IJburgerNieuws

17 april 2014

IJburgerNieuws 17 april 2014


Bestuur komt naar u toe

IJBURG – De nieuwe bestuurscommissie van Stadsdeel Oost, waar IJburg onder valt, gaat de wijk in met als doel de afstand tussen bestuur en bewoners te verkleinen. "We komen naar u toe. Als we vergaderen dan doen we dat liever niet op kantoor, maar zoveel mogelijk ergens in de buurten van Oost. Zo kunnen bewoners en ondernemers bij ons aanschuiven aan de vergadertafel, maar kunt u ons ook uitnodigen bij u langs te komen", nodigt voorzitter Ivar Manuel bewoners van Oost uit.

Dit staat in het nieuwe bestuursakkoord dat maandag 7 april is vastgesteld door de nieuwe bestuurscommissie Oost. Deze vervangt Stadsdeel Oost. Door deze nieuwe bestuursvorm (de feitelijke beslissingen worden genomen door de gemeenteraad, maar dat heeft een groot aantal taken aan de bestuurscommissie uitbesteed) én door de verkiezingswinst van D66 zag de nieuwe commissie de kans om vanaf nu op een andere manier te besturen. Niet alleen de partijen die een afgevaardigde hebben in het dagelijks bestuur (D66, PvdA en GroenLinks), maar alle partijen die zijn vertegenwoordigd in de bestuurscommissie hebben hun handtekening gezet onder het bestuursakkoord.

Nieuwe contacten
Dat is geen niemendalletje, bepaald niet zelfs. Het epistel telt bijna vierduizend woorden, waarin met zoveel mogelijk wensen is rekening gehouden. Toch staan er geen keiharde uitgangspunten in, want de bestuurders willen allereerst weten wat er leeft in de samenleving. "We gaan nieuwe contacten leggen en bestaande relaties aanhalen. De kans is dus groot dat we u binnenkort ergens ontmoeten. Op social media, via internet of gewoon bij u in de buurt", schrijft Manuel.

Eigen benadering
Uitgangspunt is dat elke buurt een eigen benadering nodig heeft. "Als wij signalen ontvangen dat ontwikkelingen in een buurt de verkeerde kant op gaan, zullen wij in de gemeenteraad aandacht vragen om hier iets aan te doen", staat in het bestuursakkoord, dat verder ook hecht aan een veilige en schone straat. "En daar betrekken we graag de bewoners als gebruikers van deze ruimte bij. Zij zien namelijk direct wat wel en niet werkt en dat horen we graag. We nodigen bewoners uit om ons te melden welke plekken aandacht nodig hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld slecht verlichte plekken in de openbare ruimte zijn of plekken waar ongedierte voorkomt."
Zie ook pagina 5: Bestuur neemt sneller actie

Menging IJburgers geeft veel problemen

IJBURG – IJburg loopt grote kans op criminaliteit door jeugd en door volwassenen. "De algehele leefbaarheidsindex voor de wijk is weliswaar goed, maar op het punt van 'sociaal' scoort IJburg minder goed." Verder is er de constatering dat in veel woonblokken op IJburg leefbaarheidsproblemen spelen.

Dit staat in het Gebiedsgerichte Veiligheidsplan voor IJburg dat Stadsdeel Oost nog voordat het een bestuurscommissie werd heeft vastgesteld. Volgens de veiligheidscijfers zijn er zowel positieve als negatieve ontwikkelingen met betrekking tot veiligheid. Positief is dat er relatief weinig geregistreerde criminelen op IJburg wonen en ook de leefbaarheidsindex is goed. Negatief is dat er relatief veel kans is op criminaliteit.

Leefbaarheidsproblemen
In het Veiligheidsplan wordt geconstateerd dat in veel blokken op IJburg leefbaarheidsproblemen zijn, waarbij het mengen van verschillende soorten bewoners veelal de oorzaak is. "De oorzaken liggen op verschillende vlakken, zoals de menging van bewoners met zeer uiteenlopende leefstijlen binnen een blok, waar verschillende vormen van (sociale) problemen uit voortkomen. In veel gevallen is sprake van gemengd wonen van koop en huur waarbinnen mensen van uiteenlopende sociaal-economische achtergrond dicht bij elkaar wonen. Vaak zijn er ook oorzaken in en om de gebouwen zelf aan te wijzen die niet goed zijn uitgevoerd, of niet blijken te werken", staat in het Veiligheidsplan.

Maatregelen
Dit vraagt om maatregelen en die worden ook genomen. "Het opbouwen van de sociale samenhang op IJburg en in het bijzonder het verbeteren van de sociale dynamiek in deze blokken wordt door de verschillende partners op IJburg gezien als een belangrijke opgave voor de komende tijd en staat hoog op de gezamenlijke agenda", wordt geconstateerd. En ook: "De bewoners zelf spelen hierin een belangrijke rol. IJburg kenmerkt zich door een groot aantal zeer betrokken bewoners die op allerlei gebieden en manieren initiatieven ontwikkelen voor hun buurt en veelal ook voor de kinderen die er wonen. Hierdoor wordt de sociale cohesie versterkt en de leefbaarheid positief beïnvloed."

De Overdiemerweg - beter bekend als Nuonweg - gaat als het aan de gemeente Diemen ligt toch echt dicht.

IJBURG - De komende weken vallen naar verwachting duizend bezwaarschriften op de mat bij de gemeente Diemen, een ultieme poging van winkelcentrum Maxis om de Overdiemerweg, beter bekend als de Nuonweg, open te houden.

De weg tussen de Maxis en IJburg is voor de ondernemers van de Maxis van groot belang. De weg wordt deze zomer afgesloten als de nieuwe Oostelijke Ontsluiting van IJburg klaar is. Al maanden strijden de gemeente Muiden en de Maxis voor het openhouden van de weg. Zonder succes. Diemen is de beheerder van de weg en wil dat deze dichtgaat. Om twee redenen: Diemen is bang voor sluipverkeer tussen Muiden en Amsterdam-Zuidoost en steekt ook niet onder stoelen of banken dat het de Diemer ondernemers niet slecht uitkomt als de rechtstreekse weg tussen Diemen en winkelcentrum Maxis afgesloten wordt. Onlangs werd er in hartje Diemen nog een nieuw winkelcentrum neergezet. De bezoekersaantallen daar laten te wensen over.

Woedend
Ondernemers van de Maxis zijn woedend. Dertig procent van de klanten komt van IJburg en rijdt over de Nuonweg. Een handtekeningenactie leverde enkele maanden geleden nog duizenden steunbetuigingen op. De Maxis gaat nu die steunbetuigers vragen officieel bezwaar te maken bij de gemeente Diemen. Ook worden juridische stappen overwogen.

Op de weg zelf worden ondertussen al de voorbereidingen getroffen voor de afsluiting. Die moet in juli een feit zijn. Toch is er nog een klein beetje hoop voor de ondernemers: de gemeente Diemen houdt de deur nog op een kiertje. In een brief van Diemen aan de Amsterdamse wethouder Van Poelgeest over de kwestie laat Diemen weten best over het openhouden van de weg te willen praten. Er moet dan wel worden voldaan aan veertien eisen. Die lopen uiteen van onderzoeken naar sluipverkeer tot het laten vallen van eventuele schadeclaims. De gemeente Diemen kon nog niet vertellen of er aan die voorwaarden is voldaan en of er achter de schermen dan toch wordt gesproken over het openhouden van weg.

Bouw van 19 nieuwe woningen

Er wordt weer gebouwd op IJburg. Op het meest oostelijke blok van Haveneiland vlak bij Blijburg is de bouw gestart van 19 eengezinswoningen in het project Land in Zicht. Het gaat om 13 eengezinswoningen voor de verkoop en zes aangrenzende woningen voor de verhuur. In het gezelschap van de kopers gaf wethouder Thijs Reuten onlangs het startsein. Het is lange tijd geleden dat er op IJburg een nieuw woningproject van start ging en dit is een teken dat de economie aantrekt.

19

woningen komen er op het meest oostelijke plekje van IJburg

Actieve 50-plussers zoeken elkaar op op IJburg

Stadsdorp IJburg wordt ontmoetingsplek

Evelien de Roos introduceerde onlangs in de FlexBieb het fenomeen 'Stadsdorp'.

IJBURG – Speciaal voor 50-plussers op IJburg wordt gewerkt aan een zogeheten 'Stadsdorp IJburg'. Bedoeling is dat 50-plussers elkaar in een prettige omgeving – de FlexBieb wordt, zeg maar, het clubhuis – kunnen ontmoeten en gezamenlijke activiteiten kunnen ontplooien. Samen uit eten, excursies, naar de film, wandelen, sporten, noem maar op, alles kan. "Het is modern nabuurschap, met activiteiten met en voor elkaar", zegt Evelien de Roos. Voor de goede orde: het gaat om samen actief zijn. "We richten ons niet op hulpbehoevende mensen." Op 24 april is er in de FlexBieb een avond waar ideeën worden uitgewisseld en waar verder wordt gepraat over de organisatie.

50-plussers op IJburg, ze zijn er echt. In elke publicatie over de bewoners op IJburg gaat het over het grote aantal kinderen en tieners. 50-plussers worden nooit genoemd. Toch is volgens de demografische cijfers ongeveer 10 procent van de IJburgers ouder dan 50 jaar, hetgeen neerkomt op ongeveer 1.900 IJburgers die tot de doelgroep van Stadsdorp IJburg behoren.

24 april

De eerste keer dat een groep Ijburgers in de FlexBieb bij elkaar kwam om te praten over Stadsdorp IJburg was 13 maart. Er kwamen iets meer dan dertig IJburgers. Er werdengeanimeerd ideeën uitgewisseld over de vorm van een stadsdorp en er is afgesproken dat er een vervolg komt, vanzelfsprekend ook weer in de FlexBieb, dat een soort clubhuis voor de 50-plussers wordt. Dit vervolg staat op 24 april geprogrammeerd.

Stadsdorp
Een stadsdorp is een betrekkelijk nieuw fenomeen en heeft tot doel mensen te verbinden. De eerste werd opgericht in Amsterdam-Zuid en inmiddels zijn er in Amsterdam rond de tien, waarvan vooral Stadsdorp Nieuwmarkt regelmatig in de publiciteit komt. Het succes heeft een aantal 50-plussers ertoe gezet om te polsen of er ook op IJburg behoefte is aan een stadsdorp. Dat gebeurt vanuit de FlexBieb en dat is niet toevallig. Evelien de Roos: "De FlexBieb heeft zich in het eerste jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een soort sociaal-cultureel centrum waar mensen elkaar in een prettige omgeving ontmoeten. Ik ken weinig plekken op IJburg waar zo'n ontspannen sfeer heerst. Onlangs zaten we hier met een groep bij elkaar en we vroegen ons af hoe we meer mensen op IJburg konden bereiken. Dat resulteerde in maart in een informatieavond over een stadsdorp, met op 24 april een vervolg."

Ouderen op IJburg, ze zijn er echt.

'Ik ken weinig plekken op IJburg waar zo'n goede sfeer heerst als in de FlexBieb'

Grenzen
De andere Amsterdamse stadsdorpen richten zich op een bepaalde buurt en ook jongeren kunnen zich aansluiten. "IJburg is echter veel te groot en daarom zoeken wij het niet in grenzen van een buurt, maar in grenzen van leeftijd", legt De Roos uit. In feite wordt Stadsdorp IJburg hiermee een vervolg op de 50-plus netwerkbijeenkomsten die enige tijd onder leiding van de actieve kanoster Marianne Boer op IJburg werden gehouden. Evelien de Roos, die in 2010 vanuit Groningen naar IJburg verhuisde, was al snel van de partij. "We hadden op een gegeven moment een kookclub, we gingen samen eten en naar de film en het bleek al snel dat deze groep het prettig vindt om samen dingen te ondernemen. Het werd een succes, ook omdat op IJburg weinig plekken zijn waar ouderen elkaar ontmoeten. Jonge mensen spreken elkaar op het schoolplein of op de vereniging, maar voor 50-plussers is er niet echt iets op IJburg. Terwijl er zeker onder de mensen die niet meer werken grote behoefte aan is."

Geen beperkingen
Beperkingen in het soort activiteiten zijn er eigenlijk niet, zegt De Roos. Er staat helemaal niets vast, maar aan de hand van een paar voorbeelden geeft ze de richting aan waarin wordt gedacht. "Het kunnen sportieve activiteiten zijn, maar net zo goed een themabijeenkomst, samen op vakantie of gewoon elkaar ontmoeten. Juist de variatie is leuk. De gezamenlijke bijeenkomsten tijdens een FlexSoos zijn een prima plek om mensen te vragen. Die zijn de smeerolie van een stadsdorp, maar er komt ook een speciale website die wordt gekoppeld aan Halloijburg.nl."

'Op IJburg zijn niet veel plekken waar 50-plussers elkaar kunnen ontmoeten'

Nu weer plan voor een museum in de silo's

IJBURG – Het vergevorderde plan voor een klimhal in een van de drie silo's op Zeeburgereiland heeft de eindstreep niet gehaald. Het nieuwste plan is om in één silo een onderwatermuseum te realiseren waarin de onderwaterwereld van het IJ centraal staat. Voor de andere twee silo's zijn nog geen plannen.

Het blijft tobben met de drie kolossale silo's (restanten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie die in 2006 is ontmanteld) op Zeeburgereiland. Er zijn al meerdere plannen voor geweest, waarvan die voor een klimhal de laatste en het verstgevorderd was. Maar het gaat er niet van komen omdat het financieel onhaalbaar is. "Het enthousiasme van de gemeente, klimexploitant Mountain Network en de toekomstige gebruikers ten spijt is het ons helaas niet gelukt om tot een haalbaar plan te komen. We vinden dit erg jammer en hopen dat de silo een andere, uitdagende invulling krijgt", schrijven de initiatiefnemers. Eerder al bleek dat een plan voor een zogenoemd Annie MG Schmidthuis financieel onhaalbaar was.

Onderwatermuseum
Aan die nieuwe invulling wordt gewerkt door stadsecoloog Martin Melchers. Die wil in een van de silo's een onderwatermuseum realiseren waarin de dieren- en plantenwereld van het IJ te zien is. De gemeente heeft inmiddels ingestemd met de koerswijziging.

Parkeren blijft verboden van 12.00 tot 17.00 uur

IJBURG - Het zogeheten winkelstraatregime op de IJburglaan en Pampuslaan blijft bestaan. Dit betekent dat vergunninghouders tussen 12.00 en 17.00 uur niet mogen parkeren op de plekken bij het winkelcentrum.

Dit heeft Stadsdeel Oost besloten op grond van de uitkomsten van de evaluatie van het winkelstraatregime. Het winkelstraatregime is ingevoerd in augustus 2012 om meer gunstig gelegen parkeerruimte te creëren voor bezoekers van de (winkel)voorzieningen van IJburg. Uit de evaluatie blijkt dat de vergunninghouders gedurende die tijdstippen hun auto nog steeds goed kunnen parkeren op de overige omliggende parkeerplaatsen. Ook blijkt dat de parkeerdruk is gedaald. Aan de doelstelling meer ruimte te creëren voor bezoekers is daarmee voldaan.

Stadsnomaden worden gedoogd

Aan de IJdijk - de weg vanaf Zeeburgereiland naar de strekdam in het IJsselmeer - wonen sinds enige tijd zogeheten stadsnomaden. Of nomaden... ze wonen al een tijd op het terrein van het Magneetfestival en van rondtrekken is geen sprake. Onlangs werden stadsnomaden uit het westelijk havengebied verdreven omdat ze voor overlast zorgden en omdat er steeds meer kwamen. Aan de IJdijk is dat vooralsnog beide niet het geval en daarom worden ze hier gedoogd. Op de achtergrond staan de drie silo's op Zeeburgereiland.

Janine Hogendoorn

Initiatiefneemster Ring-ring

Kun je nog eens kort uitleggen wat Ring-Ring is?
"Ring-Ring geeft iedereen die kiest voor de fiets voordelen. De app Ring-Ring meet automatisch je fietskilometers en hier bieden vervolgens partijen voordeel voor: zorgverzekeraar, werkgever, gemeente en retailers. De laatste twee doen mee in de pilot op IJburg. Retailers zorgen voor sociale cohesie en geven steden authenticiteit. Lokale geldstromen zijn extra goed voor de lokale economie. Door voordeel te geven in ruil voor fietskilometers ontstaat win-win. Het stadsdeel stopt per fietskilometer enkele centen in het wijkfonds voor initiatieven uit de buurt. Met Ring-Ring gaan we nu het vijfde initiatief bij elkaar fietsen."

Hoeveel deelnemers en winkeliers heeft Ring-Ring?
"Enkele honderden deelnemers en me
er dan twntig winkeliers (zie halloijburg.nl/ringring). De winkeliers zien de fietskilometers met veel plezier tegemoet."

Ben je tevreden over de ontwikkeling?
"Ja, heel erg! Ik ben trots op de fietsers die meedoen, de winkeliers die de innovatie steunen en de gemeente die het initiatief steunt. Heel bijzonder."

Welke wensen heb je nog?
"Ik wil het platform professionaliseren en meerdere steden en winkeliers aansluiten en een zorgverzekeraar uitdagen om mee te doen. Preventie is een groot goed waar zij op deze manier eenvoudig aan kunnen bijdragen."

Je bent ook sponsor van het project om de waterputten in het Diemerpark te beschilderen. Waar bestaat die sponsoring uit?
"Met alle fietsers fietsen we vanaf vandaag 40.000 fietskilometers van, naar, op en door IJburg. Ring-Ring financiert op deze manier een van de putten met de verborgen dieren uit het park. De beschilderde putten geven bezoekers inzicht in het voor mensen 'onzichtbare' leven."

Wat is je favoriete plek op IJburg?
"Het f
ietspad op de Bert Haanstrakade. Het water, de lucht en de weidsheid zijn elke dag bijzonder."

.

Veel IJburgers willen helpen met realisatie van wensen

Kompas op IJburg inventariseert wensen en ideeën

IJBURG – Er is grote belangstelling onder IJburgers om buurtwensen op kompasopijburg.nl te helpen realiseren. Op de website is te zien welke projecten wel en welke nog niet kunnen rekenen op een IJburger die de kar wil trekken. Inmiddels is op de website een dialoogfunctie toegevoegd waarmee IJburgers met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ivar Manuel, voorzitter bestuurscommissie Oost, heeft laten weten grote waarde te hechten aan de ideeën en wensen.

Jeugd, Theo van Goghpark en groen zijn hoofdthema's

Kompas op IJburg is een initiatief van bewoners van IJburg en is in januari gestart met een bredewenseninventarisatie via de website. Hier geven IJburgers aan wat ze goed vinden op IJburg, wat ze willen behouden, wat ze willen verbeteren of wat ze willen stoppen. Iedereen die een bepaalde relatie heeft met IJburg kan zijn wensen spuien. Het stadsdeel heeft laten weten snel te reageren op de wensen die het meest gedeeld zijn en het GVB inventariseert de wensen over het openbaar vervoer.

Bijeenkomsten
Aan de hand van de huidige wensen worden binnenkort drie bijeenkomsten gehouden waar de meest aangesneden hoofdonderwerpen aan bod komen. Allereerst is er het thema jongeren. Tijdens deze bijeenkomst worden wensen besproken met betrekking tot muziek, sport (skatepark) en faciliteiten voor tieners. Het tweede thema is het Theo van Goghpark en het derde onderwerp is groen en natuur in de meest brede zin van het woord.
Niet alleen hebben veel IJburgers ideeën over deze onderwerpen, maar het zijn ook terreinen waar burgers makkelijk creatieve oplossingen kunnen inbrengen waardoor de kans op realisatie groot is. Iedereen die wensen heeft gedeeld op deze thema's ontvangt een uitnodiging voor de bijeenkomsten. Andere bijeenkomsten zijn nog mogelijk. Deze worden samen met de trekkers van de wensen afgestemd. Het is nog steeds mogelijk om op kompasopijburg.nl ideeën bekend te maken.

Dierenarts pakt de fiets

Dierenarts Aukje Swarte bezoekt IJburgers op de fiets.

IJBURG – Dierenkliniek Het dierenpunt beschikt sinds kort over een visitefiets waarmee de dierenarts bij de klanten thuis komt voor de jaarlijkse gezondheidscontrole en vaccinatie.
De reden om te kiezen voor bezoeken aan huis is dat iedereen steeds minder tijd heeft, waardoor de jaarlijkse vaccinatie er wel eens bij inschiet. "Bij alle activiteiten en ieders overvolle agenda wordt de hond, kat of konijn, die ook zijn jaarlijkse gezondheidscontrole en vaccinatie nodig heeft, wel eens vergeten." De dierenartsen Aukje Swarte en Gineke Peetsold lossen dat op door per fiets de jaarlijkse gezondheidscontrole en vaccinatie uit te voeren.

IJburgers verdienen prima

IJBURG – IJburgers zijn gemiddeld welvarend. Na Wassenaar en Blaricum staat IJburg in de top 3 van plaatsen waar gemiddeld het meest wordt verdiend. Het gemiddelde bruto maandsalaris is 5020 euro. In Nederland is het gemiddelde 2.770 euro.
Dit staat in een onderzoek van de MKB-site Z24. De uitslag is opvallend en geldt niet voor heel IJburg, maar voor een aantal postcodes. Het is voor het eerst dat IJburg boven Amsterdam-Zuid uitsteekt waar het het gemiddelde inkomen betreft.

Tablet Café in de bieb

IJBURG – In de Openbare bibliotheek aan de Diemerparklaan 79 die in maart is geopend wordt elke vierde donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur een zogenoemd Tablet Café gehouden. Bedoeling is dat (toekomstige) gebruikers alles leren over het gebruik van een tablet.
Tijdens de middag vertellen ervaren tabletgebruikers tips en trucs, er kunnen ervaringen worden uitgewisseld en er wordt antwoord gegeven op brandende vragen. Er is een beperkt aantal tablets aanwezig; het meenemen van een eigen tablet wordt aangeraden.

Kunstenaar gezocht

IJBURG - Kunstkwartier Lumière. Dat wordt de naam waaronder een aantal kunstenaars en andere vrije geesten aan de Lumièrestraat op IJburg aan de weg gaan timmeren. Het collectief zoekt momenteel een (beeldend) kunstenaar die een ruimte aan de straat wil huren.
Aan de Lumièrestraat staan naast elkaar zes ruime atelierwoningen waar onder anderen De Verhalenman Karel Baracs en taartkunstenares Marianne Kroon wonen. Een woning komt op 1 mei vrij en de buurtbewoners zoeken buren die in dit rijtje past. "Wij denken dat het geweldig zou zijn als er hier op Haveneiland West een gebiedje zou zijn waar het gonst van de creatieve activiteiten", prijst Karel Baracs de buurt aan. Iemand die wil of die iemand weet, kan dat melden bij Mieke@verhalenman.nl.

Open dag kanoclub

IJBURG - Kano op IJburg houdt zondag 21 april tussen 13.00 en 15.00 uur een open dag. Iedereen kan kennismaken met alle facetten van kanoën op IJburg.
Kano op IJburg is gevestigd aan de Zandzeggestraat 3 op Rieteiland-Oost.

'We hopen dat hiermee culturen tot elkaar komen'

Couscousman organiseert verbroederingsdiner

De Couscousman Abdelkader Alakhier.

IJBURG – 'Couscous en Kaas op Blijburg' is de naam van een verbroederingsdiner dat zaterdag 19 april wordt gehouden op Blijburg. Bedoeling is dat Marokkanen en Nederlanders tijdens een Marokkaanse maaltijd met couscous als hoofdgerecht meer leren van elkaars cultuur. En inderdaad, dit is een reactie op de uitlatingen van Geert Wilders na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. "Zowel de Marokkaanse als Nederlandse gemeenschap heeft hier een heel vervelend gevoel aan overgehouden, en dan druk ik me nog zachtjes uit, en we hopen dat met dit diner de mensen tot elkaar komen", zegt Abdelkader Alakhier.

Abdelkader Alakhier, geboren in Tinerhir in Zuid-Marokko in een gezin met 10 kinderen, kwam in 1997 vol verwachting naar Nederland. Dat is goed uitgepakt, want hij heeft een prima bestaan opgebouwd dat sinds half maart in een nieuwe fase is beland: hij timmert als 'De Couscousman' als startende ondernemer aan de weg. De naam is snel verklaard. "Couscous is al eeuwenlang het bekendste recept uit Marokko", lacht hij. "We verzorgen onder andere kookworkshops waarbij we couscous op traditionele wijze bereiden. Dat gebeurt in speciale ovens die wij zelf meenemen en waarvoor geen gas of elektra nodig is. En we hebben het over echte Couscous hè. Dus niet de couscous die je moet aanmaken met water zoals jullie die kennen."

Aanmelden

Deelname aan het verbroederingsdiner kost 20 euro voor volwassenen en 7,50 euro voor kinderen tot 12 jaar. Inbegrepen zijn Marokkaanse thee, koekjes, natuurlijk couscous en het nagerecht. Dranken zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Meer informatie een aanmelden kan via de speciale pagina op Facebook (zoeken op 'Couscousman').

Reactie
Over timing gesproken: het nieuwe bedrijfje werd opgericht twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Toen Alakhierde inmiddels beruchte uitlatingen van Geert Wilders op televisie zag, wist hij meteen dat deze om een reactie schreeuwen. "Het is ongelooflijk wat die woorden hebben losgemaakt en het wordt tijd dat iedereen ziet dat Marokkanen geen kut-Marokkanen zijn. Heel veel Marokkanen zijn hoog opgeleid en hebben een goede functie, maar daar hoor je veel te weinig over. Het wordt tijd dat Nederland dat gaat inzien. Wilders heeft de Marokkaanse gemeenschap heel veel kwaad gedaan, dat is wel zeker. Een voorbeeld: ik hoorde laatst een verhaal over een Marokkaans jongetje dat aan het voetballen was. Per ongeluk kwam zijn bal in de tuin van een Nederlandse man en toen het jongetje zijn bal ging halen vroeg hij heel angstig of de man geen Wilders-man was? Dat is toch niet te geloven!"
Saillant detail: Abdelkader Alakhier had toen hij in Nederland kwam de voormalige PvdA-coryfee Rob Oudkerk als arts en dat is de man die de term kut-Marokkanen voor het eerst gebruikte. "Ik was toen echt perplex en heb meteen een andere arts genomen", zegt hij.

'Het is ongelooflijk wat Wilders heeft losgemaakt'

Verbroederingsdiner
De reactie van Abdelkader Alakhier vertaalt zich in een zogenoemd verbroederingsdiner dat op Blijburg een goede locatie vond. Wat gaat er precies gebeuren? Alakhier: "Je moet weten dat in Marokko couscous wordt gegeten uit één schaal waar iedereen omheen zit. Dat gaat op IJburg ook gebeuren. Groepjes van zes personen zitten rond een schaal met eten die door mij is bereid. Er is een voorgerecht van Marokkaanse muntthee met speciale koekjes, daarna is er traditionele couscous met onder andere kip en vleesproducten die bij een halal slager worden ingekocht en als nagerecht is er fruit. We hopen dat tijdens het diner mensen uit verschillende culturen - en dat mogen naast de Nederlandse en Marokkaanse ook andere culturen zijn, graag zelfs - met elkaar in contact komen en zo meer over elkaar leren."

Gemengd
Het is de bedoeling dat groepen van meer dan twee personen uit elkaar worden gehaald. "Aan elke tafel zitten maximaal twee personen die elkaar kennen, meer niet. Doe je dat niet, dan wordt er niet gemengd en worden er nog geen verhalen en standpunten met elkaar gedeeld. Of er na elk gerecht van tafel wordt gewisseld? Daar hebben we nog niet over nagedacht, maar dat is een mogelijkheid. En misschien is het ook een goed idee dat mensen die tot iedereen het woord willen voeren daarvoor de mogelijkheid krijgen, maar ook daar hebben we verder nog niet over nagedacht. Nee, we hebben geen idee hoeveel mensen we kunnen verwachten. We kunnen maximaal 180 personen kwijt, maar als het er tachtig of minder worden, is het al geslaagd. We hebben een pagina op Facebook en daar wordt goed op gereageerd, maar uiteindelijk gaat het erom dat mensen zich aanmelden."

'Heel veel Marokkanen zijn hoog opgeleid'

Fiftyfifty
Een aantal mensen heeft zich al aangemeld en het blijkt dat zowel Nederlanders als Marokkanen zich aanmelden. "Momenteel is het ongeveer fiftyfifty en dat is perfect. Vooral vanuit de Marokkaanse gemeenschap komen heel positieve reacties en heel veel mensen laten weten dat ze uit hun kennissenkring nog mensen gaan uitnodigen."

Gekleed als een boeddhistische monnik op weg naar Blijburg

De naam april zou afkomstig kunnen zijn van het Latijnse woord Aperta, dat 'tweede' betekent. In de Romeinse kalender was april namelijk de tweede maand van het jaar. April wordt grasmaand genoemd en staat bekend om het grillige weer. Het kan zowel nog nawinteren als soms al voorzomeren.
Begin april liep ik op een vroege ochtend langs het IJburg College aan de Pampuslaan op weg naar strand Blijburg. Tramlijn 26 kwam piepend en knarsend tot stilstand op het eindpunt van de lijn tegenover het schoolgebouw. Vroege aprilzonnestralen streelden over de metalen panelen aan de gevel van het machtige gebouw. Ik dacht even terug aan die zomerse aprilmaand in 2007 toen strand Blijburg menigmaal volgelopen was met zonnebaders. Ook in april 2011 gebeurde dat regelmatig. Ook in het begin van deze aprilmaand was het al zomers warm. We moeten ervan profiteren, riep een bijzondere voorbijganger, 'Carpe Diem', oftewel Pluk de Dag. Hij was gekleed als een boeddhistische monnik. Hij was ook op weg naar het stadsstrand. Hij had volkomen gelijk met die uitspraak, want zowel in 2007 als in 2011 viel de zomer erna grotendeels in het water. Op het Blijburgstrand deed een groep mensen hun uiterste best met yogalessen: rekken, strekken, springen, dan weer ontspannen. De monnik volgde het op afstand. Hij vertelde dat zijn leven in het teken staat van te leren sterven. Een zeldzaam soort bescheidenheid leek mij zo, die wij hier niet kennen. Yoga geeft hem concentratie en ontspanning, net zoals meditatie. Hij komt eens per week naar strand Blijburg om er te mediteren. Een ideale plek vanwege de relaxte sfeer en de boeddhabeelden bij het strand boven op het yogacentrum. Hij woont in Driebergen, maar hij had die trip er wekelijks voor over. Er is in Nederland geen betere plek om in de buitenlucht te mediteren dan hier, zei hij. Een groep scholieren van het IJburg College was met een practicum aan de slag. Een docent gaf opdrachten. Met een thermometer werd de temperatuur van het zwemwater gemeten. Het bleek bijna 12 graden te zijn. Nog te koud voor een eerste duik. Een vrouw met een kinderwagen was druk in de weer met het krijsende nieuwe leven. Een man languit op een ligstoel las geboeid een boek terwijl het vrouwelijk gezelschap naast hem roerloos in het zand lag. Ze leek in trance, haar roodverbrande gezicht naar de zon gericht. Het Blijburgstrand was eindelijk weer het tafereel van levenslust, in velerlei vormen. April doet wat hij wil, maar april brengt hier ook de levendigheid weer terug na de doodse wintermaanden. Ook de monnik kon het daar volkomen mee eens zijn.

Een aantal leden van de IJburg Business club (IJBC) heeft zich niet onbetuigd gelaten en heeft zich uitgeleefd op een zogenoemd moodboard. 'Wij, vrij, IJburg' is een plan waarin de toerist centraal staat. Aan de boulevard moeten kioskjes komen en parkeren gebeurt ondergronds, althans, als dat mogelijk is natuurlijk. "Met een heuvel eroverheen met mogelijkheden voor buitensport." In dit plan is verder plaats voor een aantal bescheiden woonwijkjes in verschillende duurzame bouwstijlen. Ook is er plek voor een zwembad inclusief buitenbad, een brede school, een sporthal en een community center.

Een ander idee uit de ondernemersclub heet WildLife@IJburg, waarbij wordt gedacht aan een schiereiland 'à la Spaarnwoude'. Er moet een wildlifefunpark komen dat 365 dagen per jaar is geopend, een camping plus alle faciliteiten die daar bijhoren, een uitkijktoren in de stijl van De Stelling van Amsterdam (de ring met forten rond de hoofdstad-red.) en een bioscoop, dansgelegenheid, restaurants, winkels en – andermaal – een zwembad maken deel uit van dit idee.

Luchtfoto van het Centrumeiland voordat met opspuiten werd begonnen.

Het Centrumeiland is de naam van een nieuw stukje IJburg aan het einde van de Pampuslaan dat momenteel wordt opgespoten. De naam is achterhaald. Aanvankelijk zou dit het centraal gelegen eiland van meerdere eilanden zijn die IJburg zouden vormen, maar daar komt het mogelijk nooit, maar in elk geval op korte termijn niet van: voorlopig is dit het laatste stukje nieuw IJburg. Dus weinig centrum.
Het Centrumeiland was bedoeld als stedelijk centrum van heel IJburg, met veel winkels en voorzieningen en daarboven appartementen. Maar dat gaat het niet worden. In het document 'Dromen over Centrumeiland' schrijft de gemeente: "De tijden zijn veranderd. De planvorming, de verdere afwerking van het land en het bouwrijp maken zijn op 1 juli 2013 stilgelegd als gevolg van de financiële positie van de stad. Zodra de markt aantrekt of zich een serieuze marktpartij aandient wordt de planvorming weer opgestart."
Zo bezien is het een klein wonder dat de gemeente besloot het Centrumeiland met een oppervlakte van 22 hectare toch op te spuiten (landmaken, wordt dat genoemd). Om het vuur brandend te houden, werd Arcam gevraagd ideeën te verzamelen. "Ondanks het stilleggen van de planvorming kan er wel verder worden nagedacht over de toekomst van Centrumeiland", laat de gemeente daarom weten. Want: "Centrumeiland biedt de vrijheid om te experimenteren en dat willen we niet onbenut laten."

Blijburg
Overigens, in niet één van de ideeën die nu zijn ingediend is rekening gehouden met Blijburg. Dat is niet vreemd, want het is niet algemeen bekend dat Blijburg volgend jaar verhuist naar het nieuwe schiereiland. Het strandpaviljoen kan hier dan enkele jaren blijven; uitbaatster Stanja van Mierlo is druk bezig met de uitwerking van de plannen.

Momenteel wordt hard gewerkt om het Centrumeiland aan te leggen. In 2015 worden de ideeën aan de gemeente overhandigd en daarna zal het nog wel even duren voordat er daadwerkelijk iets wordt gerealiseerd.

De gemeente heeft in 'Dromen over Centrumeiland' zeven zogeheten ambities opgesteld voor het Centrumeiland in het algemeen. Weliswaar zijn deze, nadat het eiland aan Arcam is overgedragen, geen randvoorwaarden voor een idee (er zijn geen grenzen), maar deze ambities geven goed de denkrichting aan van de gemeente. We noemen de belangrijkste:

- Het Centrumeiland is een energieneutrale wijk waarin minimaal evenveel energie wordt opgewekt als wordt gebruikt.
- De ontwikkeling van het Centrumeiland gebeurt minimaal kostenneutraal. De gemeente investeert niet meer dan de grond opbrengt, en pas als er voldoende garantie is op de opbrengsten.
- Op het Centrumeiland is ruimte voor experimenten.
- Er kan ruimte worden geboden om grond tijdelijk aan te bieden. "Door de geleidelijke ontwikkeling van het eiland zal er grond braak liggen. Het voorstel is om hier actief gebruik van te maken in plaats van het laten overkomen", aldus de gemeente. In elk geval de strook land aan de Pampuslaan wordt gereserveerd voor tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld voor waterrecreatie en zomerfuncties.

De gemeente vindt dat geleerd moet worden van IJburg eerste fase, want hier zijn fouten gemaakt. Volgens de gemeente zijn er de volgende lessen: "Sommige plekken zijn te stenig en vragen om meer groen in de directe omgeving. Dit willen we beter doen, bijvoorbeeld door groen in de buurt en in de randen in te passen. Veel bewoners van IJburg eerste fase vinden dat er te weinig plekken zijn van waaruit je makkelijk het water in kan. Als reactie komt er op het Centrumeiland een publiek strand op loopafstand en groene randen aan de oost- en zuidzijde. Ook kan geleerd worden van de wisselende ervaringen met het mengen van sociale woningbouw en woningen in de vrije sector. Vooral op blokniveau is dit niet altijd een succes gebleken. Deze en andere ervaringen van IJburg eerste fase worden meegenomen bij de verdere planvorming en de uitgifte van de kavels."

Alle ideeën die Arcam binnenkrijgt – de verwachting van het aantal positieve reacties is dat er naast de huidige twaalf ideeën nog zeker dezelfde hoeveelheid wensen binnen zal komen – worden na de zomer geïnventariseerd, waarna er een aantal grote gemene delers wordt gezocht. Te denken valt bijvoorbeeld aan alle ideeën met een duurzaam karakter of die gericht zijn op recreatie. Deze worden gebundeld in een aantal scenario's die begin volgend jaar worden aangeboden aan de gemeente. Die bepaalt wat er uiteindelijk van terechtkomt, waarbij het overigens ook zo maar kan gebeuren dat een bepaald idee niet op het Centrumeiland komt, maar dat het zo waardevol is dat er een andere locatie voor wordt gezocht.
Wat Arcam betreft zijn er geen grenzen aan de ideeën: "Laat ons zien hoe uw ideale stad er uit zou zien en hoe u dit zou kunnen vormgeven op het Centrumeiland."

Expositie
De ideeën die voor 21 mei binnen zijn, worden gepresenteerd in een uitgebreide expositie in en rond het kantoor van Arcam aan de Prins Hendrikkade 600 (naast het Scheepvaartmuseum). Deze begint op 21 juni. Daarna reist de tentoonstelling in de zomer langs Noord en IJburg. Ideeën die na 21 mei binnenkomen, zijn te laat voor de expositie, maar doen wel mee in het traject erna. Na analyse van de oogst nodigt Arcam namelijk inzenders uit deel te nemen aan een cursus stedenbouw om de plannen handen en voeten te geven.
Meer informatie over 'Stad in Zicht' is te vinden op www.arcam.nl. Hier zijn ook de gegevens te vinden waar een inzending aan moet voldoen. Halverwege mei wordt de speciale site stadinzicht.nl gelanceerd waar alle projecten worden gepresenteerd.

Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam) daagt Nederlanders in het algemeen en IJburgers in het bijzonder uit met ideeën te komen voor de invulling van het nieuwe Centrumeiland. Met de ideeën en wensen onder de noemer 'Stad in Zicht' wordt onder andere een expositie ingericht die vanaf 21 juni is te zien. Ook daarna zijn plannen trouwens nog steeds welkom, want begin 2015 worden alle uitgewerkte plannen aan de gemeente overhandigd en dan is het afwachten wat ervan komt. Inmiddels zijn er twaalf ideeën binnen. IJburgerNieuws besteedt op deze pagina's aandacht aan de leukste plannen tot nu toe.

Een resort op het Centrumeiland.

Han Verheijden Concepten uit Breda heeft samen met Molencaten (uitbater van bungalowparken) het tot nu meest uitgewerkte plan ingediend onder de noemer IJAmsterdam. Dit omvat een tijdelijk zogenoemd 'urban leisurepark'. Het resort biedt ruimte aan families die Amsterdam willen bezoeken, want, gek genoeg: families met kinderen zijn aangewezen op de vele hotels in de stad die niet op kinderen zijn ingericht.
Het resort of bungalowpark kan volgens de initiatiefnemer een impuls geven aan de dynamiek en de realisatie van voorzieningen in het te ontwikkelen gebied, meer (inter)nationale bekendheid geven aan IJburg en bijdragen aan lokale werkgelegenheid en opleidingsplaatsen. Ook aardig: de duurzaam gebouwde woningen moeten binnen twintig jaar worden afgeschreven, want wellicht is de economie dan weer op een dusdanig niveau dat er alsnog woningen – het oorspronkelijke plan – gebouwd kunnen worden.

Eco-Living bevat, hoe kan het ook anders, veel groen.

Het Centrumeiland is een energieneutrale wijk waarin minimaal evenveel energie wordt opgewekt als wordt gebruikt. Dit is een van de ambities van de gemeente en daar haakt het Eco-Living-project op in. Het idee bestaat uit een aantal klimaatneutrale woningen en gebouwen die in een cirkel gebouwd worden in een soort hofjes. Maar klimaatneutraal is niet genoeg: de gedachte is dat de duurzame woongemeenschap op het Centrumeiland op alle vlakken onafhankelijk en selfsupporting is.

De oeverzwaluw kan ruimte krijgen op het Centrumeiland.

Irene van der Kolk-Pendavingh vindt dat er op het Centrumeiland een broedwand voor de oeverzwaluw moet komen. "De oeverzwaluw zit nu op het Centrumeiland en zou jammer zijn als die helemaal verdwijnt", motiveert ze haar idee. Een broedwand neemt geen ruimte in beslag, maar is een muur aan de wal met een aantal nissen waarin de oeverzwaluw zich kan nestelen.

Ook via Facebook kwam het idee binnen voor een prettig verblijfsgebied. "Een stukje Amsterdam dat voor iedereen een prettig verblijfsgebied is. Woningen van elke prijsklasse, maar ook voor ieder vervoermiddel is er plek. Om het echt een mooi verblijfs/woongebied te maken in het midden een plein met veel groen, ingericht als sharedspace-gebied. Uiteraard zijn er ook laadpalen voor elektrische voertuigen (auto's/fietsen) aanwezig en wordt er gedacht aan de toegankelijkheid. Dit alles op een wijze die er zo uitziet dat zowel woon- als verplaatsfuncties vlekkeloos in elkaar overgaan."

In Kamer 24 moet het bruisen, maar het gist alleen maar

Harde strijd om gebruik semi-openbare ruimte

Penningmeester Ineke Kreelekamp en beheerder Gerrit Pijlman van Kamer 24.

IJBURG – Kamer 24 is de naam van de semi-openbare ruimte van Blok 24 dat is gevestigd aan de Erich Salomonstraat 328/hoek Sanne Sanneshof. De bedoeling is dat beheerder Gerrit Pijlman hier activiteiten organiseert voor de bewoners van de zogenoemde Wibo-woningen in dit blok. Pijlman wil niets liever, maar er is een probleem: de ruimte is min of meer volledig in gebruik genomen door de actieve buurtkok John Palman. Samen met verhuurder de Alliantie hoopt Pijlman dat er snel een oplossing komt, want anders stopt hij ermee. John Palman, die in de buurt bekend staat vanwege zijn sociale projecten, is op zijn beurt helemaal klaar met de situatie. "Er moet heel snel een oplossing komen, want dit kan zo niet verder."

Gesprekken

In een aantal projecten op IJburg waar ouderen wonen, zijn er dit soort ruimtes waar bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen opzetten. Soms zijn er ook activiteiten voor bewoners uit de buurt. Voor zover bekend loopt dit alleen in Kamer 24 slecht.
Ina Rijn van woningcorporatie de Alliantie laat desgevraagd weten dat ze totaal niet snapt waarom er aandacht aan dit onderwerp wordt besteed en vertelt dat er gesprekken komen om de lucht te klaren. Die hebben inmiddels, als het goed is, plaatsgevonden. Tijdens het ter perse gaan van deze editie was de uitkomst daarvan niet bekend.

Tot voor kort was onder andere het Ouder- en Kindcentrum onder Kamer 24 gevestigd, maar dat is sinds enige tijd verhuisd naar de Pampuslaan. De ruimte staat nu leeg en wat Gerrit Pijlman betreft is het een abc'tje: hij verhuist met Kamer 24 naar een verdieping lager – met als bijkomend voordeel dat hij meer ruimte tot zijn beschikking heeft – waarna John Palman met zijn kookactiviteiten wat hem betreft de huidige ruimte mag gebruiken. "Ik ben niet de eigenaar van het pand, dat is de Alliantie, maar dat zou de ideale oplossing zijn. Je bent dan ook meteen af van die trap, want voor mensen die moeilijk ter been zijn, is dat een obstakel."

Beheerder
Pijlman, die sinds vorig jaar op vrijwillige basis ("Ik krijg er geen cent voor") beheerder is van de collectieve ruimte, kan niet wachten tot hier een klap op wordt gegeven, want hij begint er steeds meer van te balen dat Kamer 24 zich niet kan ontwikkelen tot waar de ruimte voor is bedoeld: voor activiteiten voor de bewoners van Blok 24. De huurders betalen elke maand een klein bedrag (dit is in de huur verdisconteerd) voor de ruimte, maar sinds de oplevering van de woningen is de buurtkamer niet van de grond gekomen. "Er was in het begin gewoon geen animo voor", zegt Pijlman. Dat is niet helemaal waar, want buurtbewoner John Palman heeft er juist helemaal zijn stekkie gevonden. Vanuit Kamer 24 heeft hij op maandag en vrijdag en op elke laatste woensdag van de maand een goed lopende sociale kookclub opgezet waar buurtbewoners tegen redelijke prijzen (basisprijs 8 euro) kunnen eten.

'Er moet snel een oplossing komen, want dit kan zo niet verder'

Meer activiteiten
Op zich zouden de activiteiten die Pijlman nu al opzet (op maandag een haak- en breiclub, op dinsdag koffieochtend en cake bakken, elke donderdag klaverjassen of bloemschikken, zaterdagavond is er een spelletjesavond en zondag kan er gezamenlijk worden gegeten) prima naast de kookclub kunnen bestaan, zij het dat er een probleem is: volgens Pijlman heeft Palman de ruimte min of meer geconfisqueerd. "Vrijwel elke kast staat vol kookspullen van de heer Palman en er zijn zelfs kasten waarvan alleen hij de sleutel heeft. Deze ruimte bestaat 9 jaar en die situatie is in de loop der jaren langzaam zo gegroeid. In naam is het een sociale kookclub, maar in de praktijk is het eigenlijk een klein cateringbedrijfje geworden. En ik begrijp dat ook nog wel ergens, want er was niemand die hem tegenhield. Op een gegeven moment moesten bewoners voor bepaalde activiteiten zelfs bijbetalen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Sterker, ik denk dat daardoor veel bewoners hier niet meer komen. Ze voelen zich bedrogen. Maar de Alliantie heeft mij als beheerder van de ruimte aangesteld en de situatie is nu heel anders. Ik wil serieus nieuwe activiteiten opzetten, want daar is in deze buurt grote behoefte aan. Er is inmiddels ook een penningmeester aangesteld - Ineke Kreelekamp - maar helaas krijgt zij ook geen vat op de heer Palman."

Geen behoefte aan
John Palman snapt absoluut niet waar het om gaat. "Ik kook al jaren voor ouderen en gehandicapten in de buurt en het kost eerder geld dan dat het wat opbrengt. Deze mensen zijn er sinds twee jaar, willen zich blijkbaar manifesteren, maar tot op heden is er niets georganiseerd. Ik snap er werkelijk helemaal niets van. Ik ben destijds bij een bijeenkomst geweest en hoorde allerlei plannen waarvan helemaal niets terecht is gekomen. Meneer Pijlman weet niet wat het woord beheerder betekent. Beheren is dat je de ruimte en de sleutel beheert en mensen die activiteiten willen opzetten ondersteunt. Ik heb er geen behoefte aan om hier verder op te reageren, maar geloof me dat de hele buurt klaar is met deze mensen."

Opspuiten is veiliger en interessanter

Kijkend door zijn lens heeft fotograaf Jan Schot jarenlang het ontstaan van IJburg gevolgd. Als enige fotograaf kreeg hij toegang tot de baggerschepen, mocht hij op het drijfzand staan en zat hij in de hijskraan toen de Enneüs Heermabrug werd aangelegd. Dat leverde unieke beelden op die hij tien jaar later publiceerde in zijn boek '7 miljoen kuub zand'.

Landmaken. Dat is waar IJburg uit is ontstaan en waar een groot aantal harde werkers momenteel mee bezig is teneinde het Centrumeiland uit de grond - beter: uit het water - te stampen. IJburg is net als het Centrumeiland opgespoten en niet ingepolderd. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Opgespoten land is veiliger omdat het hoger ligt en daardoor bij een dijkdoorbraak niet onderloopt. Ook is vanuit stedenbouwkundig perspectief opspuiten aantrekkelijker omdat, zo lezen we in het boek Zand, 'het omringende gebied beter zichtbaar blijft'.

Meer werk van Jan Schot zien? Zijn boek '7 miljoen kuub zand' is verkrijgbaar voor € 39,95 bij Bruna aan de IJburglaan.

12 / 16

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

'Judo is als opvoedkundige sport onmisbaar'

Judoleraar Ron van Raaphorst gaat voor kwaliteit.

IJBURG – Judoschool Ron van Raaphorst is een van de eerste judoscholen in Nederland die het keurmerk van de Judo Bond Nederland ontvangt. Het keurmerk is een erkenning voor judoscholen die aan de eisen van professionaliteit, kwaliteit en samenwerking met de Judo Bond voldoen. "Dit keurmerk is een beloning voor de manier waarop wij onze organisatie hebben opgebouwd en een erkenning dat ik het vak van judoleraar zeer serieus neem en dat ouders en kinderen op IJburg en omstreken bij mij aan het goede adres zijn om zich de judosport in al zijn facetten eigen te maken", zegt Ron van Raaphorst.

Ron van Raaphorst, werkzaam als docent sinds 2000, is sinds 2010 als professioneel judoleraar en eigenaar van zijn eigen judoschool vooral actief in Aalsmeer en omgeving, en heeft in 2010 de judoschool in sportschool Live & Kicking aan de Eva Besnyöstraat 29 overgenomen. Van hieruit traint hij elke dinsdag rond zestig kinderen in drie groepen. "Volwassenenjudo is ook een mogelijkheid, maar hier is vooralsnog weinig belangstelling voor", zegt Ron, bij wie plezier en respect op de mat en daarbuiten het belangrijkste uitgangspunt is. "Judo en sport in het algemeen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, voor alle geloven en gezindten."

Veilig en verantwoord
Het judo-onderwijs dat Ron van Raaphorst geeft, wordt op een veilige en verantwoorde manier gedaan en er wordt lesgegeven door volledig opgeleide docenten. "Alleen door op deze manier te werken kunnen plezier, progressie en prestatie bereikt worden. De judosport wordt bij ons op een zodanige manier onderwezen dat ieder individu zich naar eigen kunnen en beleven kan ontwikkelen. De een wil judo beperken tot recreatie, terwijl een ander zich wil bekwamen in wedstrijdsport. Deze faciliteiten bieden wij allemaal. Binnen onze organisatie maken wij ons sterk voor jong talent en ook hierbij staat de judoka als individu centraal en kan zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontwikkelen. Tevens hebben wij in samenwerking met deskundigen de methode 'Sterke ikke' ontwikkeld. Dit is een een methode waarmee kinderen in zeer korte tijd leren om weerbaar, vrolijk en sterk in het leven te staan."

Ron van Raaphorst doceert judo op IJburg.

'Judo is de enige sport ter wereld die is ontwikkeld door een pedagoog'

Basissport
Volgens Van Raaphorst, die al sinds zijn vijfde in de ban is van judo, de derde dan heeft en zich tevens heeft bekwaamd in jiujitsu, is judo een belangrijke basissport. "Judo is de enige sport ter wereld die is ontwikkeld door een pedagoog, dus door iemand die verstand heeft van het opvoeden van kinderen. Judo is een sport waar iedereen terecht kan en iedereen kan het leren. Wil je sterk en stoer worden dan kom je op judo, wil je weerbaar worden en zelfvertrouwen opbouwen dan kom je op judo, wil je meer conditie opbouwen en nog slimmer worden dan kom je op judo en wil je leren hoe je met pesten moet omgaan dan kom je ook op judo. En bij ons staat voorop: wil je plezier beleven aan judo, kom dan gauw meedoen."

IJburg
Judoschool Ron van Raaphorst is vooral actief in Aalsmeer en omgeving, maar hij is vastbesloten de judoschool op IJburg te laten groeien. De lessen worden gegeven in de dojo van Live & Kicking en starten om 15.30 met judolessen voor kinderen van 4 tot 6 jaar, om 17.00 uur is er judo voor kinderen van 6 tot 9 jaar en van 18.00 tot 19.00 uur zijn de kinderen ouder dan 9 aan de beurt. Ook is judoschool Ron van Raaphorst gespecialiseerd in het leveren van projecten op maat voor BSO en schooljudo.
Meer informatie is te verkrijgen op www.judoschoolronvr.nl, via e-mail ronvanraaphorst@hotmail.com of telefonisch via 06-10349674.

The Lunchbox.

Vrijdag 2 mei, 20.30 uur
Film: Samsara
Gefilmd over een periode van bijna vijf jaar en in vijfentwintig landen toont Samsara ons heilige plaatsen, rampgebieden, industriële landschappen en natuurwonderen. Samsara is een film zonder dialoog en beschrijvende teksten, maar is een werk dat de toeschouwer inspireert.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Vrijdag 9 mei, 20.30 uur
Film: The Lunchbox
Film over Ila die aan een poging begonnen is om meer pit in haar huwelijk te brengen. Ze bereidt de lekkerste maaltijden voor de lunchbox van haar echtgenoot. Per ongeluk belandt deze op het bureau van de eenzame kantoormedewerker Saajan.
E
ntree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Zaterdag 10 mei, 20.00 uur
Concert: Emilie Capulet - Pianorecital
Uniek pianoconcert door de internationaal gelauwerde Franse pianiste. Op het programma staan romantische en impressionistische stukken van Chopin, Beethoven, Schubert, Debussy en Tchaikovsky.
Entree 7,50 euro.

The Last Elvis.

Zondag 11 mei, 13.30 uur
Kinderfilm: Stip & Vlek doen weer gek (3+)
Twee supergrappige konijntjes slaan ijverig aan het bakken, halen malle capriolen uit, plukken paddenstoelen in het bos en nog veel meer.
Entree 5 euro, inclusief versnapering.

Zondag 11 mei, 15.30 uur
Kinderfilm: Mees Kees op kamp (6+)
In Mees Kees op Kamp volgen we opnieuw Mees Kees, Tobias en Sep tijdens het kamp met de hele klas.
Als directrice Dreus op de eerste dag van het schoolkamp door haar rug gaat, krijgt Mees Kees de taak om de rest van het kamp in goede banen te leiden.
Entree 5 euro, inclusief versnapering.

Vrijdag 16 mei, 20.30 uur
Film: Soof
Soof nadert de 40 en heeft alles wat ze ooit wilde: 3 leuke kinderen, een klein cateringbedrijfje, een lieve man Kasper en een heerlijk huis. Tot ze zich op een dag afvraagt: 'Is this all there is?'
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Vrijdag 23 mei, 20.30 uur
Film: The Last Elvis
Carlos Gutierrez is overdag een lusteloze fabrieksarbeider en 's nachts een ster in de glamoureuze wereld van celebrity-imitators in Buenos Aires. Zijn absolute geloof in zijn reïncarnatie van Elvis leidt echter tot de complete ontkenning van zijn eigen realiteit.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Zondag 25 mei, 11.00 uur
Voorstelling: De uil en het katertje
Muzikale, interactieve kleutervoorstelling( 4+) door Ward Reijmerink. Aan de hand van een programma vol beeldende klassieke muziek worden de kinderen stapje voor stapje meegenomen op een reis. Spelenderwijs worden kinderen zelf uitgedaagd om mee te doen met de voorstelling.
Entree 7,50 euro.

Vrijdag 30 mei, 20.30 uur
Film: Gloria
Gloria is 58 jaar en nog steeds op zoek naar de ware liefde.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Bootcamp - trainen in de buitenlucht - is helemaal in.

Sport- en lifecoachcentrum Fit en Earth op IJburg heeft voor iedereen die nog voor de zomer de conditie wil verbeteren twee speciale programma's die beide in mei starten.
De eerste training is een zogeheten
bootcamptraining. Gedurende acht weken (kosten € 80,-) wordt er in de buitenlucht gewerkt aan uw conditie. De tweede training heet Fast Fit en is ideaal voor mensen die weinig tijd hebben om te trainen, maar wel fit de zomer in willen. Fast Fit is een kort maar zeer effectief programma van 2-3 keer per week, waarbij elke training een half uur in beslag neemt. De kosten € 12,50 per week.
Op
www.fitearth.nl staan alle verdere gegevens. Fit en Earth is gevestigd aan de Cas Oorthuijskade 332, tel: 020-3311951, mail: info@fitearth.nl.