IJburgerNieuws

3 oktober 2018

IJburgerNieuws 3 oktober 2018


Blijburg wordt broedplaats LOLALAND

IJBURG LOLA (Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam) gaat de tijdelijke invulling verzorgen van het voormalige Blijburg-paviljoen. Dat doet zij in samenwerking met De Ruimte en diverse organisaties en bewoners uit IJburg. de naam wordt LOLALAND.

In korte tijd zijn meerdere maatschappelijke en creatieve ondernemers en bewoners uit IJburg aangehaakt om, samen met LOLA, invulling te geven aan deze bijzondere plek. Onder andere Natuurlijk IJburg, Rightaboutnow Inc., SET, het IJburg College, de Warren en Wij- land hebben aangehaakt. "Er wordt zeker geput uit de energie en creativiteit van de rest van de stad, maar alles moet zich wortelen in het lokale netwerk. Het wordt een maak, ontwikkel -en podiumplek die we samen met jongeren uit IJburg en culturele makers gaan vormgeven", aldus LOLA.

Andere uitstraling

Het paviljoen krijgt een andere uitstraling en zal zich meer dan voorheen richten op IJburg zelf, maar de visie van Blijburg als vrije speelhaven wordt voortgezet.Bij de werving van personeel voor het restaurant door De Ruimte zal de nadruk liggen op jongeren uit IJburg. In de keuken en in de bediening doen zij hun eerste werkervaring op en raken zo betrokken bij de plek. In de podiumzaal kunnen ze ondervinden hoe het is om programma's te maken en productie te doen voor evenementen.

Informatie over gebouw Jonas

IJBURG Ontwikkelingsbedrijf Amvest heeft bewoners opgeroepen mee te denken over het gebouw Jonas dat ontwikkeld gaat worden aan de haven van IJburg. Op 9 oktober is er in het IJburg College een informatieavond voor bewoners.

Jonas is een van de laatste ontwikkelingen op Haveneiland en komt op de landtong waar nu nog het voetbalveld is. In Jonas komen 250 appartementen en in de zogenoemde plint op de begane grond is ruimte gereserveerd voor kantoren, horeca, een filmzaal en een gemeenschappelijke huiskamer.

Lees verder op pagina 5.

Diemerpark verslonst zienderogen

IJBURG Informatieborden in het Diemerpark zijn onleesbaar geworden, er is veel graffiti, fietspaden zijn gevaarlijk en op het parkeerterrein ontbreken boomstammen en greppels die foutparkeren moeten voorkomen. De Vereniging Vrienden van het Diemerpark trekt hierover aan de bel.

5

Evenementen

Om de evenementen op IJburg te behouden, is het Evenementen Fonds IJburg opgericht. Voor 10 euro kan iedere IJburger bijdragen.

3

Evenementen Fonds IJburg wil feesten behouden

'Het zou mooi zijn als iedere IJburger bijdraagt aan evenementen'

IJburg is jong, maar heeft enige traditionele evenementen. Weinigen weten dat de organisatie altijd moet schooien voor geld. Dat kan anders.

De intocht van Sinterklaas in de haven hoort bij IJburg, maar het is elk jaar weer de vraag of het financieel gaat lukken. Foto: IJbugerNieuws

IJBURG Zelfs in het nog jonge IJburgse bestaan zijn er zekerheden. Zoals de altijd aanwezige wind, een vast groepje IJburgers dat van alles en nog wat organiseert, een overvolle tram en een aantal echte IJburgse evenementen, te weten de intocht van Sinterklaas, de 4 en 5 meiviering, de vrijmarkt op Koningsdag en de nieuwjaarsduik.

Oplossen

Maar zo zeker als het hierboven staat, zijn die evenementen helemaal niet. "Ieder jaar is het weer de vraag of de initiatiefnemers genoeg geld bij elkaar krijgen. Dat probleem willen wij nou eens en voor altijd oplossen", schrijft Kristien Zuiderveld op de website van het onlangs opgerichte Evenementen Fonds IJburg.
Zuiderveld trekt zich het lot van al die evenementen erg aan. Ze is niet zo van het organiseren, maar toen ze stomtoevallig hoorde dat de organisatie achter de intocht van Sinterklaas elk jaar weer moet bedelen voor geld voor de intocht, bedacht ze dat dat anders kon. "Ik vind het altijd fantastisch om te zien hoe een kleine groep IJburgers van alles en nog wat organiseert. Voor hen steek ik graag mijn nek uit."

'Ieder jaar is het weer de vraag of er genoeg geld is'

Veiling

Zuiderveld is behoorlijk creatief - ze werkt in de reclamewereld - en bedacht als eerste de jaarlijkse veiling met als doel geld op te halen voor de intocht op IJburg. "Het leuke van de veiling is dat iedere ondernemer op zijn eigen niveau kan meedoen. Deze veiling, die ook dit jaar weer wordt gehouden, levert best veel op, maar de organisatie kost altijd veel tijd. En dat geldt ook voor de collecte die in de weken voor de intocht wordt gehouden. Je hebt minimaal dertig mensen nodig die langs de deuren willen en vind die elke keer maar weer."

Solide basis

Voor een solide basis onder al die evenementen zette Zuiderveld daarom het Evenementen Fonds IJburg op, dat vlak voor de zomer het levenslicht zag. "Dat is helemaal niet nieuw, want zowat elk dorp heeft bijvoorbeeld een soort Oranjefonds. Dat hebben we nu ook op IJburg opgezet."

Tien euro

IJburgers wordt gevraagd als donateur minimaal tien euro over te maken met als eerste doel om bestaande evenementen overeind te houden. Maar er is ook plaats voor nieuwe activiteiten. "Heeft iemand een idee, dan horen we het graag." Alle IJburgers die deelnemen aan het fonds bepalen vervolgens naar welke evenementen het geld gaat. "Moeilijker wordt het niet", zegt ze.
Ze merkt dat er nu al wordt gepraat over het Evenementen Fonds IJburg en er zijn al 150 donateurs. "Dat is goed, maar het zal, denk ik, een jaar of drie duren voordat het fonds helemaal staat. En intussen hoop ik dat andere mensen het van me overnemen. Ik zet graag dit soort dingen op, maar mij ontbreekt de tijd om er elke week een paar uur in te steken."

Meer informatie en opgeven als donateur kan op fondsijburg.nl.

Gezocht: marktpartij ontwikkeling kavel op Centrumeiland

IJBURG De gemeente Amsterdam is op zoek naar een marktpartij voor de ontwikkeling van Kavel 07-01 op Centrumeiland. Het programma bestaat uit maximaal 6.000 m2 koopwoningen die in zogeheten Mede Opdrachtgeverschap (MO) wordt gerealiseerd. Voor Centrumeiland is dit de eerste kavel die op deze wijze op de markt komt.

De gemeente selecteert een partij door middel van een openbare selectie. Mede Opdrachtgeverschap is een relatief nieuwe vorm van zelfbouw. Hierbij ontwikkelen professionele partijen samen met toekomstige bewoners. In de praktijk blijkt namelijk dat er veel particuliere opdrachtgevers zijn die wel zeggenschap over de vormgeving en de indeling van hun appartementencomplex wensen, maar niet voor de gehele ontwikkeling opdrachtgever wensen te zijn.

Wanneer komt dat blok?

IJBURG Een veelgehoorde vraag op iedere informatiemarkt over Centrumeiland is: wanneer komt nou dat ene blok op de markt? Dat antwoord is nu te vinden.

Vaak is deze vraag moeilijk te beantwoorden omdat de uitgifte van zelfbouwkavels vele afhankelijkheden kent. Toch is het de gemeente gelukt om op amsterdam.nl/projecten/ijburg een overzicht te maken van wat wanneer op de markt komt. Uiteraard is dit nog even onder voorbehoud, maar het geeft wel een goede indicatie.

Steigereiland nadert voltooIing

IJBURG Kavel 126 op Steigereiland, achter basisschool Zuiderzee, bestaat uit drie projecten. Inmiddels is gestart met de bouw van het laatste project.

Het eerste project 'De Kaap' is inmiddels gereed en de eerste bewoners nemen hun intrek. Aan het tweede project 'Baak' wordt nog hard gewerkt en sinds kort is gestart met deel 3, dat 'Op de dijk' heet. Als dit project klaar is, is Steigereiland-Noord nagenoeg gereed.

Diemerpark is toe aan grote opknapbeurt

Vereniging Vrienden van het Diemerpark trekt aan de bel

Het Diemerpark verrommelt.

IJBURG Het Diemerpark is toe aan een grondige opknapbeurt. Er zijn veel objecten stuk of beklad, er ligt veel zwerfvuil en op de parkeerplaats ontbreken boomstammen. De Vereniging Vrienden van het Diemerpark heeft de gemeente gevraagd om herstelwerk uit te voeren.

De Vereniging Vrienden van het Diemerpark maakt zich sinds de openstelling van het Diemerpark in 2004 druk over alles wat zich in het park afspeelt en wat er gepland wordt. Zo is de vereniging mordicus tegen uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij de sportvelden (eerder keerde ze zich ook tegen de eerste parkeerplaatsen) en ook op andere vlakken is ze er alert op dat de rust in het Diemerpark blijft.

Slijtage

'Greppels en boomstammen ontbreken'

Inmiddels is er, zo laat de vereniging weten in een verzoek aan de gemeente, de nodige slijtage in het park opgetreden. "Door natuurlijke processen zoals zettingen en erosie, en menselijke activiteiten waaronder vandalisme, is er inmiddels behoorlijk wat 'slijtage' opgetreden aan objecten in het park", laat de vereniging weten.

Foto's

Een groot aantal meegestuurde foto's laat zien dat het Diemerpark inderdaad snel verslonst. Onder andere diverse verkeers-, aanwijzings- en informatieborden, elektriciteits- en zogeheten saneringshuisjes en ventilatieputten zijn beklad met graffiti. Ook zijn veel objecten vernield (zoals vuilnisbakken) en dat is niet iets van pas geleden. Een vuilnisbak aan het Jan Beijerpad bijvoorbeeld is tijdens de jaarwisseling van 2017 naar 2018 vernield en nooit gerepareerd. Verder zijn veel informatieborden verweerd of er ontbreekt informatie en hier en daar zijn er vanzelf drempels ontstaan in het asfalt.

Parkeerplaats

Een grote grief vormen de parkeerplaatsen bij de sportvelden. "Het parkeerterrein wordt begeleid door liggende boomstammen en greppels om illegaal parkeren op en langs de rijbaan te voorkomen. Greppels zijn er niet gekomen en veel boomstammen ontbreken", laat de vereniging weten.

Centrumeiland krijgt hotel voor vleermuizen op het dak

IJBURG Centrumeiland is een van de duurzaamste ontwikkellocaties van de stad en dat wordt onderstreept met een bijzonder entreegebouw, waarvoor onlangs de opdracht is verstrekt. Er komt onder andere een vleermuizenhotel in.

Uniek aan Centrumeiland is onder meer het het warmte-koude-opslagsysteem, waarmee alle woningen op het eiland van warmte en koude uit de bodem worden voorzien. Daar komt met het nieuwe entreegebouw een nieuwe duurzame parel bij. Het hele entreegebouw wordt circulair. Bij de bouw worden onder meer herbruikbare en gerecyclede materialen gebruikt met een lage milieubelasting. Het ontwerp heeft aandacht voor biodiversiteit en ecologie.

Zuidkant

Het entreegebouw komt aan de zuidkant van het eiland en krijgt voorzieningen als gedeelde werkplekken, huiswerkbegeleiding, workshopruimtes en een pakkettenophaalpunt. Het architectonische ontwerp van het gebouw krijgt door het gebruik van natuurlijke en duurzame materialen een 21e-eeuwse stedelijke, stoere uitstraling. In totaal komen er 60 woningen, waarvan 30 in de middenhuur en 30 in de vrijesectorhuur.

Drukke werkzaamheden Muiderlaan

IJBURG Het is geen ongevaarlijke verkeerssituatie aan de Muiderlaan, maar het is even niet anders. Aan de ene kant wordt druk gewerkt aan het Centrumeiland en aan de overkant worden een nieuwe brug en watergang tussen Haveneiland en Centrumeiland aangelegd. De laatste werkzaamheden zijn volgens een informatiebord in december gereed. Vooralsnog is er van de brug niets meer te zien dan vier pijlers waar deze op moet rusten.

Stadsstrand bij Jonas

Vervolg van voorpagina

IJBURG In het gebouw Jonas dat bij de haven gebouwd wordt, komt onder andere een bioscoop. Maar ook de voorzijde van het gebouw krijgt een bijzondere invulling. Er komt onder andere in de zomer een stadsstrand.

Aan de voorzijde van het gebouw ligt een openbaar plein dat wordt begrensd door een houten 'rots' met trappen. Deze rots, die tevens de ingang van de parkeergarage is, fungeert als 'driedimensionale speelplek' en kan tevens dienstdoen als tribune bij evenementen en voorstellingen. Het plein wordt voltooid met een informele groenplek en (in de zomer) een stadsstrand.
Overdag is de begane grond publiek toegankelijk. De bewoners van IJburg kunnen koffiedrinken in de 'huiskamer' of tot rust komen in 'het bos' achter in het gebouw.

Een duurzaam volkje, die IJburgers

Het aantal IJburgers dat actief aan de slag is met duurzaamheid en de leefbaarheid van de buurt groeit gestaag. De Stichting Natuurlijk IJburg en CoCasa zijn er dagelijks met meerdere mensen en projecten mee bezig. Scholen als Neptunus en de IJburg Colleges doen veel aan burgerschap en duurzaamheid. Media zoals IJburgTV, de Brug en deze krant doen verslag van de vele initiatieven. Hallo IJburg is een gratis platform dat navolging heeft in vele andere buurten. "We zijn een bezig volkje hier over de brug."

De nieuwe generatie vindt het wormenhotel een aanwinst.

Van het gezamenlijk schoon houden van de wijk tot een warm welkom voor de jongeren in SET / kavel 13A, van wormenhotels tot het invoeren van groente- en fruitinzameling. Het zijn allemaal IJburgse fenomenen die flink effect hebben en waar de rest van de stad met interesse naar kijkt. Reden ook voor veel IJburgers om op de 10e landelijke Dag van de duurzaamheid op woensdag 10 oktober uit te pakken. CoCasa organiseert een diner voor leerlingen van de Neptunus, gericht op voedselverspilling. Er wordt gekookt met ingrediënten die anders weggegooid zouden zijn. 's Middags verzorgt CoCasa uitleg bij het wormenhotel in de Lumièrestraat en bij Vrijburcht. Wormenhotels zijn composteerkasten voor groente- en fruitresten, waar wormen wel raad mee weten. Na enige tijd zijn de resten omgevormd tot rijke compost waar de tuin weer mee gevoed kan worden. IJburg telt inmiddels acht wormenhotels, verbonden aan scholen, organisaties of bewoners. Er staan nog een paar wormenhotels in de planning.

Aftrap scholenproject

Op de Dag van de Duurzaamheid zal tevens de aftrap worden gegeven van een groot scholenproject rond zwerfafval op IJburg. Het IJburg College en de werkgroep IJburg Schoon van de Stichting Natuurlijk IJburg hebben begin dit jaar de handen ineengeslagen om de wijk duurzamer en schoner te krijgen. Na de herfstvakantie zullen de leerlingen van het IJburg College gastlessen geven op het meerendeel van de IJburgse basisscholen. Vervolgens zullen de kinderen meedoen aan een ontwerpwedstrijd om straatborden tegen zwerfafval te creëren. Het schoonhouden van de buurt is een van de belangrijkste onderwerpen uit het 'hartjesdashboard' van Hallo IJburg, dus een grote wens van veel IJburgers.

Er wordt op IJburg ook gewerkt aan de aanpak van zwerfafval en dit soort 'toestanden'.
Het dak van de Neptunusschool is rijkelijk voorzien van zonnepanelen.

VvE's

Verder inspireert Natuurlijk IJburg Verenigingen van Eigenaren (VvE's) met het duurzame voorbeeld Blok 35. Dit gemengde blok met zo'n 40 huurders van de Alliantie en 50 eigenaar-bewoners met 80 parkeerplekken en 7 bedrijfsruimtes startte jaren geleden met verduurzamen. De eerste actie was het plaatsen van extra bomen aan de Willy Mullenskade. Penningmeester van de VvE en voorzitter van Natuurlijk IJburg Marinus Knulst: "De bewoners van die kant van ons blok vonden de Willy Mullenskade zo kaal, dat ze het Stadsdeel om wat bomen zijn gaan vragen. Deze gezamenlijke geslaagde actie gaf moed om meer te gaan doen. Sindsdien zijn we eigenlijk gewoon nooit meer gestopt."

Ledverlichting

Volgende maatregelen waren ledverlichting in de parkeergarage waarmee energie werd bespaard (200 armaturen), zonnepanelen, een groendak (1200 m2) en daarna nog meer zonnepanelen, inmiddels 351 in totaal. Om het af te maken, kwam er extra gevelgroen tegen de gevels. "We verzinnen steeds iets nieuws", vertelt Marinus blij. "Volgende maand gaan we aan de slag met het afstellen van onze warmte-installaties in huis. De verwachting is dat hierdoor minder warmte verbruikt zal worden in de woningen." Daarnaast gaat het blok onderzoeken of er een vijftal elektrische deelauto's in de parkeergarage kan komen, waar zowel bewoners als buurtgenoten gebruik van zouden kunnen maken. Marinus: "Er zit geen stopknop op ons enthousiasme." Reden voor Marinus om op de Dag van de Duurzaamheid de hele dag bezoekers in zijn blok te ontvangen en hiermee zo veel mogelijk IJburgers te enthousiasmeren om ook hun VvE te verduurzamen. Marinus: "Alle maatregelen betalen zich terug; in geld en in betrokkenheid bij elkaar."

Kom langs

Activiteiten tijdens de Dag van de Duurzaamheid op IJburg op 10 oktober:

- Blok 35 ontvangt bezoekers op de begane grond van het Blauwe Huis, samen met Buurauto (elektrische deelauto's), Waternet (nieuwe sanitatie), Dave van Dongen (energie-expert en installateur), John van Diepen van Energiecoëperatie Almeerse wind en energiecoach Carla Dinee van !Woon. Van 9.00 tot 19.00. Loop binnen wanneer het uitkomt.

- Hotelmanagers wormenhotel Laterna Magica. Kom op bezoek bij wormenhotel Lumièrestraat of Vrijburcht. Om 16.00, 16.30 en 17.00 uur is CoCasa bij beide hotels aanwezig voor uitleg.

Koploper

De Stichting Natuurlijk IJburg (NIJ) houdt zich niet alleen bezig met het verduurzamen van het huidige IJburg, maar ook van het toekomstige. Linda Vosjan van NIJ: "Samen met 02025 Amsterdam koploper schone energie werken we aan een schone energievoorziening voor de hele stad. IJburg is hierin koplopergebied. Wij hebben het relatief makkelijk omdat Centrumeiland al energieneutraal wordt aangelegd." Dat betekent dat de energie die de huishoudens daar verbruiken door hun eigen huizen of blokken duurzaam opgewekt gaat worden. "Voor Strandeiland hebben wij de wens dat het energiepositief wordt. Het eiland gaat dan energie leveren, bijvoorbeeld aan het 'oude' IJburg. Met de huidige duurzame bouwtechnieken is het mogelijk om gebouwen meer energie te laten opwekken dan ze verbruiken. Ook hopen we dat de nieuwe sanitatie die Waternet heeft ontwikkeld op Strandeiland, uitgevoerd gaat worden. Dat betekent dat er geen ouderwets riool meer komt." Met slimme technieken wordt warmte teruggewonnen uit het afvalwater dat uit ieders huis komt. Het zogenoemde zwarte water van de wc gaat middels een vacuümtoilet naar een plaatselijk energiefabriekje dat biogas maakt van de uitwerpselen van de toekomstige IJburgers. Ook wordt fosfaat teruggewonnen omdat deze stof van groot belang is voor de landbouw. "We bouwen namelijk voor toekomstige generaties en die verdienen het beste", vult Linda enthousiast aan.

100 procent

"Sinds ik in de gaten heb dat er nog veel moet gebeuren om de wereld leefbaar te houden voor mensen, zet ik me hier 100 procent voor in. IJburgers zijn gelukkig een bezig volkje met veel initiatief. Er is hier in de afgelopen 15 jaar een verbonden community ontstaan. Iedereen doet wat hij kan, samen doen we heel veel. Ook sommige andere buurten in Amsterdam trekken op een dergelijke manier met elkaar op. Deze community's zijn de basis van een leefbaar Amsterdam, een leefbare wereld. Doe gewoon wat je kan. Iedere stap is goed."

Weerbericht

De laatste parade: op weg naar het einde van Blijburg

Oktober wordt wijnmaand genoemd. De zonnige maand september was dit jaar met een gemiddelde etmaaltemperatuur van 14.7 graden, tegen 14.5 graden normaal, maar weinig aan de warme kant met één zomerse dag van 25.3 graden, tegen twee normaal. In de zeer warme september van 2016 kwamen zeven zomerse dagen voor, twee zelfs tropisch met 31 graden. September was landelijk vrij droog, maar op IJburg en omgeving viel met 80 mm de normale hoeveelheid. Het jaar 2018 telt 122 warme dagen van 20 graden en hoger. Dat is een record. Voorheen was 116 warme dagen in 2003 het hoogste aantal. De kans lijkt vrij groot dat het extreem hoge aantal van 122 warme dagen nog verder wordt aangescherpt. Donderdag en vrijdag is het droog en vrij zacht, circa 18 graden. In het weekeinde weer iets koeler, met zaterdag kans op enkele buien. Na het weekeinde komt een hogedrukgebied boven het Europese continent te liggen. Met een zuidoostenwind kan vanaf circa 10 oktober mogelijk een nazomertje op gang komen met een temperatuur van 20 graden of iets hoger. Dat komt vaker voor in de wijnmaand. Vorig jaar, op 16 oktober 2017, werd het 24 graden.

In het laatste septemberweekend slenterde ik naar Blijburg Strand. Het voelde als een soort laatste parade op weg naar het einde. De vlaggen boven het paviljoen hingen bijna strak in de volle zuidwestenwind, maar hingen vreemd genoeg niet halfstok. Het leek of de woeste wind het afscheid gevoel, klank en kleur wilde geven. Het spirituele arcadische stadsstrand Blijburg met boeddhabeelden in yogahouding wordt gedwongen te sluiten vanaf 1 oktober. Er komen hijskranen en zandspuiten voor een nieuw eiland. Strandeiland gaat het heten, maar ironisch genoeg moet het strand juist daarvoor verdwijnen en uiteindelijk wijken voor stenen en asfalt onder de zweep van snel bouwen. Op een origineel kleurrijk affiche stond het driedaagse afscheidsfestival aangekondigd, 'La Grande Finale, closing Blijburg' stond erop. Met de tekening van een zeppelin, misschien geïnspireerd door de laatste zeppelin die ten onder ging. De laatste dagen van het idyllische stadsstrand waren gevuld met soms dreunend geluid van punkachtige muziek, wat rond de festivaltent al het andere overstemde.

Een vrouw in het zwart gekleed stond bij de ingang. "Dit is krankzinnig", giechelde ze, maar al snel gierde ze van het lachen. "Ik lijk misschien gestoord om hier een aanval van hilarische hysterie te krijgen, maar dat besef doet me alleen maar harder schateren," gierde ze, "want het rustieke Blijburg was mijn tweede huis. Het is helaas voorbij, voor mij is er dan even niets meer belangrijk", kreunde ze luid.
Ik begreep het. Want als niets meer belangrijk is, heb je ook niets te verliezen.

9 / 20

Joris Ivensplein moet bruisend hart van IJburg worden

JIP Collectief wil plein 'teruggeven' aan IJburg

Het Joris Ivensplein moet het hét activiteitenplein van IJburg worden. Het JIP Collectief zet zijn schouders eronder.

Annette, Guusje en Katja (vlnr) willen een bruisend Joris Ivensplein en werken daar haard aan. Foto: IJburgerNieuws

Het Joris Ivensplein heeft alles om het bruisend hart van IJburg te worden, maar het is al jaren 'the pain in the ass' van de lokale bestuurders. Al sinds 2014 melden de media dat het op het plein niet pluis is (er zijn onder andere veel hangjongeren). Eind 2015 vond Stadsdeel Oost het welletjes en nam het initiatief om het ruime Joris Ivensplein te verbeteren. Want, zo schrijft het stadsdeel in het Gebiedsplan 2016: "De dynamiek op en rond het Joris Ivensplein kenmerkt zich door tegenstrijdigheden."

Frictie

De inrichting van het plein leidt tot frictie tussen kinderen en hangjongeren, is een andere conclusie. "Verschillende gebruikers, politie en straatcoaches hebben belang bij een verbetering van de situatie", oordeelt het Stadsdeel, dat daarom het initiatief neemt tot een aanpak waarbij alle belanghebbenden worden betrokken. Er kwam een rapport van het bureau Omgeving & Beleving waarin werd geconstateerd dat veel dingen verkeerd gaan en dat die vrijwel allemaal als oorzaak hebben dat de inrichting van het plein niet deugt. Het is bijvoorbeeld niet helder waar wel en niet mag worden gefietst en de kinderen die het plein gebruiken als schoolplein lopen regelmatig gevaar door het af en aan rijdende bevoorradend verkeer, om maar eens twee problemen te noemen. Deze twee problemen zijn inmiddels adequaat opgelost.

JIP Collectief wil van plein dorpsbrink van IJburg maken

JIP Collectief

In het rapport staat echter ook dat het plein veel kansen biedt. Het plein wordt bijvoorbeeld geroemd vanwege het open karakter en de mogelijkheden dat het biedt voor kleine en grootschalige evenementen. Inmiddels leven we in oktober 2018, zijn er verbeteringen aangebracht (er zijn onder andere tuintjes aangelegd, het plein is groener en bevoorradend verkeer is aan banden gelegd) en sinds een paar maanden is er het JIP Collectief dat zich richt op de talenten van het plein.
Annette, Guusje en Katja hebben er veel zin in om het plein een boost te geven. De dames leerden elkaar kennen tijdens een bijeenkomst van het stadsdeel over het plein vorig najaar. Ze raakten aan de praat en al snel bleek dat ze hetzelfde gevoel hadden bij de avond: Ze raakten aan de praat en al snel bleek dat ze hetzelfde gevoel hadden bij de avond: "Er kan en moet veel meer mét bewoners gesproken worden door het jaar heen, dan over de bewoners", vat Annette het gevoel samen. Guusje vult aan: "Alleen inspraak tijdens de bewonersavonden over bijvoorbeeld het mooier maken van het plein, sluit te weinig aan bij de wensen en emoties die bij bewoners dagelijks leven op andere thema's, bijvoorbeeld veiligheid." Deze bewuste bijeenkomst kaapten de aanwezige bewoners de avond en werd Veiligheid het meest besproken.

'Samen maken we JIP'

Verbinden

Het JIP Collectief wil vooral positiviteit. "Er zijn heel veel mensen op en rond het plein die iets positiefs met het plein willen. Wij zijn er om al die mensen te verbinden", zegt Katja. En Guusje: "Je kunt je focussen op alles wat niet goed gaat, maar daar ligt onze kracht niet. Onze kracht is ervoor te zorgen dat het plein, zeg maar, opnieuw in gebruik wordt genomen met een positieve vibe en om als collectief connectie te houden met de bestuurders." Katja: "We willen het plein teruggeven aan de bewoners, want daar is het voor bedoeld en dat is ook wat de kracht is van dit plein." Guusje: "In veel gemeenten heb je een soort brink waar van alles en nog wordt ondernomen. En dat kan het Joris Ivensplein voor IJburg worden."

Vrijheidsmaaltijd

Inmiddels heeft het JIP Collectief laten zien waartoe het in staat is. Guusje: "We organiseerden onder andere de Vrijheidsmaaltijd, we hebben bewoners enthousiast gemaakt voor 15 Jaar IJburg, we hebben een jazzfestival georganiseerd met optredens van Hans Dulfer en het Grachtenfestival en we houden zogenoemde JIP talks, waarbij we ergens op of rond het plein bij elkaar komen om te praten over nieuwe initiatieven, maar ook over alle andere zaken die spelen op en rond het plein."

Doorschakelen

Het JIP Collectief staat derhalve en nu is het een kwestie van doorpakken. Annette: "We hebben een heus beleidsplan en er is een lijst met activiteiten door bewoners samen gemaakt welke we komend jaar willen gaan realiseren." Guusje: "Het gaat er nu om dat we IJburgers inspireren, stimuleren, enthousiasmeren en ook faciliteren om activiteiten uit te gaan voeren samen. Zodat we met elkaar leren van elkaar." Katja: "Denk aan een silent disco en een open lucht bioscoop."
Guusje: "Wij geloven er heel erg in dat ook kleine activiteiten een groot gevoel van samen geven. Kunstenares Eline van de IJers-woongroep heeft bijvoorbeeld al jaren het idee voor een boetseercursus op het plein. Dat past prima ophet plein. Ons motto: niets is onmogelijk en iedereen is welkom."Het JIP Collectief is opgezet door bewoners, voor bewoners, maar inmiddels wordt er met plezier samengewerkt met andere gebruikers van het plein. Des te meer zielen, des te meer vreugd", zegt Annette.

Enthousiast

Het JIP Collectief heeft een presentatie gehouden bij het Stadsdeel en de gemeente en daar is enthousiast gereageerd. Het collectief heeft nu de wens dat het zelf over een budget kan beschikken om activiteiten te kunnen opzetten. Guusje: "We willen dat geld zelf niet beheren, maar het liefst zouden wij tegen mensen die met iets leuks komen willen zeggen dat ze meteen aan de slag kunnen zonder dat het eerst door de ambtelijke molen moet." Annette: "Wat we ook niet willen, is dat wij een organisatiebureau worden. Als mensen met iets komen, dan willen we ze helpen, graag zelfs, maar ze moeten er nadrukkelijk wel zelf betrokken bij blijven." Guusje: "Samen maken we het JIP Collectief."

Facebook.com/jorisivensplein

Landmaken gaat niet vanzelf

Vanaf de werkboten wordt Strandeiland aangelegd. Foto: IJburgerNieuws


Op dit moment maken we land voor Strandeiland. We zijn gestart met zand opspuiten, maar de laatste periode hebben we vooral verticale drainage toegepast op de locatie van het nieuwe tijdelijke strand.

Waarom verticale drainage?

Verticale drainage is een manier om grondwater versneld te laten verdwijnen. Het inklinkproces van land wordt met deze methode enorm versneld en het maakt dat er minder nazetting optreedt. Dat is ook nodig om ervoor te zorgen dat er in 2019 weer gebruik kan worden gemaakt van een tijdelijk strand. Bovendien maakt het ook dat er sneller woningbouw op het nieuwe Strandeiland kan plaatsvinden.

Hinder?

We hebben gemerkt dat de verticale drainage voor sommige bewoners hinder heeft veroorzaakt. Dat vinden we natuurlijk vervelend en het verraste ons; bij de aanleg van Centrumeiland was dit namelijk niet het geval. Wellicht hebben de vroege aanvangstijd en late stoptijd van de werkzaamheden daar aan bijgedragen.

Einde periode van drainage

Afgelopen zaterdag 22 september is een van de twee stellingen die de verticale drainage uitvoerden weggehaald. Op maandag 24 en dinsdag 25 september is door de overgebleven stelling het werk dat nog rest afgemaakt en daarna is ook deze stelling afgevoerd. Er vindt tot begin 2019 geen verticale drainage meer plaats. Wel gaat het spuiten van zand gewoon door, ook op de locatie van het nieuwe strand. Deze werkzaamheden hebben tot nu toe geen overlast opgeleverd.
Vanaf begin 2019 ligt er land boven water en start de drainage weer. De verwachting is dat deze periode van verticale drainage minder hinder zal geven omdat het werk dan vanaf het land wordt uitgevoerd en niet vanaf een ponton op het water. Ook wordt er tijdens gewone werkuren (van 07.00 uur tot 19.00 uur) gewerkt.

Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de gemeente:
Carin Bosboom via T: 06-83 51 54 65 of E: c.bosboom@amsterdam.nl.

Volop bouwen bij De Zuiderzee


Kavel 126 op Steigereiland, achter basisschool De Zuiderzee, bestaat uit drie projecten. Het eerste project 'De Kaap' is inmiddels af en de eerste bewoners nemen hun intrek, aan het tweede project 'Baak' wordt nog hard gewerkt en vanaf deze week start ook het derde project 'Op de dijk'.

Het project bestaat uit zeven woningen, waarvan twee appartementen. Oplevering van de aannemer aan de bewoners vindt naar verwachting medio juli 2019 plaats. Afbouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door de toekomstige bewoners zelf.

Afspraken

Met de aannemer zijn dezelfde afspraken gemaakt met betrekking tot de bereikbaarheid en veiligheid op en rondom de bouwplaats als met de aannemer van de andere twee projecten op dezelfde kavel. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de veiligheid van de kinderen van de naastgelegen school.

Naar Pampus? Dat kan alleen nog in oktober

Herfstvakantie op Pampus is Museumkidsweek vieren! Morsecodeworkshops, knutselen aan Pampuspost, kinderrondleidingen, de Pampus Xperience en spannende tochten door lange gangen! Foto: Pampus historische collectie

Oktober is de laatste maand dit jaar dat je naar de overkant kunt varen, naar Pampus! Tenminste... overdag, want in november start het avondrestaurant Winterlicht weer. Data zijn binnenkort bekend! Maar overdag kun je dus nog dagelijks meevaren met de Sailboa van Veerdienst Amsterdam of met de Stern van Pampus (vanuit Muiden) om het eiland en het fort te bezoeken.

Maand van de geschiedenis

Oktober is tevens de nationale Maand van de Geschiedenis. Pampus doet hieraan mee door zijn zogenaamde eyeopeners in het spotlicht te zetten. Deze tweetalige infoborden geven je een kijk op iets wat op het eerste gezicht misschien helemaal niet zo bijzonder lijkt. Vergis je niet, want op Pampus is niet alles wat het lijkt! Dus kom in oktober en je krijgt een speciale Maand van de Geschiedenis hand-out. Zoek de eyeopeners ermee op en blik terug op wat ooit was.

Oud Roest Collectie

Verder is het weekend van 12, 13 en 14 oktober noemenswaardig. Dan zijn de Nationale Archeologiedagen en ook daar doet Pampus aan mee. Het poetst zijn Oud Roest Collectie op en biedt er voor kids (altijd prijs) een Loopkat Quiz aan vast.

Soldaten

Over kids gesproken... de laatste week van het seizoen is het herfstvakantie en tevens Museumkidsweek! Pampus zet dan de vroegere soldaten van het fort in het zonnetje, met o.a. een morsecodesoldaat die gratis workshops geeft. En voor alle kinderen is er sowieso een gratis soldatencadeautje.

Kijk op pampus.nl voor uitgebreide informatie en voor het boeken van tickets via Muiden.
Wil je vanuit IJburg varen, kijk dan op de website veerdienstamsterdam.nl.

VARIA

Kunnen de sluizen
open of niet?

Ook dit jaar lagen de bootjes soms weer lang te wachten voor de sluizen op Haveneiland/Rieteiland. Omdat ik (Frans van Vliet, een van de vier leden van de wijkcommissie IJburg/Zeeburgereiland-red.) toch eens wil weten hoe het nu zit, heb ik de volgende vragen aan het stadsdeelbestuur gesteld:

Op Haven/Rieteiland zijn drie sluizen in gebruik. Op drukke warme zomerdagen zien we voor de sluizen wachttijden ontstaan voor bewoners die gebruik van de sluizen willen maken. Uit eigen metingen zien we dat er nauwelijks verschil in waterhoogte is en er -ook weer uit eigen waarneming - nauwelijks verschil in waterkwaliteit bestaat. Ik wil daarom het nut en de noodzaak van de sluizen onderzoeken. Ik heb daarom de volgende vragen:
- Wat was de oorspronkelijke gedachte achter de aanleg van de sluizen?
- Is het mogelijk om de sluizen een deel van het jaar te openen (als het weer/de wind het toelaat)? Wat zijn de bezwaren?
- Wat zijn de kosten of besparingen van een openstelling?
Op Hallo IJBurg is er in 2016 een project geweest over dit onderwerp, zag ik. Maar ik kon geen antwoorden vinden (maar misschien kijk ik niet goed). Wat vinden jullie ervan?

Naam gezocht

De culturele instellingen van IJburg en Zeeburgereiland verenigen zich om meer IJburgers te bereiken en in contact te brengen met cultuur! Maar ze zoeken nog naar een naam.
Op halloijburg.nl kan iedereen meestemmen.

Activiteiten aanmelden

Activiteiten in deze rubriek komen van halloijburg.nl. Alle informatie op Hallo IJburg wordt geplaatst door de deelnemers zelf. Dat zijn bewoners, ondernemers, bezoekers, medewerkers van organisaties of anderen die een interesse hebben in IJburg.
Bij bijeenkomsten en activiteiten die gratis zijn, wordt dat gemeld in deze krant. Meedoen aan andere activiteiten kost geld, maar bedragen noemen we niet. Informatie daarover op hallo-ijburg.nl.

AGENDA

Voorleesmiddag

Zaterdag 6 oktober 11.00 uur

Van 3 tot en met 14 oktober is het feest in de OBA tijdens de Kinderboekenweek. Op zaterdag 6 oktober is er een voorleessessie over 'Vogel & Schaap' door Curt Fortin van Huis Anubis. Een verhaal over vriendschap, moed en wat het betekent om samen te durven dromen. Dit verhaal is geschikt voor kinderen van 3 jaar en ouder.

Gratis

Tafeltennis

Dinsdag 20.00-22.00 uur
en vrijdag 16.30-17.30 uur
Laterna Magica

Elke dinsdagavond is er tafeltennis voor volwassenen in de gymzaal van Laterna Magica en elke vrijdagmiddag is er in dezelfde gymzaal tafeltennis voor de jeugd van 7 t/m 14 jaar. Dit alles onder begeleiding van trainers van TTV Diemen.

Meidenvoetbal

Donderdag 16.00-17.00 uur
CVT IJburg

Maak kennis met voetbal! Samen met vriendinnetjes en buurtgenoten leer jij coole tricks. Word jij de nieuwe Lieke Martens? Laat zien wat je in je mars hebt.

Improvisatie voor
volwassenen

Dinsdag 20.00-22.00 uur
Jeugdtheater TIJ

Even de echte wereld vergeten en je eigen wereld scheppen waarin alles kan en mag. Wat improvisatietheater bijzonder maakt, is het tijdelijk creëren van een (soms absurde) werkelijkheid, waar echte emoties spelen en waar echt contact gemaakt wordt. Spelervaring is geen must.

Flex Night Live

Donderdag 4 oktober 20.00 uur
FlexBieb

De winnaar van de Gouden Strop 2018 komt langs met zijn bloedstollende trilogie 'Rebound': drie pageturners van jewelste.

Laatste gaatjes worden gevuld

Het nagenoeg energieneutrale hotel aan de haven schiet op.

IJBURG Het wordt er bepaald niet minder stenig van, maar feit is dat momenteel alle laatste gaatjes op IJburg worden opgevuld.

Een van de laatste grote bouwputten op IJburg is rond de haven, waar momenteel hard wordt gebouwd aan Het IJland (271 vrijesectorhuurwoningen) en het eerste vrijwel energieneutrale hotel ter wereld dat vooralsnog Breeze heet. Ook valt de metamorfose op rond basisschool de Zuiderzee. Aan de Brigantijnkade komen villa's en aan de Smalschipstraat komen drie woongebouwen.

Ook op Rieteiland-Oost wordt volop gebouwd, onder andere aan een tennishal en nieuwe villa's.
Aan de Smalschipstraat waren tijdelijke moestuintjes, maar ook daar wordt het volgebouwd.
Aan de Brigantijnkade komen kolossen van villa's.
Er is veel gedoe over geweest, maar ook de tweede fase van de waterwoningen bij Steigereiland nadert de finish.