IJburgerNieuws

19 oktober 2017

IJburgerNieuws 19 oktober 2017


Petitie: scheid gft-afval op IJburg

IJBURG Inmiddels duizend particulieren en 24 organisaties, waaronder vijf scholen, hebben de petitie ondertekend waarin wordt gepleit voor gescheiden afval van groente-, fruit- en tuinafval (gft). Deze wordt binnenkort aangeboden aan de gemeente Amsterdam.

In de lente zijn Janneke Verwey en Jeske Rutgers vanuit Cocasa de petitie gestart en ze merken dat er een voedingsbodem is voor het apart aanbieden van gescheiden gft-afval.

Wormenhotels

Sterker, dat is al enigszins gebeurd. Er staan sinds kort drie zogenoemde wormenhotels (in de Lumièrestraat, bij het Ed Pelsterpark tegenover de FlexBieb en bij Vrijburcht) op het eiland. Dit zijn houten kasten waar IJburgers hun gft-afval in kwijt kunnen, maar deze luisteren nogal nauw. "Een wormenhotel is niet voor iedereen de beste oplossing, want wormen zijn kritisch over wat ze te eten krijgen. Oud brood, citrusvruchten en gekookte etensresten eten wormen bijvoorbeeld niet en dat probleem heb je niet bij een gft-container", zegt Verwey.

Er is wat Verwey en Rutgers betreft eigenlijk geen enkele reden om niet zo snel mogelijk met gft-containers te beginnen. "Er zijn veel mensen die willen meedoen, op IJburg wonen relatief veel mensen die milieubewust zijn, er is ruimte en de logistiek is prima."

Zonder Eberhard van der Laan waren er geen Parentshouses

IJBURG Het fenomeen Parentshouse was er nooit geweest zonder burgemeester Eberhard van der Laan, de alom geliefde burgemeester van Amsterdam die op 5 oktober overleed. "Zonder zijn tussenkomst waren de Parentshouses (inmiddels al zes) er niet gekomen."

Dit schreef de dominee van IJburg alsmede Amsterdams stadsdominee Rob Visser bij de uitvaartplechtigheid van Eberhard van der Laan. Visser had een warme band met de burgemeester en is daar dankbaar voor. "Een aantal keren heb ik hem mogen spreken. Zonder zijn tussenkomst waren de Parentshouses (inmiddels al zes) er niet gekomen. En ook als stadsdominee mocht ik mij in zijn warme belangstelling en betrokkenheid verheugen. Hij zei eens tegen me: 'Niet vergeten dat ik niet geloof, hoor'."

Nog eens over hebben

"Dat ben ik niet met u eens", antwoordde ik. "De God waarin ik probeer te geloven, vraagt van mij dat ik geloof in mensen. Dat ik me voor hen inzet. U doet nota bene 24 uur per dag niet anders. Dus we geloven allebei, maar we hebben verschillende bronnen. Nou en?
'Daar moeten we het nog eens over hebben', antwoordde hij."

Dank voor je woorden

Visser ziet graag dat mensen zich Van der Laan herinneren als een man die heelde. "De wonden van misdaad, onbegrip, politieke spelletjes, onrecht. Zo zorgde hij uit liefde voor zijn stad, zijn mensen, zijn gezin. Daarom riep hij ons allen op goed te zorgen voor de stad en voor elkaar. En vanuit mijn levensovertuiging schreef ik hem kort voor zijn dood: 'Broeder, dank voor je woorden en ik geloof dat er straks Eén zal zijn die ook voor jou zal zorgen'."

Afscheid

Zelf neemt Rob Visser op 10 december vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van Amsterdam en IJburg.

VrIJland biedt tieners veel uitdagingen op een ruig terrein

IJburg is een vrijplaats voor tieners rijker die VrIJland wordt genoemd. Op het Centrumeiland staan op een ruig stuk zand twee containers met een dak ertussen en dit wordt de plek voor jongeren van IJburg om hutten te bouwen, workshops bij te wonen en noem verder maar op. Buiten spelen is het hoofdthema.

8

Boerderij

De Boerderij op IJburg is geland in Diemen, maar er moet nog veel gebeuren. En dat kost veel geld, 190.000 euro om exact te zijn.

11

Scheiden gft-afval wordt breed gedragen op IJburg

Project op Java-eiland smaakt naar meer

Een groeiende groep individuen en organisaties wil dat er voor groente-, fruit- en tuinafval op IJburg speciale containers komen.

janneke verwey bij een van de drie wormenhotels op IJburg.

IJBURG "Ik ben heel optimistisch gestemd dat er op IJburg speciale containers komen om gft-afval aan te bieden op IJburg. Wanneer? In het voorjaar, hoop ik."

Dit zegt Janneke Verwey van CoCasa, een IJburgs bureau dat op veel gebieden bezig is met duurzaamheid in het algemeen en afval scheiden in het bijzonder. Samen met Jeske Rutgers heeft zij het programma 'Wat is Weggooien' op IJburg opgezet en van daaruit blijkt dat veel mensen op het eiland graag willen dat hun afval goed wordt ingezameld om te worden hergebruikt. "Veel IJburgers scheiden al papier, glas, karton en plastic in de containers die hiervoor zijn. Het gdt-afval en ook resten van eten, zoals brood, kunnen nog niet gescheiden worden. Dat is een gemiste kans", meent Verwey.

Petitie

'Ik ben optimistisch dat er op IJburg containers komen voor gft-afval'

Om deze reden zijn zij ongeveer een half jaar geleden gestart met een petitie die vorige week aan wethouder Abdeluheb Choho zou worden aangeboden. Door het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan is dat uitgesteld. Nu moet er een nieuwe datum worden geprikt en in de tussentijd zullen er nog wel wat handtekeningen bij komen, want de lijst groeit haast met de dag. Vorige week (13 oktober) prijkten duizend handtekeningen van particuliere IJburgers en 24 organisaties onder de petitie, waaronder vijf scholen (Daltonschool Neptunus, Montessorischool Steigereiland, OBS Laterna Magica, Willibrordschool en het IJburg College; tezamen goed voor bijna vierduizend leerlingen), een groot aantal winkels (onder andere Albert Heijn, Biolicious, Bagels & Beans en De Bakkersfiets) en maatschappelijke organisaties (zoals de FlexBieb en Dynamo IJburg).

Biobak

Het inzamelen van gft is in het gros van de gemeenten gebruikelijk, maar in Amsterdam nog niet. Rond de eeuwwisseling kende Amsterdam de zogenoemde biobak, maar rond 2010 is de stekker uit dit project getrokken omdat er buiten gft van alles en nog wat in de bak werd gegooid waardoor verwerken een ramp werd. Sindsdien ligt het gescheiden aanbieden van gft in Amsterdam nagenoeg stil. Inderdaad, nagenoeg, want sinds kort is er op Java-eiland een nieuw initiatief waar een groeiende groep bewoners gebruik van maakt.

Volgen

En wat Verwey en Rutgers betreft doet goed voorbeeld goed volgen. "Op het Java-eiland blijkt dat het gft dat wordt aangeboden wel van goede kwaliteit is om te worden gecomposteerd en dat komt, zo heb ik begrepen, omdat de bakken anders dan de vorige biobakken afgesloten kunnen worden. Iedereen die meedoet aan het project heeft een pasje en dat blijkt een goede methode om de kwaliteit hoog te houden. Dat is natuurlijk een oplossing die wij op IJburg ook willen."

De petitie kan worden ondertekend op cocasa.com/gft.

Jaarlijks onderhoud Diemerpark

IJBURG Er is gestart met het jaarlijks onderhoud aan het grondwaterbeheersysteem van het Diemerpark. De werkzaamheden startten 16 oktober en vinden gefaseerd plaats op 11 locaties in het park voor de duur van zeven weken.

Het onderhoud bestaat uit het preventief vervangen van onderdelen van de onderwaterpompen en het verwijderen van kalk- en ijzeraanslag met zoutzuur uit de onttrekkingsputten.

Niet toegankelijk

De werkzaamheden hebben tot gevolg dat delen van het Diemerpark voor passanten en bezoekers niet toegankelijk zijn. Bij onderhoud aan de IJmeerzijde zal het daaraan parallel lopende fiets- en voetpad, direct naast de hondenuitloopstrook nabij de brug van de Diemerparklaan en vijver, tijdelijk door (weg)afzettingshekken afgesloten zijn. Deze afsluiting duurt ongeveer zeven dagen, waarna er weer andere onttrekkingsbronnen in de hekken zullen staan.

Natuurgebied

Het Diemerpark, dat is gevestigd op een voormalige vuilstortplaats waar jarenlang veel giftig afval is gestort, is sinds 2001 een uniek natuurgebied. Er zijn ruim tweehonderd plantensoorten geteld en ruim tweehonderd vogelsoorten, waaronder de oeverzwaluw en de ijsvogel. Ook hebben karakteristieke zoogdieren het natuurgebied weten terug te vinden, zoals vleermuizen, vossen, hermelijnen.

Piet Heinkade krijgt nieuwe groenvakken

IJBURG Stadsdeel Oost legt momenteel op de trottoirs aan de Piet Heinkade een aantal groenvakken aan.

Ondernemers en bewoners hadden bij het stadsdeel om meer groen in de buurt gevraagd. De werkzaamheden om de vakken aan te leggen zijn inmiddels afgerond.

Stenig

Het Oostelijk Havengebied is voor een groot deel heel stenig. In het Gebiedsplan 2017 stond daarom als een van de wensen vanuit bewoners, organisaties en ondernemers meer groen. Vanuit het gebiedsplan is de aanleg van deze groenvakken gefinancierd.

Drukker? Diemerpark moet juist rustiger worden

Kees Lakerveld van de Vrienden van het Diemerpark hield na de ingebruikname van de parkeerplaatsen bij hoeveel auto's er kwamen. De strijd is nog niet gestreden, eerder integendeel.

IJBURG De vereniging Vrienden van het Diemerpark is niet blij dat volgens haar stadsdeelvoorzitter Oost Ivar Manuel heeft laten weten dat het aantal parkeerplaatsen bij de sportvelden in het Diemerpark "schromelijk tekort" is. De oplossing is volgens Manuel meer parkeervakken, aldus de vereniging, maar daar willen de Vrienden niet aan. "Maar in plaats van méér aanbod (parkeerplaatsen), zoeken wij het in minder vraag (auto's die er parkeren). In de parkeergarage onder het winkelcentrum kan óók geparkeerd worden en dát was het afgesproken beleid."

Met andere woorden: de Vrienden van het Diemerpark begint zich 'gepiepeld' te voelen door de stadsdeelvoorzitter, zo laat ze in de meest recente nieuwsbrief duidelijk doorschemeren. En niet alleen Manuel stuurt de discussie de verkeerde kant op wat de vereniging betreft, maar ook de voetbal- en hockeyvereniging leggen een extra claim op het Diemerpark.

Gesprekken

Inmiddels zijn er twee gesprekken geweest met de Vrienden van het Diemerpark, de sportverenigingen en Monique Bijsterveld van de bestuurscommissie Oost. "De gesprekken gingen tot nu toe alleen nog maar over de wederzijdse bereidheid om met open vizier met elkaar te overleggen. Die bereidheid is er bij iedereen. Maar inhoudelijk is er nog niets besproken", laat de vereniging aan haar leden weten.

Niet vrolijk

Maar inhoudelijk of niet: van de discussie tot nu toe worden de natuurliefhebbers niet vrolijk. "Wel is duidelijk geworden dat de centrale stad ruimte ziet om binnen het bestemmingsplan nog twee halve sportvelden in het Diemerpark te realiseren. Dat verbaast ons, maar omdat er geen details bekend zijn, kunnen we alleen nog maar afwachten hoe men zich dat voorstelt", aldus de vereniging, die verder constateert dat het weer chaos troef is bij de sportvelden. "Met name op zaterdagmorgen is het weer een chaos op het parkeerterrein. Er wordt gelost en geladen op het Dick Hilleniuspad en op het parkeerterrein staan soms bijna 30 auto's fout geparkeerd."

Inmiddels heeft de vereniging een voorstel ingediend om in het Gebiedsplan 2018 meer rekening te houden met de natuur in het park. Wat de vereniging betreft wordt het er eerder rustiger op dan drukker, zoals de sportclubs willen.
Hierbij zijn onder andere de pijlen gericht op de honden die worden uitgelaten. "Veel mensen genieten van de natuur, de vogels en de andere dieren in het Diemerpark. Om dat zo te houden zijn stilte- en rustplekken voor dieren onontbeerlijk.

Stiltegebied

"Tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal In het Diemerpark ligt een belangrijk stilte- en rustgebied. Hoewel dat eigenlijk voor mensen en honden ontoegankelijk zou moeten zijn, vinden er dikwijls menselijke activiteiten plaats. Bordjes 'Verboden voor honden' worden niet gezien of genegeerd. Daarom vragen wij om aanvullende maatregelen om mensen en honden uit die zone te weren. Dit kan bijvoorbeeld door het breder en dieper maken van waterpartijen, dichte en speciale beplanting (zoals prikstruiken), afrasteringen en/of wildroosters."

Verwijzing naar het strand

IJBURG Er komen verwijzingsborden naar het strand en de haven. Deze zijn nodig om deze belangrijke trekpleisters beter vindbaar te maken.

In de planning staan onder andere een toeristisch bord voor voetgangers naar strand en haven bij de eindhalte van tram 26, een fietsbewegwijzering naar het strand op de hoek Bert Haanstrakade/Pampuslaan, een fietsbewegwijzering naar het strand op de hoek Daguerrestraat/Bert Haanstrakade en een nieuwe fietsbewegwijzering naar het Diemer fort in het Diemerpark.

Stiltewandeling

IJBURG Op de Dag van de Stilte (zondag 29 oktober) wordt er in en rond het Diemerpark een stiltewandeling gehouden waar iedereen aan kan deelnemen.

Zondag 29 oktober is de eerste dag van de wintertijd en dat levert een extra uur op die door de organisatie wordt benut om in alle stilte eropuit te gaan. De wandeling, die om 10.30 uur begint en twee uur duurt, start vanaf Tuin 5 aan de Diemerzeedijk (tussen de brug naar Vrijburcht en de Nesciobrug).

Marokkaanse bruiloft is een spektakelstuk

IJBURG Als Marokkanen op traditionele wijze trouwen dan pakken ze behoorlijk uit. Ze doen dat zo goed dat de hele buurt kan genieten van een prachtig schouwspel. Zoals afgelopen zaterdag, toen aan het Ed Pelsterpark onder het genot van muziek van een band in Marokkaanse kledij die op originele muziekinstrumenten speelde, de bruidegom zijn bruid ophaalde.

Lekker bouwen, timmeren en klooien op VrIJland

VrIJland, op Centrumeiland, moet een plek worden waar tieners met hamers en spijkers kunnen bouwen en klooien. Een ruige plek dus, waarvan de contouren steeds helderder worden.

Brood bakken op VrIJland. Foto: Albertine Baauw

IJBURG Als Albertine Baauw, kinderarts in het dagelijks leven, een project wil opzetten dan gaat ze er voor de volle 100 procent voor. En nu ze langzaam maar zeker ziet dat haar idee dat ze VrIJland heeft genoemd, steeds meer handen en voeten krijgt, wordt ze nog enthousiaster dan ze bij aanvang al was. "Dit wordt een geweldige plek waar jongeren in de buitenlucht hutten kunnen bouwen, knutselen, fikkie stoken, chillen en dat soort dingen. Mooi toch", glundert ze.
VrIJland is ontstaan vanuit een grote behoefte. IJburg barst namelijk van de pubers en kinderen die binnenkort tiener worden, maar er wordt steeds meer groen opgeslokt door nieuwbouw. Er is vrijwel geen plekje meer over om te spelen en in het enige mooie park dat er is – Diemerpark – mag en kan niks. Ziehier de uitdaging die Baauw zag en waarmee ze aan de slag ging.

Prijsvraag

"Het is allemaal begonnen met een prijsvraag van architectuurcentrum ARCAM in 2014. Die beheerde dit gebied en vroeg bewoners om ideeën om er wat leuks mee te doen. Met mijn kinderen hebben we toen VrIJland bedacht en tot onze verbazing was dat een van de winnende ideeën."
In 2014 wees nog niks op een snelle ontwikkeling van Centrumeiland, maar opeens kwam de vaart erin. Het idee van Baauw bleef echter kaarsrecht overeind en samen met onder andere stadsdeel Oost ontwikkelde ze het plan verder en ongeveer een jaar geleden kreeg ze een plek toegewezen op Centrumeiland waar ze, ondanks de oprukkende woningbouw, mag blijven tot eind 2020. VrIJland zit namelijk achter de skatebaan en dat is mooi mazzel. "Omdat Centrumeiland zich veel sneller ontwikkelt dan was voorzien, moeten het Surfcenter en Blijburg eerder weg. Maar ik heb de toezegging dat we hier nog 3,5 jaar mogen blijven."

Foto: Albertine Baauw
Schatgraven op VrIJland.

In een kom

VrIJland kon dus worden aangelegd. Stadsdeel Oost legde op de zandvlakte een ronde dijk aan en in de kom die daardoor is ontstaan kan de 'vrijplaats' voor tieners zich verder ontwikkelen. Er staan nu twee containers die aan elkaar worden gekoppeld middels een mooi puntdak (een van de weinige op IJburg!), er is inmiddels water en elektriciteit en eigenlijk kan het nu allemaal echt gaan beginnen. Baauw: "Dit is een pracht plek en het mooie is: als jongens en meiden hier komen, willen ze meteen gaan klooien. Elke vierkante centimeter op deze locatie nodigt daartoe uit. En dat is precies wat ik voor ogen had."

Veel nodig

Maar er is nog veel nodig. Boven aan het verlanglijstje staat een aanhanger (desnoods eentje om op te knappen, maar gesponsord mag natuurlijk ook) om hout mee te vervoeren, want hout is de eerste levensbehoefte van VrIJland. Op de tweede plaats staat een zaagmachine, maar eigenlijk is die in dit stadium iets minder belangrijk (maar natuurlijk wel zeer welkom). "Hout, gereedschap, spijkers en schroeven zijn het belangrijkst, dan kunnen we beginnen", zegt Baauw. "Verder is geld welkom. In een van de containers willen we bijvoorbeeld een klein keukentje en stellingen om alles netjes op te bergen en daar is geld voor nodig. We hebben subsidie en een donatie van het Oranjefonds gekregen, maar we hebben al veel uitgegeven en de bodem van de schatkist raakt in zicht."

Mensen

Verder zijn mensen nodig, van divers pluimage. Er is inmiddels een stichting met een bestuur en die draait lekker, maar daarop alleen kan VrIJland niet draaien. "Wij zoeken mensen die op vrijwillige basis beheerder kunnen zijn en die de kinderen kunnen helpen met het bouwen van een hut of met wat anders, maar ook personen die willen helpen met verjaardagsfeestjes of workshops kunnen verzorgen zijn zeer welkom. Ik heb nu contact met iemand die schilderworkshops en iemand die Braziliaanse percussieworkshops wil geven en dat is helemaal wat we willen. Wij faciliteren dan de ruimte en ga verder vooral lekker je gang. Want dat is het uitgangspunt bij alles: doe lekker waar je zin in hebt." VrIJland, een plek van en voor IJburgers.

Gebiedsplan 2018

VrIJland is een van de projecten die is aangedragen voor een subsidie in het ontwerp-Gebiedsplan 2018. Tot en met eind vorige maand konden IJburgers plannen indienen voor dit gebiedsplan, waarvan de Bestuurscommissie Oost in december zal besluiten welke voorgestelde projecten wel en welke geen geld krijgen. Er zijn in totaal liefst 47 projectvoorstellen ingediend, die zijn ondergebracht in zeven categorieën. 'Meer voorzieningen voor de jeugd' is er daar één van en VrIJland is een van de projecten die in aanmerking wil komen voor een financiële bijdrage.
De zorgen om activiteiten voor de jeugd worden algemeen gedeeld, ook door het stadsdeel, want dat schrijft in de aanloop naar het Gebiedsplan 2018 onder andere: "Ruim 7000 inwoners van IJburg zijn tussen 0-18 jaar, dat is een derde van alle bewoners! De komende jaren zal het aantal jongeren tussen 10-19 jaar toenemen van 3136 in 2015 tot 4277 in 2025. Gezien het grote aantal jeugdigen bestaat het risico dat tegenstellingen tussen jongeren en volwassenen op IJburg toenemen."

Achter de voordeur

En ook: "Veel van de problemen hebben een oorsprong in de gezinssituatie 'achter de voordeur'. Armoede is een belangrijk factor die de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de weg kan zitten. Er is meer aandacht nodig om alle kinderen hun talenten te kunnen laten ontwikkelen. We zetten daarom in op uitbreiding van voorzieningen en activiteiten voor de jongeren die dat hard nodig hebben."

Programma herstvakantie op VrIJland

Inmiddels is VrIJland zover dat het in de herfstvakantie die vrijdag begint een (bescheiden, het omvat twee dagen) programma aanbiedt. Dinsdag 24 oktober kan er vanaf 9.00 uur worden gebouwd aan hutten, om 10.30 uur is er een zogeheten tiedyeworkshop (hier wordt oude kleding versierd en geverfd en dus als nieuw gemaakt), om 14.30 uur is er een workshop Braziliaanse percussie en om 16.00 uur wordt er brood gebakken.

Lekker timmeren

Woensdag 25 oktober is er om 9.00 uur bouwparcours, wat erop neerkomt dat op het terrein van VrIJland lekker wordt getimmerd aan van alles en nog wat. Om 10.00 uur is er een viltworkshop (vlaggen naaien), om 14.30 komen de Braziliaanse percussionisten weer langs voor een workshop en om 16.00 uur is er lasergamen.
De kosten zijn 50 euro per dag.

Sterk netwerk

Er is inmiddels trouwens al het nodige bereikt, wordt gesteld. "Er is een sterk netwerk opgebouwd van professionals rondom jongeren en de inzet sluit steeds beter op elkaar aan. Goede ervaringen zijn opgedaan met sportbegeleiding van jongeren in de openbare ruimte en coaching op gedrag. Dit heeft bijgedragen aan vermindering van de overlast. De verwachting is dat inzet van een sluitende keten rondom jongeren op IJburg meerjarig nodig is. Dit voorkomt overlast, schooluitval en jeugdwerkloosheid. Doorgeleiding naar regulier (sport)aanbod is daarbij een aandachtspunt. Daarnaast werken we ook met partners aan de ontwikkeling van het lokale pedagogisch klimaat. De dynamiek op straat en bij speelplekken, de omgang met elkaar en signalering van gedrag als indicator voor probleemsituaties is belangrijk. Daar valt nog veel te winnen en zetten we in op de kracht van het formele en informele netwerk op IJburg."

Zelfstandig sporten

Vanuit deze gedachte is het niet vreemd dat sport- en spelstimulering op de pleinen van IJburg naast VrIJland een ander plan is dat in aanmerking wil komen voor subsidie. "We bieden een gerichte route naar structureel zelfstandig sporten aan. Gemotiveerde jongeren en volwassen bewoners bieden we scholing in sport (o.a. leider/ sportleider recreatie/basketbal). Op scholen bieden we extra watersportactiviteiten aan. Voor meiden komt er extra dansaanbod. Jaarlijks organiseren we samen met sportaanbieders een aantal acties die structurele sportdeelname stimuleren", lezen we in het voorstel. Twee andere voorstellen die in het oog lopen: in de nieuwe wijk Centrumeiland moet een plek komen voor kinderen en jongeren (0-23) om elkaar te ontmoeten in de vrije tijd en Arjan Maks stelt voor een mountainbikeparcours aan te leggen, waarbij hij denkt aan het Diemerpark. "Voor een uitdagend mountainbikeparcours is maar zeer weinig nodig. Bijvoorbeeld in het Diemerpark zou een mooi parcours aangelegd kunnen worden, aangezien hier ook nog uitdagende klimmetjes kunnen worden gemaakt."

8 / 12

Weerbericht

'De zomer in hun leven was definitief voorbij. Het was al een tijdje herfst'

Oktober wordt ook wel 'wijnmaand' genoemd. De dagen worden in oktober in totaal een uur en vijftig minuten korter. Oktober is wat het weer betreft een overgangsmaand tussen zomer en winter, maar het weer sluit vaak beter aan bij de zomer. Warm nazomerweer komt in oktober nog voor. De hoogst gemeten temperatuur in oktober bedraagt 26.5 graden op 4 oktober 1983. Ook oktober 2011 startte met twee zomerse dagen van 26 graden. Deze maand bracht ook enkele fraaie herfstdagen in nazomersfeer. Begin deze week, maandag 16 oktober, werd het 24.4 graden, een dagrecord. Zo laat in het herfstseizoen werd het nooit eerder zo warm. Soms kan het ook al winters koud aanvoelen. Zo werd het op 13 oktober 2015 nauwelijks 6 graden.

Oktober is veelal een rustige maand. Ochtendmist en zonnige namiddagen zijn meer kenmerkend dan storm en regen. Komend weekeinde verloopt onbestendig met een stevige wind. Komende week, in de herfstvakantie, is het weerbeeld enigszins wisselvallig, met af en toe zon en soms een bui bij een temperatuur van omstreeks 15 graden.

Afgelopen zondag en maandag was het nazomers druk op Blijburg Strand met zonaanbidders, maar eerder deze maand was het strand dikwijls verlaten. Zoals elk strandoord op een koele herfstdag gaf het een nogal trieste aanblik. Op het bijna verlaten terras zaten een man en een vrouw, beiden grijs, overduidelijk in de herfst van hun leven. Enkele schaarse zonnestralen streelden over het terras. De man had een biertje besteld, terwijl de vrouw gulzig een beker warme chocolademelk naar binnen zoog. De man staarde met een weemoedige blik over het IJmeer. Ik ving enkele flarden van hun gesprek op. "Schiet nou toch op", mopperde de vrouw bij herhaling. Hij leek slechthorend. "Ik hoor je wel," mompelde de man uiteindelijk, "maar dan neem ik het flesje bier mee, dan kan ik het thuis opdrinken." "Niks daarvan," riep de vrouw bits, "je drinkt het hier op!" De man schudde zijn hoofd.

Toen de vrouw de strandtent binnenliep om af te rekenen, stond de man op. Hij gooide een kussen op zijn rollator en sjokte, met in één hand zijn flesje bier, naar de parkeerplaats. Hij groette me vriendelijk, maar met een vermoeide blik. Laat haar maar kletsen, leken zijn ogen te zeggen. Zijn toestand dwong hem tot afhankelijkheid. Nu kwam hij daar tegen in opstand. Hij was altijd zelfstandig geweest. De vrouw liep hem met driftige pas achterna. Ze had even genoeg van de verzorging. Het viel haar zwaar. De zomer in hun leven was definitief voorbij. Het was al een tijdje herfst. Onderwijl schoof er een mistbank over de parkeerplaats, maar ik zag nog net dat ze beiden een traan wegpinkten.

Op VrIJland is in de herfstvakantie een nog bescheiden programma. Foto: Albertine Baauw

Vrijdag 20 oktober

Documentaire

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Er is een ponykamp op de Boerderij.

Ode aan de Israëlische choreograaf Ohad Naharin, die met zijn eigen bewegingstaal (Gaga) en eigenzinnige choreografieopvattingen de afgelopen decennia een grote bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de moderne dans. Mirjam Midderham geeft voor aanvang een inleiding. Entree 6,50 euro.

Zaterdag 21 oktober

Artbeat Saxophone Quartet

Theater Vrijburcht 20.30 uur

De leden van het professionele Art Beat Saxophone Quartet spelen nummers van hun nieuwe CD: 'Mind Your Own Beat'. Entree is 10 euro.

Zondag 22 oktober

Zaalvoetbal

CVT 18.00 uur

In het Centrum voor Vrije Tijd aan het Ed Pelsterpark is er maandagavond zaalvoetballen voor de jeugd. Tussen 19.00 en 20.00 uur voor jeugd tot en met 14 jaar en van 19.30 tot 20.30 voor de oudere jeugd.

Maandag 23 oktober

Ponykamp

Boerderij op IJburg 9.00 uur

Tijdens de herfstvakantie wordt het eerste ponykamp gehouden op de nieuwe locatie van de Boerderij op IJburg aan de Overdiemerweg 36A in Diemen. Tijdens het ponykamp leren de kinderen veel leuke dingen met de pony's, zoals kunstjes op het paard, behendigheid met de pony, rijden en spelletjes. En er worden ook allemaal spelletjes, activiteiten en excursies zonder de pony's georganiseerd. Het programma (vanaf 5 jaar) is van 9.00 tot 17.00 uur. Het is niet nodig om rijervaring te hebben, iedereen kan meedoen. Ook kinderen met een speciale behoefte of beperking kunnen deelnemen aan het dagkamp.
Opgeven kan door een e-mail te sturen naar pony@boerderijopijburg.nl met daarin je naam, ponykamp en het aantal dagen dat je wilt meedoen.

Sport en spel

Ed Pelsterpark 16.00 uur

Sport- en spelactiviteiten in het Ed Pelsterpark, tot 18.00 uur. Organisator is SK Coaching.

Dinsdag 24 oktober

Bouwen

VrIJland 9.00 uur

Vanaf 9.00 uur is er een programma op de nieuwe bouw- en speelplaats van IJburg VrIJland, dat is gelegen op het Centrumeiland achter de skatebaan. Op het programma staan hutten bouwen, tiedyeworkshop, workshop Braziliaanse percussie en brood bakken. Deelname is 50 euro, inclusief lunch.

Meidenactiviteiten

CVT 16.00 uur

Activiteiten speciaal voor meiden tussen 8.00 en 16.00 uur in het Centrum voor Vrije Tijd aan het Ed Pelsterpark.

Conditietraining

Ed Pelsterpark 19.00 uur

Conditietraining voor jongeren tussen 8 en 16 jaar in het Ed Pelsterpark onder leiding van SK Coaching.

Woensdag 25 oktober

Bouwen

VrIJland 9.00 uur

Vandaag begint het programma op VrIJland ook om 9.00 uur. Bouw parcours, workshops vlaggen naaien en Braziliaanse percussie en lasergamen kleuren het programma in. Ook vandaag is de entree 50 euro, inclusief lunch.

Sport en spel

Ed Pelsterpark 16.00 uur

Sport- en spelactiviteiten in het Ed Pelsterpark, tot 18 uur.

Donderdag 26 oktober

Stadsdorp

FlexBieb 15.30 uur

Donderdag 26 oktober is er weer een trefpunt in de FlexBieb. Een leuke gelegenheid om mede-IJburgers te ontmoeten. Iedereen is welkom.

Zaterdag 28 oktober

'Chasing Summer (2)'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

'Chasing Summer Part 2' is een verstilde bombastische roadtrip door symbolen en filosofie van de mens. Annica en Barnaby, Artist in Residence theatermakers, laten zich inspireren door alles wat ze tegenkomen: van hoge kunst tot glimmende kitsch, van Plato tot Ariana Grande. Ze idealiseren popcultuur, romantiseren spiritualiteit en verwerpen dogma's.

Maandag 6 november

What's Up IJburg

FlexBieb 20.30 uur

Een interactieve dialoog met onderzoeker en schrijver Paul Andersson Toussaint. Zijn boek 'Staatssecretaris of seriecrimineel' (uitg. Bert Bakker) is het verslag van een onderzoek naar factoren die verklaren waarom een deel van de Marokkaanse jongens in Amsterdam wangedrag, agressie en criminaliteit laat zien.
Wat zegt dit over het jongerenbeleid? Wat kunnen we hiervan leren? Andersson Toussaint gaat in gesprek met IJburgers over plussen en minnen van jongeren en over jongerenwerk. Na afloop is er een signeersessie met Paul Andersson Toussaint en kan het boek worden aangeschaft.

Woensdag 17 november

FlexNight Live

FlexBieb 20.30 uur

De bekende IT-expert Brenno de Winter, die onder meer aantoonde dat de ov-chipkaart te kraken was, zoomt in op het thema 'Jeugd, internet en veiligheid'. De Winter (1971) schrijft en praat met grote gedrevenheid over privacy, internet, veiligheid, hacken, aftappen, democratie en aanverwante thema's.
Toegang is gratis voor FlexBieb-leden, 5 euro voor niet-leden en 2,50 euro met Stadspas en dergelijke.

Energiebewuste IJburgers laten zich inspireren bij interactieve meeting

Stichting Natuurlijk IJburg organiseert inspiratiedag op Blijburg

Stichting Natuurlijk IJburg helpt IJburgers met het nemen van duurzame maatregelen. Vrijdag 17 november is er een inspiratiebijeenkomst.

Energieke IJburgers op de fiets tijdens de duurzame tour van januari 2017. In het midden met blauwe jas René Dalmeijer van Natuurlijk IJburg.

IJBURG Begin dit jaar hield de stichting samen met partner Nuon een duurzame fietstour over IJburg om plekken en mensen onder de aandacht te brengen. René Dalmeijer van Natuurlijk IJburg stelde zijn zelfbouwhuis open en vertelde over duurzame bouwmaterialen en groene energie. René: "Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, zal iedere Nederlander toch íets moeten doen. Op dezelfde voet verder gaan is geen optie. Sommige IJburgers doen al heel veel en anderen beginnen net. Wij brengen rijp en groen met elkaar in gesprek zodat we IJburg samen verder brengen. Want één ding staat voor ons als een paal boven water: alleen sámen gaan we winnen."

Interactieve meeting

'Iedereen moet wat doen, want zo verder gaan is geen optie'

Reden om op 17 november op Blijburg tijdens een interactieve meeting IJburgers bijeen te brengen, samen met energiebedrijf Nuon. René: "Bijna iedere IJburger heeft stadswarmte van Nuon. Deze warmte is restwarmte van de op gas draaiende elektriciteitscentrale in Diemen. Directeur Nuon Warmte Alexander van Ofwegen vertelt hoe Nuon bijdraagt aan een schone energiehuishouding van Amsterdam en IJburg in het bijzonder. Als IJburgers zijn we afhankelijk van Nuon, maar als klanten maken we onze wensen kenbaar."

'Er is zo veel dat je kunt doen! Gewoon beginnen is het devies'

Inspireren

Een tweede spreker die 17 november IJburgers komt inspireren, is Nationaal Energiecommissaris Ruud Koornstra. Hij heeft het afgelopen jaar stad en land afgereisd om de coalitiepartijen zover te krijgen een robuuste energiedoelstelling in het regeerakkoord op te nemen. Koornstra is optimistisch over de toekomst omdat de coalitie heeft gezegd de doelstellingen van Parijs ruim te willen gaan halen. Koornstra: "De samenleving is nu aan zet om samen met de regering grote stappen te gaan maken. Start-ups komen met vernieuwende producten en diensten, grote bedrijven gaan hun CO2-uitstoot drastisch naar beneden brengen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen krijgen ruim baan om nieuwe kennis te vergaren en te verspreiden. Nederland heeft alle ingrediënten allang in huis om wereldkampioen schone energie te worden. We zijn namelijk slim, rijk en ondernemend en hebben internationaal een koppositie omdat we zo allround ontwikkeld zijn."

IJburg loopt voor

Maar wat betekent dat nou voor IJburg? Koornstra: "IJburg loopt voor omdat er geen gasaansluitingen zijn. Verder hebben jullie redelijk goed geïsoleerde huizen en de kans om op de nieuwe eilanden de nieuwste technieken toe te passen en met de meest duurzame materialen te bouwen. Daarmee zijn jullie een voorbeeld voor de rest van Nederland." En wat kunnen de IJburgers van nu dan doen? Koornstra: "Er is zo veel dat je kunt doen! Gewoon beginnen, is mijn devies. Elektrisch rijden bijvoorbeeld, zonnepanelen op het dak, geveltuinen, groene gevels en groendaken. Dat zijn leuke dingen om te doen. Dingen níet doen werkt natuurlijk ook, zoals minder zuivel en vlees eten, minder spullen kopen en minder vliegen. En en is natuurlijk het beste."

De lat hoog

Natuurlijk IJburg wil heel IJburg en Zeeburgereiland in 2025 (als Amsterdam 750 jaar bestaat) op schone, veilige en eerlijke energie laten draaien. René Dalmeijer: "We leggen de lat hoog. Over 7 jaar deze doelstelling bereiken, betekent dat we nú moeten beginnen. Daarom nodigen we IJburgers op Blijburg uit om geïnspireerd te raken door onze sprekers en te bespreken wat we als IJburgers zélf al doen en nog kunnen doen. We hopen op een mooie mix van rijp en groen. Als je het leuk lijkt, moet je zeker komen. Aanmelden kan via natuurlijkijburg@gmail."

Boerderij op nieuw stekkie

Het bos biedt veel mogelijkheden.

IJBURG De Boerderij op IJburg zit op haar nieuwe stekkie aan de Overdiemerweg 36a op Diemens grondgebied en voelt zich hier al helemaal thuis.

Natuurlijk moet er nog veel werk worden verzet, maar de nieuwe locatie biedt veel mogelijkheden. Vooral de ruimte - deze kavel is veel groter - en het bos zijn een verademing. Voor de bouw is nog 190.000 euro nodig. Hiermee worden de voorzieningen voor de dieren, de rijbaan, het hoofdgebouw en het speelbos gebouwd. Ook wordt de Boerderij toegankelijk voor mindervaliden.

De nieuwe bak biedt veel ruimte.
Kinderen helpen de Boerderij verder.
Er is nog veel werk te verrichten.
De kleindieren hebben het prima voor elkaar.