IJburgerNieuws

16 december 2016

IJburgerNieuws 16 december 2016


Antoinette Poortvliet is IJburger van het Jaar

IJBURG - Antoinette Poortvliet is 'IJburger van het Jaar 2016'. De kijkers van IJburgTV, dat deze verkiezing in samenwerking met IJburgerNieuws heeft georganiseerd, verkozen haar boven de andere genomineerden Steve Relyveld, George van Houts, Fred Cousel en Kasper Dolberg. Gisteravond kreeg Poortvliet, die een nek-aan-nekrace voerde met de op IJburg woonachtige Ajax-spits Kasper Dolberg, de bijbehorende prijs aan het einde van de livetalkshow van IJburgTV uit handen van talkshosts Machteld Wentzel en Jeroen van Leeuwen.

Poortvliet woont pas vijf jaar op IJburg, maar is er inmiddels niet meer weg te denken en toont zich van meet af aan een betrokken eilandbewoonster. De meeste IJburgers zullen haar kennen als degene die de REURINGmarkt heeft opgezet (deze verhuist definitief op 14 januari naar winkelcentrum IJburg), maar ze is onder meer ook nauw betrokken en/of organisator van het Havenfestival en het festival Oer op IJburg, ze zette met anderen een aantal kerstmarkten op en ze is uitbaatster van de twee gezonde schoolkantines van het IJburg College.

Waardering
De prijs beschouwt ze als blijk van waardering en een grote eer. "Dit geeft toch aan dat ik en iedereen die me daarbij helpt, want ik weet me omringd door een grote groep betrokken IJburgers, goed bezig zijn om IJburg leuker te maken."
Anderen gelukkiger maken zit overigens in haar DNA. "Het ware geluk zit in het najagen van het geluk van anderen, daar geloof ik heel sterk in", zegt ze. "Ik kan echt intens gelukkig worden als ik zie dat op de markt mensen elkaar ontmoeten en gelukkig met elkaar zijn op een gezellige plek, waar ik mijn steentje aan heb bijgedragen."

Hangplek voor jongeren lastig te vinden

IJBURG – Volgend jaar september neemt dominee Rob Visser afscheid van IJburg, maar hij hoopt vurig dat hij het tegen die tijd voor elkaar heeft dat er op IJburg een plek is waar zogeheten hangjongeren relaxed kunnen chillen. "Ik ben daar nu al een jaar mee bezig en tot nu lopen alle sporen dood. Maar een gesprek dat ik deze week had met stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel verliep hoopvol."

Wat Visser wil, ziet er niet heel ingewikkeld uit: een beschutte plek voor hangjongeren, ergens op IJburg. Hij had het idee om hiervoor een oude bestelwagen die niet meer kan rijden op de kop te tikken en die ergens te plaatsen. Maar hoewel zowat half IJburg zegt last te hebben van hangjongeren (vooral rond het Joris Ivensplein en het Ed Pelsterpark is veel overlast) en iedereen, de politiek voorop, om het hardst roept dat er iets aan gedaan moet worden, loopt dit initiatief tot nu toe dood op een locatie.

Proefeiland
Zo zijn onder andere Kavel 1 en het zogeheten proefeiland op Steigereiland gepasseerd, gewogen en ongeschikt gevonden. Visser richt zijn pijlen nu op een plek op het Centrumeiland, vlak bij het jongerencentrum van Dynamo aan het begin. "Dat is een logische en eigenlijk de enige geschikte plek", zegt Visser. "Het jongerencentrum gaat namelijk elke dag om een bepaalde tijd dicht en de jongeren kunnen dan heel makkelijk doorschuiven naar hun eigen plekje zonder anderen tot overlast te zijn, want daar woont nog niemand. Ideaal dus."

Geen bus
Maar ook dat gaat het niet worden, zo is deze week bekend geworden. En niet de locatie is het struikelblok, maar het feit dat de Marokkaanse jongeren hebben aangegeven helemaal niet te zitten wachten op een oude bestelwagen als hangplek. De bus gaat dus definitief niet door. Maar er is mogelijk een alternatief. Visser: "We gaan nu onderzoeken of kerkcentrum De Binnenwaai een bepaalde rol kan spelen. Of dat lukt en hoe, daarover is nog niets te zeggen."
Visser hoopt dat er in januari meer bekend is.

7

prioriteiten heeft Stadsdeel Oost voor IJburg gedefinieerd

Kerstviering: veel muziek voor het hele gezin

'Klein beginnen' is thema kerstviering in IJburg College

Volle bak tijdens de kerstviering vorig jaar.

IJBURG – 'Klein beginnen' is het thema van de jaarlijkse kerstviering die traditioneel op kerstavond wordt gehouden en dit jaar voor de tweede keer in het IJburg College. Het programma is weer zorgvuldig samengesteld, vertelt dominee Rob Visser van kerkcentrum De Binnenwaai. "Het is een kerstviering voor mensen van alle afkomsten en alle geloven, dus iedereen is welkom. En het wordt vooral een viering voor kinderen."

De laatste

Voor Rob Visser wordt het de laatste kerstviering op IJburg. In september zwaait de dominee, die dit jaar zijn 40-jarig jubileum vierde, namelijk af en vanaf dan zal een opvolger De Binnenwaai onder zijn hoede nemen.
"Het bestuur van de kerk meent dat De Binnenwaai zijn bestaan op IJburg heeft bewezen en er komt dus een opvolger."

Wat als eerste opvalt, is dat dit jaar de levende kerststal ontbreekt die er de afgelopen jaren op 24 december altijd bij was. Deze is gesneuveld vanwege de hoge kosten. "De levende kerststal was vooral voor kinderen een enorme trekpleister, maar we hebben deze moeten schrappen", zegt dominee Visser, die al jaren de drijvende kracht is achter de groots opgezette kerstviering. Anders dan vorig jaar zijn er nu ook geen 'grote namen'. Visser: "Vorig jaar zou burgemeester Van der Laan komen spreken. Die zei op het laatste moment af en in zijn plaats kwam Ahmed Marcouch. En ook hadden we IJburger Peter Faber op het programma. Beiden waren een succes, maar het was, denk ik, wat te zwaar. Dit jaar wordt het een lichter programma."

Thema: 'Klein beginnen'
Goed, het thema dan: 'Klein beginnen'. Visser zegt erover: "De God waarvan wij geloven dat die de bron van het leven is, is ook klein begonnen. Maar waar wij mensen ook klein beginnen en vervolgens weer klein eindigen wanneer we overlijden, is God groot geworden. Dit thema past goed bij kerst, want kerst gaat natuurlijk over de geboorte van Jezus. Ik ga hier in mijn preek op in."

De repetities zijn in volle gang.

Levende kerststal verdwijnt en programma wordt 'lichter'

Preek
Voor iedereen die bij het woord preek bij voorbaat afhaakt: Visser houdt het zoals elk jaar kort en overzichtelijk. Hij vindt namelijk dat het vooral een muzikale samenzang voor het hele gezin moet worden en bij te veel woorden gaan kinderen al snel wiebelen op hun stoel. Hij vindt ook dat IJburgers het programma moeten maken. Om die reden zijn het kinderkoor van theaterschool TIJ, pianiste Elena Manevska, de IJburgfanfare, IJburger Wilfred Held & Family en Bibiane & Rients onderdeel van het programma. "Kinderkoor TIJ hoeft verder geen uitleg, dat kent iedereen op IJburg. De IJburgfanfare wilden we vorig jaar al hebben, maar dat kon toen niet doorgaan. Nu gelukkig wel en het is een welkome aanvulling. Wilfred Held is pastor van de zeer bescheiden Surinaamse Evangelische Gemeente op IJburg en zingt samen met zijn dochter een paar kerstliederen. Bibiane en Rients zijn bewoners van het Martien Schaaperhuis (een woonvoorziening op IJburg, die plaats biedt aan 60 bewoners vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen-red.) en kunnen heel goed zingen. Alles bij elkaar ligt de nadruk heel sterk op muziek. Alleen onze jeugdwerkster Janine en ik zullen iets vertellen, maar we houden het kort." De muzikale coördinatie is in handen van IJburgers Marije de Vries en Harm Snel.

Zeshonderd
De voorgaande jaren heeft geleerd dat elk jaar rond de zeshonderd IJburgers van de kerstviering genieten en dat aantal wordt dit jaar ook weer verwacht. Het IJburg College wordt hiervoor feestelijk aangekleed, waarbij dit jaar onder anderen vrijwilligers van vrijwilligerscentrale Via en bewoners van het Martien Schaaperhuis worden ingezet.
De kerstviering vindt plaats tussen 19 en 20.15 uur in de hal van het IJburg College. Het is aan te raden eerder te komen, want dan ben je verzekerd van een prima plek.

Jaarlijkse kerstviering is voor en door IJburgers

Contouren Gebiedsplan zichtbaar

IJBURG - Volgende week praat de Bestuurscommissie Oost voor de tweede en laatste keer over de invulling van het Gebiedsplan 2017. Hierin staan alle projecten en plannen waar de bestuurscommissie haar fiat aan geeft. De bewoners hebben hiervoor de afgelopen maanden plannen en ideeën aangeleverd.

Er is nu een concept waarin allereerst zeven prioriteiten zijn benoemd, te weten verder uitbouwen van de samenwerking met de bewoners, meer voor de jeugd op IJburg, versterken van de netwerken om het draagvlak onder de bewoners te vergroten, veilig en prettig samenleven, doorontwikkeling IJburg, versterken economisch klimaat en meer fiets- en vaarverbindingen. Aan elke prioriteit is vervolgens een aantal plannen gehangen dat de prioriteiten handen en voeten moet geven. Een aantal plannen waar de bestuurscommissie haar zegen aan geeft zijn:
- verbeteren website halloijburg.nl;
- goede afstemming plannen Diemerpark;
- sportactiviteiten voor de jeugd in schoolvakanties;
- sport onder jongeren stimuleren;
- voortzetten IJtopia;
- mountainbikeparcours op IJburg;
- beter benutten randen van IJburg;
- onderzoek naar theater-, expo- en bioscoopzaal.

Praten met politici

IJBURG – IJburgers kunnen maandag 19 december in de FlexBieb met de leden van Bestuurscommissie Oost praten over alle plannen waarmee in 2017 op IJburg wordt gestart.

Vragen staat vrij deze avond, waar elke maand diverse raadsleden bij aanschuiven. Voor zover de dames en heren politici het antwoord weten, wordt klare wijn geschonken. De aanvang is 20.30 uur. De entree is gratis.

Repair Café

IJBURG – Het Repair Café IJburg is sinds kort verhuisd van Collective Store IJburg naar de FlexBieb. Hier wordt het Repair Café elke woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur gehouden (behalve op de woensdagen 28 december en 4 januari).
De insteek is om samen met een reparateur - een vrijwilliger - te proberen een defect apparaat te repareren.

Deskundigen: 320 man is te veel

Tachtig containerwoningen is wel zo'n beetje het maximum

Bij de bewonersavond in november buigen de soms verhitte bewoners zich over de indeling van kavel 13A.

IJBURG – Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een 'zachte landing' van een aantal containerwoningen op Kavel 13A. Het finale oordeel is eind januari aan wethouder Ivens en de gemeenteraad, maar de omwonenden doen er alles aan om leed zo veel mogelijk te voorkomen. En er is weer een nieuwe status: het aantal van 320 wordt door deskundigen heel veel gevonden.

Waar gaat het ook alweer over?
Voor iedereen die het ondanks alle publiciteit die er was gemist heeft: de gemeente Amsterdam besloot in maart dat op Kavel 13A (het huidige speelterrein aan de Daguerrestraat) voor een periode van maximaal twaalf jaar 320 containerwoningen komen. De ene helft is voor statushouders (voormalige asielzoekers met een verblijfsstatus), de andere helft voor jongeren en studenten.

Wat is het probleem?
Het grootste probleem is dat de 320 containerwoningen komen op een kavel van ongeveer twee derde hectare en dat zijn er naar verhouding veel. Té veel, volgens de omwonenden. Een ander probleem is de aard van de toekomstige bewoners, in elk geval de aard van de helft van hen: vrijwel alleen mannelijke statushouders. Derde probleem is dat de wijk al algemeen bekend staat als sociaal labiel. En het vierde probleem is dat in deze wijk weinig speelruimte is.

'Deze wijk is dicht bevolkt en de ruimte is beperkt'

Wat willen de omwonenden?
Het ene deel gaat voor de nuloptie, het andere deel, dat zich heeft verenigd in het Buurtinitiatief Kavel 13A, vindt een beperkt aantal prima. De inzet van de laatste groep is een aantal van maximaal 'twee cijfers'. Projectmanager Michiel Thunissen van de gemeente liet onlangs bij een bijeenkomst weten dat dat er waarschijnlijk niet inzit.

Dus, wat is nu de status?
De gemeente heeft, naast alle andere overleggen, in overleg met het Buurtinitiatief een reeks avonden belegd waarvan de eerste in november plaatsvond en de overige drie op 6, 13 en 20 december. Over de eerste avond heeft in IJburgerNieuws die in november verscheen een uitgebreid verslag gestaan. Conclusie hier was dat de woningen er hoe dan ook komen, maar dat het aantal nog onzeker is. De bewoners haalden wel een beetje winst, want voor het aantal van 320 staat nu het woord maximaal. De avond van 6 december ging over de vraag 'Wat is sociaal draagbaar?' en afgelopen dinsdag is gestart met de eerste invulling.

Bewoners juichen het toe als er gezinnen zouden komen

Huh, sociaal draagbaar?
Het begrip sociaal draagbaar komt erop neer dat gekeken wordt hoeveel nieuwe bewoners de buurt eigenlijk kan hebben. Voor deze avond waren op uitnodiging van Buurtinitiatief Kavel 13A specialisten uitgenodigd die aan de hand van een aantal vragen hun visie ontvouwden op wat sociaal aanvaardbaar is. En hier werd een aantal heldere stellingen geponeerd.

Getoetst
Allereerst was er Nic Borghans van maatschappelijk dienstverlener HV Querido dat op IJburg goed werk verricht voor daklozen in het Martien Schaaperhuis. Borghans vraagt zich bijvoorbeeld af of de aantallen en de personen die de gemeente hier wil huisvesten ergens getoetst zijn. "Want deze wijk is dichtbevolkt en de ruimte is beperkt. En waar de ruimte beperkt is, gaan mensen 'duwen', want ze willen niet nog meer ruimte inleveren."
Ook vindt hij het van het grootste belang dat de omwonenden en de gemeente te allen tijde met elkaar in gesprek blijven én hij meent dat, als de nieuwe bewoners er eenmaal zijn, er altijd iemand bereikbaar moet zijn voor eventuele klachten.

Kan er aan gesleuteld worden?
Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid aan Hogeschool Inholland en inwoner van IJburg, vraagt zich af of er aan de getallen gesleuteld kan worden. "Ik zou kiezen voor een zo laag mogelijk aantal bewoners en eventueel meer statushouders op andere plekken ergens anders te huisvesten."
Hij begrijpt ook niet waarom de gemeente niet veel meer gebruik heeft gemaakt van de sterke gemeenschap die IJburg is. "We hebben onze mond vol over burgerparticipatie en IJburg is bij uitstek een wijk waar dit kan. Het heeft mij daarom verbaasd dat niet vanaf het begin deze troefkaart is uitgespeeld. Het moet toch mogelijk zijn om aan elke statushouder een IJburger te koppelen die hem met raad en daad bijstaat?"

Zorgvuldig
Pim Koot is van Socius, dat leegstaande kantoorpanden transformeert in kamers en studio's voor jongeren, studenten en starters in diverse (studenten)steden in Nederland. Socius is sinds kort nauw betrokken bij Startblok Riekerhaven waar 565 mensen wonen volgens dezelfde verdeling als op Kavel 13A de bedoeling is: de helft statushouders en de helft jongeren/studenten. Riekerhaven is in veel opzichten een rolmodel voor Kavel 13A en volgens Koot vereist de menging grote zorgvuldigheid. De bewoners op Riekerhaven zijn daarvoor opgedeeld in kleine woongroepen van rond dertig personen, waarbij een student (deze zijn zorgvuldig geselecteerd) een soort groepsleider is. Koot schetste een ideale situatie, maar gaf toe dat in sommige bewonersgroepen alles op rolletjes loopt, maar in andere niet.
Voor de omwonenden had ervaringsdeskundige Koot nog een geruststellende gedachte. Op de vraag van de bewoners of er voor het slagen van het project een bovengrens zit aan het aantal bewoners, komt hij uit op ongeveer tachtig. Koot vindt anderzijds ook dat de groep niet te klein moet worden. "Er zit ook een ondergrens aan, want er moet zowel met de buurt als binnen het project zelf een goede onderlinge sociale samenhang zijn."
Opvallend: Bij Marnix Eysink Smeets gaat precies hetzelfde getal van tachtig statushouders door het hoofd.

Is het een gegeven dat er alleen jonge mannelijke statushouders komen?
Dat is wel de inzet van de gemeente, liet projectmanager Michiel Thunnissen weten. Er moeten door de gemeente ook gezinnen worden gehuisvest, maar die krijgen elders in de stad een echte gezinswoning. Maar wat voor de gemeente een feit is, is dat voor de omwonenden zeker niet: zij juichen het toe als er gezinnen zouden komen.

Wat is uiteindelijk het belangrijkste antwoord op de vraag wat sociaal draagbaar is?
Die is dat de tot nu nu geraadpleegde deskundigen het erover eens zijn dat 320 containerwoningen veel te veel van het goede is en dat het project vanaf het begin goed moet worden begeleid en geleid.

Wanneer valt het finale oordeel?
In januari neemt de gemeenteraad een besluit over het aantal containerwoningen.

En als de gemeente onverhoeds tot een aantal besluit dat door de bewoners niet wordt gepruimd, wat dan?
Dan wordt vrijwel zeker een advocaat in de arm genomen. De eerste contacten hiervoor zijn inmiddels gelegd.

Duurzame leraren IJburg College krijgen de 'Paultje' uitgereikt

Leerlingen nomineren en kiezen duurzame leerkrachten

Schoolleider Nico Moen (rechts) zet Marc van Gent in het zonnetje.

IJBURG - De Amsterdamse energiecoöperatie Zuiderlicht heeft Paultje, een wisseltrofee in de vorm van een blauw stokstaartje, uitgereikt aan de meest duurzame leraren van het IJburg College. Zuiderlicht heeft de zonnepanelen op het IJburg College 1 gelegd en gaat begin volgend jaar ook het IJburg College 2 vol leggen met panelen. Aukje van Bezeij van Zuiderlicht: "Met de trofee beoogt Zuiderlicht dat leraren en leerlingen gaan praten over het hoe en waarom van de panelen. Dat de panelen naast een duurzaam en financieel rendement vooral educatief rendement opleveren."

Paultje

Paultje is een Zuiderlicht-blauw stokstaartje, een kunstwerk van Jeroen Bisscheroux. Van Bezeij: "Paultje vertelt een verhaal over eigen, schone energie. Stokstaartjes staan elke dag even te zonnen. Hun dunbehaarde buikjes werken als een zonnepaneel. Paultje heeft een veel te dikke buik, wat staat voor de overdaad aan schone energie. Net als zijn voeten, de voeten van een kind. Paultje zet mensen in het zonnetje."

Kees 'Ga toch fietsen! Timmerman
Een enquête onder leerlingen van het IJburg College 1 en 2 leverde vier genomineerden op. Zoals gymleraar Kees Timmerman, die leerlingen massaal aan het fietsen heeft gekregen. Kees: "We sporten vaak in het Diemerpark, dat is een stukje fietsen vanaf school. Dan moet je wel met de fiets naar school komen in plaats van met de tram, anders kom je gewoon te laat." Ook voeding is een thema in zijn lessen. "De school heeft net een 7-days-challenge gehad; leerlingen hebben een week lang zo gezond mogelijk geleefd en dat vastgelegd in filmpjes: op maandag veel bewegen en op dinsdag geen vlees eten en op woensdag alleen halve porties op je bord enzovoorts. De schoolkantine deed daar dan ook aan mee. In het nieuwe gebouw van het IJburg College 2 gaan we nog meer gezond eten op de kaart zetten. Zo komt er een 'veggiewall: een muur waar eetbare plantjes in groeien."

Karin 'Doe het licht uit' Boeschoten
Andere genomineerde was Karin Boeschoten, docent Mens en Natuur, die bekend staat als de lerares die altijd het licht uit doet. Karin lacht: "Ja, die lichten zijn ook vaak niet nodig. Maar wat er vooral fijn aan is, is dat de leerlingen er rustiger van worden. De leerlingen vragen er vaak zelf om. En zo besparen we energie." Voor het thema Stad en Land zijn de leerlingen naar Waterland gefietst, daar waar de stad ophoudt en het buitenleven begint. "We hebben rafelranden bekeken en getekend en een bezoek gebracht aan boerderijen. De leerlingen hebben gezien hoe het leven voor de boer en de dieren op de boerderij is. In de sloot hebben we onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit en de waterbeestjes."

De leerlingen dragen Figen Zor op handen.

'Marc vertelt spannend over natuur en door hem scheid ik afval'

Figen 'Maak gebruik geen misbruik' Zor
Figen Zor is docent Mens en Natuur en winnaar van Paultje op het IJburg College 1. Wat bijzonder is, zeggen de leerlingen in de enquête, "dat je het tijdens de les niet doorhebt, maar dat je heel veel leert. Ze heeft ons geleerd stil te staan bij hoe belangrijk het milieu is". Waarom we het milieu nodig hebben? Die vraag mochten de leerlingen van Figen zelf beantwoorden. Het werd een hele lijst. Om adem te halen, te drinken, te eten, noem maar op. En hoe we er nu mee omgaan? Ook dat mochten ze zelf onderzoeken: opschrijven hoeveel energie je in je eigen leven gebruikt. De leerlingen kwamen terug met: we douchen eigenlijk te lang en we laten de tv aanstaan terwijl we niet kijken. Figen: "We maken gebruik, maar ook veel misbruik van de natuur. Als de kinderen hun handen afdrogen, gebruiken ze soms wel een meter papier. Daar wijs ik ze dan op."

Marc 'Ik ben helemaal niet duurzaam' van Gent
Winnaar van Paultje op het IJburg College 2 is docent Themaleren Marc van Gent. Verbaasd: "Ik ben helemaal niet duurzaam! Ik heb een motor. Daarmee ga ik van IJburg naar Zeeburgereiland, want ik ben lui." De leerlingen hanteren andere criteria: "Marc vertelt spannend over de natuur. Door Marc ben ik afval gaan scheiden." Zomaar een paar van de vele reacties die hij kreeg in de enquête. Marc: "Ik ben er voor mijn gevoel niet zo mee bezig. Het gaat bij mij vanzelf. Ieder onderwerp raakt altijd aan de omgeving en het milieu. Daar kun je niet omheen. Fijn dat dat dus ook overkomt. Om leerlingen bewuster te maken heb ik ze thuis laten meten hoelang ze douchen. En dan begin ik in de les dramatisch over regendruppels die in de duinen gezuiverd worden. De leerlingen hebben een eigen plan gemaakt om bewuster om te gaan met water, energie en afval. Met een campagne voor de gezinsleden door overal briefjes op te hangen. Ja, ik ben dus eigenlijk wel duurzaam bezig. Dat heb ik dan weer geleerd van deze prijs."

'We hebben natuur nodig om adem te halen, te drinken, te eten'

IJburgers willen afrekenen met stenen tijdperk

Ook het Joris Ivensplein wordt groener.

Niemand zal ontkennen dat IJburg nogal 'stenig' is. Op pagina 5 in deze krant staat een luchtfoto van Haveneiland-West waarop maar weinig groen is te vinden en Haveneiland-West is niet de enige versteende wijk op het eiland. IJburgers willen dan ook meer groen, met als gevolg dat er links en rechts allerlei initiatieven ontstaan voor onder andere plantsoenen, geveltuintjes, groene daken en schoolpleinen die worden omgetoverd tot groene speelplekken voor heel IJburg.

Ander nieuws in december:
- Deskundigen vinden 320 containerwoningen te veel op Kavel 13A.
- In het Gebiedsplan 2017 wordt onder andere veel aandacht besteed aan activiteiten voor jongeren.

Markt gaat verhuizen van haven naar winkelcentrum IJburg

Kinderen nemen de regenboogbank op het Joris Ivensplein in gebruik.

Halverwege het jaar stonden Antoinette Poortvliet - de kersverse IJburger van het Jaar 2016 - van de REURINGmarkt en de winkeliers in winkelcentrum IJburg nog niet op één lijn over de plek van de weekmarkt, maar gaandeweg bleek dat iedereen het erover eens is dat de beste plek voor de zaterdagse markt het winkelcentrum is. In november werd bekend dat de markt op 14 januari definitief hierheen verhuist.

Ander nieuws in november:
- Op het Joris Ivensplein wordt een regenbankje geplaatst dat symbool staat voor de tolerantie in de samenleving.
- Collective Store IJburg moet het winkelpand op het Joris Ivensplein verlaten, maar heeft nog geen nieuwe plek.

Slecht nieuws voor Boerderij: nog steeds geen nieuwe locatie gevonden

De speelboom in het Theo van Goghpark wordt omheind om even op adem te kunnen komen.

Helaas, helaas. Maandenlang verkeerde de Stichting Boerderij op IJburg in de geruststellende gedachte dat bij Paviljoen Puur in Diemen (maar wel dichtbij genoeg) een nieuwe permanente locatie zou worden gevonden. Maar de gemeente liet weten dat de Boerderij zelf de aanlegkosten van een geschatte ton moet ophoesten en dat geld heeft de stichting niet. Dat heet 'terug bij af'. De stichting weet nog steeds niet waar zij aan toe is, maar weet wel dat in de zomer volgend jaar de huidige locatie moet worden verlaten.

Ander nieuws in oktober:
- Alle alternatieven voor een andere plek voor statushouders worden afgewezen.
- Bijna helft IJburgers wil tips om energie te besparen.

Natuurlijk IJburg wil 'community' rond energie opzetten

Een planologische uitglijer: het fietspad bij het jongerencentrum stopt plotsklaps.

'IJburgers kunnen energieambassadeur worden', is de opening van de krant in september. Het idee hiervoor komt van Natuurlijk IJburg, dat op IJburg een 'community' bouwt rond energie. Want dat is de uitdaging van Natuurlijk IJburg: een duurzamer IJburg.

Ander nieuws in september:
- Stadsdeel Oost ziet graag dat IJburg 'op de kaart' komt, maar dit wil niet vlotten.
- Airbnb neemt een grote vlucht.
- Bij Blijburg is een paar dagen zwemmen onverstandig vanwege blauwalg.
- Café ED in de haven gaat dicht.
- CSIJ verhuist naar het Joris Ivensplein.
- Fietspad bij strand stopt plompverloren.

IJburg moet een regelrecht watersportparadijs worden

Waterrecreatie moet groot worden op IJburg.

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie (Watervisie Amsterdam 2040 geheten) meer met het water rond en in de stad te doen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor IJburg. Logisch, want IJburg wordt omringd door water. Werkelijk alle denkbare vormen van waterrecreatie krijgen ruim baan en ook moeten er meer woningen op het water komen.

Anders nieuws in augustus:
- IJburg is de slechtste Vinex-wijk voor je huwelijk.
- Op IJburg komen de eerste hondenuitrenplekken.
- Er komt een onderzoek naar het scheiden van afval.
- Verhalenman Karel Baracs trekt op verzoek de natuur in met hele gezinnen en vertelt daar mooie verhalen.

Nieuwe vorm van besturen: IJburgers mogen plannen indienen

De eerste puntdaken op Haveneiland zijn een feit.

IJburgers kunnen vanaf augustus meepraten over hun buurt. Dat kon natuurlijk altijd al, maar nu wordt het geformaliseerd. IJburgers kunnen namelijk plannen indienen voor het Gebiedsplan 2017 dat de leidraad wordt van het beleid van Stadsdeel Oost. Uiteindelijk bepaalt de politiek of iets doorgaat of niet, maar toch is hier sprake van een nieuwe manier van besturen.

Ander nieuws in juli:
- Er komt een nieuwe fietsbrug die de afstand naar het centrum verkort.
- Voor het eerst worden op Haveneiland huizen gebouwd met een puntdak.
- Op het Joris Ivensplein komt een tijdelijk steunpunt om de boel in de gaten te houden.

De Nuonweg kan open, maar het zal nog jaren duren voordat het zover is

Wethouder Laurens Ivens (met microfoon) probeert tijdens een drukbezochte informatieavond de omwonenden van Kavel 13A gerust te stellen.

En daar was-ie opeens weer: de Nuonweg. Het college van B en W van Amsterdam publiceert een brief waarin staat dat er geen verkeerstechnische obstakels zijn om de Nuonweg naar de Maxis weer te openen. Tijd voor een feestje? Dat valt wel mee, want er zijn nog heel veel mitsen en maren en als het er al van komt, zal het nog jaren duren.

Ander nieuws in juni:
- Studenten van de Hogeschool van Amsterdam gaan onderzoeken hoe schoolpleinen zich kunnen ontwikkelen tot buurtpleinen.
- Er komt een eerste informatieavond voor omwonenden van Kavel 13A.
- Aan de Bert Haanstrakade komen verkeerslichten.
- Stadsdeel Oost verbiedt jeugd van de bruggen het water in te springen.

Omwonenden Kavel 13A lopen te hoop tegen plan voor containerwoningen

Strandpaviljoen Blijburg opent de nieuwe locatie en wordt vanaf mei 'the place to be' op IJburg.

Hét nieuws op IJburg van 2016 is het besluit van de gemeente Amsterdam dat er op Kavel 13A aan de Daguerrestraat 320 containerwoningen komen voor statushouders enerzijds en jongeren en studenten anderzijds. De buurt komt in opstand en wethouder Laurens Ivens spreekt tijdens een drukbezette informatieavond zalvende woorden. Hij spreekt de wens uit dat de gemeente er samen met de bewoners uitkomt, maar daar is nog geen sprake van.
Wordt vervolgd.

Ander nieuws in mei:
- De eerste schetsen van een vernieuwd Joris Ivensplein worden bekend.

Met gracht Wim Noordhoekkade wordt grachtenstelsel afgerond

Kees Lakerveld van de Vrienden van het Diemerpark strijdt voor een veilig Diemerpark.

De omwonenden hebben er lang op moeten wachten en hebben veel last gehad van bezoekers van strandpaviljoen Blijburg (de vorige locatie), maar eindelijk komt het er van: op 21 april wordt gestart met de aanleg van de gracht langs de Wim Noordhoekkade.

Ander nieuws in april:
- Er zijn grote zorgen over de verkeersveiligheid bij basisschool Laterna Magica.
- Clubhuis The Couch van Tennisclub IJburg wordt uitgeroepen tot het Beste Gebouw van het Jaar.
- Het programma van het festival IJburg voor de Wind wordt bekend.
- De verkeerssituatie bij de sportvelden is een zooitje, vindt Kees Lakerveld van de Vrienden van het Diemerpark.

Stadsdeel Oost spreekt wens uit dat IJburg 'op de kaart' komt

Leerlingen van daltonschool Neptunus boden staatssecretaris van Natuur Martijn van Dam begin deze maand antistroopwafels aan. Daarmee maakten ze helder bang te zijn dat door het vele stropen er op een gegeven moment geen olifant meer over is.

IJburg moet op de kaart. Stadsdeel Oost vindt het belangrijk dat IJburg er niet maar een beetje bij bungelt, maar wil dat het eiland serieus wordt genomen en dat er meer activiteiten worden georganiseerd. Alleen, meer dan dit aanzwengelen doet het stadsdeel niet. De bewoners moeten het zelf doen en hier is nog niets van terechtgekomen tot nu toe.

Ander nieuws in maart:
- Er wordt bekend dat IJburg in principe plaats biedt aan een coffeeshop.
- Er is een idee voor een IJburgse munt.
- CSIJ maakt bekend te gaan verhuizen.
- Het Joris Ivensplein wordt groener en veiliger.
- Gemengde woonblokken zijn op IJburg geen succes, leert onderzoek van een student.

IJburgers niet blij dat politiebureau de deuren sluit

IJburgDroomt IJburgDoet wordt in februari voor de 20ste keer gehouden: een jubileum dus.

IJburgers zijn er niet blij mee dat op 1 januari dit jaar het politiebureau aan de IJburglaan is gesloten. Een alternatief wordt een pop-uppolitiebureau dat her en der wordt geplaatst op plekken waar problemen zijn, maar dat laat onverlet dat het permanente politiebureau niet terugkomt. De politie zelf haalt er de schouders over op en laat weten: "Er kwam toch al niemand."

Ander nieuws in februari:
- FlexBieb wordt meer Flex en minder Bieb.
- Stadsdeel Oost roept iedereen op met ideeën voor een tijdelijke activiteit op Centrumeiland te komen.
- Boerderij op IJburg zoekt verzorgers.
- Studenten komen met plannetjes om Nesciobrug veiliger te maken.

Amsterdam moet groeien en IJburg levert een groot aandeel

Bij de entree van IJburg vanuit Amsterdam wordt iedereen in januari gemaand iets verdachts te melden via 112.

De gemeente maakt bekend dat Amsterdam moet groeien en dat IJburg een belangrijk aandeel moet leveren. Op Centrumeiland komen 1.300 woningen en op een nieuw aan te leggen IJburg 2 komen nog eens ongeveer achtduizend woningen. Dit staat in 'Koers 2025, Ruimte voor de Stad'. Met deze plannen is IJburg de meest kansrijke plek om aan de grote vraag naar woonruimte in Amsterdam te voldoen.

Ander nieuws in januari:
- Overlast Joris Ivensplein wordt aangepakt, maakt Stadsdeel Oost bekend.
- Op de kop van de haven komt het eerste nagenoeg energieneutrale hotel in Nederland. Althans, dat plan wordt bekendgemaakt.
- Daltonschool Neptunus werkt samen met het Wereld Natuur Fonds.

10 / 12

Vrouw zoekt werk in de huishouding met strijkwerk etc. Met ervaring en goede ref. Tel.: 06-86337297

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Weerbericht

Zachte decembermaanden komen meer voor dan koude

December wordt wintermaand genoemd, wat niemand zal verbazen. De dagen worden, tot de 'winterwende' op 21 december, steeds korter. Het is maar een klein aantal uren licht. Op de kortste dag 7 uur en 45 minuten. Gemiddeld schijnt de zon anderhalf uur per dag in december. Dagen met soms een zonnetje worden afgewisseld door geheel grijze dagen. Tijdens het sinterklaaswintertje, begin deze maand, kregen we van de Sint een aantal zonnige winterdagen cadeau, maar na zijn vertrek overheerst de bewolking. De kerstdagen zijn doorgaans groen en grijs. Een witte kerst is zeldzaam. Toch hadden we in 2009 en 2010 tweemaal een witte kerst op rij. Zachte decembermaanden komen meer voor dan koude.
December 2010 was zeer koud met veel sneeuw, terwijl december 2015 recordzacht was. Dit jaar verloopt december gemiddeld, zonder uitschieters. Een sterk hogedrukgebied bepaalt komende dagen het weer. De nachtvorstkans neemt iets toe. Doorzettende vrieskou wordt niet verwacht. Het wordt overdag circa 5 graden. Het blijft droog met veel lage bewolking. Soms is er ruimte voor wat zonneschijn.

Op de vroege eerste kerstdagochtend van 2015 lag IJburg er zwetend en uitslaperig bij, als op een zachte zondagochtend in april. De temperatuur steeg naar een warmterecord van 15 graden. Al wandelend over het Blijburgstrand in zomerjas, meende ik wuivende palmbomen te zien in de zwoele zuidwestenbries, als in een droom. Het IJmeer was het gebruikelijke wintertoneel van watervogels, zolang het althans niet was dichtgevroren. Groepen meerkoeten zwommen hun voorspelbare rondjes en zwermen mantelmeeuwen stegen op in de verte als een leger dat de aanval inzet. Een zwarte stern maakte een indrukwekkende duikvlucht, maar het glibberige spieringvisje wist te ontsnappen in het licht troebele water.

Aan de oever stond een man door een verrekijker te turen. Het bleek Bertus Vogel te zijn. Hij woont in Almere, maar hij is de ongeëvenaarde vogelaar van IJburg. "Ik kom vandaag voor eenden in alle vormen en variaties", zei Bertus. "Ik ben dol op eenden. Ze zijn nergens zo talrijk als rond het IJmeer: kuifeenden, tafeleenden, krooneenden en zelfs pekingeenden." "Komen die laatste hier ook voor?", vroeg ik verbaasd. Bertus deinsde even terug. "Nee, pekingeend is een ander verhaal", antwoordde hij. "Die bestel ik op het kerstdiner bij May in het voortreffelijke Chinese restaurant hier op IJburg. Nergens smaakt pekingeend zo lekker als daar", lachte Bertus.

Het klinkt tegenstrijdig voor een vogelaar, maar klaarblijkelijk gaat de liefde bij Bertus wel erg letterlijk door de maag...

Zondag 18 december

Zingen: Christmas carols

Kom helemaal in de sfeer met traditioneel carol-singing. Geniet van a-capellakerstliederen uit vele landen. Pink een traan weg bij prachtige Christmas songs. Lach hartelijk om de kerstengelen van Drs. P. En zing mee met kerstevergreens met de groep No Place for Jennifer. Aanvang 11.00 uur in Theater Vrijburcht, entree is 10 euro.

Open podium: van alles

In Theater Vrijburcht is zondagmiddag vanaf 17.00 uur een open podium in kerstsfeer met korte optredens van verschillende talenten. Net als vorig jaar verzorgt Het Martien Schaaperhuis een deel van de avond.

Spelen: Bubblevoetbal

Tussen 11.00 en 12.30 uur is in het Theo van Goghpark bubblevoetbal. Bubblevoetbal speel je in een plastic omhulsel en met voetbal heeft het weinig te maken, maar meer met een beetje dollen met elkaar. IJburgers tussen 11 en 20 jaar kunnen meedoen voor 15 euro per persoon. Met z'n tweeën betaal je 20 euro ieder.

Maandag 19 december

In gesprek: plannen

Maandelijks gesprek met leden van de bestuurscommissie van Amsterdam-Oost in de FlexBieb.
Het thema is deze keer de vraag 'Welke bouw- en andere projecten zijn in aantocht?' Voor iedereen die wil weten of zijn of haar uitzicht binnenkort wordt belemmerd door een woontoren, hoe het zit met het verkeer en vervoer naar en vanaf IJburg in de nabije toekomst, of er misschien tóch een zwembad komt en hoe het zit met het Sluishuis aan het begin van het Steigereiland, de markt, het winkelaanbod, kunst & cultuur en noem maar op. Aanvang 20.30 uur, entree is gratis.

Woensdag 21 december

Boek en film: 'Mijn leven als hond'

Ontroerende, met nominaties en prijzen overladen jeugdfilm over de twaalfjarige Ingemar wiens moeder ongeneeslijk ziek is. Het boek is uit 1983 en de film uit 1985. Toegang is een vrijjwillige bijdrage, de avond is in de FlexBieb.

Vrijdag 23 december

Film: 'El Olivo'

Komisch Spaans drama waarin een meisje de tweeduizend jaar oude olijfboom probeert terug te krijgen die haar familie moest verkopen wegens geldnood.
Entree 6,50, aanvang 20.30 uur in Theater Vrijburcht.

Zaterdag 24 december

Kerst: viering

In het IJburg College is zaterdag 24 december tussen 19.00 en 20.15 uur de traditionele kerstviering op IJburg. Het geheel staat onder leiding van dominee Rob Visser en onder anderen het kinderkoor van theaterschool TIJ, de IJburgfanfare en Wilfred Held werken mee. Het thema is 'Klein beginnen'.

Dinsdag 27 december

Voetballen: kamp

Dinsdag 27 december is de eerste dag van het voetbalkamp dat door AFC IJburg wordt georganiseerd deze winter. Het voetbalkamp, waarin alle onderdelen van de voetbalsport aan bod komen, is bedoeld voor jongens en meisjes van 5 t/m 14 jaar en wordt gehouden op de velden van AFC IJburg van dinsdag 27 t/m donderdag 29 december en van dinsdag 3 t/m donderdag 5 januari. Meer informatie is onder andere te vinden op de website van AFC IJburg.

Vrijdag 30 december

Film: 'Men and chicken'

Absurd komisch drama van Anders Thomas Jensen (Adam's Apples) waarin twee excentrieke broers op zoek gaan naar hun vader en familie vinden die nog vreemder zijn dan zij. Te zien in Theater Vrijburcht om 20.30 uur, de entree bedraagt 6,50 euro.

Zondag 1 januari

Rillen: Nieuwsjaarsduik

Zondag 1 januari is er de traditionele Nieuwjaarsduik bij Blijburg. Er wordt gestart in zes startvelden tussen 12.00 en 12.50 uur. Alle deelnemers starten met een sportieve warming-up.

Zaterdag 14 januari

Muziek: IJburgfanfare

De IJburgfanfare is een vrolijk straatorkest dat toegankelijke muziek, van blues tot klezmer, speelt. Speelplezier staat voorop en een vleugje humor, daar houden ze van. Kinderen mogen een stukje meedoen. Entree 5 euro, aanvang 15.00 uur in Theater Vrijburcht.