IJburgerNieuws

19 augustus 2016

IJburgerNieuws 19 augustus 2016


IJburg wordt watersportparadijs

IJBURG – IJburg gaat een belangrijke rol spelen bij de ambitie van de gemeente Amsterdam om veel meer met het water in en rond de stad – dit wordt 'het blauwe goud' genoemd - te doen. Er is bij de ontwikkeling van IJburg 2 en Zeeburgereiland ruimte voor nieuwe jachthavens, nieuwe recreatiestranden, watersportcentra, er komen meer mogelijkheden om te vissen en er wordt gedacht aan een speciale plek voor kitesurfers. Ook is IJburg een van de weinige plekken in de stad waar nieuwe woonboten kunnen worden aangemeerd.

Dit blijkt uit de Watervisie Amsterdam 2040 waarin de gemeente alle mogelijkheden op watergebied inventariseert en ambities uitspreekt. Het centrale uitgangspunt is dat Amsterdam meer moet genieten van het water, maar dan wel op een duurzame en verantwoordelijke manier.

Kansen
Half september geeft de gemeenteraad er een klap op, maar nu is al helder dat IJburg zich veel meer gaat richten op het water op en rondom het eiland. Het feit dat IJburg een eiland is, direct aan het IJmeer grenst en zich de komende jaren volop gaat ontwikkelen, maakt IJburg op dit gebied uniek. Het is daarom niet vreemd dat in de Watervisie staat dat "door de ligging in het IJmeer we kansen zien om IJburg fase 2 en Zeeburgereiland verder te ontwikkelen tot een stedelijk of regionaal watersportcluster".
Dat deze ontwikkeling niet op gespannen voet mag staan met de natuurwaarden van het IJ- en Markermeer is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Zie ook pagina's 3 en pagina 8/9.

De natuur in met De Verhalenman

Kleine kinderen gaan mee op expeditie in de rode bakfiets. Foto: Mocca

IJBURG – Om en rond IJburg is schitterende natuur, maar velen weten deze niet op waarde te schatten. De Verhalenman, Karel Baracs, verzorgt daarom elke nog resterende woensdag en donderdag in augustus en 1 september een wandelexpeditie voor volwassenen en kinderen door de IJburgse natuur. Meer specifiek wordt vooral het Diemerpark bezocht.

Weer of geen weer, Karel trekt eropuit. Getooid met zijn bekende rode hoge hoed en in vol ornaat trekt hij tussen 14.00 en 15.30 uur de natuur in. Het gaat om dieren (ringslangen en mogelijk vossen) spotten en bramen en bloemen plukken. Er wordt verzameld bij het atelier van Karel Baracs aan de Lumièrestraat waar De Verhalenman eerst het verhaal 'Jungle op IJburg' vertelt. Daarna begint de natuurwandeling van ruim een uur naar het Diemerpark. De allerjongsten kunnen mee in de rode bakfiets.
Deelname is gratis en opgeven kan bij www.mocca-amsterdam.nl/buurtexpedities.

IJburg slechtste Vinex-wijk voor je huwelijk

IJBURG – Getrouwde stellen in Vinex-wijken gaan minder snel uit elkaar. Maar van alle Vinex-wijken hebben de huwelijken op IJburg de kortste houdbaarheidsdatum. Van alle duizend huwelijken op IJburg lopen er binnen een jaar 36 op de klippen.

Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Van de mensen tussen 25 en 55 jaar die op 1 januari 2014 op hetzelfde adres woonden, is nagegaan of ze een jaar later nog samenwoonden. Van alle stellen in Nederland is 3,3 procent een jaar later uit elkaar. Van de koppels die samenwoonden in een Vinex-wijk is dit 2,6 procent.

Demografische kenmerken
De lagere scheidingskans heeft veel te maken met de demografische kenmerken van de bewoners. In Vinex-wijken wonen relatief veel gezinnen met kinderen, mensen met een hoog inkomen en mensen met een koopwoning. Stellen met deze kenmerken gaan per definitie minder snel uit elkaar.

4

keer trekt De Verhalenman er nog op uit om voor een natuurexpeditie

Waterrecreatie wordt groot op en rond IJburg

IJburg en Zeeburgereiland belangrijke plekken voor watersport

Op IJburg 2 komt een speciaal strand voor kitesurfers. Maar speciaal strand of niet, kitesurfen gebeurt nu ook al bij Blijburg.

IJBURG – IJburg en Zeeburgereiland worden op het gebied van watersport de komende decennia belangrijke plekken. Er komen onder andere een nieuwe jachthaven bij in de IJburgbaai bij IJburg 2, een bewonersjachthaven aan het IJ bij Sluisbuurt Zeeburgereiland en een nieuwe grote jachthaven annex stedelijke plek op de oostpunt van het Zeeburgereiland. Verder wordt het watersportcentrum met zeilen, surfen, kanoën en suppen op IJburg doorontwikkeld en er komt een aantal nieuwe recreatiestranden op IJburg 2 en aan de zuidoever van het Zeeburgereiland.

Chartervaart

Ook de chartervaart kan wel een impuls gebruiken, waarbij onder andere wordt overwogen of er meer dagtochten en veerdiensten kunnen worden onderhouden met plaatsen die aan het IJmeer liggen. Er zijn al dagtochten naar Pampus, maar ook recreatief-toeristische vaarten en dagtochten naar onder andere Marken, Volendam en Vuurtoreneiland kunnen een kans krijgen.

Ziehier de belangrijkste ambities die de gemeente Amsterdam verwoordt in de Watervisie Amsterdam 2040. Amsterdam heeft tot nu niet veel met het water gedaan, maar dat gaat veranderen en IJburg en Zeeburgereiland spelen hier een belangrijke rol in. De Watervisie Amsterdam is al geruime tijd geleden gereed gekomen, inmiddels zijn er wijzigingen in aangebracht en op 14 september wordt de visie door de gemeenteraad overgenomen. En IJburg – en iets specifieker IJburg 2 – krijgt een belangrijke rol. "IJburg 2 wordt een watersport en -recreatiegebied van formaat aan de stad en regio toegevoegd. We willen met een Ruimtelijke Programma recreatie en watersport IJburg en Zeeburgereiland de potenties van dit gebied nader uitwerken", valt te lezen.

Vissen
Vooral de watersport in al zijn gradaties krijgt een enorme boost. Er komen onder andere nieuwe jachthavens, maar er wordt ook aan kleine watersporten gedacht zoals vissen, surfen en kanoën. Voor surfers wordt gedacht aan een nieuwe plek op IJburg 2 voor de kitesurfers. En voor de kanoërs en kleine sloepjes wordt eraan gedacht om de Ringvaart Watergraafsmeer tussen Amstel en Nieuwe Diep/Flevopark doorvaarbaar te maken. Daardoor krijgt IJburg direct een impuls. Van suppen en flyboarden vraagt de gemeente zich of dat blijvertjes zijn en of er extra voorzieningen voor moeten worden getroffen.

Er kunnen op en rond IJburg ook meer waterwoningen komen.

Wonen op het water krijgt alle ruimte

Waterskibaan
Er zijn ook Amsterdammers die ervan houden snel over het water te gaan. Het Buiten IJ bij Zeeburgereiland en IJmeer zijn de enige plekken waar snelle gemotoriseerde watersport is toegestaan, maar de vraag is hoelang dat nog is vol te houden met de verdere ontwikkeling van IJburg. Feit is dat het aantal klachten van lawaaioverlast hand over hand toeneemt. Toch wordt er gedacht aan een oplossing in de vorm van een nieuwe stille waterski- en wakeboardbaan (een kabelbaan) in 'het kommetje' in het Buiten IJ bij Zeeburgereiland.

Wonen
Wonen aan en op het water is ook een ding. Veel Amsterdammers willen wonen op een woonboot, maar Amsterdam zit wel ongeveer aan z'n taks. Maar IJburg is wat de gemeente betreft de enige plek waar wonen op het water wel een impuls kan krijgen. "Voor nieuwe vormen van wonen op het water willen we op de lange termijn op een aantal plekken bij IJburg en aan de IJ-oevers ruimte maken. De Waterbuurt op Steigereiland IJburg met tientallen waterwoningen is hier een goed voorbeeld van. De drijvende eengezinswoningen en appartementencomplexen van de Waterbuurt op Steigereiland worden bijvoorbeeld goed gewaardeerd en de komende jaren krijgt de ontwikkeling van de Waterbuurt op Steigereiland daarom een vervolg. Ook bij het sluisgebouw op Steigereiland en aan de westzijde van Haveneiland worden nieuwe locaties met woonboten ontwikkeld", staat in de Watervisie te lezen.

'IJburg wordt watersportgebied van formaat'

VVD viert feestje rond Nuonweg

IJBURG – De VVD in Bestuurscommissie Oost vierde aan het begin van de zomer een feestje omdat mogelijk de Nuonweg weer wordt opengesteld voor verkeer. Maar iets meer nuance is daarbij wel op zijn plaats, lijkt het.

VVD-woordvoerder Frans van Vliet laat op de website van de VVD weten: "De Nuonweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor inwoners van IJburg. Het onhandige omrijden is binnenkort niet meer nodig."

Mogelijkheden
De VVD viert het feit dat op initiatief van VVD-raadslid Daniel van der Ree met brede steun in de gemeenteraad van Amsterdam reeds in 2013 besloten tot een onderzoek om de Nuonweg opnieuw open te stellen. Dat onderzoek is afgerond (IJburgerNieuws publiceerde daar in juni over), waarbij duidelijk is dat de gemeente Diemen mogelijkheden ziet om de Nuonweg weer open te stellen voor verkeer.

Voorwaarden
Maar daar zijn veel voorwaarden aan gekoppeld én er moet een uitgebreid duur vervolgonderzoek komen. Wie dat gaat betalen is niet helder, maar de gemeente Diemen zeker niet.

Onderzoek naar afval scheiden

IJBURG – Je wilt afval scheiden, maar ondervindt de nodige obstakels. Dat dat anno 2016 nog mogelijk is, is apart, maar toch gebeurt het in Amsterdam-Oost en op IJburg. Vandaar dat Thomas Partsch onderzoekt waar de voetangels en klemmen zitten.

Het onderzoek dat Partsch uitvoert is in het kader van zijn masterstudie aan de Universiteit van Utrecht. Als inwoner van Oost merkte hij in de praktijk dat afval scheiden in Oost zo makkelijk nog niet is en nu gaat hij uitzoeken waar het probleem zit.
Op halloijburg.nl kan iedereen deelnemen aan een online-onderzoek.

Burendag

IJBURG – Ook op IJburg worden tijdens Burendag op zaterdag 24 september activiteiten gehouden.

Burendag is een themadag waarbij buren en buurtgenoten zinvolle activiteiten organiseren voor en met elkaar en die goed zijn voor de buurt. Op burendag.nl staat meer informatie.

Stadsdeel werkt aan meer veilige hondenuitrenplekken

IJBURG – Er staat sinds kort een hekje rond de hondenuitrenplaats in het Theo van Gogpark en ook een rond eenzelfde hondenuitlaatplek aan de Bert Haanstrakade (foto). Het stadsdeel hoop dat hiermee een einde komt aan de onveilige situatie van de honden, hun baasje en andere weggebruikers. Vanwege de ligging pal aan een drukke weg, konden de honden namelijk frank en vrij de weg op rennen.
Stadsdeel Oost inventariseert momenteel of er voldoende uitrenplekken voor honden binnen IJburg zijn. Deze inventarisatie wordt later in het jaar afgerond.

Zwemmen door de IJburgse grachten, en nu ook voor kids

IJ-Swim groeit beetje bij beetje

IJBURG – De IJ-Swim die op zondag 4 september wordt gehouden, groeit elk jaar een beetje. Nu al hebben zich rond 150 enthousiaste zwemmers aangemeld, maar de inschrijving is nog niet gesloten. En o ja, hoewel de IJ-Swim primair bedoeld is als sportevenement, is er ook een goed doel aan gekoppeld. 15 procent van het inschrijfgeld van 50 euro gaat naar het goede doel: de stichting Tess Unlimited. De rest van het inschrijfgeld wordt gebruikt om het evenement te organiseren zodat de zwemmers veilig kunnen zwemmen, onder andere dankzij medewerking van de Reddingsbrigade Amsterdam.

In 2013 werd de eerste IJ-Swim gehouden, waarbij rond de vijftig deelnemers drie kilometer door de grachten van IJburg zwommen. Gewoon, omdat het een mooie sportuitdaging is. "Samen toewerken naar een sportieve prestatie..., dat vind ik mooi! Daar staat voor mij de IJ-Swim voor. Samen trainen, een bijdrage leveren aan de maatschappij en toewerken naar een fantastisch evenement", daar draait het om bij initiatiefnemer Joyce Keizer. En dat werkt, want dit jaar wordt de vierde editie gehouden.

Kinderen
Inmiddels zijn er meer afstanden. Naast de tocht over drie kilometer is er ook een parcours over twee en vier kilometer en dit jaar kunnen voor het eerst kinderen en jongeren meedoen. Kinderen van 7 tot en met 11 jaar kunnen 250 meter zwemmen en voor jongeren tussen 12 en 18 jaar staat de duizend meter op het programma. De kids zijn verplicht onder begeleiding van een ouder/verzorger te zwemmen die ouder is dan 18 jaar en worden verplicht met een zogeheten drijver te zwemmen. De inschrijving voor hen bedraagt 20 euro.

Eigen risico
Deelnemen aan de IJ-Swim is op eigen risico. Iedereen die bij restaurant NAP in de haven van IJburg het water ingaat, moet een verklaring ondertekenen waarbij de organisator wordt gevrijwaard bij een onverhoopt ongeval. Maar er wordt natuurlijk niets aan het toeval overgelaten, zegt Keizer. "We kunnen niet controleren of iemand een zwemdiploma heeft, maar als je dat wel hebt en je hebt een redelijke conditie, dan moet je twee kilometer altijd wel kunnen volhouden. Maar voor eventuele problemen werken we samen met de Reddingsbrigade Amsterdam."
Iedereen kan zich in elk geval tot eind van deze maand aanmelden op ijswim.nl.

Boerderij zoekt bestuurslid

IJBURG – Nu de Boerderij op IJburg weet dat het nog één of wellicht zelfs twee jaar op de huidige locatie kan blijven, is het tijd voor nieuw elan. Dat betekent onder andere dat er meer buurtactiviteiten moeten worden opgezet en daarvoor zoekt de Kyra Foundation, de stichting achter de Boerderij op IJburg, een bestuurslid die hiervoor verantwoordelijk is.

Op de Boerderij op IJburg komen wekelijks meer dan 250 kinderen om te leren over dieren, vooral pony's, en de natuur. Daarnaast komen er veel kinderen spelen en ze doen mee aan de gratis activiteiten die op zondag worden georganiseerd. Meer dan twintig kinderen met autisme volgen het Horse Boy-programma, gebaseerd op de methode van internationaal bestsellerauteur Rupert Isaacson.

Buurtactiviteiten
Nu wordt er gezocht naar een bestuurslid dat zich bezig gaat houden met de organisatie van de buurtactiviteiten, zoals het Halloween/Herfstfeest, Winterfeest, Lentefeest en Zomerfeest en Thee op Zondag, een ontmoetingsmiddag met gratis kinderactiviteiten.

Affiniteit
Het bestuurslid moet affiniteit hebben met buurtboerderijen of kinderboerderijen, moet sociaal en liefst proactief zijn. Er moet ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden overlegd, want dat is beleid binnen de stichting.
Opgeven of meer informatie is te vinden bij Zita Pels, e-mail zita@kyrafoundation.nl.

Toneelspelers gezocht

IJBURG - Voor de muziektheaterproductie 'The Wild Party' zoekt Spotlights-Theaterproducties spelers vanaf 18 jaar. De repetities zijn elke woensdag tussen 19.30 en 22.00 uur in Theater Vrijburcht.

'The Wild Party' is een productie over een wild feest in New York met als doel dat de relatie tussen revuedanseres Queenie en clown Burrs nieuw leven wordt ingeblazen. De gastenlijst representeert het decadente leven dat ze leiden: kunstenaars, artiesten, vrijgevochten types van elke seksuele voorkeur en in elke combinatie. En voor dat soort types zoekt Spotlights-Theaterproducties amateurtoneelspelers die zich willen uitleven op het toneel. Toneelervaring is niet vereist, enthousiasme wel.

Meer informatie en aanmelden kan via spotlight-theaterproducties.nl.

Wie helpt John met oefenen in zwembad?

IJBURG – Stichting ViiA zoekt een vrijwilliger die elke maandagmiddag met IJburger John naar het zwembad in Amsterdam-Noord wil gaan om John daar zijn oefeningen te laten doen.

De 40-jarige John zit in een rolstoel vanwege MS en heeft veel baat bij bewegen in het water. ViiA, dat zich richt op vrijwilligerswerk, zoekt een mannelijke vrijwilliger die John elke maandagmiddag kan helpen. Het is geen makkelijke klus. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij John helpt met zijn oefeningen, hem ondersteunt met dingen oprapen en dergelijke en hem in voorkomende gevallen helpt aan een bar om fitnessoefeningen te doen.
Voor daadwerkelijk gemaakte kosten is er een onkostenvergoeding. ViiA IJburg aan de IJburglaan 727 heeft meer informatie, tel: 020-495 2250.

Opa's en oma's gezocht voor expositie

IJBURG – De Openbare Bibliotheek aan de Diemerparklaan (OBA IJburg) zoekt opa's en oma's die samen met hun kleinkinderen een kort interview willen geven. De uitgewerkte gesprekken worden verwerkt in een tentoonstelling die OBA IJburg tijdens de Kinderboekenweek ophangt.

In oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema is 'Voor altijd jong' en staat in het teken van grootouders en hun kleinkinderen. Om IJburg een gezicht te geven, zoekt OBA Blijburg daarvoor naar grootouders en kleinkinderen op IJburg die hieraan willen meewerken.
Aanmelden kan voor 1 september bij Abigaël Vooijs-Camron, e-mail a.camron@oba.nl.

Doe iets met je buitenbankje

IJBURG – Het zogenoemde Bankjescollectief wordt steeds groter op IJburg. Zondag 28 augustus staat het Bankjescollectief weer op het programma.

Idee achter het Bankjescollectief is dat bewoners een bankje of andere zitplek voor hun huis openstellen voor anderen. En wanneer je woont in de buurt van een openbaar bankje, dan kun je dat ook voor één dag adopteren. En dan? Dan organiseer je iets. Een hobby delen, gewoon wat thee of koffie leuten of wat dan ook, alles is goed. Je kunt je bankje aanmelden op bankjescollectief.nl, zodat deze wordt opgenomen in de BankjesRoute.

Subsidie voor zuiniger huis

IJBURG – Eigenaren van koopwoningen die hun huis energiezuiniger willen maken, kunnen een beroep doen op City-zen renovatiesubsidie.

De zogeheten City-zen renovatiesubsidie staat open voor particulieren en VvE's, maar ook voor woningcorporaties of andere organisaties die woningen in hun bezit hebben. Er is 50 euro per m2 beschikbaar voor eigenaren die een huis of appartement heel energiezuinig willen maken. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 december worden gedaan. Maar als de pot eerder leeg is, dan wordt de datum naar voren geschoven.
Alle voorwaarden zijn te vinden op www.amsterdamsmartcity.nl/subsidie.

IJburg ligt aan het IJmeer, waar het niet geweldig mee gaat. Sinds het IJmeer en het Markermeer in 1976 afgescheiden zijn van het IJsselmeer, is de ecologische kwaliteit van het water achteruit gerend. Maar met een nieuw beheerplan verwacht Rijkswaterstaat het IJmeer en het Markermeer geschikt te maken voor vissen, vogels én recreanten. De basis hiervoor is het 'Toekomstbeeld Markermeer-IJmeer' dat eerder dit jaar verscheen. En nu we toch bezig zijn met de natuur rond IJburg, nemen we de Diemer Vijfhoek en het Diemerpark, maar dan op een andere manier, ook mee.

Vissen en vogels moeten zich thuisvoelen in en rond IJmeer

IJburg ligt vlakbij de Diemer Vijfhoek.

Onlangs verscheen er in verschillende media een luchtfoto van het IJmeer en Markeermeer die het hele verhaal vertelde. Ten zuiden van de dijk Lelystad-Enkhuizen was het water groengrijs en ten noorden van die dijk was de kleur blauw. In het beheerplan wordt over de situatie ook niet geheimzinnig gedaan: "De aanpak van Markermeer en IJmeer is urgent. Het gebied verkeert in slechte conditie. Het voedselaanbod voor de vogels is de afgelopen decennia teruggelopen en doet dat nog steeds. Dat geldt vooral voor vissen en ongewervelden; met name de populaties spiering en driehoeksmosselen zijn aanzienlijk achteruitgegaan. De derde voedselbron voor vogels is de watervegetatie. Maar de waterplanten in Markermeer en IJmeer slaan niet goed aan."

Natura 2000
En dat is slecht nieuws, want volgens Europese richtlijnen die zijn vastgelegd in Natura 2000 is het gebied aangewezen als waardevol natuurgebied. Kort en krachtig: de komende jaren worden alle zeilen bijgezet om het gebied weer gezond te maken waardoor er ook steeds meer vogels en andere (water)dieren zullen komen. Koos Hartnack, deskundige bij Rijkswaterstaat op het gebied van ecologie en waterbeheer, zei daar in Het Parool onlangs dit over: "Er zullen geen zeehonden in het Markermeer zwemmen. Maar we rekenen er wel op dat de bedreigde soorten als de grote karekiet en de roerdomp weer in groten getale aanwezig zullen zijn. En overwinterende flamingo's en lepelaars, dat moet ook mogelijk zijn."

Uitdaging
Het is een veelbelovend perspectief, maar een uitdaging is wel dat het IJmeer tussen enerzijds Amsterdam, de grootste stad in Nederland, en Almere, de snelst groeiende stad in Nederland, ligt. IJburg is het scharnierpunt, waarbij de gemeente Amsterdam zich heeft uitgesproken dat in elk geval IJburg 2 wordt aangelegd om duizenden Amsterdammers te kunnen huisvesten. Hierdoor wordt de betekenis van het IJmeer als recreatiegebied steeds belangrijker, hetgeen ook duidelijk is uitgesproken in de Watervisie van de gemeente (zie ook de berichten op de voorpagina en pagina 3). Hier moet mee worden gedeald, het is niet anders, liet Hartnack doorschemeren. En in het beheerplan staat: "Een deel van de onderzoeksopgave in Amsterdam en Almere is het bouwen aan een nieuw stadssilhouet, dat past bij de maat en schaal van het IJmeer als metropolitaan binnenwater, zonder het zicht op het water vanaf de tegenoverliggende oevers al te zeer te domineren. Zo'n watergebonden stedelijk milieu kan ontstaan door in het water te bouwen, aan het water te bouwen, water de stad in te brengen of een combinatie van de drie."

Diemer Vijfhoek
Dat het bouwen van een nieuwe wijk niet ten koste hoeft te gaan van de natuur – of althans – niet heel veel, heeft de aanleg van IJburg 1 trouwens al bewezen. Natuur behouden was een belangrijke voorwaarde bij de besluitvorming rondom IJburg en de inrichting van de Diemer Vijfhoek is een van de projecten die is uitgevoerd ter compensatie van de verloren natuur voor de bouw van IJburg.

Jaren 70
De Diemer Vijfhoek kun je zien liggen vanaf de Benno Premselabrug, de verbinding tussen IJburg en de Uyllanderbrug. Het schiereiland met de vorm van een vijfhoek is ontstaan in het begin van de jaren 70. Er werd toen door baggerbedrijf Ballast gebaggerd voor de aanleg van een nieuwe elektriciteitscentrale (de huidige NUON elektriciteitscentrale) en de grond werd gestort in het IJmeer. Langzaam maar zeker ontstond er een moerassig eiland waar op een goed moment dijken omheen zijn gelegd. Er werden een paar kleine boompjes geplant, maar de natuur op het schiereiland is vooral spontaan ontstaan. Sinds 1999 valt de Diemer Vijfhoek onder het beheer van Staatsbosbeheer dat de opdracht meekreeg om een deel van het gebied toegankelijker te maken. Daardoor zijn er paden en twee kleine meertjes aangelegd en er zijn toegangshekken en informatieborden.

Wegblijven
Voor personen die slecht ter been zijn en/of iedereen die niet van wilde natuur houdt, geldt maar één devies: wegblijven van de Diemer Vijfhoek. Het gebied is ongerept en slecht toegankelijk, vooral als het heeft geregend. De paden zijn aangelegd, maar in feite zijn de paden niet veel meer dan een doorgang tussen veel groen. Ook liggen er veel omgevallen bomen. Maar voor iedereen die nieuwsgierig is en zich afvraagt hoe je het best in het natuurgebied (een van de laatste echte natuurgebieden in de buurt van Amsterdam) komt: bij boerderij De Zeehoeve, te bereiken via het fietspad tussen IJburg en Muiden waar de schapen gewoon los lopen, is een steile trap die toegang biedt tot het gebied. Fietsen mogen het gebied niet in. Vogels die hier te spotten zijn, zijn onder andere de bruine kiekendief, de havik, de zwartkop, brilduikers, grauwe ganzen, kuifeenden, krakeenden en aalscholvers en er zijn veel ringslangen. En muggen, die zijn er ook heel veel.

De geheimen van de schoenendoos onder het Diemerpark

de entree naar het Diemerpark vanaf de Diemerparklaan.

In de vorige editie van IJburgerNieuws publiceerden we een artikel over de Diemerzeedijk en het Diemerpark, dat gebouwd is op een grote soort doos die alle gif – en er ligt veel – op z'n plek houdt. We kregen een mail van Gert Hoogland, die zich afvraagt hoe dat nu precies zit. "Ik loop regelmatig in het Diemerpark en daar valt allereerst op dat er geen bomen zijn en ten tweede dat het verder een mooi gebied is. Mooier dan het Vondelpark. Maar ik wist niet dat ik over een gifbelt loop. Is hier meer over te melden?" Ja dus.

Na sluiting van de stortplaats in 1982 is tot 1998 de boel de boel gelaten. Maar inmiddels begon de nieuwe wijk IJburg op te doemen en moesten er maatregelen genomen worden. Tussen 1998 en 2001 is het gebied geïsoleerd door er damwanden met een lengte van 26 meter omheen te slaan en het geheel af te dekken met een zand-bentoniet-polymeergel (Trisoplast). De bodem bestaat uit een kleilaag die er van nature al is en die vrijwel geen vocht doorlaat.
Hierbovenop ligt ongeveer een meter grond als deklaag. Met een beetje fantasie zou je dit het eerste groene dak van Amsterdam kunnen noemen. Doordat de deklaag slechts een meter hoog is, groeien er geen bomen. De wortels zouden namelijk het Trisoplast kunnen aantasten.

Regenwater
Er sijpelt wel regenwater door het Trisoplast de schoenendoos in. Van alle regenwater die er valt, komt ongeveer 10 procent in de doos. Maar de waterstand onder de afdeklaag mag nooit zo hoog zijn dat de isolerende laag gaat lekken, want dat is het laatste wat men wil. Daarom wordt het water continu opgepompt, waarna het wordt bewaard in opslagkelders waar het wordt belucht. Na behandeling wordt het later geloosd op het Amsterdamse riool en de lucht wordt gefilterd en wordt vervolgens teruggegeven aan de natuur. De gemeente Amsterdam betaalt hier jaarlijks rond de één miljoen euro voor, een bedrag dat tot in de eeuwigheid moet worden opgehoest omdat er geen alternatief is.

Hoeveel en wat voor gif?
Opvallend is dat niemand weet hoeveel en wat voor gif er in de schoenendoos ligt. Wel is bekend dat bedrijven als Philips-Duphar, Shell, Marbon, KLM, Philips, Ford, Mashmeier, NSDM en Akzo-Ketjen vrachtwagens vol vaten met allerlei gif dumpten en op een gegeven moment kwamen ook grote chemische concerns van over de grenzen, zoals Bayer en BASF, hier hun gif dumpen. Er zijn door de jaren heen naar schatting zeker 80.000 vaten gif verbrand, waarbij onder andere dioxine, zware metalen en het kankerverwekkende benzopyreen vrijkwamen. In principe werd er verbrand als de wind richting IJsselmeer stond, maar als de wind plotseling draaide, zat soms heel Diemen onder de zwarte rookwolken. Het gif dat niet verbrand is, kwam óf in het IJsselmeer terecht óf ligt nog steeds in de schoenendoos.

IJBURG – Op de mountainbike lekker fietsen door weer en wind, over bemodderde paden en lastige natuurlijke hordes. Maar dan wel verantwoord. Weten wat je doet, hoe je moet rijden, racen en remmen, hoe je op de fiets zit en dat soort zaken. En altijd een goede helm op, natuurlijk. Je kunt het allemaal meemaken én leren bij Allmtb, een nieuwe mountainbikeschool op IJburg.

Allmtb – ontstaan uit passie voor de mountainbiksport waar Nederland bij uitstek geschikt voor is – biedt mountainbiketrainingen voor zowel jeugd als volwassenen. Vanaf je achtste kun je al meetrainen. Er is een training voor de groep 8-12 jaar, één voor jeugd tussen 12 en 18 jaar en een training gericht op volwassenen. De trainingen van Allmtb vinden voornamelijk plaats in en om het Diemerpark, dat heerlijk heuvelachtig is met ruw terrein. Maar ook wordt regelmatig de wijk genomen naar mountainbikeroutes rondom Amsterdam om de geleerde technieken toe te passen tijdens een tocht op een echt MTB-parcours. Voor wie nog niet helemaal overtuigd is maar wel sluimerende interesse heeft, is er een introductiecursus.

Clinics
Ook organiseert Allmtb clinics rondom thema's. Deze zijn gericht op specifieke rijtechnieken, zoals bijvoorbeeld schakelen en remmen, bochten, klimmen/dalen, of obstakels. En natuurlijk alle andere rijtechnieken die elke MTB'er nodig heeft om zijn tochten zo leuk en veilig mogelijk te maken. Ook zijn er clinics op maat, bijvoorbeeld een bijzonder verjaardagsfeestje op de MTB door de bossen.
Alle verdere informatie is te vinden op allmtb.nl.

Donderdag 25 augustus

Ontdekken: Natuur

Bij de Willibrordschool kunnen kinderen vanaf 8 jaar onder leiding van Ecokids donderdag 25 augustus de natuur ontdekken. De activiteit begint om 13.30 uur. Afhankelijk van het weer of het aantal deelnemers kan deze activiteit verplaatst worden naar een andere locatie of geannuleerd worden. Wil je zeker weten of de activiteit doorgaat, neem dan contact op met Sinan Kelebek van SK Coaching via 06-43003193.

Sociaal: eten

Lekker en gezond eten voor 3,50 euro (2 gangen, inclusief drankje) samen met buurtgenoten. Vanaf 17.00 uur kan dit in kerkcentrum de Binnenwaai aan het Ed Pelsterpark 2. Om 17.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. Dynamo organiseert deze activiteit samen met de Binnenwaai en HVO-Querido.

Zondag 28 augustus

Sociaal: Bankjescollectief

Het Bankjescollectief vindt het belangrijk om diversiteit te vieren en saamhorigheid te bevorderen en waar kan dat beter dan op de stoep, samen op een bankje! Veel mensen hebben al een bankje voor de deur en anderen kunnen vast wel een bankje vinden. Of je adopteert voor een dag een (gemeente)bankje bij je in de buurt. Tuinstoelen of een kleedje kunnen natuurlijk ook! Je hoeft geen groots buurtfeest te organiseren, het belangrijkst is dat iedereen welkom is bij jou op de stoep. Je buren, voorbijgangers. Voor een bakkie koffie of thee, een glas limonade of een luisterend oor.

Zwemmen: IJ-Swim

In de grachten van IJburg kan er door volwassenen gezwommen worden over de afstanden twee, drie en vier kilometer. Er zijn dit jaar ook zwemafstanden voor kinderen en jeugd, te beginnen met 250 meter. Inschrijven kan nog steeds op ijswim.nl. Hier is ook meer informatie te vinden, zoals er ook meer informatie staat op pagina 5.

Dinsdag 13 september

In september, oktober en november is er op de tweede dinsdag van de maand vanaf 9 uur in de ochtend een speciale workshop voor startende zzp'ers. Wil je fluitend je administratie doen, de boekhouding bijhouden en de BTW-aangifte in orde maken, dan kan dat hier worden geleerd. Deelname is gratis. De cursus geldt ook voor zzp'ers op IJburg, maar wordt gehouden in Post Oost aan de Wijtenbachstraat in Amsterdam-Oost.

Woensdag 24 augustus

Natuur: expeditie

Onder leiding van de Verhalenman Karel Baracs gaan kinderen en ouders in augustus elke woensdag en donderdag de natuur in. Om 14.00 uur wordt er verzameld bij het atelier van Baracs aan de Lumièrestraat, waarna eerst een verhaal wordt verteld en daarna wordt een bezoek gebracht aan het Diemerpark. Woensdag 24 augustus is de eerstvolgende optie, daarna is er nog een expeditie op donderdag 25 augustus, woensdag 31 augustus en donderdag 1 september. Opgeven kan op de website Mocca-amsterdam.nl. deelname is gratis.

Donderdag 25 september

Cursus: computeren

Elke donderdag vanaf 15 september is er in de Buurtkamer aan het Ed Pelsterpark vanaf 19.00 uur een cursus waarin je wegwijs wordt gemaakt op de pc. De cursus vindt plaats onder begeleiding van Paul Prins-Turostowski. Bij hem kun je je ook opgeven voor de cursus, via tel: 06 - 19 91 62 79.

Bewegen: Tai Chi

Marian en Ruud Nederveen doen elke donderdag vanaf 19.30 uur aan Tai Chi in het Theo van Goghpark (aan de kant van het IJburg College) en ze roepen iedereen op om mee te doen. Het is geen les en Marian en Ruud geven eerlijk toe dat ze nog niet heel erg goed zijn.

Vrijdag 16 september

Film: 'A Bigger Splash'

Theater Vrijburcht trapt het nieuwe seizoen op vrijdag 16 september af met de film 'A Bigger Splash'. Dit is een spannend en soms komisch drama waarin de zonvakantie van een rockster en zijn regisserende vrouw wordt verstoord door het bezoek van een oude bekende en diens dochter. Entree 6,50 euro.

Zaterdag 17 september

Kindertheater: 'Waar is Kat'?

Speurder Tiktektif wil altijd alles weten. Waarom sleept buurvrouw Buur met haar spullen? Wat moet zij met die lege dozen? En wat doet die verhuiswagen voor haar huis? Maar hoe meer vragen Tiktektif stelt, des te minder antwoorden hij krijgt. En dan is Kat ook nog opeens verdwenen. Voor kinderen vanaf 3 jaar. Aanvang 15.00 uur, entree 8 euro in Theater Vrijburcht.

Zondag 18 september

Kindervoorstelling: 'Schaap zacht?'

Het schaap met zijn zachte wol vormt de inspiratiebron van deze voorstelling. Wat schuilt er achter dat onverstoorbare uiterlijk? Is dat schaap wel zo mak? Wat gaat er verborgen onder die dikke wollen vacht? Hoe voelt die wol? Hoe voelt het om alle tijd van de wereld te hebben? Voor kinderen vanaf twee jaar, om 11.00 uur in Theater Vrijburcht. Entree 8 euro.

Zaterdag 24 september

Buurt: Burendag

De vierde zaterdag van de maand is het steevast Burendag. Dit jaar valt Burendag op 24 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

Weerbericht

We komkommeren de zomer door

Augustus wordt ook wel oogstmaand genoemd. Tussen 1 en 31 augustus wordt de dag een uur en vijftig minuten korter. Augustus is de laatste maand van de meteorologische zomer. De meteozomer van 2016 laat veel schommelingen zien, veroorzaakt door een sterk meanderende westcirculatie. Een zeer dynamisch stromingspatroon. Daarin wisselen lagedrukgebieden met koele lucht snel af met mobiele uitlopers van het Azoren hogedrukgebied. Aan een langere periode met stabiel, droog en zonnig weer heeft het deze zomer ontbroken. Zeker ook in deze augustus. Deze week passeerde zo'n hogedrukuitloper. Dat bracht enkele dagen vrij zonnig weer. De wind werd na lange tijd weer eens aflandig, ofwel noordoost tot oost. Vrijdag volgt weer een lagedrukgebied. Het komende weekeinde zal daardoor de paraplu weer nuttig kunnen zijn, ook aan het IJmeer van tijd tot tijd. De wind draait terug naar zuidwest tot west en wakkert soms stevig aan. Wisselvallig, met een mix van zonneschijn en wolken en geregeld een bui of enige tijd regen. Een natte en vrij sombere zomer met gematigde temperaturen, maar ook met fraaie wolkenluchten en fotogenieke zonsondergangen.

Veel IJburgers zijn op vakantie in augustus. Voor de rust kon je beter thuisblijven, want het was opvallend stil op IJburg. Alleen op een paar schaarse zomerse dagen kwam een stoet dagjesmensen op Blijburg Strand af, veelal uit andere stadswijken. Het was in deze zomervakantie weer typisch komkommertijd. IJburg TV bracht geen enkel nieuws. Wijknieuws werd verdrongen door wereldnieuws. Alarmerende berichten over bloedige aanslagen. De Canal Parade in de binnenstad stond vooraf in het teken van angst voor deze terreur. Een gevaarlijk modeverschijnsel, zo lijkt het. Het altijd al schaarse blauw op IJburg was tijdens die dagen volstrekt afwezig. Soms zag je een paar handhavers van openbare orde nonchalant door de wijk schuiven. Ze klaagden over het weer, uit frustratie over hun overbodigheid waarschijnlijk. Onverwachts werden ze die dag zowaar opgeroepen in verband met een incident op Blijburg Strand. Een opdringerige man met zonnebril en camera scharrelde driftig rond tussen de zonnebaders. "Is dit voyeurisme, seksisme of hobby om schaars geklede dames en knuffelende stelletjes te fotograferen", vroeg de geïrriteerde meldster zich af, terwijl ze een zwart T-shirt over haar rode bikini schoof. Een aanslag was het, maar dan op het fatsoen. De man ontkende elke aantijging, maar werd toch dringend verzocht te stoppen met zijn fotopassie. De handhavers, gekieteld in hun autoriteit en belang, stapten als helden over het strand. Tegelijk wierpen ze ondeugende blikken om zich heen. Ik dronk een opkikkertje op het terras van de strandtent. Daarna fietste ik verder na dit onbenullige incident. En zo komkommeren we samen onbekommerd de zomer door.

Elke dag is het puzzelen om Pampus te behouden

IJBURG - Veerdienst Amsterdam vaart zes dagen per week vanaf de haven van IJburg naar Forteiland Pampus en het Kasteel Muiderslot. Het is een leuke zomertrip naar een eiland dat voor velen alleen maar bekend is van het spreekwoord 'Voor Pampus liggen'.

Pampus, dat werelderfgoed is, is een monumentaal forteiland voor de kust van Amsterdam met 400 jaar oer-Hollandse geschiedenis. Op Pampus beleef je hoe Amsterdam door deze 135 km-lange linie verdedigd werd aan het eind van de 19e eeuw en als forteiland kreeg Pampus een nieuwe betekenis in de verdediging van de stad Amsterdam. In de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers Pampus als oefenobject voor duikbommenwerpers.
De geschiedenis van Pampus is op het eiland te zien in de multimediale, interactieve tentoonstelling 'de Pampus Xperience'. In 40 minuten ga je door 400 jaar geschiedenis; de tentoonstelling is leuk voor jong en oud.
Ook bijzonder leuk is de tentoonstelling met 42 foto's van de Stelling van Amsterdam waar Pampus deel van uitmaakt. Vanwege het feit dat het 25 jaar geleden is dat Pampus is opengegaan voor het publiek - alle jaren daarvoor was het eiland een ruïne - is deze tentoonstelling verlengd.

Geen subsidie
Anno nu ligt Pampus er spic en span bij - je kunt er trouwens ook gewoon met een boot komen, want er is een mooie aanlegsteiger - en is het een leuk dagje uit in de achtertuin van IJburg. Het bestuur van het eiland heeft echter elke dag de zorg dat het zo blijft. Pampus staat namelijk weliswaar op de werelderfgoedlijst, maar krijgt geen subsidie van de overheid. Het beheer is in handen van de Stichting Forteiland Pampus en het eiland moet op eigen benen staan. Volgens directeur-bestuurder Tom van Nouhuys is het in stand houden en het openstellen voor het publiek een grote verantwoording, maar ook een verplichting die zijn weerga niet kent. Pampus moet daarom wel mee met haar tijd. De markt verandert en ook het eiland ondervindt steeds meer concurrentie van andere vormen van vrijetijdsbesteding. "Het publiek verwacht meer beleving en Pampus gaat daarin mee", stelt Van Nouhuys. "Een rondleiding alleen, hoe bijzonder die ook is, daar kom je niet meer mee weg."

Tom van Nouhuys.

Feesten en partijen zijn nodig om unieke cultuur te behouden

Spanningsveld
Hij ervaart ook wel het spanningsveld tussen commercie en historie. "Feestjes en bedrijfsuitjes zijn noodzakelijk om de unieke cultuur en historie ook in de toekomst te behouden", is zijn nuchtere kijk daarop. Zelf ziet hij het als een uitdaging, een puzzel, om Pampus financieel gezond te houden. Hij wil een plek, van vertrekplannen is overigens nog geen sprake, achterlaten die museaal krachtiger is geworden en financieel gezond. Al merkt hij wel op dat dat een hele uitdaging wordt.

Alternatieve energiebronnen
"Pampus is altijd zelfvoorzienend geweest en moet dat ook blijven, maar dan op een duurzame manier", vindt Van Nouhuys. Werden de kolen in het verleden al vervangen door diesel, ook die energiebron moet er nu aan geloven. Op verschillende manieren wordt er gekeken naar alternatieven. Ze hebben daarvoor ook samenwerking gezocht met woningcorporatie de Alliantie. Dat resulteerde al in een slim energiemanagementsysteem. "Heel eigentijds." En ook de eerste 75 zonnepanelen zijn geplaatst. Van Nouhuys is blij met deze ontwikkelingen, waarmee Pampus op een maatschappelijk verantwoorde manier nieuwe invulling geeft aan de onafhankelijkheid van het vasteland. "We zijn voornamelijk gericht op het vasthouden van de historie en op deze manier maak je geschiedenis weer relevant en actief." Hij vertelt dat ze zelfs een kleine windmolen wilden plaatsen op het eiland. Dat idee stuitte op weerstand van de monumentencommissie. Grappig detail daarbij is dat er een grote Amerikaanse windmolen op Pampus heeft gestaan.