IJburgerNieuws

25 november 2016

IJburgerNieuws 25 november 2016


Weekmarkt in nieuwe jaar terug op Joris Ivensplein

IJBURG - De weekmarkt is in 2017 weer terug in winkelcentrum IJburg, op en rond het Joris Ivensplein. Zaterdag 14 januari is waarschijnlijk (het is nog wachten op een definitief akkoord van stadsdeel Oost) de eerste zaterdag dat de Reuring-markt - de markt houdt deze naam - hier plaatsvindt. Zowel Antoinette Poortvliet, die is gestart met de Reuring-markt, als de winkeliers zijn er blij mee.

"Natuurlijk ben ik er blij mee, anders was ik niet aan de verhuizing begonnen", zegt Poortvliet. En onderneemster Pien Thate van Biolicious laat weten: "Een markt hoort bij winkels en we zijn erg blij dat we in 2017 hier weer mee kunnen beginnen."
In september 2012 startte op het Joris Ivensplein de eerste weekmarkt, maar die moest in juli 2013 op stel en sprong weg vanwege een gerechtelijke uitspraak dat de markt 'niet onderscheidend' was. De rechtszaak was aangespannen door een aantal ondernemers.

Poortvliet startte vervolgens in mei vorig jaar in de haven van IJburg de Reuring-markt. Dit jaar zochten zij en de winkeliers van winkelcentrum IJburg toenadering tot elkaar, met als gevolg dat de markt nu verhuist naar het Joris Ivensplein.
Hier wordt naast de reguliere markt in elk geval elke eerste zaterdag van de maand een biologische markt met onder andere ondernemers van IJburg gehouden en er komen ook themamarkten. En als het aan Poortvliet ligt, wordt het assortiment uitgebreid. "We gaan van start met het clubje van de haven, maar uitbreiding met onder andere een poelier en drogisterijartikelen staat op mijn verlanglijst."

Hoe kleinschalig wordt kleinschalig?

IJBURG - En zoals wel vaker zat het venijn in de staart.

De omwonenden van kavel 13A wilden na een avondje waarin ze ijverig allerlei soms emotionele hartenkreten op een tafelkleed hadden gepend, graag weten hoe kleinschalig kleinschalig nu eigenlijk is wat betreft het aantal containerwoningen dat op de kavel voor statushouders en studenten gebouwd kan worden. Zelf houden ze het op een aantal van 'maximaal twee getallen', maar projectmanager van de gemeente Michiel Thunissen stelde helder dat die kans uiterst klein is, om niet te zeggen nul. De inzet is momenteel maximaal 320 woningen - meer worden het er dus niet - maar hoeveel het er wel worden, hangt nog boven de markt. Het was ongetwijfeld een koude douche.

Vorig week donderdag werden de omwonenden van kavel 13A uitgenodigd voor een bijeenkomst tijdens welke ze ideeën en grieven op tafel konden leggen. En er bleek al snel dat de omwonenden van de kavel het onderling niet met elkaar eens zijn. Er zijn buurtbewoners die elke containerwoning er één te veel vinden – de hardliners – en er zijn er ook die geen moeite hebben met een beperkt aantal woningen waar voor de helft statushouders en voor de helft jongeren en studenten voor een periode van maximaal twaalf jaar (daarna komen op de kavel zeer waarschijnlijk definitieve woningen) zullen wonen. Voor wat betreft de eerste groep had Thunissen een slechte boodschap: hoe dan ook komen de containerwoningen er. En wat betreft de tweede groep is het dus afwachten hoeveel het er gaan worden.
Op pagina 9 staat een uitgebreid verslag van de informatiebijeenkomst.

'Laat fietsbrug aansluiten op de Borneokade'

IJBURG - Een grote groep IJburgers zet in op een fietsverbinding tussen IJburg en het Oostelijk Havengebied. De aansluiting moet lopen ten zuiden van de Zeeburgertunnel en niet ten noorden, zoals de plannen er nu bij liggen. Vooral IJburger Joris Vermeulen is een warm pleitbezorger van dit idee, omdat zowel IJburg als Zeeburgereiland er iets aan hebben.

Over enkele jaren komt er een nieuwe fietsbrug die Zeeburg en de Zuider IJdijk met elkaar moet gaan verbinden. Voor fietsers vanuit IJburg is dit goed nieuws, want dit verkort de fietsroute naar het centrum van de stad met 1,3 kilometer (van de huidige 3,7 naar 2,4 kilometer). Niet voor niks is deze fietsbrug een van de meest geplaatste wensen op Kompas op IJburg.

Tracé
Het gaat nog zeker tot 2020 duren voordat de brug er is, maar de discussie over het tracé is al gestart. Zoals de plannen nu zijn, wordt het een brug tussen de nieuwe wijk Nieuwe Diep ten noorden van Zeeburgereiland en de Van Hengelstraat op Sporenburg. De bewoners van Sporenburg zijn daar niet blij mee, want de brug gaat hun uitzicht bederven, zo luidt hun grote angst.

Beter voor hele achterland
Met het tracé dat is ingebracht door Vermeulen speelt dit probleem niet. Vermeulen heeft een traject getekend via de Enneüs Heermabrug (en dus niet ten noorden van Zeeburgereiland) dat vlak voor de Piet Heintunnel afbuigt en aansluit op de Borneokade.

"Voor het gehele 'achterland' op die oostzijde zou een tracé in het verlengde van de IJburglaan naar de Cruquiusweg en Borneo veel geschikter zijn dan een brug van het midden van de Sluisbuurt naar Sporenburg", laat Vermeulen weten.
Zie ook pagina 3.

Kinderen kleuren de regenboogbank

IJBURG - Tijdens de Internationale Dag van de Tolerantie onthulde stadsdeelbestuurder Thijs Reuten op het Joris Ivensplen een zogenoemde 'regenboogbank'. De bank bevat alle kleuren van de regenboog als symbool voor tolerantie en diversiteit in Amsterdam-Oost.

De onthulling van de bank is ook een soort mijlpaal voor het Joris Ivensplein zelf. De afgelopen maanden zijn er allerlei verbeteringen doorgevoerd die het plein veiliger en gezelliger moeten maken. De eerste tekenen wijzen erop dat het plein erop vooruit is gegaan.
Op pagina 11 de stand van zaken.

6

december is de eerstvolgende bijeenkomst over kavel 13A.

Collective Store IJburg gaat 'on the move'

CSIJ moet eind van de maand huidige locatie verlaten

Nog een paar dagen en dan sluit de CSIJ-winkel aan het Joris Ivensplein. Een nieuwe locatie is er nog niet.

Repair Café

Vanaf woensdag 30 november is het Repair Café van 15.00 tot 17.00 in de Flexbieb. Op zondagmiddag 27 november houdt CSIJ een feestelijke extra verkoopmiddag. Van 12.00 tot 18.00 met een hapje en een drankje. Heb je een idee voor CSIJ? Wil je meedoen of samenwerken? Mail naar natuurlijkijburg@gmail.com.

De Collective Store IJburg, CSIJ, gaat weer verhuizen. Waar naartoe is nog niet duidelijk. Het pandje aan het Joris Ivensplein moet eind deze maand leeg zijn. De groep van zo'n dertig deelnemers is voor de derde keer op zoek naar een nieuwe plek. Het Repair Café wordt voorlopig in de Flexbieb gehouden.

Twee jaar geleden begon de winkel in het winkelcentrum aan de IJburglaan met twee man en een paardenkop: een buurtinitiatief zonder subsidie. Een paar IJburgse ontwerpers en kunstenaars verkochten hun producten. Hun missie: het stimuleren van de lokale economie. Initiatiefnemer Linda Vosjan: "Lokale aanbieders van producten en diensten maken IJburg leefbaar. IJburgers moeten zich echt realiseren dat onze woonwijk fors zal verslechteren zonder ondernemers en ondernemende mensen."
In twee jaar tijd is CSIJ een levendige, diverse community geworden van kleine ondernemers, vrijwilligers en mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is een Repair Café waar tegen een vrijwillige vergoeding kapotte spullen worden gerepareerd. Jannike Oltmans, die het Repair Café begeleidt: "De reparateurs hebben inmiddels honderden apparaten gefikst. Vaak is schoonmaken al genoeg, of een los draadje vastmaken.
In aanloop naar de donkere wintermaanden zijn we ook begonnen met het repareren van fietsverlichting zodat iedereen veilig over straat kan. Reparaties zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. We zijn ontzettend blij dat de Flexbieb het Repair Café nu kan overnemen, want we hebben iedere woensdagmiddag wel zo'n tien klanten en een pool van vijf reparateurs die aan de apparaten werken."

Social label
CSIJ-deelnemer Mireille de Ruiter is onlangs gestart met het ontwikkelen van een zogenoemd 'social label'. Mireille: "We koppelen professionals aan mensen zonder werk. Vanuit CSIJ gaan we een eigen lokale productlijn opzetten in samenwerking met professionele lokale ontwerpers of kunstenaars die de kwaliteit van de producten zullen waarborgen. Jezelf kunnen ontwikkelen, meedoen in de maatschappij en liefst ook je eigen inkomen verdienen is heel belangrijk. Voor iedereen. Zeker voor de steeds grotere groep mensen op IJburg die moeilijk aansluiting vindt, laat staan kan instromen in het reguliere arbeidsproces. Daarom vinden wij het nodig om op lokaal niveau samen te werken rondom innovatieve concepten. We willen een werkplaats inrichten waar we samen kunnen werken, elkaar kunnen inspireren, van elkaar leren en waar we kunnen produceren. We hopen dat we de statushouders die binnenkort naar IJburg komen hier straks bij kunnen betrekken. Inmiddels valt CSIJ onder de stichting Natuurlijk IJburg en gaan we bekijken of we met de stichting subsidie kunnen aanvragen voor dit label."

CSIJ is een succesvolle pop-upstore.

Groep ondernemers moet voor derde keer op zoek naar nieuwe plek

Druk in gesprek
Linda Vosjan is dezer dagen druk met gesprekken met allerlei samenwerkingspartners en eigenaren van panden. Linda: "De Flexbieb is natuurlijk heel interessant voor ons, net als bijvoorbeeld de Stek, het Huis van de Wijk, Vrijburcht en Biolicious. Plekken die zich sociaal en duurzaam profileren. Via Facebook liet sportschool Fit Earth weten het Repair Café misschien te willen hosten. Dat is toch geweldig! En ook De Bakkersfiets denkt na over samenwerking met ons ter overbrugging naar een nieuwe locatie. We zouden de elektrische bezorgfietsen kunnen lenen om op straat onze waar en activiteiten onder de aandacht te brengen. We zijn nog op zoek naar meer ondernemers en organisaties die het leuk vinden als we op één of andere manier bij ze 'inpoppen.' Een soort pop-instore in plaats van pop-upstore. Ook dat is waar CSIJ voor staat: onverwachte oplossingen, slim samenwerken, elkaar versterken en elkaar wat gunnen. Samen optrekken in plaats van in je eentje. IJburg in zijn geheel zien in plaats van in kleine stukjes. "

De acht argumenten voor andere fietsbrug

IJBURG - Er zijn volgens Joris Vermeulen zeker acht argumenten die pleiten voor een fietsbrug tussen IJburg en de Borneokade in plaats van de nieuwe woonwijk en Sporenburg. Hij is hiervoor een lobby gestart. Dit zijn de acht redenen:

- Het is de kortste en snelste route voor alle fietsers vanuit en naar IJburg en de rest van Zeeburgereiland.
- Een dubbele ontsluiting is mogelijk: aftakking brug zowel naar Borneo als naar de Cruquiusweg, een gebied dat momenteel ook in ontwikkeling is (daarmee is er meteen ook minder overlast voor bewoners Borneo).
- Dit alternatief is nuttiger, want er is een betere aansluiting op Indische Buurt (Cruquiusweg) en Czaar Peterbuurt, Sarphatistraat en verder.
- De fietsbrug is veiliger, want er zijn geen pilaren in het water nodig die kunnen worden geraakt door de scheepvaart.
- De brug is ook weer vanwege het ontbreken van pilaren minder complex.
- Er is een aanzienlijk minder breed oppervlakte te overbruggen.
- Op- en afrit zijn eenvoudiger en minder steil en er is geen lus op het Zeeburgereiland nodig.
- Door de laatste drie argumenten is de brug ook goedkoper.

Veilig gevoel in de Vinex-wijk

IJBURG - In Vinex-wijken zoals IJburg is de geregistreerde criminaliteit beduidend lager dan gemiddeld in Nederland. De politie registreerde 57 misdrijven per duizend inwoners in 2015. In Vinex-wijken waren dit er 28 per duizend inwoners. Vinex-bewoners voelen zich ook veiliger in de eigen buurt dan gemiddeld. Dit geldt onder andere voor Amsterdam.

Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Vooral het aantal vermogensmisdrijven, zoals diefstal en heling, is lager. In Vinex-wijken vonden in 2015 ongeveer 21 vermogensmisdrijven plaats per duizend inwoners. In de grotere steden waren dit er gemiddeld 52 per duizend inwoners.
Minder bewoners voelen zich ook wel eens onveilig vergeleken met de grotere gemeenten. In 2015 voelde van alle Nederlanders 18 procent zich weleens onveilig in de eigen buurt. In de nieuwbouwwijken lag dit aandeel met 16 procent iets lager. Vooral de Vinex-bewoners in de vier grootste steden voelen zich minder vaak onveilig dan hun stadgenoten.

Mooiste kavel van IJburg verdient doordacht plan

Omwonenden: 'Wij willen het beste voor IJburg'

Het in principe mooiste kavel op IJburg afgelopen zaterdag.

IJBURG - Een van de mooiste kavels van IJburg gaat bebouwd worden: kavel 42A naast de haven. Een kavel die nog in handen is van de gemeente en waarvoor partijen worden gezocht om te bebouwen. Een groep van zo'n 70 IJburgers, voornamelijk omwonenden, wijst erop dat de haven niet alleen voor hen, maar voor iedere IJburger een unieke plek is: een heuse parel van IJburg. Deze plek verdient volgens hen een mooie, goed doordachte bebouwing waardoor de haven nóg aantrekkelijker gaat worden.

Anjo Terpstra, bewoner van de Willy Mullenskade tegenover kavel 42A, heeft de afgelopen weken tientallen mensen gesproken die de aanbestedingsprocedure van de havenkavel kritisch volgen. Anjo: "Het is jammer dat IJburg en ook de directe buurt rondom de haven maar langzaam wakker worden. De gemeente nodigde ons kort geleden uit voor een bewonersavond over de kavel en sindsdien zijn steeds meer IJburgers zich bewust geworden van de noodzaak om mee te denken. De havenkavel is voor alle IJburgers belangrijk. Deze haven zal de enige haven van IJburg zijn. Veel mensen denken dat er op IJburg 2 nog wel een haven komt, maar die is jaren geleden uit de plannen gehaald. In de haven wordt al 7 jaar het grootste feest van IJburg gevierd: de inkomst van Sinterklaas, de watersportvereniging vertoeft er heerlijk, het trapveldje functioneert goed, de horeca, ondernemers en bewoners maken het gezellig en last but not least: de middagzon maakt de haven licht. Als 42A hoge massale bebouwing krijgt, wordt de haven ingebouwd, koud en koel. Jammer dat op 1 december de aanbestedingsprocedure al start en we niet meer IJburgers hebben kunnen betrekken bij dit onderwerp. Het zou fijn zijn als de gemeente daarvan zou leren: IJburgers niet overvallen met plannen, maar ruim op tijd in gesprek gaan. Wij zijn de kwaadsten niet hoor; wij willen het beste voor IJburg."

Lichte haven
Allereerst pleit de groep voor behoud van een trapveld. Door op die plek niet te bouwen kan de zon de haven goed bereiken. Het trapveld zou tegenover NAP moeten komen zodat iedereen die langskomt het veldje kan zien en er gebruik van kan maken. Ook kunnen er buurtfeesten gehouden worden. Vervolgens stelt de groep voor de bebouwing laag te houden en aan het einde op het noordpunt een hogere toren te plaatsen om toch aan het aantal vierkante meters woonruimte te komen die de gemeente nodig acht. Dat zou goed passen bij het hoge woongebouw aan het eind van de Willy Mullenskade dat er al staat en het duurzame hoge hotel dat aan de Bert Haanstrakade komt. Alle hoogbouw wordt dan geclusterd. Hiervoor moet het bestemmingsplan wel gewijzigd worden.

'We hopen dat de gemeente IJburgers niet overvalt met plannen en met ons in gesprek gaat'

Tijdelijke bebouwing voor jongeren en statushouders
Verder pleit de groep ervoor dat ongeveer een derde van de kavel tijdelijk bebouwd wordt. Overburen Marinus Knulst van de Maria Austriastraat en Simon Hiemstra van de Krijn Taconiskade: "De verwachting is dat de haven alleen maar aantrekkelijker wordt de komende jaren als we toegroeien naar 40.000 IJburgers en er ook meer toeristen uit het centrum naar IJburg willen trekken. In de toekomst zal meer bedrijfs-onroerendgoed aan de haven nodig zijn. Op dit moment denken wij dat die behoefte er nog niet is. Dus als we die vierkante meters tijdelijk inzetten, dan blijven we met z'n allen flexibiliteit voor de toekomst behouden. Want dat is toch wel een van de lessen van IJburg 1: meer flexibiliteit en niet alles volplempen, verkopen en dichtbouwen. Ruimte houden voor initiatief. Daar wordt IJburg leefbaarder van. Wij hebben ook al een idee voor die tijdelijke bebouwing, namelijk betaalbare huisvesting voor jongeren en statushouders. We praten ook veel met de omwonenden van kavel 13A waar statushouders en studenten komen te wonen en voelen ons buren van elkaar. Als wij hier wat ruimte kunnen bieden waardoor 13A wat ruimer in zijn jasje komt te zitten, dan lossen we het als IJburgse buren toch mooi met elkaar op? En voor de statushouders en jongeren op 42A zou het betekenen dat ze door IJburgers gevraagd zijn om hier te komen wonen: een betere start kun je met elkaar niet maken."

IJburgers zitten vol ideeën

IJBURG – Bij alle ideeën die door IJburgers zijn ingediend om opgenomen te worden in het Gebiedsplan 2017 valt een aantal op, waaronder een film 'Welkom op IJburg', een minimawinkel en het omtoveren van de Nico Jessekade tot een groene oase nadat NUON hier werkzaamheden heeft verricht.

Momenteel werkt bestuurscommissie Oost aan de samenstelling voor het Gebiedsplan 2017. Hierin komen alle projecten die volgend jaar worden uitgevoerd. Bij wijze van experiment konden bewoners ideeën aandragen, onder meer via halloijburg.nl. Elk idee wordt vervolgens op basis van een aantal criteria getoetst door de bestuurders, waarna het Gebiedsplan wordt vastgesteld.
Dit wil dus niet zeggen dat elk idee wordt uitgevoerd, maar feit is dat er een behoorlijke pot geld (in totaal ongeveer een ton) voor IJburg beschikbaar is om plannen te realiseren.

Een groot aantal IJburgers heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid, waaronder een aantal opvallende plannen.

Minimawinkel
Zo is er het plan voor een minimawinkel waar mensen die het niet breed hebben kunnen aankloppen voor allerlei soorten hulp. Ook is er een idee voor de film 'Welkom op IJburg': een kleurrijke verzameling van korte portretten van bijzondere plekken, IJburgers en bijzondere IJburgse projecten die nieuwkomers moeten leren kennen. Doel is om afstanden tussen burgers te verkleinen.

Veiliger IJburglaan
Wat een andere bewoner betreft, wordt de IJburglaan veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. "Met name voor schoolkinderen die zich van huis naar school en vice versa begeven, worden de kruispunten gevaarlijk bevonden om over te steken. Daarnaast is ook het fietsen in twee richtingen op de fietspaden een issue", is het argument.

Nico Jessekade
En bewoners van de Nico Jessekade zien dat door groot infrastructureel werk door NUON volgend jaar hun groen voor de deur wordt aangetast en dat moet worden gecompenseerd. Ook NUON mag hier trouwens wel een behoorlijke steen aan bijdragen, vinden de bewoners.

Beelden
Verder is er een idee om in samenwerking met International Sculpture Route Amsterdam van medio april tot en met medio oktober acht grote beelden van de kunstenaar Gabarron te plaatsen op de Bert Haanstrakade.

Schoolplein Willibord is groene speeloase

IJBURG - Onlangs is het achterplein van de Willibrordschool veranderd van een stenig geheel in een groene ontdek-, speel- en beleefplek met natuur in de hoofdrol. Naast de schoolkinderen kunnen ook de kinderen in de buurt van het nieuwe plein genieten en tot 18.00 uur kunnen buurtbewoners hun GFT-afval in de speciale compostbak kwijt.

Een groen schoolplein stimuleert kinderen om gevarieerd en creatief te spelen, hetgeen de reden is om het plein op de schop te nemen en groen te maken. Er komen onder andere verrijdbare moestuinbakken, een compostplek voor nieuwe vruchtbare grond en bomen en struiken waar vogels en vlinders op af komen en de seizoenen goed zichtbaar zijn. Ook komen er een minifruitboomgaard en een fruithaag waarvan te snoepen valt. Kinderen vinden er verder allerlei uitdagingen, want er kan geschommeld, geklommen, gevoetbald en gefietst worden. Ook komt er een waterbaan en een tunnel van levende wilgentenen biedt een mooie plek voor verstoppen en ander spel.

60-plussers gezocht voor film

IJBURG - RIGHTABOUTNOW INC. gaat een nieuwe theatervoorstelling maken waarvoor het een aantal senioren ouder dan 60 jaar zoekt die willen meespelen in de voorstelling.

Er wordt vanaf februari met professionele acteurs gerepeteerd, waarna de première in maart 2017 plaats zal vinden. Deze voorstelling gaat vervolgens op diverse locaties op IJburg spelen en gaat daarna op tournee door heel Nederland. Wat er precies van de ouderen wordt verwacht, is niet helder, maar geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via 020-8208025 of op werkdagen tussen 10.00 en 18.00 uur op het kantoor aan de Ben van Meerendonkstraat 57.

Wat wil de oudere jeugd?

IJBURG - Wat wil de oudere jeugd van IJburg? Wat ontbreekt er in de wijk? Een concertpodium? Een bioscoop? Of iets heel anders?

Deze vragen worden behandeld tijdens de voorlaatste themabijeenkomst in de FlexBieb, waarbij IJburgers met bestuurders van Stadsdeel Oost in gesprek gaan. Dit vindt plaats op maandag 28 november vanaf 20.30 uur.

Kinderen op IJburg kunnen ook hun schoen zetten

Sinterklaas komt aan in de haven.

IJBURG - En ook op IJburg is Sinterklaas inmiddels gearriveerd en kunnen kinderen hun schoen zetten. Afgelopen zaterdag meerde de afgeladen boot met Sinterklaas op de plecht en zijn pieten in allerlei kleuren aan in de haven van IJburg, waar hij werd opgewacht door de Burgemeester van IJburg, maar vooral door honderden kinderen die hem van alle kanten toezongen. Uitgerekend op het moment dat de boot arriveerde brak een enorme hoosbui los, maar die duurde maar heel even en het mocht de pret niet drukken.

Handje geven
Zoals gebruikelijk liep Sinterklaas langs alle kinderen om ze hoogstpersoonlijk een handje te geven en om alle tekeningen en knutselwerken in ontvangst te nemen. De intocht werd afgerond met diverse activiteiten op een podium bij de haven.
Veiling
Om de intocht van Sinterklaas mogelijk te maken, hebben tientallen ondernemers op de website sinterklaasopijburg.nl een item ingebracht voor een speciale veiling. Hier kan tot en met 30 november op worden geboden. De inkomsten komen volledig ten goede aan het comité dat de intocht organiseert.

De opvolgers van Sinterklaas draaien alvast warm
Twee Gouden Pieten vormen een prachtkunstwerk.
De (verzonnen) Burgemeester van IJburg kan niet wachten tot hij Sinterklaas de hand kan schudden.
Er waren ook Glutenpieten die voor kinderen met een voedselallergie speciale pepernoten hadden.
Wie zoet is, krijgt lekkers.
Op IJburg werd Sinterklaas onder andere welkom geheten door deze vrolijke Kleurpotloodpieten.

Zondag 27 november

Film: Elle

Psychologische thriller van Paul Verhoeven waarin Isabelle Huppert een kat-en-muisspel aangaat met de stalker die haar heeft verkracht. Aanvang 20.30 uur in Theater Vrijburcht, entree is 6,50 euro.

Performancepop: Palmen
& Reijmerink

Met een tienkoppige band proberen Palmen & Reijmerink zichzelf te ontleden. Ongeketend door kaders zijn ze op zoek naar echte emoties en halen inspiratie uit de kleine dingen, elkaar en het leven. Te zien en te beleven in Theater Vrijburcht, aanvang is 15.00 uur, entree 10 euro.

Natuur: workshop wormen

Tussen 14.00 en 16.00 uur is er op de Boerderij een bijzondere workshop voor kinderen vanaf 8 jaar waarin Rowin Snijder van Le Compostier je veel leert over hoe wormen helpen bij compost maken. Met twee emmers en een handvol compostwormen maak je je eigen wormenhotel! In totaal kunnen twintig mensen meedoen, opgeven kan per mail aan activiteiten@boerderijopijburg.nl. Deelname is gratis.

Kennismaken: Boerderij

Iedereen kan zondag 27 november tussen 14.00 en 17.00 uur onder het genot van een kopje thee, koffie en zelfgemaakte taart kennismaken met de Boerderij en zijn activiteiten. Ontmoet de pony's, biggetjes, konijnen, poezen, kippen en schapen en natuurlijk niet te vergeten muildier Johnny. Er is informatie over de IJburg Rangers, de Dierenclub en de cursus Ponymaatjes en er zijn allerlei activiteiten voor tieners en volwassenen.

Maandag 28 oktober

Praten: politiek

Maandag 28 november is in de FlexBieb vanaf 20.30 uur het maandelijkse gesprek met leden van de bestuurscommissie van Amsterdam-Oost. Het thema deze keer is 'Wat wil de oudere jeugd van IJburg? Wat ontbreekt er in de wijk? Een concertpodium? Een bioscoop? Een coffeeshop? Een...?' Toegang is gratis.

Dinsdag 29 november

Workshop: Crowdfunding

Bij BOOST aan de Ringdijk is dinsdag 29 november tussen 19.00 en 21.30 uur een workshop over crowdfunding. Bij crowdfunding financier je een project doordat een grote groep mensen een relatief klein bedrag inlegt. Tijdens de workshop leer je hoe crowdfunding werkt en op welke manier je mensen vanaf het begin betrekt bij je project. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via voorjebuurt.nl.

Vrijdag 2 december

Film: 'Everybody wants some!'

Komedie over een groep scholieren die probeert te leren omgaan met de vrijheid en verantwoordelijkheid die gepaard gaat met het volwassen worden. In 'Everybody Wants Some!' gaan Texaanse studenten in de jaren 80 op zoek naar een balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Vrijdag om 20.30 uur wordt de film vertoond in Theater Vrijburcht, entree is 6,50 euro.

Zaterdag 3 december

Muziek: 'Alles is van Glas'

'Alles is van Glas' is de titelsong van deze muzikale voorstelling van John Kostermans waarin wordt stilgestaan bij de vraag wie we zijn en wat we doen in deze wereld. Geen cabaret, maar vooral muziek met een verhaal. Aanvang 20.30 uur in Theater Vrijburcht en de entree bedraagt 10 euro.

Donderdag 8 december

Flex Night Live: Leo Lucassen

Migratie-expert Leo Lucassen is medeauteur van het onlangs verschenen boek 'Voorbij Fort Europa'. Hij is hoogleraar in Leiden en hoofdonderzoeker van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam-Oost. Wat je noemt een kenner over de vluchtelingenkwestie, die hij deze avond aansnijdt. Toegang gratis voor FlexBieb-leden, niet-leden betalen 5 of 2,50 euro voor houders van een Stadspas en dergelijke.

Vrijdag 9 december

Film: 'Een man die Ove heet'

Zweedse boekverfilming over een 59-jarige mopperkont, die dankzij het contact met zijn nieuwe overburen langzaam weer ontdooit. Elke ochtend loopt Ove een inspectierondje in zijn buurt, terwijl hij foutief geparkeerde fietsen verplaatst en de inhoud van afvalbakken controleert. Er is een reden dat hij met dit imago zijn buurtbewoners bewust op afstand houdt, maar die houdt hij voor zichzelf. Entree 6,50 euro in Theater Vrijburcht waarvan de deuren om 20.30 uur open gaan.

Zaterdag 10 december

Kindertheater: 'Broemmm' (2+)

'Broemmm' is een beeldende voorstelling vol avontuur waarin het thema 'Peuter- en kleuterdriften' op humoristische wijze verbeeld wordt. Het zelf willen doen, tegen de draad in zijn, ja roepen als er nee wordt gezegd, nee stampen als er ja wordt verteld, maken de voorstelling voor zowel kinderen als hun ouders zeer herkenbaar.
Aanvang is 11.00 uur in Theater Vrijburcht, entree is 10 euro.

Maandag 12 december

Thema: Opvoeden

De laatste thema-avond dit jaar in de FlexBieb gaat over opvoeden. Er wordt ingezoomd op onderwijs & samenleving in Brussel en in Amsterdam. Wat zijn de verschillen, wat de overeenkomsten, wat kunnen we van elkaar leren? Te gast is filosoof/publicist/dj Bleri Lleshi. Hij is geboren in Albanië (1981), maar woont alweer geruime tijd in België, waar hij onder meer doceert aan de hogeschool van Leuven en als dj (pseudoniem: Bruselo) het onderwerp diversiteit aansnijdt via muziek. Toegang is gratis, van 20.00 - 22.30 uur.

Donderdag 15 december

Praten: Socratisch Café

In het Socratisch Café in de FlexBieb worden de vragen gesteld Hoe valt het leven goed te leven? en Leef ik werkelijk mijn keuzes?. In een kleine groep onderzoek je welke lessen je uit levenservaringen kunt trekken. Bijdrage is 7,50 euro (inclusief drankjes), maar introducees mogen voor 5 euro naar binnen. Aanvang is 20.30 uur.

Vrijdag 16 december

Film: 'The red turtle'

Een man spoelt aan op een onbewoond eiland. Hij probeert met de moed der wanhoop te ontsnappen, tot hij op een dag een mysterieuze schildpad tegenkomt die zijn leven voorgoed zal veranderen. Aanvang 20.30 uur, entree is 6,50 euro in Theater Vrijburcht.

Zaterdag 17 december

Christmas carols: Jennifer's kerst

Jennifer's Kerst is een kerstshow waarin humor een belangrijke plaats inneemt, maar waarbij ook af en toe een traan wordt weggepinkt. Het publiek wordt verwelkomd met traditionele carol-singing in nostalgische sfeer. Entree 20.30 uur in Theater Vrijburcht, toegangsprijs is 10 euro.

Zondag 18 december

Film: 'GVR'

Het eenzame weesmeisje Sofie maakt kennis met de magische reuzenwereld. Wanneer ze 's nachts wakker ligt, wordt ze plotseling uit haar bed geplukt en ontvoerd. Maar Sofie heeft niets te vrezen: het is De Grote Vriendelijke Reus. Entree 6,50 euro in Theater Vrijburcht. Een kaartje kost 6,50 euro.

Woede, achterdocht, machteloosheid en frustratie

Omwonenden kavel 13A hebben steeds minder vertrouwen in de gemeente

Een boze buurtbewoonster schrijft op een tafelkleed haar wens ten aanzien van kavel 13A: 'Geen container.'

IJBURG – De gelederen rond kavel 13A zijn niet meer gesloten. Een groep omwonenden, vooral ouderen in de huurwoningen in Blok 14 en ook de aan de kavel aangrenzende woongroep De IJers, waar dove 50-plussers wonen, vinden eigenlijk dat het hele plan om hier maximaal 320 containerwoningen te bouwen voor statushouders en studenten/jongeren van tafel moet. Ze zitten op de nullijn of, als het echt niet anders kan, hooguit een stuk of dertig. Maar er is ook Buurtinitiatief Kavel 13A dat er gematigder in staat. Maar wat hen allemaal bindt, is het feit dat ze zich langzamerhand belazerd voelen over de gang van zaken en de manier van handelen door de gemeente.

"Woede, achterdocht, machteloosheid en frustratie beheersen de gevoelens. Het is gewoon niet netjes dat omwonenden, veel gezinnen en ouderen, die hier ooit vol vertrouwen in de gemeente Amsterdam zijn gaan wonen weer met de lasten van de stad worden opgezadeld zonder zorgvuldige afweging, inpassing of betrokkenheid", schrijft Buurtinitiatief Kavel 13A veelbetekenend in een noodkreet aan burgemeester Van der Laan. Hoe dan ook komen er containerwoningen. Eind januari wordt helder hoe het plan eruit gaat zien en daarna zal het hooguit tot de zomer duren voordat de eerste bewoners arriveren.

Informatieavond
Dit werd allemaal helder tijdens de informatieavond voor bewoners die donderdag 17 november is gehouden. En de manier waarop deze avond tot stand kwam, is symptomatisch voor de wijze waarop gemeente en omwonenden langs elkaar heen werken en denken. De mensen achter Buurtinitiatief Kavel 13A kregen in de aanloop naar de avond van verschillende mensen de vraag hoe de agenda eruitzag voor deze avond omdat het idee bestond dat de bewoners deze hadden georganiseerd. Maar ook de bewoners waren slechts op bezoek op een avond waarvan ze eigenlijk niet wisten wie deze wel had georganiseerd. Toen vervolgens bleek dat de organisatie een invulling had bedacht waarop de bewoners onder leiding van een aantal ambtenaren in groepjes allerlei kreten die hun gevoel weergeven op tafelkleden mochten schrijven, nam buurtbewoonster Roosmarijn Schadenberg getergd het woord. "Als wij blijkbaar deze avond hebben georganiseerd, dan mogen we ook bepalen hoe de avond verloopt. Het blijkt dat veel mensen hun wensen en grieven willen delen in een plenaire zitting en dat gaan we dus doen." En dat werd het dus, gedeeltelijk althans, want die tafelkleden zijn uiteindelijk volgekalkt met allerlei hartenkreten.

Nieuwe avonden

Op 6 en 13 december komen er nieuwe informatieavonden, kondigde projectmanager Michiel Thunnissen aan. De agenda hiervan is nog niet vastgesteld. Wel is duidelijk dat wethouder Ivens er niet bij zal zijn. Die komt wel, beloofde Thunissen, eind januari tijdens een avond waarop waarschijnlijk de definitieve plannen worden bekendgemaakt. Lees: hoeveel containerwoningen er op kavel 13A zullen komen.

'Dit kan een parel in Amsterdam worden, samen met de burgers ontwikkeld'

Ontvouwen
Projectmanager van de gemeente Michiel Thunnissen beloofde dat de tafelkleden worden overhandigd aan de verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens. Maar hij kan ze net zo goed opgevouwd laten, want het is ook zo wel helder hoe de buurt er zo'n beetje in staat. Allereerst zijn er dus de omwonden die helemaal niets in de plannen zien. Onder andere buurtbewoner Arie Dol verwoordde hun gevoel door te stellen dat ze alle vertrouwen in de gemeente kwijt zijn. En woongroep De IJers had een aantal grieven op papier gezet, waaronder kreten als 'Geen veilig gevoel', 'Angst voor potentie criminaliteit', 'Kans op hanglui' en 'Geen speelgelegenheid voor kinderen'. Het zijn precies de gevoelens die een deel van de omwonenden heeft.

Noodkreet
Maar er is ook Buurtinitiatief Kavel 13A, waarvan Olivier Lauteslager tijdens de avond woordvoerder was. Toen hij eerder dit jaar van de plannen hoorde, wist hij meteen dat hij er met 'een open mind' in zou gaan en er het beste van wilde maken, maar ook hij heeft langzamerhand wel zijn bedenkingen. Die staan onder andere ook in de brief - of beter: de noodkreet - aan Van der Laan. Een aantal veelzeggende passages:
"Kavel 13A ligt in een buurt die vanaf het begin veel last had van het stedenbouwkundig experiment van de gemeente Amsterdam om veel mensen van verschillende achtergronden en leefstijlen tot op blokniveau te mengen. Dit leidde tot een buurt met het grootste aantal kinderen van heel Europa en grote druk op de schaarse buitenruimte."
"Gezinnen in aangrenzende koophuizen verlaten de buurt. De mensen in de aangrenzende sociale woningbouwblokken kunnen niet verhuizen en zijn woest."
"Wie de situatie hier kent, begrijpt onze bezwaren. De gemeente concludeert dat nota bene zelf in haar analyses. Meer dan 700 IJburgers hebben onze petitie ondertekend. Zij vragen om menselijke maat, duurzaamheid en kwaliteit."
"Al deze factoren hebben ertoe geleid dat in dit stukje IJburg een sociaal onrustige en onveilige situatie is ontstaan."
"De combinatie van de gekozen locatie en de geplande aantallen units op deze kavel: dat is in Nederland ongekend. Elke locatie voor statushouders en studenten, elke ingreep in stedelijk weefsel vraagt om maatwerk, om een analyse van de geschiedenis en de sociaal-ruimtelijke situatie."
"De inspraak over kavel 42a bij de haven van IJburg (deze locatie 'is beloofd aan marktpartijen', aldus wethouder Ivens) was olie op het vuur. Vooral omdat de omwonenden van kavel 42a zelf best een deel van de statushouders/studenten van kavel 13A daar willen huisvesten."
"Dit is een noodkreet aan u, de burgemeester van Amsterdam. Maak een eind aan het wantrouwen tegen ons als burgers en help ons hier een prachtig project van te maken! Een win-winsituatie voor iedereen. Een parel in Amsterdam samen met de burgers ontwikkeld. Een Europese showcase die past bij Amsterdam, zoals IJburg zelf: innovatief, duurzaam, kwalitatief hoogwaardig en veilig." De brief is trouwens nog niet beantwoord.

'Wie de situatie hier kent, begrijpt onze bezwaren'

Geen stap dichterbij
Na deze avond zijn de gemeente en de omwonenden geen stap dichter bij elkaar gekomen, zoveel is wel helder. Uitspraken van Thunissen als "Ik heb gehoord dat een aantal bewoners denkt dat er geen tijdelijke woningen zullen komen, maar dat is niet waar, want die komen er wel" werkten ook bepaald niet zalvend. Volgens Thunissen is er de afgelopen maanden ook heel veel gebeurd, maar de bewoners hebben dat gevoel helemaal niet.

Hoe nu verder?
Hoe nu verder? De verwachting is dat er de komende periode weer tussen bewoners en gemeente overlegd zal worden, hoewel voor een aantal bewoners geldt: eerst zien, dan geloven.
Een aantal omwonenden kondigde ook aan er alles aan te zullen doen om de plannen tegen te houden, met welke middelen dan ook. Zij vinden dat er tot nu toe te weinig tamtam is gemaakt: het mag allemaal wel een tandje fanatieker wat hen betreft. Er wordt inmiddels ook overwogen om een advocaat in de arm te nemen om te onderzoeken of er juridische stappen tegen de gemeente kunnen worden genomen. Maar daarvoor moet wel geld zijn.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Gebruikers Joris Ivensplein tevreden over veranderingen

Weghalen Mobiele Steunpunt IJburg wordt betreurd

Op het Joris Ivensplein komen onder meer nog honderd extra fietsparkeerplekken.

IJBURG – De gebruikers en omwonenden van het Joris Ivensplein zijn best bezorgd omdat sinds 17 november het Mobiele Steunpunt IJburg weer is verdwenen. Dit Steunpunt, dat er was sinds juli, functioneerde namelijk prima. Maar los daarvan is er vooralsnog tevredenheid over de manier waarop Stadsdeel Oost het plein heeft aangepakt.

Het Mobiele Steunpunt IJburg op het Joris Ivensplein aan aan de kant van het winkelcentrum was de verandering die het meest in het oog viel. Het steunpunt was elke dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur, elke woensdag tussen 17.00 en 19.00 uur en elke zondag en maandag vanaf 15.00 uur bemand en dat deed de bewoners veel deugd. "De komst van het steunpunt zorgt voor extra ogen en oren in de wijk", liet het stadsdeel in mei opgetogen weten. Maar blijkbaar is het niet meer nodig, want sinds vorige week is het steunpunt verhuisd naar de Pampuslaan, waar blijkbaar ook ogen en oren nodig zijn.

Had langer gemogen
Zowel wat Pien Thate, eigenaar van Biolicious, als Michiel Bootz, directeur van daltonschool Neptunus, betreft zou het steunpunt wel langer mogen blijven. Thate vindt dat het plein merkbaar is verbeterd. "Ik woon hier niet, maar ik hoor van buurtbewoners dat het verbeterd is en ik ervaar dat zelf ook als zodanig", zegt ze. Over het steunpunt zegt ze: "Ik vond dat steunpunt absoluut toegevoegde waarde hebben, want het had de afgelopen maanden een soort buurtfunctie. Afgelopen zomer zaten bijvoorbeeld regelmatig jongeren bij het steunpunt gezellig monopoly te spelen en dat is helemaal goed. Nu is het weer er natuurlijk niet naar, maar het zou wat mij betreft prima zijn als er op het Ivensplein iets zou komen waar jongeren kunnen hangen, want daar is blijkbaar behoefte aan."

Leerlingen van daltonschool Neptunus kunnen nu veilig spelen

Heel positief
Michiel Bootz zegt over het steunpunt: "Het steunpunt was heel positief en heeft echt nut gehad. Wat mij betreft had dat er best langer mogen blijven staan, want ook na de schooltijden droeg het bij aan de leefbaarheid van het plein, daar is iedereen het over eens. Ik ben benieuwd hoe dit zich zal ontwikkelen."

Pact
De bezetting van het steunpunt kwam voor rekening van politie, Handhaving Openbare Ruimte, Dynamo jongerenwerk en SAOA en deze samenwerking vat heel goed samen wat er de afgelopen maanden is gebeurd: werkelijk alles en iedereen die betrokken is bij het plein heeft zijn schouders gezet onder een beter en leefbaarder Joris Ivensplein. Want ook jongerenorganisatie 24-karaat, de bso's De Blokhut en Partout, de winkeliers, de directie van daltonschool Neptunus en niet te vergeten de bewoners waren betrokken bij de verbeteringen; er is sprake van een breed pact.

En verder

- Bij het kleuterspeelpleintje komen honderd nieuwe fietsparkeerplekken.
- Iedereen kan een boomspiegel adopteren.
- Het Piet Zwarthof krijgt een lichte uitstraling.
- De entree van blok 5 heeft nieuwe brievenbussen gekregen.
- Begin 2017 start de bouw van een deel van kavel 1 waar nu de tijdelijke speelruimte is.

De leveranciers van de winkels hebben ook hun draai gevonden

Belangrijkste kans
Dit goede gevoel werd ook aangeduid in een rapport dat de aanzet was voor een aanpak van het plein. Iedereen die betrokken is bij het plein wil er het beste van maken en wil zich ervoor inzetten. Het plein heeft op zich namelijk mooie talenten. Het wordt bijvoorbeeld als ruim, open en prettig ervaren en er is veel compassie met de evenementen die er worden gehouden, zoals IJburg Culinair en Circus Magic. Maar er zijn, of waren, ook zwakke punten. Er waren onveilige verkeerssituaties en er hingen groepen jongeren rond van wie een aantal zich niet liet sturen. Verder is de verlichting slecht waardoor het plein onveilig voelt, er zijn amper plekken waar je gezellig kunt verblijven en er is te weinig variatie in de speeltoestellen. Kortom, er was werk aan de winkel.

Aanjager
De aanjager van de verbeteringen was met name daltonschool Neptunus. De directie zat er al jarenlang mee in de maag dat vanwege het laden en lossen van de winkels de kinderen, die het plein gebruiken als schoolplein, niet veilig konden spelen. Deze problemen zijn inmiddels getackeld, stelt directeur Michiel Bootz vast. Aan weerskanten van de laad-en-losstrook zijn paaltjes gekomen die de grond in zakken tijdens de laad-en-lostijden (de zogeheten venstertijden), ook is de laad-en-losstrook eenrichtingsverkeer geworden, aan de voetgangersstrook langs de Neptunus (vanaf de Johan van der Keukenstraat naar de Daguerrestraat) komen paaltjes zodat er geen autoverkeer langs kan en laden en lossen mag alleen buiten de schoolpauzes, zodat de kinderen veilig kunnen spelen. "We zijn er jaren mee bezig geweest om dit aan de kaak te stellen en te verbeteren, maar het is nu eindelijk goed geregeld en daar zijn we heel blij mee. Blijer dan nu gaan we wat dit onderdeel betreft niet worden."
Maar Bootz stelt zelf de volgende vraag: "Zijn we er nu? En dan is het antwoord nee, er moet nog het nodige gebeuren. Wat zoal? Het speelplein moet wat ons betreft een attractiever en uitdagender plein worden om te spelen voor alle leerlingen en ook voor de oudere jeugd die hier buiten de schooltijden regelmatig verblijft. We onderzoeken nu of we daarvoor subsidie kunnen krijgen bij de gemeente. Het ziet er goed uit want er is geld voor beschikbaar, maar het zal nog wel even duren voordat dat gerealiseerd is."

Ingang school
Verder is het plan om de ingang van de school te verplaatsen naar het plein. De architect heeft namelijk een behoorlijke blunder gemaakt door de ingang van de school aan het Piet Zwarthof te situeren. Bootz: "De entree is verstopt en dat is voor de leerkrachten en leerlingen niet goed, maar ook de buurtbewoners hebben er last van omdat ze elke dag een paar honderd leerlingen zowat over de vloer hebben. We zetten er daarom op in om de ingang naar het plein te verplaatsen. Iedereen lijkt enthousiast, er is een schets die positief is ontvangen en dat moet nu worden uitgewerkt in een plan. Ik zou het geweldig vinden als we dit in het nieuwe schooljaar voor elkaar hebben."

Hun draai gevonden
Ook de winkeliers zijn blij met de veranderingen. Pien Thate heeft wel moeten wennen aan de nieuwe venstertijden, maar dat heeft zich inmiddels gezet. "Wij zijn de enige uit het rijtje winkels dat dagelijks wordt beleverd en dat was wel even zoeken, maar nu hebben de leveranciers hun draai hierin gevonden."
Tevens is een aantal zitplekken op het plein dat erg dicht op de woningen stonden opnieuw ingericht, zijn de betonnen paaltjes bij het blok aan de kant van Neptunus weggehaald omdat dit favoriete zitplekken waren, hebben de trappen tussen het Piet Zwarthof en Joris Ivensplein bloembakken gekregen waardoor ze smaller zijn geworden, wordt het kleuterpleintje straks één geheel met in het midden een trap of een heuveltje, worden sommige bankjes dichter bij elkaar gezet en wordt een aantal banken vervangen door bankjes met een leuning. En sinds 16 november is er de regenboogbank, als symbool van het feit dat in Oost iedereen verdraagzaam met elkaar moet omgaan.

Travel Counsellors: persoonlijk advies over elke type reis

Ellen Brinkhuis: "Ons motto is ‘Geef alles uit handen.”

IJBURG – Bent u er ook wel klaar mee om op internet een vakantie of ander type reis te zoeken? Of zou u ook wel eens een bijzondere reis willen maken die speciaal voor u is samengesteld? Voor dit soort wensen is er het fenomeen Travel Counsellors, waar niet een computer maar een persoon adviseert en de reis samenstelt. Op IJburg is Ellen Brinkhuis sinds mei vorig jaar travelcounsellor. "Voor elke soort vakantie of reis kun je bij mij terecht. En wij regelen alles. Ons motto is niet voor niks 'Geef alles uit handen'", laat ze enthousiast weten.

Travel Counsellors is een snelgroeiende franchiseorganisatie met rond de elfhonderd adviseurs wereldwijd, van wie er ongeveer 180 actief zijn in Nederland. Via de website travelcounsellors.nl kun je de dichtstbijzijnde adviseur vinden. Op IJburg is dat Ellen Brinkhuis.
Bij Brinkhuis zit adviseren over reizen in het DNA. Ze studeerde alweer geruime tijd geleden af aan de Hogeschool voor Toerisme en werkte daarna enkele jaren in de reissector. Vervolgens sloeg ze een andere weg in, maar, zo laat ze weten, "die passie voor reizen is altijd gebleven en ik heb veel reizen gemaakt, zowel voor werk als in de privésfeer."

Persoonlijk advies
Dit resulteerde in de beslissing om te starten als zelfstandig travelcounsellor. Over de basis onder het succes van dit relatief nieuwe fenomeen in de reiswereld zegt ze: "Sites waar je een pakketreis kunt boeken zijn er genoeg, maar er zijn niet veel mogelijkheden voor een persoonlijk advies over een reis. Daarin voorzie ik. Bovendien merk je dat steeds meer mensen er geen zin meer in hebben om na op het werk al de hele dag achter de computer te hebben gezeten, ook nog eens 's avonds internet af te struinen op zoek naar de perfecte vakantie. Wij onderscheiden ons met maatwerk wat betreft de reis en het feit dat de klant alles uit handen kan geven aan ons."

Alle rompslomp uit handen geven en elke reis is maatwerk

Elk type reis
Voor elke soort reis ben je bij Ellen aan het goede adres. "Natuurlijk adviseren we over standaardvakanties voor alle mogelijke gezinssamenstellingen, maar ook voor zakenreizen, incentives, groepsreizen, een weekendje weg, alleen een hotel of tickets, cruises, huwelijksreizen en noem alle mogelijke reizen maar op die je kunt verzinnen, ben ik graag de persoonlijk adviseur."
Het gaat hierbij dus niet om alleen maar exclusieve reizen. "Ik kan ook prima adviseren over een vakantie voor een gezin met twee kinderen op een camping in Italië, om een voorbeeld te geven. En het hoeft ook niet per se een vakantie in het buitenland te zijn, Nederland kan ook", zegt ze.

Eenvoudig
De werkwijze is eenvoudig. Nadat iemand via de website of via Ellens netwerk op onder andere IJburg laat weten interesse te hebben, neemt zij contact op om te wensen te inventariseren. "In een gesprek dat zowel telefonisch als persoonlijk kan plaatsvinden - dat bepaalt de klant - neem ik door wat de wensen zijn en welke voorwaarden er zijn, zoals het budget en de reisperiode. Ook bepaalt de klant op welk moment dat gesprek plaatsvindt, want ik werk op flexibele tijden."
"Op basis van de inventarisatie breng ik een vrijblijvende offerte uit. En ik vind altijd iets dat past. Bij het samenstellen van een reis maak ik gebruik van mijn eigen kennis en expertise alsook van het netwerk van Travel Counsellors."

Alle doelgroepen
De ervaring tot nu toe leert dat de service goed valt bij werkelijk alle doelgroepen. "Ik heb familievakanties naar Spanje en Frankrijk geboekt, maar ook een aantal rondreizen en een stelletje dat een relatief korte huwelijksreis in Nederland wenste. Ik vind elke wens even leuk. Wat mijn leukste ervaring tot nu is? Dat was een heer van 85 wiens vrouw twee jaar geleden is overleden en die nog één keer met zijn familie, bestaande uit negen personen, een unieke rondreis door Afrika wilde maken. En momenteel loopt er een aanvraag voor een huwelijk in Italië, inclusief gasten. Dat is ook uitdagend. Dat klopt, af en toe zijn er onmogelijke wensen. Te veel vakantie voor te weinig budget. Maar dat communiceer ik dan eerlijk en vervolgens adviseer ik dan welke mogelijkheden er wel zijn."
"Wat ik erg leuk vind, is dat mensen die eerder bij mij geboekt hebben nu terugkomen en voor sommigen heb ik zelfs al meerdere reizen geboekt. Dat is voor mij een teken dat ze blij zijn. Je weet op een gegeven moment precies wat iemand wil. Je voelt elkaar aan en vooral dat is wat dit werk zo persoonlijk maakt."
Tot slot en goed om te weten: Travel Counsellors is lid van de ANVR en is deelnemer bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden en het Calamiteitenfonds, waardoor de betaalde reissom financieel gewaarborgd is.
Ellen Brinkhuis is te vinden op travelcounsellors.nl/ellen.brinkhuis of via mail ellen.brinkhuis@travelcounsellors.nl of telefonisch 06-10932658.

Weerbericht

We moeten het in november stellen met steeds minder licht

We moeten het in november stellen met steeds minder licht. De dagen worden tussen 1 en 30 november anderhalf uur korter. De verkleuring van het blad en bladval zijn het gevolg van teruglopende lichtintensiteit. De zon komt tevens minder hoog aan de hemel en in november is het vaker bewolkt dan in oktober. Begin deze maand kreeg het novemberweer winterse trekjes met nachtvorst. Na een thermische opleving tot circa 13 graden met vaker regen en soms veel wind daalt de temperatuur deze week. Komende dagen blijft het rustig en droog dankzij een zone van hoge luchtdruk. Er is bewolking, af en toe zon en lokaal mist. Er is kans op nachtvorst. Overdag wordt het circa 6 graden.

Onder een roetzwarte lucht, gedecoreerd met regenboog, wandelde zaterdag Sinterklaas weer over de havenkeien van IJburg, samen met een lange stoet pieten. We noemen ze tegenwoordig graag slimme hulpverleners van de oude verstrooide Sint. Niettemin vindt menigeen dat deze vrolijke, doortastende pieten niet zwart meer mogen zijn. De tekst van het overbekende liedje dat over de keien gonsde, bleek dan ook licht gewijzigd van 'zwart als roet', in 'zwart van roet'. Schoorsteenpieten, met zwarte vegen op de wangen. Ook al zijn schoorstenen schaars in de jonge wijk IJburg, het leek er niet toe te doen, gezien de vele juichende kinderen. Uit de alsmaar doorzeurende zwartepietdiscussie is een bont palet aan nieuwe pietenkleuren voortgekomen. De regenboog aan de hemel leek zaterdag daarom symbolisch voor deze metamorfose.

"Tjongejonge", mompelde Teun, die een felle bui trotseerde onder zijn stormparaplu. Teun bleek ook eilandbewoner. Hij woont op Ameland. "Wij vieren op 5 december Sunneklaas", vervolgde Teun geheimzinnig. "Op Ameland lopen dan alle mannen buiten, gehuld in lakens en gewapend met knuppels. Ze jagen daarmee vrouwen en kinderen van de straat. Wie toch buiten blijft krijgt een tik."

"Wij staan achter vrouwenemancipatie," zei Teun, "maar niet tijdens Sunneklaas. Eens per jaar mag dat, vinden wij. Wij denken niet zwart-wit. In die zin lijkt het op de kwestie rond Zwarte Piet. Wat bij ons op Sunneklaas gebeurt is ook geen gemeende discriminatie", vond Teun. "Het is simpel een oude traditie die wij in ere willen houden. We zijn daarom bang dat er van de vaste wal iemand komt met een wijzend vingertje naar vrouwenrechten en een beroep doet op artikel zus en zo van de grondwet. Vrouwen op Ameland tonen respect voor Sunneklaas."

"IJburg is ook een eiland", stelde Teun terecht vast, en misschien rijp voor een meer eigen Sinterklaastraditie, maar of ook Sunneklaas hier een voet aan wal krijgt..?

14 / 16

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Overal vakjes, laatjes en bergruimte

Nieuwe Renault Scénic

Twee keer zo veel bergruimte als de concurrentie.

De nieuwe Renault Scénic biedt met zijn flexibele interieur een ongekend praktisch gebruiksgemak voor alle inzittenden.

De nieuwe Scénic is ook de enige auto in zijn klasse die is voorzien van een grote, verschuifbare middenconsole met 13 liter bergruimte, een inhoud die vier keer zo groot is als die van zijn concurrenten. De middenconsole biedt de inzittenden voorin een verlichte bergruimte die met een klep is afgedekt. Verder is er een geïntegreerde armsteun waaronder zich twee USB-poorten en een audioaansluiting bevinden. Achterin is de uitrusting vergelijkbaar, met bovendien een speciale bergruimte. In de voorste positie biedt de middenconsole welkome bergruimte voor de bestuurder en de voorpassagier. Als de middenconsole helemaal naar achter is geschoven, fungeert hij als een scheiding tussen de zitplaatsen voorin en achterin – bijzonder praktisch als er kinderen achterin meereizen.

Magische lade
Daarnaast biedt de auto ook een verlichte en gekoelde 'Magic Drawer'-opberglade van 11,5 liter. De lade opent door middel van een elektronische sensor en vergrendelt automatisch zodra de auto op slot gaat. Samen met de andere ingenieuze bergruimten, inclusief vier compartimenten onder de vloer, is de gezamenlijke inhoud van alle bergruimten maar liefst 63 liter. Daarmee biedt de nieuwe Scénic minimaal twee keer zo veel bergruimte als zijn naaste concurrenten in het segment.

Skipiste eitje voor Range Rover

Snelheden boven de 150 km/u, een hellingsgraad van maar liefst 75 procent en een hoogte van 2.170 meter. De Range Rover Sport overwon al deze hindernissen op een skihelling waar zelfs de beste skiërs moeite mee hebben: de legendarische afdaling in het Zwitserse Mürren. De Range Rover Sport is de allereerste productieauto die deze angstaanjagende skipiste heeft weten te bedwingen. Ben Collin nam plaats achter het stuur van de SUV. De gerenommeerde stuntrijder loodste de Range Rover Sport in een snelle tijd van 21 minuten en 36 seconden door sneeuw, ijs, losse stenen, modder, los asfalt, gras en gladde stenen. Met dank aan de Terrain Response-technologie.

Fris en speels design voor nieuwe Suzuki Ignis

Het interieur is speels met oranje accenten.

In de showroom staat hij nog niet, maar Suzuki maakt wel al meer details bekend van de nieuwe Ignis. De compacte cross-over krijgt standaard een fris design, een hoge zit, een ruime instap en een zuinige 1.2 DualJet benzinemotor.

De motor kan ook met smart hybridetechnologie worden geleverd. Suzuki levert de Ignis met de keuze uit drie uitvoeringen: Comfort, Select en Stijl. Verder introduceert Suzuki een gelimiteerde introductievariant.

De Ignis Comfort heeft vijf zitplaatsen en is onder andere uitgerust met bluetoothconnectie, airconditioning en elektrisch bedienbare buitenspiegels in de kleur van de carrosserie, die bovendien te verwarmen zijn. En ook centrale portiervergrendeling met afstandsbediening is op de standaard 5-deurs Ignis aanwezig. Het interieur is speels met oranje dan wel titaniumkleurige accenten zoals rond de ventilatieroosters in het dashboard, op de middenconsole en de portiergrepen vóór. De Suzuki Ignis Select verwent zijn eigenaar verder met DAB+ (digitale radio), een AUX- en USB-aansluiting, een 7-inch multitouch display en een achteruitrijcamera.

Jaguar baant de weg naar elektrisch rijden

De I-PACE is de voorloper van de elektrische Jaguar.

Zwevende middenconsole, overal touchscreens en de bestuurderspositie die veel korter op de voorbumper zit. De Jaguar I-PACE Concept is een van de opvallendste conceptauto's van Jaguar ooit.

De I-PACE Concept is voorloper van Jaguars eerste elektrisch aangedreven auto. De productieversie wordt eind 2017 onthuld en komt in 2018 op de markt. Maar nu is het dus al smullen van het conceptmodel. De designers en ingenieurs maakten optimaal gebruik van de vrijheid die elektrische aandrijving biedt om de auto geheel nieuwe proporties te geven. Het resultaat is een uitzonderlijk design, waarbij zoals gezegd de bestuurderpositie veel meer naar voren is geplaatst. Dat heet 'cab-forward', naar de oude locomotieven waarin de machinist helemaal voorin zit. Verder is deze I-PACE een volle neef van de C-X75 – met de vloeiende vormen van een coupé.

75.000 elektrische Nissans in Europa

De elektrische LEAF van Nissan telt nu meer dan 75.000 berijders. Wereldwijd staat de EV-teller (Electric Vehicle) op 260.000. Samen hebben ze al meer dan vier miljard kilometer elektrisch afgelegd, zo meldt de fabrikant. In het eerste halfjaar van 2016 groeide het aantal LEAF-rijders in Europa stevig door. Nissan meldt: "Nu de Nissan LEAF 30 kWh een actieradius van 250 km heeft en in Europa vierduizend snelladers zijn geïnstalleerd, is het rijden in een EV praktischer en prettiger dan ooit."