IJburgerNieuws

28 oktober 2016

IJburgerNieuws 28 oktober 2016


Amper alternatieven voor statushouders

De bewoners van Blok 14 kijken uit op het kavel waar onder andere statushouders zullen wonen.

IJBURG - De omwonenden van Blok13A hoeven zich langzamerhand weinig illusies meer te maken: dit terrein, waar volop gebruik van wordt gemaakt door spelende kinderen, wordt binnenkort door woningbouwvereniging de Alliantie geschikt gemaakt voor een groot aantal containerwoningen voor statushouders en studenten en jongeren.
Alleen het definitieve aantal staat niet vast. Het aantal van 320 is volgens burgemeester en wethouders van Amsterdam 'indicatief', maar aan de andere kant is vrijwel elke suggestie die de bewoners hebben aangedragen voor een andere plek onhaalbaar. Vooralsnog worden in maart de nieuwe bewoners verwacht.

Dit is de status van het besluit van het dagelijks bestuur van de gemeente in april om het leegstaande kavel aan de Daguerrestraat aan te wijzen voor tientallen containerwoningen die er twaalf jaar zullen blijven staan. Meer dan 320 gaan het er zeker niet worden, maar hoeveel wel weet momenteel nog niemand. "In de raadscommissie is toegezegd dat het daadwerkelijke aantal wordt bepaald aan de hand van een inrichtingsstudie", schrijven B en W in een brief aan de bewoners die een voorstel hebben gestuurd met tien alternatieve locaties op IJburg. Die zijn allemaal niet haalbaar, stelt de gemeente. De bewoners hadden met name hun hoop gevestigd op Kavel 42 aan de Bert Haanstrakade. "Deze kavel wordt eind dit jaar aanbesteed. Er is daarmee geen mogelijkheid tot het realiseren van tijdelijke woningbouw", boort het dagelijks bestuur van de gemeente deze hoop de grond in.

Grote zorgen
Inmiddels maken steeds meer bewoners zich grote zorgen. Oudere bewoners van Blok 14 bijvoorbeeld vinden dat ze door de gemeente aan het lijntje worden gehouden én balen ervan dat zij geen kant op kunnen. "Wij zijn hier gaan wonen omdat het een prachtige plek is om oud te worden en wij hebben al onze spaarcenten in het huis gestoken. Mensen met een koophuis kunnen dat nog te koop zetten, maar wij als huurders krijgen geen andere woning", zegt bewoonster Hanna de Boer.
Zie ook pagina 3.

Reuring markt gaat verhuizen en wil groeien

IJBURG - Stadsdeel Oost wil meewerken aan een verhuizing van de wekelijkse Reuring markt van de haven van IJburg naar het Joris Ivensplein. Tot en met 1 november kunnen IJburgers hier hun mening over geven op de site van Stadsdeel Oost.

De Reuringmarkt bestaat bijna 1,5 jaar aan de haven van IJburg en heeft volgens Stadsdeel Oost een trouwe klantenkring opgebouwd. "Ondernemers van het winkelcentrum, de marktkooplui en de organisator zijn echter van mening dat het winkelcentrum én de markt elkaar versterken door buren van elkaar te worden. De markt kan op deze locatie uitgroeien tot een volwaardige markt waar IJburgers behoefte aan hebben", stelt het stadsdeel.

Verder ontwikkelen
Als de verhuizing een feit is, is de kans groot dat de markt zich ook verder zal ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het assortiment wordt uitgebreid met onder andere aardappelen, drogisterijartikelen, een poelier en reformproducten.

Meer lokale producten
Ook is een meer lokaal geproduceerd aanbod welkom. En een wens is dat de service beter wordt, met onder andere hosts bij de entree, trolleys en dat er producten via een site kunnen worden besteld.

Sinterklaasjournaal bepaalt kleur van de Pieten bij intocht op IJburg

Vorig jaar waren er al gekleurde Pieten op IJburg.

IJBURG – De Stichting Sinterklaas op IJburg volgt het Sinterklaasjournaal voor wat betreft de kleur en de naam van de Zwarte (of gekleurde, of vieze) Pieten. De intocht is zaterdag 19 november rond 13.00 uur in de haven. Ook start er weer een veiling om de intocht financieel mogelijk te maken, waarbij dit jaar supermarkt DEEN zelfs hoofdsponsor is. DEEN opent eind november het eerste IJburgse filiaal aan de Bert Haanstrakade.

Voor wat betreft de kleur van de Pieten houdt de organisatie dus nog een slag om de arm, maar verder is alles in kannen en kruiken. Het is de zevende keer dat de stichting de intocht organiseert en elk jaar wordt de intocht drukker, leuker en uitgebreider. "Vorig jaar waren er meer dan 4.000 bezoekers uit een steeds groter gebied rondom IJburg. Daar zijn we heel trots op!", laat de stichting weten.

Veiling
De intocht wordt volledig gefinancierd door ondernemers, waarbij de veiling de belangrijkste inkomstenbron is. Tientallen ondernemers van IJburg bieden hier producten of diensten aan waar op geboden kan worden. De veilingsite wordt groot onder de aandacht gebracht, onder andere op het billboard bij de entree van IJburg vanuit Amsterdam. Nieuw dit jaar is dat de veiling loopt tot 30 november, dus na de intocht op IJburg. De stichting is al medewerking toegezegd door een groot aantal bedrijven, maar meer zijn altijd welkom. Zij kunnen zich aanmelden via de url sinterklaasopijburg.nl/online-veiling.

10

alternatieve opties voor statushouders op IJburg zijn niet of nauwelijks haalbaar.

Alleen het aantal lijkt nog punt van discussie

Containerwoningen op kavel 13A lijkt onvermijdelijk

Op dit terrein komen mogelijk (het aantal staat nog niet vast) 320 woningen voor studenten, jongeren en statushouders.

IJBURG – Dat op kavel 13A aan de Daguerrestraat containerwoningen komen voor statushouders, studenten en jongeren staat voor de gemeente wel vast. Hoeveel het er worden, weet nog niemand. Niet méér dan 320, maar die 320 staan vooralsnog wat de gemeente betreft kaarsrecht overeind. Medio december neemt de gemeenteraad een besluit. Vooruitlopend daarop is zeker dat vrijwel elk alternatief op IJburg onhaalbaar is. Het wordt, kortom, met de billen knijpen.

De vijf oudere bewoners van Blok 14 (aan de Jean Desmetstraat) spreken namens alle huurders, laat dat duidelijk zijn. Niemand, ook de bewoners aan de andere kanten niet, wil dat op het huidige speelterrein aan de Daguerrestraat containerwoningen komen voor statushouders, studenten en jongeren. Maar de ouderen in dit blok hebben een bijkomstig probleem: voor hen is deze woning de laatste in hun wooncarrière. De meeste hebben veel spaargeld in het huurhuis gestoken omdat ze hier gelukkig oud wilden worden. Nu volgens hen het woongenot bedorven gaat worden door de gestapelde containerwoningen op het terrein voor hun deur, kunnen ze geen kant op. "Je moet in Amsterdam jaren zijn ingeschreven om kans te maken op een nieuwe huurwoning, dus dat zit er niet meer in", zeggen Annie en Gerard Plakké. Net als Hanna de Boer, Pieter Schadenberg en Arie Dol die aanschuiven voor een gesprek en al die anderen die er ook graag bij hadden willen zijn, zijn ze woest op de gemeente. Woest dat het terrein waar nu nog elke dag kinderen spelen wordt bebouwd met containerwoningen. Woest dat er geen inspraak is. Woest dat een alternatief dat ze hebben aangedragen – kavel 42 bij de haven, dat twee keer zo groot is als kavel 13A – zomaar van tafel is geveegd. En woest ook dat ze helemaal nergens terechtkunnen. " Zo ga je niet met mensen om", zegt Hanna de Boer. "Weet je wat het is? De politici weten dat ze fout zitten, weten dat dit hier niet kan en dat dit de hele buurt, die toch al labiel is, zal ontwrichten. Maar ze willen niet wijken, want dan lijden ze gezichtsverlies", zegt Hanna de Boer.

Experts

Op 3 november is er weer een informatieavond voor de bewoners gepland, maar de bewoners betwijfelen sterk of die datum haalbaar omdat ze maar niets horen van de gemeente. Verder zitten op 17 november de bewoners bij elkaar om samen met experts te bepalen wat de buurt kan dragen. Als de experts zeggen dat er geen containerwoningen moeten komen, dan is dat wat de bewoners betreft het uitgangspunt.

Schets
Zij toont een schets waarin 320 containerwoningen zijn getekend, plus twaalf units voor collectieve voorzieningen, plus 32 parkeerplaatsen ("Dat is weinig hoor, 32 plekken voor 320 bewoners", zegt Arie Dol), plus 160 fietsbeugels. "Dit past gewoon niet, dat ziet iedereen. Zelfs tweehonderd past niet."
Ze snappen er ook niets van en alle argumenten die de andere bewoners ook hebben, komen voorbij. De buurt is al niet sociaal sterk ("Dat staat in elk rapport over deze buurt"), er is geen politiebureau meer op IJburg ("Waar moet je heen als er iets is?"), waar moeten de kinderen spelen, op het naburige Joris Ivensplein is het ook onrustig en ook: "Ik denk dat hier op IJburg geen student wil wonen, zo ver ligt het weg van het centrum", zegt Arie Dol. Ze houden hun hart vast en vinden het tijd voor wat steviger verzet. Dol: "Wij zijn oudere, nette mensen en ze denken dat ze over ons heen kunnen walsen. Maar dat gaat niet gebeuren."

Geen alternatief dat bewoners hebben aangedragen is haalbaar

Reactie
Maar daar denkt de gemeente anders over. Op 11 oktober schreven burgemeester en wethouders van Amsterdam een reactie aan de bewoners die boekdelen spreekt. De bewoners hadden eind juni een aantal alternatieven aangedragen op IJburg. Los van het feit dat de bewoners het te gek voor woorden vinden dat een antwoord ruim drie maanden op zich heeft laten wachten (sterker: ze zijn helemaal niet te spreken over de wijze waarop de gemeente communiceert of, wat hen betreft, niet communiceert) zijn ze van het antwoord zelf ook niet gelukkig geworden. In de reactie staat onder andere: "De Daguerrestraat is een voorbeeld van een leegstaande kavel waar tijdelijke woningen gerealiseerd zullen gaan worden. Het aantal van 320 woningen is indicatief en moet worden gezien als uitgangspunt. In de raadscommissie is toegezegd dat het daadwerkelijke aantal wordt bepaald aan de hand van een inrichtingsstudie en dat het nooit meer dan 320 woningen zullen zijn." (In de kolom hiernaast staat de reactie van de gemeente op de alternatieven-red.).

Meewerken
De gemeente verwacht trouwens dat de bewoners uiteindelijk zullen meewerken. In de reactie staat namelijk: "Met u zijn afspraken gemaakt over de verdere gezamenlijke planuitwerking en de betrokkenheid van belanghebbenden daarbij. U heeft daarbij aangegeven te willen praten over een sociaal draagbaar, duurzaam en ruimtelijk inpasbaar plan." Het komt dus wel goed, hoopt de gemeente. Maar daar staan de bewoners dus heel anders in.

Oudere huurders zijn boos omdat ze geen kant meer op kunnen

Meeste opties vervallen

IJBURG – De omwonenden van kavel 13A hebben liefst elf alternatieve locaties aangedragen in en rond IJburg, waarbij ze vooral de hoop hebben gevestigd op kavel 42A, het braakliggende kavel bij de haven. Maar de meeste alternatieven zijn niet haalbaar, vindt de gemeente.

Hieronder staan de alternatieven, plus de reactie van de gemeente.
Zeeburgereiland: Deze locatie op Zeeburgereiland is een buitendijks gebied wat het op korte termijn ongeschikt maakt voor woningbouw.
Brigantijnkade: Er is een aanbesteding van de bouw op deze locatie in voorbereiding. De steigerinfrastructuur is nog niet aanwezig en zal onderdeel zijn van de aanbesteding. Dit maakt deze locatie ongeschikt voor tijdelijke woningbouw.
Proefeilandpark: dit is een park in buitendijks gebied zonder woonbestemming en is daarmee ongeschikt voor tijdelijke woningbouw.
Steigerpark: Het Steigerpark wordt ingericht als park en is daarmee ongeschikt voor tijdelijke woningbouw.
Oeverzeggestraat (Blok 1): Hier was onder andere een hotel voorzien, maar dat gaat niet door. "Als er op termijn behoefte is aan aanvullende locaties dan kan dit deel van Blok 1 nader onderzocht worden", aldus de gemeente.
Kavel 42A. E is veel belangstelling voor deze kavel vanuit ontwikkelaars. De kavel wordt eind dit jaar aanbesteed. Er is daarmee geen mogelijkheid tot het realiseren van tijdelijke woningbouw.
Haringbuisdijk (Sluishuis): Het Sluishuis wordt op dit moment aanbesteed. Er is daarmee geen mogelijkheid tot het realiseren van tijdelijke woningbouw.
Maurits Bingerplantsoen: Dit plantsoen is gereserveerd voor de aanleg van een ov-verbinding met Almere. De locatie heeft geen toekomstige woonbestemming. De kavel is beschikbaar, maar heel erg klein. Als er op termijn behoefte is aan aanvullende locaties dan kan deze locatie nader onderzocht worden.
Rieteiland-Oost: De oostzijde van Rieteiland-Oost is bestemd als sportpark en maakt deel uit van de hoofdgroenstructuur. Op deze locatie worden sportaccommodaties gerealiseerd. Het gebied wordt verder als park ingericht. Er is daarmee geen mogelijkheid tot het realiseren van tijdelijke woningbouw.
Centrumeiland: Het Centrumeiland is een van de eerder onderzochte locaties. De grond van Centrumeiland is op zijn vroegst bouwrijp in april 2018. Er zijn veel lopende ontwikkelingen in het gebied. Als er op termijn behoefte is aan aanvullende locaties dan kan het Centrumeiland nader onderzocht worden.

Een speelboom in het park, maar nu even niet

Er staan weer hekken rond de speelboom in het Theo van Goghpark. De boom, die vorig jaar december is geplant, dreigde te bezwijken onder alle kinderen die er gretig gebruik van maakten en daarom mag de boom de komende maanden op adem komen. De boom is geplant door Natuurmonumenten, dat hiermee haar belofte die ze gedaan heeft op het OERRR festival op IJburg in 2014 nakwam. De kinderen van IJburg wilden graag meer bomen om in te spelen.

Bijna helft IJburgers wil tips om energie te besparen

Uit enquête blijkt: twee derde bespaart nu al energie

De mannen van Solar Sedum leggen een groen dak aan op Blok 35.

IJBURG - Veertig procent van de IJburgers heeft behoefte aan tips om energie te besparen, 95 procent vindt energie besparen belangrijk en 65 procent van de respondenten bespaart nu al op energie, ook al kost het moeite.

Dit blijkt uit de enquête die de Stichting Natuurlijk IJburg (NIJ) samen met Nuon de afgelopen maand heeft gehouden onder IJburgers. Ruim honderd IJburgers hebben de afgelopen weken de online-enquête ingevuld. Via het digitale platform halloijburg.nl en eigen netwerken werd IJburgers gevraagd de vragenlijst in te vullen. NIJ-medewerker Linda Vosjan: "Hierdoor is de enquête niet representatief voor heel IJburg, maar slechts voor een deel van de bevolking: het deel dat digitaal handig is en zich nu al behoorlijk bewust is van energie en energie besparen. 60 procent neemt bijvoorbeeld nu al groene stroom af."

Community
De groene, sociale en duurzame stichting Natuurlijk IJburg is bezig om samen met Nuon een community rond energie te creëren, een groep mensen die elkaar enthousiasmeren om bewust met energie om te gaan. Deze campagne heet Energieke (IJ)burgers. De enquête was de eerste stap. In een paar jaar tijd zou ieder blok zijn eigen energie-ambassadeur moeten hebben waar buren terechtkunnen voor vragen en tips. Zo'n 50 IJburgers hebben nu al te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in de campagne. Zo worden zij uitgenodigd op 28 januari een duurzame tour over IJburg te doen waarbij bijzondere plekken bezocht worden en energietips worden uitgewisseld.

Kleine dingen
"Het is leuk om in de enquête te lezen wat IJburgers nu al doen aan energiebesparing", vult Neeltje van der Werf van Nuon aan. "Het zijn allerlei kleine dingen samen die het verschil maken. Zo kopen veel mensen al energiezuinige apparaten. Als ze die dan ook alleen gebruiken als het echt nodig is, heb je al winst. Iets anders dat zoden aan de dijk zet, is korter douchen. Een paar minuten in plaats van twintig minuten of een half uur. Een douchetimer kan daarbij helpen. De stadswarmte die Nuon op IJburg levert is duurzaam omdat het restwarmte is van de elektriciteitscentrale in Diemen (bij de Maxis), maar ook dan is het beter om bewust met die warmte om te gaan en dat is goed voor het milieu en meteen voelbaar in de portemonnee. Uit onze enquête blijkt dat veel mensen vinden dat ze meer kunnen doen. Ze zijn op zoek naar 'tips and tricks' van anderen. Wij gaan ervoor zorgen dat mensen elkaar gaan ontmoeten en inspireren."

Besparen van energie
Het besparen van energie staat hoog op de agenda van zowel het Rijk als de gemeente Amsterdam omdat het een van de maatregelen is waarmee klimaatdoelstellingen gehaald kunnen worden. Het Amsterdams Steunpunt Wonen heeft onlangs bekendgemaakt 10.000 Amsterdammers van advies te voorzien door vrijwillige energiecoaches op te leiden die bij de mensen thuis langsgaan. Neeltje en Linda zijn dolblij met zo veel medestanders: "Als IJburgers zien dat steeds meer mensen het over energie besparen hebben, wordt het vanzelf normaal. Dan wil niemand meer achterblijven en gaat het vanzelf."

Groen, sociaal en duurzaam IJburg

IJBURG - De Stichting Natuurlijk IJburg werkt aan een groen, sociaal en duurzaam IJburg middels projecten zoals Oosterlicht, Collective Store IJburg met onder andere het wekelijkse Repair Café (hier kunnen IJburgers defecte elektrische apparaten ter reparatie aanbieden), Energieke IJburgers en de Groene Parade.

Natuurlijk IJburg is altijd op zoek naar mensen en organisaties om mee samen te werken. Mail of bel! Voor meer informatie over de projecten kijk op www.natuurlijkijburg.nl.
Meer informatie is te krijgen via mailadres natuurlijkijburg@gmail.com.

Sporten voor Spieren voor Spieren op het strand

IJBURG - BootBurg Outdoor Workouts organiseert in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober op het strand in het Diemerpark een zogenoemde Wintertijd Challenge. Deelname hieraan kost 8 euro per persoon, waarvan de helft naar de stichting Spieren voor Spieren gaat.

In de nacht dat de wintertijd ingaat vindt de zesde editie van de Wintertijd Challenge plaats. Er wordt dan op meer dan honderd locaties in Nederland gesport om geld in te zamelen voor onderzoek naar spierziekten bij kinderen. BootBurg Outdoor Workouts kreeg goedkeuring om op IJburg een challenge te organiseren. Via de website bootburg.com kan iedereen een plekje reserveren.

Meest duurzaam

Werklieden van Solar Sedum (een bedrijf dat doet in groene daken) leggen deze week op Blok 35 duizend vierkante meter groen dak met daarop ruim 130 zonnepanelen, waarmee het totaal aantal zonnepanelen op blok 35 op 340 komt. Er zijn al ledverlichting met sensoren en twee oplaadpalen voor elektrische auto's; de volgende stap is groene gevels. Dit is alles bij elkaar het meest duurzame blok van IJburg.

Drijvende sauna?

IJBURG - Architect Pieter van het Kaar zoekt mensen om via crowdfunding een drijvende sauna op IJburg te realiseren.

Het plan is vooralsnog niet meer dan een idee. Van het Kaar wil weten of hij er de handen voor op elkaar krijgt. Hij is te bereiken via e-mail pieter@manneninderuimte.nl.

Wandelen in stilte

IJBURG - Om de wintertijd in te luiden, wordt zondag 30 oktober tussen 11.00 en 12.30 uur een stiltewandeling gehouden.
Deze vindt plaats in het kader van de Dag van de Stilte. Aanmelden kan via e-mail julykoster@wandelcoaching.com.

6 / 12

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

7 / 12

'Ik ben totaal onafhankelijk van gas, olie of kolen. Dat is me veel waard'

Tibor Strausz heeft (waarschijnlijk) meest duurzame huis op IJburg

Tibor Strausz.

IJBURG – Vanaf het dak van de woning van Tibor Strausz aan de Zwanebloemlaan zie je goed hoe weinig IJburgers zonnepanelen op het dak hebben. En dan staan we ook nog in het deel met relatief veel eigen woningen. Zelf staat Strausz daar heel anders in, want hij wekt met zijn 36 zonnepanelen voldoende elektriciteit op om selfsupporting te zijn. En dan heeft hij nog over ook. Op het gevaar dat het niet klopt: de woningen (het zijn er twee) van Tibor zouden best eens de meest duurzame op IJburg kunnen zijn.

De stichting Natuurlijk IJburg promoot natuurlijk wonen, leven en werken op IJburg en heeft als mooi uitgangspunt dat zo veel mogelijk IJburgers - zowel particulieren als bedrijven - overgaan op groene stroom. Aan Tibor Strausz is die boodschap anno 2016 niet besteed en dat is niet omdat hij helemaal niet duurzaam is ingesteld. Integendeel. Tibor heeft twee woningen naast elkaar in de Zwanebloemlaan (het grootste deel daarvan verhuurt hij) en die worden inmiddels goeddeels verwarmd met de elektriciteit die de liefst 36 zonnepanelen die hij sinds dit jaar heeft opleveren. Het is wat je noemt 'a way of living'.

2003
Tibor woont hier sinds 2003 – hij was de tweede bewoner in de straat en de omgeving bestond uit zand en woningen in aanbouw - en dacht meteen in zonne-energie. Het duurde echter nog even voordat hij om ging. "In 2003 waren zonnepanelen heel duur en was er nog geen subsidie. Maar toen die er kwam, ben ik meteen overgegaan."
Dat wil zeggen dat hij in eerste instantie drie panelen kocht die elk goed zijn voor 210 kilowatt. "Die kostten nog drieduizend euro per stuk."

'Je kunt beter investeren in zonnepanelen dan dat je spaart, want dat levert niets op'

Prijs daalt
Maar daarna daalde de prijs van zonnepanelen echter in sneltreinvaart, waarna hij zonder subsidie snel daarna zes zonnepanelen erbij plaatste op het dak. En inmiddels zijn zonnepanelen zo goedkoop en is er zo veel aanbod dat je ook heel makkelijk voor esthetisch verantwoord kunt gaan. Inmiddels staan er op Tibors dakterras elf panelen en sinds dit jaar heeft hij als overkapping van zijn terras achter de woning tien panelen en zijn er zes panelen op het dak van de schuur geïnstalleerd.

Mooie overkapping
Tibor: "De nieuwe panelen zijn zwart, wat sowieso iets duurder is dan blauw, en doorzichtig, waardoor je ook nog eens een mooie overkapping hebt. En om de prijs hoef je het niet te laten, want deze panelen kosten 330 euro per stuk, inclusief omvormer. Dan moet je ze wel zelf aansluiten, maar dat vind ik geen probleem."

36 zonnepanelen
Inmiddels heeft Tibor 36 zonnepanelen (de totale investering bedroeg rond 12.500 euro), waardoor hij dit jaar al 800 kilowatt overhoudt. "De koude maanden zijn nu aangebroken, maar ik ga dat dit jaar nooit meer opmaken. Ik zit voor mijn vastrecht bij energieleverancier Greenchoice en ga ze vragen of zij die energie terugkopen. Als dat niet lukt, zijn er nog andere opties. De lantaarnpalen die achter onze woningen staan, draaien nu op grijze stroom en ik kan er eenvoudig een paar voorzien van groene stroom. Dat is een optie."

Tesla
"Een andere optie is dat ik de elektriciteit die ik overheb verkoop aan Eneco, die samen met Tesla een experiment start waarbij de energie die particulieren over hebben wordt verzameld in een zogeheten powerwall. Daarvoor heb ik me opgegeven, maar ik heb begrepen dat er is overschreven en ik moet nu afwachten of ik erbij ben."

Terughoudend
Tibor snapt dat mensen nog terughoudend zijn met de investering in zonne-energie, maar hij legt graag uit waarom dit zeer zinvol is. "Als je bijvoorbeeld drieduizend euro spaargeld hebt, dan levert dat tegenwoordig aan rente niets op. Koop je er negen zonnepanelen voor, dan verdien je de investering binnen vijf jaar terug en je woning wordt ook nog eens meer waard. En dan is er natuurlijk nog het voordeel voor het milieu. Ik ben zelf totaal onafhankelijk van gas, olie of kolen en dat is me veel waard."

Kijkend door zijn lens heeft Jan Schot jarenlang het ontstaan van IJburg gevolgd. Als enige fotograaf kreeg hij toegang tot de baggerschepen, mocht hij op het drijfzand staan en zat hij in de hijskraan toen de Enneüs Heermabrug werd aangelegd. Dat leverde unieke beelden op die hij tien jaar geleden publiceerde in zijn boek '7 miljoen kuub zand'.

Landmaken, zo wordt de aanleg van IJburg genoemd. En landmaken is wat anders dan zand opspuiten. Verticale drainage was de manier waarmee de grond van IJburg zich moest zetten. Hierbij wordt het water uit de onderlaag rechtstreeks naar boven toe afgevoerd, zodat het in de zandlaag terechtkomt waar het, tussen de grotere korrels, makkelijk wegstroomt. Vroeger werden daarvoor zandpalen gemaakt, diepe gaten in de grond die werden opgevuld met grofkorrelig zand. Dat grove zand werkte dan als het ware als een afvoerbuis.
Bij de aanleg van IJburg werd ongeveer om de anderhalve meter een drain tot tien tot twaalf meter diep geplaatst. Dat zijn de zwarte puntjes op de foto. Speciale machines konden in één uur duizend tot tweeduizend meter drain verwerken.

Wilt u meer werk van Jan Schot zien? Zijn boek '7 miljoen kuub zand' is verkrijgbaar bij Bruna aan de IJburglaan.

Boerderij op IJburg weer terug bij af

Nog steeds geen nieuwe locatie voor de Boerderij

IJBURG - Even, vlak voor de zomer vooral, dacht Boerderij op IJburg dat ze van de gemeente goed nieuws zouden krijgen: bij paviljoen Puur, weliswaar op grondgebied van Diemen, maar wel op fietsafstand van IJburg, zou de Boerderij een definitieve plek krijgen. Maar begin deze maand is opeens helder geworden dat dat 'm niet gaat worden. Waarmee de Boerderij weer terug is bij af en met samengeknepen billen de komende maanden ingaat. Want hoe dan ook: op 1 juni 2017 is het afgelopen aan de Zandzeggestraat.

Een Zorgboerderij. Aldus omschrijft Boerderij op IJburg zichzelf sinds kort op de eigen website. Inderdaad, een zorgboerderij, dat is wat het is. In meerdere opzichten. Het begrip Zorgboerderij zegt dat de boerderij dagbesteding biedt aan mensen met een handicap; daarnaast weten kinderen, vrijwilligers die hier komen en natuurlijk de dieren, waaronder dertien pony's, zich verzekerd van goede zorg, maar er is ook die constante zorg rond de vraag hoelang de Boerderij nog een plek heeft. Op dit moment is wat dit laatste betreft zeker dat er niks zeker is.

Peiling
De Boerderij op IJburg weet wat. We gaan even terug naar 2013 toen een peiling onder de IJburgers had uitgewezen dat er veel behoefte is aan een soort kinderboerderij. Begin 2014 kreeg het initiatief een plek aangewezen aan de Zandzeggestraat op Rieteiland Oost. De Boerderij kon hier vanaf 1 juni 2014 starten, met als nadrukkelijke voorwaarde dat het een tijdelijke locatie is. Immers, Tennisvereniging IJburg had ook het oog laten vallen op deze plek naast de tennisbanen en wethouder Van der Burg besloot dat de tennisvereniging voorrang zou krijgen. Een van de argumenten die Van der Burg destijds aanvoerde was dat de tennisvereniging geworteld is in de gemeenschap IJburg en de Boerderij moest zich nog bewijzen. Maar de gemeente liet monter en optimistisch weten dat het zou helpen een nieuwe locatie te vinden. Dat moest geen probleem zijn. Het stichtingsbestuur van de Boerderij was wat deze toezegging betreft best huiverig - eerst zien, dan geloven - maar in elk geval was helder dat aan het bestaansrecht van de Boerderij niet werd getwijfeld.

Tennishal
Inmiddels is de Boerderij ruim twee jaar gesetteld aan de Zandzeggestraat en dit blijft in elk geval tot juni volgend jaar het geval. Maar daarna is het hier definitief voorbij, want de tennisvereniging heeft vergevorderde plannen voor een tennishal. De afgelopen maanden heeft het stichtingsbestuur daarom samen met de gemeente Amsterdam in totaal zeven andere locaties onderzocht - onder andere het Centrumeiland en het Proefeiland kwamen voorbij - maar op zowat elke plek viel wel wat af te dingen. Dit jaar ging het echter de goede richting op. Zita Pels van de Boerderij zegt hierover: "De beste optie bleek bij paviljoen Puur, net op het grondgebied van Diemen. Dit ligt wel buiten IJburg, maar het is goed en veilig bereikbaar en onderzoek van onze kant leerde dat op het terrein, ook al is het een kwart van de hectare die we wensen en het is ook veel kleiner dan waarover we nu beschikken, onze buurtfunctie behouden zou blijven. De architect had daar echt geweldige ideeën over en we zagen het helemaal zitten."

'Nu ligt de tijdsdruk bij ons, want de tennisclub gaat na 1 juni bouwen'

Het liep anders
Bij de besprekingen heeft de gemeente Amsterdam, zegt Pels, toegezegd dat het terrein geschikt zou worden gemaakt voor de Boerderij. De investering bedraagt grofweg één miljoen euro en dat kan de Boerderij niet dragen, dus die toezegging van de gemeente was zeer welkom. Maar het liep anders, verkeerd vooral. "Vier weken geleden hadden we een bijeenkomst waarvan wij de verwachting hadden dat we zouden horen dat alles in kannen en kruiken was, maar er werd meegedeeld dat er van de gemeente Amsterdam geen enkele financiële bijdrage valt te verwachten. En zolang de gemeente op dit standpunt blijft, gaat dat het niet worden."

Diemerpark
Ondertussen speelt zich ook een interessante 'zijdiscussie' af. Zita: "Op een gegeven moment kwamen we in gesprek met een ambtenaar van de gemeente en die vroeg waarom we eigenlijk niet in het Diemerpark willen. Nou, dat is helder, we hadden van de afdeling waar die ambtenaar werkt begrepen dat dat niet kon omdat een gebouw in het park de verpakking van de gifvaten die in de grond liggen zouden aantasten. En dat verbaasde hem dan weer. Een gebouw zoals wij dat hebben kan gewoon op een paar stelconplaten worden geplaatst, zo hebben we dat nu ook geregeld. Bovendien was ons destijds verteld dat er op alle locaties die in het Diemerpark werden genoemd geen riool zou kunnen worden aangelegd. Maar die ambtenaar doelde op een nieuwe mogelijke locatie bij de sportvelden, aan de andere kant van de Oeverzeggestraat. Daar zou aansluiting op het riool geen enkel probleem zijn."

Pony's wegdoen
Mooie plek, geregeld dus, zou je denken, maar zo simpel is het niet. "Stadsdeel Oost vindt dat een prima plek en de gemeente wil er eventueel wel aan, maar met de voorwaarde dat wij alle pony's moeten wegdoen. Waarom? Geen idee. Maar dat is natuurlijk geen optie, want onze pony's zijn inmiddels onze kernactiviteit. Bovendien: op onze huidige locatie mochten we juist alleen pony's nemen omdat op dit terrein de bestemming manege is. Ja, natuurlijk zouden wij dat een prima plek vinden. Het is heel goed bereikbaar, is om en nabij een hectare en ligt op een mooie plek."
Bovendien zou een boerderij zonder pony's ook in strijd zijn met het huidige uitgangspunt van de stichting, vindt Pels. "De gemeente heeft destijds gezegd dat er gezocht wordt naar een alternatief voor de Boerderij op IJburg zoals die nu bestaat en niet naar een alternatief voor de Boerderij op IJburg zonder pony's."

'We hopen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt'

Blijven zitten
Er is trouwens wat Pels betreft nog een optie: gewoon blijven zitten waar ze nu zitten, naast de nieuwe tennishal. "We hebben contact met het bestuur van de tennisvereniging en die hebben er geen bezwaar tegen. Er blijft dan weliswaar geen hectare over, maar ongeveer de oppervlakte waarover we nu beschikken en er moet een beetje worden herschikt, maar daar kunnen wij prima mee uit de voeten."

Impasse
Kortom, dit is wat je noemt een impasse. "Dat kun je wel stellen. We hebben heel veel vertrouwen gehad in het proces en hebben er enorm veel tijd in zitten, maar inmiddels zijn we geen stap verder. En nu ligt de tijdsdruk ook bij ons, want het enige dat wij weten is dat de tennisvereniging tussen 1 juni 2017 en 1 januari 2018 hier gaat bouwen en dat wij dus op 1 juni weg moeten zijn. We komen nu klem te zitten en hopen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt."

Boerderij bij Puur

Wethouder Van der Burg (Grondzaken) gaat er nog steeds vanuit dat de Boerderij bij paviljoen Puur in Diemen komt. "Alle betrokken partijen, de gemeente Diemen, Grondeigenaar NUON en de projectontwikkelaar zijn enthousiast over vestiging van Stichting de Boerderij", laat hij via een woordvoerster weten. Nu wacht Van der Burg eigenlijk op het plan van Stichting de Boerderij op IJburg, dat dan besproken gaat worden met Van der Burg en Laurens Ivens (dierenwelzijn). Er is nog wel 'een dingetje': de vraag of de gemeente ook bereid is om het gereed maken van het terrein te betalen wordt vooralsnog even doorgeschoven.
Ook laat hij weten dat het Diemerpark het waarschijnlijk niet gaat worden. "Uit het onderzoek van 2015 is geconcludeerd dat dit vanwege bestemmingsplan, technische beperkingen ondergrond, bereikbaarheid en dierwelzijn niet aantrekkelijk is. Deze onderbouwing wordt nogmaals tegen het licht gehouden en meegenomen in het gesprek met de wethouders."

Diep geworteld
Het vervelende – voor de gemeente dan – is dat de Boerderij in de afgelopen ruim twee jaar ook diep geworteld is geraakt in de IJburgse samenleving. Pels: "Wij hebben de afgelopen jaren geleerd dat we alle dromen die we kunnen laten uitkomen moeten blijven najagen. Sinds kort zijn we daarom een officiële Zorgboerderij, waardoor we dagbesteding kunnen aanbieden aan kinderen en volwassenen met een handicap. Daarvoor werken we samen met Cordaan en Zaamzorg. Verder komen hier eens in de twee weken kinderen van de stichting Omega. En sinds kort hebben we een heel goede samenwerking met de Stadspas, waardoor we kinderen van wie de ouders niet voldoende geld hebben om te kunnen meedoen aan dit soort activiteiten, toch veel plezier kunnen bieden. Dat is heel erg gaaf."

Spelen en verzorgen
Los hiervan zijn op de Boerderij elke dag kinderen te vinden die meedoen aan een activiteit of die er gewoon komen spelen of helpen met het verzorgen van de dieren. Alles bij elkaar wordt de Boerderij bezocht door rond de driehonderd kinderen per week. En er is een grote groep vrijwilligers, van wie er rond de twintig heel actief zijn, met daaromheen een schil van rond de tachtig vooral ouders die te hooi en te gras helpen. Pels: "We zijn bewust doorgegaan met nieuwe activiteiten, omdat we heel erg leunen op vrijwilligers en dan is het belangrijk dat je de spirit erin houdt. En dan kun je zo'n ontwikkeling als nu er niet bij hebben. Wat nu? In contact blijven met de gemeente en hopen dat alles goed komt."

Vrijdag 28 oktober

Documentaire: 'Compostella'

'Compostella' is een documentaire waarin gedurende drie jaar pelgrims zijn gevolgd op hun route naar Santiago de Compostella. Voorafgaand aan de film die wordt vertoond in Theater Vrijburcht is er een toelichting van Vrijburcht-bewoner Jan Roelink, die zelf de tocht vanuit Sevilla liep en dit najaar naar Spanje verhuist, waar hij coach en gids is op een van de routes naar Santiago de Compostella. De aanvang is om 20.30 uur, de entree bedraagt 6,50 euro.

Zaterdag 29 oktober

Cursus: reanimatie

Life Saving Solutions verzorgt 29 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur bij lunchroom IJverig een reanimatiecursus. Je leert hoe je een bewusteloos slachtoffer benadert, hoe je borstcompressies en beademingen uitvoert, hoe je een automatische externe defibrillator (AED) gebruikt en hoe je een bewusteloos slachtoffer dat ademt in stabiele zijligging plaatst. De kosten bedragen 55 euro.

Dinsdag 1 november

Open huis: Bestuurscommissie

Het algemeen bestuur van Stadsdeel Oost nodigt iedere bewoner of ondernemer die op IJburg woont uit om op een informele manier kennis te maken met leden van de bestuurscommissie, ambtenaren, buurtgenoten en organisaties. De oproep is uitnodigend: "Stel uw vragen over het stadsdeel. Laat uw ideeën over de buurt horen. Uit uw eventuele zorgen. Denk mee over oplossingen. Proef hapjes en drankjes van lokale culinaire ondernemers op het Food Court." Ook kunnen er plannen wordt gepitcht, analoog aan zoals dat gebeurt tijdens IJburgDroomt-IJburgDoet. Het open huis inclusief ontmoeting vindt dinsdag 1 november tussen 17.30 en 21.00 uur plaats bij Stadsloket Oost aan het Oranje-Vrijstaatplein 2.

Woensdag 2 november

Herdenking: Allerzielen

Traditiegetrouw gedenken mensen op Allerzielen op 2 november hun overledenen. Dat staat ook weer te gebeuren in en rond kerkcentrum de Binnenwaai op IJburg. Er is onder andere livemuziek, verhalen, stilte en poëzie. Namen worden genoemd, herinneringen opgehaald, het gemis gedeeld, het leven gekoesterd. Wie wil kan een kaarsje aansteken. Speciaal onderdeel is een uitvoering van Het Kleine Requiem door Anthony Heidweiller, Jabik de Vries en Hans Veldhuizen: een poëtisch vlechtwerk van gesproken en gezongen woord. Liederen van Jacques Brel, Sandy Denny, Gabriël Fauré en Georg Friedrich Händel.
IJburgers en andere belangstellenden, jong en oud, zijn welkom. Toegang is gratis, er is een donatiepot voor een vrijwillige bijdrage aanwezig. De aanvang is 19.30 uur.

Woensdag 9 november

Netwerken: ideeën

Woensdag 9 november staat er weer een IJburgDroomt-IJburgDoet op het programma. Vanaf 20.00 uur presenteren IJburgers plannen voor activiteiten of anderszins en er is een rondje met een zogenoemde elevatorpitch: binnen een minuut kun je een idee pitchen. De plek waar IJburgDroom—IJburgDoet wordt gehouden, is nog niet bekend. Deze wordt bekendgemaakt op halloijburg.nl. Dan worden ook de sprekers bekendgemaakt.

Zaterdag 12 november

Workshop: pony's verzorgen

Op de Boerderij op IJburg staat zaterdag 12 november tussen 14.00 en 16.00 uur een workshop over het verzorgen van pony's op het programma. Kinderen maken tijdens de workshop kennis met de pony's, de verzorging en met voltige (kunstjes doen op een paard). De workshop heeft de vorm van een instuif en kinderen kunnen zo lang meedoen als ze zelf leuk vinden. Deelname kost 5 euro per persoon.

Donderdag 17 november

Filosofie: Socratisch Café

In het Socratisch Café in de FlexBieb (bijdrage is 7,50 euro, introducees betalen 5 euro) wordt er stilgestaan bij de diepere betekenis van het leven en het bestaan. In een kleine groep onderzoek je welke lessen je uit levenservaringen kunt trekken. Concrete situaties komen op tafel: gedoe tussen vrienden, in familiekring, op het werk. Het wordt steeds duidelijker waar het nu precies om draait. Je leert scherper luisteren, vragen stellen, formuleren maar ook inlevingsvermogen wordt geoefend.

Donderdag 24 november

Flex Night Live: Willem Jan Otten

Schrijver-dichter Willem Jan Otten (1951) is een van de grootheden van de Nederlandstalige literatuur. Hij is onderscheiden met meerdere prijzen, waaronder de P.C. Hooft-prijs 2014 voor zijn beschouwende proza, de Reina Prinsen Geerligsprijs voor zijn debuut, de dichtbundel 'Een zwaluw vol zaagsel' (1973) en in 2005 de Libris Literatuur Prijs voor zijn roman 'Specht en Zoon'. De entree is gratis voor leden van de FlexBieb en voor houders van een Stadspas en andere kortingskaarten, terwijl niet-leden 5 euro per persoon betalen. Vanaf 20.30 uur in de FlexBieb.

Maandag 31 oktober

Halloween: optocht

De Boerderij op IJburg staat in het teken van Halloween. De kinderen die meedoen, gaan verkleed door de wijk en maken er een griezelige bedoening van. Tussen 15.00 en 17.00 uur wordt er geschminkt en aangekleed en de tocht vindt plaats tussen 18.00 en 20.00 uur.

Vrijdag 4 november

Film: 'De Helleveeg'

Bitterzoet familiedrama naar het boek van A.F.Th. van der Heijden, waarin een Brabantse jongen gefascineerd raakt door zijn lichtzinnige tante. De Helleveeg kreeg een Gouden Kalf voor beste vrouwelijke hoofdrol (Hannah Hoekstra) en voor beste vrouwelijke bijrol (Anneke Blok). De aanvang is 20.30 uur in Theater Vrijburcht, de entree bedraagt 6,50 euro.

Vrijdag 11 november

Film: 'Hail, Ceasar!'

Komedie van de gebroeders Coen met Josh Brolin als een filmproducent die in de problemen komt wanneer zijn steracteur George Clooney wordt ontvoerd. De film wordt vertoond in Theater Vrijburcht, start om 20.30 en de entree bedraagt 6,50 euro.

Vrijdag 18 november

Documentaire: 'My Scientology Movie'

Documentaire waarin tv-maker en journalist Louis Theroux inzicht probeert te krijgen in de werkwijze van de spraakmakende Scientology Church. Aanvang 20.30 uur in Theater Vrijburcht waar je voor 6,50 euro naar binnen mag.

Zaterdag 19 november

Intocht: Sinterklaas

Om 13 uur zet Sinterklaas weer voet aan de grond op IJburg. Alle festiviteiten vinden plaats rond de haven.

Zondag 20 november

Kinderfilm: 'Snoopy en Charlie Brown' (6+)

De eerste computergeanimeerde film met Snoopy, Charlie Brown en de rest van de figuren uit de stripboeken van Charles M. Schulz. De entree bedraagt 5,50 uur, de film is vanaf 14.30 uur te zien in Theater Vrijburcht.

Woensdag 23 november

Boek&Film: 'Radeloos'

Carry Slee in topvorm. De vader van Paco overlijdt; Yara, verliefd op Paco, heeft anorexia. Succesvolle verfilming (2008) van Carry Slees gelijknamige bestseller door Dave Schram. In de FlexBieb van 15.00 tot 17.00 uur. De entree is een vrijwillige bijdrage.

Vrijdag 25 november

Film: 'Elle'

Psychologische thriller van Paul Verhoeven waarin Isabelle Huppert een kat-en-muisspel aangaat met de stalker die haar heeft verkracht. Franse inzending voor de Oscars. De film start om 20.30 uur in Theater Vrijburcht, entree 6,50 euro.

Kompas Juristen richt zich op ondernemers

Foto: Bastiaan Aalbersberg

Het eerste IJburgse juridisch advieskantoor dat zich geheel gericht op ondernemers is een feit. Onder de naam Kompas Juristen voert mr. Paul Otto een algemene praktijk, gesteund door specialisten om zich heen. Zijn visie: een kleine onderneming, waaronder de zzp'er, dient zich ook te kunnen bedienen van een bedrijfsjurist die zeer voordelig de gangbare juridische vragen, contracten en geschillen kan behandelen. Het bijzondere is dat hij zonder extra kosten en op de fiets bij de IJburgse ondernemer langs kan komen.

Ondernemen is risico's nemen, maar ook risico's uitsluiten. Dat geldt voor grotere, maar zeker ook voor kleinere ondernemingen. "In wezen heeft iedere ondernemer behoefte aan juridische steun", zegt mr. P. Otto. "Wekelijks worden ondernemers namelijk geconfronteerd met kleinere en grotere juridische vraagstukken. De belangrijke vraag voor de ondernemer is meestal: ga ik er nu tijd en/of geld aan besteden? Met de wetenschap dat juridisch advies doorgaans behoorlijk prijzig is, schakelen ondernemers vaak pas hulp in als de noodzaak groot is. Het idee achter Kompas Juristen is om deze drempel te verlagen met een scherp uurtarief zodat ondernemers in een eerder stadium om advies vragen."

Valkuilen
Valkuilen zijn er voor ondernemers op alle terreinen, maar veel terugkerende thema's zijn contracten opstellen, rechtsmaatregelen bij niet-nakoming van leveranciers inzetten en incassohulp.
Honderden zzp'ers
Overigens, hoeveel zzp'ers en kleine ondernemers er op IJburg zijn, is niet tot in detail bekend, maar het zijn er waarschijnlijk een paar honderd. In de KvK-database staan in postcodegebied 1086 en 1087 het aantal van 1069 actieve ondernemingen geregistreerd, waarvan er 692 een eenmanszaak zijn. "Hoeveel zzp'ers er exact zijn is mij niet bekend. En in de kantoorgebouwen aan de Pedro de Medinalaan, de IJburglaan, het winkelcentrum en de haven zitten veel ondernemingen met personeel, zowel kleine als grote bedrijven."

Mr. Paul Otto bezoekt ondernemers op de fiets

Doorverwijzen
Gezien het grote aantal is de vraag gerechtvaardigd of dat wel bestaat: de zzp'er. Er zijn namelijk zo veel zzp'ers die allemaal wat anders doen dat er nauwelijks een raakvlak lijkt. Of ligt dat anders?
Paul Otto zegt hierover: "Het aanbod zzp'ers is inderdaad zeer breed. Ik richt me op veel standaard juridische werkzaamheden en de minder complexe zaken. Bij zaken die de aandacht van een specialist vergen, verwijs ik hen door naar specialisten uit mijn netwerk. Zo heb ik onlangs een bedrijf die een technologie aan het ontwikkelen is gedeeltelijk geholpen en gedeeltelijk doorverwezen naar een advocaat die is gespecialiseerd in patentrecht. Ook bij de doorverwijzing zie ik mijn meerwaarde als jurist. Ik kan inschatten wanneer het tijd is om naar een specialist te gaan en waar de ondernemer een goede specialist kan vinden. Dat wordt erg gewaardeerd."

Intake is gratis
Bij de juridische hulp die Kompas Juristen biedt, is het intakegesprek gratis. "Doorgaans belt een cliënt om zijn vraag of zaak kort toe te lichten en vraagt of ik van dienst kan zijn. Het intakegesprek kan vervolgens telefonisch, op kantoor of op locatie plaatsvinden. Voor de ondernemingen op IJburg zijn aan een bezoek op locatie geen extra kosten verbonden. Na de intake geef ik een inschatting van het aantal uren voor de gewenste werkzaamheden. Indien de werkzaamheden op voorhand niet duidelijk zijn dan maken we nadere afspraken daarover."

Waarom de fiets?
Tot zover is alles helder, maar dan is er nog die ene brandende vraag: waarom is gekozen voor de fiets als vervoermiddel? "IJburg is geen grote wijk en ik woon op IJburg. Een fiets is snel, gezond en praktisch. Als het regent en bij bezoeken aan cliënten buiten IJburg ga ik uiteraard wel met de auto."

Kompas Juristen is gevestigd aan IJburglaan 1518, 1087 MA, Amsterdam. Telefoon: 06-28068169, website: kompasjuristen.nl.

Weerbericht

Op volle terrassen zag je in oktober nog sokloze, pantyloze benen

Oktober wordt wijnmaand genoemd. Waarom dat zo is, laat zich raden. Het is de maand waarin van oudsher wijn wordt gemaakt. Oktober staat ook bekend als 'aarzelmaand'. Vanwege de aarzeling tussen nazomer-, herfst- en vroeg winterweer. In 2003 kregen we na een lange hete zomer een zeer koude wijnmaand. Op 24 oktober 2003 werd het -6 graden. Er viel sneeuw. Maar in oktober als overgangsmaand kan het ook nog 20 graden of meer worden. In 2005 werd het op de 30e oktober nog 21 graden.

Op volle terrassen zag je nog sokloze, pantyloze benen en in de warme herfstzon smaakten koele drankjes. Menige zomerdag doet het minder zomers. Deze wijnmaand heeft wat winterse trekken. Een honkvast Scandinavisch hogedrukgebied hield een koude noordoostenwind in stand. "Waarom dit nu in oktober en niet in de winter", brulde Wim, de voorzitter van de IJburger schaatsclub, wanhopig. We zouden dan volop kunnen schaatsen.
Na drie slappe winters mag dat wel weer. Maar het hogedrukgebied komt komende dagen vlak ten zuiden van Nederland te liggen. De wind wordt dan (zuid)westelijk. Het wordt zachter. Het blijft nog droog en rustig met af en toe zon, wolken en kans op mist. Nachtvorst verdwijnt en overdag wordt het een normale 14 graden voor eind oktober.

De straten waren verlaten. Op een dakrand kwetterden talloze spreeuwen lustige liedjes alsof het lente was. De bomen wuifden nog zomergroen in de wind, maar verkleuringen werden al zichtbaar in de vroege oktoberzon. Joelende schoolkinderen maakten een eind aan de ochtendrust. Op weg naar school achter op de fiets of soms half verscholen in een bakfiets.

Aan de overkant haastte zich een groepje tieners. Je ziet ze met de jaren steeds meer in de kinderrijke wijk. "We nemen de tram naar school", zei een meisje van bijkans 16 jaar. "Fijn hier om te wonen maar ik mis iets", vond ze. "In de zomer vind ik het wel leuk aan het Blijburgstrand, maar in de winter vind ik het saai. Waar kun je hier uitgaan?"

Op de hoek van de Daguerrestraat fietste een jongen. Hij bleek op weg naar Jane, de bloemist. Op het terras van Bagel & Beans, ertegenover, zat een voyant opgemaakte blondine in jeans. Ze droeg een geruite tweedjas. De jongen kocht een bos rode rozen en zwaaide ermee over het plein. Hij liep langs het terras. "Hey daar, lekkere knul, lieve schattebout," riep de schoonheid met luide stem, "zijn die voor mij?" Ik kon mijn oren nauwelijks geloven.

De zon ging schuil achter een opbollende wolk, terwijl de wind een wolk stuivend zand over de straat blies. Ik was op IJburg en ik wist het...