IJburgerNieuws

22 mei 2015

IJburgerNieuws 22 mei 2015


Hartekreet: doneer voor Nepal!

Het team van moeders en zonen op een groepsfoto met het Dalai-la Relief-team van Prem Prabhat Gurung. Hij is de eigenaar van het hotel waar het Nederlandse team verbleef. Hij heeft heel goed voor het Nederlandse team gezorgd en zet zich nu onbaatzuchtig in voor zijn getroffen landgenoten.

IJBURG – De zes moeders en hun zoons die op 24 april naar Nepal gingen om een huis te bouwen, zijn heelhuids terug. Fysiek ongeschonden, maar mentaal hebben ze een enorme klap te verwerken gekregen. Momenteel hebben ze maar één hartekreet: "IJburgers en ieder ander: doneer zo veel als je kunt of wilt voor Nepal, want dat is heel hard nodig."

In de vorige IJburgerNieuws besteedden we uitgebreid aandacht aan de unieke reis van zes moeders met hun zonen. Vier moeders en hun zonen wonen op IJburg. Samen vertrokken zij naar Nepal om voor Habitat for Humanity een huis te bouwen. Ze hadden ruim een jaar acties gehouden om geld – 4.860 euro per stel - bij elkaar te sprokkelen. Zowel het feit dat het huis gebouwd zou worden als dat het een project was van moeders en zonen maakte het project uniek.

De grond beefde
En uniek werd het, maar wel op een heel andere manier dan waar zij op gehoopt hadden. Want vlak nadat ze waren geland, beefde de grond onder Nepal met als gevolg duizenden doden en gewonden en ontelbare mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben. Na de beving volgden twee dagen van afwachten in onzekerheid met talloze naschokken. Willeke Kuijpers, die de reis samen met haar zoon maakte, vertelt daar onder andere over: "Je hebt allemaal wel eens gehoord dat er na een aardbeving naschokken zijn, maar als je dat nog nooit hebt meegemaakt, weet je niet wat je overkomt." De moeders en zonen sliepen één nacht in de lobby van het hotel, de andere twee nachten op hun kamer omdat het veilig leek. "Dat was best heftig, je schrok af en toe wakker en voelde je bed trillen door de naschokken."

Werk moet doorgaan
Daarna kon zo goed en zo kwaad als het ging de terugreis worden aanvaard, om op 28 april op Schiphol te landen. "Wij realiseren ons nu nog meer dan voorheen hoe belangrijk het werk van Habitat for Humanity is. Die mensen hebben, net als wij, ook allemaal een veilig huis nodig. Dus dat werk moet doorgaan."
Op pagina 5 staat een interview met Willeke Kuijpers en haar zoon Nick dat is gemaakt voor Habitat Nederland. De moeders en zonen hebben hier om maar één reden aan meegewerkt: zo veel mogelijk geld inzamelen voor Nepal. Op pagina 5 staan ook gegevens over donaties aan Habitat for Humanity en Prem Prabhat Gurung.

'Diemen pest IJburg'

IJBURG – En weer is het hommeles tussen IJburg en Diemen. Of eigenlijk: het bakkeleien is nooit over geweest. De gemeente Diemen heeft recent vlak bij de Uylanderbrug een nieuwe verkeersheuvel aangelegd waardoor het onmogelijk is geworden om vanaf IJburg linksaf te slaan. De Amsterdamse VVD heeft er vragen over gesteld in de gemeenteraad en hoogleraar e-marketing en koopgedragdeskundige Cor Molenaar noemt het beleid van Diemen pure pesterij. Maar Diemen wordt er niet koud of warm van.

Linksaf slaan mocht al niet, maar veel IJburgers deden het toch om de Maxis te bereiken. Dat dit door de aanstormende bussen op de busbaan in het midden van de weg linke soep was, namen ze op de koop toe. Maar nu is afslaan niet meer mogelijk door een verkeersheuvel. Bewoners van IJburg zijn hierdoor woest op Diemen, maar die trekt zich daar niets van aan. Net zoals wethouder Scholten geen moment wakker ligt van het feit dat Maxis stelt dat er door de sluiting van de Nuonweg 12 procent minder klanten zijn. De Nuonweg was een tijdelijke weg, dat wist iedereen, en eigenlijk had de Maxis geluk dat die weg zo lang open is gebleven, daar komt de reactie van de wethouder op neer.
De snelste route vanaf IJburg richting Maxis is nu om vlak na de brug rechts een klein parkeerterrein op te rijden (op de plek waar je niet mag keren) en erna linksaf richting Maxis te rijden. Dit is toegestaan, maar alleen niet tussen 16.00 en 19.00 uur. Vanaf de Maxis mag je de parallelweg trouwens niet op rijden, maar dit verbod negeren veel IJburgers.

Onderzoek
In het najaar heeft de Amsterdamse gemeenteraad 250.000 euro uitgetrokken voor onderzoek naar de mogelijkheid om de Overdiemerweg toch, op een verkeersveilige manier, te heropenen. Een veilige route is een harde eis van Diemen voordat zij wil overwegen de weg weer open te stellen. VVD Amsterdam wil dat de Amsterdamse gemeenteraad en het stadsbestuur zich al gedurende het onderzoek inzetten om de Nuonweg te heropenen of in ieder geval voor een alternatieve korte verbinding tussen IJburg en de Maxis.

Eerste markt in haven op 23 mei

IJBURG - Het is definitief: zaterdag 23 mei wordt de eerste markt in de haven van IJburg gehouden. Stadsdeel Oost heeft ondernemer Antoinette Poortvliet van bureau Crealisatie laten weten dat er niets meer in de weg staat om te starten. De markt met de naam REURING start elke zaterdag om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Vorig jaar deed Poortvliet een aanvraag om een markt te mogen organiseren in de haven, nadat een eerdere weekmarkt op het Joris Ivensplen (bij het winkelcentrum) door protesten van winkeliers moest stoppen. Het heeft lang geduurd voordat Stadsdeel Oost het licht op groen zette, ook al omdat er nog een zogeheten zienswijze (zeg maar een soort protest) kwam van winkeliers die het plan niet toejuichen. Deze is echter niet gehonoreerd. Overigens zijn de winkeliers van IJburg wel bezig om een maandmarkt bij winkelcentrum IJburg te organiseren.

Gemengd aanbod
De nieuwe markt krijgt een gemengd aanbod dat zich laat omschrijven met 'lekker, betaalbaar en bijzonder' met onder andere groente & fruit, kaas, noten, haringkraam, kinderkleding, schoenen en kleingereedschap. Ondernemers van IJburg krijgen voorrang bij de toewijzing van de kramen. Er komen rond de dertig kramen.
Naast een gewone weekmarkt wordt de markt tevens een werkervaringsproject voor 15 jongeren. Hiervoor werkt Poortvliet samen met de stichting InnoCom, die tot doel heeft jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werkervaring te helpen. De jongeren zijn deze week geselecteerd; de meeste wonen op IJburg.
Op pagina 3 staat een uitgebreid artikel over InnoCom.

12,5

% van de gezinnen op IJburg heeft 1 ouder. Meer IJburgse cijfers op pagina 7

Markt REURING uniek werkervaringsproject

15 jongeren krijgen kans op werk en inkomen

Voordat de markt van start gaat, wordt de bestrating van de Krijn Taconiskade recht gelegd.

IJBURG - Op de allereerste marktdag in de haven van IJburg gaan 15, vooral IJburgse, jongeren die de kans willen grijpen om werkervaring op te doen, aan de slag. Michiel Buur en Richard Raats van de Stichting InnoCom leggen uit wat de bedoeling is van het project 'Jongeren aan de slag op de markt'.

Stichting InnoComm, voluit: Stichting InnoComm - De Waardevolle Mens, heeft een heldere doelstelling: mensen met een 'vermeende afstand tot de arbeidsmarkt' de kans bieden op betaald werk, een leer/werkstage of een toekomst als zelfstandig ondernemer. Dit moet gebeuren via Masterplan Fibonacci Talents, waarbij de voorwaarde is dat ervaren 'zwaargewichten' van Seniors4Talents, de vrijwilligers van de stichting, deze mensen ondersteunen. IJburger Richard Raats heeft Masterplan Fibonacci Talents geschreven en licht toe: "Seniors4Talents richt zich erop om ervaren rotten in het bedrijfsleven zich te laten inzetten om jonge mensen die normaal gesproken moeilijk of helemaal niet aan een baan komen op weg te helpen. Dat doen we door het inzetten van kennis, netwerk en relaties. Een voorbeeld: als ik iemand ken die op basis van zijn cv nergens binnenkomt, maar die wel een topmentaliteit en -instelling heeft, dan vraag ik of iemand binnen mijn netwerk een plekje heeft. Gewoon een beetje soepel met elkaar omgaan en iemand een kans bieden, zo moeilijk is dat niet. Want weet je: wij noemen dit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar wij plakken dat stempel op deze mensen. Dat doen ze niet zelf. Veel van hen willen niks anders dan aan de slag gaan."

Contact met REURING
InnoComm wil via kleinschalige projecten met lokale ondernemers jongeren op weg helpen en toen de REURING-markt op IJburg concreet werd, is direct de samenwerking gezocht. Raats: "We hadden het plan, we hebben gemotiveerde jongeren op IJburg en we hebben met Antoinette Poortvliet een gedreven ondernemer met een nieuw initiatief. Daarbij is het ook belangrijk dat Stadsdeel Oost en een aantal instanties, waaronder het UWV en het GAK, het idee ondersteunen. Het mes snijdt dus aan veel kanten."

Jonge mensen met afstand tot arbeidsmarkt krijgen kansen

Gemotiveerd
Dit leidt ertoe dat met de start van de markt een proef begint met 15 gedreven IJburgers in de leeftijd van pakweg 18 tot 27 jaar. Michiel Buur begeleidt het project: "We werken onder andere samen met het jongerenwerk en uitkeringsinstanties om een eerste groep gemotiveerde jongeren te formeren. In de praktijk zullen vooral IJburgse jongeren een plek krijgen. Dat heeft als groot voordeel dat we én hen helpen zodat ze niet meer gaan rondhangen én dat IJburgers zien dat de jongeren over wie ze misschien een bepaalde mening hebben aan het werk zijn en hen helpen op de marktkraam."

Training
De jongeren krijgen elke week op woensdag in jongerenvoorziening IJtopia een training. "Aan de hand van de intakegesprekken wordt helder waar ze behoefte aan hebben en daarin worden ze getraind. We leveren maatwerk." Vervolgens moeten ze elke zaterdag aan de bak, waarbij de jongeren verschillende mogelijkheden/opties worden geboden. Buur: "Zo zijn er bijvoorbeeld jongeren nodig bij het opbouwen en afbreken van de markt en we hebben jongeren nodig voor de exploitatie van twee eigen marktkramen. Daarnaast kunnen er jongeren worden ingezet op diverse kramen waar extra capaciteit nodig is. Er zijn bijeenkomsten geweest met de de betrokken marktkooplieden en zij hebben aangegeven hier positief tegenover te staan. Alles bij elkaar zetten we op deze manier de jongeren in op die plekken die het best bij ze passen en vervolgens doen ze hier allerlei vaardigheden en ervaringen op."
Het gaat in eerste instantie om een pilot van een half jaar, waarbij verschillende instanties steun bieden in de vorm van kennis en bescheiden funding. Na deze periode wordt gekeken wat het project heeft opgeleverd. Buur: "Het is belangrijk om te melden dat dit geen zwaar gesubsidieerd project is. Wij worden afgerekend op basis van output. Als over een half jaar veel van deze jongeren regulier werk hebben gevonden, dan is dat voor iedereen goed."

Marktkooplieden staan positief tegenover nieuw initiatief

Project voor starters op Kavel 1b

IJBURG - Het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij die op Kavel 1b van het Haveneiland op IJburg honderd tot honderdveertig kleine koopwoningen voor starters wil bouwen. Op dit kavel is momenteel nog het groene leer- en doeproject 'Kavel op de schop' gevestigd.

Het Ontwikkelingsbedrijf denkt aan kleine koopwoningen voor starters met een oppervlakte van 30 tot 50 m2, omdat het hier aan ontbreekt op IJburg. Geïnteresseerde partijen kunnen een zogeheten optiebod uitbrengen. De inschrijver met de meeste punten krijgt de mogelijkheid om gedurende twintig maanden aan de plannen te werken.
Het is nog niet bekend wat dit gaat betekenen voor Kavel op de Schop. Wel is het huurcontract, dat liep tot begin maart dit jaar, met een jaar verlengd.

Werk aan uitbreiding sportpark gestart

IJBURG – Stadsdeel Oost is gestart met de uitbreiding van Sportpark IJburg. Er komen twee velden bij, waardoor er in totaal zes velden komen. Ook wordt er gewerkt aan de parkeerplaats voor maximaal 48 plekken.

De werkzaamheden duren tot eind augustus en zal de nodige overlast tot gevolg hebben. Het bouwverkeer maakt gebruik van de Diemerzeedijk en Zuider IJdijk als route naar en van het sportpark. Ten behoeve van de veiligheid wordt bij de kruising met de afrit van de Nesciobrug tijdens de ochtendspits een verkeersregelaar ingezet. Er geldt tevens een aangepaste snelheid van 15 km/u.

Vrijwilligers gezocht

IJBURG - De organisatie van de Avond4Daagse zoekt verkeersregelaars (zowel gekwalificeerde als vrijwilligers die een handje kunnen helpen) om dit wandelevenement veilig te kunnen laten verlopen. De Avond4Daagse is van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni.

De wandelaars starten elke avond vanaf 17.30 uur op het Joris Ivensplein en komen hier ook weer terug. Elke avond wordt muzikaal afgesloten en de laatste avond is er een feest met een discotheek. Aanmelden kan op www.avond4daagseijburg.nl.

'We waren er net toen het gebeurde'

Vroegtijdig einde Habitat-bouwreis voor moeders en zonen na aardbeving Nepal

Marijke Haring schuilt met inwoners van Nepal tegen nieuwe aardschokken onder een tentdoek.

Huis is de basis

Habitat for Humanity gelooft dat een veilig (t)huis hét middel is voor mensen om een eigen toekomst op te bouwen. Daarom bouwt Habitat samen met lokale vakmensen en de toekomstige huiseigenaren eenvoudige, betaalbare huizen. Wereldwijd leven dankzij Habitat al meer dan één miljoen gezinnen in een veilig huis.
In Nederland vraagt Habitat mensen en organisaties letterlijk mee te bouwen door óf een project te sponsoren óf virtueel mee te bouwen op bouwmee.nl.
Meer informatie over de mogelijkheden om de slachtoffers van Nepal te helpen staat op habitat.nl.

door Arthur Lubbers

IJBURG - Vlak nadat zes moeders en hun zes zonen uit Amsterdam in Nepal aankomen om aan hun Habitat-bouwreis te beginnen, volgt de verwoestende aardbeving. "Een heel hard geluid alsof er een trein voorbijraast en stofwolken boven de hele stad." Willeke en zoon Nick Kuijpers zijn weer thuis, maar hun gedachten gaan nog uit naar de mensen in Nepal. "Die mensen waren zo vriendelijk tegen mij, terwijl ze net hun huis waren kwijtgeraakt."

24 april 2015, zes moeders en hun zes 16-jarige zonen vertrekken naar Nepal om in het dorpje Panauti samen met lokale bouwvakkers en toekomstige bewoners huizen te gaan bouwen.
Een jaar lang hebben ze zich voorbereid en ingezet om per koppel 4.860 euro binnen te halen voor de Habitat-bouwreis (zie kader), waarvan 1.200 euro als donatie voor goede, veilige huizen. Met een solide dak boven hun hoofd, stevige muren en schoon drinkwater kunnen families in Nepal een betere toekomst opbouwen. Om geld in te zamelen hebben de moeders en zonen samen verschillende activiteiten georganiseerd. Zoals een echte veiling, een avond met de Geluksprofessor, de verkoop van spullen tijdens een kofferbakverkoop op IJburg en in de IJhallen. En de jongens hebben een exclusief diner voor 60 personen klaargemaakt onder leiding van een chef-kok.

Stofwolken boven Kathmandu
Tot en met de aankomst in Kathmandu op 25 april verliep alles vlekkeloos. De moeders en zonen hadden met hun gids het beroemde Durbarplein (tegenover een paleis en omringd door tempels) en het huis van Kumari (een levende godin) in het hartje van Kathmandu bezocht en waren net op weg naar een stoepa (boeddhistisch bouwwerk), gelegen op een berg met uitzicht op de stad. "Toen gebeurde het", vertelt Nick. "Het water in de fontein begon opeens te kolken en ik hoorde een heel hard geluid alsof er een trein vlak langs je voorbijraast en ik zag de muren van de tempel achter ons scheuren." Willeke herinnert zich het moment ook goed. "Er brak paniek uit, mensen gingen spontaan luid bidden en we zagen talloze stofwolken boven Kathmandu. Dan weet je dat het mis is, maar we realiseerden ons op dat moment nog niet hoe erg het was."

Schuilen onder tentzeil
Er volgen twee dagen van afwachten in onzekerheid met talloze naschokken, sommige licht, andere met een kracht van 6 op de schaal van Richter. "Je hebt allemaal wel eens gehoord dat er na een aardbeving naschokken zijn, maar als je dat nog nooit hebt meegemaakt, weet je niet wat je overkomt", zegt Willeke. De moeders en zonen sliepen één nacht in de lobby van het hotel, de andere twee nachten op hun kamer omdat het veilig leek. "Dat was best heftig, je schrok af en toe wakker en voelde je bed trillen door de naschokken."

Naschokken
Kwam er een waarschuwing voor een nieuwe grote naschok, dan gingen de moeders en hun zonen naar een open plek in de stad waar honderden mensen onder tentdoeken bivakkeerden. "Het leek wel een vluchtelingenkamp", zegt Nick. "Ik mocht bij een paar Nepalezen onder hun zeil schuilen. Die mensen waren zo vriendelijk tegen mij, terwijl ze net hun huis waren kwijtgeraakt." Langzaam dringt de omvang van de ramp tot de moeders en hun zonen door. Nick: "We hadden geen wifi, maar sommigen van ons keken af en toe CNN en hoorden berichten over misschien wel 5.000 doden … Buiten Kathmandu zou ook het platteland zwaar getroffen zijn."
Dat van het bouwen van huizen in Panauti niets terecht zou komen deze reis werd snel duidelijk. "Het volgende hotel waar we zouden verblijven was gedeeltelijk ingestort, dus daar konden we niet eens meer naartoe." Margo de Kok, ervaren reisbegeleider die al meerdere bouwreizen namens Habitat had begeleid en nu ook deelnemende moeder, had regelmatig contact met Habitat Nederland. Op zondagochtend vertelde Margo dat Habitat Nederland had besloten de Moeders & Zonenbouwreis af te breken. "Daarna is alles in het werk gesteld om ons zo snel mogelijk terug te halen. Ik ben de mensen van Habitat Nederland ongelooflijk dankbaar. Zij waren zó met ons bezig, hebben het thuisfront steeds op de hoogte gehouden en ervoor gezorgd dat we op 28 april weer veilig naar Nederland konden gaan."

Dubbel gevoel
Nick baalt er stevig van. "We gingen naar Nepal voor een bijzondere ervaring. Die hebben we niet gehad, wel een heel andere ervaring." Ook Willeke zit met een dubbel gevoel weer thuis in IJburg. "We hebben niets voor de mensen in Nepal kunnen doen van wat we hadden willen doen. Wij gingen daarnaartoe om met elkaar iets goeds te doen, om samen met onze zonen iets neer te zetten."
Het besef van het schrijnende verschil tussen hier en daar raakt Willeke zichtbaar. "Wij hebben het hier zo goed in Nederland: een huis, alles. Wij zijn hier veilig. Het is voor ons vanzelfsprekend. Maar die mensen in Nepal zitten daar nog steeds onder hun tentzeil, zonder huis, af te wachten op wat komen gaat. Als je daarbij bent geweest, is het niet zomaar een bericht op tv over een natuurramp", weet Willeke. "Wij hebben die mensen in de ogen gekeken, we hebben er nu een gezicht bij."

'Wij realiseren ons nog meer hoe belangrijk het werk van Habitat is'

Werk Habitat belangrijker dan ooit
Is het dan voor niets geweest? "Nee, dat zeker niet. Ik herinner me dat we bij een van de vele naschokken elkaar allemaal, alle twaalf, vasthielden. Die saamhorigheid is geweldig. We hebben het samen meegemaakt en zijn daardoor een hechte groep geworden. De jongens kenden elkaar al, maar zijn nog betere vrienden geworden."
Ook de donatie aan Habitat for Humanity voor het bouwen van huizen in Nepal is natuurlijk meer dan ooit welkom. Willeke: "Wij realiseren ons nu nog meer dan voorheen hoe belangrijk het werk van Habitat for Humanity is. Die mensen hebben, net als wij, ook allemaal een veilig huis nodig. Dus dat werk moet doorgaan."
De motivatie onder de moeders en zonen om in het najaar alsnog op bouwreis te gaan, is groot. "Dat proberen we wel. De jongens hebben al toestemming voor een week vrij van school."
(Copyright: Habitat Nederland)

Hier wonen de IJburgers

Amsterdam: 799.442 inwoners
IJburg: 20.986 inwoners

Op IJburg en Zeeburg woonden eind 2014 20.986 personen. Daarmee mag 2,6 procent van de Amsterdammers zich inwoner van IJburg noemen. Nog een leuk weetje: IJburg is onderdeel van Amsterdam-Oost, waar 122.847 personen wonen. Hiermee is 17 procent van de inwoners van Oost woonachtig op IJburg.
Verdeeld naar IJburg-West en IJburg-Zuid (deze verdeling wordt gehanteerd in de cijfers) gaat het om 13.946, respectievelijk 6.203 inwoners. De rest woont op Zeeburgereiland. West is ruim drie keer zo groot als Zuid.

Buurten
Gerangschikt naar buurten wonen de meeste mensen op Haveneiland West (7.166), gevolgd door Haveneiland Oost (6.203). Op de derde plaats staat Steigereiland (3.987), Rieteilanden West is goed voor een vierde plek met 2.802 inwoners en het nog piepjonge Zeeburgereiland telt 837 inwoners.

Jonge bevolkingsgroep

Amsterdam: 19,2% < 18 jaar
IJburg: 34,5% 18 jaar

Het is een gegeven, al jaren: IJburg heeft een relatieve jonge bevolkingsgroep. Iets meer dan een derde, 34,5 procent om exact te zijn, is jonger dan 18 jaar. Niet voor niets heeft Stadsdeel Oost aandacht voor jongeren als een van de prioriteiten in het beleid. IJburg West is met 36,5 procent mensen onder 18 jaar 2 procent jonger dan IJburg Zuid. Van alle buurten heeft Rieteilanden West de meeste jonge mensen: 40,2 procent van de bevolking is hier nog geen 18 jaar.
Er is ook een onderverdeling gemaakt naar kinderen tussen 4 en 12 jaar. Daarvan heeft Amsterdam er 8,8 procent en IJburg 19,5 procent. Ook hier heeft Rieteilanden West met een aandeel van 25,7 procent de jongste bevolkingssamenstelling.

Een witte wijk? Echt niet

Amsterdam: 34,9% niet-westers
IJburg: 36,2% niet-westers

IJburg heeft de naam een 'witte wijk' te zijn, maar de cijfers weerspreken dit. Sterker: op IJburg is 36,2 procent van de bevolking niet-westers, terwijl dit in Amsterdam voor 34,9 procent en in heel Oost voor 33,4 procent van de bevolking geldt.
Er is een aanzienlijk verschil tussen IJburg-West en Zuid. In West is 35,2 procent niet-westers en in Zuid betreft het 40,8 procent.
Kijken we naar de buurten, dan blijkt dat Haveneiland West met 41,4 procent de meeste niet-westerse inwoners heeft (Haveneiland Oost volgt met 40,8 procent op de voet) en Rieteilanden West met 19,46 procent de minste. Zeeburgereiland is trouwens wél een relatief witte wijk, want hier is 18,8 procent van de bevolking niet-westers.

Nieuwe stedelingen
Er is ook een verdeling gemaakt naar nieuwe stedelingen. Amsterdam telt 29 procent nieuwe stedelingen en IJburg 31,2 procent, dus die verschillen zijn te verwaarlozen. Het is logisch dat Zeeburgereiland hier de kroon spant, want hier is 58,4 procent een nieuwe Amsterdammer. Rieteilanden West staat op de derde plek met 37,2 procent en Steigereiland derde met 31,8 procent. Op Haveneiland West wonen met 27 procent het minste aantal 'rookies'.

IJburg is een duiventil

Amsterdam: woonduur 8,3 jaar
IJburg: woonduur 3,2 jaar

IJburgers verkassen snel. De gemiddelde Amsterdammer woont 8,3 jaar in zijn woning en de gemiddelde inwoner van Oost 7,3 jaar. Dit verschil is te overzien. Maar heel anders wordt het wanneer de meetlat wordt gelegd naast IJburg. Gemiddeld woont een IJburger slechts 3,2 jaar in zijn woning, om daarna te verhuizen.
Het meest honkvast zijn de bewoners van Rieteilanden West, want hier wordt een woning 4,7 jaar bewoond door hetzelfde gezin. Haveneiland Oost is pas een echte duiventil, want hier wordt gemiddeld maar 2,2 jaren in hetzelfde huis gewoond. Dat is nog korter dan het gemiddelde van 2,7 jaar op Zeeburgereiland, maar dit is op zich een leuk feit. Zeeburgereiland bestaat namelijk nog geen drie jaar en dus geldt dat er nog geen verhuiswagen aan te pas is gekomen om een gezin dat hier woont weer te verhuizen.

2,7 IJburgers per woning

Amsterdam: 397.022 woningen
IJburg: 8.616 woningen

Amsterdam telt bijna vierhonderdduizend woningen, hetgeen neerkomt op een gemiddelde woningbezetting van 2,02 personen. Daar gaat IJburg met een gemiddelde bezetting van 2,7 personen per woning ruim overheen. Op Rieteilanden West is de bezetting per woning met 3,2 personen het grootst, gevolgd door Steigereiland met 2,8 en Haveneiland Oost en tot slot Haveneiland West met elk 2,5 personen gemiddeld.
Bij deze cijfers is overigens iets opmerkelijks aan de hand. Je zou denken dat het aantal woningen en het aantal huishoudens met elkaar overeenstemmen, maar dat is niet het geval. Op IJburg zijn 7.671 woningen en 8.616 huishoudens. Rara.

Paradijs voor scheidingsadvocaten

Amsterdam: 9,1% eenoudergezinnen
IJburg: 12,5% eenoudergezinnen

Scheidingsadvocaten hebben op IJburg een goede broodwinning, want er wordt nogal veel gescheiden. Anders is het hoge percentage eenoudergezinnen niet te verklaren.
Van alle gezinnen op IJburg heeft 12,5 procent één ouder in huis. In Amsterdam is dat met 9,1 procent beduidend lager. Op Haveneiland West ben je je huwelijk het minst zeker, want hier is 14,4 procent van de huishoudens een eenoudergezin, met op plek 2 Steigereiland met 13,7 procent. Op Rieteilanden West heb je voor IJburgse begrippen de grootste kans dat je huwelijk het redt, want hier is 9,7 procent van de woningen bezet door een eenoudergezin.
Overigens is het geen groot geheim dat IJburgers veel gebroken gezinnen heeft. Niet voor niets is op het eiland het fenomeen Parentshouse voor ouders die na een scheiding niet 1, 2, 3 een nieuw dak boven het hoofd kunnen vinden, gestart. En niet voor niets zijn er nu al twee vestigingen en is de wachtlijst groot.

Vrijwel alleen grote woningen

Amsterdam: 34,2% grote woningen (> 80 m2)
IJburg: 91,2% grote woningen

Van alle 7.681 woningen op IJburg heeft liefst 91,2 procent een woonoppervlakte boven 80 m2, waarmee een huis een grote woning wordt genoemd. Dit is een hoog percentage, want in Amsterdam heeft maar 34,2 procent van de huizen dit stempel.
Het is geen breaking nieuws wanneer we melden dat Rieteilanden West de meeste grote woningen telt (99,2 procent), gevolgd door Haveneiland West met 93,6 en Haveneiland Oost met 89,5 procent.

Hoge rapportcijfers
Het is in dit licht bezien ook niet vreemd dat IJburgers hun eigen woning een hoog rapportcijfer geven: een 7,8 gemiddeld. Op Rieteilanden West wordt met 8,4 het hoogste rapportcijfer aan de eigen woning gegeven, gevolgd door Steigereiland met 8,1. Haveneiland West scoort met een gemiddelde van 7,7 het laagst. Overigens doet de grootte van de woning er blijkbaar niet alleen toe, want Amsterdammers geven hun woning met een 7,6 ook een hoog rapportcijfer.

IJburg in cijfers (1)

Inmiddels zitten we vijf maanden in 2015, maar het wil Stadsdeel Oost maar niet lukken de buurtbegroting voor 2015 te publiceren. Er zijn echter wel al beleidsbeslissingen genomen op basis van een gebiedsanalyse en een gebiedsagenda. In beide staan veel interessante cijfers over IJburg, die IJburgerNieuws in drie afleveringen presenteert. Hierbij zijn de cijfers over Amsterdam en die over IJburg en Zeeburgereiland – we noemen dit voor het gemak IJburg - samen tegen elkaar afgezet. Deel 1 heeft als onderwerp de bewoners en wonen.

Strand van IJburg wordt feestelijke hotspot

Rode Loper Festival, UrbanCampsite en Blijburg presenteren zich

IJBURG - Nergens bruist het op IJburg momenteel zo hevig als op Centrumeiland. Er wordt gebouwd aan de unieke camping UrbanCampsite, aan het nieuwe strandpaviljoen Blijburg met alles wat daarbij komt en in het eerste weekend van juni is er het spectaculaire Rode Loper Festival. Maak kennis met dit nieuwe stukje IJburg waar in de zomer de toon wordt gezet.

San Jonker, Linda Vosjan, Annette van Driel, Mireille de Ruiter en Francis Nijenhuis (vlnr) heten u welkom bij het Rode Loper Festival en op de UrbanCampsite.

Rode Loper festival

Voor veel inwoners van Amsterdam-Oost is het Rode Loper Festival een begrip. Het is dit jaar ook al de vijftiende editie. De organisatie is nu in handen van drie IJburgers: Mireille de Ruiter, San Jonker en Linda Vosjan. Zij hebben van de Rode Loper een reizend festival gemaakt van vijf festivals achter elkaar in Oost: de eerste op IJburg, de tweede in Betondorp, de derde in Oud-Oost, de vierde en de vijfde in de Indische Buurt en op de Oostelijke Eilanden. San Jonker: "Bij ieder festival verdiepen we ons in de buurt. Wat speelt daar? Hoe leven we met elkaar samen? Waar kunnen wij verrassende verbindingen maken? Ook met de andere buurten? En wat gebeurt er als er nieuwe verbindingen ontstaan? Het Rode Loper Festival zet kunst in om met een andere blik naar de eigen omgeving te kunnen kijken. Centrumeiland leent zich daar letterlijk voor omdat we afstand kunnen nemen van het 'oude' IJburg dat we in de verte zien liggen."

Bijzondere vibes
"Iedereen die het IJburg van lang geleden kent, herbeleeft op Centrumeiland die bijzondere 'vibes' uit die tijd", vult Linda Vosjan aan. "Het gevoel dat alles mogelijk is. Er geen regels zijn. Dat er zo veel ruimte is om het fijn te hebben met elkaar. Ook voor niet-IJburgers een bijzondere plek om te komen. En we hopen dan ook dat iedereen ons weet te vinden. Want waar vind je zo'n stuk Amsterdam?"
De start van het Rode Loper Festival is zaterdag 6 juni om 17.00 uur. Om de feestvreugde te vergroten wordt deze start tegelijkertijd gevierd met de officiële opening van de UrbanCampsite. Linda: "Wij maken daar samen met IJburgers en studenten van de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam een aantal kunstobjecten die een route vormen. De kunstwerken van de camping vormen ook al een route op zich. Wij voegen daar werken aan toe. Die werken zijn een samensmelting van de artistieke inzichten van buitenstaanders en de inbreng van insiders."

Bijzondere kunst met als bonus dat je erin kunt slapen

Theaterroute
San: "Daarnaast hebben we een theaterroute voor iedereen van 10 tot 100 jaar. Jonge theatermakers van de Theaterschool in Amsterdam werken samen met een bekend regisseur, Titia Bouwmeester van het 5e Kwartier. Zij maken samen met een groep cliënten van het Martien Schaaperhuis, een woonvoorziening van HVO Querido op Steigereiland, een route met een onderwerp dat iedereen zal raken. Daarnaast produceren we een voorstelling voor families met kinderen vanaf 6 jaar: 'Zora en de Zuiderzee, of waar de wind vandaan kwam'. Gemaakt en gespeeld door de IJburgse Lot Houtepen. Een locatievoorstelling in het decor van de UrbanCampsite, in weer en... wind…"

Brunchen met de buurt
Mireille: "Zondagochtend gaan we brunchen met de buurt. Want bij ieder festival hoort natuurlijk lekker eten en drinken. De brunch is een samenwerking met de oudere IJburgers van Stadsdorp IJburg. Mensen kunnen zich nog opgeven voor de brunch door een mail te sturen naar info@rodeloper.org. We maken op die brunch op Centrumeiland een magische mix van allerlei soorten IJburgers. We werken hierbij samen met het IJburgse architectenbureau Equipe die een land-artinstallatie gaat maken, in opdracht van architectuurinstituut Arcam. Wij, alle IJburgers die aan komen waaien, mogen als eersten een begin maken met die installatie. Met piketplaatjes gaan we het pionieren op nieuw land verbeelden. Ook na ons festival is het de bedoeling dat dit samen met bewoners van IJburg afgemaakt wordt. Als IJburgers volgen wij dit op de voet. Als organisatoren van de Rode Loper zijn we dan al weer volop bezig met ons volgende festival in Betondorp, waarvan we hopen dat ons IJburgse publiek met ons mee daar naartoe gaat. Op reis door Oost. De Rode Loper rolt uit."
Voor meer informatie, kaartverkoop en mogelijkheden om mee te bouwen, mee te eten en mee te beleven: www.rodeloper.org.

Rondtrekkend Rode Loper Festival gaat de verbinding aan

UrbanCampsite

Nu al gezellig

Op zonnige dagen is Centrumeiland nu al een gezellig drukke plek. Mensen kuieren over straat op zoek naar het strand en Blijburg 4.0. De zandvlakte strekt zich uit met aan het einde een verrassende ronde dijk. Binnen, op en rond die dijk gaat vanaf 1 juni de UrbanCampsite van start, met de Rode Loper als gastprogrammering in het weekend van 6 en 7 juni. De gezamenlijke opening vindt plaats op zaterdag 6 juni om 17.00 uur. Inloop vanaf 16.00 uur. Iedereen is welkom bij de opening.

Een tentoonstelling van tien bijzondere kunstwerken waarin je als bonus voor 85 euro per nacht kunt slapen. Een uniek ervaring is verzekerd en dat allemaal vanaf eind deze maand tot en met eind augustus op het uiterste puntje van Centrumeiland.
Dit is in een notendop wat de UrbanCampsite Amsterdam wordt. Nadat de eerste editie vorig jaar in het Vliegenbos in Amsterdam-Noord ondanks een korte voorbereidingstijd een groot succes werd, zijn de verwachtingen nu hooggespannen. Dat komt ook - of misschien wel vooral - door de locatie. Het feit dat hier namelijk tot 1 mei niets was, maakt de plek voor de organisatie extra uitdagend. "Het toffe van deze plek is het uitzicht vanaf de omringende dijk, maar vooral het feit dat er echt niets was. Geen water, geen riolering, echt helemaal niets, en dat maakt het extra uitdagend. We moeten pionieren, maar dat doen we graag", vertelt Annette van Driel van UrbanCampsite. Volgens haar is de tijdelijke camping (van 1 juni tot en met 31 augustus) in de eerste plaats een tentoonstelling met als plus dat je erin kunt slapen. "Normaal zie je een kunstvoorwerp en denk je er iets over, maar doordat je er in kunt slapen is er geen afstand meer tussen jou en het kunstwerk. Mensen die hier slapen vinden het vooral heel leuk om eens op een bijzondere plek te slapen. Er ontstaat elke dag een unieke community met een eigen dynamiek."
Overigens, voor iedereen die bang is voor het feit dat er echt geen voorzieningen zijn: de Tribal Toilet Toren is een kunstwerk met toiletten en douches.
Belangrijke vraag is natuurlijk welke kunstwerken er komen waarin de ogen kunnen worden gesloten (of niet). We noemen de Trampotent (een tent die ook trampoline is), Val Ross (een soort grote omgevallen vaas), BEDBUG (slapen in een krab die zich kan verplaatsen) en Goathi (een nieuwe kijk op een Goahti, een hut waarmee de nomadische Sami door Lapland trokken).
Er is ook een randprogramma dat bestaat uit een interactieve opstelling, workshops, kampvuurgesprekken en performances.
Reserveren en meer informatie op www.urbancampsiteamsterdam.nl.

Blijburg

Het nieuwe Blijburg bestaat uit een groot paviljoen van twee verdiepingen met een terras met een weids uitzicht en gaat in juli open. De Kapel van Blijburg gaat al in juni open. De Kapel kijkt uit over Vuurtoreneiland, de Oranjesluis en Durgerdam en is een bijzondere locatie voor huwelijken, (zakelijke) feesten, trainingen en seminars. Deze ruimte wordt ook gebruikt als publieke ruimte voor yogalessen, salsaworkshops en (kinder)theater en is vanaf half juni te huur. Na de opening is Blijburg het hele jaar open.

'Klein Blijburg'
Terwijl hard wordt gewerkt aan het nieuwe Blijburg kun je voor hapjes, drankjes en ijsjes terecht bij 'Klein Blijburg' op het strand. Er zijn barretjes en wisselende foodtrucks. Op 21 juni vindt de eerste kofferbakmarkt plaats op locatie.
Het strand van Blijburg is open met mooi weer op donderdag, vrijdag, zaterdag en/of zondag. Je kunt er spelen, genieten van het uitzicht en de ruimte en op mooie dagen natuurlijk zwemmen! Er zijn openbare toiletten en er is een strandwacht. Parkeren doe je voor de deur met fiets of auto.

Vrijdag 21 mei

Praten: Socratisch café

Te midden van de boeken van de FlexBieb je eigen wijsheid onderzoeken en met elkaar in gesprek gaan over een vooraf gekozen thema dat de actualiteit ontstijgt. Bijvoorbeeld over verantwoordelijkheid, hoop, kwetsbaarheid of vrijheid. Op socratische wijze, dat wil zeggen nieuwsgierig en aandachtig, zonder (voor)oordeel, de eigen gedachten en die van de anderen onderzoekend. Dit vindt eens per maand op donderdagavond van 20.00 tot 22.30 uur plaats. De bijdrage is 7,50 euro per keer of 25 euro per vier keer.

Film: 'Coming Home'

Drama over een Chinese dissident die twintig jaar lang gescheiden wordt van zijn familie en bij thuiskomst merkt dat zijn vrouw hem vergeten is. Te zien in Theater Vrijburcht. Entree is 6 euro, inclusief koffie of thee.

Zaterdag 22 mei

Flex Night: 'Wie is Talbot?'

In de reeks Flex Night Live de eerste aflevering van een serie over de fotografen, filmers en vormgevers naar wie veel straten, hofjes en pleinen van IJburg zijn vernoemd. De FlexBieb zit op de Talbotstraat 46. William Fox Talbot (1800-1877) was de uitvinder van het negatief. The Tintype Studio uit Amsterdam-Noord, experts op het vlak van oude fototechnieken, komt alles vertellen over Talbot en zijn 19de-eeuwse concurrenten. In de FlexBieb, vanaf 20.30 uur. Toegang is gratis voor FlexBieb-leden, 5 euro voor niet-leden.

Dinsdag 2 juni

Wandelen: Avond4daagse IJburg

Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni 2015 wordt voor de 5e keer de Avond4daagse op IJburg gelopen. Startplaats is het Joris Ivensplein, achter winkelcentrum IJburg. Winkelcentrum IJburg sponsort de Avond4daagse en maakt samen met de organisatie van de Avond4daagse dit evenement mogelijk. Voor alle deelnemers is onderweg een lekkere versnapering. De wandeling wordt iedere avond muzikaal afgesloten op het plein en de laatste avond wordt traditioneel afgesloten met een spetterend feest met disco.
De Avond4daagse IJburg is er voor alle IJburgers, dus iedereen die van wandelen houdt kan zich aanmelden via www.avond4daagseijburg.nl. Leerlingen van de IJburgse basisscholen hebben een uitnodiging van hun school ontvangen en melden zich via de eigen school aan.

Donderdag 4 juni

Lezing: 'Hartstikke goed koken'

De IJburgse Janine Jansen (vormgever van onder andere de FlexBieb waar deze bijeenkomst dan ook wordt gehouden) schreef met haar zus Annemieke – cardioloog in Gouda – het kookboek 'Hartstikke lekker'. Het boek komt in mei uit bij uitgeverij Fontaine. Dit wordt een interactieve lezing over gezond, gemakkelijk en lekker koken. Aanvang 20.00 uur. Toegang: gratis voor FlexBieb-leden, niet-leden 5 euro.

Zaterdag 6 en zondag 7 juni
Festival: de Rode Loper
Festival de Rode Loper strijkt neer op IJburg op 6/7 juni. Elders in deze krant staat een uitgebreid artikel over onder andere dit festival, dat het eerste evenement wordt op Centrumeiland.

Zondag 7 juni

Dieren: dressuur

Samen met instructrice Hilde wordt op de Schuur op IJburg tussen 14.00 en 16.00 uur geleerd hoe je pony's kunstjes kunt leren zoals lachen, flemen en de buiging. Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 6 kinderen en de workshop duurt anderhalf uur. Je krijgt eerst uitleg over vrijheidsdressuur en daarna ga je zelf met de pony's aan de slag! Kosten voor deelname zijn 10 euro.

Chillen: Bankjescollectief

Elke eerste zondag van de maand is in Amsterdam-Oost het zogeheten 'Bankjescollectief'. Veel mensen, onder wie een toenemend aantal IJburgers, organiseren dan een activiteit(je) op een bankje dat voor of bij hun woning staat. Een voorbeeld is foods & drinks bij het design-je-bank-bankje op IJburg (IJburglaan 595). De bankjeshouders zorgen voor het voeden van je inspiratie terwijl de bezoekers hun liefst verrassende ideeën met de bankjeshouders delen. Want zij willen een bank ontwerpen - voor alle komende bankjesdagen - waar we echt met iedereen op kunnen zitten. Vriend van het bankje Mikel is erbij met spannende ontwerpen.

Donderdag 11 juni

Flex Night Live: debat

De vraag 'Ben jij ook een 'B-meisje?' staat centraal tijdens deze avond. Denk je wel eens: hoe kan het dat die moeder op het schoolplein, ondanks dat ze vijf kinderen heeft en fulltime werkt, er altijd zo vrolijk en zorgeloos uitziet? Ben je stiekem jaloers op die vriendin die weliswaar 80 uur in de week werkt maar een topfunctie heeft, en jij niet? Of is er een andere reden waarom je het gevoel hebt dat je niet mee kan komen en dus tekortschiet? Ben jij gefixeerd bezig met de vorm van je benen, borsten, buik en billen en zien anderen er altijd zo goed en strak uit? Waarom lijken er zo veel vrouwen om je heen van de A-klasse te zijn en behoor jij voor je gevoel tot de B-klasse? Een debat met Daphne Grimmelikhuijse (ex-Fonds voor Oost) en Sandra Hoveling (FlexBieb).

Vrijdag 29 mei

Film: 'Mr. Turner'

De excentrieke Britse schilder J.M.W. Turner leefde van 1775 tot 1851. De kunstenaar wordt diep geraakt door de dood van zijn vader en begint een relatie met de weduwe Sophia Booth die een pension runt aan de zee. Theater Vrijburcht, entree 6 euro. inclusief koffie of thee.

Zondag 31 mei

Boerderij: Ponyvoetballen

Pony's kunnen voetballen en ze vinden het nog leuk ook! Doe mee. Er wordt daarom zondag 31 mei tussen 14.00 en 16.00 uur bij de Boerderij op IJburg in twee teams gestreden om de ponyvoetbalbokaal! Kosten 10 euro.

Woensdag 3 juni

Informatie: huisdieren

De IJburgse dierenarts Aukje Swarte vertelt woensdag 3 juni in de FlexBieb alles over de aanschaf en verzorging van huisdieren. Entree is gratis.

Woensdag 10 juni

Film: 'Timboektoe'

Woensdag 10 juni wordt om 15.00 uur de film 'Timboektoe' vertoond. Dit is een verfilming van een boek van Carry Slee. De film gaat over campingavonturen in Frankrijk. Toegang is gratis en alleen voor FlexBieb-leden (een vrijwillige bijdrage mag altijd). Iedereen t/m 17 jaar kan meteen gratis lid worden.

Maandag 16 juni

Schrijven: verhalen

Word jij de nieuwe...? Na een korte les zelf een verhaal voltooien dat begonnen is door een bekende schrijver. Aan het einde van de bijeenkomst lees je jouw verhaal voor aan de andere deelnemers. Leeftijd vanaf circa 9 jaar en plaats van handeling is zowel de FlexBieb als de OBA aan de Diemerparklaan.

Vrijdag 19 juni

Film: 'Love Is Strange'

Na een relatie van bijna veertig jaar treden kunstschilder Ben en pianoleraar George eindelijk in het huwelijksbootje tijdens een idyllische ceremonie in hun geliefde stad New York. Maar bij de katholieke school waar George werkt wordt het nieuws niet goed ontvangen en is zijn ontslag het gevolg. Het pasgetrouwde stel kan niet anders dan hun appartement verkopen. Theater Vrijburcht, entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Boulevard van IJburg krijgt steeds meer smoel

De Bert Haanstrakade krijgt steeds meer allure door nieuwbouwprojecten.

IJBURG - De lange laan langs de IJburgbaai heet Bert Haanstrakade. De naam suggereert een straat van allooi, maar tot dit jaar was het dat bepaald niet. Maar er zijn nu allerlei bouwactiviteiten die ertoe leiden dat de Bert Haanstrakade allure krijgt. Een overzicht van de projecten, waarbij we ook de Muiderlaan betrekken, want deze vormen samen de boulevard van IJburg.

De Bert Haanstrakade begint aan de oostkant bij de aansluiting op de Pampuslaan, op de plek waar ook de toegangsweg tot het strand op Centrumeiland begint. Bij de ontwikkeling van het Centrumeiland zijn op de nu nog vooral uit opwaaiend zand bestaande locatie activiteiten van ondernemers voorzien. Maar dat is toekomst. Vooralsnog zijn jongerenvoorziening IJtopia en Surfcenter IJburg de enige activiteiten waar reuring is. Overigens: IJtopia is onlangs over de weg heen verhuisd, want op de plek waar IJtopia stond, is plek voor een woningbouwproject. Daar zijn nog geen concrete plannen voor, maar er wordt wel aan gewerkt.

Mooiste punt van IJburg
De boulevard van IJburg begint iets meer in oostelijke richting, aan de Muiderlaan (hier gaat de Pampuslaan in over na de bocht bij de Bert Haanstrakade). Beeldbepalend is natuurlijk de Witte Kaap, maar iets daarvoor is het project 'Mooiste punt van IJburg', waar stukje voor stukje wordt gebouwd aan een groot aantal vooral koopwoningen die inderdaad op een mooie plek zijn gesitueerd.

IJtopia is verhuisd. Op de achtergrond staan de bouwkranen van Blok 54.

Volop bouwactiviteiten langs de kust van IJburg

Blok 54
Voor de Witte Kaap en aan de overkant van IJtopia wordt momenteel druk gebouwd aan Blok 54, waar 97 koop- en huurappartementen komen. Vorig jaar is trouwens ook de beslissing gevallen dat de gracht langs de Wim Noordhoekkade wordt gegraven en ook dat heeft zijn positieve weerslag.

Oppepper
Dan komen we bij de Bert Haanstrakade. Richting het noorden heeft deze lange laan recentelijk al een oppepper gekregen door de opening van het nieuwe schoolgebouw van de brede school Poseidon. Daarna krijgen we de haven. Op de kop van de haven, bij de sluis, zijn plannen voor een duurzaam hotel (zie bericht elders in deze krant-red.).

Create your new life
Vervolgens komen de moestuinen – ook deze plek heeft een bouwbestemming - en op de kavel daarnaast wordt druk gebouwd aan 'Create Your New Life op IJburg'. Dit project bestaat uit een aantal zelfbouwkavels aan de Bert Haanstrakade en de Polygoongracht. De eerste 21 kavels in fase 1 zijn verkocht en eind vorig jaar is de verkoop gestart van de tweede fase met eveneens 21 kavels. Binnen bepaalde grenzen kunnen mensen hier hun eigen woning bouwen en vooral de huizenrij langs de Bert Haanstrakade wordt beeldbepalend voor IJburg.

Het Watermerk
Weer een stukje verder naar het noorden staat het project Het Watermerk dat ook bekendstaat als Blok 20. Hier komen 52 herenhuizen, waarvan een aanzienlijk deel een vrij uitzicht heeft over de IJburgbaai richting Durgerdam. Het Watermerk biedt veel variatie en keuzevrijheid, met verschillende soorten gevels en verschillen in hoogte en breedte. Er komen onder andere enkele bootwoningen en terraswoningen met twee, tweeënhalf of drie woonlagen, alsook woningen met een drijvend terras. Aan de kade komen ook woningen met vier woonlagen, hetgeen associatie met de Amsterdamse grachtenpanden moet oproepen. De koopwoningen komen op kavels van circa 125 vierkante meter. Parkeren gebeurt in een groene zone die iets verdiept is aangelegd, zodat je vanuit je huis over de auto's heen kijkt. De koopsommen beginnen bij ongeveer € 300.00 v.o.n., inclusief vijftig jaar afgekochte erfpacht.

Weerbericht

IJburger fanclub voor niet-IJburgers

Mei wordt ook wel bloeimaand genoemd. Tussen de eerste en de laatste dag van mei lengt de dag met anderhalf uur. Maart en april staan bekend om hun grilligheid, maar dat geldt voor het hele lenteseizoen. Dus ook voor mei, waarin 'alle vogeltjes een ei leggen' zoals een oud spreekwoord zegt. Nachtvorsten zijn tot aan de 'IJsheiligen' (11 t/m 14 mei) een normaal verschijnsel, maar ook later in mei komt nachtvorst soms nog voor. In contrast daarmee kan het ook al zomers warm zijn. De uitzonderlijk warme mei van 2008 bracht acht zomerse dagen achtereen, met meer dan 25 graden. Normaal ofwel gemiddeld komen drie tot vier zomerse dagen voor in mei. In deze meimaand is dat slechts één keer gelukt, op maandag de 11e. Dat was een eendagsvlinder, want voor de rest van deze maand ligt meizomerweer niet in het verschiet. Door hardnekkige hogedrukgebieden boven de Atlantische Oceaan zijn noordenwinden nu overheersend boven het Noordzeegebied.
Het meest besproken nieuws op IJburg bleek dit voorjaar niet het weer te zijn, maar de sluiting van de Nuonweg. De gemeente Diemen kreeg daar zonder pardon de schuld van. Onlangs ontmoette ik Jeanet in het Diemerpark. Ze bleek werkzaam bij de gemeente Diemen. Ze was in gezelschap van Jean, de voorzitter van de allectische IJburger fanclub voor niet-IJburgers. "We zoeken nog een geschikte naam", zei Jean. Hij is een gepensioneerde trein- en tramhobbyist. Jean is woonachtig in de stadsbuurt Landlust, maar dendert vrijwel dagelijks met tram 26 naar zijn beminde IJburg om er te genieten van het transparante licht, de schone lucht en het 'swingende' eilandleven. Jeanet moest even op adem komen na haar fietsrit over de steile Nesciobrug. Ze had Jean leren kennen via de fanclub en dit was hun eerste date. Jeanet is er als juriste in geslaagd alle 20.000 bezwaarschriften tegen de sluiting van de Nuonweg ongegrond te verklaren, onthulde Jean.

Veel IJburgers zijn woest nu ze 16 km moeten omrijden naar de Maxis, voegde Jeanet toe, maar ondernemers op IJburg en in Diemen zijn opgelucht. Dit is eerlijker, want de sluiting was ver van tevoren afgesproken. IJburgers willen nu de winkels in Diemen boycotten. "Het lijkt wel een koude oorlog op dorpsniveau," sprak Jean op cynische toon, "maar wat men op IJburg niet weet is dat juist veel Diemenaren lid zijn van de IJburger fanclub voor niet-IJburgers." Diemen heeft veel te bieden op winkelgebied. "Tsja," lachte Jeanet, "waarom dan ook niet een Diemer fanclub voor niet-Diemenaren met veel leden uit IJburg?" Toen ik de volgende dag via de Nesciobrug nahijgend Diemen binnenfietste voor een kijkje in het glimmende overdekte winkelcentrum vond ik er tot mijn verrassing een compleet winkelaanbod. Hum, een Diemer fanclub … het zou best wel eens druk kunnen gaan worden op de Nesciobrug.

14 / 16

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En hebt u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Rico verhuurt caravans vanuit Loenen

Rico Recreatie opent een vestiging in Loenen.

Rico Recreatie in Gieten, al jaren bekend als de BOVAG-specialist op het gebied van verkoop, verhuur en onderhoud van campers en caravans, opent op 15 mei 2015 een tweede vestiging in Loenen aan de Vecht onder het label CaravanenCamperhuren.nl.

Een van de redenen voor het openen van een tweede vestiging is de grote vraag van internationale reizigers om met een camper of caravan vanuit Nederland door Europa te trekken. Rico Recreatie doet in verkoop en onderhoud, maar ook de verhuurtak is succesvol. "We verhuren caravans en campers in diverse prijsklassen, waardoor bij ons voor iedereen een passende caravan of camper te vinden is. Wij verhuren bovendien niet alleen per week, maar ook per dag", vertelt directeur Richard Blanken. De vraag naar verhuur is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, zegt hij. In Loenen aan de Vecht staan ten minste 50 campers en 30 caravans. Klanten kunnen ook terecht voor aanvullende service. Loenen aan de Vecht is een mooie uitvalsbasis voor reizigers die landen op Schiphol. "De verhuur in Europa zit stevig in de lift. Zo worden Europese campervakanties vertrekkend vanuit Nederland steeds vaker geboekt."

Feestelijke modellen bij 10-jarige Dacia

10 dagen feest bij de dealer

De Dacia Logan is een van de feestvarkens.

Dacia viert zijn tienjarige aanwezigheid op de Europese markt met jubileumuitvoeringen. Deze zijn beperkt leverbaar en extra rijk uitgerust.

De jubileumuitvoeringen zijn direct te herkennen aan de kleur Bleu Cosmos. Lichtmetalen wielen en spiegelkappen in de kleur Dark Metal zijn standaard. De blauwe kleur van het exterieur komt ook subtiel terug in het interieur, met accenten op de stoelbekleding en veiligheidsgordels in blauw. De stoelbekleding is afgewerkt met grijze sierstiksels. Als finishing touch zijn de vloermatten voorzien van een subtiele blauwe rand. Het uitrustingsniveau Lauréate vormt de basis voor de jubileumuitvoeringen. Dat betekent dat de auto's standaard voorzien zijn van airconditioning, radio, cruisecontrol, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare zijruiten vóór en een met leder bekleed stuurwiel.

De jubilieumuitvoering kan ook met navigatiesysteem worden besteld (optie). Het systeem heeft een 7" touchscreen en maakt via bluetooth verbinding met de telefoon. Hiervoor is een gratis app op de gekoppelde smartphone nodig.

10 dagen feest
Van 15 tot en met 25 mei wordt 10 jaar Dacia gevierd en staan de speciale modellen bij de Dacia-dealer in de showroom. Tot en met 25 mei is er een gratis accessoirepakket ter waarde van 500 euro.

Nieuwe Honda HR-V is onderweg

De gloednieuwe Honda HR-V staat vanaf de zomer bij de Honda-dealers. Hij biedt een veelzijdig interieur met de meeste ruimte in zijn klasse en geavanceerde infotainment- en veiligheidssnufjes. Er is keuze uit een 1.6 liter i-DTEC dieselmotor en een 1.5 liter i-VTEC benzinemotor, beide uit Honda's geavanceerde Earth Dream Technology-serie. De nieuwe HR-V dankt zijn efficiënte prestaties aan zijn vormgeving en aerodynamica, met een bijna volledig vlakke onderkant voor een optimale luchtstroom. Van binnen heeft de nieuwe HR-V de grootste kofferbak in zijn klasse: 453 liter met de achterstoelen omhoog en 1026 liter met de achterstoelen ingeklapt.

Pinkstershow bij Van Kouwen

De nieuwe Sorento, blikvanger van Kia.

Pinksteren is dit jaar het moment om een nieuwe auto te kopen, zeggen ze bij Van Kouwen. Met het vakantiegeld net op de bankrekening en kortingen oplopend tot 5415 euro is het goed zaken doen. Boven op alle acties geeft Van Kouwen tijdens de pinkstershow op iedere auto 1000 euro extra inruil.

Deze week (t/m 2e pinksterdag 25 mei) worden de nieuwe auto's vanuit een grote voorraad aangeboden in de vestigingen in Amsterdam en Hoofddorp. Daarnaast zijn ook de Occasion Outlets in Mijdrecht en Aalsmeer op 2e pinksterdag open. Bezoekers krijgen die dag een onderhoudscheque ter waarde van 250 euro cadeau.

Er zijn diverse acties bij de diverse merken: Kia, Opel, Fiat en Alfa Romeo. In de showroom in Amsterdam staat de nieuwe blikvanger van Kia, de Sorento. Bij Opel kan er worden geprofiteerd van Opel 3-2-1 Go!

Opel test de vijfde generatie Astra

Dit is dr. Karl-Thomas Neumann, CEO van Opel Group, met naast hem het gecamoufleerde prototype van de nieuwe Opel Astra. Deze auto's worden op dit moment nog volop getest. Dr. Neumann belooft dat er achter de plakkertjes een verbluffend aantrekkelijk design, maximale efficiency en talloze innovaties tevoorschijn komen. Dat gebeurt pas in september, tijdens de internationale autoshow van Frankfurt. Het wordt de vijfde generatie van Opels compacte succesnummer.