IJburgerNieuws

18 december 2015

IJburgerNieuws 18 december 2015


Boerderij 'IJburger van het Jaar'

Jeroen van Leeuwen van IJburgTV (rechts), reikt de prijs uit aan de Boerderij.

IJBURG - De stichting Boerderij op IJburg is IJburger van het Jaar 2015. Van de vijf genomineerden kreeg de stichting 40 procent van de stemmen. De prijs werd dinsdagavond aan een afvaardiging van het bestuur en vrijwilligers uitgereikt door Jeroen van Leeuwen, presentator van IJburgTV dat de verkiezing samen met IJburgerNieuws organiseerde. De verkiezing is goed bevallen en komt volgend jaar zeker terug.

Volgens de stichting is dit een belangrijke blijk van waardering vanuit IJburg. "Dit doet ons veel deugd", zei scheidend voorzitter Robert Borghuis. "Wij zijn een burgerinitiatief dat een onverwacht groot succes is en de inwoners van Blijburg waarderen wat we doen, zo blijkt uit deze verkiezing." Helaas voor de stichting kwam er vorige week ook minder goed nieuws: een mogelijke locatie in Diemen gaat niet door. De stichting is hiermee weer terug bij af. De gemeente heeft toegezegd voor het einde van het jaar met een nieuwe locatie te komen, maar deze belofte is niet nagekomen.

Genomineerden
De andere vier genomineerden waren Joris Vermeulen van de FlexBieb, Bijtend IJburg, Stanja van Mierlo en dominee Rob Visser. Alleen Joris Vermeulen kwam met 31 procent van de stemmen in de buurt van de Boerderij. Bijtend IJburg - een anonieme blog op Facebook waarin alle bewegingen op IJburg kritisch worden gevolgd - werd derde, Stanja van Mierlo van strandpaviljoen Blijburg vierde en dominee Visser eindigde als vijfde. De uitverkiezing van de stichting werd door geen van allen betwist.

Nieuwe locatie
Voor de Boerderij is de award, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, een steun in de rug in de gesprekken met de gemeente Amsterdam. Die willen namelijk niet vlotten, zo laat Zita Pels van de Boerderij weten. Er was enige tijd zicht op een locatie in Diemen, op hemelsbreed vierhonderd meter afstand van Rieteiland-Oost waar de Boerderij nu zit, maar daar is afgelopen vrijdag onverwacht een streep doorheen gehaald. Er is nu een nieuwe optie, maar die is volgens Pels met minder dan een halve hectare veel te klein om alle plannen te kunnen realiseren.

Op pagina 3 staat een uitgebreid artikel over de IJburger van het Jaar 2015.

Hangjongeren krijgen abri

IJBURG – Het heeft maanden overleg gekost, maar uiteindelijk heeft de bestuurscommissie Oost een plek gevonden voor een groep hangjongeren die tot nu te vinden is bij het Ed Pelsterpark. Begin volgend jaar komt er aan de Cas Oorthuyskade een afgedankte motorloze bestelauto die als een abri door de groep kan worden gebruikt. De hoop is dat hiermee de overlast rond het Ed Pelsterpark voorbij is.

Met name ds. Rob Visser van kerkcentrum de Binnenwaai heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor een plek voor deze groep jongeren, die met name bij de Binnenwaai te vinden is. Veel bewoners klaagden over overlast, hetgeen voor Visser reden was om met de jongeren te gaan overleggen. "Wij hebben er zelf geen last van, maar buurtbewoners wel en dan moet je kijken wat je eraan kunt doen", zegt Visser. Zijn voorstel om een afgedankte bestelwagen op te scharrelen werd door de jongeren direct enthousiast onthaald. Maar daarna bleef het oorverdovend stil. "Het heeft veel tijd gekost voordat er een plek was gevonden."

Het is de bedoeling dat de jongeren zelf verantwoordelijk worden voor de bestelwagen, die onklaar wordt gemaakt. "We gaan dit initiatief een kans geven en daar ben ik heel blij mee", aldus Visser.

1

januari is om 12.00 uur de nieuwjaarsduik bij Blijburg

De waardering is er; nu alleen nog een plek op IJburg

Boerderij op IJburg wordt 'IJburger van het Jaar 2015'

De genonimeerden Blijburg, Joris Vermeulen en de Boerderij op IJburg wachten tijdens de talkshow van IJburgTV op de bekendmaking de vraag wie 'IJburger van het Jaar 2015'wordt.

IJBURG – Het was een mooi en veelzeggend gebaar van de IJburgers, afgelopen dinsdag. De stichting Boerderij op IJburg is 'IJburger van het Jaar 2015'. Met het draagvlak onder de bevolking voor de succesvolle miniboerderij zit het dus wel goed. Maar de stichting en alle vrijwilligers schieten er verder niets mee op. Er is zelfs een reële kans dat de Boerderij op IJburg een andere naam moet zoeken. Boerderij vlak bij IJburg kan bijvoorbeeld zomaar een serieuze optie worden, want zo tegen het einde van het jaar is helder dat de gemeente Amsterdam nog steeds geen plek heeft gevonden op IJburg. Er wordt naarstig gezocht op IJburg en vooral in Diemen, maar tot op heden zonder resultaat. Boerderij op Diemen is dus ook een mogelijkheid, maar of die reëel is?

Alle vrijwilligers die de Boerderij tot een groot succes maken, zijn superblij met het feit dat de stichting afgelopen dinsdag tijdens een programma van IJburgTV IJburger van het Jaar 2015 is geworden. De verkiezing werd dit jaar voor het eerst uitgeschreven door IJburgTV en IJburgerNieuws.

Minder blij
Veel minder blij zijn al die vrijwilligers met het feit dat er nog steeds geen beslissing is gevallen over een nieuwe locatie. En langzamerhand zijn ze ook wel klaar met het geflipper tussen allerlei locaties op zowel IJburg als daarbuiten, nadat in de zomer bekend werd dat de Boerderij op 1 oktober volgend jaar het huidige terrein aan de Zandzeggestraat 5 op Rieteiland-Oost moet verlaten. Tennisclub IJburg mag van de gemeente op dit terrein een tennishal bouwen en ook de Kano op IJburg mag hier blijven.

Uitverkiezing is hart onder de riem voor Boerderij op Ijburg

Tijdelijk
De Boerderij wist, toen ze halverwege vorig jaar het terrein kon huren, dat de locatie tijdelijk zou zijn, maar dat maakt de verhuizing niet minder zuur. Helemaal niet nu blijkt dat op IJburg geen nieuwe locatie te vinden is – ze waren er al bang voor - en mogelijk moet worden uitgeweken naar het grondgebied van Diemen. Eerder deze maand vertelde Zita Pels dat de gemeente Amsterdam een locatie in Diemen op het oog had: een braakliggend terrein dat bestemd was voor de uitbreiding van NUON. Hemelsbreed was het ongeveer vierhonderd meter van de huidige locatie en via het fietspad komen daar nog eens vierhonderd meter bij. En Diemen was het ermee eens.

Koude douche
Zita vond het eigenlijk niets want de Boerderij op IJburg hoort op IJburg. Die naam is natuurlijk niet voor niets gekozen. Maar ja, het was beter iets dan niets, dus er was een soort berusting. Later deze maand zou ze worden bijgepraat. Dat gebeurde vorige week vrijdag en het werd wederom een koude douche. "Los van het feit dat we liever niet naar Diemen gaan, blijkt dat NUON die plek wel nodig heeft. Nu is er een nieuwe locatie aangewezen, ook weer vlakbij Puur, maar die is veel te klein. We hebben het bekeken en nagemeten en komen aan rond de vierduizend vierkante meter. Dat gaat het niet worden, want om alle plannen te kunnen realiseren, hebben we een hectare nodig."

'Dit is goed signaal voor iedereen die ons een warm hart toedraagt'

Terug bij af
Dat heet: terug bij af. Pels wil van de gemeente langzamerhand wel eens duidelijk krijgen uitgelegd waarom de Boerderij niet naast de tennishal kan. "Als het niet kan dan kan het niet, maar wij hebben nooit gehoord waarom het niet kan. Nee hoor, deze kavel is niet te klein. Als de plannen van de tennisclub en Kano op IJburg worden gerealiseerd, dan blijft er op dit terrein van ongeveer één hectare 7800 vierkante meter over. Daar tekenen wij voor. Met 7800 vierkante meter kunnen wij ook heel goed uit de voeten."

Milieucirkel
Wel speelt mee, weet Pels inmiddels, dat er vanwege de mest en dergelijke een zogeheten milieucirkel van honderd meter moet worden aangehouden. Dit houdt in dat de Boerderij niet binnen een afstand van honderd meter van een woning of verblijfsruimte kan komen. Pels: "De onlangs geopende nieuwe kantine van de tennisvereniging is hierdoor nu bepalend is voor deze afstand. Dit betekent dat wij eigenlijk hadden moeten protesteren tegen de bouw van de kantine op die plek, maar wij wisten destijds niet van deze regel af. Gemiste kans dus. Wij willen graag van de gemeente op kaart zien dat het binnen deze regels echt niet kan, want dan kunnen wij dat op onze beurt uitleggen aan iedereen die onze handtekeningenactie heeft ondertekend. Dat zijn er trouwens inmiddels al ruim vierduizend trouwens en de meter loopt nog steeds."

Genomineerd

De andere kandidaten konden er prima mee leven dat de eerste verkiezing van 'IJburger van het Jaar' naar de Boerderij ging. Joris Vermeulen, oprichter van de succesvolle FlexBieb en Kavel1, eindigde als tweede en de venijnige columns die anoniem op Facebook worden geplaatst onder de noemer 'Bijtend IJburg' waren goed voor een derde plaats. Stanja van Mierlo van Blijburg en ds. Rob Visser werden vierde en vijfde.

Basisscholen
Overigens, zegt ze, een plek in Diemen heeft nog heel andere nadelen dan dat het niet op IJburg is. "Wij werken nu bijvoorbeeld samen met een aantal basisscholen. Die kinderen wandelen nu hierheen, maar dat zit er dan niet meer in. Maar het is ook voor alle andere kinderen lastiger. Dit is de enige plek in Amsterdam waar kinderen zo dicht bij de bebouwde kom op pony's kunnen rijden en met de natuur bezig kunnen zijn. Wij krijgen veel kinderen met een Stadspas of via het Jeugdsportfonds en ik sluit niet uit dat deze kinderen zullen afhaken. Dat is toch triest."

Strijdbaar
Zita en al die anderen die betrokken zijn bij de Boerderij zijn echter hartstikke strijdbaar. "Ik vind langzamerhand wel dat we wat kunnen eisen", zegt Pels. "We hebben dit zelf helemaal opgebouwd, zonder ook maar één cent subsidie en zonder welke hulp van de gemeente dan ook. Nu moeten we verhuizen en dat brengt kosten met zich mee. En we willen op een vaste locatie ook een bestendig gebouw, dat lijkt me ook logisch. Ook daar zijn kosten mee gemoeid."

Hart onder de riem
Het is daarom bepaald een hart onder de riem dat de IJburgers de Boerderij hebben gekozen als IJburger van het jaar 2015. Pels: "Dit is vooral goed voor alle kinderen en vrijwilligers en iedereen die ons een warm hart toedraagt. En voor de moraal. Wij doen dit met elkaar en ik zie dit als een belangrijke blijk van waardering voor ons hele team."

Volgend jaar weer
Volgend jaar wordt de verkiezing 'Ijburger van het Jaar' wederom gehouden. "Dit is het begin van een nieuwe traditie en we roepen iedereen nu al op om alert te zijn op mogelijke kandidaten", zegt Jeroen van Leeuwen van IJburgTV.

Oliebollenkraam en markt werkproject voor jongeren

'Jongeren zien dat werken werkt'

De jongeren doen werkervaring op tijdens de themamarkt in Winkelcentrum IJburg.

IJBURG – Het maandelijkse thema-event, de aanpalende weekmarkt op de eerste zaterdag van de maand in Winkelcentrum IJburg en ook de oliebollenkraam die sinds eind november op het Joris Ivensplein staat, zijn stilaan ook een succesvol werkervaringsproject voor IJburgse jongeren.

Hiervoor werkt Biolicious samen met de jongerenorganisatie 24-Karaat. En het mooiste is: nu al heeft één jongere voor een aantal dagen in de week een baan bij Biolicious gekregen. "Ze zien dat van inzet omzet komt en dat aan de bak beter werkt dan in de bak", legt jongerenwerken Safoan Mohktari uit.

Aan jongeren die overlast geven kun je je dood ergeren en negeren, maar je kunt ook hun problemen erkennen en meedenken in en werken aan oplossingen. Dat laatste doet Pien Thate van Biolicious, vertegenwoordigster van de winkeliers van Winkelcentrum IJburg. Safoan Mohktari van 24-Karaat, dat hier speciaal het 24-Karaat-Werkt-project voor heeft bedacht, is een van de animators.

Goede stimulans: één jongere heeft al een contract bij Biolicious

Klaarstomen
Mohktari legt uit hoe dit tot stand is gekomen: "We zijn een paar maanden geleden met Pien van Biolicious overeengekomen dat we IJburgse jongeren op het Joris Ivensplein klaarstomen voor het werkveld. In dit geval is dat de maandmarkt en de bijbehorende events en nu de oliebollenkraam op het Joris Ivensplein. De jongeren worden door omwonenden en winkeliers als overlastgevend ervaren maar zien dat zelf niet zo. Op de markt doen de jongeren allerlei hand- en spandiensten en ze zien erop toe dat bij het event alles prima verloopt. En de oliebollenkraam van Biolicious en de snackkraam van Mo konden wel wat hulp gebruiken en ook daar helpen zij een handje."

Niet ingewikkeld
Het is trouwens volgens Mohktari allemaal niet zo ingewikkeld. "Normaal gesproken hangen ze ook op het plein, maar nu hebben ze een taak en een doel en ze verdienen nog een zakcentje ook. Zie het als professioneel hangen. Zo is iedereen blij. De jongeren, die te herkennen zijn aan outfits met de tekst Team 24, doen zo werkervaring op en werken op een positieve manier aan hun zelfbeeld en aan het beeld dat anderen van hen hebben. En de winkeliers hebben er profijt van omdat de jongeren nu een bezigheid hebben."

Twintig jongeren
De groep bestaat uit ongeveer twintig jongeren, waaronder een aantal meiden. Zij liepen om te beginnen een voortraject door, daarna gingen ze werken op de markt en in de kraam en het is de bedoeling dat ze op deze manier doorstomen naar regulier werk. Mohktari: "Eén jongere heeft nu een baan op contractbasis gekregen bij Biolicious en voor de anderen is dat een stimulans. Ze zien namelijk dat werken werkt en dat 24-Karaat Werkt!"

Kruising bij IJburg College is nu veiliger

De laatste hand wordt gelegd aan de werkzaamheden.

IJBURG – Eind deze week is de kruising van de Pampuslaan met de Eva Besnyöstraat weer open voor verkeer en bovenal: een stuk veiliger. Afgelopen weken is hard gewerkt om de situatie te verbeteren, met name voor de vele fietsers van het IJburg College en de omliggende basisscholen.

De oversteekplaatsen op de Pampuslaan zijn korter geworden en overstekende fietsers en voetgangers worden duidelijker geleid. Hiermee verbetert de overzichtelijkheid op het kruispunt.

Kerk voor één dag aan Pelsterpark

IJBURG – IJburg krijgt vrijdag 8 januari aan het Ed Pelsterpark een echte kerk. Weliswaar een zeer tijdelijke kerk – na een dag is de kerk weer verdwenen – maar hoe dan ook zal er voor het eerst een kerktoren te zien zijn op IJburg.

Het gaat om een houten noodkerk die wordt geplaatst in het park tegenover kerkcentrum de Binnenwaai. De noodkerk wordt neergezet door de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), waar niet geheel toevallig ds. Rob Visser van de Binnenwaai ook voorganger is. In de kerk wordt een nieuwjaarsreceptie gehouden en tegelijk wordt het vijfjarig bestaan van kerkcentrum de Binnenwaai gevierd. "Dit was een mooie aanleiding om eens groot uit te pakken en om protestanten uit heel Amsterdam IJburg te laten zien", zegt ds. Rob Visser.
De opbouw van de kerk vindt donderdag met een grote kraan plaats, vrijdag is de receptie en zaterdag wordt de kerk weer afgebroken en opgeslagen.

Speelboom moet nog wortel schieten

IJBURG - Het Theo van Goghpark is sinds begin deze maand een speelboom rijker. Wel moeten de kinderen nog een paar maanden wachten voordat ze bij of in de boom kunnen spelen (er staan hekken omheen omdat de boom eerst wortel moet schieten), maar daarna is de boom van de kinderen van IJburg. Aan het hek hangen nu honderd boomschijfjes met wensen van kinderen voor de boom.

Met het plaatsen van deze zomereik komt Natuurmonumenten haar belofte na die ze gedaan heeft op het OERRR festival op IJburg in 2014. De kinderen van IJburg wilden graag meer bomen om in te spelen. Marc van den Tweel van Natuurmonumenten laat weten: "Voor kinderen is natuur om in te ravotten en dingen te ontdekken. Als kinderen nu de natuur ontdekken, worden ze de natuurbeschermers van de toekomst."
Natuurmonumenten en Stadsdeel Oost hebben samen de boom betaald.

Parkeren bij sportvelden vanaf februari mogelijk

IJBURG - Stadsdeel Oost is begin december gestart met werkzaamheden voor de aanleg van 42 parkeerplaatsen bij Sportpark IJburg. Voetgangers en fietsers worden zonodig langs de werkzaamheden geleid. In februari worden de parkeerplaatsen in gebruik genomen.

De besluitvorming tot aanleg van de parkeerplekken in het Diemerpark heeft maanden geduurd. Onder andere de vereniging Vrienden van het Diemerpark tekende protest aan tegen het voornemen om in het park parkeerplekken aan te leggen. Er zijn ook meerdere plannen geweest met ook een variëteit aan parkeerplaatsen, maar uiteindelijk is het vorig jaar alweer dit plan met 42 plekken geworden. De plekken zijn bestemd voor bezoekers van de sportclubs AHC en AFC IJburg.

Uitleen boeken en tabletcafé in Vrijburcht

IJBURG - De OBA is deze week samen met Theater Vrijburcht en Huis van de Wijk met een uitleenpunt en een tabletcafé gestart in Theater Vrijburcht.

Het nieuwe uitleenpunt is elke woensdagochtend open tussen 11.00 uur en 13.00 uur. Er staat een kleine wisselende collectie, speciaal voor volwassenen, met onder andere boeken met grote letters. Verder kunnen tijdens het tabletcafé ervaringen en tips uitgewisseld worden over het gebruik van tablets.

Prijsvraag voor silo's

IJBURG – Voor de markante silo's op het Zeeburgereiland komt volgend jaar een prijsvraag.

Al jaren wordt gezocht naar een goede invulling van de landmarks op Zeeburgereiland en er hebben al allerlei plannen de revue gepasseerd: een Annie MG Schmidt-huis, een klimtoren, kinderopvang met kantoren en woningbouw en een informatiecentrum voor de natuur kwamen het verst. Maar uiteindelijk haalden ze allemaal de eindstreep niet vanwege gebrek aan geld.
De gemeente vindt het belangrijk dat de silo's een invulling krijgen die een toegevoegde waarde heeft voor de buurt en daarom wordt een prijsvraag uitgeschreven.

Kerstviering dit jaar in IJburg College

Kerstviering is voor jong en oud en alle gezindten

Dit jaar moet de kerstviering minstens zo sfeervol worden als vorig jaar. Foto: Sfeermakers

IJBURG – Het is inmiddels traditie: ook dit jaar is op 24 december van 19.00 tot 20.30 uur weer een sfeervolle kerstviering op IJburg. De locatie is dit keer de centrale hal van het IJburg College. Ds. Rob Visser van kerkcentrum de Binnenwaai die de avond organiseert, kijkt vooruit en is er best een beetje trots op dat ook burgemeester Eberhard van der Laan zal spreken. Goed om te weten: de kerstviering is voor jong en oud en alle gezindten.

Vorig jaar was de kerstviering in de sporthal aan het Ed Pelsterpark, pal naast kerkcentrum de Binnenwaai. Dat was lekker praktisch, maar er is een heel goede reden waarom dit jaar een andere locatie moest worden gevonden: in de sporthal mogen maximaal 450 mensen en de kerstviering trekt er veel meer. "Vorig jaar hadden we ruim zeshonderd bezoekers en het jaar daarvoor zelfs bijna zevenhonderd. Dat zijn aantallen waar we trots op zijn, want IJburg is niet erg kerkelijk ingesteld, maar we moeten natuurlijk gevaarlijke toestanden vermijden. Helemaal nu de burgemeester erbij is", zegt Rob Visser met een glimlach.

De zoektocht leverde vrij snel een perfecte nieuwe locatie op: de hal van het IJburg College. "Hier kunnen we zeven- tot achthonderd personen een fatsoenlijke zitplek garanderen. En als er nog meer komen, zijn er zelfs uitwijkmogelijkheden naar een ruimte naast de hal. We zijn er dan ook erg blij mee dat de school meteen de medewerking toezegde. Het is ook een gezelliger zaal en makkelijker in te richten. Hier staat tegenover dat het plafond vrij laag is en dat geeft dan weer een uitdaging met de muziek en het koor. Maar dat zijn luxeproblemen."

De levende kerststal staat dit jaar op het bordes van het IJburg College. Foto:Sfeermakers

Jeugdtheaterschool TIJ, Peter Faber en speciaal projectkoor werken mee

Vol programma
Het wordt weer een vol programma. Natuurlijk is er samenzang en komen alle gebruikelijke kerstliederen voorbij, maar er is veel meer. Allereerst werkt Jeugdtheaterschool TIJ onder leiding van Megan Minneb mee met een bijzondere dans- en muziekvoorstelling met IJburgse kinderen. Verder is er het IJburgs zogenoemde 'Liedje en latte kerstkoor' dat speciaal voor deze kerstviering is samengesteld en dat onder leiding staat van dirigente Hanne van de Vrie. Visser: "Dit koor bestaat uit rond de 30 IJburgers die gedurende een aantal woensdagochtenden hebben gerepeteerd voor deze viering. Het koor is gefaciliteerd door de Binnenwaai", stelt Visser.

Peter Faber
Ook de bekende acteur Peter Faber, die op IJburg woont, doet mee. Hij vertelt een kerstsprookje en als afsluiting zal hij een soort act opvoeren met als thema 'Het is het hele jaar kerst'. Visser: "Zijn boodschap is dat we niet alleen met kerst verdraagzaam moeten zijn, maar het hele jaar." Rob Visser zal zelf ook een kort woord voeren met als thema 'Vlammen voor vrijheid' en praat de avond aan elkaar, maar hij is vooral blij dat Eberhard van der Laan het spreekgestoelte zal beklimmen. Visser heeft een goede relatie opgebouwd met Van der Laan en komt hem nu en dan tegen. "Op een gegeven moment heb ik hem gevraagd of hij aanwezig wilde zijn bij onze kerstviering en dat vond hij een leuk idee. Hij zal een korte toespraak houden die past bij de sfeer."

Ook burgemeester Van der Laan zal een toespraak houden

Levende kerststal
Ook de levende kerststal is er weer op 24 december, dit keer op het bordes van het IJburg College. "Vorig jaar was deze kerststal in de Binnenwaai. Dat was bijzonder en heel leuk, maar is natuurlijk niet ideaal", zegt Visser. "De kerststal is vooral bedoeld om de aandacht te vestigen op de viering die avond en dan is deze plek voor de ingang van de school natuurlijk ideaal. Nu maar hopen dat het weer een beetje wil meewerken."

Opbouwen en afbreken
Bij het opbouwen en afbreken heeft Rob Visser trouwens nog 'handjes' nodig. "Het is altijd veel gesleep met stoelen en dergelijke en daar kunnen we wel wat mensen bij gebruiken. Gelukkig hoeven we deze keer niet de zaal de volgende dag al schoon op te leveren omdat er geen school is, maar direct na kerst moeten weer de handen uit de mouwen worden gestoken."
Iedereen die wil helpen kan mailen aan Rob Visser, mailadres: robvisser51@gmail.com.

TIJ slaat vleugels uit

IJBURG - Jeugdheaterschool TIJ slaat haar vleugels uit. Met de musicalklassen en theaterklassen wordt toegewerkt naar een musical- of theaterproductie die in mei 2016 in de grote theaterzaal van de Centrale Bibliotheek te zien zal zijn. In januari start hiervoor een nieuw lesblok.

TIJ is hier klaar voor. "Hiermee bestijgen wij een groot podium en creëren we de mogelijkheid om het talent van IJburg te presenteren aan een groter publiek. In de toekomst zal dat vaker het geval zijn met zelfs podia als de Stadsschouwburg. TIJ is inmiddels niet meer weg te denken als kweekvijver voor jong talent. Nu is het tijd om dit talent dat wij op IJburg hebben een plaats op de planken te bieden in een professionele, grote theaterzaal", laat TIJ weten.
Meer informatie is te vinden op jeugdtheaterschooltij.nl.

Doe een wens-boom

IJBURG - De ateliers in de Lumièrestraat openen zondag 20 december tussen 14.00 en 17.00 uur hun deuren. Er staat tijdens de open dag onder andere een kerst-wens-boom, waar iedereen een wens voor 2016 in mag hangen.

Kinderen kunnen hun wensen op kerstballen en wenskaarten plaatsen en erna in de boom hangen. Om 16.30 uur gaat de verlichting van de boom aan, waarmee alle wensen symbolisch het universum in worden gestuurd. De Lumièrestraat wordt extra verlicht met kerstverlichting. Ook zijn er een koor, vuurtjes, warme chocolademelk, glühwein en lekkernijen zoals cupcakes en hapjes uit de Thaise keuken. Voor iedereen vanaf 6 jaar is er een verhalenvoorstelling.

Lopen en feesten voor 3FM Serious Request

IJBURG – Iedere IJburger die actief wil meedoen om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request kan woensdag 23 december terecht bij restaurant NAP in de haven van IJburg.

Voor de jongeren organiseren Bootburg.com en ManualWorld.nl een sponsorloop op het voetbalveld naast restaurant NAP. Deze is van 16.00 tot 17.00 uur. Daarna is er pauze met muziek en om 18.00 uur is de sponsorloop voor volwassenen. 3FM Serious Request richt zich dit jaar op de toekomst van kinderen en jongeren in oorlogs- en conflictgebieden.

Verhuizing Boerderij op IJburg beheerst het nieuws in 2015

Het kruispunt voor het IJburg College is aangepakt en een stuk veiliger geworden.

De Boerderij op IJburg heeft afgelopen jaar de kolommen van IJburgerNieuws beheerst. Dat begon in de zomer en daarna was er bijna elke maand wel een voortgangsbericht over de gedwongen verhuizing van Rieteiland-Oost.
Ook deze editie is er weer nieuws en in elk geval hebben alle berichten ertoe geleid dat de stichting en alle vrijwilligers die hierbij betrokken zijn 'IJburger van het jaar' is geworden. Op pagina 7 staat een interview met Zita Pels van de Boerderij.

Ander nieuws in december:
- Overlast gevende jeugd werkt mee aan markten en oliebollenkraam.
- Traditionele kerstviering voor het eerst in IJburg College.

Dit hield IJburg in 2015 bezig

IJburger Donovan Spaanstra maakt naar aanleiding van de aanslagen bij Charlie Hebdo dit graffitikunstwerk.

De Bestuurscommissie Oost besluit in januari tot een zogenoemde 'integrale aanpak' van de jeugdproblematiek. Jeugd is een ruim begrip: het gaat om beleid voor de IJburgers tussen 0 en 23 jaar.

Ander nieuws in januari:
- ARCAM maakt bekend dat uit alle 150 ideeën die zijn ingediend voor het Centrumeiland - dat dan nog ver weg is - drie scenario's worden aangereikt aan de gemeente Amsterdam. Deze zijn Groenland, Stranddorp en Eiland voor 0 tot 99 jaar.
- Meer dan de helft van de winkeliers in Winkelcentrum IJburg ziet een markt zitten.
- BUUV - een sociaal prikbord - wordt gelanceerd.
- Haltes lijn 26 worden vernieuwd.

Boerderij op IJburg luidt de noodklok: waar moeten we heen?

Op het Joris Ivensplein is in juni een kermis.

Het stichtingsbestuur van Boerderij op IJburg luidt de noodklok: de succesvolle boerderij moet per juni volgend jaar weg van de Rieteilanden (inmiddels is dat 1 oktober geworden) en er is geen nieuwe plek. Het bestuur en medewerkers houden hun hart vast. En terecht, zo blijkt nu, want er is nog steeds geen duidelijkheid. De zonnepanelen worden op het dak van het IJBurg College gehesen.

Ander nieuws in juni:
- Er is al een hotel (in Solids) en er wordt bekend dat er wellicht een tweede hotel (een zeer duurzaam hotel) bij komt op IJburg en wel bij de haven.
- Er kan worden meegedacht over een zogenoemde Urban Sport Zone in de sportheldenbuurt op Zeeburgereiland.

Het spel over nieuwe plek Boerderij komt op de wagen

Het mag niet, maar vanaf de Maxis rechtsaf is de kortste weg naar IJburg en het inrijverbod wordt daarom massaal genegeerd.

"Mijn gevoel zegt dat er voor de Boerderij op IJburg een plek moet zijn te vinden in het Diemerpark."
Ivar Manuel, voorzitter van bestuurscommissie Oost, laat hoop gloren voor de Boerderij op IJburg en hiermee komt het spel op de wagen. Tot op heden is dit nog niet gelukt.
Deze maand wordt ook bekend dat REURING een gelijknamige weekmarkt gaat starten in de haven van IJburg.

Ander nieuws in februari:
- IJburg op de Kaart is een nieuw initiatief van de gemeente Amsterdam om het economisch klimaat op IJburg te verbeteren.
- Er is opeens kans op twee markten op IJburg.
- Leerlingen van basisschool Olympus werken mee aan een nieuw schoolplein.

IJburg College krijgt grootste particuliere zonnedak van de stad

Speciaal voor meisjes tussen 8 en 11 jaar is er elke dinsdagmiddag een voetbaltraining op het voetbalveldje bij NAP.

Het grootste particuliere zonnedak van Amsterdam komt op het IJburg College, zo wordt in maart bekend. Het zonnedak is een idee van IJburgers Linda Vosjan en Marinus Knulst die lid zijn geworden van Energiecoöperatie Zuiderlicht. De school is blij met het initiatief want dit past uitstekend bij de doelstellingen om duurzaam en innovatief te zijn. Ook worden de IJburgers bijgepraat over het Kompas op IJburg, de online inventarisatie van wensen van IJburgers.

Ander nieuws in maart:
- Het Martien Schaaperhuis voor dak- en thuislozen zoekt maatjes voor de bewoners.
- 50PLUS-senator Jan Nagel stelt voor de regering te verhuizen naar IJburg.

IJburgse moeders en zonen beleven nachtmerrie in Nepal

De IJburgse moeders en hun zonen poseren voor hun reis naar Nepal die zo dramatisch uitpakte.

Zes IJburgse moeders en hun zoons zamelden sinds begin van het jaar geld in voor een bezoek aan Nepal. Daar gingen ze actief meewerken aan het bouwen van een woning. Op 24 april reisden ze af, maar de reis werd heel anders dan ze zich hadden voorgesteld. Er was namelijk op 26 april een enorme aardbeving waardoor het gebied veranderde in een rampgebied. Gelukkig voor de IJburgers was het epicentrum op een andere plek dan waar zij zaten, waardoor ze niet gewond raakten. Maar de reis werd afgebroken en de terugreis met pijn in het hart aanvaard.

Ander nieuws in april:
- Illegale hennepplantages ontmanteld.
- De IJburg Rangers gaan van start op de Boerderij.

Nieuwe actie vanuit Boerderij: IJburg LIKES green

De zusjes Nicole en Emanuela vinden het top dat het Centrumeiland op 1 mei wordt geopend.

1 mei is een grote dag voor IJburg want dan gaan de hekken van Centrumeiland open en is IJburg officieel eindelijk weer eens gegroeid. In april werpt deze gebeurtenis zijn schaduw vooruit. Naast het nieuwe Blijburg valt vooral de Urban Campsite op: een camping annex kunstwerk, maar andersom keuren we ook goed. En er is ander belangrijk nieuws: in mei start de REURING weekmarkt in de haven.

Ander nieuws in mei:
- Boerderij op IJburg start een nieuw initiatief: IJBURG likes green.
- Er wordt bekend dat op het Centrumeiland rond 1200 woningen komen.
- Op de kop van het Grote Rieteiland worden twee speelplaatsen opgeknapt.

De Nuonweg is al een jaar dicht, en dat blijft nog heel lang zo

Buurtbewoners voeren actie voor behoud van café Vrijburcht dat in mei failliet ging.

De Nuonweg is al een jaar dicht in juli. En hoewel IJburgers nog steeds graag zien dat de weg naar vooral de Maxis weer open gaat, wordt in juli ook helder dat de gemeente Diemen van geen wijken wil weten. Wel wordt een verkeerskundig onderzoek naar de openstelling aangekondigd, maar zelfs als dat positief uitpakt gaat het nog maanden duren voordat de weg weer open gaat.

Ander nieuws in juli:
- Vwo-scholieren IJburg College wensen dat Centrumeiland een campus wordt.
- Er is onduidelijkheid of zwemmen bij Blijburg wel of niet wordt afgeraden (niet dus).
- Voor starters komen er woningen op Kavel 1, naast het gebouw met de klok (de zogeheten Solids).

Tennisclub IJburg ontvouwt plannen voor nieuwe tennishal

De markante IJburger Hein de Haan overlijdt op 4 augustus totaal onverwachts.

De Boerderij op IJburg zoekt nog steeds plek, maar Tennisclub IJburg heeft de wind stevig in de zeilen. (Inmiddels ex-)voorzitter Roy Dackus laat in IJburgerNieuws weten dat de tennisvereniging grootse plannen heeft voor de kavel die het nu nog deelt met de Boerderij en de kanovereniging. Het nieuwe clubhuis is in elk geval schitterend.

Ander nieuws in augustus:
- De eigenzinnige IJburgse architect Hein de Haan overlijdt plotseling op 72-jarige leeftijd.
- Er kan officieel worden getrouwd op vier locaties op IJburg.
- Er komt aan de Diemerparklaan een nieuwe kerk met de naam River Amsterdam.
- Er wordt afscheid genomen van Moes32.

Winkeliers beginnen met thema-event en struinmarkt

Gedurende één weekend verrijst er een pop-uprestaurant op het Centrumeiland.

Het Baken van IJburg. Zo heet het kunstwerk dat een beetje uit de lucht kwam vallen en sinds 4 september de oever van Centrumeiland siert. Het Baken van IJburg, dat is samengesteld uit oude meerpalen, moet een echt landmark worden.
Nieuws van een heel andere orde: de winkeliers van Winkelcentrum IJburg maken bekend dat er elke eerste zaterdag van de maand een combinatie van een thema-event en een markt komt. Een proef- en struinmarkt, zo omschrijven de winkeliers de markt zelf.

Ander nieuws in september:
- Er wordt bekend dat café Vrijburcht weer open gaat, met een andere uitbater.
- D66 Amsterdam pleit voor een veilige fietsroute van en naar IJburg.

In gemengde woonblokken valt nog heel wat te verbeteren

Het strand bij Blijburg ontpopt zich tot een eldorado voor kitesurfers.

Het beheer van gemengde complexen faalt. Deze conclusie trekken Anouk Tersteeg en Fenne Pinkster in hun onderzoek met als titel: 'Wij hier boven en zij daar beneden: Hoe Gebouwontwerp en Beheer en Buurtvoorzieningen Sociale Afstand in een Gemengd Wooncomplex beïnvloeden'. Voor IJburg is dit belangrijk nieuws, want er zijn meerdere gemengde wooncomplexen.

Ander nieuws in oktober:
- De online veiling voor de intocht van Sinterklaas gaat weer van start.
- De winkeliers houden een onderzoek onder hun klanten om hun wensen te inventariseren.
- Op Centrumeiland komt een zogenoemde sportstrip met onder meer een kunstgras voetbalveldje.

Centrumeiland komt er met 1300 duurzame woningen

Rond 1300 woningen zullen de sfeer op Centrumeiland bepalen.

Het nieuwe strandpaviljoen Blijburg wordt geopend, maar dat is niet het grootste nieuws uit deze hoek van IJburg. Dat is wél dat de plannen voor Centrumeiland worden bekendgemaakt. De conclusies: er komen rond 1300 woningen, vooral zelfbouwers gaan het schiereiland vormgeven, er is plek voor sportvoorzieningen en de woningen worden duurzaam. Ook kan gestemd worden op de IJburger van het Jaar. Deze verkiezing organiseert IJburgerNieuws samen met IJburgTV. IJburgers stemmen massaal.
Ander nieuws in november:
- Er wordt bekend dat er 14 waterwoningen in de Zeeburgerbaai komen.
- Jongeren kunnen zich laten fotograferen in hun 'natuurlijke habitat'.

Zaterdag 19 december

Theater: Open podium

Een open podium in kerstsfeer met korte optredens van verschillende talenten. Er is een heerlijke buurtmaaltijd voorafgaand aan de open bak. De maaltijd wordt verzorgd door het Martien Schaaperhuis, dat ook een deel van de avond verzorgt: Graag aanmelden (voor optreden en/of maaltijd) bij Maaike Riemersma: maaike.theatervrijburcht@gmail.com. Inloop 18.30 uur, maaltijd wordt geserveerd om 19.00 uur, de open bak begint om 20.00 uur. Entree 5 euro. Plek waar dit gebeurt, is theater Vrijburcht.

Eten: midwinterdiner

Vanaf 18.00 uur is er bij Haddock (het voormalige Magnetico op het Zeeburgereiland) een midwinterdiner dat wordt georganiseerd door CoCasa. Er wordt gevierd dat het licht weer terugkeert (21 december is namelijk de kortste dag van het jaar).

Woensdag 23 december

Goede doel: 3FM Serious Request

Dit jaar zetten de dj's in het Glazen Huis, dat dit jaar in Heerlen staat, zich in voor de generatie van de toekomst in oorlogs- en conflictgebieden: kinderen en jongeren die leven onder de meest extreme omstandigheden en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. Bij restaurant NAP in de haven van IJburg zijn er vanaf 16.00 uur allerlei activiteiten met als doel geld op te halen voor dit goede doel. Er zijn onder andere een sponsorloop op het voetbalveld naast restaurant NAP voor zowel de jeugd (vanaf 16 uur) als volwassenen (van 18 tot 19 uur) en een muzikaal pauzeprogramma. Vanaf 19.00 uur is er een benefietavond in restaurant NAP.

Film: 'Oorlogswinter'

De verfilming van het gelijknamige boek van Jan Terlouw onder regie van Martin Koolhoven wordt woensdag 23 december om 15.00 uur vertoond in de FlexBieb. Het verhaal gaat over de ijskoude winter van 1944/1945 wanneer in het westen van Nederland grote honger heerst. In een dorpje in de buurt van Zwolle woont de veertienjarige Michiel die niet kan wachten tot hij iets kan betekenen in het verzet. Toegang is gratis voor FlexBieb-leden.

Donderdag 17 december

Filosoferen: Socratisch café

Te midden van de boeken je eigen wijsheid onderzoeken. Met elkaar in gesprek gaan over een vooraf gekozen thema dat de actualiteit ontstijgt. Bijvoorbeeld over verantwoordelijkheid, hoop, kwetsbaarheid of vrijheid. Op socratische wijze (dat wil zeggen nieuwsgierig en aandachtig, zonder (voor)oordeel) de eigen gedachten en die van de anderen onderzoekend. Het Socratisch café is van 20.00 tot 22.30 uur in de FlexBieb. De gespreksavonden zijn voor iedereen toegankelijk, je hebt geen kennis van filosofie nodig. Bijdrage is 7,50 euro per keer (incl. koffie of thee).

Vrijdag 18 december

Film: 'Citizinfour'

Documentaire over de wereldwijde afluisterpraktijken die klokkenluider Edward Snowden in 2013 naar buiten bracht.
De documentaire is te zien in theater Vrijburcht. Entree 6 euro.

Film: kerstfilm

In het Blauwe Huis aan de Willem Mulenskade 13 wordt vrijdag 18 december tussen 9.00 en 12.00 uur in de ochtend een kerstfilm vertoond.

Zondag 20 december

Wensen: kerst-wens-boom

Zondag 20 december openen van 14.00 tot 17.00 uur alle ateliers in de Lumièrestraat in IJburg hun deuren voor publiek. Dan staat er ook een speciale kerst-wens-boom, waar iedereen zijn of haar wens voor 2016 mag inhangen. Om 16.30 gaat de verlichting van de boom aan, waarmee alle wensen symbolisch het universum in worden gestuurd. De Lumièrestraat zelf wordt op dat moment ook extra verlicht met kerstverlichting. Een koor zingt kerstliederen en er zijn vuurtjes, warme chocolademelk en glühwein om warm te blijven.

Maandag 21 december

Voetballen: kindervoetbalkamp

Bij AFC IJburg wordt van 21 tot en met 23 december een driedaags voetbalkamp gehouden. Het Kerst Kamp is bedoeld voor jongens en meisjes van 5 t/m 14 jaar. Je kunt voor één dag inschrijven maar ook voor 2 of voor 3 dagen. Meer informatie is te vinden op soccerid.nl.

Donderdag 24 december

Kerstviering

In de grote zaal van het IJburg College wordt donderdag 24 december tussen 19.00 en 20.30 uur de traditionele kerstviering gehouden. Onder anderen Peter Faber en het projectkoor van IJburgers verlenen medewerking en ook de burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan is van de partij. Op de stoep van de school is een levende kerststal. Meer informatie staat op pagina 3 in deze IJburgerNieuws.

Zondag 27 december

Muziek: latin american matinee

Vanaf 15 uur kan iedereen bij café ED de overtollige kilo's er onder de muzikale klanken van de Motivaciones Salsa Latin Band er weer afdansen. Entree is 8 euro.

Vrijdag 1 januari

Nieuwjaarsduik

Op 1 januari wordt de inmiddels traditionele nieuwjaarsduik op IJburg gehouden bij Blijburg (en niet zoals wij in de vorige editie meldden aan het strand in het Diemerpark). Deelname is gratis. Vanwege het beperkt aantal plekken en omwille van de veiligheid kan alleen worden deelgenomen als je je vooraf aangemeld hebt op Facebook op http://bootburg.com. Er wordt vanaf 12.00 uur gestart in drie startvelden. Deelname staat open voor iedereen vanaf 16 jaar.

Zaterdag 2 januari

Voorlezen: 'We hebben er een geitje bij'

In het kader van de voorleesdagen heeft Theater Vrijburcht twee kindervoorstellingen in januari, beide geïnspireerd door het Prentenboek van 2016 'We hebben er een geitje bij', maar alle twee op een geheel eigen wijze vormgegeven en gespeeld. De eerste voorstelling op zaterdag 2 januari vanaf 11.00 uur is van actrice en theatermaker Malou van Sluis, die de kinderen mee op avontuur neemt. 'We hebben er een geitje bij' is een beeldende, interactieve en intieme voorstelling voor de allerkleinsten.
Entree 7,50 euro.

Zondag 3 januari

Nieuwjaarsborrel: met fanfare

Vanaf 15.00 uur is de FlexBieb open voor een nieuwjaarsborrel. Met medewerking van de IJburgfanfare.

Muziek: winterblues

Bij café ED is elke eerste zondagmiddag van de maand om 15 uur Bob's Winterblues jamsession.

Woensdag 6 januari

Workshop: lekkere koffie maken

Leer hoe je écht lekkere espresso, cappuccino en dergelijke trendy koffies maakt, met de nieuwe espressomachine van de FlexBieb. Vanaf 16.00 uur.

Vrijdag 8 januari

Film: 'Amy'

Documentaire van de maker van 'Senna', over het leven en de carrière van de op 27-jarige leeftijd overleden Britse muzikante Amy Winehouse. Entree 6,50 in Theater Vrijburcht.

Donderdag 14 januari

Op 13 en 14 januari 1916 stak een grote storm op in Nederland waarbij grote delen van Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel overstroomden. In de FlexBieb wordt vanaf 20.00 uur exact honderd jaar aandacht besteed aan deze watersnoodramp.

Vrijdag 15 januari

Film: La loi du Marché

Drama over een werkloze vijftiger die na lang zoeken bewaker wordt bij een supermarkt, waar hij de lastige opdracht krijgt zijn collega's te bespieden. Te zien in Theater Vrijburcht vanaf 20.30 uur. Entree is 6,50 euro.

Zondag 17 januari

Voorlezen: 'We hebben er een geitje bij' (2)

De tweede voorstelling in de twee voorleesvoorstellingen voor de kleinste kinderen in Theater Vrijburcht is van poppenspeler Rik Rikken. Ook voor deze voorstelling, die om 11.00 uur begint, is de entree 7,50 euro.

12 / 16

Scootercity munt uit in aanbod, kwaliteit en service

Ewoud Rouwenhorst in zijn filiaal op IJburg.

IJBURG – Toen Ewoud Rouwenhorst en Rutger Kuiper in 1996 in de schuur van Ewouds moeder van start gingen met Amsterdam's Scootercity, hadden zij nooit kunnen bevroeden waar ze twintig jaar later zouden staan. Maar de feiten liegen er niet om: Amsterdam's Scootercity is de grootste officiële scooterdealer van de Benelux waar je in drie filialen terecht kunt voor verkoop, onderhoud en reparatie van alle bekende merken scooters en motorscooters. Een van de filialen is gevestigd aan de Jan Olphert Vaillantlaan 1 op IJburg. Daarnaast is er een vestiging op Overtoom 55 en de hoofdvestiging is in de Cornelis Trooststraat 19-23 in Amsterdam-Zuid (in de Pijp). Wat het geheim van het succes is? "Een breed assortiment met alle topmerken, en kwaliteit en service door goede vaklieden", verklaart Ewoud Rouwenhorst.

Toen de twee partners met het bedrijf startten, waren er in Amsterdam rond de tien bedrijven die zich hadden gespecialiseerd in scooters. Inmiddels zijn dat er volgens Rouwenhorst ruim honderd, maar er is er niet één die zo professioneel is als Amsterdam's Scootercity. "Wij hebben de afgelopen jaren veel kennis en expertise opgebouwd in een markt die niet makkelijk is. Want je hebt te maken met verschillende merken – wij vertegenwoordigen de elf belangrijkste scootermerken en zijn Piaggio Premium Motorscooter-dealer – en elk merk heeft zijn eigen bestel- en servicesysteem. Dat maakt het ingewikkeld. Bovendien komt er heel veel kijken bij onderhoud en reparaties. Wij zitten er elke dag bovenop en dat is enige manier om succesvol te zijn."

Klassieke modellen
Het is een grillige en trendgevoelige markt waarin Amsterdam's Scootercity zich beweegt. Rouwenhorst: "Een jaar of 15 geleden waren vooral snelle scooters populair, maar nu zijn met name de klassieke modellen gewild. Vespa is momenteel bij scooters marktleider met vlak daarachter op ongeveer hetzelfde niveau Piaggio en Kymco. De markt voor motorscooters (de zwaardere scooters waarvoor een motorrijbewijs vereist is- red.) is relatief klein. Hier is Yamaha een van de leidende merken. Deze markt groeit overigens wel, maar niet erg snel."

Meeste scooters worden verkocht aan dertigers voor woon-werkverkeer

Viertakt
De populaire scooters zijn viertakt (brom)scooters waarvoor een B-rijbewijs (mits gehaald voor 2013) of een bromfietsrijbewijs nodig is. In Amsterdam zijn vooral bromscooters populair ("Deze maken rond de 70 procent van het aantal verkochte scooters uit") aangezien deze bereden kunnen worden zonder helm. Overigens zolang dat nog duurt, want Amsterdam heeft vergaande plannen om de bromscooter van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen en plaatselijk een helmplicht in te stellen. "Dat is echt een heel slecht plan, want daardoor begeven snorscooters die niet sneller kunnen dan 25 km/uur zich tussen de auto's en dat is ronduit gevaarlijk", zegt Rouwenhorst.

Woon-werkverkeer
Vroeger waren scooters vooral populair onder jongeren rond 16 jaar, maar de markt is veranderd. "Verreweg de meeste scooters verkopen wij aan mensen, zowel vrouwen als mannen, rond de dertig jaar die de scooter in de eerste plaats inzetten voor woon-werkverkeer. Ik vind dat een prima ontwikkeling, want dertigers met veelal een baan vormen een betrouwbare klantenkring."
Een trend is ook dat veel eigenaren hun scooter laten af- in plaats van opvoeren. "Het handhavingsbeleid in Amsterdam is heel streng geworden en veel mensen hebben er genoeg van om om de haverklap een bon wegens te snel rijden te krijgen", legt Rouwenhorst uit.

IJburg
Amsterdam's Scootercity is vorig jaar neergestreken op IJburg. "Wij zochten expansie en IJburg ligt gunstig, gaat de komende jaren groeien en er wonen vrij veel jonge mensen die in Amsterdam werken. Bovendien zitten we hier heel gunstig ten opzichte van Zeeburgereiland, dat ook sterk zal ontwikkelen", zegt Rouwenhorst.

Elektrische fietsen
Volgend jaar zal Amsterdam's Scootercity zich ook begeven op de markt van elektrische fietsen. "Piaggio is vrijwel klaar met de ontwikkeling van een heel goede elektrische fiets met een goede actieradius en zodra die op de markt komt, gaan we die ook verkopen. Dat is een nieuwe markt waar we ook op IJburg veel van verwachten."
Meer informatie over openingstijden en dergelijke is te vinden op www.scootercity.nl.

Weerbericht

IJburgse Burt Bird moet weer wachten op een witte kerst

December wordt wintermaand of kerstmaand genoemd. Tussen 1 en 21 december wordt de dag nog 23 minuten korter. Tussen 21 december en 31 december lengen de dagen alweer een beetje met 6 minuten in totaal. De zon staat tussen 21 tot 27 december slechts 7 uur en 45 minuten boven de horizon. Het zijn de 'donkere dagen voor (en tijdens) kerst'.
De kerstdagen verlopen meestal wisselvallig, zacht en groen. De hoogste temperatuur ooit bedraagt 15.3 graden tijdens kerstnacht 1977 bij stormachtig en regenachtig weer. Een landelijke witte kerst komt gemiddeld slechts eens per 17 jaar voor. Toch kregen we er in 2009 en 2010 twee achter elkaar. De komende dagen loopt de temperatuur op naar 12 tot 15 graden. Een 'winterse warmtegolf' gaat ons overspoelen. Het decemberrecord zou zelfs kunnen sneuvelen. De kerstdagen gaan weer zacht en groen verlopen.

Onlangs sprak ik in het Diemerpark een man (bij)genaamd Burt Bird, een IJburgse vogelaar. Met zijn camera met afstandsbediening hoopte hij ijsvogels te kunnen fotograferen. "Voor de vogels ben ik blij met dit anti-winterweer," zuchtte hij, "maar ik voel me treurig." Burt vertelde een kerstverhaal over de laatste witte kerst in 2010. "Waar gebeurd," riep Burt, "al lijkt het op een droom. Het Diemerpark leek toen in de vroege ochtend van eerste kerstdag op de perfecte kerstkaart. Er liep een vrouw in het nog verlaten park. Ze droeg opvallend lange bruine laarzen. Ze liet vreemde voetsporen na in de sneeuw als sporen van een bijzondere, nog niet ontdekte creatie. Haar golvend zwarte haar, onder haar muts, stak scherp af tegen de besneeuwde achtergrond. Plots verdween ze in nevel en mistflarden die zich boven de sneeuw hadden gevormd. Ik besloot haar voetsporen te volgen. Ze leidden mij naar een voor mij onbekende hut. Voor de ingang bleef ik staan. Ze zat op een kleed. Er brandden kaarsen. Er hingen versierde kersttakken met goudkleurige ballen. Haar ogen schitterden als zwartglanzend obsidiaan. Ze wenkte me en pakte mijn hand. Ik ben de sneeuwvrouw van IJburg, glimlachte ze. Deze zuivere witte wereld op IJburg maakt mij superblij en dan zing ik mijn mooiste kerstlied. Haar stem klonk als een klingelende kerstklok geschonken door een kerstengel."

"Na haar fraaie kerstlied keek ze me aan met een betoverende lach. Ik was perplex, maar plotseling rende ze weg en verdween in een wolk van opstuivende sneeuw omringd door wazige witte mistbogen. Volg me niet, riep ze nog snel, ik kom hier zeker terug bij de volgende witte kerst. Nu bid ik elk jaar hartstochtelijk voor een witte kerst, want ik verlang naar ons weerzien en naar haar hemelse kerstgezang." Maar helaas… het Diemerpark zal met kerst weer groen zijn en Burt Bird zal wederom een jaar moeten wachten en bidden voor een volgende kans.

Mégane hatchback in vijf smaken

Vanaf maart in de showroom

De nieuwe Mégane telt veel vernieuwingen, maar is nauwelijks duurder.

De nieuwe Renault Mégane hatchback staat vanaf begin maart 2016 bij de Nederlandse dealers in de showroom. Leverbaar voor prijzen vanaf € 20.290,-. Daarmee is hij, ondanks alle nieuwe technologieën en de rijkere uitrusting, vergelijkbaar geprijsd met het huidige model. Renault levert de nieuwe Mégane met keuze uit vijf uitvoeringen en vijf motoren, waarvan alle diesels in aanmerking komen voor 21 procent bijtelling.

De basisuitvoering is de Renault Mégane hatchback Life, standaard voorzien van zaken als cruisecontrol, digitale radio, Hill-Start Assist voor eenvoudig vanuit stilstand wegrijden tegen een helling op, ledachterlichten, airconditioning en elektrisch bedienbare zijruiten voor en achter. Na de Life volgt de Zen-uitvoering. Deze is standaard uitgerust met onder meer een navigatiesysteem met TomTom LIVE-navigatie. De Bose-uitvoering richt zich op comfort en is standaard voorzien van een bestuurdersstoel met elektrische massagefunctie, een premium Bose audiosysteem en Renault Multi-SENSE, waarmee de bestuurder de instellingen kan aanpassen die van invloed zijn op de rijervaring en de sfeer in het interieur. De GT-Line heeft die Multi-SENSE ook en legt het accent meer op sportiviteit.

De topversie is de GT, voor ultiem rijplezier voorzien van de 4control-vierwielbesturing, een sportchassis en een ongeëvenaarde acceleratie.

Automaat en lpg voor Sandero en Logan

De Logan MCV van Dacia rijdt nu ook op gas.

Dacia breidt het aanbod van de Sandero, Sandero Stepway en de Logan MCV uit met Bi-Fuel-versies met een lpg-installatie en Easy-R-versies met een geautomatiseerde transmissie.
Die transmissie en de lpg-installatie zijn uitsluitend in combinatie met de TCe 90-turbobenzinemotor met 90 pk (66 kW) leverbaar. De lpg-installatie zorgt voor een nieuwprijs die € 200,- lager uitpakt dan bij dezelfde versie zonder lpg. De Dacia Sandero TCe 90 Bi-Fuel Stop & Start is daardoor nu leverbaar vanaf € 10.990,- inclusief btw en bpm. De Logan MCV TCe 90 Bi-Fuel Stop & Start is er vanaf € 11.790,-. Zakelijk rijders profiteren bovendien van 21% bijtelling voor privégebruik. Dacia monteert de lpg-installatie af-fabriek op de plaats van het reservewiel, zodat er geen verlies is aan laadruimte. De lpg-installatie is leverbaar in de uitvoeringen Ambiance en Lauréate van de Sandero, de Sandero Stepway en alle uitvoeringen van de Logan MCV.

De geautomatiseerde Easy-R-transmissie heeft een bescheiden meerprijs van slechts € 500,-. Hij is beschikbaar voor de Sandero, de Sandero Stepway en de Logan MCV. De Easy-R en Bi-Fuel-versies staan vanaf medio februari bij de Dacia-dealer in de showroom.

Orderboek open voor nieuwe Astra Tourer

De Opel Astra Tourer zit boordevol technisch vernuft.

De nieuwe vijfdeurs Opel Astra staat inmiddels bij de dealers. Tegelijk gaan de orderboeken voor de nieuwe Astra Sports Tourer open. Deze stationwagen met tot wel 1.630 liter bagageruimte is leverbaar vanaf € 22.295,-.

Talloze systemen en technieken tillen comfort en veiligheid naar een ongekend hoog niveau. We beginnen maar niet aan de opsomming ervan, want daarmee zouden we aan deze pagina niet genoeg hebben. Nou vooruit, een kleine greep: de persoonlijke connectiviteits- en servicedienst Opel OnStar, ultramoderne IntelliLink-infotainmentsystemen die compatibel zijn met Apple CarPlay en Android Auto, en IntelliLux LED®-matrixverlichting, waarmee de bestuurder altijd met groot licht kan rijden zonder andere weggebruikers te verblinden. De achterklep is elektrisch en de dieselmotor gloednieuw en superzuinig.

Nieuwe S90 rijdt al een beetje zelf

Volvo bereidt zich voor op de komst van de Volvo S90. De Zweedse autofabrikant staat vooral bekend om zijn SUV's en estates, maar toont met de nieuwe S90 haar ambities in de executive-klasse. Een van de vooruitstrevende voorzieningen is Pilot Assist. In deze semi-autonome rijmodus stuurt de auto zelf en volgt hij keurig de wegmarkeringen tot snelheden van zo'n 130 km/u. Pilot Assist is een volgende stap op weg naar de volledig zelfrijdende auto, die door Volvo Cars wordt beschouwd als een van de belangrijkste innovaties voor de toekomst. De nieuwe Volvo S90 beleeft zijn wereldpremière in januari in Detroit. Net na de zomer staat de Volvo bij de Nederlandse dealers.

Snelste Golf GTI ontmoet zijn illustere voorganger

Zuid-Portugal, twee legenden treffen elkaar. Beide zijn jubileummodellen, getooid met de magische letters GTI. Maar daar houden de gemeenschappelijke kenmerken dan ook mee op. Waar het eerste jubileummodel, de Golf GTI Pirelli, het in 1983 bracht tot 112 pk, put de nieuwste versie – de Golf GTI Clubsport – maximaal 290 pk uit zijn krachtbron: de krachtigste Golf GTI ooit. De Nederlandse prijzen, specificaties en beschikbaarheid van deze Golf worden binnenkort bekendgemaakt.

15 / 16

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595