IJburgerNieuws

22 januari 2016

IJburgerNieuws 22 januari 2016


IJburg krijgt uniek energiezuinig hotel

IJBURG – Op IJburg komt definitief het allereerste hotel ter wereld dat vrijwel volledig in zijn eigen energievoorziening voorziet. Of zoals het wordt omschreven: het eerste (nearly) zero-energyhotel. Het hotel met de werktitel Breeze komt bij de ingang van de Haven van IJburg aan de Bert Haanstrakade en wordt een internationale blikvanger.

Er is maandenlang gewerkt aan de voorbereidingen van het prestigeproject, maar bij het ter perse gaan van deze IJburgerNieuws werd nagenoeg zeker dat het hotel er komt. Afgelopen dinsdag zouden de handtekeningen worden gezet. Dit is uitgesteld naar later deze week, maar dat de handtekeningen worden gezet is zeker, laat Maarten Quist van Dutch Green Company weten.
Dutch Green Company uit Amsterdam is de motor achter de ontwikkeling van het hotel, dat wordt ontwikkeld in samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven. Het ontwerp is van NwA Architecten in Den Haag.

Earth, Wind en Fire
Het hotel is vrijwel geheel zelfvoorzienend in de energiebehoefte door het zogeheten Earth, Wind en Fire-concept (EWF) van onderzoeker Dr. Ben Bronsema. Het is de bedoeling dat het hotel in 2017 wordt geopend.
Zie ook pagina 3.

Overlast Joris Ivensplein wordt aangepakt

IJBURG – Stadsdeel Oost neemt het initiatief om het Joris Ivensplein te verbeteren. Dit staat in het Gebiedsplan 2016. Doel is om de overlast terug te dringen en om alle gebruikers zich er thuis te laten voelen. Er komt onder andere meer groen. En ook komt er meer groen in andere delen van IJburg.

Het Joris Ivensplein is een probleemplein of, zoals het stadsdeel het omschrijft, "de dynamiek op en rond het Joris Ivensplein kenmerkt zich door tegenstrijdigheden". Een voorbeeld is dat er veel spelende kinderen zijn van onder andere Daltonschool Neptunus, maar dat er aan de andere kant bevoorradend verkeer is voor de winkels. Ook leidt de inrichting van het plein tot frictie tussen kinderen en hangjongeren. "Verschillende gebruikers (school, ondernemers, jongeren, overige bewoners), politie en straatcoaches hebben belang bij een verbetering van de situatie", oordeelt het stadsdeel.

Initiatief
Het stadsdeel neemt daarom het initiatief tot een zogeheten integrale aanpak met alle organisaties, belanghebbenden en gebruikers op en rond het plein. Ook professionals vanuit het stadsdeel en diverse afdelingen van de gemeente schuiven aan. Het doel is een plan van aanpak voor het Joris Ivensplein met een verbeterd schoolplein, een natuurlijker uitstraling en minder overlast.

Groener
Ook op andere fronten moet IJburg beter en vooral groener worden, blijkt uit het Gebiedsplan 2016. In samenwerking met bewoners worden er projecten opgezet om hofjes, binnentuinen speelplekken en straten te vergroenen door, zoals dat wordt genoemd, "het opwaarderen van bestaand groen op tijdelijke locaties en het stimuleren van beheer door bewoners".

IJburg nog zeker goed voor 10.000 woningen

IJBURG – Amsterdam zoekt letterlijk de grenzen van de stad op om meer woningen te bouwen en IJburg moet het grootste aandeel leveren. De lopende en binnenkort te starten projecten zijn goed voor samen ruim duizend woningen, Centrumeiland levert rond 1.300 woningen op en in een nieuw aan te leggen IJburg 2 moeten 7.900 woningen komen.

Dit staat in 'Koers 2025, Ruimte voor de Stad' waarin de gemeente alle nieuwbouwlocaties voor woningen op een rij zet. Lopende projecten in de gehele stad zijn goed voor 30.000 woningen, er komen 15.000 woningen om bepaalde projecten te versnellen (Centrumeiland is hier een voorbeeld van) en er komen nog eens 50.000 huizen in gebieden die nog aangelegd moeten worden, zoals IJburg 2.
Het is de bedoeling dat IJburg 2 stapsgewijs wordt ontwikkeld, waarbij elke keer wordt gekeken of er vraag is en zo ja, waar behoefte aan is.

Populair
In totaal zijn twaalf kansrijke locaties aangeboden voor nieuwbouw. "Amsterdam is populair. De tijd is er weer naar om woningen te bouwen. De kansrijke bouwlocaties worden de komende tijd onderzocht zodat in 2020 gestart kan worden met de bouw", aldus wethouder Eric van der Burg van Grondzaken.

Ziet u iets verdachts? Bel dan 112

IJBURG - Bij de entree van IJburg vanuit Amsterdam wordt iedereen met borden gevraagd verdachte bewegingen te melden via 112. De laatste tijd is er een toenemend aantal inbraken en pogingen daartoe. Zo is in december een poging gedaan om in te breken bij Scootercity Amsterdam, nadat hier eerder afgelopen jaar ook al een inbraak had plaatsgevonden. De dieven waren echter kansloos door een groot aantal veiligheidsmaatregelen. Ook heeft zaterdag 9 januari een overval plaatsgevonden bij Blokker. Hierbij nam een met een mes gewapende man een geldbedrag mee. Een werknemer raakte hierbij lichtgewond.

29

januari om 16.00 uur praat burgemeester Van der Laan op Blijburg met IJburgers

Allereerste nagenoeg energieneutrale hotel

IJburg krijgt met nieuw duurzaam hotel een blikvanger

Een impressie van het energieneutrale hotel op basis van het ontwerp van NwA Architecten. Inzet: hier komt het hotel.

IJBURG – De Bert Haanstrakade ontwikkelt zich in rap tempo en krijgt er een bijzondere blikvanger bij: het eerste zogenoemde (nearly) zero-energyhotel ter wereld. Het hotel moet volgend jaar al in gebruik worden genomen en wordt, als de schijn niet bedriegt, een internationale trekpleister op het gebied van duurzaamheid. Basis onder het zelfvoorzienende systeem is het Earth, Wind en Fire-concept (EWF) dat onderzoeker Dr. Ben Bronsema samen met de TU Delft en TU Eindhoven heeft ontworpen. Een nadere introductie aan de hand van een aantal vragen.

Wie zijn de initiatiefnemers van dit unieke duurzame hotel?
Dutch Green Company uit Amsterdam is de motor achter de ontwikkeling. Dit bureau adviseert eigenaren van gebouwen om deze groener en duurzamer te laten zijn. Het bureau werkt in dit verband samen met TU Delft en TU Eindhoven. NwA Architecten in Amsterdam heeft het gebouw ontworpen.

Heeft het hotel ook een naam?
Vooralsnog heet het hotel Breeze, maar dat zal de uiteindelijke naam waarschijnlijk niet worden.

Powerdak, Klimaatcascade en Zonneschoorsteen

Wat maakt dit hotel uniek in de wereld?
Dat het vrijwel geheel voorziet in de eigen energiebehoefte door gebruik te maken van de elementen zon, wind, water en aarde die gratis beschikbaar zijn. Dit wordt het Earth Wind & Fire (EWF)-concept genoemd dat is bedacht door dr. Ben Bronsma en door hem in samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven rijp is gemaakt om toegepast te worden in dit hotel. De 80-jarige Ben Bronsma promoveerde ruim twee jaar geleden op het EWF-concept, waarna Dutch Green Company ervoor zorgde dat het verder ontwikkeld kon worden.

Wat zijn de basisprincipes van dit concept?
De drie belangrijkste elementen van het EWF-concept zijn het Powerdak, de Klimaatcascade en de Zonneschoorsteen. Het Powerdak is ontwikkeld om op een zo efficiënt mogelijke manier om te gaan met wind en zonne-energie. De Klimaatcascade werkt als een natuurlijke warmtewisselaar en de zonneschoorsteen is een schacht waarin zonnewarmte geoogst wordt om het gebouw en het tapwater op te warmen.
In het hotel wordt de koude lucht van de wind opgevangen door een speciaal dak, waarna het vervolgens in een doucheschacht wordt verwarmd met water. Hierdoor ontstaat een zekere druk, die nodig is om de warmte in de winter te verspreiden. In de winter gebeurt het precies andersom: dan wordt de warme wind door het water gekoeld.
Essentieel is ook de zonneschoorsteen waarin de warmte wordt opgevangen om in het gebouw te worden gebruikt, onder andere om het tapwater te verwarmen. Tevens komen er op het dak windturbines en zonnepanelen die zorgen voor elektriciteit.

Nieuw hotel past goed bij jong, dynamisch én winderig IJburg

Is het niet mogelijk het hotel echt 100 procent zelfvoorzienend te laten zijn?
Op zich is dit wel mogelijk voor het hotel, maar er komen ook een restaurant, terras en een skylounge en hiervoor moet energie van externe bronnen worden gebruikt.

Wordt het hotel ook verder duurzaam gebouwd?
Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van natuurlijke materialen en/of materialen die het milieu zo weinig mogelijk aantasten.

Waarom is IJburg als locatie gevonden?
IJburg - en dat geldt zeker voor kavel 43B op de kop van de Haven van IJburg waar het hotel zal verrijzen - is weids en beschikt over veel water, wind en zon. IJburg is ook jong en dynamisch en dat past prima bij dit concept. En er is plek, dat helpt ook.

Is het een duur hotel?
Alles bij elkaar moet er anderhalf miljoen euro worden geïnvesteerd. Om deze reden heeft het relatief lang geduurd voordat besloten werd dat het hotel er definitief komt.

Hoe groot wordt het hotel eigenlijk?
Het hotel wordt 36 meter hoog, telt tien verdiepingen en er komen 155 kamers.

In de Buurt van Geluk wordt verder uitgerold

IJBURG – Het IJburgse burgerinitiatief In de buurt van geluk wordt sinds kort 'geëxporteerd' naar Amsterdam-Oost. De Bestuurscommissie Oost heeft de initiatiefnemers Jeroen van Kemenade, Safoan Mokhtari en Paul Engel gevraagd de leefbaarheid van de appartementencomplexen van de Roomtuintjes, vlak bij de Dappermarkt, te verbeteren met het concept.

De basis voor In de Buurt van Geluk is Bhutan. Dit is een van de armste landen ter wereld, maar bewoners worden hier regelmatig gevraagd naar hun gevoel van geluk. Het gaat hierbij om welzijn, gezondheid, onderwijs, werk en cultuur.

Wat is geluk?
Dit concept – het bespreekbaar maken van geluk – is in 2012 voor het eerst toegepast op IJburg. Zou het bespreekbaar maken van ons geluk iets toevoegen aan de manier waarop we hier met elkaar samenleven? En welke vele gezichten kent geluk op IJburg? Is Nederlands geluk anders dan Marokkaans, Surinaams of Nigeriaans geluk? Hoe ziet geluk eruit als je in de schuldhulpverlening zit of als je twee auto's, een scooter en een boot tot je beschikking hebt? En als we dit weten, kan dit ertoe leiden dat we anders naar elkaar kijken en/of anders met elkaar omgaan?, zijn vragen die worden gesteld aan bewoners.

Mata Harihof
Er is gestart aan de Mata Harihof. Hier werd het een succes, waarna meer buurten op IJburg volgden. En nu wordt het initiatief ook uitgebreid naar Amsterdam-Oost.

Grens betaald parkeren verlegd

IJBURG - Door oplevering van een nieuw straatdeel richting het strand wordt de grens van het parkeerregime in de Pampuslaan aangepast.

Het winkelstraatregime van maximaal drie uur parkeren geldt vanaf 1 februari dit jaar alleen op de Pampuslaan vanaf de IJburglaan tot aan de kruising Marius Meijboomstraat/Franz Zieglerstraat. Dit deel van de Pampuslaan is winkelgebied. De parkeerplekken zijn bedoeld voor (winkelende) bezoekers.

Vergunningen zijn hier niet geldig van maandag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Parkeerplaatsen bij sportpark zijn bijna gereed

IJBURG - Nog even en dan kunnen bezoekers van AFC IJburg en AHC IJburg hun auto parkeren bij het voetbalveld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de 42 parkeerplaatsen die te bereiken zijn via de Oeverzeggestraat en de brug in het Dick Heleniuspad. Het is de bedoeling dat alleen gasten van de sportclubs hier hun auto parkeren en zelfs zij moeten bij voorkeur gebruikmaken van de parkeergarage bij het winkelcentrum. Meer parkeerplaatsen dan deze 42, die trouwens extreem dicht bij de voetbalvelden liggen, komen er vooralsnog niet.

Een strenge winter gaat het niet meer worden

Weerman Pieter de Blois zit er wel eens naast

Pieter de Blois zit er ook wel eens naast. Foto: Bob Awick

IJBURG - Wie elke maand onze weerberichten van Pieter de Blois leest of elke week op IJburg TV zijn weerpraatje volgt, heeft al vernomen dat de winter tot nu toe opvallend zacht is. Is dat een voorbode voor de rest van het seizoen? Wij vroegen het Pieter.

Kan het nog een barre winter worden?
"Die kans is klein. Tot nu laat het winterweer het voornamelijk afweten. Er zijn verschillende records gesneuveld, zoals de warmste 17e december ooit. De hoogste temperatuur gemeten in december bedraagt 15.3 graden op kerstavond 1977, tijdens een stormachtige zuidwestenwind uit de subtropen. De wind stroomt dan zo snel dat de lucht geen tijd heeft om af te koelen op weg naar het noorden. Hoge temperaturen moeten in de winter van deze snelle, warme luchtaanvoer komen en niet van de zon. Die staat in de winter te laag boven de horizon en geeft nauwelijks warmte."

Wat is de koudste winter ooit?
"De gemiddelde temperatuur in de winter bedraagt 3.3 graden. Er waren in de 20e eeuw acht winters met een gemiddelde temperatuur van onder het vriespunt (minder dan 0.0 graden). Dat zijn (zeer) strenge winters. De koudste winter was die van 1963 met gemiddeld -3.0 graden, gevolgd door 1947 met -2.4 graden. Enkele meer recente strenge winters en tevens de gemiddeld koudste winters van de laatste 50 jaar waren die van 1979 en 1996, respectievelijk -0.8 graden en -0.1 graden. Deze winters brachten echter geen Elfstedentocht. De koudste winter deze eeuw was de winter van 2009- 2010. Dit was tevens de sneeuwrijkste winter sinds 1979. Er wordt nu door vorst- en/of sneeuwliefhebbers geklaagd dat we tegenwoordig geen winter meer hebben, maar vrij recent hebben we nog vijf winters op rij gehad met serieuze winterkou. De winters van 2009 tot en met 2013 hadden allemaal minstens één vorstperiode waarin geschaatst kon worden en waarin ook sneeuw viel. Zowel in 2009 als in 2010 hadden we een witte kerst. Tweemaal een witte kerst achter elkaar is uniek."

'Er zijn deze winter verschillende records gesneuveld'

Zit je er wel eens compleet naast?
"Jazeker, voorspellen van het weer op de wat langere termijn kan anders uitvallen dan eerst gedacht. Het weer wordt primair bepaald door de positie van hoge- en lagedrukgebieden en de luchtstromingen die de ligging van deze systemen tot gevolg heeft. Het komt ook wel eens voor dat fronten van lagedrukgebieden onverwachts versnellen of juist vertragen als gevolg van verandering van processen in de atmosfeer. Het kan daarom voorkomen dat een front, ofwel een regengebied, eerder of later overtrekt dan voorspeld."

'Voorspellen van het weer kan anders uitvallen dan gedacht'

Neptunus werkt samen met WNF

IJBURG - Daltonschool Neptunus in Amsterdam gaat de komende twee jaar een bijzondere samenwerking aan met het Wereld Natuur Fonds (WNF). De leerlingen krijgen geregeld les over bedreigde diersoorten van WNF-vrijwilligers, nemen deel aan acties van de jeugdclubs van WNF en gaan op natuurexcursie in Nederland. Daarnaast worden alle kinderen lid van een van de jeugdprogramma's van WNF.

Door middel van deze pilot wil de school kinderen kennis laten maken met de natuur en de bedreigingen waar die aan bloot staat. Voor WNF is het de eerste keer dat het op zo'n intensieve manier met een school gaat samenwerken. "Jong geleerd is oud gedaan, geldt zeker voor een goede zorg voor onze natuur'', vertelt Tanja Greve van de WNF-Rangerclub. "In Nederland zijn al bijna 140.000 kinderen lid van de jeugdclubs van WNF. De samenwerking met Daltonschool Neptunus biedt nog meer mogelijkheden om kinderen actief te betrekken bij natuurbescherming.''

Spelen en genieten
Het team van Neptunus vindt het belangrijk alle kinderen kennis te laten maken met en zorg te laten dragen voor de natuur. Dit begint met spelen en genieten van de natuur en op latere leeftijd ontdekken dat er iets te meten en te onderzoeken valt. Daarna kun je ook beter zorgen voor iets dat je waardeert. Als onderdeel van de samenwerking verzorgt het WNF-regioteam gastlessen waarin leerlingen kennismaken met natuurbescherming en krijgen alle leerlingen de PipaPanda (voor kleine ontdekkers tot 6 jaar) of de TamTam (6 tot 12 jaar).

EcoSchool
Sinds 2012 is Neptunus een EcoSchool, getooid met een Groene Vlag, een door de VN erkend keurmerk voor groene, duurzame scholen. De leerlingenraad op school, met leerlingen uit groep 4 tot en met 8, denkt na over hoe de school nog groener en duurzamer kan worden. Een groen dak met zonnepanelen is een idee vanuit de leerlingenraad dat inmiddels werd gerealiseerd. Inmiddels voorziet de school zelf in 15 procent van de energiebehoefte. Dit schooljaar wordt onder andere gemeten hoe de school afval scheidt en ook hierbij worden de kinderen actief betrokken.

20ste keer IJburg- Droomt IJburgDoet

IJBURG – Het burgerinitiatief IJburgDroomt-IJburgDoet wordt maandag 11 februari voor de 20ste keer gehouden. Plaats van handeling is Blijburg, de aanvang is 20.00 uur.

IJburgDroomt-IJburgDoet is een kraamkamer van ideeën en plannen voor IJburg en wordt drie keer per jaar gehouden. Dit is de eerste bijeenkomst dit jaar en er staan er in juni en oktober nog twee op het programma.

Ongedwongen
Tijdens de afgelopen bijeenkomsten zijn tientallen initiatieven die inmiddels tot wasdom zijn gekomen, hier gestart. De avonden zijn altijd ongedwongen. Aan het begin wordt door een aantal personen een idee toegelicht, vervolgens worden deze aan tafels verder doorgenomen met IJburgers die er wel iets in zien. De avond wordt afgesloten met een aantal zogenoemde pitches.

Iedereen kan meedoen
Iedereen kan zich aanmelden om een idee aan te leveren via ijburgdroomt@gmail.com of via de evenementenpagina op Facebook. De avond start om 20.00 uur, maar de deuren gaan een half uur eerder open.

Infomarkt over bouw- projecten

IJBURG – Sinds begin vorig jaar ontwikkelt IJburg zich weer volop en aan alle kanten. Voor een compleet overzicht van alle ontwikkelingen wordt zaterdagmiddag 23 januari een informatiemarkt gehouden. Hier kunnen ook vragen worden gesteld aan ambtenaren en andere betrokkenen.

De bijeenkomst over alle ontwikkelingen is dit jaar ingericht als markt met informatiepanelen. Hier kunnen vragen worden gesteld aan medewerkers van de gemeente over allerlei onderwerpen. De informatiemiddag is van 13.30 tot 16.00 uur en wordt gehouden in The Lighthouse in de Haven van IJburg.

Onveilig

IJBURG – Het wijkteam IJburg van de plaatselijke VVD heeft op IJburgTV een filmpje geplaatst van een ongeval op de Nuonweg.

De VVD vraagt hiermee aandacht voor de onveilige situatie van de Nuonweg en hoopt dat de gemeente Diemen ertoe overgaat deze weg naar Maxis Muiden weer te openen.

Mensen maken IJburg

IJBURG - IJburg heeft momenteel ruim 21.000 bewoners. Een aantal van hen heeft de afgelopen jaren het verschil gemaakt, want zij stonden aan de wieg van (sport)verenigingen en scholen, netwerken, clubs, voorzieningen en activiteiten.
Veel ideeën en plannen zijn gestart op het bewonersnetwerk IJburgDroomt-IJburgDoet dat op 11 februari op Blijburg de 20ste editie heeft. Ter gelegenheid hiervan publiceert IJburgerNieuws deze maand 12 en volgende maand nog eens 12 geslaagde bewonersinitiatieven. Meer over deze initiatieven staat op
halloijburg.nl/ijburgernieuws.

De Zwanenbloemlaan in den beginne.

De IJbrug

De eerste bewoners van IJburg werden door Tibor Strausz samengebracht in de eerste bewonersvereniging van IJburg, de IJbrug. Met de website ijbrug.nl konden de bewoners van het eerste uur elkaar virtueel ontmoeten. Ook legde hij de eerste internetverbinding aan.

Het Piet Hein Eekhuis.
IJburgTV is er voor IJburg.
Spektakel op IJburg.
IJburgDroomt-IJburgDoet.
De intocht is nu een traditie.
Burgemeester Van der Laan opent het Parentshouse.
Dit vonden bewoners de mooiste variant.
De mobiele bioscoop.
In de Buurt van Geluk.

Maatwerk is standaard op nieuwe school

Laterna Magica gooit onderwijs over een andere boeg

IJBURG - 'Maatwerk is onze standaard.' Dit is het motto van het zogenoemde integraal kindcentrum (dit wil zeggen dat kinderopvang en het basisonderwijs in elkaar overlopen) Laterna Magica. Laterna Magica is een school op een nieuwe manier: kinderen bepalen mede hun leerroute. Eind deze maand hoort het schoolbestuur of het door mag groeien naar 0-18 jaar. Genoeg aanleiding dus voor een nadere introductie. Directeur Annette van Valkengoed: "Ik wil de kinderen die deze school verlaten een goedgevulde gereedschapskist, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen meegeven. En niet alleen voor jezelf gaan, maar je ook inzetten voor anderen en de wereld een beetje mooier maken."

Muziek is een belangrijk onderdeel op Laterna Magica.

Annette van Valkengoed heeft een passie voor onderwijs én is altijd nieuwsgierig naar onderwijsonderzoek. "Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en kijk continu naar verbeteringen in het onderwijs", legt ze uit. "Ik vraag me altijd af: hebben we het onderwijs wel goed ingericht? en past de huidige vorm van onderwijs wel bij de ontwikkeling van ieder kind? Als je kijkt naar wat een kind echt nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen, sluit klassikaal onderwijs niet altijd goed aan bij de leerroute en ondersteunt het kind niet optimaal om zich te ontwikkelen." Stilstand is wat haar betreft dan ook achteruitgang. "Het is belangrijk dat er wordt geïnnoveerd, op allerlei terreinen. Als je dat niet doet, boer je achteruit. Ik ben erg van het blijven nadenken en bijstellen wat je het allerbeste kunt doen."

Starten
Deze drive zorgde ervoor dat ze in Zwolle mocht meewerken aan het opzetten van een nieuwe school en het dreef haar in 2005 naar IJburg. "Ik ben gevraagd op IJburg leiding te geven aan het proces om een nieuwe school op te zetten en vond dat een enorme uitdaging. Hoe dat gaat, een nieuwe school starten? In het geval van IJburg is in eerste instantie gekeken naar de kwantiteit: er was op basis van de verwachte groei van het aantal kinderen tussen de 0 en 12 jaar op IJburg getalsmatig behoefte aan een nieuwe school. Vervolgens is gekeken wat voor soort school het moest worden, in de zin van openbaar, oecumenisch, bijzonder, islamitisch of anderszins. Het werd een openbare school. In toen nog stadsdeel Zeeburg was er een stadsdeelwethouder en hoofd onderwijs die wilden dat dit een school zou zijn met een nieuw onderwijsconcept, zodat er voor de ouders iets te kiezen is."

Uniek voor ons gebouw is dat er geen traditionele lokalen zijn, maar veel open ruimtes die met elkaar verbonden zijn. Het gebouw heeft een eigen danstheater, een sportzaal, een keuken en een binnentuin met moestuin, dieren en een amfitheater. Het idee van het stadsdeel IJburg 'wijk zonder scheidslijnen' is hierdoor zichtbaar in het gebouw.
Bron: laternamagica.info

'Natuurlijk leren gaat uit van het grote geheel'

Doorgaande ontwikkelingslijn
Kenmerkend voor Laterna Magica is de zogeheten doorgaande ontwikkelingslijn. Van Valkengoed licht toe: "De kern van deze lijn is dat we eerder beginnen en later willen selecteren. Eerder beginnen wil zeggen dat kinderen hier vanaf het eerste levensjaar kunnen instromen en hier tot het moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan, blijven. Later selecteren betekent dat kinderen vloeiend kunnen doorstromen vanuit individueel doorlopende ontwikkelingslijnen en natuurlijk leren naar het voortgezet onderwijs. Verder is relevant dat in ons systeem ieder kind een eigen ontwikkeling via haar of zijn eigen route volgt. Traditioneel blijven zitten bestaat niet meer. Daarom werken we in units met elk ongeveer honderd kinderen die zijn verdeeld in stamgroepen. Er zijn units met kinderen van 0 t/m 3 jaar, units van 4 t/m 7 jaar en units van 8 t/m 12 jaar."
"Starten vanaf 0 jaar is onder andere ontstaan vanuit de vraag van ouders die willen dat hun kind eerder kon beginnen op de basisschool, bijvoorbeeld omdat hun kind zich op de kinderopvang verveelde. Ook hebben veel ouders moeite met het gegeven dat een kinderdagverblijf gericht is op verzorging en niet op ontwikkeling. Vooral in het laatste jaar van de kinderopvang begint dat vaak te schuren."
"Een kern in de doorgaande lijn is dat het heel moeilijk is om de tussenschoolse opvang (zeg maar het overblijven) kwaliteit te geven. Verder viel het op dat kinderen na school naar allerlei verschillende soorten kinderopvang gaan met als gevolg dat de lijnen met school na schooltijd worden doorgeknipt. Elke kinderopvang heeft namelijk zijn eigen profiel en methodiek. Wil je een kind optimaal ondersteunen om al haar of zijn talenten te ontwikkelen, dan is het beter om vanuit één visie en team te werken."

Kinderen leren de hele dag. Een leven lang. Leren stopt niet als de school uit is. Leren kan zowel inspannend als ontspannend zijn. Ook is er geen onderscheid tussen leren en spelen: leren is spelen en spelen is leren.
Bron: laternamagica.info

'Kinderen krijgen zelfbewustzijn en zelfvertrouwen mee'

Activiteiten
Dit is ongetwijfeld waar, maar aan de andere kant kan een kind het ook fijn vinden om na school in een omgeving met andere kinderen te zijn. Van Valkengoed: "Daarom bieden we ook allerlei leeractiviteiten buiten het gebouw aan. Kinderen gaan naar bijvoorbeeld musea, het kindertheater TIJ, de Boerderij op IJburg, we werken samen met de FlexBieb en we hebben zelf een moestuin en een minikinderboerderij. Er is hierdoor een gevarieerd aanbod waarbij de kinderen met andere kinderen buiten hun unit actief zijn. Een goede afwisseling tussen inspanning en ontspanning is voor ons belangrijk."

We benutten de nieuwsgierigheid van kinderen als bron voor leren en ontwikkelen, waardoor kinderen blijven leren en de toekomst kunnen uitvinden, dat is onze missie. Ons concept: natuurlijk leren.
Bron: laternamagica.info

Natuurlijk leren
Hierboven staat wat de hardware van de school kan worden genoemd. De software (de manier van educatie) wordt Natuurlijk leren genoemd. Van Valkengoed zegt hierover: "Het traditionele onderwijs biedt de leerstof in kleine stukjes aan, waardoor het minder betekenis heeft voor kinderen. Terwijl Natuurlijk leren uitgaat van het grote geheel. Wat dat is? Een voorbeeld maakt dat helder. Kinderen kunnen hier bijvoorbeeld verschillende taken invullen, bijvoorbeeld dierenexpert in de kinderboerderij. Zodra het team aangeeft dat er een vacature dierenexpert is, kunnen kinderen solliciteren. Je kunt namelijk pas dierenexpert worden als je over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt en dat moet het kind allereerst omschrijven in een sollicitatiebrief. In deze brief mogen natuurlijk geen schrijffouten staan, want zo werkt dat in het echte leven ook. Beschikt een kind over alle basisvaardigheden maar is het niet sterk met taal, dan bieden we een spellingles aan. Vervolgens moet de kandidaat een opdracht uitvoeren op basis waarvan een kind wordt aangenomen of niet. Op basis van dit soort functies, waarvan we er een groot aantal hebben, wordt ook het rooster van het kind samengesteld. De kern van Natuurlijk leren is dat het de nieuwsgierigheid van een kind en leren in de 'echte wereld' als uitgangspunt neemt en dat niet alleen wordt gekeken naar kennis en vaardigheden, maar ook naar persoonlijke en sociale ontwikkeling. De brede ontwikkeling van het kind is de basis van ons onderwijssysteem."

Kernwaarden

Integriteit
Geeft richting aan ons handelen
Liefde
Met hart voor kinderen, elk kind is welkom
Autonomie
Zelfsturing, reflectie, zelfkennis en zelfbewust
Verantwoordelijkheid
Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving
Vertrouwen
We hebben hoge verwachtingen van ieder mens

Het beste wat kinderen kunnen leren, is om met glans zichzelf te zijn.
Bron: Laternamagica.info

Gemiddeld beter
Nieuw systeem of niet, uiteindelijk worden ook op Laterna Magica alle kinderen voorbereid op het reguliere voortgezet onderwijs. Het blijkt, zegt Van Valkengoed, dat kinderen die de school verlaten hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. "Hieruit blijkt dat de onderwijsvorm goed is. De Onderwijsinspectie corrigeert de resultaten van de zogeheten tussen- en einddoelen (de Cito-toets, red.) naar het landelijk gemiddelde bij scholen met dezelfde populatie en wij komen er goed uit. Over de kinderen die de school hebben verlaten, wordt gerapporteerd dat zij zelfverzekerd zijn, dat ze vragen stellen, zich kunnen presenteren en kunnen samenwerken. Daar zijn we blij mee. Of dit alleen een witte school is? Nee. Hier zitten kinderen van heel IJburg en ieder kind is welkom. Wel is waar: de IJburgse bevolking heeft relatief veel midden- en hoogopgeleiden. En ook is waar dat hier kinderen zitten van over het algemeen maatschappelijk betrokken ouders die goed nadenken over wat het beste onderwijs voor hun kind is."

Getalsmatig succes
Laterna Magica scoort niet alleen wat betreft de Cito-score hoog, maar is ook getalsmatig een succes. In 2007 startte de school met 17 leerlingen en inmiddels zijn er rond de 700. Met dit aantal zijn zo ongeveer de grenzen bereikt. "We zijn autonoom en gestaag naar dit aantal gegroeid, maar bij de huidige stand van zaken is dit wel zo ongeveer het maximum. De uitdaging is namelijk dat er elke keer nieuwe medewerkers moeten worden ingepast en dat vergt veel van de organisatie."

Innige wens
Een innige wens van het onderwijsteam is dat de Natuurlijke leerlijn kan doorlopen tot en met het 18de levensjaar. "Dat is inderdaad een uitdaging", erkent Van Valkengoed. "Veel ouders vragen nu op welke school ze hun kind het beste kunnen inschrijven en dan hebben we geen echt goed antwoord. Het zou prachtig zijn als we de doorgaande leerlijn kunnen doortrekken en we de grote overgang naar de brugklas kunnen verkleinen. Laterna Magica als school waar kinderen vanuit individuele leerroutes op meerdere niveaus eindexamen kunnen doen." Wat dit betreft is 26 januari een belangrijke datum. Dan besluit het college van burgemeester en wethouders welke drie of vier nieuwe schoolinitiatieven uit Amsterdam de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Laterna Magica maakt een goede kans. Van Valkengoed: "Tot 31 augustus vorig jaar kon iedereen een idee of plan aanbieden in het kader van de onderwijschallenge Onze Nieuwe School. Dit is een kraamkamer voor nieuwe onderwijsvormen. Er waren liefst 124 plannen. Vervolgens kon worden gestemd, waarna er vijftig plannen overbleven. Laterna Magica veroverde op basis van het aantal stemmen de derde plaats. Daarna kregen 15 plannen ondersteuning aangeboden om er verder handen en voeten aan te geven. Alle uiteindelijke plannen zijn 31 december ingediend en eind januari worden als afronding drie of vier plannen voorgedragen die zich in de praktijk kunnen ontwikkelen. Wij hopen natuurlijk dat we daar bij zitten. Sterker: Laterna Magica is geen plan, maar een school die al acht jaar bewijst bestaansrecht te hebben. Als we bij de laatste schifting zitten, dan beloof ik IJburg dat we de doorgaande leerlijn tot 18 jaar zullen ontwikkelen. IJburg is daar rijp voor. Als je ziet hoeveel kinderen er nu zijn die over enige tijd jongeren zijn, dan verdient IJburg dit."

Zondag 24 januari

Kinderfilm: 'Shaun het Schaap' (5+)

Klei-animatiefilm naar de bekende kinderserie over het stoute schaapje Shaun. Entree 5,50 euro inclusief drankje. Aanvang is 13.30 uur.

Jeugdfilm: 'De Krokodillenbende'

Nederlands gesproken Duitse kinderfilm waarin de 10-jarige Hannes, die lid wordt van de Krokodillenbende, vriendschap sluit met rolstoeler Kai. Entree 5,50 euro inclusief een versnapering. De film wordt zowel om 15.30 als om 20.30 uur vertoond in Theater Vrijburcht.

Zaterdag 30 januari

Sport: Darts

Bij Café Ed in de Haven van IJburg is zaterdag 30 januari het Huis Darttoernooi met Marcel. De nummers 1, 2 en 3 winnen een prijs. Inschrijven kan nu, zodat er teams kunnen worden samengesteld. Het toernooi start om 20.00 uur.

Theater: 'Nodig'/'Geen tijd om dood te gaan'

Twee voorstellingen na elkaar in Theater Vrijburcht. De makers van 'Nodig' laten zien wat er gebeurt als een mens in zo een situatie verzeild raakt waarin alle veiligheid wegvalt. In 'Geen tijd om dood te gaan' gaat het om de voorwaarden om een mooi leven te hebben. De entree is 10 euro, aanvang 20.30 uur.

Maandag 1 februari

Koken: workshop

IJburger Janine Jansen publiceerde in de zomer van 2015 het kookboek 'Hartstikke lekker', samen met haar zus Annemieke, die cardioloog is. Tijdens deze workshop in de FlexBieb leert Janine je hoe je in korte tijd een heerlijk gerecht kunt maken dat niet slecht of zelfs goed is voor je gezondheid. Er zijn twee workshops, eentje om 16.00 en eentje om 20.00 uur. Leden van de FlexBieb kunnen gratis deelnemen. Iedereen t/m 17 jaar kan gratis lid worden. Volwassen betalen een tientje per jaar, houders van een Stadspas 5 euro.

Donderdag 11 februari

Lezing: Jabik de Vries

De IJburgse 'taalman, webman, vinexfilosoof' Jabik de Vries publiceerde in 2012 'Alles nieuw'. Tijdens deze Flex Night Live geeft hij een onemanshow met de titel 'Op weg naar een boek (of niet?)'. Toegang is gratis voor FlexBieb-leden, niet-leden 5 euro. De deuren gaan om 20.00 uur open.

Donderdag 18 februari

Filosofie: Socratisch café

Met elkaar in gesprek gaan over een vooraf gekozen thema dat de actualiteit ontstijgt, dat is wat het Socratisch café beoogt. Het Socratisch café is eens per maand op donderdagavond van 20.00 tot 22.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Eén avond kost 7,50 euro per keer (inclusief koffie of thee) of 25 euro voor vier keer.

Vrijdag 22 januari

Film: 'The Last Wolf'

In Theater Vrijburcht wordt vrijdag 22 januari de film 'The Last Wolf' vertoond. Het is een avonturenfilm over een Chinese student die terechtkomt bij een Mongoolse nomadenstam waar hij het belang van wolven in de natuur leert kennen. Entree 6 euro, aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 23 januari

Bouwen: ontwikkelingen

Van 13.30 tot 16.00 uur is er in The Lighthouse in de Haven van IJburg een overzicht van de laatste ontwikkelingen op IJburg op bouwgebied.

Maandag 25 januari

Politiek: praten

Leden van de bestuurscommissie Oost komen voor het eerst bijeen om over uiteenlopende (actuele) onderwerpen te praten. Aanvang is 20.30 uur, plaats van handeling is de FlexBieb.

Woensdag 27 januari

Film: 'Brammetje Baas'

Het gelijknamige prentenboek over het energieke 6-jarige mannetje Brammetje Baas van Tamara Bos werd in 2012 verfilmd door Anna van der Heide. De toegang is gratis voor FlexBieb-leden, aanvang is 15.00 uur.

Donderdag 28 januari

Lezing: Licht

Tijdens de FlexNight Live houdt prof. ir. Wout van Bommel een lezing over de effecten van (ver)licht(ing) op lichaam en geest van de mens. Toegang: gratis voor FlexBieb-leden, 5 euro voor niet-leden. De aanvang is 20.00 uur.

Vrijdag 29 januari

Film: 'La Isla Minima'

Spaanse thriller over twee rechercheurs die hun verschillen opzij moeten zetten om een moordenaar van tienermeisjes op te sporen
Entree 6,50 euro, Theater Vrijburcht, aanvang 20.30 uur.

Donderdag 4 februari, 20.00 uur

Film: 'Morfine'

In het kader van de serie Boek & Film wordt in de FlexBieb vanaf 20.00 uur de film 'Morfine' uit 2008 van Michael Boelgakov (1891-1940) vertoond. Toegang: 2,50 voor FlexBieb-leden en Stadspas-houders, 5 euro voor niet-leden.

Vrijdag 5 februari

Film: 'Slow West'

Western over een zestienjarige jongen in de 19e eeuw die op zoek gaat naar de vrouw die hij liefheeft, vergezeld door een mysterieuze reiziger. Entree 6,50 euro in Theater Vrijburcht, vanaf 20.30 uur.

Zaterdag 6 februari

Cabaret: 'Festina Lente'

In de geluksshow 'Festina Lente' (Haast je langzaam) van columnist en theatermaker Jaap Vriend krijgt u antwoorden op deze vragen in een wervelend verhaal. Entree 8 euro. De voorstelling is vanaf 20.30 uur te zien in Theater Vrijburcht.

Zondag 7 februari

Muziek: Trio Bartolussi

Het Trio Bartolussi brengt in Theater Vrijburcht een melange van Italiaanse filmmuziek, bossa's en samba's, oude en nieuwe tango's en jazz uit vervlogen tijden. Entree 8 euro, 15.00 uur is de aanvang.

Woensdag 10 februari

Workshop: glasschrijven

Bij de FlexBieb is een bijzondere workshop van de zogenoemde 'glasschrijvers' Reinoud Leenen en Ceciel de Bie. Leer in no time hoe je mooie schilderingen op de ruiten van de FlexBieb maakt!
Toegang is gratis voor FlexBieb-leden. Aanvang is 15.00 uur.

Zondag 14 februari

Muziek: Ont-moeten

Ont-moeten met muziek in de FlexBieb. Dit is een ontspannen bijeenkomst voor iedereen, met prettige livemuziek. Er is thee, er is koffie, er zijn hapjes, het is gezellig. Niets hoeft en dat wordt ont-moeten genoemd. Toegang is gratis voor iedereen. Vanaf 15.00 uur.

Maandag 15 februari

Workshop: kleuren

Kleurboeken voor volwassenen gaan tegenwoordig als warme broodjes over de toonbank. Volg vanaf 16.00 uur deze workshop en je tips en trucs voor nóg mooiere resultaten. Ook kinderen en jongeren zijn welkom. Toegang is gratis voor FlexBieb-leden, anderen betalen 5 euro.

Donderdag 11 februari

Bijeenkomst: IJburgDroomt-IJburgDoet

De 20e editie van IJburgDroomt-IJburgDoet op donderdag 11 februari (inloop 19.30 uur, start 20.00 uur) wordt gehouden in Blijburg. Op het programma staan altijd diverse onderwerpen: bijna allemaal initiatieven van IJburgers om hun wijk mooier te maken. De toegang is vrij.

Zondag 14 februari

Muziek: Oscar… verdroomt zich

Zichzelf begeleidend op gitaar neemt zanger-verteller John Kostermans ons met prachtige, Nederlandstalige songs mee in een verhaal dat velen bekend zal voorkomen. Entree 8 euro in Theater Vrijburcht. De aanvang is 16.00 uur.

DEEN Supermarkten wordt blikvanger Pampuslaan

De twee bouwprojecten bij de entree van IJburg.

IJBURG – De entree van IJburg vanaf de Uyllanderbrug ziet er aan het eind van dit jaar heel anders uit dan nu het geval is. Hoewel, de contouren worden al met de dag meer zichtbaar. Rechts van de weg wordt op Blok 49b gebouwd aan een project van 58 huurappartementen met daaronder een grote vestiging van Deen Supermarkten. En links, op Blok 54, komen drie gebouwen die tezamen een project met 97 woningen gaan vormen met op de begane grond – in de plint, zoals dat wordt genoemd – bedrijfsruimten.

IJburg groeit momenteel snel (er wordt op verschillende locaties gebouwd) en de komende jaren wordt er nog een flinke schep bovenop gedaan. Voor volgend jaar staat de ontwikkeling van Centrumeiland met 1300 woningen op het programma en in een verdere toekomst wordt rekening gehouden met de aanleg van de derde fase van IJburg (zie ook het artikel elders in deze krant).
Met name aan de Bert Haanstrakade en de S114 wordt volop gebouwd en ontwikkeld, waarvan de ontwikkelingen op Blok 49b en Blok 54 echte blikvangers zijn. Al is het alleen al omdat beide projecten het scharnier gaan vormen tussen de Bert Haanstrakade, Pampuslaan en S114 enerzijds en tussen de Pampuslaan en de Bert Haanstrakade en het Centrumeiland anderzijds. Planologisch is er op IJburg geen betere plek om te ontwikkelen.

Afronding IJburg
Wethouder Ivens sloeg eind augustus de eerste paal voor de ontwikkeling op Blok 49b en noemde dit een belangrijke stap in de afronding van IJburg. Hij slaat hiermee de spijker op zijn kop. Op Blok 49B komt op de begane grond een grote (1.750 m2) supermarkt van Deen. Deen is nog niet aanwezig op IJburg en ook nog amper in Amsterdam, want dit wordt pas de vierde vestiging in de hoofdstad.

Impressie van Blok 54.

Betaalbare huurappartementen voor middeninkomens boven supermarkt

Algemeen directeur Fons Deen heeft er echter alle vertrouwen in. "IJburg is een opkomend gebied met veel marktpotentieel. Wij zijn verheugd deze supermarkt aan onze portefeuille toe te voegen. Met deze toevoeging openen wij onze vierde supermarkt in onze hoofdstad." Deen Supermarkten, dat reeds 74 vestigingen in met name Noord-Holland heeft, onderscheidt zich onder andere door de dagverse producten en uit onderzoeken blijkt keer op keer een enorm hoge klanttevredenheid. In 2014 nog vroeg Marktonderzoeksbureau Q&A aan 13.000 consumenten: Van welke winkel wordt u blij? en Deen supermarkten was een van de drie winkelketens naast Ikea en Kruidvat. Deen werd mede hierdoor uitgeroepen tot de meest toekomstbestendige winkelformule in Nederland.

Appartementen
Boven de supermarkt, waarvan verwacht wordt dat deze eind dit jaar de deuren opent, komen 58 twee- en driekamerappartementen in de vrijehuursector. De appartementen hebben een oppervlakte van gemiddeld 56 m2 en worden aangeboden voor een huur die net boven de zogeheten liberalisatiegrens valt. Dit zijn hiermee bij uitstek woningen voor de middeninkomens. Peter Appeljan, director Woningbeleggingen bij Syntrus Achmea (deze gaat de woningen verhuren) zegt hierover: "Deze woningen voorzien in een grote behoefte op de woningmarkt. Voor onze opdrachtgever vormen ze tegelijkertijd een aantrekkelijke belegging met een duurzaam, gezond rendement."

Blok 54
Aan de andere kant van de weg komt Blok 54. Hier komen 97 koopwoningen en huurappartementen die worden ontwikkeld door woningcorporatie de Alliantie. Er komen zowel kleine appartementen als luxe penthouses. Met de bouw is in maart gestart en naar verwachting is de oplevering in september 2016. Het meest opvallende gebouw heeft de vorm van een taartpunt. In één blok komt ook een voorziening voor dagbesteding met woongroepen voorzien voor MCG-kinderen/jongvolwassenen (dit zijn personen met een ernstige, meervoudige handicap). Daarnaast komen in de plint bedrijfsruimtes.

Weerbericht

De truc is om flexibel te blijven

Januari wordt ook wel louwmaand genoemd. Dit slaat op het werkwoord 'louwen', wat 'looien' betekent. Op 1 januari bedraagt de lengte van de dag 7 uur en 50 minuten. Op 31 januari is dit 9 uur geworden. De dagen lengen in januari met 1 uur en 10 minuten. Januari verliep eerst vrij zacht. Vrieskou bereikte onze regio op het nippertje niet, maar vanaf het voorbije weekeinde lukte dat wel met deze week nachtelijke minima tot -7 graden. Het is niet van lange duur. Komend weekeinde wordt het opnieuw zachter met een naar zuidwest draaiende wind.

Jaarlijkse hype
Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud. De jaarlijkse hype van goede voornemens begint weer te verstommen. Op de zonnige nieuwjaarsdag sprak ik Monique hierover. Zij studeert voor orthomoleculair therapeute. Zij had de nieuwjaarsduik op IJburg met een lach ondergaan. Een makkie, vond ze. De zon scheen, er stond nauwelijks wind en na de extreemzachte november en december bleek het water van het IJmeer nog best lekker, hooguit fris. "Dit was mijn eerste goede voornemen dat ik gerealiseerd heb", zei ze trots. "Ik ken het geheim om goede voornemens te laten slagen," sprak ze met zekerheid, "want meestal gaan ze jammerlijk de mist in en komt er niets van terecht. Het leven gaat nooit zoals je denkt en wilt," vervolgde Monique ernstig, "er zal in vrijwel 99 procent van de gevallen tegenslag komen. Spoedig komen er dagen dat er niets van je goede voornemens terechtkomt. Dat valt niet te voorkomen. Je wordt ziek of je schoonmoeder valt van de trap, je verliest je baan, je computer gaat stuk en noem maar op. Of je geeft er de brui aan omdat het makkelijker is onderuitgezakt op de bank te zitten, dan eens goed te gaan sporten."

Flexibel blijven
De kans is dus groot dat die goede voornemens al gauw naar de achtergrond schuiven. Het kan bijna niet anders of dit gebeurt. "De truc is om flexibel te blijven," legde Monique uit, "de goede voornemens weer op te pakken en indien nodig te wijzigen. Bekijk eens het riet", fluisterde ze en ze wees naar het wuivende riet langs de oever. "Stel dat riet hard en stug zou zijn dan zou het breken, maar riet buigt mee en groeit ondanks harde windvlagen en sterke stromingen gewoon door. Op deze manier bereikt het riet zijn doel, namelijk het voltooien van het groeiproces. Het geheim van het riet is dus meebuigen en doorgaan. Als de mens dat ook zou doen, zullen vele goede voornemens wel gerealiseerd worden," voorspelde ze vol goede moed, "en dan wordt het ook echt een voorspoedig nieuwjaar." Die wens gaat dan zeker in vervulling!

14 / 16

15 / 16

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595