IJburgerNieuws

17 februari 2017

IJburgerNieuws 17 februari 2017


Behoefte aan cultuurhuis

IJBURG - Op IJburg gaan steeds meer stemmen op voor een cultuurhuis. In elk geval jeugdtheaterschool TIJ en de FlexBieb hebben interesse om hierover mee te praten. Op maandag 27 december praten bewoners, organisaties en leden van de Bestuurscommissie Oost over de plannen, nadat eind vorige maand bij een soortgelijk gesprek bleek dat hier veel behoefte aan is.

De bestuurscommissie is hier uitgesproken over, zo blijkt uit het Gebiedsplan 2017: "Een cultureel hart van IJburg met exposities, voorstellingen en vertoningen. Een plek om elkaar te ontmoeten en nieuwe samenwerkingen aan te gaan." Geld is er niet voor vrijgemaakt, maar de bestuurders laten tevens weten dat ze bereid zijn om hun expertise in te zetten om deze droom te verwezenlijken.

Blok 42 of 43

Het gaat dan om concreet een theater-, bioscoop- en expositiezaal op IJburg. Snel zal deze er niet komen, want er wordt aan gedacht om deze onder te brengen bij de bebouwing van Blok 42 of 43 en dat wordt pas op z'n vroegst over ruim twee jaar opgeleverd. Maar de droom leeft wel degelijk bij de betrokkenen, laat Joris Vermeulen van de FlexBieb weten, en daarom is het goed om er het er nu over te hebben. "Dit punt is ingebracht door een van de gebiedsmakelaars. Eind januari was dit bij het maandelijkse overleg tussen bewoners en bestuurders een van de discussiepunten en toen bleek dat we makkelijk een hele avond alleen aan een cultuurhuis kunnen besteden. Die staat nu dus op het programma."
Vermeulen heeft in principe interesse in deelname. "Ons huurcontract loopt volgend jaar af en dat is een mooi moment om over de toekomst na te denken. Maar wat die besprekingen gaan opleveren, daar heb ik geen idee van. Het is te pril om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen."

'Kom in actie tegen plannen erfpacht'

IJBURG - IJburger Annette Oudejan roept iedere IJburger op om het bezwaarschrift tegen de overstapregeling eeuwigdurende erfpacht te ondertekenen. Dat kan tot 19 februari op amsterdam.nl. Oudejans wijst erop dat niet veel Amsterdamse erfpachters, alsook de Vereniging Eigen Huis en belangenorganisaties, de plannen van de gemeente ondoorzichtig vinden. Inmiddels is de Facebookgroep 'Groep Verenigd Erfpacht IJburg' opgezet, die in een paar dagen tijd 1200 leden heeft.

De gemeente wil van het erfpachtsysteem af. In de tweede helft van dit jaar kunnen eigenaren kiezen voor eeuwigdurende erfpacht. Dat biedt de eigenaar de zekerheid van een vast jaarlijks bedrag, dat overigens wel met de inflatie mee stijgt, of voor eenmalige afkoop. Toen Oudejans in de gaten kreeg wat de impact van de plannen zijn, nodigde zij erfpachtdeskundige Koen de Lange van de Stichting Erfpacht Belang Amsterdam uit voor een lezing. Op de site van deze stichting staat veel informatie en een video-opname van het verhaal dat hij op IJburg hield.

Onfatsoenlijk

Oudejans: "De regeling is voer voor juristen, echt ingewikkeld, maar wat ik op dit moment aan iedere IJburger wil laten weten is dat er onfatsoenlijk met ons huizenbezitters wordt omgegaan. De gemeente overvalt ons met deze plannen. Als je snel akkoord gaat, krijg je namelijk korting. Snel beslissen kan met zoiets ingrijpends niet. De manier van rekenen is ondoorzichtig en valt erg duur uit. Gelukkig is het laatste woord over een paar maanden aan de gemeenteraad en om die reden adviseer ik met klem om het bezwaarschrift snel in te vullen (ook niet-erfpachters kunnen dit doen) en je aan te sluiten bij onze Facebookgroep."
Meer info op erfpachtbelangamsterdam.nl.

Amsterdam vraagt Diemen: stel de Nuonweg weer open

IJBURG - De gemeente Amsterdamheeft de gemeente Diemen in een brief gevraagd om de Nuonwegweg weer open te stellen, omdat uit onderzoek zou zijn gebleken dat dit best kan. Wethouder Lex Scholten is daar nog helemaal niet zo zeker van.

In de zomer van 2014 sloot Diemen de weg, wat tot een storm van protest leidde, vooral uit IJburg. Amsterdam vroeg dit besluit weer terug te draaien, waarop Diemen een flink aantal punten formuleerde voor een onafhankelijk onderzoek naar wat nodig zou zijn voor nieuwe openstelling en de noodzakelijke wijzigingen van het bestemmingsplan. Dat ging om verkeerstechnische zaken, veiligheid, geluidsoverlast, verkeershinder, maar ook over de economische effecten en de aansprakelijkheid bij schadeclaims. De resultaten zijn er nu eindelijk. Tenminste, voor een deel van de gevraagde onderzoeken, aldus Scholten. "Amsterdam vraagt ons nu een principebesluit te nemen om het bestemmingsplan te wijzigen. Maar we willen eerst de resultaten zien van alle gevraagde onderzoeken en bovendien goed onderzoeken of er inderdaad geen belemmeringen zijn om het bestemmingsplan te wijzigen, iets waar de gemeenteraad overigens ook nog mee zal moeten instemmen."

Scholten is onder meer nog benieuwd naar de mening van Openbaar Vervoer-beheerders, de provincies Noord-Holland en Flevoland, over de mogelijke hinder voor het openbaar vervoer als de weg weer open gaat. Daarnaast wil de gemeente Diemen dat Amsterdam garant staat voor alle mogelijke schadeclaims. "Het omzetverlies op IJburg is volgens Amsterdams onderzoek 19 procent en in Diemen 4 procent. Daarnaast speelt het vraagstuk van onrechtmatige overheidssteun aan de Maxis."

Grote interesse nieuwbouw- projecten

IJBURG - Ze gingen nog net niet met elkaar op de vuist tijdens de informatiebijeenkomst over allerlei nieuwbouwprojecten op IJburg, maar veel scheelde het niet. Het was namelijk enorm druk en sommige bezoekers waren bang achter het net te vissen.
Vooral de zelfbouwkavels op Centrumeiland en Steigereiland waren in trek, maar de meeste belangstelling ging uit naar het Sluishuis, waarvan een maquette stond opgesteld. Het Sluishuis wordt vanwege de bijzondere architectuur hét gezicht van IJburg.
Op pagina 7 een overzicht van alle nieuwbouwprojecten.

1200

IJburgers zijn al lid van de Facebookgroep over erfpacht

Omwonenden Kavel 13A vrezen besluit gemeente

Standpunten bewoners en gemeente liggen ver uit elkaar

IJBURG – De omwonenden van Kavel 13 hebben het gevoel dat het helemaal de verkeerde kant op gaat met het aantal en de kwaliteit van tijdelijke woningen voor statushouders en studenten/vluchtelingen op Kavel 13A. Een presentatie van woningcorporatie de Alliantie onlangs en een toelichting van wethouder Laurens Ivens afgelopen dinsdagavond heeft ze in elk geval niet gerustgesteld. Het antwoord is nu aan burgemeester en wethouders. Zij komen waarschijnlijk half maart met hun bevindingen, waar de gemeenteraad wel iets over mag zeggen, maar dat waarschijnlijk het finale oordeel wordt. De bewoners vrezen met grote vreze.

50 woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens, verdeeld over de helft statushouders en de andere helft studenten/jongeren en 10 voor gezinnen. In januari kwamen de bewoners dit met elkaar overeen als 'acceptabel' en 'sociaal draaglijk', gebaseerd op adviezen van onafhankelijke experts. Een acceptabel alternatief is maximaal 80 woningen voor alleen 1- en 2-persoonshuishoudens en dan weer fiftyfifty.
Bij eerdere bijeenkomsten tussen gemeente en bewoners afgelopen periode was ook de Alliantie aanwezig. Die leverde een constructieve bijdrage aan het onderzoek en de ontwikkelingen, maar bekende nooit kleur ten aanzien van hun plannen. De bewoners waren dan ook reuzebenieuwd waar de Alliantie mee zou komen. Dat weten ze nu, want eind januari presenteerde de corporatie haar visie.

Wensen
De woningcorporatie zegt rekening te houden met de wensen van de omwonenden: onder andere de open, groene structuur behouden, ruimte voor spelende kinderen (minimaal 50 procent van de kavel), aandacht voor veiligheid/ sociale controle (zicht op spelende kinderen) en een duurzaam gebouw dat past op de plek, maar ook met de wensen van de gemeente. Op basis hiervan kwam de Alliantie met een voorstel voor een gebouw met twee vleugels, verdeeld over maximaal vijf bouwlagen met de hoogste hoek tegenover restaurant I-grec, en met plek voor 194 bewoners, te weten 9 enkele units, 104 een- en 40 tweepersoonshuishoudens. En met een naam: Wijburg.
Desgevraagd wil de Alliantie geen verdere toelichting geven op de plannen. Wel geeft de corporatie aan hoe ze haar rol ziet: "De Alliantie handelt ter ondersteuning van de gemeente."

'De Alliantie handelt hier ter ondersteuning van de gemeente'

Overleg
Afgelopen dinsdag was er een overleg tussen bewoners en wethouder Laurens Ivens en volgens Olivier Lauteslager, woordvoerder van het Bewonersinitiatief Kavel 13A, is dat niet bevredigend verlopen. "Wij hebben de wethouder uitgelegd waarom wij tot dit aantal zijn gekomen en wat onze wensen zijn ten aanzien van de bebouwing en we hebben aangegeven dat ons plan een goede kans van slagen heeft omdat het door de buurt gedragen wordt. Om die reden zijn wij ook helemaal niet gelukkig met het plan van de Alliantie, dat uitgaat van veel grotere aantallen en dat niet voorziet in duurzame units. Maar de wethouder gaf er blijk van dat hij mogelijk zelfs het aantal van 194 te laag vindt omdat hij nu eenmaal een huisvestingsuitdaging heeft. Dat voelt niet goed."

Niet luistert
Lauteslager bekruipt langzamerhand het gevoel dat de gemeente uiteindelijk niet luistert naar de bewoners. "Ik heb er de afgelopen maanden veel tijd in gestoken om de bewoners op één lijn te krijgen, maar ik vraag me af of ik dit had gedaan als ik van tevoren had geweten dat de gemeente toch zijn eigen koers vaart."
"De gemeente is erachter dat dit een heel moeilijke plek is voor dit project, maar lijkt de consequenties daarvan niet onder ogen te willen zien. Het besluit voor deze plek staat vast en de noodzaak is hoog. De risico's die gelopen worden en het brede draagvlak lijken te worden genegeerd, waarmee het succes van goede integratie van statushouders onder druk staat. Dat zou ik een verdrietige uitkomst vinden, vooral na zo'n intensief proces."
Het is nu afwachten wat het gaat worden. "Wethouder Ivens heeft gesteld dat de plannen van de bewoners aan de ene kant en van de Alliantie en van de gemeente zelf te ver uit elkaar liggen en hij vindt dat burgemeester en wethouders zich nu moeten uitspreken."

Nieuwe school op Centrum- eiland

IJBURG – Op het Centrumeiland komt een nieuwe school. Over wat voor school het wordt, is verder nog niets bekend.

Dit feit dook opeens op in de plannen van het Centrumeiland, die zaterdag 4 februari bij een informatiemiddag werden gepresenteerd. Op het Centrumeiland – de verbinding tussen de Pampuslaan en het Middeneiland dat nog moet worden aangelegd – komen rond de 1100 woningen (met name zelfbouwkavels) waar grote belangstelling voor is, en dus ook een school. Of er ook andere voorzieningen komen op het Centrumeiland is nog niet bekend.

Grote belangstelling

Voor de woningen op Centrumeiland is meer belangstelling dan het aantal kavels. Over vier tot zes weken wordt bekend wie er worden ingeloot. Verder is het succes van de informatiemarkt die op 4 februari is gehouden aanleiding voor de gemeente om vaker een soortgelijke sessie te organiseren. "Drie of vier keer per jaar", zei senior projectmanager Dries Drogendijk voor de camera van IJburgTV.

Boeken verkopen bij oba

IJBURG – De openbare bibliotheek (oba) aan de Diemerparklaan organiseert op zaterdag 25 februari een tweedehandsboekenmarkt. Iedereen kan hier boeken verkopen of kopen.

De oba speelt met deze boekenverkoop in op het gegeven dat veel mensen een overvolle boekenkast hebben en er eigenlijk een beetje tegenaan hikken. Wie zijn kast wil leeghalen of juist vullen is zaterdag 25 februari tussen 14.00 en 17.00 uur welkom.

Steun uw club bij DEEN

IJBURG – Bij Supermarkt DEEN aan de Bert Haanstrakade kunnen IJburgers sparen voor hun sportclub. Er is keus uit de voetbal-, hockey-, volleybal- en schaatsvereniging. Die kunnen allemaal wel een financieel steuntje in de rug gebruiken.

Iedereen die aankopen doet bij de supermarkt krijgt voor 15 euro besteed bedrag een kartonnen muntje dat in een koker kan worden gedaan. Alle verzamelde muntjes vertegenwoordigen uiteindelijk een bepaald bedrag dat aan de betreffende vereniging wordt uitgekeerd. De actie loopt tot en met 18 maart.

Tweede platform met waterwoningen in aantocht

IJBURG - Het heeft jaren geduurd en er was veel verzet tegen, maar binnenkort gaat het dan toch gebeuren: dan worden de eerste 14 waterwoningen in de Zeeburgerbaai opgeleverd. De omwonenden waren tegen de plannen omdat ze bang waren dat de drijvende woningen op hol konden slaan bij een storm, maar uiteindelijk zijn de waterwoningen niet drijvend, maar staan ze op palen. In april van dit jaar start de verkoop van Zeeburgerbaai platform II.

Jouke Hoogeveen

Marathonschaatser, werd dit jaar derde op de Weissensee.
PR 10 km: 12.58.21

Baard of snor?
"Baard! Als ik een snor laat staan moet ik me alsnog scheren, haha."

Bocht of rechte stuk?
"Rechte stuk, alhoewel mijn bochten ook beginnen op te bloeien de laatste tijd!"

Bier of wijn?
"Het liefst Belgisch trappistenbier."

Films of series?
"'Series. Toevallig nu even niet, heb gisteren de laatste aflevering van 'Homeland' gekeken en ben ook klaar met 'Walking Dead'. Dus als je nog tips hebt?"

Twitter of Facebook?
"Twitter. Op Facebook zetten mensen dingen die ik soms helemaal niet van ze wil weten."

Saus erop of ernaast?
"Erop! Sriracha chilisaus gooi ik echt overal op. Dat is zo'n speciale saus, heeft zelfs zijn eigen Facebookpagina. Dat doe ik zelfs op mijn broodje pindakaas."

Zweden of Oostenrijk?
"Oei, pff. Die vind ik moeilijk! Dan ga ik toch voor Zweden. Daar geniet ik het meest van, om daar te zijn. Ben daar ook op vakantie geweest. Maar misschien verandert mijn mening als ik de Alternatieve Elfstedentocht win op de Weissensee, ha!"

Heerenveen of Calgary?
"Heerenveen. Lekker dichtbij! Ik mocht vorig jaar naar Salt Lake City mee als reserve en dat heb ik niet gedaan. Ik dacht om nou alleen voor een ijsbaan alles uit handen te laten vallen voor twee weken. Dat zag ik niet zo zitten."

Wereldbeker of Weissensee?
"Weissensee! Daar kijk ik altijd zo naar uit."

Elke scheur die je ziet inrijden of na elke 100 meter heel hard Wak! roepen?
"Heel hard wak roepen. Alleen maar scheuren inrijden heb ik één Alternatieve Elfstedentocht lang gedaan, die keer dat er zo veel sneeuw lag en je de scheuren niet zag. Daar word ik nog 's nachts wakker van."
Bron: Schaatsen.nl

IJburg toont zijn duurzame kant

Ruim 70 deelnemers duurzame inspiratietour

De tour begint, natuurlijk op de fiets.

IJBURG - IJburg toonde onlangs zijn duurzame gezicht en er waren liefst ruim 70 mensen die dat wilden zien; zij deden mee aan de duurzame inspiratietour van Stichting Natuurlijk IJburg en Nuon.

Vier adressen op IJburg werden bezocht. Het IJburg College dat bijna 500 zonnepanelen heeft, Blok 35 dat als VvE (dus met zijn allen) led-verlichting heeft aangeschaft, evenals een groendak en honderden zonnepalen, een duurzaam gebouwd huis op Steigereiland en een gewone rijtjeswoning met een zeer lage energierekening. Deelnemer Evert-Jan de Vries: "Het was mooi om te zien dat ieder adres op zijn eigen manier bezig is met het verlagen van CO2-uitstoot en dat het een sport wordt als je er eenmaal aan begint."

Tips en tricks

Op bezoek bij Blok 35, het duurzaamste blok van IJburg met honderden zonnepanelen, een groendak en led-verlichting.

Ook Barbara Mulder ging met tips en tricks naar huis. "Ik ga eens experimenteren met bakken met groen, want ik vind mijn directe omgeving niet groen genoeg." En stadsdeelbestuurder Nevin Özütok benadrukte dat het verduurzamen van een heel blok ook leidt tot meer betrokkenheid bij elkaar.

Vervolg

Natuurlijk IJburg en Nuon gaan aan de hand van een evaluatie onder de deelnemers bepalen welke volgende duurzame acties georganiseerd worden. NIJ-medewerker Linda Vosjan: "We denken bijvoorbeeld aan het organiseren van een uitstapje naar de Nuon-gascentrale in Diemen. Dan zie je waar de warmte in onze huizen vandaan komt. We willen graag alle IJburgers de kans geven daar een kijkje te nemen. Want verduurzamen gaat ook over techniek. Maar in eerste instantie over gedrag; iedere dag beslissen we: een warme trui of de verwarming een graadje hoger?"

Energienota

Verder roept Natuurlijk IJburg iedere IJburger op het bedrag van zijn energierekening te laten weten. "Na een jaar kijken we dan of mensen lager zijn uitgekomen. De meest energieke (IJ)burger krijgt dan een leuke prijs."
Mail naar natuurlijkijburg@gmail.com of kijk op www.natuurlijkijburg.nl.

Jouke Hoogeveen

Marathonschaatser, werd dit jaar derde op de Weissensee.
PR 10 km: 12.58.21

Baard of snor?
"Baard! Als ik een snor laat staan moet ik me alsnog scheren, haha."

Bocht of rechte stuk?
"Rechte stuk, alhoewel mijn bochten ook beginnen op te bloeien de laatste tijd!"

Bier of wijn?
"Het liefst Belgisch trappistenbier."

Films of series?
"'Series. Toevallig nu even niet, heb gisteren de laatste aflevering van 'Homeland' gekeken en ben ook klaar met 'Walking Dead'. Dus als je nog tips hebt?"

Twitter of Facebook?
"Twitter. Op Facebook zetten mensen dingen die ik soms helemaal niet van ze wil weten."

Saus erop of ernaast?
"Erop! Sriracha chilisaus gooi ik echt overal op. Dat is zo'n speciale saus, heeft zelfs zijn eigen Facebookpagina. Dat doe ik zelfs op mijn broodje pindakaas."

Zweden of Oostenrijk?
"Oei, pff. Die vind ik moeilijk! Dan ga ik toch voor Zweden. Daar geniet ik het meest van, om daar te zijn. Ben daar ook op vakantie geweest. Maar misschien verandert mijn mening als ik de Alternatieve Elfstedentocht win op de Weissensee, ha!"

Heerenveen of Calgary?
"Heerenveen. Lekker dichtbij! Ik mocht vorig jaar naar Salt Lake City mee als reserve en dat heb ik niet gedaan. Ik dacht om nou alleen voor een ijsbaan alles uit handen te laten vallen voor twee weken. Dat zag ik niet zo zitten."

Wereldbeker of Weissensee?
"Weissensee! Daar kijk ik altijd zo naar uit."

Elke scheur die je ziet inrijden of na elke 100 meter heel hard Wak! roepen?
"Heel hard wak roepen. Alleen maar scheuren inrijden heb ik één Alternatieve Elfstedentocht lang gedaan, die keer dat er zo veel sneeuw lag en je de scheuren niet zag. Daar word ik nog 's nachts wakker van."
Bron: Schaatsen.nl

IJburg toont zijn duurzame kant

Ruim 70 deelnemers duurzame inspiratietour

Een kijke bij Blok 35, met tientallen zonnepanelen, een groendak en ledverlichting het meest duurzame complex op IJburg.

IJBURG - IJburg toonde onlangs zijn duurzame gezicht en er waren liefst ruim 70 mensen die dat wilden zien; zij deden mee aan de duurzame inspiratietour van Stichting Natuurlijk IJburg en Nuon.

Vier adressen op IJburg werden bezocht. Het IJburg College dat bijna 500 zonnepanelen heeft, Blok 35 dat als VvE (dus met zijn allen) led-verlichting heeft aangeschaft, evenals een groendak en honderden zonnepalen, een duurzaam gebouwd huis op Steigereiland en een gewone rijtjeswoning met een zeer lage energierekening. Deelnemer Evert-Jan de Vries: "Het was mooi om te zien dat ieder adres op zijn eigen manier bezig is met het verlagen van CO2-uitstooten dat het een sport wordt als je er eenmaal aan begint."

Tips en tricks

De meute die zich duurzaam wil laten inspireren gaat op pad.

Ook Barbara Mulder ging met tips en tricks naar huis. "Ik ga eens experimenteren met bakken met groen, want ik vind mijn directe omgeving niet groen genoeg." En stadsdeelbestuurder Nevin Özütok benadrukte dat het verduurzamen van een heel blok ook leidt tot meer betrokkenheid bij elkaar.

Vervolg

Natuurlijk IJburg en Nuon gaan aan de hand van een evaluatie onder de deelnemers bepalen welke volgende duurzame acties georganiseerd worden. NIJ-medewerker Linda Vosjan: "We denken bijvoorbeeld aan het organiseren van een uitstapje naar de Nuon-gascentrale in Diemen. Dan zie je waar de warmte in onze huizen vandaan komt. We willen graag alle IJburgers de kans geven daar een kijkje te nemen. Want verduurzamen gaat ook over techniek. Maar in eerste instantie over gedrag, iedere dag beslissen we: een warme trui of de verwarming een graadje hoger?"

Energienota

Verder roep Natuurlijk IJburg iedere IJburger op het bedrag van zijn energierekening te laten weten. "Na een jaar kijken we dan of mensen lager zijn uitgekomen. De meest energieke (IJ)burger krijgt dan een leuke prijs."
Mail naar natuurlijkijburg@gmail.com of kijk op www.natuurlijkijburg.nl.

Tweede platform met waterwoningen in aantocht

IJBURG - Het heeft jaren geduurd en er was veel verzet tegen, maar binnenkort gaat het dan toch gebeuren: dan worden de eerste 14 waterwoningen in de Zeeburgerbaai opgeleverd. De omwonenden waren tegen de plannen omdat ze bang waren dat de drijvende woningen op hol konden slaan bij een storm, maar uiteindelijk zijn de waterwoningen niet drijvend, maar staan ze op palen. In april van dit jaar start de verkoop van Zeeburgerbaai platform II.

Repair Café zoekt reparateurs

IJBURG – Het Repair Café dat sinds december in de FlexBieb wordt gehouden als onderdeel van Natuurlijk IJburg zoekt wegens succes reparateurs. Het gaat om vrijwilligerswerk.

Sinds twee jaar organiseert Natuurlijk IJburg een Repair Café waar iedereen zijn of haar kapotte spullen kan brengen en samen met een vrijwillige reparateur hieraan kan sleutelen. Sinds december is het Repair Café iedere woensdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur in de FlexBieb (en hiervoor in de Collective Store op IJburg, CSIJ).
En wegens succes worden nu reparateurs gezocht. Je hoeft niet iedere week te komen, maar het is fijn als je het team wilt versterken. Naast samen repareren staat gezelligheid met elkaar en de klanten voorop. Opgeven kan via Natuurlijkijburg@gmail.com of tel. 06-129 27 811.

Aan brug Steigereiland wordt gewerkt

IJBURG - Van 6 tot en met 31 maart zijn er werkzaamheden aan de Steigereilandbrug en de Steigereilandsluis aan de Haringbuisdijk op IJburg. De brug en sluis worden dan omgebouwd, zodat Waternet deze op afstand vanuit het hoofdkantoor kan bedienen.

Het nieuwe systeem van de brug en de sluis wordt in een veilige omgeving getest. Daarom is de brug tussen 0.00 uur en 06.00 uur afgesloten voor al het verkeer op dinsdag 21 maart tot en met zaterdag 25 maart en van maandag 27 maart tot en met woensdag 29 maart. Auto's en fietsers kunnen omrijden via de Schokkerjachtdijk. Dit wordt met borden aangegeven.

Boerderij verhuurt trailer

IJBURG - Voor iedereen die een paard (of twee) wil vervoeren en geen trailer heeft: deze is te huur bij Boerderij op IJburg.

Dit is een tweepaards IforWilliams-trailer en het is een voorlader, wat betekent dat de paarden ook aan de voorkant uitgeladen kunnen worden. Paarden die moeilijk te laden zijn, zijn vaak makkelijker te laden in deze trailer. Kortom: een kwalitatieve trailer waarbij je ook de Boerderij steunt.

Repair Café zoekt reparateurs

IJBURG – Het Repair Café dat sinds december in de FlexBieb wordt gehouden als onderdeel van Natuurlijk IJburg zoekt wegens succes reparateurs. Het gaat om vrijwilligerswerk.

Sinds twee jaar organiseert Natuurlijk IJburg een Repair Café waar iedereen zijn of haar kapotte spullen kan brengen en samen met een vrijwillige reparateur hieraan kan sleutelen. Sinds december is het Repair Café iedere woensdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur in de FlexBieb (en hiervoor in de Collective Store op IJburg, CSIJ).
En wegens succes worden nu reparateurs gezocht. Je hoeft niet iedere week te komen, maar het is fijn als je het team wilt versterken. Naast samen repareren staat gezelligheid met elkaar en de klanten voorop. Opgeven kan via Natuurlijkijburg@gmail.com of tel. 06-129 27 811.

Aan brug Steigereiland wordt gewerkt

IJBURG - Van 6 tot en met 31 maart zijn er werkzaamheden aan de Steigereilandbrug en de Steigereilandsluis aan de Haringbuisdijk op IJburg. De brug en sluis worden dan omgebouwd, zodat Waternet deze op afstand vanuit het hoofdkantoor kan bedienen.

Het nieuwe systeem van de brug en de sluis wordt in een veilige omgeving getest. Daarom is de brug tussen 0.00 uur en 06.00 uur afgesloten voor al het verkeer op dinsdag 21 maart tot en met zaterdag 25 maart en van maandag 27 maart tot en met woensdag 29 maart. Auto's en fietsers kunnen omrijden via de Schokkerjachtdijk. Dit wordt met borden aangegeven.

Boerderij verhuurt trailer

IJBURG - Voor iedereen die een paard (of twee) wil vervoeren en geen trailer heeft: deze is te huur bij Boerderij op IJburg.

Dit is een tweepaards IforWilliams-trailer en het is een voorlader, wat betekent dat de paarden ook aan de voorkant uitgeladen kunnen worden. Paarden die moeilijk te laden zijn, zijn vaak makkelijker te laden in deze trailer. Kortom: een kwalitatieve trailer waarbij je ook de Boerderij steunt.

IJburg bouwt aan de toekomst

Nog zeker acht projecten staan op stapel

Het was haast belachelijk druk tijdens de informatiemiddag over de bouwplannen op 4 februari.

IJBURG – Vrij naar de tekst op de afdichting van de Afsluitdijk: Een eiland dat leeft, bouwt aan z'n toekomst. En dat gebeurt momenteel, want IJburg is hard bezig om wat betreft woningbouw de laatste mogelijkheden te ontwikkelen. Alle plannen die soms al worden uitgevoerd, soms in een vergevorderd stadium verkeren en soms niet verder zijn dan losse ideeën of wat schetsen, zetten we op een overzichtelijke rij, op numerieke volgorde.

Blok 1B

Nu zit er nog het tijdelijke groene speel- en leerproject Kavel op de schop, maar dat moet de kavel verlaten omdat er nieuwbouw wordt gepleegd. Hier komt een complex van maximaal zeven verdiepingen dat de IvensStudios gaat heten. Er komen compacte studio's (35-50 m2), met een eigen balkonnetje en er komen drie gezamenlijke buitenruimtes. De studio's worden verkocht voor prijzen vanaf 165.000 euro, inclusief 50 jaar afgekochte erfpacht. De verkoop start binnenkort, de bouw start ook snel en de oplevering wordt in het derde kwartaal volgend jaar verwacht.

Blok 42A is een van de mooiste plekken op IJburg

Kavel 13A

Een van de weinig nog braakliggende kavels tussen de bebouwing, maar dat gaat niet lang duren. Hier komen zogenoemde containerwoningen voor statushouders enerzijds en jongeren en studenten anderzijds. In april vorig jaar werden de plannen bekendgemaakt voor 320 containerwoningen, maar daarna brak er onder omwonenden een hevige storm los. Hoeveel woningen er uiteindelijk komen hangt nog in de lucht (zie ook het artikel op pagina 3), maar dat dit kavel bestemd is voor deze twee groepen woningzoekenden is 100 procent zeker.

Sluishuis wordt karakteristiek schuin 'afgesneden' gebouw

Blok 42A

Blok 42A is de landtong in de binnenhaven en is samen met het aangrenzende Kavel 43A een van de mooiste plekken van IJburg. De gemeente Amsterdam wil dat met deze kavel zorgvuldig wordt omgesprongen en dat willen de bewoners ook, zo hebben ze onlangs gezamenlijk vastgesteld. De gemeente heeft de ambitie om aan de kavel "een sterke, tijdloze invulling te geven. Er is ruimte voor een gemengd programma met wonen, werken, voorzieningen, verblijven en parkeren".
De gemeente zoekt daarom naar een goed doordacht en overtuigend ontwerp voor deze prominente plek en begin december mogen ontwikkelaars zich hiervoor aanmelden. De ideeën die de bewoners hebben aangereikt, zijn verzameld in een inspiratiedocument dat meespeelt bij de selectie van de winnaar. De zogeheten gunning staat halverwege dit jaar gepland.

Blok 43A

Deze ruime kavel bij de haven was van woningcorporatie Stadgenoot, maar dat heeft de kavel recent verkocht aan Borghese Real Estate. Hier komt een appartementencomplex in verdiepingen dat plaats biedt aan circa 271 huurappartementen in de vrije sector en dat IJland gaat heten.
Het gebouw heeft aan de voorzijde vrij uitzicht over het IJ en de achterzijde ligt aan de jachthaven. Er komt een gevarieerd woonprogramma met twee- en driekamerappartementen variërend van circa 43 m² tot 90 m², verdeeld over 5 tot 8 bouwlagen in torens. De ontwikkeling bestaat uit vier aaneengeschakelde gebouwen die gefaseerd worden opgeleverd. In de zogenoemde plint (de begane grond) komen allerlei bedrijfjes en organisaties. Onlangs is gestart met de bouw. De oplevering wordt ergens in 2019 verwacht.

Blok 123

In de plannen heet het een beetje kil Blok 123, maar in de praktijk kent iedereen het nu al als het spectaculaire Sluishuis dat voor Steigereiland-Noord komt. Het Sluishuis krijgt 380 energieneutrale koop- en huurappartementen en biedt ook ruimte aan horeca en varende woonschepen. Het Sluishuis wordt een karakteristiek gebouw dat schuin is 'afgesneden' in de richting van IJburg. Zo ontstaat een natuurlijke overgang naar de meer kleinschalige bebouwing in de omgeving. Extra voordeel: de inval van zonlicht in de binnenhof van het project is optimaal. Bovendien biedt dit ontwerp de mogelijkheid om terraswoningen te bouwen. Het woningaanbod wordt zeer gevarieerd en geschikt voor verschillende doelgroepen, variërend van alleenstaanden tot meergeneratiegezinnen. Een deel van de woningen komt in verkoop. Bijna zestig procent van de appartementen is bestemd voor middeldure huur. Er is nog wel even geduld nodig voor wie hier wil wonen. De verwachting is dat de verkoop begin 2018 start. De verhuur volgt nog wat later als het gebouw zijn oplevering nadert.

Blokken 124, 125, 126i en 126j

Blok 124 bestaat uit maximaal 72 drijvende woningen op Steigereiland-Noord (in het water voor de Zuiderzeeschool), Blok 125 is aan de Schokkerjachtdijk en is nu een tijdelijke speelplaats en Blok 126i en –j liggen aan de andere kant van de weg en worden omringd door de Hooivletstraat, Smalschipstraat, Barkentijnkade en Barkasstraat (hier zijn nu moestuintjes). Blok 124 zal bestaan uit maximaal 72 drijvende woningen - planvorming start in 2016 - op Blok 125 komen acht zelfbouwkavels, op 126i en 126j komen appartementen en grondgebonden woningen. Dit jaar wordt begonnen met de bouw.

Centrumeiland

Eind 2013 ging de gemeente Amsterdam van start met de aanleg van Centrumeiland, het vierde eiland van IJburg. Nadat de planvorming een aantal jaren heeft stilgelegen, pakt gemeente Amsterdam deze nu weer op. Op Centrumeiland komen rond de 1100 woningen, waarvan rond 70 procent op zelfbouwkavels. Verder komen er 20 procent sociale huur- en 10 procent vrijesectorwoningen. Ook is er plek voor 27.000 vierkante meter sociaal-maatschappelijke gebouwen, waaronder een school. De inschrijving voor de zelfbouwkavels is op 4 februari gestart en bij de informatiebijeenkomst bleek dat belangstellenden zelfs ruzie maken om hier een kavel te bemachtigen.

Middeneiland

Middeneiland vormt samen met Centrumeiland en het toekomstige Buiteneiland Fase 2 van IJburg. Het Middeneiland krijgt een omvang van circa 150 hectare (300 voetbalvelden) en wordt gefaseerd aangelegd, in eerste instantie ongeveer de helft van het land (circa 80 hectare). Het is de bedoeling dat op het volledige Middeneiland uiteindelijk circa zesduizend woningen worden gebouwd.
Geïnteresseerden voor deze nieuwe wijk in het IJmeer moeten nog wel geduld hebben. Naar verwachting besluit de gemeenteraad van Amsterdam in april 2017 tot de aanleg van de eerste fase van Middeneiland. Het werk kan dan, na de nodige voorbereiding, begin 2018 worden gegund aan een aannemer. Een paar maanden later start de aanleg van Middeneiland en de verwachting is dat de eerste woningen op Middeneiland in 2021 gebouwd worden.

Rieteiland

Nog altijd zijn er zelfbouwkavels te koop op Rieteiland-Oost. Vrij wonen, omringd door groen en water, in een huis dat u zelf heeft ontworpen; dat kan allemaal op Rieteiland-Oost, in Amsterdam-IJburg. Het bijzondere aan dit eiland is dat het helemaal is bestemd voor zelfbouw van uitsluitend vrijstaande huizen.

Iedereen die heeft meegewerkt aan de film poseert in Kriterion.

De kraamkamer van IJmove is basisschool Laterna Magica. Toen hun kinderen hier nog op school zaten, waren Sally Lodewijks, Renie van Putte, Tinka van Hulzen en Judith van der Blom (gevieren hebben zij IJmove opgezet) actieve ouders. Sally en Tinka zetten op de school een kinderpersbureau op en bedachten eind 2015 dat het hier, nu de kinderen zouden uitzwerven over verschillende scholen, niet bij mocht blijven. Daarna zijn ze gewoon begonnen, eerst met het zoeken van een ruimte (dat werd de FlexBieb) en daarna startte de zoektocht via Facebook naar jongeren tussen de 12 en ongeveer 15 jaar die wilden meedoen. Van hen werd heel wat gevraagd, want de jongeren moesten alles zelf doen: het verhaal bedenken, script schrijven, filmen, een zogeheten stopmotionfilmpje maken, filmmuziek componeren én spelen, decorstukken maken, kleding ontwerpen en naaien, acteren: kortom, alles wat bij een film komt kijken. Het werd een weg waarvan niemand wist hoeveel tijd die in beslag zou nemen, maar er werd in elk geval besloten om niets af te raffelen omwille van de tijd.

Fantasiefilm
Het resultaat is de fantasiefilm 'Selmaril', die eind januari voor het eerst werd vertoond aan de makers en veelal directbetrokkenen. Er deden in totaal 35 jongeren mee, plus een groot aantal vrijwilligers van wie Ruben van der Meer, vader van een van de meisjes en echtgenoot van Sally, er één was. Hij heeft alle makers van veel tips voorzien en uitgebreid gecoacht. Sally over het eindproduct: "Het is een heel mooie film geworden, eigenlijk mooier dan we ons hadden kunnen voorstellen."

Nog te zien
De film is woensdag 22 februari om 16.00 uur nog te zien in de FlexBieb. En daarna? Als er interesse is, kan de film zomaar vaker worden vertoond. Maar in principe wordt woensdag de 22ste het project echt afgesloten.

Franca Hilbers en Leilah van der Meer doen geluid, Isis Tersteeg repeteert haar tekst en Thomas Boers regisseert en filmt.

Leilah van der Meer (13) schreef mee aan het script, was geluidsvrouw, werkte mee aan het stopmotionfilmpje, ontwierp en naaide kostuums en acteerde als een van de vier hoofdelfen.
"Ja, ik ben best wel creatief en vind het leuk om aan veel mee te doen. Vooral het schrijven van het script was heel erg leuk en ik heb één personage bedacht. Die is precies zo geworden als ik het in mijn hoofd had. De rol als elf die ik speelde, was geen heel grote rol, maar was best lastig omdat je heel serieus moet zijn. Ik vond acteren het leukst omdat je dan bij alle opnames aanwezig bent en je ziet hoe het gaat worden. Wat ik later wil worden? Ik wil graag bij de animatiestudio van Disney in de VS werken en dan komt deze ervaring misschien van pas. Of ik wil kleding ontwerpen. Als er een volgende keer komt, doe ik zeker mee."

Malou Vogler, Amber Bruystens en Amelie Pelleg (vlnr) doen de make-up en het haar van elkaar.

Amelie Pelleg (12) schreef mee aan het script, werkte mee aan het stopmotionfilmpje, ontwierp en naaide de kostuums en acteerde als een van de vier hoofdelfen.
"Alles wat voorbijkwam, vond ik leuk om te doen. Ik kon geen keus maken, nee. Ik had op de basisschool Laterna Magica al ervaring opgedaan met het maken van een stopmotionfilmpje en dat is een heel leuk creatief proces. Het ontwerpen en in elkaar naaien van de kostuums voor de elfen was ook erg leuk. Andere kleding hoefden we niet te maken, want iedereen had verder gewone kleding aan."
"Naast meewerken aan het stopmotionfilmpje vond ik het acteren leuk, omdat daar dingen bij kwamen die voor mij helemaal nieuw waren. Bij het schrijven van het script heb ik een paar scènes bedacht die in de film zijn teruggekomen. Vooral dat we dat in een groep deden, was leuk. Soms bedachten we ook iets dat niet kon worden uitgevoerd of die niet klopten. Ik vond acteren uiteindelijk het leukst."

Thomas Boers (16), was regisseur, editor en productieassistent.
"Ik werd hiervoor gevraagd omdat ze mij kenden van het kinderpersbureau op Laterna Magica. Ik was meteen enthousiast, want ik heb veel affiniteit en ook wat ervaring met het maken van video's. Ik was aan het begin ook betrokken bij het script schrijven, maar daar heb ik me verder niet mee bemoeid. Op de set heb ik vooral veel gehad aan en geleerd van Sally en haar man Ruben van der Meer, die veel ervaring hebben met televisie maken. Wat ik vooral geleerd heb? Dat het belangrijk is om goed te plannen en om orde te houden op de set. Ik zat er altijd in van 'Ik doe het en dan zie ik wel wat het oplevert', maar zo werkt dat niet in de praktijk. Of ik hier verder in wil? Dat weet ik echt nog niet. Het zou kunnen, maar het zou ook kunnen dat ik dat als hobby blijf doen. Ik zie wel. Het resultaat is trouwens geweldig voor een film die door kinderen is gemaakt."

Matilde Yilmaz op de set.

Matilde Yilmaz (13) werkte aanvankelijk mee aan het schrijven van het script, ontwierp, naaide kostuums, deed het geluid en had de rol van Koningin.
"In het begin schreef ik mee aan het script, maar dat was hooguit een paar uurtjes. Dat was op vrijdagavond en op een gegeven moment kwam de zaterdagochtend erbij om kleding te maken en op zondag werd vaak gedraaid. Dat vond ik te veel en daarom ben ik gestopt met script schrijven."
"Het is een beetje vanzelf gelopen met die rol. Ik ben groot voor mijn leeftijd en durf ook mijn zegje te doen – volgens mij was ik af en toe best irritant op de set - en toen ze iemand zochten voor de rol van Koningin vroegen ze mij. Het acteren was trouwens niet heel moeilijk. Ik kan me althans niet herinneren dat ik veel heb moeten oefenen, maar dat komt ook omdat er alleen maar een-op-eendialogen waren. Dat is toch anders dan dat je moet acteren in een groep, denk ik. Over de film zelf had ik geen echte verwachting, maar het is wel veel mooier geworden dan ik dacht."

Jules Appel (piano) en Yannick Laret werken aan de filmmuziek.

Jules Appel (18) componeerde en speelde als pianist mee aan de filmmuziek.
"Mijn moeder kende een van de begeleiders en die vroeg haar of ik misschien wilde meedoen. En dat wilde ik wel. Waarom? Omdat ik nog niet zelf muziek had geschreven en ik wilde weleens ervaren hoe dat is met andere muzikanten. Dat waren een violist en een gitarist. Er heeft ook een drummer meegewerkt, maar die was er niet bij toen ik er was."
"Ik heb relatief weinig meegeschreven, omdat het grootste deel van de muziek al was geschreven en op band stond toen ik erbij kwam. We zijn twee keer bij elkaar gekomen. De eerste keer was het een beetje improviseren en de tweede keer hebben we de muziek doorgenomen en daarop hebben we verder geborduurd. We maakten de muziek terwijl we de beelden niet kenden. Dat hoeft ook niet. Als we een spannend muziekje wilden, dan maakten we een spannend loopje en dat zetten we dan op de band. Het nadeel is wel dat we veel meer hebben gemaakt dan we nodig hadden, maar het is niet anders."

Ruben van der Meer geeft aanwijzingen aan hoofdrolspeelster Isis Tersteeg.

Leilah van der Meer (13) schreef mee aan het script, was geluidsvrouw, werkte mee aan het stop-motion moodboard, ontwierp en naaide de kostuums en acteerde als een van de vier hoofdelfen.
"Ja, ik ben best wel creatief en vind het leuk om aan alles mee te doen. Vooral het schrijven van het script was heel erg leuk en ik heb één personage bedacht. Die is precies zo geworden als ik het in mijn hoofd had. De rol als Elf die ik speelde, was geen heel grote rol, maar was best lastig omdat je heel serieus moet zijn. Ik vond acteren het leukst, omdat je dan bij alle opnames aanwezig bent en je ziet dan hoe het gaat worden. Wat ik later wil worden? Ik wil graag bij de animatiestudio van Disney in de VS werken en dan komt deze ervaring misschien van pas. Of ik wil kleding ontwerpen. Als er een volgende keer komt, doe ik zeker mee."

Vijftien maanden. Zo lang heeft het filmproject IJmove, waarbij jongeren van het begin tot het eind een film in elkaar zetten, geduurd. Af en toe waren er momenten dat het tegen zat en er kwamen regelmatig wat 'dingetjes' bij waardoor het project weer uitliep. Maar uiteindelijk was eind januari de feestelijke première van 'Selmaril' in bioscoop Kriterion. Compleet met rode loper, dat spreekt vanzelf. Op deze pagina's komen negen makers aan het woord.

Beeld uit Selmaril.

Na een vaag telefoontje van ene dr. Ciderwald spreekt Nicky met hem af in zijn laboratorium. Hij vertelt dat haar ouders zoek zijn geraakt bij een obscuur wetenschappelijk experiment en dringt er op aan dat Nicky haar amulet (Selmaril) meeneemt. Ze vertelt Teun, een goede vriend, over het amulet en haar ontmoeting met dr. Ciderwald. Als Nicky niet op de afgesproken tijd terug is, schieten Teun en haar vrienden haar te hulp.

Chiara Tan (14) is danseres.
"Films interesseren mij, maar toen ik van dit project hoorde, heb ik even geaarzeld. Ik was namelijk benieuwd of er ook meisjes zouden meedoen die ik kende. En uiteindelijk zei ik ja."
"Ik wilde alleen danseres zijn, want ik heb geen interesse in script schrijven en dat soort dingen. Nee, er is voor mij niet heel veel tijd in gaan zitten. Wij hebben drie keer geoefend en toen waren we klaar. Of ik goed in de film te zien ben? Het dansnummer duurt niet heel erg lang, maar ik sta vooraan, dus ja. Wat ik het leukste vond? Bij de opname alles eromheen. Al die kostuums en lampen en zo. Ja, ik vind dat het een mooie film is geworden. Als ik de kans krijg, wil ik best nog wel een tweede keer meedoen."

Judith van der Blom, Amber Bruystens en Leilah van der Meer werken aan het stopmotionmoodboard.

Amber Bruystens (13) schreef mee aan het script, ontwierp en naaide kostuums en acteerde als een van de vier hoofdelfen.
"Als elf had ik wel tekst, maar niet heel veel. Daar hoefde ik niet lang op te studeren, maar het was heel leuk om te doen. Meewerken aan het script was ook heel erg leuk. Ik had daar al enige ervaring mee op Laterna Magica, maar het was vooral leuk om in een groep te werken. Kostuums ontwerpen en in elkaar zetten was ook leuk. Eigenlijk was alles heel leuk om te doen en om mee te maken. Maar ik weet niet of ik de volgende keer weer ja zou zeggen als ik zou worden gevraagd. Ik heb 15 maanden namelijk wel erg lang gevonden. Maar als er weer een film komt die sneller kan worden gemaakt, dan ga ik er zeker over denken.'"

Franca Hilbers (14) acteerde als elf, werkte mee aan het stopmotionmoodboard, deed het geluid en hielp 'een beetje' mee met de kostuums.
"Het leukst heb ik het stopmotionboard gevonden. Lekker met een paar meiden creatieve dingen bedenken en maken, dat was echt leuk. Maar al die andere dingen heb ik ook leuk gevonden. Er is wel veel tijd in gaan zitten alles bij elkaar, maar ik heb het allemaal heel leuk gevonden en heb er ook veel van geleerd. Ja, ik vind de film heel mooi geworden. Ik weet niet wat ik ervan had moeten verwachten, maar ik vind dat iedereen die eraan heeft meegewerkt tevreden mag zijn."

Plannen zijn er plenty

Bestuurscommissie overlegt geloofsbrieven

De haven is een van de parels van IJburg, maar moet beter worden gevonden. Daarom komt er bewegwjzering heen.

Bestuurscommissie Oost heeft samen met de bewoners het gebiedsplan voor IJburg/Zeeburgereiland vastgesteld. In de vorige editie stonden we stil bij de hoofdlijnen ('IJburgers moeten prettig en veilig wonen') en dit keer zoeken wij de leuke details zodat je weet wat je in 2017 kunt verwachten op IJburg. Daarbij hanteren we de prioriteitenlijst (zeg maar de geloofsbrieven) van de Bestuurscommissie.

Samenwerking

Prioriteit 1: verder uitbouwen van de samenwerking met de bewoners.
De website halloijburg.nl is volgens de bestuurders een belangrijk middel om te communiceren met de bewoners en om die reden mag het platform wel wat sterker. Bovendien is het belangrijk dat bewoners hier informatie kunnen uitwisselen. Er zijn nu ruim vierduizend geregistreerde gebruikers en dat aantal moet worden opgekrikt.
Er is behoefte aan een Oranjevereniging: 'een breed gedragen, transparante entiteit waar organisatoren van IJburgse evenementen kennis, fondsen en vrijwilligers kunnen aanvragen.' Vooralsnog is dit nog een losse flodder, want er wordt niet aangegeven wie deze kar moet gaan trekken.
Er wordt een brede belangenafweging georganiseerd voor het Diemerpark. De reden? Er zijn steeds meer initiatieven die een mogelijke aanslag plegen op het Diemerpark en het doel van zo'n afweging is, zo luidt de hoop, 'te komen tot een besluit dat dat gebaseerd is op meer consensus en betere oplossingen voor de verschillende gebruikersgroepen.'

Het grote aantal woning- en boxinbraken moet worden aangepakt

Jeugd

Prioriteit 2: meer voor de jeugd op IJburg.
- Samen met sportaanbieders moeten acties worden opgezet ter promotie van het grote scala aan sport- en spelmogelijkheden.
- Rondom vakanties worden op speelpleinen (vaak pleinen van scholen die steeds vaker worden omgetoverd in pleinen waar de hele buurt gebruik van kan maken) allerlei sport- en spelactiviteiten georganiseerd.
- Om het sportaanbod te vergroten, wordt dit jaar de focus gelegd op een laagdrempelig dansaanbod voor meiden, kennismakingsactiviteiten voor watersporten, het organiseren van voetbalactiviteiten in de openbare ruimte en het starten van streetbasketball (3 tegen 3).
- Er wordt op IJburg al heel wat afgespeeld en daarbij wordt regelmatig overlast veroorzaakt. Er gaan gesprekken komen met jongeren die overlast geven om dit probleem in te dammen.
- Niet alleen sportieve, maar ook andere jongeren moeten worden bediend en dat gebeurt onder andere met het Straat-Tori-festival. Het gaat om een uitwisseling tussen jongeren die, zo lezen we, 'genieten van onze caleidoscopische wereld'.
- Eind 2016 is er in Amsterdam-Oost een pilot gestart waarbij sport-pedagoog, hulpverlener en combinatiefunctionaris Sport Pedja Djurdjevic jongeren individueel begeleidt. Stadsdeel Oost heeft er geld voor over om dit project een vervolg te geven.
- Er wordt meegewerkt aan een verhuizing van Boerderij op IJburg, waarbij in Diemen een kansrijke plek is gevonden. Gemeente en bestuur van de stichting zijn hierover aan het praten. Haast is geboden, want op 1 juni moet de Boerderij de huidige plek aan de Oeverzeggestraat verlaten.
IJtopia blijft en er wordt serieus gekeken of er een soort jeugdland (een huttendorp) op IJburg kan worden gerealiseerd, compleet met survivalbaan.
- Er is behoefte aan een mountainbikeparcours. Waar dat moet komen op het eivolle IJburg wordt niet helder gemaakt.

Veel meer sport- en spelmogelijkheden
voor de jeugd

Sociaal

Prioriteit 3: versterken van de netwerken om de draagkracht van IJburg te vergroten.
- De website huisvandewijk.nl/halloijburg wordt een belangrijke communicatieschakel genoemd in het formele en informele netwerk rond zorg en welzijn en gaat dit jaar worden verbeterd.
- Er komt een theaterproject OLDTIMERS dat zich richt op het bespreekbaar maken van psychische mishandeling en sociaal isolement van ouderen. Want hoewel een op de drie IJburgers nog geen 18 is, zijn er ook ouderen en een aantal van hen leeft geïsoleerd.
- Er wordt geïnventariseerd welke accommodaties op IJburg, zowel openbaar als particulier, beter kunnen worden benut.
- Er vindt een verkenning plaats om armoede op IJburg in kaart te brengen.

Veilig

Prioriteit 4: veilig en prettig samenleven.
- Het grote aantal woning- en boxinbraken moet worden aangepakt en dat gebeurt via onder andere een schouw in de wijk, WhatsAppgroepen, bijeenkomsten over inbraakpreventie en dergelijke.
- De omgeving van de Olympusschool (Blok 30 met name) wordt in overleg met alle gebruikers verbeterd.
In 2016 is gestart met verbetering van Blok 37 (Lumièrestraat/Erich Salomonstraat, bij de haven) en hiervoor geldt: wordt vervolgd. Het botert namelijk volgens de Bestuurscommissie niet zo goed tussen de bewoners onderling in dit blok.
- Door middel van zogenoemde interventies (zeg maar ingrijpen) wordt ingezet op onder andere leefbaarheid en wederzijds respect. Welzijnsorganisaties Academie van de Stad, Inkr8 en Dynamo gaan helpen.
- Er is een begin gemaakt met een 5 meifestival. Dat smaakt naar meer en dit jaar wordt er net als vorig jaar een koppeling gemaakt met de 4 meiherdenking in het Ed Pelsterpark.
- Er komt een festival met de naam Geopend, analoog aan het theater 'Voor de Wind' dat afgelopen jaar een groot succes was.
- Ze zijn er nog niet, maar aan Bestuurscommissie Oost zal het niet liggen dat de statushouders en studenten/jongeren die op kavel 13A komen te wonen zo snel mogelijk integreren op IJburg.
In 2016 was er het project 'Ontwerp jouw toekomst' waarbij jongeren werden geprikkeld om na te denken over IJburg. Dit jaar wordt gekeken welke ideeën uitvoerbaar zijn.
Er komt een film 'Welkom op IJburg', waarin nieuwe IJburgers welkom worden geheten én wegwijs worden gemaakt.
- IJburg wordt waar mogelijk vergroend.
- Er is een compleet hoofdstuk gewijd aan het Joris Ivensplein. De problemen op dit plein moeten, zoals dat heet in ambtenarenjargon, integraal worden aangepakt. Anders gezegd: iedereen die wat met het plein heeft, wordt geacht hier aan bij te dragen. In 2017 wordt het project dat in gang is gezet vervolgd.
De randen van IJburg moeten beter worden benut en daar komt een onderzoek naar.
Het Mobiel Steunpunt IJburg blijft touren over IJburg en duikt overal op waar problemen met de ordehandhaving zijn.

Doorontwikkelen

Prioriteit 5: doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland.
IJburg en ook Zeeburgereiland worden dit jaar verder ontwikkeld en daarvoor worden alle zeilen bijgezet. Er wordt volopig gebouwd én er wordt gekeken welke (recreatie)mogelijkheden er nog kunnen worden benut op het water.

Er wordt onderzocht of er een cultureel gebouw kan worden gerealiseerd op IJburg (zie ook het bericht op de voorpagina).

Economie

Prioriteit 6: versterken economisch klimaat.
Bestuurscommissie Oost wil de samenwerking met de ondernemers versterken. Daarvoor worden nog concrete invullingen gezocht, maar verbetering van de veiligheid van de winkelgebieden is erg belangrijk.
IJburg moet op de kaart. Dat is een wens die al heel lang leeft, maar die maar niet van de grond wil komen. Dit jaar wordt een nieuwe poging ondernomen, onder andere door acht grote beelden van kunstenaar Gabarron te plaatsen op de Bert Haanstrakade zodat IJburg een heuse beeldenroute krijgt, is het idee.
Er komt bewegwijzering naar de haven, omschreven als een van de parels van IJburg.

Infrastructuur

Prioriteit 7: fiets- en vaarverbindingen.
Veilig en zo snel mogelijk op de fiets en met de boot van en naar IJburg. Dit is een belangrijk uitgangspunt van verbeteringen aan de fiets- en vaarwegen.
Er komt een onderzoek naar de verkeersveiligheid van de IJburglaan.

12 / 16

Acupunctuur in Weesp! Last van een winterdip, maak snel een afspraak bij Desirée Lekkerkerker www.ackrufy.nl of 0294-785331

Turnvereniging WVGV in Weesp zoekt een trainer voor de recreatielessen (meisjes vanaf 6 jaar) op woensdagmiddag. Voor meer informatie bel 06-48682035

Leuke cursus Frans ! Ervaren en enthousiaste lerares Frans geeft cursussen voor beginners en gevorderden. Conversatieles ook mogelijk. Maandag of donderdag 20.00 - 21.30 uur. 10 lessen € 165. Belangstelling? Bel: 06-40460969

MOTORFIETSEN te koop GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app 06-25418595

Weerbericht

'Hoe meer sneeuw, hoe beter voor het gemoed'

Februari wordt sprokkelmaand genoemd. Het is afgeleid van het oud-Nederlandse woord sporkelen, dat springen betekent. Eens per vier jaar verspringt het aantal dagen van 28 naar 29. Dat gebeurt weer in 2020. Februari is een echte wintermaand, met soms al vroeg lenteweer. Zo werd op 4 februari 2004 +17 graden gemeten. In contrast daarmee werd het –17 graden op 4 februari 2012. Ook februari 2017 toont aan dat de sprokkelmaand een wintermaand is. Afgelopen weekend werden we getrakteerd op een sneeuwverrassing. Sinds zondag zwaait het continentale hogedrukgebied de scepter met een van oost naar zuid ruimende wind. Het kwik komt woensdag even in juichstemming met lokaal ruim 10 graden. Vanaf donderdag krijgen wolken de overhand bij een zuidwestenwind. De nachtelijke vorst is uit de lucht. In het weekeinde is het weerbeeld licht wisselvallig met soms wat regen, af en toe zon en een maximum van rond 9 graden.

In januari sprak ik José en Michael van IJsburg, de schaatsvereniging van IJburg. Ze waren in jubelstemming. Na vier jaar zagen ze in hun verbeelding eindelijk weer eens toertochten werkelijkheid worden. De nieuwe Sven Kramer woont op IJburg, voorspelde José. Helaas kwam het niet tot strenge diepvrieskou, maar wel tot een lange stroperige vorstperiode met lichte tot matige vorst. Dat leidde tot een paar mooie schaatsdagen op het ijs van de Groene Tunnel aan de Zwanebloemlaan en op een ondiep gedeelte bij het Diemerstrandje.

Ook de sneeuwliefhebbers kwamen aan hun trekken. Naast sleeën in het duinachtige Diemerpark werden er spontaan sneeuwpopwedstrijden gehouden.

Laatst ontmoette ik Jean, de voorzitter van de IJburg Club Snow Chasing. Jean en het groeiende aantal leden zijn sneeuwjagers. Met de clubleden maakt Jean mysterieuze treinreizen door de Benelux naar plekken waar sneeuw ligt. Zo denderde hij in januari met de club regelmatig een dag naar de besneeuwde Ardennen. De clubleden zijn meest vrouwen die lijden aan een depressief syndroom als gevolg van de vele sombere, saaie winterdagen. Omdat in het voorbije weekend ook op IJburg sneeuw viel leek de therapeutische treinreis niet door te gaan, maar onder het motto 'hoe meer sneeuw, hoe beter voor het gemoed' paste Jean het reisdoel aan. Hij koos als bestemming een gebied waar minstens 10 cm. sneeuw lag. Jean sleepte de groep sneeuwjagers die dag mee op een sprookjesachtige witte treinreis van Amsterdam naar Den Haag, via Nijmegen.

Een winterdepressie? Weg ermee! Dankzij voorzitter en treinbolleboos Jean, de jolige therapeutische sneeuwjager. Wie zou er niet met hem mee willen?!

Vrijdag 17 februari

Documentaire: Lampedusa

Documentaire over het leven op Lampedusa, het Europese eiland in de Middellandse Zee dat de bestemming is van talloze vluchtelingen vanuit Afrika. Na de documentaire is er een nagesprek onder leiding van Sabine Smulders, voorheen asieladvocaat, nu als docent vreemdelingenrecht verbonden aan de Hogeschool Leiden.
De aanvang is 20.30 uur in Theater Vrijburcht, de entree bedraagt 6,50 euro.

Kinderfilm: 'Kubo en het magische zwaard' (6+)

Animatiefilm over de Japanse Kubo die door een geest midden in een eeuwenoude vete terechtkomt.
Kubo is een verveelde jongeman die graag grootse verhalen vertelt aan de mensen in zijn dorp.
Aanvang 14.30 in Theater Vrijburcht, entree 6,50 euro.

Zondag 17 februari

Film: 'Selmaril'

Woensdag 22 februari wordt de tournee van 'Selmaril' afgesloten met een voorstelling om 16.00 uur in de FlexBieb.
'Selmaril' is een fantasyfilm die is gemaakt door jongeren van IJburg onder begeleiding van IJMOVE. Van de eerste letter tot het laatste beeld hebben de jongeren scenario geschreven, productie gedaan, geacteerd, gedanst, geluid gedaan, gefilmd, geregisseerd, gemonteerd, kostuums ontworpen, stop-motion gemaakt en filmmuziek gecomponeerd. De entree is 6,50 in Theater Vrijburcht, aanvang 17.00 uur. Voor wie deze dag niet kan, is er woensdag 22 augustus om 16.00 uur nog een herkansing in de FlexBieb.
Zie ook het grote artikel hierover op de pagina's 8 en 9.

Zaterdag 25 februari

Markt: boeken verkopen

Heb jij thuis overvolle boekenkasten en wil je daar eigenlijk wel vanaf? Doe dan mee met de boekenmarkt op zaterdagmiddag 25 februari in de OBA aan de Diemerparkplaan. Van 11.00 tot 17.00 uur.

Maandag 27 februari

FlexBieb: Knutselen

Maandag 27 februari kan er tussen 15.30 en 17.00 uur gratis worden meegeknutseld in de FlexBieb. De knutselmiddag staat onder de inspirerende leiding van Justine Frankley.

Meepraten: Cultuurhuis

Het maandelijkse gesprek in de FlexBieb met leden van de bestuurscommissie van Amsterdam-Oost heeft deze keer als thema: 'Een cultuurhuis voor IJburg?' Het is een vervolg op de discussie van maandag 30 januari over de culturele voorzieningen op IJburg. Deze was zo levendig dat de aanwezigen unaniem stemden voor een tweede overleg over dit thema. Maar dan wel toegespitst op het onderwerp 'cultuurhuis'. Heeft IJburg een enigszins groot en centraal gelegen cultureel centrum nodig? Zo ja, voor wie? In welke vorm? Wie zou(den) dat moeten aansturen? Wat kost dat? Hoe zit het met Theater Vrijburcht, de Binnenwaai, de FlexBieb, de aula van het IJburg College, ...?

Woensdag 8 maart

Leren: fotograferen

Woensdag 8 maart start een nieuwe groep cursisten aan de cursus Fotografie die fotograaf Marcia Teeken organiseert. Het gaat om een driedaagse cursus van maximaal acht deelnemers waarin je leert veel meer uit je camera te halen.
Meer informatie is te vinden op marciateeken.tumblr.com.

Donderdag 23 maart

Flex Night Live: Hans Koeleman over 'Olympiërs'

IJburger Hans Koeleman beleefde als steeplechase-expert zijn hoogtijdagen in de jaren tachtig. Hij nam toen onder meer deel aan de Olympische Spelen van 1984 (Los Angeles) en 1988 (Seoul). Vroeger liep hij om het hardst, tegenwoordig neemt hij het liefst deel aan duurlopen.
Koeleman is ook schrijver en onlangs verscheen zijn boek 'Olympiërs'. Tijdens deze Flex Night Live vertelt hij over het boek en zijn ervaringen als topsporter.
Entree is 5 euro voor niet-leden, 2,50 met Stadspas en dergelijke en gratis voor FlexBieb-leden.

Vrijdag 24 maart, 20.30 uur

Film: 'Captain Fantastic'

Een zogenoemde dramedy over een vader die zijn zes kinderen opvoedt in de bossen van de Pacific Northwest, tot ze plots worden gedwongen hun paradijsje te verlaten.
De film begint om 20.30 uur, is te zien in Theater Vrijburcht en de entree bedraag 6,50 euro.

Donderdag 30 maart

Flex Night Live: Martin Gaus over honden

Een vooruitblik naar een bijzondere avond met dé hondenexpert van Nederland! Vragen staat vrij.
Toegang 5 euro voor niet-leden, 2,50 met Stadspas, gratis voor FlexBieb-leden.

Kia Picanto nu de bestverkochte auto

De Kia Picanto is de bestverkochte auto in de particuliere markt.

Kia is het populairste Aziatische automerk van Nederland. Het eindigde in januari in de top 3 van de Nederlandse verkoopstatistieken. In de particuliere markt bezet Kia zelfs de nummer 1-positie.

De veelbelovende start voor Kia in 2017 is mede te danken aan de aanhoudende populariteit van de Picanto – de bestverkochte auto in de particuliere markt. Kia laat daarnaast klinkende cijfers noteren in het populaire C-SUV-segment, waar de Niro en Sportage samen goed zijn voor ruim voor 15% marktaandeel. "Met een sterk productgamma en een gelijker speelveld op het gebied van bijtelling hebben we veel vertrouwen in een succesvol 2017. Dit vertrouwen wordt verder gesterkt door de toenemende populariteit van Kia in Nederland. Tot slot zijn de verwachtingen hoog van de gloednieuwe Kia Rio die vanaf volgende week bij onze dealers staat", zegt verkoopdirecteur Sjoerd Knipping van Kia Motors.

Ruimer, lichter en atletischer

Nieuwe Insignia Sports Tourer

De tweede generatie Sport Tourer beleeft volgende maand zijn première.

Opel presenteert de volledig nieuwe Insignia Sports Tourer. De stationwagenversie van Opels vlaggenschip is aanzienlijk ruimer en lichter dan zijn voorganger, biedt geavanceerde technologie op het gebied van veiligheid, comfort en connectiviteit, terwijl het nieuwe AWD-systeem met torquevectoring de dynamische rijkwaliteiten naar een nog hoger niveau tilt.

De auto staat als wereldprimeur op de Autosalon van Genève (9-19 maart 2017). De orderboeken openen tweede helft februari. De Sports Tourer volgt het elegante lijnenspel van de Insignia Grand Sport die in december 2016 onthuld werd. Liefhebbers herkennen een vleugje van de Opel Monza Concept uit 2013. Dat komt vooral tot uiting in de achterzijde, die met zijn vleugelvormige led-achterlichten en heldere lijnen krachtig op het netvlies ligt.

De tweede generatie Sport Tourer is iets langer (+73 mm) en lager (-31 mm) dan zijn voorganger. Ten opzichte van het huidige model biedt de nieuwe Insignia Sports Tourer aanzienlijk meer bagageruimte. Het laadvolume is maximaal 1.640 liter, ruim 100 liter meer dan voorheen.

Tevens is de stationwagen nog prettiger in gebruik door de achterklep die automatisch opent of sluit met behulp van een simpele voetbeweging onder de achterbumper. Het volledig vlak maken van de laadvloer is ook een kwestie van een druk op de knop.

Online vergaderen vanuit de auto

Volvo biedt Skype for Business van Microsoft aan in de 90-serie. Volvo is de eerste autofabrikant die dit mogelijk maakt. Skype for Business zal dit jaar ook in Nederland beschikbaar worden gesteld. Topman Anders Tylman-Mikiewicz schetst een beeld dat zakelijke rijders kennen. "Je zit in de auto en wilt deelnemen aan een conferencecall. Je worstelt met je smartphone en laat hem vallen, óf je bent de pincode vergeten op het moment dat de conferencecall begint. Het is niet de beste manier om een belangrijk telefoongesprek te beginnen. Daarbij komt nog eens dat je aandacht niet bij het verkeer is. Met Skype for Business behoren deze ongemakken tot het verleden."

Volkswagen komt met verwarmbare voorruit

Dingen waar je blij van wordt...

Ook zo'n hekel aan bevroren of beslagen voorruiten? Volkswagen heeft de oplossing met een verwarmbare voorruit die ervoor zorgt dat ijs smelt als sneeuw voor de zon en condens snel oplost. Het zicht op de weg is altijd perfect.

Een verwarmbare voorruit is op zich geen nieuwe uitvinding. Dit soort ruiten is al tientallen jaren verkrijgbaar en maakt gebruik van dunne draadjes in het glas om ervoor te zorgen dat ijs smelt en de ruit niet beslaat. Echter, hoe dun die verwarmingsdraadjes ook zijn, een bestuurder kan ze in bepaalde situaties toch zien, vooral bij tegemoetkomend verkeer en bij laaghangende zon. De verwarmbare voorruit van Volkswagen biedt perfect zicht omdat hij niet werkt met dunne draadjes, maar met een flinterdun laagje 100% transparant zilver in het glas, dat elektriciteit omzet in warmte om zodoende de voorruit snel te kunnen ontdoen van ijs of condens. Onder aan de ruit zijn wel twee gloeidraadjes aangebracht die de ruitenwissers verwarmen, zodat deze in winterse omstandigheden niet aan het glas vastvriezen. In de zomer werkt het dunne laagje zilver van de voorruit tevens als een hitteschild. Deze voorruit is leverbaar op diverse modellen, waaronder de Golf.

Ford rijdt Londen schoner

Ford en de stad Londen bundelen hun krachten in een project voor verbetering van de luchtkwaliteit. Ford zet dertien 'plug-in' hybride bestelauto's in. Die rijden voor de meeste stadsritten 100% elektrisch en zijn een voorbeeld zijn van hoe je emissievrij bestellingen kunt afleveringen in de stad. In Londen maken bedrijfsauto's dagelijks 280.000 ritten, bij elkaar een afstand van 13 miljoen kilometer, en vertegenwoordigen bestelauto's tot wel 75 procent van het vrachtverkeer.