IJburgerNieuws

16 september 2016

IJburgerNieuws 16 september 2016


IJburgers kunnen energie- ambassadeur worden

IJBURG – IJburg wordt haast met de dag duurzamer en milieubewuster, maar er kan nog wel een tandje worden bijgeschakeld. De stichting Natuurlijk IJburg (NIJ) en energieleverancier Nuon onderzoeken daarom wat IJburgers hebben met energiebesparing, om daarmee verder schakelen. Bovendien kunnen IJburgers die zich op dit terrein willen investeren energie-ambassadeur worden.

Natuurlijk IJburg promoot natuurlijk wonen, leven en werken op IJburg en heeft al verschillende groende en sociale projecten opgezet. Het letterlijk grootste voorbeeld zijn de 480 zonnepanelen op het dak van het IJburg College, maar er zijn inmiddels veel meer initiatieven in gang gezet. Vooral door de inspanningen van voorzitter Marinus Knulst van de stichting liggen op het woonblok waar hij woont inmiddels ruim tweehonderd zonnepanelen die zijn gefinancierd door de Vereniging van Eigenaren. Er zijn ook talrijke soortgelijke initiatieven buiten de stichting om genomen, waaronder het duurzame paviljoen Blijburg dat praktisch zelfvoorzienend is.

Community
Natuurlijk IJburg bouwt de komende tijd gestaag verder aan een community rond energie, waarbij ze sinds kort hulp heeft van energieleverancier Nuon. Om de gang er verder in te houden, wil de stichting eerst weten hoe IJburgers denken en wat ze weten over energiebesparing. Deze enquête kan worden ingevuld op www.natuurlijkijburg.nl. Ook staat hier meer over het energie-ambassadeurschap waarvoor iedereen zich kan aanmelden.
Meer over Natuurlijk IJburg staat op pagina 3.

Airbnb biedt IJburg volop kansen

IJBURG – Airbnb op IJburg groeit snel. Eind vorig jaar waren er nog geen tien aanbieders op de gelijknamige internationale website, maar inmiddels zijn het er rond de veertig. Dit biedt kansen voor IJburg, maar die worden nog niet benut.

De airbnb-mogelijkheden op IJburg variëren van minikamertjes tot complete luxe woningen (onder andere worden waterwoningen en Villa IJburg op Rieteiland aangeboden) en je kunt ook slapen op een motorbootje achter de woning van Marcelle Wijnand. De prijzen lopen uiteen van rond de vijf euro tot ongeveer driehonderd euro voor één nacht.

Geen onderling contact
Opvallend genoeg hebben de verhuurders op IJburg geen onderling contact. Volgens Marcelle Wijnand, die via airbnb 'Slapen op je eigen boot' aanbiedt, is het geen slecht idee om hier wat mee te doen. "Ik heb als gastvrouw echt invloed op bepaalde plekken en bijvoorbeeld restaurants die worden bezocht. Gasten bij ons vragen alle dingen die gasten in een hotel ook vragen en daar kunnen IJburgse ondernemers wellicht op de een of andere manier van profiteren."

Andere mensen
Volgens Joris Vermeulen van creatief bureau HOTPOT biedt Airbnb IJburg meer kansen dan de ideeën van Stadsdeel Oost om IJburg op de kaart te zetten. "We hebben veel meer aan de ontwikkeling van airbnb, want dat brengt echt veel 'andere' mensen naar IJburg, en vaak voor minimaal een paar dagen", laat hij onder andere weten.
Op pagina 5 staat een artikel over airbnb 'Slapen op je eigen boot'.
Op pagina 8/9 staat een artikel over IJburg op de kaart.

Fietspad bij strand stopt plompverloren

IJBURG - En dan opeens stopt het fietspad bij de toegangsweeg naar Blijburg. Zonder vooraankondiging of wat dan ook geeft een verkeersbord ter hoogte van het jongerencentrum aan dat het fietspad hier stopt. Naar links is geen optie, want daar liggen de kiezels los en heb je geheid een lekke band. Oversteken is ook niet echt zinnig, want daar gaat het fietspad ook niet verder.
De verkeerssituatie op dit punt is toch al niet erg overzichtelijk, want er is een woud aan verkeersborden, terwijl aan de andere kant de afslag naar het strand juist weer met alleen een klein bord wordt aangegeven.

Ideeën voor gebiedsplan zijn welkom

IJBURG – Gisteravond (donderdag) vond in het IJburg College een bijeenkomst plaats waar IJburgers zich konden uitspreken over het gebiedsplan. Voor IJburgers die deze avond hebben gemist, maar toch hun ideeën willen opperen, is er een herkansing op halloijburg.nl.

In het gebiedsplan komen thema's aan de orde die onder andere zijn aangebracht door IJburgers en die volgend jaar worden uitgevoerd. Het is de eerste keer dat IJburgers op deze manier worden geraadpleegd. Inspreken en plannen opperen betekent trouwens niet automatisch dat deze in het gebiedsplan komen. Bestuurscommissie Oost zal alle ideeën inventariseren en bekijken wat wel en niet haalbaar is. In het najaar wordt het definitieve gebiedsplan vastgesteld.
Op halloijburg.nl/gebiedsplan2017 kan iedereen een bijdrage leveren.

Geen blauwalg bij Blijburg

IJBURG – De aanhoudende warmte zorgde aanvankelijk voor blauwalg in het water bij strand Blijburg, maar de waarschuwingsborden zijn inmiddels weer weggehaald.

Stadsdeel Oost liet eind augustus onder andere via Twitter weten dat er borden rond het strand zijn geplaatst met de waarschuwing dat er blauwalg voorkomt. Inmiddels zijn de borden weer verdwenen.

18

foto's van IJburgse jongeren van Jaap van den Beukel zijn er bij Blijburg te zien

Natuurlijk IJburg bouwt community rond energie

IJburg wordt met de dag duurzamer

De zonnepanelen worden het dak van het IJburg College op gehesen. Archieffoto

IJBURG - Of je het nou voor je portemonnee doet of voor het milieu: het besparen van energie pakt altijd positief uit. Veel mensen willen energie besparen, maar weten niet goed hoe. Reden voor de duurzame en sociale stichting Natuurlijk IJburg (NIJ) om samen met energieleverancier Nuon te onderzoeken wat IJburgers hebben met energiebesparing. Er komt een campagne waarbij energieke IJburgers de gelegenheid krijgen om energie-ambassadeur te worden.

Stichting Natuurlijk IJburg is al een paar jaar bezig met groene, sociale en duurzame projecten. De 480 zonnepanelen op het IJburg College zijn daar een voorbeeld van, evenals de Collective Store IJburg (inmiddels verhuisd naar de derde locatie aan het Joris Ivensplein). Voorzitter Marinus Knulst: "Kern van onze projecten is dat we altijd uitgaan van mensen. We noemen dat ook wel 'besmettelijke buurkracht': buren die elkaar helpen en stimuleren. Zo willen we via buren die energie-ambassadeur worden blok voor blok IJburg energiebewust maken. Voor een substantieel deel van de IJburgers is energie besparen niet alleen leuk en belangrijk, maar ook noodzakelijk. Voor hen telt ieder tientje. En sommige mensen zullen hun kosten misschien wel met een paar tientjes per maand terug kunnen brengen. We hebben al drie ambassadeurs: Jan Geurtsen van de Groene Gemeenschap op Steigereiland Noord, NIJ-medewerker Linda Vosjan van Blok 9A op het Grote Rieteiland en ik namens mijn blok 35 op Haveneiland-Oost. Over een paar jaar hopen we dat ieder blok zijn eigen energie-ambassadeur heeft. Om ambassadeur te worden, hoef je geen verstand van energie te hebben. De wil om te ontdekken hoe je kunt besparen en dat door te vertellen aan je buren is het uitgangspunt."

Ontdekkingen
Jan: "In onze woongemeenschap, waar we al behoorlijk bezig zijn met duurzaamheid, doen we af en toe interessante ontdekkingen. Zo kwamen we erachter dat onze lampen op de galerij veel te veel elektriciteit gebruikten. Precies evenveel als onze drie zonnepanelen opbrachten. Dat voelde niet goed. Die lampen hebben we inmiddels dan ook vervangen. Eigenlijk moet je als een soort Sherlock Holmes door je huis en je blok speuren naar de verborgen verspillers. Als je eenmaal begint, wordt het een sport. Dan ga je door. Om in sporttermen te blijven en Johan Cruijff erbij te halen: je gaat het pas zien als je het doorhebt."

Ook op het dak van basisschool Neptunus zijn zonnepanelen aangebracht. Ruscha Wijdeveld, Justine van der Poll, Stanneke Willemsen en Yensi Wolters zijn er trots op. Archieffoto

Online-enquête meet kennis over energiebewustzijn

Community
Natuurlijk IJburg bouwt gestaag aan een community rond energie. Nuon ondersteunt daarbij. Linda: "We zijn ontzettend blij met de hulp van Nuon. Daar zit zo veel kennis! Vrijwel iedere IJburger heeft al een relatie met dit bedrijf omdat de stadswarmte (warm water en verwarming) die onze huizen instroomt restwarmte is van de Nuon-energiecentrale in Diemen. Iedereen kent de centrales wel die bij de Maxis staan. Middels onze bijzondere samenwerking krijgt het bedrijf de gelegenheid om IJburgse klanten beter te leren kennen en met hen samen te werken. Het hoort bij deze tijd om als bedrijf uit je kantoor te komen en naar je klanten toe te gaan. Zo versterken Natuurlijk IJburg en Nuon elkaar. We zijn echte partners."

Online-enquête
De eerste stap van de campagne is een online-enquête onder IJburgers om de kennis over en interesse voor energiebesparing te meten. Via Natuurlijk IJburg kunnen bewoners zich kunnen aanmelden als energie-ambassadeur. Voor deze ambassadeurs en een aantal van hun buren wordt op zaterdagmiddag 28 januari een duurzame tour over IJburg georganiseerd waarbij tips uitgewisseld worden en huizen worden bezocht. Neeltje van der Werf van Nuon: "Dat is het moment om onze energie-adviseur Rob van der Plas op IJburg voor te gaan stellen. Hij adviseert al 25 jaar bij de mensen thuis. Samen met Rob en IJburgers die ook veel van energie weten, gaan we iedere vraag beantwoord zien te krijgen. We gaan helpen met tips, want energie besparen is goed voor je portemonnee en voor het milieu. En wat duurzaamheid betreft hebben we goed nieuws voor IJburgers: stadswarmte is behoorlijk milieuvriendelijk. De CO2-uitstoot is een stuk minder dan bij gas. Dat is alvast mooi meegenomen."

Natuurlijk IJburg vindt veelzijdige partner in energiereus Nuon

Meedoen en opgeven
De enquête staat op www.natuurlijkijburg.nl. In de volgende editie vermelden wij de belangrijkste uitkomsten. Via natuurlijkijburg@gmail.com kunt u zich opgeven als energie-ambassadeur. Dat betekent dat u uitgenodigd wordt voor de duurzame tour van 28 januari. Stichting Natuurlijk IJburg neemt hierover contact met u op.

Opening expositie startsein crowd- funding

IJBURG – Een maand lang (van 16 september tot en met 17 oktober) is bij strandpaviljoen Blijburg de bijzondere fototentoonstelling te zien die fotograaf en IJburger Jaap van den Beukel maakte van IJburgse jongeren in hun natuurlijke omgeving. De opening vandaag is ook het startsein voor een crowdfundingactie.

Van den Beukel portretteerde in opdracht van het Stadsarchief van Amsterdam een jaar lang de groeiende groep jongeren op IJburg. Hij deed dit op een unieke manier: hij vroeg één jongere om zijn vrienden en vriendinnen uit te nodigen op een favoriete locatie en dat leverde achttien bijzondere beelden op die zijn samengebracht in de documentaire 'OUR GRID'/Growing between the lines'.

Eeuwig zonde
Van den Beukel was echter bang dat het beeld zou verdwijnen in het archief van de gemeente Amsterdam en om die reden worden de foto's nu een maand lang tentoongesteld bij Blijburg. "Het idee dat de serie, waar we met z'n allen met hart en ziel aan hebben gewerkt, gewoonweg in het archief zou verdwijnen leek mij eeuwig zonde. De jongeren verdienen het om nog een keer in de spotlights te staan, recht in het hart van hun wijk", geeft hij als reden.

Geld nodig
Voor de buitententoonstelling is nog wel geld nodig en om deze volledig te laten slagen, is er een crowdfundingactie gestart. Tijdens de opening op 16 september om 16.00 uur wordt een aantal grote expositieprints verloot: door de aanschaf van één of meerdere loten van 15 euro maak je kans op een print van 145 cm x 145 cm.
Aanmelden voor de opening en doneren kan onder andere via oudgrid.nl.

Geen bruine kroeg meer

IJBURG – Na twee jaar heeft Café Ed aan de haven van IJburg de tent gesloten. Het pand is inmiddels leeggehaald.

Eigenaar Ed Keur had het idee om de enige bruine kroeg op IJburg te verkopen omdat hij andere plannen heeft, maar kreeg dat niet voor elkaar. Op het laatste moment ging het echter fout, waarna de zaak werd gesloten en de inboedel werd weggehaald.

Bouw waterwoningen Zeeburgerbaai gestart

IJBURG - De Zeeburgerbaai wordt ingrijpend anders door de komst van de eerste 14 waterwoningen. Met de bouw hiervan is voor de vakantie gestart en de komende maanden krijgen de woningen langzaam maar zeker vorm. De woningen komen op een platform op palen. Later komt er een tweede platform met eveneens 14 woningen. Buurtbewoners hebben fel geprotesteerd tegen de bouwplannen, maar ze hebben de bouw uiteindelijk niet kunnen verijdelen.

'Je moet gasten alleen beloven wat je kunt waarmaken'

'Slapen op je eigen boot' bijzondere bed and breakfast

De gasten vinden het leuk om te slapen in het bootje van Marcelle Wijnand.

IJBURG - Een van de meest bijzondere slaapplekken op IJburg die via airbnb.nl wordt aangeboden, is een kajuitbootje met een vaste ligplaats achter de woning van Marcelle Wijnand aan de Diemerparklaan, in de zogenoemde 'groene tunnel'. De boot is puur bedoeld om te slapen en niet om mee te varen. Maar dat mag de pret niet drukken, want uit het aantal boekingen blijkt dat het een echte trekpleister is.

Marcelle Wijnand is contactpersoon van 'Slapen op je eigen boot' op airbnb.nl, maar ze staat er bepaald niet alleen voor. Zij, haar man en drie kinderen (14, 15 en 19 jaar) houden nu eenmaal van reuring in huis en daar is bepaald geen gebrek aan met al die toeristen die letterlijk over de vloer komen. Terwijl het bootje hier een jaar of twee geleden niet voor is afgemeerd. "Het was bedoeld als extra slaapkamer voor de kinderen. Niet dat we die ruimte structureel nodig hebben, maar het is wel handig om een extra slaapkamer te hebben op het moment dat we logees hebben. Onze oudste dochter ging er vervolgens een soort van op wonen, maar in de herfst en winter vindt ze dat maar niks. Toen bedachten wij dat het leuk is om in deze periode de boot aan te bieden via airbnb. Van mei tot en met september slaapt onze dochter erop en de andere maanden gaat-ie in de verhuur."

Succes
En dat werd meteen een groter succes dan verwacht. "Afgelopen jaar was het eerste seizoen en toen hebben we het bootje vrijwel elke dag verhuurd. Dat het een bootje is draagt ongetwijfeld bij aan het succes, maar we rekenen ook een heel schappelijke prijs: tussen de 55 en 65 euro. Daar gaat de fee voor airbnb van globaal 3 procent en binnenkort een speciale belasting voor de gemeente Amsterdam vanaf, dus rijk word je er niet van. Maar daar hebben we dit ook niet voor opgezet. Het is echter absoluut een leuke aanvulling op ons inkomen. Vier nachtjes de boel verhuren en we kunnen er met het hele gezin lekker van uit eten."

Chillen
De boot (voor de kenners: het is een Kagenaar) beschikt over een kajuitje met een bescheiden zithoek, een koelkastje en een tweepersoonsbed in de punt van het scheepje en op het dakje kun je chillen. "Wij zeggen tegen gasten dat je er goed kunt slapen en wat drank koel kunt houden, maar voor douchen, toiletbezoek en een keuken moet je naar onze woning. Dat is trouwens heel belangrijk: dat je alleen dingen belooft die je kunt waarmaken. Gasten krijgen de sleutel van het huis en het bootje. Vooral 's morgens is het regelmatig een gezellig drukke boel in de keuken want we bieden geen ontbijt aan, maar er mag wel van de keuken gebruik worden gemaakt. En dat dat vinden wij allemaal erg leuk en gezellig."

Fransen
De gasten tot nu toe zijn globaal tussen de 20 en 50 jaar en om de een of andere onduidelijke reden kwamen er opvallend veel gasten uit Frankrijk. "Geen idee waar dat door komt, maar het is prima. Maar we hebben ook Canadezen en Engelsen gehad."

Amsterdam
De reden voor een overnachting op IJburg is over het algemeen niet IJburg zelf. "Toevallig heeft er nu iemand geboekt die bij een kennis in de Erich Salomonstraat op bezoek gaat, maar over het algemeen komen ze voor Amsterdam. Wat dat betreft ligt IJburg natuurlijk uniek en met de tram die hier praktisch voor de deur stopt, is de bereikbaarheid van de binnenstad optimaal."

Hotspots op IJburg
Maar als het wordt gevraagd, is Marcelle maar al te graag bereid om de hotspots op IJburg te duiden. Sterker, ze heeft op haar pagina Marcelle's reisgids aangemaakt waar ze Blijburg, NAP en Mchi aanprijst, maar ook aandacht besteedt aan de vestiging van Albert Heijn. "Alle geijkte vragen die in een hotel worden gesteld, krijgen wij ook. Waar kun je eten, waar kun je fietsen verhuren, tot hoe laat rijdt de tram, waar kan ik de auto parkeren en noem maar op. En als ze een leuk plekje zoeken op IJburg, dan verwijs ik altijd naar de haven omdat ik dat de leukste plek op IJburg vind. Of daar een kans voor IJburg ligt? Dat zou zomaar kunnen."

Regels voor bed and breakfast

Voor een B&B gelden in Amstrerdam de volgende voorwaarden:
- De woning heeft officieel de bestemming wonen.
- U meldt het starten van een B&B van tevoren bij uw stadsdeel.
- U bent de hoofdbewoner van de woning en woont daar dus ook.
- U gebruikt maximaal 40 procent van het totale vloeroppervlak van de woning voor uw B&B.
- U houdt een hotelregister bij.
- U ontvangt maximaal vier gasten tegelijk.
- U schenkt geen alcohol tegen betaling.

U riskeert een boete als u zich niet houdt aan deze voorwaarden.

Padeltennis en boarding- voetbal

IJBURG – Een groep IJburgers onderzoekt samen met de gemeente een mogelijkheid voor padeltennis en boardingvoetbal op IJburg.

Padeltennis speel je in een zaal van 10x20 meter die verwant is aan een squashzaal, maar het spel wordt met twee tegen twee gespeeld en de bal en het racket zijn anders dan bij squash. Maar het is net zo intensief.

Boarding
Boardingvoetbal wordt ook in een zaal (15x30 meter) gespeeld, waarbij twee teams van elk vijf spelers tegen elkaar spelen. Het verschil met zaalvoetbal is dat er een boarding is, waardoor de bal niet uit kan gaan.

Op halloijburg.nl kun je laten weten of je hier iets in ziet en of er mensen zijn die hier hun nek voor willen uitsteken.

CSIJ naar Ivensplein

IJBURG - Collective Store IJburg is een week geleden naar zijn derde locatie verhuisd. Na twee jaar aan de voorkant van het winkelcentrum te hebben vertoefd, is de lokale community winkel voor "green lifestyle and gifts" onlangs naar het Joris Ivensplein verhuisd, naar het pand waar voorheen een speelgoedwinkel was gevestigd.

Medewerker Jannike Oltmans: "We zijn ontzettend blij dat we van eigenaar Achmea verder mogen met onze pop up winkel. Alle panden aan het plein zijn nu gevuld, want straks komt BSO KidsArt CreArt ook nog hier zitten. Ons collectief wil graag met bewoners, ondernemers en Stadsdeel kijken hoe we een rol kunnen spelen in het nóg gezelliger maken van het Joris Ivensplein en het winkelcentrum."

IJburg in cijfers (1)

Cijfers, velen zijn er gek op. In elk geval zijn cijfers veelzeggend over een gebied. De dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam heeft vorig jaar 'Stadsdelen in cijfers' uitgegeven, met de meest uiteenlopende weetjes op een rij. In deze editie zetten we er een paar op een rij en we gaan hier de komende tijd mee door zolang het interessant blijft.

IJburg is in veel opzichten anders dan andere buurten in Amsterdam

Overschot aan vrouwen

Amsterdam: 822.272 inwoners
IJburg: 20.986 inwoners

Op IJburg woonden op het moment dat in 2015 de staat werd opgemaakt 20.986 personen. Daarmee mag 2,6 procent van de Amsterdammers zich inwoner van IJburg noemen en daarmee was het de afgelopen jaren een van de snelstgroeiende gebieden in Amsterdam. Want ga maar na: in 2011 woonden er nog maar 17.368 IJburgers; in 2012, een jaar later, waren het er 19.131, in 2013 was er nauwelijks bevolkingsgroei en begin 2015 waren het er dus bijna 21.000. Inmiddels groeit IJburg weer snel, helemaal wanneer het Zeeburgereiland erbij wordt gerekend. In de gegevens is niet helder of Zeeburgereiland er nu wel of niet bij wordt opgeteld.

Overschot aan vrouwen
Leuke vraag voor een pubquiz over IJburg: wonen er meer mannen of vrouwen? Het antwoord: er is een overschot aan vrouwen. Op IJburg-West woonden 7044 mannen tegenover 7190 vrouwen en op IJburg-Zuid ging het om 3235 mannen ten opzichte van 3523 vrouwen.

Jonge bevolking
IJburg heet een kinderrijke wijk te zijn. En dat klopt, blijkt uit de cijfers. Nergens is de bevolkingsopbouw zo jong als op IJburg. Van de 14.234 mensen die zich bewoner van IJburg-West mogen noemen, zijn er 972 baby's tot 3 jaar, 3042 zijn tussen 4 en 12 jaar, 975 hebben de leeftijd tussen 13 en 18 jaar, 597 zijn tussen 18 en 22 jaar en 224 zijn 23-24 jaar. De grootste groep bestaat uit personen tussen 25 en 50 jaar: 6245 in totaal. Van personen die tussen 50 en 65 jaar zijn, zijn er 1661 en er zijn 518 personen met een leeftijd daarboven. 2.179 personen op IJburg-West zijn dus ouder dan 50 jaar en dat is iets meer dan 15 procent.
Voor IJburg-Zuid zijn de cijfers ongeveer vergelijkbaar: 591 baby's, 1340 kinderen op de basisschool, 388 tussen 13 en 17 jaar, 264 tussen 18 en 22, 110 zijn er 23 of 14, 3243 personen zijn tussen 25 en 50 jaar, 598 zijn 50-plusser maar hebben de 65 nog niet aangetikt en 224 zitten daarboven. Van de 6758 personen die op IJburg-Zuid wonen, zijn er derhalve 822 ouder dan 50, oftewel 12 procent. Dat maakt IJburg-Zuid een nog jonger deel van de stad dan IJburg-West.Omdat we nogal van het vergelijken zijn: van de 822.272 Amsterdammers zijn er 29 procent ouder dan 50.

Beroepsbevolking
We kunnen er ook een andere berekening op loslaten. Van de 14.234 mensen op IJburg-West zijn er 9.614 ouder dan 15 jaar en dat wordt de potentiële beroepsbevolking genoemd. Een op de drie personen op IJburg-West maakt daar dus deel van uit. Op Zuid gaat het om 4583 mensen op een totaal van 6758 en dat is vrijwel hetzelfde percentage. In Amsterdam betreft het bijna 80 procent van de bevolking die wordt geacht te kunnen werken voor een volledig of gedeeltelijk inkomen.

Allochtonen
Van de 822.272 Amsterdammers komen er ruim 66.000 uit Suriname, 12.125 van de Antillen, 42.358 hebben een Turkse nationaliteit, er zijn 74.210 personen met een Marokkaanse achtergrond en er zijn 90.100 overige niet-Westerse allochtonen. Daarmee komt het totaal aantal Amsterdammers dat zich een niet-Westerse allochtoon mag noemen op 285.416. Er zijn 134.124 personen die tot de groep Westerse allochtonen behoort en er zijn 402.732 autochtonen. Een op de drie Amsterdammers is derhalve een niet-Westerse allochtoon en 16 procent is een Westerse allochtoon. Daarmee is de verhouding allochtonen-autochtonen ongeveer fiftyfifty.

Niet in de pas
Loopt IJburg hiermee in de pas? Op IJburg-West zijn 4945 niet-Westerse allochtonen, hetgeen neerkomt op hetzelfde percentage als in Amsterdam. En iets meer dan 14 procent is een Westerse allochtoon. Op IJburg-West is dus net als in Amsterdam vrijwel de helft van de bevolking geen autochtoon. Op IJburg-Zuid liggen de verhoudingen iets anders. Van de 6758 mensen zijn er 2675 een niet-Westerse allochtoon, hetgeen neerkomt op een percentage van alleen al bijna 40 procent. Tel daar de 931 Westerse allochtonen bij op (13,7 procent) en het is helder dat een meerderheid van de bevolking op IJburg-Zuid geen autochtoon is. En daarmee loopt IJburg-West wel, maar IJburg-Zuid dus niet helemaal in de pas met Amsterdam, want dat was de vraag.

IJburg-West dicht bebouwd

Amsterdam: 21949.20 hectare
IJburg: 915.99 hectare

IJburg maakt voor wat betreft oppervlakte bijna 4 procent uit van de oppervlakte van heel Amsterdam. Maar daar moet wel een kanttekening bij worden geplaatst, want van de totale oppervlakte is ongeveer de helft IJburg-Oost. Dat is het Centrumeiland, waarvan slechts 1 procent oppervlakte grond is. De rest is water. IJburg-West telt 321.80 hectare en IJburg-Zuid 95.590 hectare en hier wonen 14.234 respectievelijk 6758 IJburgers op. IJburg-West telde 5373 woningen en de woningdichtheid per vierkante kilometer land is op dit deel van IJburg 4825 per km2 land. IJburg-Zuid had 2606 woningen en heeft een woningdichtheid van 399 per km2. Anders gezegd: IJburg-West is veel dichter bebouwd dan IJburg-Zuid. En dat blijkt dus ook uit de gemiddelde woningbezetting, die op West 2,65 is en op Zuid 2,59.
Ter vergelijking: in heel Amsterdam wonen gemiddeld 1,92 mensen per woning.

Veel scheidingsleed

Op IJburg wonen relatief en absoluut weinig ouderen. Archieffoto

Amsterdam: 39.727 eenoudergezinnen
IJburg: 1.120 eenoudergezinnen

770 gezinnen op IJburg-West van het totaal aantal van 5464 gezinnen heten een eenoudergezin te zijn. Dat is 14 procent. Op IJburg-Zuid gaat het om 350 eenoudergezinnen op 2705, zijnde 12,9 procent.
Zijn dat er nou veel of weinig ten opzichte van Amsterdam, vraagt menigeen zich af? Of een andere vraag: wordt op IJburg inderdaad veel gescheiden? Onlangs publiceerde het CBS hier cijfers over en daaruit zou blijken dat het allemaal wel meevalt met het aantal scheidingen in Vinexwijk IJburg. Niet dus, volgens deze cijfers, want in heel Amsterdam zijn van 442.693 gezinnen 39.729 een eenoudergezin en dat is bijna 9 procent. Dus ja, er is absoluut én relatief veel scheidingsleed achter de IJburgse deuren.
Ook leuk om te weten: er wonen relatief weinig alleenstaanden op IJburg. Van de 8175 huishoudens op heel IJburg bestaan er 2615 uit één persoon (40 procent). In Amsterdam is dit percentage iets meer dan 53 procent.

IJburg relatief welgesteld

Amsterdam: 16,7 procent minima IJburg: 13,5 procent minima

Het percentage huishoudens met een minimaal inkomen in Amsterdam ligt op 16,7 procent. Op IJburg is dit met 13,5 procent beduidend lager. In de cijfers wordt het beeld bevestigd dat op Rieteilanden de meest welgestelde IJburgers wonen. Wat heet! Het percentage minima op Rieteilanden is 3,9 procent. De buurt die daar het dichtst bij ligt is Steigereiland met een percentage van 13,3 procent. Dat scheelt meer dan een slok op een borrel. Op Zeeburg is het percentage minima met 16,5 procent het hoogst, gevolgd door Haveneiland-Oost met 15,5 procent.

Amsterdamse gezinnen hebben een gemiddeld inkomen van 30.700 euro per jaar (een cijfer uit 2010, dit is het meest recente resultaat). Er is geen rangschikking gemaakt naar buurten, maar wel naar wijken. Op IJburg-West is het gemiddelde inkomen 42.600 euro en op IJburg-Zuid is dit maar liefst gemiddeld 6.000 euro lager.

IJburg op de kaart? Dat wil niet vlotten

Promotie is welkom, maar hoe?

IJBURG - De Bestuurscommissie Oost vindt dat er een stichting moet komen die minimaal vier grote publiekstrekkende evenementen op IJburg gaat organiseren, met als doel IJburg op de kaart te zetten. Dit staat in het Gebiedsplan 2016 dat eind vorig jaar is opgesteld. Nu, acht maanden later, is er nog niets gebeurd en dus staat IJburg nog steeds niet op de kaart.

Dat IJburg niet op de kaart staat, wordt vooral letterlijk duidelijk in een overzicht van alle buurten in de stad op Iamsterdam.nl, de website om Amsterdam te promoten. De NDSM-werf, Zuidoost, Oosterpark, de Plantage, de Oostelijke eilanden en noem verder een plek in de stad: allemaal staan ze erop. Alleen IJburg schittert door afwezigheid. I Amsterdam, het zal, maar dan wel zonder IJburg, het stiefkindje van de stad. En dat is vreemd, want in elk geval de bijzondere architectuur van IJburg trekt busladingen vol toeristen.

Op het netvlies
IJburg wordt dus zelfs daar niet voor vol gezien, en dat is nou precies een belangrijke reden waarom de Bestuurscommissie Oost de ambitie heeft om IJburg op het netvlies te krijgen. Op de vraag waarom het zo belangrijk is dat IJburg gaat meetellen, antwoordt een woordvoerster: "Het is belangrijk om IJburg te laten groeien tot volwaardig deel van Amsterdam. Door versterken van de samenwerking tussen ondernemers en geschikte vormen daarvoor te zoeken, kan verder gewerkt worden aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid, veiligheid en leefbaarheid van winkelgebieden. Het economisch klimaat heeft ook baat bij meer reuring in de openbare ruimte op IJburg. Daarnaast is het goed voor het algemene beeld en het denken over IJburg als er ook mooi en enthousiasmerend nieuws over het gebied te melden is." En de vraag of de Bestuurscommissie het idee heeft dat IJburg er maar een beetje bij hangt, luidt het antwoord: "Nee dat zeker niet, maar het is een jonge wijk en we merken dat toch nog niet iedereen IJburg op het netvlies heeft."

Zelf oppakken
Helemaal in de huidige trend van de terugtrekkende overheid moeten IJburgers dit zelf oppakken. "We willen het zo veel mogelijk aan de bewoners en ondernemers zelf overlaten om hier invulling aan te geven. Het is juist belangrijk dat het uit henzelf komt. Maar alle evenementen die aantrekkelijk zijn voor IJburgers en mensen van daarbuiten zijn welkom. Voor en door alle IJburgers. Zoals bijvoorbeeld laatst Vrijland op Blijburg. Uiteraard helpen wij waar we kunnen."

'Je merkt dat de overheid meteen weer aan festivals denkt'

Faciliteren
Daar waar mogelijk faciliteert de bestuurscommissie wel, bijvoorbeeld met een informatiebord bij de afrit van de A10. Voor plaatsing op dat bord moet natuurlijk wel worden betaald, maar het is in elk geval iets. "En je ziet dat IJburgers zelf ook steeds initiatieven nemen om het gebied te ontwikkelen en aantrekkelijk te maken. Er is steeds meer te doen op IJburg (zie Hallo IJburg), zowel voor IJburgers zelf als voor mensen van over de brug (bijvoorbeeld nieuwe IJburg-strand en Blijburg, Vrijland festival 5 mei, intocht Sinterklaas). En ook het netwerk IJburg Droomt, IJburg doet, het festival IJburg voor de wind en nog een aantal andere leuke initiatieven."

Oppakken
IJburg zou IJburg niet zijn wanneer er niet al mensen zijn die de handschoen oppakken. Joris Vermeulen is zo iemand. Vermeulen is oprichter van de FlexBieb en 'Kavel 1 op de Schop' en is aantoonbaar zeer betrokken bij IJburg. Vermeulen heeft samen met IJburger Fedor Swart (reclame-expert) de afgelopen jaren een compleet promotieplan (zie kader) ontwikkeld en daarvoor al meerdere keren overleg gevoerd met diverse ondernemers en instanties, waarbij onder anderen ook Mark Vermeer, voorzitter van winkelcentrum IJburg, betrokken is. Logisch, want de winkeliers hebben er alle baat bij dat zo veel mogelijk mensen, ook van buiten IJburg, hun winkels weten te vinden. Uit een gesprek met Vermeulen blijkt dat hij inmiddels niet meer veel zin heeft om de kar te trekken, want hij heeft het gevoel aan een dood paard te trekken. "Het is langzamerhand wel duidelijk dat er geen geld voor is en ook niet zal komen. En die neuzen dezelfde kant uit… Je merkt dat ook de overheid meteen weer aan festivals denkt, maar het zijn ook of misschien zelfs juist de continue organisaties en voorzieningen die de kracht van IJburg vormen: de winkeliers en café-restaurants, de FlexBieb, theater Vrijburcht, IJDIJD, Hallo IJburg, het Huis van de Wijk, de sportverenigingen, al het water en groen enz."

'We willen het aan de bewoners overlaten om hier invulling aan te geven'

Beren op de weg
Bij al die organisaties ziet hij vervolgens wel beren op de weg. Bijvoorbeeld: hebben de ondernemers budget om IJburg te promoten, met liefst ook een beetje hulp van de gemeente? En: is iedereen bereid over zijn eigen schaduw heen te stappen, want op IJburg zijn veel eilandjes. En ook: staan de neuzen wel dezelfde kant op? Het zijn allemaal vragen die nog lang niet beantwoord zijn. En blijft IJburg er in de stad maar een beetje bij bungelen.

Wat Lido is voor Venetië, kan IJburg zijn voor Amsterdam

Blijburg kan nog beter worden benut.

De PvdA Amsterdam heeft een actieplan opgesteld met als titel 'IJburg op de kaart'. Vooral de ligging van IJburg aan het water moet worden benut. Het is rijp en groen door elkaar. Er staat onder andere het volgende in:
- Om te beginnen zou IJburg opgenomen kunnen worden in de citymarketing. 'Wat Lido is voor Venetië, zou IJburg kunnen zijn voor Amsterdam'.
- Er zouden meer verblijfsfuncties voor toeristen moeten komen.
- Er zijn genoeg braakliggende stukken op IJburg waar een camping kan worden gestart.
- Het strand zou nog verder uitgebreid kunnen worden met een tweede strandtent waar meer speelgelegenheid en attracties voor kinderen zijn.
- Een activiteit die mensen naar IJburg trekt, zoals de klimmuur of Ballorig. Dit laatste is ook makkelijk te realiseren en heeft ook een functie voor de zittende bewoners en maakt IJburg bovendien aantrekkelijker voor nieuwe bewoners.
- Versterk de waterfunctie van IJburg. Betrek Waternet erbij om dit te doen, met een rondje varen rond IJburg en een buitenbad.
- Ondersteun deze activiteiten met een campagne binnen de stad over wat er allemaal te doen is op IJburg.
- Zorg voor aansprekende evenementen.
- Bestaande concepten als de FlexBieb die IJburg als boekeneiland op de kaart zetten, zouden beter bekendgemaakt kunnen worden in de rest van de stad.
- Het winkelaanbod moet vooral ook aantrekkelijker zijn voor IJburgers zelf en IJburgers moeten de winkels weten te vinden. Samen met de juiste evenementen en extra trekpleisters wordt IJburg ook als woonplek aantrekkelijker.
- Ook in de winter markeert het water haar unieke kwaliteit: ijs! Organiseer een ijstocht langs winkels met platforms van bewonerscommissies.
- Organiseer een actie waarbij bewoners een bepaald bedrag krijgen dat ze alleen op IJburg kunnen besteden!

Joris Vermeulen is op IJburg 'wereldberoemd' van de FlexBieb, maar in het dagelijks leven runt hij communicatiebedrijf HOTPOT, dat concepten bedenkt en uitwerkt. Zo'n concept is er ook voor IJburg gemaakt met als titel 'Op IJburg is alles om de hoek' met als ondertitel 'Een continue imago- en reclamecampagne voor bewoners, ondernemers, bezoekers en overheden'.

Veel te bieden
Vermeulen constateert hierin onder meer dat IJburg veel te bieden heeft: fijn voor jong en oud, niet alleen om te wonen, te werken en onderwijs te genieten, maar ook om uit te gaan, te sporten, van de natuur te genieten, handel te drijven en anderen te ontmoeten. Bovendien ligt IJburg uniek: pal aan uitvalswegen, dicht bij het centrum aan de ene en het Gooi en de natuur aan de andere kant en IJburg biedt veel licht en ruimte. "Maar niet iedereen is daar voldoende van doordrongen, wat negatieve gevolgen heeft voor het woon- en economisch klimaat." Om dit te doorbreken is een continue imago- en reclamecampagne nodig, waarbij iedereen die IJburg een warm hart toedraagt kan worden ingezet en met als hoofdlsogan 'Op IJburg is alles om de hoek'. De campagne moet zowel thematisch als actiematig zijn.

De haven van IJburg.

Op de site van Waternet staat een vaarroute langs en door IJburg waarbij de aandacht wordt gevestigd op een aantal mooie locaties op IJburg. De route kan op eigen houtje worden gevaren, waarbij een deel tussen Klein Rieteiland en het Diemerpark buiten de officieel gemarkeerde vaarroutes ligt. Varen is hier op eigen risico.
Vanaf het water ziet alles er anders uit, ook IJburg. Vooral de stedenbouwkundige opzet van het eiland komt op een andere manier tot zijn recht vanaf het water. Het initiatief van Waternet (overigens heeft een bewoonster van IJburg de route aangereikt) is er dan ook op gericht om het voor toeristen, recreanten en uiteraard IJburgers zelf mogelijk te maken om via het water een rondje aan de buitenranden van IJburg te doen.

Silo's Zeeburgereiland zijn afgepeld

Dit najaar wordt mogelijk nieuwe bestemming bekend

de trap waarmee twee van de drie silo's te bereiken is, is niet goed afgesloten.

IJBURG/ZEEBURGEREILAND - De drie markante silo's op Zeeburgereiland zijn afgepeld. jarenlang waren het drie gele zogenoemde landmarks, maar sinds begin augustus zijn ze grijs. Inmkiddels wordt er nog steeds gewerkt aan een nieuw bestemming. In het najaar wordt hier volgens een woordvoerster van stadsdeel oost meer over bekend.

De gele isolatieplaten vielen van de silo's af en om een onveilige situatie door vallend materiaal te voorkomen, heeft de gemeente de drie silo's van het voormalige Waterzuiveringsbedrijf op Zeeburgereiland, gedeeltelijk laten strippen.
Het casco van de silo's is volgens de gemeente 'robuust en stevig, maar de randen zaten aan de onderzijde van de silo's los. Tijdens de zogeheten Meet Up van 29 juni uitten bewoners van de Sportheldenbuurt hun zorgen hierover. De gemeente gaf KWS infra vervolgens opdracht snel iets aan de situatie te doen. Tijdens de werkzaamheden bleek dat er ook erg veel van de gele isolatieplaten los zaten. Om te voorkomen dat de platen naar beneden vallen, heeft KWS deze verwijderd.

Veilig
Volgens de gemeente zijn de silo's nu olifantengrijs en en stuk veiliger. Dat valt nog te bezien, want het hekwerk bij de trap tussen twee van de drie silo's is niet eens afgesloten; iedereen kan er zo in en de trap op.

Het hek van de trap is niet afgesloten.
De voorheen gele silo's zijn nu grijze herkenningspunten.

Nieuwe bestemming
Inmiddels wordt er ook weer achter de schermen hard nagedacht over een nieuwe bestemming. Het Annie M.G. Schmidt Huis, een ecologisch centrum waar de flora en fauna van Amsterdam bestudeerd kan worden, woningen en een klimwand is het tot nu toe allemaal niet geworden, maar wat het wel wordt, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerster van de gemeente wordt dit najaar bekend welke invulling de markante silo's gaan krijgen.

Volgende week ook naar Amsterdam over nieuwe A1

Veranderingen rond knooppunt Diemen

Rechts de nieuwe verbindingsboog over het Amsterdam-Rijnkanaal. IJburg is net niet zichtbaar, maar ligt links. Foto: Rijkswaterstaat

IJBURG - Over de snelweg naar IJburg, althans via knooppunt Diemen, zal nooit meer hetzelfde zijn. De nieuwe A1 met zijn aquaduct en verbindingsbogen wordt beetje bij beetje in gebruik genomen.

Sinds deze week moet verkeer op de A9 richting Amsterdam en/of IJburg bij de splitsing van de A9 naar de A1 in knooppunt Diemen rechts aanhouden om uit te voegen, in plaats van links. Rijkswaterstaat plaatst extra borden om dit duidelijk te maken voor weggebruikers. Tot vrijdag 23 september 21.00 uur heeft de nieuwe wisselbaan vanuit Almere/'t Gooi richting Amsterdam tijdelijk slechts één rijstrook en één uitrit na knooppunt Diemen richting de A10. Sinds eind augustus rijdt het verkeer richting Amersfoort al over de nieuwe A1 en door het nieuwe aquaduct. Komend weekeinde (23 tot 26 september) wordt ook de nieuwe A1 richting Amsterdam aangesloten. De drie rijstroken tussen knooppunten Muiderberg en Diemen zijn dan afgesloten; alleen de wisselbaan is open. Als op 26 september de hele nieuwe A1 in gebruik is, heeft de wisselbaan richting Amsterdam weer twee rijstroken.

Zaterdag 17 september

Film: 'Sjakie en de Chocoladefabriek' (6+)

Dinsdag 13 september was het exact 100 jaar geleden dat Roald Dahl werd geboren. Dat wordt zaterdag 17 september gevierd bij de OBA. Op de Jeugdafdeling kun je struinen door de Roald Dahl-collecties, verhalen luisteren en knutselen en zaterdagmiddag is er de filmvertoning 'Sjakie en de Chocoladefabriek' in OBA IJburg. Het verhaal: Willy Wonka (gespeeld door de onlangs overleden Gene Wilder), eigenaar van een wereldberoemde chocoladefabriek, looft een prijs uit waarbij vijf kinderen een rondleiding door de fabriek kunnen winnen. Een van de winnaars is Sjakie.

Kindertheater: 'Waar is kat?' (3+)

Speurder Tiktektif wil altijd alles weten. Waarom sleept buurvrouw Buur met haar spullen? Wat moet zij met die lege dozen? En wat doet die verhuiswagen voor haar huis? En dan is Kat ook nog opeens verdwenen. Te zien in Theater Vrijburcht vanaf 15.00 uur. Entree is 8 euro.

Fysiek theater: 'My Father Was A Terrorist'

'My Father Was A Terrorist' is een solovoorstelling van Igor Vrebac en is gebaseerd op het ware verhaal van Zak Ebrahim. Zak is de zoon van een van de mensen die de aanslag op het WTC in 1993 hebben bekokstoofd. Voor 8 euro vanaf 20.30 uur te zien in Theater Vrijburcht.

Donderdag 22 september

Flex Night Life: Hermelijn van der Meijden

Er staat donderdag 22 september in de FlexBieb een spiritueel getinte avond met Hermelijn van der Meijden, de IJburgse auteur van 'De droomvrouw' (2016), op het programma. Over liefde, pijn, healing en meer. Toegang: gratis voor FlexBieb-leden, 5 euro voor niet-leden, 2,50 met korting (Stadspas e.d.).

Vrijdag 23 september

Film: 'Spotlight'

Drama met Michael Keaton over de journalisten van The Boston Globe die verslag deden van diverse seksschandalen binnen de katholieke gemeenschap. Theater Vrijburcht, entree 6,50 euro.

Zondag 25 september

Kindervoorstelling: 'Potjesman' (2+)

Er is een man. Hij wandelt graag in zichzelf rond. Hij leeft in een huis vol potjes. Potjes om te ontdekken. Ieder potje is een wereld. Laat de buitenwereld maar buiten. Kom je ook naar binnen? Een zintuiglijke onderzoeksvoorstelling voor iedereen die graag eens een potje openmaakt. De entreeprijs is 8 euro, is te zien om 11.00 uur en 15.00 uur in Theater Vrijburcht.

Maandag 26 september

Politiek: Bestuurscommissie

Maandag 26 september staat in de FlexBieb het maandelijkse gesprek voor iedereen met de Bestuurscommissie Oost op het programma. Deze keer is het in de vorm van een spreekuur en iedereen kan aan de aanwezige raadsleden alles vragen. Toegang gratis voor iedereen. Van 20.30 tot 22.00 uur.

Zaterdag 8 oktober

Open Huis: Medisch Kwartier

Op zaterdag 8 oktober bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met de hulpverleners van het Medisch Kwartier IJburg. Tussen 14.00 en 17.00 uur houden de huisarts, psycholoog, fysiotherapeut/manueel therapeut, acupuncturist, diëtiste en de Kinder-, Jongeren- en Gezinscoach (zij maken deel uit van het collectief) open huis. Locatie: Medisch Kwartier IJburg, Erich Salomonstraat 326, 1087 GZ Amsterdam.

Kinderfilm: 'Keeper' (12+)

'Keeper', het speelfilmdebuut van Brusselaar Guillaume Senez, gaat over de 15-jarige Maxime en Mélanie. Ze zijn verliefd. Liefdevol en ietwat onhandig verkennen ze samen hun seksualiteit. Op een dag ontdekt Mélanie dat ze zwanger is. Voor Maxime is dit in eerste instantie moeilijk te bevatten, maar uiteindelijk wil hij niets liever dan het kindje houden. Mélanies zwangerschap stelt hem echter voor een moeilijke keuze. Moet hij zich focussen op zijn vaderschap of zich richten op een professionele voetbalcarrière? Vanaf 20.30 is de film te zien in Theater Vrijburcht, waar je voor 6,50 euro naar binnen mag.

Zondag 9 oktober

Muziek: Liederen

Het nieuwe duo La Aum Refrain van zangeres Laura Bohn en pianist Efraim Schulz-Wackerbarth brengt liederen van Schubert tot Gershwin, maar ook eigen composities, met een folky-soulful kleurtje, over de liefde en het leven. Entree 10 euro. Plaats van handeling is Theater Vrijburcht, aanvang is 16.00 uur.

Zondag 18 september

Open podium: welkom

Wegens succes geprolongeerd! Laat je podiumkwaliteiten zien in Theater Vrijburcht. Iedereen is welkom. Opgeven kan bij maaike.theatervrijbrucht@gmail.com. Met mooi weer wordt er op het terras gespeeld.

Kindervoorstelling: 'Schaap zacht' (2+)

In Theater Vrijburcht is vanaf 11.00 uur de kinderdansvoorstelling 'Schaap zacht' te zien. 'Schaap zacht' is een interactieve en zintuiglijke solovoorstelling, gericht op kinderen van 2 tot 6 jaar. Naast dans, vormgeving en muziek zal de danseres overheadprojectie inzetten. Deze projectie is voor te stellen als een levend prentenboek in een bijzondere beeldtaal. Entreeprijs is 8 euro.

Woensdag 21 september

Boek en film: 'Alice in Wonderland'

In de FlexBieb is er tussen 15.00 en 17.00 uur weer een voorstelling in het kader van het fenomeen Boek en Film. Deze keer gaat het over het boek en de gelijknamige film 'Alice in Wonderland'.
Gratis toegang voor FlexBieb-leden, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Kinderen t/m 17 jaar kunnen gratis lid worden.

Donderdag 29 september

Proeven: wijn

In de foyer van Theater Vrijburcht is donderdag 29 september een wijnproeverij. Deze wijnproeverij is voor iedereen toegankelijk en je hoeft geen kenner of expert te zijn. De gastdames en -heren laten je kennismaken met een aantal verschillende druivenrassen en hun specifieke kenmerken. Er staan acht wijnen op tafel die allemaal zijn gemaakt van een specifieke druivensoort. Opgeven en meer informatie via e-mail: welkom@cafevrijburcht.nl.

Dinsdag 11 oktober

Ondernemen: administratie

Bij Post Oost is elke tweede dinsdag van de maand tussen 9.00 en 12.00 uur een gratis te bezoeken informatiebijeenkomst voor zzp'ers. Doel is om startende en andere ondernemers tussen 16 en 22 jaar te helpen met de administratie zodat 'je deze fluitend kunt doen.' Leer hoe je je administratie ordent, je boekhouding in Excel kunt bijhouden, hoe je de BTW-aangifte verwerkt en veel meer. Een laptop meenemen is raadzaam.

Donderdag 20 oktober

Filosofie: Socratisch café

Tijdens het Socratisch Café wordt stilgestaan bij de filosofische vraag: 'Hoe valt het leven goed te leven? Leef ik werkelijk mijn keuzes?' In een kleine groep onderzoek je welke lessen je uit levenservaringen kunt trekken. Het Socratisch Café is in de FlexBieb. Er wordt gemikt op een volle tafel en daarom is er voor introducees een korting, waardoor de bijdrage deze keer 5 euro (anders 7,50 euro) is.

Vrijdag 21 oktober

Film en lezing: 'Knielen op een bed violen'

Drama naar het boek van Jan Siebelink, over een echtgenoot die alles opoffert voor zijn religieuze overtuiging. Aansluitend aan de vertoning van de film zullen producent Sytze van der Laan en Allard Feddes, onderzoeker op het gebied van radicalisering, aanwezig zijn om de film toe te lichten en vragen te beantwoorden. De entree bedraagt 6,50 euro, de film en lezing vangen aan om 20.30 uur en alles is te volgen in Theater Vrijburcht.

IJburger Anne Kloppenborg genomineerd voor milieuprijs

IJburger Anne Kloppenborg maakt kans Duurzame Amsterdammer in het MKB te worden. Hier staat hij voor een auto die door hem is omgebouwd van fossiele brandstof naar elektrisch. New Electric heeft hier z'n stiel van gemaakt. Foto: New Electric

IJBURG – De firma New Electric maakt kans om uitgeroepen te worden tot de meest Duurzame Amsterdammer in het MKB van 2016, de zogenoemde DAM Prijs. New Electric legt zich toe op het ombouwen van motoren van boten en sinds kort ook auto's die op fossiele brandstoffen draaien, naar volledig elektrische aandrijving. Converteren wordt dat genoemd. Eigenaar Anne Kloppenborg is een IJburger die zijn bedrijf heeft aan de Cruquiusweg in Amsterdam-Oost. New Electric is inmiddels uitgeroepen tot de DAM van Oost, maar de Amsterdamse prijs lonkt.

Elektrische aandrijving van alle mogelijke soort voertuigen wordt steeds populairder. Niet in de laatste plaats omdat veel elektrische auto's fiscaal worden gestimuleerd zie je er steeds meer op de weg, maar er komen ook steeds meer elektrisch aangedreven boten.
New Electric is gestart met het ombouwen van boten. Elke boot komt hiervoor in aanmerking – technisch is het geen probleem – maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het vooral boten betreft die zakelijk ingezet worden en, voor de particuliere markt, om klassieke boten voor de fijnproevers. Het ombouwen van fossiel naar brandstof vergt namelijk een investering van globaal tussen de 25.000 en 50.000 euro en dat is voor weinig particulieren weggelegd. Aan de andere kant: de gemeente Amsterdam speelt met het idee om vanaf 2020 enkel nog elektrische boten toe te laten in de pleziervaart. De huidige boten vervuilen immers te veel en daar wil de stad vanaf, dus daar liggen kansen.

Auto's
Voor wat betreft auto's spelen vooral de ingestelde milieuzone voor wagens in de binnenstad van Amsterdam en steeds meer grote steden het bedrijf in de kaart. En voor wat betreft het particuliere segment bij auto's gaat het doorgaans om het ombouwen van klassieke auto's die een zekere waarde vertegenwoordigen.

'Een tablet in een nieuwe elektrische speedboat of sportauto is cool in het kwadraat'

Unieke kans
Techneut Kloppenborg heeft New Electric opgezet omdat hij vindt dat hij het niet kan maken om een vervuilde wereld achter te laten voor het nageslacht. "Tijdens een vaartocht dacht ik: waarom zo veel vervuiling spuiten en lawaai maken, terwijl we hier zijn om te genieten van buiten zijn? We willen onze kinderen laten zwemmen en het visje eten, maar tegelijk olie en smeer achterlaten? Onze generatie heeft een unieke kans om een rol te spelen in energietransitie op alle vlakken in de samenleving. It's not just a product, it's a movement!"

Nieuwe technieken
Daarnaast speelt de liefde voor nieuwe technieken een rol. "Tablets en computers zijn cool, maar een tablet in een nieuwe elektrische speedboat of sportauto is gewoon cool in het kwadraat." New Electric is, zegt Kloppenburg, specialist in zogeheten 'high performance' batterijen en elektrische motoren. "Ik heb een passie voor de nieuwe techniek die transitie van het verbranden van olie naar duurzaam opgewekte elektronen mogelijk maakt. New Electric is begonnen met de ombouw van speedboten en inmiddels maken wij ook eigen lichtgewicht en 100 procent elektrische run-abouts. Daarnaast hebben wij onze aandrijflijn gecertificeerd en kunnen we nu ook auto's genezen van hun olieverslaving!"

Amsterdam-Oost
Vorige week won New Electric in het kader van de DAM Prijs de award voor meest duurzame ondernemer in Amsterdam-Oost. Dit is een prestigieuze onderscheiding, want inwoners en ondernemers mochten stemmen over bedrijven die bijdragen aan de duurzame verbetering van Amsterdam. Het is dus een publieksprijs in plaats van een prijs van techneuten, en dat telt. Op 11 oktober start de stemronde voor Meest duurzame ondernemer van heel Amsterdam en ook dit keer is New Electric kanshebber.

Zorgvuldig met elkaar omgaan
Daarnaast heeft nog een jury, waarvan IJburger Linda Vosjan deel uitmaakt, een stem in het kapittel. Linda is creative producer en mede-initiatiefnemer van Stichting Natuurlijk IJburg, voor een groen, sociaal en duurzaam IJburg. Zij draagt bedrijven als New Electric een zeer warm hart toe: "Duurzaamheid is meer dan de omschakeling van fossiele naar duurzame energie, grondstoffen en productiemethoden; het gaat er ook om dat mensen zorgvuldig en open met elkaar omgaan, elkaar de ruimte geven en overleggen als het schuurt", zegt zij onder andere.

Op pagina 3 staat een artikel over Natuurlijk IJburg.

Weerbericht

September herfstmaand? Nazomermaand is een betere naam

September wordt officieel herfstmaand genoemd, maar zou ook best nazomermaand mogen heten. Tussen 1 en 30 september wordt de dag een uur en vijfenveertig minuten korter. Per 1 september ging de meteorologische herfst van start, maar de zomer blijkt juist in deze eerste herfstmaand een climax te bereiken. Het warmste en zonnigste deel van het jaar valt dit jaar tussen half augustus en half september. Het is hoogzomerweer in de nazomer. Op 13 en 14 september werd het deze week 30 graden. De laatste dag in het jaar dat ooit de tropische grens van 30 graden werd overschreden was 5 september. Dat gebeurde in 1949 en 2013. Dit was een nieuw warmterecord deze week. Vrijdag komt er een einde aan de extreme warmte, met kans op onweer. Een lagedrukgebied trekt over de Noordzee noordoostwaarts. De wind draait dan naar west tot noordwest. Er stroomt koele Atlantische zeelucht onze richting uit en niet langer continentaal subtropische lucht, zoals deze week bij een zuidoostenwind. Dat scheelt in het weekeinde minstens een jas, met hooguit 18 à 19 graden. Bovendien wordt het wisselvallig met naast af en toe zon ook kans op enkele buien.

Met september op de kalender eindigt de vakantieperiode voor velen, zo ook voor de Vlaamse avonturier Rolando. Hij komt uit Gent, woont in het Mekongstadje Phon Pisai in Thailand en is vier maanden op vakantie in de Lage Landen, zoals hij het verwoordt. Hij heeft hier genoten, na elf jaar wonen in het Zuidoost-Aziatische land met het slepende conflict tussen geel- en roodhemden en zijn familiaire perikelen. Hij is getrouwd met Wanphen (One), een jonge Thaise dorpsschone, maar feitelijk ook met haar veeleisende familie. One was thuisgebleven. Als fotograaf was Rolando graag op IJburg vanwege het bijzondere licht. Hij was ook verrast door het vriendelijke en kalme eilandtempo. Heel anders dan in de binnenstad. Over de smalle fietspaden wordt daar gekoerst alsof de Tour d'Amsterdam wordt gereden met eeuwige roem aan de eindstreep. Als halfgeïntegreerde Thaise dorpsbewoner ligt het rustige eilandleven hem beter. Een uitstapje naar het Noordzeestrand op een schaarse zomerse julidag bleek zelfs voor een geacclimatiseerde tropenman te veel. Bij de aflandige oostenwind werd het in de felle zon 30 graden. Met die aflandige wind kun je wel verkoeling vinden op IJburg, was hem al door de weerman ingefluisterd. Dat klopte ook. De thermometer wees die dag 24 graden op Blijburg strand bij een verkoelend briesje van over het IJmeer.
Op 27 september vertrekt Rolando met weemoed, maar aan het einde van de vlucht lonkt het tropenleven met zijn 'One and only'. Vanuit het vliegtuig hoopt hij nog een laatste foto van IJburg te schieten boven herfstnevels en vallende blaadjes.

Wiver zoekt per direct nette flexibele verhuizers en logistiek medewerkers, full- en parttime. Bel 020-8208766 of ga naar www.wiver.nl

WIL JE MEER LUCHT IN JE LEVEN? Stop met roken! Kies voor coaching of training. Vergoeding zorgverzekeraar. In sept/okt aanmelden 2 extra gesprekken gratis, onderwerp naar keuze. Meer uit jezelf halen? Loopbaan, stress, burn-out, slapen, overspannenheid. PSYMIND: 06-22202549 info@psymind.nl

Open dag Indoor Skibaan Rock Steady Bussum zo 18 september van 13-17 uur. Gratis proefles skiën of snowboarden. Kom langs en probeer zelf! Zanderijweg 12-14 Bussum - 035-6925015 - www.rocksteady.nl of facebook: SkibaanRockSteady

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Huifkartocht: kinderfeestje of gezinsuitje 06-18701953, De HoutenWielenWagen

Gezocht vr. huish. hulp, WIT tarief 12 uur in de maand. Tel: 06-49.240.477

Jaguar XE en XF als Corporate Edition

De Jaguar XF Corporate Edition Prestige is er vanaf 53.300.

Jaguar levert de XE en de XF als aantrekkelijke Corporate Edition.

Deze uitvoeringen zijn bedoeld voor zakelijk rijders, zijn zeer compleet uitgerust en komen bij aanschaf in 2016 nog gedurende vijf jaar in aanmerking voor 21% bijtelling (vanwege 104 gram CO2/km). Die bijtelling wordt bovendien berekend over catalogusprijzen waarin een klantvoordeel oplopend tot € 4.246,- is verwerkt. De prijzen van de Jaguar XF Corporate Edition lopen uiteen van € 48.950,- tot € 58.600,-.
Ook de Jaguar XF Prestige, die focust op luxe, en de sportief getinte XF R-Sport met de 2.0 D E-Performance (120 kW/163 pk) zijn er als Corporate Edition. Ze worden standaard geleverd met een handgeschakelde versnellingsbak. De geavanceerde achttraps automaat is optioneel. De Jaguar XF Corporate Edition Prestige is er vanaf € 53.300 en de XF Corporate Edition R-Sport vanaf € 55.900.

Leasetarief Volvo S90 aangescherpt

De nieuwe S90 staat bij de Volvo-dealer.

De nieuwe Volvo S90 is bij de Nederlandse Volvo-dealers gearriveerd.

Volvo's nieuwe troef in het premium sedansegment biedt een rijke uitrusting en ongeëvenaarde veiligheidsvoorzieningen voor scherpe prijzen. De S90 is leverbaar vanaf 42.995 euro. Bovendien is de D3-dieselversie nu te leasen voor het tarief vanaf 699 euro per maand. Een van de sterkste eigenschappen van de nieuwe Volvo S90 is het uitzonderlijk hoge veiligheidsniveau. IntelliSafe Assist is standaard en omvat Adaptive Cruise Control, Distance Alert en de semi-autonome rijmodus Pilot Assist. De S90 herbergt ook twee wereldprimeurs. De veiligheidsvoorziening City Safety kan met behulp van Large Animal Detection nu ook grote dieren herkennen. Run-off Road Mitigation herkent wegsituaties en zorgt met behulp van automatische stuurcorrecties dat de auto niet van de weg raakt als de auto over de zijbelijning van de weg rijdt.

Het debuut van de Volvo S90 wordt opgeluisterd met een aanscherping van de leasetarieven. De D3-dieselversie is nu al te leasen vanaf 699 euro per maand (15.000 km/60 maanden), waarmee de S90 zichzelf sterk in de markt zet.

Verder dan 400 km op volle accu

Opel Ampera-e volgend jaar op de markt

De Ampera-e heeft een actieradius waar je mee thuis kunt komen.

Op één volle accu over de magische grens van 400 kilometer. De nieuwe, volledig elektrische Opel Ampera-e biedt het hoofd aan de grootste drempel voor elektrisch rijden: de angst om te stranden met een lege batterij.

Volgens de New European Drivind Cycle (de huidige standaard voor het vergelijken van bereik tussen verschillende voertuigen) biedt de elektrische Opel op één acculading een actieradius die de 400 kilometergrens met ruime marge overschrijdt. Hiermee is de Ampera-e met afstand de beste in zijn klasse. In vergelijking: de BMW i3 - uitgerust met de optioneel grote batterij van 33 kWh - legt op één batterijlading 300 kilometer af in de NEDC; de Nissan Leaf haalt 250 kilometer, de Renault Zoe 240 kilometer en de VW e-Golf 190 kilometer. In de wetenschap dat het praktijkverbruik afwijkt van de NEDC-standaard (door factoren als wegomstandigheden, rijgedrag, temperatuurverschillen en belading) behaalt de Ampera-e toch nog met gemak een rijbereik van ruim 300 kilometer in realistische omstandigheden. De Ampera-e beleeft op 29 september zijn wereldpremière op de Autosalon van Parijs (1 tot en met 16 oktober geopend voor het publiek) en komt in 2017 op de markt. Prijzen maakt Opel later bekend.

De 4,17 meter lange Opel Ampera-e is ook erg ruim. Het batterijpakket is onder de vloer gemonteerd, zodat het interieur onverminderd ruimte biedt voor vijf personen.

Volbloed sportwagen van Toyota

Groen licht voor de nieuwe Toyota GT86. De sportcoupé is per direct te bestellen voor prijzen die beginnen bij 45.495 euro. De koper krijgt een volbloed sportwagen met achterwielaandrijving, een zeer laag zwaartepunt en een optimale gewichtsverdeling. De bestuurder zit slechts 40 centimeter boven het wegdek en maakt als het ware deel uit van de auto. Ook werd het design krachtiger. De nieuwe Toyota GT86 staat vanaf oktober bij de Toyota-dealer.

Camera standaard in je spiegel

De nieuwe Citroën C3, die in november op de Nederlandse markt komt, kan worden voorzien van een wel heel opmerkelijke optie: een full HD-camera in de binnenspiegel. De camera registreert automatisch wat de bestuurder door de voorruit ziet. Er kunnen foto's en video's mee worden gemaakt. De met de ConnectCAM Citroën genomen foto's en video's kunnen worden gedeeld op sociale netwerken. Bij een aanrijding kunnen de opgeslagen beelden mede als bewijslast dienen, daar na impact de beelden van 30 sec. voor de impact en 60 sec. na de impact worden opgeslagen. De vanafprijs van de C3 is 13.9000 euro. De camera is beschikbaar vanaf uitrustingsniveau Feel.