IJburgerNieuws

17 oktober 2014

IJburgerNieuws 17 oktober 2014


Doel: verdubbeling gescheiden afval

Stadsdeel plaatst meer bakken en communiceert beter

IJBURG - IJburgers worden geholpen om meer afval gescheiden aan te leveren. Op korte termijn worden bakken voor restafval waar mogelijk vervangen door bakken waar plastic, papier en glas apart kan worden aangeboden. Later komen er meer bakken. Er wordt onderzocht waar nieuwe bakken kunnen komen zonder overlast voor bewoners. Momenteel wordt rond 15 procent van het afval op IJburg gescheiden aangeboden. De doelstelling is dat dit volgend jaar is verdubbeld.
Dit is het gevolg van een aantal workshops die Janneke Verwey van CoCasa onlangs in samenwerking met Stadsdeel Oost op IJburg heeft verzorgd. Gescheiden afvalinzameling is een grote uitdaging, want onlangs is gebleken dat IJburg van alle stadsdelen in Amsterdam het slechtst presteert: rond de 85 procent wordt ongescheiden aangeboden.
Niet alleen komen er meer bakken, maar het stadsdeel gaat ook beter communiceren wat de voordelen zijn van gescheiden afvalinzameling. Op halloijburg.nl worden onder andere de actuele percentages over gescheiden afvalinzameling per buurt gepubliceerd. Ook komt er een boekje waarin met eenvoudige tekeningen wordt uitgelegd welke voordelen gescheiden afvalinzameling heeft. Er is ook een rol weggelegd voor scholen en Verenigingen van Eigenaren (VvE's).
CoCasa organiseert samen met het stadsdeel een plasticinzamelingsactie, waarbij bewoners van 20 oktober tot 21 december door plastic gescheiden aan te bieden kunnen sparen voor een unieke 3D-print van gerecycled plastic.
Een uitdaging is ook het zogeheten gft-afval (groente, fruit en tuinafval). Op IJburg is geen enkele plek waar groen afval apart kan worden aangeboden. Samen met Towards Nature heeft CoCasa de workshop 'Maak je eigen compost' ontwikkeld en er wordt bekeken of bij de moestuinen op IJburg plekken kunnen komen waar groenafval ter plekke wordt gecomposteerd.
Op pagina 8/9 geeft Janneke Verwey van CoCasa een toelichting.

Veiling Sint start 24 oktober

IJBURG – Ook dit jaar houdt Sinterklaas op IJburg weer een grootse online veiling van allerlei aanbiedingen van ondernemers en burgers op IJburg en eveneens wordt dit jaar weer de collecte gehouden. De baten van beide initiatieven komen geheel ten goede aan de intocht van Sinterklaas, die dit jaar op zaterdag 22 november van 13.00 tot 16.00 uur in de haven van IJburg wordt verwacht. Terug van even weggeweest is de kleurplaat, die op alle scholen op IJburg wordt verspreid en die ook te downloaden is. De prijswinnaars krijgen van Sint zelf hun prijs uitgereikt.

Sinterklaas komt dit jaar voor de vijfde keer op IJburg aan en elk jaar moet de speciaal opgerichte organisatie creatief zijn om de inkomst te kunnen bekostigen. Het meeste geld kwam vorig jaar binnen via de veiling op sinterklaasopijburg.nl. Ruim honderd vooral ondernemers en winkeliers doen hier aanbiedingen waarop kan worden geboden. Vorig jaar waren de opbrengsten rond de zesduizend euro en dit jaar hoopt de organisatie uiteraard op meer. "Hier kan iedereen bieden op het allerleukste, lekkerste en handigste dat IJburg te bieden heeft. Iedere ondernemer die vorig jaar meedeed, kreeg veel positieve aandacht en een grotere naamsbekendheid en alleen dat is het al waard om iets aan te bieden", zegt Maaike Reuvers van het comité. De veiling gaat 24 oktober van start en loopt tot 16 november.
Van 20 t/m 25 oktober wordt een collecte gehouden waarvan het geld ook weer wordt besteed aan de feestelijke intocht. Hiervoor worden nog collectanten gezocht en er geldt: vele handen maken licht werk.
Het programma op 22 november ziet er hetzelfde uit als vorig jaar, dus met een feestelijke intocht en allerlei activiteiten in de haven.
Opgeven voor de collecte kan via halloijburg.nl/sinterklaas. De veiling staat vanaf 24 oktober online op sinterklaasopijburg.nl/online-veiling.

Kano op IJburg heeft beste plan voor rolstoelers

Foto: stadsdeel Oost

IJBURG - De wedstrijd Welkom bij de Club is gewonnen door Kanovereniging IJburg. De vereniging had het beste idee om de faciliteiten toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Hiervoor wordt de helling verbeterd zodat je er met een rolstoel zelfstandig af kunt rollen en er wordt een toilet verbreed. Marianne Boer ontving uit handen van Nevin Özütok van het stadsdeel een cheque van 500 euro voor de realisatie van het plan.

Betaald parkeren Diemerzeedijk en omgeving

IJBURG - Op grote delen van de parallelweg van de Zuiderzeeweg, Zuider IJdijk, Diemerzeedijk en Buitenkerkerweg geldt sinds 1 oktober dat voor parkeren betaald moet worden. Ook zijn er maatregelen getroffen om de snelheid van het autoverkeer aan banden te leggen.
Tot eind september waren deze delen van Amsterdam-Oost in en rond IJburg gevrijwaard van het regime in Amsterdam om alleen betaald te mogen parkeren, maar er waren te veel problemen. Volgens Stadsdeel Oost stroomde het verkeer onvoldoende door en er stonden veel auto's geparkeerd van bestuurders die daar niets te zoeken hadden, maar die hun auto gratis neerzetten. In het gebied mag alleen nog worden geparkeerd binnen de parkeervakken. Ook is een 30-kilometerzone ingevoerd en zijn enkele verkeersdrempels aangelegd. Door deze maatregelen neemt de veiligheid voor fietsers en voetgangers toe.

'Breng ziek konijn niet naar huis'

IJBURG – IJburgers die in het Diemerpark of elders een ziek konijn aantreffen, wordt dringend afgeraden het dier mee te nemen naar huis om het te verzorgen. "Er is weinig aan te doen", stelt Stadsdeel Oost.
Momenteel wordt de konijnenpopulatie in het Diemerpark aangetast door de virusziektes myxomatose en viraal haemorrhagisch syndroom (VHS). Als een konijn zo'n ziekte eenmaal heeft, is het meestal niet meer te redden. De ziektes zijn niet gevaarlijk voor mensen of andere dieren. Het stadsdeel ruimt de dode konijnen uit het park.

1,40

euro is het parkeertarief op de Diemerzeedijk

Naar Maxis is het 4 en van Maxis 7,7 kilometer om

Waar doen IJburgers nu hun boodschappen?

Verkeersborden suggereren dat je hier nog steeds kunt fietsen, maar een betonnen vangrail en twee containers maken doorrijden voor alle verkeer onmogelijk.

IJBURG - Waar doen de IJburgers hun boodschappen na het afsluiten van de Nuonweg richting Maxis eind juli? Supermarkten op IJburg hebben het iets drukker en het is ook drukker bij Albert Heijn in Amsterdam-Noord, maar of de nieuwe klanten IJburgers zijn, is niet bekend. Ook staat vast dat veel IJburgers het omrijden voor lief nemen en alsnog naar Maxis gaan. Maar er zijn ook IJburgers die Maxis links laten liggen. Hypermarkten Holland, de eigenaar van Maxis, merkt in elk geval dat het stiller is geworden en bereidt een schadeclaim voor van 3,5 miljoen euro.

Maxis is vanaf IJburg sinds 25 juli visueel niet, maar in autokilometers wel verder weg dan het was, maar is niet onbereikbaar en is ook niet ruim 17 kilometer omrijden zoals enkele maanden geleden door voorstanders van het openhouden van de weg werd gesteld. De Maxis is vanaf IJburg te bereiken via de parallelweg naar Maxis, zij het dat je dan wel bij Diemen-Noord of bij een parkeerterrein aan de rechterkant, vlak nadat je van de brug afrijdt, moet keren (beide is toegestaan). Vanaf de Pampusplaan naar Diemen-Noord is het 3,8 kilometer en dat is rond 2 kilometer langer dan de afstand was voor de afsluiting. Terug is het ruim 3 kilometer meer omrijden. Deze weg mag vanaf de Maxis namelijk niet in worden gereden waardoor je moet omrijden via de A1 en dan afslag Diemen/IJburg (dat is heen en terug 3,4 kilometer om). Dat het inrijverbod op de ventweg vrij massaal wordt genegeerd, is vers 2. Opvallend: hier rijdt redelijk veel politie, maar tot nu toe is er niet veel gecontroleerd op handhaving van het inrijverbod.

Minder klanten
Na de afsluiting van de weg zijn de kruitdampen in elk geval nog lang niet opgetrokken. Hypermarkten Holland is tegen het besluit om de weg af te sluiten in beroep gegaan en merkt nu al dat er minder mensen naar de winkels komen. Advocaat Jeroen Heuving van Hypermarkten Holland denkt dat Hypermarkten Holland sterk staat. "En als wij bij de rechter gelijk krijgen, dan komen wij met een, noem het maar even, nadeelcompensatieclaim. In het kader van het openbare publieke belang is namelijk een besluit genomen waar Hypermarkten Holland de dupe van is. Diemen zal dat dan moeten compenseren." Hypermarkten Holland hoopt echter dat Diemen het gezonde verstand terugkrijgt. "Het is namelijk een vreemde situatie dat je vanuit IJburg Maxis ziet liggen, maar dat je er niet rechtstreeks kunt komen. Wij willen heel graag een dialoog met Diemen, maar Diemen weigert categorisch te praten met Hypermarkten. Diemen wil alleen met de gemeente Amsterdam om tafel en dan ook alleen nog maar eventueel."
Inmiddels is het wel de vraag waar IJburgers nu hun boodschappen doen? Want minder omzet bij Maxis moet leiden tot meer omzet elders. Annet de Klerk, initiatiefnemer van het Burgerinitiatief Openhouden Nuonweg, zegt dat het bij Albert Heijn in Winkelcentrum IJburg wel drukker is en zij ziet ook meer IJburgers bij Albert Heijn in Noord. "Dus die winkels profiteren, zou je zeggen."
Bij Albert Heijn is het volgens de assistent-bedrijfsleider wel drukker geworden, maar die tendens heeft zich vorig jaar al ingezet, ver voor de afsluiting. "Dus om nou een verband te leggen met de afsluiting van de Nuonweg lijkt wat ver te gaan", zegt hij. Ook Vomar noteert meer klanten, maar hier is niemand om te duiden waarom dit is. Overigens: hoewel De Klerk de afsluiting van de weg nog steeds belachelijk vindt, legt zij zich erbij neer. "We hebben het geprobeerd en het is niet gelukt. De belangen van de winkeliers zijn belangen waar wij niets mee kunnen, maar we hopen natuurlijk dat hierdoor de weg weer opengaat."
Ook liggen nog steeds de vragen van de fractie van Méérbelangen in Amsterdam-Oost bij de gemeente Diemen. Méérbelangen komt op voor de fietsers van Muiden naar IJburg en andersom en snapt onder andere niet waarom de containers niet kunnen worden verschoven zodat de fietsers er langs kunnen. De gemeente Diemen heeft wel gereageerd naar Méérbelangen, maar Jan Erik Burger van deze partij kan niets met de antwoorden. Hij broedt nog op een officieel antwoord. En zo blijft het nog lang onrustig rond de Nuonweg.

Het inrijverbod - ontheffinghouders uitgezonderd - wordt de hele dag door straal genegeerd.

'Vreemd dat je Maxis ziet, maar dat je er niet rechtstreeks kunt komen'

Sportkantine school wordt centrum van denksporten

IJBURG – Vanaf eind oktober kan in de sportkantine van het IJburg College actief worden deelgenomen aan een aantal denksporten. Het is de bedoeling dat het aantal openingsavonden van Ludo langzaam maar zeker wordt uitgebreid met zo veel mogelijk denksporten en bordspelen.

Vanaf begin november start op dinsdag een schaakcursus voor beginners en iets gevorderden, er komt ook een schaakcursus voor jongeren, op donderdagavond wordt bridge gespeeld (er is een bridgevereniging in oprichting) en er komt ook een bridgecursus en zondagmiddag spelen de spelers van Amsterdice er allerlei bordspelen.
Het idee voor denksportlokaal 'Ludo' is van Chiel Reemer. Reemer wil graag zo veel mogelijk IJburgers – jong en oud – laten genieten van allerlei denksporten en bordspelen. "De locatie in het IJburg College is een sportcafé voor de sporters van de sporthal en wij willen de combinatie tussen deze spelers die er hun drankje willen drinken en denksporten. Dat moet op een leuke manier kunnen samengaan."

Schaakcursus
Chiel Reemer is zelf van het schaken en begin augustus start hij op dinsdagavond een cursus. Als de animo groot is, kan er wat hem betreft ook worden meegedaan aan de schaakcompetitie. Donderdagavond wordt de avond van de bridgeclub die momenteel in oprichting is en de zondagmiddag is bestemd voor Amsterdice: een combinatie van Amsterdam en dice van dobbelsteen. "Die club bestaat al enige tijd en zocht een locatie en die konden wij aanbieden. Op 26 oktober is de eerste inloopspelmiddag. Dan worden allerlei bordspelen gespeeld. Het is ook de bedoeling dat er een groot aantal bordspelen komt voor IJburgers die op andere momenten een spel willen spelen."
Wat Reemer betreft is elke denksport of denkspel welkom. "Op termijn hoop ik dat er zo veel mogelijk avonden iets te doen is." Iedereen die een idee heeft voor een aanvulling op het aanbod is welkom. Meer informatie is te vinden op ludospeelt.org.

Zomerkamp
waar lezen
centraal staat

IJBURG – Volgend jaar komt er een zomerkamp voor kinderen van zeven tot en met 12 jaar waar lezen, verhalen vertellen, poëzie, duurzaamheid en wereldburgerschap centraal staan. Inmiddels hebben zich IJburgers aangemeld die een kerngroep gaan vormen om het zomerkamp handen en voeten te geven zodat het zomerkamp doorgaat. Maar er kunnen er altijd meer bij.

Initiatiefnemer is Jeroen van der Zant, die zijn plannen onlangs presenteerde bij IJburgDroomt IJburgDoet. Hij stelt zich een zomerkamp voor waar kinderen van IJburg zich kunnen bezighouden met allerlei thema's rond lezen, duurzaamheid en wereldburgerschap.

Bouwkavels Bert Haanstrakade gaan als broodjes

IJBURG - Het project 'Create your new life op IJburg' aan de Bert Haanstrakade is een groot succes. Nadat de eerste 21 vrije bouwkavels waren verkocht, ging begin deze maand de verkoop van de tweede serie bouwkavels van start en ook hier is een run op. Een kavel kost vanaf 225.000 euro voor de stadswoningen met uitzicht op het IJmeer en vanaf 250.000 euro voor de vrijstaande woningen aan de Polygoongracht (inclusief 50 jaar afgekochte erfpachtcanon).

'Gekonkel van groepje milieufanaten'

VAN ONZE LEZERS

Met grote verbazing heb ik het eenzijdige artikel van 19 september over het parkeerterrein op IJburg gelezen. Hoewel er staat dat de bezwaren van de vereniging 'Vrienden van het Diemerpark' ongegrond zijn verklaard, wordt hun nieuwe plan kritiekloos en exclusief geplaatst. Op de voorpagina, zonder reactie van andere bewoners, andere belanghebbenden en met name de twee sportverenigingen.
Verder valt te lezen dat het Diemerpark de gemoederen blijft bezighouden. Niets is minder waar. De leugens en het gedraai en gekonkel van een klein groepje milieufanaten houdt veel IJburgers bezig. HDG is alle krediet kwijt, maar uw krant geeft hen gewoon weer een podium. Onbegrijpelijk. "De belangen van de clubs worden zo beter behartigd", oreert bewoner Kees Lakerveld. Merkwaardig, want hij moet nog met ze in overleg, lees ik verder.
De Raad van State heeft alle bezwaren van de vereniging HDG van tafel geveegd. Hun betoog trof geen doel. Wel hebben alle inspraakrondes, onderzoeken, procedures en rechtszaken van HDG de aanleg van een derde veld en - beperkt - parkeren bij de sportverenigingen zeer lang vertraagd. Kinderen op IJburg staan om die reden soms meer dan 5 jaar op een wachtlijst. Dat lijkt mij interessanter nieuws dan dit achterhoedegevecht van een paar HDG-leden.
In uw advertorial wordt dit allemaal niet genoemd, het is slechts promotie voor weer een onhaalbaar idee van Kees Lakerveld. Hij heeft daarop veel positieve reacties gehad, lees ik. Van wie dan? Van zijn vrouw? De besturen van de twee sportclubs met 2000 leden zijn tegen zijn laatste plan. Met twee telefoontjes had uw redacteur dit kunnen noteren.
Aangezien HDG ook wel weet dat zij op een heilloze weg bezig zijn, richten zij hun pijlen nu op de kinderboerderij. How low can you go. Hoeveel jeugdleden heeft deze vereniging eigenlijk? En hoe word je lid? Vaak laat HDG zogenaamd namens 'veel IJburgers' artikelen plaatsen. Tot nu toe nooit namens mij in ieder geval. Op het sportpark kunt u wekelijks de mening van bezoekers noteren. Als ze tijdig een parkeerplek vinden, tenminste.

W. Splinter,
IJburg

Marianne Boer

Kano op IJburg

In het kader van Welkom bij de Club – een initiatief van stadsdeel Oost om verenigingen beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking – won Kano op IJburg een cheque van 500 euro. Welk idee is zo goed ontvangen?
"Wij doen heel veel met en voor mensen met een beperking. Om in een kano te kunnen komen moeten deze mensen van een dijk met gras op en af. Eraf gaat nog wel, maar er weer op komen is een probleem. Dat gaat vaak niet zonder hulp. Wij willen daarvoor een aanloopsteiger waardoor ze heel eenvoudig de kano in kunnen rollen."

Wat kun je met 500 euro doen?
"We willen de steiger bouwen van sloophout. We dachten al dat we een mooie partij hadden, maar die is aan onze neus voorbijgegaan. IJburgers die voor zo weinig mogelijk geld nog goed bruikbaar sloophout weten te vinden, mogen zich aanmelden."

Is er bij de bouw ook een rol voor de doelgroep?
"Ja, we willen die steiger samen met hen bouwen. Misschien kun je niet zo heel veel doen, maar een paar spijkers aangeven lukt altijd wel. Wij vinden het belangrijk dat we deze mensen niet alles klakkeloos aanreiken, maar dat ze er ook iets voor terugdoen. Samen ben je sterker, dat is het idee erachter. Deze insteek wordt aan beide kanten gewaardeerd."

Hebben veel IJburgers en beperking?
"Relatief heeft IJburg van alle Amsterdamse wijken de meeste mensen in een rolstoel. En wij streven ernaar dat zo veel mogelijk van hen gaan sporten."

Iets heel anders: welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'Kleine dagen' van Bernard Dewulf. En mijn favoriete muziek is alle muziek waarop je kunt swingen."

En je favoriete plek op IJburg is zeker Kano op IJburg?
"Ja, natuurlijk. Lekker aan het water, heerlijk."

Laatste vraag: wat zou je willen verbeteren op IJburg?
"Ik wil dat iedereen elke ochtend andere mensen een goede dag wenst."

De Neptunusschool heeft al een groen dak. Stadsdeel Oost stimuleert particulieren om ook een groen dak aan te leggen.

IJBURG - Woningeigenaren kunen zich tot en met 31 december bij Stadsdeel Oost aanmelden voor een subsidie voor een groen dak of een groene gevel. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Het stadsdeel wil de aanleg van groene daken en gevels stimuleren en stelt subsidie beschikbaar voor groene daken en gevels met een oppervlakte van minimaal 6 en maximaal 100 vierkante meter. Er is in totaal 50.000 euro beschikbaar.
Een aanmeldformulier kan worden opgehaald bij Stadsdeel Oost aan het Oranje-Vrijstaatplein.

Bibliotheek IJburg is alleen nog jeugdbieb

IJBURG - Uit de eerste gebruikscijfers van Bibliotheek IJburg blijkt dat verreweg de meeste boeken worden geleend door kinderen in de basisschoolleeftijd. Om die reden is Bibliotheek IJburg een jeugdbibliotheek. De collectie is sinds kort volledig op deze jonge doelgroep afgestemd.
Het resultaat van Bibliotheek IJburg is een logisch gevolg van de bevolkingsopbouw op IJburg: het gros van de IJburgers is onder de 15 jaar. Voor volwassenen is alleen nog de collectie tijdschriften beschikbaar. Wel kunnen volwassen OBA-leden op IJburg gratis reserveren uit de collectie van de OBA. Boeken kunnen vervolgens worden afgehaald bij Bibliotheek IJburg.

Weekend vol verhalen

IJBURG – Het Kunstkwartier Lumièrestraat, een initiatief van kunstenaars die wonen en werken in de Lumièrestraat op IJburg, heeft voor het weekend van 8 en 9 november een weekend vol verhalen georganiseerd.
In het 'Verhalen Atelier IJburg' presenteert Karel Baracs Amsterdamse verteltalenten. Caroline van Rhijn, Joke de Man, Joosje Stumpel, Linda van Akkeren en Tryfosa Können zijn leerlingen van Baracs en zij brengen dit weekend op aanstekelijke wijze een herinnering aan hun kindertijd. Zanger/performer Matthias Kadar zorgt voor de muzikale omlijsting en beeldend kunstenares Noortje Huige richt in Het Verhalen Atelier een expositie in.
Taartenstudio 'Le Beau Gateau' fungeert als foyer en hier vindt ook de verkoop van toegangskaarten plaats.

Nieuwe uren Ponymaatjes

IJBURG – Wie wil zorgen voor de pony's op Schuur van IJburg moet snel zijn, want de activiteit Ponymaatjes is een grote hit. Inmiddels zijn er 15 lessen gevuld met 150 Ponymaatjes. Er zijn daarom nieuwe wachtlijsten voor maandag tussen 17.15 en 18.15 uur, donderdag tussen 15.15 en 16.15 uur en vrijdag tussen 17.15 en 18.15 uur. Als deze lessen vol zitten, zijn alle mogelijkheden benut.
Bij de Ponymaatjes staat niet het rijden op, maar het omgaan met de pony's op de Schuur van IJburg centraal. In een cursus van 10 weken leren kinderen veel over de behoeften en het gedrag van paarden en er is ruimte voor knuffelen en poetsen en zo. Opgeven voor de nieuwe uren is mogelijk via pony@boerderijopijburg.nl.

IJburg is slechts te gast in een rijk natuurgebied

Investeringen zorgen voor structurele verbetering van natuur

Vanuit de lucht is goed te zien hoe groen de omgeving van IJburg is. Foto: Natuurmonumenten

Geziene gast in de natuur

Ter afsluiting van NOF-IJmeer is het boek 'Geziene gast in de natuur' samengesteld. "Dit boek laat zien dat stadsontwikkeling ook samen kan gaan met natuurontwikkeling. Stad en natuur hoeven niet altijd tegenover elkaar te staan, maar kunnen elkaar versterken. De samenwerking tussen gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten was geheel nieuw, maar is goed verlopen", laten de organisaties weten.
Het boek is digitaal beschikbaar via www.natuurmonumenten.nl/ijdoorn.

IJBURG – Bij IJburg denk je aan veel, maar niet direct aan mooie natuur, hoe positief je ook denkt over het Diemerpark. Het zogeheten Natuurontwikkelingsfonds IJmeer (NOF-IJmeer) staat daar echter heel anders in. "Rond IJburg is te zien dat met extra investeringen in goede natuurprojecten er een structurele verbetering voor natuur kan worden bereikt" laat NOF-IJmeer in lyrische bewoordingen weten. Een opsomming van wat bereikt is, leert dat de lyriek terecht is.

Even terug in de geschiedenis. Ruim 17 jaar geleden stonden Amsterdam en Natuurmonumenten lijnrecht tegen over elkaar in de discussie rondom natuurbehoud bij de aanleg van IJburg. Natuurmonumenten was faliekant tegen de aanleg van IJburg, maar dat kwam er toch op basis van een referendum. Als een soort wisselgeld is met bemiddeling en steun van de provincie Noord Holland besloten om samen extra te investeren in het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer. Daarbij werd een spannende grondgedachte ingenomen: IJburg moet te gast zijn in de natuur, want het IJmeer rondom is een Europees beschermd natuurgebied en een zeer belangrijk en aantrekkelijk gebied voor een grote diversiteit aan watervogels. Er zijn wel mindere natuurgebieden in Nederland. En helemaal wanneer je bedenkt dat in de jaren zestig de Diemerzeedijk verboden gebied was omdat hier veel bedrijven zwaar vergiftigd chemisch afval stortten, is dat heel bijzonder.

Intensief samengewerkt
De afgelopen jaren is intenstief samengewerkt om onder meer de waterkwaliteit en de ecologische verbindingen tussen de Vechtstreek en Waterland te versterken. Zo is polder IJdoorn aantrekkelijker gemaakt voor weidevogels en naast de aanleg van een natuureiland is geïnvesteerd in rietmoeraszones langs de IJdijk ter hoogte van de Baai van Ballast, het Diemerpark, Bovendiep en het Zeeburgereiland. Wandel- en fietspaden maken het gebied meer toegankelijk. Directeur van projectbureau IJburg Igor Roovers, is trots op het resultaat: "Hier heeft de natuur de stad ingehaald, de natuurontwikkeling is doorgegaan en de stedenbouw staat even stil."
Wat is er zoal bereikt?
- Er is een ecologische route zonder barrières voor dieren gecreëerd over de Diemerzeedijk, langs het Zeeburgereiland naar de kust van Waterland.
- De waterkwaliteit is aanzienlijk verbeterd.
- Er is een eilandje van twee hectare speciaal voor vogels tussen de oude lange strekdam en de vaargeul. Het eiland is een oase voor de blauwborst, karekiet en andere vogels en het wachten is tot de stern er neerstrijkt.
- Bij de aanleg van de eilanden zijn grote hoeveelheden steenachtig materiaal gestort in de ondiepten tussen IJburg en de strekdam. Dit tapijt van gruis is een goede voedingsbodem voor de driehoeksmossel die het zogeheten stapelvoer is voor veel watervogels.
- Voor Durgerdam ligt de zogeheten Hoeckelingsdam. Deze dam, die in 2005 is gereed gekomen, met een lengte van 1.60 meter en 100 meter breed is een paradijs voor veel vogels.
- Op de Diemer Vijfhoek komen honderden ringslangen en duizenden kikkers voor. De ringslang werd niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd.
- In de roetgordels bij de Baai van Ballast vertoeven roerdompen, baardmannetjes, waterrallen en blauwborsten.
- De groene boog om de West biedt bescherming aan riet- en moerasvogels, ringslang, waterspitsmuis en rivierdonderdpad.
- De watergangen bij IJburg zijn soms volgegroeid met fonteinkruid en grof hoornblad en daar voelen zeelt en snoek zich zeer op hun gemak.
- In de polder IJdoorn leeft de noordse woelmuis, de kluut en de grutto.
- Ook de vos is gesignaleerd in en rond IJburg.

Ringslang, vos, veel vogelsoorten, planten en vissen voelen zich thuis rond IJburg

Ruimte voor wonen en recreëren
Alles bij elkaar is IJburg een plek geworden waar Amsterdammers de ruimte hebben voor wonen en recreatie. Bovendien: natuur levert werkgelegenheid op, zorgt voor recreatiemogelijkheden, voor veiligheid en voor een prettig woonklimaat. Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland, omschrijft het aldus: "Niet slechts kantoren en woningen, maar juist natuur is van levensbelang voor de economische ontwikkeling van deze metropool."

Vogels strijken neer op Proefeiland

Kijkend door zijn lens heeft fotograaf Jan Schot jarenlang het ontstaan van IJburg gevolgd. Als enige fotograaf kreeg hij toegang tot de baggerschepen, mocht hij op het drijfzand staan en zat hij in de hijskraan toen de Enneüs Heermabrug werd aangelegd. Dat leverde unieke beelden op die hij tien jaar later publiceerde in zijn boek '7 miljoen kuub zand'.

In het kader van het artikel dat hierboven staat, is het wel zo aardig om een foto mee te nemen over de natuur. Die vonden we. Op deze foto staat een zwerm vogels die op het zogeheten Proefeiland is neergestreken. Een andere foto geeft een beeld van het grote aantal zwaluwnesten dat in de zandhopen is ontstaan. Helder is dat bij de aanleg van IJburg veel vogels al leken door te hebben dat hier een uniek natuurgebied aan het ontstaan was.

Meer werk van Jan Schot zien? Zijn boek '7 miljoen kuub zand' is verkrijgbaar voor € 39,95 bij Bruna aan de IJburglaan.

'Er is al veel winst te behalen door verbeteren van de kennis'

Janneke Verwey zet met CoCasa thema afvalscheiding op de kaart

IJBURG - Op IJburg wordt niet genoeg afval gescheiden aangeboden. Dat kan en wordt beter, want er komen onder andere meer plekken waar je gescheiden afval kunt aanbieden. Janneke Verwey (negen jaar woonachtig op IJburg) van haar eigen CoCasa (een initiatief onder de vlag van Sah Projects met events, producten en inspiratie rond duurzaamheid) organiseerde recent een aantal workshops waar IJburgers ideeën konden aandragen. Die kwamen er. Met haar nemen we door welke doelen er zijn en wat er wordt verbeterd.

CoCasa is een samenvoeging van Co, dat staat voor samen, en Casa, dat huis betekent. Vanwaar deze naam?
"De naam staat voor de wereld als ons gezamenlijke huis. Persoonlijke ontwikkeling, duurzaamheid en mensen zijn de thema's waar ik me op richt en het uitgangspunt van CoCasa is dat je vanuit deze thema's invloed hebt op je eigen doen en laten en verantwoordelijk bent voor je directe omgeving. Er zijn wereldwijd veel complexe uitdagingen met betrekking tot het klimaat en duurzaamheid en als we niets doen, komen we onszelf tegen. Door deze problemen groot te benaderen, word je al snel lam geslagen door de omvang. Met CoCasa richt ik me daarom op projecten die eraan bijdragen om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid op microniveau aan te pakken. Verbeter de wereld en begin bij jezelf."

Begint alles met bewustwording?
"Absoluut, bij alles wat je doet en de hele dag door. Als je boodschappen doet, wat voor producten koop je dan en denk je na over de verpakking? Als je kleding nodig hebt, koop je dan nieuw of tweedehands of ruil je kleding? Wanneer je op vakantie gaat, ga je dan vliegen of reis je op een andere manier? Elke activiteit die je onderneemt, heeft complicaties voor de omgeving. De workshops die ik heb georganiseerd, hebben daarom bewustwording als uitgangspunt."

De bewustwording met betrekking tot gescheiden afval inzamelen is IJburgers ervan doordringen dat wij op dit gebied over de hele linie zeer slecht presteren?
"Klopt. Je kunt stellen dat het ongelooflijk is dat er veel onwetendheid is met betrekking tot gescheiden afvalinzameling, maar je kunt ook constateren dat het zo is en er iets aan doen. Mensen weten gewoon dingen niet. Voorbeeld: bij de containers voor textiel kun je niet alleen kleding inleveren, maar ook oude doeken en kleding die niet meer kan worden gedragen. Er valt al veel winst te halen door het verbeteren van de kennis bij de bewoners."

'Het zou fantastisch zijn als in 2015 gescheiden afval is verdubbeld'

Ben je geschrokken van het feit dat op IJburg bijna 90 procent van het afval ongescheiden wordt aangeboden?
"Dat is doodzonde. Stadsdeel Oost maakte deze cijfers bekend en wilde zich er niet bij neerleggen. En terecht. Het stadsdeel zocht naar wat er zoal leeft rondom dit thema op IJburg om de juiste oplossingen te kunnen bieden. Hieruit zijn de workshops ontstaan."

Als je de lijst bekijkt met een aantal oorzaken waarom dat zo is (zie kader-red.), dan stuit je vooral op een aantal praktische oorzaken: bijvoorbeeld het feit dat je nergens op IJburg – sterker: nergens in Amsterdam – groen afval gescheiden kunt aanbieden en dat er maar zes plekken zijn waar je plasticafval kunt aanbieden. Zo wordt het nooit wat.
"Met betrekking tot groen afval: daar is de gemeente mee gestopt omdat er te veel andere materialen in het aangeboden groenafval zaten, waardoor het niet meer goed te verwerken was. Op dit moment wordt gezocht naar mogelijkheden om groenafval weer in te zamelen en mogelijk op IJburg te composteren. Met betrekking tot de containers: hier zijn bij de ontwikkeling van IJburg weinig plekken voor gecreëerd. Er komen nu meer faciliteiten en er wordt beter en meer gecommuniceerd over het nut van gescheiden afvalinzameling. Op halloijburg.nl komen bijvoorbeeld de percentages over gescheiden afvalinzameling per buurt, zodat iedereen kan zien op welk front in haar of zijn buurt verbeteringen mogelijk zijn (zie voor meer informatie over de acties het artikel op de voorpagina-red.)."

'Alles begint bij bewustwording, bij alles wat je doet'

Wat wil je precies in gang zetten? Wil je dat IJburgers meer gescheiden afval gaan inzamelen, punt, of wil je veel meer?
"Bewustwording. Ik wil het bewustzijn stimuleren dat ieder individu ertoe doet. Dat de keuzes die we allemaal dagelijks maken direct van invloed zijn op het grotere geheel. De grote maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken zijn een gevolg van ons handelen. Pas als we ons realiseren wat ons gedrag betekent - ieder vanuit zijn of haar eigen rol - kunnen we een bewuste keuze maken om het wel of niet te veranderen."

Bij het lijstje met redenen waarom mensen afval niet gescheiden aanbieden, is dat ze niet helder hebben wat hun voordeel is?
"Om die reden hebben we een plastic inzamelactie in gang gezet. IJburgers kunnen van 20 oktober tot 21 december hun plastic verpakkingsafval op een aantal punten aanbieden en daarmee kunnen ze sparen voor een unieke 3D-print van gerecycled plastic. Voor deelname zie www.cocasa.com."

Is plastic het grootste probleem op IJburg?
"Het gaat eigenlijk om alle afvalstromen. Met textiel is misschien nog wel meer milieuwinst te halen en dat geldt ook voor papier en groente-, fruit- en tuinafval (GFT)."

Er waren ook workshops voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) en voor ondernemers? Wat hebben die opgeleverd?
"Er zijn twee VvE's die de mogelijkheden onderzoeken om in hun blok woningen afval gescheiden in te zamelen. Daar gaan ze over in gesprek met het stadsdeel. Bij een van deze projecten wordt nadrukkelijk naar het principe 'what's in it for me' bekeken. Het stadsdeel heeft geld beschikbaar om iets te doen wanneer burgers hun afval beter scheiden, bijvoorbeeld financieel bijdragen aan een leuk buurtfeest. Als dat een manier is die werkt, dan kan het als best practice aan de andere VvE's worden aangeboden. Wat de ondernemers betreft: onder andere gaat een aantal duurzame ondernemers actief meewerken aan het inzamelen van plastic."

Hierom scheiden we geen afval

Tijdens de workshops hebben IJburgers aangegeven waarom afval ongescheiden wordt aangeboden. Dit zijn de belangrijkste redenen:

- Faciliteiten zijn te ver weg.
- Men weet niet dat het mogelijk is om afval gescheiden aan te bieden of waar de bakken staan.
- Men weet niet hoe men thuis afval gescheiden moet bewaren.
- Er is onwetendheid wat er met het afval gebeurt, waardoor de voordelen niet worden ingezien.
- Men weet niet wat de voordelen zijn (what's in it for me).
- Scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) kan gewoon niet in Amsterdam, hoe graag men ook zou willen.

Heb je een goed gevoel over hetgeen nu in gang is gezet?
"Er komen dingen los en door de workshops praten mensen met elkaar over afvalscheiding. Dat is al winst. Daarnaast wordt op korte termijn een aantal restafvalbakken vervangen door afvalbakken waarin je afval gescheiden kunt aanbieden en op langere termijn komen er nieuwe plekken bij. Dat vergt iets meer tijd, omdat je niet overal klakkeloos bakken kunt plaatsen. Met de andere vervolgacties erbij heb ik het gevoel dat we op de goede weg zijn. Dus ja, ik heb er vertrouwen in dat er volgend jaar veel meer gescheiden afvalinzameling op IJburg plaatsvindt."

Hangt er een concrete doelstelling aan de initiatieven?
"Ja. Momenteel zitten we gemiddeld op 15 procent gescheiden afval en het zou fantastisch zijn als dat in 2015 is verdubbeld en dat het daarna nog beter gaat."        

Op IJburg zijn zo links en rechts veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid en er zijn ook bedrijven in actief. Wordt het niet eens tijd dat al die mensen en ondernemers de koppen bij elkaar steken voor een samenhangend plan?
"Dat lijkt mij een heel goed plan. Of ik het als een taak van mij zie om dat voor elkaar te krijgen? Dat weet ik niet, maar misschien kunnen mijn plannen voor een Earthship daaraan bijdragen."

Heuh, een Earthship? Verklaar je nader?
"Een Earthship is een van de meest duurzame bouwvormen. Het is een gebouw dat is gebaseerd op een aantal basisprincipes. Het moet gemaakt zijn van gerecyclede en natuurlijke materialen, voorziet in de eigen energiebehoefte, regenwater wordt opgevangen en hergebruikt en er wordt voorzien in de eigen voedselvoorziening. Een Earthship is in de meest vergaande vorm totaal zelfvoorzienend. In de wereld is een aantal van dit soort gebouwen, vooral woningen, maar mijn streven is dat het op IJburg een kennis- en informatiecentrum wordt over duurzaamheid. Een soort 'lab', waar initiatieven, oplossingsrichtingen en dilemma's rondom duurzaam wonen, werken en leven onder de aandacht gebracht kunnen worden."
"Het plan dateert van 2011. Woningcorporatie Ymere liet weten dat het wel wat zag in de plannen, maar door de crisis is dat achterhaald en staat het plan on hold. Maar het Centrumeiland biedt nieuwe kansen. Architectuurcentrum Arcam heeft iedereen opgeroepen plannen in te dienen voor het Centrumeiland en het Earthship is een van de ideeën die verder uitgewerkt gaan worden. Wat Ymere gaat doen weet ik niet, maar los daarvan moeten meerdere partijen dit gaan trekken. Ik hoop echt dat het handen en voeten krijgt, want dit zit al heel lang in mijn hoofd."

Centrumeiland meest logische locatie voor jeugdvoorzieningen

IJtopia moet blijven en skatepark en oefenruimte moeten komen

IJtopia werd in maart officieus en in juni officieel geopend. De voorziening is tijdelijk, maar de jongeren vinden het belangrijk dat IJtopia blijft.

IJBURG – Kompas op IJburg hield onlangs de derde themabijeenkomst met als onderwerp 'Jongeren op IJburg'. Veertig jongeren, belangstellenden en belanghebbenden – al dan niet professionals op dit gebied - waren naar Café ED gekomen om te horen welke wensen de jongeren hebben en wie het voortouw neemt. De belangrijkste wens is dat jongerencentrum IJtopia moet blijven behouden.

Voorwaarts

Met het verschuiven van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten op 1 januari weet niemand wat dit voor gevolgen heeft. Dat geldt ook voor de jeugdvoorzieningen op IJburg. Dorien Visser, projectleider jeugdoverlast IJburg, heeft er echter alle vertrouwen in dat er voor de jeugd genoeg gedaan wordt. "Ik sta er zelf positief in en heb er alle vertrouwen in dat IJburg voorwaarts blijft gaan in de ontwikkeling. Met de opening van IJtopia is dat zeker een goed begin geweest", laat ze weten op whatsupijburg.nl, de site voor en door IJburgse jongeren.

Op Kompas op IJburg kunnen bewoners van IJburg wensen ten aanzien van IJburg of – iets kleinschaliger – hun buurt kenbaar maken, waarna wordt gekeken in hoeverre bewoners een actieve rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de initiatieven. De wenseninventarisatie heeft geleid tot drie bijeenkomsten over thema's die het meest aan bod kwamen. De eerste ging over natuurgelieerde initiatieven, de tweede over ideeën, wensen en plannen voor het Theo van Goghpark en de derde, begin oktober, ging over de wensen van de jeugd. Dit is een belangrijk onderwerp, aangezien de kids van nu de jongeren van straks zijn en die hebben zo hun eigen wensen en ideeën over het eiland waarop ze wonen.

Kort en goed zijn er drie wensen die eruit springen:
1. Behoud van IJtopia voor IJburg
IJtopia is de tijdelijke ruimte voor jongeren (14 tot 23 jaar) aan het einde van de Pampuslaan. De komst van deze ruimte heeft lang geduurd, maar sinds 21 juni is de ruimte 'geopend'. Er is echter een probleem: volgend jaar moet de ruimte alweer weg omdat het kavel definitief bebouwd gaat worden. Coen van Heteren (Dynamo jongerenwerk) en Safoan Mokhtari (Whatsup IJburg) maken zich hard voor een nieuwe locatie.
Tijdens de avond werd duidelijk dat het belang van de ruimte beter zichtbaar moet worden gemaakt, bijvoorbeeld aan de hand van verhalen van de jongeren zelf. Verder willen zij een klankbordgroep van ondernemers en bewoners samenstellen. Deze groep kan als ambassadeur optreden, maar ook meer verbindingen met de wijk leggen, zodat jongeren weer beter geholpen kunnen worden met school of arbeid.
De meest voor de hand liggende locatie van een nieuwe – definitieve – jongerenvoorziening is het Centrumeiland. Het overheersende gevoel bij de aanwezigen is dat ernaar moet worden gestreefd dat IJtopia volgend jaar hiernaar verplaatst kan worden. Probleem is vooralsnog wel dat er geen concrete plannen zijn voor de invulling van het centrumeiland. Architectuurcentrum Arcam schreef dit jaar een prijsvraag uit waarin iedereen zijn ideeën voor het nieuwe stuk land kon insturen. Een aantal daarvan wordt verder uitgewerkt op basis waarvan de gemeente misschien – zeker is dat niet - het Centrumeiland zal inrichten.

Er is grote behoefte aan een plek voor een skatepark op IJburg

2. Skatepark op IJburg
Machteld Wentzel en Roberto Catino zijn al langer bezig met een tijdelijk skatepark op IJburg. De meest voor de hand liggende plekken zijn het havenkavel (bij NAP) en ook weer het Centrumeiland. Er is grote behoefte aan zo'n plek onder de jeugd van IJburg. De twee gaan de komende tijd hun plannen zichtbaarder maken, bijvoorbeeld door een maquette te maken. Hierbij zouden studenten van een bouwopleiding (praktijkonderwijs) kunnen helpen. Ook richten zij zich meer op het vinden van sponsors binnen het bedrijfsleven. Een andere optie is bouwbedrijven die nu weer actief worden op IJburg, te vragen in natura bij te dragen. De gebiedsadviseur van het Stadsdeel, Fred Scheepmaker, wil ondersteuning bieden bij het leggen van de contacten.

3. Oefenruimtes en podia
Guido van 't Noordende wil zich inzetten voor een (tijdelijk) muziekpodium voor de jongeren, inclusief oefenruimtes. Er wordt een sterke behoefte gevoeld om jong lokaal talent meer ruimte te geven. Hierbij gaat het vooral om een sfeer te maken waarin zelfstandig muziek ontdekt kan worden en creatieve, inspirerende ideeën de ruimte krijgen. Een eigen ruimte zou daarvoor ideaal zijn.
Uiteraard wordt er wel naar gestreefd om aan de ene kant aan te sluiten op jongerenwerk (waarin primair de focus ligt op een zinvolle besteding aanbieden) en aan de andere kant op een bestaand podium zoals Blijburg, zodat de jongeren ook een perspectief op 'echte optredens' kan worden geboden.
Als locatie ligt dan ook het Centrumeiland voor de hand: fysiek tussen IJtopia en Blijburg in. Er is een groep mensen ontstaan die samen deze plannen gaat uitwerken.
(Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Michel Vogler van Kompas op IJburg).

Volgend jaar moet IJtopia alweer weg voor nieuwbouw

De oud-Nederlandse naam voor oktober is wijnmaand. Oktober komt van het Latijnse woord octo, dat acht betekent. In de oude Romeinse tijd was oktober de achtste maand van het jaar. Het jaar begon toen op 1 maart. Na de zeer zonnige september mochten we dit jaar ook bij de start van oktober niet klagen. Op 3 en 4 oktober werd het nog 22 graden bij veel zonneschijn. Het kan in de wijnmaand nog geregeld nazomeren. Zo werd het op 1 en 2 oktober 2011 nog 26 graden. Zelfs aan het eind van de maand kan de temperatuur nog boven de 20 graden pieken. Op 30 oktober 2005 werd het 21 graden. Het strand was die dag per auto onbereikbaar. Ook het komend weekeinde van 18 en 19 oktober kan bij een stevige zuidenbries de 20 graden overschreden worden.
Onlangs sprak ik op het terras van Café ED aan de haven van IJburg een man die zich voorstelde als Michiel. Hij bleek stadsgeograaf te zijn. Hij deed onderzoek naar bruine buurtcafés in Amsterdam. Op IJburg verwacht je niet onmiddellijk een traditionele bruine kroeg, meende hij. In zo'n trendy buurt als IJburg vraagt men eerder om een alternatief aanbod met exotische en internationale producten. Maar bij Café ED geen ciabatta met pesto of tomatensalsa, maar gewoon een broodje bal. Je kunt er ook uitgebreider eten. Op de kleine menukaart vind je geen tilapiafilet met een honing-sojasausje, maar een eenvoudig maar lekker gebakken kogeltje met brood of patat of een dito kipsateetje. Een eenvoudige oud-Hollandse menukaart die blijkt te werken in deze eigentijdse, beetje hippe buurt.
Café ED bestaat nog geen twee maanden maar blijkt nu reeds een succes. Er is al een vaste klantenkring. Het is het soort pub waar iedereen zich welkom voelt en gelijk is. In het café met het interieur van een Jordanese kroeg waren twee klanten aan het biljarten. Anderen zongen mee met 'Tulpen uit Amsterdam'. Aan een muur hingen zwart-witportretten. Er schalde plots ook popmuziek van de band Coldplay over de bruinleren banken. Dus ook eigentijdse elementen, maar Café ED blijft vooral trouw aan de identiteit van een gezellige bruine kroeg waar het ouderwetse behouden moet blijven. En dat is misschien de verklaring voor het succes in deze trendy buurt, dacht Michiel, waar naast het vernieuwende ook behoefte is aan het traditionele, zoals een bruine buurtkroeg. Misschien het verlangen naar een gezellige huiskamer voor de wijk waar je welkom bent en waar het gezellig is, meende Michiel. De heer des huizes, cafébaas Ed, verbindt de gasten met elkaar en biedt zo nodig een luisterend oor. Je kan ook stellen dat er op IJburg gewoon behoefte was aan een café, besloot de stadsgeograaf, als een gezellige ontmoetingsplaats, ouderwets of niet. En nu is er dan eindelijk één. Café ED kan voor velen een vluchthaven aan de haven zijn in de komende donkere maanden.

12 / 16

AFONSINA SPIRITUELE WELLNESS BEURS, zondag 16 november, wijkcentrum 'Schakel', Burg. Bickerstraat 46a, 1111 CC Diemen. Aanwezig mediums, kaartleggers, masseurs etc. De beurs is van 11.00 tot 17.00 uur. Entree 5,00 euro (kinderen t/m 12 jaar gratis).


Rijschool Ed Ishak heeft veel streepjes voor

Rafi (links) en Ed Ishak hebben de enige rijschool op IJburg met een theorielokaal.

IJBURG - Rijschool Ed Ishak op IJburg heeft heel wat strepen voor op andere autorijscholen. Zo is Ed Ishak lid van de BOVAG, gecertificeerd motorinstructeur van de Koninklijke Nederlandse Motorsport Vereniging, hij beschikt als enige over een ruimte waar theorieles wordt verzorgd (aan de Lumièrestraat 43), heeft een slagingspercentage dat hoger ligt dan het gemiddelde in Amsterdam en de rijschool bestaat al sinds 1990 en heeft dus haar sporen ruimschoots verdiend.

Tel daarbij op dat de autorijlessen worden gegeven in een topauto (Mercedes CLA of Volkswagen Polo terwijl automaatrijlessen worden gegeven in een Chevrolet), dat de rijschool specialist is in motorrijlessen ("Motorrijden is onze passie", zeggen Ed (50) en zijn zoon Rafi (26), die de rijschool samen met zijn vader runt, eendrachtig) en dat een lesprijs niet hoog is (40 euro voor een heel uur en er zijn speciale pakketten met een lagere lesprijs) en het is duidelijk dat dit het beste adres op IJburg is voor rijlessen.

Ervaring
Ed Ishak heeft al ruim 25 jaar ervaring als rijinstructeur. Hij is gestart bij een grote rijschool in Amsterdam, maar na zes jaar startte hij voor zichzelf, waarvan de laatste zeven jaar op IJburg. Ed Ishak heeft de lesbevoegdheid om vracht- en autobuschauffeurs op te leiden, maar heeft zich toegelegd op de bromfiets (categorie AM), motorfiets (A) en auto (B). "Ik woonde op IJburg en toen ik startte was hier nog geen andere rijschool. Inmiddels zijn er meer, maar alle anderen opereren vanuit huis. Wij kunnen hier professioneel theorieles geven. Dat is een groot voordeel ten opzichte van andere rijscholen. Veel leerlingen denken dat ze de theorie thuis van achter de pc kunnen leren, maar de meesten komen daar van terug. Wij geven theorieles in één dag en in een gezelschap van maximaal vijf personen met de week erop het theorie-examen. Dat werkt heel goed."

Kwaliteit
Ed Ishak weet dat het in de rijschoolwereld nog wel eens rommelt en wijst erop dat kwaliteit voor alles gaat. "Ik ben aangesloten bij de BOVAG en daardoor ook bij het BOVAG Garantiefonds. Dat betekent dat als de rijlessen onverhoopt niet doorgaan, leerlingen vooruitbetaald lesgeld terugkrijgen. Dat is voor de leerling een belangrijke zekerheid. Ik ben ook rij- en faalangstinstructeur. Daarvoor heb ik cursussen moeten volgen en ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen. En voor wat betreft de motorrijlessen geldt dat ik gekwalificeerd ben als instructeur om een voortgezette rijopleiding te geven. Die is gericht om motorrijders nog veiliger te laten rijden."

Ed en Rafi Ishak (BOVAG-rijschool) geloven heilig in kwalitatief goede rijlessen

Bromfiets- en motorinstructie
Zijn zoon Rafi is ook instructeur en geeft het liefst de hele dag motorrijles. "Ik zie graag dat je onderstreept dat wij specialist zijn op het gebied van bromfiets- en motorinstructie. Wij zijn met ons tweeën, maar hebben motoren in alle categorieën om les op te geven." Hij wijst vervolgens naar een motor die in Amsterdam en omgeving heel zeldzaam is: een motor met dubbele bediening. "Daarmee kan ik bij een leerling achterop zitten en ik kan dan zelf schakelen en remmen. Dat is een heel fijne manier om leerlingen vertrouwd te maken met de motor."

Goede toekomst
Rijschool Ishak weet zeker dat er een goede toekomst gloort. Immers, IJburg telt veel schoolgaande jeugd en al die kids worden 16 (de leeftijd voor het bromfietsrijbewijs) en 17 (de leeftijd waarop je volgens het programma 2toDrive mag starten met autorijlessen waarmee je na geslaagd te zijn voor je 18de onder begeleiding mag autorijden). "Met bromfietsen zijn we op IJburg letterlijk uniek: er is geen tweede rijschool die dat aanbiedt. En het is helder dat IJburg een groeigebied is wat betreft het aantal leerlingen."
Op de website www.ed-ishak.nl staat informatie en er is een filmpje waarop je kunt zien hoe instructie wordt gegeven. En natuurlijk zit hij op Facebook. "Want dat is dé manier om te communiceren met de jeugd", weet hij.

'Tracks'.

Vrijdag 7 november, 20.30 uur
Film: 'Tracks'
In de zeventiger jaren trekt Robyn in het gezelschap van haar hond en vier kamelen solo door de Australische outback. Als ze aan deze bijzondere reis begint, wordt ze bekend als de 'camel lady' en al snel wordt ze een van de meest fascinerende reizigers van haar tijd.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Vrijdag 14 november, 20.30 uur
Film: 'We are the bes't
Punktieners Bobo en Klara zijn stoere, rare, sterke meisjes, die in het Stockholm van 1982 veel te vroeg voor zichzelf moeten zorgen en zo goed en zo kwaad als het gaat hun weg vinden.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Zondag 16 november, 13.30 uur
Kinderfilm: 'Tootletubs'
Fantasie en creativiteit spelen een belangrijke rol in deze Finse poppenanimatie, die de microkosmos van het insectenleven als onderwerp heeft.
Entree 5 euro, inclusief versnapering.

Vrijdag 21 november, 20.30 uur
Film: 'Ida'
Polen 1962. Anna staat op het punt om haar gelofte af te leggen bij de kloosterschool waar ze ooit werd opgenomen als wees. Maar alles verandert als blijkt dat ze nog familie heeft.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

'Tootletubs'.

Donderdag 27 november, 20.00 uur
Lezing: 'De Geluksprofessor'
Inspirerende en humorvolle lezing door Patrick van Hees, schrijver van 'De Geluksprofessor'.
Entree 15 euro. De opbrengst van deze Gelukslezing gaat geheel naar de Habitat bouwreis Moeders & Zonen Nepal 2015.

Vrijdag 27 november, 20.30 uur
Filmdocumentaire: 'Mistaken for Strangers'
Matt Berninger is zanger van de veelgeprezen band The National. Zijn jongere broer Tom wordt roadie en filmde de tournee.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

14 / 16

Volvo V60 'honderd procent zakenauto'

De Volvo V60 is door kenners uitgeroepen tot Zakenauto van het Jaar.

De Volvo's V60 zijn uitgeroepen tot 'Zakenauto van het Jaar 2015'.

De eretitel werd toegekend onder voorzitterschap van het vakblad Automobiel management. De jury, bestaade uit directieleden van grote leasemaatschappijen, wagenparkbeheerders, vakjournalisten en een onafhankelijke leaseconsulent, noemt de Volvo een "honderd procent zakenauto". Dat de V60 zo populair is in het zakensegment is volgens Volvo-directeur Richard Snijders niet alleen te danken aan de gunstige CO2-cijfers. "We zijn nu eenmaal een Estate-merk en dominerend in het segment van stationwagons. De V70 heeft 50 procent van zijn segment in handen en de V60 zelfs 60 procent. Het is simpelweg onze corebusiness, daarom zullen we continu met ontwikkelingen blijven komen bij onze V-range." Ongeveer de helft van de V60-verkopen komt daarbij voor rekening van de hybride-uitvoering.

Uiteraard is de V60 zeer veilig. De Plug-in Hybrid behaalde de hoogste Euro NCAP-score aller tijden voor een elektrische auto. De vijf sterren die de Volvo kreeg in de test van 2012 bewijzen dat de V60 Plug-in Hybrid hetzelfde hoge veiligheidsniveau biedt als de reguliere V60.

Peugeot 508 op allerlei punten vernieuwd

De Peugeot 508 is stilistisch en technisch vernieuwd.

De nieuwe Peugeot 508 maakt zijn opwachting maakt op de Autosalon van Parijs. De auto is zowel stilistisch als technisch op belangrijke punten gewijzigd en is voorzien van nieuwe motoren.

De nieuwe grille valt meteen op, kenmerkend voor de toekomstige modellen van het merk. Bovendien zijn nieuwe voorzieningen zoals een touchscreen, een achteruitrijcamera en dodehoekbewaking beschikbaar.

De auto kan worden geleverd met zuinige en sterke Euro 6-motoren, zoals de 2.0 liter BlueHDi 150-motor die, gekoppeld aan een handgeschakelde 6-versnellingsbak, een CO2-uitstoot van slechts 105 g/km heeft. Dat is de laagste waarde in dit segment voor een motor met dit vermogen, daarmee vallend in de 20% bijtellingscategorie. Ten slotte wordt het gamma uitgebreid met de nieuwe versie RXH 2.0 BlueHDi 180 EAT6, die vanaf november 2014 in productie gaat.

Nieuwe Nissan-dealer voor regio

Van Nieuwkerk neemt rayon over

De Nissan Pulsar staat vanaf 26 oktober bij Van Nieuwkerk.

Automotive-centre Van Nieuwkerk is sinds deze maand de nieuwe Nissan-dealer voor de regio Bussum, Naarden, Laren en Huizen. Tot voor kort werd de regio bediend door een Nissan-vestiging van Koops, maar na het faillissement van deze dealer heeft Van Nieuwkerk het rayon overgenomen. De Nissan Van Nieuwkerk-vestiging bevindt zich op de Zeverijnstraat 14b te Hilversum.

Van Nieuwkerk is al tientallen jaren gevestigd in 't Gooi als Honda-dealer. Sinds afgelopen april is het bedrijf ook de officiële Nissan-dealer van deze omgeving. Het was al de bedoeling dat Van Nieuwkerk op termijn het gebied rond Huizen zou overnemen, maar door het faillissement van Koops is dat nu vervroegd. Van Nieuwkerk: "Na het faillissement van Koops hebben wij al tientallen klanten binnen gehad die op zoek zijn naar een nieuwe dealer. Gelukkig zijn wij sinds onze opening als Nissan-dealer dit jaar ingespeeld op flinke groei. Wij kunnen al deze nieuwe klanten dan ook uitstekend van dienst zijn en verwelkomen ze graag!" Het is sowieso al een drukke tijd voor Nissan, want verschillende modellen zoals de Qashqai, Juke en Note zijn het afgelopen jaar geheel of gedeeltelijk vernieuwd. Op 25 oktober vindt de introductie van de Nissan Pulsar plaats.

Anders is 1 november een mooie gelegenheid om Van Nieuwkerk te bezoeken. Op die dag kunnen alle Nissan- en Honda-klanten hun auto langsbrengen voor een gratis winterinspectie.

Ford C-Max: meer stroomlijn, minder knopjes

Ford heeft de C-MAX en Grand C-MAX vernieuwd. Op de autotentoonstelling van Parijs zijn ze voor het eerst te zien. De C-MAX is een stuk gestroomlijnder gemaakt. In het interieur zijn minder knoppen en schakelaars aanwezig. Ook de opbergmogelijkheden zijn verbeterd. Ook grote broer S-Max is in het nieuw gestoken. Dit wordt het eerste model in Europa met Ford Adaptive Steering. Het resultaat is puur rijplezier op bochtige wegen. Volgend jaar op de markt.

De aaibare Corsa van Karl Lagerfeld

Het recept 'supermodel op auto' begon te vervelen, dus koos modeontwerper en fotograaf Karl Lagerfeld voor zijn kat Choupette voor de belangrijkste bijrol in de fotoshoot voor de Opel Corsa-kalender voor 2015. "Karl Lagerfeld heeft het concept op een frisse manier benaderd", aldus Tina Müller van Opel. De vijfde generatie van de Corsa is onlangs geïntroduceerd. In de afgelopen 32 jaar is de Corsa met talloze supermodellen gefotografeerd. Müller: "Er was maar één manier om dat op een bijzondere manier te overtreffen: met Choupette. We benadrukken daarmee nog eens de waarden van ons merk: innovatieve auto's, baanbrekend design en een aaibare aanpak."

16 / 16