IJburgerNieuws

21 februari 2018

IJburgerNieuws 21 februari 2018


Hoe verteert IJburg statushouders?

IJBURG Er komt een groot onderzoek naar de relatie tussen de komst van de statushouders en het welbehagen van omwonenden en andere IJburgers. Ook wordt onderzocht of de komst van de nieuwe bewoners in mei dit jaar beter begeleid had kunnen worden, zodat er voor soortgelijke situaties lessen kunnen worden geleerd. De nulmeting is inmiddels gestart en IJburgers kunnen hieraan deelnemen.

Het onderzoek wordt gehouden door de IJburgers dr. Arnold van Emmerik en dr. Allard Feddes, beiden werkzaam aan de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam, met de studenten Inge Hobbel en Hannah Babetti. Mede het feit dat beiden IJburger zijn, maakt dit onderzoek uniek. "Wij konden de berichtgeving over de komst van de statushouders goed volgen en 'er op tijd bij zijn'. Daarom kunnen we voordat de nieuwe bewoners er zijn een nulmeting houden. Dat maakt dit onderzoek uniek", aldus Feddes.
Ook zijn de onderzoekers benieuwd hoe IJburgers vinden dat de gemeente met de vestiging van statushouders op IJburg is omgegaan. Van Emmerik: "Het onderzoek kan zo aanknopingspunten opleveren om vergelijkbare trajecten in de toekomst beter te laten verlopen. Het is zelfs denkbaar dat het relevant is voor andere ingrijpende veranderingen in de directe woonomgeving van mensen, zoals de plaatsing van zendmasten of het bouwen van metrolijnen."

3

CDA heeft geen trek in stadsdeel- commissie voor IJburg


IJBURG Van alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart doet maar een aantal mee aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie IJburg/Zeeburgereiland. Dat zijn D66, PvdA, VVD, GroenLinks, Denk en 50PLUS. De SP, Partij voor de Dieren, Partij voor de Ouderen en het CDA laten het afweten.

De nieuwe stadsdeelcommissie, die in de plaats komt van de bestuurscommissie, zal bestaan uit vier leden waar naast de reguliere politieke partijen nog drie partijen meedoen die zich specifiek richten op IJburg en Zeeburgereiland. Dit zijn Wijburg (lijst 32), Zeeburgereilanders (lijst 33) en de WIJburgerrraad (lijst 38). Ook de Amsterdam Lijst (lijst 33) doet mee, maar die heeft geen specifieke standpunten over IJburg.

8/9

IJburgse flitspaal is dé moneymaker van de gemeente

IJBURG Deze flitspaal op de IJburglaan is dé moneymaker van Amsterdam. Vorig jaar werden door deze paal 23.186 snelheidsovertredingen gesignaleerd en dat is goed voor anderhalf miljoen euro, zo leerde onderzoek van Elseviers Weekblad. Geen andere Amsterdamse flitspaal leverde zo veel geld op.

Terug naar Nepal

Vijf van de twaalf IJburgse dames die in Nepal waren ten tijde van de aardbeving in 2015 gaan terug. Op Facebook hebben ze de pagina 'Nepalita's'.

5

Wat doet de komst van statushouders met IJburgers?

Uniek onderzoek onder IJburgers over statushouders

IJburgers dr. Arnold van Emmerik en dr. Allard Feddes onderzoeken de effecten op omwonenden van de komst van statushouders op IJburg.

Tijdens een bewonersavond konden bewoners hun wensen en ideeën laten weten.

IJBURG De komst van de statushouders houdt IJburg in de ban. Zowel voor- als tegenstanders roeren zich volop en iedereen lijkt er een mening over te hebben. En naar die mening zoeken Van Emmerik en Feddes, beiden werkzaam aan de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam, met hun studenten Inge Hobbel en Hannah Babetti. Of beter: zij zijn geïnteresseerd in de vraag of de komst van statushouders op IJburg het algemene welbevinden van de IJburgers beïnvloedt.
En als dat zo is, welke factoren daar dan mee samenhangen. Van Emmerik: "Daarbij kun je denken aan persoonlijke kenmerken zoals de manier waarop iemand in het algemeen met stressvolle of moeilijke situaties omgaat, maar ook aan de mening van mensen over statushouders of andere 'buitenstaanders' in het algemeen."

Geanalyseerd

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die iedere inwoner van IJburg online kan invullen. De directe omwonenden worden deur-tot-deur benaderd. "Dat geldt ook voor een 'vergelijkingsbuurt' aan de andere kant van IJburg. Zo kunnen we nagaan of de effecten van de komst van statushouders anders zijn voor directomwonenden en voor mensen die verderaf op IJburg wonen."

Onderzoekers zijn IJburgers en zijn er daarom 'op tijd bij'

Goede informatie

De onderzoekers hebben inmiddels contact gelegd met de gemeente en met andere 'stakeholders', waaronder meer of minder uitgesproken voor- en tegenstanders van de komst van statushouders. Van Emmerik: "We willen vertegenwoordigers van belanghebbende partijen of groepen, maar ook individuele IJburgers, graag uitgebreider spreken."

Het onderzoek is uniek omdat de komst van de statushouders al een tijd bekend is, ver voor de nulmeting. "Als de statushouders er eenmaal zijn, gaan we een tweede en misschien wel derde meting doen, die we dan met de eerste meting vooraf kunnen vergelijken. Meestal wordt dit soort effecten alleen achteraf gemeten, en dat is minder betrouwbaar. Doordat de onderzoekers op IJburg wonen, konden zij de berichtgeving over de komst van de statushouders goed volgen en 'er op tijd bij zijn' voor zo'n unieke meting vooraf", aldus Feddes.

Aanknopingspunten

De onderzoekers laten nadrukkelijk weten dat het onderzoek niet is bedoeld om de houding van bewoners direct te beïnvloeden. "Wel om aanknopingspunten te krijgen waarmee de komst en ontvangst van statushouders in de toekomst beter voorbereid en begeleid kan worden door de gemeente Amsterdam, andere gemeenten, en andere belanghebbende partijen en groepen zoals woningcorporaties en natuurlijk de bewoners zelf."

Iedere IJburger die wil meedoen, kan een e-mail sturen naar uvaonderzoekijburg@gmail.com. Vervolgens krijgt u een link naar het online-onderzoek. Ook kunnen hier vragen worden gesteld.

Inspectie: 'Continuïteit IJburg College is in gevaar'

IJBURG Het IJburg College is op 16 januari onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie geplaatst. Volgens de Inspectie zijn de financiële problemen zelfs zo groot, dat de continuïteit van het onderwijs in gevaar is. De financiële problemen bij het IJburg College (I en II) zijn zo groot dat de continuïteit van het onderwijs binnen afzienbare termijn in het geding is. De kwaliteit wordt 'instabiel' genoemd.

Dit schrijft de onderwijsinspectie in een rapport dat vorige week is verschenen. Inmiddels heeft de school een negatief eigen vermogen van een half miljoen euro, waarvoor de basis vooral in 2016 is gelegd.

De financiële ellende begon voor een belangrijk deel in 2016. Toen was een positief resultaat begroot, maar werd een verlies geboekt van 6,5 ton. Die tendens zette zich vorig jaar door en ook dit jaar is er geen zicht op financieel herstel. Eerder integendeel, want binnenkort moet het stichtingsbestuur 2,4 miljoen euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld heeft de school gekregen om een sporthal te bouwen, maar die gaat niet door en dus moet het geld terug.

Teruglopend leerlingaantal

Ook tobt de school met een teruglopend leerlingenaantal. De verwachting van het schoolbestuur was dat het aantal zou groeien van 1448 naar 1500, maar het zijn er dertig minder geworden, laat de inspectie weten. Vooral de vwo-afdeling groeit niet zoals gewenst. Voor dit jaar gaat de school uit van een groei met 367 leerlingen, maar de inspectie betwijfelt of dit haalbaar is. Daarbij baseert de inspectie zich op recente groeicijfers van 275 gemiddeld per jaar. Alles bij elkaar staat de meerjarenbegroting onder druk, meent de inspectie.

De stichting vangt de verliezen voor een overgroot deel op door banen te schrappen. Dit is een van de opties, maar de inspectie noemt er nog twee: een fusie of een faillissement. Het schoolbestuur zag zelf wel iets in een fusie met Samen tussen Amstel en IJ (een groep basisscholen in Oost), maar die is afgeschoten.

Brief aan ouders

In een brief aan de ouders laat het schoolbestuur weten dat de kwaliteit van het onderwijs nooit heeft geleden onder de problemen. "De basiskwaliteit is op orde en de continuïteit van de lessen blijft gegarandeerd", schrijft het stichtingsbestuur.

IJburgers gaan terug naar Nepal

De Nepalita's gaan naar Nepal om een huis te bouwen.

IJBURG Vijf van de zes moeders die samen met hun zoons in 2015 in Nepal waren ten tijde van de aardebeving, gaan 23 maart weer terug naar dit land. Niet naar hetzelfde gebied, maar dat laat onverlet dat het bij voorbaat een emotionele reis is.

De groep die eind april 2015 in Nepal was om in het kleine bergdorp Panauti een huis te bouwen voor bewoners, bestond louter uit IJburgers. Zes vrouwen gingen ieder met een zoon (die toevallig net voor hun eindexamen stonden) naar het gebied voor het goede doel én voor een onvergetelijke ervaring. Margo de Kok, een van de zes, begeleidde de groep namens de organisatie Habitat for Humanity die als doel heeft zo veel mogelijk mensen in de wereld aan een dak boven het hoofd te helpen.

7.8 op de schaal van Richter

Onvergetelijk werd de reis inderdaad, maar op een andere manier dan was voorzien. Na een urenlange reis kwamen ze aan in Nepal en tijdens een eerste verkenningstocht begon de aarde te schudden. Het was een van de zwaarste bevingen ooit in Nepal (7,8 op de schaal van Richter), waarbij bijna achtduizend doden en duizenden gewonden vielen en veel dorpen en steden werden verwoest. Niemand van de groep raakte gewond, maar het was wel duidelijk dat ze zo snel mogelijk weg moesten.

Grotere groep

En nu, op 23 maart, gaan ze terug. Althans, vijf van hen. Margo de Kok, die weer begeleidster is, Marie-Christine Ruijs, Esther Gruson, Rachel van den Noord en Willeke Kuijpers reizen 23 maart af naar Nepal om weer een huis te bouwen. Hun zoons gaan om uiteenlopende redenen niet mee en ze maken deel uit van een grotere groep dames van wie de meesten niet uit IJburg komen. Maar dat maakt het vooruitzicht niet minder emotioneel.

Nepalita's

De afgelopen maanden zijn verschillende acties gehouden om het benodigde geld bijeen te garen en dat is zo goed als gelukt. Op Facebook is de pagina 'Nepalita's' aangemaakt waar nog geboden kan worden op een aantal kavels van een lopende veiling. Ook is hier meer informatie te vinden.

Bent u ook zo benieuwd naar de inhoud van de Thermosfles?

Foto: Natuurlijkijburg.nl

IJBURG Een groep IJburgers bracht onlangs een bezoek aan de energiecentrale van Nuon in Diemen: de plek waar elektriciteit en stadswarmte voor onder meer IJburg vandaan komen. Veel IJburgers zijn nieuwsgierig naar de centrale en de opslag voor warm water die een paar jaar geleden is gebouwd (ook wel de Thermosfles genoemd). En die nieuwsgierigheid kan worden bevredigd, want iedereen kan zich aanmelden voor een rondleiding door de centrale. Mail naar stadswarmte@nuon.com en bij genoeg aanmeldingen wordt een geschikte datum voor een rondleiding gezocht. Meer informatie is te vinden op natuurlijkijburg.nl.

Woningen voor jongeren op kavel 13A in de verhuur

IJBURG De ongeveer negentig woningen voor studenten en jongeren aan de Daguerrestraat (kavel 13A) zijn in de verhuur gegaan. Jongeren tussen 18 en 27 jaar kunnen zich aanmelden via Woningnet.

Het betreft het complex waar voor de helft statushouders gaan wonen en voor de andere helft jongeren en studenten.

Drie typen

Er zijn drie typen woningen: een studio met eigen badkamer en open keuken met een oppervlakte van 24 m² voor jongeren tot 23 jaar (netto huur 404 euro), een ongeveer gelijksoortige studio voor jongeren vanaf 23 jaar die 483 euro per maand kost en een appartement met een slaapkamer van 32 m2 voor 538 euro voor setjes.

De woningen maken deel uit van woonproject Set. Dit is een community die gebouwd wordt en inhoud krijgt door iedereen die er woont.

Stadsdeel- commissie moet nog inklinken

Slechts paar partijen laten zich expliciet uit over IJburg

Iedere IJburger kan op 21 maart naast een stem voor de gemeenteraad ook een stem uitbrengen op de partijen die meedingen naar een plek in de Stadsdeelcommissie. Hier vindt u wat er specifiek voor IJburg en Zeeburgereiland wordt beloofd. Op basis daarvan kan worden gesteld dat de stadsdeelcommissie nog moet inklinken.

D66, de PvdA, VVD, GroenLinks, Denk en 50PLUS hengelen van de partijen die ook deelnemen aan de 'gewone' gemeenteraadsverkiezingen wel mee naar een plekje in de stadsdeelcommissie IJburg/Zeeburgereiland, die zal bestaan uit vier leden. Logisch, want daarmee zitten de partijen – mits ze worden gekozen natuurlijk – mede aan de knoppen. Maar de SP, het CDA, de Partij voor de Dieren en de Partij voor de Ouderen laten het afweten. Blijkbaar vinden zij de gemeenteraad wel mooi genoeg. En daar is ook wat voor te zeggen, want uiteindelijk worden hier alle beslissingen genomen.

Nog drie partijen

En er doen nog drie partijen mee die zich alleen bemoeien met IJburg en Zeeburgereiland: Wij-burg (lijst 32), Zeeburgereilanders (lijst 33) en de WIJburgerrraad (lijst 38). Ook de Amsterdam Lijst (lijst 33) doet mee, maar die heeft geen specifieke standpunten over IJburg.
Dat is trouwens toch wel een dingetje, die geringe uitgesproken betrokkenheid bij de nieuwe eilanden; de meeste van de grote politieke partijen laten zich hier niet expliciet over uit. Voor zover via Google te vinden, zeggen alleen de PvdA (en dan nog uiterst summier) en de VVD (die maakt er wel werk van) er iets specifieks over. De andere houden het bij het centrale verkiezingsprogramma. Om u wegwijs te maken in de beloftes die wel specifiek over dit gebied worden gedaan, beperken we ons hieronder tot de partijen die daar wel werk van maken, en wel in respectievelijke volgorde. Bovendien laten we u kennismaken met de drie vertegenwoordigers van de 'gelegenheidspartijen', aangezien zij tot nu toe niet in het politieke spectrum manoeuvreerden.

'Wij wonen met elkaar op een prachtige en bijzondere plek'

PvdA

De PvdA brengt de problematiek van IJburg terug tot drie standpunten. De eerste: tramlijn 26 is niet voldoende, er moet meer openbaar vervoer naar de stad. Ten tweede wil de PvdA werk maken van veilige oversteekplaatsen, verlichting op donkere plekken en meer zichtbare beveiliging op straat; dus zeg maar van een veiliger IJburg. En ten derde heeft ook de PvdA ontdekt dat de jongerenproblematiek nadrukkelijk speelt op IJburg en dus belooft de PvdA plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

'Gemeente begrijpt niet wat democratie van onderop is'

VVD

De VVD maakt er echt werk van. Lijsttrekker Frans van Vliet benadert de redactie zelf (dat is al uniek) en komt vervolgens met een heus partijprogramma dat er zijn mag. De zes punten waarmee de VVD concreet aan de slag wil, zijn:
- De wachtlijsten voor kinderen bij voetbal en hockey moeten korter door extra velden aan te leggen. "Met parkeerplaatsen uiteraard. Bij voorkeur buiten het park aan de zuidzijde."
- Een schonere wijk (lees: minder afval op straat). "Dit kan bereikt worden door betere voorlichting over het ophalen van grofvuil, meer handhaving op overtreders en daar waar nodig meer ophaalmomenten."
- Op Zeeburgereiland moet een (nood)winkel komen.
- IJburg en Zeeburgereiland moeten bereikbaar blijven met de auto, fiets en openbaar vervoer. "Lijn 26 moet snel gaan rijden met langere trams zodat er meer mensen in passen. En voor de auto: de NUON-weg moet snel open!"
- Er ligt nu een mooie vaarroute om onze eilanden, maar die is niet overal even denderend. Daar waar de vaargeul smal is en veel mensen zwemmen, wil de VVD de vaargeul verleggen om ongelukken te voorkomen. "Ook kunnen de sluizen op IJburg de helft van het jaar open."
- Meer inzet van politie en handhaving.

Wij-burg

Jikke Reiber (eigenaar van JX Photo Art Studio BV, sinds 10 jaar woonachtig op IJburg) is helemaal gelukkig op IJburg. "Er zijn zo veel mooie, bijzondere en creatieve mensen hier en heel veel kinderen. Er is altijd wel een vriendje om mee te spelen voor onze kinderen. De buurt leeft nu echt."
Dat is ook een van de redenen waarom zij zich kandidaat heeft gesteld voor de stadsdeelcommissie met de onafhankelijke partij Wij-burg. "Wij wonen met elkaar op een prachtige en bijzondere plek. Wij zijn onderdeel van Amsterdam, maar het is hier niet typisch Amsterdams. Niks ten nadele van Amsterdam, ik ben zelf een geboren Amsterdamse. Maar ook uit de gebiedsanalyses blijkt dat er grote verschillen zijn. Daarom dacht ik dat toen de mogelijkheid kwam om mee te kunnen denken over de ontwikkeling van Zeeburg en IJburg, zonder invloed van een landelijke politieke partij, ik die kans moest grijpen. Wanneer je zelf bewoner bent in plaats van politicus dan luister je anders naar wat bewoners willen en kun je echt naar de beste antwoorden en oplossingen zoeken."
Jikke vindt dat ze er goed in is om mensen met elkaar te verbinden, waarbij goed luisteren, gecombineerd met veel enthousiasme en een positieve instelling belangrijk zijn. "Ik wil mij inzetten voor een gemeenschap waarin iedereen kan meedoen en gelijke kansen en mogelijkheden krijgt. Wij-burg inclusief, bewoners met elkaar en voor elkaar. Het is heel belangrijk dat we elkaar leren kennen want dan ontstaat er meer begrip voor elkaar, daardoor komt er meer contact en meer verbondenheid en die leidt tot meer betrokkenheid. Ik geloof echt dat we mét elkaar heel goed voor elkaar kunnen zorgen. En dat wij daar allemaal gelukkiger van worden."

Zeeburgereilanders

Lineke Kooistra (jurist bestuursrecht, 50 jaar, sinds december 2015 woonachtig op Zeeburgereiland) is op Zeeburgereiland bekend via de Buurtkamer die op 1 augustus 2017 geopend werd. Vanwege haar woonplek meldt ze eerlijk dat IJburgers weinig aan haar hebben ("Ik ben niet bekend op IJburg en verwacht dan ook niet dat IJburgers op mij gaan stemmen"), maar over Zeeburgereiland maak je haar niets wijs."Dit jaar zal het bestemmingsplan voor de Sluisbuurt op Zeeburgereiland worden vastgesteld. Niet iedereen is er gelukkig mee en wat betekent dat voor de Sportheldenbuurt waar het ondernemersklimaat nog niet geoptimaliseerd is. Ik vind de sociale cohesie in een nieuwbouwwijk ook een aandachtspunt."
Lineke laat verder weten dat ze het gewoon leuk vindt om te adviseren en op te komen voor de belangen van burgers richting de overheid en ze is van plan om de vinger aan de pols te houden door het inzetten van social media en door in de Buurtkamer op Zeeburgereiland debatavonden te organiseren; sociale media spelen ook een belangrijke rol voor contact met de bewoners in het gebied.

WIJburgerraad

Jeroen Overweel (55, werkzaam bij Wijkcentrum De Pijp als projectleider en 15 jaar woonachtig op IJburg) leidt de WIJburgerrraad, dat als motto hanteert 'Democratie zelf doen'. "Invloed op het bestuur van onderaf is nodig. Er is toenemende frustratie over het gebrek daaraan in de periode tussen de gemeenteraadsverkiezingen. Deze gebiedsverkiezingen zijn een goede eerste stap naar democratische vernieuwing."

Transparant en collectief

'Transparant' en 'collectief' zijn kernwoorden die hij graag gebruikt. "Voorgenomen besluiten van de gemeente moeten eerst in alle openheid in ons gebied besproken worden. Graag doe ik dat in het openbaar samen met de IJburgers en Zeeburgereilanders. Het adviseurschap is alleen waardevol als het ondersteund wordt door de IJburgers en serieus genomen wordt. Ik vind het belangrijk om zo veel mogelijk meningen mét argumenten boven water te krijgen. De gemeente moet daar een serieuze reactie op geven. Daarom wil ik graag elke maand met de IJburgers in een politiek café actuele zaken bespreken."

Tandeloze tijger?


De bestuurscommissie is dood, lang leve de nieuwe stadsdeelcommissie. Op 21 maart kiezen Amsterdammers niet alleen de leden van de nieuwe gemeenteraad, maar ze kunnen ook een hokje rood maken bij een van de partijen, bewegingen en organisaties die willen deelnemen aan een van de nieuwe stadsdeelcommissies.

Het besluit voor instelling van dit nieuwe bestuurlijke fenomeen is eind november genomen, maar zonder slag of stoot ging dit niet. Het opheffen van de bestuurscommissies, die een eigen budget hadden, leidt er namelijk toe dat de gemeenteraad de touwtjes nog strakker in handen krijgt dan nu nog het geval is.

Een stadsdeelcommissie, die bestaat uit vier personen, mag namelijk maandelijks aanschuiven voor overleg en mag gevraagd en ongevraagd advies geven, maar als de gemeenteraad er niets mee doet, dan heeft een commissielid niet meer of minder rechten dan iedere burger. Het deed de PvdA bij de besluitvorming eind november verzuchten dat de stadsdeelcommissie een tandeloze tijger is.
De toekomst zal leren hoe de stadsdeelcommissie zich zal houden.

In een keurslijf

Het verbaast Overweel overigens zeer dat hij door het ambtenarenapparaat in een keurslijf wordt gedwongen dat hij niet wil. Over een aantal actuele zaken hebben de partijen moeten aangeven hoe zij erin staan om zodoende de Kieswijzer te kunnen invullen, en dat is nou precies wat Overweel niet wil. "De gemeente heeft, zonder enig overleg, een stemwijzer met issues per gebied gemaakt. Dat is een top-downwerkwijze die nutteloos is op gebiedsniveau. Op gemeenteraadsniveau worden visies geënt op uiteenlopende wereldbeelden vertaald in partijprogramma's. In het representatief orgaan dat de gemeenteraad is worden verschillen uitvergroot. Prima. Maar in een gebied praat je met buurtgenoten. Dat is heel wat anders en leidt ook tot een ander en regelmatig gesprek. Een stemwijzer als kopie van gemeentelijke of zelfs landelijke politiek laat zien dat de gemeente Amsterdam niet begrijpt wat democratie van onderop is."

IJburger kan meedenken over IJburg in het nieuwe gebiedsdashboard

Geef aan wat u belangrijk vindt voor de ontwikkeling van IJburg

Het project Kompas op IJburg heeft een vervolg in de vorm van een zogenoemd gebiedsdashboard. Iedereen kan een bijdrage leveren.

Voorzieningen voor jongeren is een van de vijftien onderwerpen op het gebiedsdashboard.

IJBURG Kompas op IJburg, dat is opgezet door IJburger Michel Vogler, startte in 2014 en had tot doel dat IJburgers konden aangeven welke plannen zij voor het eiland graag zouden zien verwezenlijkt. Dit past in het streven van politiek Amsterdam om de politiek te vernieuwen.

Iedereen kon op het Kompas op IJburg een idee inbrengen en aangeven of zij of hij de 'trekker' wilde zijn om het idee ook handen en voeten te geven. Op basis van de bevindingen van het Kompas startte Stadsdeel Oost met het online opstellen van de jaarlijkse gebiedsplannen. In een gebiedsplan staan alle projecten die worden uitgevoerd om het gebied te verbeteren en zo is er voor dit jaar het Gebiedsplan 2018, waar IJburgerNieuws in de vorige editie aandacht aan besteedde.

Doelstellingen

Foto: Ingrid Handjes

Aan de gekozen vorm zitten ook nadelen en die liggen op het bestuurlijke vlak. Voordat een gebiedsplan opgesteld kan worden, moeten doelstellingen bekend zijn, zodat iedereen weet welke doelen moeten worden behaald. Vervolgens wordt van elk projectvoorstel de bijdrage aan deze doelen ingeschat. In een gebiedsplan mogen alleen projecten worden opgenomen die voldoende bijdragen aan een of meerdere doelen. Dit maakt het allemaal nogal omslachtig en bovendien bepaalt de politiek in feite nog steeds in grote lijnen welke richtingen het beleid op gaat. En de inbreng van de burgers beperkt zich in feite tot dat ene moment elke vier jaar dat je kunt stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. "Wij zochten daarom naar een laagdrempelige manier om mensen continu te laten meedoen met de verbeteringen in hun buurt", legt Vogler uit.

Vijftien kernpunten

En dat is het gebiedsdashboard (iemand die een betere naam weet, mag zich melden) geworden, dat is te vinden op HalloIJburg.nl. Op basis van een bijeenkomst waarvoor iedere IJburger was uitgenodigd, zijn vijftien kernpunten benoemd die IJburgers in het algemeen belangrijk vinden. Deze staan in de bon die linksonder staat.
De onderwerpen en ook de vorm zijn trouwens niet in beton gegoten, maar twintig onderwerpen is wel het maximum, zegt Vogler. "Als iemand vindt dat bijvoorbeeld 'Diemerpark groen houden' erbij moet, dan is dat bespreekbaar. Graag zelfs, want dat zorgt ervoor dat er discussie is."
Onder elk onderwerp hangen vervolgens alle concrete projecten die er op dat moment zijn. Wil iemand binnen een onderwerp of binnen meerdere onderwerpen een nieuw project aandragen, dan kan dat natuurlijk ook. Die onderwerpen moeten nog worden vastgesteld.

Tien hartjes

Iedere IJburger kan vervolgens tien hartjes slepen naar de doelen die zij of hij belangrijk vindt. Wil je twee, meer of zelfs alle hartjes naar een doel slepen, dan kan dat ook. Vervolgens wordt de 'sleper' gevraagd een korte toelichting te geven en of de politiek contact kan opnemen. "Het gaat namelijk niet alleen om kwantiteit, maar ook om bijvoorbeeld de mogelijkheid om over een bepaald onderwerp een gesprek te voeren", zegt Vogler. "Maar als iemand geen reactie wil geven, dan is dat ook prima."

Voordelen

Er zijn veel voordelen. "Iedereen kan volgen wat anderen belangrijk vinden voor de doorontwikkeling van IJburg en ook kan iedereen via het dashboard gelijkgestemden vinden en zich verenigen. Verder kunnen leden van de nieuwe Stadsdeelcommissie (zie pagina 8/9-red.) en gemeenteraadsleden eenvoudig zien wat er leeft op IJburg. Maar iedereen die betrokken is bij IJburg kan in één oogopslag de stand van zaken met betrekking tot alle onderwerpen die er leven, zien."

Het dashboard is te vinden op www.halloijburg.nl/dashboard. Ben je niet online? Vul dan bijgaande bon in en lever deze in bij de FlexBieb.

Het project Kompas op IJburg heeft sinds 16 februari een vervolg in de vorm van een zogenoemd gebiedsdashboard waar iedereen een bijdrage aan kan leveren én waar je kunt zien welke onderwerpen IJburgers belangrijk vinden.

Kompas op IJburg, dat is bedacht en opgezet door de bij het gebied zeer betrokken IJburger Michel Vogler, startte in 2014 en had tot doel dat IJburgers konden aangeven welke plannen zijn voor het eiland graag zouden zien verwezenlijkt. Dit past in het streven van politiek Amsterdam om de politiek te vernieuwen.

Iedereen kon een idee inbrengen en aangeven of zij of hij de 'trekker' wilde zijn om het idee ook handen en voeten te geven. Op basis van de bevindingen van het Kompas startte Stadsdeel Oost met het online opstellen van de jaarlijkse gebiedsplannen. In een gebiedsplan staan alle projecten die worden uitgevoerd om het gebied te verbeteren en zo is er voor dit jaar het gebiedsplan 2018, waar IJburgerNieuws in de vorige editie aandacht aan besteedde.

Aan de gekozen vorm zitten ook nadelen en die liggen zoals wel vaker op het bestuurlijk vlak. Voordat een gebiedsplan opgesteld kan worden, moeten doelstellingen bekend zijn, zodat iedereen weet welke doelen moeten worden behaald. Vervolgens wordt van elk projectvoorstel de bijdrage aan deze doelen ingeschat. In een gebiedsplan mogen alleen projecten worden opgenomen die voldoende bijdragen aan een of meerdere doelen. Dit maakt het allemaal nogal omslachtig en bovendien bepaalt de politiek in feite nog steeds in grote lijnen welke richtingen het beleid op gaat. En de inbreng van de burgers beperkt zich in feite tot dat ene moment om elke vier jaar dat je kunt stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. "Wij zochten daarom naar een laagdrempelige manier om mensen continu te laten meedoen met de verbeteringen in hun buurt", legt Vogler uit.

En dat is het gebiedsdashboard (iemand die een betere naam weet, mag zich melden) geworden dat is te vinden op HalloIJburg.nl. Op basis van een bijeenkomst waarvoor iedere IJburger was uitgenodigd zijn vijftien kernpunten genoemd die IJburgers in het algemeen belangrijk vinden. Dit zijn economisch klimaat verbeteren, spanningen verminderen, voorzieningen laten meegroeien, water(recreatie) beter toegankelijk maken, armoede bestrijden, zwerfvuil voorkomen, voetbal- en hockeyvelden uitbreiden, IJburg energieneutraal maken, voorzieningen voor jongeren, vergroenen, openbaar vervoer verbeteren, statushouders en studenten goed opvangen, participatie van kwetsbare mensen bevorderen, criminaliteit verminderen en verkeersveiligheid verhogen. Deze onderwerpen zijn redelijk abstract en globaal en er mag over gediscussieerd worden.

Vogler: "Als iemand vindt dat bijvoorbeeld Diemerpark groen houden erbij moet, dan is dat bespreekbaar. Graag zelfs, want dat zorgt ervoor dat er discussie is. Het is wel zo dat in deze vorm twintig onderwerpen eigenlijk wel het maximum is. Maar de onderwerpen en ook de vorm zijn zeker niet in beton gegoten." Onder elk abstract onderwerp hangen vervolgens alle concrete projecten die er op dat moment zijn. Wil iemand binnen onderwerp of binnen meerdere onderwerpen een nieuw project aandragen, dan kan dat natuurlijk ook. Die onderwerpen staan er nu nog niet in, want die moeten nog worden vastgesteld.

Iedere IJburger kan vervolgens tien hartjes slepen naar de doelen die zij of hij belangrijk vindt. Wil je twee, meer of zelfs alle hartjes naar een doel slepen, dan kan dat. Vervolgens wordt de 'sleper' gevraagd een korte toelichting te geven en of de politiek contact kan opnemen. "Het gaat namelijk niet alleen om kwantiteit, maar ook om bijvoorbeeld de mogelijkheid om over een bepaald onderwerp een gesprek over te voeren", zegt Vogler. "Maar als iemand geen reactie wil geven, dan is dat ook prima."

Dit nieuwe model heeft volgens Vogler een aantal grote voordelen. "Iedereen kan op het dashboard volgen wat anderen belangrijk vinden voor de doorontwikkeling van IJburg en ook kan iedereen via het dashboard gelijkgestemden vinden en zich verenigen. Verder kunnen leden van de nieuwe Stadsdeelcommissie die er vanaf 21 maart (de datum van de gemeenteraadsverkiezingen én in Amsterdam van de stadsdeelcommissies-red) op deze manier eenvoudig zien wat er leeft op IJburg. De gemeenteraadsleden binnen de gemeente nemen beslissingen en oo zij kunnen zich via het dashboard laten informeren. En verder kan iedereen die betrokken is bij IJburg de stand van zaken met betrekking tot alle onderwerpen die er leven zien."

Vogler hoopt alles bij elkaar dat veel mensen gaan meedoen. "Ik wil graag uitvinden hoe deze nieuwe manier van democratie het beste werkt. Hiermee kunnen we als IJburg een mooie bijdrage leveren aan het proces van democratische vernieuwing, in elk geval op wijkniveau." Het dashboard is te vinden op www.halloijburg.nl/dashboard. Ben je niet online? Vul dan bijgaande bon in en lever 'm in bij de FlexBieb.

Weerbericht

'Je wordt dol van het gerikketik van rolkoffers over de IJburglaan'

Eind februari wordt de balans opgemaakt van de winter. Soms gaat de winter nog lang door in maart, zoals in 2013. Soms valt pas in de eerste week van maart de winter in volle hevigheid in, zoals in 2005. Februari is de maand van de eerste lentevoorboden, zoals sneeuwklokjes en krokussen. De vroege bloeiers hebben het soms moeilijk, want februari is slechts gemiddeld 0.2 graden minder koud dan januari. In sommige winters is februari de koudste wintermaand, zoals ook in de huidige winter.

Het spreekwoord 'als de dagen lengen, gaat de winter strengen' geldt zeker voor deze winter. Een pluspunt is de uitbundige zonneschijn. Dat is een meevaller na de zeer sombere en natte december en januari. Ook komende dagen schijnt de zon rijkelijk, maar met een oostenbries krijgen we ook winterkoude continentale lucht op de koffie. Russische kou vloeit uit over de Lage Landen met lichte tot matige vorst in de nacht tot -7 graden. Overdag wordt het circa +5 graden. Deze winter is sneeuwarm. Alleen op 10 en 11 december viel veel sneeuw.

Nabij een winterzonnig Diemerpark ontmoette ik Jean. Hij is voorzitter van de IJsburg Club Snow Chasing. Jean en zijn clubleden zijn gepassioneerde sneeuwjagers. Op gepaste dagen maakt Jean kriskras treinreizen door de Benelux met zijn naar sneeuw snakkende clubleden op jacht naar sneeuw. Jean bleek nog een doldriftige passie te hebben. Hij is van plan een nieuwe lokale politieke partij op te richten. "De naam 'IJburg First' lijkt me heel eigentijds", grinnikte Jean. "IJburg verdient een eigen stem in het lokale bestuur, want nu is IJburg nog een perifere uithoek van 'the big city'", bromde Jean. "Op de lange duur moet IJburg deel worden van de nieuwe gemeente IJstad, daarom ziet het gemeentebestuur van Amsterdam me als een gevaarlijke separatist", grijnsde Jean.

Het was destijds een grove fout om geen metrolijn naar IJburg aan te leggen. De Noord/Zuidlijn kreeg prioriteit als prestigeobject. Tramlijn 26 voldoet niet en door de groei van de bevolking zal de bereikbaarheid van IJburg nog verder in de knel komen. Ook de hoge parkeertarieven zijn Jean al lang een doorn in het oog. "Om de toeristendruk te spreiden komen er meer hotels op IJburg. Je wordt steeds doller van het gerikketik van rolkoffers over de IJburglaan," jammerde Jean, "en dan is er ook nog die erfpachtzotternij."

De rood-zwart-rode vlag van Amsterdam wapperde woest in de snijdende vrieswind. "Als het aan mij ligt wappert hier straks alleen nog de vlag van IJburg", gromde Jean beslist.

is om IJburg meer onafhankelijk te maken van 'the big brothers', zoals hij de Amsterdamse regenten noemt. Zo denderde hij in januari met de club regelmatig een dag naar de besneeuwde Ardennen. De clubleden zijn meest vrouwen die lijden aan een depressief syndroom als gevolg van de vele sombere saaie winterdagen.

Omdat toen ook op IJburg sneeuw viel leek de wekelijkse therapeutische treinreis niet door te gaan, maar onder het motto 'hoe meer sneeuw, hoe beter voor het gemoed" paste Jean het reisdoel aan. Hij koos als bestemming een gebied waar minstens 20 cm sneeuw lag. Jean sleepte de groep depressieve sneeuwjagers die beide decemberdagen mee op een sprookjesachtige witte treinreis van Amsterdam naar Den Haag, via Nijmegen.

Een winterdepressie? Weg ermee! Dankzij voorzitter en treinbolleboos Jean, de jolige therapeutische sneeuwjager. Wie zou er niet met hem mee willen?!

Onlangs sprak ik Jean in tram 26. Hij is een hartstochtelijk treinhobbyist en tevens een groot sneeuwliefhebber. Een winter zonder sneeuw is als een vrouw zonder charme, knipoogde hij. Omdat we hier al de derde vrijwel sneeuwloze winter meemaken heeft Jean de vereniging 'Club Snow Chasing' opgericht. Als ergens in de Benelux sneeuw is gevallen roept Jean als voorzitter alle leden bij elkaar. Het is bedoeld voor IJburgers die niet naar de wintersport gaan, maar toch de behoefte hebben om winterweer te hebben beleefd. Begin januari zijn we halsoverkop met de trein naar Groningen gedenderd en een week later naar de Ardennen, zei Jean. Daar lag een vers pak sneeuw van wel 40 cm. Een dag op en neer naar Clervaux in Luxemburg bleek goed te doen vanuit IJburg. We hebben daar de hele middag in de sneeuw gewandeld onder een stralende winterzon. De kinderen hebben er nog een sneeuwpop gemaakt. Vorige week zondag treinden we naar de Veluwe en een dag later naar Zuid Limburg. Daar lag 8 cm. Officieus mag Jean zich therapeut noemen. Snowchasen blijkt een geslaagde therapie tegen depressieve klachten, die het gevolg zijn van het grijze natte winterweer. In de sneeuw en tussen lotgenoten voel je je snel beter. Jean zorgt onderweg in de trein voor vrolijkheid met zijn raadsels en grappen, zoals: 'hoe komt een konijn uit de sneeuw'? Hahaha, gierde Jean, het antwoord is 'wit'! Jean klonk tevreden, want dankzij het snowchasen hebben ze de natte winter kunnen doorstaan. Maar, vroeg ik, verlangen jullie dan niet steeds meer naar de lentezon? Dat klopt, glimlachte Jean, daarom wijzigen we in maart de naam van onze vereniging in 'Club Sun Chasing'. We verleggen onze focus dan naar plekken waar de zon (het meest) schijnt. Tsja….wie zou zo'n therapie niet willen ondergaan?

Sem Presser staat centraal in de FlexBieb.

Donderdag 22 februari

Trefpunt Stadsdorp

Flexbieb 15.30 uur

Ponykamp op de Boerderij.

Stadsdorp IJburg houdt donderdag 22 februari weer een trefpunt en wel vanaf 15.30 uur in de FlexBieb. Het is puur een middag om andere IJburgers te ontmoeten, meer pretenties zijn er niet. Stadsdorp IJburg richt zich op oudere IJburgers, maar iedereen is welkom.

Sem Presser

Flexbieb 20.00 uur

Een nieuwe aflevering van de serie 'Fotografen & filmers van IJburgse straten, pleinen en hofjes' in de FlexBieb. Deze keer staat persfotograaf Sem Presser (1917-1986) centraal. Toegang: gratis voor FlexBieb-leden, 5 euro voor niet-leden, 2,50 met Stadspas e.d.

Vrijdag 23 februari

Summer 1993

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Na het overlijden van haar ouders verhuist de zesjarige Frida naar haar oom en tante op het platteland in Spanje. Zij proberen Frida op te nemen in hun gezin. Entree is 6,50 euro.

Maandag 26 februari

Voetbalkamp

AFC IJburg

Maandag 26 februari start de voorjaarsvakantie en dan start ook weer het voetbalkamp bij AFC IJburg. Alle trainingen staan onder leiding van professionele trainers die ervoor zorgen dat ieder kind op zijn eigen niveau progressie kan boeken. De voetbaldagen zijn bedoeld voor jongens en meisjes van 5 t/m 14 jaar. Iedereen kan meedoen. Je kunt voor één of meer dagen inschrijven.

Ponykamp

Boerderij op IJburg

Ook start (haast traditiegetrouw) op de eerste dag van de voorjaarsvakantie het ponykamp op de Boerderij op IJburg. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen deelnemen. Elke dag heeft een speciaal thema. Het programma duurt van 9.00 tot 17.00 uur, maar de kinderen kunnen om 8.30 uur gebracht worden en om 17.30 uur gehaald worden (eventueel later in overleg). Het is niet nodig om rijervaring te hebben, iedereen kan meedoen. De kinderen krijgen een lunch en er is de hele dag diksap, thee en water om te drinken. Ook is er tweemaal een tussendoortje met fruit, crackers en eierkoeken.

Donderdag 1 maart

Kleinkunst

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Jeninke de Jong speelt, in het kader van Artists in Residence, haar kleinkunstsolo 'Epifanie'. Een voorstelling over een persoonlijke zoektocht en het verlangen naar een moment van helder inzicht en transformatie. Verder zingt ze liedjes, onder andere van Kurt Weill en eigen materiaal, met pianobegeleiding van Leo Bouwmeester. De entree is 10 euro.

Zaterdag 10 maart

NLdoet

Stichting Omega

In het kader van NLdoet wordt 10 maart bij Stichting Omega, een dagcentrum voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke én motorische beperking op IJburg, een dans- en muziekfeest houden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. "Een disco, een breakdance-act of een huiskamerconcert vol met klassieke muziek. Dat lijkt ons gaaf!", laat Omega weten. Opgeven kan via NLdoet.

Zondag 11 maart

Ponymaatjes

Boerderij op IJburg 14.00 uur

Ontmoet de pony's, de konijnen, poezen, kippen, varkens, cavia's, geiten en de schapen en natuurlijk niet te vergeten ons muildier Johnny. Je kunt informatie krijgen over de IJburg Rangers, de Dierenclub, de cursus Ponymaatjes en over activiteiten voor tieners en volwassenen.

Endurance

Boerederij op IJburg 16.00 uur

Tijdens een speciale workshop kun je kennismaken met Endurance. Dat is het rijden van een buitenrit in wedstrijdverband met een vastgestelde route en afstand. Endurance vraagt veel kennis over het paard en zijn conditie, omdat niet alleen de afstand moet worden verreden, maar het paard ook tussendoor wordt gecontroleerd op zijn hartslag. Daarnaast vraagt het uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen van de ruiter. In de lessen wordt getraind op conditie en wordt er veel buiten gereden. De endurancelessen zijn geschikt voor ruiters (kinderen en volwassenen) die rijden in de Goud-les. Vaste Boerderijruiters hebben voorrang op deelname, maar ook ruiters die nog niet op de Boerderij rijden kunnen deelnemen.
Meer informatie via mailadres pony@boerderijopijburg.nl.

Zaterdag 17 maart

'Burma Storybook'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

'Burma Storybook' is een adembenemende reis door een wonderlijk land waar de tijd heeft stilgestaan. De verhalen en gedichten in deze documentaire draaien rond de meest vooraanstaande nog levende dissidente dichter Maung Aung Pwint. Vele jaren zat hij gevangen wegens zijn poëzie en activisme. De entree bedraagt 10 euro.

Zondag 18 maart

'Het schaap zonder jasje'

Theater Vrijburcht 14.00 uur

Be Sharp! is een a-capellavocalgroup, bestaande uit 17 ambitieuze zangers en zangeressen. Be Sharp! maakt al jaren producties voor de kleinere theaters. In Vrijburcht speelt Be Sharp! de voorstelling 'Het schaap zonder jasje' (vanaf 3 jaar), over een schaap dat geen wollen vacht heeft. Je mag naar binnen voor 7,50 euro.

Fitness Center IJburg houdt op 11 maart een open dag

Fitness Center IJburg is uitgebreid

Foto: Fitness Center IJburg

IJBURG Fitness Center IJburg aan de Diemerparklaan 35 houdt op zondag 11 maart een open dag. De hele dag zijn mensen welkom. Tijdens op de open dag zijn er diverse activiteiten, zoals een spinningmarathon en een zumbamarathon. Zowel leden als niet-leden kunnen meedoen aan deze marathon.

Aanleiding voor de open dag is een verbouwing en uitbreiding van de sportschool. Afgelopen december is er een extra ruimte bij gekomen. Daar is een nieuwe zaal voor groepslessen van circa 200 vierkante meter gecreëerd. Hierdoor is er extra fitnessoppervlakte bij gekomen, waar de nieuwste apparatuur van Technogym staat.

Hartslagmeters

Allerlei activiteiten tijdens open dag van Fitness Center IJburg

Nieuw is onder andere Teambeats. Door middel van hartslagmeters kan er op een groot scherm worden gekeken wat de hartslag is tijdens de training. Hierdoor kan er gerichter worden getraind en zullen de resultaten nog beter zijn. Teambeats wordt gebruikt bij spinning en het omniacircuit.

Tijdens de open dag kunnen mensen vrij inlopen om mee te doen aan het omniacircuit om zelf te ervaren hoe dit is. De omnia is voor iedereen toegankelijk, aangezien het een functionele training is en er niet met zware gewichten wordt getraind. Iedereen traint op zijn eigen niveau.

Natuurlijke loopbeweging

Er is nieuwe cardioapparatuur, waaronder de Skilmill en Skilrow, een loopband die de natuurlijke loopbeweging beter volgt en een roeimachine die de natuurlijke druk van het water beter nabootst. Ook is er een Climb, een traploper, en nog andere apparatuur die uitgeprobeerd kan worden.

Aan de spinningmarathon en zumbamarathon kan door iedereen worden meegedaan. Er mag alle drie de uren worden gefietst of gedanst, maar een uur meedoen kan ook. Tijdens deze marathon kunnen mensen zich laten sponsoren of een donatie doen. De opbrengst van de marathon gaat naar Spieren voor Spieren.

Jeugd

Aan de jeugd zal ook worden gedacht. De jongens en meiden van de So You Think You Can Dance-groepen doen om 13.30 uur een optreden. Deze kinderen oefenen iedere maandagmiddag.

Mensen die de open dag niet kunnen bezoeken zijn altijd welkom voor een proeftraining. Hiervoor hoeft geen afspraak te worden gemaakt.

Voor alle tijden van de activiteiten tijdens de open dag verwijst Fitness Center IJburg naar de advertentie op de achterpagina van deze krant.

Op Strandeiland komen achtduizend woningen

Op Strandeiland komen meerdere stranden en hoewel dat niet specifiek is benoemd, zal er ongetwijfeld plaats zijn voor Blijburg.

IJBURG Een mooi langgerekt stadsstrand, met ongetwijfeld plaats voor Blijburg (en dan definitief), vormt in de toekomst de grens tussen het nieuwste eiland van IJburg en het IJmeer. Op dit nieuwe eiland, dat Strandeiland gaat heten, komen uiteindelijk rond de achtduizend woningen, waarvan de eerste in 2023 worden opgeleverd. In elk geval wordt nog dit jaar gestart met de aanleg van het vijfde eiland van IJburg, dat hard nodig is om de groeiende vraag naar woningen in Amsterdam op te vangen.

Het college van B en W stemde 13 februari 2018 in met de zogeheten 'uitgangspuntennotitie' voor Strandeiland. Die zijn dat de principes van de bewegende stad (dat betekent dat het eiland zo wordt ingericht dat het aanzet tot meer bewegen), duurzaamheid en een goede bereikbaarheid de belangrijkste thema's zijn.

Meerdere strandjes

In 2020 de eerste bouwkavels van Strandeiland op de markt

De nieuwste aanwinst van IJburg heette tot de 13de van deze maand Middeneiland, maar de gemeente vindt Strandeiland toepasselijker omdat er een groot stadsstrand en meerdere kleine natuurstrandjes komen. Het eiland krijgt een totaaloppervlakte van zo'n 150 hectare, met 6 kilometer aan oevers aan het water van het IJmeer. Op Strandeiland komen verder eengezinswoningen en appartementen en kleinschalige bedrijfsruimtes. De invulling wordt uitgesmeerd over jaren, want het streven is een productie van rond zeshonderd woningen per jaar.

Voorzieningen

Bij de ontwikkeling is al vanaf het begin aandacht voor buurtvoorzieningen, waaronder scholen en winkels (al dan niet tijdelijk), en het doortrekken van tramlijn 26. Het duurzame karakter komt onder andere naar voren door de keuze voor lokale warmtebronnen, zoals het gebruik van afvalwater als bron van nieuwe grondstoffen en energie.

Landmaken

Medio 2018 start de gemeente met het landmaken van de eerste fase van het Strandeiland, dat ruim 80 hectare land omvat. Het is de bedoeling dat het stedenbouwkundig plan wordt samengesteld in overleg met bewoners en ondernemers van IJburg en met particuliere bouwondernemingen en corporaties. In 2019 volgt hier bestuurlijke besluitvorming over, zodat in 2020 de eerste kavels op de markt kunnen komen. Het zuidelijke deel van Strandeiland is eind 2021 klaar voor bebouwing. Het noordelijke deel volgt twee jaar later.

'Gooi je bonnetjes en facturen bij ons over de schutting'

Patrick Aué is sinds november medevennoot van Bedeco.

ADVERTORIAL Wie een eigen onderneming heeft, richt zich over het algemeen het liefst op de corebusiness van dit bedrijf. Toch zal er ook tijd en aandacht moeten worden besteed aan administratieve en fiscale zaken. Bedeco in Weesp neemt ondernemers al ruim dertig jaar de administratie uit handen en dit gaat nu nog beter, sneller en inzichtelijker dankzij een nieuw digitaal en allround klantenportaal.

Administratiekantoor en belastingadviesbureau Bedeco is opgericht door Wil Schilder en haar toenmalige compagnon. Afgelopen herfst ging zij in zee met Patrick Aué, die accountancy studeert aan Nyenrode Business Universiteit. Deze samenwerking heeft geleid tot een innovatieslag die vele voordelen biedt aan zowel het kantoor als de klanten.

Volledig online

'Jezelf dagen opsluiten voor de btw-aangifte hoeft echt niet meer'

"Onze werkwijze is compleet vernieuwd", vertelt Aué. "We werken nu volledig online en dat biedt onze klanten veel meer inzicht. In één portaal kunnen zij voortaan 24 uur per dag, zeven dagen per week van alles regelen en ook de afhandeling ervan in de gaten houden. Dit gecombineerd met de ruim dertig jaar ervaring van Wil Schilder maakt van Bedeco een uiterst vakbekwaam administratiekantoor dat klaar is voor de toekomst."

Doos vol bonnen

De modernisering uit zich vooral in het digitale en allround portaal. Inloggen kan via de site of via een app. In dit portaal kunnen klanten gegevens aanleveren, documenten downloaden, hun dossier inzien en nog veel meer. "Er zijn nog steeds ondernemers die zich aan het eind van het kwartaal drie dagen opsluiten voor de btw-aangifte: een doos vol bonnen voor hun neus en er lijkt maar geen einde aan te komen. Dat hoeft echt niet meer. Dankzij het nieuwe portaal kunnen klanten als ze tussendoor een paar minuten over hebben alvast wat gegevens uploaden. Dan is die uiteindelijke btw-aangifte een fluitje van een cent."

Ontzorgen

Aué heeft makkelijk praten, hij is gek op cijfers. Voor anderen is het invoeren van al die gegevens misschien nog steeds een hele opgave. "Van al onze klanten was er slechts eentje die het niet zag zitten, de rest is heel enthousiast. Het wijst zich ook echt vanzelf. Via dat portaal kun je al je administratieve rompslomp op een makkelijke manier bij ons over de schutting gooien. Dan ben je ervan af en dat lucht op. Inderdaad, ik ben gek op cijfers, maar wat ik het allerleukst vind aan dit vak is dat je mensen ontzorgt en ze helpt bij het naar een hoger niveau brengen van hun onderneming."

Ook voor particulieren

Bedeco is er overigens zeker niet alleen voor ondernemers: "Ook particulieren die opzien tegen hun belastingaangifte kunnen een beroep op ons doen", zo benadrukt Aué.

www.bedeco.nl