IJburgerNieuws

28 maart 2014

IJburgerNieuws 28 maart 2014


Parentshouse-2 gaat in april open

De Key stelt tweede woning aan Ben van Meerendonkstraat beschikbaar

IJBURG – Er komt in april een tweede Parentshouse aan de Ben van Meerendonkstraat op IJburg. Woonstichting De Key heeft hier een tweede woning beschikbaar gesteld voor drie gescheiden ouders, die hier maximaal een jaar kunnen wonen. Dit is verrassend snel.
"We zouden na een jaar het eerste Parentshouse gaan evalueren. Dat zou dus na de zomer zijn. Maar we kregen nu deze mogelijkheid en die laten we natuurlijk niet lopen", verklaart dominee Rob Visser van KerkOpIJburg die hiermee gestart is. Met het tweede Parentshouse kan de wachtlijst worden weggewerkt.

Januari
Het eerste Parentshouse opende officieel in januari dit jaar aan de Ben van Meerendonkstraat op Haveneiland, nadat het in de zomer in gebruik was genomen door de drie bewoners. Het opvanghuis voor gescheiden ouders is een initiatief van dominee Rob Visser en het beheer is in handen van een zevenkoppige stichting van wie hij er één is. De eerste woning is beschikbaar gesteld door De Key en deze corporatie heeft nu ook een tweede huis aan dezelfde straat beschikbaar gesteld. Deze wordt in grote dank aanvaard. "We zijn erg verguld met de medewerking van De Key en kunnen nu nog meer mensen die na hun scheiding geen geschikte woning hebben, helpen", aldus Visser.

Voorwaarden
De bewoners van het Parentshouse moeten voldoen aan een aantal voorwaarden: er moeten kinderen in het spel zijn, de bewoners moeten 400 euro per maand in de kosten kunnen bijdragen en ze moeten 'sociaal vaardig' zijn. "Want we kunnen in deze fase niet hebben dat er een door het lint gaat. We spelen vooralsnog op safe", aldus Visser, die de komende periode onder meer druk is met het vergaren van de nodige fondsen. "Ik hoop dat we erin zullen slagen nieuwe bronnen te vinden."
Op pagina 11 staat een uitgebreid artikel over het Parentshouse.

IJburger is gezond

IJBURG – Op IJburg is de zogenoemde gezondheidsbeleving van de bewoners het hoogst van Amsterdam en IJburgers leven over het algemeen ook gezonder. Daar staat tegenover dat slechts 55 procent van de bewoners regelmatig beweegt en dat is lager dan in vrijwel alle anders stadsdelen en veel lager dan het Amsterdamse gemiddelde van 40 procent.

Dit blijkt uit een grootscheeps gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam, waarvan onlangs de resultaten bekend werden. Het onderzoek bevat gegevens over heel Amsterdam, alsook over de verschillende wijken van de stad. Overall blijkt dat IJburgers gezonder leven dan de meeste andere inwoners van Amsterdam. De gezondheidsbeleving steekt ver boven het gemiddelde van 75 procent van de Amsterdammers uit, terwijl ook het percentage bewoners dat overgewicht heeft met 29 procent laag is. In Amsterdam is dit 40 procent. Van obesitas (ongezond overgewicht) is bij 9 procent van de IJburgers sprake en daarmee scoort IJburg gemiddeld. Het gemiddelde in Amsterdam is 11 procent, maar in de Watergraafsmeer gaat het om slechts 5 procent.

Leefstijl
Wat betreft leefstijl scoort IJburg niet goed. Het lage percentage inwoners dat regelmatig beweegt, is daarvan een bewijs, maar ook eten veel IJburgers niet elke dag groente: 42 procent doet dit tegenover 49 procent van de Amsterdammers. Fruit wordt elke dag door 34 procent van de IJburgers genuttigd. Hiermee scoort het eiland negatief ten opzichte van Amsterdam (43 procent). Wat het rookgedrag aangaat, verschilt IJburg amper van Amsterdam (29, respectievelijk 28 procent). Het gemiddelde drankgebruik ligt op 13 procent en loopt geheel in lijn met het Amsterdams gemiddelde. Het percentage overmatige drinkers is met 7 procent zelfs aan de lage kant (Amsterdam 11 procent).

Opgroeiend kroost houdt IJburgers bezig

IJBURG - Kompas op IJburg komt op stoom. Nog niet heel veel IJburgers hebben de weg gevonden naar de digitale inventarisatie van wensen, maar wel is een aantal trends zichtbaar. Relatief veel IJburgers vinden het thema 'Opgroeiende kinderen' het belangrijkst. In dit verband staan een picknicktafel in het Theo van Goghpark, de Boerderij op IJburg, meer activiteiten voor tieners en een skatebaan hoog op het verlanglijstje.

Op kompasopijburg.nl kunnen IJburgers ideeën en wensen over IJburg achterlaten. Dit wordt steeds belangrijker, aangezien de nieuwe bestuurscommissie Oost serieus rekening gaat houden met de wensen van bewoners (zie ook het artikel op pagina 4 - red.). Bestuurders kunnen aan de hand van de wensenlijst zien waar aandacht aan moet worden besteed.

Eigenaarschap bij ons allemaal
De contouren van de wensenlijst worden steeds helderder. Hun opgroeiende kroost houdt IJburgers het meest bezig. Op de tweede plaats staan wensen over de woon- en leefomgeving. Van de IJburgers die dit belangrijk vinden, meent het grootste aantal dat het 'eigenaarschap bij ons allemaal ligt'. Verder maken veel IJburgers zich druk over het drijfvuil in de wateren op en rond IJburg en ook is er behoefte aan ruimere openingstijden van het politiebureau.

Ook het economisch klimaat houdt IJburgers bezig. Op dit gebied willen IJburgers vooral meer 'reuring'. Ook blijkt er behoefte aan doortrekking van tramlijn 7 of 10 naar IJburg.
Wilt u ook uw mening geven over zaken die u op IJburg bezighouden? Ga dan naar kompasopijburg.nl en vul in wat u belangrijk vindt.

Top 10 wensen
1. Kortere fietsroute centrum
2. Zwembad
3. Skatepark
4. Boerderij op IJburg
5. Nuonweg open
6. Eigenaarschap bij iedereen
7. Markt op Ivensplein
8. Aanpakken leegstand
9. Activiteiten voor tieners
10. Meer groen in de wijk

Werkzaamheden afsluiting Nuonweg zijn begonnen

Achter de schermen wordt druk uitgeoefend op de gemeente Diemen en op de Nuon om de Nuonweg - de verbinding tussen IJburg en de Maxis - open te houden. Wethouder Van Poelgeest kreeg van de gemeenteraad opdracht hier werk van te maken. Er is haast geboden, want de sluiting van de weg staat voor 25 juli op de rol. Overleg of niet, inmiddels zijn de werkzaamheden om de weg af te sluiten al begonnen.

15

leden telt de nieuwe bestuurscommissie Oost.

Gemeente houdt vast aan waterwoningen Zeeburgerbaai

'Er is behoefte aan woningen in de stad, waaronder dit soort woningen'

De gemeente wil per se dat er waterwoningen in de Zeeburgerbaai komen.

IJBURG - De gemeente Amsterdam wil graag dat in de Zeeburgerbaai een aantal waterwoningen wordt gerealiseerd. De tien jaar oude plannen zijn aangepast aan de bezwaren van omwonenden en daarmee is wat de gemeente betreft voldoende 'ingeschikt'. Er is overigens nog geen bouwvergunning aangevraagd. Als dat gebeurt - en die kans is groot, want projectontwikkelaar Ooms Bouw & Ontwikkeling heeft laten weten graag te willen bouwen - dan kunnen de bewoners ook daar bezwaar tegen maken.

Dit zegt de gebiedsmanager van de gemeente Amsterdam Igor Roovers over de plannen voor een aantal waterwoningen in de Zeeburgerbaai. In de twee vorige edities hebben we hierover uitvoerig bericht. De gemeente wil het mogelijk maken dat projectontwikkelaar Ooms Ontwikkeling in de baai twee platforms met elk twintig waterwoningen afmeert. Omwonenden zijn hier mordicus tegen. Ze vrezen aantasting van het milieu en recreatieve voorzieningen en ze zijn bang dat bij hevige stormen de platforms los kunnen slaan. Roovers noemt de plannen "geen verrassing". "We hebben alle mensen die hier een woning wilden bouwen hierover in het handboek geïnformeerd."

Bestemmingsplan aanpassen
Het spel kwam vorig jaar op de wagen omdat eind 2013 het bestaande bestemmingsplan moest worden geactualiseerd (na tien jaar is dat een wettelijke verplichting). Daarbij is het oude bestemmingsplan, inclusief waterwoningen, voor een groot deel overgenomen. Roovers: "We hebben geen moment overwogen om de waterwoningen te schrappen. Toen het bestemmingsplan ter inzage werd gelegd, voelden de bewoners zich overvallen. Er is daarna overleg met de bewoners geweest. Op basis daarvan is het oeverplan geschrapt en is het grote platform teruggebracht naar twintig waterwoningen. Het plan bestaat nu nog uit twee drijvende platforms met elk twintig waterwoningen. De gemeenteraad heeft in december het nieuwe bestemmingsplan aldus vastgesteld. De bewoners konden tot eind februari bezwaar maken en hebben van die mogelijkheid gebruikgemaakt."

Behoefte
Volgens Roovers zijn er meerdere redenen waarom de gemeente vasthoudt aan de plannen: "Ten eerste: er is behoefte aan woningen in de stad waaronder dit soort woningen. Ten tweede is dit een uniek project met een experimenteel karakter. Daarvan zijn er wel meer op Steigereiland en het past prima in dit gebied. Ten derde levert de realisatie de gemeente geld op."

'We hebben de mensen die een woning wilden bouwen geïnformeerd'

Storm
Los van de milieu- en verkeerstechnische bezwaren (de bewoners vrezen ook toenemend autoverkeer in de buurt met alle gevolgen van dien) zijn de bewoners bang dat stevige stormen voor het nodige gevaar zullen zorgen. In oktober afgelopen jaar woedde er een heftige najaarsstorm waarbij grote delen van de Zeeburgerbaai droogvielen en de bewoners sluiten niet uit dat de woningen hierdoor op drift kunnen raken. Kan Roovers zich voorstellen dat de bewoners hier bang voor zijn? "Ik heb die foto's gezien en weet uit ervaring dat het water kan wegwaaien. We hadden namelijk op de oostpunt van de Zeeburgerbaai het bezoekerscentrum IJburg en in de zeven jaar dat dit er heeft gestaan, is dat een aantal keren gebeurd. De projectontwikkelaar weet dit en houdt er bij de plannen rekening mee."

Politiepost IJburglaan voorlopig nog open

IJBURG – Het politiebureau aan de IJburglaan blijft tot onbepaalde tijd bestaan en blijft geopend op de manier zoals nu. Dat wil zeggen dat de beperkte bezetting en dito openingstijden vooralsnog blijven. Maar het is uitstel en geen afstel.

Dit laat een woordvoerder van politie Amsterdam-Amstelland weten. Op IJburg vinden veel mensen dat het politiebureau moet blijven, maar hier is geen kans op. Op een nader te bepalen tijdstip wordt het bureau samengevoegd met bureau Balistraat in Amsterdam-Oost, daar is niet aan te ontkomen, zo laat de zegsman weten. Alleen het moment van sluiting is nog niet bekend.

Stadsdorp 50-plussers IJburg is in de maak

IJBURG – Een aantal IJburgers heeft interesse om een woongroep voor personen boven de 50 jaar op IJburg op te zetten. De werktitel is 'Stadsdorp IJburg'. Tijdens een eerste verkenning in de FlexBieb waren rond de dertig bewoners aanwezig. Op 24 april is er een vervolg.

De bewoners hebben zich laten inspireren door soortgelijke woongroepen in Zuid en de Nieuwmarkt. Dit was de inspiratie voor een paar 50-plussers om te onderzoeken of er op IJburg belangstelling is om een Stadsdorp IJburg voor 50-plussers op te richten. De eerste tekenen zijn goed en op 24 april (vanaf 20.00 uur) wordt er in de FlexBieb verder gepraat. 50-plussers op IJburg die zich aangetrokken voelen tot het idee zijn welkom.

'Waarom lijn 8 niet meer rijdt'

IJBURG – Verhalenverteller Karel Baracs vertelt op vrijdag 2 en zaterdag 3 mei om 19.30 uur in het Verhalen Atelier IJburg (Lumièrestraat 77) het verhaal 'Waarom lijn 8 niet meer rijdt'.

In het verhaal neemt een gepassioneerde Baracs de luisteraar mee naar het Amsterdam van 1943 en meer specifiek naar een deel van de stad waar veel jodenrazzia's zijn gehouden. De entree bedraagt 20 euro per persoon. Reserveren kan via mieke@verhalenman.nl.

Ideeën voor het Centrumeiland welkom

Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van het Centrumeiland.

IJBURG – Het Centrumeiland van IJburg is onlangs officieel overgedragen aan directeur Yvonne Franquine van architectuurmuseum Amsterdam (Arcam). Arcam inventariseert de komende tijd plannen en wensen voor dit nieuwe stukje IJburg en roept iedereen op met ideeën te komen. Het is een proefproject voor een nieuwe aanpak van stedelijke ontwikkeling.

De gemeente Amsterdam heeft de planvorming voor de tweede fase van IJburg - Centrumeiland - voorlopig stilgelegd. Het eiland wordt momenteel echter wel opgespoten.
Arcam gaat de ideeën – er zijn geen grenzen – verzamelen. Na de analyse van de oogst aan plannen nodigt Arcam inzenders uit om samen te participeren in een cursus stedenbouw. De meest inspirerende plannen worden in de zomer van 2014 tentoongesteld aan de kade van het Oosterdok. Meer informatie is te vinden op arcam.nl.

Op IJburg gaat stem van meerderheid zwaar wegen

D66 wint verkiezingen en wil bestuur nieuwe stijl

De leden van de bestuurscommissie Oost. Foto: Caro Schen

IJBURG – Amsterdam-Oost, en dus ook IJburg, gaat vanaf nu op een andere manier worden bestuurd, waarbij inspraak van de bewoners echt meetelt. Er komt als het aan D66 ligt een breed bestuursakkoord dat door alle partijen wordt gedragen en dat daardoor veel open einden heeft. "Het is tijd voor een nieuwe manier van besturen", zegt Ivar Manuel, politiek leider van D66 in Amsterdam-Oost.

Bestuurscommissie

De bestuurscommissies besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders Amsterdam. B&W en de gemeenteraad maken plannen en regels en bepaalde taken en bevoegdheden zijn overgedragen aan de bestuurscommissies. Bestuurscommissies houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doenpast bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Het loket voor dienstverlening aan bewoners en bedrijven blijft in het stadsdeelkantoor.

Ook in Oost is D66 de grote winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week. GroenLinks heeft zich knap staande gehouden en de PvdA is de verliezer. D66 is goed voor vier zetels in de nieuwe bestuurscommissie Oost. Ivar Manuel zegt dat dat er meer zijn dan waaraan werd gedacht. "Op basis van de peilingen hadden we in Amsterdam en in Oost een nek-aan-nekrace verwacht met de PvdA, maar dat we er zo overheen zouden gaan, hadden wij niet durven dromen." De PvdA en GroenLinks hebben elk drie zetels, de VVD en SP elk twee en Méérbelangen één.

Bestuurscommissie
Normaal gesproken worden direct na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelingen gevoerd over een nieuw dagelijks bestuur. De 15 leden van de nieuwe bestuurscommissie moeten uit hun midden een voorzitter - zeg maar de burgemeester van Oost - en twee wethouders die zich geen wethouder mogen noemen kiezen en in Oost wordt dat zeer waarschijnlijk een college met D66, GroenLinks en PvdA (samen goed voor 10 van de 15 zetels). Ivar Manuel, Thijs Reuten van de PvdA en Nevin Özütok van GroenLinks zijn kandidaat voor een bestuursfunctie.

Het wordt anders
Wat D66 betreft gaat het er de komende vier jaar finaal anders aan toe dan tot nu toe. Manuel legt uit wat het wat hem betreft gaat worden: "Een bestuurscommissie is per definitie een ander orgaan dan een stadsdeel (zie kader-red.) en staat in dienst van de bewoners. Dat betekent dat een bestuurscommissie als geheel moet optrekken en wat D66 betreft komt er een breed bestuursprogramma dat alle partijen ondertekenen. Er komt geen uitruil van standpunten in de zin van: 'Jullie krijgen dit, dan krijgen wij dat.' In het bestuursakkoord komen daardoor minder harde bestuursafspraken, dat is waar. Veel onderwerpen blijven open en er zijn geen veto's. Als een van de partijen een voorstel heeft en daarvoor een meerderheid verwerft onder de bewoners en in de bestuurscommissie, dan kan dat worden uitgevoerd."

Nieuwe besturen
Het is het nieuwe besturen waar D66 zich al sinds de oprichting hard voor maakt en waarin ook een veel grotere rol is weggelegd voor de bewoners. "De intentie moet zijn dat bewoners beter worden gehoord. Als een meerderheid van de bewoners vindt dat iets moet gebeuren, dan moet de bestuurscommissie daar voor gaan. Een goed voorbeeld op IJburg is de weekmarkt. Een meerderheid in de bestuurscommissie en een meerderheid van de bewoners op IJburg wil de markt terug. Dan gaan we daar aan werken. In dit geval zijn er juridische haken en ogen, maar de intentie om de markt terug te halen, moet er zijn. Wij zien daarom ook graag dat bewoners met initiatieven komen. Ik zie wat dat betreft een belangrijke rol voor bijvoorbeeld Kompas op IJburg (zie het artikel op de voorpagina-red.) en IJburgDroomt-IJburgDoet. En dit is ook belangrijk met het oog op de buurtbegroting waarmee wordt gewerkt."

'Een bestuurscommissie
moet als geheel optrekken'

Fricties
Het kan ook fricties geven, erkent Manuel. Een goed voorbeeld op IJburg is de besluitvorming rond de parkeerplaatsen bij het sportpark. Manuel: "Je ziet nu vaak dat wie het hardst roept zijn gelijk haalt. Een fanatieke groep bewoners wil geen parkeerplekken in het Diemerpark en is daar nog steeds druk mee, dat is prima, maar het is helemaal niet te zeggen dat een meerderheid op IJburg dat standpunt deelt."

Valide peiling
Om deze reden moet wel helder zijn dat een vermeende meerderheid een echte meerderheid is. "Er moet daarom een valide peiling komen. De manier waarop dat wordt georganiseerd moet ook in het bestuursakkoord worden vastgelegd", aldus Manuel. En wat gebeurt er met onderwerpen waar de bestuurscommissie in principe geen vat op heeft? Ook weer een IJburgs voorbeeld: een meerderheid op IJburg wil het politiebureau behouden, maar binnen het kader van de Nationale Politiewet gaat dit op termijn dicht (zie het nieuwsbericht op pagina 3-red.). Manuel zegt hierover: "Het probleem is dat veel bewoners een toenemende vorm van overlast op IJburg ervaren. De voorzitter van de bestuurscommissie moet hierover in contact blijven met de burgemeester. En als het onmogelijk is, dan zijn er andere oplossingen en dat hoeft niet per se een oplossing te zijn met een bemande politiepost."
Op 7 april komt de nieuwe bestuurscommissie in het stadsdeelkantoor bijeen om een klap te geven op het bestuursakkoord en dan worden de leden van het dagelijks bestuur benoemd.

Unieke bruggen ontsluiten IJburg

Kijkend door zijn lens heeft fotograaf Jan Schot jarenlang het ontstaan van IJburg gevolgd. Als enige fotograaf kreeg hij toegang tot de baggerschepen, mocht hij op het drijfzand staan en zat hij in de hijskraan toen de Enneüs Heermabrug werd aangelegd. Dat leverde unieke beelden op die hij tien jaar later publiceerde in zijn boek '7 miljoen kuub zand'.

De Oostelijke Ontsluiting IJburg die dit jaar gereed komt, wordt de verbindingsweg tussen IJburg en de A1. De verbinding overspant het IJmeer tussen het Centrumeiland van IJburg en het PEN-eiland in Diemen en vervolgens het Amsterdam-Rijnkanaal om aan te sluiten op de afrit Diemen en later op Knooppunt Diemen. Belangrijke schakel is de Uyllanderbrug. Wie momenteel met een straffe wind in de rug naar deze brug kijkt, ziet veel overeenkomsten met het beeld van een in aanbouw zijnde Enneüs Heermabrug. Beide bruggen zien er totaal anders uit, maar beide zijn uniek vormgegeven.

Meer werk van Jan Schot zien? Zijn boek '7 miljoen kuub zand' is verkrijgbaar voor € 39,95 bij Bruna aan de IJburglaan.

Chillen en meer in jeugdhonk

Het is geen grote ruimte en tijdens de opening onlangs moest er nog veel gebeuren. Maar feit is dat de jeugd van IJburg sinds begin maart op de hoek van de Bert Haanstrakade en de Pampuslaan een eigen jeugdvoorziening heeft. De foto is tijdens de opening gemaakt. Er wordt nog gewerkt aan een programma en ook het interieur kan nog wel wat peper gebruiken, maar de IJburgse jongeren kunnen hier terecht voor allerlei activiteiten en natuurlijk om te chillen. Het is overigens een tijdelijke ruimte en er wordt gezocht naar een locatie voor een permanent centrum.

Marianne de Boer, kanotrainster

Kano op IJburg houdt 21 april een open dag. Wat kunnen IJburgers verwachten?
"Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de kano, een kanotocht te varen onder begeleiding, aan een wedstrijd mee te doen en verschillende kanotypes te ontdekken, zoals een surfski, en er is Polokano. Je kunt ook een gebruikte kano kopen of je kano te koop aanbieden. Kortom, jong en oud, man en vrouw en zelfs gehandicapten krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met alle facetten van Kano op IJburg."

Wanneer is het precies?
"Tweede Paasdag, in de week van de nationale sportweek, van 13.00-15.00 uur. Er is gratis koffie en thee."

Hopen jullie op nieuwe leden?
"Ja, maar we willen vooral laten zien wat een heerlijke sport dit is en hoe makkelijk je al op een eenvoudige manier kan genieten op het water."

Hoe gaat het trouwens met Kano op IJburg?
"Erg goed. We hebben vorige week een grotere container erbij kunnen zetten. Alles is wel tijdelijk, maar we gaan door omdat we willen laten zien dat er op een eenvoudige manier zonder weinig kosten erg veel kan."

Staat de accommodatie nog steeds op losse schroeven?
"Helaas wel. Maar hoe langer we blijven zitten, hoe belangrijker de bevolking vindt dat je moet blijven. En dat gaat zeker lukken."

Jij vindt de plek van Kano op IJburg vast de mooiste plek op IJburg?
"Absoluut. Je kunt hier de natuur in, je kunt het grote water op, je kunt hier met gehandicapten varen en we kunnen kanopoloën. We gaan met het IJburg College een groep vormen om deze discipline hier te ontwikkelen."

Als je iets zou willen veranderen op IJburg, wat zou dat zijn?
"Meer activiteiten op het water zoals rafting, speelbootjes en waterspelletjes."

Wat is je favoriete muziek?
"La vie en rose en salsamuziek."

Verborgen dieren komen tot leven in beschilderingen

Waterputten in Diemerpark worden beschilderd

Een voorbeeld van hoe een waterput kan worden.

IJBURG – Na haar succesvolle project 'Fiets je Blij' heeft Sandra Hueber van BRIGHT UP zich op een ander project gestort met als doel saai beton – in dit geval twaalf waterputten in het Diemerpark – leuker te maken. Dit gebeurt met beschilderingen van de zogenoemde verborgen dieren die in het Diemerpark leven.
In het Diemerpark leven veel dieren die je normaal niet ziet, zoals de vos, de Amerikaanse rivierkreeft en de ringslang. Deze dieren leven 's nachts of zijn erg schuw.

Stadsecoloog Martin Melchers kwam op het idee om negen van de twaalf waterputten in het park (deze monitoren de bodem onder de afdeklaag van het park) te beschilderen met deze 'verborgen' dieren. "De putten passen hierdoor beter in het park en dienen tevens als natuureducatie. Jong en oud kunnen kennisnemen van de grote biodiversiteit in het Diemerpark, dat het grootste Amsterdamse park is."

Plan
Sandra Hueber van BRIGHT UP heeft het idee samen met Melchers en kunstenaar Leone Schröder uitgewerkt tot een plan waarin de natuureducatie verder versterkt wordt door. Een app met per waterput/dier extra informatie, een natuureducatiepakket voor scholen, het verzorgen van rondleidingen onder leiding van gidsen en samenwerking met de Stichting Boerderij op IJburg zijn onderdelen van het plan.

Het Ontwikkelingsbedrijf van Amsterdam (beheerder van de putten) is evenals het stadsdeel positief. De Boerderij op IJburg wordt het startpunt van de wandelroute en hier wordt ook een klein natuureducatiecentrum ingericht.

Cofinanciering
Het plan komt door cofinanciering tot stand, laat Heueber weten. Partijen die het plan steunen, kunnen één waterput adopteren. Hun naam komt op de waterput en in de app. Als de financiering voor zes waterputten rond is, kan het project van start.
Er is al financiering voor de beschildering van vier waterputten. Stadsdeel Oost, het Ontwikkelbedrijf Amsterdam, BAM en Ring-Ring zijn de sponsors.

Meer steigers op IJburg toegestaan

IJBURG – Het is zover: na drie jaar strijd mogen de bewoners van de Nico Jessekade op IJburg een steiger bouwen om een boot aan te leggen. Een zogeheten burgerinitiatief in deze richting is uiteindelijk beloond, niet in de laatste plaats omdat D66 zich er de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt. Op 11 maart besloot de stadsdeelraad dat de steigers er mogen komen.

Wethouder Nevin Özütok van GroenLinks was altijd fel tegenstander van de steigers en tot het laatste moment probeerde zij het burgerinitiatief tegen te houden. Uiteindelijk was er in de stadsdeelraad een overgrote meerderheid voor de steigers. Alleen GroenLinks stemde tegen.
Thomas van Egmond van D66 laat weten blij te zijn met het besluit. "We hebben ons verbaasd over de ongelijke situatie op IJburg en het was echt een kwestie van de lange adem. Ruim drie jaar zijn de indieners van het burgerinitiatief bezig geweest om de steigers rond te krijgen. Tot kort voor de raadsvergadering van 11 maart was onzeker of het burgerinitiatief een meerderheid zou krijgen."

Rondetocht op inline skates door Diemerpark

IJBURG - De eerste rondetocht op inline skates door het Diemerpark wordt gehouden op zondagmiddag 6 april. De tocht wordt georganiseerd door AHC IJburg en Schaatsclub IJsburg.

Er kan tussen 13.00 en 14.00 uur worden gestart bij het nieuwe clubhuis van AHC IJburg in het Diemerpark. Hier is ook een EHBO-post. De afsluiting en uitreiking van de herinneringen vindt om circa 16.00 uur plaats. De ronde is ongeveer 4 kilometer lang. Iedere deelnemer kan deze tussen de een en tien keer afleggen. Er zijn stempelposten bij het clubhuis van AHC IJburg en bij het oostelijke einde van het Diemerpark. Voor deelnemers zonder eigen skates is materiaal (skates, helm, knie-, pols- en elleboogbescherming) beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De inschrijving staat open voor iedereen vanaf 8 jaar. Deze beschermingsmaatregelen zijn verplicht om te kunnen deelnemen. Aanmelden kan tot zaterdag 29 maart door 3 euro over te maken op rekeningnummer NL66INGB0006502100 t.n.v. Schaatsclub IJsburg, o.v.v. 'Rondetocht Diemerpark' en de naam. Voor niet-leden en na-inschrijving kost deelname 5 euro per persoon. Het aantal deelnemers is maximaal 150. Bij heel slecht weer wordt de skatetocht overigens uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

'In het Parentshouse kunnen mijn kinderen slapen'

Wachtlijst wordt ingekort door tweede Parentshouse

Ramona Kleine is tevreden in het Parentshouse op IJburg.

IJBURG – Inderdaad, helaas, daarin kan dominee Rob Visser van KerkOpIJburg wel meegaan. Helaas is er behoefte aan een initiatief zoals het Parentshouse, beaamt hij. "Het is vaak heel droevig hoe een scheiding kan lopen. Je hebt geen idee wat mensen die elkaar hebben liefgehad elkaar kunnen aandoen. Vooral voor de kinderen is dat vaak heel triest."

Het is een constatering die niet nieuw is, maar wel een waarmee Visser actief aan de slag ging. Begin 2013 kwam hij met het idee voor een zogeheten Parentshouse en na gesprekken met diverse corporaties vond De Key ("Ik ben heel blij met De Key en ik weet uit ervaring dat het voor een corporatie helemaal niet vanzelfsprekend is om aan dit soort dingen mee te werken") dit een goed idee. Nadat een eerdere locatie wegens protesten van de buurt afviel, werd een leegstaande woning aan de Ben van Meerendonkstraat aangeboden. De eerste bewoners trokken er in de zomer in. Na een jaar zou het project worden geëvalueerd, maar nu al – of eigenlijk al na een paar weken – kan gesteld worden dat het Parentshouse in een grote behoefte voorziet. Sterker, het initiatief trok de afgelopen maanden veel publiciteit in lokale en regionale media en werd met zoveel positieve reacties overladen dat De Key besloot een tweede woning, aan dezelfde straat, ter beschikking te stellen.

Eberhard van der Laan
Vooral een column van burgemeester Eberhard van der Laan in Metro afgelopen januari werkte katalyserend, zegt Visser: "Van der Laan opende op 17 januari officieel het Parentshouse en schreef naar aanleiding daarvan een wervende column in Metro. Daardoor is het tweede Parentshouse er veel sneller gekomen dan we voor mogelijk hadden gehouden. Naast De Key heeft ook de gemeente alle mogelijke medewerking toegezegd en dat is echt fantastisch in deze tijd. Nee, de gemeente stelt geen geld beschikbaar, maar kan wel veel voor ons betekenen bij de aanvraag van de benodigde vergunningen."

Max een jaar

De bewoners van het Parentshouse mogen hier maximaal een jaar wonen. Rob Visser vertelt dat voor deze periode is gekozen omdat een langere tijdspanne ertoe kan leiden dat bewoners aanspraak maken op permanente huisvesting.Ramona Kleine beseft dit terdege en is daarom naarstig op zoek naar een permanente situatie. "Ik heb nog niets. Als iemand wat weet, dan hou ik me aanbevolen."

'Een zoon vaneen van de andere bewoners speelt veel met mijn zoon'

IJburgers hebben voorrang
Hoewel het Parentshouse - dat zich louter richt op gescheiden ouders - niet expliciet bestemd is voor IJburgers, hebben IJburgers wel voorrang. "Ouders die zich aanmelden worden geplaatst op basis van 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt', maar IJburgers hebben een streepje voor. Het probleem van scheidingen komt overal voor, dat is waar, maar op IJburg met zoveel jonge gezinnen komt het gemiddeld vaker voor. En het is een initiatief op IJburg."

Eigen schuld
Visser hoort regelmatig dat een scheiding eigen schuld is. "Dat is nonsens. Mensen die gaan scheiden, hadden zich hun toekomst echt anders voorgesteld. Het is daarom terecht dat mensen in moeilijke omstandigheden op zoek gaan naar medemensen die zich voor hen openstellen. KerkopIJburg wil een plek bieden waar mensen terecht kunnen."
Hierbij is de steun van fondsen essentieel. Visser: "Mede dankzij de steun van de protestantse diaconie van Amsterdam en een aantal fondsen, waarvan vooral de stichting St. Theodora uit Apeldoorn belangrijk is, kunnen we dit draaiend houden. Maar daarmee moeten we ons niet rijk rekenen. Ik hoop dat we erin zullen slagen nieuwe bronnen te vinden."

'Ik hoop dat we erin zullen slagen nieuwe bronnen te vinden'

Het klikte
Ramona Kleine is een van de drie eerste bewoonsters van het eerste Parentshouse. In mei vorig jaar verliet ze haar man. Er werd besloten tot co-ouderschap voor haar kinderen van 13 en 8, maar ja, dan moet je wel een dak boven je hoofd hebben. "Ik kom uit het oosten van het land, waardoor hier geen familie woont. Ik heb eerst bij een vriendin in Amstelveen gewoond, maar dat is niets, zowel voor haar als voor mij. Daarna woonde ik bij een collega in Aalsmeer. Die is veel in het buitenland en vond het fijn dat het huis dan bewoond was. Maar Aalsmeer is met het openbaar vervoer heel slecht bereikbaar vanaf Sloterdijk waar ik werk, dus dat was het ook niet. Bovendien kon ik mijn kinderen daar niet laten slapen. Ik kreeg toen een artikel uit IJburgerNieuws doorgespeeld met de mededeling 'Misschien is dat wat voor jou?' Ik dacht dat het Parentshouse alleen voor IJburgers zou zijn - ik kom uit Buitenveldert - maar ik kon in september deze woning betrekken met een kamer waar ook mijn kinderen kunnen slapen. Gelukkig klikte het ook meteen met de bewoners die er toen al waren."

Koken
Op de begane grond zijn de riante keuken en de gemeenschappelijke woonkamer. Iedere bewoner kookt in principe zijn eigen potje, maar er wordt wel regelmatig samen gegeten. Het is een kwestie van plannen. "'s Morgens weet ik vaak niet hoe laat ik kan koken en eten, maar iedereen is heel schappelijk en soepel. Dat is ook begrijpelijk, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje." En belangrijk: ook de kinderen hebben het naar hun zin, zegt ze. "Een zoontje van een van de bewoners speelt heel veel met mijn jongste zoon, dat is heel leuk om te zien. Voor de kinderen doe je dit. Ik moet mijn eigen problemen oplossen, maar de kinderen kunnen er niets aan doen."

Weerbericht

Naar IJburg, waar de lucht transparant is en schoon ademt

Maart is genoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. Maart wordt ook wel lentemaand of buienmaand genoemd. Dat laatste slaat op de bekende weerspreuk 'Maartse buien die beduien dat de lente er aan komt kruien'. In deze maart hebben we lang op die buien moeten wachten. De term lentemaand heeft meer betrekking op deze maartmaand. Al op zondag 9 maart werd het op IJburg 19 graden. Dagen met een maximum van 15+ zo vroeg in het jaar worden officieel lentedagen genoemd. Daar hebben we er al vijf van gehad, wat bijzonder genoemd mag worden. IJburg was al volop in lentesfeer, terwijl de astronomische lente op 20 maart pas echt begon.

Een stralende lentezon nodigde al vroeg uit voor een dagje varen op het kabbelende IJmeer, maar het was nog heel rustig op het water. Meerkoeten zwommen in parade met de prikkeling van de lente in hun snavel, het broedseizoen ontluikend in een eerste paringsdans. Het was een trage maartmiddag zoals het op een lome zomerdag kan zijn. Wie denkt dat er niets te beleven viel op IJburg vergiste zich. In het volle lentezonlicht op de 100 meter lange Rode Bank aan de Bert Haanstrakade zaten twee menselijke figuren. Ze leken samengesmolten op de bank als een vreemd kunstzinnig object, zoals de bank zelf. Een camera was op hen gericht. In de verte, aan de andere kant van het meer, blonk het oude Durgerdam. Je zou er haast naartoe willen zwemmen. Ik vleide mij zelf ook neer op de rode bank, op zo'n 70 meter afstand. Op deze bank was genoeg ruimte om plaats te nemen! Ik schoof dichterbij. De samengesmolten figuren bleken een man en een vrouw. Ze zaten verstrengeld in een vroege voorjaarsomhelzing. Ze leken zo wel op een beeldhouwwerk. "We zijn verliefd", zei de vrouw, met een zwoele voorjaarszucht in haar stem. Ze heette Mirjam. Haar vriend Jean had ze op IJburg ontmoet. Het was een prille ontmoeting, net als de lente nog was. "Verliefd worden op IJburg, dat wordt de trend," riep ze enthousiast, "zodra een warme lentebries blaast." Dat gebeurt vanzelf dankzij de verborgen romantiek in de wijk, de verrassende vernieuwende uitstraling. Het is sensueel. Jean woont in een desolate straat in Bos en Lommer, waar de stoffige atmosfeer hem op de vlucht deed slaan naar de glinsterende grenzen van de stad. Naar IJburg, waar de lucht transparant is en schoon ademt. "We maken nu selfies van elkaar", lachte Mirjam. Ze is een IJburgse fotografe en legt graag de strakke lijnen in de wijk vast. Jean daarentegen is een waarachtig tramaanbidder. Alleen voor mij wilde hij een uitzondering maken, glimlachte Mirjam. Jean dendert soms wel zes keer lijn 26 op en neer en hij geniet zelfs nog bij de zesde keer. Een bijzondere prins op de tram. IJburg onder een schitterende lentezon. Mirjam en Jean die er dolverliefd werden. Mooie sprookjes bestaan echt op IJburg.

Veel mensen noemen mij 'die ouwe hippie'

Bij architect Hein de Haan dooft het heilige vuur nooit

Architect Hein de Haan (70 alweer) is een vrijbuiter pur sang. Maar toch woont hij gewoon op IJburg. Of gewoon… Hein de Haan woont en werkt in Vrijburcht dat is ontstaan uit zogenoemd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en dat niet toevallig door hem is ontworpen. Naast architect is Hein onder heel veel meer ook ex-kraker en vrijdenker. Alle reden om aan de hand van een aantal steekwoorden zijn doopceel te lichten.

Hein de Haan roeit in de Chinese Himalaya, waar hij nauw betrokken is bij een biogasinstallatie voor een lokale stam.

Architect
"Ik ben op een vrij traditionele manier architect geworden: via een beroepskeuzetest. Ik wilde sowieso iets technisch doen en het werd architectuur, ook al had ik dat van mezelf nooit gedacht. In mijn carrière heb ik mooie dingen ontworpen, maar daar gaat het in mijn werk niet om. Dat het er goed uitziet, spreekt vanzelf. Een gebouw is ook waterdicht en het stort niet in elkaar. Het gaat mij om het programma dat achter een project zit. Vrijburcht is daar een goed voorbeeld van. In 1982 al ben ik gevraagd voor een project in Vlaardingen dat via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) tot stand is gekomen en ook nog eens in de sociale huursector. Dat was in de periode van wethouder Jan Schaefer in Amsterdam. Momenteel is CPO een trend, maar destijds bestond deze term nog niet eens. Voor die tijd was ik vooral actief met nieuwbouw- en renovatieprojecten in de periode van 'Bouwen in de buurt'. Ik heb veel moeite met de manier waarop de stad momenteel vernieuwt. Nieuw-West is een drama. Maar destijds kende Amsterdam een heel hoog niveau van stedelijke vernieuwing. Vooral in de Dapperbuurt is de vernieuwing goed aangepakt op een gefaseerde manier. Dat hield in dat nieuwbouw- en renovatieprojecten elkaar opvolgen, waardoor mensen maar één keer – alleen naar hun nieuwe woning – verhuizen en er dus geen gebruik wordt gemaakt van een wisselwoning. Een wisselwoning is een schoolvoorbeeld van dom management. Tijdens de vernieuwing bleven zoveel mogelijk woningen bewoond en is het braakliggend terrein tot een minimum beperkt. Dat heeft positieve gevolgen voor het behoud van de sociale infrastructuur en van de winkels en de scholen en niet te vergeten de markt."

Kraakpanden
"Ik heb vooral seriematige projecten in de sociale huursfeer in Amsterdam ontworpen, maar veel Amsterdammers kennen mij van het legaliseren van kraakpanden. In de Nieuwmarkt werkten wij destijds met CASA architecten midden in een wijk met veel kraakpanden en de deur werd platgelopen door mensen die raad wilden voor de verbouwing of isolatie van hun pand. Dat liep zodanig uit de hand dat we aan ons eigen werk niet meer toekwamen. We hebben toen een bouwcafé opgezet. Alle disciplines binnen het bouwproces waren van de partij en daar zijn heel mooie dingen uit ontstaan. En ik heb daar geleerd welke wensen mensen hebben over hun woning en woonomgeving. Ik was zelf ook kraker. Ik woonde met mijn toenmalige vriendin in een pand aan de Kromme Waal dat is gesneuveld vanwege de aanleg van de metro. Nee, dat ik kraker was heeft me nooit in de weg gezeten bij opdrachten. Ik ben pas in een later stadium in verzet gekomen tegen rare plannen van woningcorporaties. En terecht, want ze doen vaak domme dingen, zoals voorstellen om dat lieve Van der Pek-buurtje in Noord voor een deel te gaan slopen. Sommige medewerkers kunnen mijn bloed wel drinken."

IJburg
"Vind je het vreemd dat iemand zoals ik op IJburg is gaan wonen? Haha, dat vinden er wel meer. De meeste bewoners van Vrijburcht komen uit de Nieuwmarkt en toen ik hiermee in 2002 van start ging zeiden ze 'Hein, man, IJburg, wat moeten we in dat yuppengetto?' Maar ze werden enthousiast omdat iedereen binnen Vrijburcht zijn ding kan doen. Wil je wonen en werken combineren dan kan dat en in Amsterdam zijn niet veel plekken waar dat mogelijk is en al helemaal niet op zo'n mooie plek. Vrijburcht is ontstaan uit een prijsvraag voor CPO en de vier prijswinnende ideeën konden worden gerealiseerd. Twee projecten vielen in het begin al af en toen het derde project later wegviel, hebben we het Vrijburchtblok aangevuld. Vrijburcht kreeg daardoor meer woningen en dat had als voordeel dat de voorzieningen beter betaalbaar werden, want hierdoor kunnen de lasten over meer huishoudens worden uitgesmeerd. Inmiddels zijn een paar gezinnen verhuisd omdat de relatie op de klippen liep, maar alle andere bewoners wonen hier voor zover ik weet naar volle tevredenheid. Er wonen min of meer vrijgevochten types, maar het geheel is een vrij brave woongemeenschap. Hier wordt niet de revolutie gepredikt. Of ik hier mijn rust heb gevonden? Ik ben er nooit. Er zijn mensen die me omschrijven als 'die ouwe hippie' en dat dekt de lading wel zo ongeveer."

Stichting Vrijburcht

De Stichting Vrijburcht kreeg in de zomer van 2002 de locatie aan het water op Steigereiland-Zuid toegewezen. De 52 woningen, waarvan 12 zogenoemde atelierwoningen (wonen en werken gecombineerd) hebben een oppervlakte van gemiddeld 100 m2. Een deel van de woningen is gebouwd voor huishoudens met een smalle beurs.
Belangrijke onderdelen van Vrijburcht zijn een theater, een crèche voor 40 kinderen, een café met terras, een binnentuin met watertanks van 6000 liter voor de opvang van regenwater, een plantenkas, een knutselruimte, twee logeerkamers, een jachthaven met zeilschool voor de buurtkinderen en een zwem- en kanosteiger. Daarnaast huisvest Vrijburcht de zorgwoningen van 'De Roef', dat bestaat uit zes woonunits met een woning voor de verzorgers.

'Dit heet Steigereiland, maar Riet met Keieneiland is een betere naam'

IJburg (2)
"Wij wonen hier schitterend aan het water en zo is volgens mij IJburg ook bedoeld, maar in de praktijk is dat niet het geval want op IJburg mag helemaal niets. Toen we hier gingen wonen, bouwden we een steigertje. Dat lijkt mij logisch op deze plek, maar in no time kwam er iemand langs om te vertellen dat dat niet mocht. Dat is toch belachelijk. Iedereen mag zijn auto voor de deur zetten, maar over een bootje aanleggen wordt moeilijk gedaan. Als je zoveel water hebt, dan moet je dat water toch gebruiken. Dit heet Steigereiland, maar Riet met Keieneiland is een veel betere naam. Ik heb jarenlang op een zeilschip gewoond dat aan de Oude Schans lag. Toen Vrijburcht werd gerealiseerd, had ik het idee om mijn kantoor in Vrijburcht onder te brengen en daarvoor mijn schip aan te leggen en daar te gaan wonen. Maar ik mocht mijn schip hier niet aanleggen, dus het werd werken en wonen op Vrijburcht. Achteraf is dat niet zo'n bezwaar, want naarmate je ouder wordt, wordt wonen op een schip lastiger. We hebben nu nog met een groep mensen een mooie botter, want varen blijft mijn lust en mijn leven."

Haven van IJburg
"Die haven is belachelijk. Waar vind je nou rond de voormalige Zuiderzee een haven waar je eerst door een sluis moet voordat je je boot kunt aanleggen? Aanlegsteigers voor passanten moeten rechtstreeks aan het open water liggen."

'Waar vind je nou een haven waar je eerst door een sluis moet voordat je je boot kunt aanleggen'

Nuon
"Op Zeeburgereiland wordt het project Nautilus gerealiseerd dat ik heb getekend. Dit bestaat uit 42 woningen met een oppervlakte van gemiddeld 100 m2 voor kleine zelfstandige ondernemers die echt voor hen bedoeld zijn. Steeds meer mensen hebben een eenmansbedrijfje aan huis, maar in heel Amsterdam vind je amper woningen die daarvoor zijn ingericht. Bovendien is het een bijzonder duurzaam project. Wij zijn er namelijk in geslaagd om de Nuon buiten de deur te houden: we wekken zelf onze warmte voor verwarming en tapwater op en dat is uniek. Als je in Amsterdam een nieuw project wilt bouwen, word je verplicht stadswarmte van Nuon te betrekken. Het is echt idioot dat een lokale overheid een monopolie gunt aan een private onderneming, maar in Amsterdam is dat al jaren het geval. Wij hebben voor elkaar gekregen dat wij een zelfvoorzienende installatie mogen aanleggen met een warmtepomp en zonneboilers en aardwarmtewisselaars en CO2-vrij."

Huidige generatie
"In mij brandt nog steeds het heilige vuur, nou en of. Maar het is vreemd dat ik me boos maak over al die dingen. Als opa moet ik lekker achterover leunen en terugkijken op een mooi leven. Zich zorgen maken over al die dingen, dat moet de nieuwe generatie doen, maar die is totaal niet bezig met de samenleving en heeft over de meeste dingen helemaal geen mening. Dat geldt ook voor de politiek. Als je nu al die ophef ziet over de aardgaswinning in Groningen, dat gaat alleen maar over scheuren in woningen, maar gaat helemaal niet over de vraag of het snel opstoken van ons aardgas een goed idee is. Dat is het niet. Het verwarmen van een ruimte met aardgas wordt straks een milieudelict."

12 / 16

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Mooie betaalbare ligplaatsen voor uw boot, te Nederhorst den Berg! www.spiegelzicht.nl 06-29024159

Ouder- en Kindcentrum, artsen en apotheek samen

Bij het OKC aan de Pampuslaan is eindelijk optimale samenwerking gewaarborgd.

IJBURG – Begin maart was de officiële opening van het Ouder- en Kind Centrum (OKC), het SAG gezondheidscentrum en apotheek Synergia op de Pampuslaan 26-30. Ook het Opvoedpunt, de Kruipclub en de Speel-o-theek van het OKC zijn hier gevestigd, evenals een fysiotherapeut en een bloedafnamepunt. Het nieuwe gebouw biedt optimale mogelijkheden tot directe samenwerking in het voordeel van de cliënt.

De onderverdeling in het nieuwe gebouw is zo helder als glas. Beneden zitten alle afdelingen die behoren tot het OKC en boven zitten de vier huisartsen in dienst van het SAG, plus de apotheek, een fysiotherapeut en het bloedafnamepunt. Ook boven is de ruime overleg- en cursusruimte waar alle huurders gebruik van kunnen maken.

Eerste gebruikers
De eerste gebruikers van het nieuwe centrum zijn sinds oktober afgelopen jaar het SAG gezondheidscentrum en de apotheek, die in de periode hiervoor aan de IJburglaan waren gevestigd. "We waren daar echt uit ons jasje gegroeid", zegt centrummanager Marc Bakker, die ervoor zorgt dat alles binnen op rolletjes verloopt. Meer ruimte voor iedereen is overigens niet het enige waarvoor de verhuizing in gang is gezet. "Het grootste voordeel zijn de korte lijnen tussen alle hulpverleners in dit gebouw. Vooral de patiënten hebben daar veel gemak van, maar natuurlijk ook de hulpverleners zelf."

Het nieuwe gebouw werd feestelijk geopend.

'Huisartsen en de artsen van jeugdgezondheidszorg kunnen veel aan elkaar hebben'

Centraal gelegen
Volgens Bakker is de plek ideaal. "De Pampuslaan ligt centraal op Haveneiland en bovendien is deze plek perfect bereikbaar met de tram, en de ruimte zelf is geweldig."
Het nieuwe centrum biedt meteen ook mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren. De openingstijden zijn als vanouds op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur, maar aan de Pampuslaan is er nu ook elke maandagavond tussen 17.30 en 19.30 uur spreekuur. "We hebben dat nu twee maandagen gedaan en daar zijn enthousiaste reacties op gekomen. Het avondspreekuur is bedoeld voor reguliere afspraken, gesprekken en ingrepen, dus niet voor spoedgevallen. Dat blijft de functie van de huisartsenpost."

Het OKC: eindelijk samen in één pand
Inez Zuiderveld, manager OKC, prijst de dag dat besloten is van de IJburglaan, waar de jeugdgezondheidszorg zat, en de Erich Salomonstraat, waar het opvoedpunt was gevestigd, te verhuizen naar de Pampuslaan. "Natuurlijk werkten we ook in de oude situatie nauw samen, maar als je niet in één gebouw zit, weet je elkaar toch minder makkelijk te bereiken. Nu kunnen de artsen en verpleegkundigen van het OKC ouders en kinderen makkelijk de weg wijzen naar bijvoorbeeld de Kruipclub voor ouders en kinderen tot 2 jaar of naar de inloop van de opvoedadviseur."

Samenwerking
Zuiderveld benadrukt tevens de goede mogelijkheden tot samenwerking tussen het OKC en de SAG. "Huisartsen en de artsen van de jeugdgezondheidszorg van het OKC kunnen veel aan elkaar hebben. Het OKC richt zich op de preventieve zorg rondom gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen van 0 tot 23 jaar. Al het OKC-aanbod is gratis en voor iedereen toegankelijk. Op het OKC Pampuslaan zie je vooral ouders en kinderen tussen de 0 en 6 jaar. Aanbod voor oudere kinderen en hun ouders is er meestal op de school van het kind. Voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, bieden we onder andere een faalangstreductietraining en een socialevaardigheidstraining. Dit soort trainingen en ook de Positief Opvoeden-cursussen voor ouders worden op de Pampuslaan uitgevoerd."

Het centrum is gevestigd aan de Pampuslaan 26-32, 1087 LA Amsterdam, tel: 020 - 555 5825. Openingstijden ma t/m vrij 8.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur.

Fijn Stof.

Zaterdag 5 april, 20.30 uur
Muziek: Farah Day - Transformation
Een voorproefje van de nieuwe muziek van Farah Day die dit jaar haar nieuwe album 'Transformation' presenteert.
Entree 7,50 euro.

Zondag 6 april, 11.00 uur
Dans: Kriebels in mijn bil (4+)
Een productie van stichting Bühnenbiest in samenwerking met Dansmakers Amsterdam. Het is een voorstelling over elkaar leren kennen, het volgen van regels en over het moeten zitten op je stoeltje terwijl je eigenlijk wilt spelen.
Entree 7,50 euro.

Zondag 13 april, 11.00 uur
Muziek: Stabat Mater
Het strijkersensemble van Kamerorkest En Suite uit Amsterdam-Noord speelt een programma rond het Stabat Mater van Pergolesi.
Entree 7,50 euro.

Zondag 13 april, 13.30 uur
Film: Otto is een neushoorn (5+)
Verfilming van klassiek Deens kinderboek over een magisch potlood waarmee twee elfjarige jongens figuren kunnen tekenen die tot leven komen.
Entree 5 euro, inclusief versnapering.

Zondag 13 april, 15.30 uur
Film: Spijt! (9+)
Jochem voelt zich niet erg gelukkig in de tweede klas. Hij is het mikpunt van getreiter. Op een ochtend krijgt de klas van de rector te horen dat Jochem na de klassenavond niet is thuisgekomen.
Entree 5 euro, inclusief versnapering.

Zondag 20 april, 20.30 uur
Muziek: Guitarras Porteñas
Het gitaarensemble van de Vakgroep Argentijnse Tango van het Rotterdams Conservatorium treedt op. Guitarras Porteñas speelt milonga's, tango's en walsen uit het repertoire van de Guardia Vieja (beginperiode van de tango) tot de Tango Nuevo. Voorafgaand aan het optreden is er een workshop voor gitaristen die meer willen weten over deze muziekstijlen.
Entree 7,50 euro.

Zaterdag 26 april, 20.30 uur
Muziek: Aurelio Project
Het succesvolle duoproject van gitarist Vuma Levin en bassist Lito Mabjaia is uitgegroeid tot een jong en energiek kwartet. Het repertoire bestaat uit eigen werk en is een mix van verschillende genres. Sterke invloeden zijn Latin en Afrojazz, maar ook westerse klassieke muziek.
Entree 7,50, euro.

Zondag 27 april, 16.00 uur
Circus: Fijn Stof
Een circustheatervoorstelling door Duo Diesel oftewel acrobaat Tonny Mulder en jongleur Marco Bonisimo. Een voorstelling waarbij circuskunsten opnieuw worden vormgegeven. Wat te denken van boormachines en een bladblazer om mee te jongleren?
Entree 7,50 euro.