IJburgerNieuws

19 mei 2017

IJburgerNieuws 19 mei 2017


Scholen over op zonne-energie

Leerlingen maken met smartphones en tablets foto's van het optakelen van de zonnepanelen.

IJBURG – De basisscholen op IJburg en het IJburg College worden steeds duurzamer. Het lijkt een kwestie van tijd voordat, net zoals nu al in Zuidoost, alle scholen zijn voorzien van zonnepanelen.

De laatste tijd worden grote stappen gezet. Op 8 mei zijn liefst 642 zonnepanelen gelegd op het dak van IJburg College 2, nadat het dak van IJburg College 1 eerder al was voorzien van zonnepanelen. Verder is dezelfde week bekend geworden dat ook de daken van ABBS De Zuiderzee en Het Podium zonnepanelen krijgen en sinds eind vorig jaar is bekend dat ook Laterna Magica en Steigereiland worden voorzien van zonne-energie. Op het dak van Daltonschool Neptunus liggen al langere tijd zonnepanelen en verder spreekt de directie van de Willibrordschool nadrukkelijk de wens uit dat ook hier zonnepanelen komen.
Met de 642 panelen op het dak van het IJburg Collge 2 is het grootste educatieve zonnedak van Amsterdam een feit. Hier valt op dat de financiering snel rond was. Iedereen kon voor een paneel een lening van 250 euro afsluiten en zodoende meedoen aan het groen maken van het dak van het IJburg College 2. Dat was een enorm succes: in vijf dagen was het zonnedak 'uitverkocht'.
Initiatiefnemer van het zonnedak op deze school voor voortgezet onderwijs is Natuurlijk IJburg dat samenwerkt met de energiecoöperaties Zuiderlicht en Oosterlicht. Marinus Knulst van de Stichting Natuurlijk IJburg spreekt de wens uit dat veel meer scholen zullen volgen. "Wij helpen schoolbesturen hier graag mee", laat hij weten.

Op pagina 3 staat een uitgebreid artikel over de zonnepanelen op schoolgebouwen.

Zelfs als ov functioneert, functioneert het niet

IJBURG – IJburg dreigt schier onbereikbaar te worden met het openbaar vervoer en ook met de auto wordt het haast dagelijks lastiger. Dit meldt voorzitter bestuurscommissie Ivar Manuel in een brandbrief aan het gemeentebestuur. Maatregelen zijn snel nodig.

Grootste pijnpunt is het openbaar vervoer. IJburg is wat het ov betreft afhankelijk van twee lijnen: tramlijn 26 van CS naar IJburg en buslijn 66 via de oostelijke ontsluiting naar station Bijlmer Arena.
"Zelfs wanneer beide verbindingen functioneren, is de bereikbaarheid niet altijd optimaal", verzucht Manuel. Maar de lijnen functioneren niet optimaal. Tram 26 zit altijd overvol en er zijn veel storingen, met als bijkomstig probleem dat de tram niet zoals andere lijnen omgeleid kan worden.
Lees verder op pagina 3.

Overlast nog niet opgelost, maar Joris Ivensplein is wel verbeterd

IJBURG – De overlastgevende jongeren blijven het grootste probleem op het Joris Ivensplein – het dorpsplein van IJburg - maar verder werken buurtbewoners, ondernemers en andere gebruikers tot volle tevredenheid samen om het Joris Ivensplein levendig en bruisend te maken en te houden. Eind juni is er weer een belangrijke bijeenkomst, want dan wordt er gesproken over voorstellen om de speelplekken te verbeteren, het verkeer op de asfaltstrook terug te dringen en om het kleuterpleintje en de groene delen van het Joris Ivensplein een opknapbeurt te geven. En het Mobiel Steunpunt blijft in elk geval ook tot eind juni hier staan.

Dit staat in een nieuwsbrief die een dezer dagen uitkomt. Inmiddels is het alweer ruim een jaar geleden (maart 2016) dat er een zogenoemde Placegame plaatsvond waarbij iedereen zijn wensen en ideeën mocht geven voor verbeteringen op het plein. Belangrijke verbeteringen betroffen het bevoorradend vrachtverkeer (dat is inmiddels opgelost), een andere indeling (gedeeltelijk aangepakt) en een nieuwe inrichting van het speelterrein (deze voorstellen komen eind juni aan bod).

Overlast
Punt van aandacht blijft de overlast die jongeren geven. In de winter nam deze af om inmiddels weer terug te zijn. Er wordt met man en macht gewerkt om dit op te lossen, maar "deze gezamenlijke inzet heeft de laatste maanden helaas nog niet het beoogde effect gehad", laat Bestuurscommissie Oost desgevraagd weten.
Vanwege de komst van rond 180 bewoners op het naburige Kavel 13A wordt binnenkort een nulmeting en een aanvullend onderzoek gedaan naar de subjectieve veiligheid en er komt een begeleidingscommissie.
Meer informatie over het Joris Ivensplein staat op pagina 5.

1365

inspraakreacties zijn er vanuit IJburg op plan modernisering erfpachtstelsel

Doel: zonnepanelen op alle schooldaken

Meeste scholen hebben ze al, zijn bezig of willen ze ook

De zonnepanelen worden op het dak van het IJburg College 2 geplaatst.

IJBURG – Zonnepanelen op het dak van een schoolgebouw zijn niet alleen een welkome bijdrage aan de verdere verduurzaming, maar hebben ook maatschappelijke meerwaarde én er is sprake van educatief rendement. "Als je denkt dat je er geld aan kunt verdienen: dat gaat het niet worden. Maar groene zonnestroom kost niet meer en je geeft vooral een goed signaal naar de kinderen en hun ouders. Dus wat mij betreft gaan alle scholen hierop over", zegt Marinus Knulst van Natuurlijk IJburg.

Vorige week zijn in elk geval weer grote stappen gezet naar een scholenbestand met alleen maar zonnepanelen. Allereerst werden 642 panelen geplaatst op het dak van het IJburg College 2 op Zeeburgereiland, dat hiermee het grootste educatieve zonnedak van Amsterdam is.

Uitverkocht
De actie die hieraan voorafging en die was geïnitieerd door Natuurlijk IJburg in samenwerking met energiecoöperatie Zuiderlicht, geeft duidelijk aan dat duurzame energie leeft op IJburg, want in vijf dagen was het zonnedak 'uitverkocht' en er moesten zelfs mensen worden teleurgesteld. Onder diegenen die via Zuiderlicht met leningen van 250 euro per stuk mee hebben geïnvesteerd zijn leerkrachten, ouders, buren en leerlingen. Nico Moen van het IJburg College laat trouwens weten dat er nog een tweede kans komt: "Later dit jaar worden nog tweehonderd panelen van Zuiderlicht op het dak van IJburg College 2 gelegd. Maar dan ligt ons dak ook echt vol."

'Educatief rendement is even belangrijk als de milieuwinst'

Directe manier
Een van de ouders die er op tijd bij waren is Guido Frankfurther, die voorzitter is van Stadsdeel Centrum, maar die in dit geval vooral vader is van Lotti en Arthur, van wie Arthur op het IJburg College 2 zit. Frankfurther: "Het idee sprak me meteen aan. Dit is toch een directe manier om iets voor het milieu te doen, samen met andere ouders en kinderen van de school", laat hij weten.

Langgekoesterde wens
Dezelfde week was er nog meer goed nieuws, want het bestuur van ABBS De Zuiderzee en Het Podium op IJburg (en van nog één andere school in Amsterdam die onder dit schoolbestuur valt) kreeg de bevestiging dat de subsidieaanvragen voor zonnepanelen zijn toegewezen. Bestuurder Rob Geul is er blij mee. "We zijn hier al lange tijd samen met Natuurlijk IJburg mee bezig en dit is een langgekoesterde wens. Het is net bekend geworden en nu gaan we in overleg met Natuurlijk IJburg de verdere route bepalen. En het is natuurlijk de bedoeling dat we er ook in de lessen iets mee gaan doen, want dan snijdt het mes aan meer kanten."

Meer scholen staan te trappelen om te starten met zonnestroom

Nog meer scholen
Ook de daken van de basisscholen Laterna Magica en Steigereiland krijgen zonnepanelen, zo laat Bas La Croix van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ weten. Dit is eind vorig jaar bekend geworden. "We zijn hier natuurlijk heel blij mee", zegt La Croix. De derde IJburgse school die onder dit bestuur valt is Olympus en dat is nog wel 'een dingetje'. "Laterna Magica en Steigereiland zijn zogenoemde grootverbruikers en die vallen onder een andere subsidieregeling dan Olympus, die kleinverbruiker is. Maar de mogelijkheden om ook op dit dak zonnepanelen te leggen worden onderzocht, want dat is wel het doel waarnaar wij streven."

Willibrordschool
Nog meer scholen staan te trappelen, want ook Jolanda Deriga van de Willibrordschool laat weten dat zonnepanelen op het dak helemaal past in het beleid van de school. "Wij zijn dit aan het onderzoeken omdat we dit heel graag willen. We hebben inmiddels al een groen sedumdak en onlangs is het schoolplein groen geworden en zonnepanelen passen daar heel goed in. Nee, we hebben nog geen contact gelegd met Natuurlijk IJburg, maar als zij iets voor ons kunnen betekenen dan staan we daar voor open."
En veel eerder al zijn zonnepanalen op het dak van Daltonschool Neptunus geïnstalleerd (die was de eerste).
Alleen de scholen Poseidon en Archipel zijn nog een witte vlek, zo laat locatieleidster Dana Bruins blijken. "Wij gaan hier namelijk niet over omdat wij onze gebouwen huren van de gemeente", zegt ze.

Natuurlijk IJburg
Natuurlijk IJburg, dat als doel heeft IJburg zo veel mogelijk te verduurzamen, is heel blij met de ontwikkelingen. Elk schoolbestuur – en ook elk ander bestuur of eigenaar van een gebouw – kan namelijk rekenen op de hulp van Natuurlijk IJburg, laat Marinus Knulst weten. "We gaan graag met iedereen het gesprek aan, waarbij wij heel goed weten dat elke situatie uniek is, maar er is ook altijd een unieke oplossing en daar dragen wij graag ons steentje aan bij."
Volgens zowel Natuurlijk IJburg als Zuiderlicht is vooral het coöperatieve model interessant voor scholen omdat ze hiermee worden ontzorgd. Leraren, ouders en buren worden betrokken als co-financiers en er start tegelijkertijd een educatief programma. Frank Boon van Zuiderlicht meent dan ook: "Voor ons is het educatieve rendement van de panelen even belangrijk als de milieuwinst." Schoolleider Nico Moen van het IJburg College sluit hierop aan: "Nog even en al onze leerlingen vinden het de normaalste zaak van de wereld dat duurzame energie de enige energiebron voor nu en de toekomst is."

Ook auto komt in de knel

Vervolg van de voorpagina.

IJBURG - Bus 66 komt vanaf de Uyllanderbrug IJburg binnen en keert daarna, waardoor de bus niet aansluit op de tram. Actie is dus noodzakelijk. Manuel reikt een aantal oplossingen aan, waaronder bus 66 doortrekken naar station Muiderpoort, tram 7 en/of 14 doortrekken naar Haveneiland en een nieuwe buslijn die IJburg over de westelijke ontsluiting verbindt met de stad via de Piet Heintunnel en de Piet Heinkade.

Auto
Ook voor de auto is er trouwens een probleem. De IJburglaan is de belangrijkste verkeersader naar de stad en die staat elke dag in de spits muurvast. Een alternatief is de oostelijke route, maar dat is per definitie omrijden. Een derde corridor loopt via de Middenweg, maar daar ontbreekt een tunneltje bij het Science Park zodat er nu twee losse einden zijn. Manuel pleit ervoor, zo laat hij in Het Parool weten, dat het tunneltje snel wordt aangelegd.

Machteld Wentzel schreef boek over borstkanker

IJBURG – De bekende IJburger Machteld Wentzel – u kunt haar onder andere kennen van haar reportages voor IJburgTV - schreef in het boek 'Kans op zon' wat ze heeft meegemaakt toen ze borstkanker had. Nu wil ze het uitgeven en hiervoor is ze een crowdfundingactie gestart die ook haar project Life Changing handen en voeten moet geven.

Toen Machteld op 14 april vorig jaar hoorde dat ze borstkanker had, werd haar leven overhoopgehaald, maar met bewonderenswaardige moed vocht ze zich door deze moeilijke periode heen. Schrijven werd haar uitlaatklep en dat heeft geleid tot 'Kans op zon' met verhalen die soms grappig, soms verdrietig en soms boos zijn.

Stappenplan
Tevens staan in het boek inzichten in omgaan met ingrijpende gebeurtenissen en daar is een stappenplan voor gemaakt. En nu moet het boek uitkomen.

"Ik wil dit boek heel graag de wereld in hebben, omdat ik anderen wil helpen hun leven op de rails te krijgen na een ingrijpende gebeurtenis. Ik wil hen ondersteune, zodat ze grip krijgen op hun leven. Zodat ze vooruit kunnen", laat ze weten.
Zie ook:
http://lifechanging.nu/kansopzon/.

Nieuwe prijsvraag voor beeldbepalende silo's

IJBURG - De geschiedenis herhaalt zich, want er is wederom een prijsvraag uitgeschreven voor de drie silo's op Zeeburgereiland. Eerder al zou het Annie M.G. Schmidt Huis erin komen, later zou er een klimwand in komen en weer later een soort museum van de onderwaterwereld van Amsterdam, maar het ging allemaal niet door. En nu probeert de gemeente het na een eerdere poging in 2009 andermaal. Er wordt gestreefd naar een mix van allerlei functies.

Bert Haanstrakade ontwikkelt zich tot een heuse avenue

Wegwerkzaamheden duren tot en met eind juli

IJBURG – De Bert Haanstrakade ontwikkelt zich steeds meer tot een echte boulevard nu de bebouwing langzamerhand richting voltooiing gaat en de doorgaande weg definitief wordt ingericht. Momenteel zijn er werkzaamheden aan de Bert Haanstrakade en de Cas Oorthuyskade, die alles bij elkaar tot het einde van juli zullen duren en die doorgaand verkeer tot die tijd onmogelijk maken.

De fietser die over het fietspad langs de Cas Oorthuyskade rijdt en de 'snelweg voor fietsers' langs de Bert Haanstrakade op wil rijden, komt bedrogen uit, want op de hoek is het einde weg. Het fietspad is wel te bereiken, maar dan moet er eerst door wat mul zand gebanjerd worden. Met de borden kan de fietser niet zo veel (alleen een bord dat je moet omkeren is een beetje mager), maar snapt dat dit het niet gaat worden en rijdt de wijk in.

Ongemakken
Het zijn van die ongemakken die nu eenmaal horen bij wegwerkzaamheden en helemaal van de werkzaamheden aan een doorgaande route als de Bert Haanstrakade en de Cas Oorthuyskade. Sinds de start van IJburg lagen deze wegen erbij zoals ze er nu eenmaal bij lagen, maar de opleving van de economie heeft alles veranderd. Bijvoorbeeld langs de Bert Haanstrakade komen steeds meer woningen en woonblokken gereed en dat leidt ertoe dat het tijd is voor een, zoals dat wordt genoemd, 'definitieve inrichting'.

Plotseling
De werkzaamheden startten medio maart plotseling, want niemand was gewaarschuwd. "Door omstandigheden was de gemeente niet in staat om u tijdig te informeren, waarvoor onze excuses", meldt de gemeente daarom op de website.

Twee fasen
De werkzaamheden worden in twee fasen verdeeld. Eerst is het deel van de Bert Haanstrakade tussen Diemerparklaan en de Cas Oorthuyskade aan de beurt. Deze werkzaamheden zijn, als het goed is, deze week afgerond. Daarna is de Cas Oorthuyskade aan de beurt. De belangrijkste werkzaamheden bestaan eruit dat er parkeervakken worden aangebracht, een nieuw plak asfalt wordt uitgerold en dat de voetpaden worden vernieuwd met klinkers met ernaast een vrij liggend fietspad in rood asfalt. Voetgangers worden via planken langs het werk geleid, maar voor alle andere verkeer is het gebied tot en met eind juli afgesloten.

Vrienden van Diemerpark verbijsterd over filmopnamen in park

IJBURG – De vereniging Vrienden van het Diemerpark heeft aan de gemeente op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) opheldering gevraagd over een verleende vergunning aan een filmploeg die in het park een reclamefilm heeft gemaakt. De vereniging tekent hier bezwaar tegen aan.

De leden van de vereniging, die willen dat het Diemerpark blijft zoals het is en in principe tegen elke activiteit en ontwikkeling zijn, waren totaal verbijsterd dat op donderdag 13 april een complete filmploeg met alles wat daarbij hoort zich ophield bij het Jan Beijerpad.

Beperkt autoverkeer
Het karakter van het Diemerpark brengt met zich mee dat het wenselijk is autoverkeer in het park zo beperkt mogelijk te houden. "Om te voorkomen dat de afdeklaag van de sanering beschadigd wordt en omdat de natuur in het Diemerpark bijzonder en kwetsbaar is, gelden er strikte beperkingen voor het gebruik van het park. Zo zou alleen geparkeerd mogen worden op het parkeerterrein bij de sportvelden als er op het sportterrein 'officiële' voetbal- en/of hockeycompetitiewedstrijden zijn."

Druk autoverkeer
"Op donderdag 13 april was er niettemin druk autoverkeer in het park. Naar schatting reden en parkeerden er zo'n 15 tot 20, soms zware auto's, niet alleen op de voet/fietspaden en op het parkeerterrein, maar ook op de kruidenlaag (in het groen)." Volgens een woordvoerder van de filmploeg betrof het opnamen voor een reclamefilm voor de Spartamet en had de gemeente de benodigde vergunningen afgegeven.

Geen reactie
En dit zint de vereniging in het geheel niet. En de boosheid werd alleen maar erger toen er geen reactie kwam op vragen aan bestuursvoorzitter Ivar Manuel van bestuurscommissie Oost. "Omdat de hiervóór genoemde activiteiten op tal van punten afwijken van hetgeen toegestaan is in het Diemerpark en overlast bezorgen en/of gevaarlijke situaties opleveren aan 'gewone' parkbezoekers en fietsers, stuurden wij op 12 en 13 april mails aan de voorzitter van de bestuurscommissie Oost met vragen over de afgegeven vergunning(en)."

Het gevolg is dat de vereniging zich nu boos wendt tot de gemeente. Kern van de reactie is dat de vereniging inzage wil in de reden waarom de vergunning is afgegeven.

Bijna 1400 bezwaren van IJburgers tegen erfpacht

IJBURG – IJburg loopt nogal warm voor het protest tegen de voorgenomen modernisering van het erfpachtstelsel. Inmiddels zijn er bijna 1400 reacties van IJburgers binnengekomen op de mogelijkheid om bezwaar te maken, zo laat Verenigd Erfpacht IJburg weten.

De protesten zijn gericht tegen het besluit van de gemeente om het erfpachtstelsel te vernieuwen en eeuwigdurende erfpacht in te voeren. Bewoners van relatief nieuwe huizen dreigen hierdoor tienduizenden euro extra te moeten betalen en dat treft iedere bezitter van een koopwoning op IJburg.
Zaterdag 20 mei is er om 14.00 uur een erfpachtmanifestatie bij de Stopera.

Praat mee over sport-voorzieningen

IJBURG - IJburgers krijgen de mogelijkheid om samen met leden van bestuurscommissie Oost te praten over de sportvoorzieningen op IJburg. Dit gebeurt maandag 29 mei tijdens de maandelijkse bijeenkomst met politici in de FlexBieb.

Op en rond IJburg wordt heel wat af gesport, maar het is niet helder of het aanbod voldoende is en of er andere wensen leven ten aanzien van het aantal sportactiviteiten en -verenigingen. Om die reden staat dit thema maandag 29 mei vanaf 20.30 uur op het programma om besproken te worden.

'Kavel op de Schop' komt niet meer terug

IJBURG – Vooralsnog lijkt er geen plek op IJburg voor een vervolg op het groenproject Kavel op de Schop en ook wordt er momenteel geen initiatief genomen.

Momenteel bouwt SBB-De Nijs IJburg op kavel 1B – het kavel naast het hotel met de klok - een nieuwbouwproject met 125 kleine koopappartementen, twee gemeenschappelijke fietsenbergingen en drie gemeenschappelijke buitenruimten.

Dit betekent dat het educatief groenproject Kavel op de Schop moest verdwijnen en inmiddels wordt steeds helderder dat er op IJburg nog nauwelijks lege kavels zijn om het project te vervolgen.

IJburgers werken aan een hartelijk welkom voor statushouders

IJburg Rijker wil dat IJburg een voorbeeld is voor Nederland

De speelplekken op het Joris Ivensplein worden aangepakt.

IJBURG – Vier IJburgers hebben het initiatief genomen om de nieuwe bewoners van Kavel 13A te helpen om zich zo snel mogelijk thuis te voelen op IJburg. "Wij willen zowel omwonenden van Kavel 13A als statushouders laten weten dat ze er niet alleen voor staan", laat IJburger Kamille Kres weten in een nieuwsbrief over het Joris Ivensplein die een dezer dagen verschijnt.

Expeditie IJburg Rijker, zo hebben de bewoners Kamille Kres, Paul Engel, Safoan Mokhtari en Jeroen van Kemenade het project genoemd. De vier willen niets liever dan de nieuwe bewoners hartelijk verwelkomen. "Als wij er op dit eiland, na de eerste schrik en weerstand, in slagen om deze nieuwkomers hartelijk te verwelkomen en volledig mee te nemen in het leven hier, dan kunnen we een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland", zegt Kamille Kres in de nieuwsbrief.

Naamgevers in beeld

Er is het idee om de naamgevers van het Joris Ivensplein en omliggende straten in beeld te brengen om het plein een eigen identiteit te geven. De straten en pleinen zijn vernoemd naar fotografen en filmmakers.
IJburger Jeroen van Kemenade (een van de initiatiefnemers van het IJburg Film- en Fotofestival IJFF) werkt samen met twee omwonenden het plan uit om een paar gedenkfoto's te plaatsen, bijvoorbeeld op een van de gevels.

Een lans breken
De initiatiefnemers breken een lans voor de statushouders, maar ook voor de bewoners. "Als statushouder heb je je eigen vertrouwde omgeving achter moeten laten en kom je terecht in een buurt waar sommige nieuwe buren angst en weerstand voor je voelen. Oud-IJburgers moeten ineens hun woonomgeving en buitenruimte delen met mensen die het nodige hebben meegemaakt, die zich misschien – door taal- en cultuurverschillen - minder betrokken voelen bij hun buurt en die ook gebruikmaken van de publieke ruimte. En dat terwijl omwonenden van Kavel 13A jarenlang vrij uitzicht hadden op een door hen tot stadsparadijs omgetoverd stuk 'voortuin' – met gebruiksmogelijkheden voor alle leeftijden."

'Het plein is nu erg aantrekkelijk om te hangen'

Tips
Ideeën en tips kunnen worden gestuurd aan kamillekres@gmail.com, maar kunnen ook worden geopperd tijdens IJburgDroomt IJburgDoet op 22 juni in de FlexBieb.

Inventarisatie
Expeditie IJburg Rijker is een van de initiatieven die is genomen in het kader van verbetering van het Joris Ivensplein. Sinds vorig jaar maart een inventarisatie heeft plaatsgevonden met alle wensen en ideeën zijn er al veel verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn er venstertijden gekomen voor het bevoorradend vrachtverkeer en er zijn bij de Piet Zwarthof plantenbakken geplaatst. De volgende slag is dat dat de speeltoestellen worden aangepakt. Hier is Daltonschool Neptunus nauw bij betrokken.

Overlast
Het lijkt allemaal of het allemaal van een leien dakje gaat, maar er is wel een belangrijk punt van zorg en dat is de hardnekkige overlast door een groep jongeren. Het leek erop dat het de goede kant op ging, maar dat is schijn, want sinds twee maanden is de overlast weer erger geworden. "De jongens worden door jongerenwerk, straatcoaches, handhaving en politie aangesproken op hun gedrag en worden als het kan ook beboet voor bijvoorbeeld scooteren over het plein of wildplassen en bij criminele activiteiten wordt de politie ingeschakeld. Indien mogelijk kunnen deze jongens persoonlijke hulp krijgen. Deze gezamenlijke inzet heeft de laatste maanden helaas nog niet het beoogde effect gehad", laat het stadsdeel weten. Daarom worden de maatregelen aangescherpt, maar "de mogelijkheden zijn beperkt, omdat iedereen gebruik mag maken van de openbare ruimte. De verwachting is dat de aanpassingen in de openbare ruimte een bijdrage leveren aan de oplossing van deze overlast, omdat het plein nu erg aantrekkelijk is om te hangen."
Sinds begin dit jaar is het Mobiele Steunpunt weer terug. Hoewel dit wordt beschouwd als een tijdelijke politiepost, is het dat niet. Het Mobiele Steunpunt is een laagdrempelig steunpunt voor de wijk, waar IJburgers terecht kunnen met vragen over leefbaarheid< en veiligheid of voor een luisterend oor. Het is een samenwerking tussen gemeente, politie en andere partners in de wijk. Intussen wordt omwonenden ook gevraagd vooral overlast te blijven melden. Het Mobiele Steunpunt blijft in elk geval tot eind juni op het plein.

Kijkend door zijn lens heeft fotograaf Jan Schot jarenlang het ontstaan van IJburg gevolgd. Als enige fotograaf kreeg hij toestemming tot de baggerschepen, mocht hij op het drijfzand staan en zat hij in de hijskraan toen de Enneüs Heermabrug werd aangelegd. Dat leverde unieke beelden op die hij tien jaar later in zijn boek 'Zeven miljoen kuub zand' vastlegde.

De discussie tussen voor- en tegenstanders van IJburg ging over de vraag of het moeilijk was het verlies van de natuurwaarde te compenseren. Was de natuur van het IJmeer vervangbaar? Was IJburg in te passen met behoud van natuurwaarde? De meningen hierover bleven verdeeld, maar na het referendum in 1997 werd gezamenlijk bekeken wat op en rond IJburg kon worden gedaan om de natuur binnen het planproces en tijdens de uitvoering een kans te geven.
Hiervoor werd het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer opgericht met een budget van 15 miljoen gulden waarmee verloren gegane natuur kon worden gecompenseerd.

Meer werk van Jan Schot zien? Zijn boek '7 miljoen kuub zand' is verkrijgbaar bij Bruna aan de IJburglaan.

"Wat gebeurde in elektrische speedboot was echt te gek"

Anne Kloppenborg meest duurzame ondernemer van Amsterdam

Niet meer piep, maar nog steeds heel jong is het bedrijf New Electric, want sinds 2008. Eigenaar en IJburger Anne Kloppenborg leeft met zijn compagnons Kevin Zacher en Raymond Deirkauf sindsdien in een wereld – noem het gerust een beetje een droom – waarin alles snel gaat. Zowel wat ze maken als hun onderneming. Het is dan ook niet niks wat zij presteren: het ombouwen van boten, auto's en andere vaar- en voertuigen van vervuilende diesel naar schoon elektrisch. Anne vertelt enthousiast hoe het zo is gekomen en wat hen drijft.

Anne Kloppenburg: "Duurzaamheid was een straf en verworvenheden als lol maken rijmden niet met die vorm van duurzaamheid, waarin soberheid troef is." Foto: Lex Draijer

"Veelrijders in de stad draaien nog altijd op diesel. We kunnen het ons niet permitteren om te wachten tot de markt met een kant en klare oplossing komt voor al deze voertuigen."
Dit zei Anne Kloppenburg nadat New Electric de prestigieuze DAM Prijs had gewonnen. De DAM Prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een Amsterdamse ondernemer die laat zien hoe je met elkaar werkt aan duurzame energie, schone lucht en een circulaire economie. Bijna 70 MKB-ers namen deel aan de DAM Prijs 2016 en New Electric won.

Tesla
Het kwartje voor wat New Electric is genoemd, viel in 2008. Toen kwam de eerste Tesla uit en dat triggerde Anne, die daarvoor in Amsterdam Studio/K (een restaurant dat wordt gedreven door studenten) had opgezet en toe was aan een nieuwe uitdaging. "Ik was in 2008 samen met mijn vriendin, nu mijn vrouw, in de VS en ik raakte enorm enthousiast van die Tesla. Ik ben die auto ter plekke gaan bekijken en vond het machtig interessant. Het was het eerste exemplaar met allemaal draadjes er nog uit. Mensen vroegen aan mij wat ik kwam doen. Ik heb toen verteld dat ik een grote fan en technologie nerd was. Maar wat mij vooral raakte was dat de Tesla juist vanwege het feit dat deze elektrisch was aangedreven de eerste auto was die binnen vier seconden van nul naar honderd ging. Er werd door de motor een enorm vermogen per gewicht opgeleverd en dat deed mij veronderstellen dat daardoor heel veel dingen mogelijk werden."

Speedboot
Wat heet. Hij bedacht dat, als je een zware auto zo snel kunt laten rijden, dat dat dan ook met een speedboot moet kunnen. "Ik heb in mijn leven heel veel in speedboten gezeten en gewaterskied en dat vind ik echt waanzinnig leuk om te doen. Maar speedboten slurpen brandstof en vervuilen enorm en dat was wel iets om over na te denken. Tot ik die Tesla had gezien had ik niet het idee dat plezier maken kon worden gekoppeld aan een elektrisch aangedreven motor. Dat kwam ook door de tijdgeest. Het is nog maar acht jaar geleden, maar duurzaamheid was in die tijd iets heel anders dan nu. Duurzaamheid was toen van een vinger waarschuwend omhoog en "Doe het licht uit". Duurzaamheid was een straf en verworvenheden als lol maken rijmden niet met die vorm van duurzaamheid, waarin soberheid troef is. Maar door wat ik zag bij die Tesla en mijn passie voor speedboten dacht ik dat dat anders kon. Duurzaam ja, maar als je dat kunt combineren met fun, dan is dat ideaal."

'Amsterdam haalt milieudoelen niet en het is tijd om op te schalen'

Brandstof slurpen
Samen met zijn twee vrienden besloot hij het erop te wagen. Ze kochten in 2010 een Glastron speedboot uit 1974 en haalden vervolgens de zware Volvomotor eruit die benzine slurpte als een paard water met het doel die om te bouwen. "Of we wisten hoe we dat moesten doen? Nee. Maar het mooie van de nieuwe kenniseconomie via internet is dat alles te vinden is. Als je weet wat je zoekt en je focust je daar volledig op, dan vind je altijd wel iets van je gading. In ons geval ontdekten wij dat er in de VS een jong netwerk was van doe-het-zelvers die met op dat moment beschikbare motoren en de net beschikbaar gekomen eerste generatie lithiumbatterijen auto's aan het ombouwen waren. Dat waren onder andere Porsches. Technisch kon het dus, dat stond vast, maar wij moesten het natuurlijk wel bewijzen én wij waren zo een beetje de eersten die deze techniek wilde koppelen aan een speedboot."

2012
Het driemanschap sleutelde vervolgens ontelbare uren aan de boot en begin 2012 ging deze bij IJburg in het water voor de eerste proefvaart. "En het werkte", gundert hij. Hij laat een filmpje zien waarin hij als een klein jochie juichend met een laptop op schoot in de speedboot ziet. "Die boot trok zo enorm snel op, met zo'n enorme power, niet normaal", geniet hij nog zichtbaar. "De eerste keer dat we gas gaven, gingen we zo snel weg dat we dachten dat de boot stuk zou gaan. En ik weet met mijn ruime ervaring met speedboten meteen dat een speedboot met een normale motor niet zo optrekt. Je hoort bij een conventionele speedboot namelijk eerst een enorm hoop lawaai en daarna wordt opgebouwd naar het maximale koppel. Met een elektrische motor met voldoende power heb je dat koppel direct beschikbaar. Het mooie was ook dat drie jonge gasten uit Amsterdam dit voor elkaar hadden gebokst. En we wisten ook meteen dat dit de basis was voor ons nieuwe bedrijf."

'De spanning zit in het samenstellen van steeds weer nieuwe techniek'

Eerste opdrachten
Vrij snel erna werden andere mensen ingewijd in het Nieuwe Genieten op het Water en kwamen de eerste opdrachten. Kloppenburg: "Onze eerste gedachte was om deze nieuwe techniek allereerst aan te bieden aan eigenaren van speedboten. We bedachten wel dat het ook in auto's zou kunnen, maar de certificering van een omgebouwde auto is heel streng en we realiseerden dat we zover nog niet waren. Maar met speedboten gaat dat allemaal veel makkelijker en bovendien waren speedboten onze passie."

Elektrische rondvaartboten

New Electric heeft recent ook twee rondvaartschepen van Rederij 't Smidtje en een bijzondere rondvaartboot van Rederij de Nederlanden omgebouwd. Vooral de laatste vindt Kloppenburg ene goed voorbeeld van wat New Electric kan betekenen. "Dat was eerst een oude trekschuit die door paarden werd voortgetrokken, daarna heeft er zestig jaar een diesel in gezeten en nu zit er een elektrische aandrijving in. Al die jaren is het jasje met al die klassieke waarden en nostalgie hetzelfde gebleven, maar wel met een nieuw kloppend hart. Mooi toch?"

Eerste vraag naar auto
Het werkte en duidelijk werd dat de eerste vraag om een auto om te bouwen snel zou komen. Daarom gingen ze zich ook toeleggen op het ombouwen van klassieke auto's. "We hebben ons daarvoor laten certificeren door TUV Rheinland, dat samenwerkt met de RDW. Als eerste bouwden we een Jeep uit de jaren zestig om en ook dat lukte. Dat was in 2014."

Ambitie
Het mooie is, zo geeft Kloppenborg toe, dat het trio de grote autofabrikanten vooralsnog het nakijken geeft. "Dit wordt een disruptive technology genoemd, wat wil zeggen dat dat gevestigde aanbieders hun bestaande modellen lang zullen verdedigen omdat ze niet in hun eigen voet willen schieten. Maar omdat er allerlei jonge mensen komen die onconventionele dingen verzinnen, moeten ze er wel in mee gaan. Het is overigens niet onze ambitie om een eigen auto- of bootmerk te worden. De spanning zit in het samenstellen van steeds weer nieuwe techniek, zorgen dat deze veilig is en gecertificeerd wordt en dat we leuke projecten kunnen doen."

Jaguar
"Zojuist is hier een klassieke waanzinnig mooie Jaguar naar binnen gereden waar we nu mee aan de gang gaan. Je moet trouwens niet vergeten dat het ombouwen best een dure grap is. Het ombouwen van de motor van bijvoorbeeld die Jaguar kost rond de 45.000 euro, wat meteen helder maakt dat het niet voor elke auto is weggelegd. Onze eerste speedboot en nu die Jaguar zijn onze showcases."

Vooruit
Eind 2016 won New Electric de DAM Prijs en dat lijkt deuren te kunnen openen, helemaal wanneer je beseft dat de gemeente Amsterdam als beleid heeft vervuilende auto's en boten uit de binnenstad te weren. Maar zo makkelijk gaat dat niet. "Als je ons een prijs geeft voor de meest duurzame oplossing voor het probleem van diesels, zou je denken dat het wel zo werkt. Maar we hebben nu eenmaal te maken met aanbestedingstrajecten. Bovendien gelden er allerlei regels ten aanzien van het ombouwen van vrachtauto's waarmee ik je verder niet zal lastig vallen, maar die heel ingewikkeld zijn. We halen die klus dus niet zomaar binnen, maar die ambitie hebben we natuurlijk wel."
Inmiddels is Kloppenburg in een andere fase in zijn leven: hij woont met zijn vrouw en drie kinderen op IJburg en vindt het inmiddels niet meer alleen waanzinnig leuk, maar dat dit ook bijdraagt aan een schonere wereld. "Ik weet wat de uitstoot van met name roet van diesels doet met de gezondheid van mensen en nu ik weet dat ik een alternatief heb voor de uitstoot van dieselmonsters, dan vind ik het gek dat een vuilnisauto van de gemeente met een dieselmotor langs de speeltuin rijdt waar mijn kinderen spelen. Amsterdam haalt zijn milieudoelstellingen niet en het is tijd om op te schalen."

Zaterdag 20 mei

Actie: schoonmaken

Zaterdag 20 mei is er weer de mogelijkheid om mee te helpen aan het opruimen van zwerfvuil op IJburg. Gestart wordt om 13.30 uur en geëindigd om 17.00 uur. De door de gemeente beschikbaar gestelde schoonmaakmaterialen zijn vanaf 13.30 uur op te halen bij restaurant NAP en kunnen daar ook weer worden ingeleverd. Opgeven vooraf is handig, want dan kan worden ingeschat hoeveel schoonmaakmateriaal er nodig is. Nog een tip: het is raadzaam zelf werkhandschoenen mee te nemen. Meer informatie is te vinden op de speciale pagina op Facebook.

Actie 2: erfpacht

Vanaf 14.00 uur is er bij de Stopera een manifestatie tegen de voorgenomen erfpachtplannen van de gemeente. Dit probleem speelt in heel Amsterdam, maar vooral op IJburg wordt veel pijn in de portemonnee gevoeld. Niet voor niets zijn er 1365 reacties vanuit IJburg op de speciale inspreekpagina.

Film: 'Hartblok'

De moderne komedie 'Hartblok', geschreven door Jos Ahlers, laat zien hoe zwaar het soms is om volwassen te moeten zijn. Felix, Leon en Mieke beseffen dit tijdens het uitruimen van het huis van hun zojuist overleden vader. Ze praten over zichzelf, hun relaties, hun kindertijd en hoe het is om nu wees te zijn. De film begint om 20.30 uur in Theater Vrijburcht en voor 10 euro mag je naar binnen.

Zondag 21 mei

Boerderij: lentefeest

Van 12.00 tot 16.00 uur wordt op de Boerderij op IJburg een lentefeest gehouden. Schapenscheerder Hans komt Amira, Sjaan en Liv scheren en imker Rene vertelt graag iedereen alles over de bijen op de Boerderij. En er is het eerste Boerderij op IJburg clubkampioenschap en verder zijn er tal van andere activiteiten voor alle leeftijden.

Kinderfilm: 'Vaiana' (6+)

Animatiefilm waarin de avontuurlijke tiener Vaiana met halfgod Maui de oceaan over zeilt om zichzelf te bewijzen en haar volk te redden. Theater Vrijburcht, aanvang 14.30 uur, entree 5,50 euro.

Cultuur: Bali

Amsterdam telt 180 nationaliteiten en dat levert een schat aan klanken, kleuren en smaken op. Deze eerste aflevering van de serie '180 gradaties' in de FlexBeb staat in het teken van Balinese muziek, dans en hapjes door Anasari en Ekasari. Toegang is 5 euro voor niet-leden en 2,50 euro voor leden, houders van een Stadspas enz. Het begint om 15.00 uur.

Maandag 12 juni

Ontmoeten: stadsdorp

Speciaal voor de oudere IJburgers is er maandag 12 juni tussen 16.00 en 18.00 uur weer Het Trefpunt van Stadsdorp IJburg. Het gaat om ontmoeten, in de ruimste zin van het woord.

Gezondheid: kwakzalverij

Tijdens een zogenoemde caleidoscopische lezing onderzoekt acupuncturist Willem Pinksterboer de waarde van alternatieve geneeswijzen. Vanuit de filosofie, de geschiedenis, de biologie, de antropologie en zijn praktijkervaring benadert hij dit omstreden onderwerp. Willem werkte als fysiotherapeut, maar maakte in 2000 na een studie acupunctuur de overstap naar de alternatieve geneeswijzen. Tegenwoordig geeft hij les aan acupunctuuropleiding TCMA en houdt hij regelmatig lezingen. Sinds 2013 publiceert hij veelgelezen blogartikelen waarin gezondheid, filosofie, wetenschap en spiritualiteit elkaar ontmoeten. En voordat u denkt: dit is het verhaal van 'Wij van WC Eend adviseren WC Eend: Pinksterboer heeft een betrokken, maar kritische houding ten opzichte van alternatieve geneeswijzen. Het begint om 20.00 uur in de FlexBieb en de entree is gratis voor iedereen.

Vrijdag 19 mei

Film: 'Perfetti Sconosciuti'

Komisch drama waarin een groep vrienden tijdens een diner alle inkomende berichtjes en telefoontjes met elkaar deelt. Aanvang 20.30 in Theater Vrijburcht, de entree bedraagt 6,50 euro.

Vrijdag 26 mei

Documentaire: 'Magnus'

Documentaire over de Noorse wereldkampioen schaken Magnus Carlsen. Magnus is een verlegen Noors jongetje en is nog maar 13 jaar oud wanneer hij besluit: op een dag word ik wereldkampioen schaken. Veertien jaar later staat Magnus Carlsen wereldwijd bekend als de 'Mozart van het schaakspel'. Aan de hand van ruim tien jaar aan privémateriaal en filmbeelden nemen de filmmakers je mee in de indrukwekkende geest van dit moderne genie. Van een lastige jeugd als outsider tot aan het verkrijgen van internationale roem. Entree 6,50 euro en de documentaire begint om 20.30 uur in Theater Vrijburcht.

Maandag 29 mei

Knutselen: met Justine Kapel

In de FlexBieb wordt vanaf 15.30 uur weer geknutseld onder leiding van Justine Kapel. Gratis toegankelijk.

Politiek: sporten

Vanaf 20.30 uur is er het maandelijkse gesprek met leden van de bestuurscommissie Oost. Het thema is ditmaal 'Sporten op IJburg'. Hoe staat het met de wachtlijsten? Zijn de diverse verenigingen wel voldoende toegankelijk voor iedereen? Ontbreken er sporten? Volstaan de voorzieningen (kantines, velden enz.)? Toegang van de FlexBieb is gratis voor iedereen.

Woensdag 31 mei

Repair Café

In de FlexBieb is vanaf 15.00 uur het zogeheten Repair Café. Breng je kapotte tv, lamp of wat dan ook langs en probeer hem samen met een van de reparateurs te maken.

Donderdag 1 juni

Schrijfster: Patty Stenger

De IJburgse schrijfster Patty Stenger publiceerde onlangs haar nieuwste roman 'Vintage'. Ze praat daarover op donderdag 1 juni vanaf 20.00 uur tijdens Flex Night Live. Toegang is gratis voor FlexBieb-leden, 5 euro voor niet-leden/2,50 met CJP/Stadspas e.d.

Donderdag 8 juni

Flex Night Live: George van Houts

De bekende theatermaker en activist George van Houts praat tijdens de Flex Night Live over bitcoins, geldcreatie en... de aanslagen van 9/11. Toegang is gratis voor FlexBieb-leden, 5 euro voor niet-leden/2,50 met CJP/Stadspas e.d. De aanvang is 20.30 uur.

Zaterdag 10 juni

Stoppen met roken

Je wilt graag stoppen met roken. Het is je misschien al een paar keer gelukt. Alleen op de stressmomenten lonkt hij toch weer, die sigaret... en je steekt er toch maar weer één op. Daar gaat deze workshop, die je kunt bijwonen als je 10 euro betaalt, over. Aanmelden kan bij info@psymind.nl, waarna je hoort waar de bijeenkomst is. De workshop is van 14.00 tot 15.30 uur.

Zondag 18 juni

Beurs: ruilen

Recycling zit in het DNA van de FlexBieb en daarom is er zondag 18 juni tussen 12.00 en 18.00 uur een speciale ruilbeurs.

Donderdag 22 juni

Flex Night Live: wielrennen

Vlak voor de Tour de France zoomt sportverslaggever Gio Lippens in op "een prachtsport met grote problemen". Toegang is gratis voor FlexBieb-leden, 5 euro voor niet-leden/2,50 met CJP/Stadspas e.d. De aanvang is 20.00 uur.

Zondag 25 juni

180 gradaties: Suikerfeest

Amsterdam telt 180 nationaliteiten en dat biedt een schat aan klanken, kleuren en smaken. De FlexBieb besteedt hier aandacht aan met een aantal themabijeenkomsten waar informatie maar zeker ook dans, muziek en hapjes en drankjes centraal staan. Deze zondag is het thema het Islamitische suikerfeest. Bij te wonen tussen 15.00 en 18.00 uur in de FlexBieb.

Metamorfose voor Life and Kicking

Een van de nieuwe apparaten waarmee je kunt traplopen, desgewenst op de Eiffeltoren.

IJBURG – Met een bestaan van bijna tien jaar is sportschool Life and Kicking aan de Eva Besnyöstraat de oudste sportschool op IJburg. Vanaf zaterdag 27 mei is het echter meteen ook een van de meest moderne en veelzijdige sportscholen, want er vindt een totale metamorfose plaats die zaterdag 27 mei door oud-bokser Arnold Vanderlyde in gebruik wordt genomen met een boksclinic waar iedereen gratis aan kan meedoen.

De afgelopen tien jaar is de klant van de sportschool behoorlijk veranderd. Patrick Verdoorn, eigenaar van Life and Kicking, zegt hierover: "Lifestyle, voeding, kwalitatief hoogstaande training met goede begeleiding en een cosmetisch topresultaat – iedereen wil er tegenwoordig atletisch en energie uitzien - zijn de ingrediënten."

Kritisch
"Wij, het complete team dat achter Life and Kicking zit, hebben daarom kritisch naar onze aanbod hebben gekeken en op basis van onderzoeken, goed kijken wat de laatste trends zijn en het bezoeken van nationale en internationale beurzen is een selectie gemaakt van apparatuur waarmee wij de klant, in combinatie met de juiste begeleiding en desgewenst toepassing van een voedingsadvies, gegarandeerd resultaat bieden. Onze doelstelling is hoogwaardig fitness voor iedereen mogelijk maken." Een belangrijke trend is ook dat mensen weinig tijd hebben. "Zeker op IJburg zijn veel tweeverdieners met een drukke agenda en sporten is daarvan een onderdeel, maar het mag niet te veel tijd kosten."

'Wij hebben goed gekeken naar wat er momenteel gebeurt in de fitnesswereld op social media'

Trainingsapparaten
Allereerst levert dit een investering op in nieuwe trainingsapparaten. "Het mooiste is, vinden velen, trainen met een personal trainer die je aanspoort en corrigeert. Dat bieden wij uiteraard ook aan, maar dat is een niche en is niet voor iedereen weggelegd. Maar wij hebben nu geïnvesteerd in apparatuur waarop je kunt trainen alsof je traint met een personal trainer met voor iedere sporter een persoonlijke instelling."

Cardio
Ook het cardiogebeuren wordt onder handen genomen. "Hierbij is beleving belangrijk", zegt Verdoorn. "De nieuwe generatie cardio-apparatuur is daarom voorzien van beelden waarmee je een keus kunt maken van de omgeving waarin je traint. Bijvoorbeeld: er is een oefening waarbij je een trap oploopt en door beelden te gebruiken van de Eiffeltoren kun je zien hoe snel je boven bent. Zo voeg je beleving toe."

H.I.I.T- zone
Helemaal nieuw is een zone met het nieuwste van het nieuwste op het gebied van functionaltraining en high intensity interval training ( H.I.I.T). "Dit programma voorziet er helemaal in dat je een maximaal resultaat haalt in zo min mogelijk tijd. Een cardiosessie van vier minuten is bijvoorbeeld al voldoende om helemaal stuk te gaan en heeft hetzelfde resultaat als een half uur trainen. Onder andere een motorloze loopband, een roeiapparaat en total bodytrainers maken hier deel van uit. Later gaan in samenwerking met Polar dit uitbreiden met de mogelijkheid om op hartslag te trainen

Deskundigen
Maar het gaat niet alleen om de trainingsapparaten, het gaat om het totaalplaatje dat moet kloppen. Life and Kicking weet zich daarom ook verzekerd van de steun van deskundigen op allerlei gebieden. "We hebben gekwalificeerde trainers en personal trainers, voedingsdeskundigen en we werken samen met liefst vier fysiotherapeuten en een manueel therapeut die in het pand zijn gevestigd. Alles bij elkaar zijn we een all-in sportclub waarbinnen elke individuele wens tot een bepaald resultaat optimaal wordt ingevuld."
In ontwikkeling is verder een online begeleidingstraject, zodat iedere klant 24/7 kan inzien waar hij staat, inclusief advies. Dit is in ontwikkeling.

Boksclinic
Voormalig bokser Arnold Vanderlyde (drie maal brons op de Olympische Spelen in het zwaargewicht) luistert zaterdag 27 mei de heropening van Life and Kicking op met een boksclinic waar iedereen aan kan meedoen. "Bovendien is Arnold motivatiespreker en hij kan het allemaal goed vertellen. Dat wordt echt te gek. En verder lopen alle deskundigen die aan Life and Kicking zijn verbonden rond om iedereen wegwijs te maken in onze nieuwe concept."

De heropening start om 12.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Meer informatie staat op lifeandkicking.nl.

Weerbericht

De 'terrorkraai' jaagt hardlopers en honden schrik aan in Diemerpark

Van bloeimaand mei verwacht menigeen stralend voorzomers weer. Het weersverloop is echter veel gevarieerder. Koude noordelijke winden kunnen in mei soms overheersen doordat in april en mei de luchtdruk boven de Noord-Atlantische Oceaan vaak hoog is. Dat koude, maar meest droge weer hadden we in de eerste 10 dagen van deze maand. Mei ging deze week zomeren. Vanaf donderdag wordt de warmte weer afgebouwd. Vrijdag wordt het niet veel warmer dan 16 graden. Er kunnen nog enkele buien vallen. Tijdens het weekeinde tolt een lagedrukgebied rond boven het Noordzeegebied. Er kan soms een bui vallen en met een graad of 16 à 17 is het iets te koel. Het gemiddelde maximum voor eind mei bedraagt 18 graden. Na het weekeinde lijkt het tijdelijk weer iets warmer te worden. Gemiddeld komen in mei 10 dagen voor met een maximum van 20.0 graden of meer en 3 zomerse dagen met een maximum van 25.0 graden of hoger.
Tussen 1 en 31 mei lengen de dagen met in totaal anderhalf uur. Dit maakt de IJburgse eilandbewoner soms al vroeg actief voor een ochtendwandeling. Het Diemerpark, feitelijk een natuurgebied, is het walhalla voor IJburgers die een rondje willen rennen door de vrije natuur. Onlangs liep ik mee met de jaarlijkse vogelwandeling, geleid door Leen en Annelies, beiden leden van de vereniging Vrienden van het Diemerpark. De rijzende zon kleurde de hemel boven het duinachtige landschap in schitterende rode, oranje en gele tinten. Turend door een verrekijker dwaalden we over het licht golvende terrein, tussen struiken, over met grassen en kruiden begroeide hellingen en langs meertjes, omgeven door met riet begroeide oevers. We waren onder de indruk van de enorme diversiteit aan vogelgeluiden. Er komen hier meer dan 50 soorten vogels voor, vertelde Leen.

Als ervaren vogelaars konden Leen en Annelies de variatie aan vogelgeluiden met gemak van elkaar onderscheiden" tjiftjaf, fitis, rietzanger, zwartkop, koekoek… Het duizelde soms. De nachtegaal en zanglijster zongen in het chaotische fluitorkest mee als getalenteerde solisten. Bij uitzichtpunt Akkerswade scheerde een felblauw met oranje gekleurde vogel over het water. Deze wondermooie ijsvogel broedt daar in een kunstmatig aangelegd wandje in de oever. Onderweg vloog een krijsende zwarte kraai vlak over onze hoofden. Het bleek de 'terrorkraai', die al enige tijd hardlopers en honden schrik probeert aan te jagen vanuit zijn basis in een boom. Het is de dolle kraai nog niet gelukt om bezoekers uit het Diemerpark te weren. Het is heel inspirerend te weten, zei Leen, dat je op IJburg bij zo'n bijzonder natuurgebied woont. En… als je Vriend van het Diemerpark wordt, kun je er nog meer van genieten, riep ze ons nog na met haar zachte Limburgse accent…

14 / 16

Vrouw zoekt werk in de huishouding en strijkwerk etc. 11 jaar ervaring met goede refs, Mevrouw Els 10 euro p/u. Tel.: 06-82957186

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app
06-25418595

De nieuwe Mazda CX-5 is er dan nu

Ook bij dealer Van Nieuwkerk

Afgelopen weekend is de nieuwe Mazda CX-5 geïntroduceerd bij de Amsterdamse Mazda-dealer Van Nieuwkerk. Het succesnummer van Mazda is compleet vernieuwd. De Mazda CX-5 zet opnieuw de toon met een krachtig design en onvergelijkbare rijeigenschappen. U rijdt deze zuinige krachtpatser al vanaf €30.990,- rijklaar de showroom uit!

De nieuwe CX-5 levert kracht en rijplezier. De combinatie van kracht en efficiëntie is mogelijk dankzij Mazda's geavanceerde SKYACTIV Technology die nog verder is uitgewerkt, waardoor de rijbeleving nog intenser is. Ook is de nieuwe Mazda CX-5 uitgerust met het revolutionaire G-Vectoring Control, waardoor je nog meer controle hebt.
Mens en machine zijn één in de CX-5. Het vernieuwde interieur kan zich meten met de besten en is compleet gericht op de bestuurder. Niet om deze buiten spel te zetten, maar juist om het rijden ten volste te ervaren.

Natuurlijk blijf je verbonden met de buitenwereld met MZD Connect, een geïntegreerd systeem voor communicatie en navigatie. Het uiterlijk is aangescherpt met heel veel aandacht voor detail. De uitzonderlijke afwerking en vormgeving van het interieur zetten een nieuwe standaard van comfort.

De prijzen van de nieuwe Mazda CX-5 zijn eerder al bekend gemaakt. Het begint bij 30.990 euro voor de S-uitvoering met een 165 pk sterke benzinemotor.

Land Rover viert 600.000ste Evoque

De Land Rover-fabriek in het Britse Halewood heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met de productie van de 600.000ste Range Rover Evoque. Dat wordt door het automerk gevierd met een speciale Landmark-uitvoering die zich onderscheidt met een extra sportieve uitstraling en contrasterende designdetails.

De Range Rover Evoque Landmark valt op door zijn sportieve bodykit en grijze exterieurdetails. De grijze accenten komen ook terug in het interieur, zoals delen van de middenconsole in gepolijst satijn. De Ebony lederen stoelen met geperforeerd middendeel zijn voorzien van fraai stikwerk.

InControl Touch Pro
De Evoque Landmark is ook voorzien van het omvangrijke InControl Touch Pro-systeem met 10 inch beeldscherm, 4G wifihotspot en handige apps zoals Spotify. Met de Remote Premium-app voor de smartphone en smartwatch kunnen gebruikers op afstand het brandstofniveau controleren, de locatie van het voertuig opvragen, de portieren vergrendelen en zelfs het interieur verwarmen of koelen. Voor een nog betere informatie kunnen klanten kiezen voor Touch Pro Services met realtimeverkeersinformatie.

Nu al prijs voor nieuwe Opel Ampera-e

Tijdens de uitreiking van de Plus X Awards 2017 zijn de nieuwe volledig elektrische Opel Ampera-e en de stijlvolle Insignia Grand Sport overladen met onderscheidingen. De internationale jury van Europa's grootste technologiecompetitie was zelfs zó onder de indruk van de Ampera-e dat de volledig elektrische auto werd bekroond tot Best Product of 2017.

De nieuwe Ampera-e won natuurlijk de voor dit model belangrijkste categorie: Ecology. Zowel de Ampera-e als de Opel Insignia Grand Sport wonnen verder de categorieën High Quality, Design en Functionality. Opel won bij eerdere Plus X Awards al diverse keren de titel Most Innovative Brand. "Alleen producten die synoniem zijn voor trendsettende innovatie ontvangen een Plus X Award. We zijn daarom heel trots dat onze modellen regelmatig worden onderscheiden", zegt Jürgen Keller van Opel.

Suzuki op de bres voor de neushoorn

Suzuki introduceert extra Rhino-uitvoeringen van de Celerio, Ignis, Baleno, Vitara, S-Cross en Jimny. Suzuki maakt zich al jaren sterk voor de bescherming van deze bedreigde diersoort. Suzuki zet zich met de Suzuki Rhino Club al 13 jaar in voor de natuurbescherming in Mkomazi National Park in Tanzania en in het bijzonder voor de zwarte neushoorn die hier leeft. Mede dankzij deze trouwe steun en inzet groeit het aantal zwarte neushoorns.

Peugeot onthult nieuwe 308

Met de onthulling van de nieuwe Peugeot 308 voegt het merk een nieuw hoofdstuk toe aan de lange historie van zijn best verkochte model. Tot de opvallende exterieurdetails behoren een opvallende, rechtop geplaatste grille die het befaamde merklogo met de leeuw trots omlijst, een bijzonder sierlijke motorkap en opvallende led-dagrijverlichting bij alle uitrustingsniveaus.

Met nieuwe emissiecontrolesystemen op zowel de benzine- als de dieselversies anticipeert Peugeot op de introductie van de Euro 6.c emissienorm. De nieuwe 308 en 308 SW worden gemaakt in de fabriek te Sochaux in Frankrijk.