IJburgerNieuws

17 april 2015

IJburgerNieuws 17 april 2015


Weekmarkt in haven IJburg gaat in mei van start

IJBURG – Óf zaterdag 9 mei óf zaterdag 16 mei gaat onder de naam REURING de eerste zaterdagmarkt in de haven van IJburg van start. De exacte datum is nog niet vrijgegeven, maar alle voortekenen wijzen hierop. "Ik ben supertrots op iedereen die samen met ons het avontuur aangaat", laat initiatiefneemster Antoinette Poortvliet van bureau Crealisatie op Facebook weten.

De markt wordt gehouden van 9.00 tot 16.00 uur en strekt zich vanaf restaurant NAP uit over de Krijn Taconiskade. Bijzonder is dat op 20 procent van de marktkramen aan jonge werkzoekenden de mogelijkheid wordt geboden een opleiding te volgen tot ambulant handelaar. Hiervoor werkt Poortvliet samen met de Stichting InnoComm en het GAK. Ondernemers die willen participeren in dit project kunnen zich melden en (jonge) werkzoekenden die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich online aanmelden bij Stichting InnoComm.

Lovende woorden
Nadat er in de bestuurscommissie Oost in februari alleen maar lovende woorden zijn gesproken over het initiatief voor een nieuwe weekmarkt op IJburg, is achter de schermen hard gewerkt. "De marktkooplieden zijn enthousiast om deel te nemen. Kortom, we staan aan de vooravond van een mooie nieuwe stap voor IJburg", liet Poortvliet in februari weten. Het aanbod zal bestaan uit een combinatie van lekkere, betaalbare en bijzondere producten als groente, fruit, kaas, noten, vis, kinderkleding, schoenen en kleingereedschap. IJburgse ondernemers krijgen voorrang bij de selectie. REURING is voor de invulling "hard op zoek naar sterke én bijzondere non-food marktkooplui. Heb jij hippe tassen, vette kinderkleding of gekante kousen, stuur dan een bericht voor meer info", valt te lezen op Facebook.

Er is geen strijd
Inmiddels is Poortvliet "not amused" over een vermeende strijd met de initiatiefnemers van een mogelijk andere (maand)markt op het Joris Ivensplein. "Er is thans helemaal geen sprake van een strijd, want heel veel IJburgse ondernemers die ik spreek zijn blij met de markt. Ik snap de sjeu ervan, maar laten we niet net doen of dit eiland verdeeld is tussen pro- en antimarktlieden. Een markt is goed voor IJburg omdat deze het eiland nog leuker maakt!", meldt ze.

Herdenken op 4 mei in Ed Pelsterpark

IJBURG - Ook dit jaar is er op 4 mei vanaf 19.30 uur weer een herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

In de toespraken worden dit jaar net als vorig jaar minder bekende aspecten over de Jodenvervolging van de Tweede Wereldoorlog belicht. Verder zingt het IJburgkoor enkele liederen (zie ook pagina 7-red.) en ook de IJburgfanfare, een vertegenwoordiger van de Bestuurscommissie Amsterdam-Oost en diverse IJburgse musici leveren een bijdrage.

Jonge generatie
Daarnaast wordt de jonge generatie bij de herdenking betrokken. Voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool is een speciale lesbrief gemaakt over 'De Ondergedoken Camera'. Deze zal dit jaar als proef op basisschool Poseidon worden behandeld. Ook tien leerlingen van het IJburg College doen mee aan de herdenking.

De Ondergedoken Camera
In de speurtocht naar verhalen en symboliek die de herdenking dragen, vond het 4 mei comité IJburg een spoor via de straatnamen op het Haveneiland die naar fotografen en filmmakers zijn vernoemd. Fotografen als Cas Oorthuys, Bert Haanstra, Krijn Taconis, Marius Meijboom en Emmy Andriesse hebben zich in de oorlog ingezet om de bezetting en de bevrijding vast te leggen. Filmer Fritz D. Kahlenberg, naar wie ook een van de straten langs het Theo van Goghpark is genoemd, is een van de oprichters van deze verzetsgroep, die 'De Ondergedoken Camera' werd genoemd.
Op het tijdelijke monument in het Ed Pelsterpark (een ontwerp van Lidewij Lenders en Marcel Elsenaar) worden elk jaar foto's van enkele van de fotografen van De Ondergedoken Camera bevestigd. Het zijn beelden waar iedereen zelf de verhalen bij kan bedenken. Tijdens de herdenking wordt kort de achtergrond van de gekozen foto's geschetst.
Na afloop is er een gezamenlijke afsluiting met een drankje en koorzang in de Binnenwaai. Daar zullen ook de leerlingen van het IJburg College wat van hun gedachten over 4 mei meegeven.

2

speelplaatsen op het Grote Rieteiland worden opgeknapt

Ideeën komen terug in plannen Centrumeiland

Van geen naar opeens veel haast met nieuw stukje IJburg

Het Centrumeiland wordt op 1 mei in gebruik genomen..

IJBURG – Met de ontwikkeling van het Centrumeiland was aanvankelijk geen haast – het eiland is alleen maar aangelegd omdat dit nu eenmaal zo gepland was 'voor de toekomst' – maar nu wordt er opeens vol gas gegeven. Want: "Centrumeiland is een van de locaties in de stad die versneld bouwrijp worden gemaakt voor woningbouw en in een versneld tempo ontwikkeld zullen worden." In 2017 kan de woningbouw van start gaan en er kunnen duizend tot twaalfhonderd woningen worden gebouwd, waarbij veel zelfbouwers de kans krijgen hun eigen woning op een uniek stukje Nieuw Amsterdam te realiseren. En of er op termijn nog meer eilanden bij komen, wordt opnieuw bekeken.

Dit blijkt uit de zogenoemde Startvisie Centrumeiland die onlangs door de gemeente is opgesteld. De haast is opmerkelijk, want vorig jaar riep architectuurcentrum ARCAM, dat het hele jaar 2014 tijdelijk eigenaar was van het Centrumeiland, op om met ideeën te komen in het kader van het project-Stad in Zicht. Die hebben geleid tot drie gewenste scenario's, te weten: 'Hardcore Duurzaamheid' (een voorstel voor een duurzaam en groen hoogstedelijk gebied met ruimte voor duurzame concepten), 'Stranddorp' (een pleidooi voor een gefaseerde ontwikkeling die van tijdelijke initiatieven overvloeit in een woongebied met ruimte voor voorzieningen en watersport) en 'Eiland voor 0-99-jarigen'. Van deze scenario's komen duurzaamheid, organische groei, een Amsterdamse stadswijk voor alle leeftijden en het benutten van oevers en water terug in de Startvisie Centrumeiland. De bedenkers van de ideeën hebben het dus niet voor niets gedaan, ook al wordt niet één idee één op één overgenomen.

Kantoorbouw vervalt
Voor het Centrumeiland zijn in het verleden meerdere schetsen gemaakt, waarbij opvalt dat de kantoorbouw die in 2003 nog was opgenomen in het plan, is geschrapt. Ook een geplande haven komt er voorlopig niet en het aantal te bouwen woningen is van 1500 teruggeschroefd naar hooguit 1200. De toekomstige bewoners zullen vooral genieten van de ligging van het schiereiland, want Centrumeiland heeft een fraai uitzicht over het IJ en op Durgerdam. Het belangrijkste kenmerk is dan ook de connectie met het water en die wordt ten volle benut. We lezen: "Uitzicht op het water, mogelijkheden voor waterrecreatie en gebruik van oevers zijn belangrijke woonkwaliteiten. Openbare oevers zijn een kans voor alle Amsterdammers om van de openheid van het water en van voorzieningen zoals het strand, horeca, zeil en surfscholen, te genieten. Met voorzieningen zoals stranden en havens, maar ook mooie wandel- en fietsroutes, verbonden met de landschappelijke omgeving, die aantrekkelijk zijn voor mensen die in de stad willen wonen en ook genieten van het buitenleven, worden de talenten van het Centrumeiland benadrukt."

Verbinding met water belangrijkste kenmerk van nieuwe wijk

Niet heel hoog
De woningen worden niet heel hoog gestapeld (vier tot zes verdiepingen met mogelijk een enkele hogere uitschieter), in de zogeheten plinten komt ruimte voor winkels, werkruimten en horeca, en worden gegroepeerd rond een centraal hoger gelegen 'informeel plein' dat het kloppend hart moet worden. Woningen worden zowel gebouwd door projectontwikkelaars en woningcorporaties als door zelfbouwers.

Verder is het idee dat auto's wel op het eiland worden toegelaten, maar deze krijgen bepaald geen ruim baan, in tegenstelling tot voetgangers. Nieuws is dat trouwens niet, want dat gebeurt in elke nieuwbouwwijk in het land. "De straten zijn compact, toegankelijk voor auto's, maar met veel ruimte voor voetgangers. Parkeren in de openbare ruimte is zeer beperkt, alleen voor bezoekers. Weinig auto's op straat maakt het lopen naar de school makkelijk en aantrekkelijk voor jonge kinderen", staat in het plan.

Eiland biedt weinig ruimte aan auto's

Recreatie
Recreatie wordt belangrijk, met dank ook weer aan de ligging. Zo krijgt Blijburg hier de komende twaalf jaar een plek (zie ook het openingsartikel in deze IJburgerNieuws-red.), maar er is nog veel meer mogelijk, vooral voor tijdelijke voorzieningen, zo stelt de gemeente. "Bij het ruimte geven aan tijdelijke functies is belangrijk dat zij passen bij het imago van de nieuwe wijk. Recreatie en kunst aan de oevers, speelplekken van een gezond ingerichte wijk, initiatieven van de eerste zelfbouwers, een trap als kunstobject en uitzichttoren, speelplekken voor 0-99 jaar. Op deze manier ontstaat, al voordat het eerste huis gebouwd is, een imago van de toekomstige wijk."

Energieneutraal en waterbestendig
En dan is er nog dat aspect 'duurzaamheid', dat wat betreft de bedenkers van de ideeën voor het Centrumeiland belangrijk is. Dat krijgt onder andere handen en voeten door de wens voor een energieneutraal eiland en waterbestendig bouwen. "Randvoorwaarden hiervoor zijn een volledig elektrisch netwerk, voorbereid op zowel ontvangen als leveren van energie en voldoende ruimte voor zonnecellen op daken. Over wel/geen stadswarmte, gas of een all-electric eiland is nog niet besloten", staat te lezen over een energieneutrale wijk. En wat waterbestendig bouwen betreft: vanwege de klimaatverandering wordt het belangrijk dat de bewoners geen natte voeten krijgen als het weer tegenzit.

Rode Loper Festival eerste evenement op nieuw eiland

Vervolg van pagina 3

IJBURG - Het eerste grote evenement dat op Centrumeiland wordt gehouden, is het Rode Loper Festival in het weekend van 6 en 7 juni. Het is alweer de vijftiende keer dat dit festival in Amsterdam-Oost wordt georganiseerd. De leiding is sinds dit jaar in handen gekomen van drie IJburgers: Mireille de Ruiter, San Jonker en Linda Vosjan. Zij hebben het concept veranderd en laten de Rode Loper door Amsterdam-Oost reizen.

Het eerste festival dat ze organiseren heeft plaats op IJburg, het gebied dat ze het beste kennen. Mireille de Ruiter: "Het Rode Loper Festival is een community-artsfestival waarbij we kunstprojecten ontwikkelen die samen met groepen en organisaties uit de buurt tot stand komen en die een verbinding aangaan met maatschappelijke thema's. Dat is een gecompliceerd en intensief proces dat vraagt om kennis van een buurt. Daarom beginnen we op IJburg en gaan we vanuit onze eigen buurt de rest van Oost ontdekken."

Maakbaarheid van IJburg
San Jonker: "We zijn drie prachtige projecten aan het ontwikkelen die gaan over de maakbaarheid van IJburg, het grootste aan de tekentafel ontworpen stuk van Oost dat er is. We gaan letterlijk bouwen met buurtcommunity's gecombineerd met studenten van de Academie voor bouwkunst, er komt een theaterroute waaraan heel bijzondere buurtbewoners deelnemen onder leiding van regisseur/theatermaker Titia Bouwmeester en we organiseren een grote buurtbrunch. Als uitvalsbasis gebruiken we de Urban Campsite, waar we mee samenwerken."

Supermooie plek
"Een supermooie plek", vult Linda Vosjan enthousiast aan. "Als je op dat uiterste puntje van IJburg staat en je hoort het water klotsen en ziet IJburg ver weg liggen, word je vanzelf gelukkig. Je waant je in een wereld waar alles mogelijk lijkt."

Verder naar Oost
Na IJburg zet de Rode Loper de reis door Oost verder. Onder meer Betondorp, Oud-Oost, de Indische buurt en het Oostelijk Havengebied zullen door het festival worden bezocht.
In IJburgerNieuws dat in mei verschijnt, komt uitgebreide informatie over het programma van de Rode Loper. Meer informatie is ook te vinden op www.facebook.com/DeRodeLoper en www.rodeloper.org.

Nieuwe actie vanuit Boerderij: IJburg LIKES groen

'IJburg heeft veel meer groen nodig'

Het dak van de Boerderij op IJburg is nu nog roze van de dakpannen, maar wordt groen door de sedumplantjes. Foto: Boerderij op IJburg

IJBURG - Er is in de vorm van water veel blauw op IJburg. Het vele water is een van de pluspunten. Het groen is vaak nog jong en klein en valt weinig op. Boerderij op IJburg start daarom met de actie: IJburg LIKES groen.

Robert Borghuis, een van de initiatiefnemers van de boerderij en de actie: "IJburg heeft veel meer groen nodig. Dat hoor je bewoners vaak zeggen. Onze Boerderij draagt bij aan de beleving van de natuur, maar we gaan nu ook natuur maken. Dat doen we met een groen dak, boven op de boerderij."

Pareltjes van flora en fauna
Groene daken worden steeds vaker aangelegd. Het zijn pareltjes van flora en fauna. Boris en Wendy die aan de Nico Jessekade wonen, hebben onlangs hun dak met sedumplantjes laten bedekken. Boris: "Ik kan het iedereen aanraden. Het ziet er mooi uit, het is goed voor de biodiversiteit op IJburg, het zuivert de lucht, het isoleert het huis en het dak gaat ook nog eens veel langer mee. Als je net als wij ook nog eens zonnepanelen neemt, wordt het rendement van je panelen hoger en de panelen gaan langer mee."

Het dak van Boerderij op IJburg wordt bedekt met gezonde sedumplantjes

Brug te ver
De Boerderij op IJburg is voorlopig nog niet aan panelen toe. Borghuis: "We willen wel graag zonnepanelen, maar dat is nu nog een brug te ver. En het leuke is dat het groendak ons wordt geschonken door het Amsterdamse bedrijf Solar Sedum. Dit bedrijf gaat tijdens onze theemiddagen op 19 en 26 april het publiek vragen hun bedrijf op Facebook te liken. Voor iedere 10 likes krijgen we een tegel van 50 bij 50 centimeter sedumplantjes voor op ons dak. Hopelijk gaan mensen net zo lang door met liken totdat ons hele dak vol ligt."

Meeverhuizen
De Boerderij op IJburg is een tijdelijke voorziening waarvoor in de toekomst een vaste plek gezocht wordt. Matthijs Bourdrez, oprichter van Solar Sedum: "Het groendak kan straks gewoon meeverhuizen naar de nieuwe locatie. Hopelijk kunnen we dan ook panelen leggen op de boerderij."

Collective Store IJburg
Ondertussen trekt Solar Sedum in bij de Collective Store IJburg in het winkelcentrum op IJburg. Iedere woensdagmiddag is er een medewerker aanwezig om voorlichting te geven over het vergroenen van huizen en daken. Bourdrez: "Er is hier al veel ruimte, licht, lucht en water. Het toevoegen van meer groen op daken en gevels zou IJburg echt afmaken. Als we dan ook nog bijenhotels plaatsen en extra bloemen zaaien, laat IJburg zien hoe stad en natuur hand in hand kunnen gaan."
Solar Sedum houdt de komende twee zondagen van 14.00 tot 17.00 uur een actie op de Boerderij, waarbij de pagina's van Solar Sedum op Facebook kunnen worden geliket. Voor elke tien likes geeft Solar Sedum een bak met plantjes voor het dak van de Boerderij cadeau.

IJburg Rangers gaat van start

Kinderen ontdekken bij de IJburg Rangers de natuur.

IJBURG - Kinderen kunnen vanaf nu elke woensdagmiddag bij de Boerderij op IJburg meedoen met de IJburg Rangers.

Hier leren kinderen de natuur rondom IJburg kennen, zij maken huisjes en voederplekken voor dieren en ze houden een moestuin bij. Deelname kan vanaf 6 jaar. De groep tot 9 jaar start om 14.00 uur en wordt om 15.30 gevolgd door de groep van 9 tot 12 jaar. De kosten voor tien clubbijeenkomsten zijn 60 euro. Opgeven kan via een mail naar pony@boerderijopijburg.nl.

Speelplekken worden opgeknapt

IJBURG - Stadsdeel Oost knapt momenteel twee speelplaatsen op de kop van het Grote Rieteiland op omdat deze speelplekken niet voldoende voorzien in de speelbehoeften van kinderen. Bedoeling is dat de speelplaatsen voor Koningsdag speelklaar zijn.

Het stadsdeel gaat de speelplaatsen opknappen en aantrekkelijker maken. Voor de speelplaatsen zijn samen met de buurt twee ontwerpen gemaakt. De varianten zijn aan de buurt voorgelegd via een digitale stemming. De bewoners willen een aantrekkelijke, groen ingerichte ruimte met speeltoestellen van hout en willen deze speeltuin het liefst afsluiten met een kastanjehekje zodat ook de jongste kinderen hier veilig kunnen spelen en niet de weg op rennen.

Voedselbank zoekt bezorgers

IJBURG - De Voedselbank Amsterdam-Oost zoekt momenteel vrijwilligers die bereid zijn om zo nu en dan met de eigen auto bij vijf personen in Amsterdam Watergraafsmeer en IJburg een voedselpakket te bezorgen.

Het gaat om klanten van de Voedselbank met een ziekte of handicap die niet in staat zijn om het pakket zelf op te (laten) halen bij het uitgiftepunt aan het Ambonplein. De Voedselbank probeert een pool van vrijwilligers te creëren. Het werk duurt ongeveer 4 tot 5 kwartier op de vrijdag tussen 12.00 en 14.30 uur.
Opgeven kan via een mail aan jmwillems141@gmail.com.

Kans op gratis fruitboom

IJBURG - IJburgers maken kans op een gratis fruitboom. De bomen worden verdeeld door GrownDownTown.

De fruitbomen worden uitgedeeld ter compensatie voor net zo veel (200) berkenboompjes die voor de bouw van een hotel moesten wijken. GrownDownTown vond compensatie van geld in het bomenfonds door de vastgoedpartij niet afdoende en heeft het stadsdeel gevraagd samen een fruitbomenproject te doen. Dat komt er nu.
Aanmelden kan op de website www.growndowntown.com. De eerste inzenders krijgen een gratis fruitboom, inclusief boompaal.

Nieuwe halte lijn 26

IJBURG – Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe tramhalte van lijn 26 ter hoogte van tankstation Kriterion Zeeburg. Deze is nodig omdat Zeeburg zich snel ontwikkelt en er steeds meer mensen wonen.

De werkzaamheden voor de nieuwe halte zijn in maart gestart en nemen ongeveer vier maanden in beslag. Over de druk bereden IJburglaan is een voetgangers- en fietsersoversteek gepland die wordt beveiligd met lichten en geluidssignalen. De IJburglaan is gewoon open voor het verkeer en ook de trams rijden volgens de normale dienstregeling.

Illegale hennep-plantages ontmanteld

IJBURG - De politie heeft eind vorige maand op IJburg drie hennepplantages ontmanteld. Het onderzoek naar de daders loopt nog en aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Maandag 16 maart was het de eerste keer bingo. Toen werd een hennepplantage met 484 hennepplanten aangetroffen in een woning aan de Jan Vrijmanstraat. Vijf dagen later troffen agenten een recent gerooide hennepplantage aan in een woning aan de Krijn Taconiskade. Hier hadden ongeveer 200 planten gestaan. Twee dagen daarna werden aan de Julius Pergerstraat 134 hennepplanten in een woning aangetroffen. Hierbij is één verdachte aangehouden.

Ook 's nachts wegslepen

IJBURG – Ook op IJburg is net als in de rest van de stad op 2 april de nachtelijke wegsleepregeling van kracht geworden. Vanaf deze dag worden ook in de nacht geparkeerde voertuigen die het verkeer blokkeren, een onveilige situatie veroorzaken, onterecht op een gehandicaptenparkeerplaats staan of op een verkeerde plek geparkeerd staan, weggesleept. Het wegsleeptarief is 373 euro.

Er is tot de nieuwe wegsleepregeling besloten omdat de gemeente Amsterdammers en toeristen ook in de nacht een toegankelijke stad wil bieden. Het wegslepen van voertuigen is van belang om de bereikbaarheid en de veiligheid van de stad te kunnen waarborgen. Het ophaalpunt van de gemeente Amsterdam bevindt zich aan de Daniël Goedkoopstraat 7.

'Ons repertoire is divers, je kunt er geen touw aan vastknopen'

IJburgkoor viert eind dit jaar het 10-jarig bestaan

Het IJburgkoor oefent elke woensdagavond in de FlexBieb.

IJBURG - Het IJburgkoor bestaat op 23 november dit jaar tien jaar en is bij veel IJburgers vooral bekend vanwege de deelname aan de herdenking op 4 mei in het Ed Pelsterpark. Zo ook dit jaar. Het is een mooie gelegenheid voor een nadere kennismaking met het koor aan de hand van een aantal vragen die door de gedreven dirigent Ricus Smid worden beantwoord.

Wie nam in 2005 het initiatief voor het IJburgkoor?
"Het initiatief voor het IJburgkoor is genomen door mijn goede vriendin en collega-dirigent Bregje van Goudoever, die een groep enthousiaste IJburgers wist te verzamelen. Nog voordat het koor goed en wel was gestart, heeft ze letterlijk het stokje aan mij overgegeven."

Hoeveel leden telt het koor inmiddels?
"Uit 17 vrouwen en acht mannen. Er zijn wat jongere leden, maar de meesten hebben Abraham of Sara al gezien. Bijna allemaal zijn het rasechte eilanders."

'De instrumentale begeleiding voegt sfeer toe aan de optredens'

Is er tijdens optredens een dresscode?
"Janine is onze kledinggoeroe. Zij heeft een aantal combinaties uitgeprobeerd en de laatste paar optredens was het 'zwart, oranje en crème, gemixt of effen'. En dat bevalt prima. Nu alleen nog de anarchisten in het koor overhalen zich te onderwerpen aan de kledingcode."

Zijn nieuwe leden welkom en zo ja, waar moeten zij aan voldoen?
"Nieuwe leden zijn altijd welkom. Met name mannen, maar ook goede sopranen en alten. We zingen over het algemeen vierstemmig, dus we hebben graag dat mensen al wat zangervaring hebben of ten minste genoeg muzikaliteit hebben om dingen snel op te pikken."

'We willen onszelf niet constant herhalen'

Waar en wanneer wordt er gerepeteerd?
"We zijn de afgelopen 10 jaar van de ene naar de andere repetitieruimte getrokken: een kerk, een privégalerie, de Lumièrestraat, het CVT. Dit jaar zijn we neergestreken in de Flexbieb naast het Ed Pelsterpark en wat mij betreft blijven we hier nog wel even. Hier repeteren we elke woensdagavond vanaf kwart over acht."

4 mei

Het IJburgkoor zorgt vanzelfsprekend voor de muzikale omlijsting van de Dodenherdenking op 4 mei in het Ed Pelsterpark bij kerkcentrum de Binnenwaai. Het koor ondersteunt de plechtigheid buiten qua sfeer en in de Binnenwaai is na de twee minuten stilte een afsluitend programma. "Wij zingen dan enkele werken die in de akoestiek binnen beter tot hun recht komen", zegt dirigent Ricus Smid.

Wat is er nou zo leuk aan zingen?
"Iedereen vindt het van nature leuk om samen te zingen. Dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk bij jonge kinderen. Die natuurlijke vanzelfsprekendheid verdwijnt vaak gedurende de basisschool, omdat er weinig aandacht aan wordt besteed. Gelukkig weten veel mensen later hun weg weer terug te vinden naar dat plezier van vroeger. De meesten van ons zijn echter niet gezegend met een stem waarmee je in je eentje het podium kunt bestormen. Daarom is een koor zo'n mooi fenomeen: zelfs als niet iedereen een geschoolde stem heeft, zorgt de meerstemmigheid en het samensmelten van stemmen ervoor dat je met elkaar toch een muzikaal zeer bevredigend resultaat kunt neerzetten."

Waar bestaat het repertoire uit?
"We zingen behoorlijk afwisselend repertoire. Op 4 mei zingen we iets van Bach, een klassiek stuk uit Bulgarije en liederen uit Albanië, IJsland en Israël. Daarnaast zingen we ook regelmatig pop, jazz of musical. Je kunt er geen touw aan vastknopen."
"De keuze van het repertoire hangt van verschillende factoren af. Is het optreden binnen of buiten, is het een aandachtig publiek, wat is het thema? Daarnaast willen we onszelf ook niet voortdurend herhalen, dus we proberen bij elk optreden een aantal nieuwe nummers te zingen."

Zingen jullie met livemuziek of is er muziek van een bandje?
"We hebben het grote geluk dat binnen ons koor en de aanhang een paar goede musici zijn die het leuk vinden om ons te begeleiden bij optredens. Joris op saxofoon en tenora - dit is een bijzonder Catalaans instrument -, Erik op gitaar, Debbie op accordeon en iedereen een beetje op slagwerk. De instrumentale begeleiding voegt veel sfeer toe aan de optredens en we zijn er dan ook erg blij mee."

Hoe zien jullie de toekomst van het koor, qua grootte en qua niveau?
"Een doel voor de toekomst is niet per se een groter koor, maar wel een koor dat meer in balans is qua stemsoorten. Muzikaal gezien willen we graag nog meer werken aan onze performance: dingen zoals presentatie op het podium en alles uit het hoofd zingen."

Weerbericht

Een spirituele sfeer in een weidse dynamische omgeving

April wordt ook wel grasmaand genoemd. Tussen de eerste en de laatste dag van april lengt de dag met bijna anderhalf uur. Net als maart staat april bekend om zijn grilligheid. Immers, 'april doet wat hij wil'. De 'normale' maximumtemperatuur bedraagt begin april 11 graden en eind april 15 graden. In april is het ook normaal dat op drie dagen de 20 graden wordt overschreden. In april 2014 gebeurde dat op acht dagen. In april 2012 slechts op één dag. In de uitzonderlijk warme april van 2007 gebeurde dat op veertien dagen, waarvan op zeven dagen boven 25 graden. Zomerse dagen van 25+ komen in april normaal niet voor. In april 2011 gebeurde dat toch weer, op vier dagen in die maand. In deze april werd tot dusver op één dag de 20 graden overschreden. Het lijkt erop dat het voorlopig aan de frisse kant blijft met maxima tussen 11 en 15 graden. Dus feitelijk vrijwel 'normaal'. Daarbij blijft het eerst nog droog met een mix van zonneschijn en wolkenvelden.
Onlangs liep ik langs het IJburg College aan de Pampuslaan. Vroege lentezonnestralen reflecteerden in de metalen gevelplaten. Net als vorig jaar april ontmoette ik er de boeddhistische monnik. Hij was op weg naar het Blijburg strand. Tot zijn teleurstelling was het strand met het houten yogagebouwtje en de Boeddhabeelden verdwenen. De monnik woont in Zeist, maar komt tussen april en oktober wekelijks naar IJburg om te mediteren. De ideale locatie vanwege de spirituele sfeer in een weidse dynamische omgeving, vindt hij. We liepen naar het Centrumeiland. De lentezon scheen voelbaar fel. Een groep scholieren van het IJburg College was met een feitelijk onderzoek bezig. De aardrijkskundedocent gaf opdracht om de watertemperatuur van het IJmeer te meten. Het bleek 11 graden. Te koud voor een eerste duik. Een vrouw achter een kinderwagen probeerde ongeduldig het krijsende jonge leven te kalmeren. De grillige lentemaand april doet wat hij wil, maar brengt het buitenleven weer op gang na de ingeslapen wintermaanden. Ook de monnik houdt van de lente. Het brengt meer leven in de natuur, maar... ook meer dood. Hij wees op een jonge dode meerkoet die was aangespoeld. Maar leven en dood zijn geen tegenstellingen, ook al denken we dat, meende hij. We denken dat leven hetzelfde is als 'blijven leven' en dat blijven leven 'hetzelfde blijven' is. De monnik zag de dood als een verandering van het leven die je accepteren moet. "Alles is een illusie," stelde hij, "en mijn doel is om dat te realiseren. Dan wil ik leren mijn angsten, verlangens en gedachten los te laten om van daaruit verlichting te bereiken en dit ook te herkennen. Dan hoop ik op te kunnen gaan in de leegte en vrij te zijn van karma."
"Dat is een bijzonder streven," antwoordde ik, "maar over een paar weken is het mei en dan volgt de zomer(vakantie)… en dat is een verlangen dat velen liever nog niet willen loslaten."

'Dit wordt een innige en dankbare ervaring'

IJburgse moeders bouwen met hun zoons huis in Nepal

IJBURG - Zes moeders, van wie er vier op IJburg wonen, vertrekken op 24 april met hun zoons naar het hooggebergte van Nepal om onder de leiding van Habitat for Humanity, een organisatie die inmiddels in ruim zeventig landen huizen bouwt, een huis te bouwen. Het is een bijzonder project, zowel vanwege de vorm van ontwikkelingswerk als vanwege het feit dat dit een reis is van moeders en zoons. Teamleider is IJburger Margo de Kok, die samen met haar zoon Lex over het unieke project vertelt.

De groep die naar Nepal gaat. De moeders zijn v.l.n.r. Marijke Haring, Rachel van den Noord, Marie-Christine Ruijs, Willeke Kuijpers, Margo de Kok en Esther Gruson met boven hen de zoons Yulian Chang, Ruben Blijboom, Gijs Binkhorst, Nick Kuijpers, Lex van der Molen en Nanne Tjoelker.

Margo de Kok trekt al sinds 2003 bijna jaarlijks als bouwreisbegeleider van Habitat for Humanity met verschillende groepen de wereld in om huizen te bouwen in gebieden waar dit hard nodig is. "Vanaf het begin heeft deze vorm van ontwikkelingswerk me geraakt. Waarom? Vooral omdat je iets tastbaars doet. Je geeft niet alleen geld, maar je gaat ook naar een gebied om huizen te bouwen waardoor je contact krijgt met de mensen voor wie je je inzet. Het werk van Habitat for Humanity heeft namelijk een bijzondere invalshoek (zie kader-red.)."
Vanuit haar ervaringen koesterde Margo al lang de wens om deze ervaringen met haar zoon te delen, maar ze moest geduld opbrengen want je wordt pas op een bouwplaats toegelaten als je 16 jaar bent. Dat is dit jaar eindelijk het geval. "Ik vertelde links en rechts dat ik dit heel graag wilde en er werd enthousiast gereageerd. Na een bijeenkomst van Habitat for Humanity vertelde wat het allemaal inhoudt, hebben zes moeders gezegd: we gaan ervoor."

Habitat for Humanity is actief in zeventig landen in alle werelddelen. Hoe komt dan de keus voor een huis in Nepal (het huis wordt gebouwd in het dorpje Panauti in het berggebied Kavre-red.) tot stand?
"Nepal is een heel mooie omgeving, de mensen zijn extreem vriendelijk en het gebied is rijk qua emotie en gevoel. Bovendien is de problematiek in Nepal relatief eenvoudig: er is armoede. Maar er zijn verder geen toestanden zoals enge ziektes of criminaliteit. Ik ben in gebieden geweest waar we op vrijdag werden opgehaald met de mededeling dat we meteen de bus in moesten en moesten maken dat we weg kwamen, alleen omdat men er achter was gekomen dat wij er waren. "

Moeten jullie het hele huis opbouwen of staat er al een fundament?
"Dat weet ik niet omdat dat wisselt. De laatste keer dat ik in Nepal was, was de fundering gegraven maar moesten wel alle stenen van de weg naar de plek van de woning worden gesjouwd. Dat kostte ons een hele dag. Maar voor hetzelfde geld is er nu nog geen fundering of staan er al stenen op elkaar. Het huis dat we gaan bouwen is bestemd voor een gezin, dat is het enige dat we weten. En niet te vergeten: alle materialen worden geleverd door lokale leveranciers; dat is een voorwaarde van Habitat. Zo wordt iedereen er beter van."

Een huis bouwen in Nepal begint met stenen sjouwen.

'Gaandeweg werd dit steeds meer een project van de zoons'

Bouwen jullie het huis alleen?
"Nee, met een aantal lokale bouwvakkers, de toekomstige bewoners en er is altijd één man die de bouw coördineert. En de hele week is er iemand van Habitat aanwezig als een soort verbindingsofficier. Dat wil trouwens niet zeggen dat na die week dat wij er zijn het huis helemaal klaar is. Er volgt na die week wel een soort ceremonie waarbij wordt gevierd dat het huis is gebouwd, waardoor je terugreist met het goede gevoel dat je geen half werk hebt geleverd én je weet zeker dat het huis af komt."

Hebben alle moeders en jongens die meegaan ervaring met bouwen?
"Nee, maar dat hoeft ook niet. Stenen sjouwen kan iedereen en als je een beetje handig bent, leer je vrij snel metselen. Je hebt ter plaatse snel door waar iemand handig in is."

Een huis is de basis

Habitat for Humanity gelooft dat een veilig (t)huis hét middel is voor mensen om een eigen toekomst op te bouwen. Een goede toekomst begint met een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater, dat is de basis. Daarom bouwt Habitat samen met lokale vakmensen en de toekomstige huiseigenaren eenvoudige, betaalbare huizen.
De bouw van een Habitathuis gebeurt op eigen initiatief: een gezin dient zelf een verzoek in. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de lokale Habitat-organisatie. Habitat verstrekt vervolgens een lening zonder winstoogmerk. Dit geld komt in een fonds waaruit weer nieuwe huizen worden gebouwd.

'Afgelopen jaar is onze groep heel hecht geworden'

Wat wordt het voor ervaring?
"Een heel innige en dankbare ervaring. De band die je onderling en met de mensen in dat dorp opbouwt is zo enorm heftig, dat hou je niet voor mogelijk."

Dan komen we bij de financiële kant van het verhaal. Per koppel moet 4860 euro worden bijgedragen aan de centrale pot, waarvan 1200 euro als donatie voor het huis (een huis kost rond de vijfduizend euro) en de rest is reis- en verblijfskosten. Hoe is dat bij elkaar gesprokkeld?
"Het afgelopen jaar is onze groep heel hecht geworden, onder andere omdat we samen een groot aantal activiteiten hebben opgezet om geld in te zamelen. We hebben onder andere bij NAP, dat een van de sponsors is, een feest gehouden met een veiling met producten en diensten die zijn aangeboden door onder andere mensen en bedrijven van IJburg. Ook een fantastische actie was dat de jongens op 31 januari bij de firma Koek een diner voor zestig personen hebben verzorgd. Ze hebben zelf met de hulp van een neef van een van de jongens die heeft gewerkt bij Jamie Olivers Fifteen het menu samengesteld en gekookt. De moeders serveerden uit. Verder zijn er onder andere allerlei kleine acties geweest, zoals het geld van krantenwijken, we hebben meegedaan aan een kofferbakverkoop bij Blijburg, een van de jongens had voor het diner tiramisu gemaakt en die was zo lekker dat hij opdrachten kreeg om meer te maken, de jongens hebben meegedaan aan een sponsorloop en de deelnemers hebben zelf een aanzienlijke bijdrage betaald."

Een belangrijk aspect is naast het huis ook de band tussen moeder en zoon. Wat brengt dit voor dynamiek tussen jullie beiden teweeg?
"Ikzelf heb vooral een trots gevoel. Aan het begin was het meer een project van de moeders en ik heb me wel eens afgevraagd waar we aan zijn begonnen omdat de jongens veel meer bezig waren met gamen en sporten dan met deze actie, maar gaandeweg is het ook steeds meer het project van de jongens geworden. De band tussen de jongens onderling, tussen de moeders en hun zoons en tussen de moeders onderling zagen we steeds verder verdiepen. Dat is bijzonder om mee te maken."

'Het is zonde om die energie niet te gebruiken, toch?'

Iedereen kan investeren in zonne-energie bij Zuiderlicht

Sonja, Layla, Naomi en Pepijn van de leerlingenraad van het IJburg College zijn trots op het project met zonne-energie.

IJBURG - IJburgers kunnen een groene investering in eigen buurt doen: op het dak van het IJburg College komen zonnepanelen waar iedereen in kan investeren. Binnenkort wordt gestart met het plaatsen van ruim 400 zonnepanelen. Voor een kleine 100 panelen wordt nog aanvullende financiering gezocht. Het totale project komt uit op 500 panelen. Het college wekt daarmee 15 tot 20 procent van het totale elektriciteitsverbruik duurzaam op.

De leerlingen van de leerlingenraad zijn trots dat hun school weer eens vernieuwend is. "Hier worden altijd bijzondere initiatieven genomen", zegt Pepijn blij. "Wat fijn dat onze school panelen legt. Daarmee laat de school zien dat we denken aan de mensen die na ons komen", vult Naomi aan. De leerlingen zitten vrolijk in de kamer van directeur Lou Brouwers en praten met de IJburgse initiatiefnemers van het zonnedak, Marinus Knulst en Linda Vosjan (tevens ouder van de school). Zij leggen uit hoe het geregeld is. De panelen zijn eigendom van Energiecoöperatie Zuiderlicht. De negentig leden van deze coöperatie zijn voornamelijk burgers. Veel van hen wonen in Amsterdam-Zuid, waar het idee van Zuiderlicht ontstaan is. Zuiderlicht heeft inmiddels leden op IJburg, in de rest van de stad en ver daarbuiten. Want echt iedereen kan lid worden en zo bijdragen aan het opwekken van duurzame energie in de stad Amsterdam.

Vanaf 1 euro

Iedereen boven de 18 jaar kan lid worden van Zuiderlicht. Ouders kunnen hun kinderen lid maken. Vanaf 1 euro kan je al meedoen. Daarna kun je besluiten of je wil investeren in een project. Dat kan voor minimaal 250 en maximaal 5.000 euro. Zuiderlicht investeert het geld en geeft de leden tussen de 2 en 5 procent - de hoogte wordt bepaald door de leden - rendement per jaar. Zie ook www.zuiderlicht.nu.

Inspirerend
Een van de oprichters van Zuiderlicht is Pauline Westendorp. Zij is een bekende in de wereld van duurzaamheid. Al zeker 10 jaar is ze actief met onder meer 'Wij krijgen kippen', waarmee ze al tientallen EnergieOntbijten heeft georganiseerd. Pauline: "Het doel van onze ontbijtjes (met gebakken eitjes) is het versterken van het duurzame energienetwerk. We nodigen deskundige sprekers uit en politici of bevriende initiatieven uit de rest van het land. Zo versterken we 'de zwerm' van mensen die vinden dat het anders moet."
Marinus en Linda hebben de afgelopen jaren met enige regelmaat de energie-ontbijten van 'Wij krijgen kippen' bezocht. Linda: "Pauline is zo enthousiast dat me dat echt sterkte om door te gaan met Oosterlicht, zoals we het zonnedak op het IJburg College noemen. Dit proces is dusdanig ingewikkeld en je moet het wel heel graag willen om het te laten slagen. Zonder Marinus was het nooit gelukt. Hij is een eeuwige optimist met grote overtuigingskracht. Aangevuld met Frank Boon, de financieel expert van Zuiderlicht, zijn we een mooi groepje: Oosterlicht is een mooi en geslaagd voorbeeld van co-creatie in 'de zwerm'."

Op het dak van het IJburg College kommen binnenkort zonnepanelen.

'Oosterlicht is een mooi en geslaagd voorbeeld van co-creatie'

Terugverdienen
Het aardige van de energiecoöperatie is dat iedereen boven de 18 jaar kan meedoen en dat je na je tien jaar je investering kan hebben terugverdiend (zie het kader voor meer informatie-red.). Marinus Knulst: "Het leuke is dat er een echt werkende businesscase achter zit. Het is geen filantropie waarbij ouders een school geld geven om wat panelen te leggen. Leden krijgen rendement en hun geld wordt groen belegd in hun eigen buurt of stad. Je kunt bijvoorbeeld beslissen het elektriciteitsverbruik van je eigen huis op te wekken op het IJburg College als je zelf bijvoorbeeld geen eigen dak hebt. We hebben ook een lid uit Duivendrecht wier dak in de schaduw ligt en dus ongeschikt is. Zij overweegt haar totale energieverbruik via Oosterlicht te verduurzamen."

Rijkssubsidie
Omdat het IJburg College een grootverbruiker van elektriciteit is en grootverbruikers minder hoeven te betalen voor energie dan bijvoorbeeld een gezin, was er voor de realisatie van Oosterlicht rijkssubsidie nodig. Ook heeft Stadsdeel Oost een kleine bijdrage geleverd. Frank Boon: "We moeten als particulieren opboksen tegen de grote energiereuzen die de subsidiepotten natuurlijk ook weten te vinden. Een vreemde situatie is dat, om te concurreren met bedrijven die duizenden mensen in dienst hebben en miljarden waard zijn. Des te leuker dat het gelukt is om Oosterlicht te realiseren." De leerlingen knipperen met hun ogen als termen als rijkssubsidie, grootverbruikers en energiereuzen over tafel vliegen. Zij zijn alweer aan het nadenken over een volgend duurzaam project. Layla: "We zouden meer werk kunnen gaan maken van energiebesparing bijvoorbeeld." Pepijn: "Meer planten in school die de lucht zuiveren, vind ik ook een goed idee."

'Het zijn kinderen die me steeds enthousiast aanspreken als de zon schijnt'

Vorm van leren
Directeur Lou Brouwers geniet inmiddels zichtbaar van het gesprek dat zich ontspint in zijn kamer. "Dit is ook een vorm van leren in de werkelijkheid, waar we hier op school zo'n voorstander van zijn", benadrukt hij. "We gaan dan ook op zoek naar manieren om de panelen in de lesstof te verwerken. Op de schermen in school kunnen we op ieder moment van de dag zien hoeveel elektriciteit er opgewekt wordt. We zouden dat kunnen omrekenen naar de energiebehoeftes van onze iPads. Maar nu zit ik dat al veel te veel in te vullen. De leerlingen komen zelf wel met de ideeën!"
Zuiderlicht begint binnenkort met het leggen van de panelen op het IJburg College. Het volgende dak ligt ook al klaar om belegd te worden met panelen: het dak van voetbalclub Arsenal in Zuid en over volgende projecten wordt nagedacht. Het zijn kinderen die me steeds enthousiast aanspreken als de zon schijnt. Panelen zijn tegenwoordig efficiënt en goedkoop en de zon schijnt gratis. Zonde om die energie niet te gebruiken toch?"

12 / 16

Banz Bord design wandmeubel te koop. Hoogglans zwart hout met deuren van gecoat glas met aluminium kaders. 2 bovenkasten en planken, 3 onderkasten en 3 onderlades. Voorzien van 3 halogeen 10W inbouwspots met dimmer. Totale breedte 3,5 m. 06-51386309.

Te huur: onze ligplaats te Weesp - Aquamarin. Bootbreedte max. 2,9 meter. Bootlengte max. ca. 8 meter. Tot 1 april 2016 voor 950,00 euro. 0294-413784 / 06-25219886

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Songfestival aan 't IJ biedt talenten kans op single

LA the Voices vormt de jury en treedt op tijdens het songfestival bij Café Ed.

"Wij willen mensen een podium geven en daarnaast via een vakjury die bestaat uit LA The Voices de deelnemers voorzien van opbouwende kritiek waar zij iets mee kunnen. Daar is Songfestival aan 't IJ perfect voor!" En de winnaar gaat naar huis met een prijs die klinkt als een klok: zij of hij mag (of mogen wanneer het om een duo gaat) een eigen single opnemen in een professionele studio én een echte professionele videoclip opnemen.

Dit zegt de razendenergieke Eddy Keur van Café Ed. In de relatief korte tijd dat dit café aan de haven van IJburg zijn deuren opende, zijn tal van activiteiten gehouden waarmee de bruine kroeg in recordtijd op de kaart stond en er niet meer is weg te denken. Het 'Songfestival aan 't IJ' is een nieuwe activiteit met als doel talent op IJburg en daarbuiten een kans te bieden. Want: "Het barst van het talent in onze omgeving en niet iedereen heeft de mogelijkheid dat talent te laten zien. Daarom organiseren wij dit songfestival."

Nu inschrijven
Iedereen kan zich via de website van Café Ed inschrijven. Zowel solisten als duo's zijn welkom. "Je meldt je aan door het formulier op onze website in te vullen en ons een linkje te geven naar een filmpje waarop we jou horen zingen. Het hoeft geen eigen liedje te zijn, een cover is natuurlijk ook prima. Om deel te nemen moet je minimaal 16 jaar zijn. Een maximumleeftijd is er niet. Zolang je goed kunt zingen en het publiek kunt entertainen, ben je de perfecte deelnemer", zegt Eddy Keur.

Bij Café Ed is het altijd feest en er zijn vak optredens, zoals hier van de Mokumse Mokkels. Foto: Café Ed

Winnaar mag single opnemen en kan een professionele videoclip laten maken

Voorselectie
Er wordt een voorselectie gemaakt en iedereen die door de voorselectie heen komt, treedt zaterdag 9 mei op in Café Ed. "We hopen natuurlijk op veel deelnemers. Iedereen maakt kans om mee te doen aan de finale. En mocht je niet door de eerste selectie komen, dan kun je altijd meedoen aan de Wildcard-actie. Deze Wildcard-actie wordt ingezet nadat de deelnemers aan het songfestival in principe zijn gekozen. Dit wordt bekendgemaakt aan alle mensen die een filmpje instuurden. Zit je niet bij de deelnemers, dan kun je kiezen om mee te dingen naar de Wildcard. Wie de meeste likes op Facebook verzamelt, wint een plek in de finale."

Fantastische avond
9 mei wordt een fantastische avond, belooft Eddy Keur. "Het wordt een avond vol muziek. De kundige vakjury bestaat uit de vier leden van LA The Voices. Zij geven alle deelnemers hun mening en verbeterpunten. Daarnaast doet ook het publiek actief mee, want zij vormen de publieksjury. Als deelnemer is het dan ook handig als je veel eigen publiek meeneemt. Alles bij elkaar wordt het een topavond. Voor het publiek is namelijk veel te beleven: de spannende finale, de vele optredens, maar ook nog een exclusief optreden van de LA The Voices! Redenen genoeg dus om er bij te zijn op 9 mei."
Meer informatie en inschrijven: www.cafe-ed.nl.

Zondag 19 april

Kinderfilm: 'Het lied van de zee' (6+)

Animatiefilm waarin een broer en een zus door een wereld van sprookjes en oude legendes moeten reizen om terug naar huis te keren. Het lied van de zee ontving een Oscarnominatie voor Beste Animatiefilm.
Entree 5 euro, inclusief een versnapering. De film wordt vanaf 13.30 uur vertoond in Theater Vrijburcht.

Zaterdag 20 april

Schrijven: Schrijffeest

Na een korte les zelf een verhaal voltooien dat begonnen is door een bekende schrijver! Aan het einde van de bijeenkomst die wordt gehouden in de FlexBieb én in de OBA (aanvang 15.30 uur) lees je jouw verhaal voor aan de andere deelnemers. Voor kinderen vanaf 9 jaar.

Donderdag 23 april

Boek en film: Bij nader inzien

Om 20.00 uur start in de FlexBieb een zogenoemde drietrapsmarathon. Elke maand zijn er twee afleveringen van Frans Weisz' prachtige verfilming van J.J. Voskuils 'Bij nader inzien', te starten op 23 april. Toegang is 2,50 voor leden van de FlexBieb en het dubbele voor niet-leden.

Vrijdag 24 april

Film: 'Mommy'

Drama van Xavier Dolan over een alleenstaande moeder die haar aan ADHD lijdende puberzoon moeilijk onder controle kan houden. Te zien in Theater Vrijburcht. Entree is 6 euro, inclusief koffie of thee. De film wordt vanaf 20.30 uur vertoond.

Zaterdag 25 april

Theater: 'De dood en het meisje'

In Theater Vrijburcht wordt door Trojka toneel een psychologische thriller opgevoerd, gebaseerd op een waargebeurd verhaal over recht en onrecht, schuld en onschuld dat zich destijds in Chili afspeelde, maar net zo goed van deze tijd zou kunnen zijn.

Donderdag 30 april

Gezondheid: gezond ouder worden

Rosemarie Ypma, IJburgse en expert op het vlak van natuurgeneeskunde, geeft tips en trucs om gezond ouder te worden. Toegang is gratis voor FlexBieb-leden (want hier wordt dit gehouden) en voor niet-leden 5 euro.

Zaterdag 2 mei

Theater: Triplebill

Annica, Isabelle en Yorke studeren dit jaar af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. In kader daarvan hebben zij alle drie een korte solovoorstelling gemaakt over droom en daad. Deze zijn te zien in Theater Vrijburcht. Aanvang is 20.30 uur.

Woensdag 6 mei

Spreekbeurt: huisdieren

De IJburgse dierenarts Aukje Swarte vertelt vanaf 15.00 uur alles – of in elk geval veel – over de aanschaf en verzorging van huisdieren. Verzoek: laat je huisdier(en) thuis. Toegang is gratis.

Donderdag 7 mei

Lezing: Tweede Wereldoorlog

Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog krijgt de FlexBieb bezoek van Boudewijn Smits, biograaf van Loe de Jong. Smits promoveerde met zijn biografie 'Loe de Jong, 1914-2005: historicus met een missie'. Oorlog en vrede, goed en fout, wit en zwart en alles ertussenin: het blijft boeiend en actueel.

Zaterdag 16 mei

Film: 'The Neighbourhood'

De IJburgse acteur en regisseur Raymi Sambo heeft in het najaar van 2014 een korte film geregisseerd over vooroordelen en misplaatste onderbuikgevoelens. Op zaterdag 16 mei zijn er in Theater Vrijburcht vanaf 19.30 uur meerdere viewings voor publiek.

Klassieke Renaults op bezoek

Zondag 19 april in Weesp

Allerlei fraaie klassiekers zijn zondag te bewonderen in Weesp.

Liefhebbers van klassieke Renaults opgelet. De 'Club d'Anciennes Renault des Pays-Bas', de Nederlandse vereniging van klassieke automobielen van Renault, is zondag 19 april te gast bij de Weesper Renaultdealer Arend Auto aan de Hogeweyselaan 201.

Tussen 10.30 en 13.00 uur maakt een groot aantal eigenaren vanuit geheel Nederland met hun fraaie klassieke Renaults hun opwachting. Deze met liefde gerestaureerde voitures zijn volop te bewonderen voor alle belangstellenden. Naast de Renault-types R4, R8, R16, die velen zich nog zullen herinneren, zijn er ook nóg oudere modellen aanwezig, zoals de Juvaquatre, de Dauphine en de 4cv. Mogelijk zijn er ook nog enkele vooroorlogse modellen present. De eigenaren zullen zeker tekst en uitleg willen geven over hun hobbyauto. Ook is er een mobiele crêperie aanwezig.

Rondrit
De automobielen zullen aan het begin van de middag vertrekken voor een mooie tourrit over de fraaie wegen en weggetjes in de nabije omgeving van Weesp. Tevens wordt er halverwege de rit nog een bezoek gebracht aan het Muiderslot, om uiteindelijk aan het eind van de middag (zo rond 16.00 à 16.30 uur) terug te keren bij Arend in Weesp. De dag wordt afgesloten met een verfrissend drankje (natuurlijk alcoholvrij, omdat het hier een autovereniging betreft) en een eenvoudig hapje. Kijk voor een voorproefje op www.renaultklassiek.nl.

Spectaculaire Renault Sport op AutoRAI

Watertanden bij de Renault-stand op de AutoRAI.

Renaults passie voor autosport krijgt op de AutoRAI een extra boost. Het Franse merk haalt namelijk zijn jongste racecreatie naar Amsterdam: de spectaculaire Renault Sport R.S. 01 met 367 kW (500 pk) vermogen en een topsnelheid van 300 km/uur. Samen met de andere showprimeur, de Renault Clio R.S. 220 EDC Trophy, krijgt de stand een sterke sportieve signatuur.
De Renault Sport R.S. 01 is speciaal ontwikkeld voor de raceklasse Renault Sport Trophy. De raceauto valt op door een spectaculaire en ook aerodynamisch uitgekiende vormgeving. Het ontwerp is tot stand gekomen onder leiding van de Nederlander Laurens van den Acker. De voorbumper en de grote achtervleugel zorgen voor veel neerwaartse druk, zodat grip bij hoge snelheden maximaal is. Op topsnelheid bedraagt de downforce maar liefst 1,7 ton.

De Renault Sport Trophy biedt plaats aan twintig zogenoemde Pro-Amteams, bestaande uit een professionele coureur en een amateur. De winnaar van de Pro-categorie krijgt een uitnodiging om mee te doen aan een speciaal trainingsprogramma, om daarna mee te rijden in het Japanse Super GT-kampioenschap.

Nieuwe Peugeot 208 is onderweg

De nieuwe 208 staat vanaf juni bij de dealer.

De nieuwe PEUGEOT 208 staat vanaf juni bij de dealer. De prijzen beginnen bij € 13.990,-

Het instapmodel is de Access 3-deurs met 1.0 PureTech-motor. De topmodellen zijn de Blue Lease-versies met 1.6 BlueHDi 100 onder de fraai gevormde motorkap, in prijs oplopend tot 9.560,- voor de Executive.

De 208 Active is standaard uitgerust met led-dagrijverlichting en -accentverlichting die voorheen was voorbehouden aan de Allure. Hierdoor heeft de Active een veel rijkere uitstraling gekregen. De 208 Allure krijgt standaard elektrisch inklapbare buitenspiegels, elektrisch bedienbare achterportierruiten en mistlampen met statische bochtverlichting mee.
De introductie van de nieuwe 208 wordt kracht bijgezet met een rijk uitgeruste Première-versie. Deze is er vanaf € 21.790,- en met een introductieklantvoordeel van € 1.330,-.

Kia Picanto nog sportiever op de AutoRAI 2015

Kia introduceert op de AutoRAI 2015 de SportsLine, een nieuwe topuitvoering van de Picanto. Met sportieve accessoires zoals 15" lichtmetalen velgen, sideskirts en speciale bumpers in carrosseriekleur, maar ook privacyglas, een verwarmbaar stuu, en elektrisch inklapbare buitenspiegels met led-richtingaanwijzers. De Picanto SportsLine wordt aangedreven door de bekende 1.2 CVVT-motor van 63 kW (85 pk) en kost € 14.395,-, terwijl de vijfdeursversie leverbaar is vanaf € 14.795,-.

Stoere Opel Adam Rocks S

Allesbehalve schattig en zeker niet ingetogen – dat is de gloednieuwe Opel Adam Rocks S. Die beleeft zijn wereldpremière op de AutoRAI 2015, van 17 tot en met 26 april in Amsterdam. Met zijn stoere, gespierde uiterlijk, stoffen Swing Top-dak en krachtige 1,4-liter Turbo-motor, is de 3,75 meter lange Adam Rocks S de droomauto voor wie een sportief rijgedrag wil combineren met avontuurlijke looks, het vrije gevoel van open rijden en uitgesproken design. De krachtige 1.4 Turbo-motor van 110 kW/150 pk met Start/Stop-technologie neemt genoegen met slechts 5,9 liter benzine per 100 kilometer in de gecombineerde cyclus en stoot 139 g/km CO2 uit.