrijdige belangen

Helemaal wie de gebruiksintensiteit van het Vondelpark ernaast legt, denkt al snel dat de ongeveer 22.000 huidige IJburgers hier alle ruimte hebben om te doen en laten wat ze willen. Dat is niet zo. In de praktijk zijn er veel tegenstrijdige belangen en botsende partijen, die zich voornamelijk toespitsen op het noordelijke deel bij het Dick Hilleniuspad. In 2010 werd hier een sportpark voor voetbalvereniging AFC IJburg en hockeyvereniging IJHC IJburg geopend en dat is, zo kunnen we inmiddels vaststellen, geen gelukkig besluit geweest. Niet dat het sportpak er niet past (het past juist heel goed. Sterker: er is geen andere plek op IJburg waar sportvelden kunnen komen), maar iedereen kon zien aankomen dat vroeg of laat de vraag om parkeerplaatsen zou komen. Die vraag kwam er inderdaad, met als gevolg dat er inmiddels 42 parkeerplaatsen zijn. Ouders rijden vooral op zaterdag af en aan en het aantal van 42 is veel te weinig. De sportverenigingen zien dan ook het liefst meer parkeerplaatsen. En dat wringt, want de natuurliefhebbers, verenigd in de Vereniging Vrienden van het Diemerpark, willen het liefst alles zo leeg mogelijk houden.

Meer of minder parkeerplekken blijft de angel in de discussie

Discussie

Gebruikers en belanghebbenden praten in een klein comité met elkaar hoe het nu verder moet, maar vorige week dinsdag werd de discussie breder getrokken. Niet dat stadsdeel Oost erover gaat – dat is de gemeente – maar het stadsdeel nam het initiatief om te peilen welke wensen er leven ten aanzien van het Diemerpark. Dat gebeurde volgens de relatief nieuwe zogeheten C.O.N.S.E.N.T.-methode, waarbij onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider in groepen iedereen die daar behoefte toe voelde, wat kon zeggen over het park.

Geen nieuwe gezichtspunten

Nieuwe gezichtspunten leverde het niet op. De natuurliefhebbers willen natuur, liever niet meer sportvelden (die wel zijn gepland) en helemaal niet meer parkeerplaatsen, terwijl de sportverenigingen juist vinden dat bezoekers van de sportverenigingen een fatsoenlijke parkeerplek moet worden aangeboden. Andere aandachtspunten zijn dat de fietspaden beter verlicht moeten worden, dat er eventueel gedacht kan worden aan een nieuwe fietsbrug naar Diemen over het Amsterdam-Rijnkanaal en dat er iets gedaan zou kunnen worden aan de felheid van de verlichting van de sportvelden, maar de strijd tussen meer of minder auto's blijft de angel.

Het stadsdeel zet de bevindingen op papier en biedt deze aan de gemeente Amsterdam aan.

'Haven van IJburg kan een begrip worden'

IJBURG Ondernemersvereniging de Parel van Amsterdam wil de mogelijkheid onderzoeken of de ondernemers in de Haven van IJburg willen samenwerken in een zogenoemde Bedrijven Investeringszone (BIZ). Hiervoor heeft de ondernemersvereniging in het kader van het Gebiedsplan 2018 subsidie aangevraagd.

Een BIZ is een afgebakend (economisch) gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Alle ondernemers /eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee. De Parel van Amsterdam wil nu de mogelijkheid onderzoeken om samen met alle stakeholders in de Haven van IJburg een BIZ op te starten met als doel samen te werken aan een aantrekkelijke omgeving, waardoor de Haven van IJburg voor IJburgers en bewoners van buiten IJburg een begrip wordt.

In 2019

Een BIZ wordt één keer per jaar ingesteld. De procedure om tot een BIZ te komen duurt een aantal maanden. Dit betekent dat de BIZ in de Haven in januari 2019 kan worden ingesteld. De Bestuurscommissie Oost besluit binnenkort of de aangevraagde subsidie wordt verleend.

IJburgs bomencarré wint een prijs

IJBURG Het bomencarré op Centrumeiland is op de Boom Inspiratie Dag verkozen als Inspiratieproject van 2017.

Het bomencarré laat zien dat de gemeente kiest voor kwalitatief groen. Bijzonder is de keuze voor een natuurlijk windscherm in de vorm van grote bomen om de moseiken de eerste jaren te beschermen tegen de wind.

Ecologisch belang

Het bomencarré is van ecologisch belang. Bomen zijn namelijk van groot belang voor de klimaatbestendigheid van de stad: bomen zorgen voor verkoeling en nemen regenwater op. Ook voorzien ze in warmtekoudeopslag. In de zomer worden de gebouwen op Centrumeiland gekoeld met grondwater, waarvoor de zomerwarmte wordt opgeslagen in de bodem. In de winter wordt het regenwater gebruikt als voeding voor een warmtepomp die gebouwen verwarmt.

Sinterklaas gaat aan de crowdfunding

De aankomst van Sint vorig jaar was een groot feest.

IJBURG De Stichting Sinterklaas op IJburg heeft handjes voor de intocht en geld voor de organisatie nodig. Dat is een heidense klus, reden waarom de stichting het binnenkort mogelijk gaat maken om via crowdfunding (in plaats van de gebruikelijke collecte) geld te doneren. "Want wat is IJburg zonder intocht?", laat de organisatie weten. De veiling is er ook dit jaar.

De vraag stellen is hem beantwoorden: een saai IJburg rond deze tijd. Sinds in 2010 de Stichting Sinterklaas op IJburg de intocht organiseert, is deze niet meer weg te denken. Zaterdag 25 november is het weer zover. Tussen 12.30 en 16.00 uur kunnen alle kinderen van IJburg de intocht in de haven live meemaken. Als (inmiddels) vanouds zal Sinterklaas dan van de boot stappen en langs de hekken in de haven alle kinderen een handje geven, terwijl de pieten weer scheutig snoep zullen uitdelen.

Hard werken

Voor veel IJburgers mag de intocht dan een zekerheidje zijn, zo zeker is het allemaal niet. De stichting bestaat uit een paar fanatieke IJburgers die er veel tijd in steken, met elk jaar een geweldig mooi resultaat, maar het is hard werken want bij de intocht komt veel kijken.

Schrapen

En het is schrapen voor geld, want subsidie zit er niet in. Verreweg het meeste geld komt binnen via de onlineveiling die sinds 12 tot en met 30 november op de website sinterklaasopijburg.nl wordt gehouden. IJburgse ondernemers bieden hier allerlei producten en diensten aan waarop kan worden geboden.

Hoofdsponsors

De opbrengst komt geheel ten goede aan de Intocht van Sinterklaas op IJburg. Verder zijn er in UniKidz en DEEN Supermarkten twee nieuwe hoofdponsors gevonden.
Verder zoekt de organisatie nog handjes tijdens de intocht zelf. Er is hulp nodig bij de opbouw van 8.30 uur tot 11.30 uur en bij de afbouw van 14.30 uur tot 17.00 uur en er is hulp nodig bij het toezicht houden in de haven vanaf 12.30 uur tot 14.30 uur. Opgeven kan bij VIIA.

Hoeveel verkeersborden en aanwijzingen kan een mens hebben?

Volgens de regelgeving mogen er niet meer dan twee verkeersborden op één paal worden bevestigd. Drie of meer aanwijzingen in één seconde kan een mens niet aan. Bij de toegangsweg naar Blijburg gebeurt dat ook niet. Maar hier staan wel veel borden. Heel veel verkeersborden zelfs. En er komen er alleen maar bij. Dit is hiermee het meest onoverzichtelijke punt op IJburg, temeer daar de afslag naar Blijburg vanuit richting Muiden niet heel goed is aangegeven. Dat dan weer niet.

Fietspad IJburg-Diemerbos is eindelijk klaar

IJBURG Het fietspad IJburg-Diemerbos met een lengte van 770 meter is af. Van IJburg naar het midden van het Diemerbos is de route nu twee kilometer korter. Dit fietspad was het allerlaatste stukje in de fietsverbinding tussen de stadsdelen IJburg en Zuidoost.

Het heeft vrij lang geduurd voordat het fietspad gereed was. Omdat het fietspad door een drassig weiland loopt, moest namelijk eerst de ondergrond inklinken. Hierdoor verzakt het fietspad minder snel. Het fietspad maakt deel uit van compensatiemaatregelen in verband met de verbreding van de A1 en het verleggen van de A9.

De Stek sluit na 10 jaar de deuren

IJBURG De Stek sluit in januari 2018 na tien jaar de deuren. De reden is dat de huur niet langer wordt gesubsidieerd.

Bij De Stek was iedereen met een psychiatrisch 'vlekje' welkom. De Stek startte als buurtrestaurant op dinsdagavond. Ook was hier het maandelijkse Psychiatrie Café en er waren meerdere ontmoetingsactiviteiten.
De laatste jaren was de Stek een kringloopwinkel met diverse creatieve activiteiten en een minibibliotheek. Vrijdag 24 november is er gelegenheid om afscheid te nemen. Op 11 december gaan de deuren dicht.

Inzameling van karton

IJBURG CoCasa is een inzamelingsactie begonnen voor karton. Voor elke kilo aangeboden karton krijg je een sticker, tien stickers is goed voor een portret op gerecycled karton. De actie loopt tot 21 december.

Elke kilo ingezameld papier of karton zorgt voor twee kilo minder CO2-uitstoot en karton en oud papier kan tot 6x worden hergebruikt, aldus CoCasa.
Tot 21 december kan iedereen karton (klein gemaakt) aanbieden bij de Bakkersfiets en de FlexBieb en binnenkort ook bij gezondheidscentrum Haveneiland.

Cocasa.com/karton.

'Stenen, staal en beton. Dat is nu de Cas Oorthuyskade. Dat kan groener'

Voorstellen voor betere inrichting van de openbare ruimte

De Bestuurscommissie Oost stelt op 19 december het Gebiedsplan vast. Er zijn veel voorstellen voor een betere openbare ruimte.

IJBURG "Stenen, staal en beton. Dat is nu de Cas Oorthuyskade. Samen willen wij hem groener maken." Veel duidelijker kan een voorstel eigenlijk niet zijn. En het is de spijker op z'n kop, want groen is ver te zoeken op deze doorgaande weg. Om die reden heeft de Groen Commissie van VVE Waterwonen Amsterdam (de vereniging van eigenaren van de woonschepen die hier liggen) een plan gemaakt voor groen op de kade, op het water en op de steigers. "De Cas Oorthuyskade is in potentie een geweldige plek om te wandelen, te flaneren en te genieten van de vergezichten over het IJmeer", wordt er toegevoegd.

Drijvend minibos

Vooral het plan voor een soort drijvend minibos valt op, analoog aan het Dobberend Bos in de Rotterdamse Rijnhaven. De bomen zijn geplant in afgedankte zeeboeien en zorgen voor een kleurrijk geheel. En dat zien de bewoners aan de Cas Oorthuyskade helemaal zitten: "Groene eilanden als een oase voor watervogels en vissen. Dobberende bomen die de monotonie van steen, beton en staal doorbreken." Het gewenste resultaat wordt aldus omschreven: "Een plezierige en aangename omgeving voor alle buurtbewoners, bezoekers en de natuur van IJburg."

'Dobberende bomen die de monotonie doorbreken'

Doorlopend fietspad

Een plan van een andere orde, maar dat ook alles heeft te maken met de inrichting, is de wens voor een doorlopend fietspad vanaf de Piet Heintunnel tot aan Diemen. Het idee hierachter is dat het autoverkeer op IJburg dominant is boven het fietsverkeer en dat kan wat de indiener betreft anders. "Door het rode fietspad op niveau door te zetten kun je visueel en fysiek (hobbels) veiliger doorfietsen. De auto's kruisen dan het fietspad."

'Een doorlopend fietspad van de Piet Heintunnel naar Diemen'

Drijvende steiger

John Roozendaal heeft alles met water en heeft daarom de suggestie gedaan voor een drijvende stijger in het water langs de IJburglaan. "Ter verbetering van de bereikbaarheid over het water en ter versterking van recreatie aan het water. De steiger wordt voorzien van toegangstrappen, drenkelingenvoorzieningen en verkeersbesluiten voor tijdelijk afmeren." Verder vraagt hij aandacht voor een betere en groenere inrichting van de luwe zijde van de oevers langs de Bert Haanstrakade. "Deze groenstrook heeft een belangrijke recreatieve en ecologische functie binnen de beperkte openbare ruimte op IJburg. De afgelopen jaren is een aantal vraagstukken ontstaan met betrekking tot het gebruik van de oeverzones en gebruik van het water", meldt hij in een toelichting.

Groenstrook

Er is ook een plan voor de groenstrook aan het einde van de Cornelis Zillesenlaan op Steigereiland, dat zeer intensief wordt gebruikt door bewoners om te zonnen, te zwemmen, een boot te water te laten of de hond uit te laten. Het was ooit de bedoeling dat hier woningen zouden komen, maar nu helder is dat dat er niet van gaat komen, wordt het volgens omwonenden tijd voor een inrichting waarin rekening wordt gehouden met het intensieve gebruik in met name de zomer. Voordeel is dat de parkeerplaatsen die hier zijn nauwelijks worden gebruikt en dat biedt mogelijkheden. Het gewenste resultaat is: "Herinrichting van de openbare leefruimte Steigereiland Zuid/groenstrook gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek onder de buurtbewoners met als doel om de openbare ruimte efficiënter in te richten en beter af te stemmen op de verschillende behoeften in de buurt."

Tot vorige week konden voorstellen worden ingediend. Op 5 december 2017 bespreekt het algemeen bestuur van Oost de voorstellen in een openbare vergadering (vanaf 19.30 uur). In de vergadering van 19 december wordt het Gebiedsplan vastgesteld.

'Wij wilden per se dat ons woonschip duurzaam zou worden'

Evert Jan de Vries bouwt vrachtschip om tot energiezuinig woonschip

IJburger Evert Jan de Vries en zijn gezin wonen sinds december vorig jaar op de Johanna Amsterdam, een voormalig vrachtschip aan de Cas Oorthuyskade.

Evert Jan de Vries op de plecht van zijn woonschip, naast de warmtepomp.

IJBURG Evert Jan de Vries fietste op een goede dag over IJburg en stuitte tot zijn verrassing op de kade op een bord waarop stond dat aan de Cas Oorthuyskade een aantal ligplaatsen voor woonboten te koop was. "Ik ben redelijk goed op de hoogte van wat zich op IJburg afspeelt, maar dit was een grote en zeer plezierige verrassing. Ik heb namelijk wat met water. Sterker, dat is een van de redenen waarom ik ongeveer tien jaar terug op IJburg ben gaan wonen."

Inspirerende plek

Dat werd een zelfbouwkavel aan de Jan Olphert Vailliantlaan en al snel was IJburg helemaal zijn nieuwe stekkie. "Onze kinderen zijn hier gesetteld en wij realiseren ons dat we nog minimaal een paar jaar op IJburg zullen wonen. Ik keek daarom passief rond of ik een inspirerende plek kon vinden voor iets moois. Toen ik dat bord tegenkwam, was ik verkocht en wij zijn er meteen bovenop gedoken."

'De belangrijkste energievraag is: hoe verwarm je de woning?''

Voorwaarden

Hij kon een van de 34 ligplekken verwerven, waarna de zoektocht begon naar een goed schip. Hierbij moest worden voldaan aan een aantal harde voorwaarden. "Deze ligplekken zijn bestemd voor schepen van maximaal 6,5 meter breed en 40 meter lang; de schepen die hier liggen moeten kunnen varen en het is hier slechts twee meter diep, dus een schip met veel diepgang ging het niet worden. Of ik zelf kan varen? Ik heb nog niet alle vaarbewijzen die nodig zijn. Als we nu gaan varen, dan staat de voormalige eigenaar aan het roer, maar ik wil dat zelf kunnen."

'Er liggen plannen klaar voor 26 zonnepanelen op het voordek'

Kempenaar

Het werd na veel speurwerk een Kempenaar uit 1957, een vrachtschip dat nog wekelijks werd gebruikt voor het vervoer van bulkgoed. Deze werd eind 2015 aangeschaft. De Kempenaar was weliswaar elf meter te lang, maar Evert Jan wist dat je het schip kunt inkorten. Hij vond de voordelen bovendien zwaarder wegen. "Dit schip heeft de ideale breedte, maar ik had vooral oog voor de mogelijkheden op het gebied van de woonkwaliteit. Het feit dat je vanuit het woongedeelte van de schipper, die onder de stuurhut zat, het ruim in kan kijken, vind ik bijvoorbeeld prachtig. En ik vind het belangrijk dat je overal kunt staan. En een mooi uitzicht vanuit de stuurhut over het water is ook een prettig voordeel. De complete verbouwing heb ik vervolgens projectmatig aangepakt. Gelukkig heb ik daar vanuit mijn werk als projectontwikkelaar veel ervaring mee."

Duurzaam

Maar ervaring of niet: een vrachtschip ombouwen naar een luxe woning is heel wat anders dan een woningbouwproject realiseren. Helemaal omdat De Vries naast het comfort hoge eisen heeft op het gebied van duurzaamheid. "Ik ben erg van duurzaamheid. Ik vind dat wij de aarde netjes moeten achterlaten voor de generaties na ons en dat we er dus zuinig op moeten zijn. Dat zit diep in me geworteld en ik wilde dat per se in het schip tot uiting laten komen."

Stalen schip

Om die reden werd een aantal belangrijke besluiten genomen. "Dit is een stalen schip en staal is een goede koude- en warmtegeleider. In koud water merk je dat; dat is niet echt comfortabel. Dat betekent dat het schip goed moest worden geïsoleerd. Om die reden is het schip compleet gestript, waarna we overal een 10 centimeter dikke laag purschuim hebben aangebracht. Twee voordelen van purschuim zijn namelijk dat het enorm goed isoleert én dat je het in elk porie van het schip kunt aanbrengen. Pur is niet echt duurzaam, dat klopt. Ik heb daar best moeite mee gehad, maar het bleek de ideale oplossing."
"Verder hebben we ook de ramen en patrijspoorten aangepakt. De ramen waren enkel glas en zaten in een stalen metalen/aluminium sponning. Dat zijn koudesluizen en daarom zijn nu de kozijnen van duurzaam mahoniehout met dubbel glas en de patrijspoorten hebben een kunststof omlijsting en ook dubbel glas."

Full electric

Het schip moest ook full electric zijn, met als uitgangspunt dat zo min mogelijk stroom moet worden betrokken van een grote energieleverancier, in dit geval Green Choice. Om die reden is bijvoorbeeld alle elektrische apparatuur opnieuw aangeschaft, waarbij is gekozen voor de meest zuinige apparaten van dit moment. Maar hier zat niet de grootste winst. De Vries: "De belangrijkste energievraag bij dit soort projecten is: hoe verwarm je de woning? Het antwoord is in ons geval een warmtepomp die ervoor zorgt dat het water dat door de leidingen van de vloerverwarming loopt altijd rond 21, 22 graden is. De warmtepomp is een vernuftige en energie-efficiënte warmtebron die in ons geval de warmte uit de buitenlucht haalt. Om de pomp te laten draaien, is wel elektriciteit nodig. Wij zijn daarom aangesloten op het elektriciteitsnet, maar we verbruiken niet veel elektra. Maar er liggen plannen klaar om op het voordek 26 zonnepanalen aan te brengen. Voor een groot deel van het jaar zijn we dan zelfvoorzienend. Alleen als er een strenge winter is, moeten we elektriciteit bij kopen."

Van alle kanten worden statushouders geholpen om te integreren

Een groeiende groep IJburgers zet zich in voor komst nieuwe bewoners

De thema-avond over de statushouders van IJburgDroomt IJburgDoet moest vooral positiviteit uitstralen. Dat is gelukt.

IJburgers praten in groepen over allerlei vormen van hulp voor de statushouders.

IJBURG Het was de 25ste keer dat het fenomeen IJburgDroomt IJburgDoet werd gehouden. Bij deze bijeenkomsten krijgen IJburgers alle ruimte ideeën in de week te leggen en er is al heel veel uit voortgekomen.

De 25ste editie moest een speciale worden en werd daarom geheel gewijd aan de Expeditie IJburg Rijker. Die heeft tot doel om de komst van de 90 statushouders en dito aantal jongeren/studenten op IJburg goed te laten landen. Dat wil overigens niet zeggen dat protesten worden genegeerd. IJburg Rijker maakt acht video's, waarvan er momenteel één gereed is en waarvan de tweede juist in het teken staat van alle mensen en instellingen die moeite hebben met de komst van de nieuwe bewoners.

Handje helpen
Die proteststem werd tijdens deze special niet gehoord. Niet omdat er geen ruimte voor was – initiatiefneemster en spreekstalmeester van de avond Kamille Kes is de eerste om iedereen aan het woord te laten – maar ze waren er gewoon niet. Of wel, maar in dat geval hebben ze niets opvallends gezegd. Zo werd het een avond waaruit vooral blijkt dat steeds meer IJburgers de nieuwe bewoners helemaal zien zitten en hen graag een handje helpen met van alles en nog wat.

Hulp
Hulp om de woning in te richten met bijvoorbeeld spullen die andere IJburgers niet meer nodig hebben (want de woningen worden met slechts tapijt en wat lampjes opgeleverd), hulp bij het vinden van werk en om wegwijs te worden op IJburg en in het doolhof van maatschappelijke instellingen, hulp om de Nederlandse taal te leren en hulp om wegwijs te worden in het aanbod van culturele en sportverenigingen.

Het zijn allemaal ideeën en ideetjes die verder moeten worden uitgewerkt, maar in elk geval is helder dat de IJburgers er de schouders onder willen zetten.

Kamille Kes stelt vragen aan bezoekers.

IJburgers willen schouders zetten onder een warm welkom

Nog meer ondersteuning
Ook langs de officiële kanalen krijgen de tijdelijke IJburgers veel ondersteuning. De gemeente bijvoorbeeld zorgt onder de noemer 'Entree Amsterdam' voor onder meer de invulling van de basisbehoeften, waaronder de huisvesting zelf, het vinden van werk en de inburgeringscursus. De beheerstichting Socius zorgt er op haar beurt voor dat de huisvesting soepel verloopt, waarbij het de bedoeling is dat de bewoners samen een gemeenschap opbouwen. En er is de stichting In my backyard die ervoor zorgt dat de statushouders in contact komen met Nederlanders.

Jeugdtheater TIJ is al jaren een fenomeen op IJburg. In de FlexBieb wordt donderdag 30 november verteld wat TIJ allemaal inhoudt.

Donderdag 23 november

Flex Night Live

Flexbieb 20.00 uur

De intocht van Sinterklaas is zaterdag 25 november.

Meer dan tien jaar is Theater Vrijburcht actief op Steigereiland, als onderdeel van de gelijknamige woongemeenschap. Het is, vindt de FlexBieb, de hoogste tijd voor een kijkje achter de schermen. Een van de drijvende krachten achter het project is Maaike Riemersma en zij vertelt over de voor- en nadelen en of het wonen hier bevalt.

Vrijdag 24 november

Film: '20th Century Women'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Temidden van punkmuziek, feministische literatuur, jeugdliefdes en een opspelende generatiekloof zoeken een moeder, een tienerzoon en twee vrijzinnige jongedames hun ware identiteit. De generatieverschillen tussen moeder en zoon zijn dusdanig dat ze elkaar eigenlijk totaal niet begrijpen. De entreeprijs is 6,50 euro.

Zaterdag 25 november

Intocht Sinterklaas

Haven van IJburg 12.30 uur

De intocht van Sinterklaas en zijn bonte pietengezelschap staat zaterdag 25 november op het programma. Plaats van handeling is traditiegetrouw de Haven van IJburg, waar Sinterklaas aankomt per boot. Daarna maakt hij een lange ronde langs alle kinderen.

Zondag 26 november

Buurtborrel

Restaurant Vrijburcht 16.00 uur

Elke laatste zondag van de maand is er de 'Buurtborrel Steigereiland' bij Café Vrijburcht. Op de laatste zondag van deze maand wordt de borrel opgeluisterd door een leuke meespeelvoorstelling door MARANZA voor kinderen (6+), die in het aanpalende theater wordt gehouden. Tijdens het borrelen heeft u dus geen hinder van de kinderen.

Kindertheater: Maranza

Theater Vrijburcht 16.00 uur

Kom meespelen en meezingen in de interactieve en muzikale meespeelvoorstelling MARANZA. Een kindervoorstelling (6+) vol humor, liedjes en avontuur. Het programma wordt ter plekke verzonnen.

Woensdag 29 november

Lezing

OBA IJburg 9.30 uur

Met de geboorte van een eerste kind wordt ook een ouder geboren. Phineke Tielenius Kruythoff geeft deze dag een introductielezing over de ontwikkeling van het jonge kind vanaf de zwangerschap tot en met het tweede levensjaar. De lezing geeft inzicht over de vroege periode van het leven voor jezelf als ouder of kind.
Leden van de openbare bibliotheek kunnen de lezing gratis bijwonen, anderen betalen 5 euro. Aanmelden via ijburg@oba.nl of aan de balie van de bibliotheek.

Donderdag 30 november

Flex Night Live

FlexBieb 20.00 uur

Jeugdtheaterschool TIJ is al jaren actief op IJburg. Maar wat kun je er nou precies doen? Wat is hun aanpak? Oprichter Thea Pruim en docente Merel Broeders schetsen een beeld van hun theaterschool. Met een filmcompilatie, live voorzien van toelichting, en een heuse theaterworkshop.

Zaterdag 2 december

Musical

Theater Vrijburcht 12.30 en 15.00 uur

Een leuke, interactieve musical voor jong en oud over de voorbereidingen op het sinterklaasfeest. Bezoekers kunnen ervaren hoe de pietenbende ook dit jaar weer een spannend avontuur beleeft in deze musical boordevol zang, dans en theater. Er zijn twee voorstellingen: één om 12.30 uur en de volgende om 15.00 uur.

Dinsdag 12 december

Inspraak Bert Haanstrakade

IJburg College 19.30 uur

Begin deze maand is het zogeheten participatietraject voor de Bert Haanstra- en Cas Oorthuyskade gestart. Tijdens dit driedelige traject kunnen bewoners van IJburg hun ideeën en wensen uiten over de inrichting van de groenstrook aan deze kades. Dinsdag 7 november was de eerste bijeenkomst, op 12 december is het vervolg, tijdens welke de schetsen die de ontwerpers gemaakt hebben op basis van de ideeën en wensen van de eerste avond worden besproken.
Wie wil meepraten kan dat kenbaar maken aan Carin Bosboom, c.bosboom@amsterdam.nl, tel: 06-8351 5465.

20 december

'A Christmas Carol'

Muiderslot 20.00 uur

Wat is Kerstmis zonder 'A Christmas Carol' van Charles Dickens? Het verhaal over de vrek Scrooge die tot inkeer komt en leert dat geven beter is dan nemen, wordt verteld door Ashley Ramsden van The English Theatre. Als geen ander wekt Ashley dit magische kerstverhaal in de Ridderzaal van het Muiderslot tot leven.

Weerbericht

'De witte rookpluim aan de horizon werd langzaam zwart'

November wordt ook wel 'slachtmaand' of 'nevelmaand' genoemd. De dagen worden tussen 1 en 30 november in totaal een uur en veertig minuten korter. November is een eerste klas herfstmaand. Het weer staat vaak onder invloed van depressies (lagedrukgebieden) van de oceaan. Het toenemen van de depressieactiviteit hangt samen met het ontstaan van grotere temperatuurverschillen in de herfst boven de Atlantische Oceaan. De meeste zware stormen komen voor tussen november en april. De zwaarste novemberstorm was die van 13 november 1972, 45 jaar geleden. Tien mensen kwamen om en meer dan 7 miljoen bomen sneuvelden door het stormgeweld. In de zeer zonnige herfst van 2016 diende de eerste herfststorm zich pas aan op 20 november. Dit jaar was de eerste herfststorm al in september. In het weekend verloopt het weer soms in stijl van Sinterklaas. 'Hoor de wind waait door de bomen', maar storm wordt niet verwacht. Er is veel bewolking met kans op regen, af en toe klaart het op. Het is vandaag zeer zacht met een maximum van circa 14 graden, vanaf zaterdag is het minder zacht, circa 7 à 8 graden.

Onlangs liep ik over de kade langs het IJmeer. In de verte, vlak boven de horizon, naderde een boot. Er hing een rookpluim boven de boot. Was daar brand misschien? Het kon ook de stoomboot van Sinterklaas zijn, maar die zou pas zaterdag de haven binnenvaren met zijn pieten, vol met ladingen cadeaus. Het leek erop dat Sinterklaas al een paar pieten vooruit had gestuurd, want op de kade ontmoette ik er twee. De ene was zo zwart als roet. De andere was wit met een paar roetvegen op de wangen. Dat was waarschijnlijk een beginneling die nog moeite had met het klimmen door de schoorstenen, dacht ik terloops. Vanuit deze optiek was die Zwarte Piet dus een volleerde piet.
"De Sint neemt zaterdag vooral Witte Pieten mee," zei Zwarte Piet, "en het is niet zeker of ik er ook bij mag zijn. Ik vind dat discriminatie, als ik als Zwarte Piet niet mee mag." "Ach, we moeten met de tijd mee gaan", vond de Witte Piet. "Schoorstenen zijn er nauwelijks meer en daarom past Zwarte Piet niet langer, want hoe leg je dat immers uit aan de kinderen?" "Maar dan pas jij ook niet met die roetvegen," zei Zwarte Piet, "ik vertegenwoordig tenminste nog een traditie." De Witte Piet moest hard lachen. "Die traditie is achterhaald," meende hij, "over een paar jaar bestaat Zwarte Piet niet meer." "Ik vind het belachelijk dat ik word uitgesloten," vond de Zwarte Piet, ik vind dat je moet uitgaan van een juiste afspiegeling van de bevolking op IJburg. Daar horen ook Zwarte Pieten bij."

Onderwijl huilde de wind dreigend en de witte rookpluim aan de horizon werd langzaam zwart.

Allemaal water bij de wijn

Voor veel IJburgers is het Diemerpark 'the place to jog'.

IJBURG Nog dit jaar wil stadsdeel Oost haar visie op de ontwikkeling van het Diemerpark aan de gemeenteraad sturen. Daarvoor zijn onlangs veel betrokkenen gehoord (zie pagina 3), waarbij helder is dat veel IJburgers een idee hebben wat ze met het park willen. Helaas verhouden veel van die wensen zich slecht tot elkaar. Waar de een meer plek wil om auto's voor het sporten te kunnen parkeren, wil de ander het park zo leeg mogelijk laten. Het devies lijkt dan ook: allemaal een beetje water bij de wijn en klaar is kees, want er is op zich ruimte genoeg.

Heldere spelregels zorgen ervoor dat iedereen naast elkaar van het Diemerpark gebruik kan maken.
Sinds enkele weken begeleiden verkeersregelaars het parkeren bij de sportvelden.
De drukte op het Dick Hilleniuspad is met name op zaterdag groot.
De beluchtingskasten zijn de zichtbare tekenen dat er onder het oppervlakte veel gif zit.