IJburgerNieuws

22 augustus 2014

IJburgerNieuws 22 augustus 2014


IJburg College start met nieuwe vestiging

Leiding IJburg College ijvert voor veilig fietspad

IJBURG - Het IJburg College is woensdag 20 augustus voor het eerst gestart met twee vestigingen. Naast de bestaande hoofdvestiging aan de Pampuslaan is met de naam IJburg College 2 een tijdelijke vestiging aan de Foekje Dillemastraat 1 op het Zeeburgereiland in gebruik genomen. De school kan in het nieuwe schooljaar 350 leerlingen begroeten.
Het vaststellen van de plek voor de tijdelijke vestiging leek volgens de schoolleiding op een soap, maar uiteindelijk werd de Foekje Dillemastraat in het centrum van het nieuwe eiland - bij de plek waar een sportpark moet komen - de locatie. Woensdag is het dan zover en wordt het nieuwe gebouw in gebruik genomen.
De tijdelijke versie van IJburg College 2 – zo wordt de vestiging aangeduid - heeft een oppervlakte van 3.000 vierkante meter en bestaat uit 180 containers die op de begane grond aan elkaar zijn gekoppeld en biedt in het eerste jaar plaats aan rond de 600 van de bijna 1400 leerlingen die er nu zijn. "Hierdoor kunnen we ons onderwijsconcept met leerpleinen ook in de nieuwe vestiging aanbieden en dat was voor ons een uitgangspunt waar niet aan viel te tornen", zegt schoolleider Nico Moen. In het noodgebouw vinden leerlingen van vmbo-t en havo onderdak. Verder gebruiken de leerlingen die naar het Zeeburgereiland gaan in plaats van de gebruikelijke laptop een tablet. Deze is vorig jaar ingevoerd voor leerlingen van het IJburg College 2.
Het tijdelijke gebouw maakt over twee jaar plaats voor een nieuw permanent gebouw dat wordt getekend door architectenbureau Atelier PRO en dat iets verderop wordt gebouwd (vlak naast de studentenwoningen van de stichting Domus, naast de silo's).

Nuonweg
Het IJburg College heeft verder een duidelijk standpunt ingenomen over de Nuonweg. "Wij wilden dat die weg zou openblijven voor onze leerlingen die in Muiden en Muiderberg wonen, maar dat is niet gelukt. Nu dringen we er op aan dat het fietspad door de polder goed verlicht en veilig is", aldus Moen (zie ook pagina 8/9).

IJburgers leren afval te scheiden

IJBURG – IJburgers scheiden veel minder dan Amsterdammers uit andere buurten hun afval. Om die reden heeft Stadsdeel Oost samen met CoCasa een aantal workshops georganiseerd om IJburgers te leren hoe het afval beter kan worden gescheiden.

Uit sorteerproeven blijkt dat bewoners op IJburg in vergelijking met andere buurten in Oost minder afval gescheiden aanbieden. Per inwoner verdwijnt op IJburg bij het restafval jaarlijks gemiddeld 252 kilo afval dat gescheiden kan worden ingeleverd. Dat kan beter, vindt het stadsdeel, en om die reden worden workshops aangeboden waar geleerd kan worden hoe het afval beter kan worden gescheiden. "De workshops bieden een ontdekkingstocht in de wereld van afval en afvalrecycling en geven handvatten voor het goed scheiden van afval", laat CoCasa weten. De workshops vinden plaats op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. De eerste heeft inmiddels plaatsgevonden, de volgende staat op 27 augustus op het programma. Op 10 september is er een workshop voor leden van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) en 24 september wordt de reeks afgesloten met een bijeenkomst voor professionals. Opgeven kan via www.cocasa.com.

Ds. Visser is
Stadsdominee

IJBURG - Dominee Visser is inmiddels na vier jaar vertrouwd met IJburg, maar op verzoek van het kerkbestuur slaat hij zijn vleugels uit. Het kerkbestuur heeft onlangs besloten verder te gaan met kerkcentrum de Binnenwaai op IJburg en Visser blijft hier parttime als predikant bij betrokken.
Daarnaast is hij sinds kort Stadsdominee van Amsterdam. "Ik heb in die hoedanigheid geen eigen kerk, maar heb als taak om een soort verbindingsofficier te zijn voor alle protestantse kerken en de organisaties die hieronder hangen."
In deze IJburgerNieuws (pagina 3) laat Visser weten zich zorgen maken over het gebrek aan woningen voor daklozen op IJburg die hebben aangetoond weer terug te kunnen in de maatschappij.

Amsterdam wil nog steeds Nuonweg open

Een toegestane sluiproute naar de Maxis is via de parallelweg langs de A1. Alleen op werkdagen tussen 16 en 19 uur is deze weg richting Maxis afgesloten. Vanaf Maxis is de weg altijd afgesloten.

IJBURG - Winkelcentrum Maxis hoopt dat de Nuonweg weer open gaat. Vol verwachting wordt gekeken naar de Amsterdamse gemeenteraad, die zich binnenkort over de kwestie buigt.

Drie weken geleden ging de Overdiemerweg, beter bekend als de Nuonweg, dicht. De rechter besliste dat de weg toch dicht moest om tegelijkertijd de nieuwe Oostelijke Ontsluiting van IJburg open te stellen. Een klap voor Maxis, bewoners van IJburg en de gemeente Muiden, die voorstander zijn van het openblijven van de weg.
Maxis claimt dat veel bezoekers van het winkelcentrum van IJburg komen en hoopt dat Amsterdam te hulp schiet. De nieuwe coalitie in Amsterdam wil namelijk expliciet de Nuonweg openhouden. In de Amsterdamse Stopera wordt daarom gekeken naar de mogelijkheden. Daarvoor moeten aanpassingen worden gedaan aan de huidige kruising en onmogelijk is het niet. De wijzigingen worden binnenkort aan de Amsterdamse gemeenteraad voorgelegd.
De belangrijkste schakel blijft echter de gemeente Diemen. Die is eigenaar van de weg en is tot op dit moment niet bereid om de discussie aan te gaan over de Nuonweg. De gemeente wil het liefst dat de weg dicht blijft. Officieel om de verkeersveiligheid, maar het is een publiek geheim dat de Diemense wethouder Lex Scholten de Maxis ziet als bedreiging voor de Diemer middenstand. Wat Amsterdam ook gaat beslissen, er zal gepraat moeten gaan worden met Diemen. De Nuonweg gaat dan ook in elk geval niet op korte termijn open. Of de Maxis al veel last heeft van de sluiting, is nog niet in kaart gebracht. Hein Eijting laat namens Maxis weten dat er vanwege de vakantietijd geen recente tellingen binnen zijn van het aantal bezoekers.

Speelterrein maakt plaats voor huizen

Tot voor kort kon de jeugd prachtig spelen op het grote braakliggende terrein aan de Nico Jessekade en Jan Vrijmanstraat. Of je hond uitlaten, dat kon ook, onder meer. Maar dat is verleden tijd, want het terrein wordt gereed gemaakt om te worden bebouwd. Een bulldozer heeft afgelopen week alle afval verwijderd en het terrein vlak gemaakt. Er komen drie projecten tegelijk: IJgenzinnig, INSTIJL en zelfbouwkavel59.

5

personen reageren op Amsterdam.nl op de Nuonweg. Alle vijf willen de weg weer open

Met twee Parentshouses zijn we er nog niet

Ook behoefte aan woningen voor ex-daklozen

Ramona Kleine is een van de bewoonsters van het eerste Parentshouse.

IJBURG – Voor de zomer is aan de Ben van Meerendonkstraat het tweede Parentshouse in gebruik genomen (het eerste zit op nummer 166, deze is op nummer 144) en volgens initiatiefnemer dominee Rob Visser is dat eigenlijk wrang. "Een initiatief als dit behoort geen succes te zijn", zegt hij. Inmiddels blijkt dat op IJburg ook behoefte is aan woonruimte voor personen die dakloos waren, maar die inmiddels zelfstandig kunnen wonen. "Dat is een witte vlek", legt hij uit.

Doel van het Parentshouse - ontstaan door een samenwerking van woningbouwvereniging De Key en de protestantse Kerk op IJburg - is het realiseren en beheren van woonruimte waar gescheiden ouders maximaal een jaar kunnen wonen en hun kinderen kunnen laten logeren tot ze een definitieve woonplek hebben gevonden. Het eerste Parentshouse werd na veel gedoe (een woning aan de Eva Besnyöstraat die men op het oog had was niet haalbaar vanwege protesten van omwonenden) augustus vorig jaar in gebruik genomen door drie huurders die ieder 400 euro per maand betalen. Al snel bleek dat de behoefte groter was en niet alleen voor gescheiden ouders die in een relatief rustige scheidingssituatie verkeren en de huur kunnen opbrengen, maar ook van ouders die hulp nodig hebben.

Schrijnend verhaal
"In het tweede Parentshouse zit onder anderen een man uit Bosnië met een schrijnend verhaal die niet alleen onderdak nodig heeft, maar ook op andere gebieden hulp nodig heeft", aldus Visser, die hoopt dat er middelen vrijkomen om ook ouders te helpen die de huur niet kunnen opbrengen. "Want daarvan zijn helaas zat voorbeelden. Het Parentshouse moet zelf elke maand de huur opbrengen en als daar geen huur van de bewoners tegenover staat, ben ik snel door mijn potjes heen. Een weldoener? Helaas hebben we die nog niet gevonden. Je moest eens weten hoeveel energie het kost om de grote fondsen te bewegen geld voor het Parentshouse beschikbaar te stellen. Dat is echt spitsroeden lopen."

Ds. Rob Visser: "helaas hebben we nog geen weldoener gevonden."

'De maatschappij heeft het verleerd om initiatief te nemen'

Onderdak
De eerste twee bewoners van het eerste Parentshouse hebben inmiddels een woning gevonden; voor de derde bewoonster, die eind augustus het Parentshouse moet verlaten, wordt nog een oplossing gezocht. Evert Stolwijk, de eerste bewoner van het Parenthouse, is inmiddels toegetreden tot de bestuurscommissie van het Parentshouse. Visser: "Evert vindt het leuk om wat terug te doen en helpt bij onder andere de inrichting van het tweede huis en met zijn ervaring als bewoner is hij uiteraard een welkome aanvulling in de commissie. Verder is en wordt de bestuurscommissie opgetuigd met goede mensen met veel ervaring op maatschappelijk gebied, waardoor we meer kennis en meer draagvlak krijgen. Momenteel bestaat de commissie uit acht goede mensen en ik ben heel blij met deze ontwikkeling."

Hoe nu verder?
Kortom: het Parentshouse is een succes en dat werpt de vraag op: hoe nu verder? Voor Visser staat inmiddels vast dat er ook andere hulpvraag is. "We zijn nu in gesprek met HVO-Querido (deze organisatie biedt onderdak, opvang en dagactiviteiten aan daklozen in Amsterdam-red.) dat onder andere beheerder is van het Martien Schaaperhuis voor daklozen aan de Pedro de Medinalaan. Het blijkt dat een aantal van hen er, al dan niet onder begeleiding, klaar voor is om weer zelfstandig te wonen. Dat is prachtig, maar voor deze doelgroep zijn helaas geen woningen beschikbaar. Ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling, die echter wel verklaarbaar is. Momenteel is het begrip participatiemaatschappij hot. Op zich is er niets mis mee dat de burgers zelf actief betrokken zijn bij de inrichting van de maatschappij, maar we zien helaas wel dat, doordat zorg altijd iets was dat door de overheid werd aangeboden, de maatschappij heeft verleerd om initiatief te nemen. En je kunt over de kerk veel zeggen, maar het is wel waar dat kerken op hun eigen manier hier oog voor hebben en werken aan oplossingen en dat doen we nu ook op IJburg. Ik hoop dat ik snel met iets naar buiten kan komen."

Ook mensen met grotere hulpvraag dan alleen een dak in tweede Parentshouse

Derde keer IJburg Culinair

IJBURG – De derde editie van IJburg Culinair staat zaterdag 30 augustus op het programma. Op dit gratis toegankelijke culinaire evenement op het Joris Ivensplein (achter Winkelcentrum IJburg) presenteert een groot aantal IJburgse ondernemers zich met een grote verscheidenheid aan gerechten.
IJburg Culinair is een initiatief van IJburger Bas de Blok in samenwerking met Winkelcentrum IJburg. Bas de Blok: "Wij willen aan een breed publiek de grote diversiteit aan verschillende keukens op IJburg laten zien." Er zijn dan ook veel gerechten uit diverse Europese en Oosterse keukens. IJburg Culinar begint om 13.30 uur en duurt tot 22.00 uur.

Café ED is IJburgs eerste bruine kroeg

IJBURG – IJburg heeft z'n eerste bruine kroeg. In de ruimte aan de Krijn Taconiskade in de haven waar tot enige tijd terug Japans restaurant Zen was gevestigd, zit Café ED.
Het etablissement heeft enige tijd leeg gestaan, maar op 8 augustus heeft Café ED de deuren geopend. Eigenaren Ed en Clarel willen de typische Jordaanse sfeer op IJburg introduceren. Bijzonder is dat de financiering voor een deel tot stand is gekomen via crowdfunding. Investeerders wordt een rendement van 9 procent op het geïnvesteerde vermogen beloofd; er kan vanaf 500 euro worden ingelegd.

IJ-swim voor stichting Vergeten Kind

IJBURG – In de haven van IJburg vindt zondag 24 augustus voor de tweede keer in successie de IJ-Swim plaats. Hierbij zwemmen vijftig zwemmers een afstand van 2,8 kilometer in de wateren van IJburg met als doel geld op te halen voor de stichting Het Vergeten Kind (voorheen de Guusje Nederhorst Foundation). Het evenement start om 13.00 uur, de zwemmers starten om 14.00 uur.
Voor de toeschouwers is in de haven voldoende te doen. Er zijn onder andere kraampjes met hapjes en drankjes en er zijn spellen en schminken voor kinderen. Ook is er livemuziek en een deejay. De dag wordt afgesloten met een veiling voor het goede doel, een barbecue en een borrel. Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen van 0 tot 18 jaar die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten en gevlucht zijn en opgroeien in sobere opvangcentra met minimale speelmogelijkheden.Krakers waren er maar een maand

Half juli werden de bewoners van de luxueuze waterwoningen aan de Brigantijnkade opgeschrikt door een grote groep krakers die een van de woningen in beslag namen. Deze waterwoning is vooralsnog niet afgebouwd en de krakers lieten hun oog erop vallen. De omwonenden maakten zich al grote zorgen en waren bedacht op een onrustige zomer, maar op 6 augustus waren de krakers alweer vertrokken.Voor zover bekend was dit de eerste kraakactie op IJburg.

Ninon Vermeulen (43)

Adviseur Personeel en Organisatie

Jij bent trekker van het project 'Meer eetbaar op groen' op IJburg. Wat houdt dit in?
"Het valt me op dat bij de beplanting weinig voor eetbaar groen gekozen wordt, terwijl het zo leuk kan zijn als er in de wijk noten-, appel- en perenbomen zouden zijn."

Waar bestaat de eerste actie uit?
"We hebben gekozen om te starten met meer bloemen op IJburg. Er zijn veel bomen en daaromheen is plaats voor beplanting. We willen deze zogeheten 'boomspiegels' beplanten met vaste, winterharde planten en stokrozen zaaien zodat we 's zomers stokrozen in volle bloei hebben."

Kun je nog hulp gebruiken?
"Omdat we net gestart zijn met ideeën uitwisselen en de groep nu nog vrij klein is, kunnen we zeker hulp gebruiken. Hulp bij de organisatie, bij het oogsten van stokrozenzaad op een zaterdag in september, bij het zaaien van het stokrozenzaad, bij het plaatsen van vaste beplanting en bij het onderhouden van de boomspiegels."

Wat is jouw favoriete plek op IJburg?
"Mijn moestuin in MOES 32 en het uitzicht daarvandaan over de kade en het IJmeer."

Er ligt vast een natuurgericht boek op jouw nachtkastje?
"Daar ligt het boek 'de Alfabetweter' dat mijn echtgenoot Fedor van Eldijk schreef samen met Ronald Snijders. Dit is een boek met 1000 nieuwe woorden en nieuwe betekenissen. Een van de leukste vind ik Mozeseend: een eendensoort die niet kan zwemmen omdat het water steeds aan de kant gaat."

Welk nieuws over IJburg houdt jou bezig?
"Elk bericht waarmee IJburg negatief in de publiciteit komt."

Als jij het voor het zeggen zou hebben: wat zou je graag veranderen op IJburg?
"Ik zou graag iets veranderen aan de verwaarlozing. Zwerfafval, sigarettenpeuken en kauwgom kunnen toch ook in de prullenbak."

Meer informatie via www.facebook.com/groenopijburg.

'Kompas op IJburg is een prima inventarisatie'

Voorzitter bestuurscommissie is blij met verlanglijst

IJburgers wensen bankjes in het Theo van Goghpark.

IJBURG – Kompas op IJburg is een goed initiatief waarvan de uitkomsten mogelijk gekoppeld worden aan de buurtbegroting. "We hopen dat bewoners in de buurtbegroting hun wensen gaan invullen. De buurtbegroting ontwikkelt zich daarmee van een transparante buurtbegroting naar een interactieve buurtbegroting en daar willen we heen", zo laat Ivar Manuel, voorzitter van de bestuurscommissie in Amsterdam-Oost, weten.

'Er moeten in de buurtbegroting keuzes worden gemaakt'

Manuel zei dit recentelijk bij de tweede bijeenkomst die was georganiseerd door Kompas op IJburg. Op Kompas op IJburg kunnen bewoners van IJburg wensen ten aanzien van IJburg of – iets kleinschaliger – hun buurt kenbaar maken, waarna er wordt gekeken in hoeverre bewoners een actieve rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de initatieven. Dit heeft inmiddels geleid tot twee bijeenkomsten: een over natuurgelieerde initiatieven en een over allerlei ideeën en plannen voor het Theo van Goghpark. Bij die laatste bijeenkomst was ook Manuel aanwezig. Een derde onderwerp over jeugd en jeugdvoorzieningen staat op de agenda.
IJburg loopt met Kompas op IJburg wat betreft bewonerspartcipatie voorop in Amsterdam-Oost. Alleen in de Indische buurt is met de Buurtbalie een soortgelijke opzet en in andere buurten zijn de eerste stappen gezet. Manuel is er blij mee. Met het aantreden van de bestuurscommissie in plaats van het stadsdeel in april dit jaar is D66 de grootste partij geworden (Manuel was daar lijsttrekker van) en een van de belangrijkste uitgangspunten in het bestuursconvenant is dat bewonersparticipatie wordt aangemoedigd en beloond. Bij de ideeën voor het Theo van Goghpark bleek dat een aantal plannen niet haalbaar is, bijvoorbeeld omdat ze te duur zijn. Schuilt daar niet het gevaar in dat bewoners een fopspeen wordt voorgehouden? Manuel: "Als de bewoners echt iets willen dat heel duur is, dan heeft dat tot gevolg dat er keuzes moeten worden gemaakt. Er is nu eenmaal een beperkt budget. Kompas op IJburg is nu een inventarisatie van alles wat de burgers willen en op basis van al die verlangens moeten er keuzes worden gemaakt."

Knopen doorgehakt
Manuel zegt dat er na de zomer knopen worden doorgehakt. "We hebben eerst bij de centrale stad onze begroting moeten indienen. Pas na de zomer komen wij in rustiger vaarwater en vanaf dat moment willen we meer met de bewoners gaan praten. Wij willen soms ook wel sneller. In het Theo van Goghpark wil men graag bankjes en ik denk dan: plaats die bankjes. Maar voordat de bankjes er zijn, gaat er door allerlei regels enige tijd overheen. Ik zou willen dat wij de mogelijkheid krijgen dingen sneller voor elkaar te krijgen."

Kano op
IJburg is
erg actief

IJBURG – Er zijn weinig verenigingen zo actief als Kano op IJburg. En hoewel je het lekkerst in de kano zit als het weer goed is, puilt de agenda met activiteiten voor het nieuwe seizoen uit. Daarbij is voor iedere doelgroep wel iets te vinden. Het nieuwe seizoen start op 26 augustus. Binnenkort wordt ook bekend of de vereniging de Gouden Pluim krijgt vanwege de activiteiten voor gehandicapten.

Op woensdagmiddag wordt er speciaal voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar die op een school zitten die om 14.00 uur sluit om 14.30 uur kanoles gegeven. Er wordt gewerkt met brevetten die telkens na vier lessen worden afgegeven. De lessen duren een uur.
Op woensdagavond om 19.00 uur start de jongerengroep (13-17 jaar). Anders dan bij de kanolessen op woensdagmiddag moet je hiervoor lid zijn van Kano op IJburg. Het lidmaatschap kost voor de jeugd 50 euro tot het einde van dit kalenderjaar (plus 15 euro inschrijfgeld).
Op zondagochtend is er tussen 10.00 en 11.30 uur een instuif waar gezinnen kunnen kennismaken met kanoën. Hiervoor moeten gezinnen zich van tevoren opgeven via marianneboer@gmail.com. Op 26 augustus start de beginnerscursus voor volwassenen. Gedurende vier achtereenvolgende dinsdagavonden wordt om 19.00 uur de deelnemers alle technieken van het kanoën bijgebracht. Voor mensen met weinig tijd is het ook mogelijk deze cursus op zaterdag 20 september vanaf 10.00 uur in één dag te doen.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap voor volwassenen kost 65 euro per jaar tot het einde van het jaar exclusief inschrijfgeld. Daarvoor kun je je eigen kano neerleggen of tijdens clubmomenten (woensdagavond 19.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur) over een clubkano beschikken. Er worden dan tochten gemaakt, maar je kunt ook op eigen houtje het water op. Je kunt ook voor 20 euro 'vriend van Kano op IJburg' worden. Daarmee kun je meedoen aan drie activiteiten.

Gouden Pluim
Kano op IJburg organiseert ook veel activiteiten voor gehandicapten en daarvoor is de vereniging zelfs genomineerd voor de Gouden Pluim van Amsterdam die wordt uitgereikt aan een organisatie die het mogelijk maakt dat gehandicapten kunnen sporten. Zaterdag 30 augustus vindt de schouwing plaats en vanaf 13.00 uur zijn gehandicapten welkom om gratis het kanoën te ervaren. Voor gehandicapten zijn er speciale kano's en de vrijwilligers zijn erop toegerust gehandicapten veilig te laten deelnemen. Alle verdere informatie over de activiteiten en de prijzen van de cursussen staat op kanoopijburg.nl.

IJburgse kinderen aangemoedigd om de natuur in te gaan

Steeds meer groene initiatieven richten zich op jeugd

De Schuur van IJburg is een van de plekken waar IJburgse kinderen kunnen kennismaken met de natuur.

IJBURG – Kinderen op IJburg worden steeds vaker bij de natuur op en rond het eiland betrokken. De Schuur van IJburg, de IJburg Rangers, Kavel 1 en de initiatieven die Natuurmonumenten onder de noemer Oerrr heeft genomen, zijn voorbeelden van het feit dat de IJburgse kids steeds groener doen.

IJburg Rangers

IJburg Rangers is een initiatief van de Boerderij op IJburg dat erg doet denken aan scouting. "De Rangers komen elke drie weken samen op zondagmiddag en gaan op avontuur rond de Boerderij, in het Diemerpark en de Diemervijfhoek. 'Weer of geen weer: we gaan naar buiten! De club richt zich op het beleven van de natuur en spelenderwijs leren', lezen we ter aanbeveling op de website. Meer informatie op boerderijopijburg.nl.

Aan het begin van de zomer – op zondag 22 juni – werd de Schuur van IJburg in gebruik genomen. De Schuur is de voorloper van Boerderij op IJburg en mag zich maximaal twee jaar op de kavel naast de tennisbaan op Rieteiland Oost bewijzen. Uiteindelijk moet de boerderij er komen, waarvan overigens niet vaststaat dat die ook op deze plek komt. Zowel de schuur als de boerderij valt onder de stichting Boerderij op IJburg waarvan de initiatiefnemers een plan hebben gemaakt waarbij sociaal bewogen ondernemerschap rond het thema mens en natuur centraal staat. Het idee: "Bewoners van steden raken steeds meer vervreemd van de natuur en de omgang met dieren. Er is een groeiende behoefte om deze ontwikkeling om te keren. We willen leren omgaan met dieren en plezier beleven aan de natuur om ons heen." Direct na de opening pakt de schuur door, want binnenkort gaat de cursus Ponymaatjes van start. Bij de schuur komen vier pony's en via de cursus kunnen kinderen leren hoe je met de pony's moet omgaan. "De maatjes verzorgen de pony's samen. Het welzijn van de pony's staat voorop en de kinderen leren op een natuurlijke manier met de dieren omgaan", aldus de stichting.

Natuurbeschermers
Ook Oerrr (van Natuurmonumenten) richt zich op kinderen, met als uitgangspunt dat kinderen de natuurbeschermers van nu zijn. Toen in 1996 de eerste plannen voor IJburg bekend werden gemaakt, dook Natuurmonumenten (dat overigens tegen de aanleg van IJburg was) er bovenop om zoveel mogelijk natuur in en rond IJburg te behouden. In samenwerking met de gemeente Amsterdam en provincie werd een fonds opgericht waar partijen een gelijkwaardig deel in hadden en vlak voor de zomer van dit jaar werden de laatste natuurprojecten afgerond. Eind mei werd dit feit met een druk bezocht feest onder de noemer Oerrr op IJburg gevierd, maar nog steeds doet natuurmonumenten een beroep op de jeugd van IJburg. "Op en rond IJburg is prachtige natuur. Waar in verhouding tot andere stedelijke gebieden meer natuur is en waar strand, water, en een uitgestrekt natuurpark het eiland omsluit. Deze natuur verdient het om beschermd te worden. Kinderen leven in het hier en nu en willen beschermen wat er in hun directe omgeving is. Met de Oerrr-kaarten en de speciale zoekkaart IJburg kunnen kinderen op een actieve manier de natuur ontdekken en helpen beschermen (te downloaden via Oerrr.nl). "
oorafgaand aan het feest is met de kinderen de dialoog aangegaan over de vraag 'hoe bescherm je de natuur het beste.' Dat leverde veel ideeën op. Natuurmonumenten heeft nog geen concrete invulling hoe nu verder, maar volgens woordvoerster José Koopman wordt daar hard aan gewerkt.

Nieuwe cursus omgaan met pony's op Schuur van IJburg

Kavel 1
Kavel 1 is van weer een andere orde. Kavel 1 is een braakliggend terrein op Haveneiland, waarvan het de bedoeling was (is?) om er ooit huizen of kantoren te bouwen. Daar komt het zeker de eerste jaren niet van en nu is Kavel 1 een langlopend groenproject met een educatief en maatschappelijk karakter. Alle kinderen en andere bewoners van IJburg kunnen hier spelen, leren en elkaar ontmoeten. "Ze leren wat voor beestjes er in de grond zitten, bouwen zelf een insectenhotel, een windmolentje, een paneel met zonnecellen. Ze planten allerlei gewassen, zoals olifantsgras, een snel groeiende vorm van biomassa. Er komt een vlinder- en een pluktuin waar niet alleen vlinders aan hun trekken komen, maar ook de met uitsterven bedreigde bij, evenals veel andere insecten, en ook vogels. Bewoners gaan aan de slag met stadslandbouw, bewerken zelf het land, verbouwen groenten en fruit enzovoort." De initiatiefnemers zijn HOTPOT, De Gezonde Stad en BuitenRuimte voor Contact, die ervoor willen zorgen dat er in de stad niet alleen maar 'harde' materialen zoals steen, glas en metaal te vinden zijn, maar ook dieren, bloemen en planten.

Kinderen zijn de natuurbeschermers van nu

Weerbericht

Opklaren is iets wat je op IJburg veel zult ervaren

Augustus wordt ook oogstmaand genoemd. Het woord oogst is afgeleid van het woord augustus. De maand is genoemd naar de Romeinse keizer Augustus. Zomer 2014 behoort net als zomer 2013 tot de warme zomers. Juli 2013 was droger en nog iets zonniger. Het kwam toen ook tot een officiële landelijke hittegolf. Voor een hittegolf was het zomerweer in juli 2014 te onstandvastig. Het was zeer warm, maar ook zeer nat. Op IJburg viel in totaal 127 mm regen tegen circa 75 mm normaal. Augustus is bezig daar nog een schep bovenop te doen. Er leek even geen einde te komen aan de buiencarrousel. Soms gaat een fraaie juli naadloos over in een evenzo fraaie augustus. Dat gebeurde in de hete zomer van 2003. Het komt ook voor dat de zomer na een fraaie juli in de oogstmaand ontspoort. Het imago van de zomer krijgt dan een flinke deuk.
Maar niet geklaagd hoor, lachte een IJburgse ijsboer die ik onlangs sprak op een klamme zomermiddag aan de Eva Besnyöstraat. Luid bellend toert hij de hele zomer dagelijks kriskras door IJburg. Puffend boven zijn ijskar leek hij zelf ook aan een ijsje toe te zijn. Hij bleek een van de ondernemers van de IJburg Business Club. Het motto van die club is 'IJburg moet bekend worden buiten IJburg'. Daarvoor zoeken wij een pakkende slogan, gaf hij te kennen. "Dat is heel simpel", antwoordde een klant, die ijs met slagroom bestelde. Hij stelde zich voor als Jean. Hij woont al 50 jaar in stadsdeel Bos en Lommer. Hij dendert graag met tramlijn 26 naar IJburg om het naargeestige Bos en Lommer te ontvluchten. Hij bezoekt hier elk festival. Zoals deze maand het 'Spektakel op IJburg'. "Ik ben dol op IJburg", straalde hij. "Ik ben hier verliefd geworden op Mirjam, tijdens het Summer of Love festival op Blijburg. Zij woont in deze straat. We gaan trouwen in 'de Blijburg kapel met de voeten in het zand'." Een pakkende slogan als je er misschien 'elegant' aan toevoegt. IJburg trekt als een magneet. Niet voor niets vindt hier in september het vrijgevochten 'Magneetfestival' plaats. Een pakkende slogan daarvoor zou kunnen luiden: 'IJburg is de allerleukste plek ter wereld wat ik daar zag, waar niets moet en alles mag'. "Ik ben bezig een lied op IJburg te maken", zei Jean, "met een tekst pakkend als een slogan, want iedereen moet het kunnen meezingen."
Onderwijl pakten donderwolken zich samen boven de IJburger skyline. Al likkend aan een ijsje spoedden we ons naar een schuilplaats. Tussen het gerommel door hoorde ik Jean hartstochtelijk zingen: 'Ken jij een stadswijk zo buitengewoon, omringd door water, zo vredig en schoon, jaah, dat is IJburg waar ik dolgraag woon.'
Het hield op met stortregenen. De zon knipoogde tussen de wolken door. Het klaarde op. 'Opklaren is wat je op IJburg veel zult ervaren', zou het laatste couplet van het lied kunnen klinken, als nog maar eens zo'n 'pakkende slogan'.

'We hebben goud, maar we moeten het blijven poetsen'

IJburg College groeit door naar 2000 leerlingen in 2016

IJBURG - Het IJburg College is in 2006 gestart en er geldt: never a dull moment. En het staat vast dat het schooljaar dat nu voor de boeg staat weer net zo enerverend wordt, onder andere door de opening van het IJburg College 2 op het Zeeburgereiland. Met schoolleider Bedrijfsvoering en Communicatie Nico Moen, die als enige medewerker vanaf het begin betrokken is bij de ontwikkeling van de school, blikken we terug, kijken we vooruit en staan we stil bij een aantal unieke eigenschappen van deze eigenwijze school.

Nico Moen: 'Ik hoor regelmatig dat onze school een positieve bijdrage levert aan de gemeenschap.'

"In 2016 bestaan we tien jaar en in die periode zijn we uitgegroeid van 68 leerlingen en 10 medewerkers in een noodvestiging aan de Bert Haanstrakade naar ongeveer 150 medewerkers en rond de tweeduizend leerlingen in twee vestigingen. Dat mag je wel een explosieve groei noemen." Nico Moen vertelt het haast achteloos, maar inderdaad is de groei onstuimig te noemen. En dan te bedenken dat deze groei niet zo exorbitant gepland was. "Onze prognose was dat we elk jaar tweehonderd leerlingen per jaar zouden groeien. Trek je daar dan elk jaar de leerlingen vanaf die van school gaan omdat ze hun diploma hebben, dan zouden we na tien jaar uitkomen op ongeveer 1400 leerlingen. Dat is nog steeds een forse groei, maar we hebben in 2016 50 procent meer leerlingen. Waar dat aan te danken is? Niet om onszelf op de borst te slaan, maar we zijn niet alleen populair op IJburg, maar in de wijde omtrek. We hebben niet alleen leerlingen uit onder andere Muiden, Muiderberg en Diemen, maar ook uit enkele plaatsen ten noorden van Amsterdam en uit Amsterdam zelf. Elk jaar zijn er meer aanmeldingen dan we kunnen plaatsen. Dat geeft helaas wel eens wrijvingen, maar dat is all in the game. We hebben dit jaar rond de 60 leerlingen moeten teleurstellen in vooral het vmbo-niveau."

De missie van het IJburg College is: alle leerlingen zo veel mogelijk laten leren – in een leergemeenschap – over zichzelf en de wereld om hen heen. Dat is een bijzondere missie.
"We zijn een brede school en bieden vmbo-basis, vmbo-t, havo en vwo aan. Van alle niveaus nemen we een kwart van de leerlingen aan om het evenwicht op school te bewaren. Dat is belangrijk omdat binnen ons onderwijsconcept leerlingen van deze vier niveaus in de eerste twee jaar bij elkaar zitten. In die periode hebben de leerlingen dus niet bijvoorbeeld het stempel 'ik zit op de havo' en dat bereiken we onder andere door de vakken te integreren en door in thema's te werken. Elk jaar zijn er vijf thema's - dat waren er zes - waar alle leerlingen op hun eigen niveau in een groep aan werken. Belangrijke uitgangspunten in ons systeem zijn dat de leerlingen leren reflecteren, leerstrategieën leren hanteren en dat ze samenwerken. We hebben Kennisnet samen met TNO een onderzoek laten uitvoeren hoe de toegevoegde waarde van onze school wordt ervaren en daaruit blijkt dat deze uitgangspunten goed tot uiting komen."
"Vernieuwend is tevens dat hier wordt geleerd en gewerkt in zogeheten leerpleinen. Het traditionele lokaal en lange gangen vind je hier niet. En het is vernieuwend dat onze leerlingen geen gebruikmaken van boeken, maar allemaal over een laptop en sinds kort een tablet beschikken. We hebben daar pionierswerk mee moeten verrichten en doen dat eigenlijk nog steeds. Onze experts ontwikkelen bijvoorbeeld hun eigen lesstof, ook al omdat wij in de eerste twee klassen met die thema's werken."

Nieuw is ook dat de leerlingen elke dag de hele dag op school zitten.
"Leerlingen beginnen elke dag onder leiding van hun expert, die tevens hun coach is, om half negen in hun stamgroep die uit ongeveer 16 kinderen, keurig verdeeld over jaar 1 en jaar 2, bestaat. Met deze stamgroep wordt elke dag ook afgesloten. In de onderbouw wordt zowel homogeen als heterogeen lesgegeven, waarmee er alle aandacht is voor zowel het groepsgebeuren als de individuele talenten."

'De havo blijft een aandachtsgebied'

Bereik je door dit systeem dat slimmere kinderen, om ze zo maar even aan te duiden, minder slimme kinderen omhoog trekken?
"Inderdaad. Daar staat trouwens tegenover dat ouders van slimme kinderen bang zijn dat hun kinderen te weinig uitdagingen krijgen en dat het tot nivellering leidt. Onze experts – zo duiden wij onze docenten aan – moeten daar heel alert op zijn en moeten de leerlingen individueel blijven uitdagen."

Mooi, een nieuw systeem, maar uiteindelijk moeten leerlingen dezelfde landelijke examens afleggen als alle leerlingen in Nederland. Merken jullie desondanks of horen jullie van buitenstaanders dat dit systeem toch een ander soort jonge mensen oplevert?
"Dat laatste is het geval. Wij leren kinderen naast de gebruikelijke vaardigheden ook veel andere dingen, zoals presenteren, en we horen van hogescholen en universiteiten dat onze leerlingen over het algemeen in staat zijn zelfstandiger te werken. Daar zijn we best trots op, want dit systeem hebben we zelf ontwikkeld. Wij zijn een van de twaalf vernieuwende scholen in Nederland en hebben veel nationale en internationale contacten en daar horen we regelmatig dat ons concept de aandacht trekt."

'Dit is een multiculturele school'

Er zijn ongetwijfeld ook nadelen?
"Dat zal best. Een van de dingen die ik kan bedenken, is dat we heel veel van onze docenten vragen, maar is dat een nadeel? Ik vind van niet en onze docenten ook niet. Als je de dagen wilt doorbrengen met af en toe een lesje geven, dan zit je hier als docent verkeerd."

2000

De basis voor het IJburg College is rond 2000 gelegd. Toen kwamen rond de 80 docenten en schoolbestuurders uit Amsterdam in het Planetarium bij elkaar om te praten over een nieuwe school in een nieuw deel van Amsterdam dat er nog niet was. Drie schoolbesturen van de brede scholen OSB in Zuidoost, de Montessori Scholengemeenschap in Oost en het huidige Zaam besloten de school volgens een nieuw onderwijsconcept op te zetten. Nico Moen was een van de starters. "Het is heel mooi om te zien dat het systeem dat we hebben ontwikkeld in de praktijk werkt", zegt hij nu.

Een nadeel is ook dat het IJburg College eind 2013 in het nieuws kwam als een van de vernieuwende scholen waar het slagingspercentage onder het gemiddelde ligt. Dat is toch wel verontrustend?
"De critici zeggen dan meteen: 'Zie je wel, het werkt niet', maar er is een logische verklaring voor. De cijfers voor het vwo bijvoorbeeld zijn gebaseerd op het eerste jaar toen acht leerlingen examen deden van wie er vier niet slaagden. Dat is inderdaad 50 procent, maar van die acht waren er zes die een vmbo-t-advies hadden gekregen, dus in zes jaar tijd ver boven de verwachtingen uit staken. Een jaar later waren ze allemaal geslaagd, dus dat was een zeer goed resultaat. Je kunt ook zeggen dat als het toch maar acht leerlingen zijn, dat je alle mogelijke moeite moet doen om ze alle acht te laten slagen, maar dat kon niet omdat onze docenten toen nog geen ervaring hadden met examens. Nu liggen de cijfers heel anders. Afgelopen jaar zaten we voor wat betreft vmbo-BB op 100 procent, vmbo-KB op 95 procent, vmbo-GTL op 93 procent, voor havo op 80 procent en voor vwo op 87 procent. Havo blijft een aandachtsgebied, dat geven we toe. We kijken daarom naar onszelf en moeten ons vaker afvragen of sommige leerlingen die naar de havo gaan echt het gewenste niveau hebben. Dus iets meer realistisch zijn."

Nieuw is een relatief begrip: inmiddels bestaat het IJburg College ook al acht jaar. Je moet als vernieuwende school zeker alert blijven dat je niet vervalt in nieuwe tradities?
"Dat is zeker waar. In het begin hadden we bijvoorbeeld geen goed schoolgebouw en geen sportzaal en toen hebben we onder andere zelf kano's aangeschaft. Maar sinds drie jaar hebben we wel een goed schoolgebouw en een sporthal en nu moeten we ervoor zorgen dat we die drive blijven vasthouden. Onze algemeen directeur Lou Brouwers zegt altijd: "We hebben goud in handen, maar we moeten het wel blijven poetsen."

Je hoort vaak dat het leerniveau van kinderen op IJburg hoger ligt dan gemiddeld vanwege het feit dat op het eiland relatief veel welgestelde en goed opgeleide ouders wonen. Is dat waar of is het een broodje aap?
"Uit onze cijfers blijkt dat het gemiddelde hier strookt met het landelijk gemiddelde. Wij moeten bijvoorbeeld elk jaar ons best doen om het gewenste aantal leerlingen met een vwo-niveau te halen. Waar wij trouwens heel blij mee zijn, is dat de school een multiculturele school is. IJburg heeft ook de naam relatief blank te zijn, maar op IJburg zijn ook 30 procent sociale huurwoningen en dat zie je gelukkig terug in de samenstelling van onze leerlingen."

Plukt de gemeenschap IJburg ook op enigerlei wijze de vruchten van het vernieuwende onderwijs op het IJburg College?
"Ik ben ook veiligheidscoördinator en heb daardoor veel te maken met de buurtregisseur en ik hoor regelmatig dat onze school een positieve bijdrage levert aan de gemeenschap. Daar zijn we zelf ook alert op. Als we ergens aan kunnen meedoen of iets kunnen initiëren, dan doen we dat. En het IJburg College is ondanks de omvang eigenlijk een soort dorpsschool. En IJburgers weten dat als er iets gebeurt met of door schoolgaande jeugd de kans zeer groot is dat het om leerlingen van onze school gaat. Ze weten ons te vinden. Ik ben er ook een groot voorstander van dat scholen midden in de gemeenschap staan."

'Theatraal IJburg wil kinderen laten kennismaken met theater'

Theatraal IJburg en Spektakel op IJburg bestaan 10 jaar

Inge Wannet en Thea Pruim van Theater IJburg.

IJBURG – Op het strand in het Diemerpark werd zondag de tiende editie van Spektakel op IJburg gehouden. Helaas werd het een verregend spektakel, want hoe goed alles ook was georganiseerd: het weer heb je niet in de hand. Het is bovendien tien jaar geleden dat Theatraal IJburg (TIJ), dat onder andere Spektakel op IJburg organiseert, op IJburg neerstreek. Genoeg aanleiding om initiatiefnemer Thea Pruim en haar collega Inge Wannet een aantal vragen voor te leggen.

Toen Thea Pruim (opgeleid als dramatherapeute) 10 jaar geleden op IJburg ging wonen, was IJburg vooral een grote zandhoop. Dat betekende een uitdaging. "Ik ben begonnen met een dans- en theaterfestival dat nu is uitgegroeid tot de jeugdtheaterschool, met theater-, musical- en filmlessen voor kinderen en jongeren, kunst- en cultuureducatie op scholen en in de naschoolse opvang en natuurlijk nog steeds het jaarlijkse Spektakel op IJburg."

Visie en doelstelling
Theatraal IJburg heeft een heldere visie en doelstelling: "We willen zo veel mogelijk kinderen en jongeren kennis laten maken met theater, kunst en cultuur in al onze activiteiten. Op Spektakel op IJburg laten we ze op verschillende manieren kennismaken: door te kijken naar voorstellingen, door mee te doen met de lessen van de jeugdtheaterschool en door het festival te beleven. De belevingswereld van het kind of de jongere is bij al onze activiteiten het uitgangspunt. TIJ wil zo veel mogelijk kinderen en jongeren laten kennismaken met theater. Wij vinden dat elk kind recht heeft op een ontmoeting met kunst. Daarom zijn wij op veel plekken te vinden: op basisscholen, in het voortgezet onderwijs, in de wijken en in ons eigen huis."
Theatermaakster Inge Wannet vult aan: "Theater kan geweldig werken om hoofd, hart en handen met elkaar te verbinden. Theaterles vergroot het blikveld en het inzicht in de eigen kwaliteiten en valkuilen. Bij het spelen komen kinderen en jongeren zichzelf én anderen tegen. Het werkproces is altijd spannend en creatief. Theater vergt een open houding en een kritische blik. Het levert vaardigheden op waar je je leven lang plezier van hebt."

'Veel dingen veranderen, maar onze drive blijft'

Doorgestroomd
In de afgelopen tien jaar zijn meerdere kinderen die hier kennismaakten met theater doorgestroomd naar een carrière in het theater. "Speciaal voor kinderen die meer willen, of die zich op een bepaald gebied verder willen ontwikkelen geven we dit jaar binnen de jeugdtheaterschool enkele masterclasses van Ruben van der Meer, Peter Faber en Nellie Benner", licht Pruim toe.
Spektakel op IJburg is voor TIJ de traditionele opening van het nieuwe cultureel seizoen. Het wordt elk jaar lastiger om de financiën bij elkaar te krijgen ("We zijn blij dat er elk jaar mensen en bedrijven zijn die ons financieel bijstaan om het festival te organiseren", zeggen de twee), maar TIJ was er weer in geslaagd een feestelijk programma samen te stellen met als blikvangers onder anderen Hakim met zijn 'Poepshow' en De Verhalenman. De slagregens waren de grote spelbreker, maar toch wordt teruggekeken op een succesvol lustrum en er wordt alweer voorzichtig vooruitgeblikt naar de elfde editie. En dat zal met evenveel passie gaan als alle voorgaande jaren. "Veel dingen veranderen, maar onze drive blijft. Over vijf jaar hopen we nóg meer kinderen en jongeren kennis te kunnen laten maken met theater, kunst en cultuur", aldus Thea Pruim.

IJburg is gestart met Plan Pampus

Kijkend door zijn lens heeft fotograaf Jan Schot jarenlang het ontstaan van IJburg gevolgd. Als enige fotograaf kreeg hij toegang tot de baggerschepen, mocht hij op het drijfzand staan en zat hij in de hijskraan toen de Enneüs Heermabrug werd aangelegd. Dat leverde unieke beelden op die hij tien jaar later publiceerde in zijn boek '7 miljoen kuub zand'.

Het is volgend jaar 50 jaar geleden dat Jaap Bakema zijn Plan Pampus presenteerde. Hierin werd voor het eerst gerept over land maken in het IJmeer tussen Flevoland (waar toen net de eerste bewoners van Lelystad waren gekomen. Met Almere moest nog worden gestart (hier kwamen in 1976 de eerste bewoners) en menigeen raakte enthousiast. Of het inpolderen of opspuiten zou worden, daar waren de meningen vanaf het begin over verdeeld, maar nieuw land in het IJsselmeer zo vlak bij de hoofdstad, dat was wel wat. In maart 1997 werd besloten dat IJburg er zou komen en In 1998 is gestart met de aanleg. De foto is van 25 januari 1999.

Meer werk van Jan Schot zien? Zijn boek '7 miljoen kuub zand' is verkrijgbaar voor € 39,95 bij Bruna aan de IJburglaan.

IJBURG – De IJburgse sportschool Fit Earth is de derde sportschool in Nederland die SURFSET Fitness mag geven. Dit is een nieuwe workout gebaseerd op - de naam zegt het al - surfen. Zondag wordt er op het strand van Blijburg van 12.00 tot 15.00 uur een demonstratie gegeven.

SURFSET Fitness is geïnspireerd op surfen. Surfen is een sport waarbij je alle spieren in je lichaam op een natuurlijke manier beweegt. SURFSET bouwt verder op deze manier van bewegen en plezier maken. Na een training van SURFSET voel je je lichter en je voelt dat je een complete workout hebt gehad. Iedereen kan zondag kennismaken met SURFSET en voor 10 euro kun je ook een suples (roeiend op een surfplank) volgen. Fit Earth begint op 25 augustus met SURFSET. Een trainingscursus omvat acht weken. Speciaal voor kinderen start Fit Earth met het ook al nieuwe programma Parkour. Bij Parkour gaat het om in de buitenlucht onder professionele begeleiding zo efficiënt mogelijk van punt A naar punt B te komen. En ook staat het fenomeen Fast Fit (een korte, krachtige training van 8 weken: 2 keer per week 30 minuten per keer) weer op het programma.
Op fitearth.nl staan alle lestijden en verdere informatie.

Drie nieuwbouwprojecten aan Nico Jessekade

Je kunt je nu aanmelden voor een zelfbouwkavel aan de Nico Jessekade.

IJBURG – Zo gebeurt er niets en zo staat er van alles en nog wat te gebeuren op bouwgebied op IJburg. Momenteel wordt achter de schermen hard gewerkt aan de projecten IJgenzinnig (56 eengezinswoningen van Bouwfonds Ontwikkeling) en INSTIJL (44 eengezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen gebouwd door Stadgenoot) en Zelfbouwblok59 die naast elkaar aan de Nico Jessekade komen. Het zijn stuk voor stuk ambitieuze projecten.

Het is eigenlijk de best denkbare situatie, maar het gebeurt zelden: laat toekomstige bewoners meedenken over het bouwproject waar zij in willen wonen en je krijgt een optimaal resultaat. Dit is met succes gebeurd in het geval van IJgenzinnig. Het project werd al in 2009 aangeboden, maar toen gooide de crisis roet in het eten. Vorig jaar kwamen er nieuwe kansen toen Bouwfonds Ontwikkeling 25 eerdere belangstellenden uitnodigde om te brainstormen over IJgenzinnig. "Tijdens deze sessies kwam duidelijk naar voren dat er in het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan aanpassingen noodzakelijk zijn om de woonwensen te kunnen vertalen binnen het project", was de conclusie van Bouwfonds Ontwikkeling.

Terug naar de tekentafel
De wensen varieerden van groot (bijvoorbeeld: binnengebied (speelparkje) liefst afgesloten/beschermd maken voor de buurt (veilig voor kinderen) en groter) tot relatief klein (bijvoorbeeld: raam in de slaapkamer is gewenst), maar in elk geval was de uitkomst dat het project terugging naar de tekentafel. Begin juli dit jaar is op basis hiervan een nieuwe stedenbouwkundige opzet gepresenteerd. In het nieuwe plan komen 56 eengezinswoningen waarvan 48 een tuin op het zuiden hebben. Momenteel hebben rond de 500 personen belangstelling voor een woning in IJgenzinnig. "De vuistregel is dat ongeveer 10 procent van hen uiteindelijk een woning zal kopen, dus dan kom je uit op ongeveer de 56 woningen die hier worden gebouwd", zegt Marjolein van Zaanen van Bouwfonds Ontwikkeling. Naar verwachting start de verkoop eind dit jaar. Over de verkoopprijzen is nog niets bekend. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op www.ijgenzinnigwonen.nl.

Op dit kavel komen de bouwprojecten IJgenzinnig en INSTIJL.

Eengezins- en twee-onder-een-kapwoningen en zelfbouwkavels

INSTIJL
Woningcorporatie Stadgenoot is de initiatiefnemer van het project INSTIJL dat aan dezelfde Nico Jessekade komt. 'Op de mooiste plek aan het water op IJburg-Zuid wordt INSTIJL gerealiseerd. Ruime tweekappers en comfortabele eengezinswoningen, ontworpen in een bijna Bauhaus-achtige strakke stijl. Maak kennis met je nieuwe thuis', lonkt de speciale website over dit project. INSTIJL wordt in fases gebouwd en de belangstelling voor de eerste woningen in de eerste fase is zo groot, dat er geloot is. De prijzen zijn van 278.000 euro (v.o.n. en inclusief afkoop erfpacht voor 50 jaar) voor een tussenwoning, 282.500 euro voor een hoekwoning tot 430.000 euro voor een twee-onder-een-kapper.

Zelfbouwkavels
Op het laatste braakliggende stuk aan de Nico Jessekade - kavel 59 - tot slot is ook weer reuring, want hier worden zelfbouwkavels vanaf 150.000 euro aangeboden.

'The Selfish Giant'.

Vrijdag 5 september, 20.30 uur
Film: 'Nebraska'
Woody Grant is een dwaze oude gek. Van zijn slag lopen er in het universum van Alexander Payne wel meer rond. Maar het is ook een oude man met het hart op de juiste plek. Met een ongekende liefde voor zijn twee zoons en zijn immer mopperende vrouw.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Vrijdag 12 september, 20.30 uur
Film: 'The Wolf of Wall Street'
The Wolf of Wall Street is gebaseerd op de succesvolle autobiografie van Jordan Belfort en gaat over Belforts spectaculaire succes en even spectaculaire ondergang op Wall Street, zijn flamboyante levensstijl en tumultueuze privéleven, dat werd gedomineerd door een verslaving aan drugs en alcohol.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Vrijdag 19 september, 20.30 uur
Film: Afkicken van de zomer in Theater Vrijburcht
De zomer is al weer bijna voorbij, de zwembroeken gaan terug in de kast én het is tijd voor het nieuwe theaterseizoen. Dat opent met een afkickavond met drie korte films over zwemmen, een zwoel drankje en dansen op swingende muziek.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

'The Wolf of Wall Street'.

Zaterdag 20 september, 20.30 uur
Muziek: Jeroen Zijlstra en Jan Menu
Jazz, pop en poëzie, met een hoog zoutgehalte. Oude bekende en vers geschreven liederen, gezongen, gespeeld en verteld door Jeroen Zijlstra, troubadour uit Durgerdam, winnaar van cultuurprijs Noord. Dit keer wederom heel intiem en samen met Jan Menu.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Zondag 21 september, 11.00 uur
Jeugdtheater: Kees en Koos
Een dubbele meespeelvoorstelling door Kees en Koos voor 2+ waarbij ook de ouders een rol spelen. 'Aardig molletje' én 'Ik word een blij visje'. Met mooi weer buiten op het picknickkleed, dus neem de picknickmand maar mee voor daarna.

Vrijdag 26 september, 20.30 uur
Film: 'The Selfish Giant'
Arbor, 13 jaar, en Swifty, zijn beste vriend, leven aan de rand van de maatschappij en zijn beiden geschorst van school. Ze ontmoeten Kitten, een ijzerhandelaar. Met de hulp van een paard en een kar verzamelen de twee vrienden metaal voor de rekening van Kitten. Hun vriendschap komt onder druk te staan, want Arbor wil nog meer geld verdienen en gaat daarbij tot het uiterste, waardoor de spanningen oplopen.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

14 / 16

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires.
Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

REPTIELEN, Grootste Speciaalzaak van Nederland. Groot ass. dieren, terraria, voedseldieren. Krekels € 1,50, sprinkhanen € 2,50, Adres: 1ste Loswal 2, Hilversum. tel.: 035-6975390 online: www.repshop.nl

Hagelstorm zorgt voor korting

Hagel-Honda's bij Van Nieuwkerk

Ook deze Civic Tourer raakte beschadigd, maar schittert nu weer.

Het voorraadterrein van Honda Benelux is in juni getroffen door een flinke hagelstorm. Enkele duizenden nieuwe Honda-modellen zijn hierbij beschadigd geraakt. Slecht nieuws voor de importeur, maar goed nieuws voor de potentiële Honda-klant. De Honda-modellen zijn inmiddels hersteld en worden nu met duizenden euro's korting aangeboden.

Honda-dealer Van Nieuwkerk heeft ruim 50 nieuwe voorraadmodellen ingekocht en biedt deze nu met groot voordeel aan zijn klanten aan. De 'hagelnieuwe' modellen zijn uitvoeringen van o.a. de Honda CR-V, Civic, Jazz en de nieuwe Honda Civic Tourer. Kortingen lopen op tot ruim € 5000,- op de Honda CR-V, maar ook de goedkopere modellen profiteren van duizenden euro's voordeel. De Honda Jazz bijvoorbeeld is hierdoor nu al leverbaar vanaf € 13.900,-.

Alle modellen zijn volledig gecontroleerd en hersteld volgens de Honda-normen en vallen onder de volledige fabrieksgarantie. Honda-dealer Van Nieuwkerk heeft een aparte actiepagina op zijn website gezet waar alle voorraadauto's worden aangeboden. Kortingen staan direct achter het model vermeld en met één druk op de knop kan een vrijblijvende offerte worden aangevraagd. De eerste auto's 'met stormachtig voordeel' zijn inmiddels al overgegaan op een nieuwe eigenaar. Volgens Van Nieuwkerk zal het dan ook niet lang duren voordat alle 'hagelnieuwe auto's' er vandoor zijn gevlogen.

De succesmotor van Ford

Niet alleen bij internationale vakjury's, maar ook bij de Europese consument is de meervoudig bekroonde 1.0 EcoBoost-motor van Ford een ongekend succes. Uit cijfers van Ford blijkt dat deze motor tijdens de eerste helft van dit jaar de best verkopende geblazen benzinemotor in Europa was. In de eerste helft van 2014 was een op de vijf verkochte Ford personenauto's in Europa uitgerust met deze motor; een derde van de Fiesta- en Focus-klanten kiest voor deze aandrijving. In ons land ligt de bekroonde motor in het vooronder van 38% van de Ford personenauto's. Het is de eerste motor ooit die drie keer achter elkaar tot 'International Engine of the Year' is verkozen.

Ergonomische zit van het hoogste niveau

Dankzij de AGR-gecertificeerde stoelen zo uitgerust mogelijk op je bestemming.

Opel is 's werelds eerste autofabrikant die AGR-gecertificeerde stoelen in zijn modellen aanbiedt.

De Aktion Gesunder Rücken – de Duitse vereniging voor een gezonde rug – kent certificaten toe aan geavanceerde producten die zijn ontworpen om de rug te sparen. Om het AGR-label te verkrijgen, zijn de stoelen voorzien van een lendensteun in vier richtingen (voorwaarts, achterwaarts, omhoog en omlaag), een kantelbaar zitvlak, aanpasbare lengte van het zitvlak en ondersteuning van de contouren van het lichaam.
Om rugklachten en andere ongemakken tot een minimum te beperken, moet ten minste twee derde van het lichaam in contact zijn met de stoel. De stoelen zijn zodanig ontworpen dat bestuurders van alle lengten uitstekend zitten, zegt General Motors. Een goede zit is cruciaal om vermoeidheid tijdens korte en lange ritten te beperken.

Renault Captur in Helly Hansen-uitvoering

De Helly Hansen-uitvoering beschikt over tractiecontrole.

Bij de Renault-dealers staat de Renault Captur Helly Hansen. Deze speciale uitvoering is ontwikkeld in samenwerking met het bekende gelijknamige Noorse kledingmerk.
De Série Limitée Helly Hansen heeft een avontuurlijke uitstraling en een riante uitrusting. Het is bovendien de eerste Renault Captur met het tractiecontrolesysteem Extended Grip. De productie is in een beperkte oplage. Hij is er in twee benzine-uitvoeringen. De prijzen beginnen bij € 20.990,-.

De Série Limitée Helly Hansen is een extra stoere, rijk uitgeruste versie op basis van de Dynamique-uitvoering. Hij is voorzien van onder meer beschermplaten onder de voor- en achterbumper, lichtmetalen 17-inchwielen met 'Black Diamond'-effect, privacy glass en HH-logo's op de voorschermen. De uitrusting is uitgebreid met onder meer parkeersensoren, elektrisch inklapbare buitenspiegels en specifieke hoogwaardige stoelbekleding en interieurafwerking.

De Helly Hansen-uitvoering is ook de enige Captur die is voorzien van Extended Grip. Dit geavanceerde tractiecontrolesysteem biedt drie standen (Normale Weg, Onverharde Weg en Expert) voor optimale grip in alle omstandigheden.

Volvo V40 best verkochte auto in juli

Volvo heeft in 2013 een record marktaandeel gehaald in Nederland van bijna 6%. Ook in 2014 blijft Volvo zeer sterk presteren. Met een uitgebreid aanbod aan modellen met lage bijtelling én veel vermogen stoot Volvo in juli door naar de 3e plaats in de Nederlandse automarkt. Met een marktaandeel van ruim 8,5% was dus ruim 1 op de 12 verkochte auto's in juli een Volvo. De V40 D4 Business met 190 pk en slechts 14% bijtelling is zelfs de best verkochte auto van Nederland in de maand juli.