IJburgerNieuws

17 januari 2014

IJburgerNieuws 17 januari 2014


Weekmarkt IJburg is nog ver weg

Stadsdeel zoekt draagvlak onder winkeliers

IJBURG - Een grote meerderheid van de IJburgers wil op IJburg een weekmarkt, maar het gaat nog lang duren voordat de markt terug is. Allereerst moet het reglement die een weekmarkt mogelijk maakt worden aangepast (dit is een zaak van de centrale stad). Daarnaast moet iedereen op IJburg op een lijn komen en daarin is een belangrijke rol weggelegd voor Stadsdeel Oost. Stadsdeelwethouder Nevin Özütok acht de kans dat in 2014 nog een markt wordt gehouden heel klein. Wel kan op IJburg af en toe een themamarkt worden gehouden.

Bij wijze van proef startte exploitant TheRockGroup in september 2012 met een weekmarkt op het Joris Ivensplein. Eind 2013 zou worden geëvalueerd of de markt een blijvertje zou zijn, maar eind juli werd de markt plotseling stopgezet als gevolg van een gerechtelijke uitspraak. Een aantal winkeliers was tegen de markt en volgens de rechter onderscheidde de markt zich niet als zogenoemde 'uitgezonderde markt': de markt leek qua karakter en handelswaar te veel op de reguliere dag- en weekmarkten in de stad.

Twee sporen
In het najaar werd door een andere exploitant geprobeerd een alternatieve markt op te zetten in het IJburg College, maar het stadsdeel gaf geen toestemming omdat het bestemmingsplan geen inpandige markt toestaat. Sindsdien is het stil rond de markt, waarvan vaststaat dat verreweg de meeste IJburgers er naar snakken. Dit leert onderzoek én een petitie op internet met veel adhesiebetuigingen.
Er worden nu twee sporen gevolgd. Enerzijds gaat de centrale stad het reglement aanpassen. Volgens planning is dat eind 2014. Anderzijds gaat het stadsdeel bij de winkeliers en ondernemers op IJburg op zoek naar draagvlak. "Want alleen dan is de markt een succes en versterken de winkels en de markt elkaar. Als ook maar één winkelier bang is voor concurrentie en gaat dwarsliggen, dan gaat dit niet lukken."
Lees verder op pagina 3.

AFC IJburg wil snel besluit over derde veld

IJBURG - Voetbalvereniging AFC IJburg hoopt vurig dat Stadsdeel Oost zo snel mogelijk het besluit neemt voor de aanleg van een derde kunstgrasveld. Dat is bitterhard nodig om de 500 kinderen van IJburg die op de wachtlijst staan te kunnen laten voetballen. "Iedereen roept dat kinderen meer moeten sporten. Bij ons willen ze sporten en wij kunnen ze laten sporten, maar zolang het Stadsdeel geen besluit neemt, blijft de wachtlijst bestaan."
Dit zegt voorzitter van AFC IJburg Fred Coesel vandaag in IJburgerNieuws. Volgens Coesel heeft het stadsdeel de aanleg van een derde veld gekoppeld aan de realisatie van een parkeerterrein bij het sportpark. Eind vorig jaar is besloten dat dit parkeerterrein in het Diemerpark, vlak bij de sportvelden, wordt aangelegd. Eerst moet echter een nieuw bestemmingsplan worden aangenomen en daar zijn een aantal bezwaren tegen gemaakt.
Het gevolg is waarschijnlijk dat het parkeerterrein pas op z'n vroegst eind 2015 en mogelijk zelfs later wordt aangelegd. En dat betekent dat ook een derde veld minstens tot die tijd op zich zal laten wachten. "Ik hoop dat de koppeling tussen het parkeren en het derde veld wordt losgelaten, want alleen dan kunnen we de wachtlijst wegwerken", laat Coesel weten.

Geen connectie
Overigens heeft portefeuillehouder Thijs Reuten laten weten dat er volgens hem geen connectie is tussen de aanleg van het parkeerterrein en het derde veld. Tijdens een vergadering van het stadsdeel op 7 januari liet hij onder andere weten dat het derde veld er pas komt als het zogenoemde inrichtingsplan klaar is en dat is op zijn vroegst eind 2015.

Zie ook pagina 3.

IJBURG - B & W van Diemen blijven bij het standpunt dat de Overdiemerweg, beter bekend als de Nuonweg, wordt gesloten op het moment dat de Oostelijke Ontsluiting IJburg gereed is. Dit zal later dit jaar het geval zijn. De Amsterdamse gemeenteraad heeft onlangs ingestemd met een motie van de VVD Amsterdam om alles in het werk te stellen om de Nuonweg open te houden. Het college van B en W in de hoofdstad moet in samenspraak met Nuon, Maxis en de gemeenten Diemen en Muiden tot een oplossing komen om de weg open te houden voor auto- en fietsverkeer.

Wethouder Lex Scholten van Verkeer wijst erop dat Nuon meerdere malen en nog zeer recent heeft aangegeven dat zij de weg wil afsluiten uit het oogpunt van veiligheid op het Nuonterrein. "Naar opvatting van de gemeente Diemen zijn de leefbaarheid en de levendigheid van woongebieden gediend met de aanwezigheid van voorzieningen, waaronder winkels in de woonwijken. Dat is ook goed voor bewoners die niet met de auto hun dagelijkse boodschappen willen of kunnen doen. Daarom stimuleert de gemeente ondernemers te investeren in winkelvoorzieningen in woonwijken. De afgelopen jaren is er voor enkele tientallen miljoenen geïnvesteerd in winkelvoorzieningen. Bij hun investeringsbeslissingen hebben ondernemers ongetwijfeld de ontsluiting van IJburg en Diemen en de aanwezigheid van winkelvoorzieningen in de omgeving meegewogen. Het verder openstellen van de Nuonweg achten wij dan ook een schending van het gewekte vertrouwen."

Sluipverkeer
Scholten wijst er tevens op dat als de Nuonweg wordt opengehouden en de Oostelijke Ontsluiting IJburg in gebruik wordt genomen er een volwaardige parallelroute ontstaat aan de A1 tussen Muiden, Amsterdam-Oost en Amsterdam-Zuidoost. "Dit zal zal tot een dramatische toename van sluipverkeer in Diemen leiden. Dit boven op de nu al dagelijkse hinder van sluipverkeer in Diemen. Een dergelijke toename van verkeershinder vinden wij ontoelaatbaar", aldus de wethouder. Het college van B en W is van mening dat het initiatiefvoorstel van de VVD Amsterdam in het geheel niet ingaat op deze problematiek en ziet daarom geen aanleiding om de opvattingen te wijzigen.
Het dagelijks bestuur van de gemeente ziet ook niets in de door de gemeente Muiden gevraagde tijdelijke verlenging van openstelling van de Nuonweg. De reden is dat in 2014 wordt gestart met de ombouw van de Gaasperdammerweg. Dit zal gedurende enkele jaren leiden tot verkeersproblemen op zowel de A9 als de A1. Het gevolg is dat er een groter verkeersaanbod ontstaat op het wegennet in de buurt en een toename van het sluipverkeer.

Rietkragen op IJburg zomerklaar gemaakt

De rietkragen langs de wateren op IJburg worden momenteel weer, zeg maar, zomerklaar gemaakt. Dor riet wordt gekapt en alle rommel die zich in de zomermaanden soms onzichtbaar tussen het riet verschuilt, wordt verwijderd. Komende zomer wordt een groot aantal oevers openbaar bezit. Bewoners van de Rieteilanden maken zich hier grote zorgen over en zijn van plan hiertegen tot het hoogste rechtsorgaan protest aan te tekenen.

7,5

is het rapportcijfer dat IJburgers hun wijk geven

AFC IJburg wil zo snel mogelijk derde veld

'Kinderen zijn de dupe van
procedure tegen parkeerplaats'

Bij AFC IJburg weet iedereen waar hij zich aan moet houden.

IJBURG – Zolang Stadsdeel Oost vasthoudt aan de volgorde om eerst een parkeerplaats te realiseren en pas daarna een derde veld aan te leggen, blijft voetbalclub AFC IJburg een enorme wachtlijst houden. Momenteel staan bijna 500 kinderen op deze lijst. Voorzitter Fred Coesel vreest dat de parkeerplaats voor 42 auto's op z'n vroegst eind 2015 (dit is geen schrijffout) wordt gerealiseerd, maar zo lang kan en wil de voetvalvereniging niet wachten op het derde veld. "We bestaan sinds 21 november 2008 en al die tijd zijn we bezig met dit soort accommodatieproblemen. Het zou heel fijn zijn als we ons eens volledig kunnen richten op het voetbal", hoopt Coesel.

AFC IJburg is een van de meest gezonde voetbalverenigingen in Amsterdam. De club telt momenteel rond de 700 leden en kan zomaar doorgroeien tot ruim duizend leden. Dit zijn, met uitzondering van één 7x7 35+ team dat op vrijdagavond speelt, jeugdteams. De oudste jeugd speelt momenteel in de B, hetgeen betekent dat via natuurlijke weg over drie jaar het eerste seniorenteam een feit kan zijn. "Onze ambitie is namelijk om vanuit onze jeugdteams op een geleidelijke weg te starten met seniorenvoetbal", legt Coesel uit.

Beren op de weg
Het is een prachtstreven, maar al vanaf de oprichting zijn er beren op de weg. Die zijn allemaal te wijten aan het gegeven dat het sportpark waar AFC IJburg op speelt in het Diemerpark ligt. Weliswaar in een uithoek van het grote parkgebied en de oppervlakte is relatief klein (Coesel: "Iemand heeft uitgerekend dat het sportpark maar 1 tot 2 procent van het Diemerpark in beslag neemt"), maar omdat dit een park is, heeft de club bij elke gewenste wijziging of uitbreiding te maken met slepende procedures en eventuele bezwaren.
Afgelopen jaar lag de focus op de soap rond het parkeerterrein, waarbij Stadsdeel Oost uiteindelijk besloot dat er een parkeerplaats voor 42 auto's in het Diemerpark vlak bij de fietsersbrug wordt aangelegd. Coesel heeft altijd laten weten dat het hem om het even is waar het parkeerterrein komt, als het er maar komt. Maar met dit besluit schiet de vereniging vooralsnog weinig op. Het bestemmingsplan moet namelijk worden aangepast en daar zijn bezwaren tegen gemaakt. Coesel begrijpt dat het zo loopt ("Want zo werkt het nu eenmaal in Nederland"), maar hij vreest wel dat de parkeerplaatsen daardoor op z'n vroegst eind 2015 zullen worden gerealiseerd. "Zo'n procedure kan namelijk heel lang duren", weet hij.

Wachtlijst met 500 kinderen
wordt opgelost met derde veld

Hard nodig
Coesel: "Om de wachtlijst weg te werken, is een derde veld gewoon heel erg hard nodig. Of we met zo'n ledental en met zo'n lange wachtlijst eigenlijk niet meteen een vierde veld nodig hebben? Volgens de criteria van de KNVB misschien wel, maar laten we eerst maar eens kijken hoe ver we komen met drie velden. Door een optimale benutting van drie velden in het weekend kunnen we én onze huidige leden bedienen én de wachtlijst grotendeels wegwerken. De velden optimaal benutten doen we trouwens nu ook al. Normaal gesproken beginnen jeugdwedstrijden in Amsterdam om 9.00 uur, maar wij beginnen om kwart voor 9 en we gaan regelmatig door tot 17.00 uur."

Geen uitzicht op derde veld
Maar hard nodig of niet, er is vooralsnog geen uitzicht op een derde veld. Coesel: "De stadsdeelraad heeft in 2011 besloten dat er eerst een parkeeroplossing moet zijn en dat pas daarna een derde veld kan worden aangelegd. Nu er een besluit is genomen voor de parkeeroplossing, ook al is die feitelijk nog ver weg, vind ik dat het derde veld dan ook kan worden aangelegd. Ik begrijp er niets van dat het zo lang moet duren. Iedereen heeft z'n mond ervan vol dat kinderen moeten sporten. Bij ons willen ze sporten en wij zijn er klaar voor, maar dan houdt zo'n procedure de boel op. Dat gaat er bij ons niet meer in. Vandaar dat wij een dringend appel doen op de politiek om dit zo snel mogelijk te realiseren."

Extra administratief werk
Vraagje terzijde: wat doet deze situatie met de vereniging? "Het levert enorm veel extra administratief werk op, want vrijwel elke dag krijgen we vragen van ouders wanneer hun kind aan de beurt is. En de wachtlijsten moeten actueel worden gehouden, dat kost ook veel tijd. Maar wat het doet met de vereniging is niet de belangrijkste vraag. Wat betekent dit voor die kinderen die zo graag willen voetballen, dat is een veel belangrijkere vraag. Het is te gek voor woorden dat bijna 500 kinderen afhankelijk zijn van een procedure tegen een parkeerplaats. Die kinderen willen gewoon voetballen en wel zo snel mogelijk."

Parkeerplaats
Overigens staat voor Coesel al lange tijd vast dat een parkeerplaats voor 42 auto's bij lange na niet voldoende is. "Het waren eerst 62 plekken, dat waren er al te weinig, maar het zijn er op onnavolgbare wijze 42 geworden. Volgens de criteria is voor een sportpark met deze omvang een parkeerplaats voor 117 auto's nodig. En vergeet niet: die 42 plekken zijn voor twee verenigingen, want ook de bezoekers van de hockeyvereniging moeten er gebruik van maken. Je kunt nu al zien aankomen dat dit weer problemen gaat opleveren. En dat maakt het allemaal nog triester dan het al is, want de kinderen zijn de dupe van een procedure over een parkeerplaats die vanaf het begin niet toereikend is. Ik hoop van niet, maar ik vrees dat we hier nog jaren mee bezig zijn. Overigens wil ik nog één ding graag kwijt. Ik lees in de media regelmatig dat dit sportpark hier helemaal niet gepland is, maar dat is klinkklare onzin. In de allereerste schetsen van IJburg staat dit sportpark getekend. Wij zijn dan ook beslist niet van plan om te verhuizen. Ik vind het een absurd idee om daar alleen al aan te denken."

Een jaar geleden nam het bestuur van AFC IJburg de C2 uit de competitie na ongeregeldheden tegen Overbos C4 uit Hoofddorp. Het bestuur is zowel binnen als buiten de vereniging geroemd om het adequate handelen. Coesel: "Er restte het bestuur niets anders dan hard in te grijpen, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden."
De club heeft hierna een aantal maatregelen genomen, waarvan Coesel vooral het instellen van een velddienst een prima besluit vindt. "Er lopen op iedere wedstrijddag bestuursleden en leden van het technisch kader, duidelijk herkenbaar, op het veld om onze gedragsregels uit te dragen en alles in goede banen te leiden. Dat werkt heel goed."

Themamarkt op IJburg

Vervolg van voorpagina
IJBURG – Wethouder Özütok benadrukt dat er, ondanks het feit dat er voorlopig geen nieuwe weekmarkt komt, wel de mogelijkheid is voor een themamarkt die nu en dan wordt gehouden. "Het signaal van de IJburgers die aanvullende producten wensen naast de winkels is goed doorgekomen bij de winkeliers. Om die reden wordt nu gekeken of er af en toe een markt kan worden gehouden die zich richt op een bepaald thema of een bepaald product. Op basis van de ervaringen kunnen wij dan stap voor stap toewerken naar een weekmarkt met verse waren."

IJsbaan bij de haven bij vorst

IJBURG – Schaatsclub IJsburg hoopt (natuurlijk) op vorst. Die is nog niet in aantocht, maar desalniettemin heeft de ijsvereniging alvast voorzorgsmaatregelen genomen om IJburgers te kunnen laten schaatsen. Naast het nieuwe kunstgrasveld bij de haven wordt een deel van het grasveld opgespoten en er wordt verlichting geplaatst.

IJsburg hoopt dat de ijsbaan dit jaar voor het eerst gebruikt gaat worden en dat deze voor veel IJburgers en bezoekers een gezellige plek wordt om de schaatsen onder te binden en te oefenen voor de rondetocht die IJsburg ook dit jaar weer hoopt te organiseren op de bevroren wateren aan het Diemerpark. Op de ijsbaan zal IJsburg 'lesjes en wedstrijdjes' verzorgen. Op www.facebook.com/ijsburg wordt gemeld als de ijsbaan open gaat.
IJsburg heeft tevens als doel om IJburgers die nog nooit geschaatst hebben en die niet over schaatsen beschikken kennis te laten maken met de schaatssport. Iedereen die een paar gebruikte, maar nog wel bruikbare schaatsen heeft en die aan de ijsclub beschikbaar wil stellen kan hiervoor een mail sturen naar info@ijsburg.nl. Het gaat om alle soorten denkbare schaatsen.

Scholieren Podium zijn goed in Lego

IJBURG - Leerlingen van basisschool het Podium zijn behendig met Lego. Met hun zelfgebouwde robot haalde het team dat meedeed onder de naam 'De Golden Lava's' de Beneluxfinale van de First Lego League.

'De Golden Lava's' werden tweede in het algemeen klassement in de categorie Beste Robot voor kinderen tussen 9 en 15 jaar. Aan de First Lego League doen jaarlijks rond de 20.000 teams uit de hele wereld mee.

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Happy Panda Brandstore blikvanger op Pampuslaan

Ruim drie jaar heeft het ruime winkelpand aan de Pampuslaan leeg gestaan, waardoor dit een zwarte vlek was bij de entree van IJburg. Maar er is nu een nieuwe eigenaar. Erik Groenewegen start hier vanaf 1 februari (waarschijnlijk) zijn eerste Happy Panda Brandstore. Dit wordt de eerste van een keten van winkels waar uitsluitend gerecyclede producten worden verkocht. En dat niet alleen: de winkel wordt ook ingericht met louter gebruikte materialen. De komende dagen kunt u de eigenaar dan ook regelmatig in de weer zien met het sjouwen van van alles en nog wat.

FlexBieb wil thema-avonden Flex Night Live uitbreiden

Samenwerking FlexBieb en OBA is alleen maar goed

De IJburgse schrijver en Volkskrant-journalist Toine Heijmans vertelt tijdens de eerste Flex Night Live over zijn nieuwste roman, Pristina.

IJBURG – De FlexBieb en de vestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) die dit jaar wordt geopend, kunnen elkaar versterken. "In eerste instantie was ik wat huiverig, maar er zijn gesprekken geweest en ik ben nu heel enthousiast over de samenwerking", zegt Joris Vermeulen van de FlexBieb. In elk geval blijft het fenomeen Flex Night Live bestaan. Vermeulen: "Sterker, deze thema-avonden willen we dit jaar gaan uitbreiden want dat vinden we erg leuk om te doen."

De FlexBieb aan de Talbotstraat bestaat binnenkort een jaar en heeft zijn bestaansrecht in die korte tijd bewezen. De FlexBieb, die volledig wordt gerund door vrijwilligers, is een laagdrempelige bibliotheek die tevens als ontmoetingsruimte dient voor de buurt. Kinderen tot en met 17 jaar zijn gratis lid, terwijl ouderen voor 10 euro per jaar lid zijn. Ook staan in de ruimte vier computers. De FlexBieb heeft een veel kleiner boekenaanbod dan de OBA (de meeste boeken zijn afkomstig van giften van uitgevers en particulieren), maar Vermeulen vindt dat geen punt. "We richten ons beide op mensen die van boeken houden en dan is samenwerking alleen maar goed", aldus Vermeulen.

'Ik was huiverig, maar nu ben ik heel entousiast over samenwerking'

Thema-avonden
Kort na de opening in april vorig jaar is de FlexBieb gestart met de Flex Night Live-thema-avonden. Deze zijn een succes, hoewel het aantal bezoekers sterk afhankelijk is van het thema en de spreker. "We hebben een paar leuke avonden in het vooruitzicht, onder andere een avond met de schrijver Arnon Grunberg, een wetenschapsjournalist gaat een verhaal houden over de ruimte en wonen op de maan en er komt iemand iets vertellen over de moskee op IJburg. Daarmee spreken we weer een nieuwe doelgroep aan."
Op 6 maart is er in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een verkiezingsdebat.

Karin Hoens

Trainer mindfulness

Je gaat op 28 januari en 20 maart van start met mindfulnesstrainingen. Wat is mindfulness precies?
"Mindfulness is je bewust zijn van het hier en nu op een vriendelijke, niet-oordelende manier."

Waarom is mindfulness juist nu zo populair?
"
We leven in een wereld van overvloed. Geld, roem, multitasken, social media... we willen het allemaal en rennen onszelf volledig voorbij. Mindfulness leert je weer te voelen wat er hier en nu gebeurt."

Wat houdt de training in?
"Gedurende 8 weken leer je je bewust te zijn van alles wat er in je lichaam en geest gebeurt. Een keer per week oefen je met een groep, thuis ga je hiermee verder."

Als je klaar bent met de training, wat ben je dan opgeschoten?
"
Je leert dat je overtuigingen, oude patronen of hormonen je leven niet hoeven te bepalen. Als je je daar bewust van bent, kun je dat ook veranderen. Je zit weer aan het stuur van je eigen leven. En dat geeft veel rust en ruimte."

Er ligt zeker een boek over mindfulness op je nachtkastje?
"Klopt, het boek 'Tem je geest' van Ruby Wax."

En je muzieksmaak, ligt die ook in deze lijn?
"
Die varieert van Jimi Hendrix tot Beyoncé. Zodra je aandachtig luistert, zingt of danst ben je in het hier en nu."

Hoe lang ben jij al IJburger?
"6 jaar."

Wat vind je de mooiste plek op IJburg en waarom?
"De weg langs het IJmeer vanwege het licht, het water en het uitzicht."

Stel: je hebt het voor het zeggen op IJburg. Wat zou je dan willen veranderen?
"Meer openbare steigers zodat iedereen van het water kan genieten."

Meer informatie is te vinden op www.linkedin.com/karinhoens

IJburgse verenigingen presenteren zich

IJBURG - Stadsdeel Oost, DWI, VIIA en Dynamo verzorgen zaterdag 25 januari tussen 13.00 en 16.00 uur in het IJburg College de Hallo IJburg Buurtmarkt. Bedoeling is dat IJburgers kennis kunnen maken met de verschillende organisaties, activiteiten en vrijwilligerswerk op IJburg.
Er doen 25 organisaties mee. Het aanbod varieert van sport tot taalactiviteiten en van cultuur tot bewonersinitiatieven. Naast de kraampjes zijn er activiteiten waaraan kan worden meegedaan, zoals een Tai Chi workshop 'Un Weki', de swingende IJburgse band 'White Cape' treedt op, er is een kinderspeelhoek met schmink en spelletjes en buurtbewoners verzorgen een hapje en een drankje.
Tevens wordt het boekje 'Hallo IJburg' gepresenteerd, waarin organisaties zich voorstellen en praktische informatie geven.

IJburgers tevreden

IJBURG - IJburgers geven IJburg een gemiddeld rapportcijfer tussen een 7 en een 7,5. Hiermee scoort IJburg gemiddeld in Amsterdam. Toplocaties zijn het centrum en Oud-Zuid, terwijl veel wijken in Nieuw-West er met een 6 van afkomen. Heel Oost krijgt van de inwoners hetzelfde rapportcijfer.

Dit blijkt uit 'Wonen in Amsterdam 2013', dat de gemeente onlangs samen met Amsterdamse woningcorporaties heeft uitgebracht. Over de hele linie zijn Amsterdammers iets beter te spreken over hun wijk dan in een soortgelijk onderzoek dat in 2009 werd gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat IJburgers amper wat te klagen hebben. Veel wijken scoren bijvoorbeeld slecht waar het klachten over vervuiling betreft, maar op IJburg is dat amper aan de orde. Ook overlast door horeca wordt door veel Amsterdammers als ergerlijk ervaren, maar ook dit speelt niet op IJburg. Datzelfde geldt voor overlast door criminaliteit.

Zwemmen voor kwetsbare burgers

IJBURG – Life in Control start in het extra verwarmde AGO Zwembad in Diemen voor bewoners van IJburg met zwemactiviteiten voor zogenoemd kwetsbare burgers. Dit zogenoemde 'beweegtraject' heeft tot doel om deze doelgroep in beweging te krijgen en loopt tot het einde van het jaar.

Life in Control richt zich zowel op vrouwen als op mannen. Voor veertig keer zwemmen betalen mannen 40 euro (dus 1 euro per keer). De activiteiten bestaan uit vrij zwemmen onder begeleiding van een zweminstructeur die op de kant van het bassin staat. Vrouwen krijgen zwemles onder begeleiding van een zweminstructrice in lesgroepjes met de mogelijkheid tot het behalen van het Nationale Zwem ABC-diploma. Hun eigen bijdrage is 140 euro. Voorwaarde voor deelname is dat een erkende hulpverlener doorverwijst.

IJburger bouwt aan superiglo

IJBURG - De IJburgse ingenieur Arno Pronk is zaterdag 18 januari in Finland betrokken bij de bouw van 's werelds grootste iglo.
Samen met studenten van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven bouwt hij de iglo met nieuwe bouwtechnieken. De nieuwe techniek bestaat uit een combinatie van ijs met houtvezels, waardoor veel grotere gebouwen dan met ijs alleen kunnen worden gebouwd.

'Waarde van goed verhaal wordt onderschat'

De Verhalenman Karel Baracs is gelukig met IJburg

De IJburgse Verhalenman Karel Baracs zit vol verhalen, natuurlijk, maar ook vol ideeën. Zo is hij een van de drijvende krachten van een kunststraat op IJburg, gaat hij verhalen vertellen in het Engels en heeft hij een project met mooie verhalen van daklozen. Genoeg redenen dus om De Verhalenman zijn eigen verhaal te laten vertellen.

Karel Baracs als Stadsverteller van Amsterdam.

We komen nog op al die ideeën die je hebt, onder meer over IJburg, maar we zitten toch eerst met die prangende vraag: hoe wordt iemand verhalenverteller?
"Allereerst vertelde mijn vader prachtige verhalen en hij heeft mij als eerste beïnvloed. In de kerk was vervolgens een dominee die heel mooi vertelde en ik had het geluk dat ik op de lagere school in Amsterdam een onderwijzer trof die schitterend kon vertellen. Ik vond het eigenlijk normaal dat volwassen mensen heel mooi konden vertellen. Inmiddels weet ik dat het heel bijzonder is. Als ik tegen iemand zeg dat ik verhalen vertel voor mijn beroep, dan is de reactie meestal "o, wat leuk" met als tweede reactie "kun je daar je geld mee verdienen?" Ja, dat kan, al vanaf 1990."

Maar als kleine jongen wilde je altijd al verhalenverteller worden?
"Dat zat er altijd wel in, maar als ik ernaar werd gevraagd zei ik dat hofnar wilde worden. Destijds was de Koningin om een aantal redenen heel verdrietig en ik wist wel een manier om haar op te vrolijken: door mooie verhalen en grapjes te vertellen."

Wat is er zo mooi aan het vertellen van een verhaal?
"Ik heb vooral de sterke behoefte om mensen blij te maken. Er is niets mooiers dan met een mooi verhaal een lach bij iemand op het gezicht te brengen. Misschien komt dat wel door de Tweede Wereldoorlog, waar mijn ouders heftig bij betrokken zijn geweest. Ik voelde als kind altijd de drang mijn ouders te troosten. Maar het gaat niet alleen om de lach. Dan was ik wel stand-up comedian geworden. Het gaat er vooral om om op een leuke, aangrijpende manier informatie over te brengen. Mijn verhalen zijn geen doel, maar een middel. De verhalen die ik vertel gaan over het leven, over emoties en alles wat daar bijhoort. Ik bereid me altijd goed voor en vertel een verhaal dat op de situatie is toegesneden en waarin de luisteraars zichzelf kunnen herkennen."
"Ik kan bijvoorbeeld worden gevraagd voor een schoolklas waar het niet botert of waar kinderen worden gepest. Ik vertel dan een verhaal waarbij het de kinderen allengs gaat dagen dat het over hen gaat. Na afloop zoek ik ook altijd de interactie. Dan vraag ik: "Ik heb net dat verhaal verteld, maar komt die situatie in het echt ook voor?" en vervolgens gaan we daar verder op in. Ik heb ook de behoefte om mensen met elkaar te verbinden en dat betekent dat ik niet alleen goed kan vertellen, maar dat ik ook goed kan luisteren."
"Het is bij een verhaal belangrijk dat ik alleen vertel wat ik wil vertellen en ik sta voor de volle 100 procent achter een verhaal. Elk verhaal begint met een introductie, daarna volgt het verhaal met alle emoties die er bijhoren en dan werk ik naar een climax toe. Ik vertel het liefst een lang verhaal, maar ik heb ook verhalen van een kwartier. Het voordeel van een lang verhaal is dat je er veel meer beelden in kunt verwerken. Een ander belangrijk onderscheid is meespeelverhalen en vertelvoorstellingen in alle lengtes en maten. Bij de meespeelverhalen, die ik meestal voor kinderen vertel, hebben de luisteraars een actieve rol."

'Mijn verhalen zijn geen doel, maar een middel' 

Je bent ook de Stadsverteller van Amsterdam. Hoe is dat gekomen?
"In 2008 heb ik voor kinderen van de basisscholen in Amsterdam, onder wie kinderen uit het speciaal onderwijs, een verhaal verteld over de Tweede Wereldoorlog. Dat duurde anderhalf uur, net zo lang als een film. Toenmalig burgemeester Job Cohen was bij een van de vertellingen aanwezig en zag wat een goed verteld verhaal met de luisteraars kan doen. Dat leidde ertoe dat ik Stadsverteller werd en dat heeft Van der Laan overgenomen. In de eerste twee jaar stelde de gemeente hier geld voor beschikbaar. In die tijd werd de Canon van Amsterdam uitgebracht. Dat is een boek met 50 zogeheten 'vensters': belangrijke monumenten en gebeurtenissen die bepalend zijn geweest voor wat Amsterdam nu is. Ik heb toen onder andere een verhaal verteld over de wording van de Dam, gezien door de ogen van een 12-jarig meisje uit een vissersgezin. Het bleek dat veel bezoekers hierdoor geïnteresseerd raakten in de geschiedenis van de stad. In het kader hiervan heb ik ook een verhaal over een dag uit het leven van een bijstandsmoeder verteld. Daarin zat een aantal, zeg maar, tips verwerkt en ik weet zeker dat daardoor mensen op ideeën zijn gebracht. In 2010 mocht ik van de gemeente door als Stadsverteller, maar er was geen subsidie meer voor. De gemeente kon het niet uitleggen dat aan de ene kant mensen moesten worden ontslagen, terwijl aan de andere kant een Stadsverteller werd gesubsidieerd. Dat vind ik heel jammer."

'Why Tram 8 no longer runs'

Karel werkt samen met zijn vrouw Mieke - zijn steun, toeverlaat en manager ineen - samen in Maatschap Baracs. Karel Baracs was van 1974 tot 1990 onderwijzer. Daarna werd tot op de dag van vandaag verhalen vertellen zijn beroep.
Karel kan geboekt worden via www.deverhalenman.nl. Inmiddels is er voor de Engelse markt ook een Engelstalige website waarop onder andere een trailer is te zien van 'Why Tram 8 no longer runs', de Engelstalige versie van het aangrijpende verhaal over de redding van een aantal Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog. 

Je treedt veel op scholen op, maar in het onderwijs wordt stevig beknibbeld. Dat zal je vast merken?
"Het aantal verhalen dat ik nog op scholen vertel is inderdaad veel minder geworden. Ik krijg nog wel uitnodigingen, maar soms zijn dat uitnodigingen om voor een bos bloemen te komen. Daar begin ik niet aan. Ik ben verhalenverteller, ik versta mijn vak, en dan is het haast een belediging dat ik word gevraagd om voor een bos bloemen of een fles wijn mijn vak uit te oefenen."

'Ik kan niet alleen goed vertellen, maar kan ook goed luisteren."

 

Hoe komt De Verhalenman dan momenteel aan zijn inkomen?
"Er zijn een paar nieuwe inkomstenbronnen. De eerste is dat ik op speciaal verzoek levensverhalen van vermogende mensen opschrijf en uitbreng in boekvorm. Bijvoorbeeld: een oude dame krijgt een bepaalde leeftijd, haar einde nadert en de familie vraagt of we haar levensverhaal willen opschrijven. Daarvoor nemen we een aantal interviews van de betrokkene af, we duiken in de familieannalen en praten met familieleden, vrienden en kennissen om het verhaal zo goed en zo uitgebreid mogelijk, met alle emoties die er bijhoren, voor het voetlicht te brengen. Dat soort verhalen brengt over het algemeen veel teweeg bij de familie - soms komen familieleden die elkaar jaren niet hebben gesproken weer tot elkaar - en dat is dankbaar werk."
"Een andere activiteit is dat ik jaarlijks meerdere malen, ook in april dit jaar weer, een verhaal vertel over de redding van een aantal Joodse kinderen uit een crèche aan de Plantage Middenlaan. Omdat Nederland een klein taalgebied is, hebben we besloten dit verhaal naar het Engels te vertalen. Dat is best moeilijk, want Engels is niet de taal van mijn hart, maar ik heb er samen met een taalcoach een jaar aan gewerkt en geschaafd. Afgelopen weekend had ik in Engeland de eerste schuchtere huiskamervoorstelling. Het blijkt dat ik met dit verhaal ook in het Engels mensen weet te ontroeren en daar ben ik heel trots op."
"Een derde project is dat ik in opdracht van een aantal Amsterdamse stichtingen een aantal daklozen in Amsterdam die de ambitie hebben iets te willen maken van hun leven een cursus aanbied waarbij ze zichzelf leren presenteren. Acht kandidaten hebben zich hiervoor aangemeld en met hun verhalen gaan we, los van het feit dat ze er veel van leren, een voorstelling in Amsterdam verzorgen."

En er is niet te vergeten het Verhalen Atelier op IJburg? Hoe ben je eigenlijk op IJburg terechtgekomen?
"Mijn vrouw en ik woonden in Oud-West in een heel slecht huis. Daar moesten we echt weg. Het dreigde dat ik de stad zou moeten verlaten, maar ik ben een ras-Amsterdammer die ook nog eens de Amsterdamse Stadsverteller is en ik zag het niet zitten om in Drenthe of zo te gaan wonen. Ik heb goede contacten met onder anderen stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik. Zij bracht me in contact met woningcorporatie Ymere waar ik mijn jongensdroom heb uitgelegd. Die is dat ik aan huis mensen wil ontvangen en daarmee buurten wil versterken. Toen kon ik met een verlaagde huur deze atelierwoning huren met als tegenprestatie dat ik buurtversterkende activiteiten opzet. We zijn gestart met elke maand een verhaal te vertellen, maar helaas kwam daar de klad in."

Dus dat is einde oefening?
"Nee, zeker niet, want er is nu onder meer een nieuw initiatief dat een verrijking is voor IJburg. In deze atelierwoningen (deze zijn gevestigd aan de Lumièrestraat-red.) wonen en werken kunstenaars, musici en andere ondernemende vrijzinnige geesten met wie we gezamenlijk Kunststraat Lumièrestraat gaan beginnen. Dat betekent dat we hier gezamenlijk activiteiten gaan opzetten waarbij wij elkaar versterken en waarbij we een verbindende rol in de buurt hebben. Voor Haveneiland wordt dit, hoop ik, the place to be, helemaal nu er een reële kans is dat ook Blijburg, dat hier vlakbij ligt, erbij wordt betrokken. De rol van Ymere is heel belangrijk, want die ondersteunt de plannen. En dat uitgerekend op IJburg, dat had ik echt nooit verwacht. Toen ik hier voor het eerst kwam, zag ik het helemaal niet zitten. Maar ik ben het avontuur aangegaan en nu, twee jaar later, hou ik van deze buurt."

Psychiatrie Café: geen lichte kost, maar ook niet zwaarmoedig

Elke eerste vrijdag van de maand in De Stek

Elsa van der Kooy: 'Er zijn nog nooit ongeregeldheden geweest.'

IJBURG - Elke eerste vrijdag van de maand is in De Stek aan de William Barlowlaan 1 het Psychiatrie Café IJburg. Ook dit jaar geeft Stadsdeel Oost hier waarschijnlijk weer subsidie voor. Initiatiefneemster Elsa van der Kooy legt uit waarom het Psychiatrie Café zoveel betekent voor de (vaste) gasten.

Het Psychiatrie Café IJburg bestaat sinds het najaar van 2011 en is opgezet analoog aan soortgelijke psychiatrie cafés in het centrum en Amsterdam-Noord en -West. Elke eerste vrijdag van de maand wordt een spreker uitgenodigd over een bepaald thema en dat zijn stuk voor stuk thema's met inhoud. "Ik wil dit jaar onder anderen iemand van de basis GGZ en een vertegenwoordiger spoedeisende psychiatrie in Amsterdam uitnodigen. Afgelopen jaar hadden we ook een aantal aansprekende sprekers, onder wie Bas Labruyère, de auteur van de film Verloren Jaren. Het liefst heb ik per avond twee sprekers, maar dat lukt niet altijd."

Zware onderwerpen
Natuurlijk, de onderwerpen die worden aangesneden zijn af en toe aan de zware kant. "Als een onderwerp over angst of dwangmatigheid wordt behandeld, dan is dat geen prietpraat", zegt Van der Kooy. "Het blijkt door de jaren heen dat vooral de zware onderwerpen veel mensen aanspreken. Maar het is niet zo dat de avonden zwaarmoedig zijn en dat iedereen constant met tranen in de ogen zit of naar elkaar aan het schreeuwen is. Er wordt ook best gelachen, gelukkig wel. Maar het is een feit dat vrijwel iedereen die onze avonden bezoekt op geestelijk vlak een stuk bagage meedraagt."

De Stek 

Het voortbestaan van De Stek aan de William Barlowlaan op Steigereiland is momenteel onzeker. Wegens ziekte van de enige medewerkster is het ontmoetingscentrum vooralsnog beperkt geopend. Op dinsdagavond om 18.00 uur is er 'Het Eten' bij De Stek. Je kunt dan voor 4,50 euro een driegangenmaaltijd nuttigen met mensen uit de buurt. Op vrijdagavond kan er een maaltijd genuttigd worden voor 2,50 euro. Aanmelden kan via e-mail: Shenna.vangijtenbeek@mentrum.nl.
Als De Stek onverhoopt sluit, dan moet het Psychiatrie Café op zoek naar een nieuwe ruimte. "Ik heb geen idee hoe het loopt, maar het Psychiatrie Café blijft zeker bestaan", zegt Elsa van der Kooy.

'Voor velen is het Psychiatrie Café het enige uitje in de maand'

Vaste kern
De vaste kern van de bezoekers bestaat uit een man of tien die er elke keer weer zijn. Wat zoeken mensen vooral in het Psychiatrie Café IJburg? Van der Kooy legt uit: "Veel dingen. Ontmoeting is een belangrijke reden om te komen, maar ook het uitwisselen van ervaringen en het vormen van een mening worden belangrijk gevonden. Het is voor de gasten erg belangrijk om met andere mensen te praten die een soortgelijke situatie hebben meegemaakt of daar nog mee zitten."

Vijf uur
De bezoekers zijn vanaf vijf uur 's middags welkom en kunnen vanaf half zes mee-eten met een zelfbereide maaltijd. Hoe ziet zo'n bijeenkomst er gemiddeld eigenlijk uit? "De mensen die aangeven te willen meekoken zijn vanaf 15.00 uur in De Stek. Om vijf uur komen de andere gasten binnen en vanaf half zes wordt de maaltijd genuttigd. Rond half zeven beginnen we met het thema. Dat duurt tot ongeveer half acht. Daarna is er een pauze en daarna is het tweede deel dat interactief is. Dat wil niet zeggen dat de bezoekers voor de pauze niets mogen zeggen natuurlijk. De indeling ligt ook niet strak vast. We kijken waar behoefte aan is en daar sturen we op."

'Mensen komen niet om te drinken, mensen komen om andere redenen'

Laagdrempelig
Een absolute voorwaarde is, zegt Van der Kooy, dat de avonden laagdrempelig zijn. "Veel van onze bezoekers hebben een moeilijke periode achter de rug of zitten daar nog middenin en dat betekent doorgaans ook dat ze niet veel geld te besteden hebben. Koffie en thee zijn daarom gratis, eten kost 2,50 euro, een vruchtensap kost 0,50 euro en bier en wijn 1 euro. Waarom bier en wijn? Waarom niet? We houden natuurlijk heel goed in de gaten dat het geen drankgelag wordt, maar een biertje of wijntje is geen probleem. Trouwens, als we op een avond een fles wijn uitschenken en zes biertjes hebben geopend, is het al veel. Mensen komen niet om te drinken, mensen komen om andere redenen. Er zijn ook nog nooit ongeregeldheden geweest. Een keer was er een bezoeker die, zeg maar, behoorlijk aanwezig was. Wij vermoedden dat die man op het randje zat van een psychose, maar dat leverde op zich geen problemen op. Hij deed zijn zegje en ging na afloop keurig weg. Later bleek dat die persoon tijdens een voorstelling waar koningin Beatrix bij aanwezig was het podium was opgelopen en daar een verhaal was gaan houden. Als tijdens een avond blijkt dat iemand in zwaar weer zit dan hebben we lijntjes met hulpverleners, maar tot op heden is dat niet nodig geweest."

Subsidie verlengd
Het is nog niet officieel bevestigd, maar Elsa van der Kooy heeft vernomen dat de subsidie ook dit jaar weer is verlengd. En gelukkig maar, want als deze avonden er niet zouden zijn, dan zou een groep IJburgers een probleem hebben. "Voor velen is het Psychiatrie Café het enige uitje in de maand, dus dat moeten we hen nooit afnemen", zegt ze. Er is een vrij kleine harde kern bezoekers van de avonden, maar Elsa van der Kooy weet zeker dat de avonden voor veel meer IJburgers welkome informatie biedt. "Waarom al die mensen dan niet komen? Ik heb geen idee. Misschien omdat het toch te zwaarmoedig klinkt. Maar nogmaals, dat is het zeker niet."

Weerbericht

Het is een horrorwinter in IJburg, vonden de IJsclubleden

Na Driekoningen (6 januari) zag je ook in IJburg de kerstlichtjes een voor een uitgaan. Januari staat weer op de kalender, ook wel louwmaand genoemd. Het nieuwe jaar is begonnen. Velen zien januari als een lange saaie maand, die je het liefst zou willen ontvluchten. De louwmaand roept voor velen een beeld op van gure dagen en sombere luchten. Het dagelijkse winterweer in de louwmaand biedt echter in werkelijkheid vele variaties. Zowel in de louwmaanden van 2009, 2010 als 2013 kon op en rond IJburg volop geschaatst worden onder een soms uitbundig schijnend winterzonnetje. Vooral de jeugd in IJburg herinnert zich nog de sneeuwpret in de laatste vijf winters. Zo saai waren die winterseizoenen dus niet. Wellicht zouden we deze louwmaand saai kunnen noemen. Van tijd tot tijd regen en aanhoudend anti-winterweer. Een sneeuwloze, vrijwel vorstloze winter tot dusver met vooralsnog weinig optimisme voor de IJburger ijsclub. Niettemin konden we soms verrassend genieten van voorjaarsachtig weer met zowaar 14 graden op Driekoningen.

Die dag sprak ik een Amerikaan uit New York in het Italiaanse restaurant 'Bloem' aan de IJburglaan. Hij bezocht IJburg vanwege de bijzondere afwisselende architectuur en woonvormen. Hij was zeer onder de indruk van het sneeuwwitte gebouw 'de Witte Kaap' op het Haveneiland. Het leek op 'The Flat Iron Building' in New York, riep hij enthousiast. Nog meer uitgelaten was hij over het mediterrane winterweer in IJburg die dag en het fraaie transparante licht. Hij had een koffer met alleen warme winterkleding meegenomen. Zwetend had hij van Blok 1 naar Blok 47 gelopen. Die middag werd het in New York -14 graden. Aan het IJmeer was het +14 graden. Ik vertelde dat dit niet normaal was hier, maar hij was er blij mee. Er zaten ook twee leden van de IJburger IJsclub in het restaurant, aan het tafeltje naast ons. Ook zij zweetten, maar van ongeduld en jaloezie, want -14 graden was nou net waar zij naar uitkeken. Er ontstond een scherpe discussie over de vraag of het een horrorwinter was in New York of juist hier. Het is een horrorwinter in IJburg, vonden de IJsclubleden, voor alle vorst- en sneeuwliefhebbers. Maar gelukkig smaakte de pizza uitstekend en konden we allen toch tevreden gaan slapen in die bijna zwoele januarinacht.

Marco's Hair & Beauty zoekt naar onderscheidend vermogen

Guus Hartman met naast hem zijn dochter Tamara en de rest van het team.

IJBURG – Tamara en haar vader Guus Hartman, eigenaren van Marco's Hair & Beauty aan de IJburglaan, zijn kappers die zich er niet met een Jantje van Leiden vanaf maken. Sinds kort zijn zij om die reden op IJburg de enige dealer van de producten van Aveda. "Deze bestaan voor 100 procent uit plantaardige ingrediënten en zijn volledig duurzaam ontwikkeld en geproduceerd. Los van het feit dat deze producten bijdragen aan een schonere wereld, zijn ze ook beter voor je haar en je haar zit er mooier door", zegt Guus Hartman.

Eerst even een uitleg over de naam van de kapsalon. Guus Hartman is de naam van de oprichter van Marco's Hair & Beauty en daar zit weinig Marco aan. En ook vroeger, toen Guus in Amsterdam-Noord startte met zijn kapsalon, kwam er geen Marco aan te pas. Vanwaar dan toch deze mannennaam? Hij legt het graag uit: "Toen ik veertig jaar geleden startte met een eigen kapsalon vond ik het pedant om mijn eigen naam erboven te zetten. Ik heet M.C. Hartman en van de beginletters heb ik de naam Marco gemaakt. Toen ik begon, was het trouwens heel hip om een naam van een kapsalon een Franse naam te geven. We zijn dus begonnen als Marco Coiffures. Later is dat veranderd in Marco's Hair. En toen we in 2006 op IJburg begonnen, hadden we er een schoonheidssalon bij en toen kwam Beauty erbij. Daar zijn we inmiddels mee gestopt, maar we gaan niet meer de naam veranderen. Ik blijf niet aan de gang."

Enige locatie
Tamara startte op IJburg, terwijl Guus de zaak in Noord nog aanhield. Dat duurde een jaar, waarna IJburg de definitieve en enige locatie werd van de kapsalon. Waarom eigenlijk IJburg? "Ik hou ervan om in een wijk te zitten waar veel jonge mensen wonen. Toen wij hier begonnen, waren we de tweede kapsalon op IJburg, maar de eerste kapper is later gestopt waardoor wij nu de kapsalon zijn die het langst op IJburg is gevestigd. Waarom wij niet in het winkelcentrum zitten? Simpel, toen wij startten, was het winkelcentrum er niet. En we konden dit pand kopen en dat vonden we ook belangrijk."

De producten van Aveda kun je niet missen, want die staan direct achter de balie.

'We volgen regelmatig een opleiding om tot de top te blijven horen'

Master of Curl
Inmiddels is de concurrentie toegenomen. In de gauwigheid telt Guus Hartman momenteel zeven officiële kappers op IJburg. "En dan tel ik alle kappers die in de avonduren bijklussen niet mee." Het is met zoveel kapsalons belangrijk je te onderscheiden. Guus zeg daarover: "Het draait om het enthousiasme van de medewerkers en om kwaliteit. Wij doen er echt alles aan om de kwaliteit te bewaken en te verhogen. Onze medewerkers en wijzelf gaan regelmatig naar trainingen en cursussen en we volgen regelmatig een opleiding om tot de top van de kappers in Nederland te blijven horen. We mogen ons onder andere Master of Color noemen. Dat betekent dat je meer dan gemiddeld verstand hebt van het kleuren van haar. En binnenkort mag Tamara zich Master of Curl noemen, hetgeen inhoudt dat zij na een opleiding van anderhalf jaar een uitmuntende kennis heeft van krullend haar en dat zij als weinig anderen in staat is krullend haar heel mooi te laten vallen. Tamara heeft daarvoor bijvoorbeeld zowel links- als rechtshandig leren knippen. In Amsterdam zijn er momenteel twee kappers die Master of Curl zijn en Tamara is daar één van. Daar zijn we natuurlijk heel trots op."

Aveda
In dit kader moet ook het dealerschap van de productlijn van het exclusieve merk Aveda worden beschouwd. Aveda werkt samen met een aantal inheemse volkeren in onder andere Zuid-Amerika en vindt het belangrijk dat de wereld netjes wordt achtergelaten. Aveda werkt dus duurzaam. Dit betekent onder andere dat 90 procent van de Aveda-producten is gecertificeerd als product met organisch bestanddeel, dat niet getest wordt op dieren, dat een belangrijk deel van de opbrengst van de producten naar projecten voor schoon drinkwater over de hele wereld gaat en dat de shampooflessen voor 80 procent zijn vervaardigd uit gerecyclede melkflessen en na gebruik opnieuw gerecycled kunnen worden. Guus Hartman: "Aveda past gewoon heel goed bij de wijze waarop wij in het leven staan en waarop wij ons willen onderscheiden op IJburg."

Ponyo.

Vrijdag 7 februari, 20.30 uur
Film: Exit
Deze film draait in het kader van de Amnesty collecteweek en de opbrengst gaat naar Amnesty International. Exit is een Nederlandse speelfilm over de werkelijkheid van het uitzetbeleid. Een nachtelijke confrontatie op vliegveld Zestienhoven tussen vijf uitgeprocedeerde asielzoekers en Nederlandse dienders loopt uit op een veldslag. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Zaterdag 8 februari, 15.30 uur
Film: Het monster van Parijs
Ook deze film draait in het kader van de Amnesty collecteweek en de opbrengst gaat naar Amnesty. Emile, een verlegen filmoperateur, en Raoul, een uitbundige uitvinder, gaan op jacht naar een monster dat ze zelf gecreëerd hebben en nu paniek onder de bevolking zaait. Dat leidt tot een spannend avontuur door de straten van Parijs in 1910. Entree 5 euro, inclusief versnapering.

Zondag 9 febrari, 13.30 uur
Kinderfilm: Ponyo (4+)
Op een steile rots boven de zee woont een klein jongetje van vijf jaar, Sosuke, samen met zijn ouders. Op een dag ziet hij in het water een goudvis met een meisjesgezichtje. Entree 5 euro, inclusief versnapering.

Het monster van Parijs.
Exit.
Lief konijn.

Zondag 9 februari, 15.30 uur
Kinderfilm: Zarafa (6+)
De film vertelt het verhaal van giraffe Zarafa en van Maki: een tienjarig jongetje dat ontsnapt aan een slavenhandelaar. Deze film draait in het kader van de Amnesty collecteweek 2014. De opbrengst gaat naar Amnesty. Entree 5 euro, inclusief versnapering.

Vrijdag 14 februari, 14.30 uur
Film: Lief Konijn
Heel korte film (13,3 minuten) waarin Jeanet ontdekt dat er konijnenoren uit haar hoofd groeien.

Vrijdag 14 februari, 20.30 uur
Documentaire: De Keuken van Johannes
Portret van culinair journalist Johannes van Dam. De camera volgt hem bij het boodschappen doen, zijn dagelijkse cafébezoek, zijn publieke optredens, maar ook thuis in zijn piepkleine, met tienduizenden kookboeken volgestouwde appartement in het centrum van Amsterdam. Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Vrijdag 21 februari, 20.30 uur
Film: Jeune & Jolie
Een zogenoemd coming-of-ageportret van een 17-jarig Frans meisje dat verteld wordt over vier seizoenen en aan de hand van vier liedjes. Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Bewoners rond Zeeburgerbaai voelen zich niet serieus genomen

Bewoners: 'Plan met waterwoningen wordt er doorheen gedrukt'

De Zeeburgerbaai ligt er rustig bij, maar achter de schermen dondert het.

IJBURG – Omwonenden van de Zeeburgerbaai zijn ronduit verbijsterd dat het bestuur van de centrale stad – meer specifiek in hun ogen: wethouder Van Poelgeest – de bouw van een aantal drijvende waterwoningen er doorheen lijkt te willen drukken. "Wij zijn geen verwende burgers die mordicus tegen deze plannen zijn, maar wat er nu gebeurt rammelt aan alle kanten", zegt Severien Burkens van de vereniging Leefbaarheid Zeeburgerbaai. Helemaal nu de gemeente op 10 januari het gewijzigde bestemmingsplan IJburg 1e fase CS ondanks alle bezwaren en risico's heeft vastgelegd. Het is vijf voor twaalf, maar de bewoners blijven strijdvaardig. Vandaag deel 1, in de editie van februari deel 2.

Wonen op het water is in Nederland niet bijzonder, maar de door Ooms Ontwikkeling in Scharwoude bedachte waterwoningen zijn dat wel. Sterker, het gaat om een uniek en experimenteel project waarbij een aantal (vooralsnog 14) woningen op een drijvend platform in de Zeeburgerbaai komen. Dit wordt daarmee 'de eerste permanent bewoonde drijvende wijk in de wereld', zo valt te lezen op wonenopwater.info. En niet alleen om deze reden is Ooms Ontwikkeling lyrisch over het plan. 'Uniek is ook dat de platforms toegankelijk zijn met de auto. Bewoners parkeren hun auto in hun inpandige garage of in een gezamenlijke garage op het platform. De inrichting van de openbare ruimte van het platform benadrukt de verwevenheid met het water in de vorm van inkepingen die dienst doen als ligplaats voor boten van de bewoners en/of beplant worden met riet en of waterlelies. De opengesneden bouwvolumes, losse compositie en de inrichting van het 'waterlandschap' zorgen voor een echt 'leven met water': er is altijd wel water, een zeil, een rietkraag te zien.'

Ronkende teksten
Tot zover de ronkende teksten van de projectontwikkelaar. Toen de bewoners op Steigereiland Zuid rond de Zeeburgerbaai in 2012 lucht kregen van de plannen die opeens in een stroomversnelling kwamen, gingen direct alle seinen op rood. "Het is alsof je een cruiseschip in de vijver van je achtertuin afmeert", zeiden de bewoners begin vorig jaar over de enorme omvang van de plannen. Op het grote platform alleen waren 46 woningen ingeschaald. In het nieuwe bestemmingsplan is dat aantal verminderd, maar de plannen blijven schimmig en zijn volgens de bewoners slecht onderbouwd en gebaseerd op een papieren werkelijkheid uit 1996 die door de realiteit is ingehaald. Frappant is trouwens dat Ooms Ontwikkeling het op de site heeft over 14 waterwoningen op één platform, terwijl de bewoners die zich hebben verenigd in de vereniging Leefbaarheid Zeeburgerbaai reppen over in totaal 60 woningen op twee platforms.

'Realisatie plannen heeft veel negatieve en onherstelbare gevolgen'

Ernstig bezwaar
Maar of het er nu 14, 60 of een aantal daartussenin worden, de bewoners zijn tegen. De redenen zijn dat er grote haast lijkt achter het project wat de inbreng van zienswijzen door de bewoners bemoeilijkt, de voorgenomen bebouwing blijkt heel kolossaal en er is geen noodzaak tot bouwen. "Er staan honderden huizen te koop op IJburg en er liggen nog vele kavels braak. Wij vinden dat de realisatie van de nieuwbouwplannen vele negatieve en onherstelbare gevolgen zal hebben, want het natuurlijke karakter van de baai zal onherroepelijk verloren gaan, een uniek recreatiegebied verdwijnt en er zal grote druk komen op de openbare ruimte."
Ondanks de bezwaren is het bestemmingsplan afgelopen december toch vastgesteld. Volgens de bewoners is daarbij een beloofde kosten-batenanalyse niet gedaan en ook worden geluidsnormen gewoon omhoog geschroefd "omdat de gemeente toegeeft nooit aan de huidige normen te kunnen voldoen".

Zienswijze
Sinds begin vorig jaar en 10 januari dit jaar (de startdatum van een periode van zes weken tijdens welke belanghebbenden een zogeheten zienswijze kunnen indienen tegen vaststelling van het aangepaste bestemmingsplan, een kans die de bewoners uiteraard met beide handen aangrijpen) is er veel gebeurd. De bewoners hebben overal waar mogelijk hun bezwaren kenbaar gemaakt, maar zijn vooralsnog tegen de muur gelopen. Ze sluiten niet uit dat wethouder Van Poelgeest er een dubbele agenda op na houdt, maar krijgen er geen vinger achter wat de exacte reden is om de bouw er door te drukken. En dat de bezwaren niet op drijfzand zijn gebouwd, bleek wel tijdens de krachtige najaarsstorm eind oktober. Daarbij werd het water dusdanig opgestuwd dat hele stukken van de Zeeburgerbaai droogvielen en dat is niet zonder gevolgen voor drijvende woningen. Inmiddels hebben de bewoners een fraai dossier aangelegd en zitten ze met veel vragen. Vragen die IJburgerNieuws de komende weken zal voorleggen aan Ooms Ontwikkeling en de gemeente Amsterdam.

7 miljoen kuub zand

Kijkend door zijn lens heeft fotograaf Jan Schot jarenlang het ontstaan van IJburg gevolgd. Als enige fotograaf kreeg hij toegang tot de baggerschepen, mocht hij op het drijfzand staan en zat hij in de hijskraan toen de Enneüs Heermabrug werd aangelegd. Dat leverde unieke beelden op die hij tien jaar later publiceerde in zijn boek '7 miljoen kuub zand'.

De aanleg van IJburg ging in de winter gewoon door en er waren soms strenge winters bij. Dat leverde mooie plaatjes op van besneeuwde vlaktes vol ijs die in de verte doen denken aan een poolvlakte, ware het niet dat je hier in de verte een zandmachine ziet.

Meer werk van Jan Schot zien? Zijn boek '7 miljoen kuub zand' is verkrijgbaar voor € 39,95 bij Bruna aan de IJburglaan.

Lees ook