IJburgerNieuws

12 december 2014

IJburgerNieuws 12 december 2014


Bouwprojecten IJburg allemaal overtekend

Belangsteling om te wonen op IJburg is groot

IJBURG – De belangstelling om te wonen op IJburg is groot. Vrijwel alle bouwplannen die afgelopen jaar zijn gestart, zijn overtekend. Opvallend: het zijn vooral IJburgers die interesse hebben in een nieuwe woning op IJburg.

Dit constateren de makelaars die projecten op IJburg onder handen hebben met groot genoegen. Corinne Remijnse van Hallie & Van Klooster makelaars is momenteel vooral druk met de verkoop van 31 zelfbouwkavels op Blok 59 aan de Nico Jessekade. Er zijn 31 kavels, waar 88 mensen interesse in hebben. Zeer binnenkort start een nieuw project – Blaak 54 – waarvoor op voorhand eveneens meer belangstelling is dan dat er woningen komen. "IJburg ontwikkelt zich positief, maar er kan nog wel een schepje bovenop want in Westerpark, waar wij ook een vestiging hebben, gaat het nog beter." Ook de verkoop van de 60 eengezinswoningen in het project INSTIJL (de eerste fase bestond uit 44 woningen waarna meteen de tweede fase ter hand is genomen) tussen de Nico Jessekade en de Jan Vrijmanstraat loopt boven verwachting.
Blauwhoek verkoopt op dit moment twee projecten op IJburg: 'Land in Zicht' aan de meest uiterlijke oostkant en 'Create your new life op IJburg', dat bestaat uit de verkoop van in totaal 42 vrije bouwkavels aan de Bert Haanstrakade (de eerste 21 zijn verkocht, de verkoop van de tweede fase start 20 december) en voor beide is de interesse groter dan het aanbod. Kees Peter Groot van Blauwhoed laat weten. "Het succes op IJburg wordt vooral verklaard doordat je voor een betaalbare prijs een ruime kavel of een mooie grote woning op een bijzondere plek - in dit geval beide aan het water - kunt kopen."

Het water trekt
Het water trekt namelijk, zo blijkt ook uit de grote interesse voor 34 zogeheten 'waterkavels' aan de Cas Oorthuyskade. Hier kunnen woonboten worden aangelegd. Makelaar Wirtz Visser laat weten dat er grote belangstelling voor is: voor de eerste 16 kavels waren meer dan zeventig inschrijvingen. "Maar het is ook wel heel bijzonder dat deze waterkavels er komen", zegt Visser. "Wonen op het water is erg populair en zo veel plekken zijn er niet in Amsterdam waar dat mogelijk is."

Corporaties
Niet alleen projectontwikkelaars weten IJburg weer te vinden, maar ook woningcorporaties. Stadgenoot is een van de aanjagers van INSTIJL en bijvoorbeeld corporatie de Alliantie investeert ook op IJburg. De Alliantie koopt namelijk een nog te bouwen complex van Synchroon met 66 nieuwbouwwoningen op Blok 20 Haveneiland-West. Het gaat om 32 woningen voor de sociale huur en 34 huurwoningen in het middensegment.
Een overzicht van een aantal bouwprojecten op IJburg staat op pagina 16.

Kerstviering op IJburg kan hulp gebruiken

IJBURG – Dominee Rob Visser kan nog hulp gebruiken bij het opbouwen en afbreken van de sporthal aan het Ed Pelsterpak (in het Centrum voor Vrije Tijd) voor de traditionele kerstviering op kerstavond, 24 december.

Voor de kerstviering moet elk jaar de sporthal worden ingericht. Om twaalf uur krijgt de organisatie de sleutel van de hal en in elk geval de volgende ochtend moet er weer in gesport kunnen worden. "Vanaf twaalf uur helpt de ondernemersvereniging Rotary met de inrichting, maar ook daar is iedereen welkom om te helpen. En direct na afloop moet de sporthal worden opgeruimd en vooral daarbij zijn veel handen welkom", zegt Visser.
De kerstviering begint om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Natuurlijk hoopt Visser dat iedereen ruim op tijd komt, maar hij weet inmiddels dat IJburgers er een handje van hebben het met de tijd niet zo nauw te nemen. Daar is een oplossing voor bedacht. "Iedereen die na het begin komt, sparen we bij wijze van spreken op om ze tien minuten later alsnog binnen te laten. Maar daarna is het gebeurd."
Iedereen die wil meehelpen met opbouwen en afbreken, kan zich aanmelden bij Rob Visser, e-mail robvisser51@gmail.com.
Op pagina 3 staat een uitgebreid artikel over de kerstviering en het programma.

SMS IJburg naar 3669

IJBURG - Onderdeel van de activiteiten in het kader van Serious Request op IJburg dit jaar is een sms-actie. SMS 'IJburg' naar 3669 en je doneert aan de actie.

Op IJburg is het traditie geworden dat er veel wordt georganiseerd voor Serious Request, de actie van 3FM vanuit het Glazen Huis dat dit jaar in Haarlem staat. Er zijn onder andere een sponsorloop en een feestavond op 23 december bij NAP. Op pagina 5 staat meer over de actie dit jaar.

Dit jaar verkoopt Sofia de kerstbomen

IJBURG - Elk jaar staat er een andere verkoper van kerstbomen bij het winkelcentrum en dit jaar is het voor het eerst een vrouw. Sofia helpt u graag bij het uitzoeken van een mooie boom. Ze heeft gewone sparren, maar naturlijk ook de populaire nordmann. Het aanbod is dit jaar minder groot dan voorgaande jaren.
De bomen uit het buitenland hebben namelijk veel vorstschade opgelopen. Dus als u nog een boom nodig hebt dan is haast geboden.

10

jaar bestaat Watersport Vereniging IJburg. Dit wordt zaterdag 13 december gevierd

Kerstviering op IJburg is voor het hele gezin

Koor en brassband geven power aan kerstviering

Vorig jaar was de kerststal binnen. Bij slecht weer gebeurt dit ook dit jaar.

Kerststal

IJBURG – Als het weer net als vorig jaar tegenzit, wordt de levende kerststal niet bij, maar in kerkcentrum de Binnenwaai aan het Ed Pelsterpark ingericht. "We willen hoe dan ook de levende kerststal op IJburg en als het door slecht weer buiten geen doen is, dan doen we het net als vorig jaar weer binnen", zegt dominee Rob Visser.
De kerststal is een vast onderdeel van de kerstviering. Kerkcentrum de Binnenwaai zit namelijk pal naast de sporthal waar de kerstviering is.

IJBURG – Kerstavond – 24 december – wordt tussen 19.00 en 20.00 uur in de sporthal van het Centrum voor Vrije Tijd aan het Ed Pelsterpark de inmiddels traditionele kerstviering gehouden. Dit jaar belooft het nog sfeervoller te worden dan alle voorgaande jaren. Het thema dit jaar is 'Hoera voor de Heer'. "We gaan er weer helemaal voor", zegt dominee Rob Visser met een twinkeling in zijn ogen. "Het moet een viering worden voor de hele familie. Dit jaar wordt de viering zo ingedeeld dat alle kinderen het snappen. En als de kinderen het snappen, snappen de ouderen het ook."

Het is elk jaar weer een hele kluif voor Visser, die dit organiseert vanuit Kerk op IJburg de Binnenwaai, een aantal vrijwilligers en het Diemense bedrijfje Sfeermakers Evenementen van Martin Vos om de kerstviering te organiseren. Maar elke minuut is welbesteed, want de kerstviering op 24 december is inmiddels niet meer weg te denken uit IJburg. "Het is hard werken, maar het is de moeite meer dan waard."
Dit jaar ligt de focus op muziek, zegt Visser. "Natuurlijk wordt er gesproken, maar die vertellingen, als je ze zo al kunt noemen, duren maar een paar minuten. Blikvangers zijn het zestig man sterke koor Anthem uit Bodegraven en een bijbehorende brassband die bestaat uit 25 man. Dat geeft power aan de viering."

Kinderkoor Neptunus
Daarnaast is er een speciaal samengesteld kinderkoor van basisschool Neptunus. Eerlijk gezegd had Visser gerekend op meer koren van de basisscholen. "In de zomer heb ik alle scholen aangeschreven dat ze konden meedoen aan de kerstviering. Wij wilden alles voor de scholen regelen, zoals het samenstellen van een koor en de muziek, een dirigente en een oefenruimte. Ik vind het eerlijk gezegd wel teleurstellend dat er maar één school positief heeft gereageerd. Om die reden zingen er nu ook kinderen uit Bodegraven mee, want we willen hoe dan ook een viering voor het hele gezin. En ik ben een positief mens: dit kan ook het begin zijn van een mooie traditie. Als IJburgse ouders van andere scholen zien dat het heel mooi is, dan komen er volgend jaar wellicht meer." Er is ook een optreden van de bariton Anthony Heidweiller. "Anthony is als geen ander in staat om mensen mee te laten zingen en hier geldt: des te meer kelen meezingen, des te meer vreugd." Tevens is er een stand met bijzondere kerstversieringen.

Er is altijd een warme sfeer bij de kerstviering in de sporthal aan het Ed Pelsterpark.

Kille sporthal wordt omgetoverd tot sfeervolle zaal

Hard werken
Visser heeft geen idee wat hij dit jaar wat betreft het aantal bezoekers kan verwachten. "Drie jaar geleden waren het er vijfhonderd, het jaar erop achthonderd en vorig jaar zeshonderd. Dat aantal moeten we toch zeker wel halen." Dat betekent hoe dan ook dat er achter de schermen hard moet worden gewerkt. "Sfeermakers Evenementen uit Diemen is daar heel belangrijk voor. Dat bedrijf weet als geen ander een toch kille sporthal om te toveren tot een zeer sfeervolle omgeving voor een passende kerstviering. Een klein voorbeeld: bij de ingang buiten klinken kerkklokken en er is sfeervolle verlichting."
Waarna Visser meteen de kans te baat neemt om een oproep te doen aan alle IJburgers. "We krijgen de sporthal pas op 24 december na twaalf uur 's middags ter beschikking, dus we hebben zes uur de tijd om de sporthal aan te kleden. Dit jaar helpt gelukkig ondernemersvereniging Rotary, maar we kunnen nog meer handjes gebruiken. En direct na afloop moeten we de sporthal weer helemaal opruimen, want de volgende dag moet er weer in worden gesport. Ook daarvoor zijn mensen die even de handen uit de mouwen willen steken meer dan welkom."

IJburg College onderzoekt eigen handelen

IJBURG – Het IJburg College heeft opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek naar de afpersing en mishandeling van een aantal leerlingen door medeleerlingen. Directeur Lou Brouwers laat weten dat hier grote behoefte aan is. Hierbij staan wat hem betreft de volgende vragen centraal: Hebben we belangrijke signalen gemist, hebben we recent en in het vorig schooljaar wat betreft de leerlingen de juiste dingen gedaan, hebben we altijd adequaat gehandeld?

Het onderzoek komt er na aangifte door ouders dat een aantal leerlingen van het IJburg College jarenlang medeleerlingen hebben bedreigd, in elkaar geslagen en beroofd. Er zijn zes aangiftes en er zijn meerdere aanhoudingen verricht, zowel van leerlingen als van jongeren die niet op de school zitten. Het zou gaan om vier jongeren.
Brouwers refereert verder aan de veiligheidsmonitor van het Instituut voor Toegepaste Sociologie van de Radboud Universiteit en aan de monitor van scholierenvakbond LAKS, waaruit zou blijken dat de school op de aspecten veiligheid, leefbaarheid en sfeer goed scoort.
Over het in te stellen onderzoek zegt Brouwers te hopen "dat de uitkomst van dat onderzoek leidt tot nieuwe richtlijnen voor de toekomst".

Woontoren Akroplis

IJBURG – Op Zeeburgereiland komt een zogeheten 'levensloopbestendig wooncomplex' voor leden van de Vereniging Akropolis. In de woontoren, die wordt gebouwd door corporatie de Alliantie, moeten wonen, zorg en welzijn op een positieve manier vorm krijgen.

De geplande woontoren gaat bestaan uit ruim tachtig huurwoningen, zowel vrijesectorhuur als sociale huur. Op dit moment zijn er 120 serieuze gegadigden. Als voorbeeld dienen de levensloopbestendige wooncomplexen van de stichting Humanitas in Rotterdam. Kernwaarden daarvan zijn: eigen regie, zo veel mogelijk eigen activiteit, een 'extended family'-aanpak en een positieve basishouding (een 'ja-cultuur').
De plannen voor de toren bestaan al vele jaren, maar verschillende locaties bleken niet mogelijk en ook bleek de mix van sociale- en vrijesectorhuur een moeilijke combinatie. Maar nu zijn de plannen in een vergevorderd stadium.

Verplaatsbare eenpersoonswoning op Zeeburgereiland

IJBURG - Op het Zeeburgereiland zijn sinds begin deze maand twee verplaatsbare woningen in gebruik genomen: de Heijmans ONE, een tijdelijk mobiel huis voor één persoon. Het huis is bedacht voor mensen tussen de 25 en 35 jaar die in of nabij het centrum willen wonen en het liefst op plekken die ruimte geven om hun eigenheid te kunnen tonen. Heijmans ONE legt volgens eigen zeggen de verbinding tussen twee vraagstukken: het tekort aan goede tijdelijke huurhuizen en de troosteloze aanblik van leegstaande gebieden.

SMS 'IJburg' naar 3669 voor Serious Request

Op een groot billboard bij de entree wordt de sms-actie voor Serious Request onder de aandacht gebracht.

IJBURG - De traditionele feestavond op 23 september bij NAP aan de haven wordt het knallende sluitstuk van een groot aantal acties op IJburg die in het teken staan van de actie Serious Request. Er zijn verschillende artiesten en er is een veiling. Nieuw is dit jaar een sms-actie waarbij je door het woord 'IJburg' te sms'en naar 3669 een donatie doet aan de actie. Dit jaar worden alle activiteiten onder de noemer 'IJburg 4 Serious request 2014' gehouden.

IJburg slooft zich de laatste jaren uit voor Serious Request. Vorig jaar werd iets meer dan 16.5000 euro opgehaald en elk jaar streeft de organisatie onder aanvoering van Sandra Sprott uiteraard naar een grotere opbrengst. Deze is dit jaar bestemd voor vrouwen en meisjes die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld. Dit is een stille ramp die miljoenen vrouwen treft en zwaar beschadigt. De dj's Gerard Ekdom, Domien Verschuuren en Coen Swijnenberg sluiten zich in het kader van deze actie van 18 december tot en met 24 december op in het Glazen Huis in Haarlem en maken dan 24 uur per dag radio met als enig doel zo veel mogelijk geld op te halen.

Warm hart voor actie
IJburg draagt Serious Request een warm hart toe. Winkeliers en ondernemers – onder andere Firma Koek en café ED zijn zeer actief met ludieke evenementen, waaronder een nacht poolen en darten en een stand-upcomedyshow - houden acties, scholen doen mee met de sponsorloop in de haven op 23 december (van 16.00 tot 17.00 uur, tussen 18.00 en 19.00 uur lopen de volwassenen) of zetten zich op een andere manier in.

Op www.ijburg4seriousrequest.nl staan alle agendapunten en het laatste nieuws.

In 2016 wordt gracht Wim Noordhoekkade gegraven

Gemeente Amsterdam trekt 9 miljoen euro uit

In 2016 wordt gestart met de aanleg van een gracht langs de Wim Noordhoekkade.

IJBURG - Als uit het niets besloot de gemeenteraad van Amsterdam tot de aanleg van een gracht langs de Wim Noordhoekkade op IJburg. Voor de bewoners gaat hiermee een langgekoesterde wens in vervulling, omdat hiermee een einde wordt gemaakt aan de troosteloze vlakte die dit gebied nu is. Ook zal hiermee een einde komen aan de overlast door bezoekers van Blijburg. Met de aanleg is 9 miljoen euro gemoeid.

Vorig jaar maart maakte een groep bewoners van de Wim Noordhoekkade – vooral bewoners van het markante gebouw de Witte Kaap – zich ernstig zorgen over het uitblijven van de gracht. "Als de infrastructuur niet wordt afgemaakt, dan wordt het hier een rotzooi. Op deze plek kom je vanaf 2014 uit het oosten Amsterdam binnen. De eerste aanblik moet dan het varende schip zijn dat de Witte Kaap is, maar nu ziet het er uit als een gestrand schip", stelden de bewoners onder meer. Een van de oorzaken was de economische crisis, maar de gemeente heeft toch geld gevonden om de gracht alsnog aan te leggen. Naast de gracht worden ook een brug tussen IJburg en de Muiderlaan en een waterkering bij het centrumeiland aangelegd. De werkzaamheden starten medio 2016.

Stadsdorp blijft actief

IJBURG – Stadsdorp IJburg ontwikkelt zich steeds verder en zal ook in 2015 aan de weg timmeren. Inmiddels is er een logo waarin lucht, steen, veel water en een klein beetje groen zijn verwerkt.

Stadsdorp IJburg, vooral bestemd voor IJburgers van 50 jaar en ouder, is in 2014 opgericht en heeft als thuisbasis de FlexBieb op IJburg. In 2014 zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met als gemeenschappelijk kenmerk het bevorderen van de sociale cohesie van de oudere IJburger. Twee keer per maand is er de FlexSoos, die gehouden wordt in de FlexBieb. Hier treffen mensen elkaar onder het genot van koffie of thee en andere dranken, die tegen een geringe vergoeding te krijgen zijn. De eerstvolgende FlexSoos is op 18 december van 16.00-18.00 uur. Er komen ook themabijeenkomsten waarbij gedacht wordt aan de verandering van het zorgstelsel, gezond en lekker eten, wetenschap en het gebruik van tablets met als doel contact te kunnen leggen.
Meer informatie op stadsdorpijburg.nl.

Behoefte aan vier huizen voor gescheiden ouders

IJBURG – Na de opening van het tweede ParentsHouse eerder dit jaar is er op IJburg nog behoefte aan in elk geval één, maar het liefst nog twee huizen voor een ParentsHouse.

Dit zegt initiatiefnemer ds. Rob Visser. Het ParentsHouse is opgezet om gescheiden ouders – in de praktijk zijn het voornamelijk mannen – een eigen plek te bieden waar zij hun kinderen kunnen ontvangen. Woningstichting De Key heeft hiervoor twee woningen aan de Ben van Meerendonkstraat beschikbaar gesteld en Visser zegt dat nog twee woningen ideaal zouden zijn. "In vier huizen kun je twaalf mensen plaatsen en het duurt dan nooit heel erg lang voordat iemand weer vertrekt. Daardoor heb je plek voor acute gevallen en dat zou ideaal zijn, want daar is behoefte aan", zegt Visser.

FlexBieb vraagt mening IJburgers

IJBURG - De FlexBieb wil weten hoe de leden en gasten van thema-avonden alle activiteiten en de dienstverlening waarderen. Om die reden is er een onderzoek uitgeschreven waar iedere IJburger aan kan meedoen.

De FlexBieb heeft zich sinds de opening in maart vorig jaar ontwikkeld van bescheiden bibliotheek tot buurthuis-nieuwe-stijl. Om er achter te komen of de dienstverlening bevalt, worden IJburgers vragen gesteld met als doel waar mogelijk de dienstverlening te verbeteren. Het invullen van de vragenlijst duurt een minuut of vijf.
Het onderzoek is te vinden op surveymonkey.nl.

Cursus verhalen vertellen

IJBURG – Verhalenverteller Karel Baracs – beter bekend als De Verhalenman – geeft in januari en februari een cursus verhalen vertellen.
Aan de orde komen zaken als verhalenbronnen, voorbereiding, omgaan met spanning en rust uitstralen, contact met het publiek, oog- en stemgebruik, tempo en volume, feiten en emoties, omgaan met ruimte en meubilair, authenticiteit en het ontwikkelen van een persoonlijke vertelstijl. De data zijn 15 en 22 januari en 5 en 12 februari van 19.15 tot 22.15 uur. De cursus wordt gegeven in het Verhalen Atelier, Lumièrestraat 77. Meer informatie via e-mail: mieke@verhalenman.nl.

Buurtkamer IJburg is bestemd voor alle IJburgers

Dynamo, Philadelphia en Roads staan aan wieg van nieuw buurtinitiatief

Buurtkamer IJburg is bijzonder sfeervol ingericht en biedt plaats aan allerlei activiteiten.

Vrouwensport

In het Centrum voor Vrije Tijd aan het Ed Pelsterpark is zondag 14 december tussen 13.30 en 16.00 uur een speciale Kijk & Doe dag voor vrouwen en kinderen. Sport staat centraal tijdens deze activiteit. Er zijn verschillende aerobic-, bodyshape- en zumbaworkshops. Voor kinderen zijn er sportieve activiteiten, kleuren en schminken. Na het sporten is er gelegenheid om gezonde hapjes te proeven.

IJBURG - 'Buurthuis' is een woord dat je tegenwoordig niet meer hoort. Maar de nieuwe ruimte die sinds 1 december in gebruik is genomen in het Centrum voor Vrije Tijd aan het Ed Pelsterpark gaat wel diezelfde behoefte vervullen. En daarom wordt het Buurtkamer genoemd. Buurtkamer IJburg om precies te zijn.

In de vorige editie van IJburgerNieuws publiceerden we dat er steeds meer te doen is voor de jeugd. Bijvoorbeeld: in IJtopia en Youthside en met een speciale evenementenbus wordt de IJburgse jeugd bereikt. Ook groeit het aantal activiteiten voor volwassenen nog steeds, met als belangrijkste plekken de FlexBieb, Vrijburcht, de OBA en de kantine van het IJburg College. Maar dat is niet genoeg. De maatschappelijke instellingen Philadelphia (een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben), Dynamo (een organisatie die mensen ondersteunt mee te doen in de samenleving) en Roads (Roads begeleidt mensen met een complexe psychiatrische problematiek of verslavingsachtergrond en die intensieve ondersteuning nodig hebben naar werk) hebben in nauwe samenwerking met Stadsdeel Oost de handen ineengeslagen en hebben Buurtkamer IJburg opgericht.

Voor iedereen
Anders dan de initiatiefnemers doen vermoeden – deze richten zich op de zwakkeren in de maatschappij - betreft het een buurtactiviteit voor alle IJburgers, zo laat Remco Wiggers van Philadelphia weten. "Het is nadrukkelijk de bedoeling dat hier activiteiten worden opgezet voor en door alle IJburgers. En het is eveneens de bedoeling dat cliënten van Dynamo, Roads en Philadelphia in contact komen met andere IJburgers. Dat zou wel heel erg leuk zijn", zegt hij. "De activiteiten zullen zo veel mogelijk worden begeleid door vrijwilligers onder begeleiding van deskundigen van de organisaties die hierbij betrokken zijn en het is natuurlijk prachtig als mensen die een vorm van hulp krijgen in contact kunnen komen met IJburgers die dat niet hebben, zodat je van elkaar kunt leren."
Buurtkamer IJburg is één grote ruimte met aparte gedeeltes voor allerlei activiteiten. Zo is het bijvorbeeld mogelijk om in een kleine groep samen te koken. Philadelphia heeft al plannen om samen met bewoners te koken en daarna samen te eten. IJburgers kunnen nu al meedoen aan activiteiten. Er zijn onder andere naailesen en themabijeenkomsten. Begin volgend jaar start het Financieel Café voor bewoners die moeite hebben met hun financiën. "Vooral bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben bij hun financiën of bij hun situatie thuis en meer contacten willen opdoen of een leuke invulling voor hun ook vrije tijd zoeken, kunnen in de buurtkamer terecht", staat op de website van Dynamo.

Momenteel is Buurtkamer IJburg al open, maar vaste openingstijden zijn er nog niet. De eerstkomende tijd wordt het programma handen en voeten gegeven, waarbij de inbreng van IJburgers welkom is. Buurtkamer IJburg gaat begin februari officieel open en dan worden ook de openingstijden bekend.

Programma Buurtkamer moet nog handen en voeten krijgen

Samenwerken
Met de nieuwe Buurtkamer IJburg ontpopt het Ed Pelsterpark en omgeving zich steeds meer tot het dynamische hart van IJburg. Hier zijn namelijk onder andere ook Kerk op IJburg de Binnenwaai en de FlexbBieb, dat zich steeds meer ontwikkelt tot een buurtcentrum, gevestigd. Dominee Rob Visser van de Binnenwaai hoopt dat er synergie ontstaat tussen alle centra. Hij zegt: "Samen met het stadsdeel wordt gekeken hoe het aanbod aan activiteiten op elkaar kan worden afgestemd, want er is niets zo verkeerd als op zo'n kleine oppervlakte instellingen elkaar in de weg zitten en hetzelfde gaan doen. Er moet een optimaal aanbod komen zodat wij elkaar aanvullen en zodat wij elkaar kunnen helpen waar nodig. Ik verwacht daar heel veel van."
Iedereen die een activiteit wil houden in Buurtkamer IJburg of er vragen over heeft, kan contact opnemen met Houlida Lahmaj van Dynamo, tel: 020-4952277, e-mail hlamaj@dynamo-amsterdam.nl of met Remco Wiggers van Philadelphia, e-mail r.wiggers@philadelphia.nl.

Weerbericht

Zomaar lekker babbelen in het Hyde Park aan het IJmeer

December wordt ook wel wintermaand of kerstmaand genoemd. December komt van het Latijnse woord 'decem'. Dat betekent 'tien'. December was bij de Romeinen (tot 153 B.C.) de tiende maand van het jaar. Het jaar eindigde toen met de maand februari. Dus al meer dan tweeduizend jaar is december de laatste maand van het jaar. We kunnen daarom de balans opmaken van het weer in 2014. Met het huidige zachte winterweer is het zeker dat 2014 op koers ligt om een recordwarm jaar te worden. Het wordt het gemiddeld warmste jaar sinds het begin van de 18e eeuw toen men in staat was de temperatuur te meten. De gemiddeld warmste jaren waren tot nu toe 2006 en 2007. Dit toont aan dat de huidige klimaatopwarming geen verzinsel is en zich voortzet. Uiteraard spelen ook toevalligheden een rol. De luchtdrukverdeling dit jaar was zodanig dat zuiden- tot zuidwestenwinden meer dan normaal optraden. Acht van de elf maanden dit jaar haalden een notering bij de warmste tien. De drie maanden die zich dit jaar minder warm profileerden waren mei (vrijwel normaal), juni (iets aan de warme kant) en augustus was de enige te koude (koele) maand. De bovennormale warmte zat dit jaar dus vooral in de winter, de vroege lentemaanden en de herfst. Van de zomermaanden was juli zeer warm, maar ook zeer nat. De zomer was dit jaar het natste seizoen, de herfst het droogste.

Enkele weken terug wandelde ik door het Ed Pelsterpark. Vijf vrouwen zaten er in een kring. Ze babbelden over de dagelijkse beslommeringen van het eilandleven. Het Hyde Park aan het IJmeer, zoals zij het selecte parkje hadden gedoopt. Het was een zeldzaam zonnige novemberdag. De zon streelde over het picknicktafeltje dat zij hadden opgesteld boven op een pakket halfverwaaide herfstbladeren. Sinterklaas was nog maar nauwelijks gearriveerd, maar ze spraken reeds over het kerstfeest. Over de donkere dagen ervoor en erna, over klamme mistflarden en dreigende regenwolken en over de kille zuchten van een decemberbries. Geïnspireerd door de nog felle herfstzon spraken zij over het naderend kerstfeest als een feest van het licht. Vanuit de nabijgelegen kerk, de Binnenwaai, golfden serene klanken in onze richting, bedwelmend als wierook. Het IJburg a-capellakoor, als een meditatie in de sfeer van advent. "Wij zijn vandaag gestart met lichttherapie", lachte Lola, die zich ontpopte als de meest spraakzame van het groepje. "Van IJburg zou ik nooit weg willen," zei ze beslist, "want voordat ik hier kwam wonen werd ik depressief in december. Op IJburg gebeurt dat niet. De weerkaatsing van het licht in het omringende water werkt helend. Dat maakt de sfeer hier in de donkere wintermaanden zelfs vrolijk. IJburg is als het kerstfeest zelf, een feest van het licht", straalde ze, en kerstfeest vieren op IJburg is daarom een dubbel feest.

Vaten met gif schoten tientallen meters de lucht in

10 jaar oud Diemerpark heeft bewogen geschiedenis

Dikke wolken gif pakken zich aan het eind van de jaren 60 samen boven de Diemerzeedijk. Foto: geheugenvanoost.nl

IJBURG – Het is eigenlijk onopgemerkt voorbijgegaan, maar het was in maart dit jaar tien jaar geleden dat het Diemerpark is geopend. De geschiedenis van dit park gaat echter veel verder terug en is zeer heftig: het park is namelijk gebouwd op een hermetisch afgesloten doos vol gif.

'Het bos in'

René Vink reed aan het begin van de jaren 70 regelmatig mee met een konvooi vuilniswagens richting Diemerzeedijk. Als er elders geen plek meer was, bood de Diemerzeedijk soelaas, ook al had de provincie Noord-Holland dat verboden. "We reden soms met meerdere vuilniswagens achter elkaar over de dijk, reden dan via slecht begaanbare en onverharde wegen 'het bos in' en leegden daar de vuilniswagen gewoon tussen de bomen. Dit werd dan later in kuilen gestort en er ging een laag zand overheen. Een rare gewaarwording, die inderdaad anno 2013 niet meer denkbaar is."

De opening van het Diemerpark ging niet van een leien dakje. Er werd aangestuurd op een opening op 9 juni 2003, maar daar kwam het niet van aangezien delen van het park verzakt bleken. Eind oktober dat jaar verschenen berichten dat de opening was uitgesteld, zeer tegen de zin van de eerste bewoners van IJburg. Janneke Strausz woont sinds 3 mei op IJburg en liet in een brief aan toenmalig wethouder Duco Stadig weten dat de IJburgers snakten naar het park. "Op IJburg zijn nu nog geen groenvoorzieningen, daarvoor zijn we dus op het park aangewezen. In het park liggen rustige paadjes en grote grasvelden waar goed gerecreëerd kan worden. En de fietsroute van IJburg naar Oost is over het Zeeburgereiland, via de Enneüs Heerma-brug en de Amsterdamse brug. Als het park open is, kan de fietsroute IJburg-Diemerpark-camping Zeeburg-Amsterdamse brug in gebruik worden genomen. Dit is niet alleen korter, maar ook veel beschutter", noemde zij drie argumenten.
Onder andere het protest van de eerste IJburgers zette de politiek in beweging; meer specifiek de PvdA, die toen nog een machtsblok in de gemeenteraad was. PvdA-raadslid Thijs Reuten liet weten dat het park zo snel mogelijk open moest: "De sanering van het park heeft namelijk veel geld gekost. Nu Amsterdam-IJburg langzaam maar zeker meer bewoners krijgt, wordt het tijd om van het park te gaan genieten", zei hij onder meer.

Diemerzeedijk
Inmiddels is het Diemerpark – verreweg het grootste park in Amsterdam – voor veel IJburgers een gegeven. Je zou bijna vergeten dat het een wonder is dat dit park er überhaupt is. De levensader is de zeven kilometer lange Diemerzeedijk. Deze dijk, die loopt van Amsterdam tot Muiden, is aangelegd in de 13de eeuw en is een van de oudste dijken in Nederland. De dijk is aangelegd om het land te beschermen tegen de Zuiderzee, maar na de opening van het Merwedekanaal in 1892 kwam de dijk geïsoleerd te liggen. Het werd een soort niemandsland en voor de gemeente Amsterdam was het een prachtplek om te gebruiken als vuilstort. En daarbij werd niet op een wagentje meer of minder gekeken.

'Eens per maand, als de wind gunstig stond, ging de brand erin'

Chemische bedrijven
Als het hierbij was gebleven, was er misschien nog niets aan de hand geweest. Maar de afgelegen ligging bleek ook ideaal voor chemische bedrijven om hier gif te storten; en niet zo'n beetje ook. Sinds 1960 was hier de gifstort en brandplaats van de firma Goede gevestigd. Goede deed in het begin zaken met kleine Amsterdamse bedrijven, maar al snel reden vrachtwagens van chemische bedrijven als Philips-Duphar, Shell, Marbon en Akzo-Ketjen af en aan. Eens per maand, als de wind gunstig stond, ging de brand erin. "Stapels werden in brand gestoken door een aantal vaten lek te prikken en de vloeistof aan te steken", staat in een rapport van het Centraal Milieulaboratorium uit 1983. "Door explosies schoten de vaten honderden meters de lucht in, waar nog meer explosies volgden." De schippers op het Amsterdam-Rijnkanaal klaagden omdat de vaten op hun schepen terechtkwamen. De enorme vlammenzee en de zwarte rookkolommen waren tot op tien kilometer van de dijk zichtbaar. Draaide de wind plotseling, dan hingen er boven Diemen grote rookwolken. Het bureau Watertoerisme van de ANWB uitte al in 1964 klachten over ernstige vervuiling van de lucht boven het IJsselmeer, maar de laatste verbranding vond pas plaats in 1973.

Toen daarna IJburg in zicht kwam, werd snel helder dat er gesaneerd moest worden. Voor uiteindelijk rond 180 miljoen euro werden rond het gebied schermwanden geplaatst met een diepte van 26 meter. Deze staan op een dikke laag klei. Bovenop is een laag met zandbentoniet van 80 centimeter gestort dat ervoor zorgt dat het gif ook daar niet naar buiten kan. In feite ligt het Diemerpark op een afgesloten doos vol gif. Maar dat laat onverlet dat het Diemerpark is uitgegroeid tot een prachtig natuurgebied.

Machines maken IJburg

Kijkend door zijn lens heeft fotograaf Jan Schot jarenlang het ontstaan van IJburg gevolgd. Als enige fotograaf kreeg hij toegang tot de baggerschepen, mocht hij op het drijfzand staan en zat hij in de hijskraan toen de Enneüs Heermabrug werd aangelegd. Dat leverde unieke beelden op, die hij tien jaar later publiceerde in zijn boek '7 miljoen kuub zand'.

Machines maken IJburg. Dat is zo met het nieuwe Centrumeiland - ga maar eens kijken nu bij de aanleg - en dat was zo bij de aanleg van de eerste eilanden. Maar er is wel een groot verschil. De eerste eilanden werden opgespoten vanaf baggerschuiten (foto), terwijl het Centrumeiland is aangelegd door af en aan te rijden met vrachtwagens zand.

Meer werk van Jan Schot zien? Zijn boek '7 miljoen kuub zand, is verkrijgbaar voor 39,95 euro bij Bruna aan de IJburglaan.

Diemen houdt poot stijf: Nuonweg gaat toch echt dicht eind juni

Bij AFC IJburg snakken ze naar een derde veld.

IJBURG - Eigenlijk begon de discussie al in 2013, maar in januari verscheen het eerste bericht over de mogelijke sluiting van de Maxisweg, die beter bekend is als de Nuonweg. De Nuonweg werd dit jaar de 'running gag 'in het nieuws op IJburg: over niet één ander onderwerp is zo veel geschreven. Met als gevolg dat de weg wel dicht is en dat Amsterdam gaat onderzoeken of dit blijvend is.
Ander nieuws in januari:
- Weekmarkt op IJburg is nog ver weg, maar er is wel plek voor een themamarkt.
- AFC IJburg wil snel besluit over derde veld.
- Rietkragen op IJburg zomerklaar gemaakt.
- IJburgers zijn tevreden Amsterdammers.
- Bij vorst zijn er plannen voor een ijsbaan, maar het wordt een milde winter.

IJburg is eerste wijk in de wereld waar Cruyff Court niet welkom is

Er wordt hard gewerkt aan de dan nog naamloze jongerenvoorziening. Nu heet deze IJtopia.

IJBURG - Het is een twijfelachtige eer: IJburg wordt de eerste wijk in de wereld waar een Cruyff Court niet welkom is. Nadat het speelveld aan het Ed Pelsterpark moest wijken wegens overlast is er gezocht naar een nieuwe locatie, maar deze is niet gevonden en er wordt ook niet meer gezocht.

Ander nieuws in februari:
- Kompas op IJburg gaat van start. Op dit online platform kunnen IJburgers hun wensen ten aanzien van hun buurt kenbaar maken.
- Politieke partij Méérbelangen maakt zich zorgen over de slechte staat van onderhoud van de bruggen op IJburg.
- Er wordt hard gewerkt aan een jongerencentrum aan de Pampuslaan.

Tweede ParentsHouse aan de Ben van Meerendonkstraat is in zicht

De nieuwe bestuurscommissie Oost heeft er zin in. Foto: Caro Schen

IJBURG - Het eerste ParentsHouse (een opvanghuis voor gescheiden ouders die hier hun kinderen kunnen ontvangen) had heel wat voeten in de aarde, maar het kwam er in de zomer van 2013. Het was echter al snel duidelijk dat er behoefte was aan een tweede ParentsHouse en in februari werd bekend dat deze er komt. Inmiddels is helder dat er plek is voor nog twee.

Ander nieuws in maart:
- D66 wordt grootste partij in nieuwe bestuurscommissie Oost.
- IJburgers leven gemiddeld gezonder dan andere Amsterdammers.
- Gemeente houdt vast aan waterwoningen Zeeburgerbaai.
- IJburgers maken zich vooral zorgen om opgroeiende kinderen.

Menging IJburgers geeft veel problemen op het eiland

Er wordt weer gebouwd op IJburg. Land in Zicht is het eerste project waar bouwvakkers zich laten zien.

IJBURG - In het zogeheten Gebiedsgerichte Veiligheidsplan voor IJburg dat in april het levenslicht ziet, staat het onomwonden: de menging van bewoners met een verschillende levensstijl en achtergrond in wijken en zelfs woonblokken op IJburg levert veel problemen op. Er moeten maatregelen worden genomen. Die worden aangekondigd, maar tot op de dag van vandaag wordt daar weinig van gemerkt.

Ander nieuws in april:
- 'We komen naar u toe' laten de bestuurders van de bestuurscommissie Oost weten.
- Er komen duizend bezwaren van IJburgers over de sluiting van de Nuonweg.
- Stadsdorp IJburg - voor actieve 50-plussers - meldt zich.

Schuur aan Rieteiland Oost is voorloper van Boerderij op IJburg

Bezoekers van Blijburg worden vanaf mei gewaarschuwd voor drijfzand bij de aanleg van het Centrumeiland.

IJBURG - In het derde weekend van mei wordt op Rieteiland Oost door een aantal vrijwilligers de 'Schuur op IJburg' opgetrokken. Hier kunnen kinderen kennismaken met de natuur en ze kunnen leren omgaan met pony's. De 'Schuur op IJBurg', die tijdelijk is, is een groot succes.

Ander nieuws in mei:
- IJburger Linda Vosjan presenteert de Winkel vol creatieve, duurzame, sociale en educatieve initiatieven.
- Maxis blijft doorvechten voor open Nuonweg.
- Er komt een onderzoek naar verbeteringen van tramlijn 26.
- Natuur houdt IJburgers erg bezig.
- IJburgers kunnen Vrienden van het Open Festival worden.

'Stad in Zicht' is overzicht van ideeën over het Centrumeiland

Scholieren van het IJburg College uit Muiden, Muiderberg en weesp maken zich zorgen over de sluiting van de Nuonweg.

IJBURG - Zaterdag 21 juni start de zomer en was dit jaar de datum dat bij architectuurcentrum ARCAM de tentoonstelling 'Stad in Zicht' geopend werd. Deze tentoonstelling is een overzicht van alle ideeën van IJburgers en anderen voor het Centrumeiland. Er werd gestart met 56 plannen en plannetjes en daar kwamen er in de loop van het jaar nog bijna honderd (in totaal 151) bij.

Ander nieuws in juni:
- Pampus ligt dicht bij IJburg en wat is er dan niet logischer dan aan het begin van de zomer plannen te presenteren om ervoor te zorgen dat dit forteiland beter bereikbaar wordt vanaf IJburg.
- De tijdelijke dependance van het IJburg College komt aan de Foeke Dillemastraat.

Ondernemers pleiten voor meer bekendheid buiten IJburg

Op 25 juli is het gebeurd met de Nuonweg.

IJBURG - De IJburgse Business Club (IJBC) wil dat IJburg beter bekend wordt buiten het eiland. Daar hoort een slogan bij, waarvoor IJburgers ideeën kunnen lanceren, zo wordt in juli bekend. '020+' en 'De brug naar genieten' gooien hoge ogen.

Ander nieuws in juli:
- Op Camping zeeburg wordt een serie zomerconcerten gegeven.
- Maxis gaat naar de rechter vanwege de sluiting van de Nuonweg die in juli aanstaande is.
- Skaters veroorzaken overlast.
- De Piet Heintunnel gaat tot 31 juli dicht wegens werkzaamheden.
- Er zijn veel wensen voor het Theo van Goghpark.
- Voor bouwproject INSTIJL is veel belangstelling.

IJburg College start met nieuwe vestiging op Zeeburgereiland

Begin augustus verliet een groep krakers een luxueuze leegstaande waterwoning aan de Brigantijnkade. Zo snel als ze kwamen, waren ze ook weer weg.

IJBURG - In het nieuwe schooljaar neemt het IJburg College op het Zeeburgereiland een dependance in gebruik. Aan de Foekje Dillemastraat komt IJburg College 2 dat aan 600 leerlingen plaats biedt. De school is opgebouwd uit 180 containers die een oppervlakte bestrijken van 3.000 vierkante meter.

Ander nieuws in augustus:
- IJburgers leren afval scheiden.
- Ds. Visser wordt stadsdominee in Amsterdam, maar blijft ook IJburg trouw.
- De eerste bruine kroeg op IJburg - Café ED - opent de deuren.
- Voor de derde keer wordt Culinair IJburg gehouden.
- Aan de Nico Jessekade wordt gestart met de bouw van nieuwe woningen.Binenwaai tijdelijk opvangplek voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Opeens en als uit het nietws was er opeens kunstgras op het speelveld aan het Joris Ivensplein.

IJBURG - In kerkcentrum de Binnenwaai woont in september enige tijd een groep asielzoekers die deel uitmaakt van de rondzwervende groep met ongeveer tweehonderd asielzoekers in Amsterdam. Dominee Visser vindt het zijn plicht om een bescheiden aantal tijdelijk op te vangen en weet zich gesteund voor de hulp van veel IJburgers. Hij vindt het hartverwarmend.

Ander nieuws in september:
- 'Verschuif parkeerterrein sportvelden richting de sportvelden' adviseert de vereniging Vrienden van het Diemerpark.
- Op het IJburg College start een bijzonder project over bewegen en gezonde voeding.
- De FlexBieb krijgt unieke collectie boeken cadeau.

Doel stadsdeel: verdubbeling gescheiden afval op IJburg

Er wordt duidelijk dat de jeugd het Centrumeiland beschouwt als de beste plek voor jeugdvoorzieningen.

IJBURG - IJburgers scheiden hun afval slecht. Van alle afval wordt ongeveer 15 procent gescheiden aangeleverd en daarmee scoort IJburg in Amsterdam zo ongeveer het slechtst van alle wijken in de hoofdstad. Dat moet beter, vindt Stadsdeel Oost en daarom zijn er onder andere cursussen om afval te leren scheiden en ook komen er meer plekken om afval gescheiden aan te leveren. Het doel is dat volgend jaar 30 procent gescheiden afval wordt aangeleverd.

Ander nieuws in oktober:
- Op de Diemerzeedijk wordt betaald parkeren ingevoerd.
- Sportkantine IJburg College wordt centrum voor denksporten en spelletjes.
- 'Neem ziek konijn niet mee naar huis', adviseert Stadsdeel Oost.

FlexBieb is boekenuitleen en buurthuis ineen

Dynamo introduceert een evenementenbus waarmee activiteiten voor en door jongeren opgezet worden.

IJBURG - De FlexBieb ontwikkelt zich meer en meer tot een buurtcentrum-nieuwe-stijl. Er zijn steeds meer thema-avonden en ook worden er steeds meer buurtactiviteiten gehouden. Deze ontwikkeling is precies wat oprichter Joris Vermeulen voor ogen stond.

Ander nieuws in november:
- Er worden vragen in de gemeenteraad en Tweede Kamer gesteld over de afpersing van een aantal leerlingen door medeleerlingen op het IJburg College.
- Amsterdam trekt een kwart miljoen euro uit om te onderzoeken of de Nuonweg weer open kan.
- De veiling voor de intocht van Sinterklaas levert 3628 euro op.
- De toekomst van Kavel 1 is onzeker.

Na jaren stilstand bruist het eindelijk weer op IJburg

De kerstviering op 24 december (dit is beeld van vorig jaar) wordt ongetwijfeld sfeervol.

IJBURG - Het valt bepaald op na al die jaren stilstand. Kavels worden bouwrijp gemaakt, er zijn weer bouwmachines, er worden weer woningen sleutelklaar gemaakt en er zijn nieuwe plannen in de maak. Niet voor niets openenen we deze editie met het bericht dat de belangstelling voor IJmere en het aanpalende Zeeburgereiland dat er ook bij hoort groot is.

Ander nieuws in december:
- Nog een staaltje nieuw elan: er is besloten dat de gracht aan de Wim Noordhoekkade wordt aangelegd.
- IJburg maakt zich op voor de kerstviering in de sporthal en de actie voor Serious Request.
- De Buurtkamer IJburg draait warm.

'Bird People'.

Vrijdag 9 januari, 20.30 uur
Film: 'Bird People'
Romantisch drama waarin een Amerikaan en een Frans kamermeisje in een hotel bij de Parijse luchthaven zin proberen te geven aan hun leven.
Entree 6 euro.

Zaterdag 10 januari, 20.00 en 22.00 uur
Film: 'Above us all'!
Drama in 3D (een primeur in het Vrijburcht theater) waarin het elfjarige meisje Shay na de dood van haar moeder naar haar vader verhuist in het Belgische dorp Ieper.
ntree 6 euro.

Zondag 11 januari, 15.00 uur
Muziek: En scheve scheidingen kamt de wind.
In dit liederenprogramma heeft Renate Jörg Duitse gedichten op muziek gezet, van Rilke tot Ringelnatz, van de middeleeuwen tot Morgenstern.
Entree 7,50 euro.

Vrijdag 16 januari, 20.30 uur
Film: 'Winter sleep'
Met een Gouden Palm bekroond Turks drama over de eigenaar van een pittoresk hotel in de bergen die in de clinch ligt met zijn jongere vrouw en zijn pas gescheiden zus. Entree 6 euro.

Zaterdag 17 januari, 16.00 uur
Jeugdtheater: 'Gonnie en vriendjes'
Een kleurrijke poppenvoorstelling van Jogchem Jalink, gebaseerd op de Gonnie-boekjes van Olivier Dunrea. Entree 7,50 euro.

Zondag 18 januari, 13.30 uur
Kinderfilm: 'Kleine Anna & Lange Oom' (3+)
Kleine Anna en Lange Oom bestaat uit zes verhaaltjes over de avonturen van Anna en haar oom.
Entree 5 euro.

Zondag 18 januari, 15.00 uur
Kinderfilm: 'Oorlogsgeheimen' (6+)
Nederlands drama over de vriendschap tussen twee jongens die tijdens de Tweede Wereldoorlog op de proef wordt gesteld. Deze Nederlandse film is gebaseerd op de gelijknamige jeugdroman van Jacques Vriens.
Entree 5 euro.

Vrijdag 23 januari, 20.30 uur
Film: 'Maps to the stars'
Hollywoodsatire van David Cronenberg over een door angsten gekwelde actrice en haar nieuwe assistente, wier brandwonden een duister verleden verraden.
Entree 6 euro.

Vrijdag 30 januari 20.30 uur
Film: 'Clouds of Sil Maria'
Drama met Juliette Binoche, Chloë Grace Moretz en Kristen Stewart waarin een actrice geconfronteerd wordt met de eindigheid van haar carrière.
Entree 6 euro.

Fit Earth gaat de challenge aan met overgewicht op IJburg

Fay ten Berge heeft een missie met Fit Earth.

IJBURG - Fit Earth, gevestigd aan de Cas Oorthuyskade, daagt iedereen op IJburg uit om wat te doen aan overgewicht. En het mooie is: iedereen die zijn doel bereikt, schenkt daarmee automatisch een gezonde maaltijd aan een goed doel.

"Het aantal volwassenen en kinderen met overgewicht of obesitas groeit. Het is ondertussen het grootste gezondheidsprobleem in Nederland, net als in de rest van Europa. Met onze drukke levens en moderne leefstijl is het niet eenvoudig om gezond en gebalanceerd te eten en te leven. Daardoor maken mensen veel ongezonde leefstijlkeuzes. Dit wordt de laatste tijd ook nog eens versterkt door de economische situatie. Ontslag, stress en minder geld zijn vaak redenen om nog ongezonder te gaan leven. CBS-onderzoek toont aan dat 40 procent van Nederland (ernstig) overgewicht heeft. Ondanks het feit dat er juist veel aandacht is voor een gezondere leefstijl en voeding blijft het moeilijk", legt eigenaresse van Fit Earth Fay ten Berge uit.

Verandering leefstijl
Fay: "Leefstijlverandering is niet zomaar iets dat je kunt kopen. Het is een proces van bewustwording, in actie komen en volhouden. Het is bekend dat naast gezonde voeding bewegen een belangrijke voorwaarde is voor een gezond lichaam." Fit Earth heeft veel aandacht voor de opstartfase, omdat die fase vaak het lastigst is. De drempel om te starten is vaak hoog. Ze bieden laagdrempelige opstartprogramma's. Door de kleinschalige opzet en persoonlijke benadering heerst hier een prettige en ongedwongen sfeer. De fitnesscoaches zijn warm en deskundig. En klanten hebben er een naam en geen nummer. In 2015 start Fit Earth met een challenge; ze sluiten daarbij aan op het succesvolle 'Project 10 Challenge' van Body by Vi, het nummer 1-platform voor gewichtsvermindering en fitness in Amerika. 'Project 10 Challenge' heeft als doel zo veel mogelijk mensen te helpen om af te vallen en aan fitness te gaan doen. "De Challenge houdt in dat je in 90 dagen vijf kilo afvalt. Je gaat sporten en gebruikt drie maanden een gezonde voedingsshake. Je wordt gedurende die 90 dagen door Fit Earth begeleid. Als je het doel hebt bereikt, wordt er een gratis gezonde maaltijd geschonken aan een goed doel. Op die manier help je niet alleen jezelf, maar ook anderen."

Circuittraining bij Fit Earth.

Doel 'Project 10 Challenge': 5 kilo afvallen in 90 dagen

Missie
Deze challenge past perfect bij de missie die Fay heeft. Sportscholen zijn er wel meer, maar Fit Earth is bijzonder. "Ik wil eraan bijdragen dat mensen lekker in hun vel zitten doordat ze sporten. Natuurlijk, als je om je heen kijkt zie je dat dit een sportschool is, met alle apparaten die daarbij horen. Maar ik heb een aantal keuzes gemaakt waardoor dit een andere sportschool is dan de sportscholen waar je traint om breder te worden of om in maatje 36 te kunnen passen. Allereerst heb ik gekozen voor een kleinschalige opzet. Ik ambieer geen groot aantal leden, maar heb liever een goed aantal leden die zich hier thuisvoelen en die ook voor en na het sporten de tijd nemen om even tot zichzelf te komen. Persoonlijke aandacht is ook belangrijk. Voordat je begint met sporten is er een uitgebreide intake waarbij ik er achter wil komen waarom iemand wil sporten, op basis waarvan we samen een persoonlijk plan maken. De sfeer is hier ook gemoedelijker."

Op maandag 22 december om 20.00 uur vindt de kick-off van 'Project 10 Challenge' plaats bij Fit Earth. Ook in januari zijn er informatieavonden.

Groot aantal bouwprojecten wordt opgeleverd

IJburg gaat weer groeien in 2015

Bouwvakkers weten de weg naar IJburg te vinden, zoals hier aan de Bert Haanstrakade.

IJBURG – Het jaar 2015 wordt het jaar dat het aantal inwoners van IJburg weer gaat groeien. Dit jaar is namelijk begonnen met de start van verschillende bouwprojecten op IJburg en volgend jaar worden er heel wat eerste sleutels uitgereikt. Bovendien start nog een aantal nieuwe projecten waarvan de contouren nu al duidelijk is en er wordt gelonkt naar braakliggende terreinen waar de afgelopen jaren geen schot in zat (bijvoorbeeld Kavel 1). Op deze pagina een overzicht van een aantal projecten die er toe doen.

IJgenzinnig
Laat toekomstige bewoners meedenken over het bouwproject waar zij in willen wonen en je krijgt een optimaal resultaat. Dit uitgangspunt is met succes gehanteerd in het geval van IJgenzinnig dat komt op de zuidoever van het Grote Rieteiland op IJburg.
Het project werd al in 2009 aangeboden, maar toen gooide de crisis roet in het eten. Vorig jaar kwamen er nieuwe kansen toen Bouwfonds Ontwikkeling 25 eerdere belangstellenden uitnodigde om te brainstormen over IJgenzinnig.
De wensen varieerden van groot (bijvoorbeeld: een liefst afgesloten speelparkje) voor de buurt tot relatief klein (bijvoorbeeld: een raam in de slaapkamer), maar in elk geval was de uitkomst dat het project terugging naar de tekentafel. Begin juli dit jaar is op basis hiervan een nieuwe stedenbouwkundige opzet gepresenteerd. In het nieuwe plan komen 56 eengezinswoningen waarvan 48 een tuin op het zuiden hebben. Momenteel hebben rond de 500 personen belangstelling voor een woning in IJgenzinnig.
Zaterdag 13 december start bij The Lighthouse aan de Krijn Taconiskade 432 tussen 11.00 en 13.30 uur de verkoop van de eerste 31 eengezinswoningen in IJgenzinnig.
Meer informatie: ijgenzinnigwonen.nl.

Create Your New Life op IJburg
Create Your New Life op IJburg bestaat uit 42 zelfbouwkavels (de eerste 21 zijn verkocht, de start van de verkoop van de 21 in de tweede fase start 20 december) met vrij uitzicht over het IJ of met een terras of tuin aan de Polygoongracht.
Er zijn kavels aan de Polygoongracht en aan de Bert Haanstrakade en enkele hoekwoningen hebben hun entree aan de Diemerparklaan of de Kiekstraat. De prijs van een kavel begint bij 200.000 euro vrij op naam (inclusief BTW en afkoop van 50 jaar erfpacht). Er zijn kavels van 140 tot maximaal 230 vierkante meter, waarop een woning met maximaal vijf woonlagen (en in een aantal gevallen de mogelijkheid tot de aanleg van een kelder) kan worden gebouwd. "De spelregels zijn stringent, maar sec op het gebied van maximale hoogte, breedte en diepte. Ook de bouwvorm is vastgelegd. Volledig volgens het IJburgs idioom, dus met een plat dak", staat op de website createyournewlifeopijburg.nl. Maar verder kan alles.
Meer informatie: createijburg.nl.

Water, ruimte en betaalbaar grootste voordelen van IJburg

INSTIJL
Woningcorporatie Stadgenoot is de initiatiefnemer van het project INSTIJL dat aan de Nico Jessekade komt. 'Op de mooiste plek aan het water op IJburg-Zuid wordt INSTIJL gerealiseerd. Ruime tweekappers en comfortabele eengezinswoningen, ontworpen in een bijna Bauhaus-achtige strakke stijl. Maak kennis met je nieuwe thuis', lonkt de speciale website over dit project. INSTIJL wordt in fases gebouwd en de belangstelling voor de eerste woningen in de eerste fase is zo groot dat er geloot is. Het project bestaat uit een carré, gevormd door uiteindelijk 16 twee-onder-één-kappers en 44 eengezinswoningen.
De prijzen zijn van 278.000 euro (v.o.n. en inclusief afkoop erfpacht voor 50 jaar) voor een tussenwoning en 282.500 euro voor een hoekwoning tot 430.000 euro voor een twee-onder-een-kapper.
Meer informatie: ditismijnthuis.nl.

Zelfbouwkavels Blok 59
Blok 59 ligt op een mooie plek op de Zuidoever van Haveneiland Oost, tegenover Rieteiland Oost en de tennisclub. Er is keus uit een kavel aan de waterkant, een van de rustige zijstraten, of aan de gezellige 'stadse kant' (Jan Vrijmanstraat). Blok 59 is royaal opgezet met flinke kavels met tuin. Alle kavels hebben hun eigen zonnige kanten en hun eigen beleving van ruimte, groen en zonlicht. Binnen de bouwvoorschriften en de grenzen van het kavelpaspoort kan er gebouwd worden wat je wilt.
Meer informatie: zelfbouwblok59.nl.

Ook huur

Er worden niet alleen koopwoningen gebouwd op IJburg, maar ook huurwoningen en ook daarvan is een aantal projecten in aanbouw. Een voorbeeld is Synchroon 66 met 66 nieuwbouwwoningen op Blok 20 op Haveneiland-West. Het gaat om 32 woningen voor de sociale huur en 34 huurwoningen ten behoeve van het middensegment. Blok 20 wordt in opdracht van de Alliantie ontwikkeld door Synchroon Ontwikkelaars.

Er wordt weer gelonkt naar braakliggende terreinen

Land in zicht
Het plan Land in Zicht bestaat in totaal uit 127 woningen in architectuur van Felix Claus Dick van Wageningen Architecten. Land in Zicht bestaat uit drie projecten: Fregat (alle woningen verkocht), Zuidwester (fase 3.2 is in de verkop, de andere fases zijn uitverkocht) en Beaufort (fase 1 uitverkocht, fase 2 is in de verkoop).
Zuidwester bestaat uit eengezinswoningen met een woonoppervlakte van ruim 140 m², vier slaapkamers, een parkeerplaats op eigen terrein en een tuin op het zuidwesten. De verkoopprijs is vanaf 397.500 euro v.o.n.
Beaufort bestaat uit twee-onder-een-kapwoningen met en woonoppervlakte van circa 165 vierkante meter, vier slaapkamers en twee privéparkeerplaatsen. De vanafprijs is 569.000 vrij op naam. De verkoop van deze twee deelprojecten start 20 december.
Meer informatie: mooistepuntvanijburg.nl.

Rieteiland Oost
Op Rieteiland Oost is de verkoop van 67 zelfbouwkavels in volle gang. Van die 67 zijn er nog 22 te koop met een vanafprijs van 399.500 euro tot en met 667.500 euro.
Meer informatie: rieteiland-oost.nl.

Baak 54
In de nu nog lege ruimte aan het IJmeer, tussen de Pampuslaan, Marius Meijboomstraat en Wim Noordhoekkade, wordt in het voorjaar gestart met de bouw van een gebouw met onder meer twaalf comfortabele appartementen met zonnige buitenruimte en vijf unieke woonwerkwoningen met fraai uitzicht op het IJmeer en Durgerdam. De verkoopprijzen zijn vanaf ca. 197.500 euro v.o.n. (incl. 50 jaar afgekochte erfpacht) voor de appartementen en 235.000 euro voor de woonwerkwoningen.

Y-City (Zeeburgereiland)
Ook Zeeburgereiland ontwikkelt zich prima. Een van de blikvangers op dit moment is Y-City, dat bestaat uit een aantal appartementen met een verkoopprijs vanaf 99.900 euro v.o.n. Voor dat geld koop je een studio met een woonoppervlakte van circa 40 vierkante meter. Daarna loopt de range geleidelijk op richting de penthouses in het project die voor 399.900 euro v.o.n. van de hand gaan. Zaterdag 13 december is er bij Magnetico op het Zeeburgereiland tussen 11.00 en 13.00 uur een verkoopmanifestatie.
Meer informatie: y-city.nl.

17 / 20

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Acupunctuur in Weesp! Heeft u last van slapeloosheid, migraine of PMS klachten. Maak dan snel een afspraak. www.ackrufy.nl / tel.: 0294-785331

OPLEIDING DAMESKAPPER OPLEIDING HERENKAPPER CURSUS VISAGIE Per module! CREATIEF KAPPERS COLLEGE Almere
www.creatiefkapperscollege.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Nieuwe Opel Corsa nu al te bekijken

De Opel Corsa heeft een volledig nieuw design.

De gloednieuwe Opel Corsa arriveert in de eerste weken van 2015 in Nederland. Maar bij Opeldealer Van Kouwen staat het model al vanaf 15 december in de showroom.

Tijdens een exclusieve preview krijgen bezoekers de gelegenheid om als een van de eersten uitgebreid kennis te maken met Opels nieuwste aanwinst. De Opel Corsa is een absolute bestseller. In 32 jaar werden van de vier voorgaande generaties maar liefst 12,4 miljoen exemplaren verkocht in Europa. De nieuwe Corsa legt de lat nu nog hoger. Hij heeft een volledig nieuw design, uitstekende rijeigenschappen en een nieuwe zuinige 1.0 turbomotor. Hij combineert Duitse kwaliteit met een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Klanten die nu voor een nieuwe Corsa kiezen, profiteren van een tijdelijk aanbod: een nieuwe Opel Corsa boordevol extra's voor een vast maandbedrag zonder rente, vijf jaar lang.

Citroën in nieuw pand Amsterdam

C4 Cactus blijkt populair

De nieuwe Citroën-vestiging in Amsterdam. Foto:

Citroën is verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Pieter Braaijweg in Amsterdam (Duivendrecht). Op de nieuwe locatie wordt begin 2015 de Nederlandse DS Store ingericht.

Het nieuwe pand past qua uitstraling volledig bij Citroën en DS en bestaat uit meerdere verdiepingen waar een echte Citroënbelevingswereld gecreëerd zal worden, zo meldt de importeur trots.

Eerder dit jaar maakte Citroën bekend dat de dealervestigingen aan het Stadionplein en in Zuidoost samen op één locatie verder zouden gaan. Sinds deze week kunnen klanten al terecht op deze nieuwe locatie voor de aanschaf en het onderhoud van hun DS of Citroën. Over de verschillende verdiepingen van het nieuwe pand is bovendien een ruim aanbod aan occasions verdeeld.

Cactus
Een van de opvallendste nieuwe modellen in het nieuwe Citroën-pand is de Citroën C4 Cactus. Steeds meer Nederlanders raken geprikkeld door dit excentrieke model. Dankzij meer dan 2.500 verkochte C4 Cactussen is Nederland samen met Frankrijk en Spanje koploper in Europa. De meest populaire versie is een witte C4 Cactus met Airbump Chocolat met BlueHDi 100-motor voorzien van het thermische panoramische dak en 17" lichtmetalen wielen. Europees gezien kiest men voor het meest uitgebreide uitrustingsniveau Shine, een trend die ook in Nederland valt waar te nemen.

Scherp geprijsde Celerio is ruim en zuinig

Deze scherp geprijsde Suzuki staat volgende maand in de showroom.

De nieuwe Suzuki Celerio komt eraan. Inmiddels zijn de prijzen bekend en met een prijs vanaf € 9.999,- wordt de Celerio zeer scherp in de markt gezet. Hij is ruim en zuinig.
De nieuwe Celerio is vanaf januari volgend jaar leverbaar, maar nu al te bewonderen in de showroom van de Suzukidealers. Met een lengte van 3,60 meter en een breedte van 1,60 meter is de Celerio fors groter dan traditionele auto's in het A-segment. Dat is te merken aan de interieur- en bagageruimte, want het is de ruimste auto in zijn klasse. Volwassenen kunnen moeiteloos op de achterbank plaatsnemen.

De Celerio wordt aangedreven door een zuinige en dynamische 1.0 driecilinder dualinjectionmotor met hoge compressie. Suzuki levert de Celerio in de uitvoeringen Economy, Comfort en Exclusive. De Economy is er al vanaf € 9.999,- en biedt onder meer een in het dashboard geïntegreerd informatiedisplay, middenconsole met bekerhouders, neerklapbare achterbankleuning, bumpers in carrosseriekleur, ledverlichting, ABS, remassistent, TPMS bandenspanningcontrolesysteem en ESP. Voor € 11.999,- staat de Exclusive-uitvoering in de prijslijst.

Ford bouwt hybride auto's in Europa

Ford is begonnen met de productie van de volledig nieuwe Ford Mondeo Hybrid, de eerste hybride elektrische auto die door Ford in Europa gebouwd en verkocht wordt. De Mondeo Hybrid koppelt een speciaal ontwikkelde 2.0-liter benzinemotor aan een elektromotor en een 1.4 kWh lithium-ion batterij, resulterend in een brandstofverbruik van 4,2 l/100 km en een CO2-uitstoot van 99 g/km. "Met een reeks van Ford-modellen waartoe ook de Focus Electric, de Ford C-MAX Plug-In Hybride en de zuinige ECOnetic diesel- en EcoBoost-modellen behoren, zullen onze klanten meer opties hebben dan ooit tevoren om goedkoper te rijden", zegt Roelant de Waard van Ford Europe.

Fiat 500X leverbaar vanaf € 19.995

De nieuwe Fiat 500X is een Italiaanse cross-over en komt in twee versies op de markt: de 500X en 500X Cross. Laatstgenoemde heeft een meer op offroad-gebruik gericht uiterlijk en is ook met vierwielaandrijving leverbaar. De 500X staat in de prijslijst vanaf € 19.995, private leasen kan vanaf € 449 per maand. Begin 2015 staat deze auto bij de Fiat-dealer. Hij komt op de markt met een keur aan efficiënte benzine- en dieselmotoren. Voor de zakelijke rijder is hij leverbaar met 20% bijtelling.