IJburgerNieuws

21 juli 2017

IJburgerNieuws 21 juli 2017


Nuonweg strop voor ondernemers

IJBURG IJburgers mogen zich nog niet rijk rekenen, maar sinds kort is een heropening van de Nuonweg (officieel Overdiemerweg) een grote stap dichterbij gekomen. De ondernemers op IJburg moeten intussen vrezen voor een forse omzetdaling als gevolg van een mogelijke heropening.

Uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat de toename van het sluipverkeer meevalt en dat de Diemense winkeliers niet heel erg hoeven te vrezen voor omzetdaling. Voor de gemeente Diemen is dit aanleiding om de heropening bespreekbaar te maken. Of de ondernemers op IJburg er blij mee zijn is een ander verhaal, want volgens hetzelfde onderzoek kunnen zij rekenen op 19 procent minder omzet.

Informeren

Naar aanleiding voor de voor Diemen positieve uitslag gaat het college van B en W van Diemen de gemeenteraad in elk geval in september informeren over het principebesluit de Overdiemerweg weer open te stellen. Later vindt besluitvorming plaats in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan. Dit betekent dat er nog zeker twee jaar overheen zal gaan voordat de Nuonweg weer open zal zijn.
De Nuonweg is de rechtstreekse verbinding tussen IJburg en Muiden\Weesp, maar vooral naar superstore Maxis, die al enkele jaren geleden is afgesloten.

Lees verder op pagina 3

Statushouders zijn nu bij iedereen welkom

IJBURG De meningen over de komst van tientallen statushouders op Kavel13A zijn nog steeds verdeeld, maar de scherpe kantjes gaan eraf. De groep bewoners die het felst gekant is tegen de komst vindt nu ook dat zij welkom zijn, zij het wel minder dan dat in de plannen is voorzien. Zij zetten in op maximaal 112 en willen hiervoor desnoods naar de rechter. Aan de andere kant groeit de groep IJburgers die willen meewerken om de nieuwe IJburgers, die aan het einde van het jaar worden verwacht, te verwelkomen.

De laatste groep weet zich vooral vertegenwoordigd door het initiatief Expeditie IJburg Rijker dat van Stadsdeel Oost geld heeft gekregen om de komende maanden onder andere acht films en evenzoveel bijeenkomsten te houden. Hierin worden verschillende thema's behandeld.

Samenleven

Expeditie IJburg Rijker wil echter meer doen dan alleen de statushouders welkom heten. Mede-initiatiefneemster Kamille Kres zegt hierover: " Wij willen bijdragen aan het brede thema samenleven op IJburg. In de serie van acht korte films en bijeenkomsten is de focus dat IJburg leert. Wat hebben we nodig aan kennis en kunde om met de toekomstige nieuwe bewoners te kunnen samenleven."

3

Politiebureau op Zeeburgereiland

IJBURG Op Zeeburgereiland komt in 2018 een politiebureau van waaruit ook IJburg wordt bediend.

Plannen hiervoor werden al begin vorig jaar bekend, maar zijn nu concreet. Met het nieuwe politiebureau komt een einde aan een periode dat op IJburg geen politiebureau is. Die periode begon aan het begin van 2016, toen het bureau aan de IJburglaan werd gesloten.


Jong en oud vieren het grote zomerfeest

Afgelopen weekend vierde IJburg in het Ed Pelsterpark het grote zomerfeest. Jong en oud en alle kleuren van de regenboog togen naar het park, waar ze onder andere konden worden geschminkt, er was een groot onderling voetbaltoernooi voor de jeugd en er kon natuurlijk wat worden gegeten en gedronken.

7

Veiligheid

De cijfers vertellen dat IJburg een van de veiligste wijken van Amsterdam is, maar het gevoel bij IJburgers zegt iets anders.

8

Komst statushouders verbroedert steeds meer

Aantal omwonenden wil maximaal 112 tijdelijke woningen

De strijd tegen hun komst woedt nog, maar steeds meer IJburgers spannen zich in om de statushouders op Kavel 13A welkom te heten.

Bewoners buigen zich over een eerste concept van de inrichting van Kavel 13A.

IJBURG De ene groep bewoners slijpt de messen om het aantal statushouders en studenten en jongeren op Kavel13A terug te dringen naar een aanvaardbaar niveau. Aan de andere kant sluit een groeiende groep IJburgers zich aan bij Expeditie IJburg Rijker om de statushouders een warm welkom te heten.

Bij de omwonenden van Kavel 13A die van meet af aan tegen de pannen zijn om hier rond de 180 tijdelijke woningen te bouwen voor de helft statushouders en voor de andere helft studenten en jongeren, is het besef doorgedrongen dat ze weinig tegen de plannen kunnen uitrichten. Toch zijn ze vast van plan naar de rechter te gaan om het in hun ogen te grote aantal aan te vechten. 112 tijdelijke woningen met als verdeelsleutel 50-50 vinden ze genoeg. Woordvoerster Tineke Pomp vertelt dat er contact is met een advocaat die hen wil bijstaan en dat er voldoende geld is ingezameld om de gang naar de rechter te maken. "De nieuwe bewoners zijn welkom en we zijn blij dat het gebouw met hout wordt bekleed in plaats van met golfplaten, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Dat is al een grote stap vooruit. Maar alleen het aantal van 180 is te veel, vinden wij. Dat kan de buurt niet aan."

Meetup

Meetups om komst statushouders
voor te bereiden

Pomp vertelt dit na afloop van de eerste zogenoemde Meetup die Stadsdeel oost heeft georganiseerd. Doel is om de komst van de nieuwe bewoners op Kavel 13A die eind dit jaar worden verwacht in goede banen te leiden en om zoveel mogelijk kou uit de lucht te halen. Er komen dit jaar nog meer Meetups, waarbij onder andere presentaties worden gegeven en er ook in groepjes met elkaar over uiteenlopende onderwerpen wordt gepraat.

Welkom

Tijdens de eerste Meetup was een tafel gereserveerd voor Expeditie IJburg Rijker dat zich onder mee opwerpt om de nieuwe IJburgers, en dan met name de statushouders, hartelijk welkom te heten. Bedoeling is dat hier zoveel mogelijk IJburgers bij worden betrokken en na de eerste presentatie bij IJburgDroomt IJburgDoet eind juni is volgens een van de initiatiefnemers Kamille Kres dat veel IJburgers zich hiervoor willen inspannen. "Het eerste gevoel is erg goed", zegt ze. "Een groep van momenteel rond dertig IJburgers wil hieraan meedoen en iedereen heeft een eigen idee. Zo heeft een bewoner laten weten dat ze een statushouder onder haar hoede wil nemen, anderen willen spullen beschikbaar stellen en er is iemand die een workshop over de homorechten in Nederland wil houden."
Stadsdeel Oost heeft besloten financiën beschikbaar te stellen voor Expeditie IJburg Rijker. De komende periode worden onder andere acht thematische films die tijdens evenzoveel avonden worden gepresenteerd. Ook krijgt Expeditie IJburg Rijker een podium op Hallo IJburg. IJburgers kunnen nog steeds ideeën inbrengen. Meer informatie is binnenkort te vinden op halloijburg.nl.

Vervolg van voorpagina

Nuonweg gaat mogelijk
weer open

IJBURG Het verzoek om een principebesluit te nemen om de Nuonweg weer open te stellen, is gedaan door de gemeente Amsterdam. Om de weg permanent open te stellen moet de gemeente Diemen een procedure in gang zetten om het bestemmingsplan te wijzigen. Het terrein heeft nu namelijk de bestemming elektriciteitsvoorziening en is geen openbare weg. Diemen heeft de gemeente Amsterdam in 2014 gevraagd de hiervoor benodigde onderzoeken, documenten en instemming van alle betrokken partijen aan te leveren. Onlangs zijn de laatste onderzoeken en documenten aan Diemen verstrekt.

Amsterdam betaalt

De gemeente Amsterdam is bereid om eventuele planschadeclaims af te dekken. Ook de eventuele claims voor onrechtmatige staatssteun worden door de gemeente Amsterdam afgedekt. De gemeente Diemen heeft de garantie gekregen dat alle kosten voor aanleg en beheer van de weg en de veilige kruising door de gemeente Amsterdam worden betaald. Deze kosten bedragen ruim 5 miljoen euro.

Violisten en cellisten gezocht

IJBURG De violisten van Opusijburg zijn op zoek naar jonge violisten en cellisten. Er wordt gemikt op jeugdige muzikanten. Een voorwaarde is dat je ervaring hebt met het spelen op viool of cello.

Opusijburg is een initiatief van Brigitte Timmermans die zich hiermee vooral wil richten op het vioolonderwijs om zo de viool nog beter onder de aandacht brengen. Opusijburg wil samenwerken met andere docenten van strijkinstrumenten, zoals cello, altviool en contrabas, om een strijkorkest op IJburg op te zetten en wil bijdragen aan een levendig muzikaal klimaat op IJburg.

6 en 18 jaar

Er wordt gezocht naar violisten en cellisten met een leeftijd tussen 6 en 18 jaar. "Speel je al een 'paar jaar' op je instrument, hou je van goede muziek in verschillende stijlen en wil je ook optreden, kom dan met ons meespelen", prijst het ensemble zichzelf aan.

Meer info is te vinden op opusijburg.nl.

Weerbericht

Ooievaren Pina en Pino krijgen brood van 'The grand old lady'

Juli wordt hooimaand genoemd. Tussen 1 juli en 31 juli worden de dagen in totaal ruim een uur korter. Juli is de gemiddeld warmste maand van het jaar. Het langjarig gemiddelde (periode 1981 t/m 2010) over juli bedraagt 17.9 graden. Record warm was het in juli 2006 met een mediterraan gemiddelde van 22.3 graden. Zeer koel was het in juli 2000 met een gemiddelde van 15.5 graden. De 20e juli is de dag van de heilige Sint Margriet. In de Volksweerkunde luidt het gezegde: "als het met Sint Margriet giet, dan zien we de zon zes weken niet". Dat is nogal overdreven maar het wil zeggen dat wisselvallig weer op of rond de 20e juli niet gauw verandert. Deze julimaand wordt ook gekenmerkt door wisselvallig weer met meestal een zomerse inslag. Met inclusief deze week 5 zomerse dagen (25+ graden) tegen 9 normaal mag juli nog wel wat meer warmte produceren. Of dat gaat gebeuren is de vraag want vanaf donderdag 20 juli (Sint Margriet) keert het wisselvallige weer terug met een maximum meest tussen 20 en 23 graden. Dat is voor juli iets aan de lage kant. Het normale ofwel gemiddelde maximum tussen half juli en half augustus bedraagt 23 graden.

Onlangs fietste ik door IJburg. Aan de rand van een park zag ik twee grote vogels achter een oude geparkeerde Peugeot rondscharrelen, een ooievaar en een blauwe reiger. Hoewel ze onrustig werden toen ik hen naderde, vlogen ze niet weg. Ze houden niet van pottenkijkers, klonk opeens een scherpe stem vanuit de auto. Die stem bleek van een oude grijze dame te zijn. En maak ook geen foto's, voegde ze er aan toe, want dat willen ze niet.

Vermoedelijk stond ik hier oog in oog met 'The grand old lady' van IJburg. Op de achterbank zat een grote zwarte knuffelhond rustig zijn poot te likken. De oude vrouw gooide stukjes oud brood door het open portierraampje. De vogels pikten het snel op en schrokten het naar binnen. Vaak was de ooievaar iets sneller. Hee Pina, riep de oude vrouw vanuit de auto, laat ook nog iets over voor Pino. Niet zo hebberig! Ooievaar Pina bleek een bazige vogel die blauwe reiger Pino niets gunde. Nee, ooievaars zijn geen lieverdjes, zuchtte de oude vrouw. Ze bleef in haar oude Peugeot zitten, terwijl Pina en Pino achter de auto bleven. De oude vrouw smeet het brood met een snelle beweging door het raampje achterwaarts. Ik ben hier dagelijks, mompelde de vrouw, maar zeg tegen niemand waar. Houd het geheim! Toen het oude brood op was, startte de oude vrouw de oude Peugeot en luid toeterend reed ze weg. Ze zwaaide nog naar haar gevleugelde 'kleinkindjes', zo leek het wel. Pina klepperde met haar snavel en Pino leek licht teleurgesteld. Het waren maar weinig graantjes die Pino had kunnen meepikken. Pina was groter en sneller.

Jeugdtheaterschool TIJ verzorgt een summerschool.

Maandag 24 juli

Theater: Summerschool

Maandag 24 juli start voor kinderen tussen 7 en 14 jaar de vijfdaagse Summerschool, die wordt verzorgd door jeugdtheaterschool TIJ. Dit gaat over theater maken op het strand. Binnen een week maak je samen met een team van theatermakers en dansers een voorstelling op het strand waar iedereen naar mag komen kijken. Na vijf dagen oefenen, wordt de week vrijdag 28 juli afgesloten met een voorstelling die om 17 uur begint.

Kano varen en suppen (foto) kan bij Kano op IJburg.
Kano op IJburg houdt binnenkort een o-pen dag waar je kunt kano varen en kunt suppen.

Meer informatie is te vinden op jeugdtheaterschooltij.nl/vakantiecursussen. Opgeven vooraf is noodzakelijk en kan via info@jeugdtheaterschooltij.nl.

Film: Summerschool

Maandag 24 juli strat nog een creatieve workshop van een week, te weten de MOVIESTAR Summerschool. Tijdens deze week bedenk je samen de inhoud van een eigen speelfilm. Je leert script schrijven, filmt en acteert zelf en monteert de film natuurlijk ook tot een eindproduct.

Ter afsluiting van de MOVIESTAR Summerschool gaat de film natuurlijk in première. Dan mag je over de rode loper de zaal binnen stappen en krijg je een aandenken voor het leven. De locatie is Bij Eef en je kunt je aanmelden via info@bijeefopijburg.nl.

Voetbalkamp: AFC IJburg

Maandag 24 juli en maandag 28 augustus start bij voetbalvereniging AFC IJburg een voetbalkamp van een week. Het kamp wordt georganiseerd door voetbalschool Twinball, de voetbalschool van Hamza en Rafik. Hamza was dit jaar trainer van de JO10-1 van AFC IJburg en Rafik was bij Ajax één van de bedenkers van de Twin Games, de spelvorm waarin de jeugd van Betaald Voetbal Organisaties hun competitie afwerkt.

De voetbaldagen zijn bedoeld voor jongens en meisjes van 5 t/m 14 jaar en iedereen kan meedoen. Je kunt voor één dag inschrijven, maar ook voor twee of meer dagen. Iedere deelnemer krijgt een Brazilië kledingpakket (shirt, broekje, kousen). Als je het kledingpakket al hebt, kun je ook kiezen voor 15 euro korting op het inschrijfgeld. De trainingen starten elke dag om 9.30 uur.
Via info@soccerid.nl kun je inschrijven.

IJlife: sport en spel

IJlife organiseert ook deze zomer een buurt-event op het grasveld bij de haven van IJburg, tegenover NAP-restaurant. Dit jaar wordt gestart op maandag 24 juli met een sport bootcamp met diverse sport/ spel activiteiten voor de leeftijd van 8 tot 15 jaar.

Een dag later wordt om 13.00 uur begonnen met een programma voor jong en oud met leuke activiteiten en ontmoeting. Om 16.30 is er vrouwenlounge. Op 26 juli is de aftrap oom om 13.00 uur met wederom een programma voor jong en oud en met om 16.30 uur een mannen lounge. Nieuw is op woensdag vanaf 18.30 uur een buurtmaaltijd. Neem iets mee wat je lekker vindt om te delen met anderen (voor het aantal personen waarmee je komt).

De organisatie zorgt voor drinken en snacks. Deelname is gratis. Meer info op IJlife.nl en opgeven kan bij p.brinksma@gmail.com.

Donderdag 27 juli

Fit: Essentrics

In Theater Vrijburcht kan iedereen zogeheten Essentricslessen volgen voor een betere houding en meer energie. De lessen zijn 13 juli gestart en worden sindsdien elke donderdag gegeven.

Essentrics is een zogeheten 'full body workout' met dynamische stretches en vloeiende, versterkende bewegingen. Geen gewichten en ingewikkelde pasjes. Het is een combinatie van yoga, ballet en Tai Chi. Geschikt voor ieder niveau, leeftijd of geslacht.
Voor meer informatie bel 06-38 38 98 33.

Vitaal: bewegen

Voor mensen die hulp kunnen gebruiken om (weer) goede ritme op te bouwen voor regelmatige beweging is er donderdag 27 juli een training vitaal bewegen. Door een wekelijks uurtje samen bewegen word je blij, je vitaliteit wordt beter en je gaat weer actiever worden.

Op het programma staan ontspanningsoefeningen, ademhaling, bewust bewegen, buikspieren, houding versterking, wandelen. Bestemd voor iedereen die ouder is dan 21 jaar, plaats van handeling is de Yogaruimte van sporthal IJburg en de financiële bijdrage is één euro.
Opgeven en meer info bij violapris@gmail.com

Vrijdag 4 augustus

Workshop: rust

In praktijkruimte Empowering aan de Lumièrestraat op IJburg wordt vrijdag 4 augustus een workshop gegeven tijdens welke de deelnemers innerlijke rust en kracht proberen te vinden. "Deze dag helpt je dichter bij jezelf te komen waardoor jij je masker kunt afzetten en je omgeving jou waardeert zoals jij werkelijk bent. Gun jezelf deze prachtige dag en doe samen inspiratie op", luidt de wervende tekst. De workshop begint om 10.30 uur.
Meer informatie via info@empowering.nu of via tel: 06-533 643 088.

Zaterdag 2 september

Open dag: Kanoën

Kano op IJburg houdt op zaterdag 2 september een open dag om het nieuwe vaarseizoen te openen. Er worden dan clinics verzorgd, er wordt aandacht besteed aan stand-up paddling en aan surfski.

De vereniging beschikt over eigen supboards en verschillende soorten kano's voor clubvaren (toer- & zeekano's, polokano's en één Canadees inclusief toebehoren).
De aanvang van de open dag is om 13.00 uur. Kano op IJburg is gevestigd aan de Zandzeggestraat, bij de tennisvereniging.

.

Het is vooral onrustig rond de hofjes

Het Piet Zwarthof is volgens een onderzoek een van de plekken waar veel jongeren ongewenst samenklonteren.

IJBURG Het Joris Ivensplein, de Daguerrestraat ter hoogte van het Joris Ivensplein en het Piet Zwarthof, Ed van der Elskenhof en Bert Haanstrahof – alle op Haveneiland-West – zijn de plekken op IJburg waar de meeste criminaliteit en overlast wordt ervaren. Puur cijfermatig valt het erg mee, maar het gevoel bij bewoners dat dit de rotte plekken zijn op IJburg is zeer groot.

Dit toont een onderzoek aan dat Jasper van Leeuwen onlangs in opdracht van Stadsdeel Oost heeft gehouden. Doel van het onderzoek is verklaringen te vinden voor de weerstand tegen de komst van statushouders op kavel 13A (zie ook pagina 3) en uit verklaringen van bewoners blijkt dat met name de bewoners van deze hoven zich onveilig voelen. Dit wordt gevoed door het relatief grote aantal inbraken van en uit auto's en uit woningen en parkeergarages, maar ook blijkt dat er opvallend veel last is van 'psychisch gestoorde mensen en (ex)verslaafden', zoals Van Leeuwen het omschrijft.

IJBURG Op 7 januari 2015 vond een terroristische aanslag plaats op het hoofdkantoor van het satirisch weekblad Charlie Hebdo in Parijs, waarbij twaalf doden vielen. De IJburgse graffiti-artiest Donovan Spaanstra maakte vervolgens op een elektriciteitshuisje op IJburg een tekening met de tekst 'Je suis triste.' Die tekst was ruim twee jaar zichtbaar, maar de bebouwing aan de Bert Haanstrakade rukt steeds verder op en momenteel wordt er zelfs gewerkt aan een woning die om het huisje heen wordt gebouwd, op zo ongeveer het laatste kavel dat bebouwd kan worden. Inzet: het gebouwtje zoals het maandenlang erg zichtbaar was.

Komend weekend Rode Loper festival

IJBURG – Het Rode Loper festival 2017 dat op 21, 22 en 23 juli in het Flevopark (randje Ijburg) wordt gehouden heeft als thema wilde eetbare planten die je langs de kant van de weg kunt plukken.

Het Rode Loper Festival bestaat sinds 2000 en produceert samen met kunstenaars en buurtbewoners community-art events en ontmoetingen.

Eetbaar groen

Rondom het Flevopark en het Diemerpark groeit een overvloed aan eetbaar groen: hondsdraf, marjolein, mosterdzaad, allerlei distels. Alleen maakt bijna niemand er gebruik van. "We rennen naar de supermarkt zodra we ets nodig hebben, terwijl je soms gewoon, gratis en voor niets, ingrediënten van een veel betere kwaliteit in de berm vindt", aldus festivalleider Mireille de Ruiter.
Er is veel te te beleven, maar twee onderdelen springen eruit. Kunstenaarsduo De Onkruidenier, dat alles weet van eetbare planten in de stad, zet speciaal voor het festival de veldwerkplaats op. En Annabel Howland zet een speciale geluidsinstallatie neer waarin je als het ware op reis kunt gaan door de buurt.
Het volledige programma staat op rodeloperfestival.nl.

Veel IJburg op facebook-pagina Oost

IJBURG - Stadsdeel Oost heeft sinds kort een eigen officiële Facebookpagina: stadsdeel Oost Amsterdam. Hier staat ook veel over IJburg.

In Stadsdeel Oost is van alles en te doen en al die informatie wordt onder andere gebundeld op de nieuwe Facebookpagina. En hoewel IJburg niet het grootste deel is van Oost, zijn er ook steevast veel berichten te vinden over IJburg.

Buurtkamer in zomer gesloten

IJBURG - In verband met de zomervakantie sluit het CVT de deuren van 22 juli tot en met 3 september. Hierdoor is ook de Buurtkamer IJburg gesloten.

Het budgetpunt op woensdagochtend loopt wel gewoon door. De andere activiteiten starten weer op 4 september.

En nu zomervakantie!

IJBURG Het was enorm druk tijdens het door onder Stadsdeel Oost georganiseerde zomerfeest in het Ed Pelsterpark afgelopen zondag.

Een groot aantal IJburgers, organisaties en leerlingen van het IJburg College werkten mee om het feest onvergetelijk te maken en het weer werkte ook mee. En er was voor iedereen wat. Luchtkussens en schminken voor de kinderen, een voetbaltoernooi voor jongens en meiden en er waren tropische versnaperingen in overvloed.

Meest opvallend was een informatiestand van de dienst Handhaving. Hier werden bezoekers op de hoogte gesteld van de mores en het doen en laten van een van de meest gehate diensten van de stad.

IJburg: veilig, maar nog niet veilig genoeg

Veel IJburgers hebben het gevoel dat IJburg crimineler wordt, maar is dat echt zo? IJburgerNieuws vond het antwoord: IJburg is een van de veiligste wijken in Amsterdam, maar moet oppassen.

Bij de entree van IJburg staan regelmatrig matrixborden die erop wijzen dat er veel woninginbraken zijn.

IJBURG - Woensdagochtend 5 juli zijn op de IJburglaan vijf man aangehouden vanwege de verdenking van het voorbereiden van een plofkraak. Bij de arrestatie is geschoten en daarbij vloog één kogel op bakker Martin van Vinny's Bakery af. De ondernemer bleef ongedeerd, maar de schrik zit er goed in."

- Januari dit jaar was er een heftig incident, waarbij een hoogzwangere vrouw en haar man horen dat een paar mannen met een hard metalen voorwerp op de voordeur slaan. Zij roepen dat ze van de politie zijn en dat de bewoners moeten opendoen. Dat doen ze niet. Sterker, ze slaan op de vlucht, waarna de criminelen er vandoor gaan met sieraden en dure handtassen. Dit delict haalt het programma Opsporing Verzocht.

Minder pluis

Het Joris Ivensplein is en wordt aangepakt, maar blijft vooralsnog een zwakke plek.

Het zijn mede dit soort berichten op basis waarvan IJburgers het gevoel hebben dat het op en rond het eiland steeds minder pluis wordt. Maar de feiten zijn toch echt anders, zo valt te lezen in het beleidsplan 'Gebiedsgericht Veiligheidsplan Oost 2017', met onder andere een analyse van de huidige criminaliteitscijfers in Oost. De gegevens zijn verdeeld naar de verschillende wijken en het is daarom zo helder als een pas gelapt raam: op IJburg gaat het relatief én absoluut goed qua criminaliteit en vandalisme. Maar… er is wel sprake van, zoals dat wordt genoemd, 'een gedeeld veiligheidsbeeld.' Anders gezegd: Het ligt er maar net aan waar je woont op het eiland of je veilig voelt of niet. "De veiligheidssituatie op IJburg West/Zeeburgereiland is, na een kleine terugval medio 2015, op alle onderdelen verbeterd", luidt het goede nieuws. Het minder goede nieuws komt er direct achteraan: "Die cijfers voor woninginbraak zijn nog echter steeds vrij hoog en ook de hoge cijfers voor diefstal van auto's vallen hier op. "

IJburg Zuid

En er is nog iets, iets belangrijks zelfs: de goede cijfers zijn helemaal niet van toepassing op IJburg Zuid, zeg maar Haveneiland. "Daar is na een aanvankelijk positieve ontwikkeling vanaf december 2014, sinds medio 2015 een verslechtering waarneembaar en dit loopt door tot en met augustus 2016. De zogenoemde belevingsindex (het gevoel van onveiligheid dat bewoners ervaren) is gestegen boven het regionale gemiddelde. De veiligheidssituatie op IJburg Zuid wordt nog steeds negatief beïnvloed door boxinbraak en diefstal van en uit auto's en motorvoertuigen. Woninginbraak lijkt in 2016 iets af te nemen."

Grootstedelijke problematiek

Alles bij elkaar houden de beleidsmakers hun hart vast, want hoe dan ook: IJburg ontwikkelt zich ontegenzeglijk steeds meer tot een 'normale' Amsterdamse wijk. Eentje die te maken heeft met grootstedelijke problematiek. We lezen weer: "Gezien de demografische samenstelling van IJburg, tezamen met de risicofactorenindex, jeugdoverlast en –criminaliteit een terugkerend thema. Het vermoeden bestaat dat een deel van de delicten doe op IJburg worden gepleegd, direct te relateren is aan een deel van de IJburgse jeugd ."

Hand aan de ploeg

En dat betekent dat de hand aan de ploeg moet. De prioriteiten in het beleid zijn aanpak van de jeugdoverlast en de inbraken uit woningen en boxen en het terugdringen van het aantal autodiefstallen. Voor wat betreft de aanpak van de jeugdoverlast is vooral een belangrijke rol weggelegd voor Dynamo jongerenwerk, dat in tienercentrum Youthside en jongerencentrum IJtopia allerlei activiteiten organiseert. En ook Streetcornerwerk, de politie en uiteraard stadsdeel Oost zijn betrokken bij de aanpak van de problemen.

Verbindingsofficier

Dit is wat wordt genoemd: een integrale aanpak, waarbij alle betrokken partijen samenwerken. Preventie, voorlichting en toezicht zijn de belangrijkste wapens die worden ingezet. In dit krachtenveld is Joe Jordan de verbindingsofficier. Jordan is sinds begin dit jaar door stadsdeel Oost als veiligheidscoördinator op IJburg aangesteld, nadat hij dit eerder was in onder andere de Transvaalbuurt in Oost en daar weer voor in Rotterdam. Hij kent zijn pappenheimers en stelt op basis van al die ervaringen vast dat de criminaliteitsproblematiek in IJburg best meevalt. Hij zegt onder meer: "In bijvoorbeeld de Transvaalbuurt was ik op een gegeven moment blij dat er een klacht kwam over hondenpoep op de straat. Want weet je: als mensen daarover gaan klagen, dan is dat een bewijs dat de echt grote problemen een stuk minder of misschien wel helemaal opgelost zijn."

Verbeteren

Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel is verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid en stelt alles bij elkaar: "Hoe gek het ook mag klinken, maar dit zijn vrij normale cijfers voor een gemiddelde wijk in een grote stad in Nederland. Maar dat laat onverlet dat er op het gebied van veiligheid nog veel kan verbeteren."

Bijzondere samenstelling

IJburg heeft demografisch wel een bijzondere samenstelling (zie kader). "Nergens anders in Amsterdam is zoveel jeugd en het is de uitdaging om met elkaar deze opgroeiende jeugd in goede banen te leiden. Daarnaast wordt het voor iedereen steeds duidelijker dat IJburg een echte gewone Amsterdamse wijk is. Met de voordelen van de grote stad maar ook de nadelen."

Het unieke karakter van IJburg
wakkert gevoel onveiligheid aan

IJburg heeft twee specifieke kenmerken die het gevoel van onveiligheid aanwakkeren . Ten eerste is dat het feit dat IJburg is opgezet als 'wijk zonder scheidslijnen', waardoor er sprake is van buurten, straten en zelfs complete woonblokken met een zeer diverse achtergrond in ook nog eens een gevarieerd woningaanbod. Dat wordt gemengd wonen genoemd. Dat heeft voordelen, maar zeker ook nadelen: "De keerzijde van deze hoge mengingsgraad is dat op een aantal plekken sprake is van botsende leefstijlen. "

Ten tweede is er de specifieke indeling van het eiland, met veel hofjes, stenige pleinen en rechte, stenen gevels. "Dat maakt dat voetballen, hard praten en lachen, scooters en muziek tot overlast bij omwonenden leidt.'

De conclusie: "De menging van soorten woningen en de verschillen in leefstijl maken het moeilijker voor bewoners om het als vanzelfsprekend met elkaar op te lossen."

Ed Pelsterpark

En de aanpak werkt. "We kregen in het verleden veel klachten over het Ed Pelsterpark. Daar hebben stadsdeel, politie en bewoners veel inzet op gepleegd en de overlast verminderd terwijl het samen gebruikmaken van het parkje is verbeterd." Het probleem is echter verplaatst, naar het Joris Ovensplein en ook hier wordt vol ingezet op de aanpak van de problemen. "Hier zitten we nu met bewoners en ondernemers aan tafel. We willen van het plein een bruisend plein maken. De markt is onlangs verhuisd van de haven naar het Joris Ivensplein en voegt daar duidelijk iets toe. Aan het laad- en losverkeer dat vroeger continue op het plein heen en weer reed, hebben we paal en perk gesteld door middel van zogenoemde vezip's (paaltjes die in de grond kunnen zakken-red.) die geplaatst zijn. Momenteel zitten we om de tafel met bewoners om met elkaar na te denken over een nieuwe inrichting waardoor het plein groener wordt en de overlast van hangjongeren verdwijnt."

Tevreden

Manuel woont niet op IJburg, maar komt er allicht vaak en hij vindt het 'een prachtig stukje nieuwe stad.' "Ik roep de bewoners op om samen met het stadsdeel de openbare ruimte weer in gebruik te nemen op de manier waarop het bedoeld is. En ik weet dat het soms moeilijk is, maar durf ook gewoon een ander aan te spreken op ongewenst gedrag."

IJburg is echt een piepjonge wijk

Rond 30 procent IJburgers is niet-Westerse allochtoon

Vooroordelen over IJburg zijn er genoeg, maar stemmen de feiten hiermee overeen?

Feit of fabel: op IJburg wonen gemiddeld veel meer welgestelde gezinnen dan in andere wijken in Amsterdam.
Op IJburg zijn de inkomensverschillen enorm. Op IJburg West (Steigereiland) bijvoorbeeld is het gemiddeld besteedbaar inkomen voor een gezin 43.600 euro en daarmee bivakkeert de wijk in de top 10 op basis van gemiddeld besteedbaar inkomen. Ook IJburg Zuid verkeert overigens bovenin met een gemiddeld jaarinkomen van 39.800 euro, maar anders dan in West verschillen de inkomensverschillen op IJburg Zuid onderling ook enorm. Ten zuiden van de IJburglaan wordt gemiddeld veel meer verdiend dan op Haveneiland.
Dit leert de uitgave Amsterdam in Cijfers 2016 dat is uitgegeven door de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente. Wel is helder dat zowel in Zuid als in West het percentage huishoudens dat moet rondkomen van een laag inkomen best meevalt, in vergelijking met andere stadsdelen. Van alle huishoudens in West heeft 15,7 procent een laag inkomen en op Zuid geldt dit voor 16 procent van de gezinnen. Ter illustratie: in de Vogelwijck in Noord moeten vier van de tien gezinnen rondkomen met een laag inkomen.
Conclusie: feit.

Feit of fabel: op IJburg wonen amper 65-plussers.
Van de 14.431 IJburgers die eind 2015 op IJburg West wonen, heeft 4 procent de leeftijd van 65 jaar bereikt en op IJburg Zuid is dit zelfs nog lager, want van de iets meer dan zevenduizend personen die hier wonen, is 3,4 procent minimaal 65 jaar. Met deze cijfers zit IJburg in de onderste regionen, qua huisvesting van oudjes. Alleen Amstel III/Bullewijk (een industriegebied waar 438 Amsterdammers wonen die voornamelijk bij een van de bedrijven op het park werken) met 1,8 procent en de Zuidas (idem dito) met 2,3 procent scoort minder. Buitenveldert Oost spant de kroon met rond de 30 procent 65-plussers.
Conclusie: feit.

Feit of fabel: IJburg is vooral een wijk voor blanke Amsterdammers.
Iets meer dan 34 procent op Ijburg West en 39,2 procent op IJburg Zuid. Dat zijn de respectievelijke aandelen van niet-westerse allochtonen die hier wonen. Allereerst: Geuzenveld en Osdorp spannen de kroon, want hier hebben twee op de drie inwoners een niet-Westerse achtergrond. Maar er zijn ook veel en veel wittere wijken, en dat zijn niet alleen wijken waarvan je dat verwacht. Want ook de buurt rond het Hoofddorpplein, de Schinkelbuurt, Scheldebuurt, Lutemeer/Ookmeer, de Oude Pijp en het westelijk Havengebied zitten onder de cijfers van IJburg. Alles bij elkaar zit IJburg ergens in de middenmoot.
Conclusie: fabel.

IJburg is een jonge wijk en is ook een wijk met een normale afspiegeling van de bevolking zoals die in de hele stad te zien is.

In 2010 wonen op IJburg en Zeeburgereiland ruim 30.000 mensen

Feit of fabel: IJburg stoomt samen met Zeeburgereiland op naar ruim 30.000 inwoners en is daarmee een van de grootste groeigebieden in Amsterdam.
Bij de telling eind 2015 woonden op IJburg 21.440 personen en op Zeeburgereiland 1204. Maar in 2016 en dit jaar wordt er volop gebouwd op zowel IJburg als op het Zeeburgereiland, waarmee volgens de prognose reeds in 2010 het aantal van 30.000 wordt overschreden. Moeiteloos zelfs, want Centrumeiland is niet meegenomen in deze prognose en in 2020 wonen daar zomaar rond de tweeduizend nieuwe IJburgers.
Conclusie: feit.

Feit of fabel: als je eenmaal op IJburg woont, ga je er niet meer weg.
Dit ligt er maar helemaal aan. In 2016 verhuisden van IJburg West naar elders in Nederland 1052 IJburgers en van IJburg Zuid 489 personen. Weliswaar is er een fiks vestigingsoverschot, maar in elk geval blijkt hieruit dat IJburg voor veel IJburgers niet heilig is. Wat betreft de externe migratie (de binnenkomst en het vertrek van en naar het buitenland) liggen de cijfers zelfs nog anders, want 819 personen vetrokken van West over de grens terwijl er 754 bij kwamen en van Zuid geldt dot voor 477 vertrekkers tegenover 364 vestigers.
Conclusie: fabel.