IJburgerNieuws

16 juni 2017

IJburgerNieuws 16 juni 2017


'Statushouders welkom op IJburg'

IJBURG – Het nieuwe IJburgse collectief Expeditie IJburg Rijker heeft als droom dat het IJburg gaat lukken de statushouders die aan het einde van het jaar op Kavel 13A wonen zich meteen thuis te laten voelen op IJburg. De droom is tevens dat zo veel mogelijk IJburgers de komende maanden hierbij actief worden betrokken. Tijdens IJburgDroomt-IJburgDoet op 22 juni kunnen IJburgers zich aanmelden.

Dit zegt Kamille Kres van Expeditie IJburg Rijker, dat zich de komende maanden gaat inzetten om de statushouders – er komen er rond de negentig, naast nog eens negentig studenten en jongeren – op Kavel 13A goed en prettig te laten leven, samen met zo veel mogelijk IJburgers.

Bijeenkomsten
"Wat kunnen wij met z'n allen doen om ervoor te zorgen dat het straks op Kavel 13 A niet alleen leefbaar is, maar veel meer dan dat. Een plek waar culturen en leefwerelden elkaar ontmoeten, een plek die bewijst dat het kan", zegt ze. Hiervoor worden de komende maanden onder andere meerdere bijeenkomsten gehouden die als doel hebben te verbroederen. Hierbij is overigens ook oog voor de soms heftige bezwaren van omwonenden van de kavel. "Als mensen weerstand hebben dan is er iets aan de hand en daar moet je je niet van afwenden", is de stelling van Kamille.

3

IJburgerNieuws in nieuw jasje

IJBURG U heeft het misschien al opgemerkt, maar IJburgerNieuws is vanaf vandaag in een nieuw jasje gestoken.

Ook de andere lokale nieuwsbladen van uitgever Enter Media hebben een verandering ondergaan. Enter Media geeft tussen Diemen en Hilversum voortaan niet acht, maar veertien lokale nieuwsbladen uit, een gevolg van een verregaande samenwerking met BDUmedia, die titels van HMC (Holland Media Combinatie ) heeft overgenomen.

De redactionele formule van alle kranten blijft bestaan uit een prettige mix van hard en zacht nieuws, politiek, cultuur, sport, achtergrond en interview met mensen met een boeiend verhaal. Het aanleveren van berichten en aankondigen kan heel eenvoudig via onze website.

IJburgers stellen bankjes open

IJBURG BankjesCollectief houdt op 1 en 2 juli 2017 weer het grootste openluchtcafé ter wereld. Bewoners van Amsterdam-Oost en dus ook IJburg worden dan uitgenodigd hun bankje in de voortuin open te stellen voor anderen.

Gedurende dit weekend kan iedereen zich aansluiten bij dit openluchtcafé om zodoende op een makkelijke en leuke manier het contact in de buurt te stimuleren. Vrijheid is een groot goed bij het BankjesCollectief: iedereen mag zelf bepalen of en wanneer hij zijn bankje beschikbaar stelt en of zij of hij er iets bijzonders van wil maken. Zoals de bewoners van de Ben van Meerendonklaan op Steigereiland, die echt uitpakken.

11

IJburg College doet mee aan Young Solar Challenge

IJBURG Leerlingen van 4 havo van het IJburg College 2 deden zaterdag mee aan de Young Solar Challenge. Wiskundelaar Jan Smolenaars wil de leerlingen graag laten experimenteren, vandaar. In februari werd een bouwpakket van een boot op zon-energie afgeleverd, die vervolgens met veel vlijt is gebouwd.

6

Proefeiland

In het park Proefeiland op Steigereiland-Noord is sinds december 2016 plaats voor een paar moestuintjes en een pluktuin. Zondag 2 juli is hier een open dag. Goed om te weten: er zijn geen plekjes meer vrij.

5

'Onze droom: statushouders zijn een verrijking voor IJburg'

Expeditie IJburg Rijker streeft naar goede menging statushouders

Kamille Kres droomt met Expeditie IJburg Rijker dat de statushouders op Kavel 13A zich goed mengen met de huidige IJburgers. Ze hoopt dat andere IJburgers zich aansluiten.

Op Kavel 13A wonen aan het einde van het jaar 180 statushouders en studenten door elkaar.

'Als het niet lukt, dan hebben we het in elk geval geprobeerd'

IJBURG - Kamille Kres woont op IJburg, niet in de buurt van Kavel 13A, maar is al vanaf het begin zeer betrokken bij deze kwestie.
Ze vertelt: "Ik was uit pure interesse bij de eerste bijeenkomst in mei vorig jaar in het IJburg College. Daar werden de plannen toegelicht en dat was een vreemde avond, net zoals het verdere verloop het afgelopen jaar soms vreemd was. Maar in elk geval had ik meteen het idee dat we daar iets aan wilden doen en we hebben ons aangemeld om iets te betekenen."
Er werd een paar keer overlegd, maar gaandeweg bleek dat de discussie vooral ging tussen de gemeente enerzijds en de bewoners anderzijds. Kamille besloot daarop de discussie voorlopig te laten voor wat die was.

Goed mengen
Pas nadat begin dit jaar duidelijk werd dat op Kavel 13A tijdelijke woningen komen voor rond de 80 bewoners, gelijkelijk verdeeld over statushouders en studenten, pikte de groep, die inmiddels is gegroeid, weer aan. Kamille zegt; "Het is inmiddels wel duidelijk dat op die plek statushouders komen, of dat nou linksom of rechtsom is, en met die wetenschap willen wij eraan bijdragen dat de nieuwe bewoners zich welkom voelen op IJburg en goed mengen met de huidige bewoners."

Acht stations
De metafoor waarmee Expeditie IJburg Rijker aan de slag gaat, is een reis van een held die door een onverwachte gebeurtenis wordt uitgedaagd op reis te gaan om te leren (deze zogeheten 'Reis van de Held' wordt veel gebruikt in de theater- en filmwereld-red.). "We willen langs acht stations. In de praktijk worden dat korte films die worden vertoond, met aansluitend een discussie. We denken er onder meer aan om de nieuwe bewoners een gezicht te geven, want niemand weet wie het zijn. Ook willen we in beeld brengen hoe de voormalige asielzoekers in hun thuisland hebben geleefd. En we willen in gesprek met de studenten die hier ook komen wonen en met de gemeente en het stadsdeel. Maar ook de tegenstemmers willen we een podium bieden, want die vormen een serieuze partij."

Verrijking
Kres: "Het zou mooi zijn als aan het einde van de reis iedereen denkt: dit is een verrijking voor IJburg. Een van de mensen die betrokken is bij onze groep heeft als ultiem doel dat IJburg een voorbeeld wordt voor Nederland. Dat zou mooi zijn. Ik ga ervan uit dat we in deze wereld en dus ook op IJburg met z'n allen samen moeten leren leven, maar ik heb geen idee of dat haalbaar is. Als blijkt dat het niet lukt dan vind ik dat heel jammer, maar dan hebben we het in elk geval geprobeerd. Dan mogen het stadsdeel en de gemeente het gaan beheren en beheersen. Maar ik hoop oprecht dat het wel gaat lukken."
Tijdens IJburgDroomt-IJburgDoet op donderdag 22 juni wordt Expeditie IJburg Rijker gepresenteerd en iedereen is dan welkom om met ideeën te komen.

'Als het niet lukt, dan hebben we het in elk geval geprobeerd'

De dieren scharrelen vrij rond op nieuwe Boerderij

IJBURG De tuin van de nieuwe locatie van Boerderij op IJburg bij Fort Diemerdam aan de Diemerzeedijk wordt een zogenoemd 'urban farming lab' waarin wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van het verbouwen van voedsel op een kleine oppervlakte, stamfruit en een vlindertuin. Verder is belangrijk dat het hele complex rolstoelvriendelijk wordt. IJburgers worden inmiddels opgeroepen mee te denken en als het even kan een bedrag te storten om de verhuizing mogelijk te maken.

Boerderij op IJburg verhuist komend najaar van de huidige locatie aan de Zandzeggestraat naar een nieuw kavel bij Ford Diemerdam aan de Diemerzeedijk. Hierover is overeenstemming bereikt met de gemeente Amsterdam en nu is de mensen achter de Boerderij op IJburg er alles aan gelegen om heel IJburg te betrekken bij de verplaatsing.

Duidelijk
Inmiddels worden de plannen steeds duidelijker. Op Halloijburg.nl schetst Maaike Reuvers namens de stichting het ideaalplaatje: "In het hoofdgebouw zijn de kantine, het kantoor, de educatieruimte, toiletten (mannen-, vrouwen- en invalidentoilet) en opslag gepland. De inrichting moet een natuurlijke en robuuste uitstraling krijgen. Het gehele hoofdgebouw is zo vormgegeven dat het toegankelijk is voor mensen met een fysieke, auditieve, gehoor- en/of verstandelijke beperking."
Er komen ook een bar met een keuken, een leeshoek, een klein winkeltje, een uitgifteplek voor zwerfboeken en een ruilhoek. In de educatieruimte is plaats voor 35 kinderen, er komen zitplaatsen en tafels.

Dieren
De dieren spelen natuurlijk de hoofdrol op de nieuwe Boerderij op IJburg. "De dieren krijgen de ruimte op de kavel om te spelen, te scharrelen en te ontdekken. De pony's hebben een onderkomen dat bestaat uit een deel van het bos en de rijbanen. De inrichting van de verblijven en de Boerderij zelf heeft als doel het de dieren mogelijk te maken om volledig soorteigen gedrag te kunnen vertonen en een gevoel van vrijheid voor de dieren geven."

Crowdfunding
Inmiddels is er een crowdfunding gestart om dit allemaal mogelijk te maken. Meer informatie is te vinden op de site van Boerderij op IJburg.

4 / 16

Gezocht winkelmedewerk(st)er 10-16uur per week (ervaring met ruitersport is een pre), enthousiaste scholier. Zie vacature op www.deboerdierenruiter.nl

Gezocht: stoomcabine en bubbelbad van het merk CLEOPATRA. Maakt u geen gebruik van uw bubbelbad of stoomcabine, ik neem deze graag van u over, mits in goede staat. Bel 06-11046610

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app
06-25418595

Eet eens een wilde plant uit de berm

Rode Loper festival wil kennis over eetbaar groen verbeteren

In het wild is genoeg eetbaars te vinden.

IJBURG In veel culturen is het verzamelen van wilde planten om deze vervolgens te verwerken in de maaltijd of allerlei huismiddeltjes een alledaagse bezigheid. In Nederland is veel van deze kennis verloren gegaan en daar gaat het Rode Loper Festival 2017 op 21, 22 en 23 juli iets aan doen.

Het Rode Loper Festival, dat dit jaar wordt gehouden in het Flevopark tegen de grens van IJburg, bestaat sinds 2000 en produceert samen met kunstenaars en buurtbewoners community-art-events en verrassende ontmoetingen. "Twee jaar geleden ontstond bij ons het plan om het Sciencepark, onze eigen Amsterdamse Silicon Valley, en de Indische Buurt, een gewone Amsterdamse volksbuurt, dichter bij elkaar te brengen. Dit door samen te werken met lokale kunstenaars die werken op het raakvlak van wetenschap en kunst. Zij nemen bezoekers mee op avontuur door hun eigen wijk en laten die met heel andere ogen zien", zegt festivalleider Mireille de Ruiter.

Eetbaar groen

'Op straat vind je beter groen
dan in de winkel'

Het festival heeft dit jaar als thema de kennis bij mensen over wilde planten te verbeteren. In en rond IJburg groeit namelijk een overvloed aan eetbaar groen: hondsdraf, marjolein, mosterdzaad, allerlei distels. Alleen maakt bijna niemand er gebruik van. "En dat is zonde", vindt De Ruiter. "We rennen naar de supermarkt zodra we ook maar iets nodig hebben, terwijl je soms gewoon, gratis en voor niets, ingrediënten van een veel betere kwaliteit in de berm vindt. En dan hebben we het nog niet eens over het plezier dat je hebt als je samen met anderen iets leert en bereidt."

Op het festival neemt kunstenaarsduo De Onkruidenier, dat alles weet van eetbare planten in de stad, bezoekers mee op expeditie om kennis uit te wisselen, recepten uit te proberen en te proeven. Verder zet Annabel Howland een speciale geluidsinstallatie neer waarin je in een soort stoel op reis kunt gaan door de buurt.

Het programma staat binnenkort op rodeloperfestival.nl.

IJBURG Sinds afgelopen december zijn de moestuinen die eerder achter school de Zuiderzee lagen verhuisd naar het Proefeiland, dat achter de Barkentijnkade ligt. Hier staan bakken en zijn tuintjes voor in totaal rond de dertig liefhebbers. Het terrein is klaar en vol, dus er kan niemand meer bij. Maar om te laten zien wat hier allemaal is, is er zondag 2 juli van 11.00 tot 15.00 uur een open dag van moestuinvereniging Proefeiland. Zij onderhouden behalve hun eigen moestuintje ook gezamenlijk een pluktuin. In de vrij toegankelijke pluktuin kunnen buren en voorbijgangers rondwandelen en fruit, kruiden en bloemen plukken. De moestuin is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging, die zondag aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Sport voor jongeren in zomervakantie

IJBURG Dynamo organiseert op diverse pleinen en plekken op IJburg sinds enige tijd laagdrempelige sport- en spelactiviteiten voor jongeren van 6 tot en met 14 jaar. Dynamo gaat hiermee door tot week 42 (de week van 16 oktober) en ook de zomervakantie valt hier in.

Dit is een van de activiteiten die is aangekondigd in het Gebiedsplan IJburg. Er zijn verschillende sport- en spelactiviteiten met voetbal als belangrijk onderdeel. Daarnaast worden in de zomervakantie op het strand activiteiten georganiseerd voor 12-jarigen.

Pleinencompetitie
Er wordt tevens gewerkt aan een 'pleinencompetitie Oost' (voetbal), maar dit gaat zeker nog niet in de vakantie plaatsvinden. Bestuurscommissie Oost heeft daarnaast het idee om te starten met streetbasketball 3x3 op openbare veldjes. Hiervoor is volgens een woordvoerster een samenwerking gestart met basketbalvereniging Blue Stars, die sinds enige tijd naast Diemen ook actief is op IJburg, maar het is niet bekend wanneer dit van start gaat.

Nieuwe dominee

IJBURG IJburg krijgt een nieuwe dominee. Dominee Rob Visser gaat in september met emeritaat (predikantenpensioen) en de Algemene Kerkenraad heeft na lang wikken en wegen besloten een nieuwe kerkelijk werker aan te stellen.

Binnenkort start de sollicitatieprocedure voor een kerkelijk werker voor drie dagen in de week voor de Protestantse Kerk Amsterdam Oost, met als aandachtspunt De Binnenwaai. Momenteel wordt er gewerkt aan het profiel.

Jan Snel bebouwt Kavel 13A

IJBURG Bouwbedrijf Jan Snel Flexibel Bouwen gaat de 142 tijdelijke woningen voor statushouders en studenten op Kavel 13A aan de Daguerrestraat bouwen.

Hiervoor heeft het bedrijf uit Montfoort recent een overeenkomst getekend met woningcorporatie De Alliantie dat de woningen gaat verhuren. De keus is op dit bedrijf gevallen vanwege de grote expertise op het gebied van tijdelijke woningen.

Unieke ervaring

De controle loopt uit op een deceptie.

IJBURG Aan de Young Solar Challenge afgelopen zaterdag in Lelystad zouden twee teams meedoen van het IJburg College, maar alleen het team van IJburg College 2 was er op tijd klaar voor. Er is sinds februari onder leiding van docent Jan Smolenaars driftig gesleuteld aan de boot die op zonne-energie loopt en pas een paar dagen voor zaterdag werd de boot te water gelaten. "Om te kijken of-ie niet zou lekken", zegt havo 4-leerling Don Keijzer. Samen met Tobias van der Leden, Thomas de Rijk (de lichtste van het stel en dus de bestuurder), Daniël Veenstra en Olger Kok was hij zaterdag aanwezig. Even dreigde alles fout te gaan toen bij een controle werd verteld dat de bedrading niet op orde was. Maar na een avondje sleutelen en peentjes zweten kon er gestart worden. Gewonnen werd er niet, maar de ervaring is goud waard.

De bedrading moest in allerijl worden aangepast.
Thomas de Rijk maakt zich klaar voor zijn race.
Even chillen voor de start.
IJburg College 2 wint net niet.

Doe eens iets creatiefs met een bankje tijdens het Bankjescollectief

Steeds meer IJburgers doen mee met het grootste openluchtcafé ter wereld

In weekend van 1 en 2 juli doen veel IJburgers mee aan het Bankjescollectief. Vooral de Ben van Meerendonkstraat pakt uit.

Je kunt een bankje ook 'opleuken' met pony's, zoals hier bij het winkelcentrum.

IJBURG In de zomer is IJburg op z'n best. Kinderen zwemmen in het water, de bootjes worden van stal gehaald en het groen is op z'n mooist. Maar het kan allemaal nog leuker, vindt een groeiend aantal IJburgers dat meedoet aan het Bankjescollectief. Dit grootste openluchtcafé ter wereld wordt gehouden in het weekend van 1 en 2 juli.

Voor het eerst

Een paar jaar geleden werd het Bankjescollectief voor het eerst gehouden. Een van de initiatiefnemers is Jesse Jop Jorg van We the city en de Ceuvel. Jorg is altijd op zoek naar manieren om mensen op een originele manier bij elkaar te brengen, soms op een bijzondere plek en soms via bankjes die je overal ziet. Jorg: "Het enige dat we hoeven te doen, is ze tegelijk te openen. Dat gebeurt op 1 en 2 juli."

'Open een bankje, wat ons betreft liefst omringd met wat groen'

Doe mee!

Op IJburg is het initiatief omarmd door Jolanda Kirpensteijn en Mireille de Ruiter. Zij zijn dezer dagen bezig om het Bankjescollectief meer bekendheid te geven en IJburgers te vragen om mee te doen. Jolanda: "Je mag zelf weten welk bankje je opent en wat je daar gaat doen. Eigenlijk vindt iedereen het meteen leuk. Zoals Erna van As uit het Paul Schuitemahof die taart serveert gecombineerd met een goed boek. Of de Flexbieb waar voorzitter George Oomen saxofoon gaat spelen, of de moestuin op Proefeiland bij de Zuiderzeeschool waar een open plukdag met koffie en thee op een bankje wordt gehouden. Bezoekers kunnen op de site zien waar bankjes geopend zijn en wat er te doen is."

Extra bankjes

Jolanda en Mireille vinden het leuk dat er extra bankjes op IJburg bij komen. Zo is de houtwerkplaats van Nieuw Amstelrade een bankje aan het maken dat op 2 juli geopend gaat worden in de Ben van Meerendonkstraat, voor het dagbestedingscentrum de Meijboom. Mieke Cosemans van de Meijboom is blij met het zetje in de rug: "We wilden al langer een bankje voor de deur, maar dat kwam er steeds maar niet van. Nu we een concrete aanleiding hebben, zijn we in actie gekomen. Voor onze cliënten is zo'n bankje de perfecte plek om met buurtbewoners in aanraking te komen. We toveren ons bankje om tot kunstbankje door samen met jonge en oude bezoekers te gaan schilderen. En natuurlijk hoort daar wat lekkers bij."
De Ben van Meerendonkstraat wordt dit weekend waarschijnlijk de drukste plek op IJburg in verband met de Groen- en Bankjesdag van Natuurlijk IJburg (NIJ). Sinds april loopt een team van NIJ rond om buurtbewoners te enthousiasmeren meer groen aan te leggen. Op 2 juli wordt een gezamenlijke plantdag gehouden. Jannike Oltmans van NIJ: "Een geveltuin is het makkelijkste groen om aan te leggen en kan met een formulier aangevraagd worden bij de gemeente. Alleen de planten moeten de bewoners zelf betalen. Ook op een groene gevel en een groen dak zit flink wat subsidie, maar dan moet je een behoorlijke oppervlakte vergroenen om ervoor in aanmerking te komen."
In de Ben van Meerendonkstraat is op dit moment één VvE die onderzoekt of gevelgroen te realiseren valt. Tien mensen hebben een geveltuin aangevraagd en in overleg met de huurders en Ymere wordt gekeken of een grotere strook in één keer vergroend kan worden. Op 2 juli houdt de Ben van Meerendonkstraat een Groen- en Bankjesdag waarop bewoners, Ymere, gemeente en NIJ samen groen gaan aanleggen. Jannike: "Samen met de vrienden van het Bankjescollectief maken we er een groot feest van met een 'plantenweggeefbankje' een 'onkruidpannenkoekenbankje' en een 'voetbalbankje'. En bij deze roepen we nogmaals op: open een bankje, liefst omringd met wat groen."
Iedereen is zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur en zondag van 10.00 tot 14.00 uur welkom voor de Groen- en Bankjesdag. Aanmelden voor het Bankjescollectief kan tot en met 2 juli op www.bankjescollectief.nl. Meer info staat op natuurlijkijburg.nl of via natuurlijkijburg@gmail.com.

'Borstkanker heeft niet mijn leven veranderd'

Machteld Wentzel (54, trainer, coach en trainingsactrice) schreef het boek 'Kans op zon' met indringende columns over het afgelopen jaar waarin ze borstkanker had. Het werden ervaringen, verhalen, maar ook tips. Om het boek te kunnen publiceren, is een crowdfundingactie gestart die mede tot doel heeft haar initiatief Life Changing Events handen en voeten te geven. Wat ze heeft doorstaan, hoe ze er nu in staat en wat ze verder wil, legt ze uit.

IJBURG Op vijf dagen na een vol jaar. Zo lang duurde het voordat Machteld Wentzel schoon was van borstkanker. Op 14 april 2016 kreeg ze de onheilstijding en de eerste week april van dit jaar hoorde ze dat ze schoon is. "Ik zie dat trouwens wel in het perspectief van de ziekte, want die kan altijd terugkomen." Machteld bleef relatief nuchter toen ze hoorde dat ze borstkanker had, en nog een agressieve vorm ook. "Dat vragen mensen wel vaker, maar nee, de grond zakte niet onder mijn voeten weg. Het voelde wél alsof ik in een slechte film was beland, maar ik dacht meteen: het is wat het is, hoe ga ik hiermee om?" Ook haar man en kinderen reageerden relatief rustig. "Mijn oudste zoon zei: o, jij bent zo sterk, dit kan jij wel. En mijn jongste zoon had ergens gelezen dat wiet helpt tegen borstkanker en kocht online twee wietzaadjes om een plant te laten groeien en te verzorgen, omdat hij zijn moeder beter wilde maken."
Chemo
In mei startte ze met de chemobehandelingen. "De eerste vier waren heel zwaar en na de tweede keer verloor ik mijn haar. Heftig hoor. Na de eerste vier behandelingen ging ik over op in totaal tien behandelingen met een ander soort chemo en die waren beter te doen, zeg maar. Ik heb het in het begin allemaal maar op me af laten komen. Je kunt op internet alles over borstkanker vinden, maar ik ben tijdens de behandeling bewust niet op zoek gegaan naar informatie. En ik heb het doktersrapport toen ook niet gelezen, dat was te confronterend."

Steun
"Ik kreeg veel steun van de artsen en van een maatschappelijk werker van het ziekenhuis en ik begreep vrij snel dat elke situatie anders is. Ik had bijvoorbeeld een heel goede conditie omdat ik veel rende en dat heeft geholpen. Ik ben ook zo goed en zo kwaad als dat ging blijven rennen. Moedig? Nee, moedig is geen goede omschrijving van hoe ik het afgelopen jaar heb meegemaakt. Zo energiek mogelijk, dat past beter. Wel ben ik een periode gestopt met werken en heb ook allerlei andere activiteiten een tijdje min of meer 'on hold' gezet."

"Weet je: ik realiseerde natuurlijk heel goed dat dit niet zomaar een griepje was. Ik heb me ook beroerd en heel verdrietig gevoeld en ik heb een klotezomer en -najaar gehad. Maar ik pakte mezelf telkens snel weer op en daarna ging ik weer mee in de flow. Eind oktober was ik klaar met de chemo en vervolgens ben ik geopereerd en daarna bestraald. Het hele traject in het ziekenhuis werd een dag voor kerst afgerond. Ja, dat was wel een topkerst, dat kun je wel stellen."

'Ik stond al stevig in mijn schoenen en sta er nu nog steviger in, want ik ben autonomer'

Schrijven
Vanaf het begin schreef Machteld over haar ervaringen, gevoelens en van alles en nog wat. "Het idee was om voor mezelf, voor later, in een blog alle ervaringen op te schrijven. Het gaat over van alles. Ik hoorde dan bijvoorbeeld in het ziekenhuis iets en betrok dat op mezelf. En er kwam altijd een commentaar van iemand bij. Soms van iemand die echt bestaat, maar dan wel met een andere naam, en soms van een niet-bestaand persoon. Ik heb bijvoorbeeld een blog waarop Jezus reageert en dat kwam door iemand met een baard die ik dan tegenkwam. Nee, ik had helemaal niet het idee om het allemaal te publiceren. Maar op een gegeven moment liet ik het lezen aan twee vriendinnen en die zeiden dat ik er meer mee moest doen."
De in totaal 25 columns werden aangevuld met zeven hoofdstukken met informatie hoe je met zo'n ingrijpende gebeurtenis om kan gaan en dat werd het boek 'Kans op zon', waarvoor momenteel een crowdfunding loopt (zie onderaan). En op 10 juli wordt het boek feestelijk gepresenteerd bij Krijn en vanaf dan is het ook te koop bij Bruna op IJburg.

Geen zelfhulpboek
De reden dat ze het boek publiceert is tweeledig. "Op borstkanker, maar dat geldt ook voor andere kankersoorten, zit nog wel een taboe en ik hoop dat ik eraan bijdraag dat dit taboe wordt doorbroken. Ik hoop dat er meer in het dagelijks leven gepraat gaat worden over kanker, want zo veel mensen hebben het en zijn ziek thuis. Ze zijn niet zichtbaar en dat maakt dat mensen die het niet hebben het toch moeilijk vinden om er gewoon over te doen en over te praten."

'Op kanker zit nog een taboe en ik hoop dat ik eraan bijdraag dat dat wordt doorbroken'

Life Changing Events
Als afgeleide heeft Machteld ook Life Changing Events opgericht dat tot doel heeft om voor mensen met een ervaring van wie het leven op z'n kop komt te staan – en dat hoeft niet per se kanker te zijn – een weekend of midweek met lotgenoten te verzorgen. "Mijn doel is dat ik er een bijdrage aan kan leveren dat deelnemers na een schokkende gebeurtenis kunnen helen. Maar ze moeten zich ook kunnen ontspannen, dat is ook belangrijk van een event. Het wordt niet zweverig, want daar ben ik niet van, maar er komen wel gezamenlijke sessies, want ik ben nu coach. Of ik niet bang ben dat ik na zo'n weekend alle ellende van de mensen meeneem? Helemaal niet. Ik heb daar al ervaring in en ik weet dat ik kan meehuilen, maar ik neem het niet over."

Verrijkt
Terugkijkend weet Machteld dat de ziekte haar in zekere zin ook heeft verrijkt. "Het heeft zo moeten zijn en dan kun je er maar beter het beste van maken. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik ook wel, maar bij mij heeft dat gewerkt. Natuurlijk doet zo'n ziekte iets met je, maar ik ben niet heel anders geworden. Ik stond al stevig in mijn schoenen en sta er nu nog steviger in. Juist daardoor kan ik makkelijker mijn kwetsbare en kleine kant laten zien."
Vanaf 25 euro is het boek te koop via lifechanging.nu/kansopzon/ en dan doneer je ook iets extra.

La La Land.

Zondag 18 juni

Ruilbeurs

FlexBieb, 12.00 uur

China's Van Gogh's.

Recycling zit in het DNA van de FlexBieb en dat uit zich onder andere in deze ruilbeurs die begint om 12.00 uur. In principe komen alle spullen in aanmerking om te worden geruild, maar het moet wel op een tafeltje en in de FlexBieb passen.

Donderdag 22 juni

Dromen: IJburgDroomt

Plenty, 20.00-22.00 uur

De 24ste editie van IJburgDroomt-IJburgDoet wordt donderdag 22 juni van 20.00 tot 22.00 uur gehouden bij de nieuwe verzamelwerkplek voor ondernemers Plenty in de haven van IJburg (Krijn Taconiskade 410). Voor wie dit fenomeen nog niet kent: IJburgDroomt-IJburgDoet is de kraamkamer van plannen en ideeën van IJburgers of in elk geval van mensen die iets willen op IJburg. Soms zijn de plannen klaar en worden deelnemers gezocht, soms wordt er 'gepitcht' en een andere keer wordt er een balletje opgegooid. Deze keer is een groot deel van de avond bestemd voor Expeditie IJburg Rijker (zie ook voorpagina en pagina 3).

Wielrennen: Gio Lippens

FlexBieb, 20.00 uur

Aan de vooravond van de Tour de France editie 2017 zoomt sportverslaggever Gio Lippens in op wat hij zelf noemt 'een prachtsport met grote problemen'. Gio Lippens is sinds 1993 de vaste commentator van Radio Tour de France, hij presenteert regelmatig op zondagavond het radioprogramma 'Langs de Lijn' en hij verzorgt dagelijks het sportblok van het journaal op Radio 1. Daarnaast schrijft hij artikelen voor het blad Wieler Revue en is voorzitter van de Nederlandse Sport Pers (NSP). Kortom: niet zomaar iemand. Plaats van handeling is de FlexBieb. Toegang is gratis voor FlexBieb-leden, 5 euro voor niet-leden en 2,50 euro met de Stadspas e.d.

Vrijdag 23 juni

Film: La La Land

Theater Vrijburcht, 20.30 uur

Een komisch musicaldrama (6 Oscars) van de maker van 'Whiplash' waarin door succes een prille romance tussen Emma Stone en Ryan Gosling dreigt te ontsporen. Het verhaal in het kort: Mia droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Jazzmuzikant Sebastian speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een eigen jazzclub. Het lot brengt deze dromers samen. Entree is 6,50 euro.

Zondag 25 juni

180 nationaliteiten: Suikerfeest

FlexBieb, 15.00-18.00 uur

Amsterdam telt 180 nationaliteiten en is een smeltkroes met klanken, kleuren en smaken. Deze zondag wordt tussen 15.00 en 18.00 uur aandacht besteed aan het islamitische Suikerfeest dat deze dag wordt gehouden ter afsluiting van de ramadan.

Dieren: Boerderij

Boerderij op IJburg, 14.00-17.00 uur

Vooral kinderen, maar ook volwassenen kunnen op de Boerderij van IJburg aan de Zandzeggestraat tussen 14.00 en 17.00 uur kennismaken met de pony's, hun verzorging en met voltige (kunstjes op het paard). Voor alle leeftijden en kinderen kunnen zo lang meedoen als ze zelf leuk vinden. Deelname kost 5 euro per persoon. Verder kan iedereen onder het genot van een kopje thee, koffie en zelfgemaakte taart kennismaken met de Boerderij en haar activiteiten. Bij de thee is altijd een knutselactiviteit of er wordt een workshop georganiseerd. Natuurlijk wordt er veel gepraat over de nieuwe locatie van de Boerderij.

Water: kanoën

Kano op IJburg

Kano op IJburg biedt deze lente en zomer één keer in de maand de mogelijkheid om voor slechts 10 euro per gezin (mits wonend op hetzelfde adres) een kano te huren. Deze maand is dat zondag 25 juni. Er kan worden gekozen uit een 1- of 2-persoons sit-op-topkano of een Canadees exemplaar. Omdat je na een korte instructie zelfstandig gaat varen is een beetje handigheid op het water wel zo praktisch voor de veiligheid. Aanmelden vooraf via familievaren@kanoopijburg.nl is een aanrader, want er geldt: zijn alle kano's weg, dan vis je achter het net.

Maandag 26 juni

Knutselen

FlexBieb, 15.30 uur

Onder leiding van Justine Kapel kan er weer geknutseld worden in de FlexBieb.

Woensdag 28 juni

Kapot: Repair Café

FlexBieb, 15.00-17.00 uur

Heeft u een elektrisch apparaat dat defect is maar dat u graag gerepareerd wil zien, ga dan naar het Repair Café dat woensdag 28 juni tussen 15.00 en 17.00 uur wordt gehouden in de FlexBieb. Entree is gratis.

Vrijdag 30 juni

Documentaire: 'China's Van Goghs'

Theater Vrijburcht, 20.30 uur

Documentaire over een Chinese schilder die in een piepkleine studio samen met zijn familieleden dag in dag uit beroemde Van Goghs reproduceert.
Het Chinese dorp Dafen staat bekend om zijn talloze schilderstudio's waar jaarlijks miljoenen kopieën van wereldberoemde meesterwerken worden geschilderd. Schilders leven en slapen op de vloeren van de piepkleine studio's tussen waslijnen vol meesterwerken om de grootschalige orders op tijd af te krijgen. Xiaoyong Zhao reproduceerde samen met zijn familieleden al zo'n 100.000 Van Goghs. Na al deze jaren voelt Zhao een diepe band met de schilder. Hij reist naar Europa om in het Van Gogh Museum de originele werken te zien en om een van zijn beste klanten, een Amsterdamse kunsthandelaar, te bezoeken. Naast de documentaire is er een inleiding van Svetlana Kharchenkova, onderzoeker op het gebied van de kunstmarkt in China. Zij vertelt hoe de markt werkt en hoe die gegroeid is in de afgelopen periode.

Weerbericht

Waar vind je dat nog in Amsterdam? In pionierswijk IJburg dus!

Juni wordt zomermaand genoemd. Op 1 juni begint de meteorologische zomer en op 21 juni de astronomische zomer. De dagen lengen vanaf 1 juni tot aan de zonnewende op 21 juni met nog 20 minuten. Juni wordt de maand van de grijze nachten genoemd, omdat het dan vaak niet echt pikdonker wordt. Bij een zomermaand denken we aan warme en zonnige dagen. We vergeten dat het ook somber en koel kan zijn. De zon bereikt op 21 juni zijn hoogste stand, maar de hoogste temperaturen volgen meestal pas in juli of augustus. De temperatuur loopt dus vaak achter bij de zonnestand. Dat komt omdat Nederland aan zee ligt en dat de meest voorkomende windrichting aanlandig is: zuidwest tot west. Het zeewater is nog vrij koud in juni. De Noordzee werkt in lente en zomer verkoelend en in herfst en winter verwarmend. Als de wind aflandig is, oost tot zuidoost, kan het in mei en juni al zeer warm worden. Komend weekeinde blijft het meest droog met geregeld zon bij een aanlandige wind. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. Begin volgende week kan de wind tijdelijk weer aflandig worden met kans op enkele zomerse dagen van meer dan 25 graden.

Op de boulevard aan het IJmeer zag ik onlangs twee schoolmeisjes achter een houten klaptafeltje met daarop een fles limonadesiroop en felgekleurde bekers. Een beker limo met gekoeld water kostte 10 cent. Waar vind je dat nog in Amsterdam? In pionierswijk IJburg dus! Maar is IJburg dat nog wel? In de beginfase, 12 tot 15 jaar geleden, ongetwijfeld, met toen nog beperkte voorzieningen. Een gierende wind joeg toen wolken zand tussen de nog schaarse huizenblokken. IJburg is nog wel een wijk zonder kern. Misschien is dat het Ed Pelsterpark, waar kerk de Binnenwaai een plekje heeft, maar nog altijd zonder kerktoren. Het wellicht toekomstige stadhuis van de nieuwe gemeente IJstad, losgeworsteld van het 'verre Amsterdam', vraagt om een plek aan het IJmeer. Het zijn nu nog een ratjetoe aan subkernen, zoals café-restaurant en theater-bioscoop Vrijburcht op Steigereiland. Onlangs bezocht ik daar een fado-avond. Het oude Portugese levenslied pionierde daar in het tienjarige Vrijburcht. Tijdens een traditioneel Portugees diner zong fadozangeres Magda Mendes een aantal gepassioneerde fadoliederen, melancholisch en weemoedig. Haar ogen glommen als wilde kastanjes. Haar duogenoot Ward Veenstra bespeelde de guitarra, de Portugese gitaar. Het was in alle opzichten een zwoele avond. Het hartstochtelijke lied suisde in de oren en de stevige Portugese Alentejo-wijn deed je duizelen. Alles stroomt als lucht, als de wind, zong Magda in het fadolied 'Ai do vento'. Dat lied klonk die avond als een hartstochtelijk verlangen naar een verkoelende bries. Het was een heerlijk nostalgische avond op het nog zo jonge IJburg.

Nissan voorziet X-TRAIL van talrijke vernieuwingen

Vanaf oktober verkrijgbaar

Perfect voor avontuurlijke gezinsuitjes.

De X-TRAIL is 's werelds best verkopende SUV. In oktober 2017 verschijnt de nieuwe versie, het volgende hoofdstuk in de successtory van Nissan.

De nieuwe Nissan X-TRAIL biedt talrijke vernieuwingen die de kwaliteit en de verfijning verder verhogen. Hij oogt nog robuuster, is nog luxueuzer en is voorzien van innovatieve technologie waarmee hij zich nog veiliger door het verkeer beweegt. De achterklep is handsfree te openen door de voet onder de achterbumper te bewegen. De vernieuwingen die Nissan aan de cross-over heeft doorgevoerd zijn gebaseerd op feedback van klanten, waarmee deze grootste Nissan zijn rol als de perfecte auto voor avontuurlijke gezinsuitjes heeft versterkt.

Exterieur

De voorzijde van de X-TRAIL is voorzien van een bredere 'V-motion'-grille en een nieuw ontworpen bumper. De nieuwe koplampunits omvatten een nieuwe versie van de kenmerkende boomerangvormige dagrijverlichting. Het verschil in vormgeving van de halogeenlampen en de full-led-units – voor het eerst met Adaptive Front Lighting System (AFS) – is nu groter.

Ook de achterbumper is opnieuw vormgegeven en de achterlichten zijn nu full-led. De X-TRAIL staat op nieuwe 17- of 18-inchwielen en de topuitvoering Tekna is voorzien van een verchroomde sierlijst onderlangs de portieren.

Interieur

Het vernieuwde interieur is nu voorzien van een D-vormig stuurwiel, waardoor in- en uitstappen makkelijker is voor de bestuurder. Het nieuwe stuurwiel maakt de instrumenten beter afleesbaar en is voorzien van knoppen die de bediening eenvoudiger maken. Voor het eerst is de bediening van de verwarming daarin geïntegreerd. De zitplaatsen zijn bekleed met hoogwaardig leder.

Toyota legt verschil hybride bij

Ook de C-HR is er als hybride (tijdelijk voor de prijs van een benzineversie).

Overstappen op een hybride is tijdelijk erg aantrekkelijk dankzij Toyota Free Hybrid. Wie een nieuwe Toyota met benzinemotor aanschaft, kan zonder bijbetaling tijdelijk kiezen voor de extra zuinige hybrideversie van hetzelfde model.

Bijkomend voordeel: een hybride Toyota is standaard uitgerust met een automaat. Daarnaast wordt zuinig rijden met Toyota's slimme en beproefde hybridetechnologie wel erg makkelijk. De ANWB en Natuur & Milieu noemen een Toyota Hybrid zelfs de zuinigste benzineauto in de praktijk (Yaris Hybrid en Prius). Toyota wil zijn innovatieve hybridetechnologie zo bereikbaar mogelijk aanbieden. Met Toyota Free Hybrid kan de klant daarom kiezen voor de extra zuinige hybrideversies van de Yaris, Auris, Auris Touring Sports, C-HR en RAV4 voor de lagere prijs van een benzineversie. Voor de Prius-familie, altijd een hybride, krijgt de koper 2.000 euro korting.

Elke 68 seconden een Fiesta

De productie is begonnen...

In Keulen is de productie van Europa's bestverkochte auto, de nieuwe Ford Fiesta, begonnen.

De nieuwe Fiesta biedt een scala aan geavanceerde rij-assistentie- en connectiviteitsfeatures.

De geavanceerde Trend en Titanium modellen zijn als eerste te bewonderen en staan vanaf juli bij de Nederlandse Ford-dealers. In oktober volgt de sportieve ST-Line en de luxueuze Vignale. De Fiesta Active cross-over en de Fiesta ST komen in 2018 op de markt.

Voor deze nieuwste Fiesta-generatie heeft Ford de productie in Keulen verder geoptimaliseerd. Plantmanager Vic Danes zei: "Onze productiefaciliteit in Keulen wordt gekenmerkt door een grote flexibiliteit en is een van de meest efficiënte fabrieken in de gehele auto-industrie. Voor de lancering van de nieuwe Fiesta hebben we de bestaande productkwaliteit verder verbeterd." Ford investeert daarvoor ongeveer 293 miljoen euro, zodat er nu elke 68 seconden een nieuwe Fiesta van de band rolt.

Technologisch offensief

Boordevol nieuwe technologieën zit 'ie, de nieuwe Peugeot 308. Hij is volledig gericht op de toekomst en het connectiviteitsaanbod wordt dan ook stevig aangevuld. Verder bevat de 308 de nieuwste rijhulpsystemen die ook op de 3008 en 5008 SUV's zitten. Met zijn nieuwe efficiënte motoren loopt Peugeot met nieuwe emissiesystemen vooruit op de introductie van de Euro 6c-norm.

Opel blijft huisleverancier Feyenoord

Feyenoord speelt niet meer met Opel op het shirt, maar het merk blijft wel exclusief mobiliteitspartner. Dat betekent dat Opel zal voorzien in de levering van Feyenoords complete wagenpark voor spelers, staf, jeugdvervoer en personeel.