IJburgerNieuws

5 september 2018

IJburgerNieuws 5 september 2018


Nieuw Evenementen Fonds IJburg

IJBURG Om allerlei evenementen op IJburg mogelijk te maken, is het Evenementen Fonds IJburg opgericht. IJburgers kunnen voor 10 euro donateur worden. Ook worden er bedrijven gezocht die sponsor willen worden.

In de afgelopen vijftien jaar heeft IJburg een aantal tradities opgebouwd die niet meer weg te denken zijn. De intocht van Sinterklaas, activiteiten rond Koningsdag, de 4 meiherdenking in het Ed Pelsterpark en de Nieuwjaarsduik zijn goede voorbeelden. IJburgers - en zeker nieuwe IJburgers - beschouwen deze als vanzelfsprekend, maar volgens de oprichters van het Evenementen Fonds IJburg is dat het niet. "Ieder jaar is het weer de vraag of de initiatiefnemers genoeg geld bij elkaar krijgen voor de organisatie", valt te lezen op de website van het evenementenfonds.

Oplossen

Kortom, het is elk jaar weer een hoop gebedel en dat kan volgens de initiatiefnemers anders. "Dat probleem willen wij nou eens en voor altijd oplossen. En dat kan zo eenvoudig! Als wij, IJburgse bewoners en ondernemers, allemaal een klein steentje bijdragen, hebben we genoeg geld om al die evenementen mogelijk te maken. Doe dus mee. Voor maar 10 euro per jaar ben je al donateur." Meer mag natuurlijk altijd. Donateurs hebben het recht om mee te stemmen welke extra evenementen in het nieuwe jaar ondersteund worden door het Evenementen Fonds IJburg.

Bereikbaarheid IJburg op alle fronten verbeterd

IJBURG Op alle fronten moet de bereikbaarheid van IJburg en Zeeburgereiland worden verbeterd om de voorziene groei te kunnen bijbenen. De gemeente heeft daarom op een rij gezet welke verbeteringen er op korte of iets langere termijn worden doorgevoerd, vervat in een mobiliteitsplan. De stadsdeelcommissie vergadert er deze maand over.

Tot 2025 verrijzen op Zeeburgereiland 12.000 en tot 2038 ongeveer 22.400 nieuwe woningen. Daarmee is dit gebied even groot als een stad als Assen en dat brengt zo zijn uitdagingen met zich mee. Vooral het vervoer is een uitdaging, op alle fronten. Per vervoerswijze zijn dit de voorgestelde verbeteringen:

Openbaar vervoer

- De IJtram wordt doorgetrokken naar IJburg 2e fase. Trams gaan gekoppeld rijden, perrons worden verlengd en er wordt gezocht naar de beste locatie voor een grotere tramstalling voor de extra trams.
- Het toevoegen van een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding (HOV)-verbinding tussen Zeeburgereiland en de Indische Buurt over de Amsterdamsebrug en hoogwaardige buslijnen naar Bijlmer Arena en Weesp.
- De betrouwbaarheid van de IJtram wordt verbeterd en het kruispunt IJburglaan/Zuiderzeeweg wordt aangepast voor een betere doorstroming van de Oosttangent (bus 37).

Fiets 1

- De doorgaande routes in alle richtingen worden geoptimaliseerd, zoals luie trappen of opritten aan de Schellingwouderbrug en verbetering van de route via de Nesciobrug. Daarnaast wordt het fietspad heringericht langs de Overdiemerweg, inclusief fietsbrug naar de Maxisweg.

Lees verder op pagina 3

Start Strandeiland markeert nieuwe fase ontwikkeling IJburg

IJBURG Uitgerekend in de Kapel van Blijburg, dat plaats moet maken voor de groei van IJburg, is eind augustus het startsein gegeven voor deze uitbreiding. Er waren voor de gelegenheid tekeningen, maquettes en hapjes en drankjes.

13

Boerderij

Het openingsfeestje gaat niet door vanwege een virus, maar dat laat onverlet dat de Boerderij op IJburg het dik voor elkaar heeft op haar nieuwe locatie.

7

Op de landelijke Diemerzee- dijk zijn auto's echt toegestaan

Bewoners: auto's en langzaam verkeer scheiden

Bewoners en ondernemers aan de Diemerzeedijk willen dat de weg wordt verbreed. Ze lijken gehoor te vinden bij de politiek.

Niet iedereen vindt het leuk, maar auto's zijn toch echt toegestaan op de Diemerzeedijk.

IJBURG De Diemerzeedijk is officieel geen IJburg; ook het laatste stukje niet. Dit betreft het dijkje tussen de Hein de Haan fietsbrug (tussen Vrijburcht en de Diemerzeedijk) en het begin van de Nesciobrug en de belangrijke toegangsweg naar het Diemerpark. Hier zijn onder andere de sportvelden en om die reden fietsen en lopen hier veel IJburgers, onder wie veel kinderen. Ook trainen hier veel IJburgers. Kortom, het is geen IJburg, maar veel IJburgers maken er wel gebruik van.

Agressief

Veel van hen hebben daarbij het idee dat de dijk het domein is van het langzame verkeer. Auto's die er komen worden vreemd en soms zelfs agressief bejegend, maar die hebben alle recht om daar te rijden. Dit is namelijk ook een toegangsweg naar drie jachthavens aan de Buitenkerkerweg en zelfs met een boot achter je auto mag je er gewoon rijden. Ook vrachtverkeer is toegestaan.

Auto's en zelfs vrachtauto's mogen hier gewoon rijden

Geld was op

Toen de gemeente Amsterdam zo'n acht jaar geleden begon met de werkzaamheden voor een herstructurering van de Diemerzeedijk was er geen vuiltje aan de lucht, want in de eerste twee gedeeltes was rekening gehouden met auto's. Het profiel van de weg is breed genoeg gemaakt om twee auto's elkaar te laten passeren en het voetpad is langs het water onder aan de dijk gesitueerd.
Maar toen was het geld opeens op, waardoor de laatste fase tot nu toe niet is aangepakt. Vorig jaar werden echter nieuwe plannen gemaakt, die in het voorjaar zijn gepresenteerd. Tot stomme verbazing van de bewoners en ondernemers is er echter gekozen voor een zogeheten 'fietsstraat'. "En dat is de slechtst denkbare oplossing", zegt Guido Frankfurther namens de betrokkenen.

Auto's te gast

Hij legt dit graag uit: "Dit is om te beginnen het drukste stukje Diemerzeedijk, omdat hier veel IJburgers van IJburg naar het Diemerpark of de Nesciobrug gaan. En uitgerekend dit stukje dat het meest gebaat is bij een verbreding en een goede oplossing voor alle verkeersstromen, wordt niet verbreed, maar voorzien van rood asfalt om aan te geven dat dit een fietsstraat is waar auto's te gast zijn. Er is hier al veel irritatie en die neemt alleen maar toe omdat er nog vaker conflicterende situaties zullen zijn. Bovendien is de verkeersveiligheid hier absoluut niet mee gediend."

Eenvoudig

De oplossing is eenvoudig, zegt Frankfurther: de draad weer oppakken. "De dijk verbreden zodat auto's en fietsers elkaar veilig kunnen passeren en voor voetgangers onder aan de dijk een voetpad aanleggen zodat deze zijn gescheiden van het overige verkeer."

Gehoor

Voor dit standpunt vonden de bewoners inmiddels gehoor bij de Stadsdeelcommissie Oost. Die probeert de gemeente, die uiteindelijk hierover moet beslissen, te bewegen om de plannen te herzien.

Bereikbaarheid IJburg wordt aangepakt

Vervolg van voorpagina


IJBURG De komende jaren wordt de bereikbaarheid van IJburg en Zeeburgereiland verbeterd. De belangrijkste maatregelen:

Fiets

- Er komt nog dit jaar een vervolgonderzoek naar verbetering van de fietsroute naar de oostzijde van de stad. Dit betreft de volgende varianten: fietsbrug naar Sporenburg (hoge en lage variant), de opwaardering van de Amsterdamsebrug voor fietsers, fietstunnel naar Sporenburg en een fietsbrugvariant Cruquius-Borneo, of een combinatie van deze varianten.
- Bij de HOV-haltes komen voldoende fietsparkeerplaatsen om het voor- en natransport te verbeteren.

Auto

- De capaciteit van de IJburglaan, tussen de A10 en het Haveneiland, wordt vergroot. Twee kruisingen van de IJburglaan op het Zeeburgereiland worden aangepast en er komt een ongelijkvloerse tramkruising bij de westelijke oprit A10. Daarnaast wordt de Overdiemerweg voor autoverkeer opengesteld. Het kruispunt IJburglaan/Zuiderzeeweg wordt gemonitord om te bepalen of deze moet worden aangepakt.
- De verbreding van de toerit aan de westzijde van de A10 op het Zeeburgereiland lijkt onvermijdelijk. Dat geldt mogelijk ook voor een verbreding van de A10.

Maak kennis met SET

IJBURG IJburgers kunnen donderdagavond 6 september kennismaken met de bewoners van SET IJburg. Iedereen is welkom.

Een aantal omwonenden van SET IJburg (de 180 tijdelijke containerwoningen op kavel 13A aan de Daguerrestraat voor statushouders en studenten en jongeren) ervaart overlast van de nieuwe bewoners. Het betreft vooral geluidsoverlast. Een bewoner heeft hiervoor aangeklopt bij de Alliantie, bij SET zelf en bij de gemeente Amsterdam, en vooralsnog blijkt dat het benoemen van de problemen veel ellende wegneemt.
Om die reden komt de bijeenkomst donderdag 6 september als geroepen. Er wordt onder andere een korte welkomstfilm vertoond en er worden rondleidingen door het gebouw gegeven.

IJburg uitgebreid met flinke lap grond

Landmaken van Strandeiland van start

Vorige week is officieel gestart met de aanleg van Strandeiland. Hier zullen uiteindelijk ongeveer 24.000 mensen wonen.

Zo gaat Strandeiland worden.

IJBURG Middeneiland. Zo werd het volgende uitbreidingsgebied van IJburg jarenlang genoemd. Maar omdat een groot stadsstrand en een aantal kleine natuurstrandjes deel gaan uitmaken van het nieuwe land, heet het nu officieel Strandeiland. En dat klinkt ook een stuk zonniger. Strandeilanden was misschien nog beter geweest, want Strandeiland bestaat in feite uit drie eilanden.

Na Steigereiland, Haveneiland, Rieteiland en Centrumeiland is Strandeiland het vijfde eiland van de archipel die IJburg is. Het wordt een fikse lap hoofdstad erbij, want de 150 hectare die Stadseiland groot is, is even groot als Centrumeiland en Haveneiland bij elkaar. Later komt er ook nog Buiteneiland, maar daar is verder nog niks over bekend en ook die naam kan nog veranderen.

Landmaken

Vanaf een tropisch Blijburg kun je nog even de werkboten zien die Strandeiland gaan aanleggen.
Het feestje werd ook opgeluisterd door een bandje.

Strandeiland even groot als Centrumeiland en Haveneiland samen

Strandeiland wordt een waterrijk, groen en duurzaam eiland, zeggen de beleidsmakers. En bereikbaar; dat moet het nieuwe stukje Amsterdam ook worden. Hoe dat allemaal wordt vertaald in concrete plannen is nog niet bekend, want eerst moet er land worden gemaakt, om te beginnen met het meest zuidelijke deel. Het gebied waarmee nu is gestart omvat 80 hectare. Gelijktijdig wordt er gewerkt aan het stedenbouwkundig plan voor Strandeiland.

2023

Het streven is een productie van rond zeshonderd woningen per jaar, waarbij de inzet is dat na oplevering belangrijke voorzieningen (supermarkt, schoolvoorziening), al dan niet tijdelijk, aanwezig zijn.

Uiteindelijk zullen er circa 8.000 woningen komen. Op het zuidelijk deel van Strandeiland wordt begin 2022 gestart met de bouw van de eerste woningen, op het noordelijk deel ruim een jaar later. De oplevering van de eerste woningen is voorzien voor 2023.

7 / 16

Boerderij op IJburg staat na een jaar op de nieuwe locatie als een huis

Gepland openingsfeest op 9 september gaat niet door

Boerderij op IJburg zou zondag 9 september de opening van de nieuwe locatie houden. Die gaat niet door, maar wat er bereikt is, is echt geweldig.

De buitenruimte, de overdekte bak en door de bomen de nieuwe verblijfsruimte.

IJBURG Het zou zondag 9 september een geweldig openingsfeest worden van de nieuwe locatie van de Boerderij aan de Overdiemerweg. Maar drie weken geleden kreeg de Boerderij te maken met een infectie genaamd 'droes'. Deze infectie zorgt voor griepverschijnselen bij paarden. Inmiddels zijn bijna alle paarden weer beter, maar om zeker te weten dat er geen overdracht plaatsvindt naar andere paarden in de omgeving is besloten om het openingsfeest uit te stellen naar het voorjaar.

Dit is het slechte nieuws. Of althans, het relatief slechte nieuws, want de opening is nu gewoon een paar maanden later en veel belangrijker: de paarden zijn gezond. Maar het echt goede nieuws is hoe de Boerderij op IJburg zich in nog geen jaar tijd op de nieuwe locatie heeft ontwikkeld. Want wie bij de Boerderij op IJburg nog het beeld heeft van het stukje terrein met een schuur en stallen aan de Zandzeggestraat, is recentelijk niet op de nieuwe locatie aan de Overdiemerweg geweest. Want wat hier in amper een jaar tijd is gerealiseerd, is fenomenaal. Er zijn nog wensen, natuurlijk, die zijn er altijd, maar vooralsnog zijn alle dromen uitgekomen die de stichting een jaar geleden nog had. "Welk gevoel ik heb? Trots en blij, maar vooral dankbaar voor alle hulp die we hebben gekregen", zegt Zita Pels van de Boerderij op IJburg.

Diemen

Het nieuwe verblijfsgebouw telt twee verdiepingen.

'We zijn vooral dankbaar dat het allemaal
gelukt is'

Nog even terug naar vorig jaar en de periode ervoor. De Boerderij op IJburg was tijdelijk gehuisvest aan de Zandzeggestraat, maar moest plaatsmaken voor een tennishal en faciliteiten voor Kano op IJburg. Er werd gezocht naar een nieuwe plek op IJburg, maar die werd niet gevonden, maar er wel vlakbij, aan de Overdiemerweg op grondgebied van Diemen. Zita Pels gaf toe dat het best slikken was dat het op IJburg niet was gelukt, maar vooruit, dit was een prima stukje grond met een leuk bos. Alleen, er was helemaal niks. Zita Pels liet toen in IJburgerNieuws weten dat er veel werk aan de winkel was, dat er veel wensen waren en dat er veel geld nodig – ongeveer twee ton - was om alle wensen te kunnen invullen.

Vossen en marters

En in een toen niet voor mogelijk gehouden tempo is nu alles voor elkaar. "We hebben het werk vorig jaar opgeknipt in twee fases", zegt Pels. "Fase 1 was dat we voor eind september moesten verhuizen en daarvoor moest er in elk geval plek zijn voor de pony's. We hebben de schuur afgebroken en hier weer opgebouwd en van materialen die we hergebruikten hebben we de manegebak provisorisch aangelegd." Wel was er een probleem. "Hier zitten veel vossen en marters. De bedoeling was dat onze dieren 's avonds buiten zouden lopen zoals ze dat gewend waren, maar dat kon dus niet. Om die reden moesten we de schuur inrichten als tijdelijke stal. En dat was niet voor niets, want in januari hebben we een foto gemaakt van een vos die hier aan het rondstruinen was op zoek naar eten."
Gevolg was dat er geen verblijfsruimte meer was, maar dat werd opgelost met een 'Pipo-caravan'. Pels: "Dat is de hele winter ons hoofdgebouw geweest. En dat was best afzien, ook voor de kinderen."

Fondsen

Inmiddels waren allerlei fondsen aangeschreven om de Boerderij verder op te bouwen (fase 2). "Naast geld van een aantal fondsen kregen we geld van de gemeente Amsterdam, we hebben aan crowdfunding gedaan en de bedrijven die hier werkten vonden en vinden het allemaal zo leuk wat we doen dat die ook een steentje hebben bijgedragen. Op die manier hebben we nagenoeg al het geld dat we nodig hadden vergaard."
In maart werd gestart met de bouw van het hoofdgebouw en met de overkapping van de buitenbak. Dat hoofdgebouw was overigens nog wel 'een dingetje'. "Het bleek dat we hier niet konden heien. Iemand uit de stichting bedacht de oplossing om een betonnen plaat neer te leggen, waar we vervolgens containers op hebben gezet als begane grond met daarbovenop een blokhut die dient als kantine en verblijfsgebouw."

Wensen

Nu alles er lijkt te staan, is de vraag gerechtvaardigd: Wat zijn nu nog de wensen? Pels: "Hier komen onder andere door onze goede samenwerking met de Stichting Omega veel kinderen die afhankelijk zijn van een rolstoel. We hebben daarom nog geld nodig voor een rolstoellift en voor voorzieningen om het terrein rolstoelvriendelijk te maken. Verder moet er nog een oplossing komen voor het vervoer van de kinderen van de Stichting Omega. Als iemand daar een goed idee voor heeft, dan houden we ons aanbevolen. En we hebben nog wat kleine wensen, maar de Boerderij staat. Wel gevoel ik heb? We zijn vooral dankbaar dat het allemaal gelukt is."

Bye Bye Blijburg

Met een daverend feest onder de noemer 'La Grande Finale' valt op 29 en 30 september na 15 jaar het doek vooralsnog definitief over Blijburg. Het waren geweldige jaren waarin Blijburg voor een belangrijk deel kleur heeft gegeven aan IJburg. Met oprichtster Stanja van Mierlo lopen we aan de hand van een aantal kenmerkende foto's (deze zijn onderdeel van een nieuw Blijburg-kwartet, te koop voor 10 euro) door de geschiedenis.

Blijburg 1

Blijburg 1.0 wordt het genoemd: de oerversie van Blijburg, die meteen ook het fenomeen 'stadsstrand' in Nederland introduceerde. De allereerste bouwsels en een soort poort waren op de plek waar nu het havengebouw is. Hier maakte Stanja van Mierlo haar droom waar. Stanja had als vrijgevochten meisje namelijk de droom om ooit ergens in Amsterdam een vrijhaven aan het water te creëren met de mogelijkheid voor ouders en kinderen om te zwemmen en te spelen. Die droom kreeg gestalte toen ze als marketeer en ingewijde in de jazzwereld een festival mocht organiseren. "In die tijd had je wel een paar grote festivals, maar bij lange na niet zoveel als dat er tegenwoordig zijn. Wat wij deden, was behoorlijk nieuw."
Dat festival heette het Droomfestival en werd een succes. Stanja leerde daar ook Britt Stegerhoek kennen en om een lang verhaal kort te maken: met haar begon ze Blijburg. "Wij hebben beiden als uitgangspunt dat je geluk voor geld zet. Ik bedoel: horeca is voor ons vooral een middel om leuke dingen te doen en geen doel op zich. En dat werd Blijburg." Blijburg moest een huiskamer worden van het geluk voor grote en kleine mensen en natuurlijk voor vrij spelende honden.

"Waarom op IJburg? Hier was een enorme zandvlakte aan het water en de huizenmarkt was slecht, waardoor er amper werd gebouwd. Kortom, de mogelijkheden waren er. Toen heb ik een concept geschreven, we legden dat aan de gemeente voor, kregen een tijdelijke vergunning en zijn begonnen. Blijburg 1.0 stelde qua gebouwen en voorzieningen amper wat voor, maar er was meteen een enorme vibe en er gebeurden allerlei leuke dingen. Precies zoals wij dat wilden. De naam Blijburg? Die heb ik verzonnen. Die kwam spontaan op, bleef hangen en dat is het geworden."

"Of Blijburg 1.0 de leukste van de vier was? Denk het wel. De homogene sfeer die daar hing, was uniek. IJburg stelde toen ook niks voor, dat heeft ook gescheeld. Ik denk dat hier tweehonderd mensen woonden en naar Blijburg was niet eens een weg. Je parkeerde de auto en moest een eind lopen naar wat het einde van de wereld leek. Dat maakte het allemaal erg leuk."

Stanja wijst op een foto van een berg zand aan het water, met veel kinderen en mensen die zwemmen en ook met heel nadrukkelijk een bord dat waarschuwt voor drijfzand. "Dit moet de eerste zomer zijn geweest. Die was waanzinnig heet, echt top, het bier was niet aan te slepen. Er kwam toen een ambtenaar, die zag dit tafereel, en maakte een foto. Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar uiteindelijk heeft hij het wel geregeld en kregen we de vergunningen."


Blijburg 2, 3 en 4

Toen de woningbouw alsnog oprukte, moest Blijburg plaatsmaken, want IJburg was bedoeld voor woningbouw en niet voor hippe strandtenten. Amsterdammers, bewoners van IJburg en de mensen achter Blijburg vonden dat geen goed plan en kwamen in actie voor het behoud van deze nieuwe buitenspeelplaats voor Amsterdammers. Met de gemeente werd overeenstemming bereikt om een paar honderd meter op te schuiven richting Muiden (Blijburg 2.0 was waar nu de grote rode schep staat) en weer later moest ze weer verder opschuiven. "We werden overal tijdelijk geaccepteerd en we vonden het ook wel leuk, dat schuiven, maar bij de voorlaatste plek ging de lol er wel af. We waren inmiddels een soort gevestigde orde, maar we hadden nooit geld om te investeren om het goed te doen en we snakten naar een plek waar we langer, liefst permanent, konden blijven. Die plek kregen we aangeboden en we werden gevraagd om hier voor langere tijd te gaan ondernemen. Twaalf jaar was de bedoeling en dan nog 20 jaar op de uiteindelijke strandlocatie. Dus nog één keer verhuizen in 30 jaar. Dat gaat nu niet lukken. De gemeente heeft wel beloofd om ons terug te vragen als er definitief land komt, maar dat komt voorlopig niet. Dat kan nog wel vijf tot acht jaar duren en daarmee valt het doek voor Blijburg."

"Of Blijburg uiteindelijk een uit de hand gelopen hobby is? Nee, zo kun je het niet stellen. Ik zag bepaalde ontwikkelingen en ik weet goed wat ik wil en dat was de basis voor Blijburg. En het was ook geen hobby, in die zin dat ik al die jaren gewoon keihard heb gewerkt om Blijburg op de kaart te houden. Het is natuurlijk doodzonde dat we dat moeten missen. En hier verliezen ook 70 mensen hun baan."


Boeddhabeelden

In het begin kreeg Stanja van een kunstenares zes boeddhabeelden ("Boeddhabeelden koop je niet, die krijg je") en die hebben al die jaren zichtbaar op alle Blijburgen gestaan. "Ze worden steeds ouder en zijn inmiddels gerestaureerd, maar ik sla ze ergens op voor je weet maar nooit. Of die beelden het symbool van Blijburg zijn geworden? Ik weet het niet, maar nu je het zegt: misschien wel."
De beelden staan momenteel bij de Kapel. "Hoeveel huwelijken daarin zijn gesloten? Geen idee. Dat zou op zich een mooie reportage zijn: huwelijken die op Blijburg zijn begonnen. Tegenwoordig doen we in de Kapel ook begrafenissen, activiteiten en noem maar op. Dat valt ook allemaal weg."


Bouwen

Er is door de jaren heen heel wat afgebouwd rond Blijburg. Als er een aanleiding was om met pallets, hout, troep en alles wat verder voorhanden was een liefst hoog en markant bouwwerk te maken, dan gebeurde dat, vanzelfsprekend. Op de foto staat een joekel van een wensboom. "We bouwden ons werkelijk suf al die jaren", lacht Stanja. "Wat het idee was achter gezellig bouwen? Er zat geen idee achter. En spontaan gebeurde het ook al nooit. Dat lijkt misschien zo, maar in Nederland heb je overal een vergunning voor nodig, ook voor dit soort bouwsels. Het moet allemaal veilig en goed geregeld zijn." Lachend: "Daarom hebben we in het kwartet ook een foto opgenomen van een vergunning, want ook dat is Blijburg."


Honden

Vier kaarten in het kwartet gaan over honden op het strand. Ook daar is over nagedacht. Stanja: "Hier kunnen honden loslopen. Dat lijkt voor iedereen gewoon, maar we hebben er enorm veel tijd en energie in moeten steken om dat bij de gemeente voor elkaar te krijgen."


Fikkie stoken

Kampvuren horen onlosmakelijk bij Blijburg. Voor zowel Van Mierlo als voor haar medewerkers, artiesten die optreden en bezoekers is er niets mooiers dan een mooie fik om een evenement af te sluiten. "Een lekker vuur maken kan tegenwoordig ook nergens meer in Amsterdam", baalt ze. "Bij al die vuren gold veiligheid voor alles, maar één keer ging het bijna verkeerd. Dat was toen de wensboom in de hens ging. Die wensen waren geschreven op stukjes aluminium en door de hitte ging al dat lichte materiaal de lucht in. En het waaide behoorlijk, dat was best link. Bij het slotfeest komt ook weer vuur, natuurlijk. Dat symboliseert dat we Blijburg loslaten."


En nu?

"Ik heb nog geen plannen. Afkicken? Ja, absoluut, cold turkey. Niet alleen voor mij, maar ook voor IJburg, denk ik. We hebben het laatste feest en daarna overhandig ik de sleutels aan de gemeente, die de nieuwe eigenaar is. Geen idee van wat hier gaat gebeuren. Het gebouw blijft nog een jaar of twee staan, heb ik begrepen, maar wat de gemeente ermee wil, weet ik echt niet. En wat ikzelf ga doen, weet ik op dit moment ook nog niet. Er zijn veel ideeën, maar eerst maar eens een mooi afscheidsfeest en een welverdiende vakantie met mijn zoon."
Stanja krijgt heel vaak de vraag of Blijburg ooit weer terugkomt op Strandeiland, waar per slot van rekening een strand is gepland. "Dat zou heel goed kunnen en dat hebben ze ons ook beloofd. Alleen is die plek er nog niet. Het is allemaal erg jammer en ik vind het vreselijk, maar veranderen kan ik het niet."

Blijburg 1.0: het begin.

Dit verwijzingsbord ging al die jaren mee.

De ambtenaar moet geschrokken zijn van de situatie, maar de vergunningen kwamen wel rond.

Blijburg 2.0.

Blijburg 3.0.

The final countdown, oftewel Blijburg 4.0.

De boeddabeelden horen bij Blijburg.

De wensboom. Een prachtbouwsel en na afloop een linke fik.

Het strand bij Blijburg is een van de weinige plekken in Amsterdam waar honden vrij kunnen lopen. Met dank aan Stanja van Mierlo.

En weer een kampvuur.

Slopen en bouwen hoorden ook bij Blijburg.

Gebiedsagenda voor IJburg

Praat mee over onder andere jeugdvoorzieningen.

De gemeente Amsterdam stelt de komende maanden voor de hele stad gebiedsagenda's op. Een gebiedsagenda is een document waarin beschreven wordt welke prioriteiten de komende vier jaar (2019 t/m 2022) worden gehanteerd voor de werkzaamheden in een gebied. De stad is onderverdeeld in 22 gebieden. IJburg en Zeeburgereiland vormen samen een gebied.
Eind december wordt de gebiedsagenda voor IJburg en Zeeburgereiland definitief vastgesteld. In deze agenda worden zes prioriteiten benoemd. Op dit moment zijn deze prioriteiten alleen in conceptvorm bekend. Het zijn:
- Goede bereikbaarheid.
- Voorzieningen op Amsterdams peil brengen.
- Veilig en prettig samenleven in een nieuwe gemengde wijk.
- We bieden jongeren een volwaardige plek.
- Draagkracht van kwetsbaren vergroten.
- Lokale economie versterken.

Het stadsdeel gaat de komende maanden deze zes prioriteiten verder invulling geven om te zorgen dat hier zo exact mogelijk wordt beschreven wat IJburg en Zeeburgereiland de komende 4 jaar nodig hebben. Hierbij is alle hulp van de bewoners en ondernemers op IJburg welkom. Er zijn drie manieren om een bijdrage te leveren.

1. Benader de gebiedscommissie

Heb je wensen of zorgen over de toekomst van IJburg, dan kun je altijd contact opnemen met een lid van de gebiedscommissie. In onze vorige editie hebben we de vier leden aan je voorgesteld. De contactgegevens vind je op Hallo IJburg. De leden van de gebiedscommissie kunnen (samen of afzonderlijk) het stadsdeel over alle onderwerpen adviseren, en vormen een belangrijke gesprekspartner voor het stadsdeel bij het opstellen van de gebiedsagenda.

2. Vul het dashboard in op Hallo IJburg

Op halloijburg.nl/dashboard kunnen alle IJburgers aangeven wat ze belangrijk vinden voor de gebiedsagenda. Er kan gekozen worden worden uit een lijst van 14 gebiedsdoelen. Hiernaast zie je de stand op dit moment. Hoe groter de letter, des te belangrijker vinden IJburgers dit gebiedsdoel. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het dashboard laat zien wat IJburgers belangrijk vinden. De maker van het dashboard, IJburger Michel Vogler, roept daarom ook iedereen op om mee te doen. Doe dit zo snel mogelijk, want hoe eerder duidelijk is dat een gebiedsdoel belangrijk wordt gevonden, hoe groter de kans is dat het in de gebiedsagenda wordt opgenomen.

3. Kom naar de meet-up met het stadsdeel op 27 september

Op 27 september organiseert het stadsdeel een bijeenkomst op IJburgcollege 1. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom om in gesprek te gaan over de gebiedsagenda. Tevens worden ideeën opgehaald voor projecten die in het gebiedsplan voor 2019 kunnen worden opgenomen. Dus als je mee wilt praten over een zorg, een probleem of een oplossing, dan ben je van harte welkom. Zie Hallo IJburg voor de details van deze bijeenkomst.

AGENDA


Flex Night Live:
Zomerbroeken

Donderdag 6 september 20.00-22.00 uur

Kom in de FlexBieb praten over het mooiste boek dat je hebt gelezen deze zomer.

Gratis

Muziek met peuters

Woensdag 12 september 10.00-11.50 uur

In de OBA op IJburg heeft de muziekschool nu muzieklessen speciaal voor de peuters. De lessen zijn gezellig, vrolijk en met een enthousiaste juf die gespecialiseerd is in het lesgeven aan de allerkleinsten.

Gratis

Wijnproeverij

Zaterdag 2 september 20.00-22.00 uur

Schuif in café-restaurant Vrijburcht aan voor een nieuwe wijnproeverij met een van Nederlands beste sommeliers, die een interessant en begrijpelijk verhaal vertelt over deze wijnen.

Info: nieuws@cafevrijburcht.nl.

Bye Bye Burnout

Maandag 17 september 20.00-22.00 uur

Veel jonge Nederlanders krijgen een burn-out. Wat doe je eraan? Met Mascha Mooy van Bye Bye Burnout, in de FlexBieb.

Gratis

Activiteiten aanmelden

Activiteiten in deze rubriek komen van halloijburg.nl. Alle informatie op Hallo IJburg wordt geplaatst door de deelnemers zelf. Dat zijn bewoners, ondernemers, bezoekers, medewerkers van organisaties of anderen die een interesse hebben in IJburg.
Bij bijeenkomsten en activiteiten die gratis zijn, wordt dat gemeld in deze krant. Meedoen aan andere activiteiten kost geld, maar bedragen noemen we niet. Informatie daarover is te vinden op hallo-ijburg.nl.

ALLERLEI

Workshop: Puberouders

Woensdag 12 september 20.00-22.00 uur

Wil je weten wat de puberteit met je kind doet? Waarom je kind ineens boos reageert en niet meer naar je luistert? Puber- en opvoedcoach Renie van Putte zal naar aanleiding van voorbeelden uit haar praktijk vertellen over de wereld van de puber en hoe geweldloos communiceren kan werken.

Info@jongerencoaching.nl.

Meet-up IJburg

Donderdag 20 september 19.45-22.00 uur

Kom naar de Meet-Up IJburg praat mee voor alle ins and outs over de gebiedsplannen 2019. De Meet-Up wordt gehouden in IJburg College 1 (Pampuslaan). Een week later is er op hetzelfde tijdstip en zelfde plaats een soortgelijke Meet-Up over Zeeburgereiland. Meer informatie staat hiernaast.

Gratis

Basketball

Elke zaterdag 10.00-11.30 uur

Met de Buurtsportvereniging kan de jeugd tegen een gereduceerd tarief kennismaken met een sport en de vereniging, zonder direct lid te hoeven worden. Op zaterdagochtend is dat basketball. Vooraf aanmelden is niet nodig. De eerstre twee proeflessen zijn gratis.

Buurtsportvereniging.oost@amsterdam.nl.

Clubhuismanager

Hockeyclub AHC IJburg is op zoek naar een clubhuismanager. Het betreft een parttime betaalde functie ter ondersteuning van de leden en de vrijwilligers van de vereniging.

Voorzitter@ahcijburg.nl.

GFT Afvalscheiding

Het project 'Circular Organic Waste in Amsterdam' doet onderzoek naar het potentieel van GFT-afvalscheiding in Amsterdam. De vragenlijst staat op halloijburg.nl.

Samenwerking IJburgerNieuws en halloijburg.nl

IJburgerNieuws en halloijburg.nl gaan samenwerken om elkaar te versterken. Gebleken is namelijk dat er zowel een overlap is van lezers, maar dat ook separate groepen IJburgers worden bereikt door beide media. Daar liggen kansen. De basis is de berichtgeving op halloijburg.nl. Sommige berichten kunnen aanleiding zijn voor een nadere uiteenzetting (ook op de pagina) of op een artikel elders in IJburgerNieuws. Weet u niet hoe u een bericht op halloijburg.nl kunt plaatsen? Dan mailt u dat naar info@ijburgernieuws.nl en dan verzorgt de redactie dit.

Opening Boerderij is verplaatst

Een kleine drie weken geleden kregen we op de Boerderij te maken met een infectie genaamd 'droes'. Deze infectie zorgt voor griepverschijnselen bij paarden. Inmiddels zijn bijna alle paarden weer beter, maar om zeker te weten dat er geen overdracht plaatsvindt naar andere paarden in de omgeving hebben we besloten om het openingsfeest uit te stellen. We nemen het zekere voor het onzekere. De lessen en cursussen gaan deze week wel gewoon van start.
Het openingsfeest wordt verplaatst naar voorjaar 2019. We vieren dan ook het vijfjarig bestaan van de Boerderij!
We hopen jullie dan allen te zien en dan alsnog de mooie nieuwe plek te vieren.

Namens het team,
Zita Pels

Spelletjes

Vrijdagavond 14 september (vanaf 19.30 uur) is iedereen welkom bij Ludo om de nieuwste bordspellen van Europa te leren kennen. Natuurlijk zijn er ook veel oudere titels zoals Catan, Carcasonne, Ticket to Ride, Weerwolven... De spellen hoef je niet per se te kennen. Vaak kun je aanschuiven en willen mensen graag een spel uitleggen.

Eind september maken IJburgers de laatste gang naar Blijburg.

Donderdag 6 september

Flex Night Live: zomerboeken

FlexBieb 20.00 uur

De manegebak van Boerderij op IJburg zag er in het begin zo uit, maar is inmiddels overdekt. Dit en het nieuwe clubhuis zijn te bezichtigen tijdens de opening op 9 september.

Heb je in de zomer een mooi, spannend, lekker of anderszins geweldig boek gelezen? Tijdens deze avond kun je erover vertellen. Deelnemen en bezoeken zijn gratis.

Open avond bij SET

SET 20.30 uur

IJburgers kunnen kennismaken met de bewoners van SET, de woonlocatie van 180 statushouders en studenten aan de Daguerrestraat (kavel 13A). Er wordt ook een korte welkomstfilm vertoond en er worden rondleidingen door het gebouw gegeven.

Maandag 10 september

Open lesweek

Muziekschool 14.30 uur

Maandag 10 en woensdag 12 september heeft de Muziekschool op IJburg (IJburglaan 458) een open middag waar door kinderen tot en met 12 jaar verschillende muziekinstrumenten kunnen worden beproefd. In een voorbeeldles, die op dezelfde dag en tijd als de 'echte les' gegeven wordt, kunnen kinderen (samen met hun ouders) diverse cursussen gratis uitproberen.
Zo kunnen kinderen en hun ouders kennis maken met verschillende cursussen en erachter komen wat het beste bij hen past.

Trefpunt Stadsdorp

FlexBieb 15.30 uur

Na de vakantiestop is er weer een bijeenkomst van trefpunt Stadsdorp op 10 september. Een gezellig samenzijn om andere bewoners van IJburg te ontmoeten.

Donderdag 13 september

De dichter Roemi

FlexBieb 20.00 uur

Interactieve lezing/workshop van taaldocent Marloes van Amerom en dichteres Leila Nahidiazar over de Perzische dichter Jalal Ad-din Mohammed Roemi (1207-1273). Roemi is in veel landen vandaag de dag erg populair en behoort in de VS zelfs tot de bestsellerauteurs.

Vrijdag 14 september

Film

Vrijburcht 20.30 uur

Theater Vrijburcht pikt vrijdag 14 september de draad weer op die het voor de vakantie heeft laten liggen. Te beginnen met de vertoning van de film 'Three Billboards Outside Ebbing Missouri.' Een moeder van een vermoorde en verkrachte tiener kan het niet verkroppen dat er één jaar na dato nog steeds geen dader is opgepakt en besluit de lokale sheriff onder druk te zetten. Entree bedraagt 6,50 euro.

Zaterdag 15 september

Dribbel Minishow

Vrijburcht 11.00 uur

Samen met Dribbel beleven alle peuters, kleuters én hun ouders tijdens de Dribbel Minishow een avontuur op de boerderij. Maar alle dieren zijn weg. Herkennen de kinderen alle geluiden en helpen ze de dieren terug te vinden? De entree is 5 euro.

Awkard

Vrijburcht 21.00 uur

Singer-songwriter Awkard (Djurre de Haan) heeft de eerste muziekvoorstelling bij theater Vrijburcht te pakken. Voor 5 euro kun je luisteren.

Zondag 16 september

De Liedjestovenaar

Vrijburcht 11.00 uur

De voorstelling van de Liedjestovenaar zit boordevol mooie, vernuftige liedjes in verschillende stijlen en ritmes. Kinderen worden op betoverende, liefdevolle wijze meegenomen in de improvisaties en het samenspel. Entree: 5 euro.

Maandag 24 september

Nabestaandenzorg

FlebBieb 20.00 uur

De zakelijke rompslomp na de dood van een naaste staat vaak rouw in de weg. Avond met Marion Hermans van Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam

Maandag 17 september

Bye bye Burnout

FlexBieb 20.00 uur

Veel Nederlanders krijgen een burn-out, op steeds jongere leeftijd. Waarom? Wat doe je eraan? Met Mascha Mooy van Bye Bye Burnout. Iedereen is welkom en de toegang is een vrijwillige bijdrage.

Donderdag 27 september

Meet-Up IJburg

IJburg College 1 19.45 uur

Een avond die volledig in het teken staat van de gebiedsplannen voor 2019. Meer info over het programma volgt nog, maar feit is dat de leden van de Stadsdeelcommissie IJburg aanwezig zijn.

Vrijdag 21 september

'Darkest Hour'

Vrijburcht 20.30 uur

Meeslepend WO II-drama over het moment dat Winston Churchill het overnam van de falende Britse premier Chamberlain en het, ondanks veel wantrouwen binnen zijn eigen partij, opnam tegen Hitler. Entree 6,50 euro.

Maandag 24 september

Nabestaandenzorg

FlexBieb 20.00 uur

De zakelijke rompslomp na de dood van een naaste staat vaak rouw in de weg. Met Marion Hermans van Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam. Entree is gratis.

Vrijdag 28 september

Start Closing Blijburg

Blijburg 18.00 uur

Vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 september wordt de vooralsnog definitieve sluiting van Blijburg 'gevierd'. Drie dagen lang gaat Blijburg aan alle kanten fonkelen. Met een kleine camping extraordinaire voor de gezelligste vooruitdenkers onder ons. Tickets zijn te koop op blijburg.nl.

Weerbericht

We komkommerden met z'n allen onbekommerd de zomer door

September wordt ook wel herfstmaand genoemd. 1 september startte de meteorologische herfst. Op weergebied zijn het bijzondere tijden. Mei was recordwarm. Juni was recorddroog. Juli was niet alleen recorddroog, maar met 340 uren zon ook recordzonnig. Juli was zelfs de zonnigste kalendermaand ooit. Dat was eerder mei 1989 met 331 uren zon. Met een gemiddelde etmaaltemperatuur van 18.9 graden was de zomer van 2018 recordwarm. Het vorige record stamde uit de zomer van 2003 met 18.6 graden gemiddeld. Het langjarige of het normale gemiddelde bedraagt 17.0 graden. Tussen half juli en begin augustus kregen we twee hittegolven van 13 en 10 dagen lang. Dat is gelijk aan het record van juli 2006 met ook twee hittegolven die 7 en 16 dagen duurden. Doorgaans wordt er in de zomer geklaagd over het wisselvallige weer, maar die geluiden hoorden we het overgrote deel van de zomer niet. Een uiterst standvastig hogedrukgebied bracht aanhoudend stabiel zomerweer. Vanaf circa 10 augustus werd het minder stabiel. De klachten gingen over droogte en hitte en menigeen leek last te krijgen van 'mooiweermoeheid'. Velen leken te verlangen naar het vertrouwde Hollandse zomerweer met zon, stapelwolken en af en toe een stevige bui bij een gematigde temperatuur. Waar de Nederlander anders altijd over klaagde, werd in de zomer van 2018 steeds sterker naar verlangd. September gaat nu enigszins op de nazomertoer met een middagtemperatuur die na het weekend geleidelijk oploopt naar circa 22 à 23 graden.

Het was in de zomervakantie opvallend stil op IJburg. Gele bladeren vielen wekenlang hulpeloos uit de bomen op het verdorde gras. Dagelijks liep het Blijburgstrand vol met zonnebaders. Het was ook typisch komkommertijd. IJburg TV bracht geen nieuws. Soms schoven enkele handhavers van de openbare orde nonchalant door de wijk. Uit pure verveling klaagden ze over de hitte en de droogte. Onverwachts werden ze opgeroepen wegens een incident op Blijburg Strand. Een opdringerige man met zonnebril en camera scharrelde driftig rond tussen de zonaanbidders. Is dit voyeurisme, seksisme of een hobby om schaarsgeklede vrouwen en knuffelende stelletjes te fotograferen, vroeg de boze meldster zich af, terwijl ze een zwart T-shirt over haar rode bikini schoof. Een aanslag op het fatsoen, vond ze. De man ontkende elke aantijging, maar werd toch dringend verzocht te stoppen met zijn blotefotopassie. De handhavers stapten als helden over het strand. Tegelijk wierpen ze ondeugende blikken om zich heen. Ik dronk een glas witbier op het terras van de strandtent. Onopvallend nam ik een kiekje van het zwoele strandtafereel. Daarna fietste ik door na dit onbenullige incident. En zo komkommerden we met z'n allen onbekommerd de zomer door.