IJburgerNieuws

9 januari 2019

IJburgerNieuws 9 januari 2019


SET IJburg schakelt dit jaar door

IJBURG SET IJburg (het wooncomplex voor 160 statushouders en studenten aan de Daguerrestraat) wil zich dit jaatr ontwikkelen tot een soort buurthuis voor bewoners én omwonenden. 'Dit kan een pracht wereldbuurthuis worden", hoopt kwartiermaker Mireille de Ruiter.

De nieuwe bewoners vestigden zich vanaf eind mei in het nieuwe complex (dat maximaal twaalf jaar blijft staan) en volgens De Ruiter is er vervolgens een dynamiek tot stand gekomen die zijn gelijke niet kent op IJburg. Natuurlijk, geeft ze toe, is er wel eens iets met de buren, maar over de hele linie zijn zowel omwonenden als bewoners erg blij met hoe het nu gaat. En dit is wat De Ruiter betreft pas het begin.

Grote ontmoetingsruimte

De komende tijd wordt allereerst de grote ontmoetingsruimte verder ingericht en verbouwd tot wereldhuiskamer voor de hele buurt. "In 2019 willen we deze activiteit naar een 'next level' brengen. Niet alleen 'gezellig en verbindend', maar activiteiten die daarnaast ook bijdragen aan ontwikkeling en ondernemerschap zoals Engelse les, Arabisch voor beginners, loopbaantraining, wiskundebijlessen, een eigen bedrijf starten en cultuur- & thema-avonden waar ook gecompliceerdere thema's zoals eenzaamheid, rolverdelingen en seksualiteit op de agenda kunnen staan."

3 en 8/9

Petitie tegen uitbreiding sportpark

IJBURG De vereniging 'Vrienden van het Diemerpark' is een petitie gestart tegen de verdere 'plastificering van het Diemerpark.' Hiermee wordt de geplande uitbreiding van de sportvelden met kunstgras sportvelden bedoeld. Naar eigen zeggen hebben inmiddels ruim vijfhonderd IJburgers de petitie ondertekend.

De vereniging vindt het schrijnend dat de gemeente een waardevol en geprezen natuurgebied verder opoffert aan sportvelden. "Het gemeentebestuur van Amsterdam onderschrijft het belang van groen voor de gezondheid en het welzijn van haar bewoners (...). Niettemin wil diezelfde gemeente het sportterrein in het Diemerpark verder uitbreiden met nog meer kunstgras sportvelden. Dat gaat ten koste van het karakter van het park en van de mensen die voor de ruimte, voor de natuur of voor een wandeling in het park komen", laat de vereniging verbolgen weten.

De vereniging heeft een andere locatie op het oog. Het vraagt het gemeentebestuur 'de nog gewenste sportvelden voor IJburg op het Buiteneiland of elders aan te leggen.'

IJburgers gezocht voor klankbordgroep fietsverbinding

IJBURG Amsterdam is op zoek naar gedreven bewoners die willen deelnemen in een klankbordgroep voor het onderzoek naar de Fietsverbinding Oost. Deze fietsverbinding is voor IJburg van groot belang.

Bewoners uit verschillende buurten kunnen in 5 tot 10 sessies kritisch meekijken met enkele onderzoeken die de gemeente wil laten uitvoeren. Deze onderzoeken vormen de basis voor een advies aan de gemeenteraad voor een voorkeursvariant voor een nieuwe of verbeterde fietsverbinding tussen Zeeburgereiland/IJburg en de oostelijke binnenstad.

Bouw Sluishuis als nieuwe entree van IJburg is gestart

IJBURG De bouw van het Sluishuis bij IJburg is gestart. Het Sluishuis wordt een markant gebouw met 380 woningen in de dure huur- en koopsfeer en wordt gebouwd in het water voor Steigereiland-Noord. Het Sluishuis wordt de entree tot IJburg en krijgt een afgeschuinde vorm (inzet). De oplevering is gepland voor het eerste kwartaal van 2022.

Weerman

Pieter de Blois is al jaren onze trouwe weerman. Maar hoe is dat eigenlijk zo gekomen? In een portret geeft hij de antwoorden.

11

'SET kan zich ontwikkelen tot wereldbuurthuis'

Wooncomplex op Kavel 13A is groot succes

Dit jaar wordt het jaar dat tussen bewoners van en rond SET IJburg nòg meer bruggen worden geslagen dan in 2018 al zijn geslagen. Hiervoor trekt de gemeente geld uit.

Er was veel weerstand tegen, wat SET IJburg is gaan heten, maar in grote lijnen loopt alles gesmeerd.

IJBURG "De ware kracht ligt in de samenwerking van 'iedereen' in de buurt. Wij geloven in teams vol diversiteit, waar sterke actieve buurtbewoners en buurtinitiatieven samenwerken met mensen die wel een kans in het leven kunnen gebruiken."

'We hebben ontdekt dat er veel talent zit in SET'

Dit schrijft Mireille de Ruiter, die het afgelopen jaar nauw als kwartiermaker de kar heeft getrokken bij de ontvangst en verdere integratie van de statushouders en studenten en jongeren op SET IJburg, het voormalige kavel 13a. De eerste bewoners werden eind mei welkom geheten en sindsdien is er een dynamiek in de buurt ontstaan die dit jaar verdere aangewakkerd moet worden. Dat heet een 'inclusieve wijk' en daarvoor gaat zij zich dit jaar met een compleet team inzetten.

Gebiedsplan 2019

"Ik zal als facilitator, inspirator en coach projecten en activiteiten ondersteunen waarin talenten en behoeften van statushouders (binnen en buiten het wooncomplex SET) kunnen worden verbonden met de kracht en behoeften in de buurt. Dit om een community op te bouwen waar mensen zelf verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en hun leefomgeving. Zelfregie is hierbij een belangrijk uitgangspunt", schrijft ze in een plan dat in het Gebiedsplan 2019 is opgenomen.

Synergie

Iedere IJburger weet dat er voor de komst van de nieuwe bewoners - iets meer dan 160 - veel te doen is geweest om met name de helft statushouders. Maar nu, zeven maanden later, is De Ruiter erg te spreken over de synergie tussen bewoners en omwonenden. "Er zijn al heel wat buren die de weg naar SET gevonden hebben en maatjes geworden zijn met de jongeren. En dat betekent heel veel voor de nieuwe IJburgers. Een deel van hen is jarenlang onderweg geweest en heeft hun familie soms al 7 jaar niet meer gezien. Als je dan beseft hoe jong ze er al alleen voor stonden."

Frictie

"Natuurlijk is er wel eens enige frictie. Een te volle vuilcontainer waar de vuilniszakken naast gezet worden, iemand die de muziek te hard aan heeft staan. Maar ik denk dat het bij een gemiddeld studentencomplex meer klachten regent", antwoordt ze op vragen van IJburgerNieuws.

Veel plannen

Voor dit jaar staan er weer veel plannen op het programma. "De afgelopen maanden is er een pracht dynamiek op gang gekomen rondom SET zodat we ons nu niet meer hoofdzakelijk richten op de jonge statushouders op SET, maar op een veel grotere groep buurtbewoners. We denken hierbij eerst ook aan de groep statushouders die al wat langer in de buurt woont, verspreid over diverse complexen in IJburg en Zeeburgereiland. Maar ook aan allerlei andere buurtbewoners."

Wereldhuiskamer

Concreet wordt de komende weken eerst de grote ontmoetingsruimte verder ingericht en verbouwd tot wereld-huiskamer voor de hele buurt. "Een plek waar iedereen welkom is, je een kop koffie krijgt en mag neerploffen op de grote zelfgebouwde bank", omschrijft De Ruiter. "In 2019 willen we deze activiteit naar een 'next level' brengen. Niet alleen 'gezellig en verbindend', maar activiteiten die daarnaast ook bijdragen aan ontwikkeling en ondernemerschap zoals Engelse les, Arabisch voor beginners, loopbaantraining, wiskundebijlessen, een eigen bedrijf starten en cultuur & thema-avonden waar ook gecompliceerdere thema's zoals eenzaamheid, rolverdelingen en seksualiteit op de agenda kunnen staan."

Buren

Het principe hierbij is, zegt ze, zoveel mogelijk voor buren door buren. "Dus geen 'ingevlogen programma's' die vaak heel duur zijn en waar geen eigenaarschap gevoeld wordt. Naast de samenwerking met buurtinitiatieven als de Flexbieb en Ludo en organisaties zoals Dynamo zullen de jongeren uit SET hier zelf een steeds grotere rol in gaan innemen. We hebben de afgelopen maanden ontdekt dat er veel talent zit in SET. Docenten Engels, Nederlands en wiskunde om zomaar wat te noemen. Statushouders die Arabische les zouden kunnen geven, veel slimme ICT-jongens en -meisjes. Als het ons lukt om de krachten van 'oude Amsterdammers te verbinden met de nieuwe Amsterdammers' dan hebben we straks een topprogramma en een topwereldbuurthuis erbij op IJburg en Zeeburgereiland."

Goede koffiemachine

Nog niet alles is in kannen en kruiken trouwens. "We zijn nog bezig om de ontmoetingsruimte en de huiskamers in te richten. Zo zijn we bijvoorbeeld nog op zoek naar een geluidsinstallatie en een goede koffiemachine, het liefst een espressoapparaat. En we kunnen nog mensen gebruiken die het leuk vinden om 'host' te worden in de ontmoetingsruimte. Of mensen die een leuk plan hebben voor een activiteit, een workshop of een feest."

Op pagina 8/9 treft u een interview met Mireille de Ruiter over de eerste zeven maanden van SET IJburg. de Ruiter is hier kwartiermaakster.

GFE-inzamelen op IJburg is nu mogelijk

IJBURG Bewoners van Steigereiland kunnen sinds medio december zogenoemde groente-, fruit- en etensresten (GFE) kwijt in een van de 23 speciale GFE-containers. In de loop van dit jaar krijgt de rest van IJburg ook GFE-containers.

Het Amsterdamse GFE werd tot eind 2018 nog verbrand samen met het restafval. In 2017 was er op IJburg een handtekeningenactie voor de mogelijkheid voor de inzameling van GFE-afval op IJburg. Ruim duizend IJburgers ondertekenden deze. Aan de oproep is gehoor gegeven.
Bewoners van Steigereiland kunnen als eersten al hun GFE (keukenafval) apart houden in het door de gemeente Amsterdam aangeboden keukenbakje met bio-afbreekbare zakjes. Deze kunnen worden gedeponeerd in een van de containers.

Containers voor grof afval op Centrumeiland

IJBURG Ook op Centrumeiland komen ondergrondse afvalcontainers en locaties waar bewoners grof afval kunnen aanbieden. Op 18 december zijn nieuwe locaties aangewezen.

Amsterdam wil het percentage afval dat gescheiden wordt ingezameld verhogen. Huishoudelijk afval bevat namelijk waardevolle grondstoffen die kunnen worden gebruikt voor nieuwe producten. Op 18 december heeft de bestuurscommissie Oost nieuwe locaties voor afvalinzameling voor Centrumeiland aangewezen.

Programmeer mee met de FlexBieb

IJBURG De FlexBieb zoekt IJburgers die willen meewerken aan de invuling van de Flex Night Live-avonden.

"Ken je iemand - of een groep of bedrijf - met een bijzonder verhaal, project, product, idee waar waarschijnlijk veel anderen geïnteresseerd in zijn? Ben je zelf zo iemand of vertegenwoordig je zo'n groep of bedrijf? Laat het de FlexBieb snel weten", luidt de oproep die onlangs is geplaatst.

Via ijburg@flexbieb.nl kunnen mensen zichzelf of anderen aanmelden.

Eerste I Love IJburg-avond in de Flexbieb

Energieke IJburgers op de fiets tijdens de duurzame tour van januari 2017. Ook dit was een initiatief van Natuurlijk IJburg.

IJBURG Natuurlijk IJburg zet zich met vele mensen al jaren positief in voor de buurt. Reden voor de Flexbieb om een speciale avond te programmeren over de plannen en resultaten van de stichting. Donderdagavond 14 februari kunnen IJburgers (en anderen) zich laten informeren over alle lopende en nieuwe projecten en zich aansluiten. Deze Valentijnsavond wordt om die reden omgetoverd tot een heuse I Love IJburg-avond.

"Toen Joris Vermeulen van de Flexbieb deze datum voorstelde, was het idee voor de eerste I Love IJburg-avond snel geboren" vertelt NIJ-oprichter Linda Vosjan enthousiast. "Ik zie het ook als een vervolg op de IJburg Droomt IJburg Doet-avonden die we jarenlang georganiseerd hebben met een groep enthousiaste IJburgers."
Even uitleggen voor iedereen die niet (meer) weet wat IJburg Droomt IJburg Doet was: tijdens deze periodiek terugkerende bijeenkomsten kregen IJburgers de mogelijkheid ideeën toe te lichten met als doel af te tasten of het idee goed en levensvatbaar was en of anderen wilden aanhaken.
Linda: "Je hebt elkaar gewoon nodig om verder te komen en dat kan niet alleen maar met papierwerk, vergaderingen en via Hallo IJburg. IJburgers moeten elkaar ook kunnen ontmoeten om de vonk te laten overslaan."

Stormachtig ontwikkeld

Natuurlijk IJburg heeft zich de laatste paar maanden stormachtig ontwikkeld. Linda: "Er is zoveel moois waar mensen aan kunnen meedoen. Zo zijn er steeds meer vergroeningsgroepen, wordt er veel werk gemaakt van het schoon houden van IJburg, is er een project rond elektrische deelauto's en staat meer kunst in de openbare ruimte op de agenda."
Natuurlijk IJburg hoopt dat steeds meer IJburgers actief worden. Eigenlijk is er voor iedereen wat wils. Bij de jongeren van SET is genoeg te doen evenals in het wekelijkse Repaircafé. "Kom gewoon uit voor je liefde voor IJburg en doe mee!"

FlexBieb

De eerste I love IJburg-avond wordt gehouden in de FlexBieb aan de Talbotstraat en begint om 20.00 uur.

IJburg Schoon krijgt alsnog geld en kan weer verder

IJBURG IJburg Schoon krijgt ook dit jaar weer een financiële bijdrage om IJburg verder schoon te maken. Even hing de bijdrage aan een zijden draadje, maar door alert te reageren en in te spreken tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie, is een bijdrage voor dit jaar gegarandeerd.

De verbazing bij initiatiefneemster Lieneke Koornstra was groot toen het voor 2019 ingediende projectvoorstel van IJburg Schoon door de stadsdeelcommissie aanvankelijk wel opgenomen werd in het gebiedsplan 2019, maar het gevraagde budget kreeg geen instemming en was zelfs nog minder dan dat van 2018. "Alle reden om in te spreken bij de eerstvolgende vergadering van de stadsdeelcommissie. Het warme pleidooi werd goed ontvangen en leidde alsnog tot honorering van het gevraagde budget", meldt Koornstra op Hallo IJburg.

Zwerfafval

En dus kan er nu verder worden gegaan met de schoonmaakactie van IJburg. IJburg Schoon richt zich namelijk op de strijd tegen alle zwerfafval. Voor wat betreft de aanpak van het zwerfafval dat in het water belandt, is budget toegezegd voor de aanschaf van een sea-bin (afvalslurper).

Aanspreekpunt van schone energie

IJBURG IJburg beschikt sinds 13 december over drie eigen energiecommissarissen. Ze zijn samen met tientallen andere Amsterdammers benoemd door Nationaal Energiecommissaris Ruud Koornstra.

De energiecommissarissen zijn aanspreekpunt en aanjager van schone energie in de wijken waar ze wonen. René Dalmeijer neemt de Steigereilanden voor zijn rekening (wijkcode 1086). Linda Vosjan is er voor Haveneiland en de Rieteilanden (1087) en Marinus Knulst heeft de taak om de eilanden waar nog niemand woont op de kaart te zetten: Centrumeiland en Strandeiland (1088). Het drietal werkt samen in Natuurlijk Ijburg.

Iedereen kan een van de commissarissen vragen om advies op het gebied van natuur en duurzaamheid via natuurlijkijburg@gmail.com.

Nieuwe Wim Noordhoekbrug heeft beide oevers bereikt

IJBURG De nieuwe brug over de Wim Noordhoekkade -toepasselijk de Wim Noordhoekbrug genaamd, deze heeft brugnummer 2030 - heeft inmiddels beide oevers bereikt. Dat wil niet zeggen dat de werkzaamheden klaar zijn. De werkzaamheden zouden volgens de website van de gemeente Amsterdam duren tot november 2018, maar dat is niet gehaald. Naar verwachting zal de brug dit jaar worden opengesteld. Dan zal ook het aangrenzende kruispunt zijn afgerond. Vanaf de Wim Noordhoekbrug rij je dan rechtdoor naar het Centrumeiland, linksaf ga je naar IJburg en rechtsaf naar de Uyllanderburg.

'Wat ik mooi vind, is alle bijvangst die SET brengt'

In mei vorig jaar kregen ruim 160 jonge nieuwe IJburgers tussen 18-28 jaar, van wie de helft statushouders, de sleutel van hun woning in het pand SET IJburg. Direct ontstond een enorme dynamiek waarbij het doel was de bewoners zich meteen thuis te laten voelen op IJburg. IJburger Mireille de Ruiter is als kwartiermaker de spil in alle activiteiten die zijn georganiseerd. Met haar kijken we terug op het eerste drukke jaar én op het vervolg.

Jeske, Mireille en bewoonster Inge drinken een kopje thee in de ontmoetingsruimte.

Met een hechte en steeds verder uitdijende groep IJburgers heb je je handen vol gehad om de nieuwe bewoners te laten landen in IJburg. Hoe kijk je hier op terug?

"Ik ben heel erg trots op wat we samen nu al bereikt hebben. Nog maar zes maanden na de oplevering. Een prachtig gebouw dat recentelijk genomineerd werd voor twee architectuurprijzen, een parkje met moestuinen en een speeltuin voor alle buurtbewoners. Het parkje is misschien wel iets kleiner geworden dan het vroeger was, maar wordt echt heel mooi." "En dan de nieuwe bewoners… Tientallen mensen hebben verteld dat ze heel blij zijn met hun nieuwe huis op IJburg en dat ze zich al IJburger beginnen te voelen."

Iets moois

De moestuintjes zijn ook weer terug, maar wel een paar minder.

"Alles bij elkaar is er vanuit de weerstand en onrust die er oorspronkelijk heerste op IJburg rondom de komst van de statushouders, juist iets heel moois aan het groeien. En dit ontstaat voor een groot deel dankzij de inzet van de IJburgers zelf. De buren die zich in eerste instantie tegen het project leken te keren, hebben hier veel aan bijgedragen. Het grootste deel van deze mensen heeft uit pure betrokkenheid gereageerd. Mede door hun inspanningen is het gebouw beduidend mooier geworden dan het eerste plan dat gepresenteerd werd."
"Aan de andere kant heb ik het hele proces af en toe ook als spannend ervaren. Zoveel belangen, zoveel partijen die betrokken waren bij de komst van de nieuwe IJburgers, noem maar op. Als kwartiermaker ben ik een paar maanden voordat SET werd opgeleverd als 'spin in het web' aan de slag gegaan om deze 'buurtkracht' bottom-up te faciliteren en mensen en initiatieven met elkaar te verbinden."

Maar je hebt het niet alleen gedaan?

"Ik kreeg al vrij snel ondersteuning van een paar geweldige vrouwen uit de buurt, Jolanda, Isiz en Jeske, met wie ik nu 'Team SET' vorm. Zij stapten gewoon op mij af en zeiden 'Hé,. wat jij daar doet, daar geloof ik ook helemaal in, mag ik je helpen….' Om ons heen groeide daardoor een steeds grotere groep vrijwilligers waarmee we aan de slag gegaan zijn om een Warm Welkom voor te bereiden. En naast het Warme Welkom was er veel meer gaande. Er werd een Taalcafé opgericht in de Flexbieb, Expeditie Rijker maakte schitterende mini-docu's, de 'IJburgse Aanpak' ontstond. Ook nu ontstaan er nog allerlei nieuwe samenwerkingen op thema of interesse, sporten, goed voor jezelf zorgen, muziek, theater, koken."

Goed plannen

"Het is hierbij heel belangrijk om steeds goed te plannen en alles te doseren. Activiteiten dan inzetten als er al draagvlak voor is, een concrete behoefte. In het begin waren de nieuwe bewoners veel te druk met allerlei praktische zaken rondom werk, inkomen, Nederlandse les regelen en verhuizen. Nu we een aantal maanden verder zijn, komt er steeds meer behoefte om samen dingen doen en nieuwe mensen te ontmoeten of op een club gaan."

"Wat ik mooi vind is alle bijvangst die SET teweegbrengt. Ik zie mensen met elkaar samenwerken die elkaar normaal gesproken niet zo snel zouden vinden. Expats, mensen met een beperking, alleenstaande moeders, gezinnen, lokale ondernemers en jong volwassenen uit 17 verschillende culturen. En als je hoort hoe we met elkaar communiceren lach je je rot….er ontstaat een soort eigen taaltje…meestal Nederlands, maar met wat Engels en veel gebaren."

In SET wonen studenten en statushouders. Hoe verhouden die twee groepen zich tot elkaar?

"Een van de eerste dingen die beheerder Socius Wonen heeft gedaan, is een team opbouwen van bewoner-beheerders. De beheerders hebben allemaal verschillende taken en verantwoordelijkheden die bijdragen aan een community. De een is bezig met het handhaven van huisregels, een ander doet de huurzaken, weer een ander is verantwoordelijk voor de sociale veiligheid in het gebouw. Zo zijn er altijd direct buren die je kan aanspreken als er intern iets is. Inmiddels is er een mooie samenwerking gegroeid tussen de beheerders en ons team. Wij slaan de brug naar buiten. IJburg heeft namelijk heel veel te bieden, werk, allerlei mogelijkheden om te sporten en je te ontspannen maar ook allerlei zorg en maatschappelijke ondersteuning voor wie dat nodig heeft. De weg daarnaartoe is soms heel lastig te vinden, zeker voor nieuwkomers." "SET is qua sfeer net een klein werelddorpje waar de mensen elkaar durven aan te spreken als er iets niet goed gaat en waar je elkaar bijstaat als dat kan. Natuurlijk zijn er kleine en grote zorgen en af en toe wat gekibbel. Bijvoorbeeld over troep op de gang. De perfecte wereld bestaat niet, niet in het gebouw en niet daarbuiten."

Heb je voorbeelden hoe de bewoners met elkaar omgaan?

"Er ontstaan vriendschappen en mooie samenwerkingen. Zoals een Syrische jongen en een Nederlandse jongen die ontdekt hebben dat ze dezelfde muzieksmaak hebben en allebei ook nog eens heel handig zijn. Zij pakken samen allerhande klussen aan in en rondom SET. Ze hebben onder meer een deel van de tuin ingericht en een enorm grote communitybank gebouwd voor de grote gemeenschappelijke ruimte. Op die bank kunnen wel 25 mensen zitten. En dit is maar één voorbeeld."

Waar zijn de nieuwe IJburgers het meest door verrast?

"Nou, het Warme Welkom en de Weggeefmarkt heeft ze echt verrast. Ze hadden niet verwacht dat er zoveel support en ondersteuning zou komen. Ze hadden drukke straten verwacht, individualisme, ongeduld en stadse situaties zoals je op tv ziet: drugs, drank, dance, criminaliteit. Haha…..en dan komen ze in ons stadsdorp IJburg terecht. Een vrij rustige wijk waar veel families wonen, met parkjes en veel water en een grote hoeveelheid vegetariërs. Ik heb de eerste weken vaak gehoord dat mensen dolblij waren met hun woonomgeving. Veel beter dan ze gedacht hadden." "Onlangs legde een jongen uit het gebouw mij uit dat hij eerst alle vrijgevigheid niet zo goed kon plaatsen. Buurtbewoners en ondernemers hebben de afgelopen maanden zoveel gegeven en gedeeld met hun nieuwe buren in SET, dat hij toch een beetje zat te wachten wanneer de rekening zou komen. Hij vertelde dat hij het niet meer gewend is dat mensen zomaar geven en delen zonder dat je dan bij iemand in de schuld staat."

OP SET is het ook nadrukkelijk de bedoeling dat de studenten de statushouders helpen. Sterker, anders zouden die studenten er niet mogen wonen. Gebeurt dat ook in voldoende mate?

"Studenten hebben een verschrikkelijk druk leven. Ik zie velen om 7 uur in de ochtend de deur uitgaan en pas na 9 uur in de avond weer terugkomen, doodmoe van studie en werk. Dus de mogelijkheden om elkaar te zien en te ondersteunen zijn beperkt. Ik vind het prijzenswaardig hoeveel er desondanks gebeurt. Samen knappen ze huiskamers op, er zijn huisfeestjes en filmavonden. Er is al een mooie sfeer ontstaan waarbinnen mensen niet bang zijn om op elkaars deur te kloppen. En natuurlijk zijn er mensen die nog niet meedoen, dat is in elk wooncomplex."

Je hebt verschillende malen een beroep gedaan op IJburgers, bijvoorbeeld bij het verzamelen van spullen voor de succesvolle Weggeefmarkt. Kreeg je toen meteen het idee dat IJburg de nieuwe bewoners, en dan met name de statushouders, met open armen ontving?

"Ja, ik voelde meteen dat het goed zat. Tijdens de Weggeefmarkt kwamen buurbewoners uit alle hoeken en gaten. Mensen met heel verschillende achtergronden en afkomstig uit allerlei culturen, iedereen kwam iets brengen of aanbieden. Spullen, hulp met verhuizen, gordijnen maken, een vriendelijk woord, een pan soep. Ook de ondernemers uit de buurt hebben zich enorm ingezet. Ze gaven voedsel, producten, uitnodigingen en boden zelfs werk en stages aan. Ik krijg daar nog een warm gevoel van."

'De mix is goed'

In SET wonen ongeveer 160 jonge mensen tussen de 18 jaar en 27 jaar, waarvan ongeveer een derde onder 21 jaar oud is. De helft van de bewoners bestaat uit Nederlandse jongeren die studeren en/of werken, de andere helft is statushouder en komt naast Syrië en Eritrea uit allerlei windstreken van de wereld: Iran, Irak, Jamaica, Turkije, Pakistan, Somalië, Ethiopië.

Een hele stap

"Die mix is goed", zegt kwartiermaker Mireille de Ruiter. "Met een gemixte groep kun je sneller en duurzamer een community opbouwen. Een deel van deze jongeren is jarenlang onderweg geweest en heeft hun familie soms al 7 jaar niet meer gezien. Als je dan beseft hoe jong ze er al alleen voor stonden. Het was zeker voor de hele jonge groep best een hele stap om op zichzelf te gaan wonen. De eerste tijd krijgen heel jonge statushouders daarom extra begeleiding van welzijnsorganisatie Spirit."

Wat wist je toen niet, wat je nu wel weet?

"Echt heel veel. Ik leer nog dagelijks bij van de jongens en meisjes. Ze vertellen me allerlei dingen uit hun eigen cultuur, hoe ze zijn opgevoed en hoe de rolverdeling is. Vaak lachen we samen om de verschillen en om de kleine misverstanden over elkaar. Ieder mens hanteert toch stereotype beelden. Het is instinct, we spotten in 10 seconden of de kust wel veilig is." "Verder ben ik bevestigd in een paar dingen die ik twee jaar geleden al hoopte…Als het je lukt om je angst voor het onbekende af te schudden en openstaat voor nieuwe ontmoetingen en gewoonten, dan lukt het gewoon om samen iets moois op te bouwen."

Den Skyldige.

Vrijdag 11 januari

Film: Beast

Theater Vrijburcht, 20.30 uur

VoorgangerAlexander Noordijk is te gast bij een avond in de FlexBieb over onverdraagzaamheid in Amstrerdam

In een kleine, gesloten gemeenschap op het eiland Jersey wordt de jonge, verwarde Moll verliefd op Pascal, een mysterieuze vreemdeling die haar de kracht geeft te ontsnappen aan haar benauwende familie. Wanneer Pascal vervolgens verdacht wordt van een reeks brutale moorden, verdedigt Moll hem fel en ontdekt ze waar ze toe in staat is. De entree is 6,50 euro.

Donderdag 17 januari

50 jaar fair trade

FlexBieb, 20.00 uur

De IJburgse historicus Peter van Dam vertelt over zijn nieuwste boek: 'Wereldverbeteraars. Een geschiedenis van fair trade.' Vijftig jaar geleden werd de beweging voor fair trade geboren. Vanuit Nederland waaierde de beweging uit over de hele wereld. Tegenwoordig ligt fair trade in de schappen van elke supermarkt. Historicus Peter van Dam onderzocht de geschiedenis van deze opmerkelijke beweging.

Vrijdag 18 januari

Maria by Callas

Theater Vrijburcht, 20.30 uur

Documentaire over het levensverhaal van de bekende Amerikaans-Griekse operazangeres Maria Callas aan de hand van niet eerder vertoonde video's en foto's. Voor de eerste keer, veertig jaar na haar dood, vertelt de beroemdste operazangeres haar eigen verhaal - met haar eigen woorden. Er wordt gebruikgemaakt van onbekend beeldmateriaal, nog nooit vertoonde foto's, persoonlijke Super 8-films, privé-liveopnames, intieme brieven en zeldzame archiefbeelden achter de schermen, voor de eerste keer in kleur. Toegang bedraagt 6,50 euro.

Zaterdag 19 januari

Hens Solo

Theater Vrijburcht, 20.30 uur

Berend Hensema zou je kunnen kennen van zijn singles Nachten en Fles Voor Ons Beiden die meer dan 70.000 streams hebben behaald. Of je zou 'm gehoord kunnen hebben op 3FM en zien optreden in de landelijke finale van de Kunstbende. Op 18 november 2018 heeft Hens Solo zijn debuut EP: 18 gereleased in samenhang met zijn 18e verjaardag. De entree bedraagt 5 euro.

Zondag 20 januari

Kinderfilm

Theater Vrijburcht, 14.30 uur

'Gordon en Paddy en de zaak van de gestolen nootjes' is een animatiefilm voor kinderen vanaf 6 jaar.

Woensdag 23 januari

Voorlezen

Openbare bibliotheek, 10.00 uur

Kom met uw peuter of kleuter naar de feestelijke start van de Nationale Voorleesdagen 2019. Tijdens een voorleesontbijt kunnen jullie samen genieten van het prentenboek van het jaar Een huis voor Harry van Leo Timmers en de muziek van Muziekschool Amsterdam.

Donderdag 24 januari

Kizzo Band

Theater Vrijburcht, 20.00 uur

Een concert van de Kizzo Band met Leandro Maia (gitaar en zang) , Davey Raabe (drums), Kay Ramati (bas) en Johan 't Hart (accordeon). Op het programma staan nummers van Leandro Maia, bluesimprovisaties én spelen de drie muzikanten samen met statushouders, IJburgers en publiek. De Kizzo Band is een open gezelschap dat bestaat uit amateurs en professionals. Voor 10 euro mag je naar binnen.

Donderdag 24 januari

Onverdraagzaamheid

FlexBieb, 20.00 uur

Een FlexNight Live over de toenemende onverdraagzaamheid in Amsterdam. Alexander Noordijk, voorganger van kerkcentrum de Binnenwaai, voert het woord en er kan met hem in discussie worden gegaan.

Vrijdag 25 januari

Den Skyldige

Theater Vrijburcht, 20.30 uur

In afwachting van een rechtszaak omtrent zijn handelen bij een incident, is politie-agent Asger uit zijn functie ontheven en gedwongen om te werken bij de alarmcentrale. Hij beantwoordt een noodoproep van een verwarde vrouw die vermoedelijk slachtoffer is van een ontvoering. Met de telefoon als enige hulpmiddel begint Asger aan een race tegen de klok om de vrouw op te sporen. De entree is 6,50 euro.

Woensdag 30 januari

Voorleesmiddag

Openbare bibliotheek, 15.00 uur

Kater Harry (uit Een huis voor Harry) is zijn huis kwijt, maar Muis zoekt juist een ander huis! Wapperkids gaat in deze voorleesvoorstelling samen met de kinderen op ontdekkingstocht door drie prentenboeken die aansluiten bij het Prentenboek van het Jaar.

Donderdag 7 februari

Reisverhalen van vluchtelingen

FlexBieb, 20.00 uur

Een paar statushouders die zijn neergestreken op SET IJburg (zie ook de pagina's 3 en 8/9) vertellen over de reis die ze hebben moeten maken voordat ze op het veilige IJburg kwamen.

Maandag 11 februari

Kunstmatige intelligentie

FlexBieb, 20.00 uur

Tijdens een speciale thema-avond wordt gepraat over de voor- en nadelen van kunstmatige intelligentie. Met Tessa Veel, ICT-deskundige en IJburger.

Donderdag 14 februari

I Love IJburg

FlexBieb, 20.00 uur

Kom ook uit voor je liefde voor IJburg en kom 14 februari naar de eerste I love IJburg-avond in de Flexbieb. Meer informatie is te vinden op pagina 5.

Weerbericht

'In mijn hoofd borrelden nostalgische herinneringen op aan de nieuwsjaarduik'

Januari wordt louwmaand genoemd. Vorig jaar verliep januari onbestendig en zacht, met op de 18e een zware storm. Pas in de loop van februari werd het winters koud en in maart bleef het koud. Momenteel zijn er nog geen aanwijzingen voor winters weer. Voorlopig blijft het nog zacht met een winterse speldenprik op donderdag met kans op lichte vorst in de nacht. Sinds de kerst is het overwegend droog, vaak bewolkt en rustig weer als gevolg van een zeer hardnekkig blokkerend hogedrukgebied boven de Britse eilanden. De ligging is niet gunstig voor vorstliefhebbers want de stroming is dan westelijk met aanvoer van zachte vochtige lucht. Het jaar 2018 was een bijzonder weerjaar met een gemiddelde temperatuur van 11.3 graden. Het jaar staat op nummer 2 van warmste jaren na 2014 met gemiddeld 11.7 graden. Het was ook het op zes na droogste jaar met circa 590 mm neerslag tegen 830 mm normaal. Het was tevens het zonnigste jaar ooit met 2045 uren zon tegen 1605 uren zon normaal. Het vorige record bedroeg 2022 zonuren in het grote zonnejaar 2003, zoals dat jaar nadien werd genoemd. Dat record is het afgelopen jaar dus met nog ruim 20 uren zon overschreden.

Nadat de rust op IJburg was wedergekeerd na het uitzinnige vuurwerk, wandelde ik op nieuwjaarsochtend naar het voormalig Blijburg Strand. In mijn hoofd borrelden nostalgische herinneringen op aan de nieuwjaarsduik op deze bijzondere plek en aan de gezellige sfeer met warme choco en glühwein. Nu was het er verlaten onder een grijze hemel. Hekken belemmerden de bezoeker om bij het strand te komen. Aan de andere kant van de landtong zag ik de langzaam zichtbaar wordende contouren van het toekomstige Strandeiland. Op het asfaltpad naar het voormalige strand ontmoette ik twee oude bekenden. Ik herkende ze als Brigitte en Nicole uit Parijs, die bij elk nieuwjaarsduik in bikini te zien waren op Blijburg Strand. Ze zeulden een volle badtas mee over hun schouder. In zuiver Frans vertelden ze op weg te zijn naar de nieuwjaarsduik. Ze wilden weer rillend enthousiast het IJmeer in duiken en sliepen in een hotel op IJburg. Ze waren teleurgesteld toen ik vertelde dat Blijburg Strand helaas verleden tijd is. Ik vertelde dat naast restaurant Vrijburcht wel een nieuwjaarsduik plaatsvond. Daar kon je in één keer kopje onder springen vanaf een houten vlonder en niet geleidelijk, zoals op Blijburg Strand. Dat vonden de dames uit Parijs iets te ver gaan. Ze lieten dat graag over aan de soms hele gezinnen die er op afgekomen waren. Die avond sprak ik Brigitte en Nicole nog in het restaurant. Ze aten stamppot boerenkool met worst. Heerlijk vonden ze, een goede reden om weer naar IJburg te komen volgend jaar, glimlachten ze.

Safoan Mokhtari en Pien Thate IJburger van het Jaar 2018

Safoan Mokhtari en Pien Thate werden IJburger van het Jaar 2018. Zij kregen de meeste stemmen en omdat ze samenwerken, was de prijs voor hen allebei.

De twee zeer betrokken IJburgers waren genomineerd voor hun activiteiten in het kader van de IJburgse Aanpak #Werkenwerkt Statushouders en Jongeren. Dit is weer opgenomen in het gebiedsplan 2019.

#Werkenwerkt Statushouders en Jongeren is een vervolg op het succes van het Werkenwerkt-programma van WhatsupIJburg, waarin IJburgse jongeren werden gekoppeld aan ondernemers op IJburg. Door de statushouders en jongeren aan het werk te zetten, hebben zij niet alleen een zinvolle dagbesteding maar leren zijn ook meteen de IJburgse ondernemers kennen en zo weer de IJburgse bewoners. Dit project stimuleert samenwerking tussen ondernemers op IJburg en schept kansen voor jongeren en statushouders op IJburg en Zeeburgereiland. Het geeft invulling aan de participatiedoelstelling voor statushouders en maakt deel uit van het maatschappelijk programma voor deze doelgroep.

Op de foto staan de IJburgers van het Jaar 2018 Safoan Mokhtari en Pien Thate. Linda Vosjan (rechts) en Olivier Lauteslager (links) waren ook genomineerd voor hun werk voor onder andere natuurlijk IJburg, respectievelijk de komst van de statushouders naar IJburg.

Zij Die Weet dagworkshop: thema Moeder/Dochter Vrouwenlijn

De relatie met je moeder. Voor een dochter de belangrijkste relatie uit haar leven. We worden geboren uit onze moeder, en gaan het leven aan door onze moeder. Als deze relatie vertroebeld is, door wat voor reden dan ook, wordt het leven vaak een 'struggle'. Hard werken, het hoofd boven water houden. Veel doen op je mannelijke energie.

Terwijl de wereld in gaan op je vrouwelijke energie veel dichter bij ons staat, veel natuurlijker is. Minder hard werken, meer vanuit je eigen flow. Wat we op deze dag doen is stappen zetten in het herstellen van de band met onze moeder en weer dichter bij onze vrouwelijke energie komen. Onze natuurlijke staat van zijn. Zodat we meer in onze eigen 'flow' komen.

Toen je moeder in de buik van je oma zat heeft zij zo rond de 4de maand alle eicellen aangemaakt. Uit 1 van die eicellen ben jij geboren. Wij zijn dus zo verbonden in de vrouwenlijn. Tegelijkertijd zitten daar nog veel pijnen, onbegrip, trauma's die wij kunnen helen. Heling bij jou, betekent vaak heling in het hele systeem: in de generaties voor je en in de generaties achter je. We doen dit door meditaties, lichaamswerk, oefeningen, ho'oponoopono, familieopstellingen, muziek en alles wat zich aandient. In een groep vrouwen, die allemaal willen werken rondom dit thema, gaan we in dit proces duiken.

De workshop wordt gegeven op 13 januari van 10.00 tot 17.00 uur in de Tempel van Alledag, Jan Vrijmanstraat 33.

Speciale avond: 50 jaar fair trade in de FlexBieb

In de FlexBieb is donderdag 17 januari een speciale Flex Night Live over een halve eeuw fair trade. Gast is de IJburgse historicus Peter van Dam met zijn nieuwste boek: 'Wereldverbeteraars. Een geschiedenis van fair trade'.

Vijftig jaar geleden werd de beweging voor fair trade geboren. Vanuit Nederland waaierde de beweging uit over de hele wereld. Tegenwoordig ligt fair trade in de schappen van elke supermarkt. Historicus Peter van Dam onderzocht de geschiedenis van deze opmerkelijke beweging. Die is niet alleen ouder dan vaak wordt gedacht. In zijn boek 'Wereldverbeteraars' laat Van Dam onder meer zien dat Nederland de bakermat van eerlijke handel was.

Universitair docent

Dr. Peter van Dam is universitair docent geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gefascineerd door de vraag hoe mensen hun zorgen en wensen vertalen naar maatschappelijk engagement. Een belangrijk onderwerp is daarbij de relatie tussen religie en maatschappelijke organisatie. De afgelopen jaren onderzocht hij de marktkritiek en het ontwikkelingsactivisme van de 'fair trade'-beweging. In zijn huidige onderzoek peilt hij de invloed die burgers hadden op de opkomst van de consumptiemaatschappij.

Ontdek de karateka in je

In de Montessorischool op Steigereiland start binnenkort een cursus karate voor beginners. Zaterdag 12 januari is de eerste les.

Er wordt gestart met een uitgebreid programma, want er is een cursus voor kinderen van 7-10 jaar (woensdag 15.00-15.45 en zaterdag 8.45-9.30), voor jeugd van 11-15 jaar (woensdag 17.45-18.45 en zaterdag 10.15-11.15) en oudere jeugd en volwassenen (woensdag 18.45-20.15 en zaterdag 11.15-12.45).

De kosten bedragen 25 euro voor 6 weken, train zoveel je wilt zonder extra kosten.

Kwartaalprogramma van de FlexBieb

FexBieb, diverse data

De FlexBieb is ook het eerste kwartaal van 2019 weer heel actief, met onder meer diverse FlexNIght Live-avonden. Op halloijburg.nl staat het kwartaalprogramma, waarvan een aantal onderwerpen ook wordt genoemd in de agenda op pagina 10.

Reisverhalen van vluchtelingen

Donderdag 7 februari, 20.00 uur, FlexBieb

Een optimaal 2019 voor onze leden en alle anderen! We beginnen het nieuwe jaar met een volgens ons weer boeiend kwartaalprogramma, met voor elk wat wils: donderdag 17 januari een avond over 50 jaar fair trade, later een gesprek over intolerantie in Amsterdam, een debat over de provinciale Statenverkiezingen en veel meer. Check it out, kom langs, welkom.

Trefpunt van Stadsdorp

Maandag 14 januari, 15.30 uur, FlexBieb

Maandag 14 januari (de tweede maandag van de maand) is er weer een trefpunt. Hier kunt u mede-IJburgers ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Iedereen is van harte welkom.

Bekken(bodem)klachten

Donderdag 10 januari, 20.00 uur, Oefentherapie IJburg

Eerst word je je bewust van de bekkenspieren en leer je hoe het bekken zich verhoudt tot een gezonde houding. Je doet oefeningen om het bekken te versterken en je (pijn)klachten te verhelpen. De bekkenbodemspieren zijn niet alleen het sluitstuk van het bekken maar vormen een mogelijke oorzaak van je klacht. Denk daarbij aan lage rugpijn, bekkenpijn en/of urineverlies. Door de bekkenbodemspieren goed te leren aanspannen en ontspannen op de juiste momenten tijdens je dagelijkse activiteiten kun je je dagelijkse activiteiten weer hervatten. Het doel van de cursus is dat je doorstroomt naar de sportieve activiteit die het beste bij jou past.

Workshop Stoppen met roken van start

Vrijdag 18 januari, 14.00 uur, gezondheidscentrum Haveneiland

Deze workshop wordt gegeven door Dynamo in samenwerking met Wendy van de Nesse van Psymind. Wendy is een gecertificeerd stoppen met roken coach en geeft begeleiding en training bij het stoppen.

Wat kun je verwachten?
- Inzicht over wat stoppen met roken jou kan opleveren.
- Informatie over diverse stopmethoden.
- Informatie over (gratis) hulp en ondersteuning

Beslis na de workshop of je je ook wilt aanmelden voor een groepstraining of voor individuele begeleiding bij het stoppen met roken.

De workshop is op 18 januari van 14.00 tot 18.00 uur in gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727.

Jeugdtheaterschool TIJ start weer

Jeugdtheaterschool TIJ start op 12 januari weer met de theaterlessen aan kinderen, jeugd en vanaf 15 januari ook aan volwassenen. Op Halloijburg.nl is het complete aanbod te vinden.

Konijn Kiko zoekt
een maatje

Hallo, mijn naam is Kiko en ik ben een konijn. Ik ben meestal vrolijk en huppel en struin wat door de tuin.
De laatste tijd ben ik een beetje verdrietig want ik ben weer alleen. Daarom zoek ik een konijnenvriend(innet)je die ook op IJburg woont en het leuk zou vinden om samen te spelen. Bijvoorbeeld soms bij mij en dan weer bij jou. Ik heb een grote tuin en een heel leuk huisje dus ruimte genoeg. Ik hoop dat je snel reageert.
Groeten van Kiko.

Meer informatie: fennaswart25@gmail.com

'Wat feiten betreft ben ik net een wandelende weerencyclopedie"

Pieter de Blois voorspelt al jaren het weer in IJburgerNieuws

Weerman Pieter de Blois is een gegeven in IJburgerNieuws, al jaren alweer. Maar wie is Pieter eigenlijk? Hij legt het graag uit.

Pieter de Blois: de gedreven weerman van onder veel meer IJburgerNieuws.

Elke maand houden de weermannen en -vrouwen die zijn aangesloten bij de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie een heuse weerwedstrijd. Iedereen leert dan een weersvoorspelling voor de aankomende maand en wie er het dichtst bij zit, is winnaar. Het is voor de buitenwacht een graadmeter of we met de IJburgse weerman Pieter de Blois een goede voorspeller in huis hebben. Welnu, hij heeft één keer gewonnen, maar veel belangrijker: hij zit altijd bij de beste vijftien. In voetbaltermen: Pieter zit in het linker rijtje. Hij zit er gewoon niet heel vaak naast en al helemaal niet heel ver, maar dat laatste heeft ook te maken met het feit dat hij niet van de extremen is. Snikheet is bij hem goed warm en ijskoud is lekker winterweer, zoiets.

Unieke mix

In IJburgerNieuws schrijft Pieter elke maand een weersvoorspelling die hij mixt met een column over alledaagse gebeurtenissen op IJburg. "Bij mijn weten is die combinatie uniek", zegt hij. Veel IJburgers denken inmiddels dat het weer voorspellen (hij doet dat ook voor IJburgTV) zijn beroep is, maar dat is niet zo. Pieter doet het weer voor zijn hobby. Tot zijn pensionering een jaar geleden was hij voor een deel in de week docent aardrijkskunde in Amsterdam en Leiden en voor het andere deel was hij jurist bij de gemeente Amsterdam. Eén keer heeft hij gesolliciteerd bij Meteo Consult. Dat werd niets en eigenlijk vindt hij dat wel goed ook. Hij lacht: "Ik heb daarna nooit meer de ambitie gehad om van mijn hobby mijn beroep te maken."

'Een strenge winter? Daar ziet het op dit moment niet naar uit'

Sinds zijn negende

Pieter is een echte weerliefhebber en hij is al in de ban van het weer sinds zijn negende. "In februari 1961 ben ik in een schriftje dingen gaan bijhouden over het weer, vanwege de hoge temperaturen van 17 graden in die periode van het jaar. Ik schreef de datum op en erachter of het zonnig was, zoveel graden, of er een stevige wind was, dat soort dingen. Dus ja, het zat er al vroeg in."
Hij weet nog precies wat voor winter dat was trouwens. "Een extreem zachte. Ik weet me trouwens nog van alle jaren globaal te herinneren wat voor weer het was trouwens. Ik ben wat dat betreft net een wandelende weerencyclopedie."

Verhuizing naar IJburg mede vanwege ruimte voor nieuw weerstation

Eerste weerhut

Hij is geboren in Vlaardingen, studeerde in Amsterdam, ging in 1982 wonen in het Gein in Amsterdam-Zuidoost (hij was daar een van de eerste bewoners) en daar had hij voor het eerst de mogelijkheid om op het balkon zijn eerste weerhut in te richten. "Wat daar in zat? Meters om de thermometer, luchtvochtigheid, regenmeter en luchtdruk te meten. Dat was in de tijd dat er nog geen computers waren."

Weerpraatje

Hij bleef daarbij niet onder de radar en in 1985 werd hij door het lokale radiostation Radio Weesp gevraagd om elke dag in het programma Lokaal Centraal een weerpraatje te houden. En dat doet hij tot op de dag van vandaag nog steeds. Later is daar een weersvoorspelling uit voortgekomen voor de nieuwsmedia van Enter Media in het Gooi.

IJburg

En dan volgt de mooiste ontboezeming. "Op een gegeven moment ging ik verhuizen en toen richtte ik de weerhut in bij mijn partner die in Haarlem woonde. In 2002 kocht ik samen met mijn partner een woning op IJburg en het feit dat ik daar de ruimte had om het allemaal professioneler aan te pakken is een belangrijke reden om naar IJburg te verhuizen. Op het bovenste terras van mijn woning aan de Zwanenbloemlaan staat een paal met allerhande professionele apparatuur. Naast de meters die ik al had, heb ik nu ook een meter die de windsnelheid en windrichting meet. Alle apparatuur communiceert draadloos met mijn pc."

Internet

"Ja, ik ben er elke dag mee bezig. Als ik opsta, is doorgaans het eerste wat ik doe op de weerkaarten kijken en de apparatuur aflezen. Vroeger moest je je trouwens abonneren op weerkaarten, maar tegenwoordig vind je alles gratis op interne. De tijden zijn dus wel veranderd, ja. Door alles te combineren met de parate kennis die ik inmiddels heb opgebouwd kom ik dan tot een voorspelling."

Winter

Belangrijkste vraag is natuurlijk of het nog wat wordt met de winter. De Blois kan niet verder kijken dan pakweg twee weken en hij zegt dat daarin geen strenge vorst is te verwachten. En later? "Dat is nog niet echt te voorspellen, maar het ziet er niet naar uit. Hoe het dan kan dat er al in november door sommigen een strenge winter werd voorspeld? Dat is natte vingerwerk."
Tot slot, nu we er toch zijn: waar staat De Blois in de klimaatdiscussie? Simpel: "We moeten ons daar echt wel serieus zorgen over maken. Sinds het eind van de jaren tachtig is de gemiddelde temperatuur in Nederland over een heel jaar meer dan 10 graden Celsius gestegen en dat is echt niet voor niks."