IJburgerNieuws

20 juni 2018

IJburgerNieuws 20 juni 2018


'Dit Blijburg komt niet meer terug'

IJBURG Er is een grote kans dat Blijburg na deze zomer definitief geschiedenis is. Het nieuwe eiland heet weliswaar Strandeiland en er komen een strand en ongetwijfeld een strandtent, maar of dat een nieuw Blijburg zal zijn, is zeer de vraag. "Het is goed dat we ons met z'n allen realiseren dat dit Blijburg en de afgelopen vijftien jaar niet meer terugkomen", liet Stanja van Mierlo onlangs weten op IJburgTV.

Van Mierlo was eerder dit jaar totaal verrast door het feit dat ze veel eerder dan de geplande twaalf jaar plaats moest maken voor de oprukkende woningbouw. Aan twee kanten van de strandtent komen woningen en in dat 'oprukkende bouwgeweld', zoals Van Mierlo het verwoordde, is geen plaats meer voor Blijburg, dat na deze zomer de deuren sluit.

Gerekend

Van Mierlo heeft nog met fiscalisten gerekend welke mogelijkheden er zijn, maar kwam al snel tot de conclusie dat het einde oefening is. "De gemeente liet weten dat zij het risico niet kan nemen. Nou, wij kunnen dat ook niet", aldus Van Mierlo, die verder zei: "Het is alsof je een verkering uitmaakt en zegt: over vijf jaar maken we het weer aan. Dat werkt niet."
Overigens liet stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel onlangs in een vergadering ten overstaan van twee IJburgse kinderen die willen dat Blijburg blijft, weten dat Blijburg wel terugkomt op Strandeiland.

Bijpraten over nieuwe IJburgse gebieden

IJBURG Het wordt een gebiedsmeet-up genoemd: een speciale bijeenkomst vrijdag in het IJburg College aan de Pampuslaan waar vanaf 13.15 uur wordt gepraat over de inrichting van Centrumeiland en Strandeiland. Niet dat de inspraak van de burgers bepalend is hoe het nieuwe deel van IJburg eruit komt te zien, maar desalniettemin is het leuk om mee te praten én leuk om te zien hoe de plannen er nu voor staan.

De inrichting van Centrumeiland gaat snel en elke dag is te zien hoe het eiland waar nog tot het einde van de zomer Blijburg is gevestigd, zich verder ontwikkelt. De eerste bewoners komen dit jaar en verder wordt er volop gebouwd. En ook wordt er gewerkt aan Strandeiland. Duurzaamheid en bereikbaarheid zijn belangrijke thema's bij de ontwikkeling van dit gebied.

Ontwikkelingen

Tijdens de gebiedsmeet-up kunnen IJburgers zien hoe de ontwikkelingen gaan. Pascal van der Velde, gemeente Amsterdam, en Alfons Oude Ophuis, projectmanager Strandeiland, houden een praatje en er is ook een tour langs de eilanden. Ook is er een werksessie door stadsecoloog Remco Daalder.

Leerlingen

"Voor de ontwikkelingen van Strandeiland laten we ons inspireren door de leerlingen van het IJburg College. In de aanloop naar WeMakeThe.City hebben zij verschillende thema's rond Strandeiland onderzocht en hun wijk van de toekomst met maquettes gebouwd. In de laatste stop gaan we in discussie over Buiteneiland. Vragen die centraal staan zijn: Wat is de functie van dit eiland en hoe moet het worden ingericht? Van wie moet dit eiland eigenlijk worden?", is een van de wervende tekstregels. Er is ook een maquette te zien.

Meer informatie en aanmelden kan via links die via halloijburg.nl zijn te vinden.

Nieuwe toekomst voor statushouders op IJburg

IJBURG Brivan Kasem en Bayan Humsi uit Syrië zijn twee nieuwe IJburgers die de sleutel kregen van hun woning op SET IJburg. Dit is de naam van het complex voor 180 tijdelijke woningen voor statushouders en studenten en jongeren aan de Daguerrestraat. Momenteel zijn de bewoners bezig om hun nieuwe woning in te richten.

7

Gastgezin

In het laatste weekend van juli komen twintig kinderen die niet op vakantie kunnen een paar daagjes lol beleven en logeren bij gastgezinnen op IJburg.

3

Gastouders voor kinderen die niet op vakantie kunnen

Nieuw IJburgs initiatief zoekt nog gastouders

IJburgse gezinnen zijn eind juli voor even gast van kinderen die niet op vakantie kunnen.

Miranda en Boes en hun kinderen Belle en Parel zijn gelukkig dat ze gastouder zijn. Foto's: Stichting Amsterdamse BLUF

IJBURG Van de achttien gastgezinnen die Joanne Alting had voor haar liefdevolle initiatief zijn er twee om uiteenlopende redenen afgehaakt. Het zou mooi zijn als twee andere gastouders nu hun vinger opsteken. En meer mag natuurlijk ook, want dan kunnen nog meer dan twintig kinderen een paar dagen onbekommerd genieten op IJburg. "Iedereen kan zich nog aanmelden, graag zelfs", zegt de sociaal bevlogen Alting.

Alting woont zelf niet op IJburg, maar ze vindt dit eiland met al dat groen, water en dat unieke strand ideaal voor haar initiatief. En dus deed ze een aanvraag voor een subsidie voor de door haar speciaal voor dit doel opgerichte Stichting Amsterdamse BLUF. Wat ze wil is eenvoudig: kinderen die niet op vakantie gaan een paar leuke dagen bieden en hen ook een paar nachtjes laten slapen bij een gastouder. In Amsterdam wemelt het van deze kinderen – helaas – maar in de praktijk van 'Zomergastjes op IJburg' gaat het om vooralsnog twintig kinderen die met hun familie naar Nederland zijn gevlucht.
Joanne zocht daarvoor contact met de Bataviaschool in Oost en er zijn uiteindelijk twintig kinderen tussen de 5 en 9 jaar die eind juli van een paar onbekommerde dagen op IJburg kunnen genieten en die op IJburg logeren bij een gezin. "Overdag is er een programma waar ook de kinderen van de gastgezinnen aan mogen deelnemen en 's avonds eten en slapen de zomergastjes bij hun gastgezin. En heeft een zomergastje heimwee, dan is thuis niet ver weg, want alle kinderen wonen in Amsterdam-Oost. En de gastouders beschikken over een auto."

Open armen

Arjan en Camilla Smook en hun dochter Flynn zijn ook gastgezin.

IJburgse organisaties werken spontaan mee aan programma

Joanne zocht bij het invullen van het programma medewerking van een aantal IJburgse organisaties en overal werd ze met open armen ontvangen en iedereen deed meteen mee. Dit heeft geleid tot een programma dat loopt van zaterdag 28 juli tot en met woensdag 1 augustus. "Dat is niet heel lang, maar het is een mooi begin en bovendien voelt voor deze kinderen elke dag die er anders uitziet dan alle andere dagen als vakantie."

Vrijland

Zaterdag 28 juli verzamelen de zomergastjes en hun ouders en de gastgezinnen op Vrijland (het bouwparadijs bij strand Blijburg). Na de lunch nemen de kinderen afscheid van hun ouders, waarna er allerlei activiteiten zijn. Om 17.00 uur worden de kinderen opgehaald door de gastouders, waarna ze de volgende dag worden verwacht bij Bij EEF. Na de lunch zijn de gastouders vrij om iets te organiseren buiten het programma om.

Theatervoorstelling

Maandag staan er in de ochtend activiteiten bij jeugdtheaterschool TIJ op het programma, waar wordt gewerkt aan een gezamenlijke theatervoorstelling. In de middag gaat de hele club naar Boerderij op IJburg. Dinsdag gaan de kinderen weer naar TIJ en ze gaan met versierde bakfietsen naar Jeugdland Oost. Woensdag is het decor weer Vrijland, waar de ingestudeerde voorstelling voor de gastouders en de eigen ouders wordt gespeeld.

Online- stagebureau IJburg College

IJBURG Scholieren van het IJburg College openen binnenkort een onlinestagebureau op Hallo IJburg.

Het doel van de webpagina is om een zo compleet mogelijk overzicht te hebben van stageplekken op IJburg, bedoeld voor scholieren van klas 1 t/m 5 op de niveaus vmbo, havo en vwo. Voor het onlinestagebureau worden ondernemers en verder iedere IJburger die werkt op IJburg en die weleens een stagiair inzet, gevraagd zich aan te melden. "Ook als je nog geen concreet idee hebt, maar je staat er wel voor open, kun je je aanmelden. Scholieren nemen dan zelf contact met je op, en op dat moment kunnen jullie samen kijken of je wel of niet een passende plek kunt aanbieden", laten de scholieren weten.
Stageplekken aanbieden kan op halloijburg.nl.stage.

Taalcafé van start gegaan

IJBURG in de FlexBieb is onlangs het Taalcafé gestart.

Het Taalcafé is opgezet in het kader van de komst van statushouders naar IJburg en biedt de mogelijkheid voor mensen om elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten en samen op een informele en gezellige manier spreektaal te leren.
Met het Taalcafé willen de vrijwilligers het taalaanbod op IJburg onder de aandacht brengen van alle bewoners: bewoners die taal willen leren en bewoners die willen helpen hun spreektaal te verbeteren.

Nieuwe bestuurders zijn benoemd

IJBURG Het college van B en W benoemde onlangs de bestuurders van stadsdeel Oost, waar IJburg onder valt. Twee van hen zijn al bekend in Oost, maar er is een nieuwe stadsdeelvoorzitter: Maarten Poorter.

Rick Vermin (GroenLinks) was al een jaar bestuurder in Oost. Hij blijft en krijgt de portefeuilles Verkeer, Openbare Ruimte en Duurzaam. Ivar Manuel (D66) was in de vorige periode stadsdeelvoorzitter. Hij krijgt de portefeuilles Bouwen en Wonen, Ruimtelijke Ordening en Groen. Sjoukje Alta is de stadsdeelsecretaris.

Asfalt IJburglaan van gerecycled wc-papier

Delen van het asfalt op de IJburglaan zijn van gerecycled toiletpapier.

IJBURG De meeste IJburgers beseffen het niet, maar op de IJburglaan rij je op de gedeelten die onlangs van een nieuwe toplaag zijn voorzien, op nieuw asfalt dat is gemaakt van gerycled toiletpapier. De cellulose in het papier zorgt voor een beter en duurzamer wegdek. Het is de eerste keer dat deze techniek in Amsterdam is toegepast, maar het is de bedoeling dat dit vaker gaat gebeuren.

In Nederland wordt jaarlijks 180.000 ton wc-papier door het toilet gespoeld en als afval verbrand, maar dat kan dus anders. Het nieuwe, duurzame asfalt is gemaakt door met een speciaal filter de stof cellulose uit het rioolwater te halen. Cellulose is vervolgens een grondstof voor nieuw asfalt, maar het kan ook worden gebruikt voor isolatiemateriaal, kunststof en gevelplaten. In het geluidsreducerende wegdek wordt de cellulose als afdruipremmer in het asfalt ingezet.

Circulair bouwen

De gemeente Amsterdam streeft naar 100 procent circulair bouwen (het slim gebruikmaken van grondstoffen zodat deze herhaalde malen opnieuw als grondstof ingezet kunnen worden) door materialen zo kwalitatief en lokaal mogelijk te hergebruiken.

Groot belang

"Het belang van circulair bouwen is groot. Ik vind dit een heel mooi voorbeeld dat symbool staat voor de circulaire economie. Als we zelfs gebruikt wc-papier kunnen recyclen voor nieuwe toepassingen toont dat wel aan dat we niets meer als afval hoeven te beschouwen en alles kunnen hergebruiken", liet wethouder van Duurzaamheid Marieke van Doorninck bij AT5 weten bij de ingebruikname van het nieuwe asfalt.

Leuke reacties

Het feit dat IJburgers over gercecycled toiletpapier rijden leidt tot verraste spontane reacties van IJburgers. "Ik had werkelijk geen idee dat dit kon", zegt Yvonne van der Geest, terwijl Arno van der Giessen benieuwd is naar meer mogelijkheden. "Misschien kunnen ze er huizen van bouwen op Strandeiland, want dat moet nog helemaal worden bebouwd, dus de mogelijkheden zijn legio."

'IJburglaan-Cruquiusweg-Borneo is logische fietsroute'

IJBURG Een tracé IJburglaan-Cruquiusweg-Borneo is een veel betere optie voor een nieuwe fietsverbinding tussen IJburg en het centrum dan de geplande route via Sporenburg en de Sluisbuurt. Wat de betrokken en sociaal bewogen IJburger Joris Vermeulen betreft, wordt daar dan ook op ingezet.

Vermeulen woont sinds 2006 met veel plezier op IJburg, vindt alles er prachtig en heeft onder andere de FlexBieb opgezet, maar een goede fietsverbinding met de stad blijft een sluitpost op de begroting. "Natuurlijk, er ligt een prachtige fietsbrug, de Nescio. En al in 1957 werd de iets dichter bij het centrum gelegen Amsterdamsebrug opgeleverd. De Nesciobrug is vooral nuttig voor fietsers vanuit en naar IJburg, Diemen, Amsterdam-Oost en -Zuid. De route via de Amsterdamsebrug is tot dusver de kortste, vanuit en naar IJburg en het centrum/Centraal Station."

Retourtje

Een huis-tuin-en-keukenmeting aan de hand van een kaart leert dat een verbinding in het verlengde van de IJburglaan een halve tot een hele kilometer scheelt. Op één heen- of terugweg. Een retourtje dus twee keer zo veel: tel uit je tijd- en energieverlies. Een rekensom met een paar cijfers van het gemeentelijke statistiekbureau levert een geldwinst van honderdduizenden of zelfs miljoenen euro's per jaar op. "Een goede fietsinfrastructuur levert bovendien winst op voor milieu, volksgezondheid en sociale- en verkeersveiligheid", schrijft hij op oost-online.nl.

Geen voorstander

Mede doordat Zeeburgereiland groeit én omdat de nieuwe wijk Sluisbuurt in de pijplijn zit, wordt er sinds enige tijd gepraat over een fietsbrug. Tot grote vreugde van Vermeulen en veel IJburgers, maar de route die is gekozen is niet de beste oplossing, stelt hij.

"De projectorganisatie leek in te zetten op een tracé van het midden van de Sluisbuurt naar Sporenburg in het Oostelijk Havengebied. Dat veel Sporenburgers met dat plan niet gelukkig waren en zijn, is bekend. Zelf ben ik er ook geen voorstander van. Niet omdat ik denk dat Sporenburg met zo'n brug overspoeld zal worden door fietsers, maar omdat het niet de beste route is."

Cheque van leerlingen IJburg College voor Dare2Give

Foto: IJburg College

IJBURG De onderbouwleerlingen van IJburg College 2 haalden tijdens het thema 'Arm en Rijk' bijna vierduizend euro op voor de stichting Dare2Give. Het geld komt ten goede aan een weeshuis op Sumatra waar tal van kinderen zijn terechtgekomen na de verwoestende tsunami in 2004.
Deze actie is ingebed in het thema 'Arm en Rijk. Bij de verschillende vakken keerde het thema terug vanuit verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld bij het vak Mens en Maatschappij werden de begrippen 'welvaart' en 'welzijn' gemeten. Bij het vak Mens en Identiteit stonden de mensenrechten centraal.

Statushouders zijn thuis op IJburg

Een bewoonster kijkt of er op de weggeefmarkt wat van haar gading bij is.

IJBURG Ze wonen er nog maar net, maar de statushouders voelen zich al thuis op IJburg. Maar ze moeten nog wel veel doen om van hun huis hun thuis te maken.

De afgelopen weken hebben tientallen IJburgers zich ingezet om het de statushouders die op SET IJburg (kavel 13A aan de Daguerrestraat) naar de zin te maken. Er was onder andere een succesvolle weggeefmarkt waar de nieuwe IJburgers van alles en nog wat aan huisraad, spullen en prullaria konden vinden. Nu moeten ze verder hun weg vinden in hun woning en op het eiland en ook daarbij worden ze weer van alle kanten geholpen.

Kritische geluiden

Op de toevoerweg is het een komen en gaan van auto's.
Brivan Kasem en Bayan Humsi zijn twee van de nieuwe bewoners.
IJburgse kinderen heten de nieuwe bewoners hartelijk welkom.
Het plein voor het wooncomplex moet nog worden ingericht. Onder andere de moestuintjes komen terug.
De wasserette voor de bewoners.

Er zijn ook kritische geluiden, want zo gaan die dingen. Zo ergeren omwonenden zich aan de rotzooi bij de afvalcontainers en op het plein. Maar dat komt goed, vertelt Mireille de Ruiter, die de afgelopen weken erg druk was om alles in goede banen te leiden. "Als zo veel mensen in één keer verhuizen, wil er weleens wat rotzooi liggen, dat is toch niet zo gek? Maar we hebben er aandacht voor."

Verf

De bewoners zijn nu bezig om hun huis verder in te richten. Er staan onder andere tientallen potten verf (geleverd door een sponsor) waarmee ze aan de gang kunnen. En de meeste hebben genoeg spullen, maar huishoudelijke apparaten zijn altijd welkom. "En fietsen, daar zijn we ook erg blij mee", vertelt De Ruiter.

IJburg Aan Tafel: neem eten mee en schuif gezellig aan

Joris Ivensplein is op 1 juli grootste terras van de stad

De zomer op IJburg begint pas echt op 1 juli op het Joris Ivensplein met IJburg Aan Tafel. Organisator Antoinette Poortvliet legt uit wat het is.

Bij de eerste editie van IJburg Aan Tafel kwamen duizend bezoekers. Dat kunnen er op 1 juli vijfhonderd meer worden. Foto: IJburg Aan Tafel/Mieke Baracs

IJBURG Vijftienhonderd. Zoveel stoeltjes worden er gereserveerd voor IJburgers die zondag 1 juli aanschuiven bij IJburg Aan Tafel, dat wordt georganiseerd omdat het (iets meer) dan vijftien jaar geleden is dat de eerste IJburgers de sleutel van hun woning kregen. En als er onverhoopt onvoldoende stoeltjes zijn, dan wordt er niet moeilijk gedaan: dan neem je toch gewoon je eigen zitje mee! Want vooral geldt: des te meer IJburgse zielen, des te meer IJburgse vreugd. "Dit moet een evenement worden waarbij verbinding centraal staat. Dat je naast iemand zit die je nog niet kent, maar die je de volgende keer bij een toevallige ontmoeting gedag zegt", zegt Antoinette Poortvliet (zij was IJburger van het Jaar 2016).

Haar gedachte is niet zomaar wishful thinking, maar meer een kwestie van dat de ervaring heeft geleerd dat dit zo werkt. IJburg Aan Tafel werd namelijk vijf jaar geleden ook gehouden en toen zijn er veel goede contacten en zelfs vriendschappen uit ontstaan.
Voor iedereen die het vergeten is of er toen niet bij was én voor iedereen die vijf jaar geleden nog geen IJburger was maar nu wel: bij IJburg Aan Tafel gaat het erom dat iedereen kan aanschuiven, maar wel met de voorwaarde dat je zelf een pan vol lekkers meeneemt. Kom je met meerdere mensen dan is het de bedoeling dat je voor minimaal dat aantal personen eten meeneemt. Meer mag natuurlijk ook. "Je kunt het vervolgens allemaal zelf opeten, maar het is natuurlijk veel leuker om het eten met anderen te delen", zegt Poortvliet.

Lekkernijen

Kapstok voor evenement is het 15-jarig bestaan van IJburg

Wat je meeneemt, bepaal je zelf. Bij de vorige editie bleek vooral dat de creativiteit van IJburgers in de keuken geen grenzen kent. Op tafel kwamen Nederlandse aardappelen en oer-Hollandse groenten, maar vooral ook heel veel buitenlandse en exotische gerechten en lekkernijen. Dat is de kracht van dit event, zegt Poortvliet. "IJburg Aan Tafel is heel laagdrempelig en bedoeld voor alle rangen en standen, maten en culturele achtergronden. De beste manier om mensen met elkaar te verbinden is namelijk aan tafel zitten met een lekker bord eten voor je en vervolgens gezellig praten met je tafelgenoten die je waarschijnlijk nog niet kent."

Grootste terras

De entree is gratis, maar je moet wel eten meenemen

Het Joris Ivensplein wordt op 1 juli omgetoverd tot het grootste terras van Amsterdam op dat moment. Eten neem je dus zelf mee of kun je, als je daar geen tijd voor of zin in hebt, voor een matsprijs kopen bij een paar IJburgers die een grote hoeveelheid bereiden en met een kraampje staan. Voor drinken kun je terecht bij een bar. Er is ook een uitgebreid omlijstend programma. Zo is er een podium waar diverse IJburgse artiesten optreden met als uitsmijter meester Freek (van het IJburg College) met de coverband Little Sister. Verder werken Kamille Kres als spreekstalmeester (zij neemt ook spontaan interviews af), theatermaakster Mouna Laroussi en singer-songwriter André van Egmond mee. Er zijn ook veel kinderactiviteiten zoals schminken, bellenblaas en er zijn speeltoestoellen. Tevens is er de workshop 'Praat met je puber' door Renie van Putten, Sinan Kelebek van SK Coaching organiseert sportactiviteiten waaronder een voetbaltoernooitje, je kunt een kickboksles volgen en karateschool Fightin' Nabil verzorgt een workshop.

Even aanmelden

IJburg Aan Tafel is op zondag 1 juli van 15.30 tot 20.00 uur op het Joris Ivensplein. Iedereen kan aanschuiven, de entree is gratis, je bijdrage is om eten mee te nemen.
Vanwege de organisatie wil Antoinette graag weten of je komt. Aanmelden kan op de Facebookpagina 'IJburg Aan Tafel'. Inmiddels hebben al ruim zeshonderd IJburgers laten weten geïnteresseerd te zijn. Vergeten aan te melden en wil je toch komen? Dat is geen enkel probleem. Belangrijk om te weten: er is ook een halal buffet.

Weerbericht

In Diemerpark krioelt het van de konijnen en Reintje de Vos woont er

Juni wordt zomermaand genoemd. Dit jaar begint op 21 juni om 12.07 uur de astronomische zomer. Dan bereikt de zon op het noordelijk halfrond zijn hoogste stand. Van de drie zomermaanden, juni, juli en augustus is juni zelden de warmste. In deze 21e eeuw was juni alleen in 2007 en 2017 de warmste van de drie. In de 20e eeuw was dat maar tien keer het geval. De laatste keer in 1970. Toch hebben mei en juni gemiddeld het hoogste aantal uren zonneschijn. Warm weer in mei en juni is meestal het gevolg van hogedrukgebieden boven Scandinavië of het Europese continent. Die ligging veroorzaakt een aflandige oostenwind. Daarmee stroomt warme continentale lucht onze richting uit.

Het weer afgelopen mei werd meest bepaald door een ongewoon standvastig hogedrukgebied boven Scandinavië. In delen van Zweden en Noorwegen en in ons land was mei 2018 veruit de warmste mei in minstens drie eeuwen. Bij hoge uitzondering mondt zo'n warme periode in de voorzomer uit in een lange warme zomer. Dat was het geval in 1947, 1976 en 2003. Hoe deze zomer gaat verlopen is onzeker, maar het stromingspatroon is veranderd. Nu overheerst een aanlandige wind tussen zuidwest en noordwest. Een uitloper van het Azorenhogedrukgebied houdt het het komend weekend droog maar koel met wolken en af en toe zon bij een maximum rond 17 graden.
Ik fietste onlangs door het Diemerpark. Voor mij fietste een vrouw van circa 55 jaar. Ze hield de vaart er flink in. Ze leek haast te hebben. Uit het niets slaakte de vrouw plots een angstige kreet. "Help," gilde ze, "een slang!" Op een paar meter afstand kronkelde een ringslang over het fietspad. Een van de vele in het Diemerpark en altijd weer spectaculair. De vrouw vloog van schrik uit de bocht. Ze belandde in de berm waar de slang net tevoren een veilig heenkomen had gezocht. Ik hielp haar overeind. Dit was haar nog nooit overkomen. "Tja," zei ik, "we fietsen hier in een natuurgebied, maar de ringslang is volstrekt ongevaarlijk. Dit is het meest biodiverse park van Amsterdam. In geen enkel park komen zo veel vogels, amfibieën, reptielen en vlinders voor. Het krioelt hier van de konijnen en Reintje de Vos woont hier ook."
In het orkest van vogelgeluiden viel de eentonige roep van de koekoek uit de toon. Het vrouwtje van de koekoek leek op zoek naar een nest van een zangvogeltje om haar ei in te dumpen. De vrouw kwam uit de Baarsjes. Ze was op weg naar Muiden. Ze zong in een vrouwenkoor. "Ik vind het heerlijk om tussen de schapen te fietsen daar langs het IJmeer," stamelde ze hees, "maar een slang gaat mij iets te ver." Ze was ontsteld, maar stapte weifelend weer op de fiets. Het koor wachtte op haar. Maar of haar stem ook zuiver heeft geklonken die avond...

Er wordt weer geklust op de Boerderij op IJburg.

Donderdag 21 juni

Lumière

FlexBieb 20.00 uur

Aan Centrumeiland wordt hard gewerkt. Vrijdagmiddag 22 juni is er een bijeenkomst over in het IJburg College.

In de FlexBieb is weer een aflevering van de serie 'Fotografen en filmers van IJburgse straten, pleinen en hofjes'. Dit keer: de Lumièrestraat. Elif Rongen, curator zwijgende film van het Eye Filmmuseum, vertelt over Auguste en Louis Lumière, de 'oerbroeders' van de film. Van hen worden ook films vertoond. Toegang is gratis voor FlexBieb-leden, 5 euro voor niet-leden, 2,50 met Stadspas e.d.

Vrijdag 22 juni

Gebiedsmeet-up

IJburg College 13.15 uur

In het IJburg College is een speciale bijeenkomst waar iedereen wordt bijgepraat over de verdere ontwikkelingen van de uitbreiding van IJburg. Ook is er een tour langs de nieuwe 'wingewesten.'

'De wilde stad'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

In deze documentaire vormt Amsterdam (ook IJburg) het podium voor een verkenningstocht naar de diepe en vaak humoristische band tussen mens en dier. 'De wilde stad' schetst een beeld van de stad vanuit een totaal nieuw perspectief, namelijk dat van de, vaak door de mens onopgemerkte inwoners, vele wilde dieren en planten die de stad bevolken. Na de vertoning is producer Ignas van Schaick te gast voor het beantwoorden van vragen. Entree is 6,50 euro.

Zaterdag 23 juni

Klusjes

Boerderij op IJburg 10.00 uur

De Boerderij op IJburg is verhuisd, maar de nieuwe Boerderij is nog lang niet af. Een van de dingen die nog moeten worden gedaan, is het dierenverblijf permanent inrichten. Verder moet er een stevig hekwerk komen, een deur worden gemaakt in het geiten- en schapenverblijf, het caviahok moet worden vervangen en zo zijn er nog veel meer klusjes. Om dit in goede banen te leiden zijn er speciale klusdagen waarvoor iedereen zich kan aanmelden. En ook is er nog materiaal nodig. Voor beide kun je je aanmelden op pony@boerderijopijburg.nl.

Donderdag 28 juni

Stadsdorp

FlexBieb 15.30 uur

Donderdag 28 juni (de laatste donderdag van de maand) is er weer een trefpunt. Een gezellige bijeenkomst om andere IJburgers te ontmoeten. Deelname is gratis.

Stiltewandeling

Tuin 5 19.30 uur

Midzomer en volle maan zijn een mooie aanleiding om een stille wandeling te maken.
Vanaf Tuin 5 aan de Diemerzeedijk wordt er een wandeling gemaakt langs het kanaal en Fort Diemerdam naar de Diemer Vijfhoek (daar kan het drassig zijn, dus denk aan goeie schoenen). Deelname kost 10 euro.

Vrijdag 29 juni

ModderDag

Boerderij op IJburg 9.30 uur

Op vrijdag 29 juni 2018 vindt in heel Nederland ModderDag plaats en Boerderij op IJburg doet mee. Duizenden kinderen in heel Nederland ontdekken tijdens ModderDag weer wat modder is, hoe je ermee kunt spelen en hoe leuk de natuur is. Meer informatie is te vinden op boerderijopijburg.nl.

'The Leisure Seeker'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Ella en John, beiden ernstig ziek, ontvluchten de benauwende bemoeienis van hun dokters en volwassen kinderen. In hun oude camper, The Leisure Seeker, maken ze een tocht vol verrassingen van Boston naar Florida. Onderweg vinden ze hun liefde voor het leven en voor elkaar terug.
Roadmovie, gebaseerd op de gelijknamige novelle van Michael Zadoorian en geregisseerd door de Italiaan Virzì, die de film alleen wilde maken als Sutherland en Mirren wilden meewerken aan de film.
Entree bedraagt 6,50 euro.

Zaterdag 30 juni

Afuriko Jazz

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Een concert van het New Yorkse worldjazzduo Akiko Horii (percussie/drum en zang) en Jim Funnell (piano en synthesizer). Een fusion van jazz, Afrikaanse grooves en Westerse klassieke elementen. Entree 10 euro.

Zondag 1 juli

Korendag

FlexBieb 12.30 uur

De Gezellige Bloes, de Vinex Vibes en het IJburgkoor treden zondag 1 juli op in de FlexBieb. Er zijn allerlei hapjes en er wordt afgesloten met een grote tafel vol salades, gehaktballetjes, kaas, worst, quiches en dergelijke. Om 16.00 uur vertrekt iedereen naar IJburg Aan Tafel.

IJburg Aan tafel

Joris Ivensplein 16.00 uur

Het is een eenvoudig concept: iedereen die wil mee-eten maakt thuis of ergens anders eten (of koop ergens wat), neemt dat mee, pakt een van de vijftienhonderd beschikbare stoelen en gaat lekker eten. Het is een beproefd concept, want vijf jaar geleden was dit er ook en toen was het een groot succes. De kapstok voor de nieuwe versie is het feit dat de eerste bewoners van IJburg ongeveer vijftien jaar geleden de sleutel van hun woning kregen (zie pagina 9 voor een verdere toelichting).

Vrijdag 13 juli

Expositie

IJburg College 16.00 uur

Sinds dit schooljaar heeft het IJburg College op beide locaties een kunstklas. Leerlingen werken hier aan extra opdrachten en krijgen ruimte om nog creatiever bezig te zijn. De kunstwerken die dit heeft opgeleverd zijn vrijdag 13 juli te zien in het woon- en werkpand Nautilus op Zeeburgereiland.

H2IJ heeft alles in zich om bruisend hart van de haven worden

Watersportvereniging IJburg neemt nieuw clubgebouw in gebruik

Aan de haven van IJburg staat sinds kort een van de mooiste clubgebouwen van IJburg: H2IJ van watersportvereniging IJburg.

Het nu al iconische clubgebouw H2IJ. Foto: eigen foto IJburgerNieuws

IJBURG "Ik ben ervan overtuigd dat we met dit pand een heel grote bijdrage leveren aan de watersport en het verenigingsleven op IJburg."

Met deze woorden nam voorzitter van WVIJburg Henriëtte (Jet) Bastiani onlangs het nu al iconische clubgebouw op de kop van de haven van IJburg in gebruik. Los van het feit dat nu vrijwel elk plekje rond de haven is of wordt gevuld, markeert de opening van H2IJ een tweede start van WVIJburg. Want natuurlijk is de vereniging al bijna veertien jaar oud en met rond vierhonderd leden (250 hoofdleden, 100 jeugdleden en 50 gezinsleden) springlevend, daar niet van, maar het gemis van een fatsoenlijk clubgebouw deed zich toch voelen.

Volharding

'Mooie plek voor alles wat met watersport te maken heeft'

Reeds in 2005 waren er al de eerste planmatige contouren om deze plek in te vullen, maar het ene na het andere proefballonnetje werd opgelaten en ook weer lekgeprikt. In 2012 leek er schot in de zaak te komen, maar toen de bouwkosten van een bijzonder clubgebouw opliepen van de aanvankelijke zes ton naar ruim een miljoen, werd ook dat afgeschoten. Het is puur aan de volharding van het huidige bestuur en vooral ook aan de bereidwillige medewerking van de gemeente te danken dat er uiteindelijk nog één plan werd uitgewerkt en dat haalde de finish. En menigeen zal het zich niet kunnen voorstellen gezien het resultaat, maar H2IJ, dat ontworpen is door Beth Margulis en Floor Moormann, heeft slechts vijf ton gekost. "Wij zijn ontzettend blij dat de gemeente ons tijdens het hele proces is blijven steunen en dat vooral in een wijk als IJburg, waar het belang van groot geld, grootse plannen en projectontwikkelaars kan gaan prevaleren, toch ruimte is gebleven voor de gewone IJburgers die samen met hun kinderen en vrienden van het water rondom IJburg willen genieten", zei Bastiani bij de opening.
Klaar is het gebouw nog niet. Aan twee kanten komt er bijvoorbeeld nog een enorme schuifdeur waardoor je met het grootste gemak een bootje op een trailer naar binnen kunt schuiven (handig in de winter) en ook de meeste andere ruimtes en het horecagedeelte zijn nog niet ingericht. De verwachting is dat ergens eind juli het gebouw gereed is. En dan kan WVIJburg aan een nieuwe start beginnen. "We hadden tot nu onder andere in meerdere horecagelegenheden rond de haven ons 'clubgebouw', maar daar is nu een einde aan gekomen", legt Peter Corstiaans uit.

Blij mee

Nieuw clubgebouw markeert tweede start van WVIJburg

Zowel de leden en verder iedere IJburger én alle passanten die de haven van IJburg aandoen zijn er blij mee. Wat de laatste groep betreft: het verenigingsgebouw dient namelijk ook als plek waar je kunt douchen en de was kunt doen en waar je ook iets kunt eten en drinken. En aangaande de leden: zij krijgen de beschikking over een clubgebouw waar ze helemaal hun ei in kwijt kunnen. "Een deel van het gebouw is verhuurd aan Zeilschool IJburg, maar verder bepalen de leden wat erin gebeurt", zegt Corstiaans, die vertelt dat er geen gaten meer zitten in de financiering. "We hebben sponsors, we hebben een actie gehouden waarbij IJburgers een plankje konden kopen om de keuken te kunnen inrichten, we hebben een forse subsidie gekregen en er is een lening afgesloten."

Zin in

En dus is het nu tijd voor het vervolg en daar heeft Corstiaans zichtbaar zin in. "Wat ik zou willen dat over een jaar bereikt is? Dat dit dé plek op IJburg is waar alles met betrekking op watersport in en rond IJburg gebeurt. Het bruisend hart van de haven. Natuurlijk wordt dit het clubgebouw van WVIJburg, maar je kunt ook denken aan watergerelateerde cursussen en evenementen en het kan ook de plek zijn van waaruit races voor zeilboten worden georganiseerd. En noem verder maar op. De invulling is aan de leden."

IJBURG "Ik ben ervan overtuigd dat we met dit pand een heel grote bijdrage gaan leveren aan de watersport en het verenigingsleven op IJburg."

Met deze woorden nam voorzitter van WVIJburg Henriëtte (Jet) Bastiani onlangs het nu al iconische clubgebouw op de kop van de haven van IJburg in gebruik. Los van het feit dat nu vrijwel elk plekje rond de haven is of wordt gevuld, markeert de opening van H2IJ een tweede start van WVIJburg. Want natuurlijk is de vereniging al bijna veertien jaar oud en met rond vierhonderd leden (250 hoofdleen, 100 jeugdleden en 50 gezinsleden) springlevend, daar niet van, maar het gemis van een fatsoenlijk clubgebouw deed zich toch voelen. Terwijl er toch echt al in 2005 de planmatige contouren voor waren, werd vervolgens het ene na het andere proefballonnetje voor deze unieke plek opgelaten en weer lek geprikt. In 2012 was een bepaald plan redelijk ver, maar toen de bouwkosten opliepen van de aanvankelijke zes ton naar ruim een miljoen, werd ook dat afgeschoten. Het is aan de volharding van het huidige bestuur en vooral ook de bereidwillige medewerking van de gemeente te danken dat er uiteindelijk nog één plan werd uitgewerkt en dat haalde de finish. En menigeen zal het zich niet kunnen voorstellen gezien het resultaat, maar H2IJ, dat ontworpen is door Beth Margulis en Floor Moormann, heeft slechts zes ton gekost. "Wij zijn ontzettend blij dat de gemeente ons tijdens het hele proces is blijven steunen en dat vooral in een wijk als IJburg, waar het belang van groot geld, grootse plannen en projectontwikkelaars kan gaan prevaleren, toch ruimte is gebleven voor de gewone IJburgers die samen met hun kinderen en vrienden van het water rondom IJburg willen genieten", zei Bastiani bij de opening.
Klaar is het gebouw nog niet. Aan twee kanten komt er bijvoorbeeld nog een enorme schuifdeur waardoor je met het grootste gemak een boot naar binnen kunt schuiven (je weet maar nooit of het nodig is) en ook de meeste andere ruimtes en het horecagedeelte zijn nog niet ingericht. De verwachting is dat ergens eind juli het gebouw helemaal klaar is. En dan kan WVIJburg aan een nieuwe start beginnen, want hoewel het allemaal wel functioneerde, is het natuurlijk een groot goed dat de vereniging nu zijn eigen gebouw heeft. "We hadden tot nu onder andere in meerdere horecagelegenheden rond de haven ons 'clubgebouw', maar daar is nu een einde aan gekomen", legt Peter Corstiaans uit. Zowel de leden en verder iedere IJburger én alle passanten die de haven van Ijburg aandoen zijn er blij mee. Wat het laatste betreft: het verenigingsgebouw dient namelijk ook als plek waar je kunt douchen en de was kunt doen en waar je ook iets kunt eten en drinken. En aangaande de leden: zij krijgen de beschikking over een gebouw waar ze helemaal hun ei in kwijt kunnen. "Een deel van het gebouw is verhuurd aan Zeilschool IJburg, maar verder bepalen de leden wat erin gebeurt", zegt Corstiaans, die vertelt dat er geen gaten meer zitten in de financiering. "We hebben sponsors, we hebben een actie gehouden waarbij IJburgers een plankje konden kopen, we hebben een kleine subsidie gekregen en er is een lening afgesloten."

En dus is het nu tijd voor het vervolg, waar Corstiaans zichtbaar veel zin heeft. "Los van het feit dat ik nu een plek heb waar ik fatsoenlijk passanten kan ontvangen, is het de bedoeling dat dit het bruisend hart wordt van de haven. We zijn het hele jaar open, dus daar ligt het niet aan."