IJburgerNieuws

21 april 2017

IJburgerNieuws 21 april 2017


Omwonden Kavel 13A zitten niet meer op één lijn

IJBURG – De plannen voor de bebouwing van Kavel 13A van tijdelijke kleine woningen voor rond 180 statushouders en studenten zijn een splijtzwam in de buurt.

Een aantal omwonenden van Kavel 13A overweegt naar de rechter te stappen om de bouw tegen te houden. Zij hebben inmiddels aan advocaat mr. Henri Sarolea gevraagd wat de kansen zijn van een gerechtelijke procedure.
Aan de andere kant zijn er bewoners die zich min of meer hebben neergelegd bij de plannen. Zij zijn van plan er het beste van te maken, maar dan moet de gemeente wel meewerken met een gezamenlijke invulling van het plan én er wordt verwacht dat de woningen er mooi komen uit te zien want zij moeten er vanaf het einde van dit jaar twaalf jaar tegenaan kijken.

Dit is in een notendop de situatie zoals die is ontstaan nadat wethouder Laurens Ivens heeft laten weten dat op het kavel kleine woningen komen voor rond de 180 statushouders (voormalige asielzoekers met een permanente verblijfsvergunning) en studenten/jongeren, verdeeld op fiftyfifty basis. Op 6 april presenteerden de gemeente de plannen aan IJburg, waarbij wethouder Ivens aanwezig was.
Meer achtergronden op pagina 3.

Boerderij op IJburg verhuist einde dit jaar naar Diemen

IJBURG - De stichting Boerderij op IJburg doet de komende periode een beroep op IJburg en IJburgers om de komende verhuizing naar een locatie aan de Overdiemerweg in Diemen (naast paviljoen Puur en vlakbij de elektriciteitscentrale van Nuon; Nuon wordt in feite de nieuwe huisbaas van de Boerderij) goed voor te bereiden en te laten verlopen.
"De gemeente Amsterdam ondersteunt ons goed met de ontwikkelingskosten, maar we moeten hoe dan ook een deel van de verhuizing en inrichting zelf betalen en daarvoor doen we binnenkort via Halloijburg.nl een oproep aan IJburg om ons waar mogelijk te helpen."

Dit zegt Zita Pels namens de stichting die deze maand blij werd verrast dat de kogel door de kerk is: de verhuizing naar een terrein van ongeveer één hectare aan de rand van Diemen is definitief. De gemeente Amsterdam en de stichting hebben hiermee ingestemd en de gemeente Diemen staat positief tegenover de plannen, Hiermee gaat meteen ook het licht op groen voor de bouw van een tennishal door Tennisclub IJburg en een clubhuis voor Kano op IJburg op het huidige kavel aan de Zandzeggestraat op Rieteiland Oost.

Vergunning
Volgende maand wordt de vergunning verwacht, daarna wordt gestart met de werkzaamheden om het terrein geschikt te maken, vanaf 30 september of mogelijk eerder al wordt er gestart met de inrichting en eind november moet het huidige kavel schoon worden opgeleverd.

Even slikken
Het was even slikken voor de vrijwilligers en bestuur van de stichting dat er geen plek op IJburg kon worden gevonden, maar met de nieuwe locatie valt goed te leen, vertelt Zita Pels in deze IJburgerNieuws. Het is een mooi terrein waar noot gebouwd zal worden, de bereikbaarheid is goed en als bonus is er en speelbos wat ongekende mogelijkheden biedt.
De stichting wil de kinderen die nu de boerderij bezoeken laten meedenken over de inrichting. En op halloijburg.nl wordt binnenkort bekendgemaakt welke hulp exact nodig is van IJburgers.

Lees meer over de verhuizing van de Boerderij op IJburg naar Diemen op pagina 7.

4 en 5 mei op IJburg

IJBURG – Op donderdag 4 mei is vanaf 19.30 de traditionele Dodenherdenking in het Ed Pelsterpark en een dag later wordt de bevrijding gevierd met het Vrijland Festival bij Blijburg aan Zee.

Op IJburg is een mooie en druk bezochte 4 mei traditie ontstaan die de laatste jaren in het Ed Pelsterpark (bij kerkcentrum de Binnenwaai) wordt gehouden. Met verhalen, muziek, bloemen en stilte worden de doden herdacht.
Het is een herdenking voor en door IJburgers. Sinds 4 jaar is "de Ondergedoken Camera" het overkoepelende thema, waarbij de camera wordt gericht op onderbelichte aspecten van de Tweede Wereldoorlog, zoals brieven van een joods echtpaar vlak vóór gedwongen verhuizing en deportatie naar Sobibor, de meer dan 200 zelfdodingen in de meidagen van 1940 en de vergeten fotografe Annemie Wolff, die bij "de Ondergedoken Camera" hoorde.

Vergeten vrouw
Dit jaar wordt weer een vergeten vrouw herdacht: verzetsstrijdster Jacoba van Tongeren, die als enige vrouw in de Tweede Wereldoorlog een grote verzetsgroep oprichtte en vijf jaar lang leidde. De groep had een code naam, Groep 2000. Paul van Tongeren, zoon van Jacoba's doodgeschoten broer, is één van de sprekers op de herdenking.
Na de twee minuten stilte en de bloemen ceremonie biedt de Binnenwaai een drankje aan en dient ze als theater waar oud-IJburger Karel Baracs het verhaal "de Bonnenkoningin" zal vertellen. Dit was de bijnaam van Jacoba van Tongeren omdat zij en haar groep duizenden onderduikers voorzagen van ontvreemde voedselbonnen. Paul van Tongeren beantwoordt vragen. Het verhaal is toegankelijk voor kinderen vanaf 10 jaar. Het aantal zitplaatsen is beperkt.

5 mei
Op Bevrijdingsdag kis er het Vrijland Festival bij Blijburg aan Zee. De organisatoren van Amsterdam Roest en Cartel werken samen met Disco Dolly en Blijburg aan Zee. House, live acts, techno, bass 'n beats en nog veel meer heerlijke muziekjes die je kunt verwachten.

Eerste en enige park op Centrumeiland

Een naam heeft het nog niet, maar dit wordt het eerste en enige park op Centrumeiland. het wordt meteen ook het hoogste punt van de nieuwe aanwas van IJburg, waar de eerste bewoners nog dit jaar worden verwacht. De bomen in het park krijgen water via een ingenieus systeem waarbij het water afkomstig is van een school die hier wordt gebouwd. In deze bak die nu wordt aangelegd wordt het water opgevangen, waarna het kan bezinken.
Op Centrumeiland komen rond twaalfhonderd woningen en duurzaamheid wordt belangrijk.

1

mei volgt Rick Vermin (GroenLinks) Nevin Özütok op als stadsdeelwethouder. Özütok gaat naar de Tweede Kamer.

2 / 8

INVERSTEER IN JE OUDE DAG Leer nu bridgen Cursus van bekende docent in huiselijke omgeving Beginners en vervolgcursussen. Tijden en data in overleg Meer weten? Bel 0654 322 163 of mail joost.dessaur@gmail.com

MOTORFIETSEN te koop GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app 06-25418595

FRANSE BIO SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Nature'Elle Beauty&MakeOver
www.nature-elle-beauty.nl
06-23579435

Aantal bewoners overweegt gang naar de rechter

Omwonenden Kavel 13A verdeeld over bouwplannen

Wethouder Laurens Ivens luistert naar wat Piet Schadenberg te vertellen heeft.

IJBURG – Het was een vreemde setting, donderdag 6 april, in het IJburg College. De gemeente, corporatie de Alliantie en een aantal welzijnsinstellingen presenteerden aan allerlei tafels monter de plannen voor de bouw van tijdelijke woningen voor rond de 180 statushouders enerzijds en studenten en jongeren anderzijds en bewoners liepen er morrend tussendoor. Wethouder Laurens Ivens van Wonen was aanwezig en ging in gesprek met individuele bewoners, maar voelde zich niet geroepen de bewoners toe te spreken. Na afloop was er vooral de vraag: hoe nu verder?

Medio maart maakte Ivens bekend dat op Kavel 13A een gebouw komt met tijdelijke woningen voor tussen 160 en 190 statushouders en studenten/jongeren dat in principe zal bestaan uit twee vleugels die haaks op elkaar staan. De helft is bestemd voor statushouders (voornamelijk alleenstaande mannen uit Syrië) en de andere helft voor studenten en jongeren. Ook komt er een gemeenschappelijke ruimte en er wordt een commissie opgetuigd om de veiligheid te bewaken en de bewoners te begeleiden.

De Alliantie
De uitwerking komt overeen met het plan dat woningcorporatie de Alliantie in januari lanceerde en dat de bewoners rauw op het dak viel. De bewoners hadden namelijk zelf een eigen plan gepresenteerd met ruimte voor maximaal vijftig woningen voor alleenstaanden en tien gezinnen. Wat hen betreft is 90 bewoners wel zo ongeveer het maximum. Dit aantal was het breed gedragen compromis binnen de buurt, gebaseerd op advies onafhankelijke advies experts.
Een week na de door de gemeente geregisseerde bijeenkomst, dwarrelen de stofwolken nog en lijkt iedereen zich te beraden op de vraag 'Hoe nu verder?'

Hardliners
Helder is dat de omwonenden hevig zijn verdeeld. Allereerst is er de groep hardliners: vooral ouderen die een huis huren aan het plein die hun rust wreed verstoord zien en die liefst helemaal geen jongeren en statushouders willen. Ook de bewoners van de woongroep voor mensen met een gehoorstoornis zitten op deze lijn. Tijdens de bijeenkomst startten zij een actie waarbij omwonenden werd gevraagd hun handtekening te zetten onder een lijst waarmee zij aangeven dat zij een bepaald bedrag willen betalen voor een rechtsgang. Ongeveer 35 personen hebben tot nu toe laten weten de portemonnee te willen trekken maar, zo zegt Piet Schadenberg, het is natuurlijk altijd de vraag of iemand dat in de praktijk ook echt doet. "Tussen bereidheid tonen om geld te storten en geld storten, zit soms een verschil." De kosten voor een gang naar de rechter worden door de inmiddels geraadpleegde advocaat mr. Henri Sarolea globaal ingeschat op rond tien mille. "Maar wellicht is er iets te regelen via een rechtsbijstandsverzekering of gesubsidieerde rechtsbijstand via een bewoner", zegt hij. Schadenberg: "We zijn in elk geval van plan protest aan te tekenen tegen het verlenen van de Omgevingsvergunning, daar moet het beginnen."

'De uitwerking kan beter dan het plan dat er nu ligt'

Kans op succes
Sarolea stelt op voorhand dat de bewoners een kans hebben op succes bij een gerechtelijke procedure. "Volgens mij is dat haalbaar, maar dat hangt natuurlijk af van het plan zoals dat wordt voorgesteld. Uniek is dat de bewoners medewerking willen verlenen aan een bouwplan voor statushouders en studenten, maar dat dit plan dan wel aan bepaalde voorwaarden moet voldoen wat betreft het aantal bewoners, de esthetica en de veiligheid."
"Hoe dan ook moet een vergunning worden aangevraagd waarin een goede onderbouwing voor de ruimtelijke ordening moet worden gegeven. Als er woningen komen die er uitzien als tijdelijk, dan heeft dat wellicht waardevermindering van de woningen tot gevolg en die belangen moeten ook worden afgewogen. Ik heb begrepen dat de wethouder over het uiterlijk niet wil overleggen, maar ik sluit niet uit dat een rechter vragen zal stellen over de ruimtelijke inpassing. De wethouder moet laten zien dat hij alle belangen goed heeft afgewogen en het is de vraag of dat hier gebeurt."

Niet met gestrekt been
Er zijn ook bewoners die er niet met gestrekt been in willen. Deze zijn vooral te vinden in en rond het zogenoemde Buurtinitiatief, waarvan Olivier Lauteslager de spreekbuis is. Zij hebben maandenlang samen met de gemeente gezeten om uitgangspunten en ontwerp op te stellen, maar zien nu een heel ander plan waarop niet meer gereageerd kon worden. Zij willen het plan op onderdelen verbeteren, maar daarvoor is wel de medewerking van de gemeente nodig en daar heeft Lauteslager na de bijeenkomst op 6 april geen goed gevoel over. "Die avond heeft ons niets positiefs gebracht en als er al enthousiasme onder de buurtbewoners was, dan heeft die zeker een knauw gekregen. Ik krijg in elk geval heel slechte signalen."
Lauteslager vindt oprecht dat de buurt er nu alle belang bij heeft om het plan kwalitatief zo goed mogelijk uit te voeren. "Ik heb vorige week een mail gestuurd naar de gemeente, de Alliantie en stadsdeel Oost met het verzoek tot een gesprek om kwaliteit in het plan te brengen. Dat gaat van maatregelen in de omgeving, de kwaliteit van de woningen, het stedenbouwkundig ontwerp tot aan wat er overblijft van het speelveld. Maar helaas heb ik nog geen reactie gekregen."

'Wethouder moet tonen dat hij belangen goed heeft afgewogen'

Kinderen schrijven duurzame boodschap op warmteleiding

IJBURG - Bijna zevenhonderd kinderen van OBS Montessorischool Steigerland schreven op 11 april een duurzame boodschap aan de toekomst op een nieuwe, ondergrondse warmteleiding.

Deze leiding verbindt de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland met het stadswarmtenetwerk. De nieuwe leiding is 1,5 kilometer lang en wordt via een boring grotendeels ondergronds aangelegd.
Over 33 jaar moet heel Nederland aardgasvrij zijn. Koken, warm water en verwarming van huizen zal dan op andere manieren gebeuren. Amsterdam wil koploper zijn op dit gebied en wil aan de slag met aardgasvrije wijken.

IJburg College verkoopt zonnepanelen razensnel

IJburg - De verkoop van de zonnepanelen van Energie-cooperatie Zuiderlicht op het IJburg College 2 is zeer snel verlopen. "Iedereen had er zin in, waardoor de panelen binnen een week waren uitverkocht" zegt Nico Moen, directeur communicatie van de school.

"Mede door de ervaring met de panelen op het IJburg College 1 ging het nu veel sneller." Over enige tijd start de tweede fase van de verkoop. Dan worden nog een paar honderd panelen aangeboden aan de huidige en nieuwe leden. Ieder lid kan tussen de 250 en 5000 euro inleggen en krijgt tussen de 2 en 5 procent rendement per jaar op het ingelegde geld.

Hardloop- 4daagse is eind mei

IJBURG – Eind mei wordt alweer de vierde editie van de Hardloopavond4daagse gehouden. De vier avonden zijn van 29 mei t/m 1 juni.

De afstanden waaruit iedere IJburger die de 12 jaar is gepasseerd, kan kiezen kan worden gekozen zijn 4 x 5 of 4 x 10 kilometer. De start is elke avond om 20.00 uur vanaf de kantine van AHC IJburg in het Diemerpark. Vanuit het park zijn vier groene en veilige routes uitgezet. Er is tijdwaarneming, maar het is geen wedstrijd.
Inschrijven doe je via
hardloopavond4daagse.nl/

Dynamo laat IJburg zien wat het doet

Welzijnsorganisatie Dynamo organiseert in april acht bijeenkomsten om bewoners beter bekend te maken met de activiteiten in de wijk. Daarnaast wil Dynamo graag haar dienstverlening beter onder de aandacht brengen. Een van de activiteiten was in de Stek (foto). Er staan nog twee bijeenkomsten te gaan. Dinsdag 25 april is er vanaf 16 uur Straatpraat in het winkelgebied bij de Pampuslaan en zaterdag 29 april zijn er tussen 10 en 13 uur activiteiten bij de regenboogbank op het Joris Ivensplein.

'Wij zijn geen gekke Gerritje, want we zien echt de onredelijke weeffouten'

Verenigd Erfpacht IJburg schrijft brandbrief aan raadsleden

Bewoners van IJburg worden onevenredig hard getroffen door de erfpacht-regeling.

IJBURG – Verenigd Erfpacht IJburg heeft aan de gemeenteraadsleden een brandbrief gestuurd waarin het aandacht vraagt voor het 'dramatische effect dat de erfpacht-maatregelen, zoals ze voorgesteld worden door de wethouder, op IJburg zullen hebben.' Er is een groot aantal pijnpunten en, zo wordt met grote nadruk geschreven: "Wij wensen niet uitgespeeld te worden tegen onze toekomstige buren op IJburg 2." Er wordt inmiddels overwogen een klacht in te dienen bij de Autoriteit Consument en Markt, "mocht u beslissen door te gaan op het huidige pad."

Verenigd Erfpacht IJburg (VEIJ) is een Facebookgoep en is geen officieel vertegenwoordigend kanaal. Ook weten de initiatiefnemers niet namens hoeveel IJburgers ze schrijven (1450 verontruste IJburgers hebben de pagina gedeeld), maar ze weten wel dat het probleem veel IJburgers raakt. In feite gaat het om iedereen met een koopwoning op IJburg.

Eeuwigdurende erfpacht
Hier gaat het over: Amsterdammers met een koopwoning hebben de mogelijkheid over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Dat kost echter veel geld en dat treft vooral mensen die na 2000 een huis hebben gekocht. En dat geldt voor iedere IJburger. In de vorige editie van IJburgerNieuws is uitgebreid aandacht geschonken aan dit onderwerp, maar VEIJ vindt dat er wel wat meer aandacht mag worden geschonken aan de situatie op IJburg. En dus was het tijd voor een brief op poten om de dramatische uitwerking op IJburg onder de aandacht te brengen.

Al betaald
Het probleem wordt aldus geschetst: "Wij IJburgers hebben de volledige grondwaarde van ons huis onlangs al betaald simpel en eenvoudig omdat wij allemaal nog maar kort geleden ons huis hebben gekocht tegen hoge recente grondprijzen. Iedereen in dit stukje Amsterdam valt onder de Algemene Bepaling van het jaar 2000 en heeft dus de recente hoge grondwaarden al verwerkt gezien in de prijs van het huis. De gemeente vraagt ons nu binnen korte tijd weer een flink bedrag op te hoesten voor in de algemene pot. Hoe redelijk is dat?"

Fiks prijskaartje
Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht willen de meesten maar wat graag (hiermee wordt namelijk de onzekerheid rond de waarde van het huis weggenomen), maar er hangt een (te) fiks prijskaartje aan. "Het merendeel van de kopers is niet rijk of vermogend en kan de gepresenteerde rekening niet betalen. Het merendeel van de kopers zit in de tropenjaren van zijn of haar leven want we werken gewoon heel hard. Er zijn veel tweeverdieners op IJburg en op basis van die salarissen hebben wij een hypotheek kunnen krijgen. Wij huren als het ware ons huis van de bank."

Niet uitgespeeld te worden
En verder wensen de bewoners "niet uitgespeeld te worden tegen onze toekomstige buren op IJburg 2 waar de huizen onder de Algemene Bepalingen van 2016 komen te vallen en waar toekomstige kopers straks met het betalen van de grondwaarde wèl eeuwigdurende erfpacht krijgen. Binnen onze buurt ontstaat zo een nare tweedeling, waarbij onze huizen minder aantrekkelijk zullen worden en we het risico lopen dat onze huizen in waarde dalen. De monopolist die de gemeente is (want een échte keuze met betrekking tot erfpacht hadden we niet, we willen allemaal graag in Amsterdam blijven wonen) mág en kán zijn positie niet zo misbruiken."

Diefstal
Inmiddels is onder IJburgers steeds helderder dat de nieuwe regeling desastreus kan uitpakken. "IJburgers beginnen steeds meer op de hoogte te raken van de graaiende houding van de gemeente, die door sommigen zonder blikken of blozen als diefstal wordt bestempeld. Wij houden ons taalgebruik rustig, maar wij willen u graag laten weten dat wij geen gekke Gerritje zijn en dat wij heus de onredelijke weeffouten van de regeling zien."

Om aldus af te sluiten: "Wij hopen dan ook dat u zich verder in de voorgestelde erfpacht-regeling en de unieke positie van IJburg wilt verdiepen door bijvoorbeeld een filmpje te bekijken op IJburg TV en een artikel te lezen in het IJburgerNieuws. Natuurlijk zijn wij bereid mondeling onze bezwaren verder toe te lichten."

Grondwaarde bepaalt de prijs

Iedereen die overstapt naar eeuwigdurende erfpacht, krijgt nog eenmaal een factuur voor een nieuwe canon. De hoogte wordt vastgesteld op basis van de actuele grondwaarde. Het college stelt hiervoor nieuw beleid voor, waarover in juni 2017 samen met de Overstapregeling wordt besloten.
Bij woningen wordt dan de grondwaarde bepaald door een voor iedereen geldende methode. De WOZ-waarde is hierbij het uitgangspunt. Voor commercieel en maatschappelijk vastgoed zijn individuele maatwerkberekeningen nodig.
(Bron: gemeente Amsterdam)

Nuon werkt aan uitbreiding stadswarmte

IJBURG – In mei wordt het werkterrein van Nuon aan de Nico Jessekade opgeruimd en ingezaaid met nieuw gras. Op het werkterrein aan de John Hadleystraat op Steigereiland-Zuid wordt nog tot in de zomer gewerkt.

Dit is de stand van zaken met betrekking tot allerlei werkzaamheden die Nuon momenteel uitvoert om Zeeburgereiland verder van duurzame warmte te voorzien. Onlangs is tussen Steigereiland en Zeeburgereiland met de eerste 1.300 meter lange warmtetransportleiding in de geboorde tunnel getrokken. Er vlak naast komt een tweede buis. "Als alles meezit zijn we vóór 1 mei klaar en is het water vrij voor alle boten rondom de Rieteilanden", laat Nuon opgewekt weten.

Leer kajakken bij Kano op IJburg

IJBURG - De vereniging Kano op IJburg verzorgt een cursus kajakken voor beginners én voor iedereen die al eens in een kajak heeft gezeten, maar die een opfriscursus kan gebruiken.

Tijdens de eendaagse cursus worden alle basisvaardigheden en technieken op het water geleerd, zoals instappen zonder om te slaan, met de juiste techniek rechtuit varen, bochten maken en omgaan met de wind en golven. Ook wordt aandacht besteed aan de juiste kleding en de voorbereidingen.
Beheers je de techniek en word je lid van Kano op IJburg, dan kun je in de zomer altijd een kajak van de club gebruiken.

De kosten bedragen 40 euro voor een cursus. Meer informatie op kanoopijburg.nl.


'Het was slikken, maar deze plek heeft ook voordelen'

Boerderij op IJburg verhuist naar Overdiemerweg op Diemen

Zita Pels is best blij met de nieuwe locatie van de Boerderij op IJburg die achter haar is.

Het blijft Boerderij op IJburg want die naam is inmiddels niet meer weg te denken, maar de locatie waar de Boerderij definitief komt, wordt de Overdiemerweg bij paviljoen Puur in Diemen. Dit terrein, dat eigendom is van Nuon, bleek de beste optie en omdat de gemeente Amsterdam financieel stevig bijdraagt aan het gereedmaken van het terrein heeft iedereen vrede met deze oplossing. "Wij moeten nu eenmaal onze huidige plek verlaten en op IJburg is geen geschikte locatie te vinden. Daarom zijn we hier tevreden mee. En voor de meeste kinderen die ons bezoeken is het ook niet verder weg dan de Zandzeggestraat", zegt Zita Pels.

Met de definitieve verhuizing naar Diemen komt een einde aan een lange periode vol onzekerheid voor de stichting Boerderij op IJburg. Vanaf het eerste moment dat de huidige plek aan de Zandzeggestraat - alweer bijna drie jaar geleden - in gebruik werd genomen, is helder dat de plek op een tijdelijke plek zit en eveneens is duidelijk dat de Boerderij in een enorme behoefte voorziet. Lange tijd had de stichting daarom hoop op het mooie kavel aan het water te kunnen blijven, maar die hoop werd de bodem ingeslagen toen de gemeente Amsterdam voorrang gaf aan de bouw van een tennishal door Tennisclub IJburg en een boten- annex clubhuis voor Kano op IJburg. Daarna begon het zoeken, waarbij de gemeenten Amsterdam en Diemen uiteindelijk uitkwamen op een stuk terrein van ongeveer één hectare – de helft meer dan het huidige kavel – aan de Overdiemerweg op Diemens grondgebied.
Twee weken werd er en een klap op gegeven en de stichting heeft er vrede mee, zegt Zita Pels. "Zowel wij als de gemeente hebben alle mogelijkheden bekeken, maar op IJburg komen we er om een groot aantal redenen gewoon niet uit en uiteindelijk kwam deze plek aan de Overdiemerweg als enige optie boven. De wethouder vroeg ons vervolgens een goed doortimmerd plan in te dienen, dat hebben we gedaan en nadat de wethouder liet weten dat het een goed plan is, is het besluit gevallen dat dit het wordt. Wat het belangrijkste probleem was om op IJburg iets geschikts te vinden? Vooral het gegeven dat we, omdat we meer dan vijf pony's hebben, niet te dicht bij bebouwing mogen zitten."

Even slikken
Het was wel even slikken want IJburg verlaten was geen boodschap waar ze blij van werden. "Vorig jaar zijn we hier eens gewoon gaan staan en hebben we op ons laten inwerken wat het zou betekenen als we hierheen zouden verhuizen. Toen dachten we echt 'Nooit, we willen op IJburg blijven.' Bovendien is dit veengrond en dat is niet ideaal om onze plannen gestalte te geven. Maar we hebben een jaar kunnen wennen aan de gedachte dat een andere locatie er niet in zat."

'De kinderen mogen aangeven wat ze leuk vinden'

Voordelen
Bovendien heeft het nieuwe kavel ook voordelen. "Hier gaat nooit gebouwd worden want het zit een beetje aan de rafelrand van Diemen en de grond is niet geschikt. Je hoort hier ook alleen maar vogels fluiten en dat past bij ons. En een deel van het kavel bestaat uit bos. Op heel IJburg is geen bos te vinden, dus dat biedt unieke mogelijkheden. En IJburg is ook, zeg maar, erg aangeharkt en dat is hier ook niet het geval. Dit is relatief ruig terrein en dat is voor de kinderen heel leuk. Hier kunnen ze echt buitenspelen."

Kinderen
Het is nadrukkelijk de bedoeling om het terrein aan de kinderen over te laten. Pels: "Zij mogen aangeven wat ze leuk vinden en als het tot de mogelijkheden behoort, dan gaan we het uitvoeren. En we hebben ook hout ter beschikking, gratis en voor niets. Er zijn namelijk bij de waterkering een aantal bomen gekapt en dat hout laten ze liggen en wij kunnen daarmee aan de gang. We zitten hier ook dicht bij het natuurgebied de Diemer Vijfhoek en dat biedt ook weer opties. Eigenlijk is het een prachtige plek, maar het was mooier geweest als we dit op IJburg hadden kunnen vinden, dat is wat het is."

Op nieuwe locatie van de Boerderij is ook een uitdagend speelbos

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is voor een beperkt deel van IJburg wel 'een dingetje', maar Pels heeft uitgedokterd dat het allemaal best meevalt. "Als je op Rieteiland-Oost woont heb je wel pech, want die mensen hebben de Boerderij nu bij hun deur en zij moeten omrijden. Maar voor alle andere delen van IJburg maakt het qua afstand niet heel veel uit. Het is een andere route, maar hooguit tweehonderd meter verder weg, dus dat gaat nergens over. We werken ook samen met de Stadspas en daardoor hebben we steeds meer kinderen uit Amsterdam-Oost en voor hen willen we gaan bekijken of het terrein beter met het openbaar vervoer bereikbaar kan worden. We zitten nu precies tussen twee bushaltes in en dat is niet zo handig."

Groot

De Boerderij op IJburg is in korte tijd groot geworden. Rond driehonderd kinderen bezoeken de dieren elke week minimaal één keer, elk jaar komen er rond de 50.000 bezoekers en in de zomermaanden worden er zomerkampen gedraaid die ook ergens tussen de duizend en tweeduizend kinderen weten te binden. Bovendien ligt het nieuwe kavel gunstig ten opzichte van het nieuwe Centrumeiland dat nu wordt aangelegd.

Overdekte paddock
Pels heeft al wel enigszins een beeld van wat er allemaal gaat komen. "Er komen natuurlijk een hoofdgebouw, stallen en een overdekte rijbaan waar kinderen ook met regen droog kunnen rijden. Het is hierbij de bedoeling dat we alle materialen van de Zandzeggestraat gaan hergebruiken. Niet alleen omdat dat financieel beter is, maar ook vanwege het milieu. Het is ook nadrukkelijk de bedoeling dat we dit gebied niet van de natuur afnemen, maar dat het natuur blijft. Ook voor de kleine dieren komen er ruimtes en alle speeltoestellen gaan mee. Of er meer pony's komen? Dat weten we nog niet. We hebben er nu dertien en daarmee gaan we kijken of het ook hier allemaal gaat lukken en in de eerste periode dat we hier zitten, moet alles ook landen. Maar de ambitie is in principe om uit te breiden. En dat geldt ook voor alle activiteiten. Het is de bedoeling dat minimaal het programma dat we nu draaien, op het nieuwe terrein behouden blijft."

Verhuizing
De verhuizing wordt ongeveer vanaf 30 september ingezet. "Dan moeten we stoppen met de bedrijfsvoering aan de Zandzeggestraat en 30 november moeten we het terrein leeg opleveren. We hopen dat we in juni de vergunning kunnen indienen en dat we dan in de zomer kunnen beginnen met het grondwerk, zodat we in of na eind september kunnen beginnen met de verhuizing. We hopen dat er geen moment komt waarin de Boerderij niet operationeel is, maar daar moeten we nog iets slims voor verzinnen. Gelukkig hebben we geen ingewikkeld gebouw. Ons hoofdgebouw stond er in een dag en dan moet het, denk ik, maar ik ben geen deskundige, niet hel lang duren om het weer uit elkaar te houden en hier op te bouwen."

Hulp, geld en handjes
Het is helder dat tegen die tijd, maar ook al voor deze periode hulp, geld en handjes zeer welkom zijn. "De gemeente Amsterdam ondersteunt ons goed met de ontwikkelingskosten, maar we moeten hoe dan ook een deel van de verhuizing en inrichting zelf betalen en daarvoor doen we binnenkort via Halloijburg.nl een oproep aan IJburg om ons waar mogelijk te helpen.

'Ik bewonder Amsterdam met al die prachtige grachten zeer'

IJburger Eline Jansen maakt keramiek voor ZomerExpo 2017

Eline Jansen met drie van haar keramieken.

Keramiek-kunstenares Eline Jansen zond eind vorig jaar drie kunstwerken in voor de wedstrijd ZomerExpo 2017. Het thema van deze expositie is water en haar werk Grachtengordel is door de jury uitgekozen om samen met 250 andere werken (van de drieduizend inzendingen) te worden tentoongesteld. Voor de IJburger die al elf jaar woont in de Woongemeenschap voor doven aan de Daguerrestraat, komt hiermee een droom uit. Een portret van Eline, die zich ook ijverig inzet voor de buurt waar ze woont.

Vlak na haar geboorte op 2 juni 1949 werd helder dat Eline anders reageerde dan andere kinderen: ze bleek doof te zijn. Van haar vierde tot haar achttiende zat ze daarom op een speciale school voor doven in Voorburg. Ook vanaf haar geboorte bleek haar liefde om kunst te maken. Zij wilde maar wat graag van school af om de opleiding Delfts Blauw-schilderen te volgen, maar daar waren haar ouders het niet mee eens omdat er volgens hen geen droog brood mee te verdienen was.

Waarneemster op het Kadaster
Het werd uiteindelijk een baan als waarneemster op het Kadaster en keramiek werd een van haar hobby's; of een passie eigenlijk. Vroeger maakte ze vooral kattenbeelden van keramiek waarmee ze exposeerde bij de Nederlandse vereniging van foksters en liefhebbers van katten Felikat. Zelf had ze ook twee Siamese katten waarmee ze stad en land afreisde om ze te showen. Het waren niet zomaar twee katten, maar echte prijswinnaars en daardoor nam haar zelfvertrouwen toe. "Het reizen met de katten was heel goed voor mij, want mijn angst om met horende mensen om te gaan verminderde."
Maar ze kreeg in die tijd anderzijds ook nu en dan een stevige knauw, bijvoorbeeld toen ze werd afgewezen voor een studie aan de academische kunstopleiding in Groningen vanwege haar doofheid. Maar bij een andere kunstschool lukte het gelukkig wel en ze volgde de cursus kunstgeschiedenis van het LOI.

Het keramiek dat te zien is op de ZomerExpo.

'Ik wil wil laten zien dat doven gelijk zijn aan horende mensen'

Keramiek
Hier kwam ze in aanraking met allerlei technieken, waarbij de keus definitief viel op keramiek. "Ik stond voor de keus juwelen maken, beeldhouwen en keramiek. Maar voor juwelen heb je geld nodig om te investeren en beelden kun je niet meer corrigeren, dus het werd keramiek", vertelt ze in haar atelier dat ze op IJburg 'aan huis' heeft. Inmiddels heeft ze tientallen beelden gemaakt, en aan het einde van het afgelopen jaar durfde ze het aan om zich aan te melden voor de wedstrijd ZomerExpo 2017 dat als thema water heeft.

ZomerExpo

De ZomerExpo, editie 2017 nieuwe stijl vindt plaats in Museum de Fundatie, Zwolle en Kasteel het Nijenhuis, Heino-Wijhe.
De tentoonstelling Water ZomerExpo 2017 opent daar op donderdag 25 mei 2017 en duurt tot en met zondag 20 augustus. De opstelling telt 250 werken − van plat tot 3D, van uniek tot oplage, van ambacht tot performance.

Thema Amsterdam
"Daarom heb ik voor een keramiek gekozen met als thema Amsterdam, of beter een soort plattegrond van de Amsterdamse grachten met een koperen kraan waar het water voor de grachten uit lijkt te stromen. Waarom dit keramiek? Ik bewonder en waardeer mijn huidige woonplaats Amsterdam zeer, met al die prachtige grachten en bruggen. Die gaven mij inspiratie. Ik had daar vanaf het begin een idee bij, met een kraan en de grachtengordel op een bepaalde manier vormgegeven, maar van idee naar uitwerking was niet makkelijk omdat ik technieken moest gebruiken die ik nog nooit had gebruikt. Vooral de koperen kraan was een uitdaging, want die is niet zo makkelijk te vinden. Maar het is gelukt en ik ben heel blij dat van alle tachtig inzendingen van Amsterdamse kunstenaars mijn werk als enige is uitgekozen om te worden geëxposeerd."

'Ik hoop dat er weer snel een winkel van CSIJ zal komen'

Hoger doel
Met haar werk heeft ze trouwens ook een hoger doel. "Ik wil mijn liefde voor keramiek delen met anderen en ik wil laten zien dat doven gelijk zijn aan horende mensen. Wat dat betreft heb ik vooral in Groningen een paar teleurstellingen moeten werken en dat is zo onterecht. Of er meer mensen zijn met een gehoorhandicap die keramiek maken? Ik heb dat gegoogeld, maar voor zover ik weet is dat niet het geval. Dat maakt me ook wel trots."

CSIJ
Op IJburg is Eline inmiddels helemaal vertrouwd en veel Ijburgers zullen haar kennen van haar deelname aan Collective Store op IJburg CSIJ, dat inmiddels wegens gebrek aan een ruimte fysiek gesloten is (maar dat wel nog actief is op internet). "In april 2015 nam ik contact op met Linda Vosjan van CSIJ met de vraag of ik mijn keramiek van de Amsterdamse grachten, want ik heb ook een aantal grachtenpanden gemaakt, mocht tentoonstellen en verkopen in de winkel. Linda was dolenthousiast waarmee ik weer een nieuwe mogelijkheid kreeg om via mijn werk te communiceren met horende mensen. Ik heb daar erg van genoten. Helaas is de winkel er nu niet meer. Ik hoop dat de winkel er weer snel zal komen, want de opzet van CSIJ is werkelijk schitterend."

Joris Ivensplein
Inmiddels maakt ze zich ook druk om de buurt waar ze woont. Met name het Joris Ivensplein gaat haar aan het hart. "Ik heb me vorig jaar aangemeld voor de zogeheten Placegame over het Joris Ivensplein en heb een paar bijeenkomsten bijgewoond. Ik heb daar een idee ingediend om het saaie plein, dat bovendien zo plat is als een dubbeltje, op te fleuren met kleine heuveltjes, een paar bloembakken en momenteel onderzoek ik samen met een aantal mensen dat hierbij betrokken is, de mogelijkheden om een bewonersinitiatief in te dienen, voor het plaatsen van grote gedenkfoto's van Joris Ivens en andere grote fotografen en filmmakers met een naam van een straat in de buurt. Het zou echt geweldig zijn als dat doorgaat, want een mooi plein dat het hart van de buurt wordt, kan deze omgeving goed gebruiken."

Weerbericht

'Hier op IJburg voel ik mij zo licht als een pluisje in de wind'

April wordt grasmaand genoemd. De dagen lengen in april met in totaal 1 uur en 45 minuten. Welk weer je in april kan verwachten is elk jaar moeilijk te beantwoorden. Letterlijk kan het vriezen of dooien. Dat is logisch, want april is een overgangsmaand bij uitstek. De winter is voorbij maar de zomer moet nog komen. In bijna elke aprilmaand komt nog vorst voor. Ook komen er dagen voor van boven 20 graden, zoals op zondag

9 april onlangs. De warmste, droogste en zonnigste april ooit was die van 2007. In die aprilmaand van 10 jaar geleden kwamen 7 zomerse dagen voor van 25 graden en hoger. De warmste aprildag ooit was 15 april 2007 met 29 graden. Het kan ook nog nawinters koud zijn. Met Pasen dit jaar werd het amper 10 graden. De gevoelstemperatuur lag nog lager door de stevige noordwestenwind. Eind april vorig jaar, zoals op Koningsdag, werd het maar circa 8 graden. Midden deze week volgt meer zonneschijn, maar het blijft koud met lichte vorst in de nacht. De weerspreuk: 'in april heldere maneschijn, zal voor de bloesems schadelijk zijn', gaat zeker op voor deze week. Tijdens het komend weekeinde wordt het wisselvalliger met kans op enkele buien. De nachten worden dan minder koud.

Onlangs zat ik op een terras in winkelcentrum IJburg. De voorjaarszon streelde over de tafeltjes. Een vrouw met blond krullend haar sjouwde een zware boodschappentas, dwars over het plein. Ze strompelde het terras tegemoet. Ze ging hijgend zitten op een stoel naast mij aan het tafeltje. De geur van verse koffie walmde uit de horecazaak van Bagel & Beans. Op het pleintje vielen acht hoge bakken op met planten, met in het midden van elke bak een bloeiend krentenboompje vol met witte bloemtrossen. Ze gaven het pleintje een intieme lentesfeer. Een troep stadsduiven scharrelde driftig rond over de tegels. De voorjaarswind was vlagerig kil maar in de luwte voelde je de zon op je huid branden. Ik waande me in een tropisch microklimaat, zolang de zon althans scheen. Op de bovenste tak van een krentenboompje zat een merel te zingen, zoals merels dat doen in april. De vrouw naast mij aan het tafeltje stelde zich voor als Elske. Ze floot mee met de merel.

Ik fluit meer als een zanglijster hoor, lachte ze. Ik voel me nu als geklopt schuim zo luchtig, knipoogde Elske. Ze staarde naar de lucht en stak haar vinger op. Ze likte er eerst aan, als een poes aan haar poot. Ook al zijn de tassen zwaar die ik zeul, hier op IJburg voel ik mij zo licht als een pluisje in de wind. Alleen op IJburg kun je het voorjaar zo diepgaand beleven, stelde Elske, als in een gedicht. Voordat ze vertrok gaf ze me nog een kus. Omdat we hier samen het voorjaar hebben gevierd, straalde ze opgewekt.

Vrijdag 21 april

Film: de kinderen van Juf Jiet

In Theater Vrijburcht wordt vrijdag 21 april deze documentaire vertoond. Hierin wordt een jaar lang de gemêleerde schoolklas van juf Kiet gevolgd. Na afloop kunnen vragen worden gesteld aan producer Marty de Jong en geluidsman Gert Jan Miedema.
De aanvang is 20.30 uur, de entree bedraagt 6,50 euro.

Zaterdag 22 april

Muziek: Afuriko

Een bijzonder concert van het New York worldjazz duo Akiko Horii (percussie/ drum en zang) en Jim Funnell (piano en synthesizer). Te beleven in Theater Vrijburcht vanaf 20.30 uur. Entree 10 euro.

Zondag 23 april

Kindertheater: Oe-koek

Acteurs Lieke Dieltjens en Marinke Hamers komen om Oe-koek te laten zien en horen. Oe-koek is een interactief muzikaal vogelsprookje en is bestemd voor kinderen vanaf 3 jaar.
De voorstelling is in Theater Vrijburcht en begint om 15 uur.

Vrijdag 28 april

Film: Layla M. (12+)

Drama over een Marokkaans meisje uit Amsterdam dat zich afzet tegen haar liberale ouders en aansluiting vindt bij een groep radicale jonge moslims. Maar langzaamaan realiseert Layla zich wat de echte bedoelingen zijn.
De aanvangstijd is 20.30 uur, de entree bedraagt 6,50 en de film is te zien in Theater Vrijburcht.

Zaterdag 29 april

Danstheater: Macho Macho en Zoomkoop

Twee voorstellingen voor de prijs van één in Theater Vrijburcht vanaf 20.30 uur. Macha Macho gaat inderdaad, de naam zegt het al, over macho mannen. Zoom daarentegen gaat over acceptatie en verzet tussen twee vrouwen op het podium die de kloof tussen de wereld van advertenties en videoclips en hun eigen, meer intieme ervaring met sensualiteit en seksualiteit willen overbruggen. De entree bedraagt 10 euro in Theater Vrijburcht voor deze voorstelling die om 20.30 uur begint.

Zondag 30 april 20.30 uur

Muziekvoorstelling: Oldtimers

Oldtimers is een zwarte komedie die gemaakt is voor gemeenschappelijke ruimten in woonzorginstellingen. In Oldtimers worden thema's behandeld als pesten, verwaarlozing en eenzaamheid. Te zien in Theater Vrijburcht, aanvang 20.,30 uur, entreeprijs is 10 euro.

Donderdag 4 mei

Dodenherdenking

Op IJburg is een 4 mei traditie waarbij in het Ed Pelsterpark (bij kerkcentrum de Binnenwaai) met verhalen, muziek, bloemen en stilte de doden worden herdacht. Het is een herdenking voor en door IJburgers. Sinds 4 jaar is "de Ondergedoken Camera" het overkoepelende thema, waarbij de camera als het ware wordt gericht op onderbelichte aspecten van de Tweede Wereldoorlog. De aanvang is 19.30 uur. Meer over het programma staat op de voorpagina.

Vrijdag 5 mei

Documentaire: The Beatles, Eight Days a Week

Documentaire waarin de Oscarwinnende regisseur Ron Howard op ontdekkingsreis naar de live-optredens van The Beatles gaat. De entree is 6,50 euro, de aanvang is 20.30 uur en de documentaire is te zien in Theater Vrijburcht.

Zaterdag 6 mei

Muziek: Susana Raya Solo

De Spaanse gitariste en zangeres Susana Reya (woonachtig in Amsterdam), wordt door jazzhistoricus Ted Gioia 'de Andalusische Eva Cassidy' genoemd. Susana speelt in Theater Vrijburcht vanaf 20.30 uur en de entree bedraagt 10 euro.

Vrijdag 12 mei

Flex Night Live: Kluun

Schrijver Kluun komt naar de FlexBieb. De auteur van onder andere 'Komt een vrouw bij de dokter' en 'Haantjes' vertelt onder andere over zijn nieuwste boek 'DJ'. Toegang is 10 euro voor niet-leden, 5 euro voor FlexBieb-leden en houders van een Stadspas e.d. De aanvang is 20.30 uur.

Donderdag 18 mei

Flex Night Live: Bier brouwen

In samenwerking met de Amsterdamse bierbrouwerij Troost wordt in de FlexBieb vanaf 20.30 uur een speciale avond gehouden over bierbrouwen. En natuurlijk wordt er geproefd!

Vrijdag 19 mei 20.30 uur

Film: Perfetti Sconosciuti

Komisch drama waarin een groep vrienden tijdens een diner alle inkomende berichtjes en telefoontjes met elkaar deelt. Aanvang is 20.30 uur in Theater Vrijburcht, de entree is 6,50 euro.