IJburgerNieuws

5 december 2018

IJburgerNieuws 5 december 2018


Een grote ranzige klont viezigheid

IJBURG IJburgers gooien samen veel te veel (frituur)vet en vezeldoekjes in het riool, waardoor het rioolgemaal in het Theo van Goghpark aan de Pampuslaan dit niet meer kan verwerken. Volgens Waternet werd dit 'Een grote ranzige klont viezigheid.' Om dit probleem te verhelpen moest Waternet de vier pompen in het gemaal vervangen. De werkzaamheden vonden deze week (4 en 5 december) plaats.

In IJburg wonen veel jonge gezinnen met baby's en dreumesen en dat is te merken aan een overbelast gemaal. Vooral de hoeveelheid zogeheten vezeldoekjes (zoals schoonmaakdoekjes en billendoekjes) is gigantisch. Deze doekjes verteren niet of nauwelijks en zorgen voor veel overlast. Met als gevolg dat het rioolgemaal in het Theo van Goghpark het niet meer kon bolwerken. Daarnaast moest Waternet de zogeheten ontvangstkelder reinigen. Hier komt alle afvalwater van het gemaal binnen en dat was erg vervuild.

Uitschakelen

Waternet kon deze werkzaamheden alleen uitvoeren door een aantal andere pompen op IJburg tijdelijk uit te schakelen. Om het rioolwater toch te kunnen afvoeren zette Waternet tankwagens in. Die loosden dit rioolwater op het riool ergens buiten IJburg. Tijdens de werkzaamheden konden bewoners het riool wel blijven gebruiken. Omwonenden hadden last van tijdelijke stank- en geluidshinder.

Riool kan het niet meer bolwerken

IJBURG IJburgers gooien samen veel te veel (frituur)vet en vezeldoekjes in het riool, zodat het rioolgemaal in het Theo van Goghpark aan de Pampuslaan het niet meer kan verwerken. Om dit probleem te verhelpen moest Waternet de vier pompen in het gemaal vervangen. De werkzaamheden vonden deze week (4 en 5 december) plaats.

In IJburg wonen veel jonge gezinnen met baby's en dreumesen en dat is te merken aan een overbelast gemaal. Vooral de hoeveelheid zogeheten vezeldoekjes (zoals schoonmaakdoekjes en billendoekjes) is gigantisch. Deze doekjes verteren niet of nauwelijks en zorgen voor veel overlast. Met als gevolg dat het rioolgemaal in het Theo van Goghpark het niet meer kon bolwerken. Daarnaast moest Waternet de zogeheten ontvangstkelder reinigen. Hier komt alle afvalwater van het gemaal binnen en deze was erg vervuild.

Uitschakelen

Waternet kon deze werkzaamheden alleen uitvoeren door een aantal andere pompen op IJburg tijdelijk uit te schakelen. Om het rioolwater toch te kunnen afvoeren zette Waternet tankwagens in. Die loosden dit rioolwater op het riool ergens buiten IJburg. Tijdens de werkzaamheden konden bewoners het riool wel blijven gebruiken. Omwonden hadden last van tijdelijke stank- en geluidshinder.

Drie energie- commissarissen op IJburg

IJBURG Nationaal energiecommissaris Ruud Koornstra zal op 13 december drie IJburgers benoemen tot lokaal energiecommissaris van hun buurt. Het zijn René Dalmeijer voor Steigereiland-Noord en -Zuid, Linda Vosjan voor de rest van het 'oude IJburg' en Marinus Knulst voor Centrumeiland en Strandeiland.

De drie energiecommissarissen spannen zich binnen de Stichting Natuurlijk IJburg al jaren in voor een energiezuinig IJburg dat zoveel mogelijk op duurzame energie draait. Het drietal doet ook al langer mee in de energiecommunity 02025 en streeft naar een energieneutraal IJburg.
Ruud Koornstra benoemt deze dag een groot aantal Amsterdamse energiecommissarissen die stuk voor stuk in hun gebied aanspreekpunt en aanjager zijn voor duurzame energie.

Nominaties IJburger van het Jaar zijn bekend

IJBURG Linda Vosjan van Natuurlijk IJburg (en veel meer), Pien Thate (van de winkel Biolicious, actief op het Joris Ivensplein), Joris Vermeulen (FlexBieb), Olivier Lautenslager (spreekbuis van bewoners rond kavel 13A) en jongerenwerker Safouan Moktari zijn genomineerd voor de verkiezing IJburger van het Jaar 2010.

Vanaf vandaag (woensdag) kan er gestemd worden op ijburgtv.nl. De feestelijke bekendmaking is donderdag 20 december om 20.30 uur in restaurant Cana aan de haven. Hier mag iedereen bij aanwezig zijn.

De verkiezing IJburger van het Jaar is een initiatief van IJburg TV in samenwerking met IJburgerNieuws. In de eerste editie van het nieuwe jaar van IJburgerNieuws komt een uitgebreid portret van de winnaar.

Stem nu op uw favoriete ontwerp voor een afvalbord

Tekening: Salsabila/Olympus

IJBURG Leerlingen van IJburgse basisscholen ontwierpen een bord om IJburgers te bewegen geen afval te dumpen. Er zijn 53 ontwerpen, waarvan er acht op een bord komen. Deze week kan erop gestemd worden via halloijburg.nl/ijburgschoon. Vrijdag 14 december is de prijsuitreiking en dan wordt ook een expositie geopend in IJburg College I.

Ambtenaren

Er zijn 1010 voorstellen ingediend voor het Gebiedsplan IJburg en Zeeburgereiland. Vooral ambtenaren van Stadsdeel Oost stuurden plannen in.

7

Water Klein Rieteiland moet worden uitgediept

Bootjes lopen vast en zwemmers tikken de bodem aan

Rond 150 IJburgers willen dat het water bij Klein Rieteiland wordt uitgediept en begrijpen niet dat hun verzoek niet serieus wordt genomen.

Afgelopen zomer was dit speeltoestel geplaatst in het water, op een plek waar je niet mag zwemmen.

IJBURG Het Klein Rieteiland is omringd met water. Logisch, daar is het een eiland voor. Aan de noordzijde is het smal en diep en er loopt een formele vaargeul, waardoor je er niet mag zwemmen. Maar dat gebeurt wel - een groepje IJburgers is daar zelfs zeer fanatiek in - en daardoor ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties tussen zwemmers en schippers. En rustiger met bootjes wordt het er ook al niet, eerder integendeel: steeds meer mensen willen genieten van het water rond IJburg.

Zeer breed

Aan de zuidzijde van het eiland is het anders. Daar is het water zeer breed, maar op veel plaatsen dan weer ondiep. Hier mag wel worden gezwommen, maar de zwemmers merken dat dat eigenlijk alleen vlak langs de kant mogelijk is. In het midden is het water te ondiep en om die reden vragen de zwemmers om het uit te diepen. "We willen gewoon zwemmen op een plaats waar het mag, dus niet aan de noordzijde", licht José van Vliet, een van de fanatieke zwemmers, toe.

Bewoners voelen zich niet serieus genomen

Vastlopen

De ondiepte is ook een probleem voor veel boten. "We zien in de zomer vaak boten vastlopen op de 'zandbank' vlak voor de steiger van het Diemerpark. En het is best raar dat er een steiger in het water ligt terwijl bootjes daar eigenlijk niet kunnen aanleggen", vinden de bewoners. Drie jaar geleden hebben verschillende IJburgers nog een natuur- en architectuurroute ontworpen voor bootjesgasten op IJburg, maar zodra ze aan de zuidkant van Klein Rieteiland zijn, dreigen ze vast te lopen.

Uitdiepen

José van Vliet laat het er niet bij zitten en heeft handtekeningen opgehaald om het Stadsdeel te bewegen het water uit te diepen. Ruim 150 mensen hebben deze ondertekend. De wil is er, maar het is wel duur (55.000 euro) en om die reden heeft zij ook in het kader van het Gebiedsplan 2019 een voorstel ingediend. Maar dat heeft het vooralsnog niet gehaald.

Geen draagvlak

"Een ambtenaar heeft het afgewezen omdat er geen draagvlak voor zou zijn bij het bestuur en omdat het te duur zou zijn. Wij geloven niet dat zo is, maar hoe dan ook is er wel draagvlak voor onder de bewoners, want dit voorstel heeft de meeste likes op halloijburg.nl. Het is best vreemd, vinden wij, dat er dan niets mee gebeurt. Wij voelen ons niet serieus genomen en willen graag met de betreffende ambtenaar in overleg, maar we worden verwezen naar een avond over waterrecreatie. Wel jammer."

Gebiedscommissie

Over het idee en de hele problematiek eromheen is contact met leden van de Gebiedscommissie IJburg/Zeeburgereiland. De eerste reactie van daaruit is dat het inderdaad vreemd is dat een breed gedragen voorstel niet serieus wordt bekeken.

GEBIEDSPLAN

IJBURG Op pagina 7 staat een uitgebreid artikel over de totstandkoming van het Gebiedsplan IJburg en Zeeburgereiland 2019. Los van deze wijze, waarbij de nodige vraagtekens geplaatst kunnen worden, geven de voorstellen die in dit Gebiedsplan komen een goed beeld van wat IJburg het komend jaar zoal kan verwachten. Vandaar dat we in deze kolom en op pagina 5 een aantal opvallende ideeën publiceren.

Maandelijkse weggeefmarkt

De ervaring van de Weggeefmarkt op Set heeft geleerd dat er op IJburg veel mensen zijn die iets weg te geven hebben en ook veel mensen die wel iets kunnen gebruiken. Op dit moment is er ook geen weggeefwinkel of kringloopwinkel op IJburg en dat ziet Jeske Rutgers als een gemiste kans, omdat er zeker behoefte en draagvlak is op IJburg. De weggeefkraam is hier een antwoord op: een kleine maandelijkse variant waarmee wordt bijgedragen aan de circulaire economie op IJburg.

JIP Collectief pakt uit

Het JIP Collectief bestaat uit een aantal betrokken bewoners van het Joris Ivensplein die van het plein het bruisend hart van IJburg willen maken. Elke maand moet er wat te doen zijn.

De plannen zijn ambitieus, met in januari, april en november de JIP Talks (laagdrempelige buurtborrels om elkaar beter te leren kennen of ideeën uit te wisselen, in februari JIP Licht Op (een lichtkunstwerk om het plein sfeervol aan te lichten met een zitmogelijkheid om elkaar te ontmoeten), in mei JIP in vorm (boetseercursussen voor kinderen en ouders), in april en juni JIP viert feest (culturele en traditionele feesten uit alle windstreken zoals Koningsdag en Suikerfeest), in mei en juli JIP Herdenkt en viert vrijheid (bijvoorbeeld 4&5 mei en Keti Koti), mei tot en met september JIP Live (bekende en IJburgse muzikanten treden op, voorafgegaan door een muziekworkshop), in september JIP aan de wandel (wandeltochten voor iedereen die graag samen wandelt, met de buurtgids), in oktober JIP Leest Voor (bewoners lezen voor aan kinderen tijdens de Kinderboekenweek), in november JIP in Beeld (een permanente fototentoonstelling in het alledaagse straatbeeld, met foto's van de beeldend kunstenaars die onze straten de namen gaven) en in december JIP Overwintert met een kunstijsbaan of lichtjesfestijn.

Traditionele kerstviering voor hele gezin

Voor voorganger Alexander Noordijk is kerst een van de mooiste periodes in het jaar.

IJBURG Het is inmiddels een traditie: ook dit jaar is op 24 december vanaf 19.00 uur weer de familiekerstviering op IJburg. Het is een viering voor alle IJburgers, groot en klein. Het is ook een viering door IJburgers.

Net als vorig jaar is de kerstviering in sporthal CVT aan het Ed Pelsterpark, direct naast de kerk
De Binnenwaai. Dominee Alexander Noordijk kijkt er weer naar uit. "Waar ik als voorganger persoonlijk dankbaar voor ben is dat wederom veel IJburgers - zowel binnen als buiten de kerk - vrijwillig meewerken om deze kerstviering tot een mooie avond te maken. Zelfs een aantal scholen op IJburg werken mee."

Mooie, sfeervolle avond

Het belooft, zegt Noordijk, dan ook een mooie en sfeervolle avond te worden voor het hele gezin. "We luisteren naar het oorspronkelijke verhaal, terwijl we kijken naar dans en beelden van nu. We zingen samen en luisteren naar de muziek. Gospelband Anchored and Friends begeleidt de viering. Geloof, hoop en liefde zijn hun bakens en dat motiveert ze tot spelen. En zelf houd ik een korte overdenking."

Mooiste periode

Wat Alexander Noordijk zelf betreft: hij vindt kerst een van de mooiste periodes in het jaar. "Het doet mij niet alleen denken aan sokken aan de schouw en een kerstboom in huis, maar het is ook het feest van ultieme kwetsbaarheid. Het licht geeft warmte en hoop in donkere dagen. Er is een kind geboren, op de vlucht. Het ligt in een voederbak, en uitgerekend dit weerloze vluchtelingenkind zal volgens de Bijbel het licht in de wereld brengen. De geboorte van dit kindje Jezus laat mij zien dat er altijd een nieuw begin mogelijk is. Het appelleert aan ons vermogen om voor elkaar te zorgen. Kerst is een kans om stil te staan bij de waarden die we hoog willen houden hier op IJburg, en die niet de sterksten onder ons moeten beschermen, maar juist de meest kwetsbaren onder ons."

De viering is van 19.00-20.15 uur. De toegang is gratis. Er is een collecte om de kosten binnen proportie te houden. Na de viering wordt er warme wijn en chocolademelk in De Binnenwaai geschonken.

GEBIEDSPLAN

Drop die stelling

Samen met het IJburg College en IJburgse jongeren worden er twee #DDS-trajecten opgezet waarin jongeren met elkaar en hun omgeving in debat gaan over verschillende thema's als politiek, stagelopen en werken, eenzaamheid en gezonde voeding etc. Doel is bewustzijn over burgerschap te ontwikkelen en handvatten te geven hoe daar invulling aan te geven.

Herinrichting oeverzone Steigereiland-Zuid

De bewoners van Steigereiland-Zuid hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer aantrekkelijke verblijfsruimten in de buurt en meer toegang tot het water. De oeverzone biedt de kans om aan deze behoefte tegemoet te komen.

Buurtbewoners hebben de volgende wensen genoemd: een mooier looppad, vergroening, behoud van de hondenuitrenplek, speelelementen voor de jeugd, steigers en trappen naar het water. De bewoners gaven ook aan dat de rust en ruimtelijkheid in stand dienen te blijven. De gemeente voert in 2019 een aantal onderdelen uit.

Locaties maat-
schappelijke activiteiten

Het aantal locaties waar maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden, is op IJburg gering. Ook voor jongerenactiviteiten is dit, vanwege de gedwongen verhuizing van het jongerencentrum, een aandachtspunt.
Met Ludo Cultureel Centrum en Steigerplek is het afgelopen jaar het aanbod aan accommodaties wel toegenomen, maar de vraag is nog steeds groot. Structureel meer accommodaties is de wens die wordt gehonoreerd.

Tweede kunstgrasveld in Theo van Goghpark

Er is maar één kunstgrasveld in het Theo van Goghpark en dat is te weinig. Er is ruimte genoeg om nog een veldje aan te leggen en dat gebeurt dan ook.

Lolaland is 21 maanden lang een creatieve broedplaats

In het strandpaviljoen van Blijburg is sinds afgelopen weekend Lolaland gevestigd. De komende 21 maanden is Lolaland (de naam is bedacht door IJburger Marinus Knulst en er zijn al andere soortgelijke initiatieven in Amsterdam) leen creatieve broedplaats voor en door enthousiaste en creatieve IJburgers. Op de begane grond zullen zich organisaties vestigen die stevig geworteld zijn in de wijk, in de toko kunnen buurtkoks aan de slag en op de twee podia is plek voor artiesten van allerhande slag uit IJburg. In de podiumzaal kunnen zij ondervinden hoe het is om programma's te maken en productie te doen voor evenementen.Er is ook een restaurant waar jongeren uit IJburg hun eerste werkervaring opdoen. Lola staat voor Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam.

Ambtenaren Stadsdeel Oost kleuren grotendeels IJburg in

Veel goedgekeurde plannen in Gebiedsplan 2019 komen van ambtenaren

Het Gebiedsplan IJburg en Zeeburgereiland 2019 wordt voor een belangrijk deel ingekleurd door ambtenaren van Stadsdeelcommissie Oost.

Op het Joris Ivensplein komt geen speelfontein, maar wel een natuurspeelterrein.

IJBURG Net zoals vorig jaar is aan IJburgers en andeer betrokken burgers gevraagd of ze ideeën willen aandragen voor het Gebiedsplan IJburg en Zeeburgereiland 2019. Er zijn liefst 101 voorstellen ingediend, variërend van duur tot goedkoop en van makkelijk uitvoerbaar tot erg ingewikkeld.

Van al die voorstellen worden er vooralsnog 37 opgenomen in het Gebiedsplan 2019, althans, dat was de stand van zaken tot en met afgelopen dinsdag (toen is dit besproken in de Stadsdeelcommissie Oost. Bij het ter perse gaan van deze IJburgerNieuws was er nog niets bekend over deze besprekingen-red.). Op halloijburg.nl staat echter in de aanloop naar de definitieve invulling welke plannen in principe wel en welke niet in het Gebiedsplan komen.

Ambtenaren

Geen speelfontein, maar wel natuurspeelterrein op Joris Ivensplein

Het is een prachtige aanzet tot bestuurlijke vernieuwing. Er kleeft echter één groot nadeel aan de wijze waarop dit nu is georganiseerd: ook ambtenaren van Stadsdeel Oost mochten ideeën aandragen en dat deden ze massaal. Vervolgens besluiten dezelfde ambtenaren welk plannetje wel en welk plannetje niet doorgaat. Het is niet alleen de slager die zijn eigen vlees keurt, maar dit ook inkoopt, proeft, bepaalt welk vlees het lekkerst is en welk vlees er op het bord terechtkomt.

Plannen

Ambtenaren komen massaal met leuke plannen voor IJburg

Laten we eens een paar willekeurige plannen erbij pakken die zijn ingediend door een ambtenaar van Stadsdeel Oost en die het stuk voor stuk hebben gehaald. De sportmakelaar van Stadsdeel Oost Jeroen van Dalen wil van start met sportopleidingen voor bewoners. Er is slechts één IJburger die dit voorstel wil honoreren (wie een plan oké vindt is te zien op halloijburg.nl), maar toch haalt dit idee de eindstreep.

Versterken kwaliteit

Jasper Boesveldt is strategisch adviseur van Stadsdeel Oost en heeft het ook voor elkaar. Zijn plan 'Versterken kwaliteiten en gebruik van het Diemerpark' komt erin, terwijl slechts één bewoner voor is en liefst zes tegen. Maureen Linthout is gebiedscoördinator Stadsdeel Oost en ging ook op de creatieve toer. Zij wil onder andere de onderlinge verbondenheid in de sportheldenbuurt op Zeeburgereiland verbeteren. Anders dan bij de twee andere bovengenoemde voorstellen heeft zij er een prijskaartje aan gehangen. Het plan kost 10.000 euro en heeft de eindstreep gehaald. Ook heeft zij een plan gepresenteerd voor een natuurspeeltuin op het Joris Ivensplein voor 70.000 euro en ook die gaat er komen.

Kunstwerk

Gebiedsbeheerder openbare ruimte Berno Hartgers wil IJburg verder vergroenen. Kosten 30 mille, er is niemand voor maar ook niet tegen (er heeft niemand op dit idee gestemd), maar Berno mag aan de slag. Goedgekeurd is ook het plan van beleidsmedewerker Kunst en Cultuur Gijs Hendrix voor een kunstwerk à 10.000 euro. Niemand zit erop te wachten, maar het kunstwerk komt er. Opvallend genoeg is een plan van IJburger Marinus Knulst voor meer kunst op IJburg gesneuveld.

Toegang tot het water

Ook gebiedsmakelaar IJburg en Zeeburgereiland Fred Scheepmaker is voor dit kunstwerk en heeft zelf een plan ingediend met als thema 'Toegang tot het water en gebruik van de oevers'. Ook dat gaat door, terwijl gebiedsmakelaar Economie Marcia van der Hart de handen op elkaar krijgt voor een idee om de haven van IJburg een kwaliteitsimpuls te geven.

Niet gehaald

Deze lijst van ambtenarenplannen wordt nog opmerkelijker wanneer je ziet welke plannen het niet hebben gehaald. Zo is een idee voor een natuurspeelterrein in het Diemerpark, waar 31 IJburgers zich in kunnen vinden, gesneuveld. Jolie van 9 jaar vraagt meer bomen in het Theo van Goghpark, weet zich gesteund door 24 IJburgers, maar meer bomen gaan er niet komen. En dan is er nog een schrijnende: een speelfontein op het Joris Ivensplein komt er niet, terwijl 54 IJburgers dit een leuk idee vinden. De argumentatie luidt: 'Het aangedragen project is leuk, maar is niet ingepast in het huidige ontwerp voor verbetering van het Joris Ivensplein. Ook brengt een fontein hoge beheerkosten met zich mee, wat realisatie ook in de toekomst minder waarschijnlijk maakt.' Gelukkig komt er wel de natuurspeelterrein van ambtenaar Maureen Linthout, dat dan weer wel.

Tegenwicht

Als prettig tegengeluid zijn er ook plannen van ongekleurde IJburgers die het wel hebben gehaald. De betrokken IJburger Linda Vosjan van Natuurlijk IJburg bijvoorbeeld, mag aan de gang met haar plan om minimaal 25 weinig VvE's (Verenigingen van Eigenaren) op IJburg te bewegen over te gaan op zonnepanelen, Marinus Knulst mag van start met een serie energiespreekuren in Amsterdam-Oost en Lieneke Koornstra kan verder met haar acties om IJburg schoon te maken en te houden.

Het IJburgse jaar 2018 in 12 foto's

Januari

Stadsdeel Oost adviseert na lang overleg met veel betrokkenen dat het sportpark mag worden uitgebreid. Aan het einde van het jaar wordt bekend dat er twee nieuwe voetbal- en twee nieuwe hockeyvelden komen. De sportclubs zijn blij, de Vrienden van het Diemerpark minder. Ook wordt hard gewerkt aan de komst van de statushouders en studenten op kavel 13A.

Februari

:

Tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst in het IJburg College maken voor- en tegenstanders van de komst van de statushouders duidelijk waar ze voor staan. Dan is allang duidelijk dat er aan de komst van de statushouders niet valt te ontkomen.

Maart

Maand van de verkiezingen. Voor het eerst kunnen burgers rechtstreeks worden gekozen in de Stadsdeelcommissie Oost. Aan het einde van 2017 wordt helder dat ook politici namens politieke partijen mogen meedoen en daardoor zijn particuliere burgers bij voorbaat kansloos: er wordt er in de hele stad niet één gekozen. Lineke Kooistra, Jikke Reiber (eerste en tweede van links) en Jeroen Overweel deden een gooi naar een zetel en nemen hier de uitslagen van de verkiezingen door.

April

SET IJburg gaat het complex heten waar op 25 mei 180 statushouders en studenten (op fiftyfiftybasis) gaan wonen. De bouw gaat supersnel en in april zijn de contouren duidelijk.

Mei

Natuurlijk is de overhandiging van de sleutel aan de statushouders en studenten het belangrijkste nieuws. Maar niet het enige nieuws. Zeventien leerlingen van het IJburg College 2 vormen samen het Young Solar team en laten de SuperSUNic, een boot die op zonne-energie vaart, te water. Op de foto wordt de laatste hand gelegd aan de boot.

Juni

Brivan Kasem en Bayan Humsi uit Syrië zijn twee nieuwe IJburgers die de sleutel kregen van hun woning op SET IJburg. In de zomer zijn de bewoners volop bezig om hun nieuwe woning in te richten en ze krijgen daarbij alle steun van veel IJburgers, die onder andere huisraad schenken.

Juli

Paul Paulusma (PvdA), Philip Monas (D66), Fenna Swart (GroenLinks) en Frans van Vliet ( VVD, vlnr) vormen samen de Gebiedscommissie IJburg/Zeeburgereiland als onderdeel van de Stadscommisie Oost. Alle vier hebben ze zo hun eigen gedachten over dit nieuwe bestuurlijke fenomeen, maar over één ding zijn ze het eens: contact met de bewoners is de levensader. Daarom vergaderen ze één keer per maand op een wisselende locatie op de eilanden.

Augustus

In de Kapel van Blijburg, dat plaats moet maken voor de groei van IJburg, wordt eind augustus het startsein gegeven voor de uitbreiding van IJburg met Strandeiland. Er waren voor de gelegenheid tekeningen, maquettes en hapjes en drankjes.

September

Op de landelijke Diemerzeedijk wil een aantal IJburgers zo min mogelijk - maar liever helemaal geen - auto's, terwijl dit toch echt een belangrijke ontsluitingsweg is voor een aantal jachthavens, waardoor zelfs vrachtverkeer onvermijdelijk is.

Oktober

Aan de ene kant van de Muiderlaan wordt druk gewerkt aan het Centrumeiland en aan de overkant worden een nieuwe brug en watergang tussen Haveneiland en Centrumeiland aangelegd. De laatste werkzaamheden zijn volgens een informatiebord in december gereed.

November

Het was een daverend slotfeest eind september van Blijburg en nu staan er hekken rond het strand zodat je amper je hond kunt uitlaten.

December

Op 1 december is Blijburg weer heropend, maar dan als creatieve broedplaats Lolaland.

Er wordt hard gewerkt aan Centrumeiland

Kavel 07.01 Centrumeiland Foto: Vink Bouw


Er wordt hard gewerkt aan Centrumeiland en aan het landmaken voor Strandeiland. Binnen een aantal jaren worden deze eilanden nieuwe woonwijken van IJburg. We maken bovendien een strand dat, net als het strand tot nu toe, veel bezoekers zal trekken. Om ervoor te zorgen dat het verkeer ook in de toekomst op een veilige en snelle manier zijn weg kan vinden in het gebied zijn er de komende jaren een aantal werkzaamheden noodzakelijk.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Het gedeelte van de huidige Pampuslaan (tussen de kruising met de Bert Haanstrakade en het strand) moet tijdelijk worden verlegd en opgehoogd (einde 2019/begin 2020). Dit is nodig om ruimte te maken om een brug te kunnen bouwen. Om dit mogelijk te maken wordt er nu een klein stukje extra land gemaakt.

Er wordt een nieuwe brug gebouwd (brug 2060) tussen het kruispunt Pampuslaan en de Muiderlaan. In de toekomst worden het water van het IJmeer en het water van de gracht langs de Wim Noordhoekkade met elkaar verbonden.
Zowel de brug (2060) als de Pampuslaan wordt ook voorbereid op het doortrekken van de IJ-tram lijn 26 naar Centrumeiland en Strandeiland.

In de toekomst leggen we de Pampuslaan weer terug zodat hij aansluit op de brug.
Begin 2019 hebben we meer informatie en organiseren we een informatiemarkt speciaal over al deze werkzaamheden.

Stukje land maken

Tussen december 2018 en maart 2019 maken we het stukje land dat nodig is voor de omlegging van de Pampuslaan. Het land wordt op dezelfde manier gemaakt als voor Strandeiland, maar door een andere aannemer.

Wat merkt u als bewoner van de werkzaamheden?

- Auto's, fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden en kunnen de normale routes blijven gebruiken.
- Een gedeelte van de zandvlakte direct naast het voetpad wordt wel afgezet met hekken en dat gedeelte is voorlopig niet toegankelijk. Eerst vanwege de werkzaamheden, daarna vanwege het zetten van het land.
- Op de Pampuslaan rijden tussen december en maart vele keren per dag zgn. dumpers (gevuld met zand dat nodig is voor het landmaken) heen en weer tussen de werklocatie en Centrumeiland. Dit kan gevaarlijk zijn voor jonge kinderen zonder begeleiding van ouders of voor loslopende honden! De oversteekplaats voor deze vrachtwagens wordt gemarkeerd met knipperende oranje verkeerslichten.

Geen overlast

Landmaken d.m.v. het sproeien van zand geeft geen overlast. Het is op dit moment nog niet zeker of er ook verticale drainage wordt toegepast. Die methode veroorzaakt voor sommige mensen een hinderlijk geluid. Omdat het om een klein stukje land gaat, duurt die overlast aanzienlijk minder lang (enkele weken) dan bij het landmaken voor Strandeiland. We passen in dat geval ook de starttijd van de werkzaamheden aan tot 8.00 uur i.p.v. de gebruikelijke werktijden tussen 7.00 uur en 17.00 uur.De aannemer kan alleen na afstemming met de gemeente en bij uitzondering op zaterdag werken.
Na de zomer van 2019 en het strandseizoen wordt er gestart met de voorbereiding van de omlegging van de Pampuslaan.

Coachspreekuur

Het gratis Sinterkerstspreekuur van SnavelCoaching is weer terug.

In de donkere maanden november en december kunt u terecht bij coach Louisa voor vragen over hoe om te gaan met de zogenaamde sinterkerstdrukte, bewust opvoeden, gevoelige kinderen, communiceren met pubers en jongeren, coaching en faalangsttraining. Ook als u een hulpvraag heeft en er niet zeker van bent of een coach u verder kan helpen, bent u van harte welkom. Er is een beperkt aantal plekken, dus meldt u snel aan! vol=vol.

Hoe werkt het?

Stuur een mail aan louisa@snavelcoaching.nl of bel even met 06-42515934, geef aan welk tijdstip (vrijdag 09.00 tot 12.00 uur) het beste schikt. Een gesprek duurt maximaal 30 minuten en is gratis. Vooraf aanmelden is noodzakelijk! Het spreekuur vindt plaats in het Medisch Kwartier IJburg.

Voedings-
begeleiding voor kinderen

Heeft uw kind regelmatig buikpijn? Gaat zij/hij moeilijk naar de wc? Sport uw kind regelmatig? Krijgt uw kind voldoende voedingsstoffen binnen? Heeft hij/zij een te hoog gewicht?

De diëtisten van SPC Amsterdam zoeken samen met u naar een passend behandelplan. Dieetbehandeling voor kinderen wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen hebben geen eigen risico, dus deze begeleiding is voor hen gratis.

Plan een afspraak in via de website: https://spcamsterdam.com/voeding-dietetiek/

Wat vinden jongeren van de statushouders?

In deze 4e aflevering van Expeditie IJburg Rijker op IJburg TV gaat Safoan Mokhtari de wijk in om met jongeren te praten en met professionals die met jongeren werken. Wat vinden zij eigenlijk van de komst van de statushouders. Gaan ze samen chillen of wat... Safoan probeert erachter te komen.

Instuif ponymaatjes

Zondag 9 december 14.00 uur

Kom kennismaken met de pony's op de Boerderij op IJburg, de verzorging en met voltige (acrobatiek op het paard). Voor alle leeftijden. Kinderen kunnen zolang meedoen als ze zelf leuk vinden. Deelname kost 5 euro per persoon.

Meer via mail naar pony@boerderijopijburg.nl.

Batuta (met Q&A)

Zondag 9 december 16.00 uur, Theater Vrijburcht

Pegy is pas 16 als ze - zonder familie of vrienden - als een van vele Syrische vluchtelingen in Nederland aankomt in 2016. Ze weet, mede dankzij haar pleegmoeder Babette, een nieuw bestaan in Amsterdam op te bouwen. We komen Pegy tegen als ze bijna een jaar in Nederland is. Ze wacht dan nog steeds op de hereniging met haar ouders en broer en werkt hard op de Hogeschool van Amsterdam ter voorbereiding van het staatsexamen.
Na afloop is er een nagesprek met de hoofdpersoon en de documentairemakers.

Winterconcert vioolschool

Vrijdag 7 en 14 december 17.00 uur,
Theater Vrijburcht

Try-outconcerten op vrijdag 7 december en vrijdag 14 december van 17.00-18.00 uur met Jelena Popovic op piano. Locatie: Cornelis Zillissenlaan 102. Winterconcert op 15 december in Theater Vrijburcht, 3 concerten v.a. 10.30 tot 13.30 uur. Toegang gratis.

Kick-off GFE-inzameling

Zaterdag 15 december 10.45 uur,
Joris Ivensplein

IJburg gaat GFE inzamelen! Op 15 december is de kick-off in kerstsfeer, met oliebollen, soep, koffie en muziek.

Om 11.00 uur onthult wethouder Van Doorninck op de zaterdagmarkt de eerste GFE-container en beantwoordt vragen van bewoners. Om 13.00 uur wordt het nieuwste CoCasa wormenhotel geopend aan de Daguerrestraat, tegenover nummer 119.

Winterfeest

Zaterdag 15 december 12.00 uur,
SET IJburg

Op 15 december vanaf 12.00 is er een Winterfeest op SET. Er wordt 's middags gestart met een knipoog naar de traditionele kerstmarkten maar dan 'wereldser'. Want op IJburg wonen mensen uit wel honderd verschillende culturen. Winterse hapjes en drankjes, de lancering van de Weggeefkraam (een miniweggeefmarkt), muziek, verhalen en een kerstwensboom.

De organisatie is nog op zoek naar IJburgers die een leuke activiteit hebben voor op een kraampje of binnen in de ontmoetingsruimte. Ook verhalenvertellers, kunstenaars en muzikanten zijn meer dan welkom. Dus kom met je idee! Een onkostenvergoeding is bespreekbaar. Geen goede ideeën...maar je wilt wel komen? Dat is ook helemaal goed.

Trefpunt Stadsdorp

Maandag 10 december 15.30 uur,
FlexBieb

Maandag 10 december (de tweede maandag van de maand) is er weer een bijeenkomst van trefpunt Stadsdorp. Dit is een gezellige bijeenkomst waar je andere IJburgers kunt ontmoeten. Iedereen is van harte welkom.

'Kasjtanka'

Zondag 9 december 11.00 uur,
café Haddock

Tijdens een lange wandeling door de stad verdwaalt Kasjtanka. Ze schuilt in een portiek. Ze is doodop en haar oren en poten zijn bevroren van de kou. Plotseling gaat de deur open. Nu begint haar avontuur pas echt.
De klassieke muziek van Tsjaikovski en het verhaal van Tsjechov vormen een theatervoorstelling die doet denken aan 'Peter en de Wolf'.
Iwan Dam weet als meesterverteller de kijker mee te nemen in het leven van een arm klein hondje met een kastanjekleurige vacht. De vrolijke viervoeter Kasjtanka raakt verdwaald en vindt bij een rijke circusartiest een warm huis. Met minimale middelen wordt de fantasie geprikkeld met hulp van de klassieke pianomuziek, uitgevoerd door Irina Parfenova.

'We zijn al 12,5 jaar heel blij op IJburg'

Marco's Hair & Beautysalon is drie dagen een vuurwerkshop.

IJBURG Zelfs op het nog jonge IJburg zijn er zekerheden. Zoals dat je bij Marco's Hair en Beauty aan de IJburglaan naar de kapper kunt (al 12,5 jaar) en dat je hier aan het einde van het jaar vuurwerk kunt kopen. Guus Hartman legt het uit.

Eh, Guus Hartman? Eigenaar van Marco's Hair & Beauty? En dat al 12,5 jaar op IJburg en daarvoor jarenlang in Noord. Dat vereist wel enige uitleg. Guus Hartman: "Toen ik veertig jaar geleden startte met een eigen kapsalon vond ik het pedant om mijn eigen naam erboven te zetten. Ik heet M.C. Hartman en van de beginletters heb ik de naam Marco gemaakt."

Jonge wijk

12,5 jaar geleden maakte Guus met zijn dochter Tamara, die al enige tijd in de zaak was, de switch van Amsterdam-Noord naar IJburg. "We wilden weer in een jonge wijk beginnen en dat werd IJburg. Nee, waren niet de eerste kapper, maar de eerste kapper ging snel weg en toen waren wij wel de enige en nu dus met afstand de langst zittende. We zijn al 12,5 jaar heel blij op IJburg."

Hecht team

Inmiddels zijn er acht kapsalons op IJburg en die bedienen niet alleen IJburg, maar ook Zeeburgereiland, terwijl Guus Hartman ook nog steeds een groot aantal trouwe klanten uit Noord heeft. Marco's Hair & Beauty is een kapsalon voor het hele gezin, waarbij hij gesteund wordt door een hecht team met drie medewerksters die al vele jaren bij hem werken. "Het draait om het enthousiasme van het team. Wij doen er echt alles aan om de kwaliteit te bewaken en waar mogelijk te verhogen. Onze medewerkers en wijzelf gaan regelmatig naar trainingen en cursussen en we volgen regelmatig een opleiding om tot de top van de kappers in Nederland te blijven horen. We mogen ons daarom onder andere Master of Color noemen en Tamara mag zich Master of Curl noemen, hetgeen inhoudt dat zij een uitmuntende kennis heeft van krullend haar."

Doorgaan

Op IJburg hebben Guus, Tamara en de medewerkers helemaal hun plek gevonden, maar Guus is bezig met afbouwen met als doel dat Tamara het overneemt. "Maar ik wil zeker nog wel vijf jaar doorgaan hoor, want ik ga nog elke dag met veel plezier naar mijn werk en ik koester het contact met de klanten. Ik ben ook geen type om hele dagen thuis te zitten."

Opleiden

Hij vindt het ook leuk om jonge mensen op te leiden. Guus: "Hier lopen momenteel drie stagiaires, want ik vind het heel belangrijk om ook een bijdrage aan de toekomst te leveren."
Overigens, wat zijn eigenlijk de trends voor dit jaar, qua haar? "De trend is dat er geen echte trends zijn. Haar laten kleuren doet bijna iedereen tegenwoordig en elke coupe is bijzonder."

Vuurwerk

Van een heel andere orde van grootte is dat de kapsalon na de kerst wordt omgebouwd tot het enige verkooppunt van vuurwerk op IJburg, en dat al voor de dertiende keer. Het is een opvallende combinatie, die schreeuwt om een uitleg.
"Toen wij hier kwamen, woonden er rond 1200 mensen en daar kun je als kapper maar net van leven. We zochten dus iets erbij en een klant die een groothandel in vuurwerk heeft, adviseerde om vuurwerkverkooppunt te zijn. En dat hebben we gedaan. Hier achter hebben we een speciale gecertificeerde ruimte van waaruit we vuurwerk verkopen. 24 december is de laatste dag dat we open zijn als kapsalon, daarna gaat de hele tent leeg om vuurwerk te verkopen en op 3 december zijn we weer kapsalon."

Hoogtepunt

Hij vindt het elk jaar weer een hoogtepunt. "Het is een heel andere groep klanten die je krijgt, leuk hoor. En het is natuurlijk heel andere handel. Als kapper hebben we een adviesfunctie, maar vuurwerk is puur handel. Ook leuk, maar anders."

De verkoop van vuurwerk is er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Dit jaar moet hij elke klant een veiligheidsbril en een speciale standaard geven waarmee vuurpijlen kunnen worden afgeschoten. Maar het is wat het is en hij verwacht dat de verkoop van vuurwerk voorlopig zal blijven.

In de maand december krijgen alle klanten van de kapsalon een goodiebag.

Meer informatie:
marcoshair.nl voor de kapsalon en
marcoshair.vuurwerkexpert.nl (dit is ook een webshop) voor vuurwerk.

Weerbericht

Vroeger was voetbal oorlog, nu is dat Sinterklaas, echter niet op IJburg

December wordt wintermaand genoemd. Vorig jaar verliep december onbestendig en zacht, maar op 10 en 11 december sneeuwde het langdurig. In november kwam het dit jaar niet tot sneeuwval zoals in november 2010. De winterse teneur met een koude continentale oostenbries bleef beperkt tot twee nachten lichte vorst en met overdag circa 4 graden. Tot serieus winterweer is het niet gekomen, zoals in november 1993, 25 jaar terug. Dat was een van de koudste novembermaanden van de vorige eeuw. Toen vroor het vanaf 16 november in de meeste nachten matig, tussen -5 en -10 graden. Op 7 dagen bleef het ook overdag vriezen. In de nacht naar 23 november 1993 werd het -10 graden. Na deze vroege kou volgde echter een zachte en zeer natte winter. December is dit jaar zacht van start gegaan. Op 2 december werd voor de 14e maal dit jaar een warmtedagrecord gehaald. Het werd 13.2 graden. In contrast daarmee werd het -13.2 graden op 2 december 1973. Dat geldt nog steeds als het koudedagrecord voor die datum. Ook op die vroege diepvrieskou volgde een zachte winter. Komende dagen is het nog zacht en soms valt regen, ook in het weekend. Nadien wordt het waarschijnlijk kouder, maar een vorstperiode lijkt niet in zicht.
De laatste maand van het jaar is ingegaan. Pakjesavond, Kerstmis, oud en nieuw. Het lonkt, ook al zou menigeen die dagen liever de boot naar Pampus nemen. Maar dat ontvluchten lukt ook daar niet. Sinterklaas was verheugd weer op IJburg te zijn, sprak hij plechtig voor de camera van IJburg TV. De stokoude man leek zich prettig te voelen op het eiland, ver van het krakende gekrakeel op het vasteland. De pro- en antizwartepietdiscussie lijkt over het eiland heen te waaien en evenzo erlangs. Het woelige water leek een barrière voor volle bussen met roeptoeterende demonstranten. Vroeger was voetbal oorlog, maar nu is dat Sinterklaas, echter niet op IJburg. Op IJburg blijkt het bovenal een feest te zijn voor kinderen. Pieten met lukrake roetvegen op hun witte wangen en een vermoedelijk laatste Zwarte Piet baanden zich een weg door de zingende massa. Ze droegen zakken vol beloften over hun schouders in een turbulent blije sfeer. Wat zou de code van de sluis zijn, vroeg de reporter van IJburg TV die meevoer met de stoomboot. Het was Sinterklaas ontschoten. Toch voeren de Sint en zijn pietenmix reeds kort daarna al zwaaiend de haven binnen van het gemoedelijke eiland.
Het opvallende silhouet van een zeearend zweefde boven de haven. Het bewoog als een zwarte vlek tegen de witgrijze achtergrond van een egale wolkenlaag. Het leek wel symbool te staan voor de schier uitzichtloze zwart-witdiscussie. Gaandeweg vervaagde de zwarte vlek boven het IJmeer, waar het leek op te lossen in het eindeloze grijs van de lucht.