IJburgerNieuws

7 november 2018

IJburgerNieuws 7 november 2018


'We nemen geen risico met burgers'

IJBURG "We gaan echt geen risico's nemen met u als bewoners." Dit zei burgemeester Femke Halsema gisteravond op een drukbezochte avond over een proef in brandweerkazerne Victor aan de Dapperstraat. Er wordt mee ingezet op preventie. Een van de gevolgen is dat de kazerne 's nachts tussen 23.00 en 7.00 uur gesloten is. Onder andere IJburg wordt vanuit deze kazerne bediend.

Het betreft hier een proef van de gemeente om de brandweerorganisatie in de stad anders in te richten. Bij de kazerne Victor (een van de oudste in Amsterdam) zullen vanaf 1 januari alleen brandweerlieden aanwezig zijn tijdens twee diensten van acht uur. In de praktijk houdt dit in dat de kazerne 's nachts sluit. Voor IJburg zou dit gevolgen kunnen hebben, aangezien Victor het dichtst bij IJburg ligt. Brandweerkazerne Nico aan de Valkenburgstraat en Willem aan de Ringdijk zijn daarna het meest dichtbij, maar allebei verder weg van IJburg dan Victor.

Geen risico

Maar met de veiligheid van de bewoners, ook die van IJburg, wordt geen enkel risico genomen, was de boodschap van Halsema. Frans van Vliet, lid van de stadsdeelcommissie Amsterdam-Oost en meer specifiek voor IJburg en Zeeburgereiland, maakte zich grote zorgen over de plannen, maar is vooralsnog gerustgesteld.

5

Instemming met en verzet tegen vier extra sportvelden

IJBURG Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam stelt voor volgend jaar 380.000 euro uit te trekken voor vier extra sportvelden in het Diemerpark. De sportverenigingen AFC IJburg (voetbal) en AHC IJburg (hockey) zien hiermee een langgekoesterde wens in vervulling gaan. De natuurclub 'Vrienden van het Diemerpark' daarentegen is er niet blij mee en weet zich gesteund door de Partij voor de Dieren.

Volgens het dagelijks bestuur van de gemeente zijn de extra velden hard nodig om de wachtlijsten bij beide sportverenigingen weg te werken én om de duizenden nieuwe IJburgers (onder andere door de aanleg van Centrumeiland en Strandeiland) te kunnen bedienen met sportfaciliteiten.

Aanleg

Voor de aanleg van de vier velden zal het bestaande bestemmingsplan aangepast moeten worden. Dit proces is ambtelijk al in gang gezet. De uitwerking van het plan voor de kop van het Diemerpark, waar de velden deel van uitmaken, is in december 2018 gereed. Eind 2019 kan naar verwachting gestart worden met de aanleg van de velden. Dit betekent dat de verenigingen in seizoen 2019-2020 over de velden kunnen beschikken.

Gevolgen

De 'Vrienden van het Diemerpark', zijn, zoals te verwachten viel, mordicus tegen de uitbreiding van het aantal sportvelden. De vereniging vreest gevolgen voor de natuur door 'grote lappen plastic en hoge hekken en verlichtingspalen', is bang voor gezondheidsrisico's én vraagt zich af waar de lange wachtlijsten op zijn gebaseerd. "Vorig jaar hoorden we getallen van 400 voor de voetbalvereniging en 600 voor de hockeyvereniging. Hoe betrouwbaar zijn die getallen?"

De Partij voor de Dieren heeft inmiddels een amendement ingediend waarin het college wordt opgeroepen om het plan voor uitbreiding te schrappen.

Lolaland is het nieuwe Blijburg, maar dan heel anders

Foto: IJburgerNieuws

IJBURG Het strand bij Blijburg is niet meer wat het was. Een lange rij hekken maakt het strand vanwege drijfzand ontoegankelijk door de aanleg van Centrumeiland en Strandeiland. Blijburg gaat intussen begin december weer open, maar met een ander doel en met een andere naam: Lolaland.

3

Strip met boodschap

Hugo Bausch tekende de strip 'Urban Kidzz & de Windkapers', een strip met een boodschap.

7

Een creatieve broedplaats voor IJburgse initiatieven

Blijburg heet vanaf december Lolaland

Blijburg krijgt een tweede leven als Lolaland: een broedplaats voor lokale initiatieven. Begin december gaat het open.

Blijburg gaat begin december weer open, nu als Lolaland. Foto: IJburgerNieuws

IJBURG Het was een daverend slotfeest eind september van Blijburg, dat zal niemand ontkennen. Blijburg is nu voorgoed dicht, althans, waar het het fenomeen strandpaviljoen betreft. Begin december gaat Blijburg echter weer open, maar het heeft dan een andere bestemming en een andere naam: Lolaland.

Lola staat voor Stichting Leegstandoplossers Amsterdam en er bestaat al Lola Luid in Nieuw-West, Lola Lik in de Bijlmerbajes en LOU Oudenoord in Utrecht. Lolaland heeft als doel ruimte te bieden aan initiatieven uit de buurt en om lokaal en creatief ondernemerschap te stimuleren.

Vrije speelplaats

Plek voor organisaties die stevig geworteld zijn in de wijk

"Ons nieuwe pand zal de vrije speelplaats blijven die het al was, maar waar Blijburg zich richtte op de hele stad, heeft Lolaland vooral de focus op IJburg", laat Suzan Huppes weten.
In de ruimtes op de begane grond komen organisaties die stevig geworteld zijn in de wijk, in de toko kunnen buurtkoks aan de slag en op de twee podia is plek voor artiesten uit IJburg. "We geven IJburgers een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen en bieden hun daarbij begeleiding en een professionele context", aldus Huppes.

Vier gebieden

Lolaland zal zich specifiek richten op vier gebieden: jongereninitiatieven, buurtondernemers en makers, muziek, kunst en cultuur en duurzaamheid en zelfbouw. "Samen met een programmaraad van IJburgers zorgen we ervoor dat deze kernpunten terugkomen in de activiteiten die worden ondernomen in het atelier, de dj-muziekstudio's en op de podia. De regie ligt hierbij zo veel mogelijk bij de bewoners. De kwartiermaker en productiemedewerkers van Lolaland fungeren als oliemannetje, leggen verbindingen en begeleiden met raad en daad."

Kwartiermaker

IJburgse initiatieven die al hebben aangegeven actief te zullen worden bij Lolaland zijn bijvoorbeeld het platform voor urban art Right About Now Inc., woonproject voor jongeren en statushouders SET, textielatelier TEX, Natuurlijk IJburg en duurzame wooncoöperatie De Warren. De kwartiermaker van Lolaland heeft als taak om nog veel meer bewoners en organisaties uit de buurt een plekje te bieden en om ontmoetingen en uitwisseling tussen hen te stimuleren.

Horeca en verhuur

Een groot deel van de kosten van de programmering en het 'kwartiermakerschap' zullen worden gedekt vanuit de horeca en verhuur van ruimtes. Huppes: "Maar omdat we betaalbare horecaprijzen willen hanteren en de ruimtes laagdrempelig willen verhuren, zal dat niet voldoende zijn om van Lolaland echt te maken wat we voor ogen hebben: een vrije, open en diverse plek, waar we ondernemende IJburgers professionele faciliteiten en begeleiding kunnen bieden." Om die reden is aan de gemeente een bijdrage gevraagd in het kader van het Gebiedsplan 2019.

Brug wordt op plaats gehesen

IJBURG Tussen zaterdag 24 november en zondag 2 december worden de laatste werkzaamheden aan de brug over de Wim Noordhoekkade uitgevoerd. Dit zal de nodige overlast opleveren.

Inmiddels is er een strakke planning. Zaterdag 24 november worden de octopussen (de brugondersteuning) geplaatst, donderdag 29 november wordt het gedeelte van de brug voor de kabels en leidingen geplaatst, vrijdag 30 november wordt de autobrug op z'n plek gehesen en zaterdag 1 en zondag 2 december worden als laatste twee fietsbruggen op hun plek gelegd.

Grote kraan

Voor het hijsen van de zware brugdelen is een extra grote kraan nodig: eentje op rupsbanden en met een giek van 100 meter. Die kraan komt in delen aan op de bouwplaats en wordt in een week opgebouwd. Daarna volgen de hijswerkzaamheden en daarna is opnieuw een week nodig om de kraan weer af te bouwen. De brugdelen worden per schip naar de Benno Premselabrug gevaren.

Onderbouw

De onderbouw kan niet onder de brug door en wordt vanaf deze locatie opgehesen. De auto- en fietsbruggen kunnen wel onder de Benno Premselabrug door en worden daar bij het tijdelijke fietspad met de kraan naar de locatie gehesen. Er wordt een speciale kraanbaan aangelegd waarop de kraan stabiel kan staan en kan rijden.

Sneeuw en vorst

Uiteraard is de uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk van het weer. Bijvoorbeeld bij harde wind moeten de hijswerkzaamheden op een ander moment worden uitgevoerd. Ook sneeuw en vorst kunnen van invloed zijn.

Verkeersmaatregelen

De werkzaamheden hebben een aantal verkeersmaatregelen tot gevolg:
- Het gedeelte Peter Martensstraat dat nu nog aansluit op de Muiderlaan wordt vanaf het kruispunt Peter Martensstraat/Wim Noordhoekkade tot de Muiderlaan afgesloten voor het autoverkeer.
- Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de omleidingsroute, maar moeten op sommige momenten tijdens de hijswerkzaamheden wel 5 tot 10 minuten wachten. Dit wordt door verkeersregelaars begeleid.
- Ook alle verkeersdeelnemers op de Muiderlaan moeten tijdens het draaien van de kraan wachten.

'Uitleg over aanrijtijd is te begrijpen'

Kazerne Victor sluit tussen 23.00 en 7.00 uur.

IJBURG IJburgers en bewoners van Zeeburgereiland hoeven zich geen zorgen te maken dat 's nachts in onverhoedse gevallen de brandweer niet op tijd is. Weliswaar gaat de dichtstbijzijnde kazerne 's nachts dicht als gevolg van een andere werkwijze binnen de brandweerorganisatie, maar dat hoeft niet tot problemen te leiden.

Dit was de belangrijkste boodschap tijdens een drukbezochte informatieavond over de plannen met betrekking tot brandweerkazerne Nico aan de Dapperstraat. De werktijden van de brandweerlieden gaan terug van drie naar twee shifts van acht uur, met als gevolg dat de kazerne tussen 23.00 en 7.00 uur gesloten is.

Meerdere kazernes

IJburg en Zeeburgeteiland worden dan bediend vanuit de kazernes Nico aan de Valkenburgstraat (Centrum), Willem aan de Ringdijk (Oost), Zebra aan de IJdoornlaan (Noord), Anton aan de Langbroekdreef (Zuidoost) en in voorkomende gevallen kan een beroep worden gedaan op de (vrijwillige) brandweerkorpsen in Diemen en Duivendrecht. Bovendien komt er binnen de werktijden meer tijd vrij voor preventie.
Bij sluiting van brandweerkazernes gaat het altijd over de aanrijtijd: de tijd die een brandweerauto nodig heeft om na een melding ter plekke te kunnen zijn. De norm is een aanrijtijd van zes minuten. Dit is echter een oude norm die geldt voor oude portiekwoningen in Amsterdam. Die zijn er niet op IJburg en Zeeburgereiland. Frans van Vliet, lid van stadsdeelcommissie Oost en meer in het bijzonder voor IJburg en Zeeburgereiland, maakt zich zorgen over de nachtelijke sluiting, maar is gerustgesteld door de uitleg.

Portiekwoningen

"Deze norm stamt uit de jaren 60 en is gebaseerd op portiekwoningen. Omdat we nu betonnen woningen, brandmelders en mobiele telefoons hebben, is de norm aan herziening toe. Daar wordt landelijk aan gewerkt. We hebben in Amsterdam veel kazernes en goede aanrijtijden in vergelijking met andere steden. Dat we rode vlekken hebben op IJburg en Zeeburgereiland lijkt niet goed, maar met deze uitleg is dit te begrijpen. Maar we blijven dit nauwlettend volgen."

Je kunt IJburg zien groeien

Foto: IJburgerNieuws

IJBURG Op het strand bij Blijburg zie je IJburg elke dag groeien. Grote groene machines in het water zorgen ervoor dat er zand wordt opgespoten. Tot nu toe is bijna 1 miljoen kubieke zand op de bodem van het IJmeer gespoten en de eerste stukjes van het nieuwe Strandeiland komen langzaam maar zeker boven water.

Wachtlijst voor wormenhotel

IJBURG Het wormenhotel rukt op. Er zijn er nu twaalf, maar als het aan initiatiefnemer CoCasa ligt, komen er veel meer.

Een wormenhotel is een kast waar meerdere mensen hun GFE (groente-, fruit en - niet gekookte - etensresten) aan de wormen kunnen voeren. Die wormen zetten dit op hun beurt om tot waardevolle compost die wordt gebruikt voor (moes)tuinen, balkons en kamerplanten.

Twintig huishoudens

Een deel van de hotels staat in de openbare ruimte, waar tot twintig huishoudens per hotel deelnemen. Een ander deel staat bij scholen, waar de kinderen wordt geleerd over composteren en beter gebruik van afvalstromen.
Op dit moment is er een wachtlijst met rond 25 groepjes IJburgers. Uitbreiding van het aantal wormenhotels is ingediend in het kader van het Gebiedsplan 2019.

Eerste GFE-containers op Steigereiland

IJBURG In december wordt door de gemeente gestart met de plaatsing van 23 groente-, fruit- en etensrestencontainers (GFE) op Steigereiland. Bewoners krijgen onder andere een toegangspas om de GFE-containers te kunnen openen en daar hun huishoudelijk GFE in te deponeren. In de loop van 2019 krijgt de rest van IJburg GFE-containers. Donderdag 8 november vanaf 19.30 uur is er een informatieavond in Theater Vrijburcht.

Het Amsterdamse GFE wordt op dit moment nog verbrand, samen met het restafval. Dat is kwalijk voor het milieu. IJburgers krijgen daarom de mogelijkheid om hun GFE duurzaam te laten verwerken tot biogas en compost.

Fiets graveren

IJBURG IJburgers kunnen gratis hun adresgegevens in hun fiets laten graveren. Dit kan fietsendiefstal tegengaan.

Er zijn drie data en drie locaties waar dit kan. Donderdag 8 november van 10.00 – 16.00 uur aan het Joris Ivensplein, donderdag 15 november van 10.00 – 16.00 uur in het Theo van Goghpark en donderdag 22 november van 10.00 – 16.00 uur aan de Mary van der Sluisstraat.

HugoBausch tekent stripverhaal (met extra's) over duurzame energie

'Urban Kidzz & de Windkapers' voor kinderen tussen 7 en 12 jaar

Hugo Bausch (59) stelt zichzelf regelmatig nieuwe doelen en dat leverde recent een bijzonder stripboek op: 'Urban Kidzz & de Windkapers'.

IJBURG IJburger Hugo Bausch is onder andere illustrator dus tekenen kan hij wel. "Ooit stond ik op een tweesprong: zou ik gaan voor strips of voor illustraties. Ik had toen het idee dat ik met strips niet mijn geld kon verdienen, dus het werd illustrator."

Maar de gedachte om een strip te maken bleef door zijn hoofd spoken en hij vond het nu tijd om ermee aan de gang te gaan. Maar ja, mooi kunnen tekenen wil niet zeggen dat je ook een strip kunt maken en dus begon hij een zoektocht.

Eddy Terstall

'Mooie kreet, duurzame energie. Ik wilde dat tastbaar maken'

"Allereerst wendde ik me tot de Flits Academie van Eddy Terstall. Die bood de workshop Scenario schrijven aan, maar alleen voor filmscripts. Voor strips was er niks. Maar omdat ik zo graag wilde, werd er een weekendworkshop opgezet met de striptekenaars Henk Kuijpers (onder andere van Franka, een favoriete strip van Bausch-red.) en Martin Lodewijk van Agent 327 (een andere stripheld). Man, mooier kon ik het niet krijgen."
Het was een prachtworkshop en hij leerde veel, maar lang niet genoeg om direct aan de slag te kunnen. Bovendien werd het plan om een strip te maken hem van alle kanten ontraden. "Waar ik aan begon, want de hele handel lag op z'n gat? Maar ja, ik had nu eenmaal die droom en ging stug verder."
Via via kwam hij in contact met Brabant Strip, dat onder andere een prachtstripverhaal over de geschiedenis van Brabant heeft gemaakt. "Daar adviseerden ze me om me niet te beperken en voor een zo breed mogelijk publiek te tekenen. Omdat ik ervaring heb met illustraties voor kinderen tussen 7 en 12 jaar ken ik redelijk goed hun belevingswereld en dat zou mijn doelgroep worden."

Stadskinderen

'Waar ik aan begon, want de hele striphandel lag op z'n gat'

Ergens vorig jaar besloot Bausch er helemaal voor te gaan, en hij wist inmiddels precies wat hij wilde. "Ik kom uit de stad en wilde een verhaal maken over stadskinderen. Dat zijn Bo, Mo, Katja en Akúa geworden. Twee meiden en twee jongens in groep 7 met een verschillende achtergrond. Bo is een van origine Poolse jongen, Mohammed een jongen van Marokkaanse komaf, Akúa is een dochter van een vluchteling uit Mali en Katja is een Nederlands meisje. Dus helemaal hoe dit soort groepen in een stad als Amsterdam ook echt zijn."
Vervolgens werd een verhaal bedacht. Dat moest gaan, vond Bausch, over duurzame energie. "Mooie kreet hoor, maar wat is dat nou? Ik wilde dat tastbaar maken en het verhaal is daarom geworden dat op een gegeven moment de wind weg is en de vier jonge helden op zoek gaan naar de oorzaak en het gaan oplossen." Omdat duurzaamheid belangrijk is, is de strip gedrukt op klimaatneutraal, in Nederland geproduceerd, papier.

Diepere laag

'Urban Kidzz & de Windkapers' is vooral leuk, maar heeft ook een diepere laag. Zo staan achterin raadsels, puzzels en spelletjes die zijn gericht op duurzame energie en hergebruik van grondstoffen en dergelijke. Voor de oudere lezers: het lijkt daarmee enigszins op het 'Winterboek' van vroeger. In het boek staan verder QR codes. Richt je daar je smartphone of tablet op, dan volgt er fraai geïllustreerde informatie. "Bij Akúa krijg je dan informatie over de burgeroorlog in Mali en welke gevolgen dat heeft", noemt Bausch een voorbeeld.
Alles bij elkaar voldoet, vindt hij zelf, zijn eerste stripboek helemaal aan wat hij zich ervan had voorgesteld. En er staat ook al een vervolgstrip op stapel met Sail 2020 als thema.

'Urban Kidzz & de Windkapers' (48 pagina's, uitgever Rising Star Comics, ISBN 9789082891805) heeft een harde kaft en kost 19,95 euro en is te koop bij de reguliere boekwinkel en online. Er is ook een collectors uitgave (44,95 euro) met linnen kaft, goudfolie-opdruk op cover en rug, een illustratie op een uitklapplaat en acht pagina's extra over 'The making of'.

IJburg, koploper met schone energie (en meer plannen)

Tot 1 november kon iedereen plannen indienen voor het Gebiedsplan IJburg/Zeeburgereiland. Er wordt in totaal een half miljoen euro beschikbaar gesteld om de plannen te realiseren. En zoals IJburgers zijn, werden er heel wat ingediend. Hieronder een paar opmerkelijke plannen.

Meer beelden op IJburg is een van de ideeën.

IJBURG Voor het Joris Ivensplein zijn drie plannen ingediend. De eerste is de wens voor een speelfontein. Of eigenlijk om één of twee rijen waterspuwers (zogeheten bedriegertjes) die om beurten uit- en aangaan.

"Zoals de prachtige fontein op het Haarlemmerplein die daar zorgt voor sfeer en plezier", zoals de bedenkers voor zich zien. Over de financiering is ook al nagedacht. "Wellicht zijn er ondernemers aan en om het plein die willen bijdragen aan het verwezenlijken van de speelfontein. De fontein lokt meer mensen naar het plein en is derhalve goed voor de ondernemers in de buurt."

JIP Collectief

Voor het Joris Ivensplein zijn meerdere plannen ingediend.

Het Joris Ivensplein heeft ook het JIP Collectief geïnspireerd om plannen in te dienen. Dit collectief denkt groot: "Een openluchtbioscoop, een lichtkunstwerk, livemuziek, silent disco, het vieren van vrijheid (5 mei en Keti Koti), van en met elkaar leren (workshops), een kunstijsbaan en vooral veel ontmoeten en genieten. Met elkaar geven we een boost aan de wijk! Op hét plein van IJburg", schrijven de bedenkers. Het gewenste resultaat wordt aldus omschreven: "Een plek op IJburg waar bewoners, ondernemers en/of bezoekers graag wonen, werken en samenkomen, zich veilig voelen, de kans krijgen om dromen of ideeën waar te maken en met en van elkaar leren door dialoog en verbinding."

Foto's

De directe omgeving van het Joris Ivensplein kan ook nog wel wat meer peper gebruiken, vandaar het voorstel om in het Piet Zwarthof, de Johan van der Keukenstraat, Daguerrestraat en Joris Ivensplein foto's te plaatsen van de naamgevers van deze straatjes en hofjes. "De beelden geven ieder een verhaal dat aansluit op de actualiteit van IJburg. Foto's met een positieve prikkel of die uitdagingen weergeven waar we op dit eiland mee te maken hebben."

Zonnedaken

IJburg en Zeeburgereiland zijn bij uitstek geschikt voor zonnedaken. "Omdat wij platte daken hebben zijn er bijna altijd zeer rendabele zonnepanelen mogelijk. Toch hebben maar weinig VvE's (verenigingen van eigenaren) een zonnedak gerealiseerd. In de praktijk blijkt het moeilijk om als VvE tot zo'n besluit te komen, ook al zijn zonnedaken op VvE's al jaren zowel goed voor de portemonnee als goed voor het klimaat. Ook de combinatie met een groendak is in veel gevallen aan te raden. Blok 35 is een voorbeeldblok dat ter beschikking staat aan iedereen om een kijkje te komen nemen bij alle duurzame maatregelen."
Deze motivatie schrijft de Stichting Natuurlijk IJburg in haar aanvraag voor een bijdrage uit het Gebiedsplan. De doelstelling is helder omschreven: met minimaal 25 verenigingen van eigenaren op IJburg in gesprek raken over hun dak, met betrekking tot een groendak en zonnepanelen en minimaal tien VvE's te bewegen daadwerkelijk over te gaan gaan tot het bestellen van een zonnedak (eventueel gecombineerd met groen op het dak) in 2019 of 2020.
"Zo willen we genoeg goede voorbeelden creëren waardoor de rest van de VvE's op IJburg over hun koudwatervrees heen komt en daarna ook een groendak dan wel een zonnedak realiseert. Zo maken we samen van IJburg en Zeeburgereiland een groene koploper schone energie."

Designstrip

Er is ook een plan ingediend om de zogeheten oeverzone (ook wel designstrip genoemd; dit is de groenstrook aan het water bij Steigereiland-Zuid) leuker te maken. Dit is een mooi gebied, maar wordt nu vooral gebruikt om honden uit te laten. Bewoners van Steigereiland-Zuid zien dat de druk op de openbare ruimte toeneemt en zien dan ook mogelijkheden om dit bijzondere stukje beter in te richten.

Meer kunst

Ook opvallend is het plan dat wordt aangeduid met 'Meer kunst op IJburg.' De kop dekt de lading prima. IJburg is niet rijk bedeeld met kunst: er zijn rond tien kunstwerken en volgens de indieners is met name de laatste jaren kunst in de wijk de sluitpost op de begroting geworden. "Tijdens en na de crisis is het er om begrijpelijke redenen niet van gekomen meer kunst in de openbare ruimte te plaatsen. Er is dus een achterstand, terwijl er legio plekken zijn die wel een mooi accent kunnen gebruiken. Steeds meer mensen reageren enthousiast op ons plan om in de komende 10 jaar op 10 plekken elk jaar 1 kunstwerk te realiseren", valt te lezen.

Geschikte plekken

Er wordt uitgegaan van de gedachte dat IJburgers dit plan moeten dragen. "In de eerste fase proberen we IJburgers te vinden die mee willen denken en mee willen helpen. In een tweede fase gaan deze IJburgers samen op zoek naar geschikte plekken waar een kunstwerk betekenis kan hebben en waar de omwonenden dat kunnen waarderen. Telkens wanneer er zo'n plek gevonden is, gaan de omwonenden er met elkaar mee aan de slag en krijgt deze initiatiefgroep een andere rol. Vanaf dat moment begeleiden en helpen we de omwonenden met hun zoektocht naar de passende kunstenaar, naar geld, naar medestanders, etc etc."
Er wordt ook van uitgegaan dat kunstwerken elders in de stad op IJburg een nieuw leven kunnen krijgen. "Wij sluiten niet uit dat er elders in Amsterdam kunstwerken op zoek zijn naar een nieuwe plek, mogelijk op IJburg."

Houten pier

Een pier op IJburg? Waarom ook niet. "Graag zou ik ter hoogte van de Diemerparklaan een houten pier in het water zien met op het einde een kiosk. In het bestemmingplan van de gemeente staat deze plek hiervoor al gereserveerd. Er komt steeds meer wandelpubliek langs de kade." De pier mag ook aan de Bert Haanstrakade komen, aldus de bedenkers.

Elektrische deelauto's

'Betaalbare elektrische deelauto's voor IJburg', is ook ingediend. Dit verdient een toelichting en die is er dan ook: "De meeste auto's op IJburg parkeren op eigen terrein, waarvan een groot deel in ondergrondse parkeergarages onder de woonblokken. Het aantal vrije parkeerplekken op straat houdt niet over. Naarmate er meer laadpalen voor elektrische auto's bij komen, neemt het aantal vrije plekken verder af. Dat wordt een probleem, met name op Haveneiland. Een oplossing zou zijn om meer oplaadpunten in de garages aan te leggen. Dat gebeurt al. Een betere oplossing zijn elektrische deelauto's in de garages. Dat is duurzaam en minder duur en daardoor bereikbaar voor meer IJburgers."
De indieners zien zelf trouwens wel wat beren op de weg. "Beleggers willen het niet, woningcorporaties mogen het niet en verenigingen van eigenaren mogen het alleen maar toestaan. Reguliere aanbieders willen alleen op straat parkeren. Wat overblijft zijn IJburgers die samen optrekken. Dit plan probeert IJburgers op gang te helpen."

Buurtgids

De Buurtgids is een relatief nieuw fenomeen in Amsterdam en ook op IJburg zijn inmiddels gidsen. Een lokale gids zorgt ervoor dat (nieuwe) bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitiatieven leren kennen door middel van een gezamenlijke rondwandeling. Deze wandeling vindt één maal per maand plaats. De nieuwe bewoners worden vanuit de gemeente uitgenodigd voor de tour. De behoeften en krachten van (nieuwe) bewoners kunnen zo snel mogelijk worden omgezet in actie/energie voor de buurt.

Martien Schaaperhuis

Het Martien Schaaperhuis zoekt de verbinding met IJburg. Het Martien Schaaperhuis biedt onderdak aan mensen met een, wat wordt genoemd 'psychiatrische kwetsbaarheid' die de potentie hebben om door te stromen naar een zelfstandige woning. Het management streeft ernaar om zo veel mogelijk deel te nemen aan de IJburgse samenleving. "Wij zijn van mening dat dit bijdraagt aan destigmatisering en positieve beeldvorming van onze bewoners", valt te lezen.

IJburg TV

Hiervoor is onder andere een samenwerking met IJburg TV tot stand gekomen. Bewoners van het Martien Schaaperhuis maken onder begeleiding van IJburg TV reportages waarbij zij zowel voor als achter de schermen actief zijn. "Bewoners krijgen coaching, ondersteuning en training, verzorgd door IJburg TV. Zij hebben diverse vaardigheden aangeleerd zoals het gebruiken van een camera (cameratechniek), interviewtechnieken en het bedenken van items. Het project is een mooi middel gebleken om Martien Schaaperhuis-bewoners te verbinden met de IJburgse samenleving."

Minder stenig

"We gaan bewoners, VvE's en corporaties bezoeken om ze uit te dagen de Johan Huijsenstraat en de Marius Meijboomstraat groener te maken in navolging op ons eerdere succes in de Ben van Meerendonkstraat in 2017. We organiseren een gezellige burendag om na aanleg van de geveltuintjes alle tuintjes te voorzien van planten. Op deze dag maken we ook de straat schoon. Belangrijk is dat buren de buren leren kennen! En zo ook anderen uitdagen om een geveltuin aan te leggen", aldus de omschrijving van een plan om IJburg minder stenig te maken.

Hoe nu verder

Er zijn nog veel meer plannen ingediend dan op deze pagina worden vermeld. Het is in feite slechts een kleine bloemlezing. Alle plannen zijn te vinden op Halloijburg.nl.

Iedereen kan tot 1 december 2018 reageren op de plannen die ook op onsgebied.nl staan. Alle reacties en aanvullingen helpen de projectvoorstellen zo goed mogelijk te maken. Ook kan worden aangegeven of je wilt dat een plan wordt uitgevoerd of niet. Hoe meer mensen het voorstel goed vinden, hoe meer draagvlak het heeft.

De reacties helpen het stadsdeelbestuur om te besluiten welke plannen er in het gebiedsplan gerealiseerd worden. Want laat dat helder zijn: uiteindelijk besluit het stadsbestuur hoe het Gebiedsplan 2019 eruit komt te zien.

Missie: IJburg moet de schoonste wijk van Amsterdam worden

'IJburg Schoon' zoekt de samenwerking met scholen, winkeliers en IJburgers

IJburg moet schoner en daarom hebben IJburg Schoon en het IJburg College de handen ineengeslagen.

Dit is een doorn in het oog van veel IJburgers. 'IJburg Schoon' doet er wat aan. Foto: IJburgerNieuws

IJBURG Deze week start een uniek project: leerlingen van het IJburg College geven op vijf basisscholen les over afval, recycling, upcycling en circulariteit. De lessen worden afgesloten met de aftrap van een wedstrijd om straatborden te ontwerpen die bewoners oproepen iets te doen tegen het vele zwerfafval. Bewoners mogen vervolgens stemmen op hun favoriete ontwerp. Zo zorgt een creatief straatbeeld voor een schoon straatbeeld. Dit project heeft de zegen van de gemeente Amsterdam.

Irritatie

Eigenlijk is dit een verhaal over hoe irritatie kan leiden tot iets moois. De aanleiding is namelijk het vele zwerfafval op IJburg in straten, in het water, in de bosjes, kortom: eigenlijk overal waar het niet hoort te liggen. IJburger Lieneke Koornstra kon dit niet langer aanzien en ging in 2017 met een paar vuilniszakken aan de slag. Dit resulteerde in het project 'IJburg Schoon', waar inmiddels elf fanatieke en bevlogen IJburgers plannen smeden om de wijk schoner te krijgen.

IJburg College en IJburg Schoon slaan handen ineen in proiect

Doorpakken

IJburg Schoon wil volgend jaar doorpakken en om die reden heeft het een bijdrage gevraagd in het kader van het Gebiedsplan 2019. Het moet wel heel vreemd lopen als dit initiatief geen financiële ondersteuning krijgt, want iedereen is er lyrisch over. En als dat de politici niet over de streep trekt, dan is het wel de missie: IJburg moet de schoonste wijk van Amsterdam zijn. Dat betekent dat er ook volgend jaar werk aan de winkel is.
"We zien een grote kans en een belangrijk momentum om nú de sympathie van de IJburger om te zetten in acties teneinde de vervuiling een halt te roepen en schone straten, schoon groen en schoon water een vanzelfsprekendheid te laten zijn in onze sterk groeiende wijk", laat IJburg Schoon in de aanvraag weten.

Aan het einde van 2019 komt er Schone-straat-wedstrijd op IJburg

Samenwerking

Blikvangers in de plannen van IJburg Schoon volgend jaar zijn communicatie en bewustwording voor de gemeenschap, samenwerking met de scholen en met winkels, restaurants, kinderopvang, sportscholen en sportverenigingen; en iedereen die de handen uit de mouwen wil steken, wordt daarbij geholpen en gefaciliteerd. "Aan het eind van volgend jaar volgt een Schone-straat-wedstrijd. IJburg Schoon kan en zal zo ook bijdragen aan sociale binding", aldus IJburg Schoon.

Handen ineen

Een van de ideeën is een intensieve samenwerking met de scholen en dat gaat er deze week op een bijzondere manier van komen. Begin dit jaar sloegen de werkgroep en het IJburg College de handen ineen om een educatieve draai te geven aan de problematiek van zwerfafval. De middelbareschoolleerlingen zijn inmiddels gestart met een project rondom, zoals dat wordt genoemd, 'circulariteit'. Het circulaire model gaat ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later. Na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw gebruikt.

Gastlessen

De leerlingen van het IJburg College hebben allereerst ontdekt en geleerd hoe dit in elkaar zit en wat zij kunnen betekenen en hun kennis zal in gastlessen worden overgedragen aan leerlingen van de meeste basisscholen op IJburg. Vervolgens gaan de kinderen van de basisscholen aan de slag. Ze gaan straatborden ontwerpen, bedoeld om de bewoners van IJburg te motiveren hun wijk schoon te houden. De bewoners kunnen eind november en begin december via halloijburg.nl stemmen op hun favoriete straatbord.
Het project krijgt de steun van het gebiedsteam van IJburg en de afdeling Duurzaamheidseducatie van de gemeente. Dit betekent onder meer dat de mooiste borden daadwerkelijk worden geplaatst.

Sinterklaas komt 24 november aan op IJburg,. Foto: IJburgerNieuws

Donderdag 8 november

Informatie GFE

Café Vrijburcht 19.30 uur

Isle of dogs.

De tweede van twee informatieavonden over 23 containers voor groente-, fruit- en etensresten op Steigereiland. Tijdens de avond wordt verteld waarom GFE inzamelen belangrijk is, waar de GFE-containers worden geplaatst en wat deze veranderingen voor de bewoners betekenen.

Vrijdag 9 november

Film: 'Phanton Thread'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Tien jaar na 'There Will Be Blood' werken regisseur Paul Thomas Anderson en drievoudig Oscarwinnaar Daniel Day-Lewis opnieuw samen. 'Phantom Thread' speelt zich af in het Londen van de jaren vijftig. Genomineerd voor twee Golden Globes waaronder Beste Acteur voor Daniel Day-Lewis. Entree is 6,50 euro.

Zondag 11 november

Ponymaatjes

Boerderij op IJburg 14.00 uur

Kom kennismaken met de pony's, de verzorging en met voltige tijdens de zogeheten ponymaatjesinstuif. Voor alle leeftijden. Kinderen kunnen zo lang meedoen als ze zelf leuk vinden. Deelname kost 5 euro per persoon.

Maandag 12 november

Trefpunt

FlexBieb 15.30 uur

Maandag 12 november is er weer een trefpunt (elke tweede maandag van de maand). Dit is een leuke gelegenheid om met andere IJburgers in contact te komen. Iedereen is van harte welkom, maar de focus is gericht op oudere IJburgers.

Vrijdag 16 november

Film: 'Isle Of Dogs'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

In Japan in de nabije toekomst is er een uitbraak van hondenaanvallen aan de gang. Hierdoor beslist een corrupte burgemeester alle honden naar het eiland vol afval, Trash Island, te verbannen. Entree bedraagt 6,50 euro.

Zaterdag 17 november

Film en proeverij

Theater Vrijburcht 20.00 uur

'Retour en Bourgogne' is een film van Cédric Klapisch over een liefdevol portret van twee broers en hun zus die met passie de wijngaard van de familie beheren, maar ondertussen hun eigen weg moeten vinden. Voorafgaand verzorgt Stephan Knecht een korte introductie over het wijngebied Bourgogne. Na afloop is er de mogelijkheid om in Café Vrijburcht kennis te maken met wijnen (wit en rood) uit deze streek.

Zondag 18 november

Kinderfilm: 'Coco'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

De twaalfjarige Miguel droomt er in deze animatiefilm van om een succesvol muzikant te worden. Vanaf 6 jaar en de entree bedraagt 5,50 euro.

Donderdag 22 november

Flex Night Live: Véronique Baar & de kunst v.d. Noord/Zuidlijn

FlexBieb 20.00 uur

Véronique Baar, oprichter en directeur van QKunst, vertelt wat ze heeft kunnen bijdragen aan de kunst langs de Noord/Zuidlijn. Entree is gratis.

Vrijdag 23 november

Surprises maken

FlexBieb 19.30 uur

Maak in twee avonden onder begeleiding een mooie sinterklaassurprise, dat is wat er staat te gebeuren in de FlexBieb. Vrijdag 23 november is de eerste avond, maandag 26 november de tweede. Aanmelding vooraf (via de website van de FlexBieb) is nodig. De kosten bedragen 17,50 inclusief materiaal en koffie of thee.

Film: 'Lean On Pete'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Charley Thompson is een 15-jarige jongen zonder enige stabiliteit in zijn leven. Hij wil een huis, eten op tafel en een middelbare school waar hij langer dan een half jaar kan blijven. Maar als zoon van een alleenstaande vader die werkt in magazijnen is het vinden van een zekere stabiliteit moeilijk. Voor 6,50 euro mag je naar binnen.

Zaterdag 24 november

Intocht Sinterklaas

Haven van IJburg 13.00 uur

Dit jaar komt Sinterklaas zaterdag 24 november op IJburg en als vanouds gebeurt dat in de Haven van IJburg. Traditiegetrouw zullen Sinterklaas en zijn pietengezelschap langs de rij wachtende kinderen lopen en aansluitend een aantal kinderen ontvangen.

Zondag 25 november

Muziek: Xenia Watson en Maurits Koelmans

Theater Vrijburcht 11.30 uur

Zondagochtendconcert van Xenia Watson op cello en Maurits Koelmans op piano. Beiden student aan het Conservatorium van Amsterdam. Zij spelen Debussy en Poulenc. De toegang bedraagt 7,50 euro.

Theater: 'Maranza'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Deze muzikale familievoorstelling maken Andre Besseling, Marihuela Belt en Joep Hullegie samen met het publiek. De entree is 7,50 euro.

Donderdag 29 november

Flex Night Live: 'Hartstikke mediterraan'

FlexBieb 20.00 uur

Janine Jansen (kok, foodfotograaf en IJburger) en haar zus Annemieke Jansen (cardioloog in Gouda) waren eerder al in de FlexBieb, toen met hun kookboek 'Hartstikke lekker'. Nu hebben ze een nieuw kookboek geschreven, ditmaal met alleen gerechten uit het Middellandse Zeegebied.

Vrijdag 30 november

Flex Night live: Abram de Swaan

FlexBieb 20.00 uur

De beroemde socioloog komt naar de FlexBieb om te praten over zijn nieuwe boek: 'Terugslag'. Dit staat op het punt van verschijnen. De wereldwijde oorlog tegen de vrouwen door jihadisten en rechtsisten. De entree is gratis.

Weerbericht

'Een kwartier op blote voeten door het gras banjeren, als meditatief moment'

November wordt als vanouds nevelmaand of slachtmaand genoemd. De afgelopen maand oktober verliep zacht met een gemiddelde etmaaltemperatuur van 11.9 graden, tegen 10.8 graden normaal. Vorig jaar bedroeg dat gemiddelde 13.3 graden. Op 13 oktober werd het zelfs 26.3 graden, een recordlate zomerse dag van 25+ graden. Slechts 0.2 graden lager dan het oktoberrecord van 26.5 graden op 4 oktober 1983. Van 10 tot en met 17 oktober steeg de temperatuur dagelijks boven de 20 graden.
Een reeks van 8 warme dagen (20+) op rij was een nieuw record. Voorheen was dat 7 warme dagen achtereen in oktober 1969. Oktober was ook droog met 46 mm neerslag op IJburg tegen 80 mm normaal. Tevens de zonnigste oktober tot dusver in deze 21e eeuw. Ook november verloopt tot dusver zacht en de zon doet telkens nog goede zaken. Een opnieuw aanwezig blokkerend hogedrukgebied boven het Europese continent houdt het ook deze week vrijwel droog. Komend weekend lijkt een Atlantisch lagedrukgebied zich te herpakken en neemt de kans op wat regen geleidelijk toe.

Deze herfst is zonneklaar een herfstseizoen om eropuit te trekken. Het roodverkleurde blad van de esdoorn wuifde sierlijk in de zwoele oktoberwind. Tijdens de stiltewandeling in het Diemerpark eind oktober voelde je de warme herfstzon in je nek branden. Een kwartier op blote voeten door het gras banjeren, als meditatief moment, bleek een weldadige prikkel voor frisse energie. Ook een patat-etende zilvermeeuw genoot op zijn of haar manier van het aanhoudende terrasweer. Voor de vogel een herfstseizoen om volop te kunnen snaaien.

Boven op een houten paal hield de zilvermeeuw het terras scherp in het oog. Onbetwist zag de meeuw het als een smulparadijs van lekkernijen. Zodra iemand vertrok, dook de meeuw zonder enige aarzeling op de restjes af. Dat bestond veelal uit patat. Met wijde vleugels sloeg de meeuw lomp en in dolle haast het glaswerk van de tafeltjes. Het stemgeluid van de gasten werd opeens overstemd door luid gerinkel van brekend glas. Sprakeloos blikte men naar het schouwspel. Er klonk applaus, onder het koor van 'scherven brengen geluk'. Het bleek ook de ideale herfst voor een paddenstoelenwandeling. Vanaf eind augustus was er voldoende vocht voor de schimmels in het Diemerpark. Als paddenstoelen schoten ze uit de grond. Vliegenzwammen waren er weer volop met hun fraaie rood-met-witte stippenhoed, maar op het dode hout zag je ook elfenbankjes en tussen de rijkelijk gevallen eikels en herfstbladeren zag je een duivelsei en rook je de penetrante geur van de grote stinkzwam. Niettemin blijkt dit een uitgesproken herfstseizoen om van het buitenleven te genieten!