IJburgerNieuws

26 februari 2016

IJburgerNieuws 26 februari 2016


'Er kwam toch al niemand'

Het politiebureau op IJburg is dicht omdat er volgens de politie toch al niemand meer kwam.

IJBURG – Veel IJburgers zijn 'not amused' dat sinds 1 januari van dit jaar zonder duidelijke aankondiging vooraf het politiebureau op IJburg gesloten is voor het publiek. Sterker, ook burgemeester Van der Laan reageerde verbaasd toen hij eind vorige maand werd geconfronteerd met dit nieuws. Hij kan zich in elk geval goed voorstellen dat er op IJburg of Zeeburgereiland een steunpunt komt. "Met het huidige aantal bewoners komt de norm voor een steunpunt heel erg dichtbij. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd", zei hij bij een bijeenkomst in Blijburg.
Op IJburg en Zeeburgereiland wonen rond de 23.000 mensen en er zijn sinds kort vier wijkagenten. Volgens een van deze wijkagenten wordt er gedacht aan een oplossing, bijvoorbeeld een pop-uppolitiebureau, eventueel in samenwerking met andere gemeentelijke instellingen. Dit wordt echter niet bevestigd door de politie.

De belangrijkste reden dat het bureau gesloten is voor zoals dat heet 'publieksfuncties', zijn bezuinigingen. Hoewel politiewoordvoerder Irene Lemeer laat weten dat de teams IJburg en Balistraat hun krachten bundelen om slagvaardiger te kunnen optreden. "Het bureau op IJburg was slechts twee uur per dag geopend en in verband met nauwelijks tot geen aanloop van burgers en het feit dat het wel capaciteit kost, is besloten deze capaciteit beter te benutten. De publieksfunctie van het bureau op IJburg is gestopt en bewoners van IJburg kunnen nu 24/7 terecht op het politiebureau aan de Balistraat." De Balistraat is in de Indische Buurt in Oost.

Onwetend
Het verdwijnen van de publieksfunctie is volgens Lemeer gecommuniceerd via posters en flyers op het politiebureau, maar de meeste IJburgers zijn onwetend over het besluit. Volgens de politie heeft het verdwijnen van de publieksfunctie beslist geen gevolgen voor de politieaanwezigheid op straat. "De huidige wijkagenten blijven zoals vanouds hun werk doen in de buurt. Sinds kort zijn we van 3 naar 4 wijkagenten gegaan in verband met de groei van IJburg en het nog te bouwen Centrumeiland. Ook blijft hetzelfde aantal politiemensen als nu - opvallend en onopvallend - in de wijk om de veiligheid te garanderen. Er is 24/7 politie aanwezig op IJburg", aldus Lemeer.

Overigens is de vierde wijkagent die zeer onlangs in dienst is getreden geen overbodige luxe. In Nederland wordt globaal aangehouden dat voor elke vijfduizend inwoners één wijkagent nodig is en met vier wijkagenten zitten IJburg en Zeeburgereiland aan de onderkant.

Ring-Ring steunt contact invalide kinderen met paarden

IJBURG – Ring-Ring gaat kinderen met een meervoudige beperking van Stichting Omega helpen beter en veiliger naar de Boerderij op IJburg te gaan. Voor elke 30.000 kilometer die de deelnemers aan Ring-Ring samen fietsen, ontvangt de Boerderij duizend euro waarmee materiaal kan worden aangeschaft om de kinderen beter en makkelijker te vervoeren. Stadsdeel Oost ondersteunt dit nieuwe doel van Ring-Ring.

Ring-Ring is een platform voor overtuigde fietsers waarbij het uitgangspunt is dat je zo veel mogelijk kilometers per fiets aflegt. Dat is beter voor het milieu en voor de gezondheid van de deelnemers.
Van iedereen die zich bij dit initiatief aansluit, worden via een applicatie automatisch de gefietste kilometers bijgehouden. Vervolgens worden de gefietste kilometers gekoppeld aan een goed doel én de deelnemers kunnen hun gefietste kilometers inruilen voor korting bij een groot aantal winkeliers op IJburg. Nieuwe winkeliers kunnen zich overigens aanmelden.

Kinderen met een meervoudige beperking kunnen positief reageren op contact met paarden en de Boerderij op IJburg wil hen deze momenten graag bieden. "En Stichting Omega in diezelfde wijk, een dagopvang voor kinderen met een meervoudige beperking, zou graag vaker met de kinderen naar de boerderij toe willen gaan. En dan is er hulp nodig. Die bieden wij op deze manier", zegt Janine Hoogendoorn die Ring-Ring heeft opgezet.

IJburg moet veel groener worden

IJburg wordt als het lukt minder 'stenig.'

IJBURG - IJburg moet en kan veel groener. Een groep bewoners gaat zich hiervoor samen met Stadsdeel Oost de komende tijd inzetten. Het is de bedoeling dat alle ideeën en plannen in het voorjaar tijdens een publiekscampagne onder de aandacht worden gebracht. Nadeel is wel dat onder andere door de bodemgesteldheid, de wind en de vele kabels en leiding onder de grond lang niet alles mogelijk is.
Dit is de belangrijkste conclusie van een recent onderzoek op IJburg. Veel IJburgers vinden het eiland te stenig en hebben het initiatief genomen om te kijken wat hieraan kan worden gedaan. De initiatiefgroep is gestart met een enquête die heeft opgeleverd dat vrijwel iedere IJburger achter de plannen staat. Een belangrijk onderdeel is om bewoners te stimuleren meer geveltuintjes aan te leggen.
Zie verder pagina 3.

115

IJburgers gaven mening over een groener IJburg

FlexBieb wordt meer Flex en minder Bieb

Ontmoetingsfunctie wordt steeds belangrijker

De workshop Schilderen op glas.

IJBURG - De FlexBieb slaat met ingang van het (bijna) derde jaar ietwat nieuwere wegen in: meer nadruk op informatievoorziening en workshops en iets minder de nadruk op het bibliotheekgebeuren. Zeg maar: meer Flex en minder Bieb. Het gegeven dat de FlexBieb sinds kort een informatiepunt is van onder andere zorginstellingen, de maandelijkse bijeenkomsten met leden van de Bestuurscommissie Oost en een programma vol workshops zijn drie voorbeelden van de nieuwe marsroute.

Dit vertelt oprichter van de FlexBieb Joris Vermeulen. Drie jaar geleden stond Vermeulen voor een belangrijke beslissing, want De Key wilde een vijfjarig huurcontract sluiten voor het pand aan de Talbotstraat 46 (aan het Ed Pelsterpark). Het was niet echt peentjes zweten, maar toch, vijf jaar een pand huren voor een initiatief waarvan niemand wist wat het zou worden, leek aan de lange kant. "Niemand wist of het zou gaan lukken en hoe lang het zou gaan lukken, maar het heeft goed uitgepakt", kijkt Vermeulen terug op de beginperiode. "Of ik dit had verwacht? Niet helemaal, maar wel gehoopt natuurlijk. We startten bijvoorbeeld vrij snel met lezingen, onder andere met de Flex Night Live, en dergelijke en dat gebeurde sneller dan ik had verwacht."

OBA IJburg
Hier was trouwens wel een reden voor: opeens en minimaal een jaar eerder dan gedacht opende in 2014 de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) de deuren aan de Diemerparklaan. "Die zat al enige tijd in de pijplijn, maar kwam er steeds maar niet en dat was een belangrijke reden om te starten met de FlexBieb. Dat vervolgens de OBA in 2014 al kwam in plaats van 2015 zoals was gepland, zorgde ervoor dat we direct snel moesten schakelen, dus snel flexibel moesten zijn. Overigens werken we vanaf het begin goed samen met de OBA IJburg."

Workshops en 'bijpraatavond' met politici zijn nieuw

Imposante collectie
De FlexBieb beschikte ook vrij snel over een imposante collectie boeken. Deze werden onder andere geschonken door uitgevers, maar ook door particulieren. Vermeulen staat hier trouwens ambivalent in. "Ik ben zelf schrijver en heb me best verbaasd over het feit dat mensen zo makkelijk afstand doen van boeken. Dat is toch de ontwaarding van het papieren boek. Wij hebben er veel aan gehad en het is leuk dat mensen ons initiatief sympathiek vinden, daar niet van, maar het is wel een persoonlijk rafeltje."

Andere koers
Inmiddels is helder dat het boek, dat voor Vermeulen zo heilig is ("Ik ben ook niet van de e-books. Een boek moet van papier zijn"), steeds meer aan kracht inboet. Er is bijvoorbeeld geen bibliotheek waar niet minder boeken worden uitgeleend, zo ook bij de FlexBieb. En dat vraagt om een andere koers.

Infopunt

In november startte in de FlexBieb met een bijeenkomst het analoge Infopunt IJburg. Hier zijn onder andere folders over zorgvoorziening en van allerlei organisaties en instellingen te verkrijgen.
De reden is dat lang niet alle IJburgers over een pc beschikken en geen toegang hebben tot internet. De eerste maanden bleek dat het Infopunt in een behoefte voorziet.

'Een peiling leerde dat we meer richting café moeten gaan'

Loungemeubels
"We hebben onder IJburgers, onder wie een groep jongeren, gepeild waar behoefte aan is en daar kwam onder andere uit dat we meer richting café moesten gaan. Dus meer ontmoeten. Dat hebben we ingevuld door een nieuw koffiezetapparaat, we hebben de grote tafel die we hadden in vieren gezaagd en er zijn wat loungemeubels gekomen. Ook hebben we een aantal boeken opgeslagen, want het werd hier wel erg vol en daardoor was je het zicht een beetje kwijt."

Ontmoetingsplek
"We ontwikkelen ons hierdoor langzamerhand steeds meer tot een ontmoetingsplek plek op IJburg waar mensen informatie kunnen vinden, waar ze ook rustig een kopje koffie kunnen drinken en waar ze ook een leuke workshop of een interessante lezing kunnen bijwonen. En hier is behoefte aan. Een voorbeeld: menigeen veronderstelt dat iedereen maar thuis een thuis tot zijn beschikking heeft en iedereen online is, maar dat is helemaal niet zo. Veel mensen, en vooral kinderen, komen hier om te computeren en ook om bijvoorbeeld iets te printen. Wij zijn op Haveneiland de enige plek waar je iets kunt printen."

Bijpraatavond
Nieuw zijn ook de workshops en de maandelijkse 'bijpraatavond' met leden van de Bestuurscommissie Oost. "Vooral op dat laatste ben ik best trots, want dat wil ik al heel lang", zegt Vermeulen. Bij de nieuwe aanpak hoort trouwens ook een nieuwe slogan en die luidt 'Ont-moeten, delen, versterken'. Vermeulen: "Dit dekt de nieuwe lading goed. Ont-moeten wil zeggen dat je elkaar hier kunt ontmoeten in een omgeving waar niets moet. En delen en versterken zijn helder."

Programma
Het programma van de FlexBieb voor de komende maand staat in deze editie in de agenda van IJburg op pagina 11.

Meer geveltuinen, bomen en moestuinen

IJBURG – IJburg moet groener en daarvoor is de hulp van de bewoners nodig. Waar mogelijk zal Stadsdeel Oost helpen. Zo is er onder IJburgers de wens voor meer bomen, maar vanwege de spaghetti aan kabels en leidingen onder de grond, de bodemgesteldheid en de wind zijn er veel beperkingen. Stadsdeel en bewoners gaan bestuderen wat wel mogelijk is.

Dit is een van de belangrijkste conclusies van een enquête die is opgezet door een groep van 15 IJburgers die meer groen willen op het eiland. Zij hebben een aantal ideeën voor verdere vergroening en hebben via halloijburg.nl de bewoners gevraagd welke ideeën zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd. Door de bank genomen zijn de 115 IJburgers die aan het onderzoek hebben meegewerkt positief over alle ideeën, maar een aantal springt eruit. Dit zijn ze:
- Stadsdeel en bewoners gaan er samen voor zorgen dat er meer geveltuintjes komen bij woningen en winkels. Tevens worden bewoners gestimuleerd om zogeheten 'boomspiegels' (de krans op de grond rond de stam) te adopteren en te beplanten. Doel is om het stenige karakter van IJburg te doorbreken.

· In het Proefeilandpark is ruimte voor een buurtmoes- en heemtuin. Buurtbewoners willen hier graag mee aan de slag. Daarnaast wordt op het Proefeilandpark een natuurlijke speelplek ingericht voor kinderen. Deze combinatie kan interessant zijn voor scholen om kinderen een leer-werkplek te bieden. Dit is in feite de vervanging van Kavel op de Schop dat vanwege mogelijke bebouwing van de kavel weg moet.

- Er zijn ideeën voor een kwekerij op IJburg waar speciaal voor IJburg geschikte plantensoorten gekweekt worden.

- Een groep IJburgers onderzoekt welke IJburgse daken geschikt zijn voor bedekking met groen en zonnepanelen. Verschillende locaties zijn in beeld en Oosterlicht is in gesprek met basisscholen, het IJburg College II en VvE's.

- Groene schoolpleinen zijn een gezonde omgeving voor kinderen om te spelen. De Willebrordschool is daarom gestart met het vergroenen van het plein, en de Zuiderzee, de Olympus en de Montessorischool Steigereiland willen ook aan de slag. Stadsdeel en scholen maken in de komende tijd plannen die schoolpleinen een groene invulling geven en meer geschikt maken als pleintjes van de buurt.

IJburgDroomt IJburgDoet viert jubileum

Bij IJburgDroomt IJburg Doet kunnen IJburgers ideeën en plannetjes neerleggen met als doel om erachter te komen of het idee levensvatbaar is en of anderen zich erbij willen aansluiten. Deze maand werd op Blijburg de 20ste editie gehouden. Uit IJburgDroomt IJburgDoet zijn de afgelopen jaren allerlei bloeiende activiteiten ontstaan. In de vorige, deze en de komende editie van IJburgerNieuws staat een overzicht van activiteiten die hier zijn geboren.

Leuke ideeën voor Centrumeiland zijn welkom

Gemeente biedt plaats aan tijdelijke voorzieningen

Surfcenter IJburg verhuist voor de zomer naar Centrumeiland.

IJBURG – Wie een creatief idee heeft voor een tijdelijke invulling van een deel van Centrumeiland kan zich melden bij de gemeente Amsterdam. Graag zelfs. Alle plannen worden beoordeeld op de mogelijkheden, maar een absolute voorwaarde is dat het tijdelijk is. "Een goed voorbeeld waar wij aan denken, is de Urban Campsite die er afgelopen jaar was."

Dit zegt Dries Drogendijk, die als senior projectmanager bij de gemeente de touwtjes in handen heeft voor de ontwikkeling van Centrumeiland. Vorige week was er een bijeenkomst waar IJburgers ideeën konden indienen.
De belangrijkste ontwikkeling op Centrumeiland dit jaar is dat wordt gestart met de uitgifte van de grond voor de eerste ongeveer 350 van in totaal 1300 woningen. Dit worden zelfbouwwoningen. Vervolgens komen er de komende jaren elk jaar ongeveer 250 woningen bij, waarmee Centrumeiland rond 2023 zo'n beetje gereed is. Maar tot die tijd zijn er mogelijkheden om iets leuks te doen met de beschikbare ruimte.

Surfclub
Drogendijk: "Een voorbeeld is surfcenter IJburg dat voor de zomervakantie verhuist richting Blijburg. Dat is een prima invulling. Momenteel zijn er al een paar ideeën waarvan wordt bekeken of die haalbaar zijn. Een idee dat is ingeleverd is een pluktuin en dat maakt een goede kans. Maar we kunnen ons voorstellen dat er veel meer ideeën zijn."

Toetsing
Er is veel mogelijk, maar er vindt altijd een toetsing plaats door de projectorganisatie (officieel Gebiedsontwikkeling, projectorganisatie IJburg geheten) en initiatieven mogen de bouwwerkzaamheden niet hinderen. "We denken aan kleinschalige voorzieningen die aansluiten op thema's als bewegen, kunst of zelfbouw."

Inventiviteit
Van de mensen wordt wel de nodige inventiviteit verwacht. "Op grote delen van Centrumeiland zijn nog geen nutsvoorzieningen en geen riool en dat gaan we er ook niet voor aanleggen", aldus Drogendijk. "En we moedigen aan dat meerdere projecten gebruikmaken van één voorziening, bijvoorbeeld een clubgebouwtje."

Middeneiland
Tegen de tijd dat Centrumeiland gereed is, is zeer waarschijnlijk ook gestart met de aanleg van het volgende eiland, het zogenoemde Middeneiland. Dit is voor Amsterdam een van de belangrijks groeilocaties van de stad.

Ideeën studenten voor veiliger Nesciobrug

IJBURG – Of de plannen realistisch zijn zal de toekomst uitwijzen, maar in elk geval kreeg Stadsdeel Oost een aantal ideeën uitgereikt om onder andere de veiligheid op de Nesciobrug te verbeteren en om het strand bij Blijburg schoon te houden en er leuke dingen te doen.

De ideeën zijn afkomstig van 150 studenten van de faculteit Industrieel Ontwerpen van TU Delft. In totaal zijn er tien maatschappelijke uitdagingen in Oost aangereikt waar de studenten mee aan de gang gingen. Zij besloten deze zogeheten 'Design for Interaction Day' met een videopresentatie. De studenten moesten een ontwerp maken dat een bepaald gedrag of beleving bij bewoners of gebruikers stimuleert.

Leerzaam
Ivar Manuel, stadsdeelvoorzitter Oost, vindt de aangereikte ideeën leerzaam. "We willen elkaar scherp houden op de bedoeling van ons werk en streven continu naar de beste oplossingen voor Amsterdam. Ondernemen en durven experimenteren horen erbij. Geweldig dat de TU Delft met zo veel studenten heeft willen bijdragen aan het vinden van slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in ons stadsdeel."

In discussie met lokale bestuurders

IJBURG – Leden van bestuurscommissie Oost gaan maandag 29 februari in de FlexBieb in gesprek met IJburgers over het thema 'Is IJburg, wijk zonder scheidslijnen, gelukt?'

Dit is de tweede avond die in de FlexBieb wordt georganiseerd waarbij bewoners van IJburg in discussie kunnen gaan met de bestuurders van bestuurscommissie Oost. Joris Vermeulen van de FlexBieb liep al langer met dit idee en sinds begin dit jaar is het ervan gekomen. De gespreksavonden zijn elke laatste maandag van de maand en hebben elke keer een thema.
Maandag 29 febuari is het thema de vraag of het uitgangspunt 'Wijk zonder scheidslijnen' is gelukt. Dit was het uitgangspunt van IJburg, maar nu, ruim elf jaar nadat de eerste bewoners zijn gekomen, zijn er hier en daar wat barsten en vraagtekens. Vragen die opportuun zijn, zijn 'In hoeverre is dit gelukt?', 'Zo nee, waar gaat het verkeerd?' en 'Wat kan anders?'.
IJburgers zijn vanaf 20.00 uur welkom.

Laatste stukje Steigereiland bebouwd

IJBURG - De gemeente Amsterdam is de selectieprocedure gestart voor Blok 126i deel C in de Noordbuurt Steigereiland op IJburg. Dit is de plek achter school de Zuiderzee aan de Brigantijnkade. Er wordt gezocht naar een marktpartij die het geplande programma met huurwoningen en parkeerplaatsen gaat ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren.

Blok 126i deel C is het laatste lege blok op Steigereiland-Noord. Het is de bedoeling dat hier huurwoningen komen in het zogeheten middensegment, want hier is op IJburg grote behoefte aan. De gunning is gepland in april 2016.

Wie wil zijn woning laten zien?

IJBURG - Architectuurcentrum Amsterdam zoekt initiatiefnemers, bewoners, architecten en ontwikkelaars die hun huis of project in de woongebieden Zeeburgereiland, IJburg, Houthavens en Buiksloterham willen openstellen tijdens de Dag van de Architectuur Amsterdam op 19 juni.

Tijdens de Dag van de Architectuur kan iedereen kennismaken met bijzonder vormgegeven projecten, waaronder kantoren en woningen. Hiervoor worden eigenaren gezocht die bereid zijn mensen in hun bijzonder vormgegeven onderkomen te ontvangen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Architectuurcentrum Amsterdam.

Boerderij zoekt verzorgers

IJBURG – De Boerderij op IJburg is op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met de verzorging van de pony's. Er worden mensen gezocht voor met name zaterdagmiddag en zondag, maar ook door de week zijn vrijwilligers welkom.

De pony's worden grotendeels verzorgd door vrijwilligers, die de dieren voeren en water geven en die de paddock uitmesten. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich wekelijks ongeveer een uur tot anderhalf uur aan de Boerderij willen verbinden, zelfstandig zijn en het leuk vinden om met dieren te werken.

Maandag 29 februari

Praten: politiek

Elke laatste maandag van de maand is in de FlexBieb een gesprek met leden van de Bestuurscommissie Oost over actuele zaken. Maandag 29 februari kan er vanaf 20.30 uur worden gepraat over de vraag 'Is het uitgangspunt Wijk zonder scheidslijnen geslaagd'? De avond kan gratis worden bezocht.

Kamp: ponykamp

Van 29 februari t/m 4 maart is op de Boerderij op IJburg ponykamp. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen deelnemen en er is een apart programma voor kinderen met meer ervaring. Elke dag heeft een speciaal thema. Het programma is van 9.00 uur tot 17.00, maar de kinderen kunnen om 8.30 gebracht worden en om 17.30 gehaald worden (eventueel later in overleg). Het is niet nodig om rijervaring te hebben, iedereen kan meedoen. Ook kinderen met een speciale behoefte of beperking kunnen deelnemen aan het dagkamp. Aan het dagkamp kunnen maximaal vijftien kinderen meedoen. De kinderen krijgen een lunch en er is de hele dag diksap, thee en water om te drinken. Ook is er tweemaal een tussendoortje met fruit, crackers en eierkoeken.
Opgeven kan door een e-mail te sturen naar pony@boerderijopijburg.nl.

Zondag 6 maart

Muziek: Ont-moeten

In de FlexBieb staat zondag om 15 uur weer een Ont-moeten met muziek op het programma: ontspannen bijeenkomsten voor iedereen, met prettige livemuziek. Er is thee en koffie en er zijn hapjes. Deze keer is Tuesday Moon te gast. Tuesday Moon is een Nijmeegs roots-, folk- en americana-duo. Naast relatief onbekende covers – van onder meer Headwater, Allison Moorer, Richard Thompson en Kasey Chambers – speelt Tuesday Moon steeds meer eigen werk. Toegang is gratis.

Muziek: Jamsessie

Zondag 6 maart staat bij Café ED weer Bobs jamsessie op het programma. Publiek en musici zijn vanaf 15.00 uur welkom om lekker muziek te maken en/of te luisteren bij het bruine café aan de haven van IJburg.

Theater: Het geheim van de kleermaker

In deze familievoorstelling voor jonge mensen van 6 tot 94 jaar laat de dichter-verteller en tevens poppenspeler Peter Vermaat zien wat de kracht is van verhalen. Met kleine en zeer grote poppen vertelt hij het verhaal van de kleermaker, meneer Brumèl. De entree is 6,50 euro en de voorstelling wordt vanaf 15.00 uur vertoond in theater Vrijburcht.

Vrijdag 11 maart

Workshop: 3D-printen

Wil je het zelf weleens proberen, dat driedimensionale printen? Kom dan deze vrijdagmiddag om 16.00 uur langs in de FlexBVieb en luister en kijk naar Rik Kuiper die glashelder zal uitleggen hoe dit in z'n werk gaat. Rik is docent natuur en techniek van daltonschool Neptunus op IJburg waar een mooie 3D-printer staat. Rik neemt deze printer voor deze workshop mee naar de FlexBieb. Toegang: gratis voor FlexBieb-leden.

Boeken: Boekenbal

Vanaf 20.30 uur is er in de FlexBieb op vrijdag 11 maart een Flexy Boekenbal. Want: vrijdag 11 maart is het jaarlijkse Boekenbal in de Stadsschouwburg als aftrap voor de Boekenweek. Ook bij het Flexy Boekenbal is het thema 'Duitsland' en iedereen die zich hier bijvoorbeeld naar wil kleden: ga je gang. Toegang is gratis voor FlexBieb-leden, niet-leden betalen 5 euro.

Vrijdag 18 maart, 20.30 uur, FlexBieb

Flex Night Live Special

De ingang van de FlexBieb bevindt zich aan de Maria Austriastraat en daarom is er in de FlexBieb vanaf 20.30 uur een avond over Maria Austria. Maria Austria (Maria Oestreicher, 1915-1975) was een uit Wenen afkomstige joodse fotografe. Ze vluchtte in 1937 naar Amsterdam vanwege het oprukkende antisemitisme in haar vaderland. Met haar zus Lisbeth, textielontwerpster, begon ze het bedrijfje Model en Foto Austria. Later veranderde ze haar achternaam in datzelfde Austria (Oostenrijk). Maria Austria maakte furore als fotojournalist; zo fotografeerde ze de directe gevolgen van de watersnoodramp. Ook portretteerde ze veel podiumkunstenaars. Toegang gratis voor FlexBieb-leden, € 2,50 voor houders van een Stadspas en dergelijke, € 5,- voor niet-leden.

Donderdag 31 maart

FlexNight Live

Woensdag 6 april 2016 is het referendum over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. Kiezers kunnen ook in de FlexBieb deze dag hun stem uitbrengen. Vandaar deze Flex Night Live over het referendum. Journaliste Fleur de Weerd publiceerde onlangs een goed ontvangen boek over Oekraïne: 'Het land dat maar niet wil lukken'. Als geen ander is zij in staat om je door de krochten van dit veelbewogen land te leiden en van zijn betrekkingen met de EU. Aanvang 20.00 uur. Voor leden van de FlexBieb is de avond gratis te bezoeken, anderen betalen 5 euro.

Vrijdag 26 februari

Film: 'J. Kessels'

'J. Kessels' is een krankzinnige roadtrip van Franske (P.F. Thomése) die met zijn favoriete personage J. Kessels afreist naar Hamburg om een vermiste frikadellenhandelaar te zoeken. Dit was de openingsfilm van het Nederlands Film Festival 2015. Gebaseerd op een boek van P.F. Thomése over alter ego Franske en diens goede vriend Jezus Kessels. De film wordt vertoond in Theater Vrijburcht, begint om 20.30 uur en de entree is 6,50 euro.

Donderdag 10 maart

Film: 'No Country For Old Men'

Het boek 'No Country For Old Men' werd geschreven door Cormac McCarthy en de gelijknamige film uit 2007 stond onder regie van de fameuze broers Ethan en Joel Coen. Nu is de vraag welke van de twee een echte klassieker wordt. De film won in elk geval vier Oscars: voor beste film, beste mannelijke bijrol, beste regie en beste niet-oorspronkelijk scenario.
De film wordt vertoond in de FlexBieb vanaf 20.00 uur. Toegang: € 2,50 voor FlexBieb-leden en Stadspas-houders, € 5,- voor niet-leden.

Maandag 14 maart

Workshop: conceptontwikkeling

Hoe geef je een plan handen en voeten? Hoe voer je een idee uit? Waar haal je je medestanders, financiële en andere middelen vandaan, hoe bedrijf je publiciteit voor je project?
Joris Vermeulen, oprichter van HOTPOT Amsterdam vof en initiatiefnemer van de FlexBieb en Kavel 1 op IJburg, helpt je live op weg. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis voor FlexBieb-leden.

Woensdag 16 maart

Workshop: games maken

Altijd al willen weten hoe je een game maakt? Dan is deze workshop van Max Oomen wel wat. Max is een getalenteerde student International Game Architecture and Design aan de NHTV/University of Applied Sciences in Breda en deelt graag zijn kennis met bezoekers van de FlexBieb. De toegang is gratis voor FlexBieb-leden, terwijl anderen 5 euro per persoon betalen. De workshop start om 16.00 uur.

Donderdag 17 maart

Praten: socratisch café

Het socratisch café dat elke derde donderdag van de maand om 20.00 uur in de FlexBieb wordt gehouden, is een blijvertje. De bezoekers gaan met elkaar in gesprek over een thema dat de actualiteit ontstijgt. Bijvoorbeeld over verantwoordelijkheid, hoop, kwetsbaarheid of vrijheid. Op socratische wijze, dat wil zeggen nieuwsgierig en aandachtig, zonder (voor)oordeel, de eigen gedachten en die van de anderen onderzoekend. De bijdrage is 7,50 euro per keer (incl. koffie of thee) of 25 euro voor vier keer.

Donderdag 24 maart

Flex Night Live: Bijbeljaar

2016 is uitgeroepen tot Bijbeljaar. Want: het is 500 jaar geleden dat de filosoof Erasmus zijn unieke editie van de Bijbel uitbracht. Voorganger van de Binnenwaai én stadsdominee van Amsterdam ds. Rob Visser wordt alom geroemd vanwege zijn aanspreekbaarheid, energie en open geest. Terecht werd hij genomineerd als IJburger van het Jaar 2015 en het is ook terecht dat hij de hoofdgast van deze Flex Night Live is die plaatsvindt op Witte Donderdag in de FlexBieb. Toegang: gratis voor FlexBieb-leden, 5 euro voor niet-leden.

Mensen maken IJburg

IJBURG - IJburg heeft momenteel ruim 21.000 bewoners van wie een aantal de afgelopen jaren het verschil heeft gemaakt door aan de wieg te staan van van (sport)verenigingen en scholen, netwerken, clubs, voorzieningen en activiteiten. Veel ideeën en plannen zijn gestart op het bewonersnetwerk IJburgDroomt-IJburgDoet. Ter gelegenheid hiervan publiceert IJburgerNieuws vorige, deze en komende maand 12 geslaagde bewonersinitiatieven. Meer over deze initiatieven staat op halloijburg.nl/ijburgernieuws.

IJfactor

Geïnspireerd door het tv-programma 'X Factor' bedacht Jacobiene Ritsema een IJburgse manier om het talent van jongeren te stimuleren en te belonen. Tientallen jongeren deden mee aan een talentenshow. Met 3 liveshows werd het project begin 2012 succesvol afgesloten. Zangeres Romina Engel en singer/songwriter Isa Tozer (foto) wonnen. Tot nu was het eenmalig.

Film voor en door IJburgse jongeren

IJmove verbindt jongeren met cultuur; om te beginnen met een film

IJBURG - Jongeren samen iets laten creëren, liefst iets cultureels. Dat is de missie van het vorig jaar opgerichte bewonersinitiatief IJmove. Sinds oktober wordt vanuit deze gedachte als eerste gewerkt aan een film met als werktitel 'De Poort', die langzaam maar zeker gestalte krijgt. Er is nog wel één grote uitdaging: spullen en een beetje geld, want tot nu toe is alles uit eigen zak betaald. Regisseur is de pas 14-jarige Thomas Boers. Hij legt samen met Renie van Putte en Sally Lodewijks uit waarom dit zo'n leuk en weer typisch IJburgs project is.

De makers van de film werken aan een zogeheten moodboard.

De kraamkamer van IJmove is basisschool Laterna Magica aan het Theo van Goghpark. Toen hun kinderen hier nog op school zaten, waren Sally, Renie, Tinka van Hulzen en Judith van der Blom (gevieren hebben zij IJmove opgezet) actieve ouders. Sally en Tinka, die beiden een journalistieke achtergrond hebben, zetten hier bijvoorbeeld het succesvolle kinderpersbureau op, muzikante Judith was betrokken bij veel muzikale activiteiten en Renie, die van huis uit leerkracht en pubercoach is, was eveneens betrokken bij meerdere initiatieven. De vier hebben elkaar helemaal gevonden en bedachten dat ze hier meer mee moesten doen. "Wij willen jongeren uit de wijk met elkaar verbinden en dat gaat heel goed door hen samen iets te laten creëren, met een helder doel voor ogen. Je werkt dan samen naar iets toe", vat Renie de achterliggende gedachte samen.

Gewoon beginnen
Aan het eind van afgelopen schooljaar is direct de koe bij de horens gevat en is besloten een film te maken. Een film die van begin tot het eind wordt gemaakt door kinderen; de ouderen faciliteren slechts. Renie: "We zijn toen gewoon begonnen. Eerst zijn we een ruimte gaan zoeken en die vonden we in de FlexBieb. Daarna zochten we via Facebook binnen ons eigen netwerk jongeren tussen de 12 en ongeveer 15 jaar van wie wij dachten dat ze het leuk zouden vinden om mee te doen. En we hebben Thomas actief benaderd, want Thomas was betrokken bij het kinderpersbureau en heeft veel affiniteit en ervaring met het maken van films. Vlak na de herfstvakantie zijn we echt van start gegaan."

Actie en fantasy
Thomas mag dan veel ervaring hebben, maar dat geldt niet voor de andere 17 tieners die nu meedoen aan IJmove. Enthousiasme is wat hen bindt en een aantal was betrokken bij het kinderpersbureau, maar daarmee houdt het wel zo'n beetje op. Sally: "We hebben eerst geïnventariseerd wat iedereen wil, weet en kan en vervolgens hebben we hen gevraagd wat een leuke film is om te maken. Dat is natuurlijk heel persoonlijk, maar er kwam uit dat het script geloofwaardig moest zijn en dat het verhaal heel beeldend moest worden. Dan ben je er trouwens nog niet, want jongens willen actie en meisjes fantasy. Het wordt daarom een film waarin beide aspecten zitten. Daarna hebben we vastgesteld welke bijdrage iedereen wilde leveren. Na drie avonden hadden we de grote lijnen vastgesteld."

IJburger (en vriend van Sally) Ruben van der Meer helpt de jonge filmmakers op weg.

'Het wordt een tienerfilm met personages die vrienden van elkaar zijn'

Tienerfilm
Thomas legt uit wat voor film het uiteindelijk gaat worden. "Het wordt een tienerfilm van ongeveer drie kwartier met verschillende personages die vrienden van elkaar zijn. Samen gaan zij op zoek naar de zoekgeraakte ouders van de hoofdrolspeelster. Op een gegeven moment komen zij in een andere wereld terecht, waar allerlei verwikkelingen plaatsvinden. Dat is het heel in het kort."

Het script
De volgende stap was het script. Dat wordt geschreven door acht enthousiaste tieners met affiniteit met schrijven. Maar ja, hoe schrijf je een script? Renie: "Een echte scriptschrijfster heeft een workshop gegeven waarin de regels aan de orde kwamen waar je je aan moet houden bij het schrijven van een film. Inmiddels is ongeveer twee derde van het script af."
Handig is dat diegene die de workshop verzorgde ook uit het netwerk van de vier kwam, waarmee meteen een tweede doel van IJmove is genoemd: zo veel mogelijk benodigde kennis wordt uit de wijk gehaald. Renie zegt: "Iedereen die we kennen en die maar enigszins een bijdrage kan leveren, benaderen we actief. Maar we kennen natuurlijk niet iedereen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat er IJburgers zijn die ons op de een of andere manier enorm goed kunnen helpen. Graag, kom maar op!"

The making of

Meer informatie over het project is te vinden op Facebook.com/ijmove. Hier zijn onder andere foto's te zien en de tieners en ouders posten er regelmatig berichten.
Hier is ook informatie te vinden op welke rekening een bijdrage kan worden gestort. Ook staat er binnenkort meer over IJmove op halloijburg.nl. Hier kun je je ook opgeven als je mee wilt doen, bijvoorbeeld als muzikant.

Volgende stappen
Inmiddels is het tijd voor de volgende stappen. Afgelopen zaterdag vonden er audities plaats voor de hoofdrollen, waar tieners die ook al wat anders doen voor de film auditeerden. "Want dat was vanaf het begin meteen duidelijk: iedereen wil van alles en nog wat doen, maar iedereen wil ook in de film spelen", lacht Sally. "Dat wil niet zeggen dat we ons beperken tot deze kleine groep. We hebben bijvoorbeeld ook veel figuranten nodig en daarvoor kan iedereen zich opgeven."

'Particulieren en bedrijven die ons willen sponsoren, zijn welkom'

Opnames
Inmiddels is ook gestart met het maken van kleding en ontwerpen van de props, ook weer onder leiding van een prof (de broer van Sally) in het vak. De verdere planning van het project is dat er in april binnen wordt gefilmd en in mei worden buitenopnames gemaakt. Sally: "Vooral voor de binnenopnames zoeken we nog geschikte locaties. We gaan filmen op het IJburg College, maar we willen ook filmen in woningen en dergelijke en daarvan hopen we dat IJburgers ons willen ontvangen." Thomas: "Maar ook voor de buitenopnames moeten we nog veel werk verzetten, want we hebben spannende locaties nodig die we nog moeten vinden."

Filmmuziek
Ook is er de uitdaging van filmmuziek. "Daarvoor zoeken we liefst iets oudere tieners die een muziekinstrument spelen, bijvoorbeeld gitaar, keyboard, trommel, blaasinstrument of wat voor instrument dan ook", zegt Renie. En Thomas: "Daar kan mee gestart worden zodra er gefilmd is, zodat de muzikanten zich laten inspireren door de film."

Geld en spullen
En er is langzamerhand wat geld nodig, uiteraard via crowdfunding. Renie: "We hebben geld nodig om een aantal faciliteiten te kunnen financieren. Particulieren en bedrijven uit IJburg die ons willen sponsoren zijn daarom zeer welkom. We hebben al een paar toezeggingen, maar er kunnen er veel meer bij. Het gaat trouwens niet om grote bedragen. Als een particulier vijf euro wil storten, zijn we al heel blij. Alle kleine beetjes helpen." Sally voegt toe: "En steun hoeft niet perse in geld te zijn. Een vriend van mij stelt zijn studio ter beschikking, dat is ook prima. Voor kleding hebben we textiel nodig en voor decors hout, verf, kwasten en gereedschap. Daar zitten we ook om te springen."
Alles bij elkaar moet het leiden tot de grote première, liefst natuurlijk zo groots mogelijk, met een rode loper en alles wat erbij hoort. Renie: "We verwachten nu dat we de film ergens in oktober gereed hebben. En het liefst vertonen we de film daarna op meerdere locaties op IJburg zodat zo veel mogelijk IJburgers ervan kunnen genieten."

10 / 12

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Yoga & mindfulness met Viola ma. 20.30 woe. 8.45 do. 10.00 www.lunchyoga.nl

IJBURG – "Mijn idee is om mindervalide mensen vrijwillig te helpen met hun boodschappen doen. Ik geloof dat dit een grote meerwaarde voor de buurt kan zijn en het zorgt ervoor dat verschillende mensen met elkaar in aanraking komen!"

Deze recentelijk geplaatste oproep van Sinan Kelebek, oprichter van SK Coaching, op Hallo IJburg schreeuwt om een nadere uitleg en Sinan is maar al te bereid deze te geven. Hij is namelijk al jaren bezig om jongeren die ondersteuning nodig hebben te helpen een normaal plekje in de maatschappij te laten vinden en hij is trots op zijn werk.
Maar om dit bericht te duiden, gaan we eerst terug naar 2013. Het is namelijk alweer drie jaar geleden dat het Cruyff Court van het Ed Pelsterpark weg moest omdat het een splijtzwam in de buurt bleek, en daarna helemaal van IJburg verdween. Toch is er iets moois uit voortgekomen. Sinds deze tijd is namelijk SK Coaching, dat als doel heeft jongeren die wel wat steun kunnen gebruiken op weg te helpen, hier actief. SK Coaching is opgezet door Sinan Kelebek, die weliswaar elders in Amsterdam woont, maar meer op IJburg is te vinden dan menig IJburger. Of specifieker: hij is meer op en rond het Ed Pelsterpark te vinden, want hier is voor wat betreft IJburg (hij is ook actief in andere delen van Amsterdam) het epicentrum van zijn activiteiten.

Gedragsproblemen
We gaan weer iets verder terug in de tijd. Sinan startte in 2010 met SK Coaching vanwaaruit hij in het bijzonder onderwijs sportles geeft aan kinderen met gedragsproblemen. Daar kwam IJburg al snel bij. "Hier ben ik in 2010 kleinschalig gestart met sportlessen voor meisjes, maar ik ben inmiddels voornamelijk bezig met het opleiden van jongeren tot sportbegeleider van activiteiten met kinderen. Op IJburg heb ik inmiddels ongeveer veertig jongeren opgeleid die ik kan inzetten als sportbegeleider. Het is de bedoeling dat deze jongeren bij mij een paar basisprincipes van lesgeven en begeleiden leren, maar ook van sociale omgang. Wat ik versta onder sociale omgang? Onder andere dat je netjes spreekt, iemand aankijkt tijdens een gesprek, geen petje op hebt en dat je leuk kunt omgaan met kinderen. Heeft iemand deze beginselen onder de knie, dan kunnen ze jonge kinderen gaan begeleiden. Sport wordt dus gebruikt als middel om te werken aan de vaardigheden van de jongeren. Maar het doel is ik hen via mijn contacten met allerlei organisaties aan een serieuze bijbaan of veel liever nog aan een gewone baan helpen. En dat is al een paar keer gelukt."

Rolmodel
Sinan, die van Turkse komaf is, ziet zichzelf hierbij als rolmodel en hoopt dat de jongeren die hij begeleidt dat ook worden. "Door mijn activiteiten hier zien veel mensen mij als pleinbeheerder. Dat is prima, maar het is de bedoeling dat ze de jongeren als zodanig gaan zien. Het is toch mooi dat de jongens en meiden die onder hun begeleiding sporten hen als voorbeeld nemen."

Grenzen verleggen
Sinan is bij zijn werkzaamheden erg van het grenzen verleggen en van de lat kan altijd hoger. Hij blikt wat dit betreft weer terug naar alle gedoe met het Cruyff Court. "De ene kant van het park wilde het Cruyff Court weg hebben en de andere kant was er juist heel blij mee. Ik zat letterlijk in het midden, want ik ga goed om met beide kanten. Helaas was ik er net te kort om invloed te kunnen uitoefenen, maar als gevolg hiervan kwam later een van de moeders bij mij met de vraag of we konden starten met buurtmoedersvoetbal. Dat heb ik opgezet en sinds twee jaar voetballen elke maandagavond moeders van de buurt op het veld onder leiding van onze sportbegeleiders. Daarmee zijn er muren geslecht, zeg maar."

Schoonmaken
De volgende stap was dat de jongeren regelmatig het plein schoonmaken. "Van een van de verenigingen van eigenaren kregen we speciale knijpers en daarmee wordt regelmatig alle zwerfvuil verwijderd."
Nu is het tijd voor weer een volgende stap: het ondersteunen van mindervalide mensen. "Hiermee wil ik de jongeren en kinderen leren om hulpbehoevende mensen te helpen en natuurlijk ook te verbinden met elkaar en de buurt. De jongens met wie ik werk kunnen bijvoorbeeld makkelijk een zware boodschappentas sjouwen, maar veel mensen hebben daar moeite mee. Wat is er dan niet mooier om deze mensen met elkaar te verbinden? En de vooruitzichten zijn goed. Er meldde zich direct na het plaatsen van dat bericht iemand die iemand kent die na een hersenbloeding in een rolstoel zit. Die meneer wil nu en dan naar buiten en dat gaan wij regelen. Hier vlakbij is ook een dovencentrum en daar gaan ze kijken of we ook voor hen iets kunnen betekenen. Ja, ik vind dat schitterend. Het is toch fantastisch als mensen die al die hangjongeren maar niks vinden opeens worden geholpen door die hangjongeren. Dat is echt kicken."

Leven in de BrouwerIJ

Impressie van de appartementen van De BrouwerIJ rond de binnentuin.

IJBURG/ZEEBURGEREILAND - IJburg en Zeeburgereiland ontwikkelen zich momenteel razendsnel. Het project dat op Zeeburgereiland een echte blikvanger – zeg maar gerust een landmark – wordt, heet De BrouwerIJ. De verkoop van het mooiste gebouw van De BrouwerIJ met de toepasselijke naam De Kroon is 20 februari van start gegaan.

De Brouwerij ligt centraal op Zeeburgereiland en is een 'dynamische plek waar ideeën borrelen, carrière wordt gemaakt, vriendschappen en liefdes ontluiken. Kortom, Leven in De BrouwerIJ', luidt de wervende tekst. De BrouwerIJ is verdeeld over vijf verschillende gebouwen met koop- en huurwoningen, waarvan het mooiste gebouw De Kroon is.
De Kroon zal bestaan uit zeven verdiepingen met in totaal 98 koopappartementen, waarvan een beperkt deel een ruim terras heeft aan de binnentuin. Het merendeel van de woningen zijn driekamerappartementen met een woonoppervlak van circa 67 m2. Maar ook zijn er enkele woningen van een maatje meer: ruime vierkamerappartementen van rond de 100 m2.

Veel keuzevrijheid
Alle woningen zijn standaard comfortabel ingericht met een keuken, badkamer, toilet, vloerverwarming en een tuin of balkon. Ook is er een grote binnentuin van zo'n 500 vierkante meter die wordt gesitueerd boven op de parkeergarage op de begane grond. Hier bevinden zich ook de privétuinen van de woningen die grenzen aan de eerste verdieping.
Er is een grote keus aan mogelijkheden. Projectontwikkelaar VORM biedt onder andere keuzes in badkamerafwerking en er zijn verschillende mogelijkheden voor de keuken. En voor nog meer keuzevrijheid kun je je appartement ook zelf ontwerpen. In dat geval kies je voor een casco oplevering.

Er is gestart met de verkoop van de eerste woningen in De BrouwerIJ.

Start verkoop appartementen in hoofdgebouw De Kroon

Klimaatneutraal
Wonen in De Kroon is 100 procent klimaatneutraal duurzaam leven in een milieuvriendelijke woning. De woningen in De Brouwerij zijn zeer duurzaam en energiezuinig. Alle woningen hebben een zogenoemde EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van -0,059. Voor de niet-kenners: Hoe lager de EPC, hoe lager het energieverbruik van de woning. Daarnaast is het gebouw voorzien van zonnepanelen.

Vanaf 234.000 euro
De vanaf prijs voor een driekamerappartement in De Kroon is 234.000 euro vrij op naam. De grotere vierkamerwoningen hebben een koopsom vanaf 298.000 euro vrij op naam. Deze prijzen zijn exclusief service- en erfpachtkosten. Ook de erfpachtbetaling is naar keuze: betaal je per jaar, zet je het bedrag voor b.v. 10 jaar vast of koop je het in één keer af. In de parkeergarage op de begane grond zijn bovendien privéparkeerplaatsen te koop (zolang de voorraad strekt!) voor 25.000 euro v.o.n. (exclusief erfpacht en servicekosten).

Op vorm.nl/debrouwerij staat alle verdere informatie over het project.

Weerbericht

Verlangen naar de zon

Februari wordt sprokkelmaand genoemd. Sinds het jaar 1582 gebruiken we de Juliaanse kalender. Daarin is het elke vier jaar schrikkeljaar. Het jaar duurt dan een dag langer. Dat wordt gedaan omdat de astronomische lengte van een jaar 365 dagen en ongeveer een kwart dag duurt. Dit jaar is het weer prijs, dus februari telt 29 in plaats van 28 dagen. De dagen lengen in februari met 1 uur en bijna 50 minuten. Op 1 februari bedroeg de daglengte iets meer dan 9 uur en op 29 februari 10 uur en 52 minuten. Vorst en sneeuw stellen ook in deze maand weinig voor. Na de winterprik vorige week verlopen de laatste februaridagen meest droog met een maximum van rond 6 graden en 's nachts een paar graadjes vorst.

Onlangs sprak ik Jean in tram 26. Hij is een hartstochtelijk treinhobbyist en tevens een groot sneeuwliefhebber. Een winter zonder sneeuw is als een vrouw zonder charme, knipoogde hij. Omdat we hier al de derde vrijwel sneeuwloze winter meemaken, heeft Jean de vereniging Club Snow Chasing opgericht. Als ergens in de Benelux sneeuw is gevallen, roept Jean als voorzitter alle leden bij elkaar. Het is bedoeld voor IJburgers die niet naar de wintersport gaan, maar toch de behoefte hebben om winterweer te hebben beleefd. "Begin januari zijn we halsoverkop met de trein naar Groningen gedenderd en een week later naar de Ardennen", zei Jean. "Daar lag een vers pak sneeuw van wel 40 cm. Een dag op en neer naar Clervaux in Luxemburg bleek goed te doen vanuit IJburg."

"We hebben daar de hele middag in de sneeuw gewandeld onder een stralende winterzon. De kinderen hebben er nog een sneeuwpop gemaakt. Vorige week zondag treinden we naar de Veluwe en een dag later naar Zuid-Limburg. Daar lag 8 cm." Officieus mag Jean zich therapeut noemen. Snowchasen blijkt een geslaagde therapie tegen depressieve klachten die het gevolg zijn van het grijze natte winterweer. In de sneeuw en tussen lotgenoten voel je je snel beter. Jean zorgt onderweg in de trein voor vrolijkheid met zijn raadsels en grappen, zoals: hoe komt een konijn uit de sneeuw? "Hahaha," gierde Jean, "het antwoord is 'wit'!" Jean klonk tevreden, want dankzij het snowchasen hebben ze de natte winter kunnen doorstaan.

"Maar," vroeg ik, "verlangen jullie dan niet steeds meer naar de lentezon?" "Dat klopt," glimlachte Jean, "daarom wijzigen we in maart de naam van onze vereniging in Club Sun Chasing. We verleggen onze focus dan naar plekken waar de zon (het meest) schijnt." Tsja… wie zou zo'n therapie niet willen ondergaan?