IJburgerNieuws

18 juli 2018

IJburgerNieuws 18 juli 2018


Gebiedscommissie zoekt juiste vorm

IJBURG De Gebiedscommissie IJburg/Zeeburgereiland is als onderdeel van de Stadsdeelcommissie Oost hard bezig om zich te 'settelen', maar het blijft nog zoeken naar de juiste vorm. De commissie zoekt daarom contact met bewoners.

Dit blijkt uit de antwoorden van vragen van IJburgerNieuws aan de gekozen leden Fenna Swart (GroenLinks), Philip Monas (D66), Frans van Vliet (VVD) en Paul Paulusma (PvdA). Alle vier hebben zo hun eigen gedachten over dit nieuwe bestuurlijke fenomeen, maar over één ding zijn ze het eens: contact met de bewoners is de levensader. Daarom vergaderen ze één keer per maand op een wisselende locatie op de eilanden. Bewoners kunnen hier bij zijn.
Fenna Swart: "Het blijft zoeken naar de balans tussen de wensen vanuit het stadsdeel en de wensen van de bewoners." Philip Monas laat weten: "Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om te luisteren naar bewoners en om met elkaar in gesprek te gaan over de invulling van de advisering over veel onderwerpen."
Van Vliet legt uit: "De opkomst van de bewoners kan beter, maar we zijn nog aan het inwerken."
Palusma weet nog niet of dit aanslaat: "We willen in elk geval goed bereikbaar zijn. We hebben alle vier trouwens goede contacten met bewoners, maar het kan altijd beter."

Zie ook pagina 8/9

Amsterdam nu aan zet bij Nuonweg

IJBURG Wat de Diemense gemeenteraad betreft, kan Amsterdam verder met de voorbereidingen die nodig zijn voor het openstellen van de Nuonweg. Het tunneltje voor fietsers waar de gemeenteraad vorig jaar in een motie om vroeg, blijkt veel te duur en de raad ziet er dan ook vanaf.

De ondertunnelde kruising blijkt, na onderzoek van Amsterdam, niet alleen ontzettend kostbaar, maar ook nog eens sociaal onveiliger. "De gelijkvloerse kruising met verkeerslichten wordt veilig voor alle weggebruikers", benadrukte wethouder Lex Scholten nog eens in de informatieve raadsvergadering over dit onderwerp.

Vier jaar

De raad stemde ook in met een coördinatieregeling die de procedure voor de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning versnelt. Wethouder Scholten meldt desgevraagd dat hij verwacht dat de bestemmingsplanwijziging nog zeker wel een half jaar in beslag zal nemen. Hoe snel de weg opengaat, ligt aan Amsterdam. "Amsterdam moet nu de benodigde voorzieningen nog gaan aanleggen", aldus Scholten.

En weer is een basisschool op IJburg verduurzaamd

IJBURG Natuurlijk IJburg gaat maar door met het verder verduurzamen van IJburg. Onlangs zijn 140 zonnepanelen met een hoog rendement op het dak van basisschool Het Podium aan de Emmy Andriessenstraat geïnstalleerd (foto) en in de week van 3 september volgt de Zuiderzeeschool aan de Brigantijnkade.

Feest rond start Strandeiland

IJBURG Donderdag 30 augustus komt er een feest voor IJburg rond de start van de aanleg van het nieuwe Strandeiland. Details zijn nog niet bekend.

Strandeiland wordt het volgende uitbreidingsgebied van IJburg en inmiddels is gestart met de werkzaamheden. Wat veel IJburgers niet weten is dat het strand vanaf Blijburg officieel onderdeel is van Strandeiland.
Strandeiland zal uiteindelijk 150 hectare nieuwe grond omvatten. Dat is net zo groot als Haveneiland en het nieuwe Centrumeiland bij elkaar.

3

Diemerzeedijk

IJBURG De Diemerzeedijk wordt opnieuw ingericht. En na tussenkomst van de Gebiedscommissie, krijgen bewoners hier inspraak in.

3

IJburg moet bereikbaar, veilig en levendig zijn

Bewoners hebben belangrijke rol bij vaststellen Gebiedsagenda

De Gebiedscommissie IJburg/Zeeburgereiland buigt zich over de Gebiedsagenda waarin de prioriteiten voor vier jaar worden vastgelegd.

Er moeten meer voorzieningen voor de jeugd komen

IJBURG Goede bereikbaarheid, veiligheid voor de bewoners, aandacht voor de economie en aandacht voor de jeugd én voor kwetsbaren. Dit zijn de prioriteiten zoals die in het concept van de Gebiedsagenda voor IJburg en Zeeburgereiland zijn gesteld.

Momenteel werkt de zogeheten Gebiedscommissie (zie voorpagina en pagina's 8/9) aan de nieuwe gebiedsagenda, maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat de vier gekozen politici in deze commissie de gebiedsagenda zelf invullen. De bewoners van IJburg en Zeeburgereiland wordt nadrukkelijk gevraagd mee te denken over het gebied waarin zij wonen. Deze week was er nog een bijeenkomst tijdens welke bewoners hun wensen kenbaar konden maken.

Bereikbaarheid

Concept Gebiedsagenda omvat zes prioriteiten

Om richting te geven aan de gesprekken is alvast een prioriteitenlijst samengesteld. Er zijn er zes benoemd. De eerste is het waarborgen van de bereikbaarheid van de eilanden. Dit is zelfs een van de grote uitdagingen voor de komende jaren. Het openbaar vervoer moet beter en ook fietsroutes moeten worden verbeterd en nieuwe routes moeten worden aangelegd (vooral een nieuwe fietsverbinding naar Amsterdam staat hoog op de wensenlijst). Aandacht is er ook voor de verkeersveiligheid in buurten.

Voorzieningen

De tweede wens is dat IJburg meer maatschappelijke voorzieningen krijgt. Met name een gebouw voor theater, muziek en film is een wens die snel ingevuld moet worden, maar ook valt de verdere ontwikkeling van de waterrecreatie hieronder.

Veilig

Veilig en prettig samenleven in de gemengde wijken die IJburg en Zeeburgereiland nu eenmaal zijn is prioriteit drie. Dit gaat over, zoals het vooralsnog is verwoord, "vergroten van leefbaarheid en sociale samenhang door versterken van verbindingen tussen mensen en veraangenamen van de leefomgeving." Dit houdt onder meer in dat sociale structuren op peil moeten worden gebracht, bijvoorbeeld door bewoners beter en meer contact met elkaar te laten hebben. Ook moeten de eilanden schoon, heel en veilig zijn. "Afval op straat is een ergernis van veel bewoners en geeft een onveilig gevoel", valt te lezen in het concept. Andere zaken zijn veiligheid in woningen en buitenruimtes verbeteren, de druk op de openbare ruimte verminderen in bestaand gebied en het verder "vergroenen van de stenige stad."

Jeugd

Prioriteit vier gaat over de jeugd. Beide eilanden hebben een enorm jonge levensopbouw met veel kinderen en jeugd en het wordt tijd dat voor hen veel meer voorzieningen komen. Er is speciale aandacht voor kwetsbare jeugd. Dit geldt trouwens niet alleen voor de jeugd, maar voor alle kwetsbare groepen (prioriteit vijf). De laatste grote wens is het versterken van de lokale economie, onder andere door te lonken naar meer toeristen.

Strand blijft toegankelijk

IJBURG Er staat op 30 augustus een feestje gepland vanwege de start van Strandeiland, het nieuwe uitbreidingsgebied van Blijburg. Het eerste deel van Strandeiland is al aangelegd: dat is het strand bij Blijburg. Een deel van dit strand blijft behouden als strand én er komt nieuw zand bij. Alles bij elkaar beschikt IJburg ook in 2019 over een strand, zij het een kleiner strand dan het huidige en zonder Blijburg.

De werkzaamheden voor de uitbreiding van IJburg startten eind juni met het verwijderen van grote stenen op de waterkering bij Blijburg. Ook is de drijvende steiger verhuisd, de waterbodem is gepeild en onlangs zijn de boeien aangebracht die het werkterrein op het water markeren. Vanaf ongeveer nu wordt gestart met het sproeien van zand.

Voorziening

Er wordt stevig doorgewerkt, want de werktijden van de aannemer liggen tussen 6.00 en 23.00 uur. Deze werktijden zijn nodig om het nieuwe tijdelijke strand gereed te hebben voor het nieuwe seizoen. Het gemeentebestuur wil namelijk dat IJburgers ook in 2019 kunnen genieten van een strand, zij het dat dit wel kleiner wordt dan het huidige strand en zonder Blijburg. Dat verdwijnt namelijk na dit zomerseizoen. De gemeente Amsterdam draagt vanaf de opening van het strandseizoen 2019 zorg voor een toiletvoorziening en een eenvoudige vorm van catering.

Diemerzeedijk opgeknapt na overleg

IJBURG De Diemerzeedijk wordt opgeknapt in overleg met de bewoners. Dit advies van de gebiedscommissie IJburg/Zeeburgereiland is overgenomen door het stadsbestuur.

De Diemerzeedijk is in 2009 voor een groot deel opgeknapt. Toen er asbest werd gevonden, werd het project duurder waardoor het deel tussen Steigereiland en de Nesciobrug niet is aangepakt. Dit is echter het drukste deel, met voetgangers, fietsers, auto's en zwaar verkeer. Dit gaat slecht samen. Omdat de dijk oogt als een voetpad, worden bestuurders van auto's soms agressief bejegend. Terwijl ze er gewoon mogen rijden.
Het plan was om er of een fietsstraat van te maken of een voetpad, maar dat plan is nu ingetrokken om te overleggen met de bewoners.

5 / 16

'In de struiken langs de kade op IJburg drijft het lijkje van de kat'

Annemiek van Kessel schrijft boek over dierenambulance

In 'Rijden jullie ook voor duiven?' gaat Annemiek van Kessel op pad met de dierenambulance. Dit hoofdstuk speelt zich af op IJburg.

Annemiek van Kessel, hier met een egel, schreef een boek over de dierenambulance en kwam ook langs op IJburg.

In IJburg ligt een kat in het water. Dat schijnt daar wel vaker voor te komen, helaas. In deze relatief nieuwe wijk van Amsterdam, gelegen in het IJmeer en gebouwd op kunstmatige eilanden, liggen veel woningen direct aan het water. In het water gevallen dieren kunnen niet overal omhoog klimmen. De meeste kades zijn te hoog. Een bewoonster had de kat vanuit haar raam in het water zien liggen.

N.A.P.

We kunnen het dier niet vinden. Loes belt de centraliste nog een keer, die zegt dat er inmiddels meer mensen hebben gebeld. We krijgen verschillende locaties door. Dat kan doordat het water niet stilstaat. De laatste melding komt van iemand die het dier ter hoogte van het café N.A.P. Amsterdam heeft zien drijven.
Op het terras van het café zitten mensen van de eerste lentezon te genieten. Onze handelingen worden belangstellend gevolgd. Loes pakt hulpmiddelen uit de wagen en met z'n tweeën steken we een brede grasstrook over. We worden gevolgd door een paar jongetjes.
'Wat is er aan de hand mevrouw?' vraagt een van hen. 'Mogen we kijken?'
Loes zegt dat we een kat gaan zoeken en vraagt vriendelijk of ze ons niet voor de voeten willen lopen. Ze gehoorzamen - want met Loes valt niet te spotten - en blijven ons op enige afstand gadeslaan. Ze speurt het water af. Vlak langs de kade staan struiken. Opeens ziet ze daarachter het lijkje drijven, op zijn plek gehouden door een tak die in het water hangt. In één zwiep met haar schepnet haalt ze de kat uit het water en trekt hem op de wal.

'Bert maakt de kater schoon totdat hij er toonbaar uitziet'

'Kijk maar niet'

'Kijk maar niet, jongens,' zegt ze als de boys aanstalten maken om dichterbij te komen. 'Het ziet er niet echt fijn uit.' Met enige tegenzin vertrekken ze. Ik kijk naar de kat. Het is een rode kater. Hij ziet er heel zielig uit: echt wat je noemt een verzopen kat. Heel treurig.

'Wat is er aan de hand mevrouw'? Mogen we kijken?'

Kopje koffie

Bert pakt de kat van Loes aan. Door de bediening van N.A.P. krijgen we een kopje koffie aangeboden. Wat een dag, de teller staat nu op vier overleden katten. Dat vinden we meer dan genoeg. Straks mag er wel weer iets leuks gebeuren, maar dat hebben we niet in de hand. En dan moeten we ook nog de eigenaar zien te traceren.

Bert maakt de kater zo goed mogelijk schoon en droog totdat hij er een beetje toonbaar uitziet. Loes haalt de chiplezer erover. De eigenaar blijkt een Engelsman te zijn die hier niet ver vandaan woont. De centraliste heeft doorgegeven waar we staan en hem gevraagd een kartonnen doos mee te nemen.

Kletsnat thuis

Vanuit de verte zien we hem aankomen. Bij de ambulance kijkt hij naar het beestje en is een poosje stil. Wat gaat er in hem om? Dan begint hij te vertellen: met zijn gezin woont hij even verderop, aan het water, met hun twee katten. De ene kat kwam drie dagen geleden kletsnat thuis. De andere - Duke - kwam niet terug. Ze zijn overal gaan kijken en vragen, maar niemand had Duke gezien. Hij vreesde het ergste. Loes vraagt wat we voor hem kunnen doen. Ze vertelt wat de mogelijkheden zijn, maar de man hoeft niet lang na te denken. Hij heeft kleine kinderen en wil wel graag dat ze nu afscheid van hem nemen. Daarna wil hij Duke in zijn eigen tuin begraven. We rijden met Duke in de ambulance achter de man aan, naar zijn huis, en wensen hem heel veel sterkte.

Annemiek van Kessel Rijden jullie ook voor duiven? Verhalen uit de dierenambulance. Aan de hand van tientallen voorvallen laat ze zien wat er zich achter de schermen van de dierenambulance afspeelt.
Paperback met foto's, prijs 16,50 euro.
ISBN: 9789462970939

In het boek 'Rijden jullie ook voor duiven?' gaat Annemiek van Kessel mee op pad met de ambulancemedewerkers. Onderstaand hoofdstuk speelt zich af op IJburg.

Annemiek van Kessel schreef een boek over de dierenambulance.

In IJburg ligt een kat in het water. Dat schijnt daar wel vaker voor te komen, helaas. In deze relatief nieuwe wijk van Amsterdam, gelegen in het IJmeer en gebouwd op kunstmatige eilanden, liggen veel woningen direct aan het water. In het water gevallen dieren kunnen niet overal omhoog klimmen. De meeste kades zijn te hoog. Een bewoonster had de kat vanuit haar raam in het water zien liggen.

We kunnen het dier niet vinden. Loes belt de centraliste nog een keer, die zegt dat er inmiddels meer mensen hebben gebeld. We krijgen verschillende locaties door. Dat kan doordat het water niet stilstaat. De laatste melding komt van iemand die het dier ter hoogte van het café N.A.P. Amsterdam heeft zien drijven.

Op het terras van het café zitten mensen van de eerste lentezon te genieten. Onze handelingen worden belangstellend gevolgd. Loes pakt hulpmiddelen uit de wagen en met z'n tweeën steken we een brede grasstrook over. We worden gevolgd door een paar jongetjes.

'Wat is er aan de hand mevrouw?' vraagt een van hen. 'Mogen we kijken?'

Loes zegt dat we een kat gaan zoeken en vraagt vriendelijk of ze ons niet voor de voeten willen lopen. Ze gehoorzamen - want met Loes valt niet te spotten - en blijven ons op enige afstand gadeslaan. Ze speurt het water af. Vlak langs de kade staan struiken. Opeens ziet ze daarachter het lijkje drijven, op zijn plek gehouden door een tak die in het water hangt. In één zwiep met haar schepnet haalt ze de kat uit het water en trekt hem op de wal.

'Kijk maar niet, jongens,' zegt ze als de boys aanstalten maken om dichterbij te komen. 'Het ziet er niet echt fijn uit.' Met enige tegenzin vertrekken ze. Ik kijk naar de kat. Het is een rode kater. Hij ziet er heel zielig uit: echt wat je noemt een verzopen kat. Heel treurig.

Bert pakt de kat van Loes aan. Door de bediening van N.A.P. krijgen we een kopje koffie aangeboden. Wat een dag, de teller staat nu op vier overleden katten. Dat vinden we meer dan genoeg. Straks mag er wel weer iets leuks gebeuren, maar dat hebben we niet in de hand. En dan moeten we ook nog de eigenaar zien te traceren.

Bert maakt de kater zo goed mogelijk schoon en droog totdat hij er een beetje toonbaar uitziet. Loes haalt de chiplezer erover. De eigenaar blijkt een Engelsman te zijn die hier niet ver vandaan woont. De centraliste heeft doorgegeven waar we staan en hem gevraagd een kartonnen doos mee te nemen.

Vanuit de verte zien we hem aankomen. Bij de ambulance kijkt hij naar het beestje en is een poosje stil. Wat gaat er in hem om? Dan begint hij te vertellen: met zijn gezin woont hij even verderop, aan het water, met hun twee katten. De ene kat kwam drie dagen geleden kletsnat thuis. De andere - Duke - kwam niet terug. Ze zijn overal gaan kijken en vragen, maar niemand had Duke gezien. Hij vreesde het ergste. Loes vraagt wat we voor hem kunnen doen. Ze vertelt wat de mogelijkheden zijn, maar de man hoeft niet lang na te denken. Hij heeft kleine kinderen en wil wel graag dat ze nu afscheid van hem nemen. Daarna wil hij Duke in zijn eigen tuin begraven. We rijden met Duke in de ambulance achter de man aan, naar zijn huis, en wensen hem heel veel sterkte.

Run op nieuwe zelfbouwkavels

Er is grote belangstelling voor de brochures.

IJBURG Er is een run op de zelfbouwkavels op Centrumeiland. De eerste informatiemiddag afgelopen zaterdag werd druk bezocht.

Centrumeiland wordt de verbinding tussen Haveneiland en Strandeiland en er komen meer dan duizend woningen. Leuk weetje: voor het landmaken is de zogenoemde pannenkoekmethode gehanteerd. Hierbij werd het zand laag voor laag gesproeid tot het circa twee meter boven het wateroppervlak uitstak. Voor de realisatie van Centrumeiland was ongeveer 800.000 kubieke meter zand nodig.

Woningbouw

Velen willen hun droomhuis realiseren op de nieuwe droomlocatie aan het IJmeer.
'Dat plekje daar is heel mooi.'
Van de nieuwe bouwlocatie op Centrumeiland stond ook een maquette.

Nu is het de beurt aan de woningbouw, waaronder zelfbouwkavels. Binnenkort worden de eerste verkocht. Voor individuele zelfbouw zijn veertien kavels voor één- tot vierpersoonshuishoudens.

Samen bouwen

Een andere optie is deelnemen aan zelfbouwen volgens het principe van zogeheten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dan vorm je samen met je nieuwe buren een groep die de bouwplannen realiseert. CPO is interessant voor mensen die met meer dan vier huishoudens willen bouwen. Voor deze vorm van zelfbouwen komt in de blokken 7 en 8 op Centrumeiland in totaal plek voor maximaal dertig woningen.

Inschrijven voor de zelfbouwkavels kan tot en met 21 augustus.        

Gebiedscommissie zoekt nog juiste vorm

Sinds maart 'regeert' een gebiedscommissie, bestaande uit Fenna Swart (GroenLInks), Philip Monas (D66), Paul Paulusma (PvdA) en Frans van Vliet (VVD), als onderdeel van de Stadsdeelcommissie over IJburg en Zeeburgereiland.

Paul Paulusma, Philip Monas, Fenna Swart en Frans van Vliet (vlnr) werken goed samen in de Gebiedscommissie.

Wat voor verwachting had u van het nieuwe bestuurlijke fenomeen de Stadsdeelcommissie?
Fenna Swart: "Eerlijk gezegd had ik er geen verwachting van anders dan dat er op gezette tijden vergaderd zou worden binnen een nieuw systeem waarvan niemand nog wist of en hoe het zou werken. Ik hoopte dat ik in deze commissie meer voor IJburg zou kunnen betekenen op het gebied van onderwijs, duurzaamheid en verbeterde en schonere mobiliteit."
Philip Monas: "Mijn verwachting was, dat ik, samen met de medeleden, dicht op de grootstedelijke ontwikkeling van IJburg/Zeeburgereiland zou kunnen meekijken en hier en daar zou kunnen mee- of bijsturen in het belang van de bewoners, in de "machinekamer" van het stadsdeel en het stadhuis. Ook vond ik het van belang om de verkiezingsbelofte van D66 'Goed wonen, Goed klimaat, Goed onderwijs' mede inhoud te geven voor Stadsdeel Oost."
Frans van Vliet: "De VVD kende op IJburg al een actieve groep mensen: het VVD wijkteam. Het wijkteam gaf meningen en geluiden uit de buurt door aan de raadsleden en het bestuur. Dat werkte altijd prima, de stadsdeelcommissie werkt eigenlijk precies zoals het wijkteam altijd werkte. Ik was daarom best positief over het idee van de Stadsdeelcommissie."
Paul Paulusma: "Ik had geen verwachtingen. Na de afschaffing van de stadsdeelraden zijn de commissies steeds verder uitgekleed. In november 2017 heeft het dagelijks bestuur alsnog besloten om met stadsdeelcommissies te werken: zonder geld, zonder bevoegdheden, zonder personeel. Het is een tandeloze commissie die alleen adviezen kan geven."
"Maar goed, het zijn nieuwe tijden en ik heb ervoor gekozen om invloed uit te oefenen. Hoewel je marginaal in het bestuurlijk stelsel zit als commissie, maak je er wel onderdeel van uit en het zou dus mogelijk moeten zijn om panelen te doen verschuiven."

En, logische vervolgvraag: zijn de verwachtingen enigszins uitgekomen?
Fenna Swart: "Het is nog te vroeg om hierover iets te zeggen. Het is nog zoeken naar de juiste manieren van communiceren en samenwerken. We zijn wel actief bezig geweest om wegen te vinden waarmee we de bewoners kunnen bereiken om mee te praten en te denken."
Philip Monas: "Die verwachting is al deels uitgekomen en wie weet wordt dat nog wel grotendeels."
Frans van Vliet: "Mijn verwachtingen waren niet bijzonder hooggespannen en dat is uitgekomen. Je ziet dat de bewoners de vergaderingen nauwelijks bezoeken en dat je als SDC-lid echt naar de mensen toe moet gaan. Maar dat is niet erg. Je moet gewoon actief zijn."
Paul Paulusma: "Na een periode van vier maanden valt niet veel te zeggen of invloed uitoefenen echt gaat lukken."
"Ik wil hierbij aantekenen dat invloed uitoefenen niet alleen afhankelijk is van een lid van de commissie, maar ook van de opstelling van de dagelijks bestuurders die zijn aangesteld door het College van B&W. Durven zij enige afstand te nemen van het college en het collegeprogramma of fungeren zij het liefst als brievenbus naar het college? We hebben helaas al meegemaakt dat bestuurders het motief van 'Dit is een stedelijke afweging' in de mond nemen en weinig betrokkenheid met de bewoners laten zien."

Het fenomeen stadsdeelcommissie moet zich nog zetten. In hoeverre hebben jullie vieren daar een hand in, of zijn het toch de door de stad aangewezen leden die de toon van de muziek bepalen?
Fenna Swart: "Alles is nog nieuw dus het is onze taak om zo veel mogelijk te proberen en balletjes op te gooien om te kijken wat wel en niet werkt."
Philip Monas: "Dat is nog moeilijk te bepalen. Wij zetten ons in ieder geval in om de vorm en de inhoud naar onze hand te zetten, maar het is ook hier een kwestie van geven en nemen. Het zou heel goed zijn als de Stadsdeelcommissie een onmisbare schakel tussen de bewoners en de beslissers zal blijken te zijn."
Frans van Vliet: "Als de bestuurders en het ambtelijk apparaat (gebiedsmakelaar-coördinatoren et cetera) hun werk goed doen, is er geen noodzaak tot een SDC. Zij zouden dan van alle ontwikkelingen en meningen in de buurt op de hoogte moeten zijn. We zitten in een opstartfase dus we weten nog niet goed hoe het uitpakt."
Paul Paulusma: "Het fenomeen stadsdeelcommissie is onder een slecht gesternte geboren en zal naar verwachting geen vaste setting krijgen. Het collegeprogramma geeft ook aan dat zaken bijgesteld kunnen worden in deze bestuursperiode. We kunnen wel laten zien dat er goede politieke samenwerking is in de wijken en dat er samengewerkt wordt."

Dit komt op de agenda

De vier leden van de Gebiedscommissie IJburg en Zeeburgereiland hebben ieder zo hun eigen gedachten op de vraag welke onderwerpen de komende tijd absoluut op de agenda thuis horen.

Fenna Swart: "Wat ons en mij betreft: kunst en cultuur, meer aandacht voor beter onderwijs, schonere leefomgeving en duurzaamheid met veel groen en het liefste zo min mogelijk vervuilende brommers en scooters."

Philip Monas: "Hiervoor is de Gebiedsagenda van groot belang (zie ook pagina 3). Die legt de prioriteiten van het beleid vast voor de komende vier jaar en dat is dan weer de basis voor de jaarlijkse gebiedsplannen, die vaststellen welke projecten uitgevoerd zullen worden. Maar in het algemeen gaat het in elk gesprek van IJburg en Zeeburgereiland over vervoer, luchtkwaliteit, samenleven, kwaliteit van het onderwijs, sport, infrastructuur, cultuur, veiligheid en steen&asfalt versus groen&blauw. In één woord gaat het om Leefbaarheid met een grote L."

Frans van Vliet: "Veiligheid, toerisme, waterrecreatie, zwerfafval en bereikbaarheid."

Paul Paulusma: "Het stedenbouwkundig plan Strandeiland moet op de agenda. De vragen daarbij zijn onder andere 'Moeten die extra 1600 woningen bovenop de 6400 woningen er wel komen als de druk op de ruimte en de voorzieningen maximaal wordt. Ook de vraag of het vervoersplan duurzaam genoeg is en verder zijn de toekomst van Blijburg, vergroening, veiligheid en stimulering detailhandel belangrijke agendapunten."

Is het eigenlijk in wezen niet een vreemd iets: een commissie met gekozen leden en aangewezen beroepsbestuurders?
Fenna Swart: "Ja, dat vind ik jammer."
Philip Monas: "Feitelijk maken de beroepsbestuurders van het Dagelijks Bestuur geen deel uit van de Stadsdeelcommissie. Op verzoek wonen ze de plenaire vergaderingen bij en ze kunnen vragen beantwoorden. Dat is natuurlijk handig om snel in de materie te kunnen duiken. De Stadsdeelcommissie zelf bestaat dus alleen uit gekozen leden."
Frans van Vliet: "De beroepsbestuurders zijn natuurlijk indirect via de gemeenteraadsverkiezingen ook gekozen. Het probleem dat ik zie is dat een typische VVD-wijk zoals bijvoorbeeld Buitenveldert wordt bestuurd door een GL-PvdA-D66 portefeuillehouder. In delen van IJburg heb je een soortgelijke situatie."
Paul Paulusma: "Dat is zeker vreemd en dat is nieuw centralisme. Op lange termijn zullen we teruggaan naar de vorm van de oude stadsdeelraden, daar ben ik van overtuigd."

Heeft u het gevoel dat de Stadsdeelcommissie de betrokkenheid van de burgers vergroot en zo ja, hoe uit zich dat dan?
Fenna Swart: "De stadsdeelcommissie niet, maar de wijkadviesraden wel. Wij proberen met z'n vieren twee keer per maand met de bewoners in gesprek te gaan op zogeheten thema-avonden. Op dit moment speelt de gebiedsagenda een belangrijke rol. Namelijk wat zijn de prioriteiten voor de komende vier jaar. Wij hebben met z'n vieren expliciet aangegeven dat deze op basis van de wensen en behoeften van de bewoners moet worden samengesteld en niet op basis van wat wij vinden of wat het stadsdeel vindt."
Philip Monas: "Het is nog te vroeg om dat nu vast te stellen. Er zijn al heel veel bewonersinitiatieven in ons gebied en ook is de deelname aan participatietrajecten goed. Maar het feit, dat je nu niet minder dan vier vertegenwoordigers hebt, volledig gericht op IJburg/Zeeburgereiland maakt wel dat het Stadsdeel Oost nog meer gewezen gaat worden op specifieke knelpunten en kansen in dat ene gebied. Voorheen kwamen de 'volksvertegenwoordigers' wel uit Oost, maar was de spreiding per gebied niet zoals nu. Het feit dat je zelf woont in je eigen gebied zorgt ervoor, dat je bezwaren van bewoners sneller en beter kunt doorgronden."
Frans van Vliet: "Bij de Diemerzeedijk, maar ook bij de brug vanaf Rieteiland Oost (30km-bord) zie je dat de lijnen met het bestuur door de SDC kort zijn. De mensen waarderen dat, men voelt zich gehoord."
Paul Paulusma: "In de directe woonomgeving zoals renoveren van de straat, parkeeroverlast of groenvoorzieningen nodigt de gemeente de bewoners vaak uit om mee te denken. Dat verhoogt zeker de betrokkenheid van de bewoners, maar we zullen hard moeten werken om geloofwaardig te zijn voor de bewoners. Maar de burgers in deze stad zien ook wel in dat de Stadsdeelcommissie niet zo veel voorstelt en weten hun rechten wel te halen."

Heeft u het idee dat door de beperkte omvang met maar vier leden en de intensieve manier van samenwerken politieke grenzen worden geslecht?
Fenna Swart: "Dat gevoel heb ik tot op heden wel en dat vind ik een goede zaak. Onze intenties en gesprekken zijn zeker politiek-overstijgend vanuit de overtuiging dat we de komende vier jaar met elkaar IJburg en Zeeburg willen verbeteren. Daar hoort geen politiek geharrewar bij."
Philip Monas: "Jazeker, daar lijkt het echt op. Gezien de intenties van de verkiezingen zijn we gekozen om het geluid van de bewoners versterkt door te laten klinken in de besluitvorming over de eigen leefomgeving. Maar ik moet het wel nuanceren. De samenstelling van onze gebiedscommissie komt vrij aardig overeen met die van de huidige coalitie. Met zijn vieren vormen we min of meer noodgedwongen een minicoalitie, die de gebiedsagenda voor de komende jaren mede bepaalt."
Frans van Vliet: "De partijpolitiek is op dit moment minder van belang. Neem onze eerste vier conceptadviezen, die zijn door iedereen ondertekend. Bij de uitwerking van de gebiedsagenda's zie ik verschillen ontstaan. Waar ik thema's als veiligheid, toerisme, waterrecreatie, handhaving, zwerfafval en bereikbaarheid belangrijk vind om in te investeren, zie je bij anderen heel andere accenten. Meer groen, buurtvorming, meer aandacht voor samenleven et cetera. Op zich goede thema's maar ik vind dat er op IJburg andere zaken belangrijker zijn op dit moment."
Paul Paulusma: "Politieke verschillen zijn er en worden niet geslecht, maar worden op de achterhand gehouden. Samenwerken en successen delen is het motto."

Wat is alles bij elkaar de slotsom van deze eerste tussenbalans?
Fenna Swart: "Het is te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Het is zeker de moeite van het proberen waard. Daarbij: we zijn gekozen en hebben dus ook de verantwoordelijkheid om dit te laten werken."
Philip Monas: "Die vraag komt nu te vroeg. De mate waarin het Dagelljks Bestuur en het Stadhuis de advisering van de Stadsdeelcommissies serieus ter harte nemen, zal bepalend zijn voor de toekomst van dit stelsel."
Frans van Vliet: "Laten we het een kans geven."
Paul Paulusma: "Dat de Stadsdeelcommissie een zoethoudertje en een doekje voor het bloeden is."

Stadsdeelcommissie is papieren tijger

Sinds maart dit jaar beschikt Stadsdeel Oost over een nieuwe bestuursvorm. Het is de derde wijziging en de toekomst zal uitwijzen of deze vorm wél lang houdbaar is.

Sinds de jaren tachtig beschikte Amsterdam over stadsdeelraden met gekozen volksvertegenwoordigers en een politiek mandaat voor het gebied waarover ze regeerden. Een wijziging van de Gemeentewet in 2014 maakte een einde aan dit stelsel, waarna er een systeem kwam met zogenoemde Bestuurscommissies. Ook deze hadden gekozen leden en een dagelijks bestuur, maar feitelijk had de gemeenteraad de macht.

Liefdeloos compromis

Voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer hield dit stelsel vervolgens op verzoek van de gemeenteraad tegen het licht en die concludeerde dat dit systeem ook niet werkte. Brennninkmeijer noemde de opzet een 'liefdeloos compromis'.

Stadsdeelcommissies

Dit was de opmaat voor het huidig stelsel met stadsdeelcommissies. Amsterdam is hiervoor opgedeeld in 22 wijkadviesraden. Het was aanvankelijk de bedoeling dat deze commissies zouden bestaan uit burgers zonder politieke achtergrond, maar de gemeenteraad besloot afgelopen najaar op de valreep dat ook politieke partijen konden meedoen. Het gevolg was dat nergens in Amsterdam iemand zit zonder politieke achtergrond.
De Gebiedscommissie IJburg/Zeeburgereiland bestaat uit vier leden en samen met drie andere wijkadviesraden met ook vier leden vormen zij de 16-koppige Stadsdeelcommissie Oost.

Nog drie man erbij

Maar deze zestien maken niet de dienst uit. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft ook drie leden van het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost benoemd. Dit zijn Maarten Poorter, Rick Vermin en Ivar Manuel. Bedoeling is dat zij luisteren naar de commissie, maar als puntje bij paaltje komt, nemen deze drie de besluiten. In feite is de Stadsdeelcommissie hiermee een papieren tijger.

Fenna Swart: 'Wij hebben de verantwoordelijkheid om dit te laten werken'

Philip Monas: 'Mate waarin stadhuis adviezen ter harte neemt, bepaalt de toekomst'

Frans van Vliet: 'Laten we het een kans geven'

Paul Paulusma: 'Stadsdeelcommissie is een doekje voor het bloeden'

Zo komt IJburg de zomer wel door

IJBURG Gewone agendapunten zijn er niet op IJburg de komende zomer, maar er is genoeg te doen op en rond het eiland.

Help de statushouders een handje

Kavel 13A heette het kavel aan de Daguerrestraat lange tijd. Er was veel om te doen, maar het resultaat is dat er nu SET staat: een complex met tijdelijke woningen voor tachtig statushouders en evenveel jongeren/studenten. Rond hun komst is veel georganiseerd, maar als u in de zomer een vrijetijdsinvulling zoekt waarin u zich nuttig kunt maken voor de nieuwe bewoners: dat kan. De zomerweken staan namelijk in het teken van excursies door de wijk, leren fietsen, fietsexcursies naar de stad en naar de omgeving van Amsterdam, (leren) zwemmen, beachvolleyballen, eten bij het kampvuur, samen sporten en muziek maken. Aanmelden kan via buurt@set-ijburg.nl.

RepairCafé gaat gewoon door

Het wekelijkse zogeheten RepairCafé wordt voortaan niet meer gehouden in de Flexbieb, maar in SET aan de Daugerrestraat. Het tijdstip is ook wat later, van 17.00-19.00 uur, maar de dag (woensdag) is niet gewijzigd. Reparaties zijn nog steeds gratis. Een vrijwillige bijdrage is leuk. Er is ook een naaimachine dus kleine herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Steigerplek is nieuwe ontmoetingsplek IJburg

Op 11 juli was de opening van de 'Steigerplek' aan de William Barlowlaan 1 op Steigereiland. Dit is de nieuwe ontmoetingsplek in deze buurt voor en door bewoners. Verschillende organisaties zullen hier activiteiten en spreekuren organiseren, de hele zomer door en de herfst en de winter die erop volgen natuurlijk ook. Bewoners kunnen deelnemen aan activiteiten, zelf een activiteit organiseren of aan de slag gaan als vrijwilliger. Welzijnsorganisatie Dynamo gaat hier naschoolse- en vakantieactiviteiten organiseren, maar ook Talententent cursussen, Club Junior tiener- en meidenactiviteiten. Er komt een Jongerenspreekuur en verder wordt het een ruimte voor ontmoeting, activering en participatie.

Vrije Vogel Festival op Zeeburgereiland

Ook dit jaar is er op Zeeburgereiland (bij café Haddock) weer het Vrije Vogel Festival en wel van maandag 30 juli t/m vrijdag 3 augustus. Dit is een buiten-kindertheaterfestival voor kinderen van 2 tot een jaar of 10. Elke ochtend zijn er voorstellingen voor 2+ en elke middag voor 4+ . Verder zijn er workshops (van vogelmaskers maken tot theatraal vliegen) en kun je lekker vrij knutselen in het atelier. Iedere middag is er een Vrije Vogel optocht waar iedereen aan kan meedoen, met een zelfgemaakt kostuum of een outfit uit onze verkleedkist. Koekenbakker Kees bakt, met hulp van de kinderen, de allerlekkerste pannenkoeken. Terwijl bezoekers smullen van die pannenkoek- of hun zelf meegebrachte boterhammen- kunnen ze lachen om en meezingen met de vogels in de vogelsoap. De entree is 8 euro per dag.

Summerschool door TIJ bij VRIJLAND

Jeugdtheater TIJ gaat van maandag 23 juli t/m vrijdag 27 juli (elke dag van 10.00-16.00 uur) weer theater maken met de jeugd van IJburg (tussen 7 en 14 jaar). Dit gebeurt op VRIJLAND, bij het strand bij Blijburg. Dit is een spannende en ruige locatie met zand, water, zon, zee en wind. Je maakt hier samen met theatermakers en dansers een voorstelling waar op de slotdag iedereen naar mag komen kijken. Er wordt gebouwd, gedanst, gezwommen (zwemdiploma is verplicht), gezongen en geacteerd. Meedoen kost 245 euro per persoon.Tegen een meerprijs van 10 euro per dag kan uw kind vanaf 9.00-10.00 uur en 16.00-17.00 uur worden opgevangen. Op jeugdtheaterschooltij.nl staat alle informatie.

Doe een dagje Muiderslot of Pampus

Van april t/m oktober vaart de Veerdienst vanaf de jachthaven van IJburg (Krijn Taconiskade 124a) naar Pampus en Muiderslot. De boot vertrekt dagelijks (behalve maandag) om 11.00 uur en om 15.15 uur is deze weer terug in de haven. Je kunt kiezen of je een bezoek brengt aan Pampus of aan Muiderslot. Een enkele reis naar Muiderslot kan ook. Neem dan je fiets mee en fiets terug naar IJburg.
Aan boord is een comfortabele binnen- en buitenruimte, bar, toiletten en verwarming. Voor 1 euro extra per kind kun je een kinderfeestje organiseren aan boord. Je mag zelf taart meenemen, de bemanning van de boot zorgt voor limonade en een tafel voor het uitpakken van cadeautjes. De drukte op de veerdienst wisselt per dag, dus vooraf reserveren op veerdienstamsterdam.nl is een aanrader.

Heerlijk dineren op forteiland Pampus

Deze zomer vaart de klassieke motorklipper MS Sailboa weer 's avonds vanuit Amsterdam-IJburg naar het restaurant Zomerlicht op forteiland Pampus. Dit pop-up restaurant en culinair avontuur vindt plaats op diverse locaties over het hele eiland.
Chefkok Jurre Sweers heeft zich voor het nieuwe seizoen laten inspireren door de Franse keuken. Toch kookt hij met respect voor lokale producten en maakt graag gebruik van wat de moestuin op Pampus te bieden heeft. De Zomerlichtgerechten zijn speels, vers en puur.
Slechts enkele weken per jaar opent Pampus zijn haven voor deze geliefde avond. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, maar dat kan morgen zomaar anders zijn. Zomerlicht is te reserveren voor donderdag-, vrijdag- en zaterdagavonden via de website van Pampus. Tijdig boeken voorkomt teleurstelling. Voor reserveren, vaartijden en extra informatie zie pampus.nl/zomerlicht.

Voetbalkampen bij AFC IJburg

Ben je tussen de 5 en 15 jaar en doe je niets liever dan de hele dag buiten voetballen met je vrienden en vriendinnen? Dan is meedoen aan een voetbalkamp bij AFC IJburg helemaal het einde. Het eerste kamp is van 23 t/m 25 juli van 08.30-16.00 en het tweede kamp is van 29 t/m 31 augustus ook weer van van 08.30-16.00 uur. De kinderen worden ook culinair in de watten gelegd tijdens het kamp en krijgen een overheerlijke (warme) lunch in de kantine van AFC IJburg. Voor meer informatie en inschrijven www.twb.amsterdam.

Ook voetbalkamp op het strand

Tijdens de eerste en laatste week van de zomervakantie organiseert de Bal Academy een bijzonder voetbalkamp op het strand bij Blijburg. Dit is zowel voor alle jongens en meisjes die voetballen bij AFC IJburg, maar ook voor de jeugd die lid is van een andere vereniging of die geen lid is van een vereniging. Heerlijk de hele dag voetballen, heel veel leren van de toptrainers, het water in plonsen als het mooi weer is en natuurlijk heel veel plezier maken. Je mag zoveel dagen komen als je zelf wil. Meer informatie op balacademy.nl/afc-ijburg.

Zomerkamp Mindful & Creative

Bij Eef (Kiekstraat 22-24) is op IJburg inmiddels een begrip wat betreft activiteiten. Van 13 t/m 17 augustus is er voor kinderen van 6 t/m 12 jaar een zomerkamp Creative & Mindful. Dat betekent dat je hier lekker tot rust kan komen, door te schilderen, creatief bezig te zijn, yoga en mindfulness. Even je hoofd leegmaken, niet aan school denken, maar alleen maar dingen doen die je fijn en leuk vindt; wat wil je nog meer. De kosten bedragen 275 euro. Meer informatie is te vinden op bijeefopijburg.nl.

Kanokamp voor de jeugd

Kanovereniging Kano op IJburg organiseert een jeugdkamp voor jongeren van 8 t/m 12 jaar. Het kamp vindt plaats van maandag 30 juli t/m vrijdag 3 augustus van 10.00-16.00 uur. De eerste twee dagen worden de verschillende slagen geleerd. De derde dag is een dag vol avonturen, naar Muiden of Pampus. Op donderdagavond wordt overnacht in eigen tenten, compleet met kampvuur. Op vrijdag is er de mogelijkheid een brevet te halen en zelf les te geven aan de ouders. Kosten bedragen 200 euro per deelnemer. Voor twee kinderen uit één gezin geldt een deelnamebedrag van 360 voor beiden. Voorwaarde voor deelname is een zwemdiploma. Informatie en opgave is te krijgen bij Marianne Boer (boermh@gmail.com), tel 06-44811508.

Ponykamp voor kinderen

Kinderen vanaf 5 jaar kunnen deelnemen aan een ponykamp bij de Boerderij op IJburg. Er zijn meerdere opties: van 23 t/m 27 juli, van 30 juli t/m 3 augustus, van 13 t/m 17 augustus, van 20 t/m 24 augustus en van 27 t/m 31 augustus. Het programma duurt van 9.00-17.00 uur, maar de kinderen kunnen om 8.30 uur gebracht worden en om 17.30 uur gehaald worden (eventueel later in overleg). Het is niet nodig om rijervaring te hebben, iedereen kan meedoen. Er is een apart programma voor kinderen met meer ervaring. Ook kinderen met een speciale behoefte of beperking kunnen deelnemen aan het dagkamp. Voor kinderen waarvoor een vijfdaags kamp teveel is, kan ook een twee- of driedaags kamp worden samengesteld. De kinderen krijgen een lunch en er is de hele dag diksap, thee en water om te drinken. Ook is er tweemaal een tussendoortje met fruit, crackers en eierkoeken. De begeleiding van de kampen is in handen van de Ponymaatjes instructrices. Een prijsindicatie: vijf dagen kamp kost 200 euro en een dag kost 59 euro. Meer informatie op boerderijopijburg.nl.

Ga gewoon lekker sporten

SK Coaching (bekend van Sinan Kelebek, IJburger van het Jaar 2017) biedt ook in de zomer een groot aantal sportactiviteiten aan op IJburg. Op de website van stadsdeel Oost staat het complete programma met activiteiten in het Ed Pelsterpark en het Theo van Goghpark.

Leren zeilen bij Zeilschool IJburg

Gedurende de zomervakantie biedt Zeilschool IJburg weekcursussen aan. Een zeilweek start op maandagochtend 09.00 uur en eindigt op vrijdagmiddag 17.00 uur. Er wordt elke dag gezeild en tussen de middag lunchen de kinderen op de zeilschool. Tijdens deze week worden de kinderen in kleinere groepjes ingedeeld zodat iedereen op zijn eigen niveau les krijgt. Praktische en theoretische lesgedeelten worden afgewisseld met 'spelevaren'. Tijdens de Zomer-Zeilweken wordt er les gegeven in vier type boten: Optimisten (5 t/m 12 jaar, alle niveaus), Laser Pico's (11 jaar, minimaal niveau 2 Optimist en 12 t/m 16 jaar, alle niveaus) en Valken (10 en 11 jaar, minimaal niveau 1 Optimist en/of Laerling vereist en 12 t/m 14 jaar, alle niveaus). Meer info op zeilschoolijburg.nl

Weerbericht

'Op enkele plekken is het nog een beetje groen, dorstig groen'

Juli wordt hooimaand genoemd. De tweede helft van juli valt onder de 'hondsdagen'. De heldere ster Sirius komt dan samen met de zon op. Sirius is de hoofdster van sterrenbeeld de Grote Hond. De Hondsdagen duren tot half augustus. Het is gemiddeld de warmste periode van het jaar. Soms gaan die dagen gepaard met pittige buien, want grote onweersactiviteit is kenmerkend voor de Hondsdagen. De kans dat dit in deze zomer ook gebeurt lijkt erg klein. De zomer is tot dusver recorddroog. Op IJburg viel sinds 1 juni slechts 8 mm tegen ruim 100 mm normaal. Blokkerende hogedrukgebieden zijn prominent aanwezig met het zwaartepunt boven de Britse Eilanden, de Noordzee en Scandinavië. Deze ligging veroorzaakt een droge noorden- tot noordoostenwind met aangename temperaturen van rond 25 graden met veel zonneschijn en koele nachten. Van een hittegolf is nog geen sprake. Alleen op 29 mei werd het 30 graden. Storingen met regen worden door het uiterst standvastige hogedrukgebied gedwongen er met een grote boog om heen te trekken. Daarom heet het blokkerend.

Een kenmerk van een grote zomer is dat na een dipje, waarschijnlijk in het komend weekend, het zomerweer zich snel herstelt. Dat ging zo in de grote zomers van 2003, 1995, 1983 en 1976. De kans is groot dat dit ook voor deze topzomer geldt. Na de recordwarme mei en de recorddroge juni, lijken ook in juli oude records te gaan sneuvelen. Na komend weekend stijgt de luchtdruk opnieuw met een reële kans op een warme zonnige laatste juliweek.

Het gras in het Diemerpark kleurt geel. Op enkele schaarse plekken is het nog een beetje groen, dorstig groen. De haagbeuk laat zijn bruine verschrompelde bladeren vallen. Het verdorde blad knispert onder mijn schoenen. Een zwoegende jogger hijgt in de straffe noordoosten-tegenwind.

Een zwerver heeft zijn schaduwplekje gevonden. Op een koele plek dut je hier snel in, kreunt hij. Hij drinkt bier uit een limonadeglas, wanhopig en gulzig als een verdwaalde woestijnreiziger. IJsvogels hadden de late strenge winterdagen niet overleefd. Het lot van de rugstreeppad lijkt ook bezegeld in de steeds kleinere poelen. Ze zijn nu een simpele prooi voor reigers en mantelmeeuwen. Een berkenboom wuift met de schrale wind mee, terwijl het vergeelde blad ter aarde dwarrelt. Het lijkt op herfst of eerder nog op verwoestijning zoals ik eens aanschouwde in Zuidoost-Spanje op een late hete zomerdag. Daar smachtte de natuur naar de eerste herfstregens. Daar snakt nu ook het half verdorde Diemerpark naar. De zon zakte die avond als een rode vuurbal achter de kim.

Ik besefte het, ook morgen zal het weer niet regenen.

IJBURG Een activiteit die niets hoeft te kosten? Geen probleem: ga gewoon een dagje naar het strand bij Blijburg. Je kunt hier best geld uitgeven, maar dat hoeft natuurlijk niet. Geniet ervan zo lang het nog kan, want hoewel het strand volgens de gemeente ook na 1 oktober blijft (dan verdwijnt Blijburg) wordt het wel kleiner.

IJBURG Forteiland Pampus is een van de leukste plekken in de buurt van IJburg waar je een hele dag kunt doorbrengen. Het forteiland voor Muiden heeft allerlei leuke en leerzame activiteiten waarbij, natuurlijk, de historie van het beroemde eiland centraal staat. Op www.pampus.nl staat het complete programma. En alle andere informatie is hier ook te vinden.

IJBURG Een traditionele hit in de zomer: het kanokamp voor kids georganiseerd door kanovereniging Kano op IJburg. Niet meer weg te denken uit de activiteitenkalender tijdens de zomer op IJburg.

Foto: Pampus Events