IJburgerNieuws

20 maart 2015

IJburgerNieuws 20 maart 2015


Grootste particuliere zonnedak op IJburg College

IJBURG - IJburgers gaan het grootste door (IJ)burgers gefinancierde zonnepanelenproject van Amsterdam realiseren. Het zonnesysteem komt op het dak van het IJburg College dat de stroom gaat afnemen. Energiecoöperatie Zuiderlicht heeft het project financieel mogelijk gemaakt.

De initiatiefnemers van het zonnepanelenproject, Marinus Knulst en Linda Vosjan van Natuurlijk IJburg, zijn lid geworden van Energiecoöperatie Zuiderlicht die het project financierde middels inleg van haar leden, een lening en subsidie. De leden van energiecoöperatie Zuiderlicht krijgen voor hun investering naar schatting tussen de 2 en 5 procent rendement per zonne-aandeel uitgekeerd. Eén zonne-aandeel is 250 euro. Er kunnen per lid maximaal 20 aandelen ter waarde van 5.000 euro gekocht worden.

Het IJburg College neemt de energie af. De school is heel blij met de panelen omdat ze passen bij de doelstellingen van de leergemeenschap om duurzaam en innovatief te zijn. De eerste panelen worden zo snel mogelijk gerealiseerd. De plaatsing van de panelen heeft ook een educatieve functie. De leerlingen van het IJburg College maken op deze manier kennis met duurzame energie. De leerlingenraad liet al weten ook geïnteresseerd te zijn in het besparen van energie. Zuiderlicht wil het liefste 500 panelen op het IJburg College leggen. Daarvoor zijn nog extra leden nodig die mee willen financieren.

Komende week is de feestelijke ondertekening van het contract tussen Zuiderlicht en het IJburg College, in aanwezigheid van onder meer Nevin Özütok van het Dagelijks Bestuur in Oost, de leerlingenraad en de leverancier van de panelen, het Amsterdamse bedrijf Zon&Co. De leerlingen zijn in hun nopjes met het zonnedak.

Martien Schaaperhuis zoekt maatjes voor bewoners

IJBURG - Het Martien Schaaperhuis zoekt IJburgers die een 'maatje' willen zijn voor de bewoners en die af en toe een activiteit willen ondernemen. "Daarbij kun je bijvoorbeeld aan denken dat iemand met een bewoner van ons gaat vissen of tennissen. We willen op die manier een brug slaan tussen onze bewoners en buurtbewoners. We zijn immers allemaal IJburgers."

Dit zegt teammanager van het Martien Schaaperhuis Suzanne van Dijk. Het Martien Schaaperhuis is een trainingshuis voor zestig personen met psychische problemen met als doel hen te laten doorstromen naar een meer zelfstandige woonvorm. Het huis is gevestigd aan de Pedro Medinalaan en zaterdag 21 maart is er tussen 13.00 en 16.00 uur in het kader van de Dag van de Zorg een open huis.
Suzanne van Dijk vindt het belangrijk dat het Martien Schaaperhuis zich openstelt voor de buurt. "Veel mensen weten niet wat wij hier voor werk doen en wie hier wonen en deze onbekendheid willen we graag wegnemen", zegt zij.
Een uitgebreid artikel over het Martien Schaaperhuis staat op pagina 8/9.

Kompas op IJburg bewijst zich als belangrijke katalysator

IJBURG – Kompas op IJburg is een succes. De vorig jaar februari gestarte online inventarisatie van wensen van IJburgers heeft een aantal concrete voorzieningen opgeleverd. Maar de belangrijkste winst is dat er zaken in gang zijn gezet én dat IJburg meer van de IJburgers is geworden. "Ik heb het goede gevoel dat IJburgers zich meer betrokken voelen bij IJburg en onder andere Kompas op IJburg is hier katalysator in."

Dit constateren gebiedsmakelaar Ellen Weers en de initiatiefnemer van Kompas op IJburg Michel Vogler. Kompas op IJburg is een online platform waar IJburgers hun wensen en ideeën kenbaar kunnen maken."Ik merk aan veel dingen dat IJburgers zich meer verantwoordelijk voelen voor wat op het eiland gebeurt. Een goed voorbeeld is het Centrumeiland. IJburgers voelen zich bij wijze van spreken eigenaar van het eiland en zijn graag betrokken bij de verdere ontwikkeling ervan", zegt Vogler.
Er zijn door Kompas op IJburg ook concrete zaken tot stand gekomen. Een voorbeeld is dat er picknicktafels in het Theo van Goghpark komen. Deze worden de komende zomer onder bepaalde voorwaarden (de bewoners moeten ervoor zorgen dat er geen overlast door komt) geplaatst. Verder wordt op basis van wensen op het Kompas serieus nagedacht over een plek op IJburg voor een skatebaan.
Meer op pagina 5.

Voetballen voor meiden op dinsdagmiddag

IJBURG - Speciaal voor meisjes tussen 8 en 11 jaar is er sinds kort elke dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur een voetbaltraining op het voetbalveldje bij NAP (naast de haven van IJburg). Er wordt een bijdrage gevraagd van 3,50 euro per training, maar als je dit niet kunt betalen mag je toch meedoen, "want we zijn er voor alle kinderen van IJburg", laat de organisatie, die bestaat uit buurtbewoners, weten.
De training wordt verzorgd door SK Coaching. Dit bedrijf is al langer actief op IJburg (vooral op het Ed Pelsterpark) en werkt nauw samen met bewoners. Meiden kunnen ook een keer als proef meedoen. Er wordt getraind tot de zomervakantie.

IJburg TV gaat verhuizen

IJBURG - IJburg TV verhuist vanaf 30 maart naar het Centrum voor Vrije tijd aan het Ed Pelsterpark, waar het kantoor gedeeld gaat worden met Theatraal IJburg.

De reden is dat de locatie centraler ligt, waardoor IJburg TV beter zichtbaar wordt. Een ander voordeel is dat de kosten worden gedeeld. De ruimte wordt grotendeels ingericht met het vertrouwde meubilair dat de vrijwilligers nu ook gebruiken. IJburg TV verhuist niet van kanaal: kanaal 571 blijft op glasvezel het kanaal waar de zender naast internet te vinden is. Op pagina 7 staat een artikel over IJburg TV.

97

woningen worden er gebouwd tussen de Wim Noordhoekkade en de Pampuslaan.

'Ik ben voorstander van aparte waterbelasting'

Dijkgraaf Gerard van den Top is trots op zijn functie

Dijkgraaf Gerhard van den Top: 'Onze hele samenleving is gebouwd op het poldermodel.' Foto: Ron Offermans

door Ingrid van Vlijmen

IJBURG - Naast de Provinciale Staten konden we afgelopen woensdag ook stemmen voor het waterschap. Een stemadvies is niet meer nodig, maar nog steeds blijft die vraag hangen: het waterschap, wat is dat eigenlijk? We vroegen het dijkgraaf Gerhard van den Top.

Een waterschap is een overheidsinstantie die de waterhuishouding regelt in een gebied. Wanneer bij overdadige regenval het water niet meer kan worden verwerkt, zorgt het waterschap ervoor dat het water wordt verwerkt. En ook het onderhoud van de dijken ligt bij het waterschap (dit wordt uitbesteed aan het bekende Waternet, zie kader). In een waterrijk land als Nederland en op een eiland als IJburg in het bijzonder, is zo'n waterschap dus hartstikke belangrijk.
De dijkgraaf is de voorzitter van het waterschap, vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente. Gerhard van den Top is sinds 1 november 2014 de dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), waar IJburg onder valt. Hiervoor was hij directeur bij drinkwaterbedrijf Vitens Evides International. "Het unieke van de situatie in Nederland is dat de waterschappen een eigen belastingsysteem hebben voor water. Daar ben ik de hoeder van, een ontzettend mooie rol. Water is een enorm belangrijk thema. Onze hele samenleving is gebouwd op het poldermodel. Daarom moet je daar als burger controle op kunnen uitoefenen."

Waternet

Het overheidsbedrijf Waternet houdt zich namens het waterschap bezig met drinkwatervoorziening, riolering en waterbeheer. Stichting Waternet is op 1 januari 2006 opgericht door de gemeente Amsterdam en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. De gemeente Amsterdam heeft de Dienst Waterbeheer en Riolering en het Waterleidingbedrijf Amsterdam in Waternet laten fuseren.

Het strandje in het Diemerpark is zo'n plek waar het waterschap een belangrijke rol speelt.

'Denk eens aan zo'n enorme clusterbui: waar laat je dat water?'

Taken
Het gebied van Waterschap AGV, dat zich uitstrekt over drie provincies, ligt voor meer dan de helft onder zeeniveau. Stuwen en gemalen zorgen voor het juiste waterpeil. Dagelijks wordt 343 miljoen liter afvalwater gezuiverd en de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil gehouden. Het waterschap zorgt ook voor goed en veilig vaarwater, het verbeteren van recreatie- en natuurgebieden, het onderhouden van het cultuurhistorisch landschap en het onderhouden van ruim 900 kilometer dijk om het gebied te beschermen tegen overstromingen. "We zijn gewend dat het allemaal schoon en droog is, maar daar moet dag in dag uit veel voor gebeuren en dat realiseren mensen zich meestal niet. Ook in ons gebied lopen we het risico op overstroming; dat zijn geen dingen die morgen zullen gebeuren, maar het is niet uit te sluiten. En denk eens aan zo'n enorme clusterbui die vorig jaar in de zomer viel en de straten blank zette: waar laat je al dat water."

Waterbelasting
"Ik ben een groot voorstander van aparte waterbelasting. Bij waterbeheer gaat het altijd om de lange termijn. Als de belasting op de grote hoop van de rijksbegroting zou komen, zijn er altijd thema's die anders misschien voor zouden gaan. Het waterschap ziet risicosituaties aankomen en daarop kunnen wij met de waterbudgetten anticiperen. Anders zouden we eens per, zeg 10 jaar, de gigantische uitdaging hebben om bij een calamiteit op dat moment een enorm bedrag op te hoesten. Ik heb jaren in het buitenland gewoond en heb daar gezien hoe erg het is als je dat niet goed beschermt en beheert. En bedenk wel: voor een relatief klein bedrag, gemiddeld 50 cent per persoon per dag, is iedereen verzekerd van veiligheid en schoon water. Ook op de hoogte van de waterbelasting heb je als kiezer via je stem invloed."
De inwoners zijn in het algemeen bestuur van het waterschap vertegenwoordigd met 23 zetels. Daarnaast zijn er zeven zetels voor zogenoemde 'geborgde' leden: eigenaren van natuurterreinen en onbebouwde grond en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

'We zijn gewend dat het allemaal schoon en droog is'

Blok 54 wordt bebouwd

IJBURG - Eind maart start de bouw van blok 54 tussen de Wim Noordhoekkade, de Marius Meijboomstraat en de Pampuslaan. Er komen 97 koopwoningen en huurappartementen die worden gerealiseerd door woningcorporatie de Alliantie. De bouw vindt in drie fases plaats. Naar verwachting zijn de bouwwerkzaamheden in september 2016 klaar.

Het nieuwe bouwterrein is onlangs opgeschoond en geëgaliseerd en er zijn hekken omheen geplaatst. Bouwbedrijf Slokker begint eind maart 2015 met heien. Slokker probeert verder de komende ruim anderhalf jaar overlast tot een minimum te beperken.

Klussen bij de Boerderij

IJBURG - De Boerderij op IJburg doet vrijdag 20 maart en zaterdag 21 maart mee aan NLDoet. Dan wordt de Boerderij gereed gemaakt voor de zomer en alle helpende handen zijn welkom.

Er moet veel werk worden verzet, zoals schilderen, hekken timmeren, een tegelpad aanleggen, speeltoestellen opknappen, een kas voor de tuin bouwen, zwerfvuil opruimen, de keuken soppen, enzovoort. natuurlijk wordt er voor een lunch gezorgd. Mensen die in actie willen komen, kunnen zich aanmelden op www.nldoet.nl.

'Verhuis regering naar IJburg'

IJBURG – Als het aan 50Plus-senator Jan Nagel ligt, wordt IJburg het kloppende politieke hart van Nederland. De Hilversummer is van mening dat de Eerste en Tweede Kamer, alle ministeries en ook de Raad van State moeten verhuizen van Den Haag naar Amsterdam.

Nagel zou architect Cees Dam al gevraagd hebben een ontwerp te maken voor een nieuw parlementsgebouw, zo meldt Het Parool. Hier hangt een kostenplaatje van 1,5 miljard euro aan vast. Vorige week kwam naar buiten dat het complex van de Tweede Kamer toe is aan een grondige verbouwing. Deze renovatie, die in 2018 moet beginnen, gaat jaren duren. Voor de Hilversummer is dit een goed moment om de regering te gaan onderbrengen in de hoofdstad.

Eén jaar gevonden voorwerpen in de OBA

De bibliotheek op IJburg (OBA) viert woensdag 25 maart tussen 14.00 en 17.30 uur de eerste verjaardag. Aan het programma wordt nog gewerkt. En waar blijkbaar ook aan wordt gewerkt, is de stapel gevonden voorwerpen. IJburgers nemen de gekste dingen mee naar de OBA die ze vervolgens laten liggen en ook niet meer komen ophalen. Kijk of er iets van u tussen ligt en haal het op aan de Diemerparklaan.

Martha Tapilatu

Lid IJburgkoor,
IJburger sinds 2007

Het IJburgkoor treedt zondag 22 maart om 16.00 uur op tijdens een korenfestival in De Havelaar in Amsterdam-West?
"We treden regelmatig op en we staan vooral open voor optredens op IJburg omdat wij erg graag goed zingen, dankzij onze dirigent Ricus Smid. Verder zongen wij onder meer op de Korendag in Paradiso, op Eerste Kerstdag in De Binnenwaai, tijdens de Open Havendag van IJburg en een paar keer bij de Open Dag van Vrijburcht."

Jullie treden ook buiten op?
"Wij hebben een voorkeur voor een ambiance waar wij goed te horen zijn, maar een optreden in de open lucht doen wij ook. We treden bijvoorbeeld elk jaar op bij de herdenking van 4 mei op IJburg bij De Binnenwaai. Maar zonder een goede geluidsinstallatie komt de samenzang niet mooi over."

Uit hoeveel leden bestaat het koor?
"Momenteel hebben we 27 leden van wie zeven mannen."

Waar bestaat het repertoire uit?
"Dankzij Ricus Smid zingen wij alle genres. Klassiek van de 15e tot de 20e eeuw, Slavische liedjes, Europees, Afrikaans, liturgisch, Israëlisch, een Gronings lied, kortom: alles wat onze dirigent ons voorzet."

Wanneer en waar repeteren jullie?
"Elke woensdagavond van 20.15 tot 22.00 uur bij de FlexBieb aan de Talbotstraat."

Zijn nieuwe leden welkom?
"We hebben meer dan twintig leden en we hebben alle stemmen in huis, maar we hebben nog geen stop. Doordat we inmiddels een groot repertoire hebben, zijn zangers en zangeressen met ervaring in koren en die noten kunnen lezen altijd welkom."

Wat is je favoriete plek op IJburg?
"De boulevard langs het IJmeer met uitzicht op Durgerdam."

Wat zou je willen veranderen aan IJburg?
"Ik zou een centraal plein met terrassen, winkels en in het midden een fontein laten ontwerpen, omdat IJburgers dan een plek hebben om samen te komen."

Kompas op IJburg brengt zaken aan het rollen

Kompas ontwikkelt zich tot dynamisch platform

De nieuwe en de oude (inzet) bankjes.

IJBURG – "Kompas op IJburg heeft er mede voor gezorgd dat IJburgers zich betrokken voelen bij wat er op het eiland gebeurt." Dit zegt initiatiefnemer Michel Vogler. Ook de komende periode blijft het Kompas de functie van aanjager behouden. "We merken dat het Kompas bij veel mensen het motortje is om zaken aan het rollen te krijgen en te houden en alleen daarom al is het Kompas belangrijk."

Kompas op IJburg bestaat een jaar als online platform waar IJburgers per thema (er zijn 25 hoofd- en subthema's) kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden. Direct vanaf het begin zijn er veel wensen en ideeën aangeleverd (na een jaar staat de teller op ongeveer 250) op basis waarvan vorig jaar drie hoofdonderwerpen zijn gekozen die er uitsprongen: natuur en groen, het Theo van Goghpark en de jongerenproblematiek. Voor elk van deze drie thema's is er een bijeenkomst geweest waar de wensen ten overstaan van onder anderen de bestuurders van Stadsdeel Oost handen en voeten kregen. Belangrijk hierbij was dat IJburgers niet klakkeloos hun wensen over de schutting gooien bij het stadsdeelbestuur, maar dat de bewoners zelf gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Bij elke wens werd iemand gezocht om de kar te trekken en bewoners wordt nadrukkelijk gevraagd mee te helpen. "Dat is er uiteindelijk niet helemaal uitgekomen", zegt Vogler.

Veel goeds
Kompas op IJburg heeft veel teweeg gebracht, constateren Vogler en gebiedsmakelaar Ellen Weers. Allereerst is er de 'hardware.' In het Theo van Goghpark komen op nadrukkelijke wens van bewoners een paar picknicktafels en inmiddels zijn de banken vervangen door banken waar je wél lekker op zit. Weers: "In principe worden door het stadsdeel in de parken in Oost geen picknicktafels neergezet. Maar omdat die wens zo nadrukkelijk naar voren kwam, wordt hier gehoor aan gegeven. Maar wel onder de voorwaarde dat de bewoners zich verantwoordelijk voelen voor alles wat er rond de picknicktafels gebeurt, want er mag geen overlast van komen."
Maar ook onderhuids heeft Kompas op IJburg het nodige teweeggebracht, zegt Weers. "Een goed voorbeeld is de Schuur op IJburg. Die zou er ook gekomen zijn zonder Kompas op IJburg, maar doordat er op het Kompas veel positieve reacties over de schuur staan, is bij de bestuurscommissie van Stadsdeel Oost het besef doorgedrongen dat die schuur heel belangrijk is voor IJburg. De schuur mag tot 2016 op de huidige plek blijven en moet daarna weg. Maar omdat dit zo'n succes is, is doorgedrongen dat er een andere plek moet worden gevonden."
De komende periode wordt gekeken hoe het Kompas zich verder zal ontwikkelen en ook wordt alle indieners van wensen gevraagd of hun wens nog overeind staat. Vogler: "We weten namelijk niet wat er in een jaar is gebeurd. Daarna wordt de lijst opgeschoond. Verder gaan we kijken hoe we kunnen communiceren wat de status is van de wensen. Door er op deze manier mee om te gaan, ontstaat een dynamisch platform waarop te zien is hoe wensen van IJburgers zich ontwikkelen", aldus Vogler

Lustrum Kano op IJburg

IJBURG – Tijdens de open dag van Kano op IJburg op zaterdag 11 april ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan, neemt Nevin Özütok van de Bestuurscommissie Oost de helling voor rolstoelers in gebruik.

De open dag begint om 11.00 uur met de opening door de politica en rolstoelgebruikers van Kano op IJburg. Het programma bestaat verder uit onder meer een tweedehandskanomarkt en er kunnen tochten worden gemaakt.

IJburgse Windjes

IJBURG – Weesp heeft de Weesper Mop, Amsterdam de uien, Zeeland de bolussen en Deventer de koek. Onder heel veel meer. Voor IJburg is hier nu een specialiteit aan toegevoegd: de IJburgse Windjes.

De IJburgse Windjes zijn bedacht door De Keukenzusters en zijn gemaakt van merengue: schuim met een vleugje munt en een puntje anijs. De IJburgse Windjes zijn onder andere regelmatig (dus niet altijd) te koop in de Collective Store IJburg tussen Bril en Bruna aan de IJburglaan. De Keukenzusters kondigen de verkoop aan via www.facebook.com/keukenzusters en @Keukenzusters op Twitter.

Borrelen bij Stadsdorp

IJBURG - In navolging van de geslaagde nieuwjaarsborrel houdt Stadsdorp IJburg op 1 april een voorjaarsborrel.

Stadsdorp IJburg is een initiatief van oudere IJburgers om dingen samen met elkaar te ondernemen. Het 'clubhuis' is de FlexBieb aan de Talbotstraat 46 en hier wordt op 1 april tussen 17.30 en 19.30 de voorjaarsborrel gehouden. De toegang, koffie, thee en hapjes zijn gratis. Andere consumpties zijn verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. Wel graag vooraf aanmelden bij info@stadsdorpijburg.nl of 06-49108595.

Bridgen

IJBURG - Binnenkort start in de sportkantine van het IJburg College een bridgeclub, voor zowel beginners als gevorderden. Er wordt elke donderdagavond gespeeld van 19.45 tot 23.00 uur.
Wie belangstelling heeft, kan zo binnenlopen of even mailen met Theun Reuvers, t-reuvers@hccnet.nl, of Joost Dessaur, joost.dessaur@gmail.com. De kosten bedragen 3,50 euro per avond.

IJburg TV drijft op hechte groep toegewijde vrijwilligers

Lokale commerciële tv-zender barst van de ambities

IJburg TV Live is een van de blikvangers van het lokale tv-station.

IJBURG – IJburg TV wordt steeds actiever en wordt door steeds meer mensen bekeken. En dat is redelijk bijzonder, want IJburg TV draait voornamelijk op een hechte groep van rond de twintig vrijwilligers die het leuk vinden om tv-items te maken. Jeroen van Leeuwen en Patrick Richter zijn de drijvende krachten achter IJburg TV. Zij leggen onder andere uit wat de ambities zijn.

Geen toekomst zonder geschiedenis. IJburg TV is in 2006 onder de noemer Mediacafé Theatraal IJburg (MTIJ) gestart als onderdeel van Theatraal IJburg. "We organiseerden onder andere workshops tv-maken in Theater Vrijburcht", zegt oprichter Patrick Richter. In 2007 kreeg MTIJ een geldprijs voor 'Het beste idee van IJburg' en daarmee kon een belangrijke vervolgstap worden gezet. "Ik kwam in 2003 op IJburg wonen en kwam in een straat terecht waar net als ik (Richter is van huis uit editor en werkte destijds bij AT5-red.) meer mensen woonden met een tv-achtergrond. Met een vaste groep maakten we video's over IJburg en met die geldprijs konden we een goede website opzetten waar we die filmpjes op konden plaatsen."

Geboren
Hiermee was IJburg TV geboren. "MTIJ bekte namelijk niet lekker en omdat menigeen tegen mij zei 'Hé, daar heb je die man van IJburg TV', kozen we voor deze voor de hand liggende naam", zegt Richter. In die tijd was woningcorporatie Ymere ook een belangrijke partner, maar de grote doorbraak kwam begin 2012. Toen introduceerde KPN op IJburg een supersnel glasvezelnet (zie kader) en ter promotie van dit netwerk kreeg IJburg TV de mogelijkheid op kanaal 571 een eigen tv-kanaal te beginnen. "KPN wilde laten zien wat er allemaal mogelijk is met glasvezel en hoe snel dat is en om die reden kregen wij deze kans. Vanaf dat moment hadden we én een goede site én een eigen tv-kanaal die elkaar completeren", kijkt Richter terug.

Glasvezel

KPN introduceerde op 10 januari 2012 op IJburg nieuwe supersnelle internetabonnementen, waarmee gebruikers tot maximaal 500 Mbit/s kunnen up- en downloaden. Dit is ruim 25 keer sneller dan de huidige gemiddelde internetsnelheid in Nederlandse huishoudens. Inmiddels gebruiken meer dan 350.000 huishoudens glasvezeldiensten. Hiervan heeft KPN er 100.000 aangesloten, waarvan rond de vierduizend op IJburg.

'IJburg TV Live is blikvanger in onze programmering'

Licentie
Vanaf ongeveer hetzelfde moment kwam ook Jeroen van Leeuwen, die als beeldredacteur evenals Richter een achtergrond heeft bij de nationale televisie, erbij en zijn er andere stappen gezet. Van Leeuwen: "Wij hebben een licentie als commerciële omroep en kunnen daardoor gebruikmaken van de software van de zogeheten OLON Mediahub om video's te publiceren op internet en tv. De KPN faciliteert alleen nog het tv-kanaal. Maar dan nog is dit geen vetpot, er moet eerder geld bij. We kregen verder een eenmalige bijdrage van Amsterdam Smart City, maar het belangrijkste deel van de inkomsten moet tegenwoordig komen uit commerciële opdrachten waarvan we er gelukkig steeds meer krijgen. Ondernemers of andere organisaties die een promotiefilmpje willen maken, kunnen voor van alles bij ons aankloppen. Nee, we krijgen geen subsidie van het stadsdeel en dat willen we ook niet, want dan word je te afhankelijk. We maken wel filmpjes voor het stadsdeel, maar dat zijn gewoon betaalde opdrachten."
Een belangrijke aanwinst afgelopen jaar voor de commerciële activiteiten is een technische set voor liveregistraties op locatie. IJburg TV verzorgt bijvoorbeeld regelmatig een live-uitzending vanuit de FlexBieb, zoals onlangs op 12 maart een verkiezingsdebat. "Ook dat zijn gesponsorde opdrachten", zegt Van Leeuwen.

Vrijwilligers
Hiermee staat IJburg TV organisatorisch als een huis, maar toch is de kurk waarop IJburg TV drijft de pool met rond twintig vrijwilligers. "Voor de continuïteit is het natuurlijk beter als we mensen in vaste dienst hebben, maar dat zit er nu niet in en is misschien toekomstmuziek", zegt Richter. "Klopt, het is inherent aan een organisatie die drijft op vrijwilligers dat er mensen zomaar kunnen wegvallen. Maar we prijzen ons nu gelukkig met een hechte groep vrijwilligers. Iedereen kan zich bij ons aanmelden om iets te doen en je hoeft geen ervaring te hebben, want wij zorgen voor een opleiding. En we doen dat blijkbaar goed, want afgelopen jaren zijn er verschillende mensen doorgeschoven naar andere omroepen. En het is extra leuk omdat een aantal van hen nog steeds voor ons actief is." Van Leeuwen zegt: "IJburg TV is natuurlijk een prima speeltuin, want wij bieden de mogelijkheid om je het vak eigen te maken en je kunt hier allerlei soorten programma's maken. Als je een goed idee hebt, dan mag je dat uitvoeren. En ja, we kunnen nog vrijwilligers gebruiken, graag zelfs."

'Ons programma bestaat uit een carrousel met diverse items'

Horizontaal
IJburg TV heeft geen, zoals dat heet, 'horizontale programmering' met wekelijks een vast uitzendritme. Van Leeuwen: "Het enige dat wekelijks horizontaal geprogrammeerd is, is het weerbericht van Pieter de Blois, dat we elke maandag presenteren. Natuurlijk zouden we bijvoorbeeld elke maandag een overzicht van de sportwedstrijden willen hebben. Maar als er dan een item uitvalt omdat een vrijwilliger opeens niet kan, dan valt de programmering in duigen. Om die reden bestaat onze programmering eruit dat we volgens het principe van een carrousel allerlei items plaatsen. Dat zijn actuele items, maar ook human interest en rubrieken."
Richter: "En we plaatsen naast beeld ook tekstberichten en de maandagenda. We proberen hoe dan ook elke dag een nieuw bericht te plaatsen."
"Het belangrijkste van onze programma's is dat IJburgers zichzelf terugzien op televisie. Programma's zoals een verslag van de avondvierdaagse worden het best bekeken. En zodra er een helikopter boven IJburg cirkelt, wil iedereen weten wat er aan de hand is. En we krijgen ook filmpjes van derden aangeboden. Als die goed zijn, dan plaatsen we die."
Sinds begin dit jaar is er ook het praatprogramma IJburg TV Live, dat elke derde donderdag van de maand tussen 9 uur en half 10 's avonds live wordt uitgezonden vanuit Café ED. Van Leeuwen: "Daarin streven we naar verdieping. We hebben elke keer twee items die met verschillende sprekers worden uitgediept en er is een item waarbij een IJburger op de bank iets mag vertellen. Dat programma is een blikvanger van onze programmering."

Amsterdam-Oost
IJburg TV heeft zich als concept bewezen en het idee van Jeroen van Leeuwen en Patrick Richter is dit concept ook aan te bieden in Amsterdam-Oost. "We bewijzen dat het op IJburg goed werkt en door onze vleugels uit te slaan naar Oost, zijn er opeens veel meer mogelijkheden omdat in heel Oost inclusief IJburg vijf keer zo veel mensen wonen als op IJburg", legt Richter uit. "En een voordeel is natuurlijk ook dat er één bestuurscommissie is."
De plannen hiervoor zijn nog in een pril stadium. Wel is een feit dat de burelen van IJburg TV vanaf 1 april weer terugverhuizen naar het Centrum voor Vrije Tijd aan het Ed Pelsterpark, de plek waar het allemaal begonnen is. "Daar zitten we meer centraal en in het zicht, dus dat is een veel betere plek dan hier aan de IJburglaan. En we kunnen daar gebruikmaken van ruimtes voor studio-opnamen. Van daaruit kunnen we weer verder."

'Zonder onze zorg zouden deze mensen op straat staan'

Het Martien Schaaperhuis helpt mensen weer op weg

IJBURG - Tijdens de landelijke Open Dag van de Zorg op zaterdag 21 maart opent het Martien Schaaperhuis aan de Pedro Medinalaan de deuren tussen 13.00 en 16.00 uur voor een zogeheten high tea. Maar het gaat niet om de thee en bijbehorende lekkere hapjes uit eigen restaurant, het gaat erom dat IJburgers kunnen kennismaken met het huis, zijn bewoners en de teamleden. In de aanloop naar deze buurtactiviteit praat teammanager Suzanne van Dijk ons alvast bij.

Het Martien Schaaperhuis is heel herkenbaar aan de gele kozijnen.

Het Martien Schaaperhuis is op 11 december 2008 geopend. Het duurde liefst elf jaar voordat het idee, dat tijdens de Daverende Daklozendagen van 1997 is ontstaan, werd uitgevoerd. Het complex is opgezet om ex-thuislozen te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij. Het wooncomplex wordt verhuurd door woningbouwcorporatie Ymere en wordt beheerd door HVO Querido, een organisatie die zich bezighoudt met de opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten voor thuis- en daklozen.
De start heeft Suzanne van Dijk niet meegemaakt, want ze is sinds drie jaar teammanager. "Ik weet over het begin niet alles, maar ik weet wel dat er veel dingen zijn veranderd in het beleid. Een voorbeeld: bij de start werd er ingestoken op zelfsturing door bewoners, maar in de praktijk bleek dat lastig te realiseren. We hebben ons ontwikkeld tot een ontwikkelingsgerichte afdeling met behoorlijk wat structuur. Dat betekent dat de mensen die hier komen hier niet de rest van hun leven zullen wonen, maar dat het doel is om ze verder te helpen op weg naar een meer zelfstandige vorm van wonen. Noem het gerust een trainingsfaciliteit waarbij wij bewoners ondersteunen op weg naar een grotere zelfstandigheid. Een bewoner mag hier maximaal drie jaar wonen."
In het Martien Schaaperhuis zijn 48 eenpersoonskamers met een eigen douche, toilet en een gemeenschappelijke keuken en zes tweepersoonsappartementen met een eigen douche/toilet en keuken voor bewoners die een al wat grotere mate van zelfstandigheid hebben. Verder zijn er op IJburg tien zogenoemde ambulante bedden verspreid over twee vierpersoonswoningen en één tweepersoons appartement voor bewoners die nog een stap verder zijn. Alle bewoners worden 24 uur per dag begeleid door een team van in totaal 34 medewerkers, terwijl de psychische zorgbehoefte wordt ingevuld door het wijkteam van Arkin.

Psychische problemen
De grote gemene deler is dat de bewoners psychische problemen hebben. Bij een aantal gaat dit gepaard met een verslaving aan alcohol en soms drugs. De bewoners zijn vrouwen en mannen (vooral mannen) en 'rijp en groen' door elkaar. "We zien dat de laatste tijd de gemiddelde leeftijd daalt. Dat komt voor een belangrijk deel door het feit dat we hier ontwikkelingsgericht werken. Bij jongere cliënten heb je nu eenmaal een grotere kans op een volgende stap – het ontwikkelingsperspectief is groter - dan bij oudere bewoners."
Sinds 1 januari de taken van de zorg volgens de nieuwe Wmo bij de gemeente liggen, wordt de selectie van de bewoners centraal geregeld. "Een voorwaarde om hier te mogen wonen is dat er sprake is van psychische problematiek en je je moet kunnen ontwikkelen richting een zelfstandiger woonvorm. Zit dat er niet in, dan kom je in een ander cluster terecht. De bewoners hebben psychische problemen en er wonen ook mensen die daarnaast verslavingsproblematiek kennen. Waarbij ik gezegd wil hebben dat een onderliggende verslavingsproblematiek de ontwikkeling niet in de weg mag staan. Als dat wel aan de orde is en het blijft iemand belemmeren in zijn/haar ontwikkeling betekent dat dat iemand doorstroomt naar een andere voorziening. Hier wonen overigens niet veel mensen die regelrecht van de straat komen. Vaak komen de bewoners uit een andere opvang, een kliniek of een situatie bij familie of kennissen die niet houdbaar meer is."

Hoe ziet vanaf het moment dat iemand hier komt globaal het traject er uit om te kunnen doorstromen?
"Wij verwachten van bewoners vooral dat ze zich verder willen ontwikkelen en vanaf dag één een dagbesteding hebben. HVO Querido werkt samen met een groot aantal zogenoemde onderaannemers waar bewoners hun dagbesteding kunnen doen. Ja, dat kan van alles zijn. We hebben onder andere contacten met een kwekerij in Osdorp en zorgboerderijen, maar mensen kunnen ook terecht in de fietswerkplaats of schoonmaakploeg van Basic Activering dat hier in het pand een ruimte huurt en uiteraard in ons eigen restaurant de Steigerstek."
"De bedoeling van de dagbesteding is dat onder begeleiding van professionele hulpverleners vaardigheden worden aangeleerd met ook weer verdere ontwikkeling tot doel. Op het moment dat bewoners instromen, nemen we met hen door hoe ze zelf denken over hun dagbesteding, wat hun kwaliteiten en wensen zijn en op basis daarvan zoeken wij met hen naar een geschikte plek."
"Verder bieden wij trainingen aan waar de bewoners naast hun dagbesteding aan kunnen of soms zelfs moeten deelnemen, waaronder een training budgetteren – die is verplicht - een training schoonmaken, een kooktraining, een training leefstijl en een training sociale vaardigheden. We inventariseren samen met de bewoner waar hij goed in is en op welke onderdelen hij zich nog moet ontwikkelen om de stap naar meer zelfstandigheid te kunnen zetten. Dat zijn soms groepsgerichte trainingen, maar soms worden ze individueel aangeboden. Of het een hechte groep is? Nee, niet echt. Veel bewoners zijn individueel ingesteld en de groep kan ook moeilijk hecht worden omdat er constant bewoners uitstromen en nieuwe bewoners komen."

In gesprek

Toen de plannen voor het Martien Schaaperhuis bekend werden bij de bewoners op Steigereiland-Zuid, zorgde dit voor veel commotie. Immers, het Martien Schaaperhuis staat bijna letterlijk in de achtertuin van de statige herenhuizen en de kopers van de kavels waren bepaald 'not amused.' Om een brug te slaan stelde stadsdeel Zeeburg een begeleidingscommissie in. Bewoner Rob Schepers vertelde in januari op nul20.nl onder andere: "Het is duidelijk dat de bewoners vanuit een ander perspectief leven dan de meeste andere inwoners van de Zuidbuurt. Toch moeten we het met elkaar rooien. Daarom is het goed om met elkaar in gesprek te blijven."

'We zoeken op IJburg plekken voor dagbesteding'

Zijn er naast het restaurant en de fietswerkplaats binnen het Martien Schaaperhuis andere plekken op IJburg voor dagbesteding?
"We zoeken momenteel met een aantal aanbieders welke mogelijkheden er zijn op IJburg, want er zijn er te weinig. Wat we zoeken? Dat kan heel divers zijn, maar je kunt denken aan werkzaamheden die bouwgerelateerd zijn, iets in de groenvoorziening, horeca en dat soort dingen. Het is wel belangrijk te weten dat een aanbieder van dagbesteding in staat moet zijn professionele begeleiding aan te bieden op de werkplek."

Wanneer stroomt een bewoner uit?
"Wanneer een bewoner onder andere psychisch stabiel is en de financiële situatie voor een deel weer op orde heeft - naast een aantal andere criteria - dan kan de volgende stap worden gezet. Dat kan dan onder meer via de zogeheten 'uitstroom maatschappelijke opvang'. Er wordt dan een woning in Amsterdam aangeboden en die mag niet worden geweigerd, want het is heel bijzonder dat je in Amsterdam binnen redelijk korte termijn een woning krijgt aangeboden. Vertrekkende bewoners krijgen nog wel ambulante begeleiding. Het gebeurt hoogst zelden dat iemand hier uitstroomt en daarna zonder verdere hulp de wijde wereld in trekt. De volgende stap is voor de bewoners over het algemeen ook heel spannend. Hier is altijd een begeleider en er is voor de ambulante bewoners ook iemand 24 uur per dag (op afroep) bereikbaar, maar bij de volgende stap moet je vaak echt zelfstandig in het leven kunnen staan. Een bewoner krijgt steeds meer de verantwoording over zijn eigen leven terug."

'Wij stellen ons zo open mogelijk voor de buurt'

Hoe staan jullie in de buurt bekend?
"Wij snappen heel goed dat voor buurtbewoners een grote concentratie van mensen met een zekere zorgbehoefte heel erg wennen is. Het is over het algemeen de onbekendheid en daarom stellen we ons zo open mogelijk. Vanaf het begin is er een begeleidingscommissie waarin buurtbewoners, Ymere, de buurtregisseur, Stadsdeel Oost en wij zitting hebben. Die commissie komt eens in het half jaar bij elkaar en dan worden er allerlei dingen doorgenomen. Daarnaast houden we regelmatig activiteiten, waaronder deelname aan de Dag van de Zorg en in de zomer houden we een buurtbarbecue. Onlangs werd IJburgDroomt IJburgDoet in ons restaurant gehouden en bewoners hebben meegedaan met een theatraal project samen met scholieren van het IJburg College." Tot slot zegt ze: "Wij zijn heel trots op wat we doen omdat we zien dat we goede resultaten boeken. Vorig jaar is maar liefst 50 procent van onze bewoners doorgestroomd van wie een groot deel echt naar een meer zelfstandige vorm van wonen. Zonder onze zorg zouden zij op straat staan."

Vrijdag 20 maart

Dichten: Wereldpoëzienacht

World Poetry Day, 21 maart, is sinds 1999 een jaarlijks initiatief van de UNESCO. Poëzie staat voor creativiteit, taligheid, culturele diversiteit. Dit jaar doet de FlexBieb ook mee, van 22.00 uur tot 1.00 uur op 21 maart. Met gastoptredens van diverse dichters.

Film: 'Gone Girl'

Thriller van David Fincher waarin de vrouw van Nick (Ben Affleck) op mysterieuze wijze verdwijnt op de dag dat ze vijf jaar zijn getrouwd. Gebaseerd op de roman 'Donker Hart' van Gillian Flynn, die zelf het script van de verfilming schreef.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee. Theater Vrijburcht, 20.30 uur.

Zondag 22 maart

Muziek: Damp

Vanaf 15.00 uur treedt in Theater Vrijburcht de muziekformatie Damp op. Deze is gevormd rond zanger en tekstdichter Teus Middag. Met zijn doorleefde stem en dito verhalen schildert hij het licht en de schaduwen van de liefde, en de pieken en dalen van het leven. Entree 7,50 euro.

Lustrum: hockey

Zondag 22 maart viert hockeyclub AHC IJburg het vijfjarig bestaan. Vanaf 15.00 uur zijn er allerlei hockeyactiviteiten.

Vrijdag 27 maart

Lezing: Jan Rotmans

Jan Rotmans is een goeroe op het vlak van dwarsdenken en duurzaamheid. Exact vier maanden na de oprichting van zijn initiatief 'Nederland Kantelt' komt hij langs op IJburg om de boel wakker te schudden en op te zwepen. Hij vertelt over zijn initiatief 'Nederland Kantelt' en over zijn onlangs verschenen, bijbehorende boek 'Verandering van tijdperk: Nederland kantelt'.
Plaats van handeling is de FlexBieb, de aanvang is om 20.30 uur. Toegang 5 euro voor FlexBieb-leden, houders van een Stadspas enz. en 10 euro voor niet-leden.

Film: Magic in the Moonlight

Vanaf 20.30 wordt in Theater Vrijburcht de film 'Magic in the Moonlight' vertoond. Dit is een romantische komedie van Woody Allen waarin illusionist Colin Firth probeert te achterhalen of de helderziende Emma Stone de boel al dan niet belazert. Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Vrijdag 3 april

Lezing: Ad Visser

Ad Visser heeft een boek geschreven over zijn grote rock 'n roll-tijd, de jaren zestig en zeventig. Het boek heet 'Strange Days' en in de flexBieb vertelt 'Mister Toppop' erover. Deze Flex Night Live is een unieke kans om er meer over te horen, met veel smeuïge woorden, beelden en noten.
Toegang: 5 euro voor FlexBieb-leden en pashouders en 10 euro voor niet-leden. Aanvang: 20.30 uur.

Film: 'Leviathan'

Sociaal drama van de Russische regisseur Andrey Zvyagintsev ('The Return'), waarin een garage-eigenaar onder druk wordt gezet door de burgemeester. Geselecteerd voor de Officiële Competitie op het filmfestival van Cannes in 2014. Entree 6 euro, inclusief koffie of thee, Theater Vrijburcht.

Zondag 5 april

Muziektheater: 'OM ALLES'

In Theater Vrijburcht is zondag 5 april vanaf 15.00 uur het muziektheaterstuk 'OM ALLES' rond Fien de la Mar te zien. Theaterfenomeen Fien de la Mar (1898-1965) geldt als de koningin van het Nederlandse cabaret. Ze werd geroemd om haar talent, beklaagd om haar depressies, gevreesd vanwege haar hysterie en gehaat vanwege haar telefoonterreur. De voorstelling 'OM ALLES' gaat over meer dan alleen het hilarische, dramatische leven van een vergane ster, het is een menselijk relaas over angsten en kwetsbaarheid, over het gevecht met de eenzaamheid. De entree is € 7,50.

Zaterdag 11 april

Sport: Kano op IJburg

Tijdens de open dag van Kano op IJburg op zaterdag 11 april van 11.00 tot 15.00 uur ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan neemt Nevin Özütok van de Bestuurscommissie Oost de helling voor rolstoelers in gebruik. De open dag begint om 11.00 uur met de opening door de politica en rolstoelgebruikers van Kano op IJburg. Het programma bestaat verder uit onder meer een tweedehandskanomarkt, presentatie van lifeboats en er kunnen tochten worden gemaakt met allerlei soorten kano's.

Donderdag 16 april

Filosofie: Socratisch Café

Op een donderdag in de maand is er in de FlexBiebb een Socratisch Café in de FlexBieb. Te midden van de boeken je eigen wijsheid onderzoeken. Met elkaar in gesprek gaan over een vooraf gekozen thema dat de actualiteit ontstijgt. Bijvoorbeeld over verantwoordelijkheid, hoop, kwetsbaarheid of vrijheid. Op socratische wijze, dat wil zeggen nieuwsgierig en aandachtig, zonder (voor)oordeel, de eigen gedachten en die van de anderen onderzoekend.
Het Socratisch Café is van 20.00 tot 22.30 uur en is voor iedereen toegankelijk (kennis van filosofie is niet nodig). Bijdrage is € 7,50 per keer (incl. koffie of thee) of € 25,- voor vier keer.

Zaterdag 21 maart

Open dag: Martien Schaaperhuis

Op zaterdag 21 maart opent het Martien Schaaperhuis haar deuren voor het publiek. De deuren staan open van 13.00 tot 16.00 uur en er wordt een high tea geserveerd. Bezoekers kunnen het huis bekijken, een rondleiding krijgen en met bewoners en medewerkers in gesprek gaan. Het Martien Schaaperhuis is gevestigd aan de Pedro Medinalaan.

Woensdag 25 maart

Feest: OBA is 1 jaar

De bibliotheek aan de Diemerparklaan bestaat één jaar, dus het is de hele middag feest. Tussen 14.00 en 17.30 uur zijn er allerlei activiteiten.

Donderdag 26 maart

Film: Le Plaisir

In de Flexbieb wordt vanaf 20 uur de film 'Le Plaisir' vertoond. 'Le plaisir' uit 1952 is een heerlijke verfilming van drie verhalen van Guy de Maupassant (1850-1893). Entree € 2,50 voor leden en stadspashouders en 5 euro voor niet-leden.

Zondag 29 maart

Kindervoorstelling: 'Boer Boris gaat naar zee'

Voorstelling van poppenspeler Rik Rikken voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Gebaseerd op het boek van de Voorleesdagen 2015. Rikken is vanaf 15.00 uur te zien in Theater Vrijburcht en de entree is 7,50 euro.

Woensdag 1 april

Borrelen: Stadsdorp

Stadsdorp IJburg houdt op 1 april een voorjaarsborrel in de FlexBieb aan de Talbotstraat 46. Er wordt geborreld tussen 17.30 en 19.30 uur. De toegang, koffie, thee en hapjes zijn gratis. Andere consumpties zijn verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.
Wel graag vooraf aanmelden bij info@stadsdorpijburg.nl of 06-49108595.

Vrijdag 10 april

Film: 'Samba'

Franse komedie van de makers van de bioscoophit 'Intouchables' waarin de Senegalees Samba gecharmeerd raakt van de Franse hulpverleenster Alice. Entree is 6 euro, inclusief koffie of thee, Theater Vrijburcht.

Vrijdag 17 april

Film: 'Aanmodderfakker'

Tragikomisch coming-of-ageverhaal met Gijs Naber als de lamzak en eeuwige student Thijs die wordt wakkergeschud door de jonge, ambitieuze Lisa. Entree 6 euro, inclusief koffie of thee. Theater Vrijburcht, 20.30 uur.

12 / 16

Nieuwe locatie Body Stress Release Weesp, Herengracht 31, Open huis dinsdag 11u-12u www.bsr-weesp.nl 06-244 71 636. Pijnklachten, onrust, hormonale klachten, rug- nek- groeipijn kunnen het gevolg zijn van bodystress = vastgezette spanning in je lichaam.

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

TTW Rijschool, proefles 25 euro, rijles 35 euro per uur, introductieles 06-31990810

Puur vlees voor betaalbare prijs koop je bij Kaddour

Bij slagerij Kaddour is het meestal druk.

IJBURG – Puur en eerlijk vlees voor een betaalbare prijs. Dat is wat de IJburger al acht jaar kan kopen bij slagerij Kaddour IJburg aan de Pampuslaan. Bijzonder is dat sinds kort via de website www.kaddour.nl bestellingen kunnen worden gedaan. Voor 14.30 uur besteld is nog diezelfde dag geleverd.

Acht jaar is in de tijdsbalk van IJburg heel lang, maar de geschiedenis van slagerij Kaddour gaat veel verder terug ,want aan de Ooievaarsweg in Amsterdam-Noord is Kaddour al ruim 30 jaar een vertrouwd beeld. Er is al die jaren gekozen voor een ruim assortiment met Hollands lams- en rundvlees en daarbij een exclusieve lijn Zuid-Amerikaans en Australisch vlees van Hereford en Black Angus runderen. Denk hierbij aan aan ossenhaas, ribeye, entrecote en kogelbiefstuk. Rachid Kaddour, die in de voetsporen van zijn vader is getreden, zegt daarover: "In Zuid-Amerika wordt het beste rundvlees verkocht, want daar lopen de runderen op grote grasweiden vrij rond, zonder stress, zonder helemaal uitgemolken te worden en met alleen maar graanproducten zonder toevoegingen als voedsel. Het vlees heeft daardoor een betere zogenoemde marmering - zeg maar een betere structuur - waardoor het veel malser is dan je gewend bent. Dit is scharrelvlees zoals scharrelvlees moet zijn en dat proef je. Het is echt een totaal andere smaakbeleving."

Dry-aging
Daarnaast maakt Kaddour gebruik van de zogeheten dry-agingtechniek en ook dat komt de kwaliteit ten goede. Rachid Kaddour legt uit wat dit is: "Wij eten rundvlees over het algemeen te vers. Voor de echte smaakbeleving moet vlees, net zoals dat vroeger gebruikelijk was, rijpen. Vroeger gebeurde dat bij de boer in de schuur, maar tegenwoordig gebeurt dat in een speciale koelcel waar de vochtigheidsgraad en temperatuur op een constante temperatuur worden gehouden. Na ongeveer 28 dagen is het vlees rijp om verkocht te worden. Naast het feit dat ons vlees sowieso al malser is, wordt het daar nóg malser van. Op IJburg zijn we bij mijn weten de enige die deze techniek gebruiken."
Voor wat betreft kippenvlees kiest Kaddour ook weer voor kwaliteit. "We verkopen alleen vlees van kippen van Nederlandse kippenboeren uit het groene hart in de Randstad van wie we 100 procent zeker weten dat ze betrouwbaar zijn."
Ook bijzonder is dat alle vleeswaren en worsten in eigen huis ambachtelijk worden bereid. "Onze specialiteiten zijn de grillworst, de ambachtelijke kalfsham die we zelf hebben gerookt, onze gekruide lamsworst merguez en de runderpastrami. Maar eigenlijk doen we daar alle andere producten mee tekort, want alles in onze vitrine is onze specialiteit."

Bedrijfsleider en kok Moussa aan het hakblok.

'We willen meer gaan doen in maaltijden, want daar is behoefte aan op IJburg'

Maaltijden
Bij Kaddour zijn ook kant-en-klare maaltijden populair, maar daar wil de slagerij nog wel een slag in maken. Niet voor niets is Moussa, die de vestiging op IJburg leidt, van origine kok. "We verkopen maaltijden, maar we willen daar nog meer in gaan doen omdat daar op IJburg veel behoefte aan is met al die mensen die de hele dag werken. We hebben daar grote plannen mee", zegt El Kadir. "Of IJburgers ander vlees kopen dan in Noord? Absoluut. Op IJburg is veel meer vraag naar een goed stuk vlees dat past in een bourgondische leefstijl, terwijl in Noord de prijs belangrijker is. Het is ook leuk dat wij met veel van onze klanten op IJburg met smaak kunnen praten over de bereiding van vlees en in sommige gevallen komen we zelfs in de keuken om mee te proeven. Dat is typisch IJburg."

Bestellen
De website is inmiddels meer dan zomaar een vitrine van wat Kaddour verkoopt: je kunt er ook bestellingen plaatsen. "Voor 14.30 uur besteld is tussen 17.00 en 20.00 uur geleverd", belooft Rachid Kaddour.
Slagerij Kaddour IJburg zit aan de Pampuslaan 22 en is vijf dagen in de week van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur geopend.

Weerbericht

IJburg moet perifeer blijven

Maart wordt lentemaand genoemd. Zowel de meteorologische lente (1 maart) als de astronomische lente (20 maart) beginnen in maart. Tussen de eerste en de laatste dag van maart lengt de dag met bijna 2 uur. Op 29 maart begint de zomertijd.

Het weer in maart staat bekend om zijn grilligheid. Dat blijkt ook uit het weergezegde 'maart roert zijn staart'. In de nacht van 4 maart 2005 daalde de temperatuur op IJburg tot -14.0 graden boven een dik pak sneeuw. Slechts 12 dagen later, op 16 maart 2005, steeg de temperatuur tot +19.0 graden. Een verschil van 33 graden binnen twee weken! Maart 2015 bracht tot dusver veel zonnige en droge dagen, maar vanaf vrijdag 20 maart wordt het wisselvalliger en de temperatuur komt niet vlot terug op voorjaarsniveau.

Onlangs ontmoette ik Fred. Hij woont al ruim 10 jaar op IJburg en was een van de pioniers. Het geplande Groot IJburg met nog eens drie of vier eilanden ligt voorlopig in de ijskast, maar evenwel is het nieuwe Centrumeiland aangelegd. We reden erheen op de fiets. Op de kale zandvlakte van deze nieuwe uitbreiding had de wind vrij spel. Een vlagerige zuidwester blies wolken zand over een lege geasfalteerde weg met parking. Dit gaf een onwerkelijke aanblik, want verder was er niets dan zand. Hier moet dit voorjaar het nieuwe strand Blijburg komen, zei Fred, de weg en de parkeerplaats zijn er al. Dit nieuwe eiland prikt het imago van IJburg als uitgesteld project een beetje op, vond Fred.

In deze maand van verkiezingen hoorde ik laatst zowaar roepen: 'verhuis parlement en ministeries naar IJburg', naar een nieuw nog aan te leggen eiland! Een idee van de 50Pluspartij. Met zo veel gezinnen van dertigers en veertigers op IJburg zal de 50+-partij met dit idee niet veel kans maken, dacht Fred. In het gesprek mengde zich ook 50Plusser Jean. Hij ontvlucht dagelijks zijn woning in Bos en Lommer voor de schonere lucht op IJburg. O nee, riep Jean, laat IJburg zichzelf blijven! Geen gouden koets op de derde dinsdag over de IJburglaan. IJburg moet perifeer blijven aan de rand van de Randstad, waar je tot rust kunt komen aan een oneindig lijkende waterplas, zonder moe te worden van politiek gekonkel en een jaarlijkse Oranjegekte. Het laatste woord zal hierover nog niet gesproken zijn, meende Fred, want dit is ook Amsterdam en hier aan de oude Zuiderzee zien historische ambities nu misschien wel nieuw licht.
We zwegen, een visdiefje dook als een pijl in het roerige water, ving een spartelend visje. De zon zakte tot vlak boven de horizon, wolken in rood, oranje, blauw, paars, als een bonte expositie van politieke kleuren.
Nee, dat nieuwe regeringseiland is er nog niet, maar dit tegenspartelende idee tekende alreeds de nog zuivere lucht...

Tucson opvolger van Hyundai ix35

De Tucson is slank voor een crossover.

De nieuwe Hyundai Tucson moet een van de belangrijkste modellen worden van Hyundai in Europa. Deze opvolger van de ix35 komt na de zomer op de markt.
De Tucson heeft een gedurfde en sportieve uitstraling door zijn robuuste afmetingen en scherpe lijnen. De voorzijde valt op door de vleugelvormige voorbumper en de leddagrijverlichting. De A-stijl is meer naar achteren geplaatst, waardoor deze loskomt van de lange motorkap. Het geeft deze auto een voor een crossover opmerkelijk slank voorkomen.

Royaal interieur
Het interieur is voorzien van prettig hoogwaardige materialen en is heerlijk ruim. Er is maar liefst 513 liter aan bagageruimte. De zwarte stoelbekleding is beschikbaar in stof en hoogwaardig leder. Het dashboard is met contrasterende kleuren verkrijgbaar. De ondersteltechniek is specifiek ontworpen voor de Europese markt en focust zich op een hoog comfortniveau en dynamische rijkwaliteiten. Er is keuze uit twee benzine- en drie dieselmotoren. Het audiosysteem bestaat uit DAB+ digitale radio, een cd-speler, zes speakers en in de middenconsole handige USB- en AUX-aansluitingen.

Super Saturday bij Ford-dealers

De Ford Fiesta.

In de showrooms van Ford-dealer Ardea Auto (Noord- en Zuid-Holland) en Ford Splinter (Weesp) is het 21 maart 'Super Saturday'. De hele dag staan er nieuwe en gebruikte Ford-modellen met zeer veel voordeel.

Iedereen kan zijn slag slaan, legt Ardea-directeur Gerrit Klock uit. "Een unieke verkoopdag om eenmalig onze showroomvoorraad te verkopen. Daaronder zijn nieuwe modellen in verschillende uitvoeringen en met diverse opties, zodat geïnteresseerden echt iets te vergelijken en te kiezen hebben. Daarnaast bieden wij nieuwe Ford-modellen aan die reeds zijn voorzien van kentekenregistratie. Dit zijn modellen uit onze eigen voorraad. Dat betekent dat kopers dubbel profiteren: we bieden namelijk een extra premie die boven op het reeds zichtbare voordeel kan oplopen tot € 500,-. Bovendien zijn deze auto's binnen enkele dagen geheel rijklaar, dus geen lange wachttijden."

Renault Kadjar op AutoRAI

Debutanten op Renault-stand

Tijdens de AutoRAI achter het stuur van de Kadjar.

Renault geeft op de AutoRAI 2015 (17-26 april) acte de présence met twee nieuwe crossovers, de Kadjar en de Espace. Beide maken hun Nederlands showdebuut voor de showroomintroductie. Een nationale primeur is ook de Clio R.S. 220 EDC Trophy, de krachtigste Clio van dit moment.

Na het succes van de Renault Captur crossover in het B-segment, breidt Renault met de Kadjar zijn crossover-aanbod uit naar het C-segment. Bezoekers hebben de mogelijkheid om zelf achter het stuur plaats te nemen. De Renault Kadjar staat deze zomer bij de Renault-dealer.
De drie Renaults Espace die op de AutoRAI 2015 staan, zijn stuk voor stuk uitgevoerd als Initiale Paris, de meest luxe versie. Tot de uitrusting behoort onder meer nappa-lederen bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen en een elektronische toverdoos die onder andere de interieurverlichting en het sfeergeluid regelt. De Renault Espace staat vanaf eind mei in de showroom. Bezoekers kunnen niet om de Clio R.S. 220 EDC Trophy heen. Het ding schittert letterlijk door zijn metallic goudgele carrosseriekleur en 18" Radical-wielen met diamanteffect. Het interieur is sportief met accenten in carbonlook.

Klassiekers
Verder is de Renault EOLAB te zien, de conceptcar die een blik in de toekomst biedt. Terug in de tijd kan ook: in het klassiekerpaviljoen staan de Renault 4CV, Renault 4, Renault 16, Renault 5 en de eerste generatie Espace.

Nieuwe Sukuzi Vitara

Deze spiksplinternieuwe Suzuki Vitara staat eind maart bij de dealers. Een compacte SUV die is uitgerust met de modernste technieken en bovendien behoort tot de zuinigste en schoonste in zijn klasse. De vanafprijs voor deze stoere AllRoader bedraagt € 19.999,-. Er is keuze uit een 1.6 l. benzinemotor en een 1.6 l. dieselmotor, die beide 88 kW/120 pk leveren en tot de schoonste in hun klasse behoren. De Vitara is ook uit te rusten met AllGrip, Suzuki's geavanceerde vierwielaandrijvingssysteem.

Opel presenteert de slimme KARL

De Opel KARL is klein maar fijn.

Opel presenteert op de AutoRAI (17-26 april) de Opel KARL. Deze veelbelovende nieuwkomer in de compacte klasse is daar voor het eerst in Nederland te zien. Het is de ideale auto voor prijsbewuste automobilisten die niet willen inleveren op ruimte, kwaliteit en functionaliteit. De slimme KARL is slechts 3.68 meter lang, maar biedt toch plaats aan vijf inzittenden. Hij is voorzien van vijf portieren, een bagageruimte van maximaal 940 liter en een reeks veiligheids- en comfortvoorzieningen die ongebruikelijk is in deze prijsklasse, waaronder Hill Start Assist. De zuinige 1.0 ecoFLEX driecilinder benzinemotor met 55 kW (75 pk) valt in de 20% bijtelling. Hij is er vanaf € 10.595,-.