IJburgerNieuws

17 juli 2015

IJburgerNieuws 17 juli 2015


Plek vinden voor Boerderij lastig

IJBURG - De gemeente Amsterdam gaat een nieuwe locatie zoeken voor de Boerderij op IJburg, maar volgens het stichtingsbestuur zal dat niet meevallen. "Het wordt lastig, maar we gaan er de komende maanden alles aan om doen om de Boerderij te behouden voor IJburg", zegt Zita Pels van de Boerderij.
De Boerderij op IJburg houdt de gemoederen op IJburg flink bezig sinds bekend is geworden dat wethouder Erik van der Burg liet weten dat hij op het huidige terrein aan de Zandzeggestraat liever een tennishal ziet dan de Boerderij die er nu zit. De tennisclub is hier overigens blij mee, net als Kano op IJburg, dat ook mag blijven.
Gesprek
Vorige week had de gemeente een gesprek met een afvaardiging van de Boerderij. Zita Pels zegt hierover namens de Boerderij: "We kregen een toelichting op de brief die de gemeente aan alle omwonenden heeft gestuurd en waarin staat dat de gemeente het een voldongen feit vindt dat er een tennishal wordt gebouwd. Het enige positieve is dat de gemeente inmiddels inziet dat alle alternatieven die worden aangedragen voor de Boerderij niet zo makkelijk zijn."
Meer over de Boerderij, tennisclub en Kano op IJburg op pagina 3.

Nuonweg al een jaar dicht, en dat blijft nog wel even zo

Vanaf de Maxis rechtsafslaan is verboden.

IJBURG – De Nuonweg is op 24 juli al een jaar dicht en het zal nog zeker maanden duren voordat deze weer open gaat, als het al zo ver komt. Een toegezegd verkeerskundig onderzoek door de gemeente Amsterdam komt pas in het najaar en dan moeten Diemen en Amsterdam zich ook nog vinden in een oplossing.

Inmiddels hebben IJburgers die naar de Maxis willen zich geplooid in de nieuwe situatie. De meesten rijden tot de parkeerplaats op ongeveer tweehonderd meter na de Uyllanderbrug, keren daar om en rijden linksaf naar de Maxis. Daarmee wordt nog geen twee kilometer omgereden en dit is bovendien toegestaan. Keren op de weg zelf is verboden. Terug wordt veelal het inrijverbod op de parallelweg vanaf de Maxis genegeerd, maar hier worden steeds vaker bonnen uitgedeeld. Omrijden via de A1 - dus linksaf slaan - is de beste keus.

Hoge verkeersdrempel
Sinds enige tijd is het vanaf IJburg onmogelijk af te slaan direct na de Uyllanderbrug. Sinds begin vorige maand is hier een extra hoge verkeersdrempel aangelegd. Anders dan veel IJburgers geloven, heeft de gemeente Diemen dit niet gedaan om 'IJburgers te pesten.' De reden is verbetering van de verkeersveiligheid en de aanleiding is dat hier onlangs een ongeluk plaatsvond waarbij een motorrijder gewond raakte. Het verzoek voor de hoge drempel in de vorm van een druppel komt van Amsterdam.
Voor IJburg rest niets anders dan te wachten op de uitkomsten van het verkeerskundig onderzoek. Dit zou er voor de zomer zijn, maar dat wordt het najaar. Inmiddels hebben scholieren van het IJburg College die elke dag vanuit Muiden en Weesp langs het zogenoemde schapenpad moeten fietsen, geklaagd over het gebrek aan verlichting en de gladde weg.

Scholieren: 'Maak van Centrum- eiland een campus'

IJBURG – Of het realistisch is, is vers 2 (eigenlijk niet, want er komen 1200 woningen), maar wat de vwo-scholieren van het IJburg College betreft wordt het Centrumeiland een levendige studentencampus. Ze stellen zich dit er bij voor: "Een plek waar alleen studenten mogen wonen, en alleen huurwoningen met een tijdelijk huurcontract. Binnen twee jaar na je studie moet je er weer weg. Autovrij moet het zijn met een bibliotheek, kroegen en een strand. Een uniek woon- en leerdorp dat het oplopend tekort aan studentenwoningen moet opvangen."

In de aanloop naar de vakantie maakten de vwo-scholieren werk van de ontwikkeling van het Centrumeiland. Met hulp van het IJburgse adviesbureau Vannimwegen deden ze marktonderzoek, werden IJburgers geïnterviewd en deden ze onderzoek in de wereld van de stedenbouw.

Acht concepten
Dit heeft geleid tot acht concepten, waarvan de studentencampus volgens de jury het meest tot de verbeelding spreekt. De driekoppige jury bestond uit iemand namens de gemeente Amsterdam, AM-Wonen en Vannimwegen. Zij waren zwaar onder de indruk van de concepten. "De studenten halen feilloos de sterke kanten uit dit gebied", "Dit is actueler dan ik had kunnen dromen" en "Jij mag morgen bij ons komen werken" zijn enkele tot de verbeelding sprekende oordelen.

Heilige huisjes
Uit de concepten blijkt vooral dat scholieren geen enkel probleem hebben om heilige huisjes omver te schoppen. "Ze aarzelen niet om alleen huurwoningen toe te staan, senioren te dwingen bij elkaar te wonen, of juist helemaal geen woningen te bouwen, maar alleen parken. Ze doorbreken genadeloos de IJburgse platte dakenregel én kiezen overtuigend voor een bos met boomhutten omringd door woonboten", laat het schoolbestuur weten.

Contouren van nieuw Blijburg worden zichtbaar

IJBURG - Langzaam maar zeker worden de contouren van het nieuwe Blijburg op het Centrumeiland zichtbaar. Te langzaam eigenlijk, want de opening staat momenteel ergens in september gepland en dan is de zomer alweer bijna voorbij. Inmiddels is wel de kapel in gebruik en strandgasten kunnen bij goed weer ook gebruikmaken van de tijdelijke voorzieningen en het winkeltje.

De omvang van het nieuwe Blijburg maakt echter veel goed, want zichtbaar is wel dat dit een grote strandtent wordt waar het het hele jaar ongetwijfeld goed toeven zal zijn.

4

maanden duurt de proef met de skatebaan bij de haven van IJburg

Zoektocht naar nieuwe locatie voor Boerderij

Tennisclub en Kano op IJburg zijn wel blij met de gemeente

Kinderen genieten van de pony's tijdens het zomerkamp.

IJBURG – De belangrijkste reden voor het College van B&W van Amsterdam om op de kavel aan de Zandzeggestraat Tennisclub IJburg een nieuwe tennishal en Kano op IJburg een definitief clubhuis plus botenhuis te laten ontwikkelen, is dat deze verenigingen "geworteld zijn op IJburg en er plannen liggen die vertrouwen geven in een goede ontwikkeling."

Deze zinsnede in een toelichting van de gemeente ligt het bestuur van de stichting Boerderij op IJburg zwaar op de maag. "Alsof wij niet geworteld zijn op IJburg. Met alle respect, ik denk niet dat beide verenigingen in staat zijn 3.300 handtekeningen op te halen van IJburgers die achter hun plannen staan", zegt Zita Pels van de Boerderij. Ook laat ze weten: "Onze plannen zijn al sinds begin van het jaar bekend bij de gemeente. Wij leefden toen nog in de veronderstelling dat er een eerlijk tenderproces zou komen omtrent de invulling van de kavel. We zijn echter op geen enkel moment officieel ingelicht dat het anders zou lopen."
Maar eerst het goede nieuws, zij het niet voor de Boerderij: bij Tennisclub IJburg en Kano op IJburg zijn ze reuze blij dat hun plannen wél in goede aarde zijn gevallen bij de gemeente. Marianne Boer van Kano op IJburg laat in een opgewekt mailtje aan de redactie weten: "Wij zijn verheugd dat we deze kans krijgen en moeten nu aan de slag om alles te realiseren."
Ook de tennisclub is tevreden. In een onlangs verstuurde nieuwsbrief aan de leden staat dat de hal vier tennisbanen, een kleine openbare ruimte (geen kantine) en kleedkamers zal omvatten. "Wij zijn als bestuur uiteraard enorm blij met dit besluit", meldt voorzitter Roy Dackus aan de leden. Over de door de gemeente gevoerde procedure zegt Dackus tegen IJburgerNieuws: "De gemeente had de intentie om een tender uit te schrijven voor kavel 70 waarbij Kano op IJburg, de Boerderij, de tennisclub en ieder ander een plan kon indienen voor dat kavel. Dat de gemeente nu anders heeft besloten, is niet iets waarvoor wij ons kunnen of zouden moeten verantwoorden. We begrijpen zeker dat er ophef is over dat de tijdelijke vergunning van de boerderij niet in een permanente vergunning wordt omgezet, maar ook dat is iets waar wij niets aan kunnen doen. De afspraak van tijdelijkheid is altijd helder gecommuniceerd naar alle partijen." Het is de bedoeling dat de tennishal er anders uit komt te zien dan te doen gebruikelijk. "Gezien de bijzondere ligging van ons tennispark hebben we de intentie om de hal een hele andere uitstraling te geven dan wat men zich bij een traditionele tennishal voorstelt. Architectonisch verantwoord, energiezuinig en duurzaamheid zijn daarbij belangrijk uitgangspunten", schrijft Dackus in de nieuwsbrief.

Nooit betwist
Nu de Boerderij nog. De Boerderij op IJburg is in juni vorig jaar gestart op de kavel en het bestuur heeft altijd geweten, en ook nooit betwist, dat de plek een tijdelijke was. Maar in dit jaar is de Boerderij minstens zo diep geworteld in de samenleving geraakt als de twee andere verenigingen. Dat besef is inmiddels ook bij de gemeente doorgedrongen, want het College van B&W heeft projectleider IJburg Joram Spijker opdracht gegeven een nieuwe permanente of tijdelijke plek te vinden. Daar is de Boerderij blij mee, maar het wordt wel een heidens karwei zegt Pels. "Wij hebben zelf natuurlijk ook gekeken naar een andere locatie, maar dat wordt heel moeilijk."

'Onze plannen zijn al sinds begin dit jaar bekend bij de gemeente'

Diemerpark
Er zijn zeven mogelijke plekken benoemd en Pels heeft het idee dat de gemeente neigt naar het Diemerpark. "Er worden in het Diemerpark twee locaties genoemd, waarvan er direct een is afgevallen omdat deze onder een elektriciteitsmast ligt. De andere is de heuvel aan het einde van de Diemerparklaan. Dan moet wel het bestemmingsplan worden aangepast en je moet je afvragen of je dat moet willen. Maar ons is duidelijk gemaakt dat wij niet aan tafel zitten om iets te willen. De eerste reactie van de projectleider op onze plannen bij dat gesprek was: 'Willen jullie dit hele plan uitvoeren?' Ja, natuurlijk, anders zetten we het niet in een plan."
De Vrienden van het Diemerpark zien de bui al hangen en hebben al laten weten dat wat hen betreft het Proefeiland op Steigereiland de enige juiste plek is. "Maar deze plek wordt nog dit jaar ontwikkeld, dus valt af", zegt Pels.
Ook worden twee locaties op het Centrumeiland geopperd. Pels: "Een plek was naast Blijburg. Maar wij hebben te maken met de uitstoot van fosfaat door de dieren en daardoor moet de Boerderij op minimaal honderd meter vanaf bebouwing staan. Een andere optie op het Centrumeiland is tegenover de Diemer Vijfhoek. Maar wij hebben ongeveer een hectare grond nodig om twintig pony's te kunnen houden en om alle andere maatschappelijke taken zonder subsidie te kunnen uitvoeren. Tel daarbij de honderd meter open ruimte op en het gevolg zou zijn dat dan niet de geplande twaalfhonderd woningen kunnen worden gebouwd. Dat is voor de gemeente geen optie."
Ook het Zeeburgereiland wordt genoemd. "Maar we heten Boerderij op IJburg en niet Boerderij op Zeeburgereiland", streept Zita eigenlijk ook dit alternatief door. En zo wordt helder dat het niet makkelijk is een nieuwe locatie te vinden op het voornamelijk door water en het Diemerpark omgeven IJburg. Het bestuur van de Boerderij is dan ook benieuwd waar de gemeente in het najaar mee komt.

Zwemmen bij Blijburg mag gewoon

IJBURG – De provincie Noord-Holland heeft het water bij Blijburg niet goedgekeurd als zwemwater omdat er nog geen reeks met meerdere goede waarden van dit water is. De reden is dat dit een nieuwe zwemlocatie is. Bij de Buurtcommissie Oost gaan ze ervan uit dat de goedkeuring volgend jaar wordt gegeven.
Dit blijkt uit een reactie van Ivar Manuel, voorzitter van de Bestuurscommissie Oost, op het opvallende feit dat de Provincie Blijwater niet heeft opgenomen in de lijst met veilig zwemwater. Dit terwijl de Bestuurscommissie Oost in een brief aan de bewoners het water bij Blijburg juist aanduidt als plek waar je kunt en mag zwemmen. "Hier varen geen boten binnen de ballenlijn en de waterkwaliteit wordt gecontroleerd", staat in de brief.
Wat betreft het andere water op IJburg: het springen van bruggen is overal verboden. Op de plekken waar zwemmers desondanks erge overlast bezorgen of wanneer er direct gevaar is voor zwemmers en anderen, wordt gehandhaafd.

Nieuwe bijenvolken

IJBURG – Onder de Nesciobrug is in speciale kastjes de bijenpopulatie uitgebreid met nieuwe koninginnen.
"Op IJburg komen deze jonge volkjes tot rust en op krachten door alles wat bloeit in het Diemerpark en in de tuintjes op IJburg", laat de imker van deze bijen weten. IJburg wordt hiermee een populaire plek voor de bijen. Eerder al stelde woningcorporatie Ymere daken ter beschikking aan imkers.

Huizen voor starters op Kavel 1

IJBURG - Op het kavel achter het zogeheten Solid-complex (het gebouw met de klok) komen kleine koopwoningen voor starters en ouderen. Ontwikkelcombinatie SBB-De Nijs is de optie gegund om deze kavel op Haveneiland IJburg te bebouwen. Hiervoor moet het project 'Kavel op de schop' een andere locatie zoeken.

Het bouwplan omvat circa 108 kleine koopwoningen met een gebruiksoppervlakte van ongeveer 50 m2, 33 parkeerplaatsen, een collectieve fietsenstalling en een binnentuin. De doelstelling is om begin volgend jaar de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen. Bij een voorspoedige verkoop van de woningen kan de bouw starten in de tweede helft van 2016.

Buurtbewoners knokken voor behoud café Vrijburcht

IJBURG – De buurtbewoners rond café Vrijburcht – verenigd in de actiegroep 'Red ons buurtcafé' - hebben goede hoop dat het café weer geopend kan worden. Er zijn gesprekken gevoerd met verhuurder De Key en de actievoerders zijn positief gestemd over de aanloop. Volgens de actiegroep is er een slepende kwestie over de huur van achtduizend euro per maand, die de uitbaters uiteindelijk de das om deed: het buurtcafé ging failliet. Er zijn inmiddels gesprekken met De Key geweest. Over de meest actuele status kon op dit moment niemand een toelichting geven.

Monique Gersen

Scoot Boodschappen Service

In maart heb je de Scoot Mobiel Service in het leven geroepen. Wat houdt dit in?
"Ik bied IJburgers aan om voor 2,50 per keer boodschappen te doen op mijn scootmobiel. Dat kunnen geen grote of veel boodschappen zijn, want ik heb maar een klein mandje. Maar voor kleine boodschappen kun je mij bellen."

Is het al een succes?
"Ik heb al twintig keer een boodschap afgeleverd dus ik ben redelijk tevreden. Maar meer mensen die bellen zijn welkom."

Op Hallo IJburg staat een verkeerd 06-nummer waarop je bereikbaar bent. Vervelend
"Ja, dat is heel vervelend en moet nog worden rechtgezet. Het goede nummer is 06-18 131 214. En ik kan ook gebeld worden op 020-337 38 51."

Woon je al lang op IJburg?
"Sinds 2009, dus best wel. En het bevalt prima"

Wat is je favoriete filmster?
"Jean-Claude van Damme."

Love songs of rockmuziek?
"Love songs, zoals van Lionel Richie."

Zomer of winter?
"De zomer, daar voel ik me prettig bij. Helemaal als het glad is, is de winter niet fijn."

Favoriete bezigheid?
"Wandelen. Dat klinkt misschien vreemd voor iemand die zich via een scootmobiel voortbeweegt, maar ik probeer elke keer een stukje meer te wandelen en dat gaat steeds beter."

Uitgaan of thuisblijven?
"Ik vind allebei leuk. Het zou wel leuk zijn als er op IJburg meer te doen zou zijn voor ouderen. Samen gezellig koffie drinken zou al heel leuk zijn."

Wensen voor IJburg?
"De stoepen op IJburg zijn erg hoog voor scootmobiels. Dat zou beter moeten. Als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik dat direct veranderen."

Natuurbeschermers: '10 km/uur naar sportpark is snel zat'

Angst voor te veel auto's op te veel dagen

Het begin van de brug richting het sportpark.

IJBURG – Het parkeerterrein voor 48 auto's bij het sportpark moet 's avonds gesloten blijven. Want: "Zeker in de avonduren zullen in de parkeergarage altijd voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn." Verder wordt voorgesteld om een maximum snelheid van 10 km/uur in te stellen op de brug.

'In het park moet parkeercapaciteit beperkt zijn'

Dit stellen de vereniging Vrienden van het Diemerpark, de Vogelwerkgroep Amsterdam en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Amsterdam in een zienswijze op het 'Ontwerp verkeersbesluit Sportpark IJburg'. Dit besluit is nodig om het mogelijk te maken dat er auto's mogen rijden op de brug richting sportpark. De verenigingen willen dat de gemeente er alles aan doet om het autoverkeer te beperken. Dit kan allereerst door bezoekers eerst te verwijzen naar de parkeergarage en pas als daar geen plek is hen te wijzen op het parkeerterrein. In het ontwerp verkeersbesluit staat dit precies andersom. "De boodschap dient te zijn dat er in principe slechts zeer beperkt parkeercapaciteit aanwezig is in het park. In beginsel wordt er dan ook geparkeerd in de parkeergarage van het winkelcentrum", laten de natuurbeschermers weten.
Het parkeerterrein is alleen geopend wanneer er speeldagen zijn, maar volgens de drie is niet helder wat de criteria zijn van een wedstrijddag. Hierom stellen zij voor om in het besluit een maximum op te nemen van het aantal wedstrijddagen en ze vinden dat AFC IJburg en AHC IJburg een rooster op een website moeten publiceren.

De maximum snelheid is ook een heet hangijzer. In het ontwerp wordt ervan uitgegaan van een maximum snelheid van 30 km/uur, maar dit is de verenigingen veel te gortig: 10 km/uur tussen het begin van de brug bij de Oeverzeggestraat en het parkeerterrein is snel zat

Ondernemers gezocht voor seminar

IJBURG – Het IJburg College zoekt ondernemers op IJburg die willen meewerken aan een seminar over ondernemen. Dit is bedoeld voor leerlingen van de vierde klas die aan het begin van het nieuwe schooljaar van start gaan met een project over het starten van een onderneming.
Om de leerlingen te inspireren en ideeën te laten ontstaan voor het project wordt er gestart met een seminar dat waarschijnlijk (zeker is dit nog niet) wordt gehouden in de week van 31 augustus. Hiervoor worden ondernemers gezocht die leuk kunnen vertellen over de start en het verdere verloop van hun eigen zaak. Ook het wezen van een ondernemer komt aan bod. Wat zijn de drijfveren, welke ambities heeft iemand en hoe run je een onderneming zijn vragen waar de jongeren graag antwoord op willen.

Opgeven kan bij Marije van der Put via e-mail Marijevanderput@ijburgcollege.nl

Te koop: souvenirs van IJburg

IJBURG – IJburg heeft sinds kort souvenirs. Sinds 1 juli zijn bij de Urban Campsite en de Collective Store IJburg aan de IJburglaan speciaal ontworpen canvastassen te koop. Een deel van de opbrengst gaat naar sociale initiatieven in de wijk. Later komen er onder andere ook t-shirts en buttons.

Het initiatief voor de zogeheten Storytelling Souvenirs is van de bewoners van het eerste uur: Suzanna Jacobs en Sandra Spiekerman (samen SSNNK vormend). Suzanna licht toe dat IJburg min of meer schreeuwde om unieke hebbedingetjes: "Met de unieke ligging aan het water en eigenzinnige architectuur is IJburg een bijzondere plek en iets om trots op te zijn." Sandra voegt toe: "Met Storytelling Souvenirs willen we vooral het positieve van IJburg benadrukken. Het bruist hier namelijk van de initiatieven. Het idee is om samen met andere creatieve IJburgers het label verder te ontwikkelen".

Festival Pampus gecanceld wegens afvaar-verbod op IJburg

IJBURG – Omdat de bestuurscommissie Oost het niet goed vond dat vanaf de Bert Haanstrakade bezoekers zouden aan- en afvaren, ging ter elfder ure het geplande festival Lost in Moment op Pampus vorig weekend niet door. Het zou het eerste festival zijn op het forteiland.

Bezoekers hebben massaal hun gal gespuwd over de afgelasting die op het laatste moment op Facebook werd bekendgemaakt. Zowel de organisatie als de gemeente Muiden, waar Pampus onder valt, moesten het ontgelden. Maar de grote boosdoener is dat Oost de afvaartlocatie op de Bert Haanstrakade op IJburg afkeurde. Het zou ondoenlijk zijn, zo stelde Bestuurscommissie Oost vast, om na het festival tweeduizend bezoekers vanaf die plek naar het Centraal Station te krijgen. Er bleek veel mis te zijn gegaan in de communicatie. "'Nadat de burgemeester van Muiden had gezegd dat de afvaart vanuit Amsterdam moest plaatsvinden, gingen we in april gesprek met een buurtregisseur uit Oost. Die gaf aan dat er geen officiële vergunning nodig was voor de afvaart. Daar hebben we toen op vertrouwd", laat de organisatie weten.

'Suppen is geen hype, maar een blijvertje'

Sup-ambassadeur Morene dekker schrijft boek over suppen

Opeens zie je ze overal op het water: stand-up paddlers oftewel suppers. De IJburgse Morene Dekker ontdekte de sport aan het begin van deze eeuw, is er in gaan lesgeven en mag zich inmiddels ambassadeur van deze relatief nieuwe sport noemen. Ze heeft er zelfs samen met Marije den Breems een boek over geschreven: 'Sup in Nederland.' Morene Dekker legt maar wat graag uit wat suppen zo leuk maakt. "Deze sport is ongelooflijk toegankelijk."

Morene Dekker geeft les in de haven van IJburg.

In het boek wordt, naast veel andere vragen ook aan meerdere personen gevraagd hoe ze met suppen zijn begonnen? Dit is dan ook de voor de hand liggende vraag aan jou.
"Ik ben freelance journalist en voor de Viva had ik in 2008 een interview met windsurfster Anne-Marie Reichman. Zij was al helemaal van het suppen en wilde uitzoeken of het mogelijk was suppend binnen vijf dagen de Elfstedentocht – dan heb je het over ruim tweehonderd kilometer - over het water te doen. Dat interview was mij op het lijf geschreven, want ik ben een kind van het water en deed aan wakeboarden, surfen, zeilen en noem maar op. Toen bedacht ik dat suppen eigenlijk een ideale sport is voor iemand die op IJburg woont. Je hebt hier overal water, je hebt er slechts een supboard voor nodig en je kunt op weg. Ik heb toen in Australië een board op de kop getikt en ben gaan suppen. De eerste ongeveer twee jaar deed ik dat voornamelijk alleen, maar ik kreeg heel veel reacties en vragen als 'Hoe heet dat wat je doet?', 'Is dat leuk om te doen?' en 'Waar kun je dat leren?' Omdat ik naast het schrijven iets anders wilde doen, begon het in mijn hoofd te gisten om er meer mee te doen. In 2011 heb ik vervolgens een paar boards gekocht en heb ik op Facebook gezet dat ik van start ging met suplessen, en vanaf het begin liep het. Ik deed de lessen eerst nog vanuit huis, maar dat was veel gedoe. Daarna belandde ik op Blijburg en dit jaar zit ik aan de Haven van IJburg omdat Blijburg nog niet klaar is. Maar volgend jaar zit ik weer bij Blijburg, want dat is de ideale plek voor een supschool."

Inmiddels sup je al lang niet meer alleen, want suppen is in Nederland uit de hand gelopen.
"Absoluut. En niet alleen in Nederland. Suppen is wereldwijd de snelst groeiende watersport en is geen hype, maar een blijvertje. Waar die populariteit door komt? Door de toegankelijkheid van de sport. Voor alle watersporten heb je veel spullen voor nodig, maar suppen heeft daar geen last van. Je hebt een board met een peddel en water nodig, dat is het. Bovendien kan iedereen de sport leren. Ik geef les aan kinderen van 10 jaar, maar ook aan 60-plussers. Niet zo lang geleden had ik een dame van 64 uit Jisp die eindelijk eens iets voor haar zelf wilde. Zij woont aan het water, heeft een board gekocht en supt nu elke dag haar vaste rondje. Prachtig toch."

Leer je het snel?
"Heel snel. Over het algemeen heb je binnen een uur de basis wel door. Dat is trouwens ook een deel van het succes: je leert het snel. Als je bijvoorbeeld wilt kite-surfen, ben je zomaar een paar weken bezig en dan heb je er nog moeite mee."
"Naast een beginnerscursus waarna je zelf op pad kunt, geef ik vervolgcursussen waarin je leert hoe je snelheid maakt, hoe je beter kunt sturen, wat er nodig is om te kunnen meedoen aan wedstrijden en dat soort zaken. Gemiddeld heb je na drie tot vijf lessen suppen echt onder de knie, maar dat hangt natuurlijk erg van de persoon af. De een heeft het meteen door, terwijl een ander bijvoorbeeld veel moeite heeft om in balans te blijven. Het is een keer voorgekomen dat iemand het echt niet door kreeg. Die man gaf gelukkig zelf aan dat dit niet zijn sport was. Als je veel aan sport doet, gaat het je over het algemeen makkelijker af. Wat de uitdagingen zijn? Het wiebelen en vooral de wind. Tegen een beetje wind in suppen kan zwaar zijn en dan is het soms kiezen op elkaar. Cursisten mopperen daar wel eens over, maar de wind is nu eenmaal een onderdeel van deze sport. Ik adviseer daarom altijd om bij een tocht eerst tegen de wind in te suppen, want met het windje in de rug lukt het altijd wel."

'Wind is de grootste valkuil van het suppen'

Wat is het voor een type sport: een duur- of een krachtsport?
"Een combinatie van beide. Je moet constant je lichaam over het water trekken en dat kost kracht. En als je tochten gaat maken dan wordt het een echte duursport. Welke spieren het meest worden getraind? De buikspieren. Ik hoor wel eens van mensen die zijn gaan suppen zonder eerst les te nemen dat vooral de schouderspieren pijn doen. Dan doe je het niet goed. Dan sta je alleen maar te harken. Ik leer je suppen vanuit de buikspieren, want dat is de bedoeling."

En is het een typische zomersport of kun je het hele jaar door suppen?
"Ik sup het hele jaar door, maar ik beschik over een goede wetsuit. Ik stop op 1 oktober met lesgeven, want dan is het gewoon te koud als je in het water valt. Weet je, van suppen moet je blij worden en als het koud is, wordt het armoe. De perfecte sport in plaats van suppen in de winter is roeien. Weet je wat ook zo leuk is aan deze sport? Dat je er een betere houding van krijgt. Veel mensen hebben een holle of bolle rug. Met suppen houd je je rug recht en kantel je bekken, waardoor je beter staat."

'van suppen moet je blij worden en bij kou wordt het armoe'

In het boek staan tochten over 5 kilometer, maar ook over 22 kilometer. Hoe lang ben je dan bezig? Of anders gesteld: hoe snel supt iemand?
"Dat ligt er aan. In een groepje heb je het over 4,5 tot 5 kilometer per uur. Ik doe elke ochtend een rondje IJburg en dan sup ik 10 kilometer in gemiddeld anderhalf uur."

Sup in Nederland

In 'Sup in Nederland' (met als ondertitel: Handboek stand-up paddling) komen alle aspecten over suppen aan bod. De ontstaansgeschiedenis, hoe je het leert, welke spiergroepen je traint, welke boards geschikt zijn, wat er leuk aan is, wat de valkuilen zijn en waar je de mooiste tochten kunt maken. "De uitgever wilde een boek waarmee mensen enthousiast kunnen worden gemaakt voor de sport en het is een boek voor iedereen die al enthousiast is. Daarom staan er bijvoorbeeld tochten in."
Het boek is te koop via de gebruikelijke websites en in een aantal boekhandels en kost 22,95 euro. Uitgeverij is Hollandia, ISBN is 9789064105999.

Wat is een mooie tocht op IJburg?
"Ikzelf doe elke ochtend een vast rondje. Ik ga het water op bij Blok 4, daarna ga ik onder de Enneüs Heermabrug door, vervolgens richting Blijburg, het eilandje rond en de sluis weer door. Dat is 10 kilometer. Maar op IJburg kun je ook door de grachten suppen. Wat dat betreft is IJburg natuurlijk een pracht eiland om te suppen, met al die grachtjes. Maar ook Friesland is heel mooi en eigenlijk is heel Nederland ideaal. Wij hebben dat niet meer in de gaten, maar laatst had ik een cursist uit België die zei dat Nederland zo mooi is vanwege al die riviertjes, grachtjes en kanaaltjes die met elkaar in verbinding staan."
"Klopt, de tocht op IJburg staat niet in het boekje. Maar er staat wel een mooie tocht door de Amsterdamse grachten in, want daar wil uiteindelijk iedereen die hier in de buurt wil suppen doorheen. Naast de cursussen organiseer ik ook tochten en ik kan hier alle kanten op. De ene keer Amsterdam in, een andere keer doen we het Amsterdamse Bos en weer een andere keer suppen we naar Pampus. Het is maar net hoe de wind staat. Amsterdam is wel uitkijken trouwens, met al die rondvaartboten en de overige beroepsvaart. Het is daarom wel handig als je iets weet over de regels op het water en dat leg ik uit in de les voor gevorderden."

Zijn er ook valkuilen aan deze sport?
"De wind. Als de wind opeens heel krachtig wordt of gaat draaien, kun je er compleet door verrast worden en kun je in de problemen komen. Daarom moet je ook altijd een leash om (een lijn aan je enkel die aan de andere kant aan het board zit-red.) zodat je, als je in het water valt, in verbinding blijft met het board. En als je het open water op gaat, is het raadzaam om minimaal met z'n tweeën te gaan. Het komt er eigenlijk op neer dat je gewoon moet nadenken. Ga bijvoorbeeld niet het Amsterdam-Rijnkanaal op. Niet alleen omdat het verboden is, maar ook omdat het gevaarlijk is. En kapiteins van rondvaartboten vinden jou op de supboard niet leuk, daar moet je rekening mee houden. Dus pak niet nog even dat bruggetje mee als er een rondvaartboot aankomt."

Als je eenmaal gegrepen bent door de sport en je wilt een eigen board, wat ben je dan kwijt?
"Rond de duizend euro. Je ziet wel aanbiedingen van 400 euro of zelfs nog minder, maar die boards zijn niet goed omdat die niet mooi op het water liggen. Vanaf duizend euro is er van alles en nog wat te krijgen. Ook deze sport evolueert en je ziet nu steeds meer crossovers, dus boards waarmee je én een lange tocht kunt maken én waarmee je een goede snelheid kunt halen. Overigens verkoop ik ook boards en ik kan mensen adviseren welk board het beste bij hen past."

Meer informatie over de lessen, tochten en sup yoga die Morene Dekker aanbiedt, is te vinden op mm-sup.com.

Simpel centimeters kwijtraken bij Easyslim op IJburg

Nanda Wallroth is trots op haar afslankstudio.

IJBURG – Mensen die willen afslanken, willen liefst vanaf het eerste moment resultaat. Hier speelt de afslankstudio Easyslim.nu op in door bij een proefbehandeling te garanderen dat je de studio verlaat met minimaal vier centimeter minder lichaamsomvang. Zo zeker zijn ze van hun zaak. Zo niet, dan is de proefbehandeling die normaal 45 euro kost gratis. De schrijver dezes heeft die 4 centimeter gehaald. Ruim zelfs, want na een behandeling van veertig minuten werd 5,5 centimeter minder omvang gemeten op buik, taille en heup samen.

Sinds medio mei heeft Easyslim.nu een vestiging op IJburg die wordt gedreven door de enthousiaste Nanda Wallroth. "Ik heb zelf een paar maanden geleden de behandeling gedaan en was zo enthousiast dat ik hier iets mee wilde doen. Met deze studio als resultaat", lacht ze.
Minder centimeters in omvang is de droom van velen, maar is niet voor iedereen even makkelijk te bereiken. Want hoe gaat dat vaak: Ondanks veel sporten en een gezonde levensstijl wil het vet op bepaalde plekken maar niet verdwijnen. En naarmate je ouder wordt, wordt het er bepaald niet makkelijker op. Veel vrouwen krijgen dan ook nog de zo gehate sinaasappelhuid oftewel cellulitis. Easyslim.nu rekent hiermee af en dan ook nog op een makkelijke manier: liggend op een behandeltafel.
Karin Hut-van Meerten heeft Easyslim.nu enige tijd geleden in Nederland geïntroduceerd, nadat ze in Duitsland kennismaakte met deze afslankmethode . "En ik was zo verbluft door het resultaat dat ik direct heb gevraagd of ik de Nederlandse importeur kon worden."
Het geheim van de smid is het gepatenteerde en geavanceerde DiViNiA® systeem waarbij met behulp van de combinatie van elektrolyse en ultrasound vetcellen los trillen om vervolgens via het lymfesysteem te worden afgevoerd. De combinatie van elektrolyse en ultrasound zorgt er bovendien voor dat spieren worden opgebouwd en bijvoorbeeld cellulitis sterk wordt gereduceerd.' Karin: "Als je naar de sportschool gaat, worden je spieren maximaal 28 procent getraind. Met dit apparaat is dat 90 procent."

Veertig minuten
Een behandeling duurt gemiddeld veertig minuten, waarbij tijdens het eerste deel het vet los wordt getrild. Het trillen wordt doorgegeven via zogeheten pads die onder een elastische band op de plekken worden geplaatst waar het vet moet verdwijnen.
Uit eigen ervaring kunnen we vaststellen: een prettig gevoel is anders, maar het went direct en diegene die de behandeling ondergaat, bepaalt in welke mate de trillingen worden gevoeld. Na twintig minuten schakelt het systeem automatisch naar de modus waarin de spieren worden getraind. Dit voelt anders – wat heftiger – aan, maar ook dit kan worden gereguleerd. Na veertig minuten zit de behandeling erop en wordt direct het resultaat gemeten met als resultaat bij de schrijver van dit artikel (die inderdaad wat te veel kilo's meezeult) 5,5 centimeter minder lichaamsomvang. En dat is liggend bereikt: hoe makkelijk wil je het hebben!
Na de behandeling ben je nog niet helemaal klaar. Karin: "Als je op de dag van de behandeling vet gaat eten, dan is het effect zo teniet gedaan. Eerst moet namelijk het losse vet het lichaam hebben verlaten. Ook moet je gedurende 24 uur melkproducten mijden en zo min mogelijk maar het liefst helemaal geen voedingsmiddelen eten die rijk zijn aan koolhydraten. Het beste is veel groente eten. En we adviseren ook de dag van de behandeling minimaal twee liter water te drinken. Maar veel water drinken, is altijd goed."
Hoeveel behandelingen iemand nodig heeft, hangt helemaal af van de wensen. Gemiddeld zijn tien behandelingen voor een goed zichtbaar resultaat nodig, waarna periodiek bijhouden wordt aangeraden.
Momenteel heeft Easyslim.nu een actie waarbij de proefbehandeling geen 45 maar 35 euro kost. Meer informatie op easyslim.nu. Easyslim Amsterdam zit aan IJburglaan 634F, tel: 06-21168480, e-mail nanda@easyslim.nu.

Door combinatie ultrasound en elektrolyse trilt vet weg

Weerbericht

Een nachtje 'art sleep experience'

Juli wordt hooimaand of oogstmaand genoemd. Tussen 1 juli en 31 juli wordt de dag bijna een uur korter. Deze julimaand begon met een hittegolf. Het was de 40e hittegolf sinds 1901. De laatste was in juli 2013. Het was een korte hittegolf met 6 dagen achtereen boven de 25 graden, waarvan drie boven 30 graden. Het maximum was 33 graden. Grote hittegolven hadden we in juli/augustus 2003 (14 dagen) en in juli 2006 (16 dagen), waarvan 8 dagen warmer dan 30 graden. Het verdere verloop van deze maand is nogal grillig met enkele zomerse dagen afgewisseld door weer koelere dagen met soms regen. Ook komende vrijdag kan het zomers warm zijn. In het weekeinde volgt weer afkoeling met kans op een (onweers)bui. Na het weekeinde wordt het opnieuw tijdelijk warmer. Juli sprokkelt zo zijn zomerse dagen bij elkaar. Normaal komen 9 zomerse dagen van 25+ voor. De hooimaand verloopt verder ook vrij droog tot dusver. Kortom, een nogal warme juli net als in 2013 en 2014, maar net als vorig jaar nogal wisselend.

Deze juli is een prima zomermaand voor nu en dan een dagje zonnebaden aan het IJburg strand. Ik ontmoette er onlangs twee dagtoeristen uit stadsdeel Zuid, Olga en Antonio. Ze genoten van een zwoele zomerdag aan het IJmeer. Ze waren beiden zeer verrast door de Urban Campsite, dat op de punt van het nieuwe Centrumeiland ligt naast het strand. Een reizende camping waar kamperen en kunst elkaar ontmoeten. Het is een verzameling artistieke objecten waarin je tot eind augustus kunt overnachten voor een gemiddelde hotelkamerprijs. Alle objecten zijn van gerecycled materiaal gemaakt. Er zitten een aantal bizarre objecten bij, vond Antonio, ik ga voor de 'Overlevingscapsule', die hier geland lijkt te zijn midden in deze grote ronde zandkuil. Zullen we hier maar een nachtje in doorbrengen, stelde Olga voor, hoewel die 'Kite Cabin' ook heel bijzonder is. Daar kunnen we door het transparante dak naar de sterrenhemel turen. Heel romantisch en de volgende ochtend kun je de knalgele vlieger oplaten, die aan de tent vastzit, bedoeld als verduistering voor het dakraam.

Zoiets hebben we nooit gedaan na het ontwaken, lachte Antonio, meestal is het een andere 'vlieger die we oplaten'. Die rode nomadische tent uit Lapland lijkt me veel ruimer, vulde Olga aan. Zo waren er nog wel tien objecten voor een zomernachtje 'art sleep experience' aan het IJmeer. Toen de avond viel kozen Olga en Antonio voor de zilverkleurige bol, de Universe 7 genaamd. Een draaibare bol met uitzicht over het IJmeer met daarin een superlekker bed. Dit wordt een ervaring uit het sprookje van 'duizend-en-één-nacht', wist Olga zeker, veel bewoners zullen de oude stadswijken op warme dagen graag ontvluchten voor deze topervaring aan de stadsrand, en gelukkig ligt IJburg lekker dichtbij.

IJburg in cijfers (2)

Stadsdeel Oost heeft op basis van een gebiedsanalyse en een gebiedsagenda beleid gemaakt en een buurtbegroting opgesteld voor onder andere IJburg. Bedoeling was dat de buurtbegroting zou worden gepubliceerd op de website van het Stadsdeel, maar dat wil niet vlotten. Wel leveren de gebiedsanalyse en gebiedsagenda interessante weetjes op over IJburg en Zeeburgereiland. We publiceren er in verschillende delen een groot aantal. Vandaag deel 2 met cijfers en weetjes over het thema werk en inkomen.

9,9 IJburgers per bedrijf

Amsterdam: 95.832 bedrijven IJburg: 2.120 bedrijven

Bedrijvigheid op Steigereiland.

Amsterdam telt 95.832 bedrijven en dat is een gemiddelde van 8,3 bewoners op 1 bedrijf (want Amsterdam telt nagenoeg 799.422 inwoners). Hiermee is duidelijk dat IJburgers meer moeite zullen hebben werk te vinden op het eiland, want hier geldt dat er 9,9 bewoners zijn voor elk bedrijf (2.120 bedrijven voor 20.986 IJburgers, inclusief 837 bewoners van Zeeburgereiland).

Haveneiland
De meeste bedrijven, 1.508, zijn gevestigd op IJburg-West, terwijl IJburg-Zuid (deze verdeling wordt gehanteerd in de analyse) het moet doen met ongeveer een derde van dit aantal (530). Gerangschikt naar buurt zijn de meeste bedrijven gevestigd op Haveneiland-West, gevolgd door respectievelijk Haveneiland-Oost met 530 bedrijven en op plek 3 Steigereiland met 451 bedrijven. Deze verdeling is niet vreemd, want deze is analoog aan het aantal IJburgers in deze buurten.

3,4 winkels per 1000 IJburgers

Amsterdam: 7.511 winkels IJburg: 77 winkels

De winkeldichtheid is op IJburg niet groot.

De winkeliers op IJburg beleven gemiddeld geen gouden tijden. De verhalen willen dat het zwaar sappelen is. Op basis van de naakte feiten is dit vreemd. Feit is namelijk dat de 20.986 IJburgers 77 winkels ter beschikking staan (per winkel gemiddeld 272 IJburgers), terwijl in Amsterdam het aantal winkels op 7.511 ligt, waarmee het gemiddelde komt op 106 personen per winkel. Anders gesteld: per duizend inwoners heeft Amsterdam 9,4 winkels ter beschikking en IJburg 3,7. De meeste winkels zijn gevestigd op Haveneiland-West (43), gevolgd door Haveneiland-oost met 13 en Steigereiland met 12.
In de winkels op IJburg werken alles bij elkaar 228 personen.

Weinig horeca op IJburg

Amsterdam: 4.377 IJburg: 378

Erg veel plekken om een terrasje te pikken zijn er niet op IJburg.

Eigenlijk is de Amsterdamse horeca niet te vergelijken met die van IJburg, want veel horeca drijft op de toeristenstromen waarvan IJburg nauwelijks een graantje meepikt. Maar toch: Amsterdam telt 4.377 horecaetablissementen tegenover IJburg 36 (Stadsdeel Oost is goed voor 2.652 horecagelegenheden). Dat is een wel heel schril contrast. Haveneiland-Oost telt met 12 de meeste plekken om iets te eten en/of te drinken, terwijl haveneiland-West en Steigereiland elk negen locaties hebben. Rieteilanden-West heeft twee locaties. Dat is de helft van Zeeburgereiland. Het aantal bewoners heeft echter een heel andere verhouding: 2.802 contra 837. Overigens, gemiddeld beschikken iets meer dan 55 IJburgers over een uitgaansgelegenheid.
In de horeca op IJburg werken 107 personen en ook dat zijn er – logisch – veel minder dan de 29.942 personen die er in Amsterdam in de horeca werken.

Het wemelt van de zzp'ers

Amsterdam: 49.295 zzp'ers IJburg: 1.281 zzp'ers

Als gevolg van de crisis is in heel Nederland en dus ook in Amsterdam en op IJburg het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp) sterk gestegen. Amsterdam telt bijna 50.000 personen die zelfstandig werken, terwijl IJburg er 1.281 telt. Gerangschikt naar percentages, blijkt op IJburg van de mensen met werk 60 procent zzp'er, terwijl in Amstedam dit percentage op 51,4 ligt. Haveneiland-Oost spant de kroon met 62,3 procent, terwijl Haveneiland-West en daar vlak achter zit met 62,2 procent. Op Zeeburg is 48 procent van de werkenden zzp'er.

Werkzame personen
Van alle duizend Amsterdammers hebben er gemiddeld 603,8 een baan. Op IJburg liggen de cijfers heel anders, want op het hele eiland heeft per duizend inwoners 221,9 IJburgers een baan met en inkomen. De verschillen tussen de buurten zijn trouwens groot. Op Zeeburgereiland hebben 414,6 op duizend personen een baan, met daar achter Steigereiland met 324 personen. In Oost hebben van alle duizend inwoners 189,6 mensen een betaalde job. Het meest treurig is het gesteld op Haveneiland-West met 181,8 mensen op elke duizend met een betaalde baan.

Is IJburg een startersparadijs?

Amsterdam: 9.450 starters IJburg: 276 starters

Het begrip starters wordt niet uitgelegd (is een starter iemand die net begonnen is of is iemand die drie jaar voor zichzelf bezig is nog steeds een starter?), maar hoe dan ook zijn de verhoudingen tussen Amsterdam en IJburg op dit gebied helder. Amsterdam telt 9.450 mensen die een bedrijf zijn gestart, tegenover 276 IJburgers.
Zet je het aantal starters af tegen het aantal werkzame personen, dan geldt voor Amsterdam (482.714 mensen hebben een baan) dat 1 op de 50 werkzame Amsterdammers mensen een starter is. Op de 4.656 werkzame IJburgers is 1 op de 16,8 starter.
Er zijn geen cijfers bekend hoe het deze starters vergaat, maar elders in deze editie laat Cinta Tubbing van maatschappelijke organisatie Dynamo weten dat onder de personen die in financiële nood zitten het aantal starters groeit.

13,5 procent leeft van minimum inkomen

Amsterdam: 16,7 procent minima IJburg: 13,5 procent minima

Het percentage huishoudens met een minimaal inkomen in Amsterdam ligt op 16,7 procent. Op IJburg is dit met 13,5 procent beduidend lager. In de cijfers wordt het beeld bevestigd dat op Rieteilanden de mest welgestelde IJburgers wonen. Wat heet! Het percentage minima op Rieteilanden is 3,9 procent. De buurt die daar het dichtst bij ligt is Steigereiland met een percentage van 13,3 procent. dat scheelt meer dan een slok op een borrel. Op Zeeburg is het percentage minima met 16,5 procent het hoogst, gevolgd door Haveneiland-Oost met 15,5 procent.

Amsterdamse gezinnen hebben een gemiddeld inkomen van 30.700 euro per jaar (een cijfer uit 2010, dit is het meest recente resultaat). Er is geen rangschikking gemaakt naar buurten, maar wel naar wijken. Op IJburg-West is het gemiddelde inkomen 42.600 euro en op IJburg-Zuid is dit maar liefst gemiddeld 6.000 euro lager.

Matige bezetting kantoren

Amsterdam: 39.250 kantoren IJburg: 1.109 kantoren

Op kantoren op IJburg werken gemiddeld niet veel personen.

In de 39.250 kantoren die Amsterdam telt, vinden 195.349 mensen emplooi. In de 1.109 kantoren op IJburg werken 1.983 mensen. Globaal betekent dat op een gemiddeld kantoor in Amsterdam ongeveer vijf mensen werken, tegenover nog niet eens twee op een IJburgs kantoor. Het is een groot verschil.
321 kantoren staan op Haveneiland-West, 272 op Haveneiland-Oost, 249 op Rieteilanden-West en 248 op Steigereiland.

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En hebt u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

buitenboordmotorservice.nl 06-33046851
Dammerweg99d
Nederhorst den Berg

iConneqt zoekt een Office
Manager.
Kijk op
www.iConneqt.nl

Pesten, of pestverleden een
probleem?
Kijk op
www.posicom.nl voor hulp.

Feestje? Gratis feestzaal tot 180 personen. www.
snookerclubbussum.nl
06-53319921

Terug van vliegvakantie, auto klaar

Handige service. Foto: KLM

Van Kouwen komt met een handige service: onderhoud aan uw auto terwijl u op vakantie bent. Inclusief transfer naar en van Schiphol.

Als u met het vliegtuig op vakantie gaat, dan staat uw auto stil. Hét ideale moment om een onderhoudsbeurt of andere werkzaamheden aan uw auto uit te laten uitvoeren, dachten ze bij Van Kouwen. En dus komen ze met de Service, Park & Fly. Het werkt zo: op de dag van vertrek rijdt u naar Aalsmeer en Van Kouwen brengt u met een shuttlebus naar de juiste vertrekhal bij Schiphol. Terwijl u op reis bent, worden alle noodzakelijke en gewenste werkzaamheden uitgevoerd. Na uw vakantie wordt u vanaf Schiphol weer teruggebracht naar uw auto.

Alle merken
Van Kouwen doet dat voor alle merken, maar er moet wel eerst een afspraak worden gemaakt.

Audi naar de maan

Dit is de Lunar Quattro, het maanwagentje van Audi. Hij gaat in 2017 echt naar de maan. Audi test hem de komende tijd onder meer in de Alpen en op Tenerife. Hij maakt gebruik van verstelbare zonnepanelen die elektriciteit naar een lithium-ion accu sturen. Deze elektriciteit wordt gebruikt voor de vier elektromotoren (een per wiel). Aan de voorzijde bevinden zich twee stereoscopische camera's en een wetenschappelijke camera die materialen kan onderzoeken. De theoretische topsnelheid bedraagt 3,6 km/u. Belangrijker is echter dat hij, dankzij vierwielaandrijving, goed in zijn element is en 500 meter kan afleggen op het ruige maanoppervlak.

Nieuwe Opel vol met slimme snufjes

Deze compacte cross-over is nu te bestellen.

De nieuwe ADAM ROCKS S heeft snufjes aan boord die in een James Bond-film niet zouden misstaan.

Opel noemt dat het IntelliLink infotainmentsysteem, onderdeel van de standaarduitrusting Opel OnStar. De baanbrekende persoonlijke online- en serviceassistent biedt onder meer 24 uur per dag toegang tot hulp en assistentie, online voertuigdiagnose en de mogelijkheid om de auto te traceren na diefstal. In het laatstgenoemde geval kan, op afstand, het starten van de auto onmogelijk worden gemaakt. Met Opel OnStar fungeert de Opel ADAM ROCKS S ook als een 4G mobiele Wi-Fi hotspot, waaraan maximaal zeven mobiele apparaten zijn te koppelen. De eerste 12 maanden zijn de Opel OnStar diensten en de Wi-Fi hotspot gratis. De compact-crossover is vanaf nu te bestellen vanaf € 24.995,-.

Honda HR-V biedt veel voor 25 mille

Vanaf september bij de dealer

De HR-V is onderweg naar Nederland.

De gloednieuwe Honda HR-V staat vanaf september in de showrooms bij Honda-dealer Van Nieuwkerk. De auto is een van de meest efficiënte in zijn klasse en biedt een combinatie van veelgevraagde eigenschappen. Deze week heeft Honda de prijzen van de HR-V bekend gemaakt. De SUV is vanaf september leverbaar vanaf 25.190 euro. Er zijn ook uitvoeringen met 20 procent bijtelling.

In tegenstelling tot andere merken geldt de vanaf prijs van de Honda HR-V direct voor de royaal uitgeruste Comfort-uitvoering, aangedreven door een 1.5 i-VTEC benzinemotor. Naast deze motorisering biedt Honda verder nog de 1.6 i-DTEC dieselmotor aan, die in de HR-V goed is voor 20 procent bijtelling. Naast de Comfort zijn er nog twee uitvoeringen: Elegance en Executive.

De standaarduitrusting bestaat uit: centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, airconditioning, cruise control, een lichtsensor, een radio/cd/mp3-speler, Bluetooth en 16 inch lichtmetalen wielen. De Elegance voegt hier een pakket actieve veiligheidssystemen, een alarm, regen en parkeersensoren, het Honda Connect infotainmentsysteem met 7 inch beeldscherm en intelligente koplampen aan toe.

De luxe executive-uitvoering heeft daarnaast ook nog luxe extra's als leder/Alcantara bekleding, smart entry, een achteruitrijcamera, digitale radio, een te openen panoramadak, led-koplampen en 17 inch wielen.

Voordeel waar je 'nu' tegen zegt

Toyota introduceert de AYGO x-now en Yaris Now. Standaard compleet uitgerust met onder meer airconditioning. Maar ook centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare ramen vóór en een radio met AUX- en USB-aansluiting. Ook 6 airbags, Traction Control (TRC), Hill-start Assist Control (HAC), en LED dagrijverlichting zijn standaard. De 5-deurs AYGO x-now is er vanaf 11.995 euro. Er is ook nog een extra inruilpremie van 1.000 euro en een 50/50 deal.

12 / 12