IJburgerNieuws

20 februari 2015

IJburgerNieuws 20 februari 2015


Nu opeens kans op twee markten

IJBURG – Nog dit jaar is er kans op twee markten op IJburg. Vanaf een nog nader te bepalen datum staat de REURING markt elke zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur in de haven van IJburg terwijl de winkeliers van winkelcentrum IJburg broeden op een maandelijkse markt aan het Joris Ivensplein. De markt REURING gaat er vrijwel zeker komen – er komt nog een inspraakprocedure maar deze zal waarschijnlijk geen problemen opleveren - terwijl de winkeliers de mogelijkheden onderzoeken. Bijzonder: REURING markt wordt ook een werkervaringsproject voor jongeren.

Dit blijkt uit woorden van de betrokken portefeuillewethouder Thijs Reuters tijdens de behandeling van een voorstel van de Bestuurscommissie Oost afgelopen maand. Met de markt is het opeens snel gegaan. Media januari liet een woordvoerster van Stadsdeel Oost weten dat mogelijk in april de plannen voor een nieuwe markt zouden worden besproken, maar een paar dagen later lag er een voorstel van het bestuur om het licht op groen te zetten voor de REURING markt aan de haven. Dat is deze maand gebeurd en vanuit de bestuurscommissie waren er overwegend positieve geluiden.

Lees verder op pagina 3.

'Boerderij op IJburg verdient andere plek'

IJBURG - De oplossingen voor een aantal uitdagingen op IJburg liggen voor een belangrijk deel op het Centrumeiland en in het Diemerpark. "Mijn gevoel zegt dat voor de Boerderij op IJburg een plek te vinden moet zijn in het Diemerpark en dat geldt ook voor de groene activiteiten op Kavel 1, waarom niet? Laten we die discussie maar eens gaan voeren."

Dit zegt de voorzitter van de bestuurscommissie Oost Ivar Manuel vandaag in een interview met IJburgerNieuws. Hij reageert hiermee op de vraag wat er terecht moet komen van een aantal projecten nu de economie weer aantrekt en de plaatsen waar deze zijn gevestigd mogelijk een andere bestemming krijgen.

Kavel 1
Eén voorbeeld is het speel-, leer- en ontmoetingsterrein Kavel 1, waar mogelijk gebouwd gaat worden. Dit past ook in het bestemmingsplan, maar volgens Manuel is het zonde als dit soort activiteiten daardoor verdwijnt. Dat geldt ook – of misschien zelfs wel meer – voor de Boerderij op IJburg. "Wij vinden de Boerderij op IJburg inderdaad een prachtinitiatief, maar de huidige schuur staat op een tijdelijke locatie en zal daar moeten verdwijnen. We moeten daar dus een oplossing voor vinden", aldus Manuel, die tussen de regels door ook toegeeft te verwachten dat 42 parkeerplaatsen voor twee sportverenigingen in het Diemerpark op termijn wel eens onvoldoende kunnen zijn.
Maar dat wil niet zeggen dat het Diemerpark aangeschoten wild is. "Het Diemerpark is een uniek park en het enige echte park van IJburg en daar moeten we zuinig op zijn", aldus Manuel.

IJtopia en skatebaan
Ook geeft Manuel aan dat jongerenvoorziening IJtopia nog dit jaar verhuist naar de overkant van de Bert Haanstrakade en dat er een skatebaan komt. Maar wanneer deze er is, is nog niet bekend. Er moet eerst een goede locatie worden gevonden. Er wordt aan gedacht ook de skatebaan ergens bij of op het Centrumeiland te situeren.
Zie ook pagina 8/9.

Mogelijk sporten bij en op de silo's Zeeburgereiland

De silo's zijn de blikvanger van Zeeburgereiland.

IJBURG – Er zijn ideeën om de drie silo's op Zeeburgereiland te gebruiken voor sportactiviteiten. Hierbij kunnen de silo's een onderdeel worden van de sportvelden en er wordt zelfs over gedacht boven op de silo's sportvoorzieningen te creëren. Een ander idee is om de silo's in te zetten als laagdrempelige locatie voor feesten en exposities.

Nu Zeeburgereiland zich volop ontwikkelt, wordt steeds duidelijker dat de drie silo's smachten naar een nieuwe bestemming. In 2006 is besloten dat de silo's, elk met een diameter van 22,5 meter en 23 meter hoog, behouden moeten blijven en sindsdien zijn er meerdere plannen voor gemaakt. Het meest ver waren het Annie MG Schmidthuis en een klimwand, maar beide zijn er niet van gekomen. Vorig jaar werden plannen bekend over een onderwatermuseum, maar over de plannen daarvoor wordt niets meer vernomen. Nu zijn er weer nieuwe plannen, zo werd onlangs bij een presentatie op het IJburg College door de gebiedsmanager duidelijk.
Op de website van Pakhuis de Zwijger, www.dezwijger.nl, worden de nieuwe ideeën uiteengevouwen en hier kan worden gestemd welke plannen de voorkeur hebben. Dat wil niet zeggen dat de plannen waar de meeste stemmen naar uitgaan ook worden uitgevoerd. Verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg heeft aangegeven voorlopig geen besluit te verwachten over de silo's.

Hier komt de stadswarmte dus vandaan

IJBURG - Een groep van tien IJburgers heeft afgelopen week de Nuon Centrales in Diemen bezocht. De IJburgers wilden graag weten waar hun stadswarmte vandaan komt. Het bezoek was georganiseerd door NUON op aanvraag van Natuurlijk IJburg, een initiatief van Marinus Knulst en Linda Vosjan. Natuurlijk IJburg staat voor een duurzamer, groener en socialer IJburg. Op pagina 7 is er aandacht voor de Collective Store: een ander initiatief van Natuurlijk IJburg.

1100

kerstbomen zijn op IJburg ingezameld via de actie 'Recycle je kerstboom'.

Leerlingen werken mee aan nieuw schoolplein

Klimstudenten helpen met nieuwe omgeving Olympus

De omgeving van obs Olympus kan wel wat peper gebruiken.

IJBURG – Het schoolplein en directe omgeving van school Olympus mag wel wat uitdagender en om die reden zijn zes studenten van de Amsterdamse Studenten Alpine Club (ASAC) samen met de Stichting Move een project gestart om kinderen uit te dagen hun schoolplein op te pimpen.

Klimmen

Woensdag 18 maart wordt 's ochtends een klimmuur aangerukt waar de kinderen van groep 7 (hier zijn alle activiteiten op gericht) mee aan de slag gaan. Tijdens het klimmen worden de kinderen begeleid door professionele instructeurs. Ouders en geïnteresseerde buurtbewoners zijn uitgenodigd om een kijkje te komen nemen, maar ze mogen niet meeklimmen.

Wie hebben hier de handen ineen geslagen?
Stichting Move organiseert projecten waarin studenten en kinderen uit aandachtswijken elkaar en elkaars leefwereld leren kennen en de kans krijgen hun talenten verder te ontwikkelen. Tijdens een Move-project wordt nagedacht over vragen als Wat kan de wijk leuker maken?, en Hoe kunnen wij samen de wijk leuker maken?
De Amsterdamse Studenten Alpen Club (ASAC) heeft tot doel studenten goedkoop en laagdrempelig verschillende bergsporten te laten beoefenen. In Amsterdam wordt dit voornamelijk gedaan door te klimmen in de verschillende klimhallen.
De Olympus is een sportactieve basisschool met als motto 'Sterk in Beweging'. Er wordt veel aandacht besteed aan het fit en gezond houden van de leerlingen.

Wat is het probleem van het schoolplein en de omgeving van de school?
De aanleiding is dat het schoolplein kaal en grijs is en voor kinderen en daardoor niet uitnodigt tot sport en spel. Dit tot ontevredenheid van de school, gezien het doel de kinderen te motiveren gezond te eten en veel te bewegen. Uitdaging van deze school is dat deze midden in een woonwijk op Haveneiland Oost staat. De ruimte rond de school is in beheer van de gemeente en daarmee toegankelijk voor alle buurtkinderen buiten schooltijd. Ook de buurtkinderen en hun ouders lopen tegen hetzelfde probleem aan: er is weinig uitdaging voor de kinderen op deze plek.

Het schoolplein achter de school biedt weinig uitdagingen.

Leerlingen brengen plus- en minpunten buurt in kaart

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Er worden verschillende activiteiten met de kinderen georganiseerd om uiteindelijk tot een uitvoerbaar plan te komen. Er vinden vier zogeheten wijklessen plaats waarbinnen de leerlingen op onderzoek uitgaan in eigen wijk (met name de directe omgeving van de Olympus en het schoolplein). De kinderen kijken kritisch naar hun eigen omgeving en brainstormen over punten die verbeterd kunnen worden. Daarnaast worden er twee verbindende activiteiten georganiseerd waarbij de kinderen kennismaken met de klimwereld. Inmiddels hebben er drie wijklessen plaatsgevonden en één verbindende activiteit.
Tijdens de eerste wijkles zijn de kinderen de wijk in getrokken om in kleine groepjes een plus– en een minpunt van hun omgeving vast te leggen op camera. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf met ideeën komen die hun omgeving kunnen verbeteren. Tijdens wijkles 2 begin januari werden concrete plannen op papier gezet. Met behulp van een grote plattegrond voor elk groepje mochten de kinderen alles bedenken wat er in hen opkomt en dat tekenen of schrijven op de plek waar zij hun idee voor zich zien. Tijdens wijkles 3 (op 21 februari) werd het tijd om de haalbaarheid van de plannen te beoordelen. Er zijn vooral wensen voor een soort hindernisbaan waar je met skelters terecht kunt. Momenteel wordt in overleg met Stadsdeel Oost en de schoolleiding uitgezocht wat haalbaar is. Er was ook een zogeheten verbindende les, waarbij de kinderen kennismaakten met slacklinen. Bij deze sport worden evenwichtsoefeningen gedaan op een voetbrede band die gespannen is tussen twee vaste punten.

Wanneer wordt dit project afgerond?
Eind maart (de datum is nog niet bekend) is er een eindfeest waar de kinderen zullen zien hoe op basis van hun eigen ideeën het schoolplein wordt veranderd.

Schoolplein is nu kaal, grijs en niet uitdagend

Kinderen met autisme welkom op de Boerderij

IJBURG – Kinderen met autisme kunnen vanaf 1 maart terecht bij Boerderij op IJburg om te genieten van paarden. De kinderen kunnen dan de zogeheten 'Horse Boy Method' bij de Boerderij volgen. Van deze methode is bewezen dat de kinderen minder last hebben van zelfstimulerend/repetitief gedrag en beter communiceren.
De Horse Boy Method richt zich op plezier en indirect op leren. De kinderen kunnen spelen, met de pony's activiteiten doen en rijden samen met een ervaren trainer. Niets moet en de interesses van de kinderen worden volledig gevolgd. De sessies worden gratis aangeboden aan de kinderen. Om de begeleiding mogelijk te maken zoekt de organisatie vrijwilligers. Meer informatie is te vinden op boerderijopijburg.nl.

Leren over water en energie

IJBURG - Op basisscholen op IJburg draait momenteel het lesprogramma 'Dol op Duurzaamheid.' Dit is een lesprogramma voor het basisonderwijs waarin de thema's water en energie centraal staan.

Leerlingen onderzoeken bij dit lespakket op speelse wijze hoe zij zelf kunnen bijdragen aan besparing van water en energie in hun eigen leefomgeving. In de lessen worden energiemetingen gedaan en komt duurzaam watergebruik aan bod. De jongeren sluiten het project af door een minidocumentaire te maken over water- en energiegebruik op school of in de buurt. Dol op Duurzaamheid is ontwikkeld door Stadsdeel Oost.

Geen triatlon op IJburg

IJBURG - De start van de ICAN Triathlon Amsterdam op 28 juni is niet zoals eerder was aangekondigd op IJburg. Dit maakt de organisatie bekend.

Probleem is dat door werkzaamheden aan het Centrumeiland de zwemmers niet veilig het water in kunnen. Daarom vindt de start plaats in de Ouderkerkerplas, waarna ook een ander fiets- en loopparcours wordt afgelegd.

Rechtsaf richting IJburg mag niet, maar gebeurt vaak

IJBURG - Nu al weer enkele maanden de Nuonweg is afgesloten, vinden IJburgers 'organisch' hun weg naar de Maxis. De meest gebruikte route is de nieuwe brug over en daarna keren bij de parkeerplaats vlak na de brug of bij de verkeerslichten iets verderop. Behalve tussen 16.00 en 19.00 uur op werkdagen mag je dan de parallelweg gebruiken. Terug mag dat echter niet. Vanaf Maxis rechts afslaan mag alleen voor vergunninghouders en daar zijn er maar weinig van. Maar velen negeren het verbodsbord. De politie heeft aangekondigd meer te gaan controleren.

REURING markt is markt én werkervaringsproject

IJburgers krijgen voorrang bij selectie marktkooplui

De markt begint elke zaterdag bij NAP.

IJBURG - REURING markt is een initiatief van het IJburgse eventbureau Crealisatie dat is verbonden aan het IJburg College en is opgericht door IJburger Antoinette Poortvliet. De markt zal zich uitstrekken tussen restaurant NAP tot en met de Krijn Taconiskade. Het gemengde aanbod zal bestaan uit 'lekkere, betaalbare en bijzondere producten als groente, fruit, kaas, noten, vis, kinderkleding, schoenen en kleingereedschap'. Het is nog niet bekend wanneer de eerste markt wordt gehouden, maar waarschijnlijk nog voor de zomer.

De marktkooplui bestaan bij voorkeur uit IJburgse ondernemers. Zij krijgen ook voorrang in de selectie. Verder is de zogeheten 'evenementbeleving' belangrijk. Deze uit zich in kinderactiviteiten en optredens van artiesten en bandjes. Eén keer in de vier weken wordt aandacht besteed aan een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld ouderen. De standplaatsen variëren in lengte van twee tot maximaal acht meter en worden bij voorkeur bezet door kramen in plaats van verkoopwagens, met uitzondering van verse koelproducten.

Werkervaringsproject
Bijzonder aan de REURING markt die binnenkort van start gaat in de haven is dat jonge werkzoekenden de kans krijgen hier werkervaring op te doen. Daarvoor werkt initatiefnemer Crealisatie samen met de Stichting InnoComm die verschillende werkzoekenden jongeren, zoals dat wordt genoemd, 'begeleidt naar de arbeidsmarkt.' REURING markt is bereid maximaal 20 procent van de kramen ter beschikking te stellen voor deze jongeren. De jongeren worden intensief begeleid en ze nemen deel in poules van ongeveer acht weken. Hierdoor krijgen in de loop van de tijd meerdere jongeren kans om werkervaring op te doen.
Ook om deze reden kan de REURING markt de goedkeuring van de leden van de Bestuurscommissie ruimschoots wegdragen, zo bleek tijdens de behandeling van het voorstel deze maand in de Bestuurscommissie Oost.

Pilot van zes maanden
REURING markt betreft vooralsnog een proefperiode van zes maanden. Elke maand wordt er gemonitord hoe het allemaal gaat en na een half jaar vindt er een definitieve evaluatie plaats. Een achilleshiel is het afval na afloop, maar er wordt van uitgegaan dat de marktkooplui dit zelf opruimen. Dat is althans de intentie.

Consensus
Het is belangrijk dat de winkeliers op IJburg en de uitbaters aan de haven het concept zien zitten. Dat is het geval, zo liet bestuurder Thijs Reuters weten. De winkeliers hebben er bij de eerste weekmarkt voor gezorgd dat de markt verdween, maar over deze markt is consensus. Bij de evaluatie zal ook hun mening ertoe doen. Reuters liet tijdens de behandeling weten dat de winkeliers plannen hebben voor een maandelijkse markt aan het Joris Ivensplein. Op welke dag deze markt moet komen, is nog niet bekend. En dat de ondernemers in de haven de markt zien zitten, staat ook als een paal boven water. "De ondernemers verwachten er extra aanloop van en zien de markt zitten", liet Reuters weten.

Joyce Keizer, o.a. triatlete

Baal je dat de triatlon die zou starten op 28 juni op IJburg is verplaatst (zie bericht op pagina 3)?
"Ja, heel erg. Ik heb vroeger veel triatlons gedaan en de enige reden waarom ik nog een triatlon in Nederland wilde doen, was vanwege IJburg."

Je hebt zelfs een triatlonreis georganiseerd?
"Ik heb met Move-4-Kids een triatlonreis georganiseerd met zestig triatleten naar Barcelona. De meesten waren beginners en hebben circa drie kwart jaar getraind voor een Olympische triatlon. We hebben ook geld ingezameld voor de stichting Tess Unlimited en haalden 30.000 euro op. We zijn met een vrachtwagen met zestig fietsen naar Barcelona gegaan en we zijn op één na allemaal gefinisht. Helaas is één deelnemer van ons overleden tijdens de triatlon aan een aneurysma. Dat zou sowieso gebeurd zijn, dat is zo met deze ziekte, maar het is heel heftig wanneer dit tijdens een sportevent gebeurt."

Je bent ook betrokken bij IJ-SWIM?
"De Stichting IJ-SWIM bestaat drie jaar en dit jaar is de IJ-SWIM op zondag 30 augustus. Dit is een goed alternatief voor IJburgers die de triatlon wilden doen. We hebben dit jaar drie afstanden: 1,8 kilometer, 2,8 kilometer en 3,8 kilometer. We zwemmen door de binnenwateren van IJburg."

Wat vind jij de mooiste plek op IJburg?
"De haven. Ik fiets zomers altijd naar de boothelling met mijn wetsuit al aan en dan fiets ik circa drie kilometer door de grachten (richting de Griek en door de groene tunnel weer terug naar de haven). Het liefst heel vroeg in de morgen. Dan zie ik al zwemmend IJburg ontwaken. De zon die opkomt, mensen die zich klaarmaken voor de dag."

Wat zou je willen veranderen op IJburg?
"Niet veel. Ik ben tevreden. Het is een stadsdeel dat zich nog aan het wortelen is. Dat kost tijd. De mensen hebben goede wil en vooral in de zomer wanneer we wekelijks zwemmen, voelt het als een vakantiebestemming."

Meer containers en nu al meer papier

IJBURG – Het project om IJburgers meer afval gescheiden te laten aanbieden ligt op stoom. Onlangs is op Haveneiland Oost het aantal ondergrondse papiercontainers uitgebreid van vier naar elf stuks, zodat alle bewoners een papiercontainer op loopafstand van hun woning hebben. Deze uitbreiding heeft gezorgd voor een forse toename van het aantal kilo's ingezameld papier.
Eind vorig jaar werd bekend dat IJburgers van alle inwoners van Amsterdam het minst afval gescheiden aanleveren. Een van de oorzaken is helder: er is bij de aanleg van IJburg onder andere bezuinigd op de aanleg van afvalcontainers. Er wordt nu echter een inhaalslag gemaakt. Er zijn nu al meer papiercontainers en de komende tijd bekijkt Stadsdeel Oost hoe het netwerk aan afvalcontainers op IJburg kan worden geoptimaliseerd. Waar nodig en mogelijk worden containers voor glas, papier en textiel geplaatst of verplaatst naar efficiëntere locaties.
Nieuw is ook een inzamelingspunt van gebruikt frituurvet. Deze staat bij de Collective Store op IJburg tussen Bruna & Bril in winkelcentrum IJburg.

Economie IJburg heeft oppepper nodig

IJBURG - IJburg op de Kaart is een nieuw initiatief van de gemeente Amsterdam met als doel het verbeteren van de economie op IJburg. Grondbeleid, pionierskorting en IJburg op de kaart zetten bij stedelijke organisaties en met alle betrokken partijen, onder meer door middel van een conferentie, zijn enkele uitgangspunten. Dit jaar moet worden gestart.

Mede door de hoge huurprijzen doet de economie het op IJburg niet goed. De economie trekt weer aan, maar de leegstand wordt hooguit een klein beetje teruggedrongen. Dat moet anders, vindt de gemeente. Samen met bewoners, ondernemersverenigingen, verhuurders en andere betrokkenen moet onder andere tijdens een conferentie helder worden wat er aan schort en wat er anders kan.
De conferentie heeft als doel 'IJburg op de kaart' te zetten en moet met alle betrokken partijen georganiseerd worden. Dit sluit volgens de gemeente aan bij verschillende initiatieven op IJburg zelf ter bevordering van het economisch klimaat en de promotie van het gebied. Zo onderzoekt momenteel een groep bewoners en (maatschappelijk) ondernemers wat men zelf kan doen aan promotie.

'Mijn deur staat voor iedereen open'

Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel: 'Communicatie met IJburgers moet geïntensiveerd'

Op basis van een gebiedsanalyse heeft Stadsdeel Oost gebiedsplannen ontwikkeld voor IJburg. Meer aandacht voor de jeugd en een betere focus op de communicatie met de IJburgers zijn twee speerpunten (wij berichtten daar in de vorige editie over). Maar hoe wordt dat concreet ingevuld? En hoe erg is het dat de helft van de huizen op IJburg onder water staat, zoals ook te lezen is in de gebiedsanalyse? Deze en veel andere vragen beantwoordt de voorzitter van de Bestuurscommissie Oost - zeg maar de stadsdeelvoorzitter - Ivar Manuel.

Ivar Manuel: IJburg wordt een wijk zonder scheidslijnen genoemd en je ziet bijvoorbeeld dat er op IJburg veel bijzondere zorgprojecten zijn ontwikkeld."

Ivar Manuel is de eerste voorzitter van de zogeheten Bestuurscommissie Oost. Vorig jaar zijn de stadsdelen in Amsterdam officieel opgeheven en daarvoor in de plaats zijn bestuurscommissies gekomen. In feite besturen deze de stadsdelen net als in het tijdperk van de stadsdelen – niet voor niets wordt de naam Stadsdeel Oost nog gebruikt – maar het grootste verschil is dat het beleid wordt gemaakt door de gemeenteraad van Amsterdam. Bevalt dat eigenlijk, die bestuurscommissie? Manuel: "Een aantal taken en bevoegdheden zijn verschoven naar de centrale stad, maar ook in deze constructie zijn wij zoals dat wordt genoemd 'verlengd bestuur'. De intentie van de bestuurscommissie is het bestuur dichter bij de Amsterdammers brengen. Een belangrijk verschil is dat we nu niet werken met een eigen begroting, maar met een zogeheten programmabudget voor allerlei onderwerpen. Essentieel daarin is de buurtbegroting, waarin is omschreven hoeveel geld per buurt kan worden besteed aan faciliteiten. De begroting voor 2015 is bekend, maar het duurt nog even voordat deze op de site staat, onder andere omdat deze nog verder verfijnd wordt en omdat heel veel data moeten worden ingevoerd."

Oren en ogen
Los van alle projecten en de daarbij behorende financiën heeft de Bestuurscommissie Oost bij haar aantreden in april vorig jaar verkondigd dat ze de oren en ogen van de stad wil zijn. Het bestuur komt naar je toe, zoals dat heet. Bijna een jaar later is de vraag gerechtvaardigd: wat zien we daarvan? Manuel: "Ja, het is gelukt dat we dicht bij de burgers staan en nee, het kan nog beter. Het eerste jaar hebben we moeten wennen aan de nieuwe constellatie en daar is veel tijd in gaan zitten. Ik stel wél vast dat het in IJburg goed gaat, omdat IJburg naar verhouding veel beter is georganiseerd. Er is bijvoorbeeld vrijwel altijd iemand van de bestuurscommissie aanwezig bij IJburgDroomt IJburgDoet en Kompas op IJburg is een pracht instrument om te zien wat de wensen van de IJburgers zijn. Wij zien ook veel meer mensen bij vergaderingen van de bestuurscommissie dan voorheen bij de gemeenteraad. En mijn deur staat voor iedereen open en daar wordt veel gebruik van gemaakt."

IJburg is maar een klein (op basis van het aantal bewoners ongeveer een vijfde deel) onderdeel van Amsterdam-Oost. Wat maakt IJburg voor een bestuurder bijzonder?
"IJburg is nieuw, straalt een enorme ambitie uit en iedereen wil van IJburg een succes maken. Of dat gelukt is? Ik vind van wel. IJburg wordt een wijk zonder scheidslijnen genoemd en je ziet bijvoorbeeld dat op IJburg veel bijzondere zorgprojecten zijn ontwikkeld. Je ziet wel dat IJburg zich steeds meer ontwikkelt tot een gewoon deel van Amsterdam. In het begin hoefde je bij wijze van spreken een fiets niet op slot te zetten, maar tegenwoordig merken mensen dat ook op IJburg fietsen gestolen kunnen worden."

Er is inmiddels vastgesteld dat op IJburg een aantal weeffouten is gemaakt. Hoe brei je die recht?
"Er zijn meerdere mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld de sociale samenhang stimuleren, maar er zijn ook andere oplossingen mogelijk. We zijn er actief mee bezig."

'Bepaalde voorzieningen kunnen naar de randen van het Diemerpark'

Er zijn ook basale problemen. Er wordt bijvoorbeeld in de gebiedsanalyse vastgesteld dat een aantal plekken op IJburg slecht verlicht is. Dat is toch heel eenvoudig op te lossen?
"Dat is nog moeilijker dan je denkt. Een winkelier heeft mij verteld dat hij een bepaalde plek donker en unheimisch vindt. Je kunt dan inderdaad besluiten daar een extra lantaarnpaal te plaatsen, maar we hebben er ook mee te maken dat deze moet passen in het straatbeeld. Er is bij de aanleg van IJburg bewust gekozen voor een bepaald type verlichting die hoger is geplaatst en diffuser licht verspreidt dan elders in de stad. Hier moet rekening mee worden gehouden. Bovendien: het blijkt dat de verlichting op die plekken vaak wel deug,t maar dat het om een bepaalde sfeer en gevoel gaat en dat haal je dat niet weg met een extra lantaarnpaal."

Een probleem dat steeds manifester wordt en op basis van de bewonersstatistieken alleen maar groter wordt, is het grote aantal jongeren. Een op de drie IJburgers is jonger dan 18 jaar. In de gebiedsanalyse wordt dit genoemd als een van de twee speerpunten voor de komende periode. Welke concrete plannen zijn er?
"IJburg heeft veel jonge gezinnen en al die leuke jonge kindertjes worden eerst tieners, daarna pubers en dan gaan ze hangen. Dat is helemaal niet erg want dat hoort bij die leeftijd, maar het heeft tot gevolg dat er voorzieningen moeten komen. Niet voor niets is afgelopen jaar jongerencentrum IJtopia geopend en dat voorziet in een behoefte. Er wordt ook gedacht aan andere voorzieningen. Het probleem moet overigens niet worden overdreven. Een grote groep jongeren zit op school, maakt daarna huiswerk, heeft activiteiten op een vereniging en komt zo prima de week door. Maar er is een groep die je moet bezighouden zodat ze niet gaan klieren. Dat onderkennen wij."

'Wij willen weten wat er leeft zodat we daarop kunnen inspelen'

Is het in dit licht bezien dan niet vreemd dat er onduidelijkheid is over IJtopia?
"Daar is geen onduidelijkheid over. IJtopia moet weg omdat de plek waar het nu zit mogelijk wordt ontwikkeld en verhuist - ook weer tijdelijk - naar de overkant van de Bert Haanstrakade, zeg maar aan het begin van het Centrumeiland. Het probleem van een jongerenvoorziening is dat iedereen inziet dat deze nodig is, maar niemand wil deze vlak bij zijn woning. Het feit dat IJtopia bestaat uit containers is dan ook een bewuste keus, want daardoor kun je er makkelijk mee schuiven."

Mogen we, omdat voorzieningen voor de jeugd belangrijk zijn, ook aannemen dat de skatebaan er komt?
"Ik denk het wel. Er wordt over plekken nagedacht, vooral in de buurt van het Centrumeiland. Of de skatebaan er dit jaar komt? Dat is mogelijk, maar als het volgend jaar wordt, is dat ook niet erg, want er zijn en komen de komende jaren genoeg jongeren die er veel plezier van zullen hebben."

Huizen onder water

In de gebiedsanalyse wordt vastgesteld dat de helft van de koopwoningen op IJburg onder water staat. Is dat zorgelijk?
Manuel: "Het wordt pas zorgelijk als mensen hun baan verliezen en niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dat kan ook gevolgen hebben voor de gemeenschap IJburg. Je ziet bijvoorbeeld dat er nu al twee ParentsHouses zijn en die zijn niet toevallig op IJburg. Als bestuur kun je daar overigens weinig meer aan doen dan deze waar mogelijk te faciliteren. Gelukkig stijgen de huizenprijzen en de bouw trekt gelukkig weer aan. Het gaat goed met IJburg."

Wordt het Centrumeiland hiermee niet een vergaarbak van alles wat elders geen plek kan vinden?
"Nee, want op het Centrumeiland komen woningen. Het lijkt mij ook dat je bepaalde voorzieningen naar de randen van het Diemerpark kunt verplaatsen, maar ik realiseer me tegelijkertijd dat met die gedachte ook veel mensen in opstand komen."

Een tweede speerpunt is het verbeteren van de communicatie met de IJburgers. Wat moet er beter worden en wat moeten de gevolgen zijn?
"Verbeteren is niet het goede woord, ik denk eerder aan intensiveren. Wij willen de oren en ogen van de burgers zijn en dat betekent dat wij willen weten wat er onder de IJburgers speelt zodat we daarop kunnen inspelen. Een goed voorbeeld van wat dat teweeg kan brengen, is de Boerderij op IJburg. Die is ontstaan door actie vanuit bewoners."

Betekent dit dat de bestuurscommissie veel waarde hecht aan de Boerderij op IJburg en dat deze dus op de huidige plek kan blijven?
"Wij vinden de Boerderij op IJburg inderdaad een goed initiatief, maar de huidige schuur staat op een tijdelijke locatie en zal daar moeten verdwijnen. We moeten daar dus een oplossing voor vinden. Mijn gevoel zegt dat voor de boerderij een plek te vinden moet zijn in het Diemerpark en dat geldt ook voor de groene activiteiten op Kavel 1, want waarom niet? Laten we die discussie maar eens gaan voeren. Of ik verwacht dat die 42 parkeerplaatsen bij het sportpark voldoende zijn? Het lijken mij er weinig voor twee bloeiende verenigingen, maar we zien wel hoe zich dat ontwikkelt. Overigens is het niet zo dat ik het Diemerpark voor van alles en nog wat wil gebruiken. Het Diemerpark is het enige echte park van IJburg en daar moeten we zuinig op zijn."

Collective Store biedt plek aan bonte stoet kleine ondernemers

Nieuw concept bindt nu al bijna 20 ondernemers

De grote tafel is de plek voor onder andere de workshops.

De Meijboom

De etalage van de 'CSIJ tussen Bril & Bruna' wordt ingericht door de deelnemers, maar er wordt ook samengewerkt met activiteitencentrum de Meijboom van Nieuw Amstelrade. Cliënten met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel delen hier hun kwaliteiten op muzikaal, theatraal en creatief gebied met de bewoners op IJburg. De etalage voor Valentijnsdag werd gedeeltelijk door hen ingericht.

IJBURG – In winkelcentrum IJburg is de zogeheten Collective Store IJburg tussen Bril & Bruna (CSIJ) gevestigd. Kleine duurzame, creatieve en sociale ondernemers kunnen hier tegen een relatief lage contributie hun waren en diensten aanprijzen. De winkel is vijf dagen per week open. "Dit ontwikkelt zich organisch. We hebben echt geen idee waar dit over een jaar staat", zegt Linda Vosjan. Inmiddels hebben zich een kleine twintig deelnemers aangesloten bij het concept.

Vosjan is samen met IJburger van het eerste uur en tevens duurzaam ondernemer Marinus Knulst Natuurlijk IJburg in 2012 gestart met als doel IJburg socialer, groener en duurzamer te maken ('Natuurlijk IJburg promoot natuurlijk wonen, leven en werken op IJburg' is te lezen op Facebook) en de CSIJ tussen Bril & Bruna, is het eerste tastbare resultaat.
Het idee is van Linda. Zij vond het jammer dat het ruime winkelpand al maanden leeg stond en bedacht dat het mooi zou zijn als het pand gebruikt kon worden voor initiatieven van zzp'ers. "We stimuleren de lokale economie", zegt Knulst. "Op deze manier ontstaat vanzelf een community waarbinnen we bijzonder prettig met elkaar omgaan", vult hij aan.
Het concept is een schot in de roos. De leegstaande winkel is sinds begin november geen kil gat meer, maar is een – letterlijk - bonte winkel vol sieraden, cadeauartikelen en kunst van de ondernemers die hebben aangehaakt. Achterin staat een grote tafel waaraan iedereen kan aanschuiven om te 'socializen' of om deel te nemen aan het groeiende aanbod workshops. Er zijn bijna twintig ondernemers en het is rijp en groen door elkaar. Vosjan: "Er zijn onder andere starters, IJburgers met een uit de hand gelopen hobby, mensen met een webshop en noem verder maar op. Alles bij elkaar is het een bonte verzameling."

Organisch
Vosjan gaat ervan uit dat alle ondernemers er volgende maand nog zijn en ze hoopt op meer. "Dit concept ontwikkelt zich stap voor stap: het gaat zoals het gaat. We zetten de deur wagenwijd open voor nog meer deelnemers. Ik zie de winkel als een plek waar ondernemers elkaar steunen en waar we het publiek de kans geven om de eigen buurt te steunen. En met de buurt bedoel ik niet alleen onze eigen zzp'ers, maar natuurlijk ook al die andere ondernemers zoals onze buren de Brilservice en Bruna. Vergeet niet dat zij IJburg leefbaar maken en houden. Support your local and have a good time!"
Knulst vindt vooral de manier waarop de deelnemers met elkaar omgaan erg fijn en dat blijft de basis, meent hij. "Als er een ondernemer bij wil die mogelijk schuurt met een ander, dan gooien we het in de groep en als de meerderheid vindt dat we het om een aantal redenen niet moeten doen, dan doen we het dus niet. Maar verder maken we het vooral niet ingewikkeld. Een voorwaarde is wél dat we geen concurrenten mogen zijn voor de andere winkeliers. Dus als iemand hier elektrische fietsen wil aanprijzen dan is dat heel duurzaam, maar dat gaat het niet worden omdat er al een rijwielzaak is. Er is ook uitgesproken dat het geen uitdragerij mag worden. Dit is een winkel met overwegend nieuwe spullen en de gebruikte kleding en artikelen die er staan zijn kwaliteit."

'Er is uitgesproken dat de winkel geen uitdragerij wordt'

Helpen
Voor Knulst is de winkel ook veel meer dan een winkel. Knulst: "Ik ben zelf bijvoorbeeld betrokken bij mijn eigen Vereniging van Eigenaren waar alle bewoners in collectief verband 200 zonnepanelen hebben aangeschaft. Het is goed mogelijk dat andere VvE's dat ook willen, maar niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Die kunnen hier terecht voor informatie. Anderzijds willen we IJburgers op de door ons geformuleerde terreinen in hun kracht zetten. En netwerken is ook belangrijk, met als doel dat er synergie ontstaat waardoor IJburg groener, duurzamer en socialer wordt."
Zodra er een commerciële huurder is, is het op deze plek afgelopen. Wat dan? Heel simpel: "Dan gaan we mogelijk iets anders zoeken", zegt Vosjan. Dan zijn we niet meer Collective Store tussen Bril en Bruna maar Collective Store tussen … en … We drijven op de energie van de deelnemers."

Weerbericht

Vergezichten sprokkelen op Durgerdam

Een andere naam voor februari is sprokkelmaand. De naam heeft niets te maken met het werkwoord 'sprokkelen'. Het is waarschijnlijk afkomstig van het oud-Nederlandse woord 'sporkelen'. Dat betekent 'springen'. Want eens per vier jaar verspringt het aantal dagen met een dag. Dan hebben we een schrikkeljaar. Tussen de eerste en de laatste dag van februari lengt de dag met 1 uur en bijna 40 minuten.

Februari is een wintermaand pur sang met soms nog strenge vorst, zoals in 2012. De winter van 2011-2012 verliep tot eind januari zeer zacht, maar begin februari werden we tot grote vreugde van de IJsburger Schaatsclub getrakteerd op een heuse koudegolf. De temperatuur daalde tijdens enkele nachten tot beneden -15 graden. Deze winter bracht de schaatsclub slechts teleurstelling, evenals de vorige winter. Die winter van een jaar geleden was nog zachter. Winterweer ontbrak toen geheel. Deze winter gaf nog enkele winterse speldenprikjes. Een paar foto's van een lichtbesneeuwd IJburg met een dun laagje ijs op de grachten zijn het bewijs hiervan. Deze winter was tot aan februari vooral een verzopen winter. Zowel december als januari verliep zeer nat. De maandelijkse hoeveelheid neerslag bedroeg rond 130 mm tegen 70 mm normaal. Februari is tot dusver droog, maar vanaf 20 februari gaat wederom een vrij zachte, wisselvallige en winderige periode van start.

Op IJburg, aan de oever van het IJmeer, ontmoette ik onlangs Wytske en Erik. Ze waren samen op huizenjacht. Erik wees naar de horizon, in de richting van het oude dijkdorp Durgerdam met zijn schilderachtige huisjes. "Ik heb daar in de haven een zeilboot liggen", zei Erik opgetogen. "Het lijkt me ook schitterend om in zo'n dijkhuisje te wonen", vond Wytske. Een scherpe noordenwind blies over het woelige water. Zwermen watervogels, waaronder meerkoeten, zwommen en doken er in colonne op zoek naar voedsel. Er waren ook wintergasten bij zoals nonnetjes, die in Lapland broeden. Maar weinig vogels zijn zo gracieus getekend als het mannetje van deze soort, met fraaie zwarte accenten op een spierwit verenkleed. Ze jagen op scholen spiering en overleven hier de winter dankzij het milde klimaat.

"Als je in Durgerdam bent en je kijkt richting IJburg, dan zie je een heel ander beeld", zei Erik. "Jammer, IJburg mist fraaie hoge, slanke gebouwen. Dat zou een spectaculair vergezicht opleveren vanaf Durgerdam, alsof je op Manhattan kijkt. Dat zou voor mij reden zijn om in Durgerdam te gaan wonen", wist Erik zeker. Hoewel het stratenpatroon van IJburg op Manhattan lijkt, kloppen de gebouwen helaas niet. Durgerdammers klagen over een vergezicht op monotone massieve blokken op bijna gelijke hoogte; IJburg ligt er bij als een muur van steen en beton. Daarentegen boffen de IJburgers met het schilderachtige vergezicht op Durgerdam. "Daarom zou ik toch het liefst op IJburg wonen," besloot Wytske, dan kunnen we elke dag van 'Panorama Durgerdam' genieten." Wonen op IJburg aan het IJmeer, wat wil een mens nog meer!

Vrijdag 20 februari

Lezen: Filosofieclub

Speciaal voor kinderen van 8, 9, en 10 jaar oud die van lezen houden, is er in de FlexBieb een filosofieclub. Elke vrijdagmiddag in februari wordt samen een verhaal gelezen. Daarna worden vragen verzonnen om de hersenen lekker te laten kraken of om de fantasie te prikkelen. Vragen waarop je het antwoord niet zomaar kunt opzoeken, maar waar iedereen wel iets over weet of iets van vindt. De tijd is van 16.00 tot 17.00 uur, de entree is gratis.

Muziek: PopIJ

PopIJ is een onbezoldigd (burger)initiatief dat is voortgekomen uit een wens op 'Kompas op IJburg' voor meer livemuziek in de buurt. PopIJ trapt vrijdag 20 februari af met de activiteiten in Café ED en begint om 20.00 uur.

Zaterdag 21 februari

Dieren: Ponykamp

Van 21 februari tot en met 1 maart is het voorjaarsvakantie en er zijn dan twee driedaagse kampen achter elkaar op de Boerderij op IJburg. Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor losse dagen. Voor kinderen vanaf 5 jaar en er is een apart programma voor kinderen met meer ervaring. Het programma is van 9.00 tot 15.30 uur, maar de kinderen kunnen om 8.30 gebracht worden en om 17.30 gehaald worden (eventueel later in overleg).
De kosten voor het dagkamp bedragen 100 euro voor alle drie de dagen. Voor de extra opvang voor en na het kamp (van 8.30 tot 9.00 uur en van 15.30 tot 17.30 uur) wordt 15 euro extra gerekend voor drie dagen. Opgeven kan via een e-mail naar pony@boerderijopijburg.nl.

Vrijdag 6 maart

Lezen: Filosofieclub

Speciaal voor kinderen van 8, 9 en 10 jaar oud die van lezen houden, is er in de FlexBieb een filosofieclub. De tijd is van 16.00 tot 17.00 uur, de entree is gratis. Meer informatie staat onder 20 februari.

Film: 'Pride'

Margaret Thatcher is aan de macht en de Britse mijnwerkersbond staakt. Tijdens de Gay Pride in Londen besluit een groep homoseksuele en lesbische activisten geld op te halen om de families van de stakende mijnwerkers te ondersteunen. Entree 6 euro, inclusief koffie of thee. De film wordt vertoond in Vrijburcht.

Vrijdag 13 maart

Lezing: Özcan Akyol

Een rijzende ster in Nederland Schrijfland: Özcan Akyol (Deventer, 1984). Hij brak in 2012 door met zijn met humor en recht voor z'n raap geschreven roman 'Eus' (uitg. Prometheus). De reacties waren laaiend enthousiast. Via @DuBlanqeBogarde publiceerde hij de bundel actuele voetbalimpressies 'Hé scheids, jij hebt thuis zeker niks te vertellen?'. Op 12 december 2014 kwam zijn eerste kinderboek uit: 'Wij vieren geen feest'. In 2015 verschijnt zijn tweede roman. Naast zijn literaire werk publiceert Akyol regelmatig artikelen in onder andere Hard gras, de VARAgids, Nieuwe Revu, de Volkskrant, Grazia en Playboy. De avond begint om 20.30 uur.
Toegang 5 euro voor FlexBieb-leden en houders van een Stadspas en dergelijke en 10 euro voor niet-leden.

Workshop: Kindbehartiging

KidsInbetween organiseert voor professionals de workshop Kindbehartiging. De workshop geeft professionals meer inzicht in de scheiding als rouwproces, de gevolgen van een scheiding voor kinderen en zodoende de positie van kinderen in een scheidingssituatie.
De eerste workshop is vrijdag 13 maart van 15.30 tot 17.30 uur. Aanmelden kan via info@kidsinbetween.nl. Via dit mailadres wordt ook de plaats van handeling opgegeven. De kosten zijn 25 euro per persoon.

Donderdag 19 maart

Debat: verkiezingen

Een debat met diverse politici die actief zijn voor de provincie Noord-Holland en/of de lokale waterschappen. Thema van het debat: nut en onnut van provincies en waterschappen. De avond wordt georganiseerd in het kader van de verkiezingen van woensdag 18 maart 2015. Debatleiding is in handen van Ronald Smallenburg. De FlexBieb biedt podium aan dit debat.

TV: IJburg LIVE

Bij Café ED vinden donderdag 18 maart rond 21.00 uur de opnamen plaats van de live-uitzending van IJburg TV: IJBURG TV. Wie er aan de tafel of op de bank verschijnen is nog niet bekend, maar hoe dan ook kan de uitzending worden bijgewoond.

Zondag 22 februari

Toneel: 'Het blauwe billenmonster' (3+)

Hannie en Pannie zijn al heel lang vriendinnen. Hun hele leven al. Ze weten alles van het blauwe billenmonster. De voorstelling is zowel om 11.00 uur als om 15.00 uur in Theater Vrijburcht en de entree is 7,50 euro.

Donderdag 26 februari

Film: 'Solitaire A Ski Epic'

Een film - te zien in de FlexBieb - geschoten op spectaculaire berglocaties in Zuid-Amerika. Entree 5 euro voor niet-leden en 2,50 euro voor FlexBieb-leden en houders van een Stadspas.

Vrijdag 27 februari

Film: 'A Most Wanted Man'

Een Tsjetsjeense moslim vlucht illegaal naar Hamburg. Al snel komen de autoriteiten achter zijn komst en die zijn vastbesloten uit te zoeken wie de man is. De film is in theater Vrijburcht, begint om 20.30 uur en de entree is 6 euro inclusief koffie of thee.

Zondag 1 maart

Zingen: Karaoke

Een nieuwe Karaoke&Co in de FlexBieb. Een superformule, deze mix van high tea, jammen, zingen en voor wie wil: dansen. Aanvang is 15.00 uur.

Vrijdag 6 maart

Boeken: Boekenbal

De FlexBieb organiseert ter gelegenheid van het Boekenbal het Flexy Boekenbal met diverse gastoptredens van onder anderen Erika De Stercke (Gent, B) met eigen gedichten, Joris Vermeulen die voorleest uit zijn vertaling van 'Jonge gasten' en de IJburgfanfare onder leiding van Axel Schappert.
Toegangsprijs is 10 euro voor niet-leden en 5 euro voor FlexBieb-leden en houders van een Stadspas.

Woensdag 11 maart

Film: 'Spijt!'

Een goed gelukte verfilming uit 2013 van 'Spijt!' (1996) van Carry Slee door Dave Schram. Deze film is alleen toegankelijk voor FlexBieb-leden. Entreeprijs is een vrijwillige bijdrage. Kinderen t/m 17 jaar kunnen door hun ouders/verzorgers ter plekke gratis lid worden gemaakt.

Vrijdag 13 maart

Lezen: Filosofieclub

Speciaal voor kinderen van 8, 9 en 10 jaar oud die van lezen houden, is er in de FlexBieb een filosofieclub. De tijd is van 16.00 tot 17.00 uur, de entree is gratis. Meer informatie staat onder 20 februari.

Zondag 15 maart

Kinderfilm: 'Emil en Ida van de Hazelhoeve' (3+)

Nederlands gesproken animatiefilm uit Zweden over Emil en zijn zusje Ida die wonen op een boerderij, gebaseerd op de Emil van de Hazelhoeve-boekenserie van Astrid Lindgren.
De film is in Theater Vrijburcht en begint om 13.30 uur. De entree is 5 euro, inclusief versnapering.

Vrijdag 20 maart

Lezen: Filosofieclub

Speciaal voor kinderen van 8, 9 en 10 jaar oud die van lezen houden, is er in de FlexBieb een filosofieclub. De tijd is van 16.00 tot 17.00 uur, de entree is gratis. Meer informatie staat onder 20 februari.

12 / 16

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

TTW Rijschool, rijles 35 euro per uur, introductieles 06-31990810

Tandartspraktijk IJburg is vooral geen fabriek

IJBURG – "Wij zijn naast onze specialistische kennis onderscheidend vanwege het feit dat we echt aandacht hebben voor onze patiënten. Wij zijn geen fabriek en onze patiënten ervaren dat als zeer prettig."

Dit zegt praktijkmanager Marjolein Kielman van Tandartspraktijk IJburg. Tandartspraktijk IJburg is niet de grootste praktijk op IJburg en dat wordt als kracht beschouwd: small is beautiful. Er werken twee tandartsen, van wie een op maandag en dinsdag en een op woensdag en donderdag. Vrijdag is er geen tandarts, maar dan staat wel een zogeheten implantoloog paraat voor de patiënten. "Wij wilden per se een implantoloog aan onze praktijk toevoegen. Ik weet niet of er nu nog een op IJburg is, maar een paar jaar geleden waren we hier uniek mee", zegt Kielman, die toevoegt dat er gekozen is voor kwaliteit. "Onze implantoloog is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Implantologie. Wat een implantoloog doet? Die zorgt er, kort en krachtig, voor dat in plaats van gewone wortels kunstwortels in een gebit worden geplaatst om er zodoende voor te zorgen dat een kunstgebit of een kroon een vaste ondergrond in de kaken heeft. Wortels zijn namelijk, zeg maar, de heipalen van een gebit."

Orthodontist
Er zijn ook twee mondhygiënistes en een orthodontist actief. De laatste specialist kan onder andere, wanneer dat mogelijk is, een zogenoemde Invisalign oftewel een onzichtbare beugel aanmeten. Kielman: "Je weet met de Invisalign echt niet wat je ziet of beter: wat je niet ziet, want het is wel zo dat deze alleen geplaatst kan worden bij kinderen die uitgewisseld zijn en bij volwassenen en bij niet al te ingrijpende correcties. Naast het feit dat deze echt onzichtbaar is, is een ander voordeel dat het een soort bitje is dat je zelf kunt uitnemen om het bijvoorbeeld te reinigen. Onze orthodontist heeft overigens de visie dat hij kinderen bij wie ruimtegebrek in de kaak is geconstateerd altijd wil zien, ook als het kind nog niet klaar is met wisselen. Het is namelijk heel belangrijk dat als een kind aan een beugel moet, het kind niet vroeg genoeg kan worden gevolgd."
Ook bleken van tanden en kiezen zit in het pakket en dat gebeurt in het centrum 'in de stoel'. Kielman: "Bleken mag tegenwoordig alleen nog door de tandarts worden gedaan en dat gebeurt bij ons vanzelfsprekend met de grootste aandacht. Er is ook een goede thuisbleekmethode waarbij je een ruime week lang een uur of vijf per dag met een bitje in je mond zit. De een vindt de ene manier fijn en de ander de andere, maar in elk geval bieden wij beide mogelijkheden aan. De thuisbleekmethode is goedkoper, waarbij wel geldt dat bij geen van de twee behandelingen de vullingen in tanden en kiezen meebleken. Dat is goed om te weten om teleurstellingen te voorkomen."
Opvallend is verder dat de informatie ook in de Spaanse taal wordt gegeven. "Wij hebben een Zuid-Amerikaanse tandarts die zich specifiek richt op mensen uit Zuid-Amerika en natuurlijk Spanje. Hiervan wonen er veel in Amsterdam en wij kunnen deze mensen in hun eigen taal bedienen. Dat wordt erg gewaardeerd, want veel van deze personen spreken geen Engels en soms hooguit een beetje Nederlands. Wij wisten dat hier behoefte aan was en dat blijkt een schot in de roos."

De balie van Tandartspraktijk IJburg.

'Wij hebben écht aandacht voor onze patiënten'

Offerte vooraf
Bij elke gewenste ingrijpende behandeling wordt vooraf een offerte opgegeven. "Natuurlijk wordt wel het consult in rekening gebracht, maar verder geldt dat we vooral helder communiceren wat we bij iemand willen doen", zegt Kielman. Tot slot: natuurlijk wordt gebruikgemaakt van de meest moderne apparatuur, ook om foto's te maken.
Tandartspraktijk IJburg is vijf dagen in de week van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar voor het maken van afspraken. Adres is IJburglaan 1287, telefoon 020-4166654, e-mail info@tandartspraktijkijburg.nl, webadres www.tandartspraktijkijburg.nl.

Zeeburgereiland ontwikkelt zich snel

Veel bouwplannen en meer

Een overzicht van geplande activiteiten op Zeeburgereiland.

IJBURG – Op IJburg wordt de ene na de andere heistelling in actie gezet om te bouwen, maar op Zeeburgereiland gebeurt het ook. En hoe. Onlangs gaf de nieuwe gebiedsmanager Justus Vermeulen een overzicht van alle activiteiten, rijp en groen door elkaar, die op Zeeburgereiland in gang worden of zijn gezet.

· Corporatie De Alliantie gaat op het eiland 50+-woningen bouwen, vlak bij de Schellingwouderbrug (in Blok 1). Het gaat om een toren met ruim tachtig zogeheten 'levensloopbestendige' huurwoningen.

· Op het slibvijzelgemaal waar Martijn Dobbelsteen is gevestigd, worden foto's geplaatst van de geschiedenis van het eiland.

· Het project 'Kop in de Wind', goed voor 27 appartementen, is helemaal verkocht. De bouw start in maart.

· Er is vergunning afgegeven om van de silo's verhuurbare ruimtes te maken. Er wordt nu gekeken hoe dit financieel haalbaar gemaakt kan worden.

· Er komt een tweede tramhalte ter hoogte van het tankstation. Deze moet in juli klaar zijn.

· Begin dit jaar is de eerste paal geslagen van Nautilus. Dit is een bijzonder project met 43 woon-werkpanden. Het bijzondere zit onder andere in het feit dat de bewoners in hun eigen energiebehoefte voorzien (ze hebben NUON buiten de deur weten te houden).

· Er komt studentenhuisvesting langs de IJburglaan. De start van de bouw is in juni.

· Begin deze maand is een idee voor een zogenoemde urban skatezone aan de gemeente voorgelegd. Deze moet nu bepalen hoe hiermee verder gegaan wordt. Er wordt gekeken hoe dit kan worden verbonden met een idee voor een buurtpark van Nautilus.

· Het stadsdeel onderzoekt hoe Zeeburgereiland het best kan worden verbonden met de rest van de stad, maar dit is ingewikkeld.

· Er wordt door de gemeente nagegaan wanneer de meest zuidelijke bomenrij langs de weg wordt aangelegd.

· Er komen oplaadpunten voor elektrische auto's en de Car2Go kan op het eiland komen.

- Er komt in de toekomst nog een extra brug, maar dat is pas als De Alliantie klaar is met bouwen en dat zal nog wel 4 jaar duren.

Bijna alle grote merken op AutoRAI

Al 15.000 kaarten verkocht

Na vier jaar wachten is er weer een AutoRAI.

Dit jaar is hij er weer, de AutoRAI. Zowel de importeurs als het publiek zijn (weer) enthousiast voor dit grootste auto-evenement in Nederland. AutoRAI 2015 opent haar deuren van vrijdag 17 tot en met zondag 26 april in Amsterdam RAI.

Zeker 90% van de grote merken is aanwezig. "Auto-importeurs geloven duidelijk in het samen met hen nieuw ontwikkelde beursconcept", meldt de organisatie. Ook op het gebied van onderdelen, accessoires en diensten is de animo groot. Uiteraard zijn er veel nieuwe activiteiten om te bekijken of aan mee te doen. De volgende merken zijn in ieder geval aanwezig: Audi, Bentley, BMW, Citroën, Dacia, Ford, Honda, Hyundai, KIA, Lamborghini, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen en Volvo.

Toegangskaarten
Ook vanuit bezoekers is veel interesse. Er zijn al ruim 15.000 toegangskaarten verkocht. Dat de kaartverkoop al zo'n vaart heeft genomen, heeft volgens Roelant Groen, beursmanager AutoRAI, twee redenen: "Vergeleken met eerdere edities is duidelijk te zien dat de kaartverkopen via internet de afgelopen jaren enorm zijn toegenomen. We zien dit ook terug bij andere beurzen die Amsterdam RAI organiseert. Een tweede, belangrijkere reden is dat autoliefhebbers bijna vier jaar hebben moeten wachten op de AutoRAI."

Bestverkochte compacte auto

De Ford Fiesta was afgelopen jaar opnieuw de bestverkochte compacte auto in Europa. 308.999 klanten kozen in 2014 voor de Fiesta en daarmee werd de populaire Ford voor het derde jaar op rij de meest verkochte auto in Europa. Een van de meest populaire motoren is de 1.0-liter EcoBoost. Om aan de groeiende vraag te voldoen verhoogt Ford de productie van de Fiesta in de fabriek in Keulen. Er rollen dan 1850 Fiesta's per dag van de band, driehonderd meer dan nu. De Fiesta is nu ook te bestellen met een nieuwe 1.5 TDCi motor met een CO2-uitstoot van slechts 82 gram per kilometer. Met slechts 14% bijtelling zal deze motor een populaire keuze worden onder zakelijke rijders.

Opel ADAM: met de S van gespierd

Een nog sportievere versie: de ADAM S.

De Opel ADAM is in korte tijd uitgegroeid tot een van de populairste auto's in het zogenoemde lifestyleminisegment. Binnenkort verschijnt de Opel ADAM S.

Ten opzichte van de reguliere ADAM heeft de S een gespierd uiterlijk. Het interieur biedt een fraaie mix van autosportaccenten, hoogwaardige materialen, toonaangevende connectiviteit en talrijke comfort- en veiligheidssystemen. Het hart is de nieuwe 1,4-liter Turbo ECOTEC benzinemotor met een vermogen van 110 kW (150 pk) en 220 Nm koppel. De motor reageert daarmee uiterst vlot op het gaspedaal. De ADAM S is voorzien van een speciaal afgesteld sportonderstel, een zeer scherpe besturing, uitschakelbaar ESP-systeem en extra krachtige OPC-remmen. De ADAM S is weliswaar minder extreem dan de succesvolle rallyversie, maar staat wel garant voor een flinke dosis rijplezier en een hoog prestatieniveau.

Nieuwe Toyota Avensis onderweg

De Toyota Avensis 1.6 Diesel valt in de 20% bijtellingsschaal.

Toyota presenteert op de Autosalon van Genève (3-15 maart) de nieuwe Toyota Avensis.

De in Europa ontworpen Avensis zal scherp geprijsd zijn en beschikt standaard over een omvangrijke, actieve veiligheidsuitrusting. De 1.6 Diesel valt in de 20% bijtellingsschaal en voor de Nederlandse markt zal een extra rijk uitgeruste Lease Pro-versie beschikbaar komen met een aantrekkelijk leasetarief.

De innovatieve, actieve veiligheidsuitrusting staat centraal, wat gewaardeerd wordt door de berijder. De nieuwe range motoren is prestatiegericht en gaat tegelijkertijd efficiënt met brandstof om. Hierdoor komt de 1.6 Diesel in aanmerking voor een fiscale bijtelling van 20%.

Yaris de zuinigste
Nog meer Toyota-nieuws. De Toyota Yaris Hybrid is door de ANWB en Natuur & Milieu wederom uitgeroepen tot zuinigste benzineauto op de markt. Met een praktijkverbruik van 1 op 20,2 is de onlangs grondig vernieuwde Yaris Hybrid winnaar in de categorie 'benzine klein'. In de categorie 'benzine middelgroot' staat de in de 14% bijtelling vallende Auris TS Hybrid Lease op nummer 1.

In de Kadjar het avontuur tegemoet

Na het succes van de Renault Captur introduceert Renault nu de Kadjar. De nieuwe crossover in het C-segment valt op door zijn vloeiende design en een sportieve uitstraling. Renault noemt de Kadjar een SUV, hatchback én stationwagon tegelijk. De keuze uit twee- en vierwielaandrijving is een typisch SUV-kenmerk. Voor zijn flexibele interieur vond de Kadjar inspiratie in stationwagons. Verder valt de hoogwaardige interieurafwerking op. De Kadjar verschijnt in juni op de Nederlandse markt.