IJburgerNieuws

21 november 2014

IJburgerNieuws 21 november 2014


Steeds meer te doen voor jeugd

Communicatie tussen jongeren en andere IJburgers lost veel op

IJBURG – De jongeren op IJburg krijgen steeds meer en steeds betere faciliteiten. IJtopia is al weer enkele maanden open en draait op volle toeren, Youthside voor de tieners is woensdag 24 september geopend en is een succes en sinds kort beschikt jongerenorganisatie Dynamo over een bus waarmee het op IJburg activiteiten voor jongeren kan organiseren.

Er worden bruggen geslagen tussen jongeren op IJburg en dat is een belangrijke ontwikkeling, zei Coen van Heteren van Dynamo onlangs bij een jongerendebat in de FlexBieb.
Het debat stond onder leiding van Safoan Mokhtari van Whatsup IJburg en IJtopia, die onder andere de vraag neerlegde welke leeftijd jongeren eigenlijk hebben. De aanwezigen vinden de grens van 18 jaar wel zo ongeveer het maximum, maar de praktijk is anders. "In IJtopia komen vooral jongeren boven de 20 jaar die geen dagbesteding hebben. Dat is de harde realiteit op IJburg", zei hij.
Uit het debat bleek verder vooral dat op IJburg de communicatie tussen jongeren en andere IJburgers wel beter kan. Veel jongeren hebben, zo zei Coen van Heteren, het gevoel dat IJburgers op ze neerkijken, maar uit gesprekken met oudere IJburgers blijkt dat erg mee te vallen. En ook blijkt dat veel problemen kunnen worden weggenomen door de jongeren aan te spreken op het feit dat ze overlast veroorzaken. Mokthari: "Angst is namelijk een gevoel en dat kun je alleen wegnemen door erover te praten met elkaar." Wat hem betreft worden er in de toekomst nog heel wat bruggen geslagen - in IJburgs jargon heet dat 'verbinden' -zowel tussen de jongeren en oudere IJburgers als tussen IJburgse jongeren onderling. Want dat bleek ook: een grote groep IJburgse jongeren heeft er geen enkele behoefte aan gebruik te gaan maken van de jeugdvoorzieningen.
Op pagina 5 meer over de bus van Dynamo.

Veiling Sinterklaas levert 3628 euro op

Er zijn weer veel Pieten aan boord van het schip van de Sint.

IJBURG - De veiling Sinterklaas op IJburg heeft 3628 euro in het laatje gebracht. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de intocht van Sinterklaas met 80 Pieten in de haven van IJburg op 22 november.

Tot afgelopen zaterdagnacht kon volop worden geboden op allerlei items waarvan de opbrengst is bestemd om de intocht van Sinterklaas mogelijk te maken. Het aanbod was weer divers (van een ontspannen gezichtsbehandeling tot een boek met het werk van Emmy Andriessen, van een kinderkookcursus tot yogales en van een bezoek aan het museum tot een heerlijk diner voor vier) en IJburgers boden massaal. De organisatie dankt iedereen voor dit succes.
Zaterdag wordt het dan ook een groot feest als Sinterklaas met rond de tachtig Zwarte Pieten rond 13.00 uur in de haven van IJburg aankomt. De boot meert aan bij The Lighthouse, waar Sint vaste voet op IJburgse bodem zet. Daarna ontvangt Sinterklaas op een podium gasten en rond 14.45 uur vindt de uitreiking plaats van de kleurwedstrijd. De kleurplaten zullen beoordeeld worden door de creatiefste Pieten van de Sint en door de illustrator van de kleurplaat zelf, Leon Römer. Speciale gast is schrijfster Susanna Wiersma, die voorleest uit haar boek 'Sinterklaas slaat een jaartje over'. Ter omlijsting zijn er ook meerdere activiteiten, waaronder een dansdemonstratie, kinderen die koken en schminken.
Om 15.45 is het tijd voor Dag Sinterklaasje.

Amsterdam onderzoekt openstellen Nuonweg

DIEMEN - Amsterdam trekt 250.000 euro uit om te onderzoeken wat er nodig zou zijn om de Overdiemerweg, de 'Nuonweg', open te stellen.

De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg heeft dat zijn Diemense collega Lex Scholten laten weten. Het gaat dan om onderzoek naar de veertien punten die Diemen in februari dit jaar al voorlegde aan Amsterdam, zoals sluipverkeer, geluid, wijziging van het bestemmingsplan, verkeersmaatregelen en het laten vallen van eventuele schadeclaims. "Het onderzoek zal naar verwachting een jaar duren, maar ik verwacht niet dat er uitkomt dat het zomaar kan", aldus Scholten.

4 tot 5 miljoen
Scholten: "Met de openstelling is naar onze berekeningen ook nog eens een bedrag van vier tot vijf miljoen euro gemoeid. De grond moet worden verworven en de weg en het net opgeleverde kruispunt zullen helemaal opnieuw moeten worden aangelegd. Voor Diemen is daar geen belang bij, het geld wordt dan eigenlijk alleen besteed om Maxis sneller bereikbaar te maken. Het is nog de vraag of deze vorm van staatssteun toelaatbaar is."


Ontwerp voor groen schoolplein Willibrordschool

IJBURG - Leerlingen (op de foto vlnr Ben Roelvink, Jan Beckers, Bodine Koolen en Robin de Haas), leerkrachten, ouders, buurtbewoners, studenten van 'groencollege' Larenstein en omgevingspsychologen hebben een nieuw groen schoolplein bedacht voor de Willibrordschool. Er is een ontwerp uitgekomen dat in het voorjaar in fasen gerealiseerd gaat worden. Daarvoor zijn geld en groen welkom.
Meer op pagina 5.

3

scenario's krijgt de gemeente over de toekomst van Centrumeiland

FlexBieb ontwikkelt zich tot buurthuis-nieuwe-stijl

1500 leden, 30 vrijwilligers en groeiend programma-aanbod

Maarten van Rossem trok een eivolle FlexBieb. Foto: Joris Vermeulen

IJBURG – De FlexBieb is ruim anderhalf jaar na de opening niet meer weg te denken uit IJburg. "Het idee was om een alternatieve bibliotheek op te zetten omdat er geen bibliotheek was, maar het is veel meer geworden. Ik noem het een buurtcentrum-nieuwe-stijl", zegt oprichter Joris Vermeulen.

Een grote verzameling gedoneerde, waardevolle boeken die je voor een relatief kleine bijdrage kunt lenen. Een plek met ruime openingstijden waar je onder het genot van koffie of thee ook een krantje kunt lezen of kunt googelen op een pc. Print- en kopieerfaciliteiten, en verder af en toe een optreden, lezing of voorstelling, alles samen met buurtbewoners georganiseerd: dat was zo ongeveer wat Vermeulen voor ogen had toen hij zijn plannen voor de FlexBieb ontvouwde. De eigenlijke aanleiding was dat IJburg geen bibliotheek had. Na wat gezoek werd aan de Talbotstraat 46 (aan het Ed Pelsterpark) een ruimte van woningcorporatie De Key gevonden die in elk geval nog vijf jaar gehuurd wordt.

Programma
De gedachte was dat er één of twee keer per maand een activiteit zou plaatsvinden, maar het programma is inmiddels flink uitgebreid. "Dat is deels ontstaan omdat we het zelf leuk vinden om dat soort bijeenkomsten te organiseren, en deels ontstaan die dingen gaandeweg; allerlei interessante mensen bieden zich aan. We begonnen met een lezing van de IJburgse journalist Toine Heijmans van de Volkskrant die een nieuwe roman had geschreven en die avond bleek een succes. Snel daarna hadden we een Flex Night Live over West-Papoea van een FlexBieb-medewerker die daarginds heeft gewerkt. Toen volgde een avond met een IJburgse Sherlock Holmes-expert, vervolgens een met een bevriende hoogleraar kunstgeschiedenis die boeiend over Leonardo da Vinci wist te vertellen. En zo groeit dat organisch, zeg maar. Of de FlexBieb een soort open podium is geworden? Enigszins, maar de onderwerpen moeten wel aansluiten bij wat onze medewerkers en bewoners interessant vinden."

De FlexBieb aan de Talbotstraat.

'Voor de vrijwilligers heeft de FlexBieb ook een sociale functie'

Divers
Inmiddels worden er ook bijeenkomsten over de IJburgse politiek, jongeren, religie en nog veel meer geprogrammeerd en de FlexBieb is ook het clubhuis van Stadsdorp IJburg (een groep IJburgse 50-plussers die aan 'eigentijds nabuurschap' doen). Vermeulen: "Ik vind het sowieso belangrijk dat er activiteiten op IJburg worden georganiseerd. Ik heb namelijk een grote hekel aan wijken waar helemaal niets gebeurt. Activiteiten verbinden en voeden mensen en organisaties."
Niet alle avonden zijn trouwens een succes en eigenlijk kan Vermeulen er geen peil op trekken wat wel en wat niet aanslaat. "Laatst hadden we een avond met Frits Barend en je denkt dat zo iemand vanzelf wel mensen trekt. We hebben er op onze manier veel tamtam voor gemaakt, maar er kwamen een man of twintig. Een avond met Maarten van Rossem trok dan weer honderd mensen. Dan is het wel stouwen geblazen! Hoe dan ook: al die bijeenkomsten zijn leuk, intiem of drukbezocht."
Even terug naar begin 2013: het was best schrikken toen nog voor de opening van de FlexBieb Stadsdeel Oost liet weten dat de Openbare Bibliotheek Amsterdam al begin 2014 na jarenlang getreuzel en besluiteloosheid naar IJburg zou komen. "Daar was ik wel verbaasd over. Jarenlang gebeurde er niets op dat vlak. Ons was verteld dat de OBA in elk geval niet vóór 2015 zou starten. Maar het was al snel duidelijk dat we prima naast elkaar kunnen bestaan. Ons aanbod en onze werkwijze zijn heel anders. We informeren elkaar over wat we doen en organiseren ook samen activiteiten, zoals een gamecompetitie."

Vrijwilligers
Wat Vermeulen het meest deugd doet is dat een groep van ongeveer dertig vrijwilligers zelfstandig de zaak runt, in overleg met de toezicht houdende stichting. "Zo'n systeem met vrijwilligers is vrij kwetsbaar. Maar het heeft goed uitgepakt, met dank ook aan de vrijwilligerscentrale VIA. Sterker nog: al die vrijwilligers maken dat de organisatie ongelooflijk soepel en alert opereert, ze vormen een compleet lokaal netwerk op zich. Voor de vrijwilligers heeft de FlexBieb dan ook een belangrijke sociale functie."

'Het idee was een bibliotheek, maar het is veel meer geworden'

Vragen in Kamer en raad over afpersing op IJburg College

IJBURG – Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie heeft aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Onderwijs vragen gesteld over de afpersing van een aantal leerlingen door medeleerlingen op het IJburg College. Voordewind liet weten geschokt te zijn over de manier waarop de schoolleiding de leerlingen en ouders in de kou heeft laten staan. De directie van de school laat weten zich niet in dit beeld te herkennen.

Ook de raadsleden van de PvdA Marjolein Moorman en Sofyan Mbarki hebben vragen gesteld over het afpersen van leerlingen op het IJburg College. Zij vragen het college onder andere of zij op de hoogte was van de veiligheidssituatie op het IJburg College en hoe zij de rol van de schooldirectie beoordeelt.
Het tumult is ontstaan na artikelen in Het Parool waarin melding wordt gemaakt dat een aantal leerlingen van het IJburg College jarenlang medeleerlingen hebben bedreigd, in elkaar geslagen en beroofd. Bij de politie liggen zes aangiftes van verontruste ouders en er zijn meerdere aanhoudingen verricht, zowel van leerlingen als van jongeren die niet op deze school zitten. Het zou gaan om vier jongeren.
Een ouder van een van de slachtoffers vindt dat de school niet genoeg heeft gedaan om de praktijken te stoppen. In eerste instantie liet de school weten niets van de afpersingspraktijken af te weten, maar de ouders hebben laten weten de kwestie meermaals bij de directie te hebben aangekaart.

Contact
Directeur Lou Brouwers van het IJburg College heeft direct contact opgenomen met de beleidsmedewerker van Voordewinden om hun kant van het verhaal te vertellen. "Wij hebben de betreffende medewerker laten weten dat wij de incidenten op en rond het IJburg College zeer betreuren en ook dat wij zelf al het initiatief tot een onderzoek genomen hebben om te achterhalen hoe deze dingen op een veilige school als de onze hebben kunnen gebeuren", laat Brouwers weten.
Over de incidenten meldt Brouwers dat hij ervan overtuigd is dat het om 'ernstige, maar geïsoleerde incidenten' gaat die met de maatregelen die de school heeft genomen voorbij zijn. "Wij willen graag dat jullie, als jullie signalen van het tegendeel hebben, dat melden bij de deelschool, zodat wij er dan meteen werk van kunnen maken", roept hij leerlingen op.

Strijd om IJburgs kampioenschap FIFA 2015

IJBURG - In de FlexBieb en Openbare Bibliotheek op IJburg wordt een aantal woensdagmiddagen gespeeld om het IJburgs kampioenschap FIFA 2015 op de PlayStation. Teams van twee tegen twee - in de praktijk zijn het alleen jongens - wordt gestreden om de felbegeerde titel en daarbij gaat het er soms heet aan toe. Woensdag 3 december is de finale bij de OBA aan de Diemerparklaan.

Jongerenbus voor activiteiten in de wijk

Bus Dynamo ingezet bij allerlei activiteiten

De bus in volle glorie.

IJBURG – Welzijnsorganisatie Dynamo beschikt sinds kort over een mobiel jongerencentrum waar het de kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar op IJburg mee kan opzoeken. De reden voor deze bus is dat er wijken en buurten zijn op IJburg waar geen jongerenvoorzieningen zijn. Het streven is om vanaf februari de bus gemiddeld twee keer in de week op woensdagen en vrijdagen bij een activiteit op IJburg in te zetten. Vanaf de lente komt er mogelijk een derde dag bij.

Met de bus van 10 meter lang en 2,30 meter breed faciliteert Dynamo initiatieven in de wijk die zich richten op kinderen en jongeren. De bus is een mobiel jongerencentrum waarin alle activiteiten die in een regulier jongerencentrum kunnen plaatsvinden kunnen worden gehouden. De bus beschikt onder andere over een hoekbank voor 16 personen en een tafel die in de bodem kan zakken. Ook zijn er mogelijkheden tot het afspelen van video's en dergelijke. Verder zijn er een beamer en een PlayStation aan boord, spelletjes en loombandjes en andere materialen voor knutselactiviteiten. Ook zijn er ballen, pionnen en hesjes voor een sportactiviteit. De bus beschikt over stroom, verlichting en verwarming, zodat ook in de winter activiteiten kunnen worden begeleid. Jongerenwerker Coen van Heteren zegt over het achterliggende idee van de bus: "Aan de randen van IJburg zijn geen faciliteiten voor kinderen en jongeren en deze bus wordt daar ingezet waar de vraag naar activiteiten groot is en de mogelijkheden om een ruimte te gebruiken er niet is. De bus wordt ingezet voor jongeren, maar ook voor informatie aan ouders en opvoeders."
Het programma wordt door Dynamo bepaald in samenspraak met de wijk, partners en het stadsdeel. "Wensen om de bus in te zetten kunnen bij Dynamo worden gemeld. Na een gesprek zal worden gekeken naar de haalbaarheid", zegt Van Heteren.

Bootcamp
De jongerenbus is de eerste keer ingezet bij de opening van Youthside eind september. En onlangs is de bus ingezet tijdens een sportactiviteit van Pedja Djurdjevic van Fitness Gym IJburg. "Dit project gaan we vaker doen en heet Get Dynamics. Doel is om jongeren in beweging te laten komen en door middel van een bootcamp hun conditie en zelfwaardering te laten vergroten. Dynamo faciliteert de bus, verlichting, drinken en een muziekje. Pedja neemt de bootcampspullen mee en begeleidt deze inhoudelijk. Dit is een goed voorbeeld van goede samenwerking met partners rondom jongeren en de bus als podium."

Sanne van de Graaf

Ouder Willibrordschool

Donderdag 13 en vrijdag 14 november hadden jullie een interactieve ontwerp2daagse die moest leiden tot een ontwerp voor een Groen Schoolplein bij de Willibrordschool. Waarom?
"Met de kennis dat een schoolplein met veel natuurlijke elementen goed is voor de creativiteit, concentratie en rust en meer uitnodigt tot spel en bewegen, wil je kinderen dit niet ontzeggen."

Hoe waarborg je dat een groen schoolplein ook een speelplein is?
"Een groen schoolplein bestaat voor een groot deel uit gras, zand, boomschors, natuurlijke ronde vormen en natuurlijke speelmaterialen. Denk aan hutten en bogen van gevlochten wilgentakken, tunnels, natuurlijke verstopplekken en boomstammen om te klimmen en klauteren. Maar ook moet voetballen mogelijk blijven. Het leuke is dat tijdens de ontwerpsessies kinderen zelf aangaven behoefte te hebben aan verschillende plekken op het schoolplein."

Wie hebben er allemaal bijgedragen aan het ontwerp?
"Omgevingspsychologen, professionals rond natuur- en milieu-educatie, betrokken ouders en buurtbewoners, leerkrachten en natuurlijk een hele grote groep kinderen. Dit is begeleid door een groep van 12 groenstudenten van Larenstein."
"Er ligt nu een ideaal ontwerp van een Groen Schoolplein vanuit kinderwensen en -behoeften en verrijkt met inzichten, ideeën en praktische randvoorwaarden vanuit de volwassenen. Een belangrijk resultaat is ook de enorme positieve energie en het draagvlak dat rond het Groene Schoolplein is ontstaan."

Wanneer wordt het schoolplein opnieuw ingericht?
"We starten in het voorjaar. We gaan op zoek naar hulp om het ontwerp te realiseren, zowel financieel als met materialen en we moeten creatief kijken wat er voorhanden is: wilgentakken uit het Diemerpark, zand en boomschors bij de gemeente en en er zullen vast ergens oude boomstammen te verkrijgen zijn."

Toekomst Kavel 1 is onzeker

IJBURG – Het groenproject 'Kavel 1 op de schop' is af, maar kan nog lange tijd worden gebruikt. De initiatiefnemers zoeken een groep bewoners of een maatschappelijke instelling die het wil beheren. Maar er is een mogelijkheid dat de gemeente Amsterdam de kavel in maart volgend jaar terug wil om er een project op te kunnen ontwikkelen. "Tot er meer duidelijkheid is zetten we onze zoektocht op een laag pitje", zegt initiatiefnemer Joris Vermeulen.

'Kavel 1 op de schop' is een speel-, leer- en ontmoetingsterrein op IJburg met als thema's stadslandbouw en groene energie. Dit initiatief kon mogelijk worden omdat bouwplannen voor de kavel (deze ligt naast het markante gebouw met de klok aan de IJburglaan) als gevolg van de crisis niet doorgingen.

Tot maart
Inmiddels starten op IJburg steeds meer bouwprojecten en er is een kans dat de gemeente de kavel vrij wil hebben voor nieuwbouw. "We hebben een overeenkomst dat we hier tot maart kunnen blijven. Wat er daarna gebeurt hopen we binnenkort van het Ontwikkelingsbedrijf te horen", zegt Vermeulen. Toen 'Kavel 1 op de schop' van start ging, was trouwens bekend dat het project tijdelijk zou zijn.

Tramhaltes verbeterd

IJBURG - In november en december gaat JCDecaux op IJburg vijf tramhaltes voorzien van nieuwe wachthuisjes. Ze zijn van hetzelfde type als de wachthuisjes die de afgelopen twee jaar in de rest van Amsterdam zijn geplaatst.

JCDecaux is momenteel bezig met een ingrijpende verbeteringsslag van alle tramhaltes en als een van de laatste stadsdelen zijn de tramhaltes op IJburg aan de beurt. Het gaat om de wachthuisjes op de verhoogde perrons van de IJ-tram die op de middenberm van de IJburglaan staan. JCDecaux gaat ervan uit dat ze het vervangen van een wachthuisje op een halte binnen een dag kunnen uitvoeren.
Daarvoor moet de halte één dag worden gesloten. Die ene dag stopt de tram dus niet op de betreffende halte, dit voor de veiligheid van zowel de reizigers als de daar werkende mensen. Inmiddels zijn er al drie haltes aangepakt. De halte bij de Diemerparklaan volgt donderdag 27 november en op donderdag 4 november staat de halte bij de Vennepluimstraat op de planning.

'Wij zijn een vereniging waarvan je lid kunt worden'

Maatschappelijke sportschool voor IJburg

Pedja Djurdjevic: "Er moest wat gebeuren om de jongeren van de straat te halen."

IJBURG – En weer levert Pedja Djurdjevic van Kimekai Gym een wezenlijke bijdrage aan IJburg. Nadat de bevlogen combinatiefunctionaris twee jaar geleden naast basisschool Olympus een dojo opende, startte hij koud twee maanden geleden aan het einde van de Daguerrestraat Fitness Gym IJburg. Hij wil niet concurreren met andere fitnesscentra ("Dit is op een heel andere leest geschoeid"), maar hij wil wél IJburgers bereiken die voor niet al te veel geld willen trainen.

Fitness op maat

'Fitness op maat' is de slogan waarvan Fitness Gym IJburg zich bedient. Fitness, cardio, conditie- en krachttraining, bootcamp binnen en buiten, bokszaktraining en kickboksen zitten in het pakket. Maar ook weerbaarheidstrainingen voor kids en ouders, papa- en mamagym en personal training worden aangeboden.
Fitness Gym IJburg zit aan de Daguerrestraat 167, tel: 020-370 41 58, www.fitnessgymijburg.nl.

Eerst maar even die term combinatiefunctionaris uitleggen, want die zal niet iedereen iets zeggen. Bovendien is de functie essentieel bij wat alles wat Pedja doet: "Een combinatiefunctionaris zorgt ervoor dat kinderen en jeugd in Amsterdam-Oost en sinds kort in Zuidoost in contact komen met sport omdat sport per definitie goed is om te kunnen functioneren. Dat doe ik onder andere door les te geven op scholen. Dit geldt voor alle leerlingen, maar mijn specialiteit is kinderen met een beperking, zoals ADHD en het syndroom van Down. Ik gebruik sport als middel om contact te maken met de doelgroep en tevens om hun zelfbeeld en zelfvertrouwen te doen groeien."

Sportpenning
Dat de inbreng van Pedja wordt gewaardeerd, bleek twee jaar geleden toen hij de Penning Sportraad Amsterdam kreeg als beloning voor zijn inzet voor Amsterdamse jongeren. Bij die gelegenheid vertelde hij aan IJburgerNieuws dat hij, toen hij zes jaar daarvoor op IJburg ging wonen, schrok van wat hij aantrof. "Vlak nadat we een huis hadden gekocht, maakte ik voor het eerst een rondje door de buurt. Op straat kwam je veel hangjongeren tegen. Ze verveelden zich en begonnen daarom rotzooi te trappen. Er moest wat gebeuren om de jongeren van de straat te houden. Daar schreeuwde de buurt om, maar de jongeren zelf ook."
Dit leidde tot diverse projecten én tot de opening van de dojo waar tot op de dag van vandaag veel jongeren vooral bezig zijn met vechtsporten. Vooral kickboksen is populair. "Kickboksen is een goede training, maar bij ons slaan de mensen elkaar niet op het gezicht, dat wil ik niet hebben", zegt hij.
Vanuit dezelfde bevlogenheid is er nu dan sportschool Fitness Gym IJburg. "De buurt vroeg hier al lange tijd om en ik ben blij dat ik deze plek heb kunnen vinden", zegt Pedja, die ons graag rondleidt door de bescheiden ruimte. "Je ziet hier geen ingewikkelde apparaten, maar halters en dergelijke. Dit is een sportschool old school."

'Wij kennen geen abonnementen waar je een jaar aan vast zit'

Tractorband
Achter een muur is een aparte ruimte waar keihard getraind wordt door een meisje met zichtbaar overgewicht. "Dit soort jongeren aan het bewegen te krijgen, vind ik, en vinden alle begeleiders, prachtig. Dat meisje ken je over een tijdje niet meer terug." Tegen een wand staat een grote tractorband. "Daar kun je met een moker op rammen, maar je kunt er ook opdrukoefeningen mee doen en je kunt de band ook liften. Het is een manier van trainen uit de Rocky-films en wordt steeds populairder." Hij voegt toe: "Als je hier komt trainen, kun je kiezen wat je doel is. Wil je afvallen, dan begeleiden we je daarbij. Wil je powerliften, dan kan dat ook en dan zorgen wij ervoor dat je goede begeleiding krijgt. We hebben hier een kampioen powerliften die dat heel goed kan. Wil je bodybuilden, dan is dat ook mogelijk, want er loopt hier ook een ervaren bodybuilder rond. En niet eentje die aan de anabolen zit, dat lijkt me logisch. En we bieden ook geen groepslessen als zumba, spinning en dergelijke aan."

Pedja zegt dat wordt gewerkt vanuit een uniek concept. "Wij zijn een vereniging waarvan je lid wordt. En wij doen niet aan abonnementen waar je een jaar of zo aan vast zit. Bij ons betaal je per maand en kun je elke maand opzeggen. En als je de contributie niet kunt betalen, dan kun je nog steeds sporten, maar in ruil daarvoor vragen wij dan wat terug. Bijvoorbeeld dat je achter de bar staat. Op die manier kweek je betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. En goed om te weten: we zitten nu bijna aan de honderd leden en veel meer dan 110, 120 kunnen we er niet meer hebben."

'Als je hier komt trainen, kun je kiezen wat je doel is'

Weerbericht

Als we maar geen zeurpieten zijn geworden

November wordt ook wel nevelmaand of slachtmaand genoemd. November komt van het Latijnse woord novem, wat negen betekent. In de oude Romeinse tijd was november de negende maand van het jaar. Het jaar begon tot 153 B.C. op 1 maart. Na de zeer zachte oktober deze herfst startte ook november extreem zacht. De weerspreuk 'november telt dertig dagen, maar het dubbele aan wind- en regenvlagen' gaat voor deze november niet op. Het is een rustige nevelmaand, droog met geregeld ruimte voor zonneschijn. Ook voor de rest van de maand wordt meest rustig herfstweer verwacht met overwegend droge condities. Wel wordt het bij een aflandige oostenbries geleidelijk iets kouder. Er is komende week kans op lichte vorst in de nacht.

November is ook de maand van de jaarlijkse komst van Sinterklaas en de Pieten. Dit jaar varen ze de haven van IJburg binnen op zaterdag 22 november.
Onlangs ontmoette ik Roel en zijn vrouw Lieve uit Gent. Ze bezochten IJburg vanwege de bijzondere ligging aan het IJmeer wat nu ook in Vlaanderen meer bekend raakt.

Ook sprak ik met Rita, een Antilliaanse, die op IJburg haar ideale woonomgeving heeft gevonden. Rita verheugt zich elk jaar op Zwarte Piet op het traditionele kinderfeestje. Als kind kijk je niet naar huidskleur, stelde Rita. Ik heb nog steeds veel bewondering voor de vrolijke creatieve Zwarte Piet, voegde ze toe. Lieve en Roel vielen van verbazing bijna van hun stoel toen ze van de harde protesten tegen Zwarte Piet hoorden. In België is Zwarte Piet populair, zelfs ook bij Afrikaanse landgenoten. "We gaan ze zaterdag een warm welkom toezwaaien, kondigde Roel aan. We zijn benieuwd naar die rare kleurenpieten. Die zijn niet door de schouw gekropen zoals de traditie zegt. Het zijn neppieten. Het kinderfeest mag je niet met racisme besmeuren", ging Roel verder. "Zwarte Pieten kun je naar hedendaagse stijl stafmedewerkers noemen. Geen knechten, maar zelfstandige krachten die de oude soms verwarde witte baas hulp bieden. In dit zwartepietengedoe proef ik steile calvinistische principes", meende Roel. "Erken de dubbelheden maar gewoon en accepteer ze", voegde Lieve toe. "Het is te veel een zwart-witdiscussie. Het is te rechtlijnig. Het weerspiegelt een gebrek aan relativeringsvermogen. Het mist ook inzicht in de onderstroom van het leven. De dromen van kinderen over dit voor hen zo heerlijke sprookje spatten hierdoor uit elkaar. Mijn buren zijn sceptisch", opperde Rita, "maar door hun kinderen willen ze het wel vieren." Ze merkte verder op dat juist gekleurde mensen op de Antillen Zwarte Piet zwart willen houden. "Och", sprak Roel, "het zal nog wel een poosje doorsudderen, maar op den duur wordt men de discussie moe en wat ervan overblijft zien we dan wel." "Dat hoop ik van harte", lachte Lieve, "als we dan maar niet allemaal zeurpieten zijn geworden."

151 ideeën voor inrichting Centrumeiland

Suggesties leveren drie scenario's op

IJBURG - Op 1 november 2013 kreeg Architectuurmuseum ARCAM symbolisch het Centrumeiland van IJburg in handen. Het schiereiland zou namelijk wel worden aangelegd - dat is bijna gereed - maar er waren geen concrete plannen voor en ARCAM kreeg de opdracht om iedereen enthousiast te maken om met ideeën te komen en ruimte te bieden aan publiek debat. Die ideeën kwamen er, 151 om precies te zijn. Een aantal daarvan zijn verder uitgewerkt in een aantal mogelijke scenario's die binnenkort worden aangereikt aan de gemeente Amsterdam. Aan de hand van een aantal vragen geven we een jaar na dato de stand van zaken weer.

Tijdens de cursus Stedenbouw werden de beste ideeën uitgewerkt tot drie scenario's.

Het Centrumeiland van IJburg was in de aanvankelijke plannen voor IJburg het middelste eiland, maar er is een heel grote kans dat dit het laatste stukje IJburg wordt. Het ligt dan niet meer in het centrum, maar de naam wordt gehandhaafd. Voor de realisatie van Centrumeiland was ongeveer 800.000 kubieke meter zand nodig. Het zand is voor een deel afkomstig van projecten op IJburg. Op het Centrumeiland zouden woningen, kantoren, winkels en voorzieningen komen, maar vanwege de crisis is de planvorming stilgelegd terwijl de aanleg wel ter hand is genomen. De gemeente Amsterdam stelde daarom in 2013 het document 'Dromen over Centrumeiland' op met een aantal ideeën voor het toekomstige Centrumeiland. Het document heet 'een bundeling van opgedane kennis' te zijn, maar is vooral bedoeld om Amsterdammers te inspireren om na te denken over het creëren van een nieuwe wijk die in vele behoeftes voorziet. In het document schrijft de gemeente onder andere: "De tijden zijn veranderd. De planvorming, de verdere afwerking van het land en het bouwrijp maken zijn op 1 juli 2013 stilgelegd als gevolg van de financiële positie van de stad. Zodra de markt aantrekt of zich een serieuze marktpartij aandient, wordt de planvorming weer opgestart. Ondanks het stilleggen van de planvorming kan er wel verder worden nagedacht over de toekomst van Centrumeiland. Want: Centrumeiland biedt de vrijheid om te experimenteren en dat willen we niet onbenut laten." De gemeente vond op basis van dit document Architectuurcentrum ARCAM bereid om de ideeën te verzamelen.

Liep IJburg een beetje warm voor Stad in Zicht?
Dat kun je wel stellen. Zo maar wat voorbeelden. ARCAM presenteerde Stad in Zicht in februari als eerste bij IJburgDroomt IJburgDoet en daar kwamen veel ideeën uit. In april hield de IJburg Business Club (IJBC) een thema-avond en de ongeveer twintig ondernemers zagen diverse kansen voor het eiland. Rode draad in hun visie is dat de unieke ligging (aan het water en dicht bij veel bezienswaardigheden) veel kansen biedt voor ondernemers. Vooral een boulevard langs het water met bijvoorbeeld horeca en winkels zien de ondernemers wel zitten. Van een heel andere orde zijn de ideeën die binnenkwamen van leerlingen van het IJburg College die onder de noemer Bekijk je Wijk meedachten. Bij een recente avond over jongeren bleek vooral dat er kansen zijn voor het Centrumeiland voor een permanente jongerenvoorziening en ook de skatebaan waar veel jongeren op IJburg zo vurig naar verlangen kan in hun visie een mooie plek op het Centrumeiland krijgen. In totaal zijn er bij ARCAM 151 ideeën aangedragen voor het Centrumeiland, waarvan een groot aantal van individuele IJburgers.

Wat is er met al die ideeën gebeurd?
De ongeveer vijftig ideeën die voor eind mei binnenkwamen, maakten deel uit van de tentoonstelling 'Stad in Zicht' die van de zomer bij ARCAM te zien was. Daarna waren de inzendingen te zien bij onder andere een aantal festivals en dat leverde nog meer ideeën op. Daarnaast is er de website stadinzicht.arcam.nl waarop ook de ideeën die na mei binnenkwamen, staan.

IJburgers leveren vooral suggesties voor recreatieve invulling

Er is alles bij elkaar op het Centrumeiland 'geschoten met hagel' maar 151 ideeën zijn er veel te veel om aan te bieden aan de gemeente. Wat is er gebeurd met de bruikbare ideeën?
Het vervolg op de oproep tot ideeën voor het Centrumeiland is de cursus Stedenbouw. In deze cursus zijn de suggesties van een geselecteerde groep inzenders, ambtenaren en kennisexperts verschillende plannen verder uitgewerkt. Yvonne de Korte van ARCAM licht toe: "Het doel is om realistische plannen te ontwikkelen. We zullen niet één plan uitwerken, maar we gaan verschillende inzendingen aan elkaar koppelen om zo een aantal plannen en thema's te kunnen uitwerken tot drie scenario's, die als opmaat kunnen dienen voor de verdere uitwerking."

Een groot aantal ideeën hadden hetzelfde thema. Wat valt er te zeggen over gemeenschappelijke uitgangspunten?
De wens voor een landmark op het schiereiland kwam vaak terug. Dat zou een heuvel, berg of bolling kunnen zijn, maar ook een uitkijktoren scoorde veel punten. Wat ook veel terugkomt, is dat het Centrumeiland een eilandgevoel moet uitstralen, dus in feite los moet staan van de rest van IJburg. En dat het aangrenzende water een thema is dat veel mensen aanspreekt, ligt voor de hand. Waarbij het water niet alleen recreatief kan worden ingezet maar ook een maatschappelijke functie kan hebben. Ook het fenomeen stranddorp kwam meerdere keren terug. Echt opmerkelijk is dat veel indieners een duurzaam karakter aan het Centrumeiland willen geven. Daarbij wordt gedacht aan groene woningen, kantoren en andere gebouwen, maar ook aan duurzame recreatie en dergelijke. Een autoluw of autovrij eiland werd ook veel genoemd. En de twee R's van recreatie en rust keerden ook veel terug in de plannen.

Veel ideeën hebben als insteek duurzaamheid en groen

De onderzoekers Stan Majoor en Federico Savini van de Universiteit van Amsterdam analyseerden de ideeën en kwamen onder andere tot de volgende conclusies:
- Veel voorstellen gaan over invullingen met thema's rondom wonen en vrije tijd. Het ruimtelijk accommoderen van het thema 'werk' heeft aanzienlijk minder aandacht. In een tijd waarin wonen, werken en recreëren in de stad meer ruimtelijk en temporeel integreren, is dit een opvallende keuze voor scheiding.

- Bijna alle plannen schetsen een eiland met lage dichtheden, veel openbare ruimte en niet te veel inwoners (behalve enkele voorstellen met juist een enorm hogere dichtheid).

- In aansluiting hierop valt ook op dat er in de inzendingen nauwelijks aandacht is voor mobiliteit in het algemeen en automobiliteit in het bijzonder. De auto heeft bewust of onbewust geen plaats in de meeste toekomstdromen voor Centrumeiland.

- De verbinding van Centrumeiland met de rest van IJburg en Amsterdam of Almere ontbreekt in de meeste inzendingen.

- De inzendingen geven weinig rekenschap aan onzekerheden die voor kunnen komen door politieke, maatschappelijk of financieel-economische veranderingen. Zelfs een onderwerp als klimaatverandering – toch relevant bij de ontwikkeling van een nieuw eiland – wordt in de meeste inzendingen weinig geproblematiseerd.

Centrumeiland bereikbaar

De gemeente Amsterdam startte maandag 17 november met de werkzaamheden aan de Pampuslaan op IJburg. De Pampuslaan wordt aangelegd om het nieuwe strand van IJburg en Centrumeiland bereikbaar te maken. De Pampuslaan krijgt een afslag op de Muiderlaan. De weg is geschikt voor auto's en fietsers en krijgt een gescheiden voetpad.
Daarnaast wordt een parkeerterrein aangelegd bij strand IJburg met een fietsenstalling en een opstelplaats voor scooters. De werkzaamheden zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden, in februari 2015 afgerond.

- De plannen die specifiek door de bewoners van IJburg aangeleverd zijn, hebben een focus op vrijetijdvoorzieningen, watersport en niet-wonenfuncties. Deze lijken samen te vallen met een gevoel van homogeniteit binnen de al gerealiseerde gebieden (Haveneiland, Rieteiland en Steigereiland). Gezien de inzendingen willen IJburgers meer diversiteit en stedelijke functies op geheel IJburg.

Wat is de volgende etappe?
Aan de hand van alle ideeën worden drie scenario's opgesteld die 27 november aan de gemeente worden gepresenteerd. Bij het ter perse gaan van deze editie waren deze scenario's nog niet klaar. Van elk scenario wordt een schets gemaakt. Op 13 januari wordt de uitkomst overhandigd aan wethouder Van der Burg. Wat er daarna mee gebeurt, is aan de gemeente. Het is namelijk niet zeker of de scenario's ook leiden tot uiteindelijke uitwerking van de plannen. Aan de andere kant: het is ook mogelijk dat de gemeente zo enthousiast is over de ideeën dat deze op een andere plek in Amsterdam realiteit worden.

By the way: er was toch nog een club op IJburg met ideeën voor het Centrumeiland?
Dat klopt, dat is XOOMlab, een netwerk van ontwerpers, ontwikkelaars en onderzoekers in het gebouw de XX-en op IJburg. Eind dit jaar wil XOOMlab onder de noemer Collectief Collectief Particuliere Eilandontwikkeling (CPEI) een maatschappelijk bod doen voor het Centrumeiland. Dit is het eerste eiland van de tweede fase IJburg. "Wij zien het Centrumeiland als een unieke mogelijkheid om bottom-upplannen te ontwikkelen. Met het maatschappelijk bod maken we voor de gemeente Amsterdam inzichtelijk welke kansen dit biedt", laat XOOMlab op de website weten. XOOMlab zat trouwens ook tijdens de cursus stedenbouw aan tafel om mee te werken aan de scenario's.

En er is toch al één wel concreet plan: hier komt toch het nieuwe Blijburg?
Dat klopt. Na de zomer is Blijburg opgeruimd om rond de zomer volgend jaar weer op te duiken op het Centrumeiland. Uitbaatster van het succesvolle strandpaviljoen Stanja van Mierlo lichtte onlangs in IJburgerNieuws een tipje van de sluier op: "Als alles volgens plan verloopt, openen we begin 2015 weer de tent. Als ik daar aan denk word ik enthousiast, want we krijgen een prachtige locatie. Met uitzicht op Durgerdam en Pampus en met mooi ondiep water dat deels door strand wordt omsloten. Dat wordt een veilige plek waar kleine kinderen heerlijk kunnen spelen. We kunnen dan eindelijk een duurzaam gebouw neerzetten, want we kunnen daar ten minste twaalf jaar blijven. En we hebben dan ook voor het eerst de tijd om alles netjes te onderhouden: het dak repareren als dat lekt of alles eens opnieuw in de verf zetten. Daar komen we nu nauwelijks aan toe."

Benefietmiddag voor uniek Timmerproject in Guatemala

Artiesten, cocktailkampioen en veiling bij Café ED op zondag 14 december

Suzan Eleveld onderwijst jongeren in haar school in Guatemala. Foto: Timmerproject Guatemala

IJBURG – Café ED aan de haven van IJburg is zondag 14 december van 14.00 tot 19.00 uur het toneel van een viering van het 10-jarig bestaan van het Timmerproject in Guatemala. Omdat het hier een goed doel betreft, is de viering meteen ook bedoeld om geld in te zamelen. Voorzitter van de stichting, IJburger René Jan Boon, introduceert het plan en vertelt wat we de 14de zoal kunnen verwachten.

'Het zou fantastisch zijn als het IJburgse bedrijfsleven dit project zou adopteren'

Stichting Timmerproject Guatemala (Proyecto de Carpintería) biedt kansarme kinderen en jongeren in het straatarme plaatsje Alotenango - een dorpje vlak bij Antigua, midden tussen de vulkanen - de kans op creatieve vorming en om een vak te leren. Daarvoor beschikt de stichting over een schooltje en leraren. Het Timmerproject is tien jaar geleden opgezet door Suzan Eleveld. Na een bezoek trof haar de armoede die daar is, waarna ze besloot om via de stichting Gered Gereedschap (deze stichting zamelt oud gereedschap in en alle bruikbare gereedschap wordt ingezet in ontwikkelingslanden-red.) de dorpelingen in Alotenango te helpen. Al vrij snel kwam hier de school uit voort die zij leidt. Inmiddels volgen rond zestig jongens én meisjes per jaar het 3-jarige lesprogramma dat bestaat uit timmer- en andere klustechnieken, maar ook uit sociale vaardigheden. "De meeste kinderen zijn straatarm en soms ook analfabeet. Het doel van het Timmerproject is om de wereld een beetje mooier te maken en deze kinderen de kans te geven om via timmeren, zagen, schilderen en tekenen hun talenten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen zodat ze beter toegerust aan hun eigen toekomst kunnen bouwen", laat voorzitter René Jan Boon weten.
De timmerschool in Alotenango voorziet in een grote behoefte. "Eind dit jaar wordt ook gestart met een vervolgvakopleiding met als doel dat na afloop van elk leerjaar jaarlijks zes leerlingen als een volwaardige, vakbekwame timmerman een goede boterham in het bedrijfsleven van de regio kunnen gaan verdienen. Hiermee helpen ze niet alleen zichzelf, maar ook hun familie en soms zelfs hun eigen dorpje."
Overigens, Boon is min of meer toevallig betrokken geraakt bij het project. Hij is geboren in Guatemala, maar na een paar weken werd hij geadopteerd door een Nederlands gezin. Hij kreeg via via contact met Suzan Eleveld en het Timmerproject sprak hem direct aan. Inmiddels is hij voorzitter van de stichting, die sinds een jaar een zogeheten ANBI-status Goed Doel heeft. "Dat betekent dat bedrijven die een donatie doen aan ons deze kunnen aftrekken van de belasting", beveelt hij aan. En die donaties zijn zeer welkom, want het project krijgt geen euro subsidie en elk jaar is er rond 25.000 euro nodig om de school te laten bestaan. "Het zou natuurlijk fantastisch zijn als het IJburgse bedrijfsleven of een bedrijf uit IJburg het project zou adopteren of elk jaar een bedrag zou schenken. Maar helaas hebben we zo'n bedrijf nog niet gevonden. Momenteel drijven we voor het belangrijkste deel op donateurs die elke maand minimaal 5 euro overmaken. Daar hebben we er natuurlijk ook nooit genoeg van."

Benefietbijenkomst
Om de school verder op weg te helpen is besloten om het 10-jarig bestaan groots te vieren. Niet vanwege het feestje zelf – hoewel het ongetwijfeld gezellig gaat worden - maar om IJburgers kennis te laten maken met het project en om geld in te zamelen. Daarvoor heeft de stichting een fantastisch en zeer uitgebreid programma in elkaar gedraaid. Het evenement wordt geopend door de Nederlandse topzangeres Mathilde Santing. Ook de ambassadeur van Guatemala zal zijn opwachting maken. Verder zullen er originele hapjes en koffie uit Guatemala zijn, Nederlands cocktailkampioen Mikel Ekman zal bijzondere cocktails maken met natuurlijk een vleugje temperament uit Midden-Amerika en er zijn verrassingsoptredens.
Maar het klapstuk wordt een veiling. Goede vriend van Boon beeldhouwer Jeroen Spijker heeft toegezegd een paar werken te leveren die onder de hamer gaan en kunstschilder Gijs Donker maakt zelfs speciaal voor dit evenement unieke portretten van leerlingen van de school. Ook fotografie, mode, een ambachtelijk gemaakte eikenhouten bloktafel, lampen die in het project zelf worden gemaakt en authentieke dingen uit Guatamela zoals tassen, kleding en dergelijke komen aan bod.

Tijd voor een feestje

Kijkend door zijn lens heeft fotograaf Jan Schot jarenlang het ontstaan van IJburg gevolgd. Als enige fotograaf kreeg hij toegang tot de baggerschepen, mocht hij op het drijfzand staan en zat hij in de hijskraan toen de Enneüs Heermabrug werd aangelegd. Dat leverde unieke beelden op, die hij tien jaar geleden publiceerde in zijn boek '7 miljoen kuub zand'.

Het is deze maand 12 jaar geleden dat de eerste bewoners van IJburg de sleutel van hun huis kregen overhandigd uit handen van wethouder Stadig. Stadig stond stil bij het feit dat de wijk uiteindelijk 45.000 IJburgers zou tellen. Dat was wat prematuur, want we mogen al blij zijn als we de helft halen. Op 29 mei 2001 - anderhalf jaar eerder dus - was er overigens al een straatfeest in een grote tent op IJburg. Met hapjes, champagne, muziek en een confettikanon werd gevierd dat het historische moment daar was: de woningbouw kon beginnen.

Meer werk van Jan Schot zien? Zijn boek '7 miljoen kuub zand' is verkrijgbaar bij Bruna aan de IJburglaan.

'Boyhood'.

Donderdag 27 november, 20.00 uur
Lezing: 'De Geluksprofessor'
Inspirerende en humorvolle lezing door Patrick van Hees, schrijver van 'De Geluksprofessor'. Uit eigen ervaring leerde Patrick van Hees over de relativiteit van geld, succes en aanzien. Hij veranderde zijn leven radicaal en besloot op zoek te gaan naar geluk. Hij deed er vijf jaar onderzoek naar en verwerkte zijn inzichten in zijn roman. De opbrengst van deze lezing gaat geheel naar de Habitat bouwreis Moeders & Zonen Nepal 2015!
Entree 15 euro.

Zondag 30 november, 15.00 uur
Benefietpresentatie: School@sea
Merijn, 15 jaar oud, heeft een droom: met School at Sea samen met 34 andere leerlingen een half jaar op een 'tallship' naar school gaan. Maar ook varen naar de Caraïben, want naast het normale schoolprogramma gaan ze het schip besturen, expedities ondernemen en zichzelf verder ontwikkelen. Haar droom deelt ze met geïnteresseerden in theater Vrijburcht. De opbrengst van de middag maakt het mede mogelijk voor Merijn om dit avontuur te realiseren.
Entree 5 euro.

Vrijdag 12 december, 20.30 uur
Film: 'De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween'
Allan wordt honderd en dat wordt groots gevierd in het bejaardentehuis, maar de jarige krijgt het op zijn heupen en vertrekt kort voordat het feest losbarst.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Vrijdag 19 december, 20.30 uur
Film: 'Boyhood'
'Boyhood' is een uniek project waaraan regisseur Richard Linklater twaalf jaar lang werkte met dezelfde acteurs, over een gescheiden koppel dat hun zoon probeert op te voeden.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Zondag 21 december, 13.30 uur
Kinderfilm: 'Kerst bij de lieveheersbeestjes' (3+)
Animatiefilm voor kinderen waarin het leven van twee lieveheersbeestjes, Mia en Tom, op zijn kop wordt gezet.
Entree 5 euro, inclusief versnapering.

Zondag 21 december, 15.30 uur
Kinderfilm: 'Free Birds' (6+) Verenigde Staten, Animatie, 91 min. Nederlands gesproken.
Nederlands gesproken animatiefilm waarin de naïeve kalkoen Reggie moet samenwerken met Jake om ervoor te zorgen dat er geen kalkoen meer wordt gegeten tijdens Thanksgiving.
Entree 5 euro, inclusief versnapering.

Fitcess Center IJburg is sportschool van de toekomst

Marieke en Jeffrey gaan vol voor Fitness Center IJburg.

IJBURG – Het is nog net 2014, maar Fitness Center IJburg dat half december de deuren opent aan de Diemerparklaan 35 (boven de bibliotheek), wordt volgens eigenaren Marieke Dolman en Jeffrey Schenkel een fitnesscentrum dat van begin af aan klaar is voor 2020. "Het wordt helemaal state of the art", prijzen de twee ondernemers het nieuwe fitnesscentrum aan.

'Fitness Center IJburg wordt tot in elk detail state of the art'

Marieke en Jeffrey startten vijf jaar geleden in Weesp met Fitness Center Weesp en ondernemers als ze zijn, dachten ze meteen aan expansie. En die vinden ze op IJburg. "Momenteel wonen er op IJburg rond de 19.000 mensen en er zit nog voldoende groei in. Er moet volgens ons dus een interessante markt zijn met ons concept. Dat concept is een ultramoderne sportschool waar je voor normale tarieven met goede begeleiding kunt sporten op ultramoderne apparatuur", legt Marieke uit.
De twee wisten ook al geruime tijd waar ze zich wilden vestigen: in een leegstaande ruimte van meer dan 1000 vierkante meter aan de Diemerparklaan 35. Jeffrey: "In 2011 oriënteerden we ons al op IJburg en toen viel ons deze ruimte op. In Weesp was het toen heel hectisch en bovendien hadden we net een dochter gekregen, waardoor we er even niet aan toe kwamen. Maar toen we weer in rustiger vaarwater belandden, bleek die ruimte nog steeds leeg te staan. Daar werden we enorm door getriggerd. Begin dit jaar startten we de onderhandelingen en op 1 december krijgen we de sleutel." Marieke: "Het mooie aan deze locatie is dat het één mooie overzichtelijke ruimte is die we daardoor optimaal kunnen indelen."

De Omnia wordt een blikvanger.

Moderne apparatuur
Sportieve IJburgers kunnen zich alvast verheugen op de meest moderne apparatuur. De twee zijn sinds het begin trouw aan het merk TechnoGym (marktleider op het gebied van fitnessapparatuur in Nederland-red.). Jeffrey zegt erover: "TechnoGym is echt het beste wat er is in Nederland. Logisch, want er is niets mis mee. De levensduur is goed, de gebruikte materialen zijn mooi en sterk en de laatste ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. En wij gaan daar graag in mee. Maar er komen ook halters en dumbells hoor. We worden een volledig ingerichte sportschool waar iedereen terecht kan."
Marieke vult aan: "De apparaten van TechnoGym op IJburg beschikken over een beeldscherm waar je enorm veel mee kan. Het is eigenlijk een soort tablet waarop je onder je eigen naam inlogt en vervolgens direct je eigen apps en trainingsresultaten ziet, maar je kunt er ook alle tv-zenders, Facebook en andere sociale media, Spotify, Netflix en noem maar op ontvangen. En wanneer je je favoriete programma kijkt terwijl je aan het sporten bent en dat programma is nog niet afgelopen, dan verschijnt op het apparaat dat je daarna gebruikt automatisch het programma op de plek waar je gestopt was."
Groepslessen
Er zijn natuurlijk ook allerlei groepslessen. Zumba, bodyshape, bootcamp (zowel binnen als buiten), steps, dans, kick and fun, spinning en noem alle andere denkbare groeslessen maar op: het wordt allemaal aangeboden. Net zoals trainingssessies voor moeders en speciale groepslessen voor kids. En er komt een uitdagende kooi. Marieke: "Voor iedereen die wil googelen wat dat is: het gaat om de Omnia van TechnoGym. Dit is een kooi waar de instructeur in het midden gaat staan en aanwijzingen geeft waardoor je in circuitvorm in een half uur een totale work-out doet. Dit is ideaal voor mensen met weinig tijd en een druk leven."
Op 1 december krijgen Marieke en Jeffrey de sleutel waarna de verbouwing start. Vanaf half december kan er al gesport worden voor 5 euro per maand, maar dan zijn bijvoorbeeld de douches nog niet gereed. Jeffrey en Marieke noemen dit de pre-opening. De echte opening staat op 1 februari volgend jaar op het programma.
Meer informatie is te vinden op fitnesscenterijburg.nl.

14 / 16

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Acupunctuur in Weesp! Heeft u last van slapeloosheid, migraine of PMS klachten. Maak dan snel een afspraak. www.ackrufy.nl / tel.: 0294-785331

OPLEIDING DAMESKAPPER OPLEIDING HERENKAPPER CURSUS VISAGIE Per module! CREATIEF KAPPERS COLLEGE Almere
www.creatiefkapperscollege.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

i20 mooi van buiten en van binnen

Gebaseerd op lifestyletrend

De doorlopende luchtroosters zorgen voor een betere luchtstroming.

De nieuwe generatie Hyundai i20 valt vooral op door zijn bijzondere interieur. De designers hebben gekozen voor eigentijdse kleuren, waardoor het interieur overzichtelijk is en rust uitstraalt.

Er is gebruik gemaakt van hoogwaardige en smaakvolle materialen. Zoals Thermoplastic Olefin (TPO) in het dashboard en de portieren. Het is zeer duurzaam en garandeert ook na veelvuldig gebruik een luxe uitstraling. De verfijnde stiksels op de stoelen zijn, in overeenstemming met de rest van het interieur, stijlvol en uiterst slijtvast en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Er is keuze uit vier interieurtinten: Elegant Beige, Grey Blue, Cappuccino en Comfort Grey. Veel inspiratie voor de interieurkleuren werd opgedaan door het bestuderen van de huidige interieur- en lifestyletrends.

Beenruimte
Zowel de bestuurder als zijn passagiers – voorin en achterin – genieten in de nieuwe Hyundai i20 van veel hoofd-, been- en schouderruimte. Om die ruimte te benadrukken, is de gekleurde inleg over de volle breedte van het dashboard en rond de portiergrepen aangebracht. In de uiterste hoeken van het dashboard en doorlopend in de portieren zitten de luchtroosters die door hun slimme positie voor een betere luchtstroom zorgen.
Alle knopjes voor audio, verwarming en ventilatie zijn gecentreerd en daardoor onder handbereik.

Twee miljoenste Nissan Qashqai

Nummer twee miljoen.

In het Britse Sunderland zijn in recordtijd twee miljoen Nissans Qashqai geproduceerd. De eerste rolde in december 2006 van de band. Nooit eerder zijn er in Engeland zo veel exemplaren van een model in een tijdsbestek van minder dan acht jaar gebouwd.

Elke minuut verlaat een nieuwe Qashqai de Nissan-fabriek in Sunderland. De tweemiljoenste is in de kleur Magnetic Red en gaat naar een Engelse koper. Maar in Sunderland worden niet alleen auto's met het stuur aan de rechterkant gemaakt. Integendeel: 1,7 miljoen Qashqais gingen naar 132 landen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Nissan is Japans, maar de Qashqai is een Europees ontwerp dat al diverse prijzen in de wacht sleepte.

Paul Willcox, topman Nissan Europe: "De Nissan Qashqai is uitgegroeid tot de meest verkochte crossover in Europa. En met twee miljoen exemplaren is het een regelrecht succes voor een in Europa ontworpen, ontwikkelde en geproduceerde auto. We willen de grootste Aziatische autobouwer in Europa worden. Ik ben benieuwd hoe snel we de drie miljoen eenheden bereiken."

Suzuki S-Cross met navi en kanteldak

Voor de S-Cross gelden tijdelijk twee acties.

Suzuki biedt de S-Cross tijdelijk standaard aan met een navigatiesysteem en schuif/kanteldak.

Het gaat om een geavanceerd Pioneer navigatiesysteem met een 6.1" groot multi-touch display, MirrorLink en USB ter waarde van 825 euro. Er loopt al een actie, waarbij de S-Cross Exclusive tijdelijk standaard wordt voorzien van een panoramisch schuif/kanteldak ter waarde van 900 euro. Het enorme glazen oppervlakte geeft de inzittenden een nog royaler ruimtegevoel. Behalve kantelen kan het ook tot iedere gewenste positie opengeschoven worden.
Net als voor de overige modellen geldt ook voor de S-Cross de mogelijkheid om bij aankoop slechts de helft van de prijs te betalen. Na drie jaar heeft de eigenaar vervolgens de keuze: de auto inleveren of de rest van het koopbedrag betalen en de auto behouden. Alle acties lopen tot en met 31 december 2014 en zolang de voorraad strekt.

Nieuwe Honda Jazz komt er aan

Honda presenteerde onlangs in Parijs een prototype van de nieuwe Jazz. In de zomer van 2015 is de Jazz te koop. Hij rijdt zuiniger en presteert beter dankzij een nieuwe 1.3-liter i-VTEC-benzinemotor die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak (ter vervanging van de vorige versnellingsbak met vijf versnellingen) of een CVT-transmissie. Het prototype toont een gloednieuw koetswerkontwerp met een gestroomlijnde en moderne look. Van buiten is de auto even groot als de huidige Jazz, maar binnen is meer ruimte gecreëerd. De brandstoftank zit in het midden van de auto. De nieuwe wielophanging biedt zowel de bestuurder als de passagiers meer comfort.

Alfa Romeo Giulietta 60 jaar

Innovatieve techniek, oogstrelend design en sportieve rijeigenschappen zijn altijd van toepassing geweest op de Giulietta. Nu viert ze haar 60ste verjaardag. In de hedendaagse Alfa Romeo Giulietta Sprint ligt een nieuwe motor: de 1.4 MultiAir met 150 pk. Voor de liefhebbers: hierin huist een nieuw elektrohydraulisch klepmanagementsysteem dat de lucht direct regelt via de inlaatkleppen zonder tussenkomt van gas. En dat is zuiniger.