IJburgerNieuws

18 april 2018

IJburgerNieuws 18 april 2018


Kraamkamer IJburg is niet meer

IJBURG IJburgDroomt IJburgDoet is stilletjes gestopt. Deze kraamkamer van een groot aantal initiatieven die momenteel IJburg nog steeds kleur geven, is na 25 edities opgehouden te bestaan. Als andere IJburgers behoefte voelen om IJburgDroomt IJburgDoet weer nieuwe leven in te blazen, dan is dat geen enkel probleem en ze worden nog geholpen ook. Maar het gezelschap dat de afgelopen jaren tekende voor 25 edities is ermee gestopt.

IJburgDroomt IJburgDoet bestond sinds 2010. Toen namen IJburgers Linda Vosjan en Paul Engel het initiatief om op gezette tijden - maar wel onregelmatig - een bijeenkomst te organiseren waar IJburgers ideeën konden pitchen. Dat viel in goede aarde en inmiddels is er een complete waslijst aan activiteiten en andere initiatieven die inmiddels tot het cultuurgoed behoren van IJburg en die hier zijn ontstaan. Voorbeelden zijn de intocht van Sinterklaas, pop-upwinkel CSIJ, Hallo IJburg, het Parentshouse en Boerderij op IJburg, die alle hier hun oorsprong hebben.
In november was er nog een bijeenkomst in het IJburg College waar mensen ideeën kwijt konden om de statushouders die in mei komen welkom te heten. Dit was de 25ste editie en naar nu blijkt was dat meteen ook de laatste. Linda Vosjan laat in deze editie weten het jammer te vinden dat IJbrgDroomt IJburgDoet is opgehouden.

13

Herdenking 4 mei gewijd aan Het Verzet

IJBURG De dodenherdenking op IJburg is dit jaar gewijd aan Het Verzet. De dodenherdenking is op 4 mei en het programma begint om 19.30 uur.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben mannen en vrouwen met gevaar voor eigen leven mensen aan een nieuwe identiteit geholpen. Zij vervalsten bestaande persoonsbewijzen en drukten nieuwe. Met foto's en verhalen over deze helden, met muziek en stilte worden allen die hun leven gaven voor onze vrijheid herdacht.

Na de ceremonie is iedereen in de Binnenwaai welkom voor koffie of thee en er is een kleine expositie van briefjes en foto's van verzetsstrijders.

Meer info: debinnenwaai.nl en 4en5meiamsterdam.nl.

CSIJ weer geopend en meteen weer dicht

IJBURG Pop-upwinkel CSIJ gaat op 22 april weer even open om snel daarna weer te sluiten.

Dit is het lot van CSIJ, dat in voormalig Café Ed een mooi pand dacht te hebben gevonden, maar een nieuwe huurder steekt daar een stokje voor. Toch gaat de winkel even open, want de voorbereidingen waren al in volle gang.

5

Boek over verzet

Annette Oudejans schreef een boek over haar familie die in het verzet zat. "Mensen hebben hun leven opgeofferd, dat moeten we blijven vertellen."

11

Uitgebreid programma rond eerste sleutels statushouders

IJBURG IJburgers presenteren gezamenlijk een uitgebreid programma om de statushouders en studenten/jongeren die op SET Amsterdam gaan wonen te verwelkomen. De eerste sleutels worden vrijdag 25 mei uitgereikt.

15

Hotel Breeze voorziet vrijwel in eigen energiebehoefte

Na jarenlang voorbereiden is bouw gestart

Aan de haven wordt een uniek hotel gebouwd. Hotel Breeze voorziet namelijk nagenoeg volledig in zijn eigen energiebehoefte.

Hotel Breeze krijgt en prominente plek aan de haven van IJburg. Foto: IJburgerNieuws

IJBURG De Bert Haanstrakade heeft zich de laatste pakweg anderhalf jaar waanzinnig snel ontwikkeld en momenteel wordt er gewerkt aan een spectaculair eind van de metamorfose: het eerste zogenoemde (nearly) zero-energyhotel ter wereld. Aan de hand van zes vragen leggen we uit waarom dit hotel uniek is.

Wie zijn de initiatiefnemers van dit unieke duurzame hotel?

De Dutch Green Company uit Amsterdam is de motor achter de ontwikkeling. Dit bureau adviseert eigenaren van gebouwen om deze groener en duurzamer te laten zijn.

Powerdak, Klimaatcascade en Zonneschoorsteen

Wat maakt dit hotel uniek in de wereld?

Dat het vrijwel geheel voorziet in de eigen energiebehoefte door gebruik te maken van de elementen zon, wind, water en aarde die gratis beschikbaar zijn. Dit wordt het Earth Wind & Fire (EWF)-concept genoemd, dat is bedacht door dr. Ben Bronsma en door hem in samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven rijp is gemaakt om toegepast te worden in dit hotel.

Wat zijn de basisprincipes van dit concept?

De drie belangrijkste elementen van het EWF-concept zijn het Powerdak, de Klimaatcascade en de Zonneschoorsteen. Het Powerdak is ontwikkeld om op een zo efficiënt mogelijke manier om te gaan met wind en zonne-energie. De Klimaatcascade werkt als een natuurlijke warmtewisselaar en de Zonneschoorsteen is een schacht waarin zonnewarmte geoogst wordt om het gebouw en het tapwater op te warmen.
In het hotel wordt de koude lucht van de wind opgevangen door een speciaal dak, waarna het vervolgens in een doucheschacht wordt verwarmd met water. Hierdoor ontstaat een zekere druk, die nodig is om de warmte in de winter te verspreiden. In de winter gebeurt het precies andersom: dan wordt de warme wind door het water gekoeld.
Essentieel is verder de Zonneschoorsteen, waarin de warmte wordt opgevangen om in het gebouw te worden gebruikt, onder andere om het tapwater te verwarmen. Windturbines en zonnepanelen op het dak zorgen voor elektriciteit.

Is het niet mogelijk het hotel echt 100 procent zelfvoorzienend te laten zijn?

Op zich is dit wel mogelijk voor het hotel, maar er komen ook een restaurant, een terras en een skylounge en hiervoor moet energie van externe bronnen worden gebruikt.

Waarom IJburg als locatie?

IJburg is weids en beschikt over vooral veel wind, water en zon. IJburg is ook jong en dynamisch en dat past prima bij dit concept. En er is plek, dat helpt ook.

Hoe groot wordt het hotel eigenlijk?

Het hotel wordt 36 meter hoog, telt tien verdiepingen en er komen 195 kamers.

Spookrijders op fietspaden IJburglaan, Nesciobrug moet veiliger

IJBURG Langs de IJburglaan liggen fietspaden die bestemd en geschikt zijn voor eenrichtingsverkeer maar waar veel spookrijders op rijden. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Ook maken veel IJburgers zich zorgen over de verkeersveiligheid bij het oversteken van de IJburglaan en ook de verkeersonveiligheid op de Nesciobrug is een punt van grote zorg.

Dit zijn enkele aandachtspunten over de fietsvoorzieningen die een online-enquête van de Fietsersbond aan het licht heeft gebracht. IJburgers zien graag dat deze zaken worden verbeterd.

Stallingen

Een ander punt dat naar voren is gekomen, zijn fietsenstallingen. Of beter: het gebrek hieraan. Op sommige plekken zijn er niet voldoende rekken, waarbij met name het winkelcentrum (bij Albert Heijn) en een aantal scholen worden genoemd.

Scooters

Ook de overlast door scooters en de vele oneffenheden in de fietspaden bij kruispunten of in de verharding van straten zijn genoemd als pijnpunt.
Veel mensen zijn daarentegen positief over het plan voor een fietsbrug vanaf de Sluisbuurt (in ontwikkeling) naar de oostelijke eilanden en verder naar CS en het centrum van Amsterdam.

Uitslagen

De uitslagen van de enquête worden behandeld tijdens een speciale avond over fietsen op en rond IJburg die donderdag 19 april in de FlexBieb wordt gehouden. Hierbij zijn natuurlijk ook mensen van Zeeburgereiland welkom.

Nog twee onderzoeken

Tijdens de avond worden de resultaten van de enquête gepresenteerd en besproken en er komen twee eerdere onderzoeken aan bod: één naar de verkeersveiligheid van de IJburglaan en één naar de sociale veiligheid van de routes van en naar IJburg.

Verbeterpunten

Het doel van de bijeenkomst is dat er een aantal concrete verbeterpunten wordt gedefinieerd die in principe realiseerbaar zijn. De Fietsersbond wil graag met bewoners die deze kar willen trekken voorstellen doen aan de gemeente. Twee gemeenteambtenaren zullen de bijeenkomst bijwonen.

Met zijn eigen fleurige T-shirts is voor Sam een droom uitgekomen

Kopen? Doe dat snel, want er zijn er niet veel meer

Sam Jelsma, die het syndroom van Down heeft, kleurde eerst mandala's van anderen in, maar tekent deze nu zelf. Ze staan op T-shirts.

Mechteld van ZigZag Naailes, Sam en kunstenaar Tessel Bruhl (vlnr).

IJBURG Zestig T-shirts heeft Sam zelf ontworpen. Iedereen die er één wil kopen voor 12,50 euro - want daar zijn ze voor bedoeld - moet heel snel zijn, want er zijn er niet veel meer. Op Koningsdag ligt het laatste stapeltje op een kraam bij de vrijmarkt op de Bredeweg in Amsterdam-Oost - Sam is daar natuurlijk ook - en dan is het mooi geweest. "Maar ik blijf tekenen, altijd", zegt Sam, voor wie hiermee een droom is uitgekomen. De opbrengsten gaan naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

De 25-jarige Sam woont in een kleinschalig project voor begeleid wonen op IJburg. Hij is er gelukkig én heeft er een mooie plek om zijn grote hobby uit te oefenen: tekenen. Iedere dag tekent, schildert en kleurt hij uren achtereen. Hij luistert intussen naar muziek of kijkt met een half oog naar de televisie, maar altijd heeft hij een schetsblok op zijn schoot en een doos viltstiften naast zich.

Fleurig borstzakje

Sam tekent altijd.

Sam ontwerpt en verkoopt T-shirts en de baten zijn voor de NSGK

En altijd was er die droom: zijn eigen T-shirt ontwerpen. Of nou ja, niet helemaal een eigen T-shirt: het werd een uiterst fleurig borstzakje dat op een T-shirt is genaaid.

Op de zakjes staan mandala's die Sam zelf heeft ontworpen. Mandala's zijn cirkelvormige figuren met symmetrische elementen, maar heeft Sam er een beetje zijn eigen draai aan gegeven. Hij heeft vijf Sam-mandala's getekend met enorm veel lijntjes en kleuren. Het is priegelwerk geweest, dat zie je eraan af.

Fonds Oost

'Zonder de hulp van Tessel Bruhl en Mechteld was het niet gelukt'

Om zijn droom te laten uitkomen, ging hij vorig jaar op zoek naar fondsen. "Ik stuurde een e-mail naar Fonds Oost en kreeg vijfhonderd euro." Dat was een mooi begin, maar het was niet genoeg. Dus bedacht hij met zijn moeder een plan B: hij tekende mandala's die op een ansichtkaart werden gedrukt, die werden verkocht tijdens Koningsdag bij de Bredeweg én bij het 10-jarig bestaan van Vrijburcht. "Daarmee had ik genoeg om zestig T-shirts en de stof te kopen waarop de mandala's gedrukt konden worden." Sam kreeg hierbij hulp van kunstenaar Tessel Bruhl en Mechteld van ZigZag naailes, beiden ook IJburgers. "Zonder hen was het niet gelukt."

Beloofd

Inmiddels zijn de meeste shirts verkocht. Het restant wordt verkocht op Koningsdag op de Bredeweg. "Ik heb vorig jaar beloofd dat ik dit jaar zou terugkomen." Alle opbrengsten gaan naar de NSGK. Met de overhandiging van een cheque wordt de droom compleet. "Dat ga ik zelf doen. De NSGK zit vlakbij, aan de Wibautstraat."

Bij deze wil ik vragen op wat voor manier we aan onderstaande in het IJburger Nieuws aandacht kunnen geven:

Onze zoon Sam, 25 jaar,in het bezit van het Syndroom van Down, woont op IJburg en is bezig met een leuk project.

Sams grootste hobby is tekenen. Dit doet hij vrijwel iedere dag.

Zijn grootste droom is om van zijn tekeningen t-shirts te maken.

Daar hebben we het afgelopen tijd samen met kunstenares Tessel Bruhl (tevens bewoner van IJburg) aan gewerkt.

Om de financiering rond te krijgen kregen we een eerste bedrag van Fonds Oost. Onvoldoende voor het hele project, maar wel een begin.

Om de t-shirts te kunnen maken hebben we een tussenstap gemaakt: ansichtkaarten gemaakt van zijn tekeningen en die verkocht.

Sam heeft afgelopen jaar zijn kaarten verkocht en daarmee kon het maken van de t-shirts in gang gezet worden.

Zo langzamerhand komen we nu in de afrondende fase van het produceren van 60 t-shirts (opnaaien van borstzakjes).

Straks zijn de t-shirts een echt IJburgs product; want ook Mechteld van ZigZag naailes die het naaiwerk doet, woont en werkt op IJburg.

De volgende fase: het verkopen van de t-shirts gaat dan starten.

We schatten in dat dit vanaf maart gaat plaatsvinden.

We moeten nog een plannetje bedenken waar hij gaat verkopen. In ieder geval met Koningsdag.

De opbrengst van zijn t-shirts wil Sam t.z.t. doneren aan de NSGK.

En praktisch: maandag 12/2 hebben Sam, Tessel en Mechteld een laatste afspraak en zullen wij foto's maken van dit 3-tal waarmee we ook bekendheid kunnen geven aan dit bijzondere project.

Kortom: is het mogelijk om hier in het IJburger Nieuws iets over te schrijven?

Zo ja, wat is dan de meest logische insteek?

Ik hoor graag van je.

Groet

Anne Jacobse

Moeder Sam Jelsma

CSIJ popt weer op: opening zondag 22 april

CSIJ opent weer en sluit snel erna. Foto: CSIJ

IJBURG De bijzondere cadeauwinkel CSIJ uit het winkelcentrum heeft weer een tijdelijke plek gevonden, en wat voor plek: aan de haven. Het voormalige Café Ed is omgetoverd tot pop-upwinkel. De deelnemers hebben de naam veranderd in KoopLokaal CSIJ, om het lokale ondernemen nog sterker te benadrukken. Initiatiefnemer van de doorstart Jolanda Rovers: "We kregen deze kans en we hebben hem gepakt, ook al is het maar van korte duur."

Want van korte duur is het, want de winkel moet zeer snel alweer weer plaatsmaken voor een nieuwe huurder. Maar voor zolang het duurt, zijn ze er blij mee.

Eerste openingsdag

De eerste openingsdag is zondag 22 april van 12.00 tot 19.00 uur. Kooplokaal CSIJ zal dan zoals gebruikelijk cadeaus, interieurspullen en kunst verkopen. Jolanda: "Onze lokale ondernemers zijn de motor en we gaan voor een paar verrassingen zorgen. Hiermee laten we zien dat we sámen IJburg aantrekkelijk maken. Bij de grote ketens komt iedereen, maar de kleine ondernemers en de buurtinitiatieven zijn de smaakmakers. Zij geven IJburg kleur."

Echte huurder

Het collectief werd de afgelopen week wel op de proef gesteld. Jolanda had haar handtekening bij de beheerder van lege panden Ad Hoc nog niet gezet, of een 'echte' huurder meldde zich. Jolanda: "Dat was wel even schrikken. Onze groep was opgetogen aan de slag gegaan met de voorbereidingen: schilderen en schoonmaken van het pand en verzamelen van koopwaar. De groep was meteen weer enthousiast. Dat we een paar dagen later hoorden dat het maar van erg korte duur zou zijn, was wel een grote teleurstelling."

Niet gewoon

Dat is ook de reden dat ze geen gewone openingstijden zullen hebben. Via de eigen nieuwsbrief, Facebookpagina facebook.com/csijburg/, Twitter, Hallo IJburg en Natuurlijk IJburg wordt gecommuniceerd met het publiek. Besloten is maar een paar dagen open te gaan. "Korte, maar prachtige salesmomenten. Alles eruit halen wat erin zit!", is het devies.

IJburg Aan Tafel vanwege 15 jaar IJburg

IJBURG Antoinette Poortvliet organiseert zondag 1 juli het evenement IJburg Aan Tafel op het Joris Ivensplein (achter het winkelcentrum). Deze wordt gehouden ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van IJburg.

Afgelopen november was het 15 jaar geleden dat de eerste IJburgers hun sleutel kregen. Inmiddels zijn we weer een half jaar verder, maar toch is er alle aanleiding om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Deze mijlpaal wordt gevierd met zo veel mogelijk IJburgers die met z'n allen aan tafel gaan. Precies hoe dit 5 jaar geleden ook gebeurde.

Joris Ivensplein

Het jubileum vindt plaats op het opgeknapte Joris Ivensplein (tussen 16.00 en 20.00 uur). Het concept is simpel: iedereen neemt zijn eigen eten mee en op het podium en rondom het plein is van alles te doen. Van workshops tot sportspelletjes, van kookles tot theatervoorstelling.

Meer info of aanmelden? Bel Antoinette: 06 - 41 43 50 43 of mail naar antoinettepoortvliet@gmail.com. Zie ook de eventpagina facebook.com/events/346946879139607/.

Statushouders zetten handtekening

IJBURG Deze week zetten 71 jonge statushouders hun handtekening onder hun huurcontract voor SET IJburg (kavel 13A aan de Daguerrestraat).

De nieuwe IJburgers zetten eerst hun handtekening onder het huurcontract en daarna maken ze vanaf Café Ludo (boven de sporthal van het IJburg College) een wandeling naar de modelwoning op SET.

Meet-up over statushouders

IJBURG Bijpraten of bijgepraat worden over de komst van de statushouders? Dan kan tijdens een zogeheten meet-up. Woensdag 25 april staat er vanaf 19.30 uur weer één op het programma.

IJburg zet alle zeilen bij om de statushouders die gaan wonen op IJburg een warm welkom te heten. Over hun komst hebben veel bewoners vragen en die kunnen gesteld worden tijdens deze meet-up.

Boerderij op IJburg zet weer een belangrijke stap

Foto: IJburgerNieuws

IJBURG De Boerderij op IJburg begint er langzamerhand maar zeker uit te zien zoals ze eruit moet zien. Afgelopen najaar verhuisde de Boerderij naar Diemens grondgebied en daar ontstaat langzaam maar zeker een pracht van een kinderboerderij annex ponymanege. Momenteel is een verenigingsgebouw in aanbouw. Er is echter nog wel veel geld nodig: 190.000 euro in totaal om de Boerderij helemaal af te hebben. Als dat binnen is, is de Boerderij voor iedereen toegankelijk, met onder andere een toilet voor mindervaliden en een rolstoelbaan.

Weerbericht

'Mijn nieuwe buren zal ik missen als de lente weer voorbij is'

April is bij uitstek een overgangsmaand. Het weer draagt sporen van de voorbije winter en van de naderende zomer. In bijna alle aprilmaanden komt nog vorst voor, maar ook komt de temperatuur gemiddeld op vier dagen boven de 20 graden. Soms brengt april al zomerwarmte met een temperatuur van minstens 25 graden. Lange tijd gold de 27.8 graden op 21 april 1968 als absoluut record. Elf jaar geleden sneuvelde dit record. In de droogste, zonnigste en warmste april ooit, in 2007, werd het op 15 april 28.9 graden. April heeft ook een koude kant. Gemiddeld vriest het in vier aprilnachten. April is verder de gemiddeld droogste maand van het jaar. Ook komende dagen is het droog en zonnig. Donderdag wordt het circa 25 graden. Het 'aprilzomertje' hangt samen met een krachtig hogedrukgebied boven de noordelijke Noordzee. In het weekend daalt de temperatuur enkele graden door aanvoer van polaire lucht aan de oostflank van een uitloper van het Azorenhoog. Vanaf of na zondag wordt het wisselvallig en valt er soms regen.

Het is weer lente. In mijn straat op IJburg loopt het blad nu snel uit in de voorjaarszon. Voor mijn raam broedt een eksterpaartje. Het nest is een enorme holle takkenbos. Het blijkt een geëmancipeerd vogelpaar. Nestelen en broeden doen ze samen, alsook de opvoeding. Ik zie ze af en aan vliegen met hapjes voor de broedende partner en straks ook voor de jongen. Een lekkere vette regenworm of een smakelijke kever. Soms pikken ze een stukje brood of kruimeltjes van mijn terras.

Eksters hebben menselijke trekjes. Vaak zijn ze hun leven lang trouw aan dezelfde partner, maar ze gaan ook weleens vreemd, zegt de vogelgids. Daar doen ze niet moeilijk over. Tot hun derde jaar leven ze in 'jeugdbendes', een soort hangjongeren, om levenservaring op te doen. Mensen hebben vaak een negatief oordeel over eksters, maar ik heb niets te klagen. Ze zouden brutaal zijn en ook blinkende voorwerpen 'stelen', maar dat paartje voor mijn raam is heel bescheiden. Het zilveren bestek op de terrastafel ligt er nog als ik even naar de keuken ben geweest, al gluren ze soms nieuwsgierig vanaf de dakrand naar beneden. Met hun eksterogen houden ze de omgeving nauwlettend in de gaten. Ik vind ze eerder schuw dan brutaal. Ze hebben die schuwheid een beetje kunnen overwinnen om de woonbuurten in te durven trekken. Hier hebben ze geen last van zwarte kraaien die hen proberen te verjagen, en sperwers jagen liever buiten de bewoonde wereld. Soms lijken ze iets te roepen met een krassend geluidje. Heel tam zullen mijn schuwe buurtjes niet worden, maar ze zijn o zo vriendelijk. Ik zal ze missen als straks de lente weer voorbij is.

Maarten van Gilse, Nel Hissink en Walter Brandligt werken aan valse id-passen. Alle drie zijn geëxecuteerd. Foto: Violette Cornelius

Rond de komst van de statushouders op vrijdag 25 mei wordt een groot aantal activiteiten door IJburgers opgezet onder het motto: 'Voor buren, door buren, voor iedere nieuwe buurtgenoot....'. We zetten de evenementen in april en mei op een rijtje:

Woensdag 25 april

Meet-up kavel 13A

De Nesciobrug staat niet te boek als de meest fietsvriendelijke fietsersbrug. Foto: archief IJburgerNieuws

FlexBieb 19.30 uur

Inloopavond voor buurtbewoners en ondernemers van IJburg met onder andere de stand van zaken bouw SET IJburg (kavel 13A), maatschappelijk programma/buurtinitiatieven, website en Expeditie IJburg Rijker.

Digitale weggeefwinkel

Elke dag op set-ijburg.nl

Via de digitale weggeefwinkel die op 25 april het levenslicht ziet, vinden grote spullen (banken, bureaus, bedden, kasten e.a.) hun weg naar een nieuwe eigenaar in SET of elders op IJburg.
Info: markt@set-ijburg.nl.

Zaterdag 12 mei

De Buurtgids

Vanaf 12 mei neemt elke twee weken op zaterdagochtend een buurtgids je mee IJburg in. Wandel mee met jouw buurtgids door IJburg en ontdek samen alle pareltjes. Aanmelden via buurtgids.nl of 06-40 629 566.

Zaterdag 26 mei

Weggeefwinkel

Op SET IJburg

In SET wordt vanaf zaterdag 26 mei een tijdelijke weggeefwinkel, voor en door buren, ingericht in de ontmoetingsruimte van SET. In de tijdelijke winkel kan allerlei huisraad (keukenspullen, woonaccessoires, gereedschap, verf en bouwmaterialen) een nieuwe eigenaar krijgen. Zaterdag 2 juni wordt deze weggeefmarkt herhaald.
Openingstijden/inleverdata volgen op www.set-ijburg.nl. Meer informatie ook op markt@set-ijburg.nl.

Woensdag 23 mei

Ze zijn er bijna

Theater Vrijburcht 20.00 uur

Voor de statushouders geldt dat ze moeten integreren. Maar wat is integreren eigenlijk? Betekent dat kort door de bocht niet gewoon: een echte Amsterdammer worden, net als wij? Dan moeten we alleen nog even uitzoeken wat een 'echte' Amsterdammer is? En is de werkelijke betekenis van integreren niet samensmelten? Moeten wij autochtone IJburgers zelf ook aan de slag? Of kan dat hele woord integratie gewoon weggelaten worden en zijn er hele andere woorden nodig?
Dit en nog veel meer komt ter tafel als Kamille Kres van Expeditie Rijker IJburg op ludieke en interactieve wijze in gesprek gaat met diverse gasten. De avond begint met een korte film van Expeditie IJburg Rijker met de titel 'Integratie is het toverwoord'?
Info: Facebook Expeditie IJburg Rijker.

Woensdag 6 juni

Taalcafé IJburg

FlexBieb 16.00 uur

Vanaf 6 juni is er elke woensdag van 16.00 tot 18.00 uur in de FlexBieb het taalcafé. Informeel en gezellig Nederlands leren? Een lastige brief waar je hulp bij nodig hebt? Of een spelletje spelen met buurtgenoten en meteen je Nederlands oefenen? Dan is het Taalcafé IJburg iets voor jou.
Info: josina.kodde@gmail.com.

Andere agendapunten op IJburg zijn:

Donderdag 19 april

Fietsen op IJburg

FlexBieb 20.00 uur

Een avond waarin de uitslag van een enquête door de Fietsersbond over fietsen op en rond IJburg wordt besproken (zie ook pagina 3).


Vrijdag 20 april

'Visages villages'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Een bijna uitgestorven mijnwerkersstraatje, een geitenmelkerij en een van een klif gevallen bunker zijn slechts enkele van de bijzondere locaties die fotograffiti-kunstenaar JR en nouvellevaguecoryfee Agnès Varda bezoeken in hun avontuurlijke docu-roadmovie door Frankrijk. De entree is 6,50 euro.

Maandag 23 april

De stadsdeelcommissie

FlexBieb 20.00 uur

Kennismaking met leden van de stadsdeelcommissie. Wat doet de in maart gekozen stadsdeelcommissie precies? In gesprek met commissieleden van IJburg en Zeeburgereiland. De entree is gratis voor iedereen.

Vrijdag 4 mei

Dodenherdenking

Ed Pelsterpark 19.30 uur

De dodenherdenking op IJburg is dit jaar gewijd aan Het Verzet. De groep mensen die zich in Amsterdam hiermee bezighielden pleegde later overvallen, met name op het Bevolkingsregister en de gevangenis aan de Weteringschans. Op de unieke foto van Violette Cornelius op deze pagina ziet u de drie bevriende kunstenaars Maarten van Gilse, Nel Hissink en Walter Brandligt valse identiteitspapieren maken. Alle drie zijn later geëxecuteerd.
Er zijn bij de herdenking in het Ed Pelsterpark (bij kerkcentrum de Binnenwaai) verhalen en foto's over deze helden, met muziek en natuurlijk ook de traditionele stilte.

'Mensen hebben hun leven opgeofferd. Dat moeten we blijven vertellen'

IJburger Annette Oudejans schrijft boek over haar familie in verzet

Als Annette Oudejans iets doet of wil dan gaat ze er vol voor. Met deze drive schreef de IJburger een boek over haar familie in verzet.

Annette Oudejans bij alle materiaal die ze in de loop van anderhalf jaar heeft weten te verzamelen. Foto: IJburgerNieuws

IJBURG Annette Oudejans is een bekend gezicht op IJburg. Ze werkte jarenlang als eventmanager op basisschool Laterna Magica, ze organiseerde de allereerste sinterklaasintocht in de haven, bedacht het Parentshouse, deed mee aan het organiseren van IJburgDroomt IJburgDoet en startte de IJburgse Facebookgroep over erfpacht.

Na een carrière in de film- en televisiewereld en het onderwijs heeft ze een boek geschreven over het verzetsverleden van haar familie, waarbij vier familieleden om het leven zijn gekomen. "Niemand in mijn familie sprak ergens over. Het was door een schoolopdracht van mijn zoon dat ik vragen ging stellen."
Het is nu anderhalf jaar geleden dat Annette haar zoektocht begon. Als een ware detective bezocht ze archieven zoals die van het NIOD. Annette: "Ik heb dagen, weken, maanden van alles bekeken en gelezen zoals krantenberichten, persoonlijke brieven, foto's en officiële documenten. Vele mensen heb ik geïnterviewd, van historici tot dorpsgenoten en kenners van het verzetsleven van Nederland. Zo heb ik beetje bij beetje de geschiedenis van mijn familie ontrafeld."

De zolder

'Wees nooit boos op de Duitsers. Zij werden ook vaak gedwongen'

"Toen mijn zoon thuis over de Tweede Wereldoorlog begon, herinnerde ik me opeens weer de zolder van het huis van mijn ouders. Ik speelde daar heel graag. Het was groot en ik kon er uren in balken klimmen of rustig tekenen. Op een dag trokken de opgeslagen spullen van mijn ouders mijn aandacht. Ik was toen een jaar of 10. Ik maakte een doos open en vond een fragiel vergeeld krantenartikel uit 1948 waarin stond dat vier leden uit de familie Klingen, de familie van mijn moeder, tijdens de oorlog vermoord waren door de Duitsers. Ik herkende de foto's vaag uit de woonkamer van mijn oma. Toen ik bij haar op bezoek ging, zag ik inderdaad weer de portretfoto's van de vermoorde familieleden. Ze hingen aan de muur in haar woonkamer. Het bleken haar vader, broers en zus te zijn."

Groot verdriet

'De vrijheid in Nederland die voor ons normaal is, is zwaarbevochten'

De familie van Annette kende dus een groot verdriet, waar nooit over werd gesproken. Uit haar onderzoek bleek dat drie van de vier familieleden vlak voor het einde van de oorlog waren vermoord. "Het was al Dolle Dinsdag geweest, de dag dat heel Nederland dacht dat het einde van de oorlog nabij was. De slag om Arnhem werd gestreden. De Duitsers verloren terrein. Zo verdrietig dat ze toen nog om het leven zijn gekomen. Toen ik op mijn tiende oma vroeg of ze niet boos was, antwoordde ze: 'Kind, wees nooit boos op de Duitsers, zij werden vaak ook maar gedwongen.' En vervolgens hebben we het er nooit meer over gehad."

Antwoorden

Bijna tachtig jaar na dato ging Annette alsnog op zoek naar antwoorden, waarvan ze een spannend, aangrijpend en dus waargebeurd familieverhaal heeft geschreven. Een verhaal over een familie die joodse mensen hielp, krantjes en bonnen rondbracht en zelfs een eigengemaakte radiozender bezat waarmee contact werd gelegd met Engeland. En dat in een decor van een klooster in Heemstede en het kleine, schilderachtige dorp Alem, op een schiereilandje in de Maas. Het levert taferelen op die zich als een film in je hoofd afspelen.
Annette: "Het zou geweldig zijn als het boek verfilmd zou worden. Dan bereik ik nog meer mensen met de belangrijke boodschap dat de vrijheid in Nederland zwaar is bevochten. Ook door onze eigen families. De mijne en de jouwe. Voor mij en mijn zoon is vrijheid normaal, maar daar hebben mensen hun leven voor opgeofferd. Dat moeten we elkaar blijven vertellen."

'Een familie in verzet'. Annette Oudejans.
Uitgeverij Orlando. 19,95 euro.
Annette spreekt in de FlexBieb op 17 mei om 20.00 uur

Als Annette iets doet of wil dan gaat ze er vol voor. Met die drive schreef ze een boek over haar familie in verzet.

IJBURG Annette Oudejans is een bekend gezicht op IJburg. Ze werkte jarenlang als eventmanager op basisschool Laterna Magica, organiseerde de allereerste sinterklaasintocht in de haven, bedacht het Parentshouse, deed mee aan het organiseren van IJburgDroomt IJburgDoet en startte de IJburgse Facebookgroep over erfpacht.

Na een carrière in de film- en televisiewereld en in het onderwijs heeft ze een boek geschreven over het verzetsverleden van haar familie, waarbij vier familieleden om het leven zijn gekomen. "Niemand in mijn familie sprak ergens over. Het was door een schoolopdracht van mijn zoon dat ik vragen ging stellen."

Zoektocht

'Wees nooit boos op de Duitsers. Zij werden ook maar gedwongen'

Het is nu anderhalf jaar geleden dat Annette haar zoektocht begon. Als een ware detective bezocht ze archieven zoals die van het NIOD. Annette: "Ik heb dagen, weken, maanden van alles bekeken en gelezen, zoals krantenberichten, persoonlijke brieven, foto's en officiële documenten. Vele mensen heb ik geïnterviewd, van historici tot dorpsgenoten en kenners van het verzetsleven van Nederland. Zo heb ik beetje bij beetje de geschiedenis van mijn familie ontrafeld."

De zolder

"Toen mijn zoon thuis over de Tweede Wereldoorlog begon, herinnerde ik me opeens weer de zolder van het huis van mijn ouders. Ik speelde daar heel graag. Het was groot en ik kon er uren in balken klimmen of rustig tekenen. Op een dag trokken de opgeslagen spullen van mijn ouders mijn aandacht. Ik was toen een jaar of 10. Ik maakte een doos open en vond een fragiel vergeeld krantenartikel uit 1948 waarin stond dat vier leden uit de familie Klingen, de familie van mijn moeder, tijdens de oorlog vermoord waren door de Duitsers. Ik herkende de foto's vaag uit de woonkamer van mijn oma. Toen ik bij haar op bezoek ging, zag ik inderdaad weer de portretfoto's van de vermoorde familieleden. Ze hingen aan de muur in haar woonkamer. Het bleken haar vader, broers en zus te zijn."

Groot verdriet

De familie van Annette kende dus een groot verdriet, waar nooit over werd gesproken. Uit haar onderzoek bleek dat drie van de vier familieleden vlak voor het einde van de oorlog werden vermoord. "Het was al Dolle Dinsdag geweest, de dag dat heel Nederland dacht dat het einde van de oorlog nabij was. De slag om Arnhem werd gestreden. De Duitsers verloren terrein. Zo verdrietig dat ze toen nog om het leven zijn gekomen. Toen ik op mijn tiende aan mijn oma vroeg of ze niet boos was, antwoordde ze: 'Kind, wees nooit boos op de Duitsers, zij werden vaak ook maar gedwongen.' En vervolgens hebben we het er nooit meer over gehad."

Antwoorden

Bijna tachtig jaar na dato ging Annette alsnog op zoek naar antwoorden, waarvan ze een spannend, aangrijpend en dus waargebeurd familieverhaal heeft geschreven. Een verhaal over een familie die Joodse mensen hielp, krantjes en bonnen rondbracht en zelfs een eigengemaakte radiozender bezat waarmee contact werd gelegd met Engeland. En dat in een decor van een klooster in Heemstede en het kleine schilderachtige dorp Alem, op een schiereilandje in de Maas. Het levert taferelen op die zich als een film in je hoofd afspelen.
Annette: "Het zou geweldig zijn als het boek verfilmd wordt. Dan bereik ik nog meer mensen met de belangrijke boodschap dat de vrijheid in Nederland zwaar is bevochten. Ook door onze eigen families. De mijne en de jouwe. Voor mij en mijn zoon is vrijheid normaal, maar daar hebben mensen hun leven voor opgeofferd. Dat moeten we elkaar blijven vertellen."

'Een familie in verzet'. Annette Oudejans.
Uitgeverij Orlando. 19,95 euro.
Binnenkort bij Bruna IJburg en in de boekwinkels in het hele land.
Annette spreekt in de Flexbieb op 17 mei om 20.00 uur.

IJburgDroomt IJburgDoet niet langer meer de kraamkamer van IJburg

Na 25 edities mogen anderen het overnemen

IJburg heeft veel te danken aan IJburgDroomt IJburgDoet. Maar het is er opeens niet meer.

De 25ste editie van IJburgDroomt IJburgDoet in november was meteen ook de laatste. Foto: IJburgerNieuws

IJBURG Het bruist op IJburg. Altijd, en dat zal nooit veranderen. In 2010 leidde dit tot de oprichting van IJburgDroomt IJburgDoet, waaruit veel initiatieven zijn voortgekomen. Maar het is mooi geweest. "Als anderen de behoefte voelen om hiermee door te gaan: graag. Maar wij doen het niet meer", zegt medeoprichter Linda Vosjan.

Er zijn 25 edities geweest, waarvan de laatste in november een pracht slotakkoord was. In het IJburg College kwamen bewoners van IJburg bijeen om plannetjes te smeden voor het welkom van de statushouders en studenten en jongeren op kavel 13A. De oprichters van IJburgDroomt IJburgDoet waren er nagenoeg allemaal en kregen een bijzondere mok. Als ze die maar lang genoeg bewaren, wordt dat vanzelf een collector's item, want IJburgDroomt IJburgDoet heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op de ontwikkeling van IJburg.

Geen tijd meer

Intocht Sint, CSIJ, Parentshouse en veel meer is hier ontstaan

Daar komen we zo op, maar eerst leggen we Linda Vosjan, die samen met Paul Engel, Jeroen van Kemenade en anderen mee heeft georganiseerd, de vraag voor waarom er de brui aan is gegeven. "Ikzelf heb zo veel andere dingen om handen dat ik er gewoon de tijd niet meer voor heb en een aantal andere initiatiefnemers vindt dat het momenteel niet meer nodig is. Ikzelf sta daar anders in, omdat ik vind dat er altijd behoefte is aan iets als IJburgDroom IJburgDoet. Maar we hebben besloten ermee te stoppen."

Heel simpel

IJburgers met een idee of plan konden hier connecties vinden

De organisatie van de avond vergde altijd wel wat tijd, maar het principe van IJburgDroomt IJburgDoet was heel simpel: IJburgers met een idee konden hun verhaal doen, waarna werd gehoopt dat anderen zich bij het idee zouden aansluiten.
Of alle initiatieven die hieruit zijn voortgekomen anders niet van de grond zouden zijn gekomen, weet niemand. Maar feit is dat veel typische IJburgse zaken hier zijn ontstaan. De top 6:

Intocht Sinterklaas

In 2010 kwam Annette Oudejans op het idee om in de haven van IJburg een sinterklaasintocht te organiseren. Inmiddels is het een niet meer weg te denken traditie. Elk jaar komen er duizenden mensen op af.

Hallo IJburg

In 2010 kwam het idee voor een onlineplatform waarmee de onderlinge communicatie voor iedereen op IJburg wordt versterkt. Dit werd in 2012 Hallo IJburg. In 2014 is Kompas op IJburg toegevoegd. Halloijburg.nl heeft zich in acht jaar tijd ontwikkeld tot dé digitale 'place to be' op IJburg.

Parentshouse

Voor gebroken gezinnen is betaalbare woonruimte vaak een probleem. Dominee Rob Visser was op een avond waar dit besproken werd aanwezig en bood met hulp van de protestante kerk uitkomst. Het resultaat is het Parentshouse: een tijdelijk opvanghuis voor gescheiden ouders.

Boerderij op IJburg

Ook ontsproten aan het brein van Rob Visser. Hij gooide een balletje op, anderen (met name Robert Borghuis) vingen dat behendig op en gingen ermee aan de haal. Het resultaat was dat een grote groep vrijwilligers in 2014 een schuur opbouwden op het lege kavel achter de tennisbaan. Inmiddels is de Boerderij verhuisd naar Diemens grondgebied.

Collective Store IJburg

Voor de drie leegstaande ruimten in het winkelcentrum wist sociaal ondernemer Linda Vosjan wel een goede tijdelijke bestemming. De Collective Store IJburg heeft ruim twee jaar gedraaid met allerlei creatieve, sociale en duurzame activiteiten, producten en diensten.

11 / 16