IJburgerNieuws

18 augustus 2017

IJburgerNieuws 18 augustus 2017


Ellende lijn 26 maakt diepe wonden

IJBURG De problemen met tramlijn 26 (met rond 23.000 reizigers per werkdag een van de drukst gebruikte ov-verbindingen) hebben een grotere impact dan de slechte bereikbaarheid in overvolle trams met veel storingen alleen. Studenten hebben examens gemist, scholieren verliezen veel uur en ondernemers zijn huiverig om iemand van IJburg aan te nemen omdat je op hun aanwezigheid niet kunt bouwen. Het wordt dan ook snel tijd voor structurele oplossingen. Een busverbinding die ongeveer dezelfde route heeft, zou al veel ellende kunnen wegnemen. Maar die oplossing heeft het GVB nog niet in verschiet.

Dit stelt Tamara van Leersum-Gortenmulder die onlangs op Facebook een speciale pagina heeft gestart over de problemen met tramlijn 26 die inmiddels rond de zeshonderd leden heeft die zich allemaal evenveel zorgen maken over de slechte tramverbinding met het centrum van Amsterdam. De trams op deze lijn zitten overvol en vallen regelmatig uit waarbij de communicatie vanuit het GVB volgens de verontruste IJburgers ook zeer te wensen overlaat.
Eind juli was er in de FlexBieb een bijeenkomst, maar daar deed het GVB geen toezeggingen voor structurele oplossingen. Pas eind 2019 kunnen grote stappen worden gezet. Tegen het einde van het jaar worden alleen een paar noodverbanden gelegd.

3

Ds. Rob Visser wil hangjongeren een plek geven

IJBURG Rob Visser neemt op 10 december na zeven jaar dominee op IJburg te zijn geweest afscheid, maar hij hoopt nog voor die tijd dat hij een structurele oplossing heeft voor de opvang van een groep hangjongeren op het Ed Pelsterpark. Hij denkt hierbij aan een oplossing waarbij kerkcentrum de Binnenwaai een rol speelt.

Dit vertelt Rob Visser vandaag in deel 1 van een afscheidsinterview. Visser heeft veel betekend voor het eiland. Naast het feit dat hij hier een kerkcentrum heeft opgezet, was hij ook grondlegger van Boerderij op IJburg en hij legde de basis voor het Parentshouse: een opvanghuis voor gescheiden ouders die anders dreigden hun kinderen niet te kunnen ontvangen.

10

'Vrijwel dagelijks wordt afval gedumpt'

IJBURG "Als goedwillende burger voel ik me machteloos in de aanpak van dit probleem. Ik heb jullie nodig. IJburg heeft jullie nodig. Jullie steun, jullie meedenken."

Met deze oproep vraagt Lieneke Koornstra, die IJburg Schoon oprichtte, de leden van de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid mee te denken over een schoner IJburg. Koornstra ergert zich eraan dat menigeen overal troep neergooit. "Zelfs als de containers nog niet vol zijn worden er vuilniszakken naast geplaatst. Vrijwel dagelijks wordt er afval naast gedumpt in de vorm van grote stukken karton en afgedankt meubilair. Op heel veel plaatsen liggen plastic flesjes, blikjes, sigarettendoosjes en verpakkingen van etenswaar. Hier is niet tegenop te boksen."

5

Inventarisatie van gevaarlijke situaties op IJburglaan

Momenteel inventariseren IJburgers welke gevaarlijke verkeerssituaties er zijn op en rond de IJburglaan. Vooral voor kinderen wordt de steeds drukker wordende hoofdverkeersader van IJburg steeds linker, maar ook ouderen en gehandicapten hebben steeds meer problemen met het drukke verkeer.

3

Keukenzusters

Marjan Kers en Jolanda Rovers vormen de Keukenzusters. Mensen laten ervaren dat je relatief eenvoudig een goede maaltijd kunt bereiden, is hun missie.

7

'Begrip is mooi, maar brengt ons niet van IJburg naar CS'

GVB is niet van plan problemen lijn 26 aan te pakken

De problemen met Tramlijn 26 zijn groot en een oplossing op korte termijn komt er niet. IJburgers zijn zwaar teleurgesteld. Een vaste buslijn zou al helpen.

Lijn 26 ligt zwaar onder vuur.

IJBURG Tamara van Leersum-Gortenmulder woont sinds 2009 op IJburg en weet eigenlijk niet beter dan dat er problemen zijn met tramlijn 26: de enige ov-verbinding tussen IJburg en het Centraal Station. Ze is hierover een Facebookpagina gestart (Tram 26 IJburg) en ontdekte al snel dat ze niet alleen staat. Ze heeft al een kleine zeshonderd leden die dezelfde malheur ervaren. Het zijn dan ook bittere pillen die meerdere malen per week moeten worden geslikt.

Storingen

"Lijn 26 valt vaak uit door allerhande storingen en de informatievoorziening vanuit het GVB is meestal laat en onvolledig. Bij een storing duurt het gemiddeld 45 minuten voordat de pendelbussen rijden en die zijn dan zo vol dat reizigers op Steigereiland-Zuid vaak niet eens meer in de eerste drie bussen naar CS terecht kunnen. Bovendien worden de noodbussen te vroeg gestopt zodra de tram weer op gang komt, waardoor tramhaltes overvol zijn met nog wachtende reizigers en de wachttijden nog altijd oplopen."

'Als reiziger zijn we liever in beweging dan dat we stilstaan'

Het bos ingestuurd

Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel schreef voor de vakantie een brandbrief aan de centrale stad, maar werd het bos ingestuurd: in elk geval op korte termijn is er geen oplossing. Dat werd eind juli tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst in de FlexBieb nogmaals helder. Hier gaf GVB-directeur Alexandra van Huffelen tekst en uitleg, maar zij vermeed angstvallig toezeggingen over een structurele oplossing.

Noodverbanden

Wel worden noodverbanden gelegd, zoals een extra tram in de avondspits vanaf eind dit jaar, een hogere frequentie, betere communicatie via de omroepinstallatie en mogelijk een sms-service. Tamara constateert dat het pappen en nathouden is. "Aan extra trams, frequentere trams of dubbele trams hebben we weinig zolang de storingen regelmatig aanhouden. Ik, en velen met mij, zien dit dan ook niet als verbetering of oplossing. Begrip is mooi, maar brengt ons niet van IJburg naar het Centraal Station."

Meer problemen

Omdat een structurele oplossing uitblijft, ligt het voor de hand dat IJburgers die richting centrum reizen in het najaar en de verdere toekomst nog meer problemen kunnen verwachten. Tamara: "Alleen al op Zeeburgereiland zullen nog zo'n tien grote appartementencomplexen opgeleverd worden. Zeeburgereiland zal uiteindelijk 5500 woningen hebben. Bovendien is Zeeburgereiland autoluw gebouwd met als belofte dat er excellent openbaar vervoer is. Maar excellent is het bepaald niet. Daarnaast zorgt de P+R Zeeburg op de Zuiderzeeweg ook voor veel extra reizigers en toeristen in de tram. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Sluisbuurt, Centrumeiland (met zo'n 1200 woningen) en een mogelijk hotel met 155 kamers. Dat zorgt alles bij elkaar voor een nog slechter scenario als de problemen met de tram niet snel aangepakt zullen worden."

Neveneffecten

Inmiddels weet Tamara dat er ook schadelijke neveneffecten zijn. "Bepaalde bedrijven nemen mensen vanuit IJburg niet eens meer aan omdat bekend is dat een werkgever niet van de bereikbaarheid van bewoners op IJburg aan kan. En dit geldt ook de andere kant op voor bedrijven en winkeliers op IJburg en personeel vanuit de stad. Werkgevers beginnen het zelfs ongeloofwaardig te vinden als gemeld wordt dat de tram opnieuw last heeft van een verstoring."

Tentamens gemist

"Ik heb ook van meerdere scholieren en studenten verhalen gehoord dat zij door toedoen van verstoring en uitval van de tram examens en tentamens hebben gemist en ik heb ouders gesproken die door de directie van scholen worden benaderd om het te hebben over de vele gemiste uren van hun leerlingen."

Stichting

Het kernteam rond Tamara komt na de vakantie bijeen om de vervolgstappen te bespreken. "We denken er over om een stichting op te richten en willen er voor zorgen dat de ernst van de situatie doordringt. Vanuit het GVB is ons toegezegd korte lijnen te houden en met elkaar in contact te blijven. We willen het GVB en de gemeente er graag alsnog van overtuigen dat oplossingen op de korte termijn wel degelijk noodzakelijk zijn. Of we iets hebben aan stadsdeel Oost? Tot op heden niet, maar misschien komt dat nog. We hopen uiteraard dat zij de noodzaak ook begint in te zien en zich hard wil maken voor een betere bereikbaarheid van en naar IJburg."

Snelle oplossingen

Alles bij elkaar hoopt Tamara - en hopen duizenden IJburgers met haar - dat er toch snelle oplossingen komen. "Reizigers op IJburg voelen zich inmiddels gedupeerd en hopen dat vervoerregio, de gemeente, stadsdeel Oost, MET en het GVB ook zullen inzien dat het zo niet langer kan en er versnelde oplossingen nodig zijn om ons vertrouwen in lijn 26 en onze bereikbaarheid terug te krijgen."

Vaste buslijn

"En veel bewoners zien graag dat naast de tram een vaste buslijn komt, al dan niet tot aan Centraal Station. De tijdsduur van de rit in de noodbussen bevalt ons prima en we ervaren tot nog toe weinig hinder van eventuele files tijdens spitsuren. We zijn ons ervan bewust dat een bus niet hetzelfde aantal passagiers kan vervoeren als een tram, maar als reiziger zijn we liever in beweging dan dat we stilstaan."

Inventarisatie gevaarlijke situaties IJburglaan

IJBURG – IJburger Myrthe Lanting is gestart met een inventarisatie van alle onveilige situaties op de IJburglaan. "Met name voor schoolkinderen die zich van huis naar school en vice versa begeven, worden de kruispunten gevaarlijk bevonden om over te steken, laat ze weten op Hallo IJburg.

Lanting vraagt hierbij hulp van IJburgers die foto's willen maken van situaties die in hun ogen echt gevaarlijk zijn. Want: "We willen graag de situatie door jouw bril bekijken!" De foto's worden aangeboden aan stadsdeel Oost.

Ouderen en gehandicapten

Inmiddels is er één reactie op de website, van Coby Hoogeboom, die laat weten dat de IJburglaan niet alleen gevaarlijk is voor kinderen, maar ook voor ouderen en gehandicapten. Ze noemt als voorbeeld de kruising met de Daguerrestraat/Erich Salomonstraat. "Deze is heel druk. Ook met fietsverkeer van met name ouders met kinderen op de loopgedeelten. Links en rechts wordt je van achteren ingehaald en gaat allemaal rakelings langs je heen. Oversteken gaat ook bijna niet meer door de drukte."

De Meeuwen promoot waterpolo

IJBURG Zwemvereniging De Meeuwen geeft, in een samenwerkingsverband met NSO De Kleine Wereld, wekelijks waterpoloclincis in het water bij het Diemerparkstrand. Het is de bedoeling dat volgend jaar meer BSO's aansluiten.

De kinderen maken zo spelenderwijs kennis met een sport die nog weinig IJburgers op het netvlies hebben. En dat is best vreemd, vindt vestigingsmanager Fleur de Winther van De Kleine Wereld, "want IJburgers zijn toch zwemmers bij uitstek met al dat water hier. Daarom vinden we het erg leuk om aan dit initiatief mee te werken.

Henk van der Heide, hoofd jeugdtraining bij De Meeuwen, laat weten dat de waterpoloclub anders dan de hockey- en voetbalvereniging geen wachtlijst heeft.

Wie zich wil aanmelden of eerst vrijblijvend een aantal trainingen wil meedoen kan een mail sturen naar infojeugdwaterpolo@demeeuwen.nl.

Meer ophaaldagen en meer containers svp

Zo vind je regelmatig containers aan op IJburg. Foto: Lieneke Koornstra

IJBURG Niet slechts één vaste ophaaldag maar twee, norm activerende borden bij afvalcontainers, afvalcontainers met grotere openingen, méér afvalcontainers, verzorgde groenvoorziening bij de afvalcontainers, gerichte campagnevoering en handhaving met hoge boetes. Dit zijn oplossingen die IJburger Lieneke Koornstra aandraagt om IJburg schoon te krijgen.

Koornstra vindt IJburg een leuke Amsterdamse wijk, maar ergert zich eraan dat menigeen overal maar troep neergooit. Meermaals trok ze met een vuilgrijper de wijk in. In twee maanden tijd vulde ze ruim honderd vuilniszakken met zwerfvuil. Al drie keer zette ze een schoonmaakactie op, met wisselend succes. Ook richtte ze de groep IJburg Schoon op, met op Facebook inmiddels ruim 130 leden. Koornstra schreef alle leden aan van de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid. Alleen de VVD en de Partij voor de Dieren reageerden, bij deze partijen viel haar noodkreet in goede aarde. Onlangs sprak ze met Zati Yurdakul, projectleider bij de Gemeente Amsterdam die de zogeheten hotspotaanpak als aandachtspunt heeft.
"De gemeente Amsterdam noemt containerlocaties waar vrijwel dagelijks veel afval naast wordt geplaatst hotspots", verduidelijkt Koornstra. "Denk aan zakken die te groot en te zwaar zijn om in de container te doen. Verder tref je er veelal grote stukken karton en afgedankt meubilair aan." De insteek van de gemeente is dat enkele bewoners die in de directe omgeving van zo'n hotspot wonen, de containers 'adopteren.' Doet een adoptant een melding over naast de containers geplaatst afval, dan onderneemt de gemeente meteen actie door de troep te verwijderen, zij het wel binnen haar werktijden. Van ondergrondse containers krijgen de adoptanten een sleutel. "Hiermee kunnen ze in geval de boel is vast komen te zitten, van binnenuit een zetje geven", zegt Koornstra, die vraagtekens plaatst bij dit beleid. "Allereerst vraagt adoptie een grote verantwoordelijkheid. Immers, de bedoeling is dat je er toch zo veel mogelijk voor zorgt dat het opgeruimd is in de omgeving van de geadopteerde containers. En de gemeente beloont, door op andere dagen dan de afvalophaaldagen huisvuil op te halen, het slechte gedrag."

Film over voordelen van duurzame samenwerking

IJBURG – De Stichting Natuurlijk IJburg wil een 'laagdrempelig en enthousiasmerend filmdocument' maken over duurzame samenwerking tussen het Energie-Coöperatief Zuiderlicht UA en de Stichting Natuurlijk IJburg (de "zwerm"). Het doel is dat de film eraan bijdraagt dat meer scholen, openbare gebouwen en zoveel mogelijk woningcomplexen verder worden verduurzaamd. Voor de film en verdere uitrol heeft de stichting subsidie aangevraagd bij stadsdeel Oost.

Natuurlijk IJburg heeft met het project Pilot Oosterlicht dit jaar al enorme slagen gemaakt met de verdere verduurzaming van daken op IJburg en Zeeburgereiland. Onder andere de daken van IJburg College 1 en 2 (op Zeeburgereiland) en van de basisscholen het podium en Zuiderzee zijn voorzien van zonnepanelen.

Daken dubbel gebruiken

De inzet is, zo valt te lezen op Hallo IJburg, "om de daken dubbel te gebruiken, zowel met Sedum als met PV. Deze dubbele ambitie is logisch en lijkt simpel, maar er worden alom barrières opgeworpen. Onbekend maakt onbemind, ook in Amsterdam, ook in Oost en ook op IJburg. Die barrières moeten overwonnen worden en die ervaringen kunnen daarna worden meegenomen bij veel meer scholen en andere daken op IJburg 1 en Zeeburgereiland," aldus de stichting.
Om die reden wil natuurlijk IJburg een filmdocument maken waarin de duurzame samenwerking tussen het Energie-Coöperatief Zuiderlicht UA en de Stichting Natuurlijk IJburg (de "zwerm") over het voetlicht wordt gebracht.

Denk mee over IJburg

IJBURG – bewoners van IJburg worden opgeroepen mee te denken over de zogenoemde Gebiedsplannen 2018. Tot 24 september kunnen bewoners hun voorstel indienen voor een project of initiatief.

Bestuurscommissie Oost hecht grote waarde aan de inbreng van de bewoners van Oost bij het maken van plannen. Dit jaar wordt beleid uitgewerkt aan de hand van de gebiedsplannen, waarbij de inbreng van de bewoners zwaar weegt. Iedereen kan tot 24 september op www.onsgebied.nl plannen aandragen.

Opscheppen over IJburg

IJBURG Dat je op het strand van IJburg met een gerust hart kunt scheppen. Of dat de spade de grond in is gegaan voor de aanleg van een nieuw deel van IJburg. Hoe je het ook beziet: de reusachtige rode schep die sinds kort aan het begin van de toegangsweg naar het strand maar ook naar Centrumeiland staat symbool voor een nog leuker IJburg. De belangstelling voor een woning op Centrumeiland is trouwens veel groter dan het aanbod.

Keukenzusters koken graag voor anderen, maar het moet wel leuk zijn

Marjan Kers en Jolanda Rover cateren en geven workshops

Twee kookgekken die graag hun liefde voor het goede eten overbrengen. Dat zijn Marjan Kers en Jolanda Rovers die samen de Keukenzusters vormen. Ze maken snel furore.

Marjan Kers (links) en Jolanda Rover op de plek waar ze zich bijzonder prettig voelen: in de keuken.

Het moet leuk zijn. Dit vormt voor de IJburgers Marjan Kers en Jolanda Rovers het heilige uitgangspunt bij alle momenten dat ze zich manifesteren als de Keukenzusters. "Wat we doen vinden we leuk en als iets niet leuk is, dan zeggen we nee. We hoeven er immers niet van te leven, want het is een hobby", vertelt Jolanda Rovers.

Furore

Maar hobby of niet, de goedlachse dames maken snel furore. Op Facebook en keukenzusters.blogspot.nl plaatsen ze onder andere twee keer in de week onder de noemer 'Een lekker dagje' een doorgaans goed gelezen blog met een leuk recept. Daarnaast verzorgen ze regelmatig de catering voor een partijtje of feestje en ze geven workshops voor personen die ze graag willen inwijden in de geheimen van de keuken.

'We zitten elkaar niet in de weg en passen daarom goed bij elkaar'

Succes

Alles bij elkaar is het een succes en dat hadden ze nooit kunnen bevroeden toen ze elkaar twaalf jaar geleden leerden kennen en ontdekten dat ze dezelfde passie voor potten en pannen hebben. "We zijn samen gaan koken, dat werd steeds vaker, op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar dat het leuk zou zijn als we daar meer mensen bij zouden betrekken en zo is het balletje gaan rollen en hebben we drie jaar geleden de Keukenzusters opgezet."

'Wat we doen vinden we leuk en als iets niet leuk is, dan zeggen we nee'

Leuk en eenvoudig

De twee willen vooral niet prediken of beleren. "We willen de mensen bijbrengen dat het leuk en relatief eenvoudig is om een goede, gezonde maaltijd op tafel te zetten zonder zakjes en pakjes", vertelt Rovers. "Je kunt ons niet vrolijker maken dan dat mensen dankzij onze inspanningen merken dat het allemaal niet zo ingewikkeld en zelfs heel erg leuk is om een gevarieerde maaltijd op tafel te zetten. Veel mensen vinden bijvoorbeeld dat koken veel tijd kost. Maar als je iets meer kookt en het invriest, kun je later hetzelfde eten en dat kost amper tijd. Dat zijn van die praktische dingen die we ook graag overbrengen."

Niet gek laten maken

Wat de twee in de kaart speelt, is dat steeds meer mensen willen weten waar het eten vandaan komt en wat ermee is gebeurd. Rovers: "Dat is een trend. Waarbij ik overigens van mening bent dat we ons niet gek moeten laten maken. Mijn moeder belde mij deze week met de vraag of ze nog wel eieren kan eten en ik heb haar gerustgesteld."

Specialisme

Beiden zijn allround keukenprinses, maar ze hebben ook hun eigen specialisme. Zo is Marjan een kei in het samenstellen van een menu dat qua kleur en smaakbeleving dik in orde is, terwijl Jolanda bijvoorbeeld meer is van de zoete nagerechten. En Jolanda vindt het leuk om de blogs te schrijven, iets waar Marjan veel minder mee heeft. "We zitten elkaar zo niet in de weg en ook daarom passen we goed bij elkaar", zegt Jolanda.

Workshops

De Keukenzusters doen alles met liefde en plezier, maar de workshops vinden ze het leukst. "Die worden gegeven bij Marjan thuis, die haar keuken hiervoor heeft ingericht. De workshops zijn voor maximaal zes personen, beginnen rond 3 uur in de middag en duren inclusief de maaltijd, waarbij wij altijd zelf aanschuiven, tot een uur of 10 's avonds. De deelnemers kiezen een bepaalde keuken, vaak is dat Italiaans of Indonesisch, en dan gaan we samen aan de slag."
Ook krijgen ze regelmatig vragen om te cateren, waarbij ze nauwlettend in de gaten houden dat het – daar is het weer – leuk moet blijven. "We kregen een keer de vraag van een koor of we de lunch wilden verzorgen. Daar was precies een kwartier voor, hert mocht niet veel kosten en moest snel en de broodjes mochten niet kruimelen. Dat lukt nooit, want vers gemaakte broodjes kruimelen altijd. Kort en goed: we hebben daar nee tegen gezegd, want daar zit voor ons niet de lol in."

'Kerk moet het cement binnen een gemeenschap zijn'

Begin 2010 begon dominee Visser op IJburg en op 10 december gaat hij met pensioen (met emeritaat zoals dat officieel heet). In die bijna zeven jaar heeft hij de kerk op IJburg op de kaart gezet én heeft hij ook op andere manieren bijgedragen aan de gemeenschap. Want dat is wat een moderne kerk volgens hem moet zijn: verbindend in de samenleving. Vandaag deel 1 van een afscheidsinterview.

Neem ons eens mee terug naar 2009, het jaar dat je besloot dominee op IJburg te worden. Hoe ging dat?
"De Gereformeerde kerk en de Nederlandse Hervormde kerk gingen in 2004 op in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en dit was het eerste pioniersexperiment om een nieuwe kerk op te zetten. Op heel veel plaatsen in Nederland stromen de kerken leeg. Mij werd gevraagd of ik wilde kijken of het mogelijk was een kerk op te zetten in een nieuwe wijk. Hoe ze bij mij terechtkwamen? Ik riep nog wel eens wat bij landelijke vergaderingen en had hier en daar wel eens wat gezegd en geschreven waardoor men mij kende. Ja, je zou denken dat een jonge dominee meer voor de hand zou hebben gelegen. Maar de PKN vond dat op IJburg iemand met ervaring moest komen."

Wat was de trigger om hier in te stappen?
"Ik weet nog dat collega's tegen me zeiden 'Rob, waar begin je aan. In vrijwel elke stad is het lastig om een kerk te handhaven en nu moet jij in een Vinexwijk en nieuwe kerk opzetten 'Waar ik aan begon?' En toen ik hier voor de eerste keer rondliep, het is nog maar zeven jaar geleden maar het was toen nog vrijwel allemaal zand, heb ik mezelf ook afgevraagd waar ik moest beginnen. Ik moet daarbij wel zeggen dat men in Amsterdam heel leuke plannen had ontwikkeld. IJburg zou bestaan uit meerdere eilanden en ik zou en boot ter beschikking krijgen om van eiland naar eiland te varen. Een mobiele kerk met De Drijvende Dominee, zodat de kerk zich overal zou laten zien. En daar had ik wel oren naar. Maar de crisis zorgde ervoor dat die eilanden er toen althans niet kwamen en door dat idee ging al snel een streep."
"Toen moest er een plek worden gevonden voor een kerkcentrum. We hebben toen de kaart gepakt en vonden dat we in het midden van het eiland moesten zitten en dat is het Ed Pelsterpark. Het pand waar nu kerkcentrum de Binnenwaai zit, stond toen leeg. Er zou een restaurant komen. Mijn vrouw heeft een visionair vermogen en bedacht alles wat nu in de Binnenwaai te vinden is. Restaurantketen "Van Harte" zou de keuken gaan verzorgen, maar zag er op het laatste moment vanaf. De keuken was toen al gepland en daar zijn we tot op de dag van vandaag ongelooflijk blij mee. Er is ons gebouw al heel veel gegeten en gedronken. Dat schept gemeenschap en dat is een belangrijk facet van de moderne kerk, gelegen midden in een wijk waar toch de nodige problemen zijn. Toen later de FlexBieb en het Centrum voor Kunstzinnige Vorming vlakbij kwamen, werd het er alleen maar beter op."

En nu nog bijna vier maanden te gaan. Voelt dit als de laatste loodjes?
"Nee hoor, helemaal niet. Dit is natuurlijk fysiek geen zwaar werk en zolang het bovenin allemaal maar blijft draaien, kan ik het nog wel volhouden. Ik ben 65 en dat is, zoals ik er nu bij zit, eigenlijk te jong om ermee te stoppen."

Maar nieuwe dingen oppakken is er niet meer bij?
"Dat is waar. Je moet niet over je graf heen regeren. Mijn opvolger moet weer nieuwe accenten kunnen leggen. Maar mensen bezoeken blijft tot het laatst mijn aandacht houden en daar horen ook het Parentshouse en de Boerderij op IJburg toe, die mijn hart hebben gestolen (deze komen terug in deel 2 van het interview dat volgende maand verschijnt-red.). Er is daarnaast veel af te ronden en voor te bereiden. In november ben ik voor de laatste keer Sinterklaas. Waarom voor de laatste keer? Omdat ik het niet verstandig vind om vanuit het midden van het land waar ik u woon nog even langs te komen om Sinterklaas te zijn. Bovendien vind ik het een erefunctie voor iemand van IJburg. Er zijn genoeg jongere mensen die dat willen en heel goed kunnen en die wil ik niet in de weg zitten."

'De kerk moet voelen wat in een
samenleving leeft en daarop inspelen'

Er ligt echter nog wel een uitdaging op je bordje: het probleem van de hangjongeren van het Ed Pelsterpark. Die stonden zelfs voor de deur van de Binnenwaai. Daar ben je erg druk mee geweest en op een gegeven moment heb je voorgesteld om een oude bestelauto zonder motor ergens als hangplek te willen inzetten. Wat is de stand van zaken?
"We hebben veel tijd besteed aan deze groep jongeren. Op een gegeven moment hadden we daardoor een heel slechte relatie met de buurt, maar dat is allemaal goed gekomen omdat de buurtbewoners ook wel zagen dat wij werkten aan een goede oplossing. Op een gegeven moment kwam ik met het idee van die bestelwagen omdat ik vind dat je die jongeren op een positieve manier moet benaderen. Ik had die bus bij wijze van spreken al gekocht, maar er moest nog wel een plek worden gevonden. Op een gegeven moment hadden we een paar opties. Waaronder het Proefeiland, maar dat mocht sowieso niet. Toen kwam Kavel 1 op de proppen, maar dat wilde de buurt niet en de gemeente had geen zin om dat op te lossen. Ze vonden dat ik dat maar moest regelen, wat natuurlijk van de gekke is. Ik ben dominee, geen ambtenaar. Om een lang verhaal kort te maken: dat werd het ook niet."
"De gemeente besloot toen in alle wijsheid dat voor de deur van de Binnenwaai bloembakken moesten komen, want dan zouden de jongeren vanzelf wegblijven. Die bloembakken zijn neergezet en niemand kijkt er verder naar om. En: de jongeren gaan gewoon in die bakken zitten, want daartoe nodigen ze uit. de humor ligt op straat, nietwaar."
"Momenteel is de situatie zo dat we hebben aangeboden de Binnenwaai open te stellen. Dat vindt de gemeente een heel goed idee. Sinan Kelebek van SK Coaching wil me daarbij helpen en het is de bedoeling dat we ons vooral gaan richten op de groep jonge broertjes en zusjes van de oorspronkelijke hangjongeren.. Maar dit idee strandt vooralsnog op gebrek aan geld. De komende maanden wil ik kijken of er linksom of rechtsom mogelijkheden zijn om dit op te lossen."
""Los daarvan: ik vind dit in essentie een taak van de moderne kerk. De kerk moet voelen wat in een samenleving leeft en daarop proberen in te spelen. Noem dat maar gerust als 'De kerk moet het cement binnen een gemeenschap zijn'."

'De bedoeling was een mobiele
kerk met De Drijvende Dominee'

Er zihjn weer activiteiten op de Boerderij en eind ese[ptember staan er twee verhuisweekends op het programma.

Maandag 21 augustus

Musical Summerschool

Bij Eef I 9.00 uur

Suppen leer je bij Kano op Ijburg.

Om 9 uur beginnen maandag 21 augustus bij Bij Eef aan de Kiekstraat 22-24 de repetities voor de Musical Summerschool, die tot en met 25 augustus duren. Acteren, dansen, zingen, het komt allemaal voorbij in een aantal workshops.

Buurtpunt IJburg

Gezondheidscentrum Haveneiland I 9.30 uur

Maandagochtend is er weer het Buurtpunt IJburg in Gezondheidscentrum Haveneiland, en wel vanaf 9.30 uur. U kunt hier terecht voor onder andere informatie over financiële zaken en uitleg van brieven, hulp bij persoonlijke problemen, informatie over buurtactiviteiten en vrijwilligerswerk, informatie rondom mantelzorg, vragen over huren en wonen en zelfs over schuldhulpverlening. Ook kunt u hier met uw ideeën voor de buurt terecht.

Dinsdag 22 augustus

Clinics waterpolo

Diemerpark I 15.00 uur

Waterpoloclub De Meeuwen organiseert op dinsdagen in de zomervakantie (dus tot en met 29 augustus) samen met BSO De Kleine Wereld speciale clinics op het Diemerparkstrandje. De jeugd speelt tot 12 jaar gemengd want jongens en meiden gaan gelijk op. Wie wil weten hoe het er bij waterpolo toegaat kan komen kijken op dinsdamiddag op het Diemerstrandje. Een mail naar infojeugdwaterpolo@demeeuwen.nl kan ook.

Vrijdag 25 augustus

Ladies Only Workout

Theo van Goghpark I 9.00 uur

Een training in de buitenlucht speciaal voor dames en dus heet deze Ladies Only Workout. De training is bedoeld voor vrouwen die een fitter, sterker en strakker lichaam willen en bereid zijn hier één uur per week aan te werken. De speciale workkout wordt elke vrijdagochtend gegeven in het Theo van Goghpark, tegenover de remise van Tram 26. Deelname kost 8 euro.

Zaterdag 26 augustus

Suppen

Kano op IJburg I 10 uur

Kano op IJburg verzorgt vanaf strand Blijburg of vanaf de eigen plek aan de Zandzeggestraat lessen stand-uo-paddling. Dus staand surfen op een brede surfplank. Voor zowel beginners als gevorderden. Meevaren kost 10 euro dat ter plekke cash moet worden afgerekend.
Meld je van tevoren aan via SUP@kanoopijburg.nl, dan hoor je ook wat de exacte locatie is.

Zondag 10 september

Ponymaatjes

Boerderij op IJburg I 13.00 uur

Ontmoet de pony's, de konijnen, poezen, kippen en de schapen en het populaire muildier Johnny. Er is informatie te verkrijgen over de IJburg Rangers, de Dierenclub, de cursus Ponymaatjes en onze activiteiten voor tieners en volwassenen. Iedereen kan, onder het genot van een kopje thee, koffie en zelfgemaakte taart, kennismaken met al deze activiteiten.

Vrijdag 15 september

Avondfilm

Theater Vrijburcht I 20.30 uur

Theater Vrijburcht trapt het nieuwe seizoen op vrijdag 15 september af met de film Lion (12+). Dit is het ongelofelijke maar waargebeurde verhaal van Saroo, een 5-jarige Indiase jongen die per ongeluk gescheiden wordt van zijn familie. Hij overleeft vele uitdagingen waarna hij door een stel in Australië wordt geadopteerd. 25 jaar later besluit hij op zoek te gaan naar zijn verloren familie. De entree bedraagt 6,50 euro.

Zaterdag 16 september

Muziekvoorstelling

Theater Vrijburcht I 20.30 uur

Sings I Should Have Sang before is een interactieve theatervoorstelling van Rob Smorenberg. Hij is een van de drie Artist in Residence theatermakers die in de zomervakantie van 2017 aan een voorstelling werkten. De entree is gratis.

Zondag 17 september

Kindermatinee

Theater Vrijburcht I 14.00 uur

'Solan en Ludwig, de grote kaasrace' is een leuke animatiefilm voor kinderen van alle leeftijden. De brutale ekster Solan weet zeker dat hij de jaarlijkse kaas-race wint van het naburig dorp. Als hij verliest krijgt de winnaar de wonderbaarlijke werkplaats van zijn vriend, de briljante uitvinder Reodor. De entree bedraagt 5.50, inclusief versnapering.

Muziekvoorstelling

Theater Vrijburcht I 17.15 uur

Het nieuwe IJburgse duo La Aum Refrain bestaat uit zangeres Laura Bohn en pianist/slagwerker Efraim Schulz-Wackerbarth. Ze brengen liederen van Schubert tot Gershwin, maar ook eigen composities, met een folky-soulful kleurtje, over de liefde en het leven. De entree bedraagt 10 euro.

Vrijdag 22 september

Avondfilm

Theater Vrijburcht I 20.30 uur

De film 'Manchester bij the Sea' gaat over Lee Chandler die na het plotselinge overlijden van zijn oudere broer aangesteld wordt als voogd voor diens zoon. Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zorgen.

Zondag 23 september

Verhuisweekend

Boerderij op IJburg I 10.00 uur

Zaterdag 23, zondag 24 en zaterdag 30 september en zondag 1 oktober is ingeroosterd als verhuisweekend voor de Boerderij op IJburg. De Boerderij verhuist naar de nieuwe plek naast het Fort Diemerdam. We beginnen om 10 uur 's morgens en eindigen met een borrel. Voor deze dagen zoekt6 de Boerderij nog klussers en cateraars die kunnen helpen. Met elk uur help je ons, dus ook als je maar even kan horen we het graag. Mailen kan naar info@boerderijopijburg.nl.

Weerbericht

Een verhaal over 'het monster van het IJmeer' zou leuk zijn

Een andere naam voor augustus is oogstmaand. Het woord 'oogst' is afgeleid van 'augustus'. Tussen 1 en 31 augustus worden de dagen in totaal één uur en vijftig minuten korter. De periode van 20 juli tot 20 augustus worden de 'hondsdagen' genoemd. Met honden heeft de naam niets van doen, al kan het tijdens onweer hondenweer zijn. De uitdrukking 'hondenweer' is afkomstig van het oud Nederlandse woord 'ondeweer', dat slecht weer betekent. De 'hondsdagen' is de periode dat de heldere ster Sirius in sterrenbeeld 'Grote Hond' gelijk opkomt met de zon en daardoor niet zichtbaar is. Het is de gemiddeld warmste tijd van het jaar, maar niet per definitie. Dit jaar ontbreekt stabiel warm zomerweer. Sinds 20 juli kwamen tot dusver geen zomerse dagen voor van 25 graden of meer. De laatste keer dat zomerse dagen ontbraken tijdens de hondsdagen was in 1993. Ook voor vrijdag en het weekeinde wordt wisselvallig en koel weer verwacht met een maximum van 19 à 20 graden. Het lijkt er op dat het vanaf zondag minder wisselvallig wordt en iets warmer, afhankelijk van de positie van een naderend hogedrukgebied.        

IJburg maakt deze maand een verlaten indruk. Het is zomervakantie. De meest kinderrijke wijk van Amsterdam lijkt ineens kinderarm te zijn. Stilte en rust overvalt je op elk kruispunt. In tram 26 is zelfs in de spitsuren een keuze aan zitplaatsen, mits de tram rijdt natuurlijk en niet uitvalt. Een eenzame oude man sjokte met een volle plastic tas over de IJburglaan. Hij bleek op weg naar de 'Boerderij op IJburg'. Nu de kinderen met vakantie zijn breng ik de dieren het snoepje van de dag, glimlachte de diervriendelijk oude heer. De plastic AH-tas zat vol oud brood, dat hij dagelijks ophaalt bij een verzorgingscentrum. Op de Boerderij wachten de hangbuikzwijntjes ongeduldig op mijn traktatie, vertelde hij verheugd. Pony's en meeuwen profiteren dan mee. We vervelen ons anders toch maar en de dieren zijn er blij mee. Het is immers komkommertijd. Er is verder weinig nieuws te melden. Ik weet nog, zei de oude man, dat Ik vroeger tijdens komkommertijd verhalen in de krant las over zeeslangen en andere monsters. Een verhaal over 'Het monster van het IJmeer' zou een leuke variant kunnen zijn, lachte hij olijk, net zoiets als 'Het monster van Loch Ness'. Het zal druk worden op IJburg als er een foto verschijnt van een vreemd beest in het IJmeer. Een wazige foto van de kop van een grijze zeehond in de golven of van de rug die net boven het water uitsteekt, zou al genoeg effect hebben, dacht hij. In de internationale reisgidsen zal het gelden als een macabere topattractie. Als "The Amsterdam monster"! De veerboot naar Pampus wordt een highlight en of het beest daar werkelijk rondzwemt zal altijd een raadsel blijven, schaterde de oude heer met een guitige blik.

IJburg is bijna vol

Het is bouwvak,, maar desalnietteminn is helder dat IJburg vol raakt bebouwd. Het wemelt van de bouwkranen, steigers en hekwerken en er is geen plekje meer onbenut. Zo bezien is het niet vreemd dat de mensen in de rij staan voor een woning op het Centrumeiland.
Met de klok mee ziet u het meest opvallende bouwwerk op IJburg van dit moment aan de Diemerparklaan/Bert Haanstrakade (deze woning in aanbouw oogt als een grote hut en omsluit een elektriciteitshuisje), de laatste vrijstaande bungalows op Rieteiland-Oost, bouwactiviteiten aan de haven, de bebouwing van Kavel 1 en de inmiddels nagenoeg gebouwde Bert Haanstrakade. Binnen afzienbare tijd wordt begonnen met het Sluishuis - een bijzonder woongebouw dat het icoon van IJburg moet worden waar grote belangstelling voor is - en daarmee is IJburg 1 klaar.